P. 1
Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

|Views: 620|Likes:
Được xuất bản bởivanhieu013

More info:

Published by: vanhieu013 on Jul 19, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

Các biên bản. . + Chế độ bảo hiểm. qui chế của CBCC trong đơn vị.Xây dựng.Thực hiện nội quy.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. Nghị quyết HN. . khiếu nại. Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. tổng hợp tình hình.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. kiểm tra có phát hiện vi phạm. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. quy chế làm việc …. tố cáo. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. . Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. sai cho Ban chấp hành công đoàn.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. . .TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. hàng quí. tài sản. V/. Ông Huỳnh Chí Nhâ . TBDH. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. BHTN. kinh phí công đoàn. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.Các khoản thu đầu năm: BHYT.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra.Phân công chuyên môn. kiến nghị. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. tự kiểm tra tài chính. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. 8+9 /2012 . quy chế. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thời khóa biểu. IV/. CBCC của trường. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. học phí …. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. kiến nghị với cá nhân. phụ cấp. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy.ủy viên.Xây dựng quy chế dân chủ. tổ chức của mình. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. . .

. .Tổ chức họp HPHHS. đau ốm.Thực hiện qui chế chuyên môn. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. nâng lương đợt 1 năm 2013 . GV: .Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. pháp luật. qui chế của nhà trường.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra. .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Rèn luyện KNS .Thực hiện chương trình. quy chế dân chủ.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. đánh giá cuối kì I ).Tổ chức cắm trại xuân. Giám sát việc: . thực hiện họp CM. phụ cấp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước.Thực hiện chương trình. .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Chi trả tiền lương cho CB-CC. năm.Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. mừng xuân” . . .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Thực hiện nội quy.Hoàn thành dự toán. . .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Chi trả tiền lương. 10/2012 11/2012 .Đề nghị điều chỉnh lương. quy chế làm việc trong trường học.Họp Ban thanh tra nhân dân.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Chủ điểm : “Mừng Đảng.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . .Họp Ban thanh tra cuối năm.Thực hiện nội qui.Thực hiện chế độ chính sách.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. . giáo viên Giám sát việc: . . quy chế phối hợp. sơ kết học kì I. … . . . .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. . . . .Thời hạn nâng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. quyết toán quý.Kế hoạch. .Thực hiện quy chế chuyên môn: . … .Thực hiện kế hoạch kiểm tra.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Thực hiện quy chế chuyên môn : . . Giám sát việc: . . đánh giá cán bộ.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. nghỉ khi bị bệnh. .

phụ cấp.Giám sát việc : . sách tham khảo … .Dự giờ. sách GK. vào sổ điểm.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học.kiểm tra HĐSP.Tuyển sinh vào lớp 10. thực hiện họp CM.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. GV: .Thực hiện chương trình.Kế hoạch. GV: . 7. TT. . … .Kiểm tra đánh giá.Chi trả lương. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM.Đánh giá. chi khác tháng 6.Dự giờ. con đau. xếp loại.Kiểm kê tài sản.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Chi trả tiền lương. 8/ 2013 . . nghỉ khi bị bệnh. TT. 11 . xếp loại chuẩn giáo viên . năm học 2013 – 2014 . 8 / 2013 .kiểm tra HĐSP. . .Thời hạn nâng lương. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. . vào sổ điểm.Họp Ban thanh tra. . . thực hiện họp CM.Kế hoạch. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN.05/2013 6.Chấm trả bài kiểm tra.THPT .Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . . .Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Chấm trả bài kiểm tra.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. hồ sơ GV.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . . hồ sơ GV.Thực hiện quy chế chuyên môn: .7. .Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . .

học phí …. túi bài KT/HS.Chi trả lương. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . . + Sổ đầu bài. + Dự toán.Thực hiện chương trình. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. nghỉ khi bị bệnh. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Bảng phân công c/môn. . nhiệm vụ quy định. BB kiểm tra hồ sơ GV.Tinh thần phê-tự phê.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Xây dựng quy chế dân chủ. + Nhận xét. xếp loại theo từng đợt thi đua.Nền nếp dạy . GV-HS. .Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. Đơn. phụ cấp. Giám sát việc: .Chấm trả bài kiểm tra. b/cáo hao mòn tài sản. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . TBDH. chính sách của Đảng.Xây dựng. phụ cấp. . Pháp luật của NN. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. BHTD cho hs trong tháng 6. + Bảng chấm công.Thực hiện chế độ: BHYT.Thời hạn nâng lương. đồng phục. con đau.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Công tác tự kiểm tra tài chính. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. thực hiện chuyên đề. 7/ 2012 . . . + Báo cáo t/hiện. vào sổ điểm.kiểm tra HĐSP.Phân công chuyên môn.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Các cuộc họp HĐSP. . + Bảng phân công giảng dạy. tài sản. . + Sổ điểm CN. 7/2012 . Thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện quy chế chuyên môn: . xếp thời khóa biểu.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. + Chế độ bảo hiểm.học. họp HĐSP. quy chế làm việc: . thư khiếu nại tố cáo. lịch báo giảng. GV: .Chi trả tiền lương. quy chế làm việc …. phụ cấp. … . thực hiện họp CM. . BHTN. ứng xử.Các khoản thu đầu năm: BHYT. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP.Tự do . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. hồ sơ GV. + BB xét nâng lương. kinh phí công đoàn. BB tự kiểm tra. .Quan hệ đồng nghiệp. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. … Tiếp dân và xử lý đơn.Kế hoạch. TT. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học.Dự giờ.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. chi khác tháng 6. niêm yết tại bảng Quy chế.

Tinh thần phê-tự phê. GV: . . sửa cửa sổ. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs.Kế hoạch. Giám sát việc: .Chấm trả bài kiểm tra. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . … Tiếp dân và xử lý đơn. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + Bảng phân công giảng dạy. .học. quạt. đồng phục. BB tự kiểm tra. phụ cấp. tài sản.Tự do . nhiệm vụ quy định. vào sổ điểm. + Bảng chấm công. … . xếp loại theo từng đợt thi đua. . BB kiểm tra hồ sơ GV. GV-HS. họp HĐSP. lịch báo giảng. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán.Quan hệ đồng nghiệp. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + Nhận xét.Thực hiện chương trình. thực hiện chuyên đề.Phân công chuyên môn.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .kiểm tra HĐSP. kinh phí công đoàn. . + Báo cáo t/hiện.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Chi trả tiền lương.Thực hiện chế độ: BHYT. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + Sổ điểm CN. . nghỉ khi bị bệnh.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. chương trình … + Sổ đầu bài.Dự giờ.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. + Chế độ bảo hiểm. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. TBDH. con đau. TT.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. quy chế làm việc. . . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Công tác tự kiểm tra tài chính. CN … + Các cuộc họp HĐSP.Chi trả lương.Hạnh phúc Tân Hiệp A. ứng xử. GV theo đúng TT35/2006. túi bài KT/HS. + KH. phụ cấp. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. chi khác tháng 8/2012.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. . b/cáo hao mòn tài sản. . . quy chế làm việc: .Nền nếp dạy . hồ sơ GV. .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. phụ cấp. . Thực hiện quy chế chuyên môn: . BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. thư khiếu nại tố cáo. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. Đơn.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. Ban hoạt động … . thi đua khen thưởng. công việc cho từng cán bộ.Thời hạn nâng lương. + BB xét nâng lương. Thực hiện quy chế dân chủ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . . thực hiện họp CM.

