– BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI 1) Kim loại tác dụng với

dung dịch muối: - Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó: xM (r) + nXx+ (dd) xMn+ (dd) + nX (r)

+ M đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn + Cả M và X đều không tác dụng được với nước ở điều kiện thường + Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan - Khối lượng chất rắn tăng: ∆m↑ = mX tạo ra – mM tan - Khối lượng chất rắn giảm: ∆m↓ = mM tan – mX tạo ra - Khối lượng chất rắn tăng = khối lượng dung dịch giảm - Ngoại lệ: + Nếu M là kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Sr, Ba) thì M sẽ khử H+ của H2O thành H2 và tạo thành dung dịch bazơ kiềm. Sau đó là phản ứng trao đổi giữa muối và bazơ kiềm + Ở trạng thái nóng chảy vẫn có phản ứng: 3Na + AlCl3 (khan) → 3NaCl + Al + Với nhiều anion có tính oxi hóa mạnh như NO3-, MnO4-,…thì kim loại M sẽ khử các anion trong môi trường axit (hoặc bazơ) - Hỗn hợp các kim loại phản ứng với hỗn hợp dung dịch muối theo thứ tự ưu tiên: kim loại khử mạnh nhất tác dụng với cation oxi hóa mạnh nhất để tạo ra kim loại khử yếu nhất và cation oxi hóa yếu nhất - Thứ tự tăng dần giá trị thế khử chuẩn (Eo) của một số cặp oxi hóa – khử: Mg2+/Mg < Al3+/Al < Zn2+/Zn < Cr3+/Cr < Fe2+/Fe < Ni2+/Ni < Sn2+/Sn < Pb2+/Pb < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag < Hg2+/Hg < Au3+/Au 2) Một số chú ý khi giải bài tập: - Phản ứng của kim loại với dung dịch muối là phản ứng oxi hóa – khử nên thường sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron để giải các bài tập phức tạp, khó biện luận như hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp nhiều muối. Các bài tập đơn giản hơn như một kim loại tác dụng với dung dịch một muối, hai kim loại tác dụng với dung dịch một muối,…có thể tính toán theo thứ tự các phương trình phản ứng xảy ra - Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để tính khối lượng thanh kim loại sau phản ứng,… - Từ số mol ban đầu của các chất tham gia phản ứng → biện luận các trường hợp xảy ra - Nếu chưa biết số mol các chất phản ứng thì dựa vào thành phần dung dịch sau phản ứng và chất rắn thu được → biện luận các trường hợp xảy ra - Kim loại khử anion của muối trong môi trường axit (bazơ) thì nên viết phương trình dạng ion thu gọn - Kim loại (Mg → Cu) đẩy được Fe3+ về Fe2+. Ví dụ: Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ ; Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ - Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag. Nếu Fe hết, Ag+ còn dư thì: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag 3) Một số ví dụ minh họa: Ví dụ 1: Nhúng một thanh kim loại M hóa trị II nặng m gam vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng thanh kim loại giảm 6 % so với ban đầu. Nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng thanh kim loại tăng 25 % so với ban đầu. Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3 và kim loại kết tủa bám hết lên thanh kim loại M. Kim loại M là: A. Pb B. Ni C. Cd D. Zn Hướng dẫn: Gọi nFe2+pư = 2x mol → nAg+pư = x mol M + Fe2+ → M2+ + Fe 2x ← 2x → 2x

15.5) gam.03 Từ (1) . Giá trị của m là: A.2 0.4 gam → nAg(2) = 0.1 → 0. nCu2+ = 0.5 → x = 0. Giá trị của m là: A.1 mol Thứ tự các phản ứng xảy ra là: (Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Fe3+ < Fe2+ < Ag+ < Ag) Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1) 0.8 gam Hướng dẫn: nFe = 0. 75.3 0. giá .1 .1.4 gam Fe và 6.2 mol → mAg(1) = 21.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0. (2) → m = (0.→ ∆m↓ = 2x.1 mol (*) .5 gam B. (**) → m = 0.80 gam B. Trong các giá trị sau đây. 54 gam C. thu được kim loại có khối lượng bằng (m + 0.2 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag (3) 0.01← 0.15 → 0.2 + 0. 2. thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại.02.4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M.x = 0.2 gam → Đáp án A Ví dụ 4: Cho 2.(M – 56) → %mKl giảm = M + 2Ag+ → M2+ + 2Ag 0.02 → 0.Từ (1) → nAg(1) = 0.3 + 0.5x ← x → x → ∆m↑ = 0.Từ (1) . 0.1M và Cu(NO3)2 0.15. 16 gam C. Giá trị của m là: A.108 = 70.15).5 gam → đáp án A Ví dụ 3: Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8. nAg+ = 0. nAg+ = 0. nCu = 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp bột các kim loại trên vào dung dịch CuSO4 dư.64 gam Hướng dẫn: nFe = 0.5 gam D.Từ (*) .Từ (3) → (64 – 59).7 mol Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1) 0.2 gam B.15→ 0.3 mol → y = 0.108 + 0.02 Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.6 gam D.08 gam → đáp án B Ví dụ 5: Cho hỗn hợp gồm 1. 2. nCu = y mol có trong m gam hỗn hợp Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1) Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2) Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3) .59 + 0.5M.15 0.5x.2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 54 gam kim loại.15 Từ (1) .64 = 4.6 = 32.03.15 0.(216 – M) → %mKl tăng = .16 gam D.3 Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag 0.64 = 15. 12. 18.02 mol . (2) → mY = 0. 64. thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. 70.04 mol .5 gam Hướng dẫn: Gọi nNi = x mol .08 gam C. khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc.15 mol (**) . (2) → (1) (2) → M = 65 → Zn → đáp án D Ví dụ 2: Cho m gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 dư.15 mol .6 gam → mAg(2) = 54 – 21. 4.03→ 0.

2 → đáp án C Ví dụ 6: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.6m → m = 17.16 = 0.1.Các phản ứng xảy ra là: Fe + 4H+ + NO3– → Fe3+ + NO + 2H2O (1) 0.22.1 0.1 0.05 ← 0.4 + 2x) mol và Σ ne nhận = 1 + 2.05 + 0.4 + 2x) < 5 → x < 1.Từ (*) .Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi Σ ne cho < Σ ne nhận hay (2.48 B.4 = 2. 2. (3) → nFepư = 0.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.Σ ne cho = (2. 17. 17.64 = 0.48 D.2 = 5 mol .8 và 2.16 mol . 1.24 Hướng dẫn: nCu2+ = 0.1 → VNO = 0.trị nào của x thoả mãn trường hợp trên: A.3 → x =1.Dung dịch chứa 3 ion kim loại → Mg2+.Hỗn hợp bột kim loại gồm Fe dư và Cu → (m – 0. nH+ = 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 và 4.2 D.2M và H2SO4 0. Giá trị của m và V lần lượt là: A.24 lít (*) Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ (2) 0.31.32 mol .16. nNO3– = 0.8 và 2.8 và 4.56) + 0.4 mol .24 C.31 mol . 10.1 + 0.25M.16 ← 0. thu được 0. Zn2+.5 Hướng dẫn: C. (2) .1 ← 0. 1.4 → 0.1 Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (3) 0.Từ (1) . Cu2+ . ở đktc).16 . 1.8 gam (**) .0 .8 B. (**) → đáp án B . 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful