P. 1
Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

Ke Hoach Hoat Dong Cua Ban Thanh Tra Nhan Dan TruongTHCS

|Views: 165|Likes:
Được xuất bản bởivanhieu013

More info:

Published by: vanhieu013 on Aug 21, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

CÔNG ĐÒAN THPT TÂN HƯNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Số: 05/2012/KH-TTND

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”; Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học; Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn trường THPT Tân Hưng; Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường THPT Tân Hưng. Nay Ban Thanh tra nhân dân trường THPT Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể sau: I/. MỤC TIÊU: Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường của ngành. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CNV trong nhà trường. Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC. Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trường học. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường. Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu. III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, HT nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

tổ chức của mình. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.Thực hiện nội quy. giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. . V/. Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. . tự kiểm tra tài chính. 8+9 /2012 . Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát. quy chế. phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết. Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ. . Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được. kinh phí công đoàn. kiến nghị với cá nhân.Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung.Các khoản thu đầu năm: BHYT. sai cho Ban chấp hành công đoàn. . Các biên bản. Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . Phối hợp với thanh tra Sở giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng. trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung.vấn đề đột xuất ) Khi có sự việc cần thanh tra. + Chế độ bảo hiểm. cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều. kiến nghị. TBDH. Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng. . Nghị quyết HN. . kiểm tra có phát hiện vi phạm. tổng hợp tình hình. phụ cấp.Xây dựng. báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu.Xây dựng quy chế dân chủ. phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn.Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn. CBCC của trường.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy. khiếu nại. Ông Huỳnh Chí Nhâ . tài sản. quy chế làm việc ….TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ông Võ Văn Hiếu. Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau. hàng quí. kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học . qui chế của CBCC trong đơn vị. .ủy viên.Phân công chuyên môn. BHTN. IV/. Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường. giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCNV trong nhà trường. học phí ….uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường.Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2013. thời khóa biểu.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. tố cáo.

.Thời hạn nâng lương.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. pháp luật.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. . . .Chủ điểm : “Mừng Đảng. giáo viên Giám sát việc: . . phụ cấp. … . … . quy chế phối hợp.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. . .Thực hiện quy chế chuyên môn: .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . . . nghỉ khi bị bệnh.Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.Thực hiện qui chế chuyên môn.Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định) .Thiện nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 3/2013 .Chi trả tiền lương cho CB-CC. 12/2012 01 + 02 2013 03/2013 04/2013 .Rèn luyện KNS . năm.Họp Ban thanh tra cuối năm.Thực hiện chương trình. . thực hiện họp CM. sơ kết học kì I.Thực hiện nội quy.Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. . . Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thời gian Nội dung công việc Giám sát việc: . mừng xuân” . .Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III.Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.Thực hiện quy chế chuyên môn : . . Giám sát việc: . . GV: . .Thực hiện chương trình.Hoàn thành dự toán.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. qui chế của nhà trường.Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2013 .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . quyết toán quý. quy chế dân chủ.Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra.Tổ chức họp HPHHS. qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.Thực hiện chế độ chính sách. . .Thực hiện nội qui. . 10/2012 11/2012 .Thanh toán các chế độ năm 2012 cho CBCNV . . . Giám sát việc: .Họp Ban thanh tra nhân dân.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước. . . nâng lương đợt 1 năm 2013 .Tổ chức thi giáo viên giỏi trường. quy chế làm việc trong trường học.Theo dõi và bảo trì máy vi tính.Thực hiện xếp loại thi đua học kì I Giám sát việc: .Chi trả tiền lương cho CB-CC.Đề nghị điều chỉnh lương. đau ốm. đánh giá cán bộ. đánh giá cuối kì I ).Chi trả tiền lương. .Tổ chức cắm trại xuân.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.Kế hoạch.

hồ sơ GV.Tổ chức ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10. .Kiểm kê tài sản.Thời hạn nâng lương. chi khác tháng 6.7.Kiểm tra đánh giá. .Dự giờ.Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. hồ sơ GV. GV: . vào sổ điểm. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. … . .Kiểm kê tài sản trong nhà trường. cơ cấu nhân sự đầu năm … TM. 8 / 2013 .Chấm trả bài kiểm tra. phụ cấp.Giám sát việc : . thực hiện họp CM. .Chi trả tiền lương.Chi trả lương.Kế hoạch. vào sổ điểm.Dự giờ. năm học 2013 – 2014 . sách tham khảo … .kiểm tra HĐSP.Nâng lương quý II năm 2013 Giám sát việc: . con đau. 8/ 2013 .Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2013 . .Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt . . GV: .Đánh giá.Thực hiện quy chế chuyên môn: . thực hiện họp CM. TT. BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN . . 11 .Họp Ban thanh tra.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. nghỉ khi bị bệnh. .kiểm tra HĐSP. 7. sách GK.Tuyển sinh vào lớp 10.THPT . xét lên lớp và chuẩn bị thi TN.Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. TT. xếp loại.Thực hiện chương trình. .Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học. . . xếp loại chuẩn giáo viên . .Kế hoạch.Chấm trả bài kiểm tra.05/2013 6.

Tự do .Đảm bảo số tiết gd theo TT28. GV-HS. nghỉ khi bị bệnh. 7/ 2012 .Công tác tự kiểm tra tài chính.Chi trả tiền lương.Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. . Pháp luật của NN.Phân công chuyên môn. Đơn.Chi trả lương.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . .kiểm tra HĐSP. BB tự kiểm tra.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương.Xây dựng quy chế dân chủ. đồng phục.Dự giờ. hồ sơ GV. BB kiểm tra hồ sơ GV. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. … Tiếp dân và xử lý đơn. + Báo cáo t/hiện.Thực hiện chế độ: BHYT.Thực hiện và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tuần sinh hoạt tập thể: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện chủ trương. học phí …. Giám sát việc: . + Các cuộc họp HĐSP. GV: .Thực hiện chương trình.Nền nếp dạy .Việc thực hiện kế hoạch hè 2012 của nhà trường. chi khác tháng 6. Thực hiện quy chế chuyên môn: . thực hiện chuyên đề. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Thông báo các khoản tiền thu … + Các cuộc họp HĐSP. . lịch báo giảng. Thực hiện quy chế dân chủ. TT. nhiệm vụ quy định. . xếp loại theo từng đợt thi đua.Hạnh phúc Tân Hiệp A. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. quy chế làm việc: . ứng xử.Quan hệ đồng nghiệp.học.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. xếp thời khóa biểu. + Bảng phân công c/môn. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + Sổ điểm CN. + BB xét nâng lương. phụ cấp. … . quy chế làm việc ….Tinh thần phê-tự phê.Kế hoạch. + Chế độ bảo hiểm. b/cáo hao mòn tài sản. nhiệm vụ năm học của nhà trường: . . thực hiện họp CM. . con đau. triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học. phụ cấp. 7/2012 . . BHTD cho hs trong tháng 6. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. phụ cấp. tài sản. .Xây dựng. họp HĐSP. ngày 08 tháng 8 năm 2012 Số: 04/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6.Chấm trả bài kiểm tra. túi bài KT/HS. + Sổ đầu bài. . + Bảng chấm công. thư khiếu nại tố cáo. 7 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Thời hạn nâng lương. niêm yết tại bảng Quy chế. . vào sổ điểm. chính sách của Đảng. BHTN. + Bảng phân công giảng dạy. kinh phí công đoàn. . + Nhận xét. .Các khoản thu đầu năm: BHYT. TBDH. . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. . + Dự toán.

Thực hiện quy chế chuyên môn: . họp HĐSP. chi khác tháng 8/2012. . hồ sơ GV. + Sổ điểm CN. . TT. .Công tác tự kiểm tra tài chính. con đau.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. kinh phí công đoàn. TBDH.Kế hoạch. . DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG. . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.Thống nhất kế hoạch tổ chức Vui tết Trung thu cho hs. thực hiện chuyên đề. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. + Bảng chấm công. + BB kiểm tra nền nếp … + Dự toán. Ban hoạt động … . GV theo đúng TT35/2006. tài sản.Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện chương trình. … . thư khiếu nại tố cáo. GV: . BHTD cho hs trong tháng 8/ 2012. … Tiếp dân và xử lý đơn.Chi trả tiền lương.Chấm trả bài kiểm tra. BB kiểm tra hồ sơ GV. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương.Thời hạn nâng lương. .Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. xếp loại theo từng đợt thi đua.Chi trả lương. lịch báo giảng. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . . CN … + Các cuộc họp HĐSP.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. đồng phục. + Chế độ bảo hiểm.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. + Báo cáo t/hiện. Thực hiện quy chế dân chủ. + BB xét nâng lương.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. . chương trình … + Sổ đầu bài. Giám sát việc: . . b/cáo hao mòn tài sản.Thực hiện chế độ: BHYT. quạt. phụ cấp.kiểm tra HĐSP. GV-HS.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . quy chế làm việc. sửa cửa sổ.Tinh thần phê-tự phê.Dự giờ. thực hiện họp CM. . . thi đua khen thưởng. ngày 31 tháng 8 năm 2012 Số: 06/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng.Tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của học sinh. + KH. + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. BB tự kiểm tra.Tự do .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý.Kiểm tra và chỉnh sửa điện sáng. . . nhiệm vụ quy định. . ứng xử. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Nền nếp dạy . + Bảng phân công giảng dạy. . quy chế làm việc: . . vào sổ điểm. phụ cấp.Phân công chuyên môn. nghỉ khi bị bệnh.Hạnh phúc Tân Hiệp A. . + Nhận xét. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . công việc cho từng cán bộ.học.Họp Chi hội cha mẹ học sinh/lớp. Đơn. phụ cấp. túi bài KT/HS.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.

