PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC

THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) MÃ ĐỀ 1

Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm). Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Câu 2: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.0 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

.Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh Chúc Động ở Tốt Động và Chúc Động. trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội .0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 . . . .Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm. Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ. dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt. Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng. cùng các tướng giặc Lí Lượng. . giải phóng nhiều châu. huyện. Phố Cát. . gần 5 vạn tên bị tiêu diệt.. 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia 1. Trận Chi Lăng – . 5 vạn quân giặc tử thương.Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh.cuối năm 1427)? Điểm Nội dung . 1 vạn tên bị bắt sống. đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy 1427) từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta. tổng binh Lương Minh bị giết tại trận.Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan. Vương Thông tháo chạy về Đông Quan.Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.0 ( cuối năm 1426) quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác. khi quân Minh lọt vào trận địa 1.Ngày 8 – 10. bị tiêu diệt đến ba vạn tên.Đầu tháng 10 – 1427.0 Xương Giang hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến (tháng 10 – vào theo đường Lạng Sơn.Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ. số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc. Trận Tốt Động . Lí Đằng bị giết tại trận.Sáng ngày 7 – 11 – 1426.Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công. Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang). Thượng thư bộ binh Trần Hiệp.PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 1 Câu 1: ( 2. . Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn.

đất nước sạch bóng quân thù. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070).Thế kỉ XVI đến + Ban hành “ Chiếu lập học”.0 .12. giáo dục chưa phát triển. Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa. Câu 2: (1. + Mở nhiều trường học. chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 .Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. Đạo Đinh .Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu.Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng. . Mộc Thạnh bị tiêu diệt. thế kỉ XVIII: . văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. Phật Giáo bị hạn chế. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1.Trần Quốc Tuấn.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . . ca dao. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. . + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú.0 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) . . + Văn nghệ dân gian phát triển.1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta.1 . 1.Nửa đầu thế kỉ XIX: + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời.3 . Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). + Chữ Quốc ngữ ra đời.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. Nho giáo phát triển.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. khuyến khích thi cử.1427). . + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế.vàng rút quân về nước. Ngọ Môn (Huế).Thời Lí . ( tục ngữ. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương. Đạo Giáo.

0 điểm) Nội dung Điểm .0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. Câu 1: ( 2. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 điểm) Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị? Câu 2: ( 2.0 điểm) Sau hi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.MÃ ĐỀ 2 Phần I: Lịch sử Việt Nam (4. hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 2 Câu 1: ( 2.0 điểm). (6 điểm) Câu 1: (2. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.

+ Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. + Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. khuyến khích thi cử.Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX.5 .5 tư bản công nghiệp. tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. Câu 2: (1. sản xuất vũ khí được chú trọng… 1. Nho giáo phát triển. + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời.đầu thế kỉ XX. + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. . Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. . Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. thế kỉ XVIII: + Ban hành “ Chiếu lập học”. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. . đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền.Thế kỉ XVI đến + Chữ Quốc ngữ ra đời. giáo dục chưa phát triển. cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây. xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến. Công nghiệp đóng tàu. Đạo Đinh .0 . + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). phát triển thành một nước 0. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải).Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. + Mở nhiều trường học. chú trọng nội dung khoa học . xây dựng cơ sở hạ tầng.. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ. Phật Giáo bị hạn chế. đường sá.kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.Thời Lí . Đạo Giáo.Trần Quốc Tuấn. .

bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. . Đứng đầu về các 1.Mĩ tham gia chiến tranh muộn.0 chiến tranh tàn phá. ca dao.Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp. Khách quan: Chủ quan . Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới.0 Phần II: Lịch sử thế giới. Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. thương mại..Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 .Sau chiến tranh thế giới thứ nhất.Thiên nhiên ưu đãi. 1. .Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. trở thành chủ nợ. dầu lửa. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương. kĩ thuật cao.0 cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du).Quan tâm việc phát triển khoa học. đất nước hầu như không bị 1. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 của kinh tế Mĩ: ngành công nghiệp sản xuất ô tô. + Văn nghệ dân gian phát triển. hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm . châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu. số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử 1. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. . thép.1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%. .Cải tiến kĩ thuật. * Nguyên nhân của sự phát triển: .Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí. tăng cường độ lao động.Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá.Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước 1. Ngọ Môn (Huế). xây dựng chế độ mới. áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất. . . .0 . + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm Sự phát triển 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới. ( tục ngữ. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.Sản xuất dây chuyền.Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. . (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Điểm Nội dung . chế độ xã hội chủ nghĩa. tài chính quốc tế. làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ. tài nguyên phong phú. kĩ thuật.

Phi. nhất là các nước A. đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản.Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước.Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.0 1. có tác động lớn đến thế giới.Nga. nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. Mĩ la tinh 1. phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới. . . chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful