PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC

THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) MÃ ĐỀ 1

Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.0 điểm). Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Câu 2: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4.0 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

0 Xương Giang hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến (tháng 10 – vào theo đường Lạng Sơn.0 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 . .0 ( cuối năm 1426) quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác. 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia 1.PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 1 Câu 1: ( 2. .Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công.Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan. khi quân Minh lọt vào trận địa 1. . Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn. .Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta. gần 5 vạn tên bị tiêu diệt. 5 vạn quân giặc tử thương. .Sáng ngày 7 – 11 – 1426. 1 vạn tên bị bắt sống. số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc. Vương Thông tháo chạy về Đông Quan.Ngày 8 – 10. huyện. tổng binh Lương Minh bị giết tại trận.Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm.cuối năm 1427)? Điểm Nội dung . cùng các tướng giặc Lí Lượng. . giải phóng nhiều châu. Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ. đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy 1427) từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta.Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ. Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng. .Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. Thượng thư bộ binh Trần Hiệp.Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh Chúc Động ở Tốt Động và Chúc Động.Đầu tháng 10 – 1427. bị tiêu diệt đến ba vạn tên. Phố Cát. Lí Đằng bị giết tại trận. dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt. Trận Chi Lăng – . trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội . Trận Tốt Động .. Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang).

nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. khuyến khích thi cử.Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng. Nho giáo phát triển. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). + Chữ Quốc ngữ ra đời.0 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) (Đề này có 01 trang) .Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. + Mở nhiều trường học. + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. + Văn nghệ dân gian phát triển. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu. . . . Câu 2: (1. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.12.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng.0 . + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương.1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta. giáo dục chưa phát triển. Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). Đạo Đinh . chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 .Thế kỉ XVI đến + Ban hành “ Chiếu lập học”.Trần Quốc Tuấn. Phật Giáo bị hạn chế. Đạo Giáo. .1 .Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng.1427).Nửa đầu thế kỉ XIX: + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời.vàng rút quân về nước. ca dao. đất nước sạch bóng quân thù. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). thế kỉ XVIII: . + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. Mộc Thạnh bị tiêu diệt. ( tục ngữ. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. 1.Thời Lí . Ngọ Môn (Huế).3 . .0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung . Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa.

0 điểm) Nội dung Điểm . ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.0 điểm). Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. (6 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Sau hi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. Câu 1: ( 2.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Phần II: Lịch sử thế giới.0 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 2: (4. hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH ĐÁP ÁN CHINH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 MÃ ĐỀ 2 Câu 1: ( 2.0 điểm) Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị? Câu 2: ( 2.MÃ ĐỀ 2 Phần I: Lịch sử Việt Nam (4.

Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX.đầu thế kỉ XX. xây dựng cơ sở hạ tầng. + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. giáo dục chưa phát triển. Nho Giáo đã xâm nhập song chưa ( thế kỉ X): có ảnh hưởng. + Mở nhiều trường học.Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu.5 .. .5 tư bản công nghiệp. khuyến khích thi cử. Câu 2: (1.0 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Điểm Nội dung .Trần Quốc Tuấn. cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây.Tiền Lê Phật được truyền bá rộng. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời.0 . Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). Đạo Đinh . Đạo Giáo. tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền. sản xuất vũ khí được chú trọng… 1. + Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ. cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc.Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XVI) + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn. nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần 1. đường sá. chú trọng nội dung khoa học . . Công nghiệp đóng tàu. phát triển thành một nước 0. Nho giáo phát triển. Phật Giáo bị hạn chế. thế kỉ XVIII: + Ban hành “ Chiếu lập học”.Thế kỉ XVI đến + Chữ Quốc ngữ ra đời. + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ.Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú. văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.Thời Lí . . . thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu.

dầu lửa. .Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí. hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm . 1. .Mĩ tham gia chiến tranh muộn. + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương.0 chiến tranh tàn phá. đất nước hầu như không bị 1. làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ. tăng cường độ lao động. + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm Sự phát triển 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới. + Văn nghệ dân gian phát triển. ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. * Nguyên nhân của sự phát triển: . trở thành chủ nợ. kĩ thuật.0 cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền. áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất.1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%. . thương mại. Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi.Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. . tài nguyên phong phú.Cải tiến kĩ thuật. Ngọ Môn (Huế). xây dựng chế độ mới.Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá. bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan. châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu.0 Phần II: Lịch sử thế giới. chế độ xã hội chủ nghĩa. ( tục ngữ. số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử 1.Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước 1. .0 của kinh tế Mĩ: ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới.Thiên nhiên ưu đãi. kĩ thuật cao. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.Sản xuất dây chuyền.Sau chiến tranh thế giới thứ nhất. . (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Điểm Nội dung . truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). . tài chính quốc tế. ca dao. Đứng đầu về các 1.Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 .0 .Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp. nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. .Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. thép. Khách quan: Chủ quan ..Quan tâm việc phát triển khoa học.

Nga.0 1. . Phi. phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới. nhất là các nước A. Mĩ la tinh 1. .0 .Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. có tác động lớn đến thế giới.Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước. nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản. chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful