P. 1
Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

|Views: 656|Likes:
Được xuất bản bởivanhieu013

More info:

Published by: vanhieu013 on Jul 19, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

học phí …. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.Các khoản thu đầu năm: BHYT. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. Ông Huỳnh Chí Nhâ . kinh phí công đoàn.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng.Xây dựng. khiếu nại. .Phân công chuyên môn. IV/.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Thực hiện nội quy.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. 8+9 /2012 . giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. kiến nghị với cá nhân. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. kiến nghị. kiểm tra có phát hiện vi phạm. .uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường. + Chế độ bảo hiểm. tổng hợp tình hình. qui chế của CBCC trong đơn vị. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. quy chế. tự kiểm tra tài chính. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .ủy viên. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. phụ cấp. Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. tổ chức của mình. hàng quí. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. quy chế làm việc …. . sai cho Ban chấp hành công đoàn. V/. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.Xây dựng quy chế dân chủ. CBCC của trường.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. tài sản. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. Các biên bản. . tố cáo. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. BHTN. . Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. . . phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn. thời khóa biểu. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. TBDH.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. Nghị quyết HN.

Chi trả tiền lương cho CB-CC. GV: . . .Thời hạn nâng lương. . . .Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: . . giáo viên Giám sát việc: .Kế hoạch.Rèn luyện KNS .Thực hiện chương trình. quy chế làm việc trong trường học.Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III. .Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . 10/2012 11/2012 . . … . đau ốm.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Thực hiện quy chế chuyên môn : . nâng lương đợt 1 năm 2013 .Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra.Hoàn thành dự toán. . .Thực hiện nội quy. . .Chi trả tiền lương cho CB-CC. .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . qui chế của nhà trường. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. đánh giá cuối kì I ).Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV .Thực hiện chế độ chính sách.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Tổ chức cắm trại xuân.Đề nghị điều chỉnh lương. quy chế phối hợp.Họp Ban thanh tra cuối năm. . . đánh giá cán bộ. .Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. .Thực hiện chương trình. sơ kết học kì I.Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. Giám sát việc: . mừng xuân” .Chủ điểm : “Mừng Đảng.Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) . .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 . .Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. … . qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. quyết toán quý.Thực hiện nội qui.Tổ chức họp HPHHS.Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: .Chi trả tiền lương. năm.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Họp Ban thanh tra nhân dân.Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. quy chế dân chủ. . nghỉ khi bị bệnh. phụ cấp.Thực hiện qui chế chuyên môn.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. pháp luật. thực hiện họp CM. Giám sát việc: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . .

Tuyển sinh vào lớp 10. .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . con đau. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. thực hiện họp CM. GV: .Kiểm tra đánh giá.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: .Chi trả lương.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10.Thực hiện quy chế chuyên môn: . cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. vào sổ điểm. TT. vào sổ điểm.Chấm trả bài kiểm tra.Chấm trả bài kiểm tra.Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 .Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .kiểm tra HĐSP. .THPT .Kiểm kê tài sản. 11 .Kế hoạch. … .05/2013 6. xếp loại chuẩn giáo viên .Đánh giá.Giám sát việc : . xếp loại.Thực hiện chương trình.Họp Ban thanh tra. xét lên lớp và chuẩn bị thi TN. .Chi trả tiền lương.Thời hạn nâng lương. . nghỉ khi bị bệnh.Kiểm kê tài sản trong nhà trường.Kế hoạch. . 8 / 2013 . năm học 2013 – 2014 . thực hiện họp CM. . sách GK.Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt .Dự giờ. 7. TT. hồ sơ GV. hồ sơ GV. chi khác tháng 6. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN .Dự giờ. . . . phụ cấp.kiểm tra HĐSP.Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học. GV: . sách tham khảo … . 8/ 2013 .Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. .7.

tài sản. Thực hiện quy chế chuyên môn: . BB kiểm tra hồ sơ GV. + Bảng phân công c/môn.Chấm trả bài kiểm tra.Nền nếp dạy . … Tiếp dân và xử lý đơn. túi bài KT/HS. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. . phụ cấp. học phí …. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. phụ cấp. . Giám sát việc: . chi khác tháng 6.Chi trả lương.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. + Bảng chấm công. kinh phí công đoàn.Xây dựng quy chế dân chủ.Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. 7/2012 .học. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . chính sách của Đảng. + Chế độ bảo hiểm. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6. TBDH.Công tác tự kiểm tra tài chính. + BB xét nâng lương. BB tự kiểm tra. . Đơn. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. niêm yết tại bảng Quy chế. . b/cáo hao mòn tài sản. + Các cuộc họp HĐSP.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Sổ điểm CN.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. vào sổ điểm. hồ sơ GV. nghỉ khi bị bệnh.Các khoản thu đầu năm: BHYT. đồng phục. ứng xử. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. GV: . 7/ 2012 . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . Pháp luật của NN.Phân công chuyên môn. . + Bảng phân công giảng dạy. Thực hiện quy chế dân chủ. + Báo cáo t/hiện. thư khiếu nại tố cáo.Tinh thần phê-tự phê. thực hiện họp CM. + Nhận xét. . BHTN.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. thực hiện chuyên đề. lịch báo giảng. + Dự toán. GV-HS. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Thời hạn nâng lương. . .Kế hoạch. .Tự do .Chi trả tiền lương.Dự giờ.kiểm tra HĐSP.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. . BHTD cho hs trong tháng 6. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. con đau.Quan hệ đồng nghiệp. xếp thời khóa biểu. quy chế làm việc …. họp HĐSP. xếp loại theo từng đợt thi đua. + Sổ đầu bài.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Xây dựng. . . … . TT. nhiệm vụ quy định.Thực hiện chương trình. phụ cấp. quy chế làm việc: .Thực hiện chế độ: BHYT. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.

GV theo đúng TT35/2006. + Báo cáo t/hiện. .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. nghỉ khi bị bệnh. quy chế làm việc: . thi đua khen thưởng.Kế hoạch. . BB tự kiểm tra. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .kiểm tra HĐSP. thực hiện chuyên đề. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. BB kiểm tra hồ sơ GV. quy chế làm việc. . GV-HS. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. TT. . . thực hiện họp CM. . kinh phí công đoàn. quạt. xếp loại theo từng đợt thi đua. phụ cấp. .Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. Đơn. + Bảng phân công giảng dạy.Thực hiện chế độ: BHYT. . + Sổ điểm CN. + KH.Nền nếp dạy .Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp.Chấm trả bài kiểm tra.Phân công chuyên môn. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Ban hoạt động … . . phụ cấp. CN … + Các cuộc họp HĐSP. + BB xét nâng lương. chi khác tháng 8/2012. túi bài KT/HS.Thời hạn nâng lương. .học.Chi trả tiền lương. thư khiếu nại tố cáo. Giám sát việc: . + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. lịch báo giảng. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . . sửa cửa sổ. .Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. ứng xử. GV: .Tự do .Thực hiện chương trình.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. TBDH.Dự giờ. vào sổ điểm. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. công việc cho từng cán bộ.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. phụ cấp. chương trình … + Sổ đầu bài. … Tiếp dân và xử lý đơn. + Chế độ bảo hiểm. hồ sơ GV. Thực hiện quy chế chuyên môn: . + Nhận xét. . đồng phục. họp HĐSP. .Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. con đau.Hạnh phúc Tân Hiệp A. + Bảng chấm công.Quan hệ đồng nghiệp. Thực hiện quy chế dân chủ. … .Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT. nhiệm vụ quy định. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP.Tinh thần phê-tự phê.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. tài sản.Chi trả lương. b/cáo hao mòn tài sản.Công tác tự kiểm tra tài chính.

.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. chi khác tháng 9/2012.Thực hiện chương trình. .học. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán.Dự giờ.Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . + BB xét nâng lương. con đau.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. + Báo cáo t/hiện. + Bảng phân công giảng dạy.Chấm trả bài kiểm tra.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. túi bài KT/HS. họp HĐSP. .Công tác tự kiểm tra tài chính. + Báo cáo của Ban LĐ-VT. quy chế làm việc: . Giám sát việc: . nhiệm vụ quy định. hồ sơ GV.Kế hoạch. b/cáo hao mòn tài sản. BB tự kiểm tra.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. nghỉ khi bị bệnh. BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. Thực hiện quy chế dân chủ.Chi trả tiền lương.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.Thực hiện chế độ: BHYT. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Ban hoạt động … . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. tài sản. phụ cấp. + Biên bản.Hạnh phúc Tân Hiệp A. Thực hiện quy chế chuyên môn : . + Chế độ bảo hiểm. . + Bảng chấm công.Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . quy chế làm việc. . phụ cấp. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . . thực hiện họp CM. … Tiếp dân và xử lý đơn.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. GV: . xếp loại theo từng đợt thi đua. + Sổ điểm CN. vào sổ điểm. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. BB kiểm tra hồ sơ GV. ứng xử. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. thực hiện chuyên đề. GV-HS.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. phụ cấp. . lịch báo giảng. .Thời hạn nâng lương.Chi trả lương. thư khiếu nại tố cáo. đồng phục. . TBDH.Tinh thần phê-tự phê. . ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP. Đơn. TT. .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thi đua khen thưởng.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Tự do .kiểm tra HĐSP. kinh phí công đoàn. … . . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Nền nếp dạy . b/cáo GV + Sổ đầu bài. + Nhận xét. .

… Tiếp dân và xử lý đơn.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. hồ sơ GV. Đơn. lịch dạy … + Dự toán. cô. + KH. mái trường. họp HĐSP. CN … + Các cuộc họp HĐSP. . phụ cấp. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . GV-HS. + Chế độ bảo hiểm.Dự giờ.Nền nếp dạy . . thư khiếu nại tố cáo.kiểm tra HĐSP. .Chi trả tiền lương.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. báo tường ma túy. . chủ đề: thầy.Tự do . kinh phí công đoàn. .Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. + Báo cáo t/hiện.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. TT. thực hiện họp CM. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Hội thi GVDG – thao giảng.Công tác tự kiểm tra tài chính. Giám sát việc: . . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Thực hiện chế độ: BHYT. phụ cấp.Chấm trả bài kiểm tra. phụ cấp. xếp loại theo từng đợt thi đua. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. + KH. . thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Quan hệ đồng nghiệp. . túi bài KT/HS. + Sổ điểm CN. . vào sổ điểm. b/cáo hao mòn tài sản. con đau.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. nghỉ khi bị bệnh. . nhiệm vụ quy định. chi khác tháng 10/2012.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. + Bảng phân công giảng dạy. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . BB kiểm tra hồ sơ GV. TBDH. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. đồng phục.Tinh thần phê-tự phê.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . tài sản.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. + BB xét nâng lương.Hoàn thành báo tường. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . + Bảng chấm công. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. + Nhận xét. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. .Thực hiện chương trình.Hoàn thành sản phẩm tranh. .học. . GV: . . Thực hiện quy chế dân chủ. . ứng xử.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. + Sổ đầu bài. lịch báo giảng. BB tự kiểm tra. chương trình thực hiện của TV.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. .Thời hạn nâng lương. .Lập thư mục. thực hiện chuyên đề.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Kế hoạch. quy chế làm việc: . .Chi trả lương. … . . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.

giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . + KH. quy chế phối hợp. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. Đơn. chương trình thực hiện của TV. lịch họp. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. sơ kết học kì I. . đồng phục. … .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. thư khiếu nại tố cáo. kinh phí công đoàn. . . báo tường ma túy.Hoàn thành báo tường. túi bài KT/HS. BB + Các cuộc họp HĐSP. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. Thực hiện quy chế dân chủ. thực hiện chuyên đề. . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .Tinh thần phê-tự phê.Lập thư mục. nghỉ khi bị bệnh.Hoàn thành dự toán.Công tác tự kiểm tra tài chính. . lịch kiểm tra kỳ I.Hoàn thành sản phẩm tranh. quy chế làm việc: . . + KH. phụ cấp.Tự do . quyết toán quý. năm. + Chế độ bảo hiểm. . mái trường.Tổ chức nhận xét. tài sản. + BB xét nâng lương.Chi trả tiền lương. Hoàn thành hồ sơ GV. phụ cấp.Kế hoạch. nhiệm vụ quy định.Thời hạn nâng lương. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. + Nhận xét. coi. GV: . Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. b/cáo hao mòn tài sản. . . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. họp HĐSP. + Bảng phân công giảng dạy.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. vào sổ điểm.Lập thư mục. . … Tiếp dân và xử lý đơn. HS.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Chấm trả bài kiểm tra kì I. chủ đề: thầy. . cô. .CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . … . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. + Báo cáo t/hiện. Giám sát việc: .Quan hệ đồng nghiệp. . thực hiện họp CM. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. + KH. lịch kiểm tra.học. chấm bài. . lịch báo giảng. + Sổ đầu bài. con đau. BB tự kiểm tra. ứng xử.Thực hiện chương trình.Phân công GV dạy kỳ II . đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. GV-HS.Hạnh phúc Tân Hiệp A. xếp loại theo từng đợt thi đua.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . đánh giá cán bộ. . + Bảng chấm công. TBDH.Phân công GV ra đề.Nền nếp dạy .Tổ chức họp HPHHS. .Thực hiện kế hoạch kiểm tra. biên bản kiểm tra … + Dự toán. Thực hiện quy chế chuyên môn: .

Thực hiện kế hoạch kiểm tra. thực hiện chuyên đề. . mừng xuân” . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán.Hoàn thành dự toán. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . quy chế làm việc: .Thời hạn nâng lương. .Chủ điểm : “Mừng Đảng. + Bảng phân công giảng dạy. TT. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ. . TBDH. lịch báo giảng. Thực hiện quy chế dân chủ. đánh giá cán bộ. chương trình thực hiện … + KH.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. . .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. .kiểm tra HĐSP. + Báo cáo t/hiện. + Các cuộc họp HĐSP. tài sản.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Dự giờ. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. + Nhận xét. nghỉ khi bị bệnh.Tinh thần phê-tự phê. . . … . biên bản kiểm tra … + Dự toán. . . GV: . Đơn. vào sổ điểm. b/cáo hao mòn tài sản.Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Công tác tự kiểm tra tài chính. họp HĐSP.học.Thực hiện chương trình. Giám sát việc: . .Lập thư mục. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Lập thư mục.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. thư khiếu nại tố cáo. + KH. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . BB … + Các cuộc họp HĐSP. . quy chế phối hợp. kinh phí công đoàn. túi bài KT/HS. . phụ cấp.Tổ chức cắm trại xuân. sơ kết học kì I.Hạnh phúc Tân Hiệp A. con đau. + BB xét nâng lương. Tổ chức họp HPHHS. . + KH.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Đề nghị điều chỉnh lương. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: .Rèn luyện KNS. + Chế độ bảo hiểm.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. quyết toán quý. thực hiện họp CM. … . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. phụ cấp.Nền nếp dạy . đồng phục. + Bảng chấm công. nhiệm vụ quy định. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.Chi trả tiền lương. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. GV-HS. … Tiếp dân và xử lý đơn.Chấm trả bài kiểm tra. chương trình thực hiện của TV. ứng xử. + Sổ đầu bài. .Kế hoạch. xếp loại theo từng đợt thi đua.Tự do . Phân công chuyên môn kỳ II. hồ sơ GV. BB tự kiểm tra.Quan hệ đồng nghiệp. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. nâng lương đợt 1 năm 2013 . năm.

Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . 2/. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . B. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Nâng cao chất lượng. Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A.1/. đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức. nghiệp vụ.Töï do . học sinh tích cực” . tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. II/. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn.Haïnh phuùc Tân hiệp A. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. Thanh tra chuyên môn: 1. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. với chức năng giám sát là chính. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. 3/. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. bồi dưỡng chuyên môn. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”.

.. quy chế thi cử. công tác tuyển sinh đầu cấp.. chấp hành pháp luật. tư tưởng. lối sống. công tác tự học tự bồi dưỡng. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. học sinh và nhân dân. lao động hướng nghiệp. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. kĩ năng sống. thi học kì. thi học sinh giỏi. kết quả giáo dục. đạo đức. chấm thi. người học. số lượng. 1. chất lượng phòng học. cơ cấu giáo viên theo môn học. kĩ thuật. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. năng lực chuyên môn. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. chất lượng cán bộ quản lí. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học.3. kế hoạch kiểm tra. tinh thần đoàn kết. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. Giám sát việc đánh giá. hiệu quả sử dụng. thẩm mĩ. đánh giá xếp loại. chất lượng thiết bị. thiết bị dạy học. trật tự. tuyển sinh. bố trí. giải quyết KNTC. quy chế chuyên môn. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. trang thiết bị. thực hiện quy chế dân chủ. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. Giám sát khâu coi thi. trang thiết bị phục vụ dạy và học. số lượng cán bộ. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). phòng thiết bị dạy học. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. chọn đề. cơ sở vật chất. kinh phí đầu tư. an toàn. Xây dựng kế hoạch giáo dục. kiểm tra. phòng học bộ môn. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. kế hoạch triển khai. kế hoạch dạy học. cắt xén chương trình.. Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. vệ sinh. 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. quan hệ đồng nghiệp.. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. phòng làm việc. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. công khai về đội ngũ. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. sân chơi. đánh giá.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. kiểm tra. nhà giáo chưa đạt chuẩn. trung thực trong công tác. sử dụng đội ngũ. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. tệ nạn xã hội khác. các tổ chức đoàn thể. nhà giáo. môi trường sư phạm. chấp hành quy chế của ngành. phòng chức năng. phương tiện làm việc. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. công khai về tài chính. thư viện. tuyển dụng. tham nhũng. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. nội quy của cơ quan. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. nghiệp vụ của từng giáo viên.Giám sát về số lượng. Công tác kiểm tra. quy trình mua sắm. thể chất. nhân viên trong nhà trường. cảnh quan.… . Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. quản lí chuyên môn. phòng chống tai nạn. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh.

tài sản: Giám sát việc quản lí. cô giáo là một tấm gương đạo đức. 4. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. văn phòng phẩm. .1. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. tự học và sáng tạo” . nguồn huy động từ nhân dân. các khoản chi khác). cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. hợp lí về cơ cấu. đầu tư xây dựng. kinh phí chương trình mục tiêu. tài chính. thực hiện công khai. vượt cấp.… công tác tự kiểm tra tài chính. 2. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. đủ. 2. tố cáo trong đơn vị. nhân viên và người học. thừa. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền. việc sử dụng học phí. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. giáo viên. chuẩn trình độ đào tạo. Luật thực hành tiết kiệm. tố cáo trái quy định. chống lãng phí và các văn bản liên quan. mua sắm thiết bị.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn .3/.4/. tiêu chuẩn. Công tác giải quyết khiếu nại. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. tố cáo. “Mỗi thầy giáo. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. Luật thực hành tiết kiệm. sử dụng. Nơi nhận: . thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). . kế toán tại các cơ quan. học sinh tích cực”. chế độ. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” . trang thiết bị. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. 2. việc xây dựng và thực hiện các định mức. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. chống tham nhũng. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. mua sắm trang thiết bị dạy học. phương tiện.2/ Cơ sở vật chất. sử dụng kinh phí. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. chống tham nhũng. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.1.4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng. phổ biến Luật phòng. Giám sát việc tuyển dụng. 3/. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. 2. khối về mức độ thiếu. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->