PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC

THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) MÃ ĐỀ 1

Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm). Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Câu 2: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.0 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

5 vạn quân giặc tử thương.Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ. giải phóng nhiều châu.Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan. Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng. bị tiêu diệt đến ba vạn tên. huyện. Trận Chi Lăng – .. Vương Thông tháo chạy về Đông Quan. . Phố Cát. Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ.0 Xương Giang hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến (tháng 10 – vào theo đường Lạng Sơn. .PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 1 Câu 1: ( 2. khi quân Minh lọt vào trận địa 1.cuối năm 1427)? Điểm Nội dung . đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy 1427) từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta. số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc. trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội . 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia 1.Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. tổng binh Lương Minh bị giết tại trận.Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh Chúc Động ở Tốt Động và Chúc Động.Ngày 8 – 10. Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn. Lí Đằng bị giết tại trận. . . Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang).Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm.Sáng ngày 7 – 11 – 1426.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 .0 ( cuối năm 1426) quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác. gần 5 vạn tên bị tiêu diệt. dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt. Thượng thư bộ binh Trần Hiệp. Trận Tốt Động . 1 vạn tên bị bắt sống. .Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công. . . cùng các tướng giặc Lí Lượng.Đầu tháng 10 – 1427.

khuyến khích thi cử. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. Đạo Đinh . . Phò giá về kinh của Trần Quang Khải).Tiền Lê Phật được truyền bá rộng.1 . Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du).1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta. . .0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi.Trần Quốc Tuấn. 1. + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. ca dao. Nho giáo phát triển. đất nước sạch bóng quân thù. giáo dục chưa phát triển.0 . + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). Phật Giáo bị hạn chế.0 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) . + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú.Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. + Văn nghệ dân gian phát triển.Thế kỉ XVI đến + Ban hành “ Chiếu lập học”. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. . Câu 2: (1. Ngọ Môn (Huế).12. thế kỉ XVIII: .vàng rút quân về nước.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn.3 .1427). .Thời Lí . chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 . Đạo Giáo. + Chữ Quốc ngữ ra đời. Mộc Thạnh bị tiêu diệt. ( tục ngữ. + Mở nhiều trường học. Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng.

Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 2 Câu 1: ( 2.MÃ ĐỀ 2 Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm) Nội dung Điểm . Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Sau hi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi.0 điểm) Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị? Câu 2: ( 2.0 điểm). ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Câu 1: ( 2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.

văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.0 ..5 .Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. Công nghiệp đóng tàu. + Mở nhiều trường học. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. đường sá. Câu 2: (1. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.đầu thế kỉ XX. Nho giáo phát triển.kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. xây dựng cơ sở hạ tầng. cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc.Trần Quốc Tuấn. + Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ. + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. giáo dục chưa phát triển. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ. . chú trọng nội dung khoa học . xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến. sản xuất vũ khí được chú trọng… 1. Phật Giáo bị hạn chế.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. .5 tư bản công nghiệp. cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây. đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền. phát triển thành một nước 0. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). Đạo Giáo.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. thế kỉ XVIII: + Ban hành “ Chiếu lập học”.Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời.Thời Lí .Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. khuyến khích thi cử. . Đạo Đinh . . chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.Thế kỉ XVI đến + Chữ Quốc ngữ ra đời.

Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước 1.Mĩ tham gia chiến tranh muộn.0 Phần II: Lịch sử thế giới.Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 .Sau chiến tranh thế giới thứ nhất.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. chế độ xã hội chủ nghĩa. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ. . kĩ thuật cao. xây dựng chế độ mới.Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá. số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử 1. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. tăng cường độ lao động. dầu lửa.0 của kinh tế Mĩ: ngành công nghiệp sản xuất ô tô. đất nước hầu như không bị 1. . .0 . * Nguyên nhân của sự phát triển: . hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm .0 chiến tranh tàn phá. Khách quan: Chủ quan . 1. . . áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất. ca dao. tài chính quốc tế. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương.1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. . Đứng đầu về các 1. Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. ( tục ngữ..Cải tiến kĩ thuật. Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới. kĩ thuật.Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp. + Văn nghệ dân gian phát triển. + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm Sự phát triển 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới. Ngọ Môn (Huế).Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí.Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. . thép. .Sản xuất dây chuyền. trở thành chủ nợ.0 cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền. thương mại. châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu.Quan tâm việc phát triển khoa học.Thiên nhiên ưu đãi. tài nguyên phong phú. (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Điểm Nội dung .

nhất là các nước A. chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. .Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước. phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới. đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản. .0 1. Mĩ la tinh 1. Phi.Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Nga. nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.0 . có tác động lớn đến thế giới.