P. 1
Cac Dang Bai Tap Chuong Su Dien Li

Cac Dang Bai Tap Chuong Su Dien Li

|Views: 501|Likes:
Được xuất bản bởilebanhan9687

More info:

Published by: lebanhan9687 on Jun 18, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011

DẠNG 1: VIẾT PHƢƠNG TRÌNH ĐIỆN LI.
Phƣơng pháp:

  - Phải xét chất điện li đó là mạnh hay yếu, nếu mạnh dùng dấu   , yếu dùng dấu   - Kim loại và Hiđrô thường mang điện tích dương, phần còn lại mang điện tích âm. - Tổng số điện tích ở hai vế của phương trình điện li phải bằng nhau. - Axit yếu, bazơ thì viết từng nấc. - Muối axit thì viết 2 giai đoạn Bài 1: Viết phương trình điện li của các chất sau đây: a. H2SO4 , HNO3 , H2S, HCl, HClO4 ,CH3COOH.
b. NaOH, KOH,Ca(OH)2 , Ba(OH) 2 . c. NaCl,CuCl2 , Al2 (SO4 )3 , FeCl3 , Mg(NO3 )2 , K 2S, Na 2SO4 , K 2CO3 ,[Ag(NH3)2]Cl, [Cu(NH3)4](OH)2 d. NaClO, KClO3 , NaHSO4 , NH4Cl,CaCl2 , NaClO2 , NaHS, Fe2 (SO4 )3 , Na 3PO4 , Na 2 HPO4 e. H2CO3 , H2SO3 , H3PO4 , H2C2O4 .

DẠNG 2: TÍNH NỒNG ĐỘ MOL ION
Phƣơng pháp: Bước 1: Viết PT điện li. Bước 2: Tìm số mol phân tử hoặc mol ion. Bước 3: áp dụng công thức tìm nồng độ mol các ion. Bài 1:Tìm nồng độ mol của các ion có trong dung dịch. Biết trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 68,4 gam Al2(SO4)3. Bài 2: Hòa tan 34,2 gam Ba(OH)2 vào nước để được 500 ml dung dịch. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch. b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,2M cần trung hòa hoàn toàn dung dịch trên. Bài 3: Người ta hòa tan 24 gam MgSO4 vào nước để được 800 ml dung dịch. a. Tính nồng độ mol của MgSO4 và của các ion có trong dung dịch. b. Tính thể tích dung dịch KOH 0,5M cần làm kết tủa hết ion Mg2+. c. Tính thể tích dung dịch BaCl2 0,5M cần để làm kết tủa hết ion SO24 . Bài 4: Người ta hòa tan 80,5 gam ZnSO4 vào nước để được 1500 ml dung dịch. a. Tính nồng độ mol của ZnSO4 và của các ion có trong dung dịch. b. Tính thể tích dung dịch Na2S 0,5M cần làm kết tủa hết ion Zn2+. c. Tính thể tích dung dịch BaCl2 0,8M cần để làm kết tủa hết ion SO24 . Bài 5: Trộn lẫn 150 ml dung dịch CaCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 2M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được. Bài 6: Trộn lẫn 150 ml dung dịch K2SO4 0,5M với 150 ml dung dịch Na2SO4 2M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được. Bài 7: Trộn lẫn 150 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được.

DẠNG 3: AXIT – BAZƠ (PHẢN ỨNG TRUNG HÒA)
Phƣơng pháp: Phản ứng giữa một axit mạnh với một bazơ mạnh hoặc hỗn hợp nhiều axit mạnh phản ứng với hỗn hợp nhiều bazơ mạnh thì đều có chung một phương trình ion rút gọn là:

H+ + OH-   H 2O
Bài 8: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 100 ml dung dịch HCl 0,5M thì thu được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch D. b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D. Bài 9: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thu được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch D. b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D. Bài 10: Trộn lẫn 300 ml dung dịch KOH 1M với 700 ml dung dịch HI 1,5M thì thu được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch D. b. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1,5M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D. Bài 11: Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 0,4M và H2SO4 0,1 M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp 2 hiđroxit KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 200ml dung dịch X và khối lượng kết tủa thu được.
1 Created by: Trần Văn Trung

A là dung dịch HCl 0.1M.1M.Trộn 10 g dung dịch HCl 7. D. b/ Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B được dung dịch C. b/ Tính thể tích dung dịch KOH 2M đủ để trung hòa dung dịch A. 7. .15M và KOH 0. Cho dung dịch A là hỗn hợp: H2SO4 2. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 0. a/ Tính pH của dung dịch A. Bài 28: (ĐH Quy Nhơn 2001). Bài 18: Trộn 50 ml dung dịch NaOH 0. b.10-4M. 2. Tính pH của dung dịch thu được.49 g H2SO4.381 gam muối khan.04M.Tính giá trị b. Tính pH của dung dịch thu được.  H2O . 4. B.3 g HNO3 vào nước để được 500 ml dung dịch A. Cho 200 ml dung dịch HNO3 1M vào 600 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ca(OH)2 0.Từ [H+] = 10-a => pH = a hoặc pH = . c/ Đổ 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0. 1. Dung dịch Y có pH là A. rồi tính nồng độ lượng này (quyết định đến pH của dung dịch ). .25M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0.5M. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. a/ Tính pH của dung dịch A và dung dịch B. tính pH của dung dịch X.02M với 250 ml dung dịch H2SO4 a mol/l thu được b g kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Bài 25:Trộn 300 ml dd HCl 0. Tính pH của dung dịch thu được.3M.1M.01M với V ml dung dịch HCl 0. Bài 24: (CĐB-SP TPHCM 2006).03 M được 2V ml dung dịch Y. Bài 29: Hòa tan 6. D.01M và KOH 0. Ba(OH)2 0. Bài 30: (ĐHA-2007): Cho m gam hỗn hợp Mg. Bài 16: Trộn lẫn 100 ml dung dịch HCl 1M với 100 ml dung dịch KOH 0. Bài 27: (CĐA-SP Đăk Lăk 2006).001M. thu được 5. 1.5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 b mol/l thu được 500 ml dung dịch có pH = 1.Nếu trộn lẫn nhiều axit với nhiều bazơ thì tính + - n H .10-4M.9% rồi thêm nước để được 100 ml dung dịch A.lg[H+]. a/ Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch và pH của dung dịch.Trộn 250 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0. Bài 13: Tính độ pH của các dung dịch sau: HNO3 0. Bài 22: Trộn 1 lit dung dịch H2SO4 0. Tính pH của dung dịch thu được. b/ Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đủ để trung hòa dung dịch D. Cho 40 ml dung dịch HCl 0.5M thu được dung dịch D. b) Tính pH của dung dịch X. 2 Created by: Trần Văn Trung . 2. Tính pH của dung dịch thu được.2004). Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. So sánh xem H hay OH dư. Bài 21: (CĐA-2005). Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được và pH của dung dịch đó. B.10-4M và Ca(OH)2 3.CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 12: Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl và H2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0.08M và KOH 0. 6.1M. 3. Cho dung dịch B là hỗn hợp: NaOH 3. n OH  10-14 [OH .5M. B là dung dịch H2SO4 0. Bài 19: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0. Tính pH của dung dịch C.75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0. còn dung dịch bazơ thì tính [OH-] rồi mới tính [H+]= .V dung dịch sau khi trộn bằng tổng các V .2M vào dung dịch A thì pH biến đổi như thế nào? Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn.15M với 2 lit dung dịch KOH 0. C. Bài 17: Tính nồng độ mol của ion H+ và pH của dung dịch. Dung dịch Y có pH là A. a) Xác định nồng độ mol của các axit trong X.025M.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Bài 26: (ĐHQG TPHCM 2001). Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được và pH của dung dịch đó. tính nồng độ mol của ion H+ và pH của dung dịch A. Bài 14: Hòa tan 2. Bài 31: ( ĐHA-2008):Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0.] sau đó dựa vào pt: H+ + OH.24 ml khí HCl vào nước để thu được 100 ml dung dịch HCl.10-4M và HCl 6.Nếu dung dịch axit thì tính ngay [H+]. tính pH của dung dịch thu được.3% với 20 g H2SO4 4. Biết trong 100 ml dung dịch H2SO4 có hòa tan 0. C.2M. Tính a.12M với 50 ml dung dịch H2SO4 0. Bài 20: (ĐHA. Bài 23: (CĐA-2006).165M thu được dung dịch E. Bài 15: Trộn 15 ml dung dịch NaOH 2M với 50 ml dung dịch H2SO4 0. DẠNG 4: TÍNH pH CỦA DUNG DịCH Phƣơng pháp: .5. Trộn 250 ml dung dịch Ca(OH)2 1M với 350 ml dung dịch HNO3 1M và HCl 2M.

c.Trong dung dịch.  7.CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 32: ( ĐHB-2008) : Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a + -14 (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. a/ BaCl2 + ?  BaCO3 + ? e/ Ba(NO3)2 + ?  BaSO4 + ? b/ FeS + ?  FeSO4 + ? f/ ZnCl2 + ?  AgCl + ? c/ Na2CO3 + ?  NaCl + ? g/ ZnSO4 + ?  ZnS + ? d/ AgNO3 + ?  AgCl + ? h/ FeCl2 + ?  Fe(OH)2 + ? 3/ Viết phương trình phân tử của các phản ứng có phương trình ion thu gọn sau. D. c = 0. .  6.OH .K+ .NH3 .1 . d và công thức tổng khối lượng muối trong dung dịch. c. d. 11/Zn(OH)2và HNO3 18/ NH4Cl và Ba(OH)2 5/ Na2S và HCl.0.15..3 thì b bằng bao nhiêu ? Từ kết quả này hãy tính tổng khối lượng các muối có trong dung dịch. b) Nếu a = 0. Giải thích? 2..1 .Mg(OH)2  . chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. 0. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H ][OH ] = 10 ) A. d mol SO 2 4 .0.8.1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0..K + .1 mol) và Al3+(0. Một dung dịch chứa a mol Na+.Cu(OH)2  d/Ba 2+ +SO24 BaSO4  e/Ag+ +Cl.AgCl f/H+ +OH. 3 Created by: Trần Văn Trung .NO3 .(x mol) và SO 2 4 (y mol). tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm. a) Lập biểu thức liên hệ giữa a.Ba 2+ .Cl. 10/ Al(OH)3 và HCl 17/ (NH4)2SO4 và Ba(OH)2 4/ FeCl2 và NaOH. C.Cl. 0.Ba 2+ ..f/Na + . B.03.OHc/Na + . Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+. 15/ Fe2(SO4)3 và NaOH 2/ BaCl2 và NaOH. 13. Lập biểu thức liên hệ giữa a. 1.12.Cu 2+ .CO3 DẠNG 6: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. b mol Mg2+.30. chất điện li yếu.NO3.OH 2...1M. 9/ Na2S và CuSO4 16/ CH3COONa và HCl 3/ NaCl và AgNO3. thu được dung dịch X. 8/ K2CO3 và HCl.NO3 g/Ca 2+ .2M và Ba(OH)2 0. chất bay hơi. Dung dịch X có pH là A. 1/ BaCl2 và H2SO4. PbS 2. B. c mol Cl-.Cl. Tính x .Cl.9 gam chất kết tủa.Na + . DẠNG 5: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION phƣơng pháp: . d = 0. Bài 33: (ĐHB-2009): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0. c mol HCO 3 và d mol Cl.Ca 2+ . Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe2+(0.Cl .OHa/K + .Fe(OH)3 c/Mg2+ +2OH.NH+ 4 . 13/ CaCl2 và AgNO3 20/ Al(OH)3 và NaOH. trường hợp nào xảy ra phản ứng? Viết phương trình phân tử. 12/Zn(OH)2và NaOH 19/ Ba(NO3)2 và CuSO4 6/ Na2SO3 và HNO3. phƣơng pháp: .. 0.Ba 2+ . b.OHb/K+ . b.NH+ 4 . 1.H2O b/Fe3+ +3OH. C. 14/ Pb(NO3)2 và Al2(SO4)3 2/ Bổ túc các phản ứng sau rồi viết dưới dạng ion và ion thu gọn.Ca 2+ .Điều kiện để các ion tồn tại trong cùng 1 dung dịch là các ion phải không phản ứng với nhau để tạo chất kết tủa.Cl . Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46.OH2+ h/K+ . D.+2 H+ H2S i/ AgNO3 + ?  Ag2CO3 + ? j/ Ba(NO3)2 + ?  BaCO3 + ? k/ CaCO3+?CaCl2 + ? +? l/ FeCl3 + ? Fe(OH)3+ ? g/Cu 2+ +2OH.Ba . a/S2. .NH+ 4 .Điều kiện: sản phẩm của phản ứng có chất kết tủa. b mol Ca2+.Cld/Ag+ .CO +H O h/2H+ +CO3 2 2 4/ Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không. 12.2.05M và HCl 0..NO3 e/Na + .y . phương trình ion và ion thu gọn.2 mol) cùng 2 loại anion là Cl. 0. 1/ Trộn những chất sau đây.Trong một dung dịch: -  số mol điện tích dương =  số mol điện tích âm Khi cô cạn một dung dịch muối: khối lượng muối = khối lượng cation (ion dương) + khối lượng anion (ion âm)  5.NO3 i/ Pb2+ + S2. 7/ CuS và HCl..

Xác định dung dịch A và dung dịch B. + Tiếp theo thường dùng các thuốc thử như: quỳ tím.435 gam.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH.03 mol Cl.09 mol SO 2 4 . Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. Dung dịch A chứa các ion Na+. . NaOH .4mol H+. [Ca2+] = 0. b) Tính khối lượng kết tủa thu được trong trường hợp a = 0. Tính tổng khối lượng các muối trong ½ dung dịch A. 20.02 mol SO 2 4 . Hãy phân biệt các chất rắn sau : NaCl .đun nóng ta thu được 4. SO 4 (0. 2 2 12. Dung dịch A chứa a mol K+ . Tìm biểu thức liên hệ a.03 và 0.Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thì thu được 0.15 mol).52 gam. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn.6 mol NH4+. 0. NO 3 (0. Mg2+(0.(CĐA-2008) Dung dịch X chứa các ion: Fe3+. NH  4 (0.CuCl2 . dung dịch A và dung dịch B. 21. Kết quả trên đúng hay sai ? Vì sao? 17.05 và 0. [NO 3 ]=  0.2 mol) . 0. d mol SO 4 (không kể ion H và OH của nước). khí Y và kết tủa Z. (NH4)2SO4 .5 mol SO42-. . H2SO4 .15 mol) . FeCl3. Bằng phương pháp hoá học.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2.3 gam kết tủa X và 470.25 mol) .34 gam khí có thể làm xanh giấy quì ẩm và 4. thu được 4. Phân biệt các dung dịch sau chứa rong các bình không có nhãn : NH4Cl . .Phần thứ hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 235.Phần thứ nhất cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư . NaOH 23.02 và 0. D.  b) Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch như sau: [Na+] = 0. S = 32. 7. Mỗi dung dịch chỉ chứa 2 loại cation và 2 loại anion trong số các ion  2 + sau : K+(0. c mol HCO 3 . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: .04 gam. K = 39. dd Ba(OH)2…để nhận biết. phƣơng pháp: . Hãy xác định tổng khối lượng của các muối có trong dung dịch A chứa các ion Na+. e trong dung dịch A và dung dịch X. 2 2 10. c. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5.2 ml khí ở 13.02 mol Cu2+. Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các dung dịch sau : Na2CO3 .   16. C.435 gam. Trong 200ml dung dịch A có chứa 0. 18.06 mol Al3+. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn.07 gam kết tủa. 3. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16.03 mol K+. MgCl2.03. 0. BaCO3 . NH  4 . đun nóng thu được 0.4 ml khí Y ở 13. Na2SO4. SO 4 .01 và 0. Có hai dung dịch.03 mol Ca2+.5. đun nhẹ.Đối với chất rắn: thường dùng H2O để hòa tan hoặc dùng dung dịch axit loãng HCl.1 mol và b = 0. H2SO4 để hòa tan. D. B. H (0.02.01 .  2 + 14. NaCl.672 lít khí (ở đktc) và 1.04 .05. hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau : Ba(OH)2 . Một dung dịch chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 . BaCl2 .1 mol). a) Khi thêm (a+b) mol BaCl2 hoặc (a+b) mol Ba(OH)2 vào dung dịch trên thì khối lượng kết tủa thu được trong hai trường hợp có bằng nhau không ? Giải thích .025.01 . 13. Hãy xác định giá trị x và y. (Chỉ dùng thêm quì tím) 4 Created by: Trần Văn Trung .2 mol. Một dung dịch chứa x mol Cu2+. Cl (0.06 mol NO 3 .Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5. NH4+. Tính khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng. Muốn có dung dịch này thì phải hoà tan hai muối nào vào nước ? Giải thích.Đối với chất lỏng: + Trước tiên quan sát màu dung dịch. Cl = 35. Na2CO3 . 0.và 0. 0.2 mol ion Na+. 15.5oC và 1 atm. BaSO4 ( Chỉ dùng thêm 1 hoá chất và nước).25 mol) . CO 3 .73 gam. 0. Dung dịch B chứa hỗn hợp hai hiđroxit KOH 1M và Ba(OH)2 2M. [Cl-] = 0. 19.224 lít khí (đktc). [HCO 3 ] = 0. Na2SiO3 và Na2S. Cl-. 0.075 mol) . 7. Biết rằng : . (NH4)2SO4 . DẠNG 7: PHÂN BIỆT CHẤT. b mol NH  4 . dd NaOH. CO 3 .3 gam kết tủa.1 mol) .01. H2SO4. NH4Cl .66 gam kết tủa.2mol Cl-. 0. Cu = 64) A. . x mol Cl– và y mol SO4 2. Na2CO3 . C. NaCl . 0. 0. a) Dung dịch A trên có thể điều chế từ hai muối trung hoà nào ? b) Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau : . y mol K+. NH  4 . Hãy nêu phương pháp để nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau đây: AlCl3. Na2CO3 . Cho thêm (c+d+e) mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thu được dung dịch X .(CĐA-2007) Một dung dịch chứa 0.05 . 22. 2 CO 3 (0. 9.Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư và đun nóng thu được 0. xem thử dung dịch có màu gì đặc trưng hay không. 0. SO 4 . a) Một dung dịch A chứa 0.5oC và 1 atm. 3. b. Na2SO4 .46 gam. B. d.CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011  8. 0. Cho 300ml dung dịch B vào dung dịch A. 0. Na2SO3 . SO42-.

Na2SO4 và K2SO4 . ZnCl2. KHCO3 và Na2CO3 . MgSO4. Có 4 bình mất nhãn. (NH4)2SO4. Có 6 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: K2CO3. Chỉ được dùng một thuốc thử hãy nhận biết. mỗi bình chứa một hỗn hợp dung dịch sau đây : K2CO3 và Na2SO4 .CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 24. FeSO4 và Fe2(SO4)3. (NH4)2SO4. Có các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất AlCl 3. viết phương trình phản ứng. Al(NO3)3. KHCO3 và Na2SO4 . (Dùng dung dịch NaOH) 27. 25. FeCl2. Lựa chọn một hoá chất thích hợp để phân biệt các dung dịch muối: NH4Cl. NaCl. MgCl2. NaNO3. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết. Al2(SO4)3. FeCl3. 26. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dung dịch HCl và dung dịch Ba(NO3)2 . MgCl2. -------------------------HẾT------------------------- 5 Created by: Trần Văn Trung .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->