Hướng dẫn sắp xếp tên họ trong Excel 2003

Giả sử chúng ta có bảng danh sách họ tên như sau:

Chúng ta có 2 cách làm: 1- Cách 1: Sắp xếp tương đối vì đây là cách sắp theo tiếng anh vì vậy các bạn phải đổi những tên là Đạt; Đại...(nói chung là có chữ Đ đằng trước) và nhớ đánh dấu vào để khi sắp xong thì đổi tên quay lại. - Các bạn cần chèn thêm 1 cột cạnh cột Họ và tên và đánh riêng tên vào cột này (theo mẫu) v à chèn thêm bên dưới hàng tiêu đề một dòng trống( phần bôi mầu vàng)

-:Các bạn bôi đen toàn bộ dòng trên cùng này; trên thanh công cụ chọn Data\Filter\AutoFilter

Trên màn hình bảng tính xuất hiện các hình vuông có chấm tam giác; các bạn bấm vào phần cột tên và chọn Ascending (sắp từ A-> Z) và Descending (theo chiều ngược lại)

2- Cách 2: Cách này thì tuyệt đối chính xác theo tiếng việt vì chúng ta phải sử dụng 1 phần mềm của tác giả Phạm Văn Trung (Các bạn lên mạng tải về hoặc liên hệ tôi gửi Email cho) Sau khi cài đặt xong phần mềm tiện ích thường chú trên màn hình EXCEl cạnh chỗ Help +) Trước hết để tách cột Họ và tên riêng rất đơn giản bằng phần mềm như sau: Các bạn bôi đen toàn bộ cột Họ và tên và trong phần tiện ích chọn tách - Gộp Họ tên, một bảng thông báo hiện ra các bạn chọn OK

+) Bôi đen toàn bộ bảng tính và chọn Sắp xếp- TCVN , chọn cột muốn sắp là xong

Chú ý: Sau khi sắp xong tên các bạn muốn gộp 2 cột Họ và tên lại với nhau ta làm như sau: - Các bạn chọn một cột trống ngoài bảng và dùng lệnh: =B7&C7 (nối 2 cột B7 với C7); Xong các bạn dùng lệnh Copy và Paste Special\ Values là được và xoá các cột thừa đi. Chúc thành công Email: Manhhungdhpt@yahoo.com.vn Blog: http://manhhungdhpt.co.cc ĐT: 0983881830

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful