300 CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

1. DĨ ĐỨC BÁO OÁN 2. NHƠ CÔNG ƠN THẦY 3.ĐỨC TIN LÀ MỘT SỰ TÍN THÁC 4. DÁM NHẬN LỖI 5. TAI HẠI CỦA SỰ NGHE MÀ KHÔNG LÀM THEO 6. CAN ĐẢM NHẬN TỘI 7.GIAO HÓA KẺ THÙ 8.MỘT NHÀ VÔ THẦN TÌM THẤY CHÂN THẦN 9. ĐỜI NGƯỜI LÀ CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 10. BÁO THÙ LÀ HÈN 11. KHIÊM NHƯỜNG LÀ SẴN LÒNG HỌC NƠI KẺ KHÁC. 12. THẬT VÀ GIẢ 13. BÁO ĐỀN ÂN OÁN 14.DÂNG LÊN CHÚA LÒNG QỦY QUYỆT CỦA MÌNH 15. LÝ DO CHÚA GIÊSU HY SINH CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ 16. PHÚC ÂM KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CHUYỆN THẦN TIÊN 17. MỌI VIỆC CÔNG BÌNH CHÚNG TA NHƯ ÁO NHỚP 18.HÔN NHÂN CAO ĐẸP NẾU BIẾT ĐỢI CHỜ 19. TIẾNG THAN THỞ CỦA SA MẠC 20. BÀI HỌC KHÔN TRONG SỰ DẠY DỖ CON CÁI 21.NGÀY NAY NẾU NGHE TIẾNG NGÀI THÌ CHỚ CỨNG LÒNG 22.PHẢI LÀM GƯƠNG CHO CON CÁI NOI THEO 23. HỘT GIỐNG CHƯA ĐỰNG NGUYÊN TẮC SINH TỒN 24. KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI 25. NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ THÌ AI DỰNG NÊN NHỮNG VÌ SAO 1

26. LOÀI CỪU KHÔNG THỂ SỐNG NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ 27. CẦN MỘT CỨU CHÚA KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC 28. HIẾN PHÁP VÀ LỜI CHÚA 29. RỒI SAO NỮA ? 30. PHÁP BẤT VỊ THÂN 31. CHẾT RỒI ĐI ĐÂU ? 32. VẾT THƯƠNG 33. CẦU NGUYỆN LÀ BẰNG CHỨNG CHÚA PHỤC SINH 34. CHỚ VỘI XÉT ĐOÁN NGHIÊM KHẮC 35. MỘT CHUYỆN TÌNH HI HỮU 36. SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA 37. TRỞ NÊN CON TRẺ 38. CẦU NGUYỆN CÒN NHANH HƠN ĐIỆN TÍN 39. MUỐN LÀM MỘT ÂN NHÂN ẨN DANH 40. BẬN TÂM VỀ VIỆC VẶT 41. TRĂN TRỐI 42. QUAN ĐIỂM LUÔN LUÔN PHIẾN DIỆN 43.NHỚ ĐẾN CHÚA BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO 44. BẢO VỆ TRÊN TAY 45. MÙ LÒA TÂM LINH 46. ĐẾ ẤN TƯỢNG XẤU CHO NGƯỜI KHÁC 47. KHÔNG HIỂU THƯỢNG ĐẾ VĨ ĐẠI NHƯ THẾ NÀO ? 48. ĐỨC CHÚA GIÊSU NỀN TẢNG CỨU RỖI DUY NHẤT 49. PHÂN BIỆT TIẾNG CỦA THƯỢNG ĐẾ 50. HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH GÂY HẠI CHO KẺ KHÁC 51. CHIẾU SÁNG GIỮA BÓNG TỐI 52. CHÚA GIÊSU XUỐNG TRẦN CỨU VỚT NHÂN LOẠI 53. CHẾT VÌ GIẬN 54. PHẢI ĐỂ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI BỊẾT MỘT VÀI VIỆC 55. SỬA LỖI LÀ ĐỂ PHÒNG LỖI 56. LÒNG TỬ TẾ 57. CỬA VÀ CHIẾU KHÁN VÀO THIÊN ĐÀNG 58. CÁI KHÔNG THẤY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ 59. PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CÓ LÒNG TỬ TẾ 2

60. SẴN SÀNG CHỊU SỈ NHỤC VÌ DANH CHÚA 61. CHÚA CỨU THẾ VÀ PHÚC ÂM 62.NHỊN NHỤC VÀ NHẪN NẠI 63. TÔi SẼ KHÔNG THA THỨ CHO AI ĐÂU 64. TÌNH YÊU THƯỢNG GIỚI 65.ĐẦU NGÓN TAY ĐỨT CÓ THỂ MỌC LẠI 66. CHỐNG THƯỢNG ĐẾ TỨC CÓ THƯỢNG ĐẾ 67. KHÔNG THẤY ĐƯỢC BẰNG MẮT NHƯNG BẰNG TAI 68. TÌM VÀ GẶP 69.QUEN THÓI MẮC BẪY 70.KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN MÀ CÓ ĐƯỢC 71. TRANH GIẢ 72. NÊN TIN NGƯỜI SỐNG 73. NGƯỜI ĐƯỌC ÂN XÁ 74. BÀN TAY GIẢ 75. MỞ MẮT TÂM LINH 76. CAN ĐẢM 77. KHÔNG TIN TỰ NHIÊN MÀ CÓ 78. NHÁC SỢ 79. THÁI ĐỘ TRƯỚC NHỮNG KẺ VU OAN 80. GIẢ CHẾT 81. QUYỀN LỰC KHÔNG GIÚP TA HẾT LO SỢ 82. KINH THÁNH KHÔNG SAI LẦM 83. ĐỐI DIỆN VƠI CÁI CHẾT KHÔNG SỢ SỆT 84. HY SINH VÌ THƯƠNG CON 85. CHẤP NHẬN NGHỊCH CẢNH 86. ĐỪNG TIN VÀO ĐỒNG BÓNG 87. KHÔNG ĐỀ CAO CẢNH GIÁC SẼ THẤT TRẬN 88. LÀM SAO KHÔNG TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC 89. BỊ TÙ CÒN SƯỚNG HƠN BỊ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT 90. CÕI LÒNG CHƯA ĐƯỢC CHÚA NGỰ 91. ÁCH GIỮA ĐÀNG LẠI MANG VÀO CỔ 92. THÁNH KINH NGUỒN NƯỚC SỐNG 93. ĐỪNG QUÁ THAM LAM 94. TÂM ĐẦU Ý HỢP SAO LY DỊ 3

95. KHÔNG NHẦM LẪN 96. LÝ LUẬN DÀI DÒNG KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ 97. KHÔNG HỀ BỊẾT MÌNH SINH RA TRONG HOÀNG TỘC 98. CẦN PHẢI LỊCH SỰ 99. MÁY COMPUTER MỘT CHIỀU 100. MỘT NGƯỜI CHỒNG XUYÊN TẠC Ý ĐỊNH CỦA THƯỢNG ĐẾ 101. KHAO KHÁT CHÚA SẼ TÌM THẤY NGÀI 102. BẢN NĂNG LOÀI CHIM CHỨNG MINH CÓ THƯỢNG ĐẾ 103. VỊ NỂ 104. TƯƠNG TƯ GÂY BỆNH 105.TỨC GIẬN TĂNG HUYẾT ÁP 106. LẮNG NGHE VÀ CỨU GIÚP 107. THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH 108. NỤ CƯỜI TẠO HY VỌNG 109. KHÔNG THỂ NHÌN ĐẤNG BAN ÁNH SÁNG 110. NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ THỎA MÃN 111. GƯƠNG XẢ THÂN 112. GIẢNG VỀ THẬP TỰ GIÁ NGƯỜI HƯ MẤT CHO LÀ ĐIÊN DẠI 113. TINH THẦN HY SINH HẦU VIỆC CHÚA 114. HẠNH PHÚC KHÔNG TÙY THUỘC GIÀU HAY NGHÈO 115. TIẾNG CỦA LƯƠNG TÂM 116. NGƯỜI TỐT THƯỜNG PHẢI ĐAU KHỔ HƠN NGƯỜI XẤU 117. TÁNH HAY THAN VÃN 118. KHÔNG ĐỌC KINH THÁNH VÌ MẤT ĐÔI KÍNH 119. SAI MỘT LY ĐI NGÀN DẶM 120. CÁCH GIỮ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG 121. VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ CỦA THIÊN ĐÀNG BẰNG HẰNG THẾ KỶ 122. BẮT TAY 123. LÀM SAO ĐƯỢC PHƯỚC BỀN LÂU 124.TẠI SAO GIẢNG THẬP TỰ GIÁ MÃI? 4

125. NHỜ CÁCH ĂN NÓI MÀ BỊẾT LÀ TÍN ĐỒ ĐẤNG CHRIST 126. NẾP SỐNG HẰNG NGÀY GIỐNG CHÚA 127. BẢN NĂNG ĐỊNH HƯỚNG 128. LÒNG NHÂN TỪ CẢM HÓA 129. Ở CÕI ĐỜI BÊN KIA 130. MA QUỈ RƯỢT ĐUỔI NGƯƠI CÓ ĐỨC 131. TƯƠNG ĐỐI 132. CHẲNG CỎ ĐIỀU GÌ KHÓ ĐỐI VỚI CHÚA 133. NGUY HIỂM CỦA RƯỢU 134. THƯƠNG PHẠT CÔNG MINH 135. SỬ DỤNG TIỀN BẠC 136. KHÔNG TIN CÓ ĐỜI SAU 137. BỊ RỦA SẢ Vì KHÔNG LÀM GÌ CHO CHÚA 138. HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI 139. LÒNG CHA 140. TỘI Ở TRONG LÒNG 141. PHƯỚC LIÊN TỤC 142. DI TRUYỀN 143. TRUYỀN KHẨU VỀ CHỦ QUÁN 144. TIẾP NHẬN LỜI MỜI 145. HÔN NHÂN 146. NGƯỜI THẢ BOM NGUYÊN TỬ TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO 147. THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ BIỆT RIÊNG CHO THÁNH LINH NGỰ 148. HÃY LÀM ĐIỀU THIỆN CHO MỌI NGƯỜI 149. PHẠM HÚY 150. LUẬT CẤM KHÔNG ĐƯỢC MỞ MIỆMG 151. KẾT BẠN VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU 152. NGƯỜI THỢ CHỈ GIỎI KHI CÓ DỤNG CỤ TỐT 153. KINH THÁNH LÀ KIM CHỈ NAM CỦA CUỘC SỐNG 154. CHỜ ĐỢI NGƯỜI YÊU 155. LẠC QUAN 156. CHẾT VÌ NGƯỜI DA ĐỎ CHƯA ĐƯỢC CỨU 5

157. PHƯƠNG PHÁP TRÁNH CÃI VÃ GIỮA VỢ CHỒNG 158. CẢM THÔNG 159. XƯNG TỘI SẼ ĐƯỢC THA 160. CHÚA CÓ NGHE KHÔNG 161. HUYỀN NHIỆM CỦA THƯỢNG ĐẾ 162. CUỐN Chỉ THỜI GIAN 163. ĐỪNG BẮT CHÚA PHẢI LÀM THEO Ý MÌNH 164. KINH THÁNH CHIẾU SÁNG CHO NGƯỜI ĐỌC VÀ NGƯỜI NGHE 165. CHÚA CƯU THẾ Giê XU LÀ THƯỢNG ĐẾ 166. PHẦN THƯỞNG CHO LÒNG RỘNG RÃI 167. ĐAU KHỔ TẠO RA SỨC MẠNH 168. LỜI CAM KẾT CỦA THƯỢNG ĐẾ 169. CHÚA BAN PHƯỚC CHO NGÀY YÊN NGHỈ 170. GIÁNG SINH XUỐNG TRẦN CỨU NGƯỜI ĐAU KHỔ 171. SỢ MẤT MÁT 172. ĐỨC TIN MÙ QUÁNG 173. TRIỆU CHỨNG 174. KHÔNG DÁM BƯỚC ĐI VỚI CHÚA BẰNG ĐỨC TIN 175. MỘT GIA ĐÌNH HÒA THUẬN 176. ĐỨC TIN THẬT LÀ BÁM MÌNH VÀO CHÚA 177. Y SĨ GIẢ MẠO 178. CONSTANTIN VÀ DẤU HIỆU THẬP TỰ GIÁ 179. KHÁC BIỆT GIỮA THẬT VÀ GIẢ 180. GIẢ MẠO 181. SỬA PHẠT VÌ TÌNH YÊU CHỚ KHÔNG PHẢI TRẢ THÙ 182. LÚC HIẾN THÂN LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH 183. LUẬT CỦA THƯỢNG ĐẾ 184. NGƯỜI TÍN ĐỒ SỐNG GIỮA THẾ GIAN 185. NIỀM VUI TRẦN THẾ SỚM TÀN THEO THỜI GIAN 186. TỘI QUÊN THƯỢNG ĐẾ 187. CÔNG ƠN CỦA NGƯỜI MẸ 188. MẸ LÀM CON THEO 189. TIẾNG HÁT VANG LÊN TỪ NGỤC TÙ 190. TIẾNG REO MỪNG 6

191. KHÔNG NÊN CẦU NGUYỆN TỔNG QUÁT MÀ CẦU NGUYỆN ĐÍCH DANH 192. BIẾN THÙ THÀNH BẠN 193. BẤT ĐỒNG NHƯNG KHÔNG BỎ PHỤC VỤ HAY PHÁ HOẠI 194. KINH NGHIỆM QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN 195. BẢN TÍNH TỘI LỖI 196. GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ BẰNG SỰ CẦU NGUYỆN 197. SỐNG VÌ ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CHO MÌNH 198. CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG SỐNG 199. MỘT NGƯỜI ĐƯỢC ĐEM ĐI,MỘT NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 200. ĐỒNG HỒ BÁO TỘI 201. BẤT NĂNG VÀ TOÀN NĂNG 202. CHỊU KHỔ GIÚP ĐỜI 203. KỂ CHUYỆN KINH THÁNH THEO THỜI NAY 204. TRUNG THÀNH VỚI THƯỢNG LỆNH 205.CẤT BỎ TỘI LỖI CÁCH SAI LẦM 206. THAM LAM HẠI MÌNH VÀ HẠI NGƯỜI 207. TẠ ƠN TRƯỚC KHI ĂN 208. Y NGHĨA CỦA CỤM TỪ "Ở TRONG TA VÀ TA Ở TRONG HỌ" 209. QUYẾT TÂM TIẾN TỚI 210. QUÊN QUÁ KHỨ, NHANH CHÂN TIẾN BƯỚC VÀO TƯƠNG LAI 211. NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG KHÔNG ĂN NĂN 212. BIẾT MÌNH MỚI CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI LẦM LẠC 213. BÌNH AN TRONG NGHỊCH CẢNH 214. CẨN THẬN TRONG LỜI NÓI 215. LỜI NÓI CỦA KẺ XẤU NHƯ RẮN RÍT 216. CẦN PHẢI PHỐI HỢP CÁC ÂN TỨ TRONG HỘI THÁNH 217. THAY ĐỔI CHÁNH ÁN 218. CÁM TẠ ƠN CHÚA TRONG NGHỊCH CẢNH 219. NGƯỜI CHA THEO GIẢI CỨU CON 7

220. VIỆC GÌ CŨNG CÓ NGƯỜI BIẾT 221. ĐẠO CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO RÁNG 222. HOÀNG ĐẾ VÀ NÔ LỆ ĐỀU GIỐNG NHAU 223. CHA LÁI TÀU CON NGỦ BÌNH AN 224. BIẾT CHẮC CHÚA ĐÃ KÊU GỌI MÌNH 225. LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY 226. TÌM NHAU 227. CHƯA ĐỦ ĐỨC TIN ĐỂ NHẬN LÃNH 228. TRUYỀN THUYẾT VỀ HÀI NHI GIÊSU ĐI LÁNH NẠN 229. TRUYỀN THUYẾT VỀ NGUYÊN NHÂN CAIN GIẾT ABEN 230. TRUYỀN THUYẾT GIẢI THÍCH CHUYỆN CAIN GIẾT ABEN 231. TRUYỀN THUYẾT HÊNÓC CẦU THẦN CHẾT 232. TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁI CHUÔNG CỦA NÔÊ 233. TRUYỀN THUYẾT VỀ NÔÊ BỊ CHẾ NHẠO 234. TRUYỀN THUYẾT VỀ ÁPRAHAM THỜ PHƯỢNG THƯỢNG ĐẾ 235. TRUYỀN THUYẾT Ý NIỆM VỀ THƯỢNG ĐẾ CỦA ÁPRAHAM 236. TRUYỀN THUYẾT VỀ ÁPRAHAM VÀ THẦN TƯỢNG 237. TRUYỀN THUYẾT VỀ ÊSAU VÀ GIACÓP 23S. TRUYỀN THUYẾT VỀ AMRAM VÀ GIÔKÊBẾT 239. CÁCH NGƯỜI AI CẬP LÙNG BẮT CON TRẺ YSƠRAÊN 240. TRUYỀN THUYẾT MÔISE TRONG CUNG ĐIỆN PHARAÔN 241. THƯƠNG XÓT MỘT CON CHIÊN ĐI LẠC 242. ANH CHỈ YÊU CHÍNH EM THÔI 243. KHÔNG TU SỬA NHƯNG XÂY MỚI 244. HIỂU BIẾT SỰ YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 245. MƯU MẸO BẤT NGỜ 246. NGƯỜI ĐI MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐI ĐÂU 247. BẢO VỆ PHÁP LUẬT 248. CỦA LỄ TỐT NHẤT CHO CHÚA 249. TINH THẦN DẤN THÂN PHỤC VỤ 8

250. CỦA THẬT CỦA GIẢ 251. THA THỨ VÀ HÒA GIẢI 2S2. KHÔNG BIẾT DỰ LỄ SINH NHẬT CỦA AI 253. LƯƠNG TÂM CHAI LÌ 254. CHỈ CÓ THƯỢNG ĐẾ MỚI CÓ QUYỀN TRÊN THIÊN NHIÊN 255. TIN MỪNG LỚN 256. SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM, TỐI TĂM CHẲNG HỀ NHẬN LẤY 257 TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁC GÃ CHĂN CHIÊN 258. CHỬI RỦa NGƯỜI KHÁC THÌ MÌNH NHẬN HẬU QUẢ 259. KHÔNG THẬT KHÔNG GIẢ 260. GIÀU MÀ KẸO 216. CƠ HỘI KHÔNG CÒN 262. TIN DỊ ĐOAN 263. HÔN NHÂN THEO CÁCH. GIA CỐP 264. NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU THA THỨ 265. NẾU 266. THA THỨ SẼ ĐƯỢC ÍCH LỢI 267. KHÁC BIỆT GIỮA CON LẠC ĐÀ VÀ CON NGƯỜI 268. HY SINH TÍNH MẠNG ĐỂ CỨU CON 269. MANG GIÒNG MÁU CHÚA CỨU THẾ 270. THÀNH TÍN 271. NGÔI NHÀ ĐỔI CHỦ 272. NUÔI Ý ĐỊNH TRẢ THÙ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÂN XÁ 273. GIAM TẠI GIA 274. HÃY TỰ CỨU LẤY MÌNH 275. UY QUYỀN CHÚA GIÊSU TRÊN CÁC QUỶ 276. CÁC QUỶ RẤT SỢ TÍN ĐỒ THẬT CỦA CHÚA 277. NHIỄM VI TRÙNG TỘI LỘI 278. TRONG ĐẤNG CHRIS ĐƯỢC ĐỔI MỚI 279. MỀM DỊU SẼ TRƯỜNG TỒN 280. NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN 281. ĐỊNH MỆNH HAY TỰ DO 282. GIẢNG BẰNG HÀNH ĐỘNG 9

283. 284. 285. 286. 287. 288. HỌC 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. THỨ 300.

CÁCH GIÚP LẤY LẠI HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU LÀM VỮNG MẠNH ĐỨC TIN ANH EM TẶNG PHẨM CỦA THƯỢNG ĐẾ TÌM NHỮNG NGƯỜI BẠN DÁM CHẾT VÌ CHÂN LÝ KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT NHÀ BÁC CẨN THẬN GÌN GIỮ TẤM LÒNG GIÚP NGƯƠI KHÁC ĐEM LỢI CHO MÌNH CHỨNG MINH THUYẾT DUY VẬT ĐỪNG NÓNG NẢY HẤP TẤP TỘI LỖI LÀ ĐIỀU GỚM GHIẾC XỬ THẾ LÒNG THA THỨ CHỮA NHŨNG TẤM LÒNG TAN VỠ ĐỪNG CHỨA CỦA CẢI DƯỚI ĐẤT ĐỪNG ĐỂ GIÒNG NƯỚC CUỐN TRÔI CƠ ĐỐC NHÂN BAO GIỜ CŨNG SẴN SÀNG THA THEO THUYẾT TIỀN ĐỊNH MÙ QUÁNG

1. DĨ ĐỨC BÁO OÁN Trong trận chiến tranh cách mạng Hoa kỳ, tại Pensylvania, mục sư Peter Miller rất được cộng đồng ái mộ. Nhưng trong xóm gần khu nhà thờ có một người láng giềng rất oán ghét và nhiều lần nhục mạ mục sư. Anh ta lại là người phản quốc nên bị tòa án Philadelphia kết án tử hình. Nghe tin ấy mục sư Miller vội vàng đi bộ tìm đại tướng
10

George Washington xin ân xá cho tên tử tội. Đại tướng trả lời: -Tôi tiếc không thể thỏa đáp thỉnh nguyện của mục sư mà tha bổng cho người bạn thân của mục sư. - Đại tướng bảo là bạn thân của tôi à? Phải nói anh ta là một kẻ thù đê hèn nhất của tôi trên đời nầy? - Mục sư nói sao? Mục sư phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân xá cho một kẻ thù? Thế thì là một chuyện khác, tôi vì mục sư ân xá cho phạm nhân. Cầm tờ giấy ân xá của tướng Washington ký, mục sư Miller tức tốc cuốc bộ 15 dặm để đến pháp trường. Thoạt trông thấy mục sư, tên tử tội bảo: - Kìa, tên Peter Miller đã lội bộ từ Ephrata đến đây đặng trả thù ta bằng cách khoái chí chứng kiến cảnh ta bị xử treo! Anh ta vừa dứt lời, thì mục sư Miller cũng vừa vạch được đám đông tới nơi, trao tận tay anh ta tờ ân xá của đại tướng Washington. Mục sư Peter Miller thi hành đúng phương châm dĩ đức báo oán theo gương cao cả của Đức
11

Chúa Giêsu. Nhưng Đấng Cứu Thế đã đi một bước xa hơn, chẳng những cầu xin sự ân xá cho kẻ thù, mà chính Ngài chịu chết để đền tội cho những kẻ phản bội. Kinh thánh chép: "Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tó lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô 5.7,8). Ngàl đã vì những kẻ vả trên má Ngài kẻ đâm gươm vào sườn Ngài cho cả kẻ đóng đinh Ngài mà chịu đóng đinh trên thập tự. Ngài chết cho nhóm môn đệ trung thành, mà cũng chết cho tên môn đệ phản trắc Giuđa íchcariốt. Chúa dạy đạo" dĩ đức báo oán " như vài giáo chủ khác, nhưng Ngài giảng cách có thẩm quyền, vì chính Ngài đã thực hành đạo ấy. Vì thế nên Đức Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ Ngài rằng" Các ngươi có nghe lời phán rằng. Hãy yêu kẻ lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi" (Ma 5.43,44). Kẻ tiểu nhân tìm sự khoái trá trong sự phục thù, nhưng người quân tử tìm sự vui thỏa trong sự tha thứ. Người Ba Tư có câu
12

ngạn ngữ. "Trong sự tha thứ có niềm vui mà người ta không tìm lại được trong sự phục thù" . Baccon cũng nhận định tác động đê tiện hóa của hận thù và tính chất thăng hoa của lòng khoan hồng, nên viết. "Phục thù một người mới là ngang hàng với kẻ thù, nhưng bỏ qua được mối hận mới là cao thượng hơn cừu địch". 2. NHƠ CÔNG ƠN THẦY Một ngày nọ, James A. Mitchener, một nhà văn danh tiếng của Hoa kỳ, được tổng thống Eisenhower mời dự một dạ tiệc tại tòa Bạch ốc ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng nhà văn viết thư từ chối, lời lẽ đại khái nói: Thưa tổng thống, ba ngày trước được thư tổng thống, tôi lại được một trường trung học nhỏ mời dự bữa ăn tối, và nhân dịp tôi được nói ít lời để tỏ lòng biết ơn một vị giáo sư đã dạy tôi ở ban trung học, là người tôi hết sức kính mến. Tôi nghĩ rằng, trong buổi dạ tiệc ở dinh tổng thống, tôi có mặt hay không cũng không quan trọng gì, nhưng nếu tôi vắng mặt ở buổi tiếp tân của trường trung học ở đây, tôi chắc giáo sư của tôi sẽ buồn lắm.

13

Khi nhận được thư từ chối, tổng thống Eisenhower liền trả lời rằng: Trong một đời người, chúng ta có thể có đến mười lăm hay mười sáu ông tổng thống, nhưng không dễ gì có được một vi giáo sư đáng kính mến như vậy. Thê gian này đây những trò lừa thầy phản bạn, nhưng cao quý thay còn có những ngườl như James A Mitchener còn nhớ đến thầy và biết ơn thầy. Lời Chúa dạy. "Hãy nhớ những người dắc dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ" (Hê 13.7).3. 3.ĐỨC TIN LÀ MỘT SỰ TÍN THÁC Có một gia đình nọ sống giữa đồng không mông quạnh. Vào đêm kia, nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đứng bất lực nhìn ngọn lừa thiêu rụi tổ ấm gia đình họ. Bỗng mọi người chợt nhận ra thiếu đứa con bé nhất. Thì ra cậu bé cũng chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi chạy trở lên lầu. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé năm
14

tuổi, vì lửa cao ngút tứ phía, bỗng cửa sổ trên lầu mở toang, và cậu bé kêu khóc inh ỏi. Cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói: -Con nhảy xuống đây? Cậu bé nhìn xuống dưới chỉ thấy khói mù và lửa, nhưng nghe tiếng cha kêu mình, liền trả lời: -Ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết! Người cha trả lời giọng cương quyết: -Cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rồi? Và cậu bé leo lên cửa sổ, rồi nhảy xuống, rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình cách an toàn. .Cuộc thử thách của lòng tin là thử thách của tình yêu thương tín thác, trông thấy đường thẳng mà Chúa đã vẽ qua những đường con của biên cố trong cuộc sông. Lời Ngài kêu mới là một lệnh truyền, một lời hứa và đồng thời là tiếng nói đòi nơi người nghe thái độ vâng phục và tin tưởng. 4. DÁM NHẬN LỖI George Washington, tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ, người có công đưa nước Mỹ đến độc lập, tự do và phồn thịnh.
15

George cũng nổi tiếng là người luôn biết phục thiện và yêu sự thanh liêm. Ngày kia, khi còn nhỏ, cậu George ra vườn làm cỏ vô tình chặt đứt cây anh đào mà mẹ rất quý. Khi cha cậu thấy cây anh đào bị chặt, liền hỏi: -Con có biết ai là người chặt cây anh đào không? George suy nghĩ rồi trả lời: -Chính con là người chặt cây anh đào, xin cha cứ phạt con! Và George rất ngạc nhiên khi nghe cha nói: -Điều con làm là một điều lỗi, nhưng con đã chữa được điều lỗi đó là khi con dám nhận lỗi. 5. TAI HẠI CỦA SỰ NGHE MÀ KHÔNG LÀM THEO Titanic là chiếc tàu chở hành khách khổng lồ nhất tính đến tháng 4-1912. Tàu dài 269 thước, trọng tải 46 ngàn tấn và chờ 2.200 hành khách. Vì là một con tàu khổng lồ như vậy, cho nên người ta nghĩ rằng chiếc tàu sẽ không bao giờ bị chìm. Có người đã gán cho con tàu cái tên "con tàu
16

không thể đắm". Tuy nhiên trong chuyến đi đầu tiên giữa Anh quốc và New York tàu đã đụng phải băng sơn và chìm sâu dưới đáy biển trong vòng hài tiếng rưỡi đồng hồ. Lý do tại sao con tàu khổng lồ như vậy lại có thể bị đắm ngay trong chuyến đi đầu tiên? Các nhân chứng cho biết, người ta trông thấy băng sơn, nhưng vì quá gần không tránh được nó. Có người cho biết rằng, trước đó đã có một chiếc tàu khác đã đánh điện tín cho tàu Titanic biết là phải coi chừng những băng sơn trong vùng chiếc tàu đang đi. Nhưng người phụ trách vô tuyên đã nhận được điện tín đó, ghi xuống nhưng đã không trao cho người có trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi trông thấy băng sơn thì đã quá trễ, chiếc tàu đắm, làm cho hơn 1.500 người bị thiệt mạng. *chiếc tàu Titanic bị chìm vì người nghe tín hiệu truyền tin nhưng không thực hành. Chúng ta phải thực hành những gì mình nghe chứ không phải chỉ nghe thôi. Đạo Chúa không chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Lời Chúa chép rằng:"Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể
17

nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó. Thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời".(Gia 1:22-25). 6. CAN ĐẢM NHẬN TỘI Mahatma Gandhi, kể lại mâu chuyện của đời ông: -Tôi phạm tội ăn cắp khi lên 15 tuổi. Vì mắc nợ, tôi đã lấy trộm chiếc vòng bằng vàng của ba tôi để trả nợ. Nhưng tôi không thể nào chịu được sự ray rứt trong tâm hồn. Dù thế, vì quá mắc cỡ, tôi không thể nào mở miệng nói sự thật với ba tôi. Tôi đã viết lời thú tội vào một tờ giấy. Toàn thân tôi run rẩy khi tôi trao miếng giấy này cho ba tôi. Ong đã đọc, nhắm mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi. Ong khẽ nói và choàng tay ôm tôi: -Tốt lắm! Từ ngày đó, tôi lại càng yêu ba tôi hơn nữa. *Lời Chúa phan:"còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều
18

gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta"(I Giăng 1:9-10) 7.GIAO HÓA KẺ THÙ Trong trận chiến tranh Triều Tiên, một tín đồ cơ đốc thường dân Nam Triều Tiên bị bộ đội Bắc Triều Tiên bắt và lên án xử bắn. Nhưng viên chỉ huy Bắc Triều Tiên trẻ tuổi biết người này đương quản hủ một trại cô nhi, nên tha cho người, mà giết thằng con trai 17 tuổi của người ngay trước mặt cha nó. Sau đó quân Liên Hiệp Quốc bắt được viên chỉ huy Bắc Triều Tiên đế tuổi, xử tội và kết án tử hình. Người tín đồ cơ đốc có thằng con trai bị giết trước đây bèn khẩn khoản xin chức viên Liên Hiệp Quốc tha bổng tên chỉ huy khát máu, viện lý do là hắn còn trẻ nên hành động thiếu suy nghĩ: -Hãy tha nó! Người van lơn: -Và tôi xin lãnh phần trách nhiệm giáo hóa nó.
19

Liên Hiệp Quốc đồng ý, và giao viên chỉ huy Bắc Triều Tiên trẻ tuổi cho người tín đồ đem về nhà giáo hóa như con. Ngày nay, chàng thanh niên trẻ tuổi đó là một mục sư Cơ Đốc Phaolối vốn là người đàn áp tín đồ Cơ đốc say máu nhất, đã thú nhận: "Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin...Đức Chúa Giê Su đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lãnh, trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đá đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sông đời dời" (I Ti 1:13,/ó,17). Không phải mọi người hưởng ơn khoan hồng đều giác ngộ và biến cải như Phao Lối, hay như vyên cựu chỉ huy Bắc Triều Tiên trên đây, nhưng sự kiện đó không làm nản lòng người Cơ đốc trong nó thực thi sự tha thứ và giáo hóa kẻ thù nghịch mình. (ĐS).

20

8.MỘT NHÀ VÔ THẦN TÌM THẤY CHÂN THẦN Bác sĩ Jerome Stowell, một nhà khoa học vô thần đã tìm thấy quyền năng cửa Đấng Tạo Hóa trong một cuộc khảo nghiệm khoa học. Lúc ấy ông đang cố gắng tìm đo độ dài sóng (longueur d'onde) của bộ óc con người. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, vì chẳng những ông đã tìm thấy độ dài sóng mà còn tìm được cả một cái gì vĩ đại và kỳ diệu hơn. Ông nhận thức rằng Đấng Tạo Hóa đang nắm giữ "một quyển sổ" ghi chú tất cả những tư tưởng của mỗi một người chúng ta. Bác sĩ Stowell tự thuật như sau: "Trước kia, tôi chỉ tin rằng Thượng Đế bất quá là một sản phẩm pha trộn của trí óc con người. Thế rồi một hôm, trong một phòng thí nghiệm bệnh lý học, chúng tôi muốn khám phá xem có cái gì xảy ra trong bộ óc của con người trong giai đoạn quá độ (période de transition) từ sự sống qua sự chết. Chúng tôi chọn một thiếu phụ sắp chết vì bệnh ung thư óc, nhưng trí não vẫn còn tươi tĩnh và sáng suốt. Bà nầy đang hấp hối và thế nào cũng chết. Với một dụng cụ có đính theo máy pick-up, máy vi âm và mọi trang bị thu thanh rất tinh vi khác chúng tôi đã khám phá ra tất cả những gì
21

đang diễn biến trong bộ óc của thiếu phụ. Chính dụng cụ này trước đây đã từng được dùng để đo điện lực của một đài phát thanh mạnh 50 kilowatts trong khi đài nầy truyền đi một tin tức cho cả thế giới. Vào những giây phút chót của đời mình, thiếu phụ khởi sự cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Bà xác đinh đức tin của mình trong Chúa, bà giao thác bản thân vào trong sự bảo vệ của Chúa và thưa với Chúa rằng bà chỉ biết có Chúa là quyền năng duy nhất sống động, cao cả và từ ái. Trước cảnh đó, chúng tôi là những nhà khoa học đứng nhìn nhau, trong lúc thiếu phụ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Chúng tôi thấy trên gò má của các nhà khoa học từng giọt lệ từ từ lăn xuống. Thình lình chúng tôi nghe một tiếng "tách" trên chiếc máy đo mà chúng tôi đã quên khuấy đi mất. Cây kim chỉ số 500 bên phía dương cực của chiếc đồng hồ, và còn muốn cố vươn lên một cách kinh khủng". "Cuộc thí nghiệm nói trên cũng đem tái diễn với một người đàn ông vì một chứng bệnh xã hội hành hạ nặng nên phải đưa vào bệnh viện. Cũng chính lúc bị bệnh hành dữ đội ấy anh ta đang đứng bên bờ vực của từ thần. Người đàn ông ấy
22

bắt đầu rủa sả và trách móc Thượng Đế mà anh ta cho là đã làm cho anh đau khổ. Lạ thay,chiếc dụng cụ nói trên chỉ con số 500 về phía âm cực, mà muốn còn hạ thấp xuống nữa". Ấy thế là nhờ những dụng cụ tinh vi, chúng tôi đã chứng nghiệm quyền năng tích cực của Chân Thần và quyền năng tiêu cực của Kẻ địch lại Chân Thần. Chúng tôi đã ghi nhận được rằng bộ óc của một người đàn bà cô đơn và hấp hối, nhờ sự tương giao với Chân Thần, đã có một điện lực gấp 55 lần luồng điện dùng để truyền tin tức đi cho cả thế giới. Chúng tồi cũng đã ghi nhận được ràng, sự chống đối Chân Thần và phủ nhận sự thực hữu của Ngài cũng cùng một chỉ số điện lực ấy nhưng là về phía ngược lại tức là về phía âm cực, Nếu những nhà khoa học chúng ôi còn có thể ghi nhận các sự kiện trên, thì tôi hết lòng tin quả quyết rằng Thượng đế là Đấng Quyền Năng kỳ diệu muôn phần hơn, hẳn Ngài có thể ghi nhận mỗi tư tưởng ủa chúng ta từ trên trời kia vậy". Sau cuộc khám phá ấy, hành động miễn cưỡng đầu tiên của bác sĩ Stowell là cầu xin Thượng Đế bày tỏ Ngài ra cho ông cách rõ ràng hơn. Giữa lúc ông đang quì gối cầu nguyện, trong
23

một tình trạng cồ đơn và kinh sợ, ông đã được Chúa tái sanh, đổi mới cả tâm tính và cuộc đời. Sau đó ông đã bỏ công việc và nghề nghiệp của mình, bắt đầu đi khắp đó đây để nói về sự nhân từ cao cả của Thượng Đế là Đấng Chân Thần. (ĐTPA). ' 9. ĐỜI NGƯỜI LÀ CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU Một bà cụ già nằm trên giường bệnh, được chuyển trong hành lang của một nhà thương, bà ngoái cổ lên nói với các cô y tá: -Các cô thông cảm nhé, tôi già rồi, tôi đã 93 tuổi rồi! Theo sau lời nói êm đềm này hình như có tiếng nức nỡ và thầm thì rằng: -Tôi không trẻ lại được nữa, vì đời người là con đường một chiều! Đời người chỉ là con đường một chiều, đi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Trên con đường này không ai có thể trở lui lại được. Nhưng đời người không phải chỉ là một con đường một chiều không lối thoát, mà đời người còn là con đường mang một ý nghĩa nữa, vì con đường một chiều
24

này dẫn đưa con người từ khi sinh ra cho đến bên kia cõi sống đời đời. Nếu chúng la cứ muốn trở lui vì chúng ta nghĩ rằng cuộc đởi đã bị chặn lối bởi cái chết. Nhưng con đường một chiều không có nghĩa là con đường cụt mà là con đường dẫn đến một hướng nhất định, một tương lai có ý nghĩ và chắc chắn. Đó là thiên đàng vinh hiển cho những ai tiếp nhận Chúa Cứu Thê GiêSu. Chúa Giê Su phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha " (Giăng 14. 6). (MV). 10. BÁO THÙ LÀ HÈN Sách quốc văn Giáo Khoa Thư, lớp sơ đẳng kể chuyện: một hôm, một người hào phú có chuyện lôi thôi với một người thợ. Đang cơn tức giận, người hào phú lấy hòn đá ném người thợ. Người thợ nhặt hòn đá cất đi một chỗ, nghĩ đụng rằng: "Thế nào cũng có lúc tao lấy hòn đá này ném được vào đầu mày". Cách ít lâu, người hào phú chẳng may cửa nhà sa sút, tiền của sạch không, phải đi ăn xin. Một hôm, người thợ trông thấy người ấy ăn mặc rách rưới, đi qua trước cửa, vội vàng chạy đi lấy hòn đá, định để ném lại. Nhưng khi tay đã cầm
25

hòn đá, anh ta lại nghĩ rằng: "Người ấy lúc còn giàu sang mà ta báo thù thì là dại, bây giờ người ấy khổ sở mà ta báo thù thì là hèn. Thôi, ta không nên báo thù".Rồi quăng hòn đá xuống ao. Xử sự như vậy là quân tử, vừa khôn ngoan vừa cao thượng. Báo thù kẻ có của cải và thế lực hơn mình là dại dột còn trả oán cho người sa cơ thất thế là tiểu nhân. Lời Chúa dạy. "Chớ lấy ác trả ác cho ai phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người (Rô 12:17). Luận về sự trả thù, Baron Lytton viết:" Báo thù là một dục vọng thông thường, là tội ác của người vô học. Người dã man cho báo thù là cao thượng, nhưng đạo Cơ đốc thì cực lực lên án sự trả oán. Tại sao thế? Tại vì tôn giáo bao giờ cũng nỗ lực cao thượng hóa con người mà không có gì đê tiện hóa con người bằng óc phục thù (ĐS). 11. KHIÊM NHƯỜNG LÀ SẴN LÒNG HỌC NƠI KẺ KHÁC. Ingres, một họa sĩ lừng danh vào đầu thế kỷ 19, những bức họa của ông có giá trị nghệ thuật không một họa sĩ nào đương thời sánh bằng. Thế mà đến năm 85 tuổi, người họa sĩ kỳ tài ấy lại bắt đầu cọp pi lại những bức họa của các họa sĩ khác.
26

Các bạn bè khi trông thấy ông làm điều ấy thì hết sức ngạc nhiên, hỏi: -Tại sao ông làm như thế? Ông điềm nhiên trả lời: -Tôi làm thế để học? ' *Một con người như Ingres đã làm những việc vĩ đại, những tác phẩm nghệ thuật của ông đã lừng danh ngay khi còn trẻ, ấy thế mà lại nhận rằng mình chưa hiểu đủ, chưa thấy đủ và nhất là chưa học đủ. Ông quả là con người hiếu học và khiêm nhường, sẵn sàng học nơi người khác. Khiêm nhường là con đường cao cả nhất, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gia 4:6) 12. THẬT VÀ GIẢ "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" là câu cách ngôn của người A Đông chúng ta nói rằng, chỉ cần một nghề nghiệp cho tinh vi thì cũng đủ vinh thân hạnh phúc rồi. Nhưng ông Ferdinand Demara lại không chịu thỏa mãn với một nghề nghiệp mà lại làm đến sáu nghề, trong số đó có nghề bác sĩ giải phẫu. Điểm đặc biệt là sáu nghề này đều là nghề giả mạo cả, và còn đặc biệt hơn
27

nữa là khi giả làm bác sĩ giải phẫu, ông đã bị bại lộ không phải vì vụng về dốt nát, mà chính vì ông quá tận tâm khéo léo. Nguyên là vào năm 1952, ông Demara đánh cắp văn bằng bác sĩ của người bạn tên là Joseph Cyr và dùng văn bằng ấy để xin gia nhập hải quân Canada. Sau khi được nhập ngũ với tên giả, ông được gởi qua Đại Hàn để phục vụ trên một tàu bệnh viện. Vừa đặt chân đến nhiệm sở mới, ông Demara với cái tên giả mạo là bác sĩ Joseph Cyr đã mổ xẻ và săn sóc cho ba quân nhân Đại Hàn bị trọng thương. Nhờ ông tận tâm và khéo léo nên cả ba đều được cứu sống. Ít lâu sau, ông bác sĩ giả này lên bờ thiết lập một chẩn y viện để săn sóc bệnh nhân người Đại Hàn. Tinh thần hăng say phục vụ một nước đồng minh của ông được báo chí Canada và Hoa kỳ đề cao. Họ đăng mấy tấm ảnh với một bài báo khen ngợi "bác sĩ Joseph Cyr". Không may cho ông, bài báo và hình ảnh ấy đã đến tay bác sĩ Joseph Cyr thật, và chỉ một tuần lễ sau, ông Ferdinand Demara, tức là bác sĩ Joseph Cyr giả hiệu, dã bị giải ngũ và trục xuất khỏi Canada.
28

*Không ai thích cái gì giả mạo cả. Nhưng khi nói đến Con đường Cứu rỗi và Chân lý thì nhiều người lại chưa có thái độ dứt khoát. Người ta không dứt khoát là vì chưa có đủ kinh nghiệm để phân biệt con đường thật với con đường giả Chân lý thật với Chân lý giả. Ngoài Chân lý tuyệt đối của Thượng Đế, chúng ta còn có thấy nhiều lý thuyết được người ta bọc bên ngoài một nhãn hiệu mỹ miều là"chân ly" mà kỳ thực những lý thuyết này không phát xuất từ Thượng Đế, và vì không do Thượng Đê' nên không thể nào là chân lý được. (ĐTPA). 13. BÁO ĐỀN ÂN OÁN Hàn Tín, người đời Hán Cao TỔ thuở hàn vi phải đi câu cá đổi gạo ăn. Thế mà có những lúc không đủ ăn, nên được bà lão thợ giặt gọi về cho ăn cơm. Vào thời đó, đi đâu Hàn Tín thường mang thanh gươm lè kè bên mình. Một hôm, một tên đồ tể, tên ác Thiểu muốn hạ nhục Hàn Tín, chận đường thách: -Chú thường mang gươm, chảbiết đề làm gì. Bây giờ tôi không cho chú đi. Chú có gan thì sẵn
29

có gươm đó, hãy chém tôi mà đi, bằng không thì phải lòn trôn tôi mà qua Hàn Tín chẳng chút do dự, lòn trôn tên hạ tiện đó mà đi tự nhủ: "Giết thằng này thì được rồi, nhưng mà phải lấy mạng mình đổi mạng nó, thì không đáng tí nào". Sau Hàn Tín nhờ có công giúp Hán Cao Tổ dựng nước mà dược phong làm vua Tam Tê. Lúc bấy giờ, Hàn Tín bèn mời bà thợ giặt đến biếu nghìn lạng vàng để tạ ơn. Rồi không những không thèm trả thù tên đồ tể mất dạy ngày xưa, lại phong cho hắn chức Trung húy. Ác Thiểu rất ngạc nhiên, khúm núm nói: -Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, đã dại dột xúc phạm oai nghiêm của ngài, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu được ban chức tước? Hàn Tín ôn tồn bảo: -Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng cừu hận. Hành động của ngươi ngày xưa tuy quá đáng, nhưng cũng là bài học luyện
30

chí cho ta. Vậy nhà ngươi chớ tị hiềm mà hãy nhận chức ta ban. Lối báo đền ân oán của Hàn Tín thật là hay. Đối với người ân thì ban thưởng, song đối với người oán cũng vẫn ban thưởng chớ không trả thù. Thật là một người quân tử Lời Chúa dạy. "Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn " (Ma 5:4648) . H. G Bohn nói:" Lối trả thù cao thượng một nhất là tha thứ". John Ray cũng nói:" Quên đi một lỗi lầm là một sự phục thù lương hảo nhất". 14.DÂNG LÊN CHÚA LÒNG QỦY QUYỆT CỦA MÌNH Một chuyện thần thoại song có ý nghĩa kể rằng: Khi Chúa giáng sinh, các thú vật yêu tới mừng Chúa. Mỗi con đêu dâng Chúa chút quà. Chị bò cái dâng sữa, cậu khỉ biếu Chúa mấy trái cây nhỏ, chú sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở lại
31

làm đồ chơi cho Chúa. Chúa hài đồng vui vẻ nhận tất cả. Đang lúc các thú vật quây quần bên Chúa, thì chàng cáo xuất hiện. Các con vật đều ghét cáo, vì hắn gian manh quỉ quyệt. Chúng chận không cho cáo đến gần Chúa và tự hỏi không biết cáo định âm mưu gì. Cáo nói cáo đến dâng lễ vật cho Chúa, nhưng chẳng thấy cáo mang theo lễ vật. Chúa ra hiệu cho cáo vào. Quì bên Chúa hài đồng chàng cáo thì thầm: -Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lòng quỷ quyệt của con! Mọi con vật bỡ ngớ: -Dâng gì kỳ cục vậy? Nhưng cáo vui cười hớn hở, còn Chúa đặt hai tay trên đầu cáo tỏ dấu ưng thuận chúc lành. (MV). 15. LÝ DO CHÚA GIÊSU HY SINH CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ Một thi sĩ mô tả sự chết của Đức Chúa Giê Su theo cách bà Maria mẹ Ngài, hỏi chuyện Ngài, đại ý như sau:
32

-Con sẽ chết lúc đêm khuya, ở nơi kín đáo chăng? -Không, giữa ban ngày và ở nơi muôn mắt ngó xem. -Chung quanh con sẽ có bạn hữu yêu dấu chăng? -Không, bạn hữu đều tránh xa, chỉ có kẻ thù nghịch. -Con sẽ nằm trên giường êm ấm mà chết chăng? -Không, con sẽ bị treo trên cây thập tự. . -Con sẽ chết lúc già nua, yếu đuối chăng? -Không, chính lúc còn thanh niên, mạnh khỏe. -Xác của con sẽ được chôn cất lành lặn cả chăng? -Không, sẽ bị giáo đâm, đinh đóng. Con sẽ chết với những bậc hiền triết, quân tử chăng? -Không, con sẽ chết giữa hai tên trộm cướp. -Tội nghiệp! Cớ sao con phải chịu nông nỗi dường ấy?
33

Để làm trọn thánh ý của Đức Chúa Cha và để cứu vớt loài người khỏi tội. . 16. PHÚC ÂM KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CHUYỆN THẦN TIÊN Năm 1917, cô bé Frances Griffiths lúc ấy mới 10 tuổi thường trốn ra sau vườn chơi một mình. Khi bị cha la mắng, cô nói: -Con ra đó để chơi với các nàng tiên tí hon. Cha cô bé mắng thêm và cho rằng con nít mà đã biết đặt điều nói dối. Nhưng cùng lúc ấy, cô chị họ 16 tuổi của Frances tên là Blsie Wright mượn một cái máy chụp hình, chụp năm tấm ảnh để chứng minh rằng có tiên đến chơi với cô bé Frances. Mấy bức ảnh đưa ra có hình cô Frances và một số người tí hon có cánh như cánh bướm. Khi những tấm ảnh này được phổ biến, nhiều người cho rằng đây là bằng chứng "khoa học" chứng minh thực sự có tiên. Chính huân tước Arthur Conan Doyle, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám có nhân vật chính nổi tiếng Sherlock Holmes, cũng cho rằng mấy tấm hình này là thật

34

Đến nay, cô bé Frances Griffiths đã 75 tuổi và người chị họ đã 81 tuổi, cả hai bà cụ này vừa công khai tuyên bố rằng, những nhân vật tí hon có cánh bướm trong năm bức ảnh kia chỉ là những hình vẽ bằng bìa cứng, cắt ra rồi gắn bằng kim. Lúc đầu họ chỉ tính đùa chơi cho vui, không ngờ 65 năm sau mà vẫn có người tin là thật Người Việt Nam chúng ta cũng có nhiều chuyện về tiên nhưng ai cũng biết đó là những chuyện thần thoại. Những câu chuyện về thần tiên này có tính cách hoang đường, thường được viết lại với những tình tiết như chuyện thật để dạy đời. Vì những chuyện thần thoại thường nói đến những nhân vật siêu nhiên, nên khi Phúc âm được rao giảng và nói về công việc siêu nhiên của Chúa Cứu Thế Giê Su, một số người cũng cho rằng Kinh thánh cũng là những câu chuyện thần thoại. Nhưng thánh Phierơ đã xác quyết rằng. "vả khi chúng tôi đã làm cho anh em quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê Su chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài (II Phi 1:16). (ĐTPA).

35

17. MỌI VIỆC CÔNG BÌNH CHÚNG TA NHƯ ÁO NHỚP Một ông kia tưởng phải lên thiên đàng do cái thang từ thiện, nên suốt đời tận tụy cứu giúp người cùng khổ, bênh vực kẻ yếu hèn. Ông tin rằng mỗi khi làm một việc thiện thì thang kia thêm được một nấc, cứ như vậy mãi thì khi qua đời, ông sẽ có một cái thang rất cao đưa mình lên tận thiên đàng. Rồi một đêm nọ ông chiêm bao thấy mình qua đời và trước mặt mình thật có một cái thang bác lên trời. Ông vui mừng quá, bèn leo lên, nhưng leo đã đến đầu thang mà thiên đàng vẫn còn xa lắm. Trong khi tuyệt vọng, ông nghe một tiếng than van thảm thiết rằng: "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thấy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Đức Chúa Trời, hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình" (Êsai 64:6-7). Từ khi tổ tông nhân loại sa ngã, có lắm bậc thương xót kẻ trầm luân, lập nên đạo này thuyết
36

khác cốt đem tội nhân đến gần Đức Chúa Trời. Họ coi việc phúc đức và sự sửa mình, tụng niệm, khổ tu, lập đàn Sám hối như cái thang vững chắc đưa mình đến tận thiên đàng. Nhưng đương khi họ gánh tội lỗi trên vai, thì sự mơ tưởng đến gần Đức Chúa Trời chẳng qua như xuống biển mò kim, leo cây tìm cá. 18.HÔN NHÂN CAO ĐẸP NẾU BIẾT ĐỢI CHỜ Ở âu châu, người ta thường kể chuyện thần thoại này: Một bà tiên độc ác kia đã dùng phép tiên khiến công chúa của nhà vua triền miên trong giấc ngủ, chỉ có thể tỉnh giấc sau 100 năm bằng nụ hôn của một hoàng tử. Để canh phòng cho giấc ngủ trăm năm của nàng, người ta đã làm một hàng rào đầy chông gai quanh lầu đài. Rất nhiều hoàng tử vì muốn vội vàng đánh thức công chúa với nụ hôn của mình khi chưa đầy trăm năm, họ đều bị thiệt mạng lúc vừa chạm đến hàng rào. Nhưng đối với hoàng tử biết kiên nhẫn đợi chờ, khi vừa chẵn
37

trăm năm, hàng rào gai góc kia đã tự biến dạng trước bước chân của chàng. Ngày cưới và đêm tân hôn có ý nghĩa cao đẹp nếu biết chờ đợi. Hôn nhân không phải chỉ là một nghi thức bên ngoài lời tuyên thệ trước mặt Chúa và hội thánh: "Chúng tội thuộc về nhau trọn đời" sẽ được thực hiện cách trọn đầy trong ngày thành hôn. Trong tác động yêu đương phái tính, thường phải qua thời gian khá lâu dài, mà thời gian đó chỉ có trong hôn nhân, sau ngày cưới (wt). 19. TIẾNG THAN THỞ CỦA SA MẠC Maxime du Camp một văn hào thế kỷ 19, khi đi qua sa mạc Sahara, có một người A Rập làm hướng đạo. Trời tối, đóng trại, nhà văn hào còn sửng sốt trước sự hùng vĩ của sa mạc, thì người hướng đạo hỏi rằng: -Ông có nghe tiếng của sa mạc không? -Tiếng của sa mạc? Nhà văn hào đáp. Tiếng của sa mạc là gì? -Ôi gió vi vút thổi chính là tiếng thở than của sa mạc đó! Nó thở than vì nó là đồng vắng hiu quạnh mà muốn hóa ra đồng bằng xanh tươi!
38

20. BÀI HỌC KHÔN TRONG SỰ DẠY DỖ CON CÁI Cách đây không lâu, ông bà Peterman ở tiểu bang ldaho, Hoa kỳ đã phải học một bài học quá đắt giá. Ông bà này có một cậu con trai 17 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ về tội vi phạm luật lệ lưu thông. Đáng lẽ đem 70 đô la đến sở cành sát nộp phạt và lãnh con về, ông bà này nói rằng, để nhà tù dạy nó một bài học nó sẽ nhớ tới già để chừa tật lái xe bất cẩn. Đáng lẽ cậu này chỉ bị giam vài ngày rồi được tha về nhà, nhưng cậu đã không về nữa, vì khi bi giam, cậu đã bi một số thiếu niên phạm pháp ở cùng trại giam đánh đập tàn nhẫn đến chết. Ông cảnh sát trưởng phân trần rằng, ngân sách quận chúng tới chỉ đủ để mướn bốn cảnh sát viên với trách nhiệm canh gác một số tù trung bình là 12 người, nhưng mấy hôm đó là ngày lễ và số tù đã tăng lên đến 160 người. Vì số tù quá đông, cảnh sát đã bó tay không làm gì được. *Đối với những người con bất hiếu không vâng lời cha mẹ, các bậc làm cha mẹ có nên để buông trôi, cho chúng muôn làm gì thì làm không? Buông trôi không phải là một giải pháp,
39

mà buông trôi là trốn trách nhiệm và vi phạm lời Chúa dạy rằng. "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó " (Châm 22:6). (ĐTPA). 21.NGÀY NAY NẾU NGHE TIẾNG NGÀI THÌ CHỚ CỨNG LÒNG Mooơy, nhà Truyền đạo trứ danh đá thuật lại câu chuyện thật sau đây như một lởi cảnh cáo nghiêm trọng: Lúc kết luận buổi giảng kia, tôi đã hỏi ai muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời thì xin đứng dậy. Tôi xiết đổi vui mừng vì thấy chính người tôi vẫn cầu thay cho lâu nay đứng dậy. Sau buổi nhóm, tôi đến cùng anh để khen cử chỉ anh vừa làm. Anh nói với tôi: -Tôi cũng vui mừng về điều đó, song tồi không chắc có đứng vững không? -Tại sao? -Bởi vì tôi thiếu can đảng Tôi dám chắc nếu có anh X, bạn tôi ở đây tối nay, hẳn tôi chẳng dám đứng dậy, vì sợ anh chế giễu. Tôi chắc không dám nói việc tôi vừa làm cho anh ấy.
40

-Nhưng nếu Đấng Christ đã chết thay anh và cứu vớt anh, thì cũng đáng cho anh xưng Ngài ra trước thiên hạ chứ? Anh ấy run lẩy bẩy từ đầu tới gót chân. Đức Thánh Linh đang chiến đấu với anh. Anh đã trở lại nhóm liên tiếp nhưng không bao giờ chịu nói rõ ràng minh bạch về đức tin của anh. Chẳng bao lâu anh trở lại lề thói cũ, bạn bè cũ, và khi gặp tôi ở ngoài đường, anh chẳng dám chào tôi. Với tháng sau, anh đau nặng và có ý muốn gâp tôi để muốn biết anh còn chút hy vọng nào chăng vì đã gần giờ giáp chót rồi. Tôi dùng lời Chúa chứng quyết với anh là hy vọng vẫn còn và anh hứa tư giờ quyết tâm sống cho Chúa. Anh được lành mạnh giữa sự ngạc nhiên của mọi người. Một ngày kia, thấy anh ngồi trước cửa, tôi hỏi chừng nào anh sẽ đến làm chứng trước hội thánh? Anh nói: -Thật tôi có hứa cùng Đức Chúa Trời rằng sẽ hầu việc Ngài, nhưng tôi không có can đảm làm việc đó liền. Sang năm tôi phải mua một trại ở bang Michigan, lúc ấy xa cách các bạn cũ, tôi sẽ bắt đầu làm tín đồ thật của Đấng Christ.
41

-Cớ sao anh dám nói như vậy? Anh có chắc mình còn sống tới lúc đó chăng? -Tôi chẳng bao giờ mạnh khỏe hơn đâu, dầu tôi thấy mình yếu sức đôi chút, tôi cũng còn có thể sống nhiều năm nữa chớ! Tôi tỏ cho anh biết thái độ đó không tốt, anh đang thử Đức Chúa Trời. Song anh chẳng thèm nghe, mà còn cả gan nói: -Thôi xin ông đừng nhọc lòng vì tôi. Linh hồn tôi, tôi lo và nếu tôi phải trầm luân, đó là lỗi của tôi. Tôi phải để mặc anh. Vài tuần sau, vợ anh cho người tới gọi tôi cho hay chồng chị đang hấp hối. chị không muốn thấy anh ta chết trong tình trạng hư mất. Tôi hỏi chị: -Anh ấy nói chi? -Anh nói sự đoán xét anh xong rồi, và trong vài giờ nữa anh sẽ ở địa ngục! Tôi bước vô phòng bệnh nhân, nhưng anh ngảnh mặt đi. Tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần có gì làm anh cắn rút? Nhưng anh vấn làm thinh. Cuối cùng anh quay sang tôi, tuyệt vọng nói:
42

Lòng tôi cứng như đá, tôi muốn ăn năn nhưng đã muộn, chẳng bao lâu tôi sẽ ở địa ngục. Tôi thuật cho anh nghe những lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng anh cứ nhắc đi nhắc lại: -Tôi xin nói quả quyết với ông rằng, đã muộn lắm rồi! Đức Chúa Trời đã gõ cửa lòng tôi nhiều lần, tôi đã xua đuổi Ngài, tôi chết mà không có Ngài thật là công bình lắm. Không ai được phép nhạo báng Đức Chúa Trời! Tôi cầu nguyện bên giường anh. Anh nói: -Xin cầu nguyện cho vợ con tôi, còn tôi đã quá trễ rồi! Vợ anh thuật lại phút chót kinh khiếp của anh. Anh cứ lập đi lập lại không ngừng câu: "Mùa gặt đã xong, mùa hạ đã qua, mà tôi chẳng được cứu!". Đức Chúa Trời kêu gọi anh em. Hãy tiếp nhận ân điển Đức Chúa Trời đã hiến cho anh em qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chớ sợ lời gièm chê mà bỏ qua. Xin chớ đợi cho đến mùa gặt đã xong!" ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng" (Hêbơrơ 3:7,8)
43

22.PHẢI LÀM GƯƠNG CHO CON CÁI NOI THEO Một buổi chiều mùa đông tuyết rơi nặng hột, một người đàn ông say rượu lảo đảo bước đi trên lớp tuyết dày. Quay lại nhìn, ông thấy đứa con trai mười tuổi của ông đang đi theo bước chân thất thường của ông. Ông hỏi: -Con làm gì thế? Đứa con trả lời: -Thưa ba, con bước theo bước chân của ba! Chúng ta, các bậc cha mẹ có muốn con cái mình bước theo vết chân của mình không? Con cái sẽ không bao giờ lương th yện thật thà khi mà cha mẹ chúng thường nói dối và lường gạt, vì nó thường đi theo vết chân của cha mẹ mình. Cha mẹ nào cũng muôn con cái mình nên người vì vậy cha mẹ phải cẩn thận trong nếp sống của mình sao nên gương mẫu cho chúng bước theo. Nên nhớ, con cái hay bước theo bước chân của cha mẹ như cậu bé bước theo bước chân say sưa của người cha trong chuyện này, thật bất hạnh cho đời nó trong tương lai biết bao! (MV).
44

23. HỘT GIỐNG CHƯA ĐỰNG NGUYÊN TẮC SINH TỒN Một giáo sư thực vật học, tay cầm một hột giống nhỏ màu nâu và nói với cả lớp rằng: -Tôi biết rõ hợp chất của hột giống này. Nó gồm có hydro, carbone và nitro. Tôi biết đúng tỉ lệ và có thể tạo một hột giống trông y như hột giống này. Một học sinh đứng lên hỏi: -Nếu đem hột giống thầy chế tạo đó gieo xuống đất, nó có thể mọc lên không? Giáo sư trả lời: -Nếu tôi đem hột giống của tôi thì không có kết quả gì những phần tử của nó sẽ bị tan rã vào đất. Nhưng nếu tôi đem hột giống mà Đức Chúa Trời làm ra, nó sẽ mọc lên thành cây, vì nó chứa đựng nguyên tắc nhiệm mầu mà chúng ta gọi là nguyên tắc sinh tồn. Hột giống là một cái gì chứa đựng sự sống. Con người có thể vớt tài giỏi khoa học, tạo ra những hột giống hoặc tạo ra những robot, song không thể nào tạo ra sự sống được. Quyền ông chết chỉ duy nhất ở trong tay Thượng Đế mà thôi
45

24. KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI Ông bà Michael Todd nhìn con là Michelle mới 4 tuổi được đưa vào phòng giải phẫu lúc hơn 3 giờ chiều ngày 3-3-1987, sau đó ông bà đã phải thức trắng đêm để chờ đợi cho biết kết quả cuộc giải phẫu thay gan của con. Mãi đến 4 giờ 20 chiều ngày 4 tháng 3, tức 25 tiếng đồng hồ sau, cuộc giải phẫu mới xong. Theo người phát ngôn của bệnh viện nhi đồng Pittsburgh là bệnh viện chuyên giải phẫu thay gan cho trẻ em thì mỗi cuộc giải phẫu thay gan phải mất trung bình 12 tiếng đồng hồ và chỉ có một lần bác sĩ phải mất 24 tiếng đồng hồ. Như vậy, thời gian giải phẫu em Michelle là thời gian kỷ lục, nhưng cha mẹ của em sau khi chờ đợi 25 tiếng vẫn chưa biết chắc em sống được không. Vì theo người phát ngôn của bệnh viện, cha mẹ phải mang em trở lại nhiều lần để khám nghiệm cho biết cơ thể em có chấp nhận lá gan mới tháp hay không. Chờ đợi phập phồng khi con đang ở trong phòng giải phẩu rồi chờ đợi nhiều lần nữa khi chưa biết chắc lá gan mới có thể được cơ thể con mình chấp nhận không, là thứ chờ đợi căng
46

thẳng, ít người chịu nổi. Nhưng dù sao đi nữa, ông bà Michael Todd cũng còn nuôi một hy vọng, dù hy vọng đó khá mỏng manh, là con họ có thể được cứu sống. Thánh kinh có lời khuyên con cái của Thượng Đế phải kiên nhẫn chờ đợi Chúa Cứu Thế trở lại trần gian lẫn thứ hai, nhưng không phải chờ đợi cách phập phồng mà là chờ đợi cách vui mừng hân hoan. (ĐTPA). 25. NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ THÌ AI DỰNG NÊN NHỮNG VÌ SAO Người ta kể lại về Nà Phá Luân rằng, có một đêm ông ngồi nghe thảo luận giữa nhưng sĩ quan của ông. Trong đám có vài sĩ quan đã chế giễu tôn giáo và không tin có sự hiện hữu của Thượng Đế. Nã Phá Luân nên đứng lên nói: -Này, các sĩ quan, quan niệm các vị có lẽ đúng, nhưng nếu vậy, ai đã làm ra những vì sao kia? Mọi vật chung quanh ta và trên đầu ta đều chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế. Kinh thánh chép rằng: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm " (Thi 19:1). (NĐCTTN).
47

26. LOÀI CỪU KHÔNG THỂ SỐNG NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ Trong một cuộc mít tinh tại Nga, một diễn giả theo chủ nghĩa duy vật vô thần đã thao thao diễn thuyết cho rằng không có Thượng Đế, sự sống tự nhiên mà có và phát triển bằng cách "tuyển chọn" và "đào thải" tự nhiên. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn này, những thú vật mau và mạnh thì thắng, còn những thú vật yếu thì bị tiêu diệt. Thình lình một tín đồ Cơ đốc nêu lên câu hỏi: -Nếu vậy, thì tại sao con cừu không bị tuyệt diệt mà vẫn sống còn cho đến bây giờ? Tại sao chó sói không diệt hết được chúng? Chó sói có thể sinh một lúc năm, sáu sói con, trong khi cừu chỉ có thể sinh từng con một. Sói lại có răng nhọn, móng vuốt, có sức mạnh và nhanh nhẹn, còn cừu thì không có gì hết để tự vệ. Vậy tại sao cừu vẫn sống còn? Diễn giả bị hỏi bất ngờ, lúng túng không biết phải trả lời làm sao, thì người tín hữu Cơ đốc vừa hỏi vừa giải thích: -Vậy xin hỏi: Ai đã bảo vệ những con cừu yếu ớt này? Con người có thể giải thích nhiều sự
48

kiện mà không cần gì đến Thượng Đế, nhưng loài cừu không thể sống, nếu không có Thượng Đế. Và nếu không có Thượng Đế, thì những con chiên đáng thương của Chúa GiêSu càng khó sống hơn nữa kể từ khi hội thánh của Chúa được thành lập trên trần thế và bị ngược đãi tàn bạo. (RW). 27. CẦN MỘT CỨU CHÚA KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC Một ngày kia, có người hỏi ông Daniel Webster, một chính trị gia và là một nhà hùng biện Mỹ quốc (1782-1852) như vầy: -Ông có hiểu Đức Chúa Giêsu không? Daniel Webster trả lời: -Không, tôi rất lấy làm xấu hổ mà nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi, nếu tôi có thể hiểu được Ngài. Tôi cần một Cứu Chúa siêu nhân, một Đấng tối vĩ đại và tối vinh hiển mà tôi không thể hiểu được! Lời Chúa phán: "Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai hiểu được! Vì ai biết ý
49

tưởng Chúa,ai là kẻ bàn luận cùng Ngài?" (Rô 11:33,34). (NĐCTTN). 28. HIẾN PHÁP VÀ LỜI CHÚA Lúc sinh tiền, quan tòa Hugo Black thuộc tối cao pháp viện Hoa kỳ nổi tiếng vì tinh thần triệt để tôn trọng hiến pháp. Quan tòa Black tôn trọng hiến pháp đến độ lúc nào cũng mang theo một bản hiến pháp trong mình. Một buổi sáng nọ, nhà báo Sydney Zion thấy quan tòa Black đang đứng trong hành lang tối cao pháp viện với bộ điệu lúng túng, hết sờ túi áo lại mở cặp giấy lục soát như đang liếm một cái gì quan trọng lấm. Nhà báo Zion tiến lại gần và hỏi: -Thưa ông, hình như ông làm mất một vật gì? Không biết tôi có thể giúp được gì không? Quan tòa Black ngẩng lên và nói: -Có lẽ sáng nay tôi bỏ quên bản hiến pháp ở nhà. Rồi quan tòa ngó ngay vào mặt nhà báo và hỏi: -Làm ơn cho tôi mượn bản hiến pháp của ông có được không?
50

*Nhiệm vụ của tối cao pháp viện là bảo vệ hiến pháp giữ cho cả ba ngành lập pháp. Tư pháp và hành pháp đều không vi phạm hyến pháp. Vì lúc nào cũng coi bản hiến pháp là kim chỉ nam của mình, nên quan tòa Hugo Bláck luôn luôn mang theo một bản để tra cứu, để khỏi xảy ra những vụ lỡ lầm có thể đưa đến quyết định sai trái hiến Pháp. Để quyết định của chúng ta không sai trật lời Chúa, chúng ta phải chueyn tâm đọc lời Chúa và hơn nữa chúng ta" Phải giấu lời Chúa trong lòng, để chúng ta không phạm tội cùng Chúa " (Thi 119.11). Đa vít còn nói rằng. "Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy (Thi 119:97). (DTPA). 29. RỒI SAO NỮA ? Một chiếc tàu rộng lớn đang vượt trên bể cả mênh mông, trên chiếc ghế bố chật hẹp, một cụ già trạc quá lục tuần, tay cầm một quyển sách nhỏ, vừa xem vừa ra dáng nghi ngợi. Bỗng thấy một chàng thanh niên mặt mũi khôi ngô, vẻ thông minh lắm. Chàng chăm ngó cụ một hồi, tươi cười tiến tới chào hỏi:
51

-Thưa cụ nếu cháu không rầm, thì cụ là mục sư của hội thánh Tin Lành phải chăng? -Ủa, cậu là ai mà biết tôi? Cậu là ai? Thưa cụ nhà cháu ở gần bên nhà hội Tin Lành, song vì cháu mắc lo học tập, nên thỉnh thoảng lúc bãi trường, cháu mới có dịp qua nhà thờ Tin Lành nghe giảng đôi lần, nên cháu còn nhớ cụ. -A phải, vậy bây giờ cậu tới đâu đây? Và Cậu đã nghe về đạo cứu rỗi, sao chưa tiếp nhận Chúa Cứu Thế cho linh hồn được cứu rỗi? -Thưa cụ, điều ấy cháu tưởng không vội. Hiện nay cháu lo làm xong ý định của cháu, vì cháu vừa được bố chức trạng sư, tháng tới phải tới một thành lân cận thi hành phận sự. -Rồi kế đó cậu sẽ làm chi nữa? -Rồi cháu cũng lo cuộc hôn nhân, sẽ tạo lập gia, sanh con cái, và khi chúng nó lớn rồi, cháu lo cho chúng ăn học nên người thông minh trí huệ. Kế cháu lo gây dựng gia đình cho chúng...Khi ấy, cháu sẽ hưởng nhiều điều vui sướng. Thấy chàng thanh niên trả lời cách tự đắc, vị mục sư lão thành hỏi tiếp:
52

-Kế đó cậu sẽ làm chi nữa ? -Ồ, kế đó cháu cũng như mọi người khác, khi lớn tuổi rồi cũng già, cũng chết. Nói đến đây, chàng thanh niên lộ vẻ buồn ba, thất vọng lắm. Vị mục sư tiếp: -Sau khi chết rồi thì cậu ra thể nào? Bây giờ cậu thanh niên đứng làm thinh, ra dáng nghĩ ngợi lắm. Vị mục sư tiếp: Cậu nên nhớ rằng, sau khi chết, cậu phải lập tức đến tòa án của Đức Chúa Trời mà nhận lãnh sự hình phạt của mình. Cậu nên suy nghĩ, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của cậu, Ngài ban sự sống, sự khôn ngoan trí thức cho cậu... mà cậu nỡ quên ơn Ngài. Tội ấy đáng phải bị trầm luân hư mất đời đời. Nhưng Ngài còn thương xót cậu, ban cho cậu một Đấng Cứu Thế là Chúa Giê Su, chịu chết thế cho cậu trên thập tự giá. Tôi khuyên cậu nên ăn năn vàđầu phục Chúa ngay bây giờ đi. Lời Chúa phán rằng: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác".
53

Sau đó cậu thanh niên từ giã vị mục sư, còn cụ mục sư luôn nhớ mà cầu thay cho cậu. Về sau, người ta gặp cậu thanh niên này trong một nhà thờ Tin Lành thờ phượng Chúa vui vẻ, vì cậu đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa cho đời mình. 30. PHÁP BẤT VỊ THÂN Thomas More, lúc 51 tuổi được bổ nhiệm làm Chưởng ấn của triều đình dưới thời vua Henry VIII của nước Anh, là một người không thiên vị, ngay cả đến những người thân thiết của ông. Một hôm có người ăn trộm con chó thật đẹp của một thiếu phụ nghèo nọ và đem bán lại cho vợ ông. Thiếu phụ nọ biết được liền tìm đến dinh chưởng ấn khiếu nại ngay giữa cuộc họp của Thomas More với các cộng sự viên. Thomas liền gọi vợ ra. Tay ôm chú chó con, Thomas để thiếu phụ nọ và vợ mình mỗi người đứng ở một góc phòng. Đặt chú chó ở giữa, Thomas bảo hai bà gọi chó. Con vật nghe tiếng chủ cũ liền chạy về phía bà ta. Thomas bảo vợ:

54

-Con chó không thuộc về mình, bà ráng chịu vậy! Bà vợ phản đối vì đã bỏ tiền mua con chó, và những người có mặt cũng chia thành hai phe, bên thuận bên chống. Bấy giờ Thomas điều đình với bà nọ mua lại con chó giá gấp ba lần giá thường để tặng lại cho vợ. (MV). 31. CHẾT RỒI ĐI ĐÂU ? Một nhà truyền giáo đang nói về ơn cứu rỗi cho một người vô thần, không hề tin có Thượng đế và cõi lai sanh. Vị giáo sĩ hỏi: -Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Chết rồi thì đi đâu? -Ồ, chết là hết, chớ còn chi mà suy nghĩ! -Không, bạn lầm to! Chết rồi chưa hết đâu! -Vậy thì ông tưởng còn gì nữa? -Bạn chưa hề đọc Kinh thánh à? Trong Kinh thánh Chúa bày tỏ cho loài người biết một điều rất quan hệ là: Sau khi chết, còn phải đến sự phán xét (Hêbơrơ 9:27). Không một ai có thể quên hay lẫn lộn được, vì là một lẽ thật.
55

32. VẾT THƯƠNG Vào tháng 7 năm 1979, anh Bradford Brown được tòa án tha bổng. Việc anh Brown bị bắt vào tháng 4 năm 1975, bị truy tố về tội trộm cướp và giết người, và việc anh được tha đã làm cho dư luận toàn quốc chú ý, và là nguyên nhân chính thúc đẩy các nhà làm luật của quận Columbia, Hoa kỳ thông qua một đạo luật mang tên là "luật đối xử với người bị giam giữ bất . công". Mặc dù anh khai với cảnh sát là vào thời gian xảy ra vụ cướp bóc và án mạng, anh đang giúp mẹ anh làm bánh sinh nhựt, một nhân chứng quả quyết anh là thủ phạm, nên anh bị giam giữ hơn 4 năm, cho đến khi cảnh sát khám phá ra một người khác đã ăn cướp và giết người, còn anh Brown đã bi bắt oan. Vì vậy, đến tháng 7-1985, ông chánh án Ricardo Urbina đã ra lệnh cho quận Columbia bồi thưởng cho anh Brown 325 ngàn đô la, vì theo vị chánh án này, anh Brown đã bị giam giữ bất công, và việc giam giữ này đã tạo cho anh những thương tích và những vết sẹo anh phải mang suốt đời. Chúa Cứu Thế bị người Do thái và La mã xét xử, lên án tử hình rồi đóng đinh trên cây thập tự,
56

mặc dù là đấng vô tội Ngài đã tình nguyện xả thân đền tội cho nhân loại. Thánh kinh chép. "Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị giết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương"(Ês 53:5). (ĐTPA). 33. CẦU NGUYỆN LÀ BẰNG CHỨNG CHÚA PHỤC SINH Một tin Đồ cơ Đốc sùng đạo đã bị một người vô tín hỏi: -Tại sao anh tin rằng Chúa Giê Su đã sống lại từ kẻ chết ? Người tín đồ già trả lời: -Ấy, một trong những lý do, là tôi vừa mới hầu chuyện với Ngài nửa giờ sáng hôm nay. 34. CHỚ VỘI XÉT ĐOÁN NGHIÊM KHẮC Vào thời vua Henry VIII của Anh, ở Luân Đôn nạn trộm cắp thật nhiều. Thomas More nhận thấy vị thẩm phán già hay khiển trách những người đến khiếu nại vì bị móc túi ông quan tòa già quả quyết rằng nếu mấy nạn nhân đó cẩn thận giữ túi tiền của mình thì làm sao mà mất được?
57

Nhân một cuộc họp các thẩm phán, Thomas More bí mật cho gọi một tên móc túi chuyên nghiệp dang ở tù và dặn rằng: -Ta sẽ thưởng nhà ngươi, nếu ngươi móc được túi tiền của ông quan tòa già kia. Chàng ta xin phép được tới nói chuyện với vi quan tòa già và đưa tay khéo léo cắt được túi tiền của ông ta rồi hiên ngang về chỗ ngồi. Thomas More bây giờ mới lên tiếng xin các vị thẩm phán làm phúc bố thí cho một người nghèo ở đó. Vị nào cũng rờ túi tiền của mình. Vị quan tòa già kia giật mình vì không thấy túi tiền mình đâu nên la lớn: -Bớ ăn cắp! Có tên nào ăn cắp túi tiền của tôi rồi! Thomas nói: -Sao? Ông nói chúng tôi ở đây đã ăn cắp túi tiền của ông sao? Ông quan tòa mặt đỏ bừng vì giận. Bấy giờ Thomas More mời gọi tên lưu manh kia và bảo trả lại túi tiền cho đương sự. Thomas nói với vị thẩm phán già:
58

-Tôi khuyên ông bớt nghiêm khắc với những người bị móc túi, vì chính ông đã để cho người ta cỗm mất túi tiền ngay giữa đại hội như thế! (MV). 35. MỘT CHUYỆN TÌNH HI HỮU Một anh chàng xứ Welsh yêu một cô gái hàng xóm và muốn cưới làm vợ. Nhưng rồi hai người có chuyện cãi nhau và nàng nhất định không chịu tha thứ. Vì xấu hổ và ngần ngại không dám đối diện với cô gái, anh chàng si tình mỗi tuần viết một lá thư rồi luồn vào dưới cửa nhà nàng. Tuy nhiên không bao giờ nhận được thư trả lời hay đáp ứng nào cả. Cuối cùng, sau 42 năm, dời chỗ ở mấy lần, nhưng về lại tỉnh xưa, vẫn thấy người yêu mình còn ở đó và nghe rằng vẫn chưa lấy ai cả. Chàng đánh bạo đến gõ cửa nhà nàng và nói rõ là vẫn muốn cưới nàng làm vợ. Chàng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng vì nàng bằng lòng. Hai người làm lễ thành hôn vào tuổi 74. *Có lẽ những lá thư tình hay tiếng gõ thương yêu của Chúa đã đến với bạn qua nhiều năm tháng và bạn chưa trả lời hay vẫn bỏ qua. Bạn
59

nên trả lời hôm nay, vì tình yêu của Chúa vẫn chờ bạn và hạnh phúc của Ngài sẵn sàng ban cho bạn. Chúa Cứu Thế phán: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta (Khải huyền 3:20). (CTM). 36. SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA Có một người đến nghe ông D.L Moody, nhà truyền giáo trứ danh người Mỹ, thuyết giảng với ý định tìm cách chỉ trích. Nhưng sau khi nghe xong, người ấy thay vì chỉ trích lại được biến đổi, trở thành một con người khác. Ong kể lại: -Ông Moody chỉ đứng đấy và đập liên tiếp vào người tôi bằng những cầu Kinh thánh, hết câu nầy tới câu khác, cho đến khi Kinh thánh đi vào da thịt tôi. Lờl Chúa là cái búa đập vỡ những tấm lòng bằng đá. Dưới sức mạnh của lời Chúa, những lòng bằng đá sẽ bị tan vỡ Lời Chúa chẳng những là búa, nhưng còn là gươm nữa. Kinh thánh chép rằng:"vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm
60

hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, lin, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng" (Hê 4:12). 37. TRỞ NÊN CON TRẺ Nhiều nhật báo ở Hoa kỳ có đăng bức thư sau đây của một nữ độc giả gởi đến cho bà Ann Lanđers, là người phụ trách mục "Tâm tình và giải đáp thắc mắc". -Thưa bà, tôi đã 61 tuổi, chồng tôi cũng đã 67 tuổi. Chúng tôi sống với nhau nhyều năm rồi, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, con cái chúng tôi đã lớn cả, và chúng tôi cũng đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Ông chồng tôi trước đây là một nhà kinh doanh, và cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong thành phố. Nhưng mới đây, ông nói với tôi rằng: "Tôi sẽ tặng bà 500 đô la nếu bà coi tôi là một chàng bé con 2 tuổi, và bà làm như mẹ tôi, săn sóc, tắm rửa và cho tôi ăn uống. Bà chỉ làm vậy một ngày thứ bảy thôi". Lá thư viết tiếp: -Tôi cũng muốn được 500 đô la lắm, nhưng tôi đã phải từ chối vì không hiểu tại sao ông đã già rồi mà còn trở chứng, kỳ quá. Không biết ổng có điên không? Tôi thắc mắc vì ông rất bình
61

thường trong mọi sinh hoạt hằng ngày, và đây là lần thứ nhất ông trở chứng như vậy. Bà Ann Landers trả lời rằng: ông bà không điên đâu, có một số người muốn sống lại cuộc đời niên thiếu và trí tưởng tượng họ mơ ước sống lại những ngày họ còn bé bỏng và được nuông chiều. Trong Kinh thánh, Chúa Cứu Thế Giêsu có dạy chúng ta trở thành trẻ con, không phải với mục đích nhõng nhẽo như ông cụ ấy, nhưng để được tâm hồn trong sạch, ta óc đơn thuần và niềm tin chân thành. Chúa phán: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy nếu ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng" (ĐTPA). 38. CẦU NGUYỆN CÒN NHANH HƠN ĐIỆN TÍN Khi người ta thiết kế đường dây điện tín lần đầu tiên tại quần đảo Scotland, ngoài khơi Tô Cách Lan, dân chúng ở đó rất xúc động. Một ông
62

lão đang đứng xem thợ mắc dây trên hàng cột cao thì một nhà buôn đứng bên cạnh bảo: -Phát minh nầy thật là huyền diệu! Tưởng tượng khi các đường dây đặt xong, chúng ta có thể gởi một tín hiệu đi xa hàng hai trăm dặm hay hơn nữa và chỉ một giờ đồng hồ là có phúc đáp rồi. Ông lão nghe xong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ ôn tồn nói: -Có gì lạ đâu? Nhà buôn cụt hứng hỏi: -Không lạ sao? ông có biết cách gởi tín hiệu nào tốt hơn và nhanh hơn hay không? Ông lão nghĩ ngay đến câu Kinh thánh Êsai 65:1 rồi trả lời: -Ông có bao giờ nghe nói nhận được phúc đáp trước khi tín hiệu đánh đi hay không? Nhà buôn yên lặng một lúc không nói gì cả và cho rằng ông lão lẫn rồi. Nhưng ông lão mặt tươi lên, lấy trong túi áo ra quyển Kinh thánh nhỏ và đọc hai câu đầu tiên của Êsai, chương 65 rằng: "Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta, thì đã hỏi thăm ta: những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta.
63

Ta nói cùng một dân chưa kêu cầu danh ta rằng: Ta đây, Ta đây!". Ông lão ngước lên, nói: -Như thế chẳng phải là chưa gởi tín hiệu đi mà đã có phúc đáp sao? Ngày xưa, tiên tri Daniel cầu nguyện với Chúa, nhưng khi ông còn đang nói thì thiên sứ Gápriel đã đến báo tin Chúa nhậm lời rồi. Như vậy chẳng nhanh hơn điện tín sao? (CTM). 39. MUỐN LÀM MỘT ÂN NHÂN ẨN DANH Ông chủ hãng của một hãng Suất nhập cảng rất lớn là người rất tính toán, tính toán đến nỗi trở thành bần tiện. Ông không để cho ai bước vào văn phòng làm việc, vì sợ người ta xin xỏ. Một hôm có một phái đoàn Hồng thập tự, với các phu nhân đẹp đẽ tới để xin ông giúp cho những nạn nhân chiến cuộc tại Liban. Ông đành phải đón tiếp tử tế vì sợ tai tiếng với quốc tế. Ông trao tấm ngân phiếu cho bà trưởng phái đoàn, nói: -Đầy tôi xin giúp cho Hồng thập tự 10.000 quan. Nhìn tấm ngân phiếu một hồi, bà trưởng phái đoàn ấp ung nói:
64

-Thưa ông giám đốc, ông quên ký tên dưới tấm ngân phiếu này ạ! Ông giám đốc bình tĩnh trả lời: -Mỗi khi làm việc thiện, tôi đều muốn giấu tên không cho ai biết hết. Tôi không thể ký tên vào tấm ngân phiếu này, vì tôi chỉ muốn làm một vị ân nhân ẩn danh mà thôi. Nhiều người trong hội thánh rất thích dâng phần mười hay dâng hiến ẩn danh đề tỏ ra mình thiêng liêng và phê phán những người dâng hiến có danh sách rõ ràng. Thực ra một ít người trong số ấy che giấu sự thiêng liêng của mình bằng cách không dâng hiến gì cả và làm ngơ trước những nhu cầu của hội thánh. 40. BẬN TÂM VỀ VIỆC VẶT Một bà mua vé xe lửa để đi thưởng ngoạn một chuyến ngắn ngang qua một vùng nổi tiếng là nhiều cảnh đẹp. Khi lên tàu, bà loay hoay mãi mới để được các bao túi lên giá để hành lý cho đúng ý mình. Sau đó bà lại phải chỉnh màn che cửa sổ cho phù hợp. Bà cũng thích ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong toa, nên lại đổi chỗ. Chưa
65

yên, bà lục hết ngăn này ngăn nọ trong ví để xem có vé về hay không. Cuối cùng bà mới để ý thưởng thức cảnh bên ngoài. Cũng ngay lúc ấy người lái tàu báo tin qua máy là tàu đã đến nơi mà bà ấy định đi. Khi ấy bà mới lẩm bẩm: "Tôi mà biết tàu đi nhanh như thế thì tôi đã không loay hoay bận rộn với những việc không đâu vào đâu cả, chỉ mất thì giờ thôi". Người hành khách ấy quá bận rộn với việc thoải mái, tiện nghi cho chuyến đi mà bỏ mất cảnh đẹp hai bên đường, đến khi định thưởng thức thì hành trình đã hết. Đây là bài học về thời gian ngắn ngủi của đời ta. Thời gian thật quý giá cần phải sử dụng khôn ngoan, đừng phí phạm. Có người bảo: "Bánh xe thời gian xoay như bay, và bên đỗ rất gần. Trên đời có nhiều việc tầm thường, nhưng phải chú tâm vào việc chính của cuộc đời. Hãy sống như ta ao ước sống khi nghe tiếng báo hiệu ga bến cuối cùng đã tới". Trên hành trình đời sống bạn có bận tâm những chuyện vu vơ hay chú ý đến những giá trị còn lại vĩnh hằng? (CTM).

66

41. TRĂN TRỐI Tai nạn máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Nhật bản vào ngày 12-8-1985 đã được radio, TV và báo chí đề cập rất nhiều, vì có đến 520 người thiệt mạng. Nhưng không như nhiều tai nạn máy bay khác đã xảy ra cách bất ngờ không kịp phản ứng. Trái lại phi hành đoàn cũng như hành khách trên chiếc Boeing 747 này biết họ gặp nạn, máy bay của họ không thể điều khiển được và họ còn một ít thời giờ trước khi chết, nên mấy người đã lấy viết ghi lại các lời trối trăn của họ. Trong số này có ông Kawaguchi đã viết được 17 giòng chữ ngắn trên cuốn lịch nhỏ như cuốn sổ bỏ tui. Ông viết cho vợ: -Thôi, vĩnh biệt! Em nhớ lo lắng săn sóc con cái. Ông khuyên 3 người con, hai gái một trai rằng: -Các con phải hòa thuận với nhau, phải cố gắng làm việc và giúp đỡ mẹ. Riêng với cậu con trai út tên Tsuyoshi, ông viết:
67

-Cha đặt nhiều hy vọng nơi con. Người thứ hai là kiến trúc sư Kazuo Yoshimura chỉ viết được mấy chữ trên một tấm giấy: -Tôi muốn cả gia đình được mạnh khỏe. Người thứ ba là một nhà kinh doanh tên là Masakazu Tamguchi đã viết cho tỉnh Osaka, cho thành phố Min và cho vợ tên là Machiko như sau: -Xin nuôi nấng, săn sóc mấy đứa con tôi. Người ta khi biết mình sắp chết thường trối trăn, căn dặn người còn sống những điều phải làm, ủy thác cho họ những công việc còn dở dang, gởi gắm con cái cho người khác săn sóc v.v...Chúa Cứu Thế vào lúc lâm tử trên cây thập tự cũng có nói 7 lời cuối cùng mà hai trong bảy lời nói đó như sau: Đối với kẻ đóng đinh Ngài: -Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì (Lu 23: 34). Đối với kẻ cướp ăn năn: -Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Barađi (thiên đàng) (Lu 23: 43).
68

42. QUAN ĐIỂM LUÔN LUÔN PHIẾN DIỆN Có một câu chuyện phiếm kể như sau: Một ngày kia, mặt trời và mặt trăng cãi với nhau. Theo mặt trời, lá cây có màu xanh. Ngược lại, mặt trăng cho rằng lá cây có màu bạc. Mặt trăng nói, con người trên địa cầu ngủ nhiều quá, mặt trời cãi lại, con người làm việc nhiều. Mặt trăng hỏi: -Tại sao dưới địa cầu yên lặng vậy? Mặt trời hỏi lại: -Ai nói với chị như vậy? Hai bên cứ tiếp tục cãi nhau mãi, bỗng đâu có ngọn gió chợt đến, lặng nghe cuộc tranh cãi, rồi mỉm cười: -Hai anh chị cãi nhau gì vậy? Tôi thì thổi mỗi khi hai anh chị chiếu sáng. Ban ngày, lúc anh mặt trời chiếu sáng thì dưới địa cầu ồn ào, con người làm việc, và lá cây có màu xanh đúng như lời anh ấy nói vậy. Còn ban đêm, lúc chị mặt trăng chiếu sáng, thì cảnh vật hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó con người đi ngủ, nên địa cầu yên tĩnh và lá cây có màu bạc, cũng có khi màu đen, lúc chú mây che
69

ánh sáng của chị. Cả anh và chị đều nói đúng sự thật. *Kinh thánh dạy chúng ta phải cẩn thận đối với các khuynh hướng triết học, vì hầu hết các triết gia chỉ chủ trương theo quan điểm cá nhân của họ. Quan điểm luôn luôn phyến diện. Quan điểm cá nhân không có khả năng nhận định quan điểm của tha nhân. Chúng ta chỉ có thể nhận thức sự vật một cách hoàn toàn hơn nếu biết tránh không gò bó mình vào một phiến diện nào cả. (RW) 43.NHỚ ĐẾN CHÚA BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO Có một người kia, trên mặt đồng hồ của ông ta thay vì viết số, ông cho viết mấy chữ: "Đấng Christ là Chúa". Khi người ta hỏi lý do tại sao ông làm như vậy, ông trả lời: -Như thế nhắc tôi nhớ Đấng Christ là Chúa trong bất cứ thời gian nào. (NĐTTN). 44. BẢO VỆ TRÊN TAY Mục sư Thomas Collins kể chuyện rằng: Một gia đình tín hữu nơi ông làm mục sư có một thiếu
70

phụ sống rất bi quan và cảm thấy rằng Chúa đã bỏ mình. Mục sư Collins một hôm gặp thiếu phụ đang bế con, bảo rằng: -Bà hãy buông cho đứa bé rơi xuống sàn nhà đi? Thiếu phụ nhìn mục sư ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông ta lại nói như thế? Mục sư bảo: -Nếu có ai trả cho bà một số tiền lớn để buông đứa bé cho rơi xuống sàn nhà, bà có chịu làm không? Hơi tức giận, thiếu phụ nói: -Dù cho then có nhìèu như sao trên trời kia cho tôi, tòi cũng không đời nào buông con tôi cho nó rơi xuống và đau đớn như vậy. Lúc ấy, mục sư ôn tồn bảo: -Bà có nghĩ là tình thương của bà đối với đứa trẻ này có gì lớn hơn tình thương của Thượng Đế đối với con của Ngài chăng? Nghe vậy, thiếu phụ bừng tỉnh. Trong những lúc gặp thử thách, đôi khi chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ về sự giải cứu của
71

Chúa, có khi lại còn tưởng Chúa bỏ rơi mình nữa. Chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta ở trong tay của Chúa Giêsu và lại được chính Thượng Đế bảo bọc nữa. Không có nơi nào an toàn hơn trong hai bàn tay toàn năng ấy. (CTM). ' 45. MÙ LÒA TÂM LINH Theo tin của Hợp tấn xã UPI thì anh Mark Daniels, 24 tuổi cư ngụ ở Chesapeake, tiểu bang Virginia, đã bị lãnh án 7 tháng tù treo về tội lái xe đang khi say rượu. Việc anh Mark Dainels là một trường hợp bất thường, vì anh này mù lòa, phải nhờ cặp mắt sáng của người bạn đồng hành nhưng còn say rượu nặng hơn anh hướng dẫn cho anh lái xe trên một quãng đường 8 cây số, trước khi bị cảnh sát chận bắt. Đề tự bào chữa, anh Mark Daniels nói rằng: -Lúc đó đã 3 giờ sáng, chúng tôi vừa ở một quán rượu ra, và người bạn đồng hành của tôi lại còn say hơn tôi nữa, nên buộc tôi phải lái xe. Quan tòa Stephen Comfort sau khi tuyên án đã cảnh cáo:

72

-Cái trò đùa của anh là trò đùa nguy hiểm, may mà không có ai bị thương tích, nhưng nếu anh còn lái xe nữa, anh sẽ phải ngồi tù thật sự. Mù mà lái xe, lại do người hướng dẫn trong tình trạng say nặng. Người sáng say hơn người mù, nên người mù lái xe và người sáng ngồi một bên chỉ đường, trong khi bên ngoài trời tối tăm mù mịt. Bấy nhiêu chi tiết đó đã cho chúng ta thấy rõ tình cảnh nguy ngập của hai người này. Nhưng nếu đem so sánh tình cảnh của hai người này với tình cảnh của con người đang có tâm linh mù lòa, và đang hụp lặn trong bến mê tốt tâm của tội lỗi thì thấy tình trạng của người có tâm linh mù lòa còn khủng khiếp hơn rất nhiều. (ĐTPA). 46. ĐẾ ẤN TƯỢNG XẤU CHO NGƯỜI KHÁC Trên chuyến xe lửa, Bernard Vaughan gặp một hành khách ăn nói rất tự do và thô tục. Ông ta kể những câu chuyện đồi bại và cười khoái trá. Mọi thái độ khôn ngoan và lịch sự để ông ta im đều không hiệu quả. Xe đến ga, người hành khách xuống, Vaughan thò đầu ra cửa sổ gọi theo:
73

-Nầy ông, ông còn quên cái gì đây này! Người đó vội leo lên toa, nhìn quanh: -Cái gì đâu ? Vaughan nói với giọng từ tế nhưng cứng rắn: -Ông đã để lại một ấn tượng xấu cho các hành khách Lời Chúa dạy:"chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch làm gương cho các tín đồ" (I Ti 4:2). (MV). 47. KHÔNG HIỂU THƯỢNG ĐẾ VĨ ĐẠI NHƯ THẾ NÀO ? Thánh Augustine dạo bước trên bờ biển thắc mắc không hiểu Thượng Đế vĩ đại như thế nào. Bỗng nhìn thấy một đứa bé đang đào một hố trên cát rồi lấy cái lon nhỏ đi múc từng lon nước biển đổ vào hố đã đào. Augustine hỏi: -Cháu làm gì đó? Đứa bé thưa: -Cháu đang thu cả đại dương vào cái hố này chơi.
74

Augustine nghe đứa bé nói hơi vô lý, nhưng chợt bừng tỉnh. Ông suy nghĩ, đúng là mình cũng đang chơi trò chơi lấy Thượng Đế vĩ đại mà đặt vào đầu óc nhỏ bé giới hạn của mình, làm sao hiểu được? (CTM). 48. ĐỨC CHÚA GIÊSU NỀN TẢNG CỨU RỖI DUY NHẤT Một trong những thắng cảnh nổi tiếng của nước Ý là ngọn tháp nghiêng ở thành Pisa, quê hương của nhà thiên văn học kiêm vật lý học Galilê của thế kỷ thứ 16. Ngọn tháp này được xem là một trong bảy kỳ quan tân kỳ của thế giới, được xây cất vào năm 1173 và hoàn thành năm 1372, tức là tốn 199 năm xây cất. Đỉnh tháp nghiêng hẳn một bên, cho mọi người cảm tưởng rằng tháp đang từ từ đổ xuống như một cây cổ thụ sắp bị trốc góc. Dù tháp được xây bằng đá cẩm thạch, loại đá hoa quý giá vô ngần, nhưng vì xây trên một nền móng bóng chắc chắn nên tòa tháp Pisa cao 55 mét, tường dày 4 mét, đã bắt đầu xê dịch khi xây xong tầng thứ ba. Trong suốt 8 thế kỷ qua, mỗi năm tháp lún nghiêng 1 ly. Chỉ một ly nhỏ xíu thôi, thế mà nay đã nghiêng đến 16,5 bộ khi tháp
75

được 800 tuổi Chính phủ Ý đã chính thức đóng cửa tháp vì thấy rất nguy hiểm cho dân chúng và du khách. Quốc hội Ý dự trù chi 110 triệu MỸ kim cho kế hoạch ngăn chận tháp không bị đỗ xuống. *Xây nhà, nhất là xây tháp, chúng ta cần xây trên một nền móng vững chắc. Thánh kinh chép rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là đá góc nhà, là đá quý và là đá sống (I Phierơ 2:3-7). Chúa Cứu Thế Giêsu là nền vững chắc muôn đời của sự cứu rỗi. "Vì , chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê Su Christ" (I Côrinhtô 3:11). (ĐSPNBT) . 49. PHÂN BIỆT TIẾNG CỦA THƯỢNG ĐẾ Sau khi nhận được nhiều cú điện thoại của một người bí mật đe dọa đặt bom trên máy bay, hãng hàng không Pan Am đã báo cáo với cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát cho điều tra và vào ngày 16-2-1984, đã bắt giữ anh Paul Prinzivalli, một nhân viên của hãng Pan Am tại phi trường quốc tế Los Angeles. Lý do chính anh bị bắt là vì anh có giọng nói miền Đông Hoa kỳ, giống giọng nói của người bí mật mà sở cảnh sát đã ghi âm được. Một điểm khác làm cho cảnh sát chú ý đến anh
76

này, là vì trước đó ít lâu anh đã nói những lời hằn hộc khi bị hãng Pan Am thuyên chuyển anh qua một công việc anh không thích. Nhưng khi ra tòa vào tháng 5-1985, anh Paul Prinzivalli được giáo sư William Labov, một nhà xã hội ngôn ngữ học của viện đại học Pennsylvama bênh vực. Giáo sư Labov dùng máy ghi âm, ghi lại tiếng nói của người bí mật và tiếng nói của anh Prinzivalli để chứng minh cho tòa án thấy rằng hai giọng nói đó không thể nào do cùng một người phát ra được. Nhờ đó anh Prinzivalli được tòa án tha bổng. Chúng ta thường phân biệt tiếng nói và giọng nói. Ngoài những giọng nói địa phương của một thứ tiếng nói, mỗi cá nhân cũng có một cách phát âm và một giọng nói riêng biệt, không ai giống ai. Nhưng có lẽ điểm kỳ diệu nhất là giọng nói của những người thân chúng ta có những đặc điểm chúng ta có thể nhận biết mà không có cách nào diễn tả ra được. Như trường hợp con cái nhận biết giọng nói của cha mẹ, cha mẹ nhận biết giọng nói của con cái. Ngay những em bé còn nằm trong nôi đã có thể nhận biết giọng nói của cha mẹ mình. Có em
77

bé đang khóc tức tưỡi, ái dỗ cũng không nín, nhưng khi nghe mấy tiếng êm dịu của mẹ "con ơi. mẹ đây" thì em liền nín bặt. Đấy là đặc tính Thượng Đế ban cho con cái Ngài để phân biệt tiếng nói của Chúa. Chúa Giêsu phán rằng:" Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta" (Giăng 10:27). (ĐTPA). 50. HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH GÂY HẠI CHO KẺ KHÁC Có một chuyện kể về một anh du mục cỡi lạc đà đi trong sa mạc. Một người đón anh lại và năn nỉ: -Xin dành cho tôi một chỗ trên lưng lạc đà, vì đường tôi còn dài lắm. Anh du mục động lòng thương cho phép người lạ ngồi đàng sau mình. Đang đi giữa đường bỗng người lạ xô anh du mục xuống đất rồi cỡi lạc đà chạy mất. Anh du mục gọi với theo: -Mất con lạc đà tôi không buồn, vì tôi còn con khác nữa, nhưng tôi buồn là ông làm cho tôi sau này khó lòng giúp đỡ nhưng người lâm nạn giữa đường. (RW).
78

51. CHIẾU SÁNG GIỮA BÓNG TỐI Tại nhà thờ nọ, trong một buổi tối giảng bồi linh, có hàng ngàn tín đồ tham dự, nhằm khuyến khích con cái Chúa chiếu sáng lòng tốt của mình cho tha nhận, mục sư diễn giả ra lệnh cho tắt hết các đèn trong nhà thờ. Trong giây lát, bóng tối phủ trùm. Mục sư nói: - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Tất cả những ai nhìn thấy ánh sáng của que diêm này, xin hô to lên: Thấy! Cả nhà thờ to lớn, song chỉ ánh sáng một que diêm nhô, ai cũng nhìn thấy, nên đồng thanh hô to: - Thấy Mục sư giải thích: - Tương tự, bất cứ một hành động nào của lòng tốt cũng đều chiếu sáng giữa muôn ngàn tội lỗi xấu xa của nhân loại. Dù thật nhỏ, hành động của lòng tốt cúng vẫn được phơi bày trước Chúa và loài người. Kế đến, mục sư cho phân phát đến mỗi người một que diêm, và bảo: - Bây giờ mỗi người hãy đốt que diêm lên!
79

Trong giây lát, bóng tối trong nhà thờ đã nhường chỗ cho ánh sáng tỏa ra từ những que diêm li ti khiến nhà thờ mung lung kỳ diệu. Mục sư diễn giả kết luận: - Hãy coi đó, dù nghèo nàn về phần thiêng liêng, nếu chúng ta cũng có thể đánh lại bóng tối tăm của tội lỗi và chiếu sáng thế giới bằng tình yêu và sự thánh thiện của mình. 52. CHÚA GIÊSU XUỐNG TRẦN CỨU VỚT NHÂN LOẠI Có một người hỏi một học giả A Đông tin nhận Chúa rằng: Tại sao ông là người học cao hiểu rộng, đã bịết đến nơi đến chốn các tôn giáo, các triết lý cao siêu của A Đông mà ông lại tiếp nhận Phúc âm như vậy? Học giả này trả lời: - Tôi vốn như một người chìm tàu giữa đại dương, sóng cả dập dồi, sức người có hạn. Các vị giáo chủ đã dạy tôi: Con phải bơi lội theo phương pháp này, tập dưỡng sức theo phương pháp nọ. Nhưng các lý thuyết ấy không vớt tôi ra khỏi bịển sâu. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu đã nhảy xuống bịển và liều chết để cứu vớt tôi, vì vậy tôi tin nhận Chúa. (ĐTPA).
80

53. CHẾT VÌ GIẬN Vào thế kỷ thứ 18, ở Anh quốc có một bác sĩ nổi tiếng về khoa giải phẫu, tên là John Hunter. Bác sĩ Hunter được Anh hoàng George Đệ III chọn làm y sĩ của hoàng gia, nhưng ông thường bị đau nhói trong ngực. Sau khi khám phá ra mình bị chứng đau thất ngực (angina pectoris), và nhận thấy mỗi khi nổi giận thì tim đau nhói, bác sĩ Hunter đã than rằng. "Mạng sống của tôi nằm trong tay người nào cố tình chọc cho tôi tức giận". Lời than này đã trở thành sự thật, vì trong một cuộc họp của ban quản trị bệnh viện St. George ở Luân đôn, bác sĩ Hunter nổi nóng lên tiếng cãi cọ với một nhân viên ban quản trị rồi tức giận bỏ phòng họp đứng dậy đi ra. Nhưng chỉ vừa qua đến phòng bên cạnh, bác sĩ Hunter đã ngã ra chết. Người Việt Nam có câu:"No mất ngon, giận mái khôn" để nói lên hậu quả tai hại của sự gịận dữ. Bởi vì khi giận, người ta thường nói ra những lời thiếu dè dặt, đắn đo, và có những hành động thiếu khôn ngoan sáng suốt. Nhiều người đồng thời với bác sĩ Hunter đã nói rằng:" Thật đáng
81

tiếc một người tài ba và hữu ích cho xã hội như bác sĩ Hunter lại để cho một cơn giận kết liễu cuộc đời". Lời Chúa khuyên:"Hỡi anh em yêu dấu, anh em bịết điều đó: Người nào cũng phải mau nghe mà chận nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (Giacơ 1:10,20). (ĐTPA). 54. PHẢI ĐỂ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI BỊẾT MỘT VÀI VIỆC Khi còn ít tuổi, tiến sĩ Talmage có khuynh hướng về thuyết hoài nghi. Một ngày kia, ông hỏi một mục sư cao tuổi: - Tại sao lại có việc này? Thể nào lại có việc kia? Cụ mục sư đáp: - Này Talmage, anh phải để cho Đức Chúa Trời bịết một vài việc mà anh không bịết chớ! Talmage làm theo lời khuyên bảo sâu sắc ấy và tin cậy Chúa. Về sau ông giảng đạo cho hàng vạn người. (NTS). 55. SỬA LỖI LÀ ĐỂ PHÒNG LỖI Sư phụ hỏi môn sinh:
82

- Sửa lỗi thường hay mất lòng, vậy có nên sửa lỗi cho anh em không? Người môn sinh hiền lành thưa ngay, không cần suy nghĩ: - Nếu mất lòng, thì không nên. Người môn sinh thẳng tính, ngắt lời: - Có lỗi thì phải sửa, sợ chi mất lòng. Sư phụ mỉm cười phê phán: - Cả hai trả lời đúng nhưng mới đúng một nửa. Rồi sư phụ ôn tồn phân tích: - Sửa lỗi là đề phòng lỗi. Nếu anh em con còn có cơ hội tái phạm, thì dù mất lòng cũng cứ sữa. Song nếu anh em con chẳng còn cơ hội tái phạm, thì không nên sửa. Vì như thế vừa vô ích lại sinh mất lòng. (MV). 56. LÒNG TỬ TẾ Một khách hàng bị tật câm điếc vào một tiệm bán bàn ghế để chọn mua ít bàn ghế tủ giường cho căn nhà mới của mình. Anh bán hàng thứ nhứt tiếp và thấy phải mất công và thì giờ với ông khách khác thường này, bèn nhường mối
83

này lại cho người khác. Anh bán hàng thứ hai còn trẻ, mới vào nghề, hăng hái và chịu khó. Anh ta vui vẻ nhẫn nại trao đổi ý kiến với khách hàng câm điếc đó bàng cách viết ra trên giấy. Người mua, kẻ bán bút đàm hồi lầu. Sau cùng, ông khách mua từ anh rất nhiều mặt hàng. Anh bán hàng trúng được một số tiền hoa hồng lớn bất ngờ. Vài ngày sau, ông khách câm điếc trên còn đưa vài người bạn đồng tật tới mua hàng, và họ chỉ mua từ anh bán hàng tử tế này. Không bao lâu, cả làng người câm điếc đều bịết tên tuổi của anh, và họ rất hài lòng khi mua từ anh. Nhờ chịu khó và lòng tử tế phục vụ mà anh được bịểu dương là người bán hàng giỏi nhất trong năm, ngoài số tiền hoa hồng dáng kể. (NSM). 57. CỬA VÀ CHIẾU KHÁN VÀO THIÊN ĐÀNG Chiều thứ hai, ngày 7- 1- 1985, nhân viên phi trường Los Angeles mở một cái vali không có giấy tờ và thấy trong đó có xác của một người đàn bà. Ba ngày sau, nhân viên công lực thành phố Sacramento, tiểu bang Califonia, tìm thấy tử thi một người Iran tên là Mahmoud Ayazl. Sau
84

khi điều tra, người ta được bịết hai tử thi ấy có liên hệ với nhau, vì xác người đàn bà nằm trong vali ở Los Angeles là vợ anh Ayazi. Anh này đã cư ngụ ở Hoa kỳ hơn 4 năm và vào cuối năm 1984 đã về Iran để cưới vợ. Sau khi đám cưới cử hành được hai tuần lễ, anh Ayazi và vợ đáp máy bay qua Frankfunt, Tây Đức. Đến đây anh mới bịết nhờ có thẻ thường trú, anh có thể trở về Hoa kỳ lúc nào cũng được nhưng người vợ mới cưới của anh cần có chiếu khán nhập cảnh chính thức, và theo thủ tục, vợ anh có thể phải chờ đợi đến một năm. Vì không muốn để vợ ở lại một mình tại Frankfurt và cũng không muốn cho vợ trở về Iran, anh Ayazi đã cho vợ vào một cái vali lớn, định đem lậu vào Hoa kỳ. Nhưng khi nhận được chiếc vali ở phi trường Los Angeles, anh thấy vợ mình đã chết nên bỏ chiếc vali lại đó, lái xe đến Sacramento và lấy súng bắn vào đầu chết. Câu chuyện thật bị đát! Trở lực của tình yêu ở đây không phải là việc phụ tình phụ nghĩa hay vì những trở lực gì khác mà chỉ vì giấy tờ, vì một cái chiếu khán. Nếu có chiếu khán chính thức của Hoa kỳ, cô vợ mới của anh Ayazi đã nhập cảnh cách đàng hoàng và câu chuyện bị thảm
85

này đã không xảy ra. Trong khi loài người bó tay tuyệt vọng vì không thể vào Nước Trời, thì Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai đã đến đúng lúc để chết thay cho nhân loại và mở rộng cửa nước Trời, cửa đó chính là thân xác của Chúa. Ngoài ra Thánh kinh cũng cho bịết rằng, muốn vào cửa thiên đàng chúng ta phải có chiêú khán thiên đàng, là được tái sanh do huyết vô tội của Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi. Lời Chúa chép rằng:" nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3).(ĐTPÂ). 58. CÁI KHÔNG THẤY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ Một người Ý cãi nhau với một người Do thái: - Người Do thái các anh kiêu ngạo lắm. Người ta đồn rằng các anh là những người thông minh nhất thế giới, thật là một chuyện ngớ ngẩn! Ở Ý, những công trình khai quật của khảo cổ học đã khám phá ra được các lớp đất có ít nhất 2.000 năm. Người ta đã tìm thấy dây sắt, điếu này chứng minh rằng tổ tiên người Ý của chúng tôi có điện tín.
86

Người Do thái trả lời: Ở nước Do thái, người ta cũng đào được những lớp đất có 4.000 năm, nhưng không tìm thấy được gì hết. Điều này chứng minh rằng chúng tôi đã có điện tín không dây trước khi các anh có điện tín có dây! (RW). Những người vô thần, theo duy vật nói rằng: "Khảo cổ học đã khám phá ra được những hố sâu, trong đó có vết tích của Pithekanthropus và Sinanthropus, tức là tổ tiên của con người. Người ta cũng đã khám phá ra được nhiều dụng cụ băng sắt và xương của thú vật, nhưng trong những cuộc khai quật ấy, người ta không hề tìm thấy một dấu vết nhỏ nào về sự hiện hữu của tôn giáo . Phải chăng tổ tiên của con người đã không để lại những dấu vết lôn giào là vì họ đã có tôn gíao không cần những hình thức thờ phượng bề ngoài tức là tôn giáo gồm tĩnh nguyện, suy gẫm và tôn sùng chân lý? (RW).

87

59. PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CÓ LÒNG TỬ TẾ Trên báo The Times Union có đãng chuyện 5 nhân viên cửa hàng Kroger tại Marietta tiểu băng Georgia, nhờ sẵn lòng tiếp đãi tử tế một ông già 85 tuổi khó tánh mà được 70 ngàn Mỹ kim bất ngờ. Họ chỉ bịết ông già tên Glenn mỗi sáng tới cửa tiệm để ăn điểm tâm. Họ đã quen tính cau có, quạu quọ của ông già và luôn vui vẻ chìu ý ông. Có lần họ kéo nhau đến, thăm ông tại nhà thương khi ông bị ung thư. Ông già James Glenn Dudley vốn là một bác sĩ chuyên trị bàn chân và ông đã hồ hưu, mất ngày 14- 6- 1996. Vào ngày 4- 7- 1996, viên kế toán phụ trách gia sản của ông gởi tới trao 5 chi phiếu cho 5 nhân viên kể trên, mồi người được 10 ngàn đô, riêng cô Jesse bê hàng cho ông già hằng ngày được 30 ngàn đô. Cô nhận chi phiếu mà như muốn xỉu vì không ngờ một phần thưởng quá hậu hỉ cho một chút lòng tử tế.(NSM)

88

60. SẴN SÀNG CHỊU SỈ NHỤC VÌ DANH CHÚA Một nữ tu trong hội bác ái đị xin của bố thí cho các em mồ côi. Một hôm, chị bị một tên vô thần bạt tai và mắng nhiếc: - Bố thí ư? Để tụi bây lười bịếng, ăn bám xã hội, tránh tiếng xấu và núp bóng mồ côi làm giàu cho tôn giáo. Nữ tu nọ liền nghĩ đến thân phận hèn mọn của mình và trả lời: - Tôi đáng chịu cái bạt tai của ông tặng lắm, nhưng ông phải cho trẻ mồ côi nheo nhóc của tôi cái gì chứ? Tên vũ phu nóng giận liền xin lỗi và dốc cạn túi tiền ra cho hết. Chúng ta hãy byến những lời sỉ nhục thành một thập tự giá cho mình gánh chịu. Đó là cơ hội để tập thêm khiêm nhường và nhẫn nhục vì danh Chúa. (MV). 61. CHÚA CỨU THẾ VÀ PHÚC ÂM Tại nước Anh, có hai nhà học giả thuộc phái hoài nghi nổi tiếng là Gilbert West và bá tước
89

Lyttleton. Mỗi lần gặp nhau là hai học giả đều lấy Phúc âm ra làm đề tài để cười đùa, chế nhạo. Một hôm, hai ông thảo luận với nhau và cho rằng có hai điều hoang đường khó tin nhất trong Phúc âm: Một là chuyện tích Chúa Cứu Thế phục sinh và hai là sau khi sống lại, Chúa Cứu Thế hiện ra trên dường Đa- mát gặp Phaolô khiến ông này chấm dứt cuộc khủng bố các môn đệ Chúa, rồi khiến ông ấy trở thành người truyền bá Phúc âm số một trong thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên. Hai học giả quyết định phân công, mỗi người nghiên cứu Thánh kinh thật kỹ để vạch ra những "điểm giả dối,lừa bịp" trong hai việc ấy. Họ tin chắc rằng một khi họ công bố kết quả, thì "thế nào Phúc âm cũng bị sụp đỗ cho đến tận nền móng". Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, phân tích, phê bình, thẩm định giá trị từng chi tiết và phối kiểm tất cả mọi bằng chứng lịch sử, hai học giả ấy không tìm ra được một lý cớ nào để bài bác Phúc âm hoặc đánh đổ hai bịến động quan trọng đó mà Thánh kinh đã ghi chép, trái lại cả hai học giả đều đã trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế. Kết quả là sau đó, hai
90

ông West và Lyttleton đã bịên soạn nhiều tác phẩm rất có giá trị để trình. bày về sự chân xác của Phúc âm. (ĐTPA). 62.NHỊN NHỤC VÀ NHẪN NẠI Truyện Tàu thời Hán Sở tranh hùng có nhắc câu chuyện Trương Lương Lượm Dép như sau: Trương Lương trên đường trốn chạy sau khi cuộc mưu sát Tần Thủy Hoàng thất bại. Đi qua một cây cầu, anh gặp một ông già làm rớt dép xuống cầu nhờ anh lượm dùm. Anh vâng theo, nhưng lượm lên ông lại đánh rơi nữa. Như thế đến ba lần, Lương vẫn ngoan ngoãn đi lượm chớ không tỏ vẽ nóng giận. Ông già bèn hẹn gặp lại Lương sáng sớm hôm sau dưới gốc cây cổ thụ bên cầu để cho quà. Lương vâng lời, nhưng vì đến sau ông già nên bị mắng và bị hoãn lại hôm sau. Cứ thế đến ba lần. Lần chót, anh ngồi lỳ dưới gốc cây trọn đêm để không phải tới sau ông già. Nhờ thế, Lương được ông già truyền cho ba quyển sách quý. Nhờ các sách này, Trương Lương giúp cho Lưu Bang tạo nên nghiệp đế.(NSM)

91

63. TÔi SẼ KHÔNG THA THỨ CHO AI ĐÂU Có một người tên John Oglethorpe đến gặp John Wesley, hi đàm đạo với nhau thì Oglethorpe nói với Wesley rằng: - Tôi sẽ không tha thứ cho ai đâu! Wesley chỉ nhỏ nhẹ trả lời: - Thưa ông, nếu vậy, tôi hy vọng là ông chưa bao giờ phạm tội. Hãy tha thứ, vì chúng ta đã được tha thứ. Cảm nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ đủ sức để tha thứ cho người khác. Chúa đã tha thứ cho chúng ta thề nào, thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho người khác thế ấy (Côlôse 3:3). 64. TÌNH YÊU THƯỢNG GIỚI Chuyện cổ truyền kỳ Hy Lạp về Damon và Pythias là một mối tình yêu nhân loại cổ điển đượm hương vị thiên đàng Damon là người Sicilis. Bạn của người là Pythias, bị bạo vương Dionysius xứ Syracuse lên án tử hình. Pythias rất ước ao được về tham gia đình để thu xếp công việc và vĩnh bịệt những người thân yêu trước khi chịu án chết. Đamon hứa lấy mạng đền mạng để xin bảo lãnh cho bạn về quê.
92

Gần đến phút chót, khi Damon sắp phải bị thọ hình thế cho kẻ phỉnh gạt, thì Pythias hiện đến. Người đến trễ vì một vài trở ngại ngoài ý muốn, chứ không phải cố tình trốn tránh. Thấy chỗ thân tình của đôi bạn, vua Dionysius rất cảm động và ân xá cho người mà vua đã tuyên án xử trảm. Đức Chúa Giêsu "ưu ái với chúng ta mỗi người , thậm chí như cõi trần không còn ai khác để mà ưu ái ngoài ta. Ngài phó mạng sống Ngài, Ngài phó một sự, vì Ngài lo lắng đến chúng ta. (ĐS). 65.ĐẦU NGÓN TAY ĐỨT CÓ THỂ MỌC LẠI Ở Việt Nam chúng ta thường thấy con thằn lằn sống trong nhà, và cũng bịết rằng con thằn lằn đứt đuôi sẽ mọc đuôi mới. Y học vẫn thắc mắc tại sao một số loài vật như thằn lằn, rắn mối có khả năng thay thế một vài bộ phận bị rụng hay bị cắt đứt, trong khi con người lại không có khả năng đó. Nhưng đến năm 1974, nữ bác sĩ người Anh tên là Illingworth đã khám phá ra một điều mới
93

lạ, là đầu ngón tay của trẻ con bị cắt đứt cũng có thể mọc lại. Bác sĩ này cho bịết thêm, đầu ngón tay bị cắt đứt chỉ có thể được mọc lại khi hội đủ cả ba điều kiện sau đây: - Nạn nhân phải dưới 12 tuổi. - Ngón tay phải đứt ở trước khớp nối liền đốt ngón tay thứ nhất vá đốt ngón tay thứ nhì. - Bác sĩ không được nhúng tay vào, vì nếu bác sĩ giải phẫu chỗ ngón tay đứt, chắc chắn ngón tay đó sẽ chẳngbao giờ mọc lại được. Cũng như hầu hết các bác sĩ giải phẫu khác, bác sĩ Bleicher thuộc bệnh viện Núi Sinai ở New York không muốn chấp nhận điều kiện thứ ba, song bác sĩ cũng thử theo đúng lời chỉ dẫn của bác sĩ Illingwonh, nhờ đó bác sĩ Bleicher đã được mục kích ngón tay của bốn em nhỏ, từ 1 đến 9 tuổi đã thực sự mọc lại. Bác sĩ Bleicher nói rằng: Tôi không dùng các bịện pháp giải phẫu, mà chỉ xức thuốc sát trùng rồi băng lại. Một ngày sau, mấy em nhỏ hết đau và có thể rửa tay như thường. Cha mẹ các em giúp các em thay bang mỗi tuần lễ một lần. Sau đó đầu ngón tay đứt bắt đầu mọc lại, móng tay cũng
94

hiện ra và sau 12 tuần lễ ngón tay đã hoàn toàn lành lặn như cũ. Việc ngón tay đứt đã mọc lại là một việc ky lạ mà y học chẳng những không ldểm soát được, mà cũng vẫn chưa tìm cách giải thích thế nào cho thỏa đáng. Tuy nhiên: Kinh thánh chép rằng:"tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi bịết rõ lắm. Khi tôi được dựng nơi trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không gíau được Chúa " (Thi 139:14,15). (ĐTPA). 66. CHỐNG THƯỢNG ĐẾ TỨC CÓ THƯỢNG ĐẾ Một học giả vô thần hỏi một nông phu người Nga: - Bác tin có Thưọng Đế không? Bác nông phu trả lời: - Tôi tin có Thượng Đế. Học giả hỏi: - Tại sao bác tin? Bác có thấy Thượng Đế không?
95

Bác trả lời: - Không, nhưng tôi cũng chưa thấy một người Nhật nào hết. Dầu vậy tôi cũng tin rằng có người Nhật, vì quần đội của chúng ta đã chống Nhật trong trận chiến vừa qua. Nếu không có Thượng Đế tại sao các ông chống lại Ngài? (RW). 67. KHÔNG THẤY ĐƯỢC BẰNG MẮT NHƯNG BẰNG TAI Sau khi nghe xong bài giảng hùng hồn về tình yêu thương và đức bái ái, nhà tỉ phú đến hỏi diễn giả: - Thưa diễn giả, diễn giả giảng phải giúp đỡ kẻ khổn khó quanh mình, nhưng quanh tôi đều là những kê giàu có, sang trọng. Tôi không hề thấy họ khổn khó, vậy bịết giúp làm sao đây? Diễn giả mỉm cười rồi nhã nhận trả lời: - Thưa ông, những khổn khó của họ ông không thể thấy được bằng mắt, nhưng là phải bằng tai (MV).