thư khiếu nại tố cáo. GV-HS. + Nhận xét. + Sổ điểm CN. + Chế độ bảo hiểm.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. chi khác tháng 9/2012. thực hiện chuyên đề. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.kiểm tra HĐSP. + Báo cáo của Ban LĐ-VT. .Chi trả tiền lương. lịch báo giảng. b/cáo GV + Sổ đầu bài. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. BB tự kiểm tra. thi đua khen thưởng. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. .Đề nghị nâng lương đợt 4 năm 2012 . vào sổ điểm. . . GV: . ngày 29 tháng 9 năm 2012 Số: 07/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. quy chế làm việc.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. .Hoàn thành và nộp hồ sơ HS dự thi HSG . nghỉ khi bị bệnh. . + Báo cáo t/hiện.Tự do . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. .Công tác tự kiểm tra tài chính.Kế hoạch. + Bảng chấm công.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + Hồ sơ đăng ký của HS + Dự toán. Thực hiện quy chế dân chủ. kinh phí công đoàn.Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học. đồng phục. túi bài KT/HS. TBDH. . phụ cấp. thực hiện họp CM.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. nhiệm vụ quy định. quy chế làm việc: . họp HĐSP … + Các cuộc họp HĐSP. . .Chi trả lương. tài sản. + Biên bản.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Thời hạn nâng lương.Thực hiện chương trình. Ban hoạt động … . … Tiếp dân và xử lý đơn. .học. Thực hiện quy chế chuyên môn : . BHTD cho hs trong tháng 9/ 2012. phụ cấp. . + BB xét nâng lương. phụ cấp. . Giám sát việc: . con đau.Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. b/cáo hao mòn tài sản. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. … .Dự giờ. .Tổ chức Ngoại khóa CĐ: An toàn giao thông với HS. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 .Chấm trả bài kiểm tra. xếp loại theo từng đợt thi đua. ngày tổ chức thi … + Các cuộc họp HĐSP.Đỗ Minh Sơn CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . .Thực hiện chế độ: BHYT.Hoàn thành cơ cấu các tổ chuyên môn. BB kiểm tra hồ sơ GV. TT.Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Nền nếp dạy .Tinh thần phê-tự phê. + Bảng phân công giảng dạy. Đơn. ứng xử. hồ sơ GV. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. . họp HĐSP. .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Kế hoạch. quy chế làm việc: . báo tường ma túy. túi bài KT/HS. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam Thực hiện quy chế chuyên môn: . + KH. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. . b/cáo hao mòn tài sản. … . . + BB xét nâng lương.Thực hiện chương trình.Dự giờ. + Nhận xét. chi khác tháng 10/2012. phụ cấp. con đau. … Tiếp dân và xử lý đơn. + KH. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Lịch DG.Quan hệ đồng nghiệp.Thực hiện chế độ: BHYT.Tinh thần phê-tự phê. . + Chế độ bảo hiểm. họp HĐSP. nhiệm vụ quy định. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . BB tự kiểm tra.Hoàn thành sản phẩm tranh.Thực hiện kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . . hồ sơ GV.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. kinh phí công đoàn.Công tác tự kiểm tra tài chính. BB kiểm tra hồ sơ GV. chương trình thực hiện của TV. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . . lịch dạy … + Dự toán. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.kiểm tra HĐSP. GV-HS. phụ cấp. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Hoàn thành báo tường. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. TBDH. lịch báo giảng.Chấm trả bài kiểm tra.Hội thi GVDG – thao giảng. .Chấp hành chế độ quản lý tài chính.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. GV: .Hạnh phúc Tân Hiệp A.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. .Theo dõi và bảo trì máy vi tính. . .Lập thư mục.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. + Bảng phân công giảng dạy. tài sản. . . . CN … + Các cuộc họp HĐSP.Tự do . . . xếp loại theo từng đợt thi đua. + Báo cáo t/hiện. TT.Tổ chức Ngoại khóa chủ đề: An toàn giao thông với HS. phụ cấp. thực hiện chuyên đề.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . đồng phục. mái trường. . thực hiện họp CM. ngày 31 tháng 10 năm 2012 Số: 08/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Bảng đăng ký thi đua TT.Chi trả lương.Chi trả tiền lương. + Sổ đầu bài.Nền nếp dạy . + Bảng chấm công. . Đơn. BHTD cho hs trong tháng 10/ 2012. vào sổ điểm. thư khiếu nại tố cáo.Thời hạn nâng lương. Giám sát việc: . .Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . + Sổ điểm CN. chủ đề: thầy. . + Báo cáo của Ban LĐ-VT + Các cuộc họp HĐSP. . nghỉ khi bị bệnh. ứng xử. Thực hiện quy chế dân chủ.học. cô.

