1/ Thiếu tướng - Tiến sĩ NGUYỄN CHU PHÁC - Địa chỉ : 38B - PHỐ LÝ NAM ĐẾ - TP . HÀ NỘI .

2/ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG : Phòng 211 - KHU B19 TẬP THỂ KIM LIÊN - HÀ NỘI . Số điện thoại của cô Phan
Thi Bích Hằng : 0904123404 và 048528119 .
3/ NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN KHẮC BẢY - Quê tại Huyện Gia Lương - TỈNH BẮC NINH . Địa chỉ : PHÒNG 212 - NHÀ B19 TẬP
THỂ KIM LIÊN - HÀ NỘI .
4/ NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG : Địa chỉ - Ngay đầu phía Nam cầu HOÀNG LONG - THANH HÓA . Nhà cô Phương
có một nhà nghỉ và quán ăn ngay đầu cầu phía Thanh hóa . Các bạn cứ tới là tìm thấy .
5/ Cô NGUYỄN THỊ NGUYỆN - Tel : 04.5763282 .
6/ NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN QUANG PHÚ : Tel : 04.5658307 - 0913349444 .
6/ ĐỖ BÁ HIỆP - Địa chỉ 22 Thịnh yên - Hà nội . Tel : 0904375668 .
7/ NNC TRẦN QUANG BÍCH - Số 2 Dã Tượng . Tel 04.8220186 .
8/ NNC DƯƠNG MẠNH HÙNG - 35 LÃN ÔNG - HÀ NỘI . Tel : 04.8287245 .
9/ ĐỖ HOÀNG VẠN THÔNG - Tức anh Tứ - Xã Tam xuân - Huyện Núi thành - Tỉnh Quảng Nam . Tel : 0510581101 0902424428 .