96

68. TÌM VÀ GẶP Một người Trung Hoa đã từ lâu muốn bịết Chân Thần để tôn thờ và phụng sự. Chúa quý mến tấm lòng thành ấy nên đã đưa ông ta đến chỗ nhặt được một mảnh giấy xé ra từ một cuốn Phúc âm Yếu Chỉ nhỏ. Trên mảng giấy ấy có những câu hỏi và câu trả lời đi kèm. Một câu hỏi làm người ấy suy nghĩ là: "Phải chăng có nhiều thần linh hay chỉ có một?". Và câu trả lời là: "Không, chỉ có một Chân Thần mà thôi, đó là Thượng Đế". Một câu hỏi khác cũng làm ông ấy quan tâm là: "Ta có nên thờ cúng hình tượng không?". Và câu trả lời ngắn gọn là: "Không!". Mảnh giấy chỉ có thế vì phần sau bị xé đi. Nhưng căn cứ vào hai câu hỏi và trả lời trên mảnh giấy mà người này về nhà dẹp bỏ thần tượng và bàn thờ, quyết tâm chỉ thờ phượng Thượng Đế là Chân Thần. Ngay sau đó, con gái cuả ông ta mang bệnh nặng. Hàng xóm đến bảo ông rằng: "ông xúc phạm đến thần thánh nên con mới bị bệnh như thế". Ông không nói gì cả. Một buổi sáng, hy vọng rằng có thể đến gần Chúa hơn, ông lên núi cao đến trên 4.000 thước
97

để xin Chúa giải cứu con mình khỏi bệnh tật. Khi trở về, ông hay rằng cơn sốt đã giảm vào đúng lúc ông cầu nguyện trên núi. Về sau, khi ra chợ, ông được có người cho một cuốn Phúc âm Mác bỏ túi. Khi đọc xong sách Mác, ông đã tin nhận Chúa Giêsu. Nhiều năm sau ông mới tiếp xúc với nhà thờ và bắt đầu đi thờ phượng Chúa. Đúng là hễ tìm Chúa thì sẽ gặp được (CRM). 69.QUEN THÓI MẮC BẪY Cứ đến cuối tuần thì anh Phillip Sanders lái một chiếc xe đò Greyhound, chở hành khách trên quãng đường 200 dặm từ Oakland, Califomia đến Reno, Nevada. Hành khách của anh Sandres là những tay cờ bạc, cứ mỗi tuần đi Reno một lần để thử thời vận. Anh Sanders đã tiếp tục lái chuyến xe đò này cách êm thắm suốt 36 lần, nhưng đến lần thứ 37, anh bị cảnh sát bắt về tội lái trộm xe. Thì ra anh Sanders không phải là tài xế của hãng Greyhound, nhưng cứ mỗi cuối tuần, anh mặc đồng phục tài xế Greyhound, đi vào bãi đậu xe, lái một chiếc xe đò ra cống cách đàng hoàng rồi đi đón hành khách, chở họ từ Oakland đến
98

Reno, rồi chở họ về và lái xe về bãi đậu như cũ. Anh làm ăn cách này có vẻ song suốt lắm. Xe là xe của hãng, mà tiền vé anh cứ lặng lẽ bỏ túi hết, không ai bịết cả. Nhưng rủi cho anh, vào một chiều thứ bảy, anh ngủ quên làm một số hành khách chờ mãi không thấy xe đò đến đón, nên gọi điện thoại đến hãng Grevhound, làm cho anh Sanders bị lộ tẩy và bị bắt. Việt Nam ta có câu: "ăn quen chồn đèn mắc bẫy. Anha Sanders đã ăn quen đưọc 36 chuyến trót lọt, đến khi anh định ăn quen chuyến thứ 37 thì bị bắt như con chồn đèn. Thánh kinh chép rằng:" Tội lỗi ngươi sẽ theo kịp ngươi" , còn người Việt Nam chúng ta cũng nói. "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt". Theo luật của Thượng Đế, người chỉ vi phạm một lần cũng bị kể là phạm pháp như người tái phạm nhiều lần, người chỉ vi phạm một điều luật cũng bị kể như người vi phạm tất cả các luật pháp cuả Thượng Đế. (ĐTPÂ)

99

70.KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN MÀ CÓ ĐƯỢC Có một khoa học gia kia đi từ phòng bào chế về nhà. Người vợ dọn ra một dĩa rau xà lách, mời chồng ăn. Vì khoa học gia này là một người vô thần, nên nói với vợ: - Những lá xà lách này, rồi muối, dấm, dầu và trứng này, đều tự nhiên mà có cả. Bà vợ trả lời: - Đúng vậy, nhưng không có đĩa xà lách nào ngon và đẹp bằng dĩa xà lách của tôi hết! Có ai ăn cơm mà dám nghĩ cơm tự nhiên mà có không cần người nấu không? Thiên nhiên có ánh sáng mặt trời, mưa gió, hoa đẹp và tiếng líu lo của chim muông. Đó là những thức ăn cần thiết nuôi sống toàn thể và linh hồn của người đời. Ai là người nấu bàn tiệc thiên nhiên này? Đó là Đấng Tạo Hóa khôn ngoan, Ngài là Thượng đế (RW). 71. TRANH GIẢ Van Gogh là một danh họa để lại nhiều bức tranh ngày nay tri giá hằng chục triệu đô la. Chính vì vậy mà nghe trưng bày tranh Van Gogh ở đâu người ta cũng đổ xô đến xem.
100

Tại Pháp, một lần nọ có người quảng cáo trưng bày 15 bức tranh Van Gogh do sưu tầm riêng, chưa bao giờ đưa ra công chúng. Hằng nghìn người yêu nghệ thuật đã mua vé 7 đồ la một người để vào xem. Hai người chủ trương sau khi thu được gần 30 ngàn đô la tiền vào cửa thì bị cảnh sát đến bắt vì đó là tranh giả mạo. Tất cả 15 bức tranh này đều do các họa sĩ thuộc tố chức gọi là "Vẽ tranh ngày Chúa nhựt" vẽ mô phỏng theo tranh Van Gogh. Mỗi cái giá khoảng từ 60 đến 600 đô la là cùng, so với hàng chục triệu đô la nếu là tranh thật của Van Gogh. Hai người đứng ra triển lãm tranh một là giáo sư kiến trúc và hội họa Jean Marie Caldy và họa sĩ Jean Luc Besnard, nếu bị truy tổ, có thể lãnh án tù tới 5 năm và phạt đến 400.000 đô la. Điều đáng nói trong chuyện này là các họa sĩ giả mạo đã nghiên cứu các nét vẽ của Van Gogll và làm cho hàng ngàn người bị lường gạt bằng cách mô phỏng y như hệt Nhưng các chuyên viên về danh họa bịết ngay là tranh giả. Chỉ có những người chưa được nhìn thấy các bức tranh thật mới nhầm lẫn mà thôi. Trong đạo Chúa cũng vậy,
101

có nhiều ngưòi xưng là tín đồ của Chúa, nhưng đúng ra là chỉ theo cung cách của một ngưòi tin Chúa mà chưa thật sự tin Ngài. Mặc khác,ngưòi tín đồ thật của Chúa cũng dễ nhận ra những người tín đồ thật khác, vì cùng là con của một Cha và cùng mục đích làm rạng danh Cha. Những ngưòi sống ngoài mục đích này rất có thể là tín đồ giả hiệu.(CTM) 72. NÊN TIN NGƯỜI SỐNG Có hai thanh niên da đen làm nô lệ cho một ông chủ Hồi giáo Á cập ở Bắc Phi. Ông thường hay dạy hai đứa phải tin lời tiên tri Mahomet. Ông cũng kể cho hai đầy tớ bịết thi hài của Mahomet hiện đang giữ trong một chiếc hòm ở thành Medine bên Arabịe. Một ngày kia, hai đứa trẻ nghe một nhà truyền giáo nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đêm hôm đó, hai thiếu niên bàn với nhau: Anh nghĩ sao, ông chủ chúng ta nói Mahomet đã chết và xác vị tiên tri này đang được giữ trong một chiếc hòm. Còn vị giáo sĩ trắng dạy chúng ta, Đức Chúa Giêsu là Con Thượng Đế, Ngài đến
102

trần gian chịu chết cho chúng ta và đã sống lại, hiện đang sống ngồi bên hữu Thượng Đế trên trời? Đứa kia trả lời: - Tôi nghĩ, chúng mình nên tin người sống hơn là tin kẻ chết. (MV). 73. NGƯỜI ĐƯỌC ÂN XÁ Trong một buổi lễ tổ chức vào ngày 26- 111986, thống đốc tiểu bang New Mexico là Toney Anaya đã giảm án tử hình cho tất cả 5 tử tội trong tiểu bang thành án tù chung thân, vì cho rằng "án từ hình là một án vô nhân, vô luân, phản Thượng Đế và không thích hợp với một xã hội sáng suốt". Tất cả 5 tử tội vừa được giảm án đều phạm tội sát nhân và đối với họ quyết định của thống đốc Anaya là một quyết định kịp thời, vì thống đốc Anaya chỉ còn quyền hành đến ngày 31- 121986 là ngày nhiệm kỳ thống đốc của ông chấm dứt. Nếu không được thống đốc Anaya giảm án, cả 5 tử tội này khó lòng thoát chết vì vị tân thống đốc sẽ nhậm chức vào ngày 1- 1- 1987 là Garrey
103

Carruthers đã nhiều lần tuyên bố ông ủng hộ luật tử hình của tiểu bang. Thánh kinh cho bịết: "Mọi người đều đã phạm tội" (Rô 3:23) và tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô 6:23). Vì vậy, tất cả ,nhân loài đều đã lãnh án tử hình, hay nói cách khác, là con người, tất cả chúng ta đều là tử tội trước mặt Thượng Đế. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương, đã sai đấng Cứu Thế xuống trần chiụ chết thay cho chúng ta, do đó chúng ta đã được Đức Chúa Trời ân xá. Lời Chúa chép:" Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô 5:8). Chúa Giêsu phán: Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì đưọc sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vưọt khỏi sự chết mà đến sự sống" (Giăng 5:24). 74. BÀN TAY GIẢ Một anh trộm lấy được một cái túi của một phụ nữ trong một khu thương mãi lớn, nhưng khi lục túi, hắn thấy một bàn tay giả, nên động mối thương tâm, đem bỏ lại gần nơi đã thấy. Người chủ cái túi đi tìm một lúc thấy túi còn nguyên vẹn, rất mừng. Người ấy lấy bàn tay giả ra tìm
104

chiếc nhẫn kim cương thì thấy vẫn nguyên trên ngồn tay đeo nhẫn, vội gắn vào cổ tay trái. Thì ra trong lúc trời nóng nực, chị đã tháo tay giả bỏ vào túi xách khi ngồi ăn trong một quán cà phê rồi đứng dậy đi, quên luôn. Chiếc nhẫn kim cương ấy là của người tình vừa tặng cho, giá 850 đô la, xuýt nữa mất. ' *Câu chuyện thật này có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhứt là nhẫn kim cưong mà lại đeo vào bàn tay giả. Thứ hai là kẻ trộm không bao giờ lấy bàn giả. Cũng vì hai điểm này mà chiếc nhẫn kim cương không mất. Một ngưòi nhẹ dạ, xuýt mất vật quý, một người thương người, tránh được phạm tội. Bài học có thể áp dụng là, vật quý phải được bảo vệ xứng đáng. Vật quý trong đời sống tinh thần, chính là đức độ đức thiện, lòng lành, cần phải được bảo vệ và không thể hời hợt bỏ qua cuộc sống tạm mà làm mất. Hơn nữa, ưu tiên trong cuộc sống là lòng tốt. Khi ta có lòng tốt, không những ta được khen thưởng, nhưng có khi còn tránh được hành động sai trái tai hại. (CTM).

105

75. MỞ MẮT TÂM LINH Tối ngày 12- 1- 1987, ông bà Richard Evensen bị xe hơi cán chết khi họ băng ngang qua đại lộ Georgia ở Wheaton, tiểu bang Maryland. Cả hai ông bà đều bị mù, nhưng theo bạn bè cho bịết thì họ chỉ coi chứng mù lòa là một điều bất tiện nhỏ nhặt chớ không phải là một chướng ngại to tát. Ông Evensen bị mù từ thuở bé, nhưng sau nhiều năm cố gắng học hỏi, ông đã trở thành một nhà chuyên môn quốc tế về hệ thống chữ Braille là chữ dành riêng cho người mù. Ông là trưởng toán phát triển chữ Braille của thư viện quốc hội ở Hoa Thịnh Đốn, là toán chuyên dịch các loại sách Anh ngữ ra chữ Braille cho các độc giả mù.Còn bà cũng đã tổ chức nhiều lớp học cho người mù ở tiểu bang Maryland và cả hai ông bà đều thích ầm nhạc cố điển. Nhưng lúc 8 giờ 50 tối hôm 2- 1- 1987, họ vừa từ bến xe điện ngầm lên và đang đi theo sau chó hướng dấn để băng qua đại lộ thì bị xe đụng. Theo cảnh sát cho bịết thì chỗ họ băng qua đại lộ không có đèn đỏ, cũng không có những vạch sơn trắng dành riêng cho người đi bộ.
106

*Trên phưong diện thể xác, ông bà Evensen nhờ ý chí và cố gắng mà gần như đã khắc phục được chứng mù lòa trong một thời gian, mặc dù cuối cùng họ vì chứng này mà thiệt mạng. Nhưng trên phương diện tâm linh, không một ai có thể làm cho mình sáng, tức là tự mở mắt, tự tìm ra con đường cứu rỗi để về phục hòa với Thượng Đế và trở thành con cái Ngài. Kinh thánh quả quyết rằng, thú nhận tâm linh mình mù lòa và cần được Thượng Đế mở mắt là điều kiện tiên quyết để cưú rỗi(ĐTPA). 76. CAN ĐẢM Vào một đêm trời lạnh năm 1980, thanh niên Paul Keating 27 tuổi đang đi bộ trong khu Manhattan's Greenwich Village, bỗng thấy có hai tên cướp có súng tấn công một sinh viên trẻ tuổi. Paul Keating là một người hiền lành, thợ chụp ảnh cho tuần báo Times, có đủ lý cớ để tránh đi cho khỏi vạ lây, vì anh ta không bịết sinh viên đó, lại cũng chẳng ai thấy việc xảy ra. Hơn nữa anh ta chỉ một thân một mình. Can thiệp vào chẳng được lợi gì mà thiệt hại cầm chắc. Nhưng Paul Keating vẫn xông vào đánh hai tên cướp. Nhờ đó nạn nhân chạy thoát được và
107

đến một hiệu gần đó kêu cứu. Vài giây sau, hai tiếng nổ vang lên trong đêm tối hai kẻ cướp chạy mất Paul Keating nằm chết trên vũng máu. Thành phố New York về sau thưởng huy chương anh dũng cho Paul Keating. Thị trưởng Edward Koch trong buổi lễ nói: "Đêm hôm ấy không ai thấy Paul Keating cả. Cũng không ai thúc đẩy anh ta phải xông pha vào lúc nguy bịến. Anh ta đã can thiệp vì con người anh ta là như vậy". Can đảm đúng là sự bịểu lộ con người thật của chúng la. Những hỗ trợ bên ngoài có thể tạm làm cho ta an tâm, nhưng chỉ có đức tính thật bên trong mới tạo ra can đảm. Người tin Chuá phải chứng thực lòng tin bằng can đảm. (CRM). 77. KHÔNG TIN TỰ NHIÊN MÀ CÓ Có một lần, một người tín hữu hỏi một người vô thần đang đi trên đồng cỏ: - Ai đã tạo dựng nên những bông hoa đẹp đẽ này? Người vô thần trả lời:

108

- Thôi mà, anh đừng có lập đi lập lại những chuyện nhảm nhí về Thượng Đế nữa. Dĩ nhiên bông hoa này tự nhiên mà có. Người tín hữu im lặng. Vài ngày sau, người bạn vô thần đến nhà người tín hữu thăm. Trong phòng khách có treo một bức ảnh vẽ hoa rất đẹp. Người vô thần hỏi: - Ai vẽ bức tranh này? Người tín hữu trả lời: - Anh đừng hỏi chuyện vô lý nữa. Không ai vẽ bức tranh này hết. Bức tranh này tự nhiên mà có. Thiên nhiên đã tự đóng cái khung này, rồi nó tự nhảy lên tường, bám vào cái đinh tình cờ dính trên tường. Người vô thần rất tức giận về câu nói chơi này. Nhưng người tín hữu hỏi tiếp: - Anh tin rằng ba cái hoa trong bức tranh này, không thơm, không sống, do một người vẽ ra, mà không tin rằng hằng triệu bông hoa sinh động khác đang tỏa hương trên các đồi núi cao và dưới những cánh đồng bát ngát có một Đấng Sáng Tạo, như vậy có lý không? (RW).
109

78. NHÁC SỢ Một câu chuyện An Độ kế rằng: Nhà ảo thuật kia có một con chuột sợ mèo quá co rúm lại cho đến khi ông ta bịến nó ra một con mèo. Như vậy giải quyết được nỗi sợ của nó một thời gian cho đến khi nó gặp một con chó. Nó lại run lên chạy đi ẩn mình. Nhà ảo thuật phải bịến nó ra con chó cho bớt sợ chó. Con chuột bịến ra mèo, rồi ra chó đó yên thân một hồi cho đến khi nó gặp con cọp. Nhà ảo thuật lại cứ phương pháp cũ, tức là sợ con gì thì bịến nó ra con vật đó. Cuối cùng, con cọp gặp người đi săn, nó vội than với chủ, nhưng lần này nhà ảo thuật phải từ chối. Ông bảo nó: "Ta sẽ cho mày trở lại thành con chuột, vì dù mày mang thân xác một con cọp, nhưng vẫn chỉ có trái tim của một con chuột". Đó cũng là hình dáng của một số người trên đời này. Bề ngoài trông cũng hùng dũng, nhưng bên trong là cả một con người lo sợ. Đôi khi ta tiến công các nỗi ưu tư bằng dóc dáng của một con cọp dữ tợn. Ta lại phải đối diện với nhiều sức mạnh khác. (CTM).
110

79. THÁI ĐỘ TRƯỚC NHỮNG KẺ VU OAN Hakuin là một đạo sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, sống ẩn dật trên núi. Một ngày kia có một thiếu nữ con nhà gia giáo kia thấy mình có thai, bụng to tướng. Cô nàng tuyên bố với mọi người rằng chính đạo sĩ Hakuin là tác giả của bào thai. Vừa nghe tin này, cả dân làng, do cha mẹ thiếu nữ chửa hoang dẫn đầu, giận dữ tìm đến chòi của đạo sĩ Hakuin, họ la hét, chế nhạo và chửi rủa ông là một người hư thân mất nết. Đạo sĩ điềm nhiên nói: - Thế hả? Rồi khi đứa nhỏ con của thiếu nữ kia ra chào đời. Đạo sĩ Hakuin bồng ẵm đứa nhỏ về chòi của mình, nâng niu, chăm sóc như con ruột của mình vậy. Nhưng khoảng 18 tháng sau, cô gái chửa hoang kia hối hận, thú nhận rằng đạo sĩ Hakuin không phải là cha đứa trẻ, nhưng là chàng ngư phủ trẻ trong làng. Nghe tin nầy, cả làng xấu hổ, và một lầm nữa dưới sự hướng dẫn của cha mẹ thiếu nữ, họ kéo đến chòi của đạo sĩ Hakuin, xin lỗi vì đã phạm đến thanh danh một vị đạo sĩ thánh thiện. Ai cũng
111

nói mình tin rằng đạo sĩ không phải là cha đứa trẻ. Nhưng đạo sĩ chỉ đáp lại: - Thế hả ? 80. GIẢ CHẾT Ngày 27- 7- 1981, anh Robert Granberg cùng hai người bạn lên một thuyền nhỏ ra bịển câu cá. Trước khi thuyền ra khơi, một người nói đùa: - Hy vọng không có ai rớt xuống bịển, vì cả ba chúng tôi không ai bịết bơi cả. Vài hôm sau, chiếc thuyền trở vào bờ, không có anh Robert Granberg. Hai người bạn khai với nhà chức trách rằng, khi thuyền đang ở ngoài khơi, anh Granberg trợt chân té xuống bịển và chìm mất dạng. Hải thuyền và trực thăng của lực lượng tuần dương Hoa kỳ ra khơi để tìm cách cứu hay vớt xác nhưng họ không tìm thấy một vết tích nào cả. Tám tháng sau khi anh Granberg mất tích, vợ anh ta ra tòa, xin xác nhận anh ta đã chết, và đến tháng 9- 1982 chị Granberg nhận được 208 ngàn đô la của một hãng bảo hiểm trả theo giao kèo bảo hiểm nhân thọ anh ta mua trước khi mất tích.
112

Nhưng có một hãng bảo hiểm khác cũng có giao kèo với anh Granberg, nhất định không chịu trả tiền, vì cho rằng anh ta vẫn còn sống, và việc anh mất tích ngoài khơi chỉ là một cuộc giàn cảnh. Hãng này cho người điều tra, theo sát chi Granberg khi chị này di chuyển từ Mỹ qua Anh, rồi từ Anh trở về Mỹ. Cuối cùng điều tra viên của hãng bảo hiểm đã báo cho cảnh sát ập vào một khách sạn ở tiểu bang Nữu ước và đã bắt được anh Granberg, rồi truy tố anh ra tòa về tội giả chết đề lãnh tiền bảo hiểm. Thánh kinh có ghi chép có chuyện một người đã bị xử tử đã chết thật nhưng có nhiều người vô tin đã lập luận:người này đã giả chết, để ba hôm sau lại xuất hiện và tuyên bố mình đã sống lại. Anh Granberg đã giả chết vì bản lính giả dối của con người nghĩ ra đủ cách để lưà gạt nhau nhằm mục đích thâu lợi lợl cho mình. Còn Chúa Cứu Thế là Chân lý là Thưọng Đế trong thể xác con người đã chết thực sự để đền bù tội lỗi chúng ta, và Chúa cũng đã sống lại để hoàn thành công cuộc cứu rỗi chúng ta. Kinh thánh chép:" Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài
113

sống lại theo lời Kinh Thánh" (I Cô 15:3,4). (ĐTPA). 81. QUYỀN LỰC KHÔNG GIÚP TA HẾT LO SỢ Joseph Staline, vị thủ tưởng thét ra lửa của nước Nga rất lo sợ khi đi ngủ mỗi đêm. Ông ta có bảy phòng ngủ khác nhau, mỗi phòng được khóa cẩn thận như cái tủ sắt dựng nên vậy. Để đánh lừa kẻ âm mưu ám sát, Staline mỗi đêm ngủ một phòng khác nhau. Ông có năm chiếc xe với năm tài xế khác nhau. Khi nào đi đâu, màn thường rũ kín để không ai bịết ông ngồi trên chiếc xe nào. Ông sợ người đầu độc đến nỗi tuyển một người hầu chỉ làm một việc là xem xét kỹ và bảo vệ những bao trà ông đóng mỗi ngày. Chuá Giêsu thường bảo các môn đệ Ngài: "đừng sợ!. Lần khác Chúa bảo:" Sao các ngươi sợ? không có đức tin sao?". Thì ra sợ hãi có nguyên nhân là không có lòng tin vào Chúa quyền năng. (CRM). 82. KINH THÁNH KHÔNG SAI LẦM Một lần kia, có một thổ dân trước là tay ăn thịt người, nói với một người không tin Kinh
114

thánh và cho Kinh thánh là quyển sách sai lầm như sau: - Anh nói sao? Quyển sách này sai lầm? Tôi đã từng đem quyển sách này về nhà đọc, thấy lòng mình tan vỡ ra. Làm sao một quyển sách sai lầm có thể làm điều đó được? Tôi đã từng ăn thịt người, say sưa, ăn cắp và gian dối, và quyền sách này đã dạy tôi và đổi tôi thành một người mới. Không, quyền sách này không sai lầm đâu! Lời Chúa chép:" Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành " (II Ti 3:16,17) 83. ĐỐI DIỆN VƠI CÁI CHẾT KHÔNG SỢ SỆT Charlie bị cáo là giết một viên chức hành chánh tại đại học Haverford ở Pennsylvania, bị đưa ra tòa nhận án tử hình trên ghế điện. Trong khi ở tù, một đoàn truyền bá Phúc âm thuộc nhà thờ Alden Union đưa anh ta đến với Chúa. Charlie học Kinh thánh và rất thích Thánh ca.
115

Charlie hay hát bài: "Không ai săn sóc tôi bằng Chúa Giêsu". Trước khi bị đưa lên ghế điện, Charlie xin được nói chuyện với các bạn tù. Khi được phép, Charlie nói về niềm vui của anh trong Chúa. Anh bảo rằng không còn sợ bị hành quyết. Anh rất hối hận về tội của mình, nhưng đã được Chúa tha thứ và bịết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp Chúa trực tiếp. Cuối giờ nói chuyện, Charlie hát bài hát mình thích nhất rồi bước xuống. Một tờ báo tại Philadelphia thuật rằng khi đi vào ghế điện, anh hát một lần nữa. Khi người ta trùm đầu Charlie, câu nói cuối cùng của anh cũng là lời hát, rằng: "Một ngày kia tôi sẽ gặp mặt Chúa phúc hạnh". Charlie đối diện với cái chết không sợ sệt vì bịết rằng Chúa Giêsu đã cất đi" tội ác và bóng tối" trong tâm hồn anh. Chuá đang sống và cùng đi với anh vào thung lũng của tử thần. Chúng ta cũng có thể đối diện với cái chết không sợ sệt nếu bịết rằng Chúa Giêsu là đường hướng dẫn mình vào cõi vĩnh hằng. (CTM).

116

84. HY SINH VÌ THƯƠNG CON Phi trường O'hare ở Chicago là phi trường có số máy bay cất cánh và hạ cánh nhiều nhất thế giới. O'hare là tên của một phi công thuộc hội quân Hoa kỳ đã bắn hạ nhiều phi cơ Nhật Bản trong trận thế chiến thứ nhì, và cuối cùng đã tử trận ở giữa Thái Bình Dương trong một trận không chiến. Sau khi phi công này tử trận, thành phố Chicago đã lấy tên ông đặt cho phi trường Chicago. Người ta bịết phi công O'hare, nhưng rất ít người bịết cha của phi công này, tên là Eddie O'hare, là người đã từng cộng tác với Al Capone, một tên cướp khét tiếng ở vùng Chicago vào thập niên 20. Nhờ cộng tác với Al Capone trong nhiều vụ làm ăn bất hợp pháp, ông Eddie O'hare đã trở nên giàu có. Nhưng một đêm nọ, ông bí mật đến tiếp xúc với cơ quan công lực để tìm cách loại trừ đảng cướp của Al Capone. Ông bịết chắc chắn thế nào ông cũng bị đảng cướp này giết chết, nhưng ông cũng thừa bịết một điều khác là nếu ông không dứt khoát với đảng cướp, đứa con trai duy nhất của ông trước sau gì cũng đi vào con đường tội ác như ông. Để con có lối thoát, ông Eddie O'hare đã quyết định hy sinh cho con, và sau đấy
117

mọi việc đã xảy ra như ông đoán trước. Ông đã bị đảng cướp hạ sát và con ông đã có cơ hội sống một cuộc đời lương thiện và trở thành một anh hùng được nhiều người nhắc nhở mỗi khi họ đáp máy bay đến phi trường O'hare. Mối tình phụ tử cao đẹp của ông Eddle O'hare đã đưa đến một hành động làm chúng ta phải thán phục. Hành động đó là hy sinh tính mạng cho con có cơ hội sống lương thiện. Chúa Cứu Thế đã đến hy sinh tính mạng của Ngài cho nhân loại khi Ngài tuyên bố rằng: "Người có tình yêu lớn nhất là người hy sinh tính mạng vì bạn hữu". Một số người chỉ bịết tên O'hare khi đáp máy bay đến Chicago, nhưng mọi người có thể ngó lên bầu trời xanh thẳm, có thể ý thức được tình yêu bao la vô hạn của Thượng Đến và được lời Chúa nhắc nhở đến hành động hy sinh của Chúa Cứu Thế để mở cho chúng ta con đường trở về với Thượng Đế,Chân Thiện Mỹ.(ĐTPA). 85. CHẤP NHẬN NGHỊCH CẢNH Giám mục Leonardo Boff thuật lại: Một hôm, người đàn bà mà tôi quen bịết từ nhiều năm nay, gọi tôi ra một nơi và nói nhỏ với tôi:
118

- Thưa giám mục, tôi muốn tiết lộ cho ông một bí mật. Xin ông đến nhà tôi. Đến nhà bà ta, tôi được mời vào phòng ngủ đứa con của bà. Đó chính là một quái thai: Đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó nhỏ bé tí xíu. Đôi mắt đứa nhỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Lưỡi nó thò ra thụt vào giống như lưỡi rắn. Tôi rùng mình thốt lên: - Chúa ơi! Bà ta nói: - Thưa giám mục, từ tám năm nay, tôi săn sóc đứa con này. Nó chỉ bịết một mình tôi thôi, và tôi rất hài lòng vì nó. Hâu như không một người nào khác bịết có sự hiện hữu của nó. Rồi bà ta kêu lớn tiếng: - Chúa là Đấng nhân lành. Ngài là Cha... Bà ta nhìn lên trời, nối tiếp với giọng bình thản: - Ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời! Tôi rời nhà bà ta, không nói được lời nào. Đầu tôi cúi xuống, kinh hoàng vì đứa trẻ quái thai đó, ngỡ ngàng vì thái độ can đảm của bà mẹ. Rồi
119

bất chợt một câu Kinh thánh xuất hiện trong trí óc tôi, lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà có đứa con gái bị quỉ ám khổn cực lắm: "Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn" (Ma 15:28). (MV). 86. ĐỪNG TIN VÀO ĐỒNG BÓNG Bà Reynolds ở tiểu bang Peunsyvania, có đứa con trai phục vụ trong quân đội Mỹ và đi chiến đấu tại chiến trường Việt Nam, tên là Dwight. Cứ mỗi buổi sáng bà ra thùng thư để nhận thư của con từ Việt Nam gởi về. Trong mỗi lá thư, con bà rất vui vẻ và cho bà bịết anh ta sống bình an. Bỗng nhiên trong ba tuần lễ, bà không nhận được thư con trai mình nữa. Bà rất lo lắng. Rồi một sáng kia, có một chiếc xe hơi của quân đội Hoa kỳ dừng trước nhà, trao cho bà một bức điện tín với lời phân ưu, báo tin con bà bị mất tích tại chiến trường và có lẽ đã chết. Bà khóc òa lên, và đau khổ vô vàn. Bà nói: "Chúa ơi, tại sao con của con chết ? Con đã càu nguyện luôn xin Chúa gìn giữ nó, mà bây giờ lại xảy ra như thế"'. Ít ngày sau, có một bà bạn ở cuối đường đến mời bàdự một cuộc cầu hồn cho những người
120

lính chết tại Việt Nam và có thể liên lạc nói chuyện với họ. Bà nhớ sách Truyền Đạo 9:5- 6 dạy: "Kẻ sống bịết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng bịết chi hết...Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu, họ chẳng hề có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời", cho nên bà phản đối, từ chối không đến. Một tuần lễ sau, bà hàng xóm ấy trở lại và nói rằng, hôm qua chúng tôi họp nhau và đã nói chuyện với những người thân đã chết của chúng tôi. Con trai của bà là Dwight có hiện về, nó trách sao bà không đến gặp nó, nó buồn tủi lắm. Từ đó, bà cảm thấy thương nhớ con trai của bà và ước ao sao bà có thể nói chuyện được với nó. Tối thứ ba tuần sau, trong buổi cầu hồn để gặp những người đã chết, vì thương con, bà Reynolds đã đến. Bà ngồi trên một chiếc ghế dành cho người muốn tiếp xúc với linh hồn người chết. Chung quanh bà cũng có năm sáu người đàn bà khác cùng chờ để linh hồn hiện về. Chốc lát sau, con của bà Reynolds hiện về thiệt. Rõ ràng là con của bà. Hình ảnh của nó không thay đổi, giọng nói của nó cũng y như vậy. Bà vui mừng và đàm đạo với con của bà gần một tiếng đồng hồ. Rồi nó từ giã bà và hẹn vào tối thứ ba tuần sau.
121

Sáng hôm sau, bà đến gặp mục sư và cho ông bịết bà đã nói chuyện được với đứa con đã chết của bà. Bà nói Kinh thánh đã nói sai, vì nói rằng người chết không hiện về được Bà xin mục sư cho bà rút tên ra khỏi hội thánh. Sáu tháng sau. nhằm một buổi sáng thứ sáu nọ, có người nhận chuông trước cửa nhà. Bà ra mở cửa, thì trước mặt bà, thằng con trai của bà đang đứng đó. Nó giang tay ôm lấy bà trong vui mừng vì được về đoàn tụ. Bà ngạc nhiên nói: "Tại sao con có mặt ở đây? Chúng ta sẽ gặpnhau vào tối thứ ba như thường lệ mà!". Thằng con trai không hiểu bà nói gì, và nó cho bịết rằng nó mới được phép về nhà. Sau cùng bà nhận ra rằng thằng con trai của bà bằng xương bằng thịt còn sống, chớ không chết. Phối kiểm lại người ta bịết rằng tin con trai bà chết là một sự nhầm lẫn. Đơn vị nó bị ghi nhận là thất lạc, nhưngsau lại về được. Vì bị thương tích, nó phải nằm tại trạm cứu thương dã chiến ngoài mặt trận, nên không liên lạc được với bà cho đến khi họ di tản nó về nước.

122

Thế mà trong sáu tháng trời, bà Reynolds đã nên lạc với linh hồn con của bà trong những buổi tối" cầu đồng". Vậy thì linh hồn đã hồn lên để giả con bà trong những buổi lên đồng đó là ai? Chính sa tan, ma quỉ, nó là giống phỉnh gạt thế gian một cách xảo quyệt( (ĐS). 87. KHÔNG ĐỀ CAO CẢNH GIÁC SẼ THẤT TRẬN Lịch sử chính thức ghi chép rằng trận thế chiến thứ hai bắt đầu vào ngày mùng 1- 9- 1939, khi quân đội Đức tấn công vào Ba Lan. Nhưng thực ra, quốc trưởng Hitler của Đức đã có kế hoạch tấn công Ba Lan trước đó 6 ngày, tức là vào ngày 26- 8- 1939. Mười sáu đại đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có vài diễn bịến chính trị vào giờ chót đã làm quốc trưởng Đức ra lệnh hoãn cuộc tấn công. Lệnh hoãn chiến được cấp tốc truyền đến mọi đơn vị lớn nhỏ. Nhưng có một đơn vị do trung úy Henner chỉ huy lại không nhận được lệnh kịp thời, nên đã nổ súng, kéo qua bịên giới tiến vào lãnh thổ Balan, chiếm một ngọn đồi chiến lược với một nhà ga xe lửa và bắt một tù bịnh. Khi gọi điện thoại về báo cáo chiến
123

công, trung úy Henner được lệnh phải thả tù bịnh và rút về tức khắc. Mặc dù Đức đã nổ súng và đã chiếm đóng mấy địa điểm chiến lược trên lãnh thổ Ba Lan vào ngày 26- 8- 1939, chính phủ và quân đội Ba Lan vẫn không đề cao cảnh giác. Đến ngày 1- 91939, khi đại bịnh Đức ồ ạt tấn công qua bịên giới, quân đội Ba Lan bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp nên đã bị thiệt hại nặng nề trong mấy ngày đầu cuộc chiến và cuối cùng đã phải đầu hàng. Lời Chúa dạy. "Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể Nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự no" (I Phi5:8, 9). 88. LÀM SAO KHÔNG TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC Trong thế kỷ thứ 17, thuyết vô thân chưa được phát triển trong các cộng đồng Do thái. Một người Do thái nói với một Rabbị rằng: - Tôi không tin Thượng Đế! Vị Rabbị ôm người đồng hương, rồi nói:
124

- Anh ơi, tôi muốn được như anh lắm. Anh ở trong một hoàn cảnh sướng hơn tôi. Khi gặp một người đang đau khổ, tôi tự nói: Thượng Đế sẽ giúp đỡ người đó, nhưng tôi thì không giúp. Còn anh thì không tin Thượng Đế hiện hữu, vậy anh phải giúp đỡ nhưng người đau khổ, vì không có Thượng Đế thì ai giúp cho họ đây? Anh phải làm những công việc của Thượng Đế. Vậy anh nên cho người đói ăn, an ủi người buồn rầu, nói sự thật cho người, đem niềm vui cho người, anh hãy yêu thương tất cả và cư xử với mọi người như thể Thượng Đế. Một năm sau mình gặp nhau lại rồi xin anh cho tôi bịết có Thượng Đế hay không? (RW). 89. BỊ TÙ CÒN SƯỚNG HƠN BỊ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT Tờ New York Times ngày 17- 3- 1994 có đãng câu chuyện thật của một phạm nhân như sau: ông Ricardo Caputo, một tội phạm quan trọng của tòa án liên bang. ông đã giết chết bốn người vợ ông đã cưới và ăn ở trong thời gian 20 năm. Bằng nhiều thủ đoạn khéo léo, ông đã trốn thoát khỏi bịết bao nhiêu mạn lưới bao vây lùng bắt của tòa án liên bang.
125

Tuy nhiên sau 20 năm, ông đã ra đầu thú ty cảnh sát tại Mineola, Nữu Ước, bởi vì lương tâm cắn rứt không thể chịu nổi. Khi đầu thú, ông cho bịết, ông thà bị giam cầm trong ngục còn sướng hơn bị lương tâm cắn rứt và tội lỗi dày vò. Câu chuyện này cho chúng ta thấy tự do thể xác bên ngoài không thề bù đắp vào sự dày xéo bên trong tâm Linh. Trong thế giới thiêng liêng, sự đau đớn với quà khứ tội lỗi có lẽ còn tinh vi hơn thế giới hữu hình chúng ta đương sống rất nhiều. Đó là nguyên do tại sao Đấng Sáng Tạo phải sai Ngôi Hai chịu chết để đền tội cho nhân loại như đã chép trong Thánh Kinh (ĐSPNBT). 90. CÕI LÒNG CHƯA ĐƯỢC CHÚA NGỰ Sư phụ hỏi môn sinh: - Hôm qua con đi đâu? Môn sinh trả lời: - Thưa thầy, hôm qua con lên đền thờ với bạn con. Lên đền thờ có gặp được Chúa không? - Thưa bạn con thì gặp, con thì không? - Tại sao vậy?
126

- Vì cõi lòng của bạn con đã là đền thờ cho Chúa ngự vào còn cõi lòng của con thì chưa! (MV). 91. ÁCH GIỮA ĐÀNG LẠI MANG VÀO CỔ Vào tháng 8 năm 1986, khi ông Michael Pallamary đang đi thanh tra một công trường ở El Cajon, gần thành phố San Diego, tiểu bang California, thì thấy khói mù mịt đang bay ra từ một khu gia cư bên kia đường. ông Pallamary nhảy băng qua một hàng rào, chạy vào tòa nhà đang cháy, đập cửa nhiều căn phòng và đánh thức gần 30 người, giúp họ thoát nạn kịp thời. Nhưng khi đang cố gắng cứu một thanh niên 19 tuổi, ông Pallamary bị té xỉu. Sau khi được toán cấp cứu khiêng ra khỏi tòa nhà cháy ông được đưa vào bệnh viện và được điều trị hai ngày. Lúc về nhà, ông nhận được một hóa đơn của toán cấp cứu, đòi ông phải trả gần 200 đô la. Khi có người thắc mắc nêu vấn đề này với ông Bob Acker, phụ trách hành chánh, thì ông này trả lời rằng, luật lệ là luật lệ chỉ có hội đồng thành phố mới có quyền thay đổi luật lệ này. Mặc đù qua tháng 9- 1986, hội đồng thành phố đã hủy bỏ hóa đơn gần 200 đô la, ông Pallamary vẫn còn
127

phải lo thanh toán một hóa đơn khác trên 2.000 đô la, là hóa đơn của bệnh viện đã điều trị ông trong hai ngày. Một ngưòi đã xông pha vào lòa nhà đang cháy để cứu người khác, rồi vì nghĩa cử đó mà bị thương để phải lãnh hai hóa đơn, tức là hai món nợ. Mặc dầu món nợ nhỏ đã được hủy bỏ, nhưng còn món nợ lớn chưa bịết tính thế nào. Nhiều người khâm phục nghĩa cử của ông Pallamary, nhưng cũng có một sô người hẹp hòi, ích kỷ cho ông ta dại " ách giữa đàng lại mang vào cổ. Có một người cũng đã bị một số người khác chê là dại cũng vì "ách " giữa đàng đã mang vào cổ Người đó là Chúa Cứu Thế Giêsu, vì tội nhân loài mà phải chịu chết trên thập tự giá. Ngài tình nguyện lấy " cái ách" của nhân loại để hàng ngàn triệu người thuộc mọi chủng tộc đã được Đấng Tạo Hoá tha thứ tội lỗi và được thoát khỏi cảnh lửa cháy đời đời trong hỏa ngục. (ĐTPA). 92. THÁNH KINH NGUỒN NƯỚC SỐNG Một quận nhỏ kia thuộc vùng New Engườiand ở Hoa kỳ không có nước. Chánh quyền địa phương đã cho đào một giếng sâu đến 240 thước, nhưng vẫn không có nước. Trước khi
128

bỏ cuộc, các viên chức này hỏi ý kiến Sở Địa Lý Hoa kỳ lần cuối. Sau khi nghiên cứu, các kỹ sư địa lý cho bịết có nước ở mực sâu hơn nữa. Người ta lại tiếp tục đào cho đến 366 thước thì được nước. Trước đây, quận nhỏ này phải mua nước từ thành phố để dùng. Bây giờ, họ không những có đủ nước để dùng mà còn có thể cung cấp được cho những nơi thiếu nước. Thánh Kinh lời của Đức Chúa Trời là nguồn chân lý tươi mới. Đào sâu trong Thánh Kinh, chún ta sẽ tìm được nguồn phước dồi dào của Chúa. Và kết quả sẽ là không những chúng ta có đầy đủ thức đủ thức ăn tâm linh tươi mới hằng ngày mà còn có thể chia sớt cho người khác nữa. (ĐSPNBT). 93. ĐỪNG QUÁ THAM LAM Philip Parham thuật câu chuyện về một kỹ nghệ gia giàu có mất yên tĩnh khi thấy một ngư phủ ngồi bịếng nhác bên cạnh thuyền mình. Ông hỏi: - Tại sao anh không ra ngoài khơi đánh cá? Ngư phủ đáp:
129

- Vì tôi đã đánh đủ cá cho hôm nay. Phú gia hỏi: - Tại sao anh không bắt cho nhiều cá hơn mình câu? - Tôi sẽ dùng chúng làm gì? Phú gia trả lời nôn nóng: - Anh có thể kiếm thêm tiền về mua thuyền tốt hơn hầu có thể ra sâu hơn và bắt nhiều cá hơn. Anh có thể mua lười bằng ni lông, bắt nhiều cá hơn và kiếm thêm tiền. Chẳng bao lâu anh sẽ có cả một đoàn thuyền và giàu có như tôi. Ngư phủ hỏi: - Rồi, tôi bịết làm gì? Kỹ nghệ gia nói: - Anh có thể ngồi xuống vui hưởng cuộc đời. Ngư phủ đáp trong lúc bình thản nhìn ra bịển cả: - Thế ông tưởng tôi bây giờ đang làm gì đây? Chúng ta cười thầm. Tuy nhiên câu chuyện có làm nổi bật một chân lý quan trọng. Nếu chúng ta sống chỉ cốt tích trữ của cải vật chất:
130

chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ. Chúng ta sẽ làm việc cuồng nhiệt hơn cho đến chừng chúng ta ngã gục xuống. Đời sống giá trị hơn của cải. Hãy học tập tin cậy đầy đủ hơn nơi Thưọng Đế, Đấng ban cho chúng ta mọi sự để an hưởng. Lời Chúa dạy:" Hãy đề phòng, đừng để lòng tham lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu!" (Luca 12:15). (LHS). 94. TÂM ĐẦU Ý HỢP SAO LY DỊ Có một đôi vợ chồng người Do thái kia đến gặp một Rabbị để xin ly dị nhau. Rabbị hỏi bà vợ: - Bà có muốn ly di chồng bà hay không? - Dạ thưa có! Quay sang người đàn ông, Rabbị lại hỏi: - Ông có muốn ly dị bà vợ này hay không? - Dạ thưa, tôi muốn lắm! Rabbị liền nói với đôi vợ chồng: - Tôi thấy ông bà rất là tâm đầu ý hiệp với nhau, cùng một quan điểm và ước muốn như nhau. Vậy ông bà hãy về nhà và tiếp tục sống chung hòa thuận với nhau! (MV).
131

95. KHÔNG NHẦM LẪN Anh Terry Dean Rogan làm mất cái bốp ở Detroit vào tháng 1- 1981, và việc này đã làm cho cuộc đời anh tan nát. Một năm sau khi anh Rogan bị mất bốp, một người đã dùng giấy tờ của anh khi tham dự vào hai cuộc cướp bóc giết người ở vùng Los Angeles. Do đó tên Terry Dean Rogan đã bị sở cảnh sát liên bang FBỊ ghi vào hệ thống computer, có tên là hệ thống trung tâm tin tức tội phạm toàn quốc để tầm nã. Từ đó, anh Rogan đã bị bắt và bị giam giữ 5 lần ở tiểu bang Michigan và tiểu bang Texas. Anh Rogan hiện đang sống ở tiểu bang Michigan, tuyên bố rằng anh chưa bao giờ đạt chân đến tiểu bang California hay vùng Los Angeles, nhưng vì có tên trong hệ thống computer của sở FBỊ nên anh chàng kiếm được việc làm, gặp nhiều rắc rối trong gia đình và anh vì chán nản thất vọng nên đã trở thành người ghiền rượu. *Cả 4 sách Phúc Âm trong Thánh Kinh đều có ghi chép, với rất nhiều chi tiết, câu chuyện của một người bị bắt, bị lên án tử hình và xử tử. Nhiều người nghĩ đây là một trường hợp bắt lầm,
132

xử lầm và giết lầm. Vì ai cũng bịết người bị xử tử là người vô tội, và chính vị quan tòa La Mã xử vụ này cũng đã tuyên bố. Tôi không thấy người này có tội gì cả ? Nhưng đây không phải trường hợp nhầm lẫn, vì chính người đó là Đức Chuá Giêsu đã từng tuyên bố: "Ta sẽ bị phản bội, bị bắt nộp cho các thấy thượng tế và dạy luật, họ sẽ lên án xử tử ta, rồi giao nộp ta cho người La Mã. Người La ~tă sẽ chê' giễu, phỉ nhổ đánh đập và giết ta, nhưng ba ngày sau ta sẽ sống lại (ĐTPA). 96. LÝ LUẬN DÀI DÒNG KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ Goldstein đang ngồi trên xe lửa đối diện với một người Do thái khác tên là Herschkowitl. Hai người không quen bịết nhau. Goldstein muốn bất chuyện nên hỏi Herschkowitz: - Thưa ông, xin ông cho bịết mấy giờ rồi ạ! Herschkowitz không trả lời gì cả. Goldsteill hỏi đi hỏi lại nhiều lần. nhưng lần nào Herschkowitz cũng không trả lời cuối cùng Goldstein hỏi:

133

- Này ông, tôi thấy ông có đeo cái đồng hồ trên cổ tay, tại sao ông không cho tôi bịết mấy giờ rồi? Herschkowitz trả lời: Thưa ông, ông đâu có muốn bịết giơ giấc, ông chỉ muốn tìm dịp bắt chuyện thôi. Nếu tôi trả lời 9 giờ, chắc ông sẽ hỏi: Đồng hồ hiệu gì vậy? Nếu tôi trả lời: Đồng hồ vàng Thụy sĩ, chắc ông lại hỏi: Vậy chắc ông làm lớn lắm, nếu không tại sao có thể mua sắm một cái đồng hồ quý như thế! Nếu tôi trả lời: Tôi làm giám đốc trong bộ ngoại thương, chắc ông đã hỏi: Nhà tôi ở đâu? Nếu tôi nói: ở đường Artillerinaja, chắc ông sẽ hỏi về gia đình tôi và tôi đã kể cho ông nghe tôi có vợ và ba con gái. Chắc ông đã hỏi tôi có đem hình gia đình theo không và tôi đã đem hình nhà ra khoe với ông. Rồi ông thấy thích con gái lớn của tôi, tên là Esther, chắc ông đã xin phép đến thăm gia đình tôi, ông sẽ yêu Esther và xin cưới nàng. Mà tôi thì không muốn con cái tôi lấy một người nghèo đến nỗi không có được một cái đồng hồ. (RW).

134

97. KHÔNG HỀ BỊẾT MÌNH SINH RA TRONG HOÀNG TỘC Có chuyện xưa thuật về một người tên là Astyages quyết định diệt một em bé hoàng gia tên là Cyrus. Ông gọi một cận thần trong triều bảo người phải giết hoàng thái tử đó. Vị cận thần đến lượt mình trao em bé cho một người chăn bầy với chỉ thị đem em bé lén núi cao vút bỏ đó cho chết. Tuy nhiên, người chăn bầy bàn với vợ đem em bé về nuôi như con riêng mình. Lớn lên trong nhà của dân quê hèn hạ, tự nhiên em tướng họ là cha mẹ ruột của mình. Em không hề bịết mình sinh ra trong hoàng tộc và sản nghiệp quán vương của mình. Vì em nghe mình chỉ là nông dân đành sống như thế vậy. Nhiều Cơ đốc nhân thất bại trong nhận thức được rằng hết thảy thuộc về họ ở trong Chuá Cứu Thế. Họ sống như các nông dân thuộc linh khi đáng lẽ họ phải sống cách vương giả. Theo sứ đồ Phaolô, các tín hữu đều được làm con cái Thượng Đế khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu " (Galati 3:26). Cũng có thêm rằng:"vì chúng ta là con Thượng Đế nên Ngài đã sai Thánh Linh
135

Chúa Cứu Thếngự vào lòng chúng ta, giúp chúng ta gọi Thượng Đế bằng Cha. Như thế chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng làm con Thượng Đế. Đã là con, chúng ta cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của Thượng Đế" (Galati 4: 6,7). (LHS). 98. CẦN PHẢI LỊCH SỰ Một người đàn ông kia mặc thường phục vào một nhà thờ tại Hòa Lan và ngồi một chỗ gần phía trước. Vài phút sau, một phụ nữ bước vào giữa các dãy ghế, thấy người lạ mặt ngồi chỗ cua mình thường ngồi, bèn cộc lốc bảo ông ta rời khỏi chỗ đó. Người đó lặng lẽ đứng dậy bước qua khu dành cho người nghèo. Khi buổi lễ chấm dứt một người bạn của phụ nữ đó hỏi: - Bà có bịết người bà ra lệnh dời khỏi chỗ của mình là ai không? Bà đáp: - Không? Người bạn liền cho bà hay:
136

- Người mà bà đã ra lệnh dời khỏi chỗ của mình là vua Oscar nước Thụy Điển! Đức vua đến đây thăm nữ hoàng. Nghe xong người đàn bà đó bối rối vô cùng và ước chi mình đã tỏ phép lịch sự nhường chỗ của mình cho Đức vua. Nhưng đã quá trễ. Đức vua đã ra về. Vài người trong chúng ta thấy khó mà lịch sự khi lái xe, hoặc len lỏi rẽ đường đi qua một cửa hiệu đông người ganh đua giành chỗ để xem cuộc đấu thể thao, hoặc đứng sắp hàng khi dùng bữa chung tại nhà thờ. Dù đôi khi thật khó, nhưng lịch sự phải là dấu hiệu của một Cơ đốc nhân. Lời Chúa dạy: "Tất cả anh em hãy...yêu thương nhau bằng tâm hồn dịu dàng và thái độ khiêm nhường" (I Phierơ 3:8). (LHS). 99. MÁY COMPUTER MỘT CHIỀU Một buổi sáng nọ, ông Clark Dill kiểm lại máy computer đặt ở tổng đài điện thoại của ty vệ sinh thành phố Fayetteville và nhận thấy một điều bất thường. Trong đêm vừa qua, có ai đã dùng hai máy điện thoại của ty và đã gọi điện thoại đến hơn 100 lần. Lúc đầu, ông nghĩ có kẻ lạ mặt lẻn
137

vào ty để sử dụng điện thoại, nhưng sau đó ông khám phá ra cả hơn 100 cú điện thoại kia đều do hai cái máy bán coca cola gọi đi. Nguyên do là hai máy này được trang bị với loại computer một chiều, có thể tự động gọi và báo tin cho hãng phân phối nước ngọt khi nào số lon tồn trữ trong máy bán coca cola đã hết. Ông Clark Dill giải thích rằng: không bịết vì lý do gì hãng phân phối nước ngọt không trả lời nên hai máy computer một chiều ấy cứ tiếp tục gọi mãi. Có người đem so sánh máy computer( máy điện toán hay còn gọi là máy vi tính) với bộ óc con người, nhưng dù tinh vi đến đâu, máy computer cũng chỉ là cái máy, thực hiện theo chương trình người ta đã soạn sẵn và đặt để, chứ computer không thể nào suy nghĩ, phán đoán và quyết định như con người có lý trí, tự do và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chúng ta có thể có hàng trăm ngàn cái máy giống hệt nhau, nhưng mỗi cá nhân là một hữu thể riêng bịệt có tư tưởng, hành động, ước muốn phong bao giờ giống hệt nhau. Nhưng chúng ta không khỏi hổ thẹn, vì có rất Nhiều người, có khi chính chúng ta nữa, đã không bịết dùng khả năng đặc bịệt và linh thiêng của mình đề tôn thờ Thượng Đế và
138

giao thông liên lạc với Ngài mà chúng ta làm như cái máy computer một chiều, chỉ bịết kêu: Trời ơi!, Chúa ơi! mỗi khi gặp trường hợp đau buồn, cảnh tuyệt vọng. Nhưng khi đã tai qua nạn khỏi chúng ta liền quên Thượng Đế không cần nhớ đến bàn tay yêu thương và quyền năng của Ngài nửa. (ĐTPA). 100. MỘT NGƯỜI CHỒNG XUYÊN TẠC Ý ĐỊNH CỦA THƯỢNG ĐẾ Mary, một phụ nữ Canada đến thăm Mỹ quốc. Bà nhận thấy Seilla, người vợ, đặc bịệt là cứ yên lặng trong gia đình. Một chập sau, bà lấy làm lạ, nhận thấy Seilla chỉ lên tiếng khi Joe, chồng nàng cho phép bằng cách chàng nói hoặc chàng ra dấu, hay bằng cái gật đầu. Mary hỏi: - Có gì xảy ra ? Joe đáp: - Chúng tôi đã phát hiện ra cương vị thủ lãnh có nghĩa gì đó là cách vợ tôi chứng tỏ nàng là một người vợ thuận phục chồng trong mọi sự. Vậy tôi nhất định phải ra dấu khi nào nàng có thể nói. Vợ tôi cũng giảm bớt công việc của cô ta làm
139

tại nhà thờ hầu cô có thể chứng tỏ cô là một phụ nữ và người vợ thật. Joe còn thêm: - Chúng tôi muốn sống theo đúng ý nghĩa của Phúc âm. Đó quả là một sự xuyên tạc ý định của Thượng Đế. Một số người chồng đã nắm lấy quyền uy và trở nên độc tài chuyên chế. Họ đã sử dụng quyền hành sai lạc, thay vì người chồng lấy Chúa Cứu Thê làm trung tâm và thực thi trách nhiệm Chúa giao như là người quản gia trung tín, họ trở thành những người độc tài, vị kỷ, phá đổ quyền hành và dùng quyền đó thực hiện những mục đích ích kỷ. (HM). 101. KHAO KHÁT CHÚA SẼ TÌM THẤY NGÀI Một môn đệ nọ đến trước mặt sư phụ mình và cung kính xin hãy chỉ cho bịết cách tìm thấy Chúa. Vốn là một học giả uyên thâm, ông thầy chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Một hôm, nhân lúc trời nóng bức, thầy trò liền rủ nhau ra tắm sông. Môn đệ nhảy xuống sông, vùng vẫy, bơi lội thoải mái giữa giòng nước trong. Ngắm nhìn đệ
140

tử một lát, rối sư phụ cũng nhảy xuống, bơi đến cạnh người môn đệ. Bất chợt ông nắm tóc anh dìm xuống dưới nước hồi lâu. Người môn đệ hốt hoảng, vùng vẫy cho đến lúc thầy mình buồng ra, anh vội trồi đầu lên thở hít mạnh. Sư phụ hỏi: - Lúc thầy dìm con dưới nước, con khao khát cái gi hơn hết? Môn đệ ngạc nhiên, trả lời: - Lúc đó, con chỉ khao khát khí trời mà thôi. Sư phụ lại hỏi: - Vậy thì con có khao khát Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa nồng nhiệt như thế, thì con sẽ tìm thấy Ngài. Nhưng nếu con không mong mỏi Chúa tha thiết như vậy, thì dù con có miệt mài suốt cuộc đời trên sách vở, thì cũng chẳng ích gì. Con không thể nào tìm thấy Chúa nếu con không khao khát Chúa như khao khát khí trời để sống. (MV). 102. BẢN NĂNG LOÀI CHIM CHỨNG MINH CÓ THƯỢNG ĐẾ Vào một ngày thu, chim quạ nói chuyện với chim én
141

chưa đầy một tuổi. Quạ nói với én: - Như tôi thấy, em sắp sửa đi xa. Em đi đâu vậy? Én trả lời: - Ở đây trời sẽ lạnh hơn, em chịu lạnh không được, nên sẽ bay đến một miền ấm áp hơn. Chim quạ chế nhạo: - Nhưng em mới sinh ra vài tháng thôi, sao em bịết có một miền ấm áp hơn để em không bị chết lạnh? Én trả lời: - Đấng đặt trong tâm em cái mong ước tìm về xứ ấm không gạt em đâu. Em tin Đấng đó, nên em sẽ bay đi. Linh hồn của con người có đức tin cũng tương tự như vậy. Chúng ta khao khát một người Cha, một mạch nước, nốt tình yêu, một ánh sáng. Cũng tương tự như nhữngnhu cầu căn bản của con người, những nhu cầu của linh hồn có thể được thỏa mãn. Con người có thể tìm thấy Thượng Đế và nhận thức ra Ngài.(RW).

142

103. VỊ NỂ Sau khi giữ chức tư lệnh lực lượng chiếm đóng đảo Grenade vào tháng 10- 1983, phó đô đốc Joseph Metcalf đã trở về Hoa kỳ và mang theo trong phi cơ 24 khẩu súng AK 47. Số súng này đã bị nhân viên thương chánh giữ lại, vì theo luật không ai được đem các loại vũ khí tự động về nước để làm kỷ niệm, trong các loại vũ khí cấm có súng AK 47. Dù vậy, phó đô đốc Metcalf không hề bị bộ hải quân áp dụng bịện pháp kỷ luật nào cả, trong khi một số sĩ quan cấp úy và bịnh sĩ thuộc bịnh chủng bộ và thủy quân lục chiến đã bị bắt, bị án tù và bị giải ngũ, vì phạm cùng một thứ tội. Để tự bào chữa, phó đô đốc Metcalf có nói rằng, ông không bịết việc ông làm là bất hợp pháp, vì vẫn tưởng luật cho phép đem các khẩu súng bắt được ngoài mặt trận về làm kỷ niệm, miễn là súng ấy không nạp đạn. Nhưng sau khi báo chí phanh phui nội vụ ra và phê bình rằng luật pháp đã nể nang người có chức tước lớn, và chỉ hình phạt những người thấp cổ bé họng, bộ quốc phòng Hoa kỳ vào ngày 8- 21985 đã ra lệnh cho mở cuộc điều tra.
143

Chuyện này có hai điểm quan trọng có thể đem áp dụng vào lãnh vực tâm linh. Điểm thứ nhứt là không một ai có thể viện dẫn lý do không bịết luật pháp để chạy tội trước tòa án của Thượng Đế. Điểm thư hai là mặc dù ở trần gian luật pháp có thể bị bóp méo vì chức tước, thế lực, Thượng Đế lúc nào cũng là vị Thẩm Phán Chí Công của vũ trụ và không ai có thể qua mặt Ngài được. (ĐTPA). 104. TƯƠNG TƯ GÂY BỆNH Một anh nông dân kia, khoảng 20 tuổi, đến phòng mạch bác sĩ xin khám bệnh: - Thưa bác sĩ, lúc trước tôi làm việc quần quật từ sáng sớm đến chiều tối không bịết mệt là gì. Nhưng khoảng chừng một tháng nay, tôi mệt mỏi lạ lùng. Tôi lái máy cày, cày chưa được nửa thửa ruộng là phải dừng lại, tìm gốc cây nằm nghỉ. Bác sĩ nhìn bệnh nhân. Anh ta thuộc hạng người vạm vỡ bắp thịt nở nang, tưởng như không bịết bệnh là gì. Bác sĩ thoạt tiên tưởng đến bệnh ung thư máu, hoặc một chứng xuất huyết nội tạng, hoặc bệnh lao. Tuy nhiên, sau khi khám
144

tổng quát, chụp quang tuyến, thừ nghiệm máu, phân và nước tiểu, bác sĩ không tìm thấy dấu vết bất bình thường ở bộ phận nào cả. Bác sĩ điều tra thanh niên kỹ hơn và bịết được rằng, trong những lúc gần đây, vị hôn thê xinh đẹp của anh thường hay nhận lời đi chơi với một thanh niên khác. Bác sĩ đã tìm ra được bệnh của anh nông dân vạm vỡ này: Sự lo sợ mất người yêu đã khiến anh mất ăn, mất ngủ và mất sức Anh "ốm tương tư ". Những vị bác sĩ chuyên về tâm thần bệnh học đều đồng ý rằng những cảm xúc như lo, rầu, ghen, tức, sợ, hận, thù v.v... dễ gây ra bệnh tật. Anh nông dân vạm vỡ này cũng chỉ vì lo sợ mất người yêu mà sanh bệnh. (HM). 105.TỨC GIẬN TĂNG HUYẾT ÁP Một bà cụ kia khoảng 80 tuổi, thường xuyên đến phòng mạch bác sĩ đo áp huyết. Áp huyết bà bình thường khoảng 13, nhưng ngày hôm đó, áp huyết bà nhảy vọt lên 23. Bác sĩ giật mình. Tuy nhiên, ông bình tĩnh nói: - Áp huyết bà hôm nay hơi cao đấy! Bà mỉm cười:
145

- Tôi bịết tại sao rồi. Tôi vừa tranh cãi với một bệnh nhân khác trong phòng chờ đợi. Bà cụ rất thông minh. Bà đã chẩn bệnh đúng. Những lời tranh cãi dễ gây ra chứng áp huyết cao và cũng dễ làm cho áp huyết tăng cao hơn. Bà cụ có thể đứt mạch màu nào trong giây phút chỉ vì bà muốn "Ăn thua đủ" với một người có lời nói khiêu khích. (HM). 106. LẮNG NGHE VÀ CỨU GIÚP Tại Luân Đôn, có nhà thờ Saint Paul với lối kiến trúc đặc bịệt làm tiếng nói vang dội mang âm thanh đi rất xa. Nếu áp tai vào tường, người ta có thể nghe một người nói từ phía bên kia mái vòm tròn, dầu chỉ là giọng nói thì thầm tâm sự. Một đôi thanh niên đã mượn nơi nhà thờ này hẹn hò. Chàng thanh niên là người thợ đóng giày than thở: - Anh chưa thể tiến hành hôn lễ vì đang thất nghiệp, không có tiên để da và các vật liệu làm giày, thì đào đâu ra tiền đề làm lễ cưới? Nghe tin chẳng lành ấy, cô thiếu nữ chỉ bịết sụt sùi khóc oà và cầu nguyện:
146

- Lạy chúa, xin giúp chúng con có tiền để làm lễ thành hôn! Tinh cờ, một người đi ngang qua hành lang phía bên kia nghe được câu chuyện và lời cầu nguyện của họ. Ông ta quyết định giúp cho đôi thanh niên này. Vì thế khi họ thất thểu ra vẻ, ông khách cũng âm thầm theo sau để dọ cho bịết nhà chồng thanh niên rồi lập tức cho người mang tặng anh ấy một số da và vật liệu làm giày. Người thanh niên nhờ đó bắt tay vào việc và phát đạt, rồi cử hành nôn lễ. Mãi mấy năm sau, hai vợ chồng mới bịết ân nhân của mình là William Glastone, thủ tướng Anh quốc lúc bấy giờ. Lời Chúa phán:"bâý giờ những kẻ kính sợ Đức Giê Hô Va nói cùng nhau, thì Đức Giê Hô Va để ý mà nghe và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê Hô Va và tưởng đến danh Ngài 107. THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH Vào năm 1970, nhà văn Theodore White đến thăm ông Chu Ân Lai, lúc đó đang làm thủ tướng Trung quốc, và được mời dự tiệc với một số quan khách khác. Sau khi ăn các món khai vị nhà bếp
147

cho bưng lên một con heo quay.Ông White ngẩn người khi thấy con heo quay, vì ông là người Do thái. Trong chuyến viếng thăm Trung Hoa lục địa, ông đã phải ăn nhiều món không thuần túy Do thái, nhưng chưa bao giờ ông dám nếm thịt heo, là món ăn tối kỵ của người Do thái chính cống. Khi thấy thủ tướng Chu Ân Lai đưa tay chỉ con heo rồi mời vị khách quý gắp trước, ông White lấy hết can đảm, dùng tiếng Trung Hoa giải thích rằng ông là người Do thái, và người Do thái không được phép ăn thịt heo. Cả bàn tiệc đều yên lặng và mọi người đều ngượng nghịu lúng túng. Nhưng thủ tướng Chu Ân Lai vẫn giữ được thái độ thản nhiên và nói rằng: - Xin mời quý vị cứ dùng. Đây là nước Trung Hoa, và ở Trung Hoa món này là vịt quay chớ không phải heo quay. Nhà văn Theodore White bật cười to tiếng. Cả chủ lẫn khách đêu phá lên cười rồi mọi người, kể cả ông White lấy đũa gắp thịt heo quay, ăn cách ngon lành. Nghe câu chuyện này, có người khen Chu Ân Lai là người lanh trí, và Theodore White là người thức thời bịết tùy cơ ứng bịến. Nhưng nếu suy
148

nghĩ một chút, ai cũng thấy cái lanh trí cuả Chu Ân Lai đã tạo ra một lý luật sai, gọi là nguỵ bịện, còn ông White, hoặc vì vị nể hay vì không có lập trường dứt khoát nên đã bị lời ngụy bịện của Chu An Lai thuyết phục. Dù làm thủ tướng, Chu ân Lai không có quyền bịến đổi con heo thành con vịt và Theodore White cùng mọi người trong bàn tiệc cố' sức tưởng tượng con heo nằm đó là con vịt, thì con heo vẫn cứ là heo, không bịến thành con vịt được. Nhiều người phạm tội rồi cứ tưởng tượng cho đó không phải là tội. Thánh Kinh phán: "Chớ hề dối mnh, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy".(Gal 6:7). (ĐTPA). 108. NỤ CƯỜI TẠO HY VỌNG Trong một trại cùi nọ, các nam bệnh nhân bị bỏ rơi trong quên lãng, trong sự chết của con tim. Duy nhất chỉ còn một người bịết mỉm cười, bịết cám ơn. Vị nữ tu chăm sóc trại cùi để tâm tìm hiểu nguyên do của sự lạ này. Bà khám phá ra rằng mỗi ngày có một phụ nữ thập thò ở ngoài hàng rào và nhìn vào với một nụ cười trìu mến yêu thương.
149

Người đàn ông mỗi ngày đều ra đứng gần đó để chờ nụ cười này, nụ cười ban sức mạnh, nụ cười tạo hy vọng. Ông ta mỉm cười đáp trả rồi người đàn bà bịến mất đi. Người đàn ông trở lại với cuộc sống thường nhật và lại chờ cho đến ngày hôm sau. Khi nữ tu đến gần, người đàn ông nói với bà: - Vợ tôi đấy! Và sau một lúc yên lặng, ông ta nói tiếp: - Trước khi vào đây, nàng đã cố sức chạy chữa cho tôi, dĩ nhiên là một cách lén lút. Một thầy lang đã cho một loại dầu và mỗi ngày nàng thoa loại dầu nầy lên mặt tôi. Nàng chừa lại một chỗ nhỏ để đặt vào đó một nụ hôn. Nhưng tất cả đều vô dụng, người ta đã bắt tôi vào đây. Nhưng nàng vẫn theo tôi, và mỗi ngày nhờ nhìn thấy nàng mà tôi bịết mình còn sống và tôi thích sống cũng chỉ vì nàng mà thôi. (MV). 109. KHÔNG THỂ NHÌN ĐẤNG BAN ÁNH SÁNG Trong sách Talmud có ghi một câu chuyện sau đây: Một vị vương xin một Rabbị: - Xin chỉ cho tôi Thượng Đế!
150

Vị Rabbị trả lời: - Vua sẽ thấy Thượng Đế tận mất, nhưng với điều kiện trước nhất vua phải nhìn thẳng vào mặt trời năm phút. Vị vương thử nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng phải quay mặt đi chỗ khác ngay. Lúc đó Rabbị nói: - Vua không thể nhìn mặt trời năm phút, vậy sao vua có thế nhìn Đấng ban ánh sáng cho tất cả các tinh tú? (RW). 110. NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ THỎA MÃN Ngày xưa có một người thợ đá, một ngày làm việc đục đá núi để làm bịa, dưới ánh nắng gay gắt trên sườn núi, cất tiếng than: . - Chao ôi, làm việc đã cực khổ, lại còn khổ thêm vì ánh mặt trời. Ước gì mình được làm mặt trời, ngồi chễm chệ trên kia ai cũng phải sợ. Lạ thay, vừa mới ước đã được, thợ đá thành ra mặt trời. Anh này sung sướng quá, bắn tia nắng xuống đất, nhưng một chập sau thấy tia nắng bị mây cản lại.
151

- Làm mặt trời còn thua mây! Ước gì tôi được làm mây! Anh ta được bịến thành mây, sung sướng vô cùng, bay đi đây đó khắp trên đất làm mưa, nhưng một ít lâu sau bị gió đùa đi. - Làm mây còn thua gió! Ước gì tôi được làm gió! . Anh ta được bịến thành gió, mặc sức thổi, thổi mạnh thành bão, thành cơn lốc nhưng một bữa kia gặp núi cao cản lại. - Núi mạnh hơn gió ước gì tôi được thành núi! Anh ta bịến thành núi, ngồi nghênh ngang nhìn thiên hạ dưới chân. Bỗng nghe có tiếng tọc tọc từ trong ruột mình đưa ra: Là tiếng đục và tiếng búa của một anh thợ đá. (ĐT). 111. GƯƠNG XẢ THÂN Tự đem cơ thể mình ra để thí nghiệm một loại thuốc chủng mới, nhất là loại thuốc chủng này có siêu vi Sida(Aids), là một hành động hết sử can đảm, đáng cho mọi người khâm phục. Đó là lời ca ngợi của nhiều nhà khoa học chuyên khảo cứu về chứng bệnh Sida, khi được bịết bác
152

sĩ Daniel Zagury, thuộc viện đại học Pierre & Marie Curie ở Paris, đã đem thuốc chủng Sida chích vào cơ thể ông ta. Bác si Zagury đã làm việc thí nghiệm táo bạo này đã được báo chí loan báo vào trung tuần tháng 3- 1987. Tuy chưa được kết quả đầy đủ, cuộc thí nghiệm của bác sĩ Zagury cho thấy rằng, mặc dù loại thuốc chủng mới này không thể ngăn chặn chứng Sida, tức là chứng làm tiêu diệt hệ thống chống bệnh tật trong cơ thể con người, nhưng ít ra thuốc chủng có được hai kết quả khả quan: - Thuốc chủng có khả năng gây phản ứng trong cơ thể làm cho cơ thể tạo ra kháng tố chống vài loại siêu vi Sida khác nhau. - Thuốc này có thể gọi là an toàn. Hành động hy sinh của bác sĩ Zagury nhắc nhở chúng ta nhớ đến hành động của Chúa Cứu Thế, theo lời Thánh kinh chép rằng:"Vả, họa mới có chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô 5:7,8).
153

112. GIẢNG VỀ THẬP TỰ GIÁ NGƯỜI HƯ MẤT CHO LÀ ĐIÊN DẠI Một tín đồ Đấng Christ nọ bị người trong làng gọi là "anh tín đồ Tin Lành khùng" vì anh lúc nào cũng để thì giờ hầu việc Chúa và làm chứng Tin Lành cho đồng bào trước những việc làm khác cho sự sống của riêng mình. Để trả lời trước sự nhạo cười cho ông là tín đồ khùng, ông kể cho họ nghe câu chuyện như sau: - Ngày nọ đang khi tôi đi bộ xuyên qua một cánh rừng, bất ngờ tôi thấy một số người đang đào một lỗ lớn trong rừng để chuẩn bị chôn sống ba người đàn ông khác đang bị trói nằm gần đó. Tôi vội vã tìm cách giải cứu ba người đàn ông kia bằng cách chạy thật gấp về làng cách đó hơn một cây số. Vừa chạy tôi vừa la cầu cứu với dân làng. Và tôi la thật lớn và mọi người đều nghe. Dân làng nhanh chân đáp ứng theo sự kêu cứu của tôi, không một người nào cho tôi là "người đàn ông khùng" cả. Rồi ông tiếp: - Nhưng khi tôi thấy được sự hủy diệt lớn sắp đổ xuống trên đầu những tội nhân, họ sắp bị chôn trong khổi chết chóc và đau khổ vĩ đại, tôi
154

kêu gào lớn tiếng lên, cảnh tỉnh họ để họ thấy sự nguy hiểm khủng khiếp đó mà đào thoát thì lại cho tôi là người "mất trí". Có lẽ tôi là người như vậy thật, nhưng hết thảy con cái thật của Đức Chúa Trời đều có lòng nung đến bằng sự khao khát hầu việc Chúa và cứu đồng bào mình. *Lời Chúa chép"'Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc. thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời" (I Cô 1:18). Chúng ta làm với lòng sốt sắng vui mừng, vì bịết rằng "công khó của chúng ta trong Chúa không phải là vô ích " (I Cô 15: 58). Chúa sẽ ban phần thưởng lại cho chúng ta. Đó là lý do tín đồ Đấng Christ lúc nào cũng đặt sự hầu việc Chúa trên trước mọi sự. (NHT). 113. TINH THẦN HY SINH HẦU VIỆC CHÚA Một thiếu nữ tại Melbourne ở Úc trẻ đẹp. Ngày nọ Chúa kêu gọi cô làm giáo sĩ cho người cùi tại lndonesia. Cô đáp ứng và Hội truyền giáo sai cô đến làng cùi tại đó. Trước khi lên đường, nhiều người hỏi cô:
155

- Nếu cô bị nhiễm bệnh cùi tại đó, và nhan sắc của cô thành xấu xí, thì cô nghĩ sao? Cô trả lời: ' - Tôi sẵn sàng hy sinh cho những người cùi ngay cả phải nhận cái chết cho mình! Cô phục vụ cho người cùi trên 10 năm. Ngày về nước, cô mắc bệnh cùi. Cô được chữa khỏi bệnh, nhưng nhan sắc cô bị ảnh hưởng bởi bệnh đó nên rất xấu xí. Cô cũng phải dùng thuốc liên tục, và khi thời tiết thay đổi, cô vẫn bị đau đớn thân thể vì ảnh hưởng của bệnh cùi. Nhiều người hỏi: - Cô có ân hận vì đã làm giáo sĩ cho người cùi để có kết quả như thế không? Cô đáp: - Dù tôi phải trả bằng mạng sống, và nếu hội thánh cần, tôi vẫn không từ chối đến phục vụ cho người cùi ở bất cứ nơi nào. (NHT). 114. HẠNH PHÚC KHÔNG TÙY THUỘC GIÀU HAY NGHÈO Một người nhà giàu kia đau nặng. Người ta mách cho ông, nếu ông tìm được áo của một
156

người hạnh phúc đem về mặc vào thì sẽ được lành. Ông nhà giàu liền sai người đi tìm áo của một người hạnh phúc để mua với bất cứ giá nào. Nhưng công dã tràng. Người nhà không tìm được một người hạnh phúc nào hết. Người nào cũng ganh ti hạnh phúc của người khác, tham muốn của cải người khác hay bị những dục vọng xa vời ám ảnh. Sau cùng, người ta tìm được một chú tiều phu ở ven rừng, vừa đốn củi vừa vui vẻ hát vang. Người ta hỏi anh: - Anh có hạnh phúc không? Chú tiều phu trả lời: - Hoàn toàn hạnh phúc. Người ta liền xin anh bán cái áo của anh, giá bao nhiêu cũng được. Nhưng chú tiều phu trả lời, chú nghèo quá, không có cái áo nào hết! Dù có thống trị toàn thế giới cũng không có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ tìm được nơi Thượng Đế. Những thành công trong cuộc đời chỉ tạm bợ và sẽ quên đi. Hạnh phúc không tùy thuộc giàu hay nghèo, song tùy thuộcnơi Thương Đế. Lời Chúa dạy: "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì
157

Ngài sẽ cho thêm các ngươi một điều ấy nữa" (Ma 6:33). 115. TIẾNG CỦA LƯƠNG TÂM Ngày 15-9-1985, một phụ nữ ở tiểu bang Nevada báo cáo với hãng bảo hiểm của cô rằng, tối hôm trước, lúc 7 giờ, cô lái chiếc xe Oldsmobịle, đời 80, đến đậu ở bãi đậu xe gần nhà. Mấy tiếng đồng hồ sau, cô trở ra thì chiếc xe của cô đã bịến đâu mất. Ít lâu sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe, nhưng đã bị cháy, không còn sử dụng được nữa. Cô này có hai nhân chứng. Nhân chứng thứ nhứt là người bạn trai của cô ta, còn nhân chứng thứ hai là một cô bạn gái. Mặc dù đã nghi ngờ từ lúc đầu đây không phải là một vụ ăn cắp xe hơi, nhưng chỉ là một vụ dàn cảnh đốt xe để lãnh tiền bồi thưởng, hãng bảo hiểm đã phải bồi thường 4.450 đô la cho chủ xe vào tháng 12-1985. Nhưng vào trung tuần tháng 3- 1986, nhân chứng thứ hai, tức là cô bạn gái của người chủ chiếc xe Oldsmobịle đã khai với cơ quan công lực rằng, lời khai đầu tiên của cô hoàn toàn sai sự thật. Rồi cô đưa ra đầy đủ chi tiết cho bịết cách
158

nào người chủ xe đã dàn cảnh làm như chiếc xe đã bị đánh cắp và đốt cháy. Nhân chứng này cũng nói thêm rằng, cô quyết định nói ra sự thật vì cô bị một chứng nan y không thể nào thoát chết, nên không dám để lời chứng dối cứ đè nặng lương tâm. Lương tâm là khả năng tinh thần phán đoán giá trị hành vi thiện ác, thúc đẩy con người làm điều thiện, tránh điều ác. Người ta ai cũng có lương tâm để phân bịệt tốt, xấu để cắn rứt, để cáo trách khi người ta làm điều xấu và để cho người ta một cảm giác thoải mái phấn khởi khi làm điều tốt. Lương tâm là một bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh rằng toàn thể nhân loại có chung một nguồn gốc và nguồn gốc đó là Thượng Đế. 116. NGƯỜI TỐT THƯỜNG PHẢI ĐAU KHỔ HƠN NGƯỜI XẤU Đệ tử của một đạo Sĩ Do thái thưa với thầy mình rằng: - Thưa thầy, tại sao những người lành lại phải đau khổ hơn những người xấu ? Vị đạo sĩ trả lời:
159

- Hãy nghe đây, một người nhà nông có hai con bò, một con khỏe mạnh và một con yếu. Ông ta sẽ đặt ách kéo cày lên con nào? - Chắc chắn là trên con khoẻ. Vị đạo sĩ kết luận: - Chúa là Đấng hay thương xót cũng hành động như thế. Để kéo thế giới tiến tới, Ngài đặt ách lên những người tốt. (MV). 117. TÁNH HAY THAN VÃN Một đạo hữu có vườn trồng bắp cải. Ông mục sư đi ngang qua hỏi: - Sao, vườn của bà thể nào? Bà trả lời: - Chúa có thương gì tôi đâu? Bắp cải chẳng lớn gì cả, bán không .được chỉ để cho heo ăn thôi! Ông mục sư an ủi: - Bà cầu nguyện với Chúa đi, chắc sang năm sẽ khá hơn ! Năm sau, ông mục sư lại hỏi thăm: - Sao, bắp cải năm nay có khá không?
160

Bà trả lời: - Chán quá, bắp cải nào cũng lớn hết, chẳng có cái nào nhỏ cho heo ăn! (TTNS). 118. KHÔNG ĐỌC KINH THÁNH VÌ MẤT ĐÔI KÍNH Có một mục sư đi thăm tín đồ. Khi đến một gia đình nọ, ông khuyên gia đình ấy nên đọc Kinh thánh. Thiếu phụ, chủ gia đình, nói với mục sư ngày nào bà cũng đọc Kinh thánh cả. Nhưng đã ba tuần qua bà không đọc được chữ nào, vì bị mất đôi kính đeo mắt Trước khi từ giã ra về, mục sư xin bà lấy Kinh thánh ra để đọc một đoạn. Bà này chạy tìm khắp nơi, cuối cùng một em nhỏ đã thấy cuốn Kinh thánh của bà để quên trên kệ sách. Vừa cầm đến và mở ra, mục sư thấy ngay đôi kính đeo mắt kẹp trong cuốn sách ấy. Đó là đôi kính bị mất đã ba tuần. (NS). 119. SAI MỘT LY ĐI NGÀN DẶM Trong một cuộc diễn tập, một chiếc tàu ngầm của Liên Xô hoạt động ở bịển Barents nằm về phía Đông Bắc âu châu, đã bắn một hỏa tiễn liên
161

lục địa, nhằm vào một mục tiêu trên bán đảo Kamchatka, thuộc Tây Bá Lợi Á. Nhưng vì một lý do kỷ thuật nào đó, hỏa tiễn này bay lệch xuống hướng Đông Nam và rơi vào một địa điểm gần Mãn Châu, bên Trung quốc, cách mục tiêu 1.500 dặm, tức là vào quãng 2.400 cây số. Một chuyên viên quốc phòng của Hoa kỳ khi loan tin này, có tuyên bố, đây chỉ là một trục trặc kỷ thuật có thể xảy ra cho bất cứ quốc gia nào. Tạp chí Newsweek, số ra ngày 29- 9- 1986, phê bình rằng: "Rất may hỏa tiển của Liên Xô không có gắn đầu đạn nguyên tử, nếu hỏa tiễn đó có đầu đạn nguyên tử và bay lạc vào lãnh thổ Trung quốc thì hậu quả của "trục trặc kỷ thuật" này có thể tai hại không lường được". *Việt Nam có câu tục ngữ nói rằng: "Sai một ly, đi ngàn dặm". Trên lãnh vực tâm linh, việc" sai một ly" đi một ngàn hay một vạn dặm là việc có thể xảy ra, nếu chúng ta coi thường những trục trặc trong linh hồn chúng ta. Một số người bịết có Thượng Đế, nhưng tìm không đúng đường. Chỉ sai một ly đã khiến họ rơi vào nơi hình pạt thay vì họ được vào hưởng phước đời đời ở thiên đàng. Chúa Giêsu phán:"Ta là đường đi chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai
162

được đến cùng Cha " (Giăng 14: 6). Đến với Chúa Giêsu là chọn đúng đường, sai một ly sẽ sai đường ngay. (ĐTPA). 120. CÁCH GIỮ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG Tại nước Ba Tư xưa, có một người chăn chiên rất trung thành với quốc vương, nên được quốc vương nâng đỡ, cuối cùng làm đến tể tướng. Bạn hữu của người thấy thế sanh lòng đố kỵ, tìm cách lật đổ người. Họ cử đại bịểu ra mắt quốc vương, tâu: - Tâu vua, vua đã làm một việc bất công khi thăng cấp cho một kẻ chăn chiên lên làm tể tướng. Người ấy chỉ là một nông phu hèn hạ, không có công trạng gì, nay làm tể tướng thì chức vị cao hơn chúng tôi, quyền thế cũng hơn chúng tôi. Vậy, xin vua vui lòng xét lại. Quốc vương liền đáp: - Đó là người hết sức trung trực, mười phần trẫm có thể tín nhiệm được cả mười. Song nếu chư khanh có thể tỏ ra bất cứ một sự lầm lỗi nào đáng kể của người, thì trẫm sẵn sàng nghe lời chư khanh mà xét lại. Vậy, chư khanh cử tự đo quan sát và báo cáo lại cho trẫm.
163

Sau một thời gian dò xét, họ khám phá ra rằng trong dinh tể tướng có một phòng riêng, thường thường đóng kín. Mỗi tuần lễ tể tướng vào đó một lần, ở trong ấy khá lâu, rồi lại đi ra và đóng cửa phòng lại. Họ cho rằng tể tướng đi vào trong đó để làm những việc không nên làm, hoặc cất giấu những gì lấy lạm của vua. Vì vậy, họ đem mọi sự trình cho vua rõ. Quốc vương nói: - Vậy trẫm cho phép chư khanh đến gỡ cửa phòng ấy và lục soát cho kỹ, xem người đã vào đó để làm gì? Vâng lệnh nhà vua, họ bèn đến dinh tể tưởng, gỡ cửa phòng đặc bịệt ấy ra và lục soát thật kỹ xem có sự bí mật gì trong đó. Nhưng họ thấy phòng ấy chỉ là một căn phòng trống, chẳng có gì khác, ngoài một đôi giày cũ và chiếc áo rách. Thấy thế, họ cho là kỳ quái, không hiểu sự thật là gì bèn đi thuật mọi sự cho vua nghe. Quốc vương liền triệu tể tướng đến hỏi tại sao lại để trong phòng riêng một đôi giày cũ và chiếc áo rách như vậy, và mỗi tuần lễ tể tướng vào đó một lần để làm gì. Tể tướng đáp: - Tâu vua, đôi giày cũ và chiếc áo rách ấy, là giày và áo của tôi lúc còn chăn chiên. Tôi để
164

những vật ấy trong phòng riêng, mỗi tuần vào đó nhìn lại một lần, để đừng quên rằng tôi vốn xuất thân từ chỗ hàn vi, không có tài đức gì đáng so sánh với địa vị cao trọng ngày nay cả. Tôi làm như thế là để giữ lòng khiêm ti trong mọi sự, hầu cố gắng cho được xứng đáng với sự tín nhiệm và ân huệ của nhà vua. (NS). 121. VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ CỦA THIÊN ĐÀNG BẰNG HẰNG THẾ KỶ Có một câu chuyện kể một vị tu sĩ được vị tu viện trường sai vô rừng để thi hành một công tác. Trong rừng, vị tu sĩ này lặng nghe vài giây đồng hồ tiếng chim ca hát vang từ thiên đàng xuống. Khi trở về, người gác cổng không nhận ra được vị tu sĩ này nữa. Tu viện trưởng và các tu sĩ khác đều là người lạ. Không ai nhận ra vị tu sĩ này cả. Cuối cùng một người nhớ đến một câu chuyện kể về một tu sĩ trước đây nhiều thế kỷ đi vô rừng mà không trở về. Vị tu sĩ này chỉ thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc thiên đàng trong vài giây đồng hồ, nhưng
165

đối với người khác, vài giây đồng hồ dài bằng vài thế kỷ. (RW). 122. BẮT TAY Guido Fontgalland, nổi tiếng thế giới vì có cuộc sống đơn sơ và đầy tình yêu cao thượng, đã chết năm 1925 khi mới đầy 12 tuổi. Từ lúc lên 5, mỗi lần bố thí cho người nghèo, Guido luôn luôn bắt tay họ. Có người hỏi lý do của cử chỉ này, Guido đã trả lời rằng: - Tôi muốn cho người nghèo một chút gì của chính tôi. Tiền của thuộc về ba má tôi, nhưng bắt tay là thuộc về tôi. Tôi thấy rằng những người nghèo rất thích được bắt tay như vậy. (MV). 123. LÀM SAO ĐƯỢC PHƯỚC BỀN LÂU Khi nghĩ đến Hồi Giáo, nhiều người tưởng rằng tôn giáo này chỉ thịnh hành ở Á Châu và Phi Châu, nhất là vùng Trung Đông và một số quốc gia như Hồi quốc, Bangườiadesh, Phi Luật Tân, Nam Dương...Nhưng một số quốc gia Au Châu như Albanie, Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi, Hy Lạp và cả Tây Ban Nha nữa, cũng đã là lãnh thổ Hồi Giáo trong mấy trăm năm.
166

Vị vua Hồi giáo nổi tiếng nhất cuả Tây Ban Nha là Abder Rahman Đệ Tam, đã bịến Tây Ban Nha thành trung tâm khoa học cuả Au châu và thế kỷ thứ 10. đã tuyên bố rằng:"Ta đã ngồi trên ngai vàng 50 năm, đã kinh nghiệm chiến thắng và hoà bình, được thần dân mến phục, kẻ thù sợ hãi, đồng minh kính nể. Danh lợi, quyền quý và tất cả các thú vui trên trần gian ta đều có cả. Nhưng khi ngồi tính thật kỹ số ngày ta được haòn toàn hạnh phúc, thì con số đó quá ít ỏi, chỉ vỏn vẹn có 14 ngày. Làm vua một nước lớn, có quyền thế, danh vọng, giàu sang trong tay suốt 50 năm, tức là 18.250 ngày, mà chỉ được hưởng 14 ngày hạnh phúc! Nhiều người ngày nay tưởng danh vọng, giàu có, quyền thế là hạnh phúc, nhưng thật ra những thứ đó đều không thể hoàn toàn đem lại hạnh phúc. Nhưng ngày hạnh phúc do các thứ ấy mang lại rất là ít ỏi. Lời Chuá phán:"Phước cho kẻ nào chẳng theo mưu kế cuả kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhơ, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê Hô Va và suy gẫm luật pahp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cầy trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thới tiết, lá nó cũng chẳng tàn
167

héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng".(Thi 1:1- 3) 124.TẠI SAO GIẢNG THẬP TỰ GIÁ MÃI? Một mục sự bị một người vưà tin Chuá chất vấn: - Tại sao trong bài giảng nào tôi cũng nghe mục sư giảng mãi về thập tự giá? Mục sự trả lời: - Phaolô nói rằng:"Nhưng về phần tôi, tôi quyết hẳn chẳng khoe khoang gì, chỉ khoe khoang về thập giá cuả Chuá chúng ta là Giêsu Christ"(Gal 6:14). Tôi được cứu bởi thập tự giá cuả Chuá Cứu Thế nên tôi cứ khoe khoang mãi về thập tự giá ấy. Người âý hỏi: Ngoài việc Chuá chết trên thập tự giá đền tội cho loài người, thập tự giá còn có thu hút gì khác? Mục sư nói tiếp: - Hãy nhìn vào thập tự giá mà xem, bạn se thấy có một người chết ở đó(Giăng 19:18). Nhìn kỹ hơn nữa, bạn sẽ thấy người ấy là Đức Chúa
168

Trời (II Cô 5:19). Nhìn kỹ hơn nưã bạn sẽ thất người ấy gánh hết tội lỗi cuả nhân loại(Es 53:6, I Phi 2:24). Cứ nhìn kỹ nưã bạn sé thấy chính bạn cũng bị đóng đinh với Chúa(Gal 2:20) và sự sống cũ cuả bạn đã kết liễu tại đó (Côl 3:3). Hơn thế nữa, sự tha thứ(Eph 1:7), sự hoà bình(Côl 1:20), sự làm chotinh sạch(I Giăng 1:7), và quyền năng(I Cô 1:8) đều ở nơi thập tự giá cả 125. NHỜ CÁCH ĂN NÓI MÀ BỊẾT LÀ TÍN ĐỒ ĐẤNG CHRIST Trong tờ báo Đãng Tháp, có đãng câu chuyện của một vị mục như sau: Một hôm, một mục sư đi tàu từ Tân Ghi Nê về Hương Cảng. Tàu Vượt bịển trong 12 ngày. Mỗi buổi chiều vị mục sư thường ngồi trên boong tàu để thưởng ngoạn cảnh trời cao bịển rộng, bốn bề bát ngát mênh mông, cũng có nhiêu lúc trò chuyện với khách cùng tàu. Một hôm, trong những hành khách, có một người đến hỏi rằng: - Nếu tôi không lầm, thì ông hẳn là một tín đồ Đấng Christ? Mục sư mỉm cười và nói:
169

- Tôi cũng đoán ông là tín đồ Đấng Christ, vì đã nhiêu lần tôi thấy ông đọc Kinh thánh. Nhưng về phần tôi, tôi có đọc Kinh thánh đâu mà ông đoán được tôi là tín đồ? Người ấy đáp: - Tôi chỉ xem lối phục trang, với cách ăn nói của ông mà đoán bịết ông là tín đồ Đấng Christ (NS). 126. NẾP SỐNG HẰNG NGÀY GIỐNG CHÚA Một tín đồ đã kể lại một chuyện thật như sau: Trước đây tôi từng làm công trong một vườn dừa, cách thành phố xa lấm. Khi chiến sự bộc phát ở Thái Bình Dương, tôi phải về thành phố ở. Nhưng trước khi ra đi, tồi phải tìm cách cất giấu số tiền dành dụm được từ lâu. Số tiền ấy không thể mang theo được, vì nếu quân đội Nhật khám thấy, thế nào chúng cũng tịch thu mất. Sau khi đã suy đi tính lại, tôi mới quyết định đem tất cả của cải thu góp được bỏ vào một cái hũ. Để tránh ấm ướt tôi lại cẩn thận trét cái hũ ấy bằng xi măng, trước khi đem chôn ở một nơi kín đáo trong vườn dừa. Tôi cho làm như thế là hay
170

nhất, vì sau ngày chiến tranh kết liễu, tôi chỉ cần trở lại chỗ ấy đào cái hũ lên, là thấy lại của cải nguyên vẹn. Sau đó không lâu, tôi bị quân đội Nhật cưỡng bách đi làm việc tại đảo Salômôn. Tôi đã ở đó cho đến ngày thế chiến thứ hai chấm dứt. Sau khi chiến tranh kết liễu rồi, tôi mới được một chiến hạm Úc chở về đất cũ. Về đến nơi, mọi sự mòi vật đều đã thay đổi. Vườn dừa, là nơi tôi làm việc trước đó, đã về tay chủ khác. Để tìm lại của cải chôn giấu, tôi đành phải đến gập người chủ mới để xin phép được đào cái hũ lên. Sau khi nghe tôi thuật rõ mọi sự, người chủ nầy nhìn vợ mỉm cười. Bà nầy nói: - Cái hũ của ông, chúng tôi đã đào lên rồi. Lúc mới đào được chúng tôi không bịết nó thuộc về ai, nhưng nay nghe ông nói, mới bịết cái hũ ấy là của ông. Như vậy xin để vật qui nguyên chủ. Nói xong, hai ông bà đem cái hũ ra trao cho tôi. Khi vừa trông thấy, tôi vui mừng khôn xiết, và hỏi: - Ông bà hẳn là tín đô Đấng Christ?
171

Họ mỉm cười và gật đầu. Tôi nói tiếp: - Chỉ tín đồ thật của Chúa Giê Xu mới là người thành thật và công nghĩa, thấy của không phải là của mình thì không ham. Xin Chúa ban phước lại cho ông bà. Trên đường từ đó trở về, lòng tôi suy nghĩ. Trong những năm chiến tranh loạn lạc, bịết bao người, kể cả những tín đồ hữu danh vô thực, đã vì lòng tham mà cướp đoạt của cải người khác. Nhưng hai vợ chồng nầy thì lại tỏ ra không tham của cải không thuộc về mình. Những người tin theo Giê Xu và giống Giê Xu như vậy, trên đời thật hiếm có thay! (NS). 127. BẢN NĂNG ĐỊNH HƯỚNG V ào tháng 6-1957, một người thả một chim bò câu đưa thơ từ thành phố Dyfed, xứ Wales bên Anh quốc và đinh ninh rằng bồ câu sẽ tìm về chuồng nội trong đêm đó. Nhưng mãi đến 11 năm sau, tức là năm 1968, người ta mới thấy lại con chim bò câu đó, nhưng chim đã chết, và được gói trong một hộp cạt tông gởi từ nước Ba Tây, bên Nam Mỹ, về Anh.
172

Không một ai giải thích được tại sao chim bồ câu đưa thơ, là một loại chim có bản năng định hướng rất chính xác lại có thể bay lạc đến hàng chục ngàn cây số như vậy. *Lương tìm là một giác quan định hướng kỳ diệu mà dấng Tạo Hóa đặt trong con người chúng ta. Nhưng Thánh kinh nhiều lần cảnh cáo chúng ta đừng hoàn hoàn tin tưởng vào lương tâm, vì lương tâm không còn sáng suốt trọn vẹn như lúc mới được Thượng Dê dựng lên nữa. Từ lúc con người xa cách Thượng Đế, lương tôm đã bị tội lỗi, các phong tục tập quán, các tiêu chuẩn luân lý đạo đức do người ta đặt ra làm lệch lạc và không còn bén nhạy như thuở ban sơ nữa. Chỉ khi nào chúng ta ăn năn quay về với Chúa, Chuá xóa sạch tội khiên lương tâm thanh sạch, lúc đó lương tâm mới nhạy bén. (ĐTPA). 128. LÒNG NHÂN TỪ CẢM HÓA Một bà mẹ lo lắng nhiều vì đứa con trai không đi nhà thờ nữa, mà lại theo những bạn bè xấu và tỏ vẻ bất mãn mọi chuyện. Bà mẹ đau khổ nầy đã tìm mọi cách để đưa con về đường tốt,
173

nhưng tất cả đều vô ích. Một ngày Chúa nhựt nọ, bà nẩy ra một ý tưởng và gọi đứa con trai lại: - Con làm ơn làm dúm mẹ chuyện nầy. Hãy đem gói đồ nầy đến cho gia đình ở căn nhà đối diện với chúng ta. Nếu con làm dùm mẹ điều nầy, mẹ hứa sẽ không quấy rầy con bao giờ nữa. Có lẽ để khỏi nghe tiếng mẹ kêu gào nữa, chàng thanh niên đã nhận lời mẹ yêu cầu. Anh ta đi đến địa chỉ như mẹ dặn. Bước vào một căn nhà nghèo nàn và trong kinh hoàng anh đã khám phá thấy một người đàn bà đau ốm với ba đứa con nhỏ đang khóc lóc vì đói. Chàng thanh niên trao vội gởi đồ và muốn rút lui ngay, nhưng người đàn bà đã gọi giật anh trở lại: - Anh ơi, anh không thể đi được khi tôi chưa kịp cám ơn anh. Anh là người cứu độ mà Chúa đã gởi đến cho chúng tôi. Xin Ngài trả công cho anh. Chàng thanh niên ra về đầy cảm động. Ngay hôm sau anh trở lại địa chỉ nầy với một gói đồ khác mà anh đã mua với chính tiền của anh và còn ở lại chơi với mấy đứa nhỏ. Chàng thanh niên đã thay đổi cuộc sống, vì lòng nhân hậu đã làm anh mỗi ngày thêm hạnh phúc. (MV).
174

129. Ở CÕI ĐỜI BÊN KIA Vài năm trước đây, tại Michigan, một em bé có tương lai đầy hứa hẹn qua đời. Người ta đem đạt vào tay em một bó hoa tươi, giữa bó hoa ấy có một búp hồng chưa nở. Đến giờ khâm liệm, mọi người thân yêu nhóm lại để dược thấy mặt em lần cuối cùng. Ngay lúc ấy một việc lạ xảy ra: Búp hoa bỗng dần dần nở thành một đóa hoa hồng tươi thắm trong tay em bé, như nói lên rằng: "đừng khóc vì linh hồn đã ra khỏi xác. Em bé nầy đương nở như một đóa hoa vinh diệu ở cõi đời bên kia". (NS). 130. MA QUỈ RƯỢT ĐUỔI NGƯƠI CÓ ĐỨC Một anh chàng da đen hộ tống ông chủ da trắng đi săn vịt. ông nây là một tín hữu Chúa Cứu Thế. Nhân dịp nói chuyện về vấn đề tôn giáo, ông chủ đã hỏi anh người ở da đen: - Ta chẳng hiểu tại sao mày cứ thường xuyên nói đến tội, đến chống trả cám dỗ, đến ma quỉ. Ta chẳng phải chống trả cám dỗ bao giờ, quỉ nó để ta yên, chẳng bao giờ quấy phá hoặc tấn công chi cả.
175

Anh chàng người ở da đen tra lời lại: - Tôi xin phép được cắt nghĩa việc nầy. Chúng ta đang đi săn vịt. Nhưng con vịt nào bị ông bắn và chết tốt khi rơi xuống thì tôi để nằm yên đó. Nhưng con nào chỉ bị thương khi rơi xuống và tìm cách chạy trốn thì tôi dùng sào nầy mà phang cho chết hoặc không nhúc nhích được mới thôi. Ông là một con vịt đã bị ma quỉ bắn chết tốt rồi, nó để ông nằm yên vì nắm phần chắc rồi. Còn tôi giống như con vịt mới chỉ bị thương và đang tìm cách trốn thoát, do đó ma quỉ đang giơ sào và tìm mọi cách đập tôi. (MV). 131. TƯƠNG ĐỐI Người ta có thuật cáu chuyện của một bà cụ rất cẩn thận, nhất là khi cụ giật những tấm "drap", tức là tấm vải trải giường. Lúc nào cụ cũng dùng loại thuốc tẩy, như chlorox hay eau de javel đế tẩy cho tấm vải thật trắng, và lúc nào bà cụ cũng hãnh diện về các tấm trải giường của mình. Một hôm nọ, sau khi tẩy và giặt mấy tấm drap xong, bà cụ đem ra treo trên mấy sợi dây giăng trong vườn để phơi cho khô. Hôm đó trời đã bắt đầu lạnh, và tuyết bất đầu rơi. Đứng trong
176

nhà nhìn ra vườn, bà cụ trố mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Mấy tấm vải trải giường bà cụ vẫn tưởng là rất trắng bầy giờ sao có màu vàng vàng. Thật ra màu trắng của mấy tấm vải nầy vẫn không thay đổi, nhưng khi tuyết rơi lả tả, mâu trắng của tuyết đã làm nồi bật cái không trắng mấy, hay tương đối trắng của vải, và làm bà cụ tưởng chừng như mấy tấm vải của cụ màu vàng. Nhiều người tưởng mình "thánh thiện, nhưng khi soi qua lời Chúa, chỉ thấy mình như áo nhớp mà thôi, có chăng là tương đối so với người đời chớ không thể nào so sánh với Thượng Đế là Dấng tuyệt đối được. Vì không biết điều kiện tuyệt đối của Thượng Đế và cứ tưởng rằng Thượng Đế có thể chấp nhận tương đối, nên nhiều người đã cố gắng làm lành, lánh dữ, để bao nhiêu thì giờ và nỗ lực tu tấm dưỡng tánh. Chúng ta kính phục những ngươi đã cải thiện rất nhiều, đã đạt đến những địa vị rất tốt, rất đạo đức. Nhưng dù tốt đến đâu họ cũng không thể đạt đến địa vị tuyệt đối hoàn hảo Thượng Đế đòi hỏi được. Chúa phán. "Các con phải toàn hảo như Thượng Đế là Cha các con ở trên trời". Giải pháp duy nhất để được toànhảo là trớ về tiếp
177

nhẩn Chúa Giêsu, tức khấc huyết Chúal Giêsu làm sạch mọi tội chúng ta " 132. CHẲNG CỎ ĐIỀU GÌ KHÓ ĐỐI VỚI CHÚA Một người vô thần, không tin có đời sau, không tin có sự sống lại của thân thể, đến chất vấn mục sư - Người chết làm sao có thể sống lại được, một khi thân thể đã bị thiêu thành trọ bụi và bay theo luồng gió, hoặc đã bị thú dữ ăn nuốt đi. Thể xác của con người, sau khi chết, nếu đã bị phân tán như vậy, thì sống lại làm sao được? Mục sư đáp: - Điều đó thực ra không có gì là khó hiểu. Chẳng có sự gì khó đối với Đức Chúa Trời. Chính cái thân thể mà chúng ta đương có đây cũng do sự tổ bợp của những thể chất từ bốn phương mang lại: Rau, gạo, thịt, muối, đường v v đều không phải đến từ một chỗ. Như vậy, nếu những nguyên liệu ấy đã từ các nơi hợp lại mà thành cái thân thể hiện hữu của chúng ta ngày nay, thì có khó gì cho Đức Chúa Trời khi muốn
178

kết hợp những thứ đã phân tán để khiến con người sống lại? (NS). 133. NGUY HIỂM CỦA RƯỢU Truyện cổ Việt Nam kể: Có một thanh niên làm nghề đốn củi rừng. Một ngày kia, khi vào rừng, anh gặp một ác thần đòi giết anh. Người tiều phu van xin ác thần tha mạng, vì anh còn mẹ và người chị rất thương anh. Ác thần đồng ý tha mạng cho anh với điều kiện là anh phải chọn một trong ba điều: - Đánh mẹ - Giết chị - Uống rượu Anh tiều phu suy nghĩ: Mẹ là bậc sanh thành làm sao đánh được? Chị là người thương mình làm sao giết được? Cuối cùng anh chọn uống rượu. Ngày hôm đó anh trở về nhà trong cơn say, mùi rượu nực nồng, miệng la hét. Mẹ của anh hết sức ngạc nhiên khi thấy con mình đột nhiên hư hỏng, bà liền rầy la con.
179

Trong cơn say, anh tiều phu bị mẹ la rầy, tức giận, nên rượt đánh mẹ mình. Người chị đứng gần thấy em say rượu còn hỗn hào đánh mẹ, chạy đến vừa can vừa quở mắng đứa em. Như chế thêm dâu vào lửa, anh tiều phu đã bị rượu làm mất trí khôn, đã chụp lấy dao đâm chết người chị. Thay vì chọn một, anh chọn hết cả ba. Nguyên nhân cũng chỉ vì rượu. *Lời Chúa dạy. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho người ta hỗ hào. Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan" Châm 20,1) "Ai hoạn nạn? Ai phải buồn thảm? Ai có sự cạnh tranh? Ai than xiết? Ai bị thương tích? Ai có con mắt đỏ? Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. CHớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và luôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn, chích như rắn lục" (Châm 23,29-32). (GN).

134. THƯƠNG PHẠT CÔNG MINH
Một ông tài xế xe đò Greyhound đã 53 tuổi, một hôm đang lái chuyến xe chạy từ Chicago đến Cleveland, thình lình anh nghe tiếng quát: -Giơ tay lên! Mọi người theo lệnh tôi!
180

Ông tài xế biết ngay xe đò của ông bị đạo tặc cướp, một vụ cướp xe đò rất táo bạo. Nhưng khi tên đạo tặc không để ý, ông tài xế mở máy CB, là máy radio thâu phát để kêu cảnh sát đến cứu. Xe cảnh sát ập đến, tên đạo tặc trở tay không kịp, bị cảnh sát bắt dẫn đi. 32 hành khách trên xe đò rối rít cám ơn ông tài xế, còn ông cũng thấy vui vì vừa giúp ích cho người khác vừa hy vọng mình sẽ được hãng tặng thưởng. Ít hôm sau, ông nhận được giấy, không phải là giấy thưởng, nhưng phạt nghỉ 10 ngày không lương, vì đã vi phạm lệnh cấm dùng máy CD trên xe đò. Nghe câu chuyện này, ai cũng chê hãng xe đò không linh động, thưởng phạt không công minh người đáng được thường lại bị phạt. Trên nguyên tắc, ai cũng muôn thưởng phạt công minh, nhưng trong thực tế lại là chuyện khác. Đối với Thượng Đế thưởng và phạt cũng là hai điều rất quan trọng trong luật pháp của Ngài. Loài người thường thưởng phạt không công minh, vì loài người thiên vị, lệch lạc và thiếu sáng suốt, nhưng Thượng Đế là Đấng công minh tuyệt đối không bao giờ thiên vị một ai. Thượng
181

Đế cung là Đấng Toàn Tri, biết tất cả mọi điều và là Đấng Toàn Năng, làm được mọi việc. 135. SỬ DỤNG TIỀN BẠC Nhật báo Tin Nữu Ước đăng tải một mẫu chuyện khôi hài nhưng thật đáng suy nghĩ: Một bà góa già sống âm thầm trong căn nhà tồi tàn, đơn độc, hàng ngày bà cuốc bộ khắp hang cùng ngỏ hẻm, tại các trạm xe lửa để thâu lượm, góp nhặt nhưng vật phế thải trong các thùng rác, bán lấy tiền nuôi thân. Bà thinh lặng, lầm lì, không bao giờ nói chuyện hay tâm sự với một ai. Thế rồi, người ta không thấy bóng dáng bà từ nhiều ngày. Cơ quan cảnh sát được thông báo, họ đến, đẩy cửa bước vào căn nhà hôi hám, lụp xụp của bà. Trên chiếc giường xiêu vẹo, cảnh sát đã tìm thấy xác chết của bà từ nhiều ngày qua, cánh tay khô cằn, cứng ngắt đang cố chỉ về hướng góc phòng. Cảnh sát theo hướng đó tìm tòi, bới móc giữa những ống áo quần mốc meo một gói giấy, mở ra, họ tìm thấy và đếm số tiền hơn 270 ngàn Mỹ kim tiền mặt. Đó là gia tài của một bà góa nghèo sống ăn xin trên vỉa hè, tích trữ từ nhiều năm tháng, để rồi chết trong hoang lạnh cô độc
182

Trong thế giới hôm nay, thật dễ dàng theo lối mị dân,cho rằng những người có thân phận nghèo hèn, khiêm tốn đương nhiên sẵn sàng với nước Trời và ngược lại, những người giàu có thì khó vào nước Trời. Tuy nhiên có những người nghèo hèn nhưng lương tâm ham hố, keo kiệt, lại cũng có những người giàu sang nhưng rộng lòng thi ân: "Sự nghèo khó của tin lành " không nhất thiết căn cứ vào sự thiếu thốn vật chất, của cải, nhưng nhắn đến thái độ từ bỏ, không cho của cải như là cùng đích để lao tâm lao lực nhằm chiếm đoạt, như đánh giá một phương tiện tốt để phụng sự Chúa và tha nhân. (MV). 136. KHÔNG TIN CÓ ĐỜI SAU Một câu chuyện giả tưởng của một bác sĩ sản khoa viết rằng: một lần nọ, bác sĩ thử nói chuyện với bào thai, bác sĩ nói: -Bào thai ơi, thời gian trong bụng mẹ chỉ là giai đoạn sửa soạn, cuộc đời thực sự sẽ đến sau này trên tận thế. Đó là một cuộc đời mà ngươi chưa biết và không thể tưởng tượng ra được. Nghe vậy, bào thai liền nói:
183

-Thôi đừng nói chuyện mê tín dị đoan. Cuộc đời trong bụng mẹ là cuộc đời duy nhất mà tôi biết, ngoài ra không còn cuộc đời nào khác nữa. Một cuộc đời khác chỉ là một điều bịa đặt của những người cuồng tín. Suy nghĩ một hồi, bào thai liền thắc mắc: -Tôi sẽ có mắt ở trên mặt. Để làm chi? Ở đây đâu có gì để nhìn? Tôi sẽ có chân, nhưng tôi không có đủ chỗ để duỗi người ra, có chân để làm gì? Và tại sao tôi phải có tay? Có tay để vòng lại? Tay làm phiền tôi và mẹ tôi. Sự tăng trưởng của tôi trong lòng mẹ vô nghĩa, nếu sau này không có một cuộc đời với ánh sáng, màu sắc và nhiều điều khác để tôi nhìn. Không gian mà cuộc đời khác của tôi sẽ sống chắc vĩ đại lắm. Chắc tôi phải đi nhiều nên tôi mới có chân. Chắc tôi phải làm việc và chiến đấu, nên tôi mới có tay! *Hội thánh của Chúa Cứu Thế dạy chúng ta rằng cuộc đời trong trần gian này không khác gì bào thai đang sửa soạn cho một cuộc đời thực sự sẽ đến sau. Nếu Thượng Đế chỉ tạo dựng chúng ta chỉ để sống một cuộc đời này, chắc chúng ta phải có sự khôn ngoan và kinh nghiệm trước hết,và sau đó sẽ có sức khỏe và tuổi trẻ. Nhờ vậy
184

chúng ta mới biết phải sống như thế nào. Nhưng ngược lại, tuổi trẻ của chúng ta thiếu sự khôn ngoan và chúng ta bỏ lỡ nhiều năm. Khi chúng ta có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm, lúc đó xe tang đã đậu trước cửa nhà. Lúc đó chúng ta có được sự khôn ngoan để làm gì? Cũng như mắt, chân và tay của bào thai sự khôn ngoan dành cho cuộc đời sắp đến. Sự phát triển của con người trong cuộc đời này chứng minh cho một cuộc đời mai sau. (RW). 137. BỊ RỦA SẢ Vì KHÔNG LÀM GÌ CHO CHÚA Một thanh niên đọc Kinh thánh thấy câu: "Sứ giả của Đức Giê Hô Va phán: Hãy rủa sả Mêrô, hãy rủa sả, rủa sả dân sự của nó! Vì chúng nó không tiếp trợ Đức Giê Hô Va" (Quan 5:23), bèn thắc mắc đến hỏi mục sư: -Thưa mục sư, Mêrô làm gì mà bị rủa sả? -Mêrô không làm gì. -Như vậy tại sao Mê rô lại bị rủa sả? -Vì Mê ô không làm gì cả. -Thế thì Mêrô đáng phải làm gì?
185

-Phải đến tiếp trợ Đức Giê Hô Va. -Nếu Mêrô không tiếp trợ, Đức Giê Hô Va có thất bại không? -Dù có tiếp trợ hay không, Đức Giê Hô Va cũng chẳng bao giờ thất bại. -Vì Mêrô không tiếp trợ, Đức Giê Hô Va có thiệt hại gì không? - Chẳng thiệt hại gì, chỉ Mêrô thiệt hại. -Có phải sự thiệt hại ấy là Mê rô bị rủa sả chăng? -Phải, Mê rô bị rủa sả một cách cay đắng! Không phải chỉ Mêrô, mà chúng ta ngày nay cũng bị rủa sả nêú không làm gì cho Chúa. Trong khi còn sống ở thế gian này, nếu chúng ta có thể làm được điều gì cho Chúa mà không làm, cũng đáng bị rủa sả, vì Đức Chúa Trời đã phán:"Chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta"(Xuất 34:20) và"Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê Hô Va " (Phục 16: 16). (NS). 138. HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI Ngày 10- 5- 1927, Charles Lindbergh, một phi công người Hoa kỳ đã cất cánh từ New York,
186

và 33 giờ 30 phút sau đã đáp xuống phi trường Le Bourget, gần Paris, thủ đô Pháp quốc. Chuyến bay này chẳng những là chuyến bay lịch sử mà cũng là chuyến bay đầy gian nan nguy hiểm. Ông Lindbergh kể lại rằng máy bay một động cơ nhỏ bé của ông đã phải vượt qua bão tố, có lần tấm kính cản gió bị đóng đầy nước đá và ông đã phải tìm đủ cách để khỏi ngủ gật, vì nếu lỡ chợp mắt một giây phút là máy bay đủ đâm nhào xuống biển. Nhưng có lẽ cảm giác kỳ lạ nhất của Undbergh là thứ cảm giác ông đã có vào quãng một tiếng đồng hồ trước khi hạ cánh xuống phi trường Le Bourget. Ông mô tả cảm giác đó như sau: "Khi biết chỉ còn một tiếng đồng hồ là đến lúc hạ cánh, tôi lại chẳng thấy nôn nả gì cả. Lúc ấy tôi thấy tỉnh táo lạ thường, không buồn ngủ cũng không còn thấy mệt mỏi rũ rượi nữa. Ngoài trời, không khí mát mẻ và an tịnh lạ thường. Tôi muốn làm sao cứ được ngồi mãi trong buồn lái để hưởng lấy cái thú đã thành công. Lúc đó tôi giống như người leo lên đỉnh núi cao để kiếm một thứ hoa lạ. Khi thấy đóa hoa rồi và bịết chỉ cần với tay ra là hái được, thì người ấy lại cảm thấy hạnh
187

phúc không phải là đóa hoa, mà là tìm được hoa. Hái hoa tức là làm cho hoa héo tàn". Tuy đã lập luận như một triết gia, Charles Lindbergh đã phơi bày rõ ràng tâm trạng của con người khi nói đến hạnh phúc. Theo ông, hạnh phúc là cái gì mong manh sẵn sàng tan biến nếu lỡ bị đụng mạnh. Hạnh phúc nắm trong tay là đóa hoa đã hái đã cắt rời khỏi gốc và sắp héo tàn. Đó chính là hạnh phúc của con người dù thứ hạnh phúc đó l(ì dan~l, lợi hay sắc dục đều cũng có đức tính như nhau. Theo phương diện tiêu cực, hạnh phúc của Nước Trời hoàn toàn ngược với các tham dục của trần gia, vì Thánh kinh quả quyết rằng:"Thế gian với tham dục nó đều qua đi , còn theo phương diện tích cực, hạnh phúc của Nước Trời căn cứ trên bản tính của Thượng Đế chia sẻ với con cái Ngài "yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, trung tín, hòa nhã, tự chủ . Lời Chúa phán: "Trước mặt Thượng Đế có trọn phúc lạc, tại bên hữu Chuá có hạnh phúc bất tận . (ĐTPA). 139. LÒNG CHA Có một vị vua nọ sinh được một người con gái, nhà vua yêu quý người con gái này lắm vì mẹ
188

cô chẳng may mất sớm. Tuy nhiên nhà vua vì công vụ thường phải xa nhà luôn. Sau mỗi chuyến công du, nhà vua thường mang về cho cô công chúa nhiều đồ chơi và áo quần đẹp đẽ. Tuy nhiên cô gái không màng đến những thứ đó, chỉ muốn được gần gũi vua cha mà thôi. Một ngày kia, nhà vua lại phải ngự giá thân chinh. Cô công chúa buồn lắm, muốn đi theo, nhưng vua bảo rằng không được, vì nguy hiểm. Thay vì cho con gái đi theo, nhà vua trao vào tay con một chiếc chìa khóa lớn bằng vàng và bảo rằng: - Khi nào con buồn và nhớ cha, hãy đi mở cửa phòng nào vừa với chiếc chia khóa này, trong phòng ấy, con sẽ được một món quà quý cha dành cho con. Nhà vua lên đường ra đi, cô công chúa ở nhà buồn lắm nên bắt đầu đi mở các cửa. Suốt mấy hôm liền, cô thử hết cửa này đến cửa nọ nhưng không cửa nào vừa với chìa khóa ấy cả. Cuối cùng, cô tìm ra được một cửa phòng nhỏ trên tầng lầu cao nhất, vừa với chiếc chìa khóa bằng vàng đó. Mở cửa bước vào, cô nghĩ rằng sẽ tìm được cả kho tàng châu báu mà vua cha dành cho
189

cô, nhưng trái lại, cô thấy đó chỉ là một căn phòng nhỏ, trống trơn không có gì cả cô buồn quá, khóc nức nở, đợi lúc vua cha về để hỏi. Khi vua cha về, cô than phiền, thì được vua cha trả lời: -Con không thấy lấm lòng của cha trong căn phòng đó sao? Lòng cha không có ai cả, chỉ có một mình con mà thôi! Cô gái biết được ý cha, ôm lấy cha khóc nức nở vì sung sướng. Trong căn phòng của tấm lòng bạn, có bao nhiêu người đang ngự trị? Chỉ có một mình Chúa cai trị hay bao nhiêu đối tượng khác? Chúa không mong muốn gì hơn là một tấm lòng trống để Ngài có thể ngự trị và chỉ có một mình Ngài làm vua trong tâm hồn chúng ta. Đối tượng chúng ta tôn thờ càng nhiều, rối loạn càng lớn. Chỉ khi nào chúng ta để cho một vị vua thống trị hoàn toàn cuộc đời chúng ta mới có hòa hợp, an vui vì thỏa mãn. (TTNS). 140. TỘI Ở TRONG LÒNG Một lần nọ, Tanzan và Ekido là hai nhà sư đang thong dong bước xuống một con đường lầy.
190

Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Đến một khúc quẹo, họ gặp một cô gái xinh đẹp trong chiếc Kimono với khăn quàng cổ bằng lụa, đang đứng bên lề đường vì không thể băng qua ngã tư lầy lội được. Lập tức Tanzan bảo: -Đi theo tôi, cô bé! Đồng thời ông ta đưa tay nhấc bổng cô bé lên đưa qua quãng đường ấy. Ekido thấy thế lấy làm khó chịu. Nhà sư này từ phút đó không thèm nói với bạn một câu cho tới khi dừng lại ở một ngôi đền. Rồi không nhịn được nữa, Ekido lên tiếng: -Chúng ta là nhà tu hành, không được phép gần đàn bà, nhất là những cô gái đẹp, nguy hiểm lắm lắm. Sao anh lại làm như vậy? Tanzan mỉm cười đáp: -Tôi đã bỏ cô ta ở chỗ đó rồi, anh còn mang cô ta tới đây sao? 141. PHƯỚC LIÊN TỤC Cách đây mấy năm, có một câu chuyện thật hi hữu, vì đối với đương sự trong câu chuyện ấy, họa chỉ đến một lần, và cái họa ấy đã bịến thành hai cái phước liên tiếp.
191

Đó là việc đã xảy đến cho ông Robinson: 62 tuổi, ở tiểu bang Maine, Hoa kỳ. Ông này bị đui mù suốt 9 năm. Một buổi chiều nọ, trời mưa giông, ông Robinson đang đứng ngoài vườn thì bị sét đánh trúng và ngã ra bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ông lần mò vô nhà, gọi vợ đem cho một ly nước. Thình lình ông la lên: -Tôi thấy, tôi thấy! Chín năm trước đây, ông Robinson bị đui mù và nặng tai sau một tai nạn lưu thông và bị thương tích ở đầu. Bác sĩ mắt xác nhận rằng suốt chín năm hai mắt ông vẫn tốt không có lẽ vì óc bị thương nên ông không thấy chi cả. Ngoài cái phước được sáng mắt, ông Robinson cũng lần lần nghe rõ hơn và cuối cùng ông đã nghe được rõ ràng mà không cần đến máy nghe nữa. *Người Vệt Nam thường nói: "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". Câu này rất bị quan nhưng rất thấm thiá, vì nó nói lên được cái đau khổ triền miên của con người. Họa sao mà cứ đều dồn dập, còn phước lại quá hiếm hoi. Bị sét đánh trúng mà không nguy hại gì, đã là một cái lạ. Sét đánh
192

trúng vào đầu thế nào lại chữa lành những trục trặc của bộ óc làm cho ông già 62 tuổi đã đui và điếc lại thấy rõ và nghe rõ trở lại, thật là một chuyện hi hữu. Cái phước của ông Robinsơn tuy hiếm thật, nhưng đấy cũng chỉ là cái phước ngắn hạn tạm thời vì đã 62 tuổi, giỏi lắm ông sống thêm được hai ba chục tuổi nữa rồi cũng chết. Nhưng Phúc Am là Tin Mừng của Thượng Để lại bảo đảm cho chúng ta cái phước trường cữu, bất tận. Thượng Đế bảo rằng khi tiệp nhận Phúc Âm, chúng ta liền hưởng được ân phúc của Thượng Đế, rồi phước đó cứ kéo dài liên tục, cả cõi đời tạm này, rồi kéo dài đến đời đời trên thiên đàng hạnh phúc, chứ không như cái phước ngắn hạn, tạm bợ của trần gian. (ĐTPÂ) 142. DI TRUYỀN Hai bác sĩ Mukherjee và Hodgen của Viện Bảo Vệ Thiếu Nhi Quốc Gia có cho đăng vào tạp chí khoa học một bài khảo cứu về ảnh hưởng của rượu đối với bào thai và kêu gọi các phụ nữ đang có thai phải tuyệt đối kiêng cữ rượu trong suốt thời kỳ mang thai. Bác sĩ Brandt của Viện Khoa học Quốc gia cũng vừa đưa ra một lời kêu gọi tương tự, vì theo các cuộc khảo cứu khoa học do
193

mấy cơ quan Y tế của chính phủ liên bang Hoa kỳ thực hiện, thì rượu do người mẹ uống có thể gây cho đứa con còn là bào thai sẽ đần độn sau này. Vì không thể dùng con người để thí nghiệm, nên các nhà bác học đã thí nghiệm 5 con khỉ có thai. Cứ mỗi khi họ chích vào máu khỉ một dung dịch có chất rượu thì mạch máu trong cuống rún bị tấc nghẽn. Cuống rún là khúc ruột nối liền cái rún của bào thai với lá nhau và là đường dây tiếp tế dường khí cùng các chất dinh dưỡng để nuôi bào thai. Khi các mạch máu trong cuống rún bị nghẹt, óc của bào thai thiếu dưỡng khí và có thể bị hư hỏng không thể nào chữa được. Bác sĩ Mukherjee tuyên bố rằng cuộc khảo cứu này thực hiện với loài khỉ, nhưng ảnh hưởng của rượu đối với bào thai của người cũng tương tự và thống kê cho thấy nhiều bà mẹ ghiền rượu đã sinh con bị bệnh thần kinh hay đần độn suốt đời. Cha mẹ ghiền rượu di truyền hậu quả tai hại cho con cái là thực sự ai cũng đã thấy, nhưng có một thực sự khác một số người không chịu chấp nhận là cha mẹ, tổ tiên di truyền tội lỗi và sự chết cho con cái của Đa-vít, là tác giả của nhiều áng
194

thơ trong sách Thi thiên có nói rằng:" Tôi đã sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi 51.5). Thư Rôma trong Tân ước cũng chép ràng. "Vì Ađam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian đem theo sự chết. Do đó mọi người đều phải chết vì mọi người đều đã phạm tội" (Rô 5.12). Mặc dù khi mẹ sinh ra, chúng ta không có quyền chọn lựa, nhưng Đấng Tạo Hóa đang cho chúng ta quyền lựa chọn giữa sự sống vĩnh viễn và sự chết vĩnh viễn, giữa ân phúc khoan hồng của Đấng Tạo Hoá và việc khước từ ơn phước đó đế lãnh án phạt đời đời. Vậy, hãy tiếp nhận Chúa Cứu Thế để được sạch tội và được sống vĩnh viễn ở nước Trời với Đấng Tạo Hóa yêu thương. (ĐTPA). 143. TRUYỀN KHẨU VỀ CHỦ QUÁN Có một câu chuyện truyền khẩu về người chủ quán, làm chủ một chuông súc vật, nơi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh. Thuở ấy, hoàng đế Auguste ra chiếu chỉ kiểm tra dân số. Dân chúng tấp nập trên các đường đi về các thị xã sinh quán để đãng ký, và quán Bết Lê Hem chật ních khách trọ. Lý do là Marcus Publius, một nhà quyền cao chức cả
195

La mã với bộ hạ và ngựa xe, ký lục và vệ bịnh, chiếm gần hết quán. Lão chủ quán già chạy tới chạy lui lăng xăng mà cũng không thỏa đáp hết những yêu sách của vị khách sang, mà lữ khách thì cứ nườm nượp, ai nấy năn nỉ một chỗ trọ qua đêm. Hôm sau, có hai người đến, một gã đàn ông, chừng như là một bác thợ mộc hay một chú thợ gốm thì phải, và vợ của y ngồi gập mình trên lưng một con lừa. Người đàn ông bảo rằng vợ mình bị bệnh và không thể đi xa hơn nữa, nhưng chủ quán nghe năn nĩ mãi bực mình, la người: - Bộ tôi có thể đập gậy xuống đất để hóa phép cho có thêm phòng được sao? Thế là người chủ quán đánh mất cái cơ hội to tát nhất chưa bao giờ tới cho một chủ quán. Nhiều năm sau, một lời bào chữa cứ lập đi lập lại mãi mà không nguôi được nỗi ân hận: "Họ là những người nghèo nàn mà làm sao tôi biết được chứ?". (ĐS). 144. TIẾP NHẬN LỜI MỜI Một viên đốc công một xưởng máy ở miền Bắc nước Anh thường nghe giảng Tin Lành,
196

nhưng anh bối rối vì sợ mình không thể đến cùng Chúa Cứu Thế. Ngày kia ông chủ của anh gởi tới xưởng cho anh một tấm thiếp viết rằng: "Mời anh tới nhà riêng tôi ngay sau giờ làm việc". Anh bèn tới nhà ông chủ. Ông chủ bước ra, nói hơi xẵng xờm: -Anh John, anh muốn gì mà lại đến khuấy rối tôi giờ này? Anh hơi ngạc nhiên, nói: - Thưa ông, tôi có nhận được tấm thiếp của ông báo tôi tới gặp ông sau giờ làm việc mà! Ông chủ hỏi: -Anh chỉ nhận được tấm thiếp của tôi mà anh đến liền sao? Anh đáp: - Thưa ông, đúng vậy. Tôi không hiểu ý ông, nhưng tôi tưởng ông kêu tôi thì tôi có quyền đến! ông chủ nói: -Vậy mời anh vào! Tôi còn một tấm thiếp khác, muốn đọc cho anh nghe! Hai người vào nhà, cùng ngồi xuống. Ông mở Kinh Thánh, đọc câu này: "Hỡi những kẻ mệt
197

mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Ma 11:28). Rồi ông chủ nói: - Tôi chỉ là một ông chủ trong xưởng máy mà viết một thiệp gọi anh, anh tới ngay. Còn đây, Chúa Cứu Thế là chủ tể của nhân loại, đã kêu mời anh như thế, sao lâu quá mà anh chưa chịu đến với Ngài? Anh đốc công đáng thương này liền hiểu ý ông chú, nên nhận lời mời của Chúa Cứa Thế mà tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình. (CNÂĐC). 145. HÔN NHÂN Phụ nữ Việt Nam của bao thế hệ đã buôn tảo bán tần, cũng như đã thực sự lội bờ sông như những con cò ăn đêm để nuôi chồng ăn học: Con cò lặn lội bờ sông, Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Hy vọng của họ là mong sao cho chồng đỗ đạc toàn tài nở mặt nở mày với làng nước để họ cũng được thơm lây hay nói theo kiệu người xưa là: "Võng anh đi trước, võng nàng theo sau". Nhưng tội nghiệp cho nhiều bà, vì họ chỉ giữ
198

được chồng lúc chồng còn hàn vi, đến lúc chồng đã thành ông Cử, ông Nghè, thì lại thực hành ngay câu: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Nhiều người nghĩ đấy là chuyện đời xưa ở cái xã hội phong kiến, chớ bây giờ làm gì có chuyện đó Nhưng cảnh đó bây giờ vẫn còn, và lại xảy ra ngay ở những nước văn minh, như một trường hợp mới được tòa án New Jersey ở Hoa kỳ xét xử về việc ly dị của một cặp vợ chồng. Bà Bonnie Lynn là một sinh viên ban khoa học, đã bỏ học đi làm để lấy tiền nuôi chồng học hết ban y khoa. Khi đỗ xong bằng bác sĩ, người chồng đã lạnh nhạt với vợ và hai bên đưa nhau ra tòa để ly dị. Các phiên tòa trước đấy khi gặp trường hợp tương tự đều chỉ chia cho người vợ những tài sản có thể tính bằng tiền, như nhà cửa, xe cộ, tiền ký quỹ tiết kiệm v.v...Nhưng tòa án New Jersey đã phán quyết rằng, trong trường hợp người vợ đã hy sinh cho chồng ăn học, thì cái bằng cấp của chồng là một thứ tài sản cộng đồng, vì phần đóng góp của vợ rất quan trọng và thực tiễn. Chúng ta đều biết gia đình là nền tảng của xã hội và gia đình là do Đấng Tạo Hóa thiết lập. Nam nữ và hôn nhân nằm trong chương trình
199

sáng tạo tuyệt mỹ của Chúa, và muốn giữ cho vấn đề nam nữ hôn nhân được tốt đẹp hoàn hảo, người ta không thể nào đi ra ngoài chương trình của Đấng Tạo Hóa. Tất cả đổ vỡ đau khổ trong gia đình,từ cái đau khổ âm thầm nín chịu của gia đình Việt Nam đến cái cảnh đem nhau ra tòa án kiện nhau để tranh giành tiền bạc quyền lợi chỉ vì người ta đã bấtt tuân nguyên tắc bất di bất dịch của Đấng Tạo Hóa. Nguyên tắc ấy được Đức Chúa Giêsu tuyên bố: "Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ, rồi phán ràng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai sẽ cùng nên một thịt sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đấng Tạo Hóa đã phối hợp"(Ma 19:4-6). 146. NGƯỜI THẢ BOM NGUYÊN TỬ TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO Sáng sớm ngày 6- 8- 1945, viên đại úy phi công Mỹ Robert Lewis đã nhận được lệnh cất cánh thi hành một phi vụ quan trọng, nhưng anh
200

không hề biết phi vụ này quan trọng đến mực độ nào. Vào khoảng 11 giờ, Lewis được lệnh tiến vào không phận Hiroshima và thả trái bom số 1. Trở về căn cứ, anh đã được tiếp đón như một anh hùng. Nhưng khi biết được rằng trái bom nguyên tử do mình ném xuống Hiroshima đã làm hàng trăm ngàn người chết và hàng vạn người bị thương, Lewis bắt đầu suy nghĩ dữ dội. Anh giả từ binh nghiệp để thực hiện một quyết định: -Tôi đã được sai đi giết hàng trăm ngàn người. Chiến tranh thật ghê tởm! Tôi muộn kiến tạo một thế giới đầy yêu thương. Sau đó Lewis dấn thân trở thành một nhà truyền giáo rao giảng hòa bình và tình yêu của Thượng Đế cho tất cả mọi người. (MV). 147. THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ BIỆT RIÊNG CHO THÁNH LINH NGỰ Một vị mục sư đi ngang một tiệm bán đồ cổ Đại Hàn ở Los Angeles, ông chú ý đến cái tô bằng đồng rất đẹp. Ông bước vào tiệm hỏi: -Ông chủ ơi, cái tô súp đó giá bao nhiêu tiền? Người chủ tức giận:
201

-Tôi cấm ông gọi cái đó là cái tô súp. Vị mục sư xin lỗi: -Nếu tôi có xúc phạm ông điều gì thì xin tha lỗi, tôi tưởng nó cũng là cái tô súp như những cái khác. Người chủ trả lời: -Đó không phải là tô súp, nhưng là cái tô được chế tạo cách đặc biệt, chỉ chứa đựng một loại rượu đặc bịệt, trong một buổi lễ đặc biệt, đó là lễ cưới của hoàng gia Đại Hàn, và chỉ một mình vua Đại Hàn mới có quyền uống rượu từ chén đó thôi. Đời sống chúng ta cũng vậy, đã được Chúa Cứu Thế Giêsu đổ huyết ra mua chuộc, biệt riêng ra tháh, con để làm chỗ Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự mà thôi Cuộc đời chúng ta không thể chứa điều gì khác ngoài Chúa Thánh Linh là Đấng đang ngự trị trong đền thờ thân thể chúng ta. (ĐM). .

202

148. HÃY LÀM ĐIỀU THIỆN CHO MỌI NGƯỜI Có một cậu kia được cha mình đưa đi xem hát xiếc. Hai cha con đứng sắp hàng chờ đến phiên mình mua vé vào cửa. Phía trước họ là một gia đình mười người. Tám đứa con ngoan ngoãn đứng theo hàng đôi, chờ cha mẹ chúng mua vé. Hai ông bà đó cứ đếm mãi số tiền họ có nhưng vẫn không đủ tiền. Họ sẽ phải đưa các con mình ra về trong thất vọng não nề. Họ lúng túng bối rối không biết phải cắt nghĩa thế nào với những đứa con ngây thơ của mình. Thấy vậy cha cậu bé giả vờ làm rớt tớ giấy hai mươi đồng bên chân hai ông bà đông con kia rồi nhặt lên và nói rằng: -Kìa, tiền ông bà làm rơi! Hai ông bà đó mừng quá vì đã có đủ tiến cho các con mình xem xiếc. Họ cảm ơn cha cậu bé rồi vội vã đưa các con mình vào cửa. Trong khi đó hai cha con cậu bé lẳng Lặng ra về hẹn nhau dịp khác đến xem xiếc. Lòng họ cảm thấy vui cách nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa vì đã làm được một việc thiện nho nhỏ.
203

Lời Chúa dạy: "Vậy, đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin" (Gal 6:10). (ĐSPNBT). 149. PHẠM HÚY Thái Lan là một nước quân chủ lập hiến. Điều khiển guồng máy nhà nước là vị thủ tướng và nội các, nhưng đứng đầu nước Thái Lan vẫn còn có vua và hoàng hậu rất được mọi người kính nể. Một lần nọ, trong dịp bầu cử, vị thứ trưởng nội vụ là ông Veera, khi vận động tranh cử cho một người bạn, đã nói đùa một câu như sau: "ước gì tôi được sinh ra làm hoàng tử! Làm hoàng tử thì giờ này tôi được ngồi uống rượu chứ không phải đứng đây làm gì cho mỏi chân". Ông Veera chẳng những nói như vậy mà lại còn dùng ngôn ngữ chỉ dùng cho nhà vua như cách ta nói bệ hạ, hạ thần...Vì vậy một người trong đám đối lập đã tố cáo ông Veera là phạm húy và ông đã phải từ chức vì tội phạm húy, dù trước đó ông đã bằng lòng quì trước quốc hội, trước chân dung của
204

quốc vương và hoàng hậu Bhumibol Adulyadej để tạ tội Ngày xưa, khi nước ta còn có vua, các thí sinh khi đi thi sợ nhất là phạm trường quy, tức là phạm những qui luật thi cử mà thí sinh phải vâng giữ. Một trong những qui luật đó liên quan đến tên họ của nhà vua và hoàng tộc mà thí sinh phải tránh. Người nào vô tình nay cô ý dùng những từ có tên hay có liên hệ đến nhà vua, thì bị kể là phạm húy và bài thi sẽ bị đánh rớt Ngày nay, dù không có vua, nhưng chúng ta cũng vốn có thể mắc phải tội phạm húy khi chúng ta nói phạm đến Thượng Đế hay tha nhân. Chúng ta có lấy danh Chúa nói đùa không? Chúng ta có nói xấu, nhục mạ và nói những lời có hại cho người khác không? (ĐTPA). 150. LUẬT CẤM KHÔNG ĐƯỢC MỞ MIỆMG Trong một cuộc thảo luận quốc tế của các bác sĩ, người ta đặt câu hỏi: -Giải phẫu cơ quan nào trong cơ thể khó nhất? Bác sĩ người Đức đáp:
205

-Giải phẫu óc khó nhất. Bác sĩ người Pháp đáp: -Giải phẫu tim phức tạp nhất. Bác sĩ Nga nói: -Giải phẫu khó nhất là giải phẫu thịt dư ở cổ. Nghe vậy, tất cả đều cười. Nhưng rồi bác sĩ người Nga giải thích: -Quý vị cho rằng lời nói của tôi vô lý? Quý vị quên rằng, ở nước tôi, muốn cắt thịt dư ở trong cỗ, bác sĩ phải cắt sọ mổ qua óc, xuống đến cổ, vì tại nước chúng tôi có luật cấm không được mở miệng! (RW). 151. KẾT BẠN VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU Nhà thơ danh tiếng Samuel Walter Foss, một lần kia đi lạc vào khu rừng vắng. Đang khi khát nước quá đỗi ông thấy bên lề đường có cái bảng đề chữ: -Nếu có khát, xin đến bên giòng suối mát. Đi một đỗi nữa, nhằm lúc mệt nhoài, ông lại thấy có bảng đề chữ: -Nếu có mệt, xin hãy tạm dừng chân.
206

Tiếp tục đi một đỗi xa xa nữa thì ông thấy có lời mời: -Nếu không ngại xin hãy đến gần. Khi bước vào căn nhà của ông lão bên ven rừng và dùng bữa cơm chung thanh đạm, ông lại được đọc thêm một hàng chữ nữa: Và bây giờ chúng ta hãy nối kết tình thân. Được làm con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có bổn phận kết bạn với Chúa, tương giao cách đậm đà, khắng khít với Ngài đối với con cái Chúa, chúng ta cần thường xuyên hột họp với anh em trong hội thánh trongtinh thần hòa hợp hoan hỉ, nâng đỡ lẫn nhau, ủng hộ cho nhau, để ngày càng trở nên hoàn hảo. (ĐSPNBT). 152. NGƯỜI THỢ CHỈ GIỎI KHI CÓ DỤNG CỤ TỐT Tạp chí của Hiệp Hội Y Khoa Hoa kỳ (American Medical Association) có kể lại câu chuyện đã xảy ra tại một bệnh viện ở Omaha, tiểu bang Nebraska, như sau: Một bệnh nhân 38 tuổi, người to lớn đẫy đà, đến than phiền với một bác sĩ là ông ta bị đau nhói trong ngực. Ông ta nói trước đây ông không hề bị đau tim hay đau phổi,
207

chỉ có ngày hôm trước ông đã tập thể thao hơi nhiều. Bác sĩ lấy cái ống nghe đặt nghe ngực bệnh nhân và thấy phổi bên phải bình thường, nhưng phổi bên trái lặng câm, không có tiếng gì cả. Bác sĩ cho là có không khí trong lồng ngực ở ngoài hai lá phổi, y học gọi là chứng "tràn khí ngực" (pneumothorax). Nhưng sau khi cho thở dưỡng khí và chiếu điện, bác sĩ thấy bệnh nhân không có triệu chứng gì khác thường cả, nên lại lấy ống nghe, nghe ngực bệnh nhân lần thứ nhì. Lần nầy, bác sĩ nhận thấy phổi bên trái bình thường, còn phổi bên phải lại lặng câm, tức là ngược hẳn với lần trước. Bác sĩ nầy gọi một bác sĩ khác đến, và sau khi nghe ngực bệnh nhân, bác sĩ thứ hai cho biết cả hai lá phổi đều bình thường, không có gì khác lạ cả. Vị bác sĩ thứ nhứt không tin, nên nghe ngực bệnh nhân một lần nữa và lần nầy ông vẫn nhận thấy chỉ có lá phổi bên trái bình thường còn lá phổi bên phải vẫn lặng câm như chết. Lúc đó, vị bác sĩ thứ nhứt mới cầm ống nghe của mình lên xem, thì thấy ống cao su của ống nghe đã bị nứt sáu bảy đường dài. Khi nghe ngực bệnh nhân lần thứ nhứt, bệnh nhân đứng xây ngực phía bên phải, nên khi đặt ống nghe lá phổi
208

bên phải, ống nghe không bi dàn ra, các đường nút của ống cao su không bị hở và bác sĩ nghe được tiếng không khí ra vào lá phổi. Đến khi đặt ống nghe lên lá phổi bên trái, ống nghe bi kéo thẳng ra, mấy đường nút cũng dàn ra làm cho âm thanh bi lạc mất và bác sĩ tưởng lá phổi bên trái lặng câm như chết. Khi kể lại câu chuyện nầy, hai vị bác sĩ trên đây đã kết luận rằng "người thợ chỉ giỏi khi co dụng cụ tốt". (ĐTPA). 153. KINH THÁNH LÀ KIM CHỈ NAM CỦA CUỘC SỐNG Một thanh niên ra tỉnh làm việc kiếm ăn. Một người bạn tiễn chân anh, nhắn nhủ: - Nầy anh, hãy nhớ rằng anh sắp ra khơi đầy nguy hiểm. Anh đáp: - Phải, tôi biết thế lắm. Đoạn, anh móc trong túi ra cuốn Thánh kinh giơ cao lên cho bạn thấy, rồi nói tiếp: - Nhưng tôi sẽ cầm cái địa bàn nầy để vững tay lái và đúng hướng.
209

* Phao Lô khuyên Timôthê:"Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy vì biết con đã học những điều đó với ai và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê Xu Christ". Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành " (II Ti 3:14-17). (MV). 154. CHỜ ĐỢI NGƯỜI YÊU lsabella da Noronha là người đàn bà đẹp và giàu có nhất tại Bồ Đào Nha, chết năm 1948. Cô nổi danh không vì giàu nhưng vì chuyện tình cô "chờ đợi". Chuyện tình bắt đầu vào một đêm khi Isabella được giới thiệu cho một chàng trai lịch lãm qui tụ mọi tinh hoa xã hội. Cả hai đều yêu nhau ngay từ phút đầu gặp gỡ. Họ kết thúc đêm đầu với lời hẹn hò gặp lại đêm sau tại một góc đẹp nhất của quảng trường. Thế nhưng, không biết vì ý do gì người con trai đã lỗi hẹn. Isabella
210

đợi chờ sáu giờ liền, cuối cùng phải thuê xe ngựa về nhà. Tràn đây hy vọng, nàng trở lại điểm hẹn đêm kế tiếp, trở lại điểm hẹn đêm kế tiếp nữa...Để mãi mãi đợi chờ. Nàng đã mua góc quảng trường nơi điểm hẹn, xây ngôi nhà để chờ đợi người yêu. Isabella đợi người yêu suốt 37 năm dài mà người yêu không bao giờ đến. Trước khi từ giã cõi đời nàng để lại lơi trăn trối: "Xin luôn luôn thắp sáng ngọn đèn trên nấm mộ của tôi, để cho dù trời tối đến đâu, người ta cũng có thể đọc được: "John, em vẫn chờ anh! ". Chúng ta có yêu Chúa và trông đợi Chúa như lời tác giả Thi thiên đã nói không? "Tôi trông đợi Đức Giê Hô Va, linh hồn tôi trông đợi Ngài tôi trông đợi lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa, hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng" (Thi 130:5,6). (ĐSPNBT). 155. LẠC QUAN Người ta kể lại câu chuyện của nhà đạo diễn kịch trường David Belasco có biệt tài làm cho diễn viên do ông điều khiển trở thành lạc quan.
211

Ngay cả những diễn viên giữ những vai trò tầm thường cũng được nhà đạo diễn nầy làm cho phấn khởi và tưởng tượng như họ là những diễn viên quan trọng. Một tối nọ, khi màn sân khấu gần được kéo lên, nhà đạo diễn Belasco đến gần một diễn viên hạng bét, và nói: - Lương anh được bao nhiêu? Diễn viên trả lời: - Chỉ có 50 đô một tuần. Nhà đạo diễn liền ôm chặt lấy vai anh ta và nói: - Tối nay anh ráng diễn xuất như anh được lãnh lương mỗi tuần lễ 1.000 đô la. Tội nghiệp cho diễn viên nầy đã ráng tưởng tượng và ráng đóng kịch như mình lãnh lương mỗi tuần lễ 1.000 đô la, trong khi đó, tấm chi phiếu anh lãnh hằng tuần vẫn chỉ có 50 đô la. * Lạc quan và bi quan nhiều khi chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, vì có người đang ở trong tình cảnh hoàn toàn đen tốt lại vẫn giữ được lạc quan, còn người khác đang có đủ điều kiện để lạc quan mà vẫn cứ than vãn thở dài
212

.Nhiều khi tâm lý học cho rằng thái độ lạc quan chẳng những ảnh hưởng đến cơ thể, đến công ăn việc làm và đến cả bệnh hoạn nữa. (ĐTPA). 156. CHẾT VÌ NGƯỜI DA ĐỎ CHƯA ĐƯỢC CỨU David Brainer bị lao phổi, ho ra máu. Bác sĩ bảo ông không được giảng đạo nữa, phải nằm nghỉ, nếu không sẽ chết. Lòng ông xót xa không thể nằm yên được vì cớ những người da đỏ chưa được cứu. Ông nói: "Làm sao tôi nằm khi người da đỏ đang đi vào con đường hư mất đời đời". Ông vùng dậy cỡi ngựa vào rừng giảng cho người da đỏ. Có hàng ngàn người da đỏ tin Chúa, nhưng ông đã ngã gục đang khi giảng vì máu tuôn trào ra khỏi miệng ông. Ông chết đi, nhưng hình ảnh của ông vẫn còn đối với dân da đỏ.Ông chết lúc 28 tuổi, nhưng đời sống ông dài hơn người sống 100 tuổi. * Đời sống dài ngắn không quan hệ. Điều quan trọng là chúng ta có yêu Chúa, cứu người hư mất chăng? Tiếng Chúa vẫn còn vang bên tai chúng ta: "Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt
213

đất, không có ai kiếm, không có ai tìm" (Êx 34:ó). Hãy dấn thân ra đi đem chiên lạc về cho Chúa. (ĐSPNBT). 157. PHƯƠNG PHÁP TRÁNH CÃI VÃ GIỮA VỢ CHỒNG Ngày nọ đạo sĩ Phanxicô đến thăm một gia đình. Vào thấy bà chủ nhà đang khóc, ông hỏi: -Có chuyện gì mà buồn phiền vậy? Bà chủ nhà trả lời: - Chồng con thường hành hạ con, đôi khi còn đánh đập nữa. Đạo sĩ nói: -Tôi biết rằng bà là kẻ tốt lành và do đó hiểu được hiểu được liều thuốc của tôi. Người đàn bà hỏi lại: -Thưa đạo sĩ, thuốc gì vậy? Đạo sĩ trả lời: - Đây, bà cầm lấy chai nhỏ nầy. Mỗi khi chồng bà nổi cơn lôi đinh, bà ngậm một hớp nước kỳ diệu chứa trong chai nầy, cơn giông tố sẽ tan biến một cách huyền nhiệm.
214

Người đàn bà đã thi hành lời vị đạo sĩ dạy. Do đó mỗi khi ông chồng nổi cơn la lối om xòm, bà liền ngậm một hớp nước chứa trong chai, và đương nhiên bà không thể mở miệng để trả lời. Thấy vợ hiền lành và lặng thinh ông chồng bình tĩnh trở lại và cơn giận cũng theo mây khói ngay lập tức. Ít làu sau, vị đạo sĩ trở lại thăm và hỏi: -Liều thuốc của tôi có hiệu nghiệm chút nào không? Người đàn bà trả lời: - Thuốc của đạo sĩ làm con thật mệt, nhưng thần diệu quá sức Vị đạo sĩ kết luận: - Chắc chắn rồi, nhưng chẳng phải nước lạ chi đâu, chỉ là nước tự nhiên thường thôi đấy, nước của lòng nhơn từ... Tôi có một chai cho chồng bà nữa đây! (MV). 158. CẢM THÔNG Viện đại học Gallaudet ở Washington DC là viện đại học duy nhất dành riêng cho người điếc. Việc thay đối viện trưởng của viện đại học nầy vào trung tuần tháng 1-1988 đã làm cho dư luận toàn quốc chú ý. Nguyên do là khi được biết tin
215

tiến sĩ Elisabeth Ann Zinser được ban quản tri chọn làm tân viện trưởng, sinh viên liền biểu tình rầm rộ, đòi tiến sĩ Zinser phải từ chức và một vị viện trưởng mới, cũng điếc như sinh viên, phải được bổ nhiệm tới. Lúc đầu cả tiến sĩ Zinser và ban quản tri đều có thái độ cứng rắn không chịu nhượng bộ, nhưng cuối cùng họ phải làm theo yêu sách của sinh viên. Tiến sĩ Zinser đã từ chức và một vị viện trưởng mới, là một người điếc được bổ nhiệm thay thế. Lý do sinh viên đòi hỏi phải có viện trưởng điếc là vì cho rằng người không điếc không thể nào cảm thông các cảnh ngộ, các khó khăn của người điếc. Lúc tiến sĩ Zinser chưa chịu từ chức, sinh viên đã biểu tình đóng cửa trường, nhưng đến khi nghe tiến sĩ Zinser cho biết sẽ để ra ít tháng học "ngôn ngữ ước hiệu" của người điếc, sinh viên càng chống đối mãnh liệt, vì theo họ và theo các chuyên gia, "ngôn ngữ ước hiệu" của người điếc là một thứ ngôn ngữ rất khó, phải học hỏi và thực hành nhiều năm mới có thể sử dụng để truyền đạt ý tưởng cách thông thạo, chứ nếu chỉ học vài ba tháng thì làm sao thuần thục được và như thế làm sao cảm thông với họ được. (ĐTPÂ).
216

159. XƯNG TỘI SẼ ĐƯỢC THA Một bà kia đến xưng tội với một vị linh mục. Lần nào câu đầu tiên bà nói với linh mục cũng là: "Đêm qua Chúa Giê Xu nói chuyện với con!". Vị linh mục bực mình vì lúc nào bà cũng nói câu đó. Vả lại, sao Chúa không nói với mình mà nói với bà ấy chứ? Linh mục bèn nghĩ ra một kế: - Con, nếu tối nay Chúa Giê Xu nói chuyện với con, cha nhờ con một việc. - Dạ, cha nhờ, con sẽ giúp. Nhưng cha nhờ việc gì? - Con hỏi Chúa cha có tội gì lớn nhất? Một tuần trôi qua. Hai tuần trôi qua, vị linh mục không thấy bà ấy đến. Linh mục cười thích ý: "Bà ấy mắ kế ta rồi!". Thế nhưng, tuần thứ ba bà ta lại đến. Ông reo lên "Ô bà mà "Chúa nói với con đến nữa kia rồi?". Ông hỏi: - Chúa nói gì về tội ta? Con có giúp việc ấy cho ta không? - Dạ có! Linh mục quá hồi hộp: - Chúa nói sao?
217

-Chúa Giê Xu nói "Chúa quên hết rồi?". * Chúa tha hế mọi tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ăn năn tội với Ngài. Lời Chúa chép. "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ra sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9). (ĐSPNBT). 160. CHÚA CÓ NGHE KHÔNG Sau một ngày mệt nhọc, khi ngồi vào bàn ăn buổi cơm chiều, người cha thấy trên bàn ăn chỉ có canh rau sơ sài, nói với giọng trách móc: - Chỉ có vậy thôi à? Ngưng một chút, người cha nói tiếp: - Thôi chúng ta cầu nguyện đi rồi ăn! Sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa cho thức ăn, cả nhà yên lòng bắt đầu ăn. Không khí có vẻ nặng nề. Thình lình đứa con nhỏ hỏi: - Ba ơi, mình cầu nguyện Chúa có nghe không ba? Người cha đáp: - Nghe chớ?
218

Đứa con nhỏ hỏi tiếp: -Thế lúc nãy ba than phiền Chúa có nghe không? - Dĩ nhiên là Chúa có nghe! * Lời Chúa phán: "Chớ vội mở miêng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời" (Truyền 5.2). (GN). 161. HUYỀN NHIỆM CỦA THƯỢNG ĐẾ Ngày 5-1-1985, ông Thomas Dyer qua đời tại Baltimore, tiểu bang Maryland, Hoa kỳ. Tin ông Dyer qua đời không được nhiều người chú ý, và ngay lúc ông còn sống, nhiều người cũng không biết ông là ai. Nhưng theo một sử gia quân sự tên là David Kahn, thì ông Thomas Dyer đã góp phần trong việc làm cho trận thế chiến thứ nhì sớm chấm dứt, và nhờ đó đã cứu được hàng ngàn vạn người khỏi chết, trong số đó có cả binh sĩ lẫn thường dân. Trong trận thế chiến thứ nhì, ông Thomas Dyer đã chỉ huy một đơn vị có nhiệm vụ khám phá mật mã của quân đội Nhật bản. Mật mã được
219

dùng để ngụy trang các tin tức đánh đi bằng radio hay bằng các phương tiện truyền tin khác. Vì đã dùng mật mã ngụy trang nên dù các tin tức nầy có bị bên địch bắt được, họ cũng không thể hiểu tin tức ấy nói gì, nếu không có khóa mật mã. Vì vậy, quốc gia nào cũng coi khóa mật mã của họ là tài liệu hết sức bí mật, không thể tiết lộ cho ai biết, ngoại trừ một số nhân viên thiết yếu. Nhưng đơn vị của ông Thomas Dyer đã khám phá được khóa mật mã của quân đội Nhật bản, nhờ đó quân đội Hoa Kỳ đã thắng nhiều trận lớn và cuộc chiến đã được rút ngắn, nhiều binh sĩ và thường dân đã khỏi thiệt mạng. Thánh kinh có nói đến một chương trình hết sức bí mật của Thượng Đế, cũng gọi là "chương trình huyền nhiệm". Mặc dù bí mật hay huyền nhiệm, nhưng đã được Thượng Đế loan báo nhiều lần trong Thánh kinh Cựu Ước.Cũnh như bản tin đã được ngụy trang bằng mật mã, hàng ngàn người đã đọc đi đọc lại nhưng không hiểu được ý nghĩa huyền nhiệm đó. Như sách Esai chép rằng: "Nầy, một trinh nữ sẽ chịu thai, sinh một con trai và được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thượng đế ở cùng chúng ta" và rằng:"Một con trẻ sẽ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban
220

cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng Diệu kỳ, Thầm Mưu Trí, Thượng đế Toàn Năng, Thiên Phụ vĩnh Cửu và Vua Hoà Bình".Mấy câu này đã được nhiều người, kể cả nhiều giáo sư học thức uyên thâm đọc đi đọc lại suốt bảy thế kỷ, nhưng không ai hiểu được rằng, muốn cứu rỗi nhân loại, Thượng đế không sai phái một vị nào khác, mà chính Ngài phải đích thân xuống trần làm người, để chịu chết thay cho loài người. (ĐTPÂ). 162. CUỐN Chỉ THỜI GIAN Có một cậu bé ra đường bắt gặp một cuộn chỉ hồng. Cậu thích chí và sung sướng tháo cuộn chỉ ra. Càng tháo cậu càng sung sướng vì thấy mình lớn nhanh, đẹp trai, tốt nghiệp đại học, có địa vi, cưới vợ đẹp, các con xinh. Cậu tiếp tục tháo thấy mình tóc bạc, răng rụng, lưng còng, da nhăn. Cậu ta cố gắng quấn lại nhưng không sao cuốn lại được là vì đó là "cuốn chỉ thời gian". * Hãy phục vụ Chúa ngày hôm nay lúc còn có thể, kẻo ngày kia hối tiệc cũng vô ích. (ĐSPNBT).
221

163. ĐỪNG BẮT CHÚA PHẢI LÀM THEO Ý MÌNH Một con voi đang dầm mình trong vũng nước giữa trưa hè nơi một rừng già, bất chợt một chú chuột xuất hiện và đòi con voi phải ra khỏi vũng nước. Con voi từ chối nhất định không chịu ra và càu nhàu: - Trời thì oi bức, tôi đang tắm mát thế nầy, tôi không ra, và cũng không muốn ai quấy rầy tôi cả! Chú chuột con bực quá gào lên và năn nỉ con voi phải ra khỏi vũng nước cho bằng được. Con voi hỏi: - Muốn cái gì thi cứ nói đi, tại sao lại đòi tôi ra khỏi nước? Chú chuột lại năn nỉ và nói rằng: - Tôi chỉ nói cho anh điều đó khi anh ra khỏi vũng nước mà thôi! Con voi cứ dùng dằng mãi, trả lời đi, trả lời lại, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ chú chuột ra khôi vũng nước, đứng trước mặt chú chuột càu nhàu: - Này, muốn gì thì nói đi coi, và tại sao lại đòi tôi ra khỏi vũng nước?
222

Chú chuột trả lời: -Duy nhất để kiểm soát xem anh có mặc lầm chiếc quần tắm của tôi không thôi! * Giữa chúng ta và Chúa sự cách biệt thì vô cùng chứ không chỉ là cách biệt giữa voi và chuột, ấy thế mà nhiều lúc chúng ra đòi bắt Chúa phải phù hợp với ý kiến và tư tưởng của mình thì làm sao có thể được và quả là tức cười. Lại buồn cười hơn, có ngườl cầu nguyện mà như ra lệnh Chúa bằng chữ "Hãy" làm điều, "Hãy" làm điều kia. Lại còn có người vô lễ la lối quơ tay quơ chân, như nạt nộ Chúa. Thật là quá đáng. 164. KINH THÁNH CHIẾU SÁNG CHO NGƯỜI ĐỌC VÀ NGƯỜI NGHE Trong thời người Thổ nhĩ kỳ quản trị vùng Palestine, có một vi thống đốc cấm người Do thái không được thắp đèn vào ban đêm. Nhưng ở Safed, đêm nào cũng vậy, cửa sổ của Rabbi Joseph Caro cũng le lói ánh sáng. Lính canh báo cho tổng đốc biết, tổng đốc liền cỡi ngựa đến nhà Rabbi và thấy Rabbi đang cắm cúi đọc Kinh thánh, còn trên tường nhà bám đầy những con đôm đốm.
223

Vị Rabbi thưa với tổng đốc: Kinh thánh không những chỉ chiếu ánh sáng trong cuộc đời của người đọc, nhưng cũng chiếu sáng trên những con đôm đốm đang nghe. * Lời Chúa chép: "Tôi không bỏ mạng lệnh Chúa, vìchúa đã dạy dỗ tôi Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi Nhờ giềng mối Chúa tôi được thông sáng, vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi là ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mệnh lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy" (Thi 119:102-106). 165. CHÚA CƯU THẾ Giê XU LÀ THƯỢNG ĐẾ Một văn hào nổi tiếng người Anh, tên là C.S Lewis đã đặt vấn đề bằng câu hỏi: -Chúa Giêsu là ai? Ngài là ai mà dám nói rằng: Ta là đường đi chân lý và sự sống. Ta với Thượng Đế là một? Su khi nghiên cứu Thánh kinh cách tường tận để tìm biết Chúa Cứu Thế, văn hào C.S Lewis vốn là một nhà vô thần, đã phải tuyên bố rằng:
224

-Chúa Giê Xu chính là Thượng Đế. Ông đã tôn thờ Chúa và đã viết nhiều cách giới thiệu Chúa cho hàng triệu người. (ĐTPA). 166. PHẦN THƯỞNG CHO LÒNG RỘNG RÃI Bà Corne Ten Boom, người Do thái bị Đức quốc xã dưới thời Hitler bắt giam vào trại tập trung, bởi ơn gìn giữ của Chúa bà được sống sót. Bà qua đời năm 1983. Khi ra khỏi trại tập trung, bà đi khắp mọi nơi nói về tình yêu của Chúa và huấn luyện truyền giáo. Một lần kia, trong lớp huấn luyện cho những nhà truyền giáo trẻ tuổi, bà để hai cái chai trước mặt họ, chai nào cũng đổ đầy cát. Một chai có miệng hẹp và chai kia miệng rộng. Bà cầm cái chai miệng rộng lên và đổ cát trong chai ra, cát nhanh chóng đổ hết ra bàn, còn lại cái chai không. Sau đó bà bắt đầu dốc cát ra từ cái chai miệng hẹp, cát từ từ rỉ ra phải mất một hồi lâu mới trống chai. Trong lúc đợi giòng cát mỏng manh chảy xuống, bà giảng:
225

-Các em thấy không, chiếc chai này giống như một số Cơ đốc nhân. Họ dâng hiến cho Chúa, song không mau mắn và không rộng rãi lắm. Nhưng bây giờ các em hãy xem điều gì xảy ra? Bà đã làm xong và đã bắt đầu đảo ngược tiến trình, cho cát vào trở lại mỗi chai. Cái chai miệng rộng rất mau đầy và tràn đến miệng. Song cái chai miệng hẹp, bà phải mất một hồi lâu và khó nhọc để làm đầy lại. Bà giảng: -Nó ban cho một cách khó khăn và rồi nó cũng nhận lại sự khó khăn như vậy. (DSTBV). 167. ĐAU KHỔ TẠO RA SỨC MẠNH Một chàng trai kỳ quái không thể nhìn bất cứ cái gì đẹp đẽ và khỏe mạnh. Một hôm đi ngang qua vùng gần sa mạc, anh ta thấy một cây dừa non tươi tốt. Anh ta liền nhặt một cục đá khá nặng và đặt vào giữa đọt cây dừa rồi ra đi với nụ cười tinh quái. Cây dừa đã vùng vẫy tìm cách vứt cục đá đi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cây dừa bèn đổi chiến thuật bằng cách đâm rễ thật sâu xuống tới những mạch nước ngầm dưới lòng đất. Sức sống
226

đến từ lòng đất hơi ấm mặt trời từ trên cao xuống đã làm cho cây dừa trở thành một cây dừa phi thường có sức mạnh nâng cả tảng đá lên cao. Sau nhiều năm tháng trôi qua, anh chàng trai kỳ quái này trở lại với hy vọng được nhìn thấy cây dừa oằn mình dưới sức nặng của viên đá. Cây dừa đã cúi sâu cho chàng trai xem viên đá vẫn còn nguyên trong đọt non của mình và nói với anh ta: -Tôi phải cám ơn anh, viên đá của anh đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ. (MV). 168. LỜI CAM KẾT CỦA THƯỢNG ĐẾ Theo một tạp chí ở Hoa kỳ, số ra vào cuối tháng 7-1986, một số công ty, ngân hàng và công dân Anh quốc đang lục lọi trong những chồng hồ sơ giấy tờ cũ kỹ để tìm phiếu quốc trái của Nga đã phát hành trước năm 1917. Nguyên do là vào thời kỳ Nga còn có hoàng đế, một số người Anh đã bỏ tiền ra mua phiếu quốc trái do chính phủ hoàng gia Nga phát hành. Nhưng từ năm 1917 đến nay, tức là từ khi Nga trở thành liên bang Xô Viết, họ coi số tiền mua phiếu quốc trái này như tiền đổ xuống biển.
227

Mới đây, vì muốn gây uy tín với các quốc gia Tây âu, chính phủ Liên Xô quyết định trả lại một phần số nợ của chính phủ Nga hoàng. Ai đã bỏ ra 10 đô la để mua phiếu quốc trái sẽ lãnh lại 1 đô la, tức là 10 phần trăm. Có người tính rằng, nếu đem 10 đô la gởi vào quỹ tiết kiệm vào năm 1917, với số lãi xuất trung bình, đến nay số tiền đó cũng đã sinh lợi được khoảng 700 đô la, còn đem mua phiếu quốc trái của Nga hoàng thì 10 đô la chỉ còn có một. Nhưng lấy lại được bấy nhiêu đó cũng đã là quý lắm rồi, vì nhiều người đã coi phiếu quốc trái của Nga hoàng như những mảnh giấy lớn. Lời cam kết giữa ta người với người thường sụp đổ vì hai lý do chính. Một là người cam kết đã thất tín, không giữ đúng lời cam kết Hai là người cam kết không có đủ khả năng giữ lời cam kết. Việc người cam kết thất tín giữa cá nhân này với cá nhân nọ, đoàn thể nọ với đoàn thể kia, quốc gia này với quốc gia khác, là việc đã xảy ra và vẫn đang xảy ra nhan nhản ở đời, chúng ta không cần nhắc đến làm gì. Chỉ có lời cam kết của Thượng Đế với chúng ta là không bao giờ lay chuyển, vì Thượng Đế lúc nào cũng thành tín, giữ đúng lời Ngài cam kết, và Ngài cũng là Đấng
228

Toàn Năng lúc nào cũng nắm quyền tuyệt đối trên các biến cố, các hoàn cảnh. (ĐTPA). 169. CHÚA BAN PHƯỚC CHO NGÀY YÊN NGHỈ Trong thế chiến thứ II, vì có nhu cầu về các vật liệu dùng cho chiến tranh, chính phủ Hoa kỳ đã yêu cầu các nhà máy cố gắng có các tuần làm việc bảy ngày dành cho những công nhân. Họ giao nhiều hợp đồng đóng tàu cho các công nhân. Một trong các công ty này là Correct Craft, do ông Walter O Mellon làm chủ. Ông Mellon là một Cơ đốc nhân, vì vậy ông từ chối để các công nhân của mình trong các ca bảy ngày. Chính phủ phản ứng bằng cách dọa sẽ hủy hợp đồng của ông. Nhưng ông đã thuyết phục họ hãy cho ông một ít thời gian. Ông bảo đảm rằng công ty của ông sẽ đáp ứng được các chỉ tiêu sản xuất của họ, mặc dầu các công ty cạnh tranh ông đang cho các công nhân của họ làm việc theo các ca bảy ngày. Sau một thời gian, thật rõ ràng, Cơ đốc nhân đó và công ty của ông đã sản xuất vượt mức các công ty cạnh tranh với họ, mặc dầu họ chỉ làm việc có sáu ngày trong một tuần.
229

.Điều răn thứ tư chép:"Hãy nhớ ngày nghĩ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngọai bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết vì trong sáu ngày Đức Giê Hô Va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghĩ. Vậy nên Đức Giê Hô Va đã ban phước cho ngày nghĩ và làm nên ngày thánh . (DSTBV) 170. GIÁNG SINH XUỐNG TRẦN CỨU NGƯỜI ĐAU KHỔ Văn hào Guenter Eich có viết một vở kịch nhan đề: "Festiamus, người tử đạo", với đại ý như sau: Festiamus là người tốt lành, đơn sơ hiếm có. Mặc dù sống giữa những người gian ác, chàng vẫn luôn luôn cư xử đoan chính, giàu lòng thương đối với những kẻ bần cùng. Sau khi chết chàng bay tới thiên đàng. Ở đó, sau khi làm quen với các thánh, chàng để mấy ngày để đi kiếm cha mẹ, anh em và những bạn hữu xưa, nhưng không thấy ai. Chàng liền hỏi các
230

thánh, nhưng không ai trả lời. Gạn hỏi ba bốn lần, người ta chỉ trả lời chàng là không nên nghi ngờ sự công chính của Chúa.Cuối cùng, thánh Phierơ đến và nói: -Cha mẹ và bạn hữu con, họ hàng con, ngày xưa đều ăn ở gian ác, nên bây giờ họ đều ở dưới kia kìa, dưới hỏa ngục ấy! Nghe tới đây, Festiamus liền hiểu ngay, chàng cáo biệt các thánh và xin với thánh Phierơ: -Con không thể ở nơi đây được khi còn người chịu đau khổ dưới kia. Rồi chàng rời bỏ thiên đàng, xuống hỏa ngục để thăm cha mẹ, bạn hữu với những người thân yêu khác. Chàng làm điều đó với tất cả xác tín rằng khi một người vô tội từ trời cao đến và sống với những người bị kết án, cùng chia xẻ với số phận của họ, thì người đó có thể phá tung địa ngục và vòng phong tỏa của quỉ ma. Câu chuyện không thể nào có được, nhưng trong một khía cạnh, nói lên mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Ngài đã từ trời cao xuống trần trong thân phận con người sinh ra trong máng cỏ để chia xẻ kiếp người với mọi người. Ngài đã chịu chết thay con người để cứu
231

chuộc họ ra khỏi xích xiềng tội lỗi và ma quỉ, đưa con người ra khỏi chốn hư mất mà vào sự sống vĩnh viễn. (MV). 171. SỢ MẤT MÁT Một người Úc Đại Lợi tên là John McElvaney đã thử đủ mọi phương pháp để bỏ hút thuốc, kể cả việc nhai kẹo có hóa chất tương tự như chất nicotine trong thuốc lá, việc dùng khoa thôi miên và tâm lý học, nhưng vừa bỏ hút được ít lâu anh lại tiếp tục hút như trước. Năm nay anh McElvaney đã 36 tuổi và đã hút thuốc 22 năm, tức là anh bắt đầu ghiền thuốc khi mới 14 tuổi. Mới đây, anh đã nạp cho ủy ban thuế vụ Úc Đại Lợi một số tiền Úc tương đương với 6 ngàn đô la Hoa kỳ và ký một văn kiện pháp lý. Theo văn kiện này, sở thuế vụ sẽ tịch thâu số tiền đó nếu trong 10 năm sắp đến anh chỉ hút thuốc một lần thôi, còn nếu anh thành công trong quyết định bỏ hút số tiền đó sẽ được chia cho hai con của anh và cho hai cơ quan y tế. Anh McElvaney cho biết trước đây anh đã cố gắng bỏ thuốc lá 20 lần, nhưng lần nào anh cũng thất bại cả, vì vậy lần này anh định dùng số tiền 6
232

ngàn đô la để làm động lực thúc đẩy ý chí, tức là vì sợ mất số tiền này, anh sẽ cố gắng hơn trước và hy vọng sẽ thành công. .Có lẽ những lần trước anh chỉ bỏ thuốc lá được một thời gian ngắn rồi hút lại vì không có gì thiệt thòi cả. Bỏ được thì bỏ, không bỏ được thì hút trở lại chớ có mất mát gì đâu. Bấy giờ với số tiền 6 ngàn đô la đã nộp cho sở thuế vụ, hễ anh yếu lòng mà hút lại thì số tiền đó kể như mất tiêu luôn. Thật đúng là "đồng tiền liền khúc ruột" , hút thuộc lại để phải mất số tiền 6 ngàn đô la thì đau thật, dại gì mà hút (ĐTPA). 172. ĐỨC TIN MÙ QUÁNG Một câu chuyện được kể về một tín đồ tận tụy bị kẹt trong một cơn lụt mà nước mỗi lúc một dâng cao. Anh ta từ chối việc di tản. Anh nhất quyết phải chứng minh rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu anh. Nước lụt mỗi lúc lại dâng cao hơn, và người ấy đến lúc đã bị kẹt trên mái nhà mình, đang cầu nguyện xin Chúa một phép lạ. Ba lần người ta dùng thuyền tới cứu, song anh không chịu lên thuyền, bảo họ hãy đi đi. Anh quyết bám vào mái
233

nhà để chờ phép lạ của Chúa. Cuối cùng anh bị nước cuốn đi và bị chết chìm. Khi ra trình diện tại cửa thiên đàng, anh ta phẫn nộ thưa với Chúa: -Lạy Chúa, vì sao Ngài không tôn trọng đức tin của con? Chúa trả lời: -Ta đã ba lần đưa thuyền đến cứu con, nhưng con đã không chịu bước vào! Thông thường chúng ta đòi Chúa tiếp trợ một nhu cầu, nhưng lại từ chối sự trợ giúp khi Ngài gởi đến. Một số người nói:"Tôi không muốn nhờ cậy người khác, tôi muôn tự túc". Độc lập là một cá tính đáng tôn trọng song Đức Chúa Trời muốn chúng ta lệ thuộc vào Ngài và phụ thuộc vào nhau, chớ không đứng độc lập. (DSTBV). 173. TRIỆU CHỨNG Bác sĩ Meyer Schwartz, trong tạp chí của Hiệp hội y khoa Hoa kỳ (Journal of American Medical Association) nói rắng: "Các bác sĩ có thói quen căn cứ trên triệu chứng để chẩn bệnh mà quên rằng có khi triệu chứng họ thấy thật ra không phải là triệu chứng gì cả".
234

Để chứng minh lời này, bác sĩ Schwartz kể lại chính kinh nghiệm của mình như sau: Ngay sau lễ Giáng sinh, bác sĩ đang trực tại một bệnh viện thì có một bệnh nhân đến xin khám bệnh và khai rằng, mặt ông ta tự nhiên xanh dờn, nhưng lại không có triệu chứng thông thường khác của chứng đau tim như mệt rũ rượi, hơi thở dồn dập ...Ngoài ra, trong người ông cũng không ngứa ngáy gì cả. Theo bệnh nhân kể lại thì sáng hôm đó, ông thức dậy tắm rửa, cạo râu, rồi mặc quần áo để sẵn sàng đi làm, nhưng khi nhìn vào gương soi thì thấy mặt mình từ dưới cằm lên đến hai gò má đã trở thành xanh dờn. Bác sĩ Schwartz biết rằng mặt đổi thành màu xanh thường là vì cơ thể thiếu dưỡng khí hay vì phản ứng của thuốc. Nhưng sau khi khám bệnh kỹ càng mà không tìm ra chứng bệnh gì cả, bác sĩ cho bệnh nhân về. Đến chiều hôm ấy, bệnh nhân gọi điện thoại báo cho bác sĩ biết ông ta vừa rửa mặt, và màu xanh trên mặt đã biến mất hết. Lý đo là có người tặng chỗ ông ta một cái khăn lau mặt màu xanh vào dịp lễ Giáng sinh, và sáng hôm đó, ông đem khăn ra dùng lần đầu, không biết rằng màu xanh của khăn đã dính vào da mặt, làm cho chính ông ta và cả bác sĩ Schwartz tưởng lầm ông bị bệnh tim.
235

Khi đề cập đến bệnh của linh hồn, tức là bệnh tội lỗi, Thánh kinh cho biết bệnh này cũng có nhiều triệu chứng như: tham lam, kiêu căng, ganh ghét, vị kỷ ...Các triệu chứng này quá rõ ràng nên ai cũng có thể trông thấy. Nhưng có người cho rằng triệu chứng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu nghĩ mình có tội thì mình có tội, còn nếu nghĩ mình không có tội thì mình không có tội. Họ coi các triệu chứng của chứng bệnh tội lỗi như vệt màu xanh trên mặt của người đã đến với bác sĩ Schwartz, chỉ cần lấy nước rửa là sạch hết. Căn bệnh của linh hồn không thể chữa bằng tâm lý hay tôn giáo, nhưng bằng cái chết đền tội của Thượng Đế Ngôi Hai, bằng huyết vô tội Ngài đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Kinh thánh chép:"'Huyết của Đức Chúa Giê Xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chún ta " (I Giăng 1:7). (ĐTPA). 174. KHÔNG DÁM BƯỚC ĐI VỚI CHÚA BẰNG ĐỨC TIN Trong những năm 1800, một nhà làm xiếc tên là Blondin (Jean Francois Gravlet) đã nổi tiếng vì băng qua thác nước Niagara trên dây nhiều lần, mà thường không dùng lưới an toàn.
236

Ngày nọ, có một đám đông tụ tập nơi thác nước để theo dõi một cuộc thử nghiệm nguy hiển nhất của anh ta lúc ấy. Anh ta dự định sẽ đẩy một chiếc xe cút kít chở một bao xi măng nặng trên sợi dây đi đi từ bờ vực này sang bờ vực kia. Với trọng lượng thêm vào đó, một tính toán sai lầm nhỏ cũng đủ làm nghiêng chiếc xe cút kít và khiến anh lộn nhào khỏi sợi dây, đưa anh vào cái chết với nhưng thác nước hung tợn bên dưới. Hàng ngàn người nín thở theo dõi khi anh băng qua trên dây, thận trọng đặt chân này lên chân kia, yên lặng đẩy chiếc xe cút kít đi giữa vực thẳm đầy bụi nước, quên ca tiếng gầm thét của thác nước dưới chân anh. Khi anh sang đến đâu bên kia, đám đông mới thở phào và reo hò: -Thật là một kỳ công! Bấy giờ ông Blondin hỏi một phóng viên đứng gần đó: -Anh có tin rằng tôi có thể làm bất cử điều gì trên sợi dây căng đó không? Anh phóng viên nói:

237

-Ồ vâng, sau những gì tôi đã thấy hôm nay, tôi tin, tôi tin ông có thể làm bất cứ điều gì. Ông Blondin nói -Vậy thì anh có tin rằng, thay vì một bao xi măng, tôi có thể mời một người trong quý ông ngồi vào xe cút kít, người mà từ trước đến giờ chưa hề đi dây, và đẩy ông ta qua bờ bên kia an toàn mà không cần giăng lưới không? Phóng viên nói: -Ồ tin chớ ông Blondin, tôi tin. Blondin nói: -Tốt, vậy thì mời anh ngồi vào! Phóng viên xanh mặt và vội vàng biến mất trong đám đông. Tin là một chuyện, nhưng sống bằng loại đức tin ấy lại là chuyện khác hẳn. Sống đời sống đức tin giống như việc bước đi trên một sợi dây căng. Một số người nói có đức tín nhưng không dám đi với Chúa bằng đức tin (DSTBV). 175. MỘT GIA ĐÌNH HÒA THUẬN Vị hoàng đế Trung hoa đi thăm dân để biết cảnh tình của dân chúng. Tối đến ông xin trú
238

chân nơi một gia đình nông dân. Gia đình này lớn nhỏ cả thảy 20 người. Tất cả đều sống trong thuận hòa và yêu thương. Vua thán phục hỏi: -Xin cho trẫm biết làm cách nào mà giữ được hòa khí với số người đông và khác biệt nhau như vậy? Chủ nhà điềm tĩnh trả lời: -Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn! 176. ĐỨC TIN THẬT LÀ BÁM MÌNH VÀO CHÚA Trong khi ông Blondin, một nhà làm xiếc nổi danh đi trên sợi dây căng nhiều lần với việc đẩy chiếc xe cút kít trên dây. Ngày nọ, trong khi ông kêu gọi ai muốn thử ngồi trên xe cút kít để ông đẩy trên sợi dây căng băng qua thác Niagara, nhiều người không dám, song có một người bằng lòng Khi ông Blondin nhấc bao xi măng ra và mời vị khách của ông vào ngồi xe đẩy, những người đàn ông nhanh chóng đánh cá với nhau về kết quả. Và rồi đang khi đám đông cô vũ Blondin bất đầu đi dây qua thác nước. Lần này ông đẩy một hành khách đang căng thẳng ở phía trước xe.
239

Trông có vẻ như một cuộc chinh phục dễ dàng đổi với con người liều mạng này nhưng đang khi họ còn nửa đường đến đích trên sợi dây căng trên độ cao 500m, thì một người đàn ông với số tiền đánh cá lớn biết mình sắp thua to, đã lén đến và cắt một trong những sợi dây căng. Thình lình sợi dây rung chuyển dữ dội, sức nhún càng gia tăng kinh khiếp. Trong khi ông Blondin phải vật lộn để giữ được thăng bằng, ông biết rằng sự chết chỉ cách trong đường dây kẻ tóc mà thôi. Nếu vành bánh xe trật khỏi dây cả hai người sẽ bi hất văng ra và đâm đầu xuống thác nước đang sôi ầm ầm. Ông Blondin nói, cắt đứt sự hãi hùng của người hành khách đang trong xe đẩy: -Đứng dậy! Hãy đứng dậy và bám vào hai vai tôi! Người đàn ông nằm bất động. Ông Blondin ra lệnh: -Hãy đứng lên nào? Rời khỏi xe đi! Hãy làm ngay hoặc sẽ chết! Bằng cách nào đó, người đàn ông đã đứng lên được và bước ra khỏi xe cút kít.
240

Blondin nói: -Hai tay anh, choàng quanh cổ tôi! Nào, bây giờ kẹp hai chân vào hông tôi? Một lần nữa người đàn ông vâng theo, bám chặt vào Blondin. Chiếc xe rơi xuống biến mất trong lớp bọt trắng hỗn độn sâu bên dưới. Diễn viên nhào lộn, sử dụng tất cà những năm kinh nghiệm của mình và từng bắp thịt đã được tập luyện để đứng vững trên dây cho đến khi sự giao động giảm bớt một chút. Đoạn, từng phân một, ông tiến từ từ trên dây, mang theo người đàn ông như mang một đứa trẻ. Cuối cùng, ông đã đặt chân được lên bờ bên kia. Sống bằng đức tin là như vậy đó. Chúng ta phải có lòng tin cậy thật nơi Đấng đang bồng ẵm chúng ta để băng qua bờ bên kia. Nói rằng chúng ta tin Chúa thì dễ, nhưng nếu chúng ta có sẵn sàng để Ngài ẵm bồng chúng ta đi ngang qua một sợi dây, trên một thước nước cao của thử thách đang gầm thét không? (DSTBV). 177. Y SĨ GIẢ MẠO Vào trung tuần tháng 8-1984, 7 người trong số đó có 4 y sĩ đang phục vụ tại một số bệnh viện
241

phải ra tòa ở tiểu bang New York về tội mua bằng cấp y khoa giả. Bảy người này bị cáo về tội nhờ một người trung gian, tên là Pedro de Masonis để mua bằng cấp bác sĩ với giá từ 5 ngàn đến 20 ngàn đô la do hai trường đại học ở nước Cộng hòa Dominican cấp. Bác sĩ Bryant Galusha, chủ tịch Hội liên hiệp Nghiệp Đoàn Y Tế có nói rằng, trường đại học mà lại bán ra bằng cấp y khoa giả mạo là một điều không ai có thể tưởng tượng được. Đồng thời với việc tiểu bang New York truy tố ra tòa 7 người mua bằng cấp y khoa giả mạo này, các tiểu bang khác như California, Texas và Florida cũng đang điều tra các vụ mua, bán và sử dụng bằng cấp bác sĩ giả mạo. Theo các giới thạo tin, thì có thể có từ 500 đến 2000 bác sĩ giả ở khắp các tiểu bang Hoa kỳ. Có nhiều thứ giả mạo, như giấy thông hành giả, giấy bạc giả, vàng giả, đạo đức giả...Nhưng có lẽ ngoài người đạo đức giả ra, người dùng bằng cấp bác sĩ giả là người nguy hiểm nhất. Giấy thông hành giả, giấy bạc giả, vàng giả có thể gây thiệt hại cho một ít người, nhưng thiệt hại ấy cũng chỉ có giới hạn. Nhưng người đạo đức
242

giả có thể hướng dẫn nhiều người đi vào con đường lầm lạc, khi những người này tin tưởng họ là những nhà lãnh đạo tinh thần. Còn bác sĩ giả có thể làm cho nhiều người thiệt mạng, hay ít ra cũng "tiền mất tật mang" (ĐTPA). 178. CONSTANTIN VÀ DẤU HIỆU THẬP TỰ GIÁ Constantin, lúc 23 tuổi, đã được quân La mã đóng tại York tôn lên để nối ngôi cha mình là hoàng đế Constantius. Để được lòng toàn đế quốc, Constantin phải chiến thắng được những kẻ địch thù. Một lần nọ, Constantin dẫn quân sĩ qua núi Alps theo hướng Nam về La mã để dành quyền cai trị thủ đô đế quốc khỏi tay Maxentius là hoàng đế Miền Tây. Vào ngày 28-10-312, Constantin đến sông Tiber, khúc có cầu Milvian ở Bắc La mã, quân Maxentius mạnh hơn ngăn chặn Constantin qua sông. Theo lời sử gia Eusebius, Constantin được xem một sự hiện thấy "một thập tự giá sáng trên trời" và một hàng chữ lửa rao báo "in học signo vuices", có nghĩa là "với dấu hiệu nầy, ngươi sẽ chiến thắng".
243

