CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75/4(3,1)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản về mạch điện.
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dòng điện một chiều và dòng điện
xoay chiều.
+ Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải tích mạch điện.
+ Nguyên lý và cách vận hành các loại máy điện thông dụng.
b. Kỹ năng:
+ Có khả năng giải các bài toán mạch điện bằng các phương pháp giải
mạch.
+ Có khả năng phân tích mạch điện cũng như nguyên lý hoạt động các loại
máy điện thông dụng.
+ Có khả năng tính toán các thông số mạch để thiết kế mạch điện thực tế.
c. Thái độ:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc.
+ Có đức tính cần cù chịu khó tự học tập va sáng tạo trong học tập, có ý
thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
+ Có nhận thức sâu sắc và thái độ nghiêm túc trong việc vận dụng các kiến
thức về điện tử điều khiển trong công việc chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đã được chuẩn bị trước đó là: Vật lý
cơ bản, toán cao cấp, an toàn điện.
7. Mô tả học phần: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về điện một
chiều và điện xoay chiều, giải tích mạch tuyến tính và các phương pháp giải mạch
hình sin một pha và ba pha. Cấu tạo của máy điện và máy biến áp cũng như các
nguyên lý cơ bản trong việc vận hành những loại máy điện như máy biến áp,
động cơ không đồng bộ 3 pha và một pha, máy phát và dộng cơ đồng bô, máy
phát và động cơ 1 chiều.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết
Bài tập
Thực hành, thực tập
Tổng số
9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN (N1)
1.1 Các phần tử của mạch điện
1.2 Cấu trúc của mạch điện
1.3 Các đại lượng cơ bản của mạch điện
1.4 Các định luật của mạch điện
1.5 Các biến đổi tương đương
1

..6 Các chế độ hoạt động của máy biến áp 5....1 Khái niệm chung 6...3 Máy điện đồng bộ 6.4 Máy điện một chiều 10..1 Khái niệm chung 5...1..3 Biểu diễn hàm sin bằng vectơ 2.4 Các phương trình của máy biến áp 5......1 Khái niệm chung về hình sin 2.7 Phương pháp tỉ lệ Chương 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA (N1) 4..3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 5........4 Phương pháp dòng vòng 3...2 Cách nối hình U 4.........6 Các phương pháp giải mạch điện phức tạp..5 Mạch tương đương của máy biến áp 5....2 Máy điện không đồng bộ 6.....4 Công suất mạch điện 3 pha 4.... 11........5 Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng 4......6 Giải mạch 3 pha không đối xứng 4.6 Phương pháp xếp chồng 3.7 Biểu diễn mạch hình sin bằng số phức Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH HÌNH SIN XÁC LẬP (N1) 3.5 Hệ số công suất 2.1 Khái niệm chung 3..7 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha Chương 5: MÁY BIẾN ÁP (N1) 5...... Chương 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN (N1) 2...2 Phương pháp biến đổi tương đương 3.....2 Cấu tạo máy biến áp 5. Phương pháp dạy và học: .5 Phương pháp điện áp hai nút 3...7 Máy biến áp ba pha 5....3 Cách nối hình D 4...6 Đo công suất bằng Watt kế 2..2 Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 2.3 Phương pháp dòng nhánh 3....8 Máy biến áp đặc biệt Chương 6: MÁY ĐIỆN (N1) 6.....1 Khái niệm chung 4....4 Công suất trong mạch điện hình sin 2.. Đánh giá học phần: 2 ....

5. đúng đáp số: 7 .9 điểm . .1.. đối với học phần này mỗi sinh viên phải thực hiện một bài tập lớn thuộc nội dung 4. tham gia đầy đủ các bài thực hành. 6.đánh giá giữa kì Kiểm tra .Chỉ viết được diễn giải: 6 điểm 3 . có mở rộng: 10 điểm . 6 và nộp cho giảng viên trước khi kết thúc thi học một tuần. .Bài tập lớn hoặc tiểu luận: một cột điểm. .đánh giá cuối kì Tổng cộng 2 3 4 5 6 Trọng số (%) 5% Ghi chú 5% 5% 10% 15% 60% 100 % . tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung. .Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên và định kỳ STT Nội dung 1 Kiểm tra thường xuyên Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ. Bài tập về ứng dụng: .7 điểm .9 điểm .. nội dung: 1 . 7..Thi kết thúc học phần: các sinh viên đã hoàn thành đủ các cột điểm thành phần theo yêu cầu trong học phần sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc học phần. đánh giá quá trình tham gia học tập.Bài thi giữa học kỳ: một cột điểm.Trình bày chưa đúng bản chất. Yêu cầu nắm vững cơ cấu các loại đồng hồ đo. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1.Kiểm tra thường xuyên: gồm 3 cột điểm. 5.Kiểm tra thực hành: một cột điểm. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 1.Làm tốt cả diễn giải và đáp số theo đáp án: 10 điểm . chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. nhiệm vụ được giao như bài tập lớn hoặc tiểu luận. thí nghiệm Phần tự học.Kiểm tra chuyên cần: một cột điểm.4 điểm 2. 3.2.. phương pháp đo các đại lượng điện và phương pháp sử dụng các loại dao động ký. phạm vi nằm trong nội dung 3.Trình bày được vấn đề ở hiểu đến mức trung bình: 5. Kiểm tra . Bài tập về lý thuyết: . 3.Có viết đúng diễn giải. bài thi này thực hiện sau khi sinh viên đã học xong nội dung 10. 11. 4. 9. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 2.11.Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu. …) Thực hành. hoàn thành bài kiểm tra thực hành theo yêu cầu của giảng viên. .

. Bộ môn Điện tử....: ..... Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.. 2008. [3] Lý thuyết mạch – tín hiệu..KT Quảng Nam...... thí nghiệm... không làm được: 1 .TS Lê Văn Bảng.. [4] Lý thuyết mạch. Phương Xuân Nhàn...Không hoàn thành: 1 . Nhà xuất bản Giáo Dục.Hoàn thành tốt: 9 ... PGS. 2004.....Hoàn thành ở mức khá: 7 .8 điểm ....... [2] Giáo trình Lý thuyết mạch điện. thay số đúng: 5 điểm ....10 điểm ...) 14.. Trang thiết bị dạy học: .... Thực hành....TS Đỗ Huy Giác. 4 . Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 2003........ Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP......4 điểm 3.. 13.. 2005.. PGS.. Yêu cầu về giáo viên (trình độ... Tài liệu tham khảo: [1] Bài giảng Mạch điện......... kinh nghiệm. Trường CĐ KT .....Chỉ biết công thức.Làm sai....... Khoa Điện – Điện tử...4 điểm 12..6 điểm ............Hoàn thành ở mức trung bình: 5 .. Phạm Thị Cư... [5]Mạch điện 1. năng lực...HCM....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful