PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC

THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) MÃ ĐỀ 1

Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm). Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Câu 2: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.0 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

. Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng. . . Thượng thư bộ binh Trần Hiệp.Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan. Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn. Phố Cát.Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ. 1 vạn tên bị bắt sống. 5 vạn quân giặc tử thương. gần 5 vạn tên bị tiêu diệt.Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.Đầu tháng 10 – 1427.Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh Chúc Động ở Tốt Động và Chúc Động. dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt. Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang). . trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội . Lí Đằng bị giết tại trận.Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. Trận Tốt Động . cùng các tướng giặc Lí Lượng.0 Xương Giang hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến (tháng 10 – vào theo đường Lạng Sơn. bị tiêu diệt đến ba vạn tên.0 ( cuối năm 1426) quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác.Sáng ngày 7 – 11 – 1426. .0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 .Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm.cuối năm 1427)? Điểm Nội dung . đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy 1427) từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta. giải phóng nhiều châu. 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia 1.. huyện. Trận Chi Lăng – . khi quân Minh lọt vào trận địa 1. . số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc.Ngày 8 – 10.PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 1 Câu 1: ( 2. tổng binh Lương Minh bị giết tại trận. . Vương Thông tháo chạy về Đông Quan. Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ.Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công.

Thời Lí . . Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). + Chữ Quốc ngữ ra đời. + Mở nhiều trường học. chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 . nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. khuyến khích thi cử. Đạo Giáo. Phật Giáo bị hạn chế. + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. . .12.1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta. Câu 2: (1.Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng. + Văn nghệ dân gian phát triển.Thế kỉ XVI đến + Ban hành “ Chiếu lập học”. thế kỉ XVIII: . đất nước sạch bóng quân thù. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. ca dao. giáo dục chưa phát triển.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. ( tục ngữ. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn.1 .1427). Ngọ Môn (Huế). Mộc Thạnh bị tiêu diệt. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. 1.Trần Quốc Tuấn.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung .0 .0 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) . Đạo Đinh . + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. .Nửa đầu thế kỉ XIX: + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. . Nho giáo phát triển. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070).3 .vàng rút quân về nước. Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du).

0 điểm) Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị? Câu 2: ( 2. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.MÃ ĐỀ 2 Phần I: Lịch sử Việt Nam (4. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 2 Câu 1: ( 2.0 điểm) Nội dung Điểm . ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 điểm). (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4. Câu 1: ( 2.0 điểm) Sau hi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới.

+ Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ. giáo dục chưa phát triển. khuyến khích thi cử. Công nghiệp đóng tàu.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung .5 . .Trần Quốc Tuấn. đường sá. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu.Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ. chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. + Mở nhiều trường học. cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. sản xuất vũ khí được chú trọng… 1..0 . + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. . Phật Giáo bị hạn chế. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc.5 tư bản công nghiệp. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. thế kỉ XVIII: + Ban hành “ Chiếu lập học”. Đạo Đinh .Thế kỉ XVI đến + Chữ Quốc ngữ ra đời. . tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. Nho giáo phát triển.Thời Lí . Câu 2: (1. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. chú trọng nội dung khoa học .Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu.Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. phát triển thành một nước 0. xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến. .Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú.đầu thế kỉ XX. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. Đạo Giáo. đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền.kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. xây dựng cơ sở hạ tầng. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế.

.0 Phần II: Lịch sử thế giới. trở thành chủ nợ.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. . số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử 1.Mĩ tham gia chiến tranh muộn. .Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước.Sản xuất dây chuyền. dầu lửa. . Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi.Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước 1.. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.Cải tiến kĩ thuật.Sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 . tài chính quốc tế. .Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá. (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Điểm Nội dung . thương mại. + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm Sự phát triển 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương.Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 . ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. 1. Khách quan: Chủ quan .Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp. làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ. + Văn nghệ dân gian phát triển. Đứng đầu về các 1. Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi.Thiên nhiên ưu đãi.Quan tâm việc phát triển khoa học. xây dựng chế độ mới. bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan.0 cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền.1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%.0 của kinh tế Mĩ: ngành công nghiệp sản xuất ô tô. . ca dao. kĩ thuật cao.0 chiến tranh tàn phá. kĩ thuật.Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí. thép. đất nước hầu như không bị 1. châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu. tăng cường độ lao động. hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm . . Ngọ Môn (Huế). truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). ( tục ngữ. * Nguyên nhân của sự phát triển: . tài nguyên phong phú. áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất. chế độ xã hội chủ nghĩa. .

. nhất là các nước A.0 .Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước.Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản. Phi. .0 1. phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới. chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. có tác động lớn đến thế giới.Nga. Mĩ la tinh 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful