CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75/4(3,1)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản về mạch điện.
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dòng điện một chiều và dòng điện
xoay chiều.
+ Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải tích mạch điện.
+ Nguyên lý và cách vận hành các loại máy điện thông dụng.
b. Kỹ năng:
+ Có khả năng giải các bài toán mạch điện bằng các phương pháp giải
mạch.
+ Có khả năng phân tích mạch điện cũng như nguyên lý hoạt động các loại
máy điện thông dụng.
+ Có khả năng tính toán các thông số mạch để thiết kế mạch điện thực tế.
c. Thái độ:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc.
+ Có đức tính cần cù chịu khó tự học tập va sáng tạo trong học tập, có ý
thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
+ Có nhận thức sâu sắc và thái độ nghiêm túc trong việc vận dụng các kiến
thức về điện tử điều khiển trong công việc chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đã được chuẩn bị trước đó là: Vật lý
cơ bản, toán cao cấp, an toàn điện.
7. Mô tả học phần: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về điện một
chiều và điện xoay chiều, giải tích mạch tuyến tính và các phương pháp giải mạch
hình sin một pha và ba pha. Cấu tạo của máy điện và máy biến áp cũng như các
nguyên lý cơ bản trong việc vận hành những loại máy điện như máy biến áp,
động cơ không đồng bộ 3 pha và một pha, máy phát và dộng cơ đồng bô, máy
phát và động cơ 1 chiều.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết
Bài tập
Thực hành, thực tập
Tổng số
9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN (N1)
1.1 Các phần tử của mạch điện
1.2 Cấu trúc của mạch điện
1.3 Các đại lượng cơ bản của mạch điện
1.4 Các định luật của mạch điện
1.5 Các biến đổi tương đương
1

..4 Phương pháp dòng vòng 3.........3 Cách nối hình D 4..3 Máy điện đồng bộ 6..4 Các phương trình của máy biến áp 5...1 Khái niệm chung 6........1 Khái niệm chung 4..7 Phương pháp tỉ lệ Chương 4: MẠCH ĐIỆN 3 PHA (N1) 4.. 11..4 Máy điện một chiều 10..4 Công suất trong mạch điện hình sin 2.3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 5..6 Các phương pháp giải mạch điện phức tạp...7 Biểu diễn mạch hình sin bằng số phức Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH HÌNH SIN XÁC LẬP (N1) 3.. Chương 2: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN (N1) 2.2 Máy điện không đồng bộ 6..7 Máy biến áp ba pha 5..1 Khái niệm chung 5..7 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha Chương 5: MÁY BIẾN ÁP (N1) 5.....5 Hệ số công suất 2.4 Công suất mạch điện 3 pha 4...1.3 Phương pháp dòng nhánh 3....5 Phương pháp điện áp hai nút 3..5 Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng 4...6 Đo công suất bằng Watt kế 2....2 Cách nối hình U 4.6 Giải mạch 3 pha không đối xứng 4... Đánh giá học phần: 2 ..2 Phương pháp biến đổi tương đương 3.6 Các chế độ hoạt động của máy biến áp 5...8 Máy biến áp đặc biệt Chương 6: MÁY ĐIỆN (N1) 6...........3 Biểu diễn hàm sin bằng vectơ 2..........2 Cấu tạo máy biến áp 5...... Phương pháp dạy và học: .1 Khái niệm chung 3..6 Phương pháp xếp chồng 3...1 Khái niệm chung về hình sin 2...........5 Mạch tương đương của máy biến áp 5..2 Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 2..

2. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 2.. .Trình bày được vấn đề ở hiểu đến mức trung bình: 5. tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung. chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. nội dung: 1 . Kiểm tra . chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận. Bài tập về ứng dụng: . bài thi này thực hiện sau khi sinh viên đã học xong nội dung 10. 6.Trình bày chưa đúng bản chất.Làm tốt cả diễn giải và đáp số theo đáp án: 10 điểm ..Bài thi giữa học kỳ: một cột điểm.. .Bài tập lớn hoặc tiểu luận: một cột điểm.7 điểm .Kiểm tra chuyên cần: một cột điểm. 4. . đúng đáp số: 7 . Bài tập về lý thuyết: .Kiểm tra thực hành: một cột điểm.Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu. tham gia đầy đủ các bài thực hành.Có viết đúng diễn giải.. 3.4 điểm 2.đánh giá cuối kì Tổng cộng 2 3 4 5 6 Trọng số (%) 5% Ghi chú 5% 5% 10% 15% 60% 100 % . 11.11.Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8.Chỉ viết được diễn giải: 6 điểm 3 .Kiểm tra thường xuyên: gồm 3 cột điểm. 5. …) Thực hành. 5. nhiệm vụ được giao như bài tập lớn hoặc tiểu luận. có mở rộng: 10 điểm . 9.9 điểm .9 điểm .1. Kiến thức kiểm tra nằm trong các nội dung 1. thí nghiệm Phần tự học. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1. phương pháp đo các đại lượng điện và phương pháp sử dụng các loại dao động ký. 3. phạm vi nằm trong nội dung 3. đánh giá quá trình tham gia học tập.đánh giá giữa kì Kiểm tra . 7. . Yêu cầu nắm vững cơ cấu các loại đồng hồ đo.Thi kết thúc học phần: các sinh viên đã hoàn thành đủ các cột điểm thành phần theo yêu cầu trong học phần sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc học phần. hoàn thành bài kiểm tra thực hành theo yêu cầu của giảng viên. 6 và nộp cho giảng viên trước khi kết thúc thi học một tuần. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên và định kỳ STT Nội dung 1 Kiểm tra thường xuyên Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ. đối với học phần này mỗi sinh viên phải thực hiện một bài tập lớn thuộc nội dung 4. .

Hoàn thành ở mức trung bình: 5 .....Làm sai. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Phạm Thị Cư..4 điểm 12... không làm được: 1 .10 điểm . Tài liệu tham khảo: [1] Bài giảng Mạch điện. năng lực.. 2008.. Phương Xuân Nhàn.......Chỉ biết công thức.......TS Đỗ Huy Giác. thay số đúng: 5 điểm . Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.. Trường CĐ KT ..... Khoa Điện – Điện tử........ [2] Giáo trình Lý thuyết mạch điện..... Trang thiết bị dạy học: ..KT Quảng Nam.Hoàn thành tốt: 9 .. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. 2005... [4] Lý thuyết mạch.8 điểm ... Nhà xuất bản Giáo Dục.TS Lê Văn Bảng........ 2003... [3] Lý thuyết mạch – tín hiệu.... PGS.. Thực hành......) 14.6 điểm ..4 điểm 3............... 2004... 4 .. thí nghiệm. Bộ môn Điện tử........ PGS.. kinh nghiệm...Không hoàn thành: 1 .. [5]Mạch điện 1...: . 13......Hoàn thành ở mức khá: 7 ... Yêu cầu về giáo viên (trình độ...HCM..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful