CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75/4(3,1)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản về mạch điện.
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dòng điện một chiều và dòng điện
xoay chiều.
+ Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải tích mạch điện.
+ Nguyên lý và cách vận hành các loại máy điện thông dụng.
b. Kỹ năng:
+ Có khả năng giải các bài toán mạch điện bằng các phương pháp giải
mạch.
+ Có khả năng phân tích mạch điện cũng như nguyên lý hoạt động các loại
máy điện thông dụng.
+ Có khả năng tính toán các thông số mạch để thiết kế mạch điện thực tế.
c. Thái độ:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc.
+ Có đức tính cần cù chịu khó tự học tập va sáng tạo trong học tập, có ý
thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
+ Có nhận thức sâu sắc và thái độ nghiêm túc trong việc vận dụng các kiến
thức về điện tử điều khiển trong công việc chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đã được chuẩn bị trước đó là: Vật lý
cơ bản, toán cao cấp, an toàn điện.
7. Mô tả học phần: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về điện một
chiều và điện xoay chiều, giải tích mạch tuyến tính và các phương pháp giải mạch
hình sin một pha và ba pha. Cấu tạo của máy điện và máy biến áp cũng như các
nguyên lý cơ bản trong việc vận hành những loại máy điện như máy biến áp,
động cơ không đồng bộ 3 pha và một pha, máy phát và dộng cơ đồng bô, máy
phát và động cơ 1 chiều.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết
Bài tập
Thực hành, thực tập
Tổng số
9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN (N1)
1.1 Các phần tử của mạch điện
1.2 Cấu trúc của mạch điện
1.3 Các đại lượng cơ bản của mạch điện
1.4 Các định luật của mạch điện
1.5 Các biến đổi tương đương
1

........8 Máy biến áp đặc biệt Chương 6: MÁY ĐIỆN (N1) 6.....3 Biểu diễn hàm sin bằng vectơ 2..........6 Các chế độ hoạt động của máy biến áp 5.. Chương 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN (N1) 2.5 Phương pháp điện áp hai nút 3....6 Đo công suất bằng Watt kế 2..4 Công suất trong mạch điện hình sin 2.7 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha Chương 5: MÁY BIẾN ÁP (N1) 5...4 Máy điện một chiều 10..7 Phương pháp tỉ lệ Chương 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA (N1) 4..1 Khái niệm chung 3.2 Cấu tạo máy biến áp 5.2 Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 2.. Phương pháp dạy và học: ..1....1 Khái niệm chung 6....4 Công suất mạch điện 3 pha 4...7 Máy biến áp ba pha 5..2 Phương pháp biến đổi tương đương 3...1 Khái niệm chung về hình sin 2..4 Phương pháp dòng vòng 3.....6 Phương pháp xếp chồng 3..........1 Khái niệm chung 4..1 Khái niệm chung 5..2 Máy điện không đồng bộ 6.4 Các phương trình của máy biến áp 5......5 Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng 4...3 Phương pháp dòng nhánh 3..2 Cách nối hình U 4.5 Hệ số công suất 2.6 Giải mạch 3 pha không đối xứng 4....7 Biểu diễn mạch hình sin bằng số phức Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH HÌNH SIN XÁC LẬP (N1) 3......3 Máy điện đồng bộ 6......5 Mạch tương đương của máy biến áp 5..3 Cách nối hình D 4...6 Các phương pháp giải mạch điện phức tạp...3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 5. Đánh giá học phần: 2 ...... 11..

tham gia đầy đủ các bài thực hành. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1.Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu. 5. .. …) Thực hành. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên và định kỳ STT Nội dung 1 Kiểm tra thường xuyên Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ. . 5.Trình bày được vấn đề ở hiểu đến mức trung bình: 5. tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung. 3. bài thi này thực hiện sau khi sinh viên đã học xong nội dung 10.đánh giá giữa kì Kiểm tra .7 điểm .Có viết đúng diễn giải. hoàn thành bài kiểm tra thực hành theo yêu cầu của giảng viên. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.Trình bày chưa đúng bản chất..Bài tập lớn hoặc tiểu luận: một cột điểm.Làm tốt cả diễn giải và đáp số theo đáp án: 10 điểm .1. 11. Bài tập về ứng dụng: .Chỉ viết được diễn giải: 6 điểm 3 . phạm vi nằm trong nội dung 3. . .Kiểm tra thực hành: một cột điểm. 9.9 điểm . nhiệm vụ được giao như bài tập lớn hoặc tiểu luận. . đối với học phần này mỗi sinh viên phải thực hiện một bài tập lớn thuộc nội dung 4. thí nghiệm Phần tự học.Thi kết thúc học phần: các sinh viên đã hoàn thành đủ các cột điểm thành phần theo yêu cầu trong học phần sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc học phần.9 điểm .đánh giá cuối kì Tổng cộng 2 3 4 5 6 Trọng số (%) 5% Ghi chú 5% 5% 10% 15% 60% 100 % . đánh giá quá trình tham gia học tập.. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.4 điểm 2.2. có mở rộng: 10 điểm . Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 2.11. Yêu cầu nắm vững cơ cấu các loại đồng hồ đo. Bài tập về lý thuyết: . Kiểm tra . đúng đáp số: 7 .Bài thi giữa học kỳ: một cột điểm. 7. phương pháp đo các đại lượng điện và phương pháp sử dụng các loại dao động ký. 4.Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8.Kiểm tra thường xuyên: gồm 3 cột điểm. nội dung: 1 ..Kiểm tra chuyên cần: một cột điểm. 6. 6 và nộp cho giảng viên trước khi kết thúc thi học một tuần. 3.

....) 14.......... 2008.8 điểm . 13..........Không hoàn thành: 1 .....Hoàn thành tốt: 9 . Nhà xuất bản Giáo Dục....Hoàn thành ở mức trung bình: 5 .4 điểm 12. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.....Hoàn thành ở mức khá: 7 ..10 điểm . 2003.... PGS. Thực hành........ 2005..KT Quảng Nam...........Chỉ biết công thức.. Bộ môn Điện tử.TS Đỗ Huy Giác. Trang thiết bị dạy học: . Phạm Thị Cư..6 điểm .. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.....4 điểm 3. 4 .... thí nghiệm.. Tài liệu tham khảo: [1] Bài giảng Mạch điện.. [2] Giáo trình Lý thuyết mạch điện.. thay số đúng: 5 điểm .... Yêu cầu về giáo viên (trình độ.TS Lê Văn Bảng. năng lực...... PGS...Làm sai.. Khoa Điện – Điện tử.: ... Phương Xuân Nhàn..... [5]Mạch điện 1... kinh nghiệm. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.... Trường CĐ KT .... [4] Lý thuyết mạch... 2004.. [3] Lý thuyết mạch – tín hiệu.... không làm được: 1 ...HCM..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful