ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN LUYỆN TỪ và CÂU LỚP 4

1) Xác định CN – VN – TN trong câu
Bài 1: Gạch một gạch chéo ngăn cách bộ phận trạng ngữ với CN- VN trong câu. Gạch dưới CN 1
gạch và 2 gạch dưới VN và cho biết mỗi câu thuộc kiểu câu nào
a) Ruộng rẫy là chiến trường.
………………………………………………………………………………………………………
b) Bạn Tân rất hiền lành.
………………………………………………………………………………………………………
c) Bóng bay lơ lững.
………………………………………………………………………………………………………
d) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của nước ta.
………………………………………………………………………………………………………
e) Bộ vẩy của tê tê màu đen nhạt, giống vẩy cá gáy nhưng cứng và dày hơn nhiều.
………………………………………………………………………………………………………
f) Miệng tê tê nhỏ, không có răng.
………………………………………………………………………………………………………
g) Lưỡi của nó dài, nhỏ như chiếc đũa, xẻ làm 3 nhánh.
………………………………………………………………………………………………………
h) Thức ăn của nó là sâu bọ, chủ yếu là kiến.
………………………………………………………………………………………………………
g) Tình bạn của chúng em từ ngày ấy lại càng thắm thiết.
………………………………………………………………………………………………………
h) Xa xa, đoàn thuyền trên song đang từ từ trôi.
………………………………………………………………………………………………………
i) Tiếng suối róc rác.
………………………………………………………………………………………………………
k) Tiếng suối chảy róc rách.
………………………………………………………………………………………………………
l) Mùa hè nắng rất vàng.
………………………………………………………………………………………………………
m) Bãi cát dài chói nắng.
………………………………………………………………………………………………………
n) Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.
………………………………………………………………………………………………………
1

(Trạng ngữ chỉ ………………….. (Trạng ngữ chỉ ………………………………. b) Trong nhà. b) ……………………………………các em chơi đùa vui vẻ.. (Trạng ngữ chỉ ………………………………. ……………………………………………………………………………… c) Trên đường đến trường..) d) Nhờ bạn Mai. (Trạng ngữ chỉ ……………………………………..) b) Trên tầng cao.) Bài 6: Thêm trạng ngữ vào các câu sau đây: a) …………………………… trăm hoa đua nở. ……………………………………………………………………… 2 . c) ……………… …………………………….……. a)………………. (Trạng ngữ chỉ ………………………………………….. trường em vừa xây thêm hai dãy phòng học. em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình. em rất chăm chỉ nghe giảng và hăng hái phát biểu. b)……………….) c) Sáng nay.………………….. Bài 7: Thêm bộ phận CN-VN để hoàn thành câu a) Ngoài đường.. . không khạc nhổ bừa bãi.……………………………………………………………………………. chúng em được cô giáo khen. hoa đã nở.…………………. toả hương. chuồn chuồn nước bay lượn... chúng em không xả rác. một con cá sấu đang rình mồi.…………. ………………………………………………………………… d) Ở bên kia sườn núi. những bong hoa muôn màu đang kheo sắc.…………………. c)……………….……………..) g) Trong công viên.. d) ………………………………………………………….. trời rét căm căm...) e) Để thực hiện nếp sống văn minh đô thị.Bài 5: Gạch dưới trạng ngữ trong câu và cho biết trạng ngữ ấy chỉ gì ? a) Bên bờ hồ. (Trạng ngữ chỉ ………………………………. em học tiến bộ.

2) Các loại câu (câu kể-câu khiến-câu cảm) Bài 2: Đặt câu: a) Đặt 1 câu kể Ai là gì?\ ……………………………………………………………………………………………………… b) Đặt 1 câu kể Ai làm gì? ……………………………………………………………………………………………………… c) Đặt 1 câu kể Ai thế nào? ……………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Chuyển các câu kể sau thành câu cảm và câu khiến a) Mai hát hay. Câu khiến : ……………………………………………………………………………………… Bài 4: Các câu cảm sau đây biểu lộ cảm xúc gì ? a) Ồ.. mình được điểm 10 ! …………………………………………………………………………………………………………… 3 . Câu cảm: ………………………………………………………………………………………. bạn ấy bị tai nạn kinh khủng quá! …………………………………………………………………………………………………………… c) Trời. bạn Lan hát hay quá ! …………………………………………………………………………………………………………… b) Ôi. sao bạn ấy biết nhỉ ! …………………………………………………………………………………………………………… d) A.

lạc thú.. lạc đề a) Nhóm từ lạc có nghĩa là “ vui mừng” ………………………………………………………………………………………………………… … b) Nhóm từ lạc có nghĩa là “ rớt lại. lạc hậu. sai” ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….3) Từ ghép – từ láy Bài 7: Gạch dưới các từ láy trong đoạn thơ sau đây : Dòng sông mới điệu làm sao Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha Trưa về trời rộng bao la Ao xanh sông mặc như là mới may Chiều rồi thơ thẩn áng mây Cài lên màu áo hây hây ráng vàng Bài 8: Xếp các từ sau đây vào nhóm từ thích hợp : Lạc quan. 4 . lạc đường. lạc điệu.