. + Bảng chấm công.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. nghỉ khi bị bệnh. . hồ sơ GV. phụ cấp. thi đua khen thưởng. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. BB tự kiểm tra. + Báo cáo t/hiện. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 .Quan hệ đồng nghiệp. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. b/cáo GV + Sổ đầu bài. tài sản. … Tiếp dân và xử lý đơn. … . con đau. quy chế làm việc: . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . quy chế làm việc.kiểm tra HĐSP. . Thực hiện quy chế dân chủ.Thực hiện chương trình. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + Sổ điểm CN.Thời hạn nâng lương.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + Nhận xét. họp HĐSP.Nền nếp dạy . GV-HS. BB kiểm tra hồ sơ GV.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. ứng xử.Tinh thần phê-tự phê. ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Dự giờ. họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. . thư khiếu nại tố cáo.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Kế hoạch. túi bài KT/HS.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.học. . đồng phục. + Chế độ bảo hiểm. Ban hoạt động … . .Chi trả tiền lương. TT. phụ cấp. kinh phí công đoàn. . lịch báo giảng. b/cáo hao mòn tài sản. chi khác tháng 9/2012. Thực hiện quy chế chuyên môn : .Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . .Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Tự do . Đơn. thực hiện chuyên đề.Công tác tự kiểm tra tài chính. + Biên bản. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . . . . + Báo cáo của Ban LĐ-VT. Giám sát việc: .Chi trả lương. thực hiện họp CM. + BB xét nâng lương. . vào sổ điểm. + Bảng phân công giảng dạy. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. xếp loại theo từng đợt thi đua. TBDH.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Chấm trả bài kiểm tra.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . nhiệm vụ quy định. . GV: . BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký.Thực hiện chế độ: BHYT. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. phụ cấp.

. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. + BB xét nâng lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Hoàn thành báo tường. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. . báo tường ma túy. . họp HĐSP. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Dự giờ. . Đơn. + Sổ điểm CN.Kế hoạch. lịch dạy … + Dự toán.Chi trả lương.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. túi bài KT/HS. phụ cấp.Lập thư mục.Công tác tự kiểm tra tài chính.Quan hệ đồng nghiệp. + Báo cáo t/hiện. xếp loại theo từng đợt thi đua. BB tự kiểm tra. . CN … + Các cuộc họp HĐSP. . .Chi trả tiền lương. . quy chế làm việc: . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. GV: . vào sổ điểm. + Chế độ bảo hiểm.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. chi khác tháng 10/2012. . phụ cấp.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. … Tiếp dân và xử lý đơn. .Hội thi GVDG – thao giảng.Thực hiện chương trình. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Thời hạn nâng lương. BB kiểm tra hồ sơ GV. . . .Tự do .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. cô.Chấm trả bài kiểm tra.học. . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . chương trình thực hiện của TV. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . phụ cấp. + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. ứng xử. .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện quy chế dân chủ. hồ sơ GV.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. + Nhận xét. .Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. + Bảng chấm công.kiểm tra HĐSP. TT. GV-HS.Hoàn thành sản phẩm tranh. + KH. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. … . mái trường. thực hiện chuyên đề. thư khiếu nại tố cáo. b/cáo hao mòn tài sản. + Sổ đầu bài. + Bảng phân công giảng dạy. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Hạnh phúc Tân Hiệp A. . nhiệm vụ quy định. con đau. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. Giám sát việc: . chủ đề: thầy.Thực hiện chế độ: BHYT. . tài sản. thực hiện họp CM. đồng phục. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Tinh thần phê-tự phê.Nền nếp dạy . TBDH. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. kinh phí công đoàn. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. . lịch báo giảng. nghỉ khi bị bệnh.

+ Báo cáo t/hiện. … . . lịch họp. quy chế làm việc: . thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . thực hiện chuyên đề. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP.Tổ chức nhận xét.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hoàn thành hồ sơ GV. coi. b/cáo hao mòn tài sản. . vào sổ điểm. + BB xét nâng lương. + Sổ đầu bài. HS. GV: . quyết toán quý. BB tự kiểm tra. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . . lịch báo giảng. túi bài KT/HS. quy chế phối hợp. Đơn.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. . + Bảng chấm công. sơ kết học kì I. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. mái trường.Tự do .Quan hệ đồng nghiệp. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thời hạn nâng lương. đồng phục.Chấm trả bài kiểm tra kì I. . họp HĐSP. + Nhận xét. … . phụ cấp. chương trình thực hiện của TV.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. Thực hiện quy chế chuyên môn: . biên bản kiểm tra … + Dự toán.học. cô. . BB + Các cuộc họp HĐSP. . . xếp loại theo từng đợt thi đua.Hoàn thành báo tường. TBDH. Thực hiện quy chế dân chủ. . . năm. thực hiện họp CM.Thực hiện chương trình. thư khiếu nại tố cáo. kinh phí công đoàn.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. .Hoàn thành sản phẩm tranh. + KH.Công tác tự kiểm tra tài chính.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. chấm bài. .Kế hoạch. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. lịch kiểm tra kỳ I. … Tiếp dân và xử lý đơn. lịch kiểm tra. nghỉ khi bị bệnh.Lập thư mục. . tài sản. nhiệm vụ quy định. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát việc: .Lập thư mục. + Bảng phân công giảng dạy. . . GV-HS.Hoàn thành dự toán. con đau. báo tường ma túy.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Phân công GV ra đề. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. + Chế độ bảo hiểm.Chi trả tiền lương. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. ứng xử.Phân công GV dạy kỳ II . chủ đề: thầy. đánh giá cán bộ. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Tổ chức họp HPHHS. + KH.Nền nếp dạy . phụ cấp.Tinh thần phê-tự phê. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . . + KH.

giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. . . . + BB xét nâng lương. … . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. GV-HS. quy chế làm việc: . kinh phí công đoàn.Tinh thần phê-tự phê. thực hiện chuyên đề.Tự do . ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. . quy chế phối hợp. + Bảng phân công giảng dạy. .Chi trả tiền lương. .Dự giờ.Công tác tự kiểm tra tài chính. ứng xử. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . … Tiếp dân và xử lý đơn. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: .Thời hạn nâng lương. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. TBDH. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. đánh giá cán bộ.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Chủ điểm : “Mừng Đảng.Rèn luyện KNS. túi bài KT/HS.Quan hệ đồng nghiệp. sơ kết học kì I. + Bảng chấm công.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Lập thư mục.Chấm trả bài kiểm tra. tài sản. + Báo cáo t/hiện.Hạnh phúc Tân Hiệp A. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. mừng xuân” .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. biên bản kiểm tra … + Dự toán. . lịch báo giảng. + KH. đồng phục.Đề nghị điều chỉnh lương.Nền nếp dạy . + Sổ đầu bài. BB tự kiểm tra. BB … + Các cuộc họp HĐSP. năm. thực hiện họp CM. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . nâng lương đợt 1 năm 2013 . họp HĐSP. b/cáo hao mòn tài sản. Tổ chức họp HPHHS.kiểm tra HĐSP. .Hoàn thành dự toán. hồ sơ GV.Kế hoạch.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . xếp loại theo từng đợt thi đua. . + KH. Đơn. Phân công chuyên môn kỳ II.học. TT. chương trình thực hiện … + KH. chương trình thực hiện của TV.Tổ chức cắm trại xuân.Lập thư mục. . .CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thư khiếu nại tố cáo. quyết toán quý.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. + Nhận xét. phụ cấp. + Các cuộc họp HĐSP. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . + Chế độ bảo hiểm. . Thực hiện quy chế dân chủ. nhiệm vụ quy định. GV: . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . phụ cấp. . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện chương trình. … . vào sổ điểm. Giám sát việc: . con đau.

II/. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. học sinh tích cực” . Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. Thanh tra chuyên môn: 1. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. bồi dưỡng chuyên môn. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. 2/.1/. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. với chức năng giám sát là chính. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. nghiệp vụ. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp .Haïnh phuùc Tân hiệp A. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. B. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.Töï do . lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. 3/. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. Nâng cao chất lượng. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện.

quy trình mua sắm. vệ sinh. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. nhà giáo.. Giám sát việc đánh giá. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. chất lượng thiết bị.3. sử dụng đội ngũ. đánh giá. công tác tuyển sinh đầu cấp. cơ sở vật chất. thiết bị dạy học. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).Giám sát về số lượng. tinh thần đoàn kết. phòng chức năng. công tác tự học tự bồi dưỡng. chất lượng phòng học.… . quy chế chuyên môn.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. nhân viên trong nhà trường. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. kiểm tra. thẩm mĩ. tham nhũng. kinh phí đầu tư. môi trường sư phạm... 1. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. tệ nạn xã hội khác. cắt xén chương trình. kết quả giáo dục. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. trang thiết bị phục vụ dạy và học. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. kế hoạch triển khai. tuyển dụng. thể chất. trật tự. công khai về đội ngũ. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình.. lao động hướng nghiệp. nội quy của cơ quan. thi học sinh giỏi. trung thực trong công tác. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. tư tưởng. nhà giáo chưa đạt chuẩn. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. kĩ năng sống. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. kĩ thuật. đạo đức. quan hệ đồng nghiệp. cơ cấu giáo viên theo môn học. sân chơi. học sinh và nhân dân. kế hoạch dạy học. phương tiện làm việc. Xây dựng kế hoạch giáo dục. Công tác kiểm tra. giải quyết KNTC. trang thiết bị. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. phòng làm việc. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. phòng học bộ môn. người học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. hiệu quả sử dụng. Giám sát khâu coi thi. năng lực chuyên môn. chấp hành quy chế của ngành. thực hiện quy chế dân chủ. kiểm tra. đánh giá xếp loại. chọn đề. tuyển sinh. lối sống. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. bố trí. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. phòng thiết bị dạy học. thư viện. chất lượng cán bộ quản lí. số lượng. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. chấm thi. nghiệp vụ của từng giáo viên. 1. an toàn. sự tín nhiệm của đồng nghiệp.. số lượng cán bộ. thi học kì. quy chế thi cử. chấp hành pháp luật. kế hoạch kiểm tra. quản lí chuyên môn. công khai về tài chính. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. cảnh quan. phòng chống tai nạn. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. các tổ chức đoàn thể.

phổ biến Luật phòng. mua sắm thiết bị. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. khối về mức độ thiếu. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. đầu tư xây dựng. đủ. . thực hiện công khai. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. “Mỗi thầy giáo. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. 2. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. học sinh tích cực”. nguồn huy động từ nhân dân. 4.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo).4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. Luật thực hành tiết kiệm. việc sử dụng học phí. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. tự học và sáng tạo” .… công tác tự kiểm tra tài chính. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. chế độ. . thừa. văn phòng phẩm. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. vượt cấp. kinh phí chương trình mục tiêu. hợp lí về cơ cấu. trang thiết bị. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. tố cáo trong đơn vị. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. chuẩn trình độ đào tạo. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. 2. tố cáo. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. mua sắm trang thiết bị dạy học. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. Giám sát việc tuyển dụng.4/. chống tham nhũng. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.1. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. Giám sát việc thực hiện Luật phòng.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). chống tham nhũng. Nơi nhận: . phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. tài chính. tiêu chuẩn. tố cáo trái quy định.3/. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. nhân viên và người học. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. chống lãng phí và các văn bản liên quan. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. 3/. phương tiện. kế toán tại các cơ quan. việc xây dựng và thực hiện các định mức. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. các khoản chi khác).2/ Cơ sở vật chất. 2. sử dụng kinh phí. tài sản: Giám sát việc quản lí. cô giáo là một tấm gương đạo đức. giáo viên.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn . 2. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. Luật thực hành tiết kiệm.1. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. sử dụng. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. Công tác giải quyết khiếu nại.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->