CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75/4(3,1)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản về mạch điện.
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dòng điện một chiều và dòng điện
xoay chiều.
+ Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải tích mạch điện.
+ Nguyên lý và cách vận hành các loại máy điện thông dụng.
b. Kỹ năng:
+ Có khả năng giải các bài toán mạch điện bằng các phương pháp giải
mạch.
+ Có khả năng phân tích mạch điện cũng như nguyên lý hoạt động các loại
máy điện thông dụng.
+ Có khả năng tính toán các thông số mạch để thiết kế mạch điện thực tế.
c. Thái độ:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc.
+ Có đức tính cần cù chịu khó tự học tập va sáng tạo trong học tập, có ý
thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
+ Có nhận thức sâu sắc và thái độ nghiêm túc trong việc vận dụng các kiến
thức về điện tử điều khiển trong công việc chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đã được chuẩn bị trước đó là: Vật lý
cơ bản, toán cao cấp, an toàn điện.
7. Mô tả học phần: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về điện một
chiều và điện xoay chiều, giải tích mạch tuyến tính và các phương pháp giải mạch
hình sin một pha và ba pha. Cấu tạo của máy điện và máy biến áp cũng như các
nguyên lý cơ bản trong việc vận hành những loại máy điện như máy biến áp,
động cơ không đồng bộ 3 pha và một pha, máy phát và dộng cơ đồng bô, máy
phát và động cơ 1 chiều.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết
Bài tập
Thực hành, thực tập
Tổng số
9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN (N1)
1.1 Các phần tử của mạch điện
1.2 Cấu trúc của mạch điện
1.3 Các đại lượng cơ bản của mạch điện
1.4 Các định luật của mạch điện
1.5 Các biến đổi tương đương
1

. Phương pháp dạy và học: .7 Phương pháp tỉ lệ Chương 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA (N1) 4....4 Công suất mạch điện 3 pha 4.2 Cấu tạo máy biến áp 5.1 Khái niệm chung 5....2 Phương pháp biến đổi tương đương 3......3 Máy điện đồng bộ 6.......5 Phương pháp điện áp hai nút 3.............. 11......6 Đo công suất bằng Watt kế 2.........6 Các phương pháp giải mạch điện phức tạp.. Đánh giá học phần: 2 ...3 Phương pháp dòng nhánh 3..5 Mạch tương đương của máy biến áp 5..1 Khái niệm chung về hình sin 2...4 Máy điện một chiều 10....3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 5..6 Các chế độ hoạt động của máy biến áp 5.7 Biểu diễn mạch hình sin bằng số phức Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH HÌNH SIN XÁC LẬP (N1) 3..8 Máy biến áp đặc biệt Chương 6: MÁY ĐIỆN (N1) 6.....3 Cách nối hình D 4......5 Hệ số công suất 2.7 Máy biến áp ba pha 5....6 Giải mạch 3 pha không đối xứng 4....4 Công suất trong mạch điện hình sin 2...5 Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng 4... Chương 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN (N1) 2.2 Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 2.4 Phương pháp dòng vòng 3..4 Các phương trình của máy biến áp 5.2 Cách nối hình U 4.....3 Biểu diễn hàm sin bằng vectơ 2.7 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha Chương 5: MÁY BIẾN ÁP (N1) 5.1 Khái niệm chung 3.1 Khái niệm chung 4.1 Khái niệm chung 6...6 Phương pháp xếp chồng 3....2 Máy điện không đồng bộ 6....1....

3.Trình bày chưa đúng bản chất. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên và định kỳ STT Nội dung 1 Kiểm tra thường xuyên Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ.2.9 điểm . 6. 7. 11.Kiểm tra chuyên cần: một cột điểm.Kiểm tra thực hành: một cột điểm. .Chỉ viết được diễn giải: 6 điểm 3 . 9.Thi kết thúc học phần: các sinh viên đã hoàn thành đủ các cột điểm thành phần theo yêu cầu trong học phần sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc học phần. Bài tập về lý thuyết: .. 6 và nộp cho giảng viên trước khi kết thúc thi học một tuần.đánh giá cuối kì Tổng cộng 2 3 4 5 6 Trọng số (%) 5% Ghi chú 5% 5% 10% 15% 60% 100 % . . có mở rộng: 10 điểm . 5. Yêu cầu nắm vững cơ cấu các loại đồng hồ đo.1. đúng đáp số: 7 . nội dung: 1 . 4. phương pháp đo các đại lượng điện và phương pháp sử dụng các loại dao động ký. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1. . 5. Bài tập về ứng dụng: . đối với học phần này mỗi sinh viên phải thực hiện một bài tập lớn thuộc nội dung 4. . thí nghiệm Phần tự học. …) Thực hành. Kiểm tra . .. 3.Trình bày được vấn đề ở hiểu đến mức trung bình: 5. phạm vi nằm trong nội dung 3. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 2.đánh giá giữa kì Kiểm tra . chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung. hoàn thành bài kiểm tra thực hành theo yêu cầu của giảng viên.Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8. nhiệm vụ được giao như bài tập lớn hoặc tiểu luận.Có viết đúng diễn giải.11.Bài tập lớn hoặc tiểu luận: một cột điểm.Bài thi giữa học kỳ: một cột điểm.Làm tốt cả diễn giải và đáp số theo đáp án: 10 điểm . bài thi này thực hiện sau khi sinh viên đã học xong nội dung 10.9 điểm . tham gia đầy đủ các bài thực hành.4 điểm 2. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 1. đánh giá quá trình tham gia học tập. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.Kiểm tra thường xuyên: gồm 3 cột điểm.Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu.7 điểm ...

TS Lê Văn Bảng.... [3] Lý thuyết mạch – tín hiệu. kinh nghiệm..... thay số đúng: 5 điểm .. Thực hành... Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP...HCM. 13.4 điểm 3..........6 điểm ...8 điểm . Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. thí nghiệm.... Bộ môn Điện tử... Nhà xuất bản Giáo Dục.... 4 ..KT Quảng Nam.... Phương Xuân Nhàn...4 điểm 12.... Trường CĐ KT .. 2004. không làm được: 1 .. [4] Lý thuyết mạch..) 14....... Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.....Chỉ biết công thức. [2] Giáo trình Lý thuyết mạch điện.. PGS... năng lực.10 điểm ....Hoàn thành ở mức trung bình: 5 .......... Yêu cầu về giáo viên (trình độ... Khoa Điện – Điện tử. 2005..... 2008...: ... Phạm Thị Cư.Hoàn thành tốt: 9 .... Trang thiết bị dạy học: ...........Hoàn thành ở mức khá: 7 .TS Đỗ Huy Giác...Không hoàn thành: 1 ..Làm sai... Tài liệu tham khảo: [1] Bài giảng Mạch điện... PGS..... [5]Mạch điện 1. 2003.