Sáng hôm sau trước khi làm trận, ông vội vã ra lệnh quân sĩ sơn dấu hiệu Cơ đốc nhân bằng hai mẫu tự Hy lạp "Chi" và "Cho" vào mũ trận của ông và các khiên của chiến sĩ. Họ giáp chiến hăng hái và Constantin đã thắng trận, Maxentius bị dim chết dưới sông Tiber và Constantin làm bá chủ miền Tây. Constantin tin trông nhờ dấu hiệu thập tự giá mà ông tháng trặn, cho nên năm 313, ông đã ký sắc lệnh Milan, hủy bỏ các cuộc bắt bớ đạo, nội dung như sau: "Những người Cơ đốc và tất cả những người khác .được tự do theo tôn giáo nào họ thích. HỌ phải được phép tiếp tục đức tin của họ không bi ngăn trở và không bị quấy rối hoặc hành hạ. điều đó phải hợp với trật tự của đế quốc và thái bình của thời đại chúng ta. Vậy, ai nấy phải được tự do thờ phượng Thượng Đế mình lựa chọn". (LSHT). 179. KHÁC BIỆT GIỮA THẬT VÀ GIẢ Một nhà khoa học khoe với người bạn là đã sáng chế ra những con ong mật nhân tạo, rất giống những con ong thật, không cách nào có thể phân biệt được. Để chứng minh, nhà khoa học mời người bạn đến phòng thí nghiệm. ông thả
244

những con ong thật và ong giả bay chung trong một lồng kính, bảo người bạn quan sát và cho ông biết con nào là ong thật, con nào là ong giả. Người bạn quan sát rất lâu, nhưng không thể phân biệt được thật giả. Cuối cùng người bạn nảy ra một sáng kiến, ông lấy một dĩa mật để trong lồng kính. Chỉ một vài giây sau ông biết con nào thật con nào giả ngay. Những còn thật thấy mật liền đáp xuống, trong khi những con ong giả vẫn cứ nhởn nhơ bay vù vù. Sau đó người bạn hỏi nhà khoa học: -Những con ong nhân tạo của anh thật độc đáo, thế nhưng nó có sản xuất ra mật được không? Nhà khoa học trả lời: -Dĩ nhiên là không, vì nó chỉ là ong nhân tạo. Người bạn kết luận: -Sự khác biệt giữa thật và giả là ở chỗ đó. Ong thật thích mật và sản xuất ra mật trong khi ong giả chẳng đem lại một kết quả nào hết. Chúng ta có kết quả cho Chúa không? Nhìn kết quả, người ta có thể biết chúng ta là tín đồ như thế nào rồi (TTBG)
245

180. GIẢ MẠO John W. Irish lại xuất hiện tại phi trường Denver, tiểu bang Colorado ngay sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Continental vừa cất cánh đã mất thăng bằng, đâm sầm xuống đất và gây thiệt mạng cho 29 người vào ngày 1511-1987. John W Irish bị sở cảnh sát tiểu bang Michigan tầm nã về tội giả mạo, vì ông ta cũng đã xuất hiện tại Detroit, tiểu bang Michigan khi chuyến bay số 255 của hãng hàng không Northwest bị nạn vào ngày 16-8-1987. Cả hai lần John W Irish đều giả làm linh mục để tiếp xúc với thân nhân những người thiệt mạng hay bị thương, với mục đích khuyên những người này mướn một luật sư ở Florida đại diện cho họ trong vụ đòi bồi thường thiệt hái. Việc kiếm thân chủ cho luật sư không phải là một hành động bất hợp pháp, nhưng John W Irish bị tầm nã là vì ông ta giả làm một vị linh mục để dễ tiếp xúc với thân nhân các nạn nhân, và để được những người này tín nhiệm. Một câu cách ngôn của Pháp nói rằng: "Bộ áo không làm lên thầy tu, nhưng bộ áo có thể lừa gạt những người nhẹ dạ, nhất là những người
246

đang lâm vào cảnh tang tóc bối rôí. Đề cập đến lĩnh vực tâm linh, Thượng Đế rất nghiêm khắc cảnh cáo chúng ta về những nhà tu, các nhà lãnh đạo tinh thần giả mạo, khi phán rằng: "Từ người nhỏ đến người lớn đều tham lam, từ tiên tri đến thầy tế lễ đều lừa dối. Họ bó rịt vết thương dân ta cách cấu thả rồi nói rằng:" Bình an, bình an, nhưng kỳ thực không có bình an chi cả ". Người không được Thượng Đế trực tiếp chỉ định làm người lãnh đạo tinh thần, thì dù có được tổ chức nào chấpp nhận, cũng chỉ là người giả mạo trước mắt Thượng Đế. (ĐTPA). 181. SỬA PHẠT VÌ TÌNH YÊU CHỚ KHÔNG PHẢI TRẢ THÙ Một bà mẹ trẻ kia vẫn theo nguyên tắc "yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi". Một ngày kia, đứa con trai nhỏ của bà làm điều lầm lỗi bà nghĩ: "Nay đã đến lúc mình cần phải đánh đòn cho con chừa". Bà bắt con ra vườn kiếm cây roi. Đứa bé tìm mãi không thấy roi, nên trở lại bếp, trao cho mẹ cục đá vừa khóc vừa nói:

247

-Con không kiếm được cây roi nào, nhưng có cục đá này, mẹ có thể dùng nó ném vào con cũng được! Nghe vậy, bà mẹ chợt hiểu và bật lên khóc, vì bà chợt đọc được trong mắt của con tư tưởng là mẹ mình muốn đánh mình đau, không có roi thì lấy cục đá cũng được. Bà mẹ liền ôm đứa con vào lòng và hai mẹ con cùng khóc. Và bà đặt cục đá trên bờ bếp, như để nhắc nhớ cho chính mình về cách sửa trị con. Các bấc cha mẹ khi sửa phạt con cái, cần làm sao để chúng thấy rõ hành động sửa phạt đó là vì tình yêu, chứ không phải vì cha mẹ muốn trả thù, hoặc muốn phạt con cái cho hả cơn giận. (MV). 182. LÚC HIẾN THÂN LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH Vị đạo sĩ kia kể rằng, ngày nọ ông từ trên núi cao đầy băng tuyết đi xuống với một người Tây Tạng. Dọc đường ông gặp một người ngã quỵ trên băng tuyết, ông nói với người Tây Tạng đồng hành:
248

-Chúng ta mau lại kia giúp đỡ người gặp nạn đó! Nhưng người Tây Tạng trả lời: -Không ai bắt buộc chúng ta phải giúp đỡ người khác, khi mà chính mạng sống của chúng ta đang bị giá lạnh đe doạ. Vị đạo sĩ nói: -Dù chúng ta có phải chết vì lạnh đi nữa, thì chúng ta chết vì giúp người khác, đó là điều vẫn tốt đẹp hơn. Nói rồi vị đạo sĩ chạy lại vác người gặp nạn lên vai và khệ nệ xuống núi. Đi được một quãng xa, vị đạo sĩ thấy người bạn đồng hành người Tây Tạng đang nằm dài trên tuyết, bất động. Thì ra, anh ta mệt quá ngồi nghỉ và bị lạnh cóng lúc nào không biết, còn vị đạo sĩ vì phải hết sức vác người bị nạn, nên cơ thể nóng thêm, và do đó được thoát chết vì lạnh. Chúa không đòi hỏi chúng ta quá mức khi Ngài dạy chúng ta phải yêu mến tha thẩn, yêu cả những người chúng ta không biết hay không đáng thương. Vì chính khi hiến thân là lúc chúng ta nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc tìm được bản thân. (MV).
249

183. LUẬT CỦA THƯỢNG ĐẾ Vào tháng 7-1982, anh Steven Himelfarb, chủ một cửa hàng bán cá ở Kensington, tiểu bang Maryland, bị án 12 tháng tù treo về tội bán cá rockflsh lớn quá mức luật định. Rockfish là một loại cá hình dạng giống như cá đối, tạm dịch là "thạch ngư" cho tiện. Cách đó một tháng, có 9 nhân viên công lực của sở bảo vệ tài nguyên thiên nhiên thuộc tiểu bang Maryland đến xét cửa hàng bán cá cửa anh Himelfarb và bắt quả tang 40 con thạch ngư quá lớn. Tiểu bang Maryland có đạo luật bảo vệ thạch ngư dài trên 80 phân, vì thạch ngư cơ lớn như vậy là loại cá giống, mỗi con có thể sinh được cả triệu trứng. Khi ra tòa, anh chủ hãng bán cá nhìn nhận anh đã mua và tồn trữ mấy con cá bất hợp pháp này, nhưng cũng trình với tòa rằng, anh không được biết tiểu bang Maryland có đạo luật đó. Sau khi nghe trình bày, quan tòa vẫn tuyên án 12 tháng tù treo, vì bảo rằng, bổn phận của người bán là phải tìm biết luật pháp. *Luật của Thượng Đế đã được bày tỏ qua thiên nhiên, qua lương tâm, qua Kinh thánh và
250

qua chính Chúa Cứu Thế đến trong trần gian bày tỏ Phúc Âm là luật yêu thương của Thượng Đế. Mọi người trong trần thế được Chúa kêu gọi đến với Ngài nhận sự cứu rỗi. Đến ngày phán xét không ai có thể nói là mình không biết luật của Thượng Đế.(ĐTPÂ) 184. NGƯỜI TÍN ĐỒ SỐNG GIỮA THẾ GIAN Một chuyện ngụ ngôn của Pháp nói về quả trứng thiên nga. Một đứa bé tình cờ lượm được quả trứng bên đường. Em đem quà trứng về bỏ chung với các trứng gà cho con gà mái đang ấp. Đến ngày các chú gà nở ra, cái trứng cũng nở ra một con thiên nga. Gà mẹ thật ngạc nhiên khi thấy trong số con của mình có một đứa lạ lùng. Khi cho ăn, người chủ để nước cho gà uống thì chú thiên nga lại nhảy tõm vào đĩa nước vỗ cánh có vẻ thích thú lắm. Gà mẹ luôn canh chừng không cho con lại gần bờ ao, trong khi chú này hễ mỗi lần gặp nước là nhào xuống lặn hụp. Càng lớn càng không giống lũ gà con bên cạnh. Cuối cùng gà mẹ nhận biết chú này không thuộc về thế
251

giới gà, nghĩ rằng chắc thuộc đàn vịt bên cạnh, nên vừa khuyên, vừa xua đuổi chú thiên nga đi qua nhập với đàn vịt. Nhưng cuối cùng đàn vịt cũng nhận thấy chú này không giống mình, bảo là thuộc dòng họ thiên nga và bảo phải đi tìm dòng họ chú ta đang trong một ở cái hồ bên kia núi. Chú thiên nga buồn bã, lủi thủi hỏi đường đi tìm dòng họ của mình. Trên đường đi, chú gặp nhiều khó khăn, vất vả có lần sa lưới người giăng câu may mà trốn thoát được. Càng đi, lông chú càng mọc dài ra, hình dáng thiên nga đẹp đẽ, cao sang từ từ xuất hiện. Đến một ngày lông cánh mọc đây đủ, chú bắt đâu biết bay. Cuối cùng chú tìm được thế giới của mình ở giữa đàn thiên nga đẹp đẽ trong một cái hồ yên tĩnh bên kia chân núi. Chúng ta sông giữa thế gian này giống như chú thiên nga lạc bầy đó. Đến khi Chúa Giêsu trở lại, lúc đó chúng ta mới có thể vui thỏa trọn vẹn trong thế giới của Chúa mình. (TTBG). 185. NIỀM VUI TRẦN THẾ SỚM TÀN THEO THỜI GIAN Có người hỏi một sinh viên:
252

-Niềm vui nhất của anh là gì? Anh sinh viên trả lời: . -Là lúc tên tôi được nằm trong danh sách người lãnh bằng tốt nghiệp. Vài năm sau, trong buổi lễ phát bằng tốt nghiệp rất trọng thể, người ta thấy anh sinh viên này thật vui mừng hờn hở, vẻ thỏa mãn hiện ra trên mặt. Nhưng khi được hỏi: -Niềm vui lớn nhất của anh là gì? Anh sinh viên trả lời: -Là khi tìm được việc làm để trả nợ đã vay của chính phủ khi đi học. -Và khi anh đã có việc làm, đã trả xong nợ, thi thế nào? Nhiều người giống như anh sinh viên này, luôn luôn mơ ước, tìm kiếm niềm vui, vì lúc nào cũng cảm thấy trông vắng. Để tạo cho mình niềm vui người ta chạy theo vật chất, tiền bạc, danh vọng, bằng cấp, chức tước...Khi đạt được những điều đó, con người cảm thấy thật vui sướng, nhưng niềm vui đó rồi cung sớm tàn theo thời gian. (TTBG).
253

186. TỘI QUÊN THƯỢNG ĐẾ Sáng ngày 25-12-1985, sau khi đi nhà thờ dự lễ Giáng sinh về, bà cụ Anne McDonnell ở Larchmont, tiểu bang Nữa Ước, thấy một ông cụ già đầu tóc bạc phơ như ông già Nôel đang đứng trước cửa. Lúc đầu bà cụ tưởng một người nào đó giả dạng ông già Noal để đùa, theo phong tục người Mỹ, nhưng sau khi nhìn kỹ, bà cụ nhận biết đó là chồng mình, đã biệt tích gần 15 năm rồi. Nguyên do là vào ngày 24-2-1971, chồng bà tên là James McDonnell bị té xuống thang lầu, rồi qua hôm sau bị tai nạn xe hơi. Gần một tháng sau, ông ta lại bị tai nạn xe hơi một lần nữa, bị chấn động não và bất tỉnh. Đến ngày 29-3-1971, ông bị nhức đầu nên đi bách bộ ngoài trời cho thoáng khí. Sau đó ông kể lại rằng: "Tới đó thì tôi không còn nhớ gì nữa cả. Tôi không biết tôi đã đến Philadelphia bằng phương tiện gì, hay vào lúc nào". Ông cũng không nhớ mình tên gì, nhà cửa ở đâu, nên khi đi ngang một cửa hiệu có tên là Peters, ông tự đặt tên cho mình là Jim Peters để kiếm việc làm sinh sống tại Philadelphia gần 15 năm.
254

Đến ngày 24-12-1985, ông ta đụng đầu vào trần nhà, chỗ ông làm việc, và trí nhớ của ông đột nhiên đã trở lại. Ông nhớ tên của mình là James McDonnell, ở Larchmont tiểu bang Nữa ước, và hồi tưởng lại cuộc đời của ông cách đấy 15 năm. Ông liền đi kiếm cuốn điện thoại niên giám để xem cho biết vợ ông còn ở đia chỉ cũ không, rồi ngay sau đó ông đáp chuyến xe lửa trực chỉ về đến Larchmont vào sáng 25-12-1985. Thượng Đế không bao giờ khiển trách ai khi người ấy quên vì bệnh tật hay vì tuổi lác, nhưng Thượng Đế thường cảnh cáo những người cố tình quên Ngài. Không ai trách cứ ông James McDonnell khi ông bỏ gia đình, nhà cửa ra đi gần I5 năm vì mắc chứng quên, nhưng nếu giả sử ông ta đã ra đi vì tiền hay vì tình, thì chúng ta ai cũng đều lên án ông ta cách nghiêm khắc cả. Nhưng trong khi đó, con người đã cố tình quên Thượng Đế bỏ Ngài ra sau lưng đề chạy theo dục vọng, thì làm sao nhân loại thoát khỏi hình phạt của Thượng Đế được. (ĐTPA). 187. CÔNG ƠN CỦA NGƯỜI MẸ Có một bà mẹ nọ, vì muốn khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là
255

những công việc nhỏ nhặt, vừa khả năng của nó, nên lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít tùy theo công việc nặng nhẹ. Lần kia, suốt cả một tuần bà mẹ đau nằm liệt giường, thế là em nhỏ phải giúp và thay thế mẹ trong nhiều công việc nhưng không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một cái hóa đơn ghi những công tác chưa nhận được tiền thưởng: Xách nước 2 đồng, nấu cơm 3 đồng, giặt quần áo 5 đồng...Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 30 đồng. Em rón rén bước vào phòng dúi tờ hóa đơn vào tay mẹ Ba phút sau, mẹ đưa cho em 30 đồng kèm thêm một tờ hóa đơn khác, trong đó ghi: Công sinh, công nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công học hành, công thầy thuốc mỗi khi đau bệnh...X 10 năm, chưa có mục nào được thanh toán cả. Cầm tờ hóa đơn trong tay, em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào xin lỗi mẹ.(GN). 188. MẸ LÀM CON THEO Người chồng bảo vợ: -Mình đừng đậu xe hơi dưới gốc cây lớn trước nhà, kẻo nhựa cây nhỏ xuống làm dơ xe?
256

Nhưng bà vợ cứ để xe thế vì tiện lối. Chồng nhắc đi nhắc lại mãi, cuối cùng vợ tức mình nói: -Không ai sai khiến được tôi hết! Ít giờ sau, bà mẹ bảo cậu con trai nhỏ: -Con cất xe đạp của con đi! Bà mẹ thật kinh ngạc khi thấy đứa con trai của mình lập lại chính lời của bà: -Không ai sai khiến được tôi hết! (MV). 189. TIẾNG HÁT VANG LÊN TỪ NGỤC TÙ Một ngày kia Đức Chúa Trời đang ở thiên đàng thình lình nghe có tiếng hát văng vẳng. Chúa hỏi các thiên sứ: -Các ngươi có nghe tiếng hát không? Thiên sứ trả lời: -Thưa Chúa, ở đây lúc nào lại không có tiếng hát! Đức Chúa Trời bảo: -Không, ta nghe tiếng hát này đặc biệt hơn các tiếng hát khác, vì nó vọng lên từ dưới đất. Và rồi Đức Chúa Trời và các thiên sứ lắng nghe. Tiếng hát của Phaolô và Si La từ ngục vang
257

lên tới thiên đàng. Đức Chúa Trời rất vui mừng vì tiếng hát ấy nên Ngài mới nhịp chân theo tiếng hát. Và do đó...có cơn động đất, làm đứt tung xiềng xích. (TTBG). 190. TIẾNG REO MỪNG Lúc Phúc âm mới được truyền bá tại Triều Tiên, nước này còn theo chế độ quân chủ. Trụ sở truyền giáo Phúc âm tọa lạc ngay bên cạnh cung điện nhà vua tại thủ đô Hán thành. Hôm ấy, trước ngày lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giáng sinh, hoàng tử Triều Tiên còn trong tuổi thiếu niên đã trèo tường qua trụ sở hội truyền giáo, gọi bà bác sĩ giám đốc bệnh viện Phúc âm, yêu cầu: -Bà có thể cho tôi một ngày Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu không? Ý hoàng từ muốn nói về việc tổ chức một buổi lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh, vì hoàng tử đã bị vua cha ngăn cấm không được dự chương trình lễ Giáng sinh thường được. Tổ chức trong nhà thờ của hội truyền giáo. Bà bác sĩ đáp: -Được chứ, miễn là ngài cho chúng tôi một cây nho nhỏ
258

Hoàng từ ra lệnh cho những người hầu cận đi đốn một cây con đem đến. Bà bác sĩ cùng các y tá lấy những đồ chơi màu sắc rực rỡ trang điểm thành một cây Giáng sinh. Đến giờ hẹn, hoàng tử lén vua cha trèo lên đứng đầu tường ngó qua trụ sở hội truyền giáo. Trong khi ấy, các nhà truyền bá Phúc âm đọc một đoạn Kinh thánh về truyện tích Chúa Cứu Thế Giáng sinh, hát vài bài thánh ca Giáng sinh, rồi cầu nguyện. Hoàng từ ngỏ ý xin cây Giáng sinh và xin luôn cả quyển thánh ca bìa đỏ chỉ có lời ca mà không ghi nốt nhạc Chỉ sau đó ít lâu, các nhà truyền bá Phúc âm thình lình nghe bên kia bức tường, phía cung điện nhà vua có tiếng hô vang truyền lệnh. Họ chăm chú theo dõi để tìm hiểu có việc gì xảy ra, thì mới biết hoàng từ đang bắt những người hầu cận mình đứng thành hàng ngũ, và buộc họ phải hát bài ca Giáng sinh cho hoàng tử nghe. Hoàng từ vừa chỉ quyển thánh ca bìa đỏ vừa ra lệnh cho đám người hầu cận, mà bảo rằng: -Có tiếng reo mừng ở trong quyển sách kia! Các ngươi phải làm sao lấy ra cho kỳ được những tiếng reo mừng ấy cho ta!
259

191. KHÔNG NÊN CẦU NGUYỆN TỔNG QUÁT MÀ CẦU NGUYỆN ĐÍCH DANH Một lần kia mục sư Cho ở Đại Hàn đến thăm một hội thánh và giảng về sự cầu nguyện. Sau buổi nhóm, một thiếu nữ đến nhờ ông cầu nguyện xin Chúa cho cô có một người chồng. ông hỏi: -Cô muốn người chồng của cô là người như thế nào? Cô trả lời: -Điều đó tùy theo ý Chúa, tôi không biết. Mục sư Cho đưa cho cô tờ giấy và cây viết, bảo cô hãy hình dung ra người chồng mình muốn Chúa ban và viết ra 10 đặc điểm về người chồng tương lai của cô. Cô nghe lời viết ra 10 điều mà cô muốn người chồng mình có. Sau đó mục sư Cho dựa vào 10 điểm đó mà cầu nguyện cho cô Một năm sau, mục sư Cho trở lại thăm hội thánh đó, được biết cô gái này đã có chồng, và người chồng đúng như 10 đặc điểm mà cô đã mô tả. (LTBG).

260

192. BIẾN THÙ THÀNH BẠN Có một công nhân da đen ở Nam Phi, tên là Moses. Trên đường đi làm về nhà, anh bị hai thanh niên đón đánh, bóc lột tiền bạc, và để anh vất vưởng bên rề đường. Anh Moses được đưa vào nhà thương để săn sóc, và sau đó được trở về nhà. Hàng xóm láng giềng hỏi anh phải thưa kiện ra sao, nhưng anh Moses không muốn. Anh thảo luận với hàng xóm về nguyên nhân nào khiến hai thanh niên đó hành động như vậy, và khi thảo luận họ khám phá ra rằng sở dĩ họ làm như vậy vì không có việc làm để sống. Anh Moses và hàng xóm quyết định tìm việc làm cho họ. Kết quả là hai thanh niên đó có việc làm. Sau đó anh và hàng xóm đến nhà hai thanh niên cầu nguyện và hát mừng cho họ. (MV). 193. BẤT ĐỒNG NHƯNG KHÔNG BỎ PHỤC VỤ HAY PHÁ HOẠI Hai người bơi chung một chiếc xuồng trên giòng nước ngược. Vì có sự bất đồng ý kiến nên qua một hồi lời qua tiếng lại, anh ngồi phía trước
261

gát dầm không bơi nữa. Anh phía sau lái thấy vậy mới nói: -Này, tôi với anh dù có bất đồng ý kiến, nhưng chúng ta cùng đi trên chung một chiếc xuồng, cùng tiến về chung một mục tiêu, anh không thể bỏ mặc tôi bơi một mình như vậy được! Anh ở trước mũi trả lời: -Chiếc xuồng có hai phần, lái và mũi. Phần lái thuộc về anh, phần mũi thuộc về tôi. Anh cứ bơi phần anh, phần tôi, tôi bỏ, tôi thả trôi. Anh phía sau tức quá, nhưng cũng ráng bơi, vì nếu bỏ thì chiếc xuồng sẽ trôi ngược và không ai tới đích. Anh phía trước thích thú, ngồi nhìn trời hiu quạnh hút gió, tưởng có lý do chánh đáng khỏi cần bơi. Một lúc sau anh nghe tiếng nước tràn vào phía sau, anh quay lại thì thấy anh chàng phía sau đang đục lỗ nhận chìm xuồng. Anh hoảng sợ nói: -Này, anh có giận tôi thì giận, chứ anh nhận chìm xuồng, tôi không biết lội nghe! Anh phía sau nói:
262

-Chiếc xuồng có hai phần, phần mũi và phần lái. Phần mũi của anh, anh thả trôi kệ anh, còn phần lái của tôi. Tôi nhận chìm kệ tôi! Cùng chung trong con thuyền Hội thánh, cùng hướng về một mục đích, chúng ta không nên xử sự như hai người đi chung trên chiếc xuồng này. Mỗi người phải biết hòa hợp những bất đồng, phải nương nhau mà tiến lên, không nên bỏ hầu việc Chúa hay tệ hơn nữa trở thành người phá hoại Hội thánh (TTBG) 194. KINH NGHIỆM QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN Người ta kể lại rằng vào thập niên 60, quân đội Bác Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cho đến mùa đông khi con sông phân chia Nam Bắc đông đặc lại là họ sẽ tiến quân qua sông tấn công chiếm Nam Hàn. Trước tình thế đó, các hội thánh ở Nam Hàn hết lòng cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu đất nước họ khỏi cuộc can qua. Họ xin Chúa cho mùa đông năm nay con sông đó đừng đông đặc. Và quả thật vậy, mùa đông trải qua mà con sông
263

không đông đặc, nên quân Bắc Hàn phải bỏ vỡ kế hoạch tấn công. Lời cầu nguyện của con dân Chúa Nam Hàn đã giải cứu dân tộc họ. Ma quỉ không sợ những người giảng hay, không sợ những người học giỏi không sợ những người nhiều tài năng, không sợ những người nhiều mưu trí trong Hội thánh mà nó chỉ sợ những con người cầu nguyện. (TTBG). 195. BẢN TÍNH TỘI LỖI Có một loại khoáng chất trước đây được dùng rất nhiều trong việc xây cất nhà cửa vì đặc tính kỵ hỏa, tức là đốt không cháy. Ta thường gọi chất này là Amiante, còn tiếng Anh gọi là Asbestos. Nhưng cách đây khoảng 20 năm, khoa học khám phá ra chất Amiante có đặc tính gây ra chứng bệnh ung thư, nên một số công ty khai thác và sản xuất khoáng chất nầy đã bị phá sản vì có hàng chục ngàn nạn nhân đã đầu đơn kiện các công ty này phải bồi thường hàng tỉ đô la. Ngoài ra nhiều nhà cửa, trường học, nhiều công trình kiến trúc có chất Amiante phải được tân trang, còn tòa nhà nào chưa được sữa chữa để gở cho hết khoáng chất nầy đều bị coi như là những "kho thuốc độc" không ai đám động đến.
264

Mới đây hiệp hội các giáo chức ở tiểu bang Ohio định mua một cao ốc làm văn phòng. Cao ốc nầy được cất vào năm 1964, trên đường Vermont ở ngay trung tâm thủ đô Hoa thịnh đốn. Nhưng trước khi ký giao kèo tạo mãi chính thức hiệp hội đã mướn một công ty kỹ thuật đến thanh tra tòa cao ốc, rồi quyết đinh bãi bỏ ý định mua cao ốc này, lý do là hệ thống cách nhiệt có lót chất Amiante. Nếu đứng vào hiệp hội các giáo chức, có lẽ chúng ta cũng có một quyết định tương tự, vĩ đại gì đi mua một tòa nhà có Amiante để rồi phải mắc chứng ung thư hiểm nghèo. Trong cuộc sống trên trên gian không ai dại gì vướng vào những thứ có thể xãy ra chứng bệnh hiểm nghèo giết hại thể xác mình, nhưng Thánh Kinh còn cho chúng ta thấy tội lỗi còn độc hại bội phần hơn chất Amiante, ở ngay trong chúng ta, gây cho linh hồn chúng ta một bệnh bất trị, dẫn chúng ta đến sự chết đời đời. (ĐTPA).

265

196. GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ BẰNG SỰ CẦU NGUYỆN Vào đầu năm 1988, khi thủ đô Séoul sắp tiếp đón thế vận hội, thì tình hình chính trị ở Nam Hàn thật hỗn loạn. Các sinh viên biểu tình, bạo động chống chính phủ, làm cả thế giới lo ngại cho mùa Thế Vận Hội sắp tới. Trước tình hình đó, ủy Ban Olympic thế giới phải lên tiếng cảnh cáo chính phủ Nam Hàn. Họ cho biết sẽ đến kiểm tra lần chót trước khi Thế Vận Hội được tổ chức, nếu chính phủ Nam Hàn không dẹp được các cuộc biểu tình nổi loạn của sinh viên, thì họ có thể hủy bỏ Thế Vận Hội năm đó. Cảnh sát Đại Hàn đã làm hết cách mà vẫn không kết quả. Tổng thống Đại Hàn mới điện thoại cho mục sư Yonggi Cho và xin ông và hội thánh của ông cầu nguyện. Mục sư liền kêu gọi mấy trăm ngàn tín đồ của ông kiêng ăn cầu nguyện cho các cuộc biểu tình của sinh viên lắng dịu. Lạ lùng thay, trước ngày ủy Ban Thế Vận đến Séoul kiểm soát, tự nhiên các sinh viên giải tán, không còn bạo động nữa. Nhờ vậy, mà Thế Vận Hội đã được tổ chức rất thành công tại Séoul. (TTBG).
266

197. SỐNG VÌ ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CHO MÌNH Một trong những câu chuyện nổi tiếng thế giới là câu chuyện cề Robinson Crouse, được dịch ra tiếng Việt là "Lỗ Bình Sơn phiêu lưu ký". Robinson là một người rất thích phiêu lưu. Một ngày kia tàu ông bị đắm và tấp lên hoang đảo sống ở đó một mình trong mười mấy năm dài. Một lần kia, Robinson cứu được một tên mọi khỏi bị bộ lạc khác giết ăn thịt, và đặt tên cho y là Thứ Sáu (Friday). Vì cảm kích ơn cứu tử, nên Thứ Sáu bằng lòng làm tôi mọi cho Robinson. Suốt quãng đời còn lại y chỉ sống cho Rôbinsơn mà thôi. Xét về Robinsơn, khi cứu Thứ Sáu, ông không phải bỏ mạng, không bị thương tích hay bị thiệt hại nào mà Thứ Sáu còn bằng lòng làm tôi mọi cho ông thay, huống chi Đức Chúa Giêsu đã hy sinh mạng báu Ngài để cứu chúng ta ra khỏi sự chết, chúng ta phải có thái độ thế nào đối với Ngài, Phaolô nói:"Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình" (II Cô 5:15). (TTBG).
267

198. CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG SỐNG Trong một cơ hội tình cờ, ba người tín đồ của ba tôn giáo, lớn là Phật giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo ngồi chung với nhau và nói chuyện về những bằng chứng thật của giáo chủ mình. Người Phật tử nói: -Khi Phật Thích Ca chết, người ta thiêu ngài và đem xương để trong chùa, nên gọi là chùa xá lợi (xương Phật). Điều đó chứng minh Phật Thích Ca từng hiện hữu. Người môn đồ Hồi giáo bảo: -Khi giáo chủ Mahomet của chúng tôi chết, còn để lại một nắm tóc và được bảo vệ kỹ lưỡng tại đền thờ. Điều đó chứng minh giáo chủ của chúng tôi cũng đã từng hiện hữu. Rồi hai ông hỏi người tín đồ Cơ đốc giáo: -Còn Chúa Giêsu của ông khi chết có gì để lại chứng minh không? Người tín đồ Cơ đốc giáo trả lời: -Khi Chúa tôi chết không để lại điều gì cả. Vì Ngài không chết luôn như các giáo chủ khác, nhưng Ngài đã sống lại. Do đó, chúng tôi không
268

thể có mảnh xương nào như của Phật Thích Ca hay sợi tóc nào như của giáo chủ Mahomet. Nếu Chúa Giêsu cũng để lại những vật tương tự thì tôi cũng không tôn thờ Ngài. Song Ngài đã sống lại từ trong cõi chết và hiện đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng tôi. (TTBG). 199. MỘT NGƯỜI ĐƯỢC ĐEM ĐI,MỘT NGƯỜI BỊ BỎ LẠI Một vị mục sư kể rằng, ngày kia đang khi ông và vợ nằm trên giường ngủ, thì bà nói với ông về những biến cố chứng minh ngày Chúa trở lại rất gần. Bà bảo nếu Chúa trở lại lúc này thì mình có sắn sàng chưa? Bà rất thích thú cứ tiếp tục mãi miết nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Vì ông rất mệt sau một ngày bận rộn, nên đang khi bà nói, ông quay lưng qua chỗ khác, rồi từ từ lọt tuốt xuống sàn nhà. Bà vẫn tiếp tục nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Bà nhắc lời Chúa trong Mathiơ nói về một người được đem đi và một người bị để lại. Bà vừa nói vừa quay qua choàng tay ôm ông, nhưng tay ba đụng vào khoảng trống, ông không có bên cạnh bà, khiến bà hoảng hốt tưởng Chúa đã tái làm rồi mà bà bị bỏ lại. Bà la lên thất thanh:
269

-Ôi Chúa tái lâm! Ô chồng tôi đã đi rồi (TRBG). 200. ĐỒNG HỒ BÁO TỘI Một nhà tri thức nọ luôn luôn khoe mình là người toàn hảo, không làm gì nên tội cả. Một lần kia, ông nằm chiêm bao thấy mình được đem lên thiên đàng. Tại cửa thiên đàng hàng muôn hàng ngàn người lũ lượt đi vào các phòng nguy nga, lộng lẫy. Mỗi phòng treo đầy các loại đồng hồ. Người ta ai nấy đều đổ xô vào các phòng để kiếm đồng hồ có mang tên mình. Điều lạ là mỗi đồng hồ chạy nhanh, chạy chậm khác nhau, tùy theo mực độ tội lỗi nặng nhẹ của mình nơi dương thế. Nhà tri thức nọ đi hết phòng nầy sang phòng khác song không tìm thấy đồng hồ mang tên mình, vội vàng vào gặp Chúa để khiếu nại: -Thưa Chúa, ai nấy đều tìm thấy đồng hồ mang tên của họ, sao riêng con tìm mãi mà không thấy đâu cả? Chúa vừa nhìn lên trần nhà, vừa lấy tay chỉ: -Đó đồng hồ của con đó! Nhà trí thức lấy làm lạ nói:
270

-Thưa Chúa, đó đâu phải là đồng hồ, nó là quạt máy mà! Chúa nói: -Nó là đồng hồ của con đó, song vì tội lỗi con nhiều quá hai kim đồng hồ chạy quá nhanh, nên ta đùng nó làm quạt máy vậy! Nhà tổ thực giựt mình thức dậy, lạ lùng cho giấc chiêm bao về đời mình. 201. BẤT NĂNG VÀ TOÀN NĂNG Một nhà huấn luyện thú dữ nổi tiếng đã quyết định làm một cuộc thí nghiệm: ông ta đem một chú sư tử mới sinh chưa đầy hai tuần lễ về nuôi trong một căn phòng trang trí như phòng ngủ của người ta, và chỉ cho chú sư tử nầy uống toàn sữa bò. Ông nhất định không cho sư tử thấy hình ảnh gì có thể gợi khung cảnh rừng xanh, cũng không cho nó ăn thứ gì có mùi thịt sống và máu. Được nuôi nấng và huấn luyện gần một năm chú sư tử đã khá lớn và được nhà huấn luyện cho phép đi dạo chơi sau vườn. Một ngày kia, khi đang làm việc trong nhà, nhà huấn luyện nghe một tiếng hét thất thanh của vợ ông ta ở đàng sau vườn. Ông chạy ra thì thấy chú sư tử đang hiên
271

ngang đứng trên xác một con lừa con. Cổ lừa đã bị cắn đứt và một chân lừa đã bị sư tử ăn mất. Con sư tử này được nuôi bằng sữa bò và không hề biết mùi thịt và máu, nhưng khi gặp chú lừa con, bản tính sư tử của nó nổi dậy, thứ bản tính mà nhà huấn luyện đã cố gắng tiêu diệt bằng thức ăn, bằng tập quán, nhưng không tài nào tiêu diệt nổi. Bản tính tội lỗi ở trong con người, dù người ta có ăn chay ép xác, làm đủ mọi hình thức tôn giáo, tội lỗi vẫn còn, khi gặp cơ hội sẽ bộc phát mạnh mẽ. Người ta bất năng trong việc tiêu diệt tội lỗi, nhưng khi chúng ta thú nhận mình vừa bất toàn vừa bất năng và đến với Thượng Đế, Ngài liền dùng quyền năng của Đấng Tạo Hóa để dựng nên chúng ta thành con người mới, với tâm hồn mới, xu hướng mới, cách sinh hoạt mới và mục đích mới (ĐTPA). 202. CHỊU KHỔ GIÚP ĐỜI Có một chuyện ngụ ngôn cây tre. Ở tại vùng kia, hạn hán lâu ngày khiến xóm nhà cạnh sườn đồi không có nước uống và trồng trọt. Một nông phu đến bụi tre, nói với các cây tre rằng:

272

Tre ơi, ngươi có muốn cứu xóm nầy khỏi chết khát và cây cối được xanh tươi không? Tre nói: Tôi muốn lắm, nhưng làm sao được? Nông phu nói: -Ngươi để ta đốn ngươi, tỉa nhành, soi lỗ để làm ống dẫn nước từ suối trên kia xuống đây. Tre nói: - Chúng tôi xin đồng ý Người nông dân vừa dùng búa đẵn gốc, tre la lên: - Ôi sao đau quá, ông bứng gốc chết tôi còn gì? Người nông phu tiếp tục dùng dao đa nhánh, chặt từng khúc tre kêu la inh ỏi cho rằng sao đau đớn quá chiu không nổi. Người tiều phu tiếp: -Chịu đau như thế chưa đủ đâu. Nếu ngươi muốn giúp đời ngươi còn phải cho ta thụt mắt trong ruột ngươi nứa để nước có thể chảy thông được. Tre đồng ý, thế là người nông phu dùng cây nhọn đâm vào ruột tre thụt bỏ từng mắt ngăn cách. Tre than:
273

-Ông làm vầy thì tan nát ruột gan tôi còn gì, tôi đau đớn quá phải chết mất. Vừa rên la, vừa than thở, song người nông phu vác những khúc tre ráp nối lại với nhau. Chẳng bao lâu ống nối dài với giòng suối trên đồi cao, khiến nước từ suối đổ xuống dưới chân đồi. Mọi người hân hoan đến hứng nước xài mà nước còn tuôn tràn qua những cánh đồng khiến hoa màu đang chết khô bỗng nhiên trơ nên tươi tết. Cây tre thỏa lòng về kết quả của lòng hy sinh chịu khổ của mình. Chúa Giêsu đã chịu khổ để đem lại nguồn sống vĩnh cửu tuôn trào qua đời sông khô hạn, tội lỗi của chúng ta, đưa chúng ta từ chỗ chết mất để vào sự đống. Lời Chúa phán:" hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên lắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phil 2:5-8). Con đường cứu đời là con đường hy sinh và đau khổ. Chúng ta có dám sẵn sàng chịu đau khổ và
274

hy sinh để đem nguồn phước cho tha nhân không? 203. KỂ CHUYỆN KINH THÁNH THEO THỜI NAY Một thầy Rabbi Do thái kể chuyện về một em bé vừa học qua bài học Thánh kinh về truyện tich Môi Se dẫn dân Ysơraên vượt qua Biển Đỏ. Tan trường về nhà, bà mẹ yêu cầu em kể lại những gì đã học ngày hôm nay. Em kể như sau: Dân Ysơraên lao động cải tạo tại xứ Ai Cập quá khổ cực nên kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Ngài bèn sai lãnh tụ Môi Se đến dùng quyền năng làm cho Pharaôn khiếp sợ và tha dân Do thái đi. Mới vừa ra khỏi thủ đô, dân Ysơraên đang đối diện với Biển Đỏ, thình lình quay lại thấy quân đội Ai Cập đang rầm rộ rượt theo. Xe tăng với đại pháo trực xạ dẫn đường, bộ binh tiến theo sau rầm rập. Dân Do thái bị vây chặt trong tình thế hết sức hiểm nghèo. Phía trước là biển, phía sau là xe tăng của Ai Cập. Tướng Môi Se liền dùng máy truyền tin cực mạnh liên lạc khẩn cấp với không quân, yêu cầu tiếp cứu. Trong vòng tíc tắc, không
275

lực hùng hậu của Do thái với các vũ khí tối tân trang bị trên máy bay F.16, tiến đến dội bom và bắn tan nát các xe tăng của Ai cập. Đồng thời Môi Se cũng yêu cầu công binh làm một chiếc cầu nổi vĩ đại xuyên qua eo Biển Đỏ, nhờ đó dân Ysơraên thoát nạn. Nghe đến đây, bà mẹ ngạc nhiên hỏi: -Có phải giáo sư trường Chúa Nhựt dạy con như vậy không? Em học trò thản nhiên trả lời: -Dĩ nhiên là không phải, nhưng nếu con kể hết những gì họ dạy, chắc chắn mẹ còn ngạc nhiên hơn nữa. Cầu chuyện trên đây nói lên phần nào sự thật của niềm tin hiện tại. Nhiều người không tin vào phép lạ. Nhất là những người theo Tân phái,họ cố gắng giải thích mọi dữ kiện trong Kinh thánh theo ánh sáng khoa học và sự vô tín của họ (TTBG). 204. TRUNG THÀNH VỚI THƯỢNG LỆNH Trong thế chiến thứ II, một vị đại úy Nhật và toán đặc công của ông được thả xuống một hòn đảo nọ của Philippines, với một sứ mạng đặc biệt.
276

Viên thiếu tá chỉ huy nói với toán lính của đại úy này trước khi lên đường: -Các anh cứ trung tín ở lại đây cho đến khi quân đội thiên hoàng đến, chắc chắn chúng tôi sẽ đến rước các anh. Sau đó toán của ông bị bao vây, nhiều người tử trận. Riêng ông ta thoát khỏi vòng vây và sống lén lút trong rừng. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt Nhật đầu hàng. Chiến tranh thứ II chấm dứt, nhưng viên đại úy này vẫn trung tín, sống một mình trong rừng chờ quân đội thiên hoàng đến. Nhiều năm sau, cảnh sát Phi luật tân khám phá ra ông ta đang trốn trong rừng, nhiều lần tìm cách liên lạc, kêu ông ra đầu hàng, song ông vẫn kiên trì chiến đấu và tẩu thoát. Thời gian trôi qua, đến 27 năm sau, trong một lần tuần tiểu, cảnh sát Phi bao vây viên đại úy. Khi biết được ông ta là lính Nhật, liền giải thích cho ông biết chiến tranh đã chấm dứt từ lâu rồi và kêu ông ra trình diện. Nhưng ông vẫn không tin, bảo rằng ông được lệnh ở đây chiến đấu chờ quân đội thiên hoàng đến giải thoát ông chỉ ra đầu hàng khi nào chính vị thiếu tá chỉ huy ông đến đây ra lệnh
277

Cuối cùng người ta phải liên lạc với chính phủ Nhật, tìm viên cựu thiếu tá chỉ huy. Vị thiếi tá này phải đáp máy bay từ Nhật và kêu ông ra. Lúc đó ông mới chịu ra đầu. Chúng ta có trung thành với thiên lệnh không? Hãy học gương trung thành của viên đại úy Nhật này. 205.CẤT BỎ TỘI LỖI CÁCH SAI LẦM Các giáo sĩ tiền phong ở Phi Châu kể lại câu chuyện sau đây: Sau một thời gian chịu nhiều khó khăn, tuận đạo, cuối cùng các giáo sĩ chinh phục được một bộ lạc ăn thịt người. Chính viên tù trưởng cũng tin Chúa. Viên tù trưởng này có đến hai người vợ. Trong khi học Kinh thánh, vị giáo sĩ dạy rằng, một người chỉ được phép có một vợ mà thôi, nếu có hai vợ là phạm tội ngoại tình. Viên tù trưởng nghe xong, có vẻ buồn rầu. Nhưng hôm sau trở lại gặp giáo sĩ với vẻ mặt hớn hở: -Tôi đã cất tội lỗi khỏi mình rồi! Giáo sĩ không hiểu, ông ta giải thích: -Bây giờ tôi chỉ có một vợ mà thôi.
278

Giáo sĩ hỏi: -Vậy người vợ kia đâu ? Viên tù trưởng tươi cười trả lời: -Tôi làm thịt ăn rồi! Viên tù trưởng nghĩ rằng mình làm vậy là cất bỏ tội lỗi, nhung không ngờ mình lại phạm tội khác, tội giết người. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề. (TTBG). 206. THAM LAM HẠI MÌNH VÀ HẠI NGƯỜI Từ 60 năm nay, hãng hạt giống Hoa kỳ ở Lancaster, Pennsylvania, đã giúp cho các em học sinh các trường tiểu học có cơ hội kiếm chút ít tiền túi. Hãng này gởi hạt giống các loại rau cải và các loại hoa cho các em bán cho cha mẹ hay hàng xóm. Chẳng những các em kiếm được tiền lời mỗi khi bán được một gói hạt giống, mà các em còn có hy vọng trúng các giải thưởng như xe đạp, dụng cụ thể thao. Nhưng đến nay, hãng hạt giống Hoa kỳ phải đóng cửa, vì theo lời họ thì họ là nạn nhân của nạn "thiếu nhi tham nhũng". Nội trong khoảng thời gian 9 tháng, hãng này đã lỗ mất 600 ngàn
279

Mỹ kim, vì nhiều em bán xong hạt giống đã giữ tiền xài và không gởi về cho hãng. Một em ở tiểu bang South Carolina viết thơ về phân trần: "Tôi lấy làm tiếc không thể nào gởi tiền bán hạt giống về cho hãng được vì nhà tôi bị ăn trộm vào lấy nhiều đồ vật, kể cả tiền bán bạt giống và một số bao hạt chưa bán được". Nhưng bầu hết các em khác đều im lặng luôn, không viết thơ mà cũng chẳng gởi tiền về cho hãng. Các em nầy phần lớn mới học tới lớp tư, lớp năm, tức quãng chín mười tuổi, nhưng các em đã bắt chước người lớn, chú ý đến tiền bạc và vì lòng tham mà các em đã cướp luôn số tiền các em thiếu của hãng bán hạt giống. Lòng tham của con người gặp lúc thuận tiện thì bùng lên không nhất thiết là lớn hay nhỏ. Lòng tham vừa hại mình vừa hại người.Kinh thánh chép:"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn". (ĐTPÂ). 207. TẠ ƠN TRƯỚC KHI ĂN Một bà tín đồ lớn tuổi bước vào một quán ăn. Sau khi đồ ăn dọn ra, bà bình tĩnh nhắm mắt nói lời cảm tạ ơn Chúa vừa đủ nghe.
280

Hành động của bà làm cho hai thanh niên ngồi bàn kế bên chú ý. Hai thanh niên muốn trêu chọc bà, liền kéo qua hỏi: -Lúc vừa rồi bà nhắm mắt làm gì vậy? Bà tín đồ đáp: -Tôi cầu nguyện cám ơn Chúa trước khi ăn. Hai thanh niên hỏi tiếp: -Thế rủi như lúc bà nhấm mắt lại có con chó đến ăn hay con ruồi đậu vô thì sao? Bà tín đồ bình tĩnh trả lời: -Thôi kệ nó mấy cậu ơi, mình là con người thì phải biết ơn Đấng Tạo Hóa cho mình có thức ăn, tụi nó là chó, là ruồi có biết gì đâu mà trách. Lời Chúa dạy: "Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cám ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ Lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh" (I Ti 4:4,5).(GN)

281

208. Y NGHĨA CỦA CỤM TỪ "Ở TRONG TA VÀ TA Ở TRONG HỌ" Tiến sĩ AB Simpson giải thích thế nào là người ở trong Chúa và Chúa ở trong họ. Ông lấy một cái chai quăng vào lòng biển. Cái chai rơi vào đại dương và đang ở trong đại dương. Nước biển chui vào chiếm hữu cái chai. Nước biển càng vào, cái chai càng từ từ chìm sâu vào lòng đại đương. Ông kết luận: "Cái chai ở trong đại dương và đại dương ở trong cái chai. Đó là hình ảnh xác thực nhất để chỉ mối tương giao giữa Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài. Giống như nhánh nho dính vào gốc và gốc dính vào nhánh nho vậy Đức Chúa Giêsu phán:" Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được" (Giăng 15:5). (TTBG). 209. QUYẾT TÂM TIẾN TỚI Nhiều năm trước đây, một họa sĩ Hy Lạp đầy hứa hẹn tên là Timanthes ở dưới sự dạy dỗ của một thầy phụ đạo danh tiếng. Sau mấy năm, họa sĩ thanh niên sáng tạo một bức chân dung đẹp
282

tuyệt. Anh ta quá xúc động về bức hình mình vẽ đến nỗi cứ ngồi từ ngày này qua ngày khác chiêm nghiệm sáng tác của mình. Tuy nhiên, một sáng kia, anh choáng váng khám phá ra thầy mình đã cố ý hủy hoại bức họa cua mình. Tức giận đến phát khóc, Timanthes chạy đến thầy và hỏi: -Tại sao thầy lại huỷ phá tài sàn con trìu mến? Ông thầy khôn ngoan đáp: -Tôi làm điều đó vì chính lợi ích của anh. Bức họa đó đã làm chậm sự tiến bộ của anh. Ây là bức họa tuyệt vời, nhưng nó chưa được hoàn hảo. Hãy bắt đầu lại thử xem anh có thể làm tốt hơn không. Anh học trò bằng lòng làm theo lời khuyên và tạo ra tác phẩm tuyệt tác mệnh danh là "Sự hy sinh của lphigenia", được coi là một trong các bức họa đẹp nhất thời cổ. *Thượng Đế không bao giờ muốn chúng ta thỏa lòng với sự hoàn thành của chúng ta. Chúa muôn chúng ta vươn lên tới bình diện phục vụ cao hơn và được giống như Chúa Cứu Thế. Đừng
283

tạm thỏa lòng với những thành công thuộc linh đại được. Nhờ sự giúp đỡ của Chúa, hãy cứ quyết tâm tiên tới (LHS). 210. QUÊN QUÁ KHỨ, NHANH CHÂN TIẾN BƯỚC VÀO TƯƠNG LAI Nhà thiên tài sáng chế Thomas Edison đã thiệt mất những phòng thí nghiệm to lớn ở New Jeney trong cơn hỏa hoạn xảy đến vào một đêm tháng 12-1914. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, bước đi giữa đống hoang tàn đang âm ỉ của các tòa nhà chứa rất nhiều dự án của ông, Edison bấy giờ đã 67 tuổi, nói: "Cơn tai biến nầy rất quý giá, hết thảy những sai lâm của chúng ta đã cháy rụi. Cám ơn Thượng Đế, chúng ta chỉ có thể bắt đầu lại". Vô luận những hy vọng, giấc mơ và mối liên hệ nào đã bị tiêu hủy trong đời sống chúng ta, với sự phù hộ của Thượng Đế chúng ta hãy noi gương sáng của Đấng truyền cảm hơn là gương của Edison nữa. Đôi khi Chúa phải giải phóng chúng ta khỏi quá khứ, bằng sự mất mát lớn lao, hầu dẫn dắt chúng ta vào một tương lai kết quả hơn. Chúng ta hãy quyết tâm, thư Phaolô, xây
284

dựng lại quá khứ, nhanh chân tiến bước vào tương lai..cố gắng chạy đến đích để giựt giải (Phil 3:13,14). (LHS). 211. NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG KHÔNG ĂN NĂN Cách đây không lâu, báo chí ở Mỹ có đăng một tin về một thanh niên người Arménien đã dàn xếp một tai nạn để lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ. Câu chuyện ấy xảy ra như sau: Thanh niên Arménien nầy có người cha rất giàu có đang sống ở Iran. Anh được cha cho qua Mỹ để ăn học. Trong thời gian ở Mỹ, cha anh thường chuyển tiền qua, một phần để nuôi anh ăn học, một phần nhờ anh cất giữ dùm, để sau này khi ông qua Mỹ định cư, sẽ có sẵn tiền để sinh sống. Sau một thời gian đã lén lút chuyển được một số khá lớn qua Mỹ, người cha bắt đầu lo giấy tờ để qua thăm con. Khi nghe tin cha sắp qua, người con hoảng sợ vì anh ta đã phung phí hết số tiền mà cha anh đã chuyển sang từ trước đến giờ. Anh chơi bời, ăn uống say sưa, ra vào những nơi giải trí đắt tiền và thết đãi bạn bè một cách hoang phí nên đã tiêu hết 600 ngàn đô la.
285

Lo sợ là khi cha qua, không biết phải giải thích làm sao và nghĩ chắc thế nào cũng bị cha nổi giận la mắng, nên người con hoang đàng bắt đầu tìm mưu anh kế chạy tội Cuối cùng anh nghĩ ra một cách mà anh cho là khôn ngoan và tốt đẹp hơn cả. Anh đi mua bảo hiểm nhân mạng hai ba hãng, chọn loại bảo hiểm có tiền bồi thường cao nhất. Sau đó anh đợi thời cơ thuận tiện để thi hành ý định. Và thời cơ đã đến. Vào tháng 71983, đúng vào lúc trong thành phố có những vụ lộn xộn xảy ra giữa loan và người Arménien. anh đặt chất nổ dưới ghế xe, lái xe ra một vùng ngoại ô và cho nổ tung. Anh tính liều anh như vậy vì tin rằng người ta sẽ nghĩ anh chết vì bị bọn khủng bố ám sát và các hãng bảo hiểm sẽ phải đền ít nhất là một triệu đô la. Cha anh sang tuy không gặp anh, nhưng ít ra cũng được lãnh một triệu đô la để đền bù lại số tiền anh đã tiêu xài hết. Tuy nhiên, người con hoang đàng kia đã lầm. Lúc đầu người ta cũng tưởng anh bi ám sát, nhưng sau một thời gian điều tra, người ta đã biết rõ sự thật. Cha anh đến Mỹ mong gặp con để hường những ngày cuối cùng an nhàn bên số tiền to lớn, nhưng ông đã đến để được biết một sự thật đau lòng và trở về Iran với hai bàn tay trắng.
286

Người con trong câu chuyện này thật quá dại Thay vì thú tội xin cha tha thứ, đã tìm cách chạy tội để rồi cuối cùng làm người cha thêm đau khổ Nhiều lúc chúng ta cũng như những đứa con dại dột trước mặt Chúa, phạm tội nhưng không nhận tội mà không ăn năn. Lời Chúa phán: "Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta nói mình chúng từng phạm tội ấy là chúng ta là kẻ cho Ngài nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta" (I Giăng 1:9,10). (ĐTPA). 212. BIẾT MÌNH MỚI CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI LẦM LẠC Có một chức viên trong hội thánh nọ sa vào tội lỗi. Mục sư triệu tập Ban Chấp Hành, rồi với tình yêu và thương xót ông trình bày câu chuyện buồn. Kế đó ông đặt cho Ban Chấp Hành câu hỏi nầy: -Ví bằng quý vị bị cám dỗ như người anh em chúng ta, quý vị sẽ làm gì? . Người thứ nhứt, tin tưởng ở khả năng mình có thể đứng vững trong cơn cám dỗ, nói:
287

-Chắc chắn tôi chẳng bao giờ nhượng bộ tội đó. Mấy người khác cũng nói như vậy. Sau hết, mục sư đặt câu hỏi cho vị cuối cùng của Ban Chấp Hành, người được mọi người kính nể vì có đời thuộc linh sâu nhiệm. Vị nầy đáp: -Thưa mục sư, trong lòng tôi cảm biết nếu tôi bị cám dỗ và thử thách như anh em đó, có lẽ tôi còn sa đọa hơn nữa. Cả phòng yên lặng. Kế đó, mục sư nói: -Ông là người duy nhất có thể đi với tôi để nói chuyện với anh em lầm lạc đó để gắng dìu dắt người trở lại sự tương giao. Chúng ta cũng nên giữ thái độ trịch thượng đối với các anh em tín hữu sa ngã. Chúng ta phải tìm cách nâng người lên với lòng khiêm nhu đến từ sự biết mình. Chỉ những ai nhận thức được tiềm năng và xu hướng về tội lỗl trong đời sống của mình mới có đủ khiêm nhu cần thiết để phục hồi tín hữu lầm lạc. (LHS). 213. BÌNH AN TRONG NGHỊCH CẢNH Một cơn động đất xảy ra tại một làng nhỏ nọ gây nên sự sợ hãi lớn. Tuy nhiên, một bà trú ngụ
288

tại đó dường như bình tĩnh suốt cơn chấn động đến nỗi hết thảy những người lân cận tự hỏi làm sao bà có thể giữ được bình an và không bị xáo trộn như thế. Có người hỏi bà: -Bí quyết của bà là gì? Chúng tôi muốn biết điều gì đã giữ bà bình thản như thế trong khi đất đang rung chuyển ở dưới chân chúng ta? Bà không sợ sao? Người đàn bà đáp cách đơn giản: -Không, tôi không sợ. Tôi chỉ mừng là tôi có một Thượng Đế mạnh đủ để làm rung chuyển cả thế giới Chúng ta là những người biết Chúa là Cha trên trời của chúng ta nhờ đức tin trong Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu, cũng có thể tìm được sự an ủi và can đảm trong những nghịch cảnh đang hăm dọa. Chúng ta ở trong tay Đấng Toàn Năng, chẳng có gì lớn mạnh quá mà Ngài không thể kiểm soát. Chúa có thể chăm sóc và bảo vệ những kẻ thuộc về Ngài vô luận có việc gì xảy ra. (LHS).

289

214. CẨN THẬN TRONG LỜI NÓI Có một chàng dù đã lớn tuổi, có gia đình, nhưng vẫn ăn nói vô duyên. Hễ nói ra là chúng chửi, chúng ghét. Một ngày kia người hàng xóm vừa mua được nhà mới nên tổ chức ăn "tân gia", anh này cũng được mời. Trước khi đi vợ căn dặn phải ăn nói cẩn thận. Xong tiệc, gia chủ dẫn khách đi xem qua căn nhà, sau đó xin mọi người cho biết ý kiến về căn nhà mới. Ai nấy cung hết lời khen, người thì thích lối thiết kế, kẻ thì thích màu sắc...Đến lượt chàng cũng được xin cho biết ý kiến. Anh chàng nói: -Nhà này cái gì cung được, chỉ có cửa cái nhỏ quá, khi có người chết làm sao khiêng hòm ra? Chủ nhà nổi giận mật đỏ gay. -Một lần khác anh cũng được mới đi ăn sinh nhật đứa con trai cầu tự của người làng bên. Lần này vợ hết lời căn dặn đừng nói gì hết, sợ mở miệng ra chúng chửi. Anh nghe lời vợ chỉ lo ăn uống. Ai ai cũng hết lời chúc đứa nhỏ lớn lên học giỏi, đỗ đạt thành tài, làm quan v.v...Anh chàng quả thật không mở miệng câu nào. Đến khi từ giã ra về, anh nói:
290

-Có chứng tất cả quý vị, từ nảy đến giờ tôi không có nói hay chúc câu nào. Nếu mai mốt thằng nhỏ có trúng gió chết thì đừng đổ thừa tôi nghe! Lời nói rất quan trọng:"nhất tự hưng bang, nhất tự báng bang" cũng thời lời nói, một lời làm cho nước nhà hưng thịnh, một lời làm cho quốc gia tan hoang. Gia cơ khuyên: "Hãy mau nghe và chậm nói" (Gia 1:19), ông cũng cảnh cáo: "Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết người" (Gia 3:8). Là con cái Chúa, lời nói của chúng ta "phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muốí" (Côl 4: 6) để gây dựng hội thánh. (TTBG). 215. LỜI NÓI CỦA KẺ XẤU NHƯ RẮN RÍT Một chuyện hoang đường kể rằng: Có hai chị em một cha khác mẹ. Người chị bị mẹ ghẻ và em hành hại đủ điều, bắt phải làm việc cực nhọc. Ngoài việc nhà còn phải vào rừng kiếm củi, trong khi cô em chỉ ngồi không thảnh thơi. Một ngày kia, trong khi vào rừng kiếm củi, một bà tiên hiện ra, thương tình ban cho cô chị
291

mỗi khi mở miệng ra là bông hoa tuôn tràn, tỏa mùi thơm ngát khắp nơi. Cô em thấy vậy hỏi nguyên do. Cô chi thật tình nói hết mọi sự Hôm sau, cô em giả dạng rách rưới vào rừng kiếm củi. Bà tiên hiện ra, cô xin cho khi mở miệng ra là ra vàng, ra bạc. Bà tiên bảo hãy về sẽ thấy phép lạ. Cô vội chạy về nhà, mừng rỡ khoe với mẹ. Nhưng khi cô vừa mở miệng ra thì biết bao rắn rít tuôn tràn bò nhoi nhúc khắp nơi. Từ đó cô như người câm, không dám mở lời xiên xỏ hay nặng nhẹ cô chị nữa. Cũng một lời nói, kẻ ra hoa thơm cỏ lạ, người đầy dẫy nọc độc mãng xà! (TTBG). 216. CẦN PHẢI PHỐI HỢP CÁC ÂN TỨ TRONG HỘI THÁNH Một mục sư nọ kể lại rằng lúc còn ở trung học, ông chơi một loại trống đặc biệt trong ban nhạc của trường. Trách nhiệm của ông là cứ đếm, đến bao nhịp nhất định của bản nhạc ông gõ vào mặt trống: Tùng...tùng, tùng! Ngồi yên chờ người khác chơi, đến bao nhiêu nhịp nữa cứ việc gõ tùng, tùng. Khi ban nhạc của
292

ông đi trình diễn, mọi người đều khen ngợi. Tiếng trống đệm tùng tùng của ông thỉnh thoảng nổi lên, làm tăng âm điệu tuyệt vời của bản nhạc. Một cụ gia thích bản nhạc đó lắm, nhất là tiếng trống của ông, nên muốn ông trình bày lại cho cụ nghe, dù không có nhạc cụ khác, chỉ đánh trống thôi. Cụ ngồi lắng tai yên lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tùng, tùng, tùng...không ra gì cả. Hòa chung với ban nhạc thì hay, nhưng khi đánh một mình nghe thật kỳ dị. Các ân tứ Chúa cho mỗi người khác nhau, cần phải phối hợp mới ích lợi cho nhà Ngài. (TTBG). 217. THAY ĐỔI CHÁNH ÁN Vào cuối tháng 11-1983, có một bình luận gia của hệ thống truyền thanh CBS, nêu ra một vấn đề khá tế nhị. Có một phạm nhân sắp bị đưa ra tòa xét xử, nhưng lại không thích vị quan tòa sẽ ngồi ghế chánh án. Phạm nhân này biết rằng trên nguyên tắc, cả bị cáo lẫn nguyên cáo đều không có quyền xin thay đổi vị chánh án, ngoại trừ trường hợp bất hợp cách, như trường hợp ông chánh án có liên hệ gia đình với người bị xét xử.
293

Phạm nhân này liền dò hỏi, và được biết rằng ông chánh án có một người anh rễ làm luật sư. Nắm liền lấy cơ hội, phạm nhân mướn ngay ông luật sư này đại diện cho mình. Đến khi ra tòa, phạm nhân liền yêu cầu ông chánh án phải tự rút lui, viện dẫn lý do là quan tòa không thể nào vô tư, vì có liên hệ gia đình với luật sư đại diện cho phạm nhân. Vị chánh án không chịu rút lui, nên đã đệ trình nội vụ lên tòa án thượng cấp quyết định. Tòa án thượng cấp phán quyết rằng, chánh án có liên hệ gia đình với luật sư đại diện cho nguyên cáo hay bị cáo, là một trường hợp bất hợp cách. Nhưng trên nguyên tắc, cả nguyên cáo và bị cáo đều không có quyền thay đổi quan tòa, nhất là không thể dùng tiền mướn luật sư có liên hệ gia đình với quan tòa nhằm mục đích làm cho quan tòa trở nên bất hợp cách. Do đó, vị chánh án vẫn được quyền ngồi xử như thường, nhưng luật sư bà con với chánh án phải rút lui, không được phép đại điện cho nạn nhân nữa. Trong đời này đã có người thất bại khi dùng xảo thuật để tìm cách thay đổi một vị chánh án và cũng có thể có người khác nhờ có thế lực hơn, nhờ quen biết nhiều người tai to mặt lớn mà đã
294

thay đổi được quan tòa, nhưng không một ai có thể thay đổi được vị Chánh Án Tòa Chung Thẩm của Thượng Đế. Vị chánh án của phiên tòa chung thẩm là Thượng Đế. Những người bị xét xử là những người đã khước từ Chúa Cứu Thế' mặc dù Ngài đã đến trần gian để chịu chết vì tội lỗi của họ, và đã yêu thương kiên nhẫn khuyên mời họ tiếp nhận Ngài. Tội chính là tội khước từ Chúa Cứu Thế sẽ bị Tthượng Đế vạch trần và họ sẽ lãnh án phạt đời đời trong hồ lửa. (ĐTPÂ). 218. CÁM TẠ ƠN CHÚA TRONG NGHỊCH CẢNH Bà Jo Scaggs, một giáo sĩ Southern Baptist ở Nigeria kể lại một câu chuyện thật cảm động sau đây: Một ngày kia bà được mời đến dự lễ Giáng sinh được tổ chức tại Grace Camp, một trung tâm trị bệnh cùi. Lần đầu tiên bà chứng kiến số người cùi đông như vậy. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Nhìn chỗ nào bà cũng thấy người ngồi dự Gốc cây, ụ đất, bãi cỏ...chỗ nào cũng đông nghẹt người. Bà thấy họ thật đáng thương, bệnh tật gặm nhấm dần và hủy hoại thân thể họ, nhưng khuôn mặt người nào cũng bày tỏ mềm vui, mắt họ sáng ngời khi họ
295

hát những bài ca Giáng sinh. Một người trong số đó làm cho Jo Scaggs thật nghẹn ngào. Trong giờ thờ phượng, mục sư mời theo dõi đoạn Kinh thánh mà ông sẽ giảng, một người bị bệnh cùi ăn mất hết mấy ngón tay, nên phải lật Kinh thánh bằng một khúc cây. Ông ta gặp khó khăn hết sức trong việc lật từng trang Kinh thánh để đọc lời Chúa. Sau giờ giảng, mục sư mời ai muốn làm chứng ơn phước Chúa ban cho mình, ông ta giơ bàn tay không còn ngón lên xin làm chứng ơn Chúa. Ông nói: -Tôi muốn cám ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cho tôi bị cùi. Bà Jo Scaggs lấy làm lạ, nói với người thông dịch rằng anh ta đã dịch sai. Không ai có thể cám ơn Chúa vì "được cùi" bao giờ. Người thông dịch tiếp tục giải thích nguyên do: -Nếu tôi không bị cùi, có thể tôi không bao giờ biết Chúa Cứu Thế Giêsu. Tôi có thể không bao giờ được chữa lành, nhưng tôi biết rằng mình sẽ có một thân thể với đầy đủ các ngón tay khi Cứu Chúa tôi tái lâm. Nhưng nếu tôi không bị cùi, các ngón tay tôi còn đầy đủ, có lẽ tôi không
296

biết Chúa thì tôi vẫn côn tiếp tục thờ lạy ma quỉ trong lòng của tôi, số phận tôi sẽ bị hình phạt diệt vong đời trong hồ lửa địa ngục. (TTBG). 219. NGƯỜI CHA THEO GIẢI CỨU CON Một nhân vật trong "Lục Mạch Thần Kiếm" tên là Kiều Phong, là một người rất tài giỏi, cả tài lẫn đức. Đang làm Bang Chủ Cái Bang, một môn phái lớn có thế lực thời đó nhưng vì một sự hiểu lầm, anh bị chính người của bang mình xua đuổi và tìm cách làm hại. Tuy nhiên, mỗi lần anh bị lâm nguy, sắp bị giết chết hoặc những lúc chán nản, ngã lòng...thì đều có một người bí mật xuất hiện giúp đỡ giải cứu. Sau này, anh mới khám phá ra được con người bí mật đó chẳng ai khác hơn là cha ruột của mình, người mà anh tưởng là đã chết từ lâu rồi. Cha anh cho biết ông đã bí mật theo cạnh anh, ông biết mọi việc xảy đến cho anh và ông đã nhiều lần bí mật cứu anh. Đây chỉ là một câu chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp, nhưng nó cho chúng ta hình ảnh Cha Thiên Thượng, Đấng Toàn Năng đang nhìn thấy và biết hết mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta và giải
297

cứu gìn giữ chúng ta trên mọi bước đường. (TTBG). 220. VIỆC GÌ CŨNG CÓ NGƯỜI BIẾT Có một người đem tiền hối lộ một người tín đồ để giúp anh ta làm việc trái phép. Người tín đồ từ chối vì không hợp pháp và trái với niềm tin, nếp sống của người theo Chúa. Anh ta bảo: -Ông đừng lo, tôi bảo đảm với ông không ai biết chuyện này đâu. Người tín đồ trả lời: -Sao anh dám bảo không ai biết? Có Đức Chúa Trời biết, có ma quỉ biết, có tôi biết, có anh biết, sao lại bảo không ai biết Thật vậy, mọi việc làm, mọi hành động, mọi lời nói mọi tư tưởng mà chúng ta cho là bí mật nhất, kín đáo nhất thì cũng có ít nhất ba người biết: Đức Chúa Trời, ma quỷ và chính người đó. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận trong đời sống theo Chúa, đừng để ma quỉ có cơ hội tố cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. (TTBG).

298

221. ĐẠO CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO RÁNG Một con lừa trong làng nọ nổi tiếng là mạnh, chạy nhanh không con lừa nào bì kịp. Nó rất hãnh diện về tài năng của nó. Một ngày kia, nó cùng chủ đi trên đường làng. bỗng thấy một con vật lạ chạy lướt qua mặt nó cách dễ dàng. Con lừa tức quá ráng sức chạy theo con vật lạ Nhưng nó đâu biết rằng "con vật lạ" đó là chiếc xe hơi. Lần đầu tiên trong đời nó thấy xe hơi nên không biết tưởng là một con vật lạ nào khác dám phá kỷ lục của mình, nên nó có gắng đuổi theo. Có lúc nhằm đường ổ gà, xe hơi chạy chậm lại, con lừa qua mặt, nhưng sau đó thì chiếc xe vẫn vượt qua nó cách dễ dàng. Nó cố hết sức chạy theo đến một lúc thì vì mang nặng, vì mệt, vì ráng sức, nó đứt ruột mà chết. Nhiều người tin theo một tôn giáo vì thấy những phương thức tập luyện, tu hành của tôn giáo đó, họ thuộc về "đạo ráng". Ráng làm việc này, ráng làm việc kia để tiến thêm trên đường tu. Đạo Chúa không phải là "đạo ráng" , đạo cố gắng, nhưng là" đạo đức tin" Tuy nhiên, đức tin trong đạo Chúa là đức tin thực tiễn, chứ không
299

phải tin theo người khác không phải chi tin vì cha mẹ tin, anh em tin hay bạn bè tin. (TTBG). 222. HOÀNG ĐẾ VÀ NÔ LỆ ĐỀU GIỐNG NHAU Hy Lạp có một hoàng đế rất nổi danh, tên là Alexander, mà người Việt Nam thường gọi là A Lịch Sơn Đại Đế. Chúng ta không nhắc lại những chiến công hiển hách của vị vua này, vì lịch sử thế giới đã ghi rõ nhưng chỉ để bàn đến một câu chuyện liên hệ đến ông ta, do sử gia Plutarch kể lại. Theo câu chuyện này thì một ngày nọ, hoàng đế A Lịch Sơn thấy triết gia Diogenes ngồi quan sát một bộ xương người cách rất chăm chú nên hỏi: -Khanh làm gì mà quan sát bộ xương đó kỹ càng như vậy? Diogenes liền trả lời: -Muôn tâu bệ hạ, hạ thần nghiên cứu rất kỹ mà vẫn không thấy bộ xương của hoàng đế Philippe khác với bộ cương của người nô lệ tí nào cả. (hoàng đế philippe là thân phụ của hoàng đế A Lịch Sơn).
300

Triết gia Diogenes đã dạy cho hoàng đế A Lịch Sơn và chúng ta một bài học thâm thuý. Khi đã nhắm mắt buông tay thù ai cũng như ai, vua hay dân, hoàng đế hay nô lệ cũng chẳng khác gì nhau. Ngoài ra, tất cả mọi người phải ứng hầu trước tòa án Đấng Tạo Hóa. Theo lời Kinh thánh chép rằng:"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét" (Hê 9:27). (ĐTPA). 223. CHA LÁI TÀU CON NGỦ BÌNH AN Một chiếc thuyền đi trên biển và gặp giông bão. Sóng rất lớn làm con thuyền chao đảo. Mọi người lo lắng chạy tới chạy lui kêu cứu. Một hành khách đi ngang qua phòng, thấy một em bé, con viên thuyền trưởng vẫn còn ngủ trong khi thuyền ở tình trạng nguy hiểm. Người hành khách lay em dậy và cho biết tàu đang lâm nguy, sắp chìm, em phải lo tìm phao cấp cứu. Em bé hỏi: -Ai đang lái tàu? Người hành khách trả lời: -Cha em.
301

Nghe xong, em tiếp tục nằm xuống và ngủ tiếp cách bình thản. Người này lấy làm lạ hỏi: -Tại sao trong khi mọi người đang lo lắng, riêng em có thể bình an ngủ được? Em trả lời: -Hễ cha tôi còn lái tàu, là con tàu sẽ vượt qua cơn nguy hiểm. Tôi biết khả năng của cha tôi. Cuộc đời ký thác cho Chúa là cuộc đời giao cho Chúa mọi khó khăn, còn chúng ta chỉ lãnh phước hạnh. Ma quỷ luôn tìm cách chọc ghẹo để chúng ta khổ vì nếu chúng ta khổ thì nó thành công. Song nếu chúng ta phó thác mình trong bàn tay của Chúa, chúng ra sẽ không khổ và nó thất bại. (TTBG). 224. BIẾT CHẮC CHÚA ĐÃ KÊU GỌI MÌNH Có một thanh niên đến với vị mục sư cho biết muốn dâng mình làm người hầu việc Chúa. Mục sư hỏi: -Điêu gì khiến anh có quyết định đó? Anh trả lời:
302

-Sau khi nghe một bài giảng của vị tuyên úy trong trường. Mục sư hỏi: -Anh có nhớ tên vị tuyên úy đó không? Anh trả lời: -Tôi không nhớ tên vị tuyên úy đó, nhưng tôi biết chắc một điều là Đức Chúa Trời phán với tôi hôm đó. (TTBG). 225. LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY Có một chuyện ngụ ngôn nói về một anh nhà nghèo được một bà tiên thương tình ban cho phép lạ, bảo về nhà khoét một lỗ trong vách tường, mỗi ngày chỉ cần đem nồi đến đó hứng, tự nhiên sẽ có gạo chảy ra, đủ cho hai vợ chồng sinh sống. Sau một thời gian, người vợ chợt nghĩ sao mình không khoét lỗ lớn hơn, Có lẽ gạo sẽ chảy ra nhiều hơn, mình có thể đem bán và làm giàu. Người vợ bèn lấy dao khoét cái lỗ cho to hơn, nhưng chỉ thấy toàn đất cát chảy ra. Từ đó gạo không còn nữa. ( TTBG).

303

226. TÌM NHAU Nhờ có sáng kiến của một đài truyền hình ở Đại Hàn mà đã có hơn 3.000 gia đình bị phân tán từ năm 1951 được đoàn tụ. Một bà mẹ dẫn con chạy giặc vào một ngày lạnh lẽo đã gởi con cho bạn để đi kiếm nước uống, khi bà trở lại chỗ cũ, đứa con đã biến mất. Cha lạc con, vợ lạc chồng, anh lạc em trong nhiều trường hợp tương tự. Nhưng mới đây nhiều người đã tìm được thân nhân tưởng đã biệt tích hơn 30 năm rồi, nhờ đài truyền hình. Mỗi người muốn kiếm thân nhân đều mang một tấm bảng ghi tên mình, tên người mình muốn kiếm, và ghi vắn tắt trường hợp tại sao đã thất lạc Khi hình ấy được chiếu lên TV, một xướng ngôn viên sẽ đọc to các hàng chữ trên tấm bảng. Có hai chị em ruột đã vào đài TV, ngồi cùng một băng để chờ được chiếu lên TV, và đã nhận diện được nhau. (ĐTPA). 227. CHƯA ĐỦ ĐỨC TIN ĐỂ NHẬN LÃNH Mục sư McNeil, chủ tọa một hội thánh đang xây lại nhà thờ và đang bị thiếu một số nợ lớn.
304

Ông tha thiết cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ hầu sớm giải quyết xong số nợ. Một ngày kia khi ông đang ngồi ở văn phòng thì có một người bước vào, cho biết được Chúa cảm động muốn dâng một số tiền giúp trả nợ xây cất nhà thờ. Vì bận việc gấp nên người này để lại một chi phiếu trống, xin mục sư điền vào số tiền đang cần, một giờ sau ông sẽ trở lại để ký tên vào chi phiếu đó. Mục sư McNeil thật khó xử, số nợ thì quá lớn không biết người này có đủ tiền để dâng không. Nếu thấy lớn quá ông ta không chịu ký vào chi phiếu thì thật uổng. Sau một hồi suy nghĩ nát óc, cuối cùng mục sư McNeil ghi vào chi phiếu phân nửa số tiền đang cần để trả nợ. Dù chỉ là phân nửa, nhưng cũng rất lớn. Như lời hứa, một giờ sau người đàn ông đó trở lại, liếc sơ qua chi phiếu và ký tên vào đó không chút do dự hay thắc mắc. Khi người ấy đi rồi, nhìn vào chữ ký trên ngân phiếu, mục sư McNeil hối hận, vì người đó chính là một thương gia nổi tiếng, một tỉ phú trong thành phố. Số tiền ông dâng đó chẳng thấm gì với ông ta cả. Mục sư xin Chúa tha tội ít đức tin của mình. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông, nhưng ông chưa đủ đức tin để nhận lãnh. Thật đáng tiếc. (TTBG).
305

228. TRUYỀN THUYẾT VỀ HÀI NHI GIÊSU ĐI LÁNH NẠN Trên đường vượt biển di tản qua Ai Cập để tránh cuộc tàn sát con trẻ tại Bếtlêhem, Giôsép, Mari và Hài nhi Giêsu phải trải qua những đêm lạnh buốt, băng giá đóng khắp nơi trắng xóa. Họ phải vào trú ẩn trong một hang đá, nhưng cũng không tránh khỏi cái lạnh thấu xương. Có một con nhện nhỏ nhìn thấy em bé Giêsu bị lạnh, nó ước ao có thể làm một việc gì đó để giúp em bé Giêsu bớt lạnh. Điều duy nhất nó có thể làm là dệt một màn nhện phía ngoài cửa, che phủ lối vào hang đá, hy vọng chân bớt cơn lạnh. Màn nhện đó đã bị băng sương đóng trắng xóa. Khi lính của vua Hê rốt trên đường tầm nã hài nhi Giêsu đến hang đá ấy. Họ định vào lục soát, nhưng tên đội trưởng thấy có màn nhện đóng ngoài hang đá, chắn cửa vào hắn ta bảo: -Chắc chắn không có ai trong hang đá này, vì nếu có ai đã vào thì màn nhện đã bị thủng. Nhờ vậy mà hài nhi Giêsu, Giôsép và Mari đã thoát nạn. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay người ta thường vắt dây kim tuyến trên những cây Noel. Dây kim tuyến chiếu lấp lánh tượng trưng cho
306

màn nhện đã đóng trên hang đá năm xưa. (TTBG). 229. TRUYỀN THUYẾT VỀ NGUYÊN NHÂN CAIN GIẾT ABEN Người Do thái có một truyền thuyết cho biết tại sao Cain giết em mình là Aben. Truyền thuyết nói rằng: mỗi khi bà Evà sanh là sanh đôi, một gái và một trai, cặp sanh đôi đó sẽ là vợ chồng với nhau. Trong trường hợp của Cain và Aben, Ađam cố thay đổi điều này, ông dự định sẽ cho em gái sanh đôi với Cain làm vợ Aben, khiến Cain vô cùng bất mãn. Để giải quyết vấn đề, Ađam nói với họ: -Này hai con, hãy đi dâng tế lễ cho Đức Giê Hô Va, của lễ nào được nhậm thì người đó sẽ được em gái. Hãy đem của lễ trong tay các con mà dâng cho Chúa, Ngài sẽ quyết định. Aben làm nghề chăn chiên, bèn lấy trong bầy một con chiên mập nhất, tốt nhất đến dâng của lễ, nhưng Cain làm nghề nông nên lấy một bó lúa xấu nhất của mình đem dâng trên bàn thờ. Lửa từ trời đổ xuống thiêu hóa của lễ của Aben, nhưng
307

của lễ của Cain vẫn y nguyên đó. Ađam trao em gái cho Aben và Cain vô cùng phật ý. Một ngày nọ, khi Aben đang ngủ trên núi, Cain lấy một tảng đá đập lên đầu em mình. Đoạn người cõng xác em mình trên lưng đi lang thang vì không biết phải làm gì với cái xác đó Cain nhìn thấy hai con quạ đánh nhau, con nọ sau khi đã giết chết con kia thì lấy mỏ đào một cái hố để chôn con bị giết. Cain nói: "Ta không biết điều con quạ này làm, thôi, ta hãy chôn em ta xuống đất". Và người làm như vậy. (WB). 230. TRUYỀN THUYẾT GIẢI THÍCH CHUYỆN CAIN GIẾT ABEN Người Do thái cũng có một câu chuyện nữa để giải thích vụ sát nhân đầu tiên Cain và Aben không đông ý về của cải họ sẽ thừa hưởng. Vì vậy Aben bày ra một phương cách phân chia của cãi để chấm dứt xung đột. Cain lấy đất đai và mọi vật cố định, Aben lấy mọi vậy có thể di chuyển được. Tuy nhiên, lòng của Cain hãy còn cay đắng và ghen ghét. Một ngày nọ Cain nói với em mình:
308

-Mày hãy cất chân đi, vì mày đang đứng trên tài sản của tao. Aben chạy lên đồi, nhưng Cain đuổi theo, nói: -Đồi này là của tao. Aben trốn trong núi, nhưng Cain vẫn đuổi theo nói: -Núi cũng của tao Và trong cơn căm tức, Cain đuổi theo em mình và giết Phía sau câu chuyện này có một vấn đề quan trọng, đó là lòng ghen tị. Demosthenes nói:"Lòng ghen tị là dấu hiệu của một bản chất hoàn toàn xấu" Euripides thì nói:" lòng ghen tị là căn bệnh nặng nhất trong mọi căn bệnh ở trong người". Một câu phương ngôn Hy Lạp nói:"ghen tị không có chỗ đứng trong ban hát của Thượng Đế". Lòng ghen tị dẫn đến sự cay đắng,cay đắng dẫn đến ghen ghét, ghen ghét dẫn đến giết người.(WB)

309

231. TRUYỀN THUYẾT HÊNÓC CẦU THẦN CHẾT Có câu chuyện thuật lại Hênóc và thần chết đã kết bạn với nhau.Ông yêu cầu thần chết ba điều. Thứ nhứt, ông có thể chết và sống lại để biết sự chết là gì. Thứ hai, ông có thể nhìn thấy nơi ở của kẻ ác để biết sự hình phạt của họ như thế nào. Cả hai yêu cầu này được chấp thuận. Lời yêu cầu thứ ba của ông là được nhìn thấy thiên đàng để biết phước hạnh của những kẻ ngay lành được hưởng. Điều này cũng được chấp thuận. Nhưng khi Hênóc nhìn thấy thiên đàng thì không bao giờ trở lại thế gian nữa. 232. TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁI CHUÔNG CỦA NÔÊ Sau khi Thượng Đế cảnh giác trước, Nôê bèn làm một cái chuông bằng gỗ cao một thước rưỡi, mỗi ngày ba lần ông đánh chuông lên vào buổi sáng, trưa và tối. Khi người ta hỏi ông tại sao làm như vậy, ông trả lời: -Tôi làm như vậy để cảnh cáo anh chị em rằng, Thượng Đế sẽ làm một cơn đại hồng thủy để tiêu diệt hết thảy mọi người.
310

Mọi người đều phải chọn lựa, hoặc nghe theo, hoặc làm ngơ trước sứ điệp của Thượng Đế. Nôê là người chú ý tới sự cảnh cáo của Thượng Đế, bởi chú ý đến lời cảnh cáo đó lên ông được cứu khỏi tai họa. Chúa cảnh cáo chúng ta bằng nhiều cách. Có thể đến từ lương tâm. có thể đến trực tiếp từ lời Chúa phán với linh hồn, có thể đến từ lời khuyên hay quở trách của những người tốt, có thể Kinh thánh hay trong một bài giảng. Dù lời cảnh cáo đến cách nào chăng nữa, việc làm ngơ trước lời cảnh cáo sẽ dẫn đến tai họa cho chúng ta. (WB). 233. TRUYỀN THUYẾT VỀ NÔÊ BỊ CHẾ NHẠO Khi Nôê đóng tàu, người ta đến chế giễu ông, bảo ông điên, nhưng ông nói với họ: -Anh chị em cười nhạo tôi bây giờ, có ngày tôi sẽ nhạo cười anh chị em, vì anh chị em phải trả giá đắt để học biết ai là Đấng sẽ hình phạt kẻ ác ở thế gian này và cũng dành cho họ sự hình phạt trong thế giới hầu đến. Hành động của Nôê trong khi thời tiết nắng ráo, chẳng khác gì hành động của một người
311

điên. Vì có ai bình thường mà lại đi đóng một con tàu vĩ đại như vậy trên đất liền, ở một nơi cách xa biển? Điều thường xảy ra là người làm theo lời Chúa giống như một ngưòi dại, song kết quả bao giờ cũng được coi như là khôn ngoan. (WB). 234. TRUYỀN THUYẾT VỀ ÁPRAHAM THỜ PHƯỢNG THƯỢNG ĐẾ Một câu chuyện truyền kỳ kể lại, Ápraham là con của Tharê, tổng tư lệnh quân đội Nimrốt. Khi Ápraham sinh ra, có một ngôi sao sáng chói xuất hiện trên bầu trời làm lu mờ những ngôi sao khác. Nimrốt tìm cách giết đứa trẻ, nhưng đứa trẻ được giấu trong hang nên thoát chết. Chính trong hang đó sự hiện thấy đầu tiên của Thượng Đế đến với ông. Khi ông thành một thanh niên, ông ra khỏi hang và đứng nhìn đối mặt với sa mạc. Mặt trời ló dạng chói lòa vinh quang, Ápraham nhìn thấy và nói rằng: "Chắc mặt trời là Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo" và ông quì lạy mặt trời. Nhưng khi đem xuống mặt trời dần khuất ở phương tây, thì Ápraham nói rằng: "Không, Đấng Sáng Tạo không bao giờ khuất được". Rồi mặt trăng và những ngôi sao xuất hiện
312

nơi phương tây, Ápraham lại nói rằng: "Mặt trăng này phải là Thượng Đế và ngôi sao là các gia nhân của Ngài". Đoạn ông sấp mình thờ lạy mặt trăng. Những khi đêm tối trôi qua, mặt trăng biến mất. Kế đến mặt trời lại hiện ra, thì Ápraham nói rằng: "Quả thật những thiên thể này không phải là thần, vì chúng vâng theo qui luật ta phải thờ phượng Đấng làm cho chúng tuân theo qui luật đó (WB). 235. TRUYỀN THUYẾT Ý NIỆM VỀ THƯỢNG ĐẾ CỦA ÁPRAHAM Dân Ả rập có câu chuyện truyền kỳ về Ápraham như sau: Ápraham nhìn thấy đàn gia súc và hỏi mẹ: - Mẹ ơi, ai là Chúa của chúng Bà mẹ trả lời: -Tharê, cha của con. Ápraham hỏi: - Vậy ai là Chúa của Tharê? Bà mẹ đáp: - Nimrốt
313

Cậu bé Ápraham hỏi tiếp: - Còn ai là Chua của Nimrốt Đến đây thi bà mẹ bảo Ápraham im, không đẩy câu hỏi đi xa nữa, nhưng trong ý nghĩ của Ápraham đã hướng đến một Thượng Đế là Chúa tể của muôn loài vạn vật. (WB). 236. TRUYỀN THUYẾT VỀ ÁPRAHAM VÀ THẦN TƯỢNG Cha cua Ápraham là Tharê chẳng những thờ lạy 12 vị thần của 12 tháng trong năm mà còn làm ra hình tượng. Một ngày nọ, Ápraham phải ở một mình để trông coi cửa hàng. Người ta đến hỏi mua tượng. Ápraham hỏi họ bao nhiêu tuổi, họ trả lời là 50, 60. Ápraham bảo họ: -Khốn thay cho một người cao tuổi như vậy mà đi thờ lạy công việc người ta mới làm ra được một ngày. Một ông già khoẻ mạnh khoảng 70 tuổi bước vào mua một bức tượng, Ápraham hỏi tuổi của ông già và nói rằng, ông dại lắm mới đi thờ lạy một ông thần còn nhỏ tuổi hơn ông!
314

Một người đàn bà cầm một dĩa thịt vào để cúng dâng cho các thần, Ápraham dùng một cây gậy đập bễ hết các bức tượng, chỉ chừa lại một bức tượng mà thôi, ông để cây gậy ông dùng đập bễ tượng trong tay của tượng đó. Khi Tharê trở về thấy cảnh đó thì rất giận dữ. Ápraham nói: Thưa cha, có người đàn bà đã mang dĩa thịt này đến cho các vị thần, vị thần nào cũng giành ăn dĩa thịt nên họ đánh nhau và vị thần mạnh mẽ nhất đã đánh gục hết những vị thần khác để giành lấy cả dĩa thịt. Tharê nói: -Thần làm bằng đá, gỗ, làm sao có chuyện đó được? Ápraham bèn nói rằng: -Vậy tai cha hãy nghe những lời cha vừa nói! (WB). 237. TRUYỀN THUYẾT VỀ ÊSAU VÀ GIACÓP Theo truyền thuyết của người Do thái, khi Êsau và Gia cốp, hai người là anh em sinh đôi, còn ở trong bụng mẹ, Gia cốp nói với Êsau:
315

-Anh ơi, có hai thế giới ở trước chúng ta. Thế giới này và thế giới tương lai. Trong thế giới này, người ta ăn uống, cưới gả và sinh đẻ con cái, nhưng mọi thứ này không thay thế được thế giới tương lai. Nếu anh thích, hãy lấy thế giới này, còn tôi sẽ lấy thế giới kia. Và Êsau rất bằng lòng lấy thế giới này vì ông không tin rằng có một thế giới khác. Trong chính ngày Gia cốp âm mưu chiếm sự chúc phước của Isác, truyền thuyết nói rằng Êsau đã phạm năm tội: "ông đã thờ lạy thần lạ, làm đổ máu vô tội, theo đuổi một người con gái đã hứa hôn, chối bỏ thế giới tương lai, khinh rẽ quyền trưởng nam của mình". 23S. TRUYỀN THUYẾT VỀ AMRAM VÀ GIÔKÊBẾT Có truyền thuyết kể là Amram và Giôkêbết là cha mẹ của Môi se (Xuất 6:2), lấy làm lo lắng về sắc lệnh của Pharaôn. Hậu quả là Amram ly dị vợ, không phải là ông không yêu nàng, nhưng vì ông muốn cho nàng khỏi mang nỗi sầu khổ một khi nàng có con và nhìn thấy con mình bị giết.

316

Sau ba năm ly dị, Miriam nói tiên tri rằng: "Cha mẹ tôi sẽ có một con trai nữa, nó sẽ giải phóng dân Ysơraên ra khỏi bàn tay người Ai cập". Miriam nói với cha mình rằng: -Cha đã làm gì vậy? Cha đã đuổi mẹ đi khỏi nhà vì cha không tin cậy Thượng Đế sẽ bảo vệ em bé sinh ra cho cha! Amram xấu hổ vì thấy mình thiếu trông cậy nơi Chúa, ông bèn đem vợ mình về, đến kỳ đã định, Môi se ra đời. (WB). 239. CÁCH NGƯỜI AI CẬP LÙNG BẮT CON TRẺ YSƠRAÊN Truyền thuyết kể rằng, Môise khi mới sinh ra, cậu là một cậu bé rất dễ thương, nên cha mẹ quyết định giấu cậu trong nhà. Họ làm điều này được ba tháng, thì người Aicập lại tìm một phương cách khác để tìm bắt các đứa trẻ Ysơraên được cha mẹ giấu kín trong nhà. Đánh đòn tâm lý, khi một đứa trẻ nghe tiếng khóc của một đứa trẻ khác thì nó thường khóc theo, vì vậy các bà mẹ Ai cập có con nhỏ được sai đến nhà những người Do thái, mang theo con nhỏ của họ. Khi vào nhà họ sẽ lấy kim chích cho
317

đứa nhỏ khóc lên. Như vậy đứa nhỏ giấu trong nhà người Do thái sẽ khóc theo. Thế là, các đứa trẻ bị khám phá và đem giết. Trước sự thế đó, Amram vâ Giôkêbết quyết định làm một cái nôi nhỏ, để đứa trẻ vào đem giấu dưới sông Nile.(WB). 240. TRUYỀN THUYẾT MÔISE TRONG CUNG ĐIỆN PHARAÔN Khi Môi se được đem giấu dưới sông Nile, ông được con gái Pharaôn tìm thấy. Nàng công chúa đó tên là Bithia hay bình dân hơn gọi là Thermouthis: rất thích đứa trẻ xinh đẹp. Truyền thuyết nói rằng khi công chúa kéo cái nôi ra khỏi nước, thiên sứ Gápriên nhéo tai đứa trẻ cho nó khóc để cảm động lòng của công chúa khi nàng thấy gương mặt nhỏ bé đầy nước mắt của nó. Công chúa Thermouthis đau khổ vì không con nên đã mang đứa trẻ về nhà huấn luyện, giáo dục và săn sóc như con ruột của mình. Môise lớn lên, hình dáng tốt đẹp đến nỗi khi thấy ông trên đường phố lắm người phải quay lại nhìn, có khi người ta ngừng công việc để nhìn ông. Ông khôn
318

ngoan vượt xa mọi đứa trẻ khác về phương diện học hành cũng như về kiến thức. Khi còn nhỏ, công chúa đem ông đến Pharaôn và thuật lại cho nhà vua biết nàng đã tìm thấy ông cách nào. Nàng đặt tay ông vào tay Pharaôn. Pharaôn lấy làm thích thú đến nỗi ôm đứa trẻ vào lòng và theo yêu cầu của công chúa, Pharaôn hứa sẽ cho Môi se kế tự ngai vàng. Trong lúc vui vẻ ông lấy vương miện của mình đặt lên đầu đứa trẻ, nhưng đứa trẻ giựt vương miện khỏi đầu quăng xuống đất lấy chân dẫm lên. Các bác sĩ của Pharaôn tiên tri rằng, đứa trẻ này một ngày nào đó sẽ chà đạp vương quyền của nhà vua dưới chân nó. Những nhà thông thái muốn giết ngay đứa trẻ, nhưng người ta đưa ra đề nghị thử đứa bé. Họ đặt trước đứa trẻ một chén đựng đây than nóng đỏ và một chén đầy đá quý. Nếu đứa trẻ giơ tay ra bóc lấy chén kim ương thì chứng tỏ rằng đứa trẻ khôn ngoan có thể trở thành một hiểm họa. Nếu nó giơ tay ra bóc lấy nắm than thì chứng tỏ đứa bé không có gì nguy hiểm. Khi cậu bé Môi se sắp giơ tay bóc nắm kim cương, thì thiên sứ Gápriên nắm lấy tay cậu đặt
319

vào chén đựng than. Tay của đứa bé bị phỏng, nó đưa ngón tay phỏng vào trong miệng và làm phỏng luồn miệng của nó. Vì thế nên người ta nói đó là lý do khiến Môi se là người không có tài nói giỏi (Xuất 4:10). (WB). 241. THƯƠNG XÓT MỘT CON CHIÊN ĐI LẠC Có một câu chuyện truyền kỳ rất hay kể lúc Môi se trốn khỏi Ai cập, chăn chiên cho Giêtrô trong đồng vắng: có một con chiên trong bầy bỏ đàn đi mất Môi se kiên nhẫn đi tìm nó và ông đã tìm thấy nó đang uống nước bên giòng suối Môi se đến bên nó để tay trên mình nó và nói thật nhỏ nhẹ: -Tại vì mày khát nên mày bỏ đi? Ông không giận con chiên vì nó đã làm ông mệt mỏi, nhưng cảm thông với nó và mang nó trở về. Thượng Đế nhìn thấy như vậy, Ngài phán: "Nếu người này thương xót một con chiên đi lạc như vậy, đây chính là người ta muốn lập làm người lãnh đạo dân ta. Kẻ chăn chiên là người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên mình, là người gánh chịu sự
320

ngu muội của chiên và là người luôn luôn yêu mến chiên. Đó là những gì Chúa Giê Xu đã làm cho chúng ta. (WB). 242. ANH CHỈ YÊU CHÍNH EM THÔI Một thiếu nữ một lần kia hỏi người yêu của mình, một thanh niên sắp cùng mình làm lễ đính hôn: -Anh yêu một người phụ nữ vì họ thông minh hay vì họ đẹp? Chàng thanh niên đáp: -Anh không yêu sự thông minh của họ, cũng không yêu vẻ đẹp của họ nữa. Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi: -Anh nói sao? Chàng nói: - Anh nói rằng anh không yêu người phụ nữ vì họ thông minh hay vì họ đẹp. Như em biết anh đó, anh chỉ yêu chính mình em thôi! 243. KHÔNG TU SỬA NHƯNG XÂY MỚI Một khu đất nọ tọa lạc ngay tại chỗ rất tốt của thành phố, nhưng trên đó có một ngôi nhà lụp
321

xụp của một người chủ nghèo. Một nhà triệu phú muốn mua khu đất ấy. Trước khi giao đất, người chủ đất ra công sửa chữa ngôi nhà lụp xụp của mình bằng cách cho lợp lại mái tranh và quét vôi bức tường bẩn thỉu, và trang trí một ít trong nhà cho đẹp. Nhà triệu phú thấy vậy, hỏi rằng: -Ông làm gì vậy? Chủ đất đáp: -Tôi chuẩn bị ngôi nhà cho khang trang để giao cho ông ở. Nhà triệu phú cười nói: -Ông ơi, tôi không cần đến cái nhà củ kỹ, tồi tàn của ông đâu. Mặc dù ông có lòng tốt ra công sửa chữa cho tôi, nhưng lúc xong rồi, nó vẫn chỉ là một cái nhà lụp xụp, tôi sẽ không bao giờ chịu ở đó. Tồi chỉ cần khu đất, và khi đã mua được rồi, tôi sẽ phá ngôi nhà đó tận đến nền móng, tôi sẽ đào sâu xuống để làm một nền nhà mới vững chắc và rồi sẽ xây lên đó một ngôi nhà khác nguy nga, đồ sộ gấp ngàn lần hơn. Tôi không muốn
322

mua một vết tích nào trong nhà của ông, tôi chỉ cần khu đất mà thôi. Mỗi người chúng ta có một khu đất tuyệt mỹ để xây dựng đền thờ thiên thượng. Khu đất này trông vào cõi đời đời. Nhưng hiện nay, cái nhà xây trên đó chỉ là một đống tồi tàn, không sao sửa chữa được. Ta có vá lấp và sửa chữa thì cũng uổng công. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng trọn cho Ngài cả thân thể, linh hồn, cả những ước muốn, suy tư của chúng la, để Ngài xây một đền thờ thiêng liêng, nguy nga và thánh khiết cho Ngài ngự. (ABS). 244. HIỂU BIẾT SỰ YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Một bà kia không hề biết sự yêu thương của loài người. Bà là một người nghèo khổ bị bỏ quên, bị bạc đãi, bị xử bất công lâu ngày đến nỗi bà thù nghịch với tất cả mọi người mà mọi người dường như nghịch cùng bà. Một lần kia có một mục sư đến gặp bà để nói về bệnh yêu thương của Đức Chúa Trời, song bà chẳng hiểu tình yêu là gì cả bà ngước mắt lên nhìn mục sư và nói:
323

-Tôi không hiểu ông nói gì. Chưa hề có ai yêu thương tôi và đối với tôi tôi cũng không hiểu yêu thương là gì cả. Mục sư trở về nói cùng tín đồ trong hội thánh rằng có một người chưa hề biết tình yêu thương của Chúa là gì Vậy mọi người hãy giúp cho bà ấy biết được tình yêu của Chúa bằng cách mỗi người trong hội thánh lần lượt từng người một đến thăm bà, tỏ cho bà biết có người yêu thương,thăm viếng, an ủi và giúp đỡ bà. Mấy tháng trôi qua, rốt lại, một ngày kia, khi mục sư tới thăm bà tại ngôi nhà tồi tàn bà ở, bà ngước mắt lên nhìn mục sư và nói rằng: -Thưa mục sư. tôi hiểu biết sự yêu thương là gì rồi, và bây giờ tôi có thể tiếp nhận sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Bà liến quì xuống cầu nguyện tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê Xu làm Chúa của cuộc đời bà và bước đi trong tình yêu thương của Ngài. (ABS).

324

245. MƯU MẸO BẤT NGỜ Đây là câu chuyện có thật, do một người kể. Ông có nuôi 3 con chó, một già hai tơ. Ba con chó nầy thường vẫn hòa thuận nhau, trừ trường hợp hai con chó tơ nhỏ lanh lẹ hơn nên hay giành chỗ nằm ấm cúng ngay trước lò sưởi, là chỗ mà con chó già vẫn thích. Nhưng chó già chỉ kém lanh lẹ, chớ đâu có kém mưu trì. Cứ mỗi lần thấy chỗ nằm ấm cúng đã bị chiếm mất, chó già liền lặng lẻ chạy ra phía sau nhà và sủa từng tràng như có người lạ đến. Hai chú chó tơ nghe vậy, liền bỏ chạy ra xem. Thừa lúc lộn xộn, chó già liền lẻn về, nhảy ngay vào chỗ nằm ấm cúng. Thấy chó già đã dùng mưu này nhiều lần, mà lần nào hai chú chó tơ cũng để bị lừa cách dễ dàng, ông chủ không khỏi cười chúng là quá khờ khệch. Một tối nọ, ông chủ đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa êm ái đặt ngay trước lò sưởi thì nghe tiếng chó già sủa. Cũng như lần trước hai chú chó tơ vừa nghe tiếng sủa là bỏ chỗ nằm,chạy ra góp tiếng với chó già. Nhưng lần này, ông chủ đã nghe cả ba con chó sủa khá lâu, mà chó già chưa lẻn vào chỗ nằm như mấy lần trước. Cho là lần nầy có người lạ đến, hay có chuyện gì lạ ở sau nhà, ông chủ liền rời cái ghế
325

ấm áp của mình đang ngồi bước ra sau nhà để xem. Khi đã ngó quanh quẩn và đã biết chắc chắn không có gì bất thường, ông chủ trở về phía lò sưởi, thì thấy con chó già đang nằm gọn gàng trên cái ghế dựa êm ái của mình. Con chó già mưu trí chẳng những đã gạt được hai chú chó tơ mà cũng gạt được cả ông chủ nữa. Ông chủ dù có bị lừa thật, nhưng bị lừa vì yếu tố bất ngờ, chứ đâu có phải không biết mưu trí của chó già. Mọi người sinh ra trên trần gian đều biếl trước rằng cuộc sống con người có thể chấm dứt lúc nào, và nhất định phải chấm dứt ở điểm tận cùng. Đã biết như vậy, nhưng loài người vẫn coi sự chết là yếu tố bất ngờ. Nhưng Đức Chúa Giê Xu đã ban cho chúng ta một biện pháp để đánh tan cái đen tối và bí mật của sự chết, và làm cho sự chết mất hẳn yếu tố bất ngờ. Biện pháp đó là lờl kêu gọi:"hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Ma 11:28). Ở trong Chúa, sự chết không còn là bất ngờ nữa, mà là một cánh cửa mở ra để mọi người vào hưởng phước trên trời. (ĐTPA).
326

246. NGƯỜI ĐI MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐI ĐÂU Giám mục Newbigin kể lại những cuộc thảo luận đã đưa đền việc thành lập hội thánh liên hiệp ở Nam Ấn độ. Ông đã tham gia những cuộc thảo luận này. Trong khi đưa ra những ý kiến, có người thận trọng muốn biết từng bước trong sự xúc tiến công tác sẽ đi đến đâu, điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm việc nầy hay việc kia. Cuối cùng vị chủ tịch phải nhắc nhở họ: Cơ đốc nhân là người không có quyền hỏi mình đang đi về đâu. Sau hết chúng ta sống một đời cẩn thận theo nguyên tắc an toàn trước nhất, nhưng sống đời Cơ đốc nhân đòi hỏi tinh thần sẵn sàng dấn thân mạo hiểm. Nếu đức tin có thế nhìn thấy mỗi bước đi trên đường thì đó không phải là đức tin thật. Người tín hữu cần phải đi con đường đúng, con đường mà tiếng của Chúa đang kêu gọi họ, dù khòng biết hậu quả là gì giống như Ápraham: chúng ta phải bước đi, dù không biết mình đang đi về đâu. (WB).

327

247. BẢO VỆ PHÁP LUẬT Vào năm 1977, ông Lou Peters ở Lodi, tiểu bang California đang làm ăn thinh vượng, hãng bánh xe Cadillac của ông đang phát đạt, thì có người đến tỏ ý muốn mua cơ sở làm ăn của ông với giá 2 triệu đô la. Ông Peters rất ngạc nhiên, vì vốn liếng của ông chỉ vào khoảng 1triệu, nếu ai có thích lắm cũng chỉ trả đến 1 triệu mốt, một triệu hai là cùng. Nhưng chỉ ít lâu sau, ông khám phá ra rằng người tiếp xúc với ông chỉ là người trung gian, còn người bỏ tiền ra mua chính là tố chức Mafia. Mục đích của họ dùng hãng xe Cadillac làm tấm bình phong để che đậy các hoạt động bất lương của họ. Khi đã biết vậy, ông Peters mới bí mật đến trình cho sở FBI biết, rồi tình nguyện làm việc không lương cho sở này để thu thập tang chứng. Mãi đến năm 1979, ông mới thu thập đầy đủ tang chứng để tòa án kết tội tên trùm Mafia. Mặc dù tình nguyện làm một việc hết sức nguy hiểm, ông Peters đã không chịu nhận lương của sở FBI vì nói rằng, việc tôi làm chỉ là một hành động yêu nước để bảo vệ pháp luật thôi.
328

Suốt 33 năm sống hòa mình với nhân loại, Chúa Cứu Thế đã bảo vệ pháp luật của Đấng Tạo Hóa, theo lời Ngài phán rằng:" Ta đến không phải để hủy phá pháp luật, nhưng để làm cho trọn " (Ma 5:17). (ĐTPA). 248. CỦA LỄ TỐT NHẤT CHO CHÚA Có chuyện kể về hai đứa trẻ được người ta cho một món quà, món đồ chơi đó là chiếc tàu Nôê, vì chúng đã nghe những câu chuyện trong Cựu ước nên quyết định dâng một của lễ. Chúng quan sát những con thú trong tàu và lựa một con làm của lễ. Cuối cùng chúng đồng ý lấy một con chiên bị gãy chân. Vật duy nhất chúng dâng là món đồ chơi bị gãy bễ, cái mà không có cũng chẳng sao. Đó là cách mà nhiều ngưòi muốn hy sinh cho Thượng Đế. Nhưng đối với Chúa của lễ tốt nhất dâng cho Ngài là điều chúng ta yêu qúy nhất.(WB) 249. TINH THẦN DẤN THÂN PHỤC VỤ Một trong nhưng hoàng đế vĩ đại của đế quốc La mã là Marcus Aurelius, một nhà hành chánh
329

lỗi lạc không ai sánh bằng. Hoàng đế băng hà lúc 59 tuổi, phục vụ thần dân hết lòng, ông chết vì xả thân phục vụ cống hiến cho dân tộc. Ông là một vị thánh của La mã. Sử gia Capilinus đã kể lại, vừa lúc được chọn để tiếp nối ngai vàng, ông không lộ vẻ vui thỏa, hãnh diện, nhưng lại e ngại, chấn động tinh thần. Khi người ta yêu cầu vua dời vào hoàng cung, đại đế Aurelius do dự, vua không muốn giả từ biệt thự của người mẹ thân yêu. Những người thân trong gia đình thắc mắc tại sao ông không đón nhận ngai vàng với tất cả hoan ca, hăng hái, nhiệt tình? Aurelius trả lời: - Đừng đổ mồ hôi cho những tranh giành quyền bính. Đại dế Aurelius nhìn vuơng miện và ngai vàng bằng tâm tình dấn thân và phục vụ, chứ không bằng vinh quang bên ngoài (WB) "Chúa Giêsu là gương mẫu độc tôn của sự oai nghi thiên thượng và sự phục vụ thiên thượng kết hợp với nhau. Ngài biết địa vị tối thượng đã được ban cho ngài nhưng không ích kỷ bảo vệ nó cho riêng mình, vui lòng để cho những người khác có thể cùng chia sẻ. Trong Chúa Cứu thế
330

Giêsu oai nghi tối thượng và sự phục vụ tối thượng gặp nhau (WB) 250. CỦA THẬT CỦA GIẢ Vào năm 1974, viện bảo tàng mỹ thuật ở Luân đôn, Anh quốc cho trình bảy tấm hình viện cho là của nhiếp ảnh gia Francis Hetling chụp vào trước năm 1850, tức là trên 140 năm trước đây. Theo lời giải thích của viện bảo tàng thì 7 tấm hình này đã do ông Graham Ovenđen tình cờ tìm được. Mãi đến năm 1981 người ta mới khám phá ra những tấm hình đã vàng và có vẻ cũ kỹ trên một trăm năm đó chỉ là những tấm hình giả mạo do ông Ovenden và một chuyên viên nhiếp ảnh tên là Grey thực hiện. Họ dùng kỹ thuật và vật liệu chụp hình của thế kỷ 19, dàn cảnh cho một số thiếu niên trai và gái ăn mặc quần áo cũ kỹ rách rưới rồi chụp những bức hình, nói là để mô tả điều kiện nghèo nàn của xã hội Anh vào giữa thế kỷ 19. Sau khi sang hình ra giấy, họ dùng một kỹ thuật đặc biệt làm cho hình vàng đi và trông như là hình đã cũ trên một thế kỷ, làm cho cả nhưng chuyên viên của viện bảo tàng cũng bị mắc lừa.
331

Nhưng sau đó một chuyên viên đã nghiên cứu kỹ càng và tìm ra một số sơ hở nên cuối cùng đã khám phá ra 7 tấm hình đó là hình giả. Có lẽ trong lịch sử nhân loại, thứ bị loài người phu khống là giả cách kịch liệt nhất và dai dẳng nhất là bộ Kinh Thánh. Đã có những ông vua, những nhà độc tài tàn ác ra lệnh đốt và tiêu diệt Kinh thánh, cũng có những nhà khoa học chỉ trích Kinh thánh, nhưng Kinh thánh vẫn vững như núi thái sơn, vì Kinh thánh là lời Thượng Đế. (ĐTPÂ). 251. THA THỨ VÀ HÒA GIẢI Em bé Corina 13 tuổi, người Uruguay, thuật chuyện: -Ở trước nhà tôi có một bà hàng xóm. Một lần kia bà đi nói xấu mọi người về gia đình tôi. Mẹ tôi biết được nên rất buồn lòng. Và mẹ tôi cấm tôi không được nói chuyện với bà hàng xóm đó nữa. Tôi vâng lời mẹ và giữ như vậy được một thời gian dài. Nhưng một ngày kia, tôi cùng với một người bạn gái đi ngang gần nhà bà hàng xóm, bất chợt thấy bà, tôi đã chào bà ta. Khi trở về nhà, Corina vội nói với mẹ:
332

-Mẹ à, chúng ta không thể tiếp tục cư xử như từ trước đến nay đối với bà hàng xóm nhà mình. Chúng ta phải chào khi gặp bà ấy, vì bà ấy cũng là tín hữu và Chúa ở trong tâm hồn bà ấy. Corina tiếp: -Mẹ tôi cho tôi là có lý, và từ đó chúng tôi nói chuyện với bà hàng xóm, và dần dần bà trở thành bạn của gia đình chúng tôi. (MV). 2S2. KHÔNG BIẾT DỰ LỄ SINH NHẬT CỦA AI Một bà nhà giàu kia tổ chức lễ sinh nhật cho con bà thật linh đình, tưng bừng náo nhiệt. Nhiều bạn bè được mời tham dự. Ăn uống, chúc tụng, vui chơi, nhảy nhót thật vui vẻ. Đang cuộc vui, có một bà bạn hỏi: -Hôm nay sinh nhật của ai vậy? Bà ta đáp: -Sinh nhật của bé Antony, con tôi. Bà bạn ngạc nhiên hỏi: -Thế bé Antony đâu mà tôi không thấy? Bà ta trả lời:
333

-Tôi đã gởi nó bên nhà mẹ tôi, sợ có nó ở đây quấy phá làm giảm cuộc vui của chúng ta. Nhiều người chúng ta thờ phượng Chúa, dự các lễ liên quam tới Chúa như lễ Noel, lễ Phục sinh v.v...với tinh thần của một bà bạn đi dự sinh nhật nhưng không biết là sinh nhớt của ai và còn tệ hơn nữa, giống như người đàn bà giàu có tổ chức sinh nhật của con mà chính con bà không hiện diện lrong buổi lễ đó, chỉ với mục đích vui chơi mà thôi. (TTBG). 253. LƯƠNG TÂM CHAI LÌ Mấy năm trước đây , người ta quật mồ một người lại Sao Paulo, nước Ba Tây, mà người ta tin đó là bác sĩ Josef Mangele, người được gán cho danh hiệu là "thiên thần chết chóc vì đã sát hại hơn 400.000 người Do thái trong thế chiến thứ hai. Cho đến nay, người ta xác định đến 90% xác chết đó chính là xác của bác sĩ Josef Mengele, người mà Do thái cũng như nhiều nhà cầm quyền đã lùng kiếm suốt mấy mươi năm qua những tội phạm chiến tranh do ông gây ra. Người con của ông, hiện đang sống tại Đức, sau khi được phỏng vấn đã cho biết, dù không biết đích xác đó có phải là xác cha mình hay không, nhưng
334

ông tin đó chính là thi thể của thân phụ ông. Khi được hỏi về những liên hệ giữa ông và cha ông trong nhưng năm còn sống, ông cho biết là cha ông không bao giờ ân hận về những hành động giết chóc tàn ác của mình cả. Một người giết hại gần nửa triệu sinh mạng trong phòng hơi ngạc hay thí nghiệm y khoa, vậy mà bao nhiêu năm vẫn không có gì ân hận, rõ ràng là người có lương tâm chai lì. Lương tâm con người rất nhạy cảm, tuy nhiên với thời gian và hoàn cảnh, lương tâm ấy có thể bị chai lỳ, nghĩa là không còn nhạy cảm trước những hành vi tội ác nữa. Một trong những lý do của lương tâm chai lì là vì Thượng Đế đã bỏ mặc cho con người phạm tội sau khi đã cảnh cào nhiều lần mà họ không nghe. Đây là hình phạt kinh khủng nhất của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế hình phạt,, chúng ta còn có cơ hội ăn năn, nhưng nếu Thượng Đế bỏ mặc, lương tâm chúng ta trở thành chai lì, chúng la không thể ăn năn được nữa và chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tai hại muôn đời (ĐTPA).

335

254. CHỈ CÓ THƯỢNG ĐẾ MỚI CÓ QUYỀN TRÊN THIÊN NHIÊN Trong lịch sử Anh quốc có một ông vua tên là Canute, cai trị đầu thế kỷ thứ 11. Theo những truyền thuyết dân gian, thì vua Canute rất khờ khạo, song theo sử gia Henry of Huntingdon, vua Canute lại là người rất khiêm tốn. Có lần vua làm một hành động lạ lùng. Vua cho họp tất cả quần thần ở bờ biển, rồi dõng dạc ra lệnh bảo sóng biển phải ngưng đập vào bờ. Nhưng lệnh vua ban ra mà sóng biển không ngừng, cứ tiếp tục đập vào bờ làm vua bị ướt hết. Theo Henry of Huntingdon cho biết việc vua Canute ra lệnh cho sóng biển nhằm mục đích bày tỏ sự khiêm tốn của mình. Khi cai trị trong triều, vua Canute thường bực tức vì các cận thần suất ngày cứ lấy lời ninh bợ tâng bốc vua. Họ nói rằng vua có quyền hành to lắm, lệnh vua ban ra ai cũng phải nghe, đến cả cõi thiên nhiên cũng phải nể sợ. Để dạy cho quân thần và toàn thể thần dân một bài học, vua Canute đã cho tổ chức buổi lễ ở bờ biển. Sau khi bị sóng tạt ướt hết, vua mới dạy rằng: "Quyền hành trong tay các vua chỉ là một
336

thứ quyền hành trống rỗng và không có giá trị chi cả. Chỉ một mình Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, mới có quyền ra lệnh cho trời, đất, biển và muôn loài vạn vật vâng theo mạng lệnh của Ngài". (LL). 255. TIN MỪNG LỚN Một thương gia ở Lỗ ma ni năm 1940 bán cho một công ty Mỹ một số hàng hóa, nhưng rồi chiến tranh xảy đến quê hương ông, sự liên lạc bị gián đoạn. Sau đó Lỗ ma ni thuộc phe chủ nghĩa Cộng sản, người thương gia này phải lo đối đầu với cuộc sống mới, nên quên luôn số hàng đã cung cấp cho công ty Mỹ đó. Vả lại, công thương yêu của ông cũng đã bị nhà nước quản lý. Nhưng mới đây, khi Cộng sản sụp đổ sự liên hệ với thế giới bên ngoài được tái lập. Bất ngờ, con của người thương gia này được thông báo rằng ông ta được quyền thừa hưởng một số tiền trị giá 34 triệu rưỡi Mỹ kim. Đó là số tiền bán hàng 52 năm về trước và tiền lời từ đó đến nay của cha ông ta.

337

Vì mất liên lạc nên công ty Mỹ ký thác số tiền ấy vào ngân hàng. Nay yêu cầu ông ta qua Mỹ làm thủ tục để nhận lãnh. *Bất ngờ một công nhân nghèo ở Lỗ ma ni trở thành triệu phú, điều mà ông ta khôllg bao giờ nghĩ đến. Đối với người Lỗ ma ni này, tin mình trở thành triệu phú là tin mừng lớn cho ông. Gần 2000 năm trước, thiên sứ đã rao báo cho nhân loại một tin mừng lớn từ Thượng Đế:" này ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một tin mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đavít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ. là Chúa" (Lu 2:10,11).(TTBG). 256. SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM, TỐI TĂM CHẲNG HỀ NHẬN LẤY Trong lớp 12 trường trung học Midlothian có một học sinh tên là George Moore, mặc dù cậu này cố gắng ăn mặc và sinh hoạt cho giống các bạn cùng lớp, nhiều người vẫn nhận thấy cậu không thuộc vào lớp tuổi của các bạn học và trông cậu có cái gì khác thường. Đến ngày 24-101987, khi tìm thấy xác cậu George Moore trong
338

lùm cây với hai phát đạn trong đầu, người ta mới biết rằng cậu này là một cảnh sát viên ngụy trang. Tên thật của cảnh sát viên này là George Raffield, 21 tuổi, và nhiệm vụ của ty cảnh sát giao phó cho anh ta là ngụy trang làm học sinh trường trung học Midlothian để điều tra một hệ thống buôn lậu ma túy. Nhưng khi các tay buôn lậu khám phá ra George Raffield làm việc cho cảnh sát, họ liền thanh toán và bỏ xác anh ta ở một nơi cách thành phố 7 dặm về phía Nam. Khi nghe tin này, dân chúng thành phố Midlothian rất ngạc nhiên vì đây là một thành phố nhỏ, chỉ có 7.500 dân và từ trước tới nay vẫn được coi là một địa phương an tĩnh lương thiện. Cậu chuyện một thành phố có vẻ lương thiện lại là nơi có những tay buôn lậu sát nhân, không tôn trọng luật pháp và khi có người của pháp luật xen vào hoạt động đen tối của họ thì liền ra tay sát hại, đã làm cho chúng liên tưỏng đến mấy câu Kinh thánh sau đây:"Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng...Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy"
339

257 TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁC GÃ CHĂN CHIÊN Có một câu chuyện kể khi các gã chan chiên dược thiên thần báo tin, họ bàn với nhau đi đến xem. Tất cả đều đi, nhưng có một người chăn chiên trong bọn họ quyết định ở lại tiếp tục canh giữ bầy chiên của mình. Anh chàng này lý luận: -Không phải tôi không biết điều thiên thần nói là thật, tôi biết rằng đi gặp Chúa Cứu Thế vừa mới hạ sinh là một phước lành.,nhưng tôi không muốn bỏ đàn chiên bơ vơ. Người chăn chiên nói không muôn bỏ việc làm mình đi gặp Chúa Cưú Thế,vì vậy anh đã mất cơ hội ngàn năm một thuở chiêm ngưỡng Chúa Cưú Thế vừa hạ sinh, trong khi đó thì những người chăn chiên khác vội vàng đi đến đó " họ thấy Maria, Giuse và đặc biệt là thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Họ đã gặp Đấng Cưú Thế.(TTBG) 258. CHỬI RỦa NGƯỜI KHÁC THÌ MÌNH NHẬN HẬU QUẢ Có một người kia ghét một người nọ, lúc nào cung viết thơ, viết báo chửi rủa, mạt sát. Song
340

người ấy vẫn điềm nhiên coi như không có chuyện già xảy ra. Người kia tức giận, bèn đến hỏi: -Bộ ông là gỗ đá sao mà tôi chửi ông không biết thẹn? Ông bị chửi rủa hỏi: -Nếu ông có một món quà đem dâng cho một người bạn, người bạn không chịu nhận thì món quà ấy thuộc về ai? Ông ta trả lời: -Thì thuộc vẻ tôi chứ còn thuộc về ai! Người bị chửi rủa tiếp: -Tôi cũng thế, lâu nay ông chửi rủa tôi, nhưng tôi không nhận, vậy xin trả lại cho ông đó ! 259. KHÔNG THẬT KHÔNG GIẢ Ai muốn có sổ thông hành (passport) dều có thể mua với giá 135 đô la, nếu là thương dân, hay giá 95 đồ la, nếu là quân nhân. Loại thông hành này mới ngó cung có vẻ như thông hành thật, vì cũng đóng bìa phastic và cũng có in hàng chữ mạ
341

vàng, như chữ: "Passport, Republic of Ceylon", có nghĩa là thông hành nước Cộng hòa Ceylon. Người sản xuất ra loại thông hành này là bà Donna Walker, có nói rằng, hiện nay tên nước Cộng hòa Ceylon không còn được ghi trên bản đồ thế giới nữa, vì quốc gia này đã đổi tên thành Sri Lanka. Bà Walker nêu tên Ceylon chỉ có mục đích làm thí dụ, vì thực ra bà đã dùng tên hiệu quốc gia khác. Nhưng để khỏi bi truy tố về tội làm thông hành giả mạo, bà chỉ dùng những tên đã lỗi thời, không còn được thông dụng chính thức nữa. Bà Walker cũng cho biết là sổ thông hành bà bán ra tuy không phải là thông hành thật, nhưng cũng không phải là thông hành giả mạo. Bà gọi loại thông hành này là thông hành ngụy trang, để cho các công dân Hoa kỳ, nhất là các nhân viên ngoại giao và quân nhân xuất trình cho những tên khủng bố, trong trường hợp máy bay họ đi bị không tặc đánh cướp. Theo kinh nghiệm mấy năm gần đây thì một số công dân Hoa kỳ đã bị quân khủng bố đánh đập tàn nhẫn, cũng có người đã bị hạ sát sau khi họ xuất trình thông hành Hoa kỳ.
342

Bộ tư pháp Hoa kỳ cho biết. Hoa kỳ không có đạo luật nào cấm đoán việc bán thông bành ngụy trang, còn bộ ngoại giao cũng nói rằng, bộ không phản đối việc công dân Hoa kỳ sử dụng thông hành ngụy trang, miễn là mỗi công dân đều xuất trình thông hành hợp pháp khi họ xuất cảnh hay nhập cảnh. Có thể đây là lần đầu chúng ta nghe nói đến một thứ thông hành không thậtt không giả, không hợp pháp mà cũng không phi pháp. Nhưng trên lãnh vực tâm linh, tình trạng không thật không giả đã len lỏi vào nhiều cá nhân, nhiều tổ chức mang danh Cơ đốc, mang danh là phục vụ Chúa Cưú Thế từ bao nhiêu đời nay. Chính Chúa Giêsu đã gọi những cá nhân, những tổ chức không thật không giả nầy là "hâm hẩm", khi phán rằng:" Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta " (Khải 3:15,16). (ĐTPA). 260. GIÀU MÀ KẸO Tại một hội thánh kia, ngày Chúa nhật mục sư mở được lạc quyên để sửa lại mái nhà thờ vì
343

đã mục, ngói hay rớt xuống, sợ nguy hiểm cho tín hữu dự nhóm. Sau khi trình bày, ông chọn một người "khai sổ". Để có người "mở hàng" tốt, làm gương cho những người khác, mục sư liền mời một tín đồ là một thương gia giàu có đang ngồi ẩn mình phía sau hứa dâng trước. Ông này giàu nhưng rất kẹo, nên ông đứng lên hứa: - Tôi hứa dâng 5 đô la. Ông mục sư thật ngã lòng, ông giàu mà "mở hàng" điều nầy thì chắc hôm nay lạc quyên không được bao nhiêu. Thình lình một viên ngói rớt ra, rơi trúng ngay đầu ông tín đồ giàu mà kẹo này. Tưởng bị Chúa phạt, ông la lớn: -Không, tôi hứa dâng 500 đô la. Người ta nghe tiếng cầu nguyện vang lên trong nhà thờ: -Rớt nữa đi Chúa, rớt nữa đi Chúa! 216. CƠ HỘI KHÔNG CÒN Có một bà ở New York sau khi nghe các giáo sĩ làm chứng về công việc truyền giáo, bà rất cảm
344

động và mặc dầu tuổi đã già nhưng bà cũng hứa nguyện dâng mình làm nhà truyền giáo. Song khi bà nộp đơn với Hội truyền giáo xin làm giáo sĩ thì đã bị từ chối vì tuổi tác. Bà không nản lòng, tiếp tục đi hết Hội truyền giáo này tới Hội truyền giáo khác gõ cửa nộp đơn. Kết quả là không hội nào chịu nhận bà cả, dù bà hết lời năn nỉ, nài xin. Khi còn có sức lực hãy dâng hiến đời mình phục vụ Chúa, đừng chờ tới khi già, hưu trí, lúc đó chẳng những không còn sức mà cũng không Hội truyền giáo nào nhận cả. Cơ hội sẽ không còn cho chúng ta nữa. (TTBG). 262. TIN DỊ ĐOAN Vào hạ tuần tháng l0-1987, David Gaitan, 22 tuổi. Bị đưa ra tòa ở San Antonio, tiểu bang Texas, và bị thẩm phán David Berchelman kêu án 7 năm tù về một vụ trộm anh đã tổ chức vào ngày 23-6-1987. Nhưng David Gaitan yêu cầu vị thẩm phán: -Xin thẩm phán cho tôi được đổi án, vì con số 7 là một con số xui xẻo đối với tôi. Tôi không muốn con số đó.
345

Thẩm phán chấp nhận lời yêu cầu đó và tăng án anh ta thành 8 năm tù. Vì tin dị đoan anh David Gaitan đã bị trắng án từ 7 năm lên 8 năm tù, nhưng nếu chúng ta không ý thức rõ ràng và không đặt trọn niềm tin vào kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Thượng Đế, chúng ta chắc chắn hư vong đời đời (ĐTPÂ). 263. HÔN NHÂN THEO CÁCH. GIA CỐP Tại một viện thần học nọ, trong một chương trình giải đáp thắc mắc thanh niên, đang bàn về đề tài hôn nhân: Làm cách nào để nam nữ có thể quen nhau, hoặc tiến tới hôn nhân? Một sinh viên thắc mắc hỏi giáo sư hướng dẫn: -Thưa giáo sư chứng ta có nên theo gương mẫu trong Kinh thánh để trai gái tiến tới hôn nhân không? Giáo sư trả lời: -Điều đó rất tốt Sinh viên nầy tiếp:

346

-Vậy thì theo cách của Gia cốp, trong sách Sáng thế ký 29:11, nam nữ gặp nhau thì việc trước tiên là chạy đến...hôn nhau. Vị giáo sư cũng không vừa: -Được chứ! Thầy có thể bắt chước Gia cốp, gặp cô nào hợp nhãn là chạy đến hôn ngay, nhưng thầy cũng nên đọc tiếp phần kế của câu Kinh thánh thầy trưng dẫn, sau khi hôn Rachên rồi Gia cốp cất tiếng lên...khóc! Nếu thầy theo cách đó thì thầy cũng nên chuẩn bị khóc vì bị đuổi khỏi viện. (TTBG). 264. NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU THA THỨ Một bà tín đồ nọ rất trung tín nhóm thờ phượng, học Kinh thánh và tham dự các buổi cầu nguyện. Bà có trí nhớ thật tốt, thuộc lòng nhiều bài thánh ca và đoạn Kinh thánh. Một lần kia chồng bà phạm lỗi, sanh thói mèo chuột. Kết quả là hai người ly thân. Chồng bà ăn năn, nhiều lần xin lỗi bà, nhưng bà nhất định không tha thứ cho ông. Hai người cất hai căn nhà chung xóm, nhóm chung một hội thánh, nhưng trải qua mấy chục năm, bà vẫn còn ghét ông.
347

Khi mục sư khuyên bà nên tha thứ cho ông, bà bảo: -Xin Chúa tha thứ tội cho tôi, chứ tôi không thể nào tha thứ cho ổng được. Mục sư hỏi bà có đọc trọn bài "cầu nguyện chung" chưa, trong đó có đoạn "xin tha tội cho con, như con cũng tha kẻ phạm tội cùng con"? Bà trả lời: -Tôi bỏ qua phần sau! Một trong những đặc tính cao cả của Đức Chúa Trời là sự tha thứ dồi dào của Ngài. Cơ đốc giáo cũng không tồn tại nếu không có sự tha thứ. Tinh thần của Cơ đốc giáo là tinh thần tha thứ. Lời Chúa dạy: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. (Eph 4:32). (TTBG) 265. NẾU Ai đã đọc bộ truyện "Les Miserables" của văn hào Victor Hugo chắc đều nhớ đoạn kể lại trận Waterloo là trận đánh quyết định số phận của hoàng đế Napolêon nước Pháp. Victor Hugo kể rất tỉ mỉ nào là địa hình, địa vật, thời tiết, quân số,
348

vũ khí, tinh thần quân sĩ hai bên tham chiến, cũng như cách bố trí của quân đồng minh Anh Đức và các hướng tiến của quân đội Pháp. Nhưng sau khi nêu rõ là hoàng đế Napolêon đã thảm bại ở Waterloo, nhà văn Victor Hugo còn nêu ra chữ "nếu". Nếu hoàng đế Napolêon đã không quá tin một người hướng đạo Bỉ để phải bị thiệt hại nhiều đơn vị thiện chiến khi băng qua một thung lũng dẫn đến Waterloo, và nhất là nếu đoàn viện binh Pháp đã đến kịp và tham chiến trước khi đạo binh của Đức đến tăng cường đạo binh Anh, thì Napolêon hẳn đã thắng trận Waterloo rồi. Khi nghiên cứu lịch sử, như đoạn lịch sử của nước Pháp khi hoàng đế Napoléon thất trận ở Waterlon, chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng để đặt ra nhiều giả thuyết bắt đầu bằng chữ "nếu", mặc dù trên thực tế chúng ta đều bất năng không thể sửa lại lịch sử. Ngược lại ngay từ bấy giờ, chúng ta có thể để ít thì giờ nghĩ đến cõi đời đời tức là nghĩ đến thiên đàng và hỏa ngục, rồi căn cứ trên lời dạy của Thánh Kinh, để dùng chữ "nếu " cảnh tỉnh chính mình. "Ai tin Con thì được sự sống đời đời, (nếu) ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự dống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của
349

Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó " (Giăng 3:36). (ĐTPA). 266. THA THỨ SẼ ĐƯỢC ÍCH LỢI Sở Trang Vương, sau khi dẹp loạn Đấu Việt Tiêu, mở yến khoản đãi tất cả các quan lớn nhỏ. Tiệc tùng tới tối, Sở Trang Vương sai người thiếp yêu là Hứa Cơ đi mời rượu khắp các quan triều thần. Gió thổi tắt nến, có quan đại phu lợi dụng lúc tăm tối, nắm vạt áo Hứa Cơ, nhưng nàng giựt đứt được giải mũ của viên quan. Hứa Cơ xin Sở Trang Vương thắp nến lên gấp để tìm ra thủ phạm, nhưng Sở Trang Vương truyền cho tất cả mọi người đều phải dứt đứt giải mũ trước khi thắp sáng nến lên. Vì vậy, thủ phạm không được nhận diện ra và chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra. Về sau, khi Sở Trang Vương đi đánh Trịnh, có viên phó tướng của Tương Lão dẫn 100 quân đi mở đường, xông pha đánh tới tấp, không ai địch nổi, nên đã chiến thắng địch mà không cần đến đại quân. Sở Trang Vương gọi đến toan trọng thưởng, nhưng tên phó tướng đó là Đường Giao mới thú thực mình là người đã nắm vạt áo của Hứa Cơ trước kia.
350

Vì Sở Trang Vương đã quảng đại không bắt tội, nên Đường Giao hết lòng báo đáp. Tha thứ mang lại ích lợi cho chính người thư tha và nhiều khi họ được lãnh nhận nhiều hơn kẻ được tha thứ nữa. (MV). 267. KHÁC BIỆT GIỮA CON LẠC ĐÀ VÀ CON NGƯỜI Hai người bạn đang nói chuyện với nhau, một người không uống rượu hỏi người uống rượu: -Anh có biết sự khác biệt giữa con lạc đà và con người là gì không? -Rất dễ, lạc đà là loài thú, còn con người là loài người. -Chưa đúng làm! -Vậy là gì? Người bạn không uống rượu trả lời: -Con lạc đà có thì làm việc 10 giờ liên tục mà không uống gì cả, còn con người có thể uống 10 giờ liên tục mà không làm gì cả.

351

268. HY SINH TÍNH MẠNG ĐỂ CỨU CON Tối Chúa nhật 16-8-1987, chuyến máy bay số 255 của hãng hàng không Northwest vừa cất cánh ở phi trường Detroit đã đâm nhào xuống đất và phát hỏa dữ dội. Theo tin tức thì tất cả hành khách và phi hành đoàn, gồm trên 150 người đều đã thiệt mạng. Đó là chưa kể hai người đang ở dưới đất cũng thiệt mạng vì phi cơ rơi nhằm. Khi nghe tin nầy, cụ Anthony Cichan rất đau đớn và thất vọng, vì cụ biết con trai của cụ là Michael Cichan, dầu là Paula và hai cháu nội là David 6 tuổi và Cecilia, 4 tuổi, đều đáp chuyến máy bay vừa lâm nạn. Nhưng đến 9 giờ sáng thứ hai 17-8-1987, cụ được tin đội cứu hỏa tìm thấy một em bé gái sống sót, nhưng bị thương nặng và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cụ liền gọi điện thoại cho đơn vị cứu hỏa của quận Wayne và quả quyết rằng em bé sống sót đó chính là Cecilla, cháu nội của cụ. Sau khi khám nghiệm, bệnh viện xác nhận cụ Anthony Cichan đã đoán đúng, vì em bé sống sót đã được mẹ là bà Paula Cichan lấy thân làm bức mộc che chở em nên em đã không bị lửa đốt cháy.
352

Với những bằng chứng tìm được tại chỗ phi cơ rơi và với lời khai của các nhân viên cấp cứu, ông Anthony Cichan quả quyết rằng cháu nội của ông còn sống là nhờ mẹ đã đem thân bảo vệ con, và ai đã làm quen bà Paula đều biết rằng bà lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho con cái. Gương hy sinh của bà Paula Cichan là một gương hy sinh đáng cho chúng ta khâm phục. Chúng ta liên tưởng đến sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu khi Ngài đã chịu chết thay thế nhân loại trên cây thập tự. (ĐTPA). 269. MANG GIÒNG MÁU CHÚA CỨU THẾ Mới đây có hai người Pháp viết một quyển sách về những người thuộc dòng họ quý tộc của Pháp. Sau 15 năm thu thập, tìm kiếm, hai người này liệt kê ra 28.000 người có tên họ thuộc hoàng gia Pháp. Nhưng khi nghiên cứu kỹ, hai người cho biết thật ra chỉ có 4.057 người thật sự mang giòng máu của dòng dõi quý tộc mà thôi. Còn lại chỉ có tên, chứ không có máu quý tộc trong người. Chúng ta là Cơ đốc nhân thuộc dòng họ hoàng gia thiên đàng, song thật sự chúng ta có
353

mang giòng máu của Chúa Cứu Thế Giêsu không? "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta" (I Giăng I:7). Tức khắc chúng ta có giòng máu Chúa Cứu Thế tràn ngập trong từng mạch máu, chảy khắp châu thân, linh luồn mình. (TTBG). 270. THÀNH TÍN Vào năm 1981, tờ Nữu ước Thời báo, là nhật báo nổi tiếng ở Hoa kỳ có đề nghị rằng chính phủ Hoa kỳ nên trả lương hưu trí và gắn huy chương cho ông cụ người Trung Hoa, 75 tuổi. Ông cụ không phải một nhà chính trị, quân sự kinh tế, hay là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà chỉ là một người lao công, làm việc cho một lãnh sự quán Hoa kỳ tại một thị trấn nhỏ bên Trung hoa. Khi Hoa kỳ cắt đứt liên hệ ngoại giao với Trung hoa, lãnh sự quán này bị đóng cửa và trong suốt 35 năm, ông cụ mỗi ngày đến đấy quét sân vườn và lau sàn nhà một lần. Tờ Nữu ước Thời báo viết: "Người thiếu trung tín chắc chắn sẽ lập luận rằng: Thôi, cần chi quét lá cây mỗi ngày cho
354

mệt, có ai biết đâu? Lá cây đâu có biết nói mà sợ? Nhưng ông cụ này trung tín làm bổn phận suốt 35 năm, mặc dù không nhận được lương hướng và không có ai kiểm soát Trung tín hay thành tín, là một đức tính rất hiếm có. Hiếm có vì con người thường đặt điều kiện để trung tín, hoặc gặp các điều dện ngoại cảnh không cho phép, như trường hợp cha mẹ hứa với con sẽ nuôi con ăn học cho đến khi thành tài nhưng vì buôn bán thất bại mà đã thất hứa với con, hay bà mẹ vì đau yếu mà không săn sóc dạy dỗ con cách chu đáo. Theo Thánh kin chỉ có Thượng Đế mới trung tín hay thành tín tuyệt đối, vì chỉ có Thượng Đế là Đấng Toàn Năng không bị các điều kiện ngoại cảnh chi phôi và cũng chỉ có Thượng Đế mới giữ đúng lời hứa mặc dù loài người đã thành tín, đã vô ơn bạc nghĩa, đã khinh thường tình yêu của Ngài. (ĐTPA). . 271. NGÔI NHÀ ĐỔI CHỦ Có một căn nhà nằm ven một trục lộ chính. Chủ căn nhà ấy là một tên cướp khét tiếng giết người cướp của không gớm tay. Mỗi khi có dịp đi qua con đường có căn nhà ấy ai ai cung tìm cách lẫn tránh hoặc tìm đường khác mà đi.
355

Một ngày kia tên cướp bị bắt, căn nhà bị tịch thu và cấp cho một bác sĩ nổi tiếng trong vùng đến ở. Bác sĩ này rất tài giỏi và rất thương người sẵn sàng giúp đỡ dân chúng, nên ai cũng mến phục. Từ khi căn nhà đổi chủ, ai nấy đều muốn đi ngang qua con đường đó để ghé chào thăm vị bác sĩ vài câu, hay tặng ông quà cáp để tỏ lòng ái ân. Căn nhà vốn giống nhau, nhưng sự khác biệt ở chỗ người ngự trong nhà ấy. Đời sống chúng ta khác nào như một ngôi nhà. Khi ma quỉ chủ trị các đời, chúng ta làm đủ mọi thứ mình muốn khiến nhiều người lo sợ, song khi Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời, chúng ta được biến đổi mang niềm vui phước hạnh cho kẻ khác. (TTBG). 272. NUÔI Ý ĐỊNH TRẢ THÙ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÂN XÁ Ông Lucien, một công chức tận tụy ở bang Kentucky, Hoa kỳ, xin được với thống đốc tiểu bang ban ân xá cho ông Sam, người bạn cũ của mình, còn bị giam tám năm nữa trong nhà tù. Với sắc lệnh ân xá cầm trên tay, ông Lucien tới nhà tù, ngỏ ý đưa bạn về nhà sống chung với
356

mình. Người bạn cho biết sẽ trả thù quan tòa và người làm ngay sau khi rời khỏi tù. Nghe vậy, ông Lucien lên xé nát sắc lệnh ân xá bỏ đi Lời Chúa dạy:"Hỡi anh em yêu dấu của tôi ơi, mình chớ trả thù ai nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng:" sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng" (Rô 12:19).(MV) 273. GIAM TẠI GIA Theo một bài khảo cứu của nhà tâm lý học Charles Brown đãng trong tạp chí "Vị lai" thì vì việc giam giữ các tù nhân tại các nhà tù hay trại giam quá tốn kém, nên trong tương lai gần đây, hầu hết những người bị án tù sẽ được giam tại gia, tức là được ở nhà với gia đình của họ. Những phạm nhân này sẽ được gắn trong người một loại máy phát tín hiệu rất nhỏ và rất khó tháo gỡ. Máy này liên tục phát tín hiệu đến một máy thâu đặt ngay trong nhà phạm nhân và máy thâu được nối liền với sở cảnh sát. Phạm nhân chỉ có thể ở nhà hay đi xung quanh nhà trong một đường kính vài trăm thước. Khi phạm nhân bỏ trốn và đi ra ngoài đường kính
357

này, tín hiệu của máy phát gắn trong người phạm nhân sẽ không đến máy thâu và khi đó sở cảnh sát sẽ được báo động ngay. . Chúng ta phải công nhận ý kiến để cho phạm nhân được giam giữ tại gia là một ý kiến rất tiến bộ. Nhưng dù cho trong tương lai xã hội có thể thực hiện đúng như điều nhà tâm lý học Charles Brown dự tíinh, và phạm nhân không còn bị giam kín giữa bốn vách tường của nhà ngục, họ vẫn còn là người tù của các máy phát tín hiệu và của sở cảnh sát. Trong Thánh kinh, Chúa Giêsu mô tả tội lỗi là người chủ nợ khác nghiệt, con người có tội là những tên nô lệ đang bị xiềng xích trói buộc. Ngài phán" Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi" (Giăng 8:34). (ĐTPA). 274. HÃY TỰ CỨU LẤY MÌNH Ngày xưa, có một người làm nghề chăn nuôi gia súc, có nghe đồn rằng, có một ông thầy đạo trên núi biết phép thông hiểu mọi lời nói của thú vật. ông ta liền đi lên núi học tập. Sau khi học xong ngón tuyệt kỷ, ông trở về nhà mình tiếp tục nghiệp chăn nuôi.

358

Một hôm ông nghe con gà trống nói với con chó là con lừa già sắp chết, ông ta liền đem con lừa đi bán. Quả nhiên chẳng bao lâu con lừa ấy chết. Ông ta không phải mất mát gì. Ít lâu sau, ông lại nghe con gà trống nói với con ngỗng mẹ rằng tên nô lệ của người chủ sắp chết. Ông ta bèn bán tên nô lệ đi. Cũng như lần trước, ông ta khỏi phải mất một đồng xu thiệt hại nào. Vì thế ông ta thường đắc ý cho rằng đây là giá trị của sự hiểu biết, chả bỏ công tìm sư học đạo. Nhưng chẳng bao lâu, ông ta nghe con gà trống nói người chủ sắp chết. Hốt hoảng, tay chân bủn rủn, ông chạy lên núi để kiếm ông đạo đón chờ sự chỉ giáo. Ông đạo nói: Bây giờ thì ông hãy tự cứu lấy mình bằng cách đem bán chính mình đi 275. UY QUYỀN CHÚA GIÊSU TRÊN CÁC QUỶ Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa nghe Tin Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông bà Whittington, dâng mình đến Matta Grosso, xứ Ba Tây để truyền bá danh Chúa. Hai
359

ông bà lập được nhiều hội thánh, song khi nghe còn có một sắc tộc khác chưa biết đến Chúa, trái lại tin theo phù phép, đồng bóng, hai ông bà bèn dọn nhà đi đến đó ông bà tự túc xây nhà và vì cả sắc tộc đều theo đồng bóng nên rất ghét ông bà. Hai ông bà phải tự túc trồng trọt và săn bắn mới có đủ mà ăn. Một hôm nọ, thình lình ông lý trưởng và ông trưởng ban pháp sư của sắc tộc cùng với một số người trong sắc tộc kéo đến nhà của hai ông bà, khẩn khoản: -Xin ông bà cho chúng tôi được biết Chúa của ông bà thế nào, chúng tôi muốn biết rõ hầu chúng tôi cả làng tôn thờ Ngài. Ông Whittinglon lấy làm lạ, vì trước đây họ coi mình như kẻ thù muốn trừ diệt, không biết lý do gì mà họ mau đổi thái độ như vậy. Ông liền đem Phúc âm giải bày tình yêu và ơn cứu rỗi bởi Chúa Giêsu. Nghe xong, tất cả đều quì mọp xuống xin giáo sĩ cầu nguyện cho họ tin Chúa. Trong mấy tuần lễ tiếp theo, họ hăng hái đốn cây dừng ngay một nhà thờ để làm nơi thờ phượng Chúa.
360

Một lần kia, vị giáo sĩ hỏi người trước là trưởng ban pháp sư nay đã tin Chúa: -Tại sao các ông thình lình kéo đến để xin tin Chúa vậy? Ông chủ bọn đồng bóng trả lời: -Thưa ông bà, từ đời tổ phụ chúng tôi đến bây giờ. Hết cả chúng tôi đều làm pháp sư, đồng bóng và tà thuật. Chúng tôi nghe ma quỉ cho biết ông bà đến đây trừ diệt chúng nó. Chúng nó tức giận lấm và sai chúng tôi làm ma thuật để giết ông bà. Khi nào ma quỉ sai chúng tôi như vậy không ai thoát chết được. Buổi tối nào chúng tôi cũng sai tà thần đến giết ông bà, lần nào chúng về cũng nói rằng không làm sao vào nhà được, có lòng nào bọc kín chung quanh vườn, chỉ đi loanh quanh mãi rồi đành trở về không cách nào vào giết ông bà được. Lúc đó chúng tôi biết rằng, thần của ông bà lớn hơn các quỉ của chúng tôi nên chúng tôi quyết định bỏ tà thuật mà tức theo Đấng Chí Cao.

361

276. CÁC QUỶ RẤT SỢ TÍN ĐỒ THẬT CỦA CHÚA Mục sư AJ Gordon, từng hầu việc Chúa mấy mươi năm tại Boston, Hoa kỳ, một lần kia hay tin có hai cô gái trong hội thánh rất yếu đuối trong đức tin đi coi người la lên đồng. Mục sư Gordon tức tốc đi ngay vào buồng của người lên đồng bóng để cứu hai cô này kẻo bị ma qui lừa gạt Người ta cho hay rằng thường các buổi lên đồng bóng như vậy, các quỉ lên ngay và nói chuyện rất nhiều, nhưng tối đó những người đông đảo ở đây chẳng thấy quỉ nào lên nói chuyện cả. Sau khi chờ đợi hồi lâu không thấy gì, mục sư Gordon đi về trong khi hai cô gái cứ ở lại. Sáng hôm sau, hai cô hớt hãi chạy đến gặp mục sư, vừa kêu la, vừa khóc: -Mục sư ơi, chúng tôi có tội, xin mục sư cầu nguyện Chúa tha tội cho chúng tôi. Mục sư hỏi: -Có chuyện gì xảy ra? Họ đáp: -Ông ơi, chúng tôi có thể được tha tội không? Chúng tôi đi xem đồng bóng vì không tin lời ông.
362

Ông đã bảo các thần đó là ma quỉ, thật đúng như vậy. Tối hôm qua, sau khi ông đi rồi, và tiếng chân ông vừa ra khỏi cửa, thì bao nhiêu quỉ đã đến, với vẻ tức giận nói những lời ô uế, bất khiết. Quỉ nói chúng nó không làm gì được khi có ông Gordon ở đây, vì ông là người của Đức Chúa Trời, trong ông có vị thần linh to hơn các quỉ và các quỉ hễ thấy thần đó đều chạy trốn tất cả. Nghe như thế, chúng tôi sợ lắm, vì chúng tôi chưa thật tin Chúa, nên bây giờ xin ông cầu nguyện xin Chúa tha tội cho chúng tôi. Hai cô ăn năn tội trước mặt Chúa, mục sư cầu nguyện xin Chúa thêm đức tin nơi họ. Kể từ đó hai cô yêu mến Chúa và thờ phượng Ngài cách thành tâm và trung tín. 277. NHIỄM VI TRÙNG TỘI LỘI Theo nhật báo Washington Post, số ra ngày 30-3-1987, một cảnh sát viên thuộc ty cảnh sát Baltimore, tiểu bang Maryland, bị một mũi kim đâm vào người khi cảnh sát viên này bắt giữ một người ghiện ma túy. Việc một mũi kim, loại kim dùng đè chích thuốc, đâm vào người thường chỉ làm đau một tí hay chảy một giọt máu là cùng, nhưng mũi kim đã đâm cảnh sát viên này lại là
363

kim của người ghiện thường dùng để chích ma túy vào mạch máu, mà người này lại mắc chứng bệnh si da (Aids) là chứng bệnh làm tiêu diệt hệ thống chống bệnh tật của cơ thể. Phát ngôn viên của ty cảnh sát Baltimore là Arlene Jenkins có cho báo chí biết rằng cảnh sát viên này đang được nghỉ bệnh, và được cơ quan y tế theo dõi tình trạng sức khỏe. Chúng ta không được biết tên họ của cảnh sát viên quá xui xẻo này vì ty cảnh sát Baltimore không tiết lộ danh tánh ông ta, nhưng một điều ai cũng biết là, bị mũi kim nhiễm vi trùng sida chích vào máu là thể nào cũng mắc chứng Si da, mà mắc chứng này là cầm chắc cái chết. Khi đề cập đền tội lỗi là chứng bệnh giết hại linh hồn con người các nhà luân lý đạo đức của trần gian đều cho rằng con người sinh ra vốn trọn lành, nhưng khi chung đụng với bạn bè, xã hội thì tiêm nhiễm thói hư tật xấu mà trở thành bất toàn tội lỗi Thánh kinh là lời của Thượng Đế không phủ nhận sự kiện đó, nhưng Thánh kinh quả quyết rằng, con người mang bản tính tội lỗi hư hoại ngay kh chưa tiếp xúc với người khác, khi chưa bị ảnh hưởng của đời. Đa Vít nói:"Kìa, tôi sanh
364

ai trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trọng tội lỗi" (Thi 51:5). (ĐTPA). 278. TRONG ĐẤNG CHRIS ĐƯỢC ĐỔI MỚI Trong một cuộc mít tinh, một nhà chính trị đã chỉ vào một người nghèo khổ, rách rưới, dõng dạc tuyên bố: -Chủ nghĩa của tôi có thể đem lại cho anh này những thức ăn ngon và một bộ áo mới! Thình lình trong đám đông có người đáp lớn: -Nhưng chỉ có Chúa Cứu Thế mới có khả năng đổi mới con người bên trong bộ áo mới ấy! Trong khi các chủ nghĩa và tôn giáo đặt nặng vấn đề cải thiện nếp sống, thay đổi bề ngoài, coi như điều kiện tất yếu để thay đổi con người, thì Chúa Cứu Thế Giêsu đặc biệt chú trọng về việc thay đổi đời sống bên trong để làm căn bản cho sự đổi mới toàn diện. Lời Chúa chép:" Vậy, nếu ai ở trong Đấng Chris, thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. (LL).

365

279. MỀM DỊU SẼ TRƯỜNG TỒN Một đệ tử nhà hiền triết nổi tiếng kia đến thăm sư phụ đang lâm trọng bệnh gần chết. Anh ta đến gần giường và thưa với thầy: -Thầy còn có điều gì để dạy cho con nữa không? Nhà hiền triết âu yếm nhìn học trò mình rồi há miệng bảo môn đệ nhìn kỹ và ông hỏi: -Con có thấy ta còn lưỡi không? -Thưa thầy, còn. -Thế răng của ta còn không? -Thưa thầy, không còn cái răng nào! Nhà hiền triết nói tiếp: -Con có biết tại sao lưỡi còn mà răng lại rụng hết không? Bởi vì lưỡi thì mềm dẻo, còn răng thì cứng nhắc. Răng rụng trước lưỡi vì răng cứng cỏi. Bây giờ con đã học được tất cả những điều con phải biết rồi. Ta không còn điều gì để chỉ dạy cho con nữa. Phaolô cũng đã từng khuyên Timôthê, đệ tử yêu quý của mình như sau: "Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự
366

đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, MỀM MẠI" (I Ti 6:11). Vì "trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Gal 5:22). 280. NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN Một thanh niên hoang đàng, phạm nhiều tội lỗi, dù được nhiều người khuyên từ bỏ con đường tà, nhưng anh chẳng bao giờ quay lại. Một đêm kia anh nằm chiêm bao, thấy mình bị bỏ vào ngục, bị tra khảo, đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, anh kêu la cầu cứu. Một thiên sứ đến hỏi: -Anh muốn gì? Anh trả lời: -Tôi muốn tức khắc được ra khỏi chốn hình phạt này! Thiên sứ bèn đưa cho anh một cái ly nhỏ, bảo: -Anh có tội nặng nề lắm, khi nào anh đổ nước tràn cái ly đó thì mới được thả ra.

367

Thiên Sứ đưa cho anh cả một thùng nước to, nhưng anh đổ mãi mà không hề thấy cái ly đầy. Anh buồn bã than với thiên sứ: -Như vậy thì tội tôi chẳng hề được tha rồi, tôi sẽ phải chịu cực hình mãi trong chốn ngục tù này không thể nào ra được! Lập tức anh òa lên khóc thảm thiết, những giọt nước mất lăn trên gò má...Thiên sứ bèn đưa cái ly nhỏ ra hứng, thì lạ thay, cái ly bỗng đầy tràn nước. Anh giựt mình thức giấc, bèn ăn năn thống hối về tội lỗi mình. Lời Chúa phán: "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót" (Châm 28:13). "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. (Thi 51:17). 281. ĐỊNH MỆNH HAY TỰ DO Bác sĩ Christian Barnard là người đầu tiên thực hiện việc giải phẫu thay tim cho một bệnh nhân ở Nam Phi cuối năm 1967, với hy vọng giải quyết được một chứng nan y mỗi năm đang giết hại hàng triệu người khắp thế giới. Hơn 20 năm
368

trôi qua, giờ đây bác sĩ Barnard đã 65 tuổi, nhưng hy vọng lớn lao kia vẫn chưa thực hiện được. Gần đây, một người hỏi bác sĩ: -Tại sao bác sĩ chưa tìm ra phương pháp giúp đỡ con người sống mạnh khỏe, không bệnh tật? Bác sĩ Barnard đã chán nản trả lời: -Tôi tin rằng tất cả mọi sự đều đã ghi trong "Quyển Sách" ấy. Tôi tin định mệnh, vì con người không có cách nào thay đổi số phận mình cả. Một nhà khoa học như Christian Barnard mà tin thuyết định mệnh như thế thì cũng là một điều lạ. Nhưng có lẽ sau nhiều năm tranh đấu, cố cưỡng lại mệnh Trời bằng cách cùng khoa học thay tim cho một số bệnh nhân, ông thấy rằng:"dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công sự gì." Đối với linh hồn, chúng ta không thế đổ lỗi cho định mệnh, hay cho tổ tông chúng ta, vì ngay bây giờ chúng ta có nền tự do lựa chọn để quyết định cho số phận đời đời của mình. (ĐTPA).

369

282. GIẢNG BẰNG HÀNH ĐỘNG Một ngày kia vị mục sư già bảo người phụ tá mình là một vị truyền đạo tập sự: -Hôm nay tôi với thầy, chúng ta cùng đi giảng đạo nhé! Hai người cùng đi, sau khi rảo chân khắp phố xá, mục sư bảo thầy truyền đạo: -Nào, bây giờ chúng ta trở về! Thầy truyền đạo ngạc nhiên hỏi: -Thưa mục sư, thế bao giờ chúng ta mới đi giảng đạo? Mục sư đáp: -Giảng rồi thầy ạ! Thầy truyền đạo ngạc nhiên: -Lạ, chúng ta đã giảng chi đâu? Mục sư ôn tồn bảo: -Này, chúng ta đã giảng bằng sự nghiêm trang tề chỉnh của chúng ta rồi đó?

370

283. CÁCH GIÚP LẤY LẠI HẠNH PHÚC Ngày nọ một ông phú hộ có tính hay gắt gỏng đến gặp một vị Rabbi Do thái và xin chỉ dạy cách nào thoát khỏi buồn phiền và lo âu. Vị giáo sĩ chăm chú nghe ông phú hộ, và sau đó dẫn ông này đến trước một tấm gương, vị Rabbi hỏi: Ông trông thấy gì? -Tôi trông thấy chính tôi. Vị Rabbi dẫn ông phú hộ đến bên cửa sổ nhìn ra phía đường và hỏi: -Qua khung kiếng của cửa sổ, ông trông thấy gì? -Tôi trông thấy rất nhiều người và cảnh vật. Vị Rabbi kết luận: -Từ nay về sau, ông đừng đứng trước chiếc gương soi nữa, nhưng hãy đứng trước gương trong suốt của cửa sồ. Như thế, ông sẽ không trông thấy mình, nhưng trông thấy người khác. Chỉ có cách thế này sẽ giúp ông được lại hạnh phúc. (MV). .

371

284. KHÔNG PHẢI PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU Trong một buổi mít tinh kia, một giáo sư vô thần chứng minh Chúa Giêsu chỉ là một anh phù thủy. Ông có một cốc nước đàng trước mặt. Ông bỏ vào đó một thứ bột, và nước liền đổ ra. Ông nói: -Đó là một phép lạ! Chúa Giêsu đã giấu trong tay áo Ngài một thứ bột giống như bột này, và Ngài cho là một phép lạ khi Ngài biến nước thành rượu nho. Hãy xem đây tôi còn làm những sự lạ hơn Chúa Giêsu nữa: Tôi khiến rượu thành nước lã ! Rồi ông đổ một thìa bột khác vào nước và nước đổi ra màu trắng, rồi lại đỏ như trước với một thứ bột khác v.v... Khi đó một tín đồ Chúa cứu Thế đứng dậy nói: -Thưa giáo sư, giáo sư vừa làm đó hay lắm. Nhưng tôi chỉ xin giáo sư một chi tiết nhỏ mọn này: Xin giáo sư hãy uống thử rượu đó đi xem! Giáo sư trả lời: -Không thể được, chất bột này là một thứ thuốc độc.
372

Người tín đồ nhận xét: -Đó là sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và giáo sư! Với rượu nho của Chúa, Ngài đã rót cho chúng tôi 2.000 năm hoan lạc, còn với rượu của giáo sư, giáo sư đã đầu độc chúng tôi. (RW). 285. LÀM VỮNG MẠNH ĐỨC TIN ANH EM Trong thời hội thánh bị bắt bớ, một viên sĩ quan đến xin nói chuyện thân mật với mục sư. Đây là một chàng trai trẻ, hãnh diện. Khi cánh cửa phòng đóng lại. và chỉ có hai người đối diện. Ông lấy đầu làm dấu hiệu, chỉ lên chiếc thập tự treo trên tường và nói với mục sư: -Ông không biết đây là một sự nói dối sao? Chính là một thủ đoạn lừa bịp mà các ông đã dùng để lạm dụng người nghèo, để các người giàu dễ giữ họ trong cảnh ngu dốt. Nào, chúng ta chỉ có hai người, ông hãy thú nhận ông không bao giờ tin Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời. Mục sư tươi cười trả lời: -Sao lại không, chắc chắn là tôi tin Ngài. Đó chính là chân lý. Viên đại úy hét lên:
373

-Ông đừng có trò đùa với tôi. Ông không biết tôi nói đúng đắn à? Nói rồi, ông rút súng lục ra khỏi vỏ, dí đầu súng vào ngực mục sư: -Ông hãy thú nhận ông nói dối, không thì ăn đạn liền. \ Mục sư trả lời: -Tôi đâu có thể thú nhận như thế. Chúa chúng tôi thực là Con Thiên Chúa. Lạ thay, viên đại úy vất khí giới xuống đất, rồi ôm chầm lấy mục sư, giòng lệ tuôn chảy, viên đại úy kêu lên: -Vậy thì đúng? Vậy thì thật đúng rồi! Chính tôi cũng tin Ngài, nhưng tôi muốn tự bảo đảm cho mình rằng có nhiều người sẵn sàng chết cho chân lý đó. Ô, cám ơn mục sư, mục sư làm cho tôi vững mạnh trong đức tin. Bây giờ tôi có thể chết cho Chúa Giêsu. Mục sư vừa mới chỉ cho tôi phải làm thế nào. (RW). 286. TẶNG PHẨM CỦA THƯỢNG ĐẾ Một hôm nọ, nhân viên cảnh sát công lộ thuộc thành phố Walnut Creek, tiểu bang
374

California, chặn một chiếc xe hơi lại, rồi hí hoáy viết vào cuốn sổ ông ta cầm trên tay, và đưa cho người lái xe hai tấm giấy nhỏ. Người lái xe là một thiếu phụ, cầm hai miếng giấy, nhoẻn miệng cười rồi lặng lẽ lái xe đi. Thường khi một người bị cảnh sát công lộ chặn xe, và cho một tấm "ticket", thì người lái xe có cảm giác bực bội khó chịu bao gồm những ray rứt như hồ sơ lái xe bị điểm xấu, tiền bảo hiểm gia tăng, hoặc là mất công chầu chực ở tòa,mất thì giờ học lái trở lại và mất tiền phạt vạ. Nhưng thiếu phụ ở Walnut Creek lại nhận được hai vé coi hát, là giấy ban thưởng của cảnh sát thành phố ấy đã đặt ra để tưởng thưởng những người lái xe lịch sự, biết tôn trọng kỷ luật. Thiếu phụ được thưởng hai vé coi hát vì đã dừng lại ở một ngã tư và nhường cho một người đi bộ đi băng ngang qua đường. Thánh kinh gọi phần thưởng của Thượng Đế là tặng phẩm, chứ không gọi là tiền công:"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu" (Rô 6:23). Tặng phẩm là một món quà biếu không. Thượng Đế biết chúng to không thể trả giá mua sự sống vĩnh viễn ở thiên đàng,
375

nên Ngài đem tặng cho chúng ta với một điều kiện duy nhất là "ở trong Cứu Thế Giêsu" (ĐTPA). 287. TÌM NHỮNG NGƯỜI BẠN DÁM CHẾT VÌ CHÂN LÝ Trong thời các tín đồ Đấng Christ bị bắt bớ dữ tợn. Có hai tên lính vào một nhà thờ, tay cầm súng la to: -Chúng tôi không muốn đức tin của các ngươi. Các ngươi hãy chối bỏ đức tin ngay không thì bị bắn liền. Các người khác hãy xếp hàng bên phải! Có mấy tín hữu sang bên phải, và được cho về nhà. Sau khi những người ấy đi rồi, hai tên lính ôm các người còn lại, và nói: -Chúng tôi đây, chúng tôi cũng là tín đồ Đấng Christ. Chúng tôi muốn tìm những người bạn và chúng tôi không muốn bạn nào khác, ngoài những người có thể chết vì chân lý (RW).

376

288. KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT NHÀ BÁC HỌC Một vị giáo sư chế giễu một nữ sinh là một tín đồ của Chúa Cứu Thế. -Tôn giáo của cô phản khoa học. Cô trả lời: -Giáo sư có thông thái hơn Einstein hay Newton không? Họ là những tín đồ Chúa Cứu Thế đó! Rồi cô nữ sinh tiếp: -Thưa giáo sư, tôi chắc rằng giáo sư không thông thái hơn Simpson, người đã sáng chế ra thuốc mê (chloroforme) và nhiều thuốc khác. Một ngày kia có người hỏi nhà bác học này: -Bác học cho khám phá nào là lớn nhất của bác học?". Simpson trả lời: "Không phải là chất thuốc mê! Khám phá quan trọng nhất của tôi là nhận thấy rằng tôi là một tội nhân, và ớn điển Chúa đã cứu chuộc tôi". (RW).

377

289. CẨN THẬN GÌN GIỮ TẤM LÒNG Một người Á rập du mục kia vào một đêm mùa đông nằm ngủ trong một chiếc lều, lạc đà của anh nằm bên ngoài. Một lúc sau, lạc đà đút đầu vào trong lều. Thấy chủ không nói chi cả, lạc đà để hai chân trước vào. Vẫn không thấy phản ứng của chủ; lạc đà nằm cả nửa thân người trong lều. Không thấy sự chống đối, lạc đà nằm cả người trong lều. Đến lúc này, người Á rập du mục chợt tỉnh và nhận thấy rằng chiếc lều quá nhỏ, không đủ chỗ cho cả hai. Anh yêu cầu lạc đà bước ra ngoài, nhưng lạc đà trả lời: -Nếu chủ không thích, thì bước ra ngoài. Chiếc lều này bây giờ thuộc về tôi! Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng nếu chúng ta nhường bước cho tội lỗi thì tội lỗi sẽ thống trị chúng ta. Vậy hãy coi chừng bước đầu. Sa tan nhiều mưu chước. Lời Chúa dạy: "khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra" (Châm 4:23). (TTPST).

378

290. GIÚP NGƯƠI KHÁC ĐEM LỢI CHO MÌNH Vua Alexander, Hy Lạp, sai binh lính đi trước kèm con la chở vàng đến một thành xa. Đi mãi, gần đến nơi, thì tên lính kia mệt mỏi quá, nhưng con la lại tệ hơn, nó loạng choạng gần ngã nhào xuống đất. Động lòng thương con vật, tên lính bèn lấy bao vàng nặng mà vác trên lưng. Hắn mệt mỏi quá, nhưng cũng cố vác đến nơi. Thấy cử chỉ nhân đạo ấy, vua Alexander lấy làm đẹp lòng, phán rằng: -Giỏi đấy! Ngươi hãy cố gắng chở vàng về tới trại ngươi đi. Hết thảy vàng đó đều thuộc về ngươi đấy Nếu con cái Chúa vì lòng yêu thương mà gánh nặng đỡ đần kẻ đồng loại, thì chính gánh nặng đó sẽ là một nguồn phước cho đời sống mình. "Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho " (Hê 10:35). (NTS). 291. CHỨNG MINH THUYẾT DUY VẬT Một nhà hùng biện theo chủ thuyết duy vật, một ngày kia diễn thuyết trong một nhà máy. Tất
379

cả thợ thuyền đều được mời dự cuộc diễn thuyết đó. Trong đám họ có nhiều tín đồ Chúa Cứu Thế. Họ bình tĩnh ngồi nghe những biện chứng tung ra phản đối Thượng Đế và Chúa Giê Xu. Diễn giả cố chứng minh không có thế giới thiêng liêng, cũng không có Thượng Đế, không có Chúa Cứu Thế Giê Xu, cũng chẳng có đời sau, và con người chỉ là một khối vật chất không hồn. Ông lặp lại: -Chỉ có vật chất, chỉ có nguyên vật chất thôi? Một người tín hữu đứng dậy xin chất vấn. Ông cầm chiếc ghế của mình đang ngồi giơ lên, ném xuống đất, rồi đứng yên, nhìn một lúc. Sau đó ông lên diễn đàn, tát cho diễn giả một cái nên thân. Nhà diễn giả tức giận, mặt đỏ phừng phừng la lối ầm ĩ, gọi người đến bắt anh chàng táo bạo này, ông nói: -Tại sao anh tát tôi ? Tại sao vậy? Người tín hữu trả lời: -Chính ông vừa mới chứng minh cho chúng tôi rằng ông là một anh ba xạo. Ông đã nói: -Tất cả đêu là vật chất và chỉ có vật chất. Tôi đã lấy một chiếc ghế, tôi ném nó xuống đất. Nó
380

thật là vật chất, nó không biết tức giận. Nó chỉ là vật chất và nó không nổi cơn lôi đình. Nhưng ông, khi tôi bớp ông một cái, ông không có phản ứng như chiếc ghế, trái lại ông nổi xung lên. Thưa ông, vậy tôi kết luận là ông sai lầm. Con người không chỉ nguyên là vật chất, chúng ta là những nhân vật thiêng liêng. (RW). 292. ĐỪNG NÓNG NẢY HẤP TẤP Văn hào Nga Lon Tolstoi có kể câu chuyện như sau: Một hôm Nga hoàng cùng đoàn tùy tùng đi săn. Sau một vòng tuần thảo, nhà vua cảm thấy mệt và khát nước. Ông leo lên lưng ngựa yêu quý nhất của ông và lén đi tìm nước một mình. Ông men theo bìa rừng và tìm được một khe nước đang róc rách chảy ra từ một phiến đá lớn: Nhà vua lấy bầu da hứng nước rồi leo lên lưng ngựa để ngồi thưởng thức giòng nước mát. Thế nhưng mỗi lần ông đưa bầu da lên miệng là y như rằng, con ngựa nhảy tưng lên khiến nước đổ văng ra ngoài. Nhà vua lại phải xuống ngựa để hứng đầy bầu da khác, nhưng lần này cũng thế, khi đã yên vị trên lưng ngựa nhà vua đưa bầu da lên miệng thì con ngựa lại vùng lên và nước trong bầu da lại đổ hết cà. Không mất kiên nhẫn, nhà
381

vua lại xuống ngựa để múc nước lần nữa. Nhưng lần này con ngựa lại vùng vằng dữ dội, khiến nhà vua không thể uống được. Mất hết kiên nhẫn, nhà vua tuốt gươm và đâm mạnh vào cổ con ngựa: nó ngã lăn ra trên vũng máu. Vua tiếp tục lấy bầu nước và đưa lên miệng nhưng vua chưa kịp uống thì đã thấy người tùy tùng của mình chạy tới la lớn: . -Tâu bệ hạ, xin đừng uống nước đó vì đấy chính là giòng nước độc. Lúc bấy giờ nhà vua mới hiểu tại sao con ngựa yêu quý của mình có những cử chỉ như vậy. Thì ra con ngựa đã cứu mạng sống vua. Vua nhìn con ngựa đang bất động trên vũng máu và thốt lên: -Ta đã phạm biết bao lầm lỗi chỉ vì sự nóng nảy hấp tấp của ta. Con ngựa này đã bao lần cứu mạng ta mà ta nỡ đối xử với nó như thế! (GN). 293. TỘI LỖI LÀ ĐIỀU GỚM GHIẾC Thần khoa tiến sĩ Chapman thường kể chuyện một mục sư đã giảng thuyết về đề tài tội lỗi một cách sốt sắng. Một trong những chức viên hội thánh đã đến nói với ông:
382

-Chúng tôi không muốn ông bàn về tội lỗi một cách quá rõ ràng, bởi vì nếu con cái chúng ta, trai và gái, được nghe ông nói về tội lỗi như thế. Chúng sẽ dễ trở nên phạm tội. Tùy ý ông muốn gọi tội lỗi là điều nhầm lẫn hay gì đó, nhưng đừng nói rõ ràng về nó. Ông mục sư bèn lấy một chai nhỏ đựng chất Strychnine ngoài nhãn đề "thuốc độc" và đưa cho ông kia mà nói rằng: . -Tôi hiểu ông muôn bảo tôi làm gì. Ông muốn tôi đổi cái nhãn. Bây giờ giả như tôi bóc cái nhãn này và thế vào một cái nhãn khác đề "dầu thơm bạc hà" chẳng hạn, ông có biết sự gì sẽ xảy ra không? Ông làm cái nhãn càng ngọt ngào bao nhiêu, thì chất độc bên trong càng nguy hiểm bấy nhiêu. Có muốn gọi tội lỗi bằng gì đi nữa thì nó cũng là điều gớm ghiếc mà Đức Chúa Trời thù ghét. (NĐCTTN). 294. XỬ THẾ Một ông vua kia rất hà khắc keo kiệt nên tất cả mọi người đều oán ghét Một hôm, ông ra lệnh cho tể tướng tiến hành việc thu thuế hàng năm, nhưng quan tể tưởng cho biết năm nay mùa màn
383

thất bại, dân chúng đang chết dói, họ không thể nào nộp thuế được. Nhưng nhà vua vẫn cho tiến hành việc thu thuế và yêu cầu quan tể tướng dùng tất cả tiền thuế để xây dựng sửa sang cung điện và nội thành. Quan tể tướng đi một vòng bên ngoài cung điện,thấy chỗ nào cũng bị rạn nứt. Thế nhưng sự rạn nứt thật sự vẫn là sự bất mãn và ta thán của người nghèo. Thế là, năm đó thay vì phải thu thuế theo lệnh của nhà vua, quan tể tướng lại cho lính đi khắp nơi loan báo năm nay nhà vua miễn thuế cho tất cả mọi người. Nghe thế, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Khắp nơi tuy đói nhưng nhà ai cũng mớ tiệc ăn mừng. Trở lại triều đình, quan tể tướng báo cáo với nhà vua rằng số tiền thu thuế được năm nay ông đã cho tu sửa những gì là cần thiết nhất. Ngày hôm sau, quan tể tướng mời nhà vua cùng đoàn tùy tùng đi tham quan những nơi mà ông đã báo cáo được tu sửa. Vừa ra khỏi cung điện, nhà vua được dân chúng tung hô vạn tuế không dứt lời. Nhìn đám đông đang vui mừng hớn hở, nhà vua quay sang quan tể tướng hỏi lý do của ngày hội này. Quan tể tướng liền giải thích:
384

-Tâu bệ hạ, ngày lễ hôm nay là để đánh dấu những tu sửa quan trọng trong cung điện. Trước khi tiến hành việc thu thuế, hạ thần đã đi tham quan một vòng, hạ thần nhận thấy những rạn nứt đáng kể nhất không phải là những rạn nứt trên tường thành cung điện mà chính là trong lòng dân. Người dân không thể vui mừng được vì bao lâu nay họ không còn thấy được lòng tốt nữa. Đó là lý do khiến hạ thần miễn thuế trong năm nay. Nghe thế, nhà vua mới sực tỉnh và nhận ra thái độ kẹo kiệt hà khác của mình. Vua nhìn xuống đám đông dân chúng đang hoan hô vẫy chào và lòng vua cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên người ta nhận thấy nụ cười của vui tươi và yêu thương ở trên môi vua. (GN). 295. LÒNG THA THỨ Chuyện xảy ra trong chiến dịch truyền giảng của Bryan Green tại Mỹ châu. Trong đêm cuối cùng của buổi truyền giảng, ông yêu cầu mọi người đứng lên nói vắn tắt vài lời cảm tưởng của mình đối với chiến dịch vừa tổ chức. Một cô gái
385

người da đen đứng dậy và nói, cô nói không trôi chảy lắm. chỉ lắp bấp vài câu đại ý như sau: -Nhờ chiến dịch này, tôi đã gặp được Chúa Cứu Thế, và Ngài đã giúp tôi tha thứ cho người đã giết cha tôi. 296. CHỮA NHŨNG TẤM LÒNG TAN VỠ Một vị mục sư Ơ Hoa kỳ, một ngày kia đi ra phố thấy một cửa hiệu có tấm bảng quảng cáo như sau: -Chúng tôi nhận sửa chữa, vá, hàn gắn tất cả mọi thứ, chỉ trừ những tấm lòng tan vỡ mà thôi! Vị mục sư bèn ghé lại hỏi bà chủ hiệu: -Bà ơi, vậy nếu gặp người có tấm lòng tan vỡ thì bà làm sao? Bà chủ trả lời: -Thì đưa họ vào bệnh viện! *Chúng ta vẫn biết rằng bệnh viện cũng chẳng chữa được tấm lòng tan vỡ. Ai có thể hàn gắn được một tấm lòng tan vỡ? Lời Chúa phán như sau: "Đấng Cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh, có pllán như vậy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn
386

đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh người ăn năn đau đớn ". (TTPST). . 297. ĐỪNG CHỨA CỦA CẢI DƯỚI ĐẤT Tại thành phố Calcutta, xứ Ấn độ, có một thương gia kia giàu có và yêu mến Chúa. Ông thường dâng vào việc Chúa những số tiền lớn. Một ngày nọ, ông viết một ngân phiếu một trăm năm mươi đồng (150) để giúp cho Hội truyền giáo. Nhưng vừa lúc trao ngân phiếu, thì ông cũng nhận được điện tín. Sau khi đọc tin, ông bèn nói với đại diện Hội truyền giáo: -Tôi vừa được tin một chiếc tàu buôn của tôi đã bị bão đánh chìm, tất cả hàng hóa trên tàu đều mất hết. Công việc làm ăn của tôi chắc phải có nhiều thay đổi, nên tôi phải viết cho ông một ngân phiếu khác. Người đại diện trả lời: -Thưa ông không sao! Chúng tôi thông cảm với trường hợp khó khăn của ông. Vừa nói người ấy vừa đưa lại tấm ngân phiếu, không biết vị thương gia sẽ giảm số tiền
387

xuống còn bao nhiêu. Khi thương gia trao cho ông ngân phiếu mới, ông ngạc nhiên hỏi lại: -Ông có viết sai không? Sáu chục (60) hay sáu trăm (600) đồng? Người thương gia trả lời: -Không, tôi viết đúng đó! Tôi viết sáu trăm đồng (600), vì bức điện tín kia là của Chúa gửi đến bảo tôi "đừng chứa của cải ở dưới đất" nữa. Lời Chúa dạy:" các ngươi chớ chứa của cái ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời. Là nơi không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy" (Mat 6:19,20). 298. ĐỪNG ĐỂ GIÒNG NƯỚC CUỐN TRÔI Thác Niagara, một thác nước hùng vĩ nhất trên thế giới, cũng được xem là một trong những kỳ quan của thế giới, nằm giữa biên giới Hoa kỳ và Gia nã đại. Hàng năm thác thu hút trên 10 triệu du khách Cách đây nhiều năm, có một thanh niên làm việc tại Trung tâm Du lịch của thác Niagara với tư cách là một hướng dẫn viên. Một ngày kia
388

trong lúc rỗi rãnh, anh cột thuyền trên giòng sông gần thác để nghĩ ngơi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh nghĩ rằng đã cột thuyền chặt rồi, nhưng vì sóng nhồi luôn, thuyền tuột dây và trôi đi theo hướng giòng thác. Một lúc sau, du khách hai bên bờ nhận thấy tình trạng nguy hiểm chết người của anh, la lớn lên để đánh thức anh, nhưng vì tiếng ồn ào của giòng thác, anh không nghe gì cả. Thuyền của anh đâm thẳng xuống giòng nước còn cuồn cuộn sâu thẳm. Thánh kinh dạy rằng linh hồn chúng ta ngủ mê trong tội lỗi trôi giạt theo giòng đến để đi vào cõi chết vĩnn viễn. Chỉ có một giải pháp duy nhất cho chúng ta theo như lời dạy của Thánh kinh, đó là: Hãy tin Chúa Cứu Thế Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi (Sứ 16.31). (TTPST). 299. CƠ ĐỐC NHÂN BAO GIỜ CŨNG SẴN SÀNG THA THỨ Một sinh viên trường thần học kiếm tiền để đi học bằng nghề lái xe buýt ở phía Nam thành phố Chicago. Ngày kia có một đám du côn trẻ lên xe mà không chịu trả tiền. Sinh viên này thấy có cảnh sát bèn dừng xe lại và báo cáo về họ. Sĩ
389

quan cảnh sát bắt buộc chúng phải trả tiền, rồi bỏ đi. Sau khi xe buýt đi vòng qua góc đường, bọn du côn đánh đập tài xế cách tàn nhẫn. Sau đó bọn du côn bị vây bắt, đưa ra tòa. Tuy nhiên, lúc tòa tuyên án, sinh viên xin với quan án cho phép mình ở tù thế cho chúng. Quan án và những tên du đảng lấy làm ngạc nhiên. Sinh viên bèn cắt nghĩa: -Vì tôi tha thứ cho các bạn. Lời thỉnh câu bị bác bỏ, nhưng trong những tháng kế tiếp chàng thanh niên đến thăm viếng các thanh niên này tại nhà tù và dìu dắt được mấy người đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta có bị ai làm thiệt hại chúng? Nếu như chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế tha thứ tội cho mình, thì xin Chúa ban ân điển để chúng ta tha thứ cho những người khác. Sự tha thứ là Cơ đốc giáo thực hành. Lời Chúa Giêsu dạy các môn đồ cầu nguyện: "Xin tha lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi" (Ma 6:12). "Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình" (Lu 6:37). Lời Chúa cũng dạy:" Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ
390

khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ cho nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy" (Côl 3:13). (LHS). 300. THEO THUYẾT TIỀN ĐỊNH MÙ QUÁNG Ngày xưa có một tín hữu theo thuyết tiền định, quan niệm số phận tương lai của mỗi người đều đã được xác định từ trước. Ông là người giàu có, chỉ lo ăn chơi thỏa thích mà không lo gì tới sự cứu rỗi linh hồn. Người đầy tớ của ông thỉnh thoảng nhắc nhở ông phải lo nghĩ tới linh hồn, ông trả lời: -Cậu đừng lo, nếu Chúa định cho ta được cứu rỗi thì sớm muộn gì ta cũng được cứu thoát, nếu Ngài định cho ta mất linh hồn, thì dù có xưng tội, cầu nguyện làm lành lánh dữ cũng vô ích. Vài năm sau. người tín hữu đó làm bệnh nặng. Ông sai người đầy tớ tới tìm một danh y đến chữa trị cho ông, nhưng người đầy tớ cứ tỉnh bơ không chịu đi. Lâu quá không thấy bác sĩ đến, ông ta hỏi, thì người đầy tớ đáp:
391

-Ông chủ đừng lo, bác sĩ không cần đến làm chi. Nếu Chúa định cho ông được khỏi bệnh thì sớm muộn gì ông chủ cũng được lành, và nếu Ngài tiền định cho ông chết, thì mời bác sĩ đến cũng vô ích. Ông chủ nổi giận mắng: - Đồ ngu như bò! Chúa muốn chúng ta phải dùng y khoa mà chữa trị và đừng chờ đợi Ngài làm phép lạ ! Bấy giờ người đầy tớ đáp: - Dạ, ông chủ nói đúng, bây giờ tôi đi mời bác sĩ ngay! Nhưng tại sao ông chủ không áp đụng lý luận đó cho linh hồn của ông mà cứ chờ Đức Chúa Trời làm phép lạ để chữa linh hồn ông? Ông chủ nhận thực người đầy tớ mình có lý và ông đã hoán cải. (MV).

392