PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC

THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) MÃ ĐỀ 1

Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm). Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Câu 2: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.0 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

Sáng ngày 7 – 11 – 1426. Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng.Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. gần 5 vạn tên bị tiêu diệt. .cuối năm 1427)? Điểm Nội dung .Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta. . Trận Chi Lăng – . khi quân Minh lọt vào trận địa 1.Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh Chúc Động ở Tốt Động và Chúc Động. . Vương Thông tháo chạy về Đông Quan. Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang).Ngày 8 – 10. Thượng thư bộ binh Trần Hiệp. đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy 1427) từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta.Đầu tháng 10 – 1427. Phố Cát. trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội . Trận Tốt Động . dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt.0 Xương Giang hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến (tháng 10 – vào theo đường Lạng Sơn. Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 .Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm. . .0 ( cuối năm 1426) quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác. 1 vạn tên bị bắt sống. . Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn. 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia 1.Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ.. số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc. huyện. Lí Đằng bị giết tại trận. . 5 vạn quân giặc tử thương. tổng binh Lương Minh bị giết tại trận. cùng các tướng giặc Lí Lượng. bị tiêu diệt đến ba vạn tên.Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan.Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công. giải phóng nhiều châu.PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 1 Câu 1: ( 2.

Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du).1 . Phật Giáo bị hạn chế. + Văn nghệ dân gian phát triển.3 . Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). đất nước sạch bóng quân thù. .Thế kỉ XVI đến + Ban hành “ Chiếu lập học”. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. + Mở nhiều trường học. Ngọ Môn (Huế). .vàng rút quân về nước.0 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) . + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. thế kỉ XVIII: . ( tục ngữ.Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng. Đạo Đinh . + Chữ Quốc ngữ ra đời.1427). Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa. chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 . + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú.Trần Quốc Tuấn.Thời Lí . ca dao. 1.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070).Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. Mộc Thạnh bị tiêu diệt. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. khuyến khích thi cử. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi.12. giáo dục chưa phát triển. . .1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta. Nho giáo phát triển. Đạo Giáo.0 . Câu 2: (1.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . .

0 điểm) Nội dung Điểm . Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 2 Câu 1: ( 2. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới.MÃ ĐỀ 2 Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm) Sau hi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi.0 điểm). Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 điểm) Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị? Câu 2: ( 2. Câu 1: ( 2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.

Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ. + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. xây dựng cơ sở hạ tầng.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. . văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. sản xuất vũ khí được chú trọng… 1.0 . Công nghiệp đóng tàu. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế.kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070).5 . Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. Đạo Giáo. Phật Giáo bị hạn chế. cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. phát triển thành một nước 0.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. + Mở nhiều trường học. khuyến khích thi cử.Thời Lí . Nho giáo phát triển. ..đầu thế kỉ XX. cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc. giáo dục chưa phát triển. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.Trần Quốc Tuấn.5 tư bản công nghiệp. tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX. đường sá. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. Câu 2: (1. Đạo Đinh . + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. thế kỉ XVIII: + Ban hành “ Chiếu lập học”. + Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ. + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. . chú trọng nội dung khoa học .Thế kỉ XVI đến + Chữ Quốc ngữ ra đời. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). .

. Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. + Văn nghệ dân gian phát triển. . xây dựng chế độ mới.0 của kinh tế Mĩ: ngành công nghiệp sản xuất ô tô. .Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí.Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp. ca dao.0 cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 chiến tranh tàn phá. hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm . Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 . tài chính quốc tế. Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới. ( tục ngữ.0 Phần II: Lịch sử thế giới. tăng cường độ lao động. đất nước hầu như không bị 1. thương mại. chế độ xã hội chủ nghĩa. . Ngọ Môn (Huế).Quan tâm việc phát triển khoa học. thép. làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ.Sản xuất dây chuyền. .Mĩ tham gia chiến tranh muộn. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi.. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. trở thành chủ nợ. dầu lửa. Đứng đầu về các 1.1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%. bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan. . + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương. áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất. tài nguyên phong phú.Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá. 1. .Sau chiến tranh thế giới thứ nhất.Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. .Thiên nhiên ưu đãi. số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử 1. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du).Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước 1. kĩ thuật. kĩ thuật cao. châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm Sự phát triển 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới.Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 . Khách quan: Chủ quan .Cải tiến kĩ thuật. (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Điểm Nội dung . * Nguyên nhân của sự phát triển: .

nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. Mĩ la tinh 1. chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.0 1. có tác động lớn đến thế giới.Nga. . . Phi. đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản.Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.0 .Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước. phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới. nhất là các nước A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful