P. 1
80 Bai Tap Hoa Dai Cuong Ve Kim Loai Co Dap An

80 Bai Tap Hoa Dai Cuong Ve Kim Loai Co Dap An

|Views: 16|Likes:
Được xuất bản bởiBang Nguyen Luong
hoa hoc
hoa hoc

More info:

Published by: Bang Nguyen Luong on Jul 31, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

wWw.VipLam.

Info
80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Hoàng Văn Chung Khóa 17, Cao học sư phạm Huế, Bến Tre Câu 1: Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axít tạo ra ion Fe3+. Còn ion Fe3+ tác − dụng với I tạo ra I2 và Fe2+ . Sắp xếp các chất oxi hoá Fe3+, I2 và MnO4— theo thứ tự mạnh dần? A. Fe3+ < I2 < MnO4— . B. I2 < MnO4— < Fe3+. C. I2 < MnO4— < Fe3+ . D. MnO4— < Fe3+ < I2 . Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2 Phát biểu đúng là: − − A. Tính khử của Cl mạnh hơn Br . B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2. − C. Tính khử của Br mạnh hơn Fe2+. D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. Câu 3: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong A. NaOH dư. B. HCl dư. C. AgNO3 dư. D. NH3 dư. Câu 4: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO) A. 1 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựơc dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp gồm hai muối, trong đó khối lượng của mu ối FeCl2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu? A. 0,216 gam. B. 1,836 gam. C. 0,228 gam. D. 0,432 gam. Câu 6: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, trong đó tỉ lệ khối lượng c ủa FeO và Fe2O3 là 9 : 20 trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được tối đa bao nhiêu gam sắt ? A. 3,36 gam. B. 3,92 gam. C. 4,48 gam. D. 5,04 gam. Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan được tối đa 12,88 gam Fe. Số mol của HNO3 có trong dung dịch ban đầu là A. 1,04 mol. B. 0,64 mol. C. 0,94 mol. D. 0,88 mol. Câu 8: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 3 1,2M và CuCl2 x (M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là A. 0,4M. B. 0,5M. C. 0,8M. D.1,0M. Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H 2 (ở đktc). Để hoà tan m gam hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết rằng phản ứng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO) A. 1200 ml. B. 800 ml. C. 720 ml. D. 480 ml. Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400ml dung dịch FeCl 3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết sản phẩm khử duy nhất là NO) A. 540 ml. B. 480 ml. C. 160 ml. D. 320 ml. Câu 11: Cho 6,72 gam bột kim loại Fe tác dụng 384 ml dung dịch AgNO 3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được tối đa bao nhiêu gam bột Cu? A. 4,608 gam. B. 7,680 gam. C. 9,600 gam. D. 6,144 gam. Câu 12: 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO 3 1M và Fe(NO3)3 0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ só mol nFe : nCu = 2 : 3 (sản phẩm khử duy nhất là NO)? Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng”

E o Cu 2+ / Cu = + 0. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+. AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17.84 gam. Tính oxi hóa: M > X > X . Fe3O4 có số mol Cu bằng ½ tổng số mol Fe2O3 và Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch HCl. Cu có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 . Tính khử: X > X2+ >M.05 gam. C. B. B. D.542%. D. (2). 43. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.VipLam. Cho từng kim loại vào từng dung dịch muối . C.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X.688 lít NO (ở đktc) và dung dịch A. Al.12 gam. 63. B. o o o 2+ Câu 21: Cho một số giá trị thế điện cực chuẩn E Mg / Mg = -2. 15. B.49 gam.2 gam. Ni và các dung dịch: HCl. Cặp oxi hóa khử MnO4—/Mn2+ có thế điện cực lớn hơn cặp Fe3+/Fe2+ A.84 gam. 34.18 gam. 14. 12. (2). Câu 24: Cho 5.92%.2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào có suất điện động nhỏ nhất? A. 40. D. Tính khử: X2+ > M > X. Pb-Cu.Info A. 43.4 gam Fe vào dung dịch HNO 3 loãng. Al vào dung dịch AgNO 3 dư thu được x gam chất rắn.44 gam. C.24 gam. Fe2+ + Cu → Cu2+ + Fe. 28.28 gam. E Pb 2+ / Pb = 0. Fe(OH)2. B. (4). 0. D. D. Cho NH3 Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” .20 gam.4 gam chất rắn khan. B. Sau phản ứng thu được 8. Câu 19: Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2. Câu 13: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe 3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8. Cho HCl vào dung dịch X thu được m gam kết tủa . D. (2). (1). Câu 20: Dùng phản ứng của kim loại với dung dịch muối không thể chứng minh A. (1). C. Mg.34V. Câu 15: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu? A.04 gam.76V. Câu 17: Cho các kim loại: Fe.05 gam. B. B. D.5x (mol/lit) tác dụng với 200ml dung dịch Fe(NO 3)2 x(mol/lit). Cho 11. 72. C. Mg tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư.89 gam.72 gam. 14.152 gam hỗn hợp Fe. 18. K có tính khử mạnh hơn Ca. B. 0. Fe(OH)3 (trong đó số mol của FeO = số mol Fe(OH)2 trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và 1. 30. C.667%. 2+ 3+ 2+ C. (3). D. có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng ? A. Fe có tính oxi hóa mạnh hơn Fe . 36. m có giá trị là A. D. B. D. Hỗn hợp gồm Cu. 1.42 gam. 9.16 gam.5 gam hỗn hợp bột Fe. D. 2Fe + Cu → 2Fe + Cu . 21.208 gam kim loại. (1). 41.37V. Mg-Cu. Câu 22: Cho 8. 3+ 2+ 2+ C.50%.3 gam. 3+ 2+ C.56 gam. Cu có tính khử mạnh hơn Ag. Cô cạn dung dịch X thu được 61.10 gam. C. ☺ p có giá trị là A. E Zn 2+ / Zn = -0. B. 10. (4).13V.792 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).92 gam chất rắn. FeCl3.52 gam. Zn-Cu. 16. Cu2+ + 2Fe2+ → 2Fe3+ + Cu. 34.16. D. Câu 16: Khẳng định nào sau đây là đúng ? (1). m có giá trị là A. 31. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu .25 gam chất rắn và dung dịch X. Tất cả đều đúng. C.wWw. Câu 23: Cho 2 phương trình ion rút gọn M2+ + X → M + X2+ M + 2X3+ → M2+ +2X2+ Nhận xét nào sau đây là đúng? A. C. Cu. ☺ m có giá trị là A. Zn-Pb.05 gam. B. 62. FeCl 2. Cô cạn dung dịch và lấy chất rắ n thu được nung đến khối lượng không đổi thu được 30. 34. Dung dịch AgNO3 không tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2.59 gam. Khối lượng muối sắt (III) nitrat có trong dung dịch A là A. C. Câu 18: Cho 1. (3). 46. 40. Câu 14: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO. Fe2O3 . 35. 43. Vây % khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là A. B. Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+. 0. D.7 gam.

3.12 gam bột sắt thu được 1. 0. 15. NO và dung dịch X. B. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. B.8M. 5. D. 0. 14. 1. 14. Zn(NO3)2. Đổ lượng nước dư và khuấy đều hồi lâu. B.28 gam.16 gam hỗn hợp bột kim loại Cu và muối Fe(NO 3)3 rắn khan.VipLam.2. 0. 48.3 gam.8 gam. Phần dung dịch sau phản ứng chứa chất tan nào? A.8M và 36. D.88 gam Fe(NO3)3 . 6. sau khi phản ứng kết thúc.6 gam Fe trong dung dịch HNO 3 loãng. 2.64 gam. Chọn kết luận đúng? A.54 gam. x có giá trị là A. 2.15% Fe(NO3)3 theo khối lượng . C.wWw. 2.4 gam. B.64%. ☺ Tổng khối lượng muối thu được là A. C.5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều . 19.45 gam. 0.46 gam kim loại. 32. thấy xuất hiện m gam chất không tan. Khối lượng Cu có trong hỗn hợp đầu là A.2M và 54 gam.64. Hòa tan hết hỗn hợp vào 100 ml dung dịch HCl thu được 168 ml H2 (đktc). Fe(NO3)2. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. 1.6 gam.24lít khí NO duy nhất (đktc). sau khi phản ứng kết thúc. 1. Trong hỗn hợp đầu có chứa 14. C.1 gam chất rắn Y. dung dịch Y này hòa tan tối đa m gam Cu. D.2 gam. C. Fe(NO3)3.4M.5M. x có giá trị là A. thí nghiệm nào thu được lượng Ag lớn nhất? A.36. D. 16 gam.895 gam. D.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. lọc lấy kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9. C.48. Trong 34.375M. ☺ Nồng độ dung dịch HCl là A. D.72 lít H2 (đktc). dung dịch Z1 và còn lại 1. thu được chất rắn không tan là Cu.45M. Câu 35: Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3.71 %.99% Cu và 85. C. Câu 27: Oxi hóa 1.4 gam.Info dư vào dung dịch sau phản ứng. Nhận thấy trong cốc còn 1. Cho 8. để các phản ứng xảy ra đến cùng (nếu có).48. Câu 29: Cho 6.4513 gam. B. Câu 25: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 x(M) và AgNO3 0. 3. 2.5 gam.4 gam chất rắn X. Câu 28: Cho 5.6 gam.12%. Trị số của m là A. C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.7175 gam. Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 3 kim loại Zn. D. B. Cu bằng dung dịch HNO3 loãng.4 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M. Câu 31: Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và Cu đem cho vào HCl dư. C. Câu 30: Cho 18. C. D. Nồng độ % Fe(NO3)3 trong dung dịch A là A.85% Cu và 87. C.7. B. Fe(NO3)2.20%. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3.6 gam. 16. C.36 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư. 2. Trong hỗn hợp đầu có chứa 12. Câu 33: Đem hoà tan 5. Sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam.8. D.6M và 24. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 2.4 gam.64 gam. Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” . Trị số của m là A. D. 3.39%. C.5M thu được dung dịch A và 40. B. 8. 2. thấy còn lại 1. Kết tủa thu được đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 1. Cu(NO3)2. 10.12 gam chất rắn không tan. Zn(NO3)2. 28 gam. 3. Câu 32: Lấy một cốc đựng 34. 4. Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO 3)3 12. 4. 1 gam. Cu(NO3)2.28 gam chất rắn không bị hoà tan. 1.2M và 48. dung dịch sau phản ứng không còn HCl. 15. Tất cả đều sai. 0. 9. Fe(NO3)3.16 gam hỗn hợp lúc đầu có 1. Zn(NO3)2. B. B. thu được dung dịch B và còn 1 gam Cu không tan. Tính nồ ng độ mol của dung dịch HNO 3 và khối lượng muối có trong dung dịch Z1? A. B. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y.0.64 gam. B.01% Fe(NO3)3 theo khối lượng . Zn(NO3)2. D. Sục khí NH3 dư vào dung dịch B. 0. D.6 gam chất rắn.28 gam Cu và 32. 11. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6. Fe. 1. A.1 gam.48 gam bột kim loại Al vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0.

B. O > Al3+ > Mg2+ > Na+ .84 gam.36 %.81%. D. 1. Câu 36: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0.50 mol. Câu 46: Hoà tan 39.32 gam hỗn hợp AgNO3 và Ag theo tỉ lệ số mol tương ứng là 5 : 1. C. 15. C.0. 82.986 gam.Info B. Cho dung dịch A tác dụng với m gam bột Fe sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và 31.84 gam hỗn hợp Fe và Fe 2O3 bằng dung dịch HNO3 1M tối thiểu thu được dung dịch A trong đó số mol Fe(NO3)2 bằng 4. V2+ + 2Ag → V +2Ag+. nóng) thì thu được V ml khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. C. C.2 lần số mol Fe(NO 3)3 và V lít khí NO (đktc).VipLam. 10.76 gam hỗn hợp hai kim loại. Câu 47: Kim loại nào sau đây có thể vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3? A. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với BaCl2 dư thu được 27. 2− 2− C. Mg2+. 10. C. D.6%. Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” A. 20. 2− 2− A. 10. D. B. E Pb 2+ / Pb = . D. 1. D. B.5 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch A thu được 41. 40 gam.2 gam. 1. 7. Na+ > Mg2+ > Al3+ > O . C. Câu 44: Để khử hoàn toàn 3. Cu. B. 35.12 gam. 11. B. Pb2+ + 2Ag+ → Pb +2Ag. 19. m có giá trị là A. 56 gam. B. C. 20. Câu 40: Hoà tan hết 35. Mg. B. 9.984 gam. Phản ứng nào sau đây xảy ra? B.60 mol. Nếu cho 12.34 gam. B.75M và Cu(NO3)2 0. ở đktc).8V. 108 gam. 2− Câu 39: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần: Na+.104 gam.04 gam hỗn hợp X gồm FeO.1 mol HNO3 và 0. V2+ + Pb → V + Pb2+.328 gam chất rắn không tan.68 gam. 1. Giá trị của V là A. C.984 gam. 20. D. Câu 43: Hoà tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Câu 42: Cho một lượng Fe hoà tan hết vào dung dịch chứa 0. D. Na+ > O > Al3+ > Mg2+. B. B.15 mol AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO3)3 .72 gam. Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. 1. Cho 5. 103.36 gam chất rắn. khí NO và chất rắn Y. 10. 25.5 gam bột Zn và 2. O .36 gam hỗn hợp FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. C. 51. Al3+.1. Cho hỗn hợp gồm 6. Câu 37: Cho 12. D. Cho x gam bột Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lượng của Fe(NO3)3 là 7. 19. Câu 41: Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4. Fe2O3 và Fe3O4 thì cần 0.944 gam. Fe.96 gam kết tủa.8 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M.04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 (đặc. p có giá trị là A. Số mol HNO3 tác d ụng là A.84% . 3. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO4 1M.68 gam. . B.12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kim loại? A.26 gam.624 gam. 336.05 mol H2. 25. 48 gam.4 gam bột Al tác dụng với 420 ml dung dịch AgNO3.18V.94 gam chất rắn khan. 112.344 gam.0 gam. Ni. B. mặt khác hoà tan hoàn toàn 3. m có giá trị là A. X có giá trị là A.624 gam. D. 39. Xác định nồng độ % của muối Fe(NO3)2 trong dung dịch X? A. C. O > Na+ > Mg2+ > Al3+.13V.80 mol.704 gam.24 mol.wWw. 99.8 gam. D. Dung dịch A có thể hoà tan vừa đủ bao nhiêu gam Cu? A. 5. C. 448. Pb + 2Ag+ → Pb2+ +2Ag.12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2. 48. E V 2+ / V = . D. 224.104 gam.2 gam. Câu 45: Cho m gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A. C. C. D. m có giá trị là A. Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 56 ml dung dịch KMnO4 1M. Câu 44!: Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0. 9. D. Nhiệt phân 38.24 gam. 12. o + o o Câu 38: Cho E Ag / Ag = + 0.6M sau phản ứng thu được dung dịch X và 23.5328 gam. 43.84 gam. D.2 gam.

11. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 ? A. Cu.8 gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 5.85 gam. Câu 51: Cho 0. 21.58 gam.94 gam.24 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Mg tác dụng với oxi dư thu được 20. 14 gam. 9. 66. 8. Câu 57: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. C. Fe(OH)2.26 %.72 lít.38 gam. Câu 58: Cho 13.7 gam.1 gam. 30.5 gam hỗn hợp Al.4 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan vừa hết 1. 48.12 gam hỗn hợp 3 ox ít. Câu 54: Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được dung dịch X chỉ chứa một muối duy nhất và 5. Hoà tan m gam X vào nước sau đó cho tác dụng với 16. 11. Câu 53: Cho m bột Al tan hết vào dung dịch HCl và FeCl3 sau phản ứng thu dung dịch X gồm AlCl3 và FeCl2 và V lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn? A.6 gam chất rắn không tan. C. D.6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan. 82. Nếu cho 13. 36. 7.35 gam muối khan. M có giá trị là A.48%. C. B. B.42 gam.9 gam hỗn hợp 3 oxít.064 lít.2 gam. Câu 52: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm FeO. 69. 23. FeCO3. Cô cạn dung dịch X được 58.92 gam. B. C. D.56 gam.VipLam. 101.Info Câu 48: Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg. Cu và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl ( lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5.91 gam. Hoà tan hỗn hợp 3 oxít này bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X.6 gam. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. D. cho 4. 68. Nồng độ % của CuCl2 trong dung dịch X là A. 75. Cô cạn dung dịch X thu được 85. Cô cạn dung dịch X thu được 36. B.42% . 122 gam. C. D.048 lít.22 gam. Câu 59: Cho 13. Dung dịch X có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M? A.2 mol CuCl2. C. C. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan A. V có giá trị là A. FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. 119. Câu 56: Cho 300 ml dung dịch AgNO3 vào 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết trhúc thu được 19.4 gam. C.24 gam hỗn hợp X gồm Al. Cô cạn dung dịch A thu được 127.57 gam chất rắn.6 gam. B. 833 ml. Fe3O4 có cùng số mol tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu đ ược 1.2M và NaNO3 0.2 gam.376 lít.38 gam.85 gam. Mặc khác nếu nung m gam X trong điều kiện không có không khí thì thu được hỗn khí có tỉ khối so với H2 là 21.8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0. Nếu hoà tan m gam X bằng dung dịch HCl thì thu được 2. m có giá trị là A. 42 ml. Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” . 8. 56 ml. 20. 46. 866 ml. D.25% thu được dung dịch X chỉ gồm hai muối. 115. B.12M (sản phẩm khử duy nhất là NO) ? A.695. D.88 gam. m có trị là: A. 82. 5. 118.88 gam. B. Fe2O3. D. 8. D. Câu 49: Để hoà tan hỗn hợp gồm 9. 766 ml. 143. D. 56.09 gam muối khan.12 gam bột sắt.688 lít H2 (đktc) . 10. Mg tác dụng với oxi dư thu được 19.6 lít H2 (đktc).86 gam chất rắn khan. B.20%. M c ó gi á tr ị l à A. B. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Cu. C. 5. 633 ml. 64.wWw.6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1.6 mol FeCl3 và 0. B.05 gam bột Al dư tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Z và 9. D. 84 ml.33 gam. 41. Câu 55: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe. D. 123. C.8 gam chất rắn khan.568 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Câu 50: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 tan vừa hết trong dung dịch HCl 18. 41. 6. C. 114.84 gam. trong đó AlCl3 chiếm 5/7 tổng số mol muối. C. B. 74. B. 80.44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol của Fe(NO3)3 gấp đôi số mol của Fe(NO3)2 còn dư. D.16 gam.52 gam.9 gam. 112 ml. 6.94 gam.7 gam.82 gam.8 gam.

Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A.40 gam. 12. 0. 5. sản phẩm khử duy nhất) . C. Mặt khác 15. Hoà tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4. m có giá trị là A.4 gam. 2 − C. B.32M thu được 10. 24. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6.VipLam.5M thu được dung dịch A và 40. 8.8. ☺ m có giá trị là A. 9. 22. Giá trị của m là A. 480 ml.825 gam. 1. Câu 65: Để hoà tan hết 23.672 gam.268 gam.1M. 24. Câu 68: Cho 10.1 mol AgNO 3 và 0.00 gam. Khi phản ứng kết thúc được chất rắn B.12 gam. Câu 61: Cho hỗn hợp bột gồm 0. Phản ứng kết thúc.1M và Fe(NO3)2 0. C. D. D. khối lượng chất rắn thu được là A. 2. D.7. 11. 22.32 gam.2 gam. Hoà tan B vào dung dịch HCl dư thu được 0.09 mol.3 mol Fe(NO3)3. Tính oxi hoá: I > Cr2O7 .1 gam.2 gam chất rắn và dung dịch B. 17.12 gam chất rắn.24 gam chất rắn X. Câu 69: Cho 0. D. Tính khử: Br > Cr3+. D.432 lít H2 (đktc).85 gam.8 gam.88. B. B. Hoà tan hết hỗn hợp X trong nước cho đến khi X tan tối đa thì thu được dung dịch Y và 1.6 gam. D. B.32 gam.928 lít NO (đktc).88 gam. 11. 0. 19.15 mol Cu(NO3)2.36 gam. 50. 1.12 gam hỗn h ợp X tác dụng với HNO3 loãng dư thu được 9.726 gam. D. Thành Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” .58. 3.72 lít H2 (đktc).70 gam. 0.0M? A. 22. 19. 19.2M và HCl 1. 16. B.2 gam. Tính oxi hoá: I2 > Br2. B.31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. 650 ml. Câu 72: Cho 15. Câu 64: Cho các phản ứng: K2Cr2O7 + 14HBr → 3Br2 + 2KBr + 2CrBr3 + 7H2O Br2 +2NaI → 2NaBr + I2 Khẳng định nào sau đây là đúng? 2− − A. 18. 0.78 gam hỗn hợp X.Info Câu 60: Cho m gam bột Cu dư vào 400 ml dung dịch AgNO3 thu được m + 18. m có giá trị là A.28 gam. 0. Sau phản ứng thu được 9. B.wWw. m có giá trị là A. X có giá trị là A.52 gam. B.8 gam. C. Câu 62: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 x(M) và AgNO3 0. Nếu cho m gam X tác dụng dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 4. D.4 mol Mg vào dung dịch chứa 0.45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6.96 gam chất rắn và dung dịch X. 500 ml. Câu 66: Cho m gam bột Fe vào dung dịch X chứa 2 gam FeCl 3 sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 11. B. B. D.35 gam kết tủa và dung dịch X. 4. C. 4.4 gam chất rắn X. 14. C. C. C. Câu 70: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0. D.032 lít khí NO (đktc). 18.4 gam. x có giá trị là A. C.28 gam. ☺ Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu chất rắn khan? A.03 mol H2. 45. 12.60 gam. B.296 lít NO (đktc. Giá trị của m là A.78 gam. 15. Tính khử: Cr3+ > I . B.16 lít H2 (đktc). 22.2. 3.10 mol.15 mol Al và x mol Mg phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl 3 0. C.6 gam. 520 ml. 42. C.928 gam chất rắn. 11.8 gam.2 gam. Câu 63: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào trong dung dịch AgNO 3 dư thu được m + 54.6 gam. 16. D.52 gam. D.2 mol Cu(NO 3)2 và 0.88 gam bột hỗn hợp Cu và Ag có tỉ lệ số mol tương ứng là 4 : 5 cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0. Câu 67: Cho m gam bột Fe tác dụng với khí Cl 2 sau khi phản ứng kết thúc thu được m + 12. D. 48. C. 33. C.06 mol. 12.20 gam. Câu 71: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0.88 gam.0. B. 12.6 gam.12 mol. 0.12 gam hỗn hợp X gồm kim loại M có hoá trị không đổi (đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học) và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12. 16.

2. Zn. C. D. Cu.8 gam. sản phẩm khử duy nhất ) dung dịch Y và có 0. 2. 6. B. 21. Cr. B. D. Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al. 32.72 lít. Cu.8 gam. C. C. ☺ m có giá trị là A. Fe2+/Fe và Sn2+/Sn. 5. Giá trị của m là A.wWw. B. Mg (trong đó Fe chi ếm 25. 4. D. 2. a ≥ b.448 lít NO (đktc. Fe. sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và 3. B. Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên A.2 gam chất rắn. 40%.4 gam. 4. C. C. D. Ca. D. B. C. 3. 60%. 8. 56%.VipLam. D.4 gam. C. B.75% khối lượng muối sunfat.6 gam. Fe2+/Fe và Zn2+/Zn. D. 6. Ag. x < z ≤ x + y. z ≥ x + y.24 lít. b ≤ a ≤ b +c.Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Cl 2 dư thì thu được m + 42. 6. x ≥ z.65 gam.5(b + c). x ≤ z.4 gam. D. Câu 78: Trong các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại: Zn. 50%. Fe2+/Fe và Ni2+/Ni.6 gam. Mg? A.85 gam. Câu 73: Pin điện hoá được tạo thành từ các cặp oxi hoá khử sau đây: Fe2+/Fe và Pb2+/Pb. Câu 75: Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Zn và y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO 4. B.4 gam. Kết thúc phản ứng dung dịch thu được ch ứa 2 muối . Kim loại X là A.65 gam kim loại không tan. 11. ☺ Khối lượng muối khan có trong dung dịch Y là A. mỗi miếng khi tan hoàn toàn trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí H2 và SO2 với số mol SO2 bằng 1. Câu 77: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu với tỉ lệ % khối lượng là 4 : 6. Câu 74: Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO 4 và c mol FeSO4. b < a < 0. Giá trị của V là A.5 lần số mol của H2. Câu 79: Cho 2 miếng kim loại X có cùng khối lượng. b ≤ a < b +c.896 lít. D. 6. A. 1. Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” . Câu 80: Cho 20 gam Fe tác dung với dung dịch HNO3 loãng. B. B.Info phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A. Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên. Zn.2 gam. Hoà tan m gam X bằng dung dịch HNO 3 thu được 0. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch thu chứa 2 muối. 2. 0. B. Al.32 lít H2 (đktc). 26. C. Na. C. 4.45 gam. 4. Fe.866% khối lượng) tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 12.48 lít. Số trường hợp sắt đóng vai trò cực âm là A.6 gam hỗn hợp muối. Khối lượng muối clorua bằng 62. D. 24. C. 3. 8.

wWw.B Câu 78B Câu 79B Câu 80C *****HẾT***** Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng” .D Câu 74B Câu 19B Câu 27a.B Câu 22C Câu 30B Câu 38 D Câu 46A Câu 54C Câu 62C Câu 70D Câu 7C Câu 15C Câu 8B Câu 16B Câu 17C Câu 25 B Câu 33 B Câu 41B Câu 49A Câu 57A Câu 65B Câu 18B Câu 26A Câu 34D Câu 42A Câu 50A Câu 58C Câu 66 a.B Câu 35D Câu 43D Câu 51A Câu 59B Câu 67B Câu 20D Câu 28D Câu 36A Câu 44A Câu 52B Câu 60C Câu 68A Câu 21C Câu 29B Câu 37B Câu 45d Câu 53B Câu 61D Câu 69B Câu 23D Câu 31D Câu 39 B Câu 47B Câu 55A Câu 63B Câu 71C Câu 24A Câu 32B Câu 40A Câu 48D Câu 56B Câu 64C Câu 72B Câu 73B Câu 44!: Câu 75D Câu 76B Câu 77a.B b.A b.VipLam.C b.C b.Info ĐÁP ÁN 80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 1 B Câu 9 C Câu 2D Câu 10D Câu 3B Câu 11A Câu 4C Câu 12B Câu 5C Câu 13C Câu 6B Câu 14 a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->