CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75/4(3,1)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản về mạch điện.
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dòng điện một chiều và dòng điện
xoay chiều.
+ Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải tích mạch điện.
+ Nguyên lý và cách vận hành các loại máy điện thông dụng.
b. Kỹ năng:
+ Có khả năng giải các bài toán mạch điện bằng các phương pháp giải
mạch.
+ Có khả năng phân tích mạch điện cũng như nguyên lý hoạt động các loại
máy điện thông dụng.
+ Có khả năng tính toán các thông số mạch để thiết kế mạch điện thực tế.
c. Thái độ:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc.
+ Có đức tính cần cù chịu khó tự học tập va sáng tạo trong học tập, có ý
thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
+ Có nhận thức sâu sắc và thái độ nghiêm túc trong việc vận dụng các kiến
thức về điện tử điều khiển trong công việc chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đã được chuẩn bị trước đó là: Vật lý
cơ bản, toán cao cấp, an toàn điện.
7. Mô tả học phần: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về điện một
chiều và điện xoay chiều, giải tích mạch tuyến tính và các phương pháp giải mạch
hình sin một pha và ba pha. Cấu tạo của máy điện và máy biến áp cũng như các
nguyên lý cơ bản trong việc vận hành những loại máy điện như máy biến áp,
động cơ không đồng bộ 3 pha và một pha, máy phát và dộng cơ đồng bô, máy
phát và động cơ 1 chiều.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết
Bài tập
Thực hành, thực tập
Tổng số
9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN (N1)
1.1 Các phần tử của mạch điện
1.2 Cấu trúc của mạch điện
1.3 Các đại lượng cơ bản của mạch điện
1.4 Các định luật của mạch điện
1.5 Các biến đổi tương đương
1

...7 Biểu diễn mạch hình sin bằng số phức Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH HÌNH SIN XÁC LẬP (N1) 3.....6 Phương pháp xếp chồng 3...4 Phương pháp dòng vòng 3...6 Các phương pháp giải mạch điện phức tạp.8 Máy biến áp đặc biệt Chương 6: MÁY ĐIỆN (N1) 6..1 Khái niệm chung 6... Phương pháp dạy và học: ....2 Phương pháp biến đổi tương đương 3..1 Khái niệm chung 4.........4 Máy điện một chiều 10..1....7 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha Chương 5: MÁY BIẾN ÁP (N1) 5.2 Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 2.....4 Công suất mạch điện 3 pha 4..6 Đo công suất bằng Watt kế 2.. 11..1 Khái niệm chung về hình sin 2. Chương 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN (N1) 2......3 Máy điện đồng bộ 6..5 Mạch tương đương của máy biến áp 5....7 Phương pháp tỉ lệ Chương 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA (N1) 4.........3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 5...4 Các phương trình của máy biến áp 5...2 Cách nối hình U 4.5 Hệ số công suất 2.. Đánh giá học phần: 2 ...4 Công suất trong mạch điện hình sin 2.....3 Biểu diễn hàm sin bằng vectơ 2.5 Phương pháp điện áp hai nút 3......3 Phương pháp dòng nhánh 3..3 Cách nối hình D 4..1 Khái niệm chung 3...6 Giải mạch 3 pha không đối xứng 4.5 Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng 4..1 Khái niệm chung 5.2 Máy điện không đồng bộ 6..7 Máy biến áp ba pha 5.......6 Các chế độ hoạt động của máy biến áp 5.2 Cấu tạo máy biến áp 5..........

7 điểm . nhiệm vụ được giao như bài tập lớn hoặc tiểu luận. hoàn thành bài kiểm tra thực hành theo yêu cầu của giảng viên.1.9 điểm . …) Thực hành. bài thi này thực hiện sau khi sinh viên đã học xong nội dung 10.Làm tốt cả diễn giải và đáp số theo đáp án: 10 điểm . đối với học phần này mỗi sinh viên phải thực hiện một bài tập lớn thuộc nội dung 4. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 2.4 điểm 2. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. 6. 5.. 9. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. Yêu cầu nắm vững cơ cấu các loại đồng hồ đo. có mở rộng: 10 điểm . . .Kiểm tra chuyên cần: một cột điểm. tham gia đầy đủ các bài thực hành.. tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung. phạm vi nằm trong nội dung 3. Bài tập về ứng dụng: . đúng đáp số: 7 . Kiểm tra – đánh giá thường xuyên và định kỳ STT Nội dung 1 Kiểm tra thường xuyên Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ. nội dung: 1 .Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8. 3.Kiểm tra thường xuyên: gồm 3 cột điểm. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 1.Trình bày được vấn đề ở hiểu đến mức trung bình: 5. 5. . 4. 11.Bài tập lớn hoặc tiểu luận: một cột điểm.Thi kết thúc học phần: các sinh viên đã hoàn thành đủ các cột điểm thành phần theo yêu cầu trong học phần sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc học phần.2. 6 và nộp cho giảng viên trước khi kết thúc thi học một tuần. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1. Bài tập về lý thuyết: .Chỉ viết được diễn giải: 6 điểm 3 .Trình bày chưa đúng bản chất.. 3. 7. đánh giá quá trình tham gia học tập.Có viết đúng diễn giải. .Bài thi giữa học kỳ: một cột điểm..Kiểm tra thực hành: một cột điểm.9 điểm .đánh giá giữa kì Kiểm tra . thí nghiệm Phần tự học. .Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu.đánh giá cuối kì Tổng cộng 2 3 4 5 6 Trọng số (%) 5% Ghi chú 5% 5% 10% 15% 60% 100 % . phương pháp đo các đại lượng điện và phương pháp sử dụng các loại dao động ký. Kiểm tra .11.

TS Lê Văn Bảng.Hoàn thành ở mức khá: 7 ... thay số đúng: 5 điểm .. PGS.....: . Khoa Điện – Điện tử.... không làm được: 1 .....KT Quảng Nam...... 2008. Thực hành... [2] Giáo trình Lý thuyết mạch điện..Làm sai. năng lực. Tài liệu tham khảo: [1] Bài giảng Mạch điện....... Trường CĐ KT ...6 điểm ... 2005.Chỉ biết công thức..... thí nghiệm..... [3] Lý thuyết mạch – tín hiệu.. Nhà xuất bản Giáo Dục.Hoàn thành ở mức trung bình: 5 ...... 2003.Hoàn thành tốt: 9 ..... Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. [5]Mạch điện 1.. PGS....) 14... 13..4 điểm 3. Bộ môn Điện tử..Không hoàn thành: 1 ........4 điểm 12. 4 ...TS Đỗ Huy Giác.. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.... Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.. Phạm Thị Cư. Trang thiết bị dạy học: ... 2004.10 điểm ......... [4] Lý thuyết mạch..HCM..... kinh nghiệm.. Phương Xuân Nhàn......8 điểm ........ Yêu cầu về giáo viên (trình độ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful