PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC

THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) MÃ ĐỀ 1

Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm). Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Câu 2: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.0 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ.Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan. Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn. Trận Tốt Động .Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ. Vương Thông tháo chạy về Đông Quan. 1 vạn tên bị bắt sống. khi quân Minh lọt vào trận địa 1. dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt. .Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh Chúc Động ở Tốt Động và Chúc Động.Đầu tháng 10 – 1427. . 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia 1. tổng binh Lương Minh bị giết tại trận.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 . gần 5 vạn tên bị tiêu diệt. cùng các tướng giặc Lí Lượng. . trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội .PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 1 Câu 1: ( 2. huyện. Trận Chi Lăng – . bị tiêu diệt đến ba vạn tên.0 Xương Giang hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến (tháng 10 – vào theo đường Lạng Sơn.cuối năm 1427)? Điểm Nội dung . Thượng thư bộ binh Trần Hiệp.Ngày 8 – 10. 5 vạn quân giặc tử thương. .Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm. Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang).. Phố Cát.0 ( cuối năm 1426) quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác. Lí Đằng bị giết tại trận.Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh.Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công. đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy 1427) từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta. số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc. . Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng. giải phóng nhiều châu. .Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta. .Sáng ngày 7 – 11 – 1426.

Nửa đầu thế kỉ XIX: + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. đất nước sạch bóng quân thù. 1. thế kỉ XVIII: . + Chữ Quốc ngữ ra đời. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú.vàng rút quân về nước. Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). giáo dục chưa phát triển. Đạo Đinh .12. Đạo Giáo. . Ngọ Môn (Huế). . . ( tục ngữ.Thế kỉ XVI đến + Ban hành “ Chiếu lập học”. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. + Mở nhiều trường học. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. ca dao. Phật Giáo bị hạn chế.Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng.3 .Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn.0 . . chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 . khuyến khích thi cử. Câu 2: (1.1 . + Văn nghệ dân gian phát triển.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng.0 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) . + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương.1427).Thời Lí . Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải).0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. Mộc Thạnh bị tiêu diệt.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. Nho giáo phát triển.1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta. .Trần Quốc Tuấn. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1.

0 điểm) Sau hi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.0 điểm) Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị? Câu 2: ( 2. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. (6 điểm) Câu 1: (2. Câu 1: ( 2. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 2 Câu 1: ( 2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.MÃ ĐỀ 2 Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm) Nội dung Điểm .0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới.0 điểm).

5 tư bản công nghiệp. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. khuyến khích thi cử.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. đường sá. . xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến. tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. Câu 2: (1. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). Nho giáo phát triển.5 . xây dựng cơ sở hạ tầng. Đạo Giáo.kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc. + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời.đầu thế kỉ XX. + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền.Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ. Phật Giáo bị hạn chế. sản xuất vũ khí được chú trọng… 1.Thế kỉ XVI đến + Chữ Quốc ngữ ra đời. giáo dục chưa phát triển. cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây..Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. phát triển thành một nước 0. chú trọng nội dung khoa học . . văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . + Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú.Trần Quốc Tuấn. . + Mở nhiều trường học. thế kỉ XVIII: + Ban hành “ Chiếu lập học”. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải).0 .Thời Lí .Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. Công nghiệp đóng tàu. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. Đạo Đinh . + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu.Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX. . chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử 1. dầu lửa. xây dựng chế độ mới. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.Cải tiến kĩ thuật. + Văn nghệ dân gian phát triển. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. tăng cường độ lao động. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương.0 cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền. + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm Sự phát triển 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới. hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm .Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí.Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước 1. . đất nước hầu như không bị 1.0 chiến tranh tàn phá. . ( tục ngữ.0 Phần II: Lịch sử thế giới. * Nguyên nhân của sự phát triển: . truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). tài nguyên phong phú. 1. . Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Điểm Nội dung . . tài chính quốc tế.Quan tâm việc phát triển khoa học. Khách quan: Chủ quan .Sản xuất dây chuyền. châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu. . Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. kĩ thuật cao. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. . thép. trở thành chủ nợ.. . Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới.Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 . kĩ thuật.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. chế độ xã hội chủ nghĩa. bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan. làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ. Ngọ Môn (Huế).Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. ca dao.Thiên nhiên ưu đãi.Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp.0 của kinh tế Mĩ: ngành công nghiệp sản xuất ô tô.Sau chiến tranh thế giới thứ nhất. . thương mại. áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất.0 .Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá.1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%. Đứng đầu về các 1.Mĩ tham gia chiến tranh muộn.

Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước. đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản. . Mĩ la tinh 1.Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. .Nga. có tác động lớn đến thế giới.0 1. phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới. Phi.0 . nhất là các nước A. chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.