Nền nếp dạy .Hoàn thành dự toán. … .Hoàn thành báo tường. lịch báo giảng. + KH. . GV: . + Báo cáo t/hiện. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + KH. sơ kết học kì I. góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.Phân công GV dạy kỳ II .Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. . phụ cấp. kinh phí công đoàn.Chi trả tiền lương.Quan hệ đồng nghiệp.Chấp hành chế độ quản lý tài chính. + Nhận xét.Hạnh phúc Tân Hiệp A.Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của trường. TBDH. lịch kiểm tra kỳ I. Hoàn thành hồ sơ GV. … Tiếp dân và xử lý đơn. . . . . . + Chế độ bảo hiểm. thực hiện họp CM. quyết toán quý. . thư khiếu nại tố cáo. . quy chế phối hợp. + Bảng phân công giảng dạy. BB tự kiểm tra.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . chủ đề: thầy. + Bảng chấm công.Thực hiện chương trình.Theo dõi và bảo trì máy vi tính. + KH. . chấm bài. lịch kiểm tra.Chấm trả bài kiểm tra kì I. dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. năm. nhiệm vụ quy định.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. quy chế làm việc: . giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN. chương trình thực hiện của TV.Tự do . + BB xét nâng lương. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Lập thư mục. túi bài KT/HS. + Sổ đầu bài. đồng phục.học. ứng xử. Giám sát việc: . Thực hiện quy chế dân chủ.Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. .Tinh thần phê-tự phê.Hoàn thành sản phẩm tranh. con đau.Lập thư mục. + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. . phụ cấp. . BB + Các cuộc họp HĐSP. … . thư khiếu nại tố cáo 2 3 4 5 6 .Thời hạn nâng lương.Công tác tự kiểm tra tài chính. tài sản. giới thiệu sách ngày Nhà giáo Việt Nam 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2012 Hoạt động theo chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . nghỉ khi bị bệnh. . (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + KH. Thực hiện quy chế chuyên môn: . vào sổ điểm. HS. cô.Phân công GV ra đề. .Tổ chức nhận xét. b/cáo hao mòn tài sản. đánh giá cán bộ. . mái trường. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. ngày 30 tháng 11 năm 2012 Số: 09/2012/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. họp HĐSP.Kế hoạch. lịch họp.Thực hiện kế hoạch kiểm tra. . Đơn. xếp loại theo từng đợt thi đua.Đảm bảo số tiết gd theo TT28.Tổ chức họp HPHHS. báo tường ma túy. coi. thực hiện chuyên đề. + KH. GV-HS. sơ kết … + Các cuộc họp HĐSP. . .

hồ sơ GV. đánh giá cán bộ. GV: . .Chấp hành chế độ quản lý tài chính. … Tiếp dân và xử lý đơn. + Báo cáo t/hiện. Thực hiện quy chế dân chủ.Kế hoạch. . dự giờ … + Bảng lương/tháng (ký Q/toán. nghỉ khi bị bệnh. . GV-HS. phụ cấp. … . + KH. xếp loại theo từng đợt thi đua. nâng lương đợt 1 năm 2013 .học.Chấm trả bài kiểm tra. 2/ Kế hoạch hoạt động tháng 01 + 02 năm 2013 Hoạt động theo chủ điểm: Mừng Đảng – mừng Xuân: Stt 1 Nội dung thực hiện Giám sát việc: Thực hiện kế hoạch của nhà trường: . năm.Đề nghị điều chỉnh lương.Dự giờ. DG + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Biên bản từng cuộc họp/ tháng + Sổ điểm CN. nhiệm vụ quy định. + Bảng phân công giảng dạy. . . . … .Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. vào sổ điểm. sơ kết học kì I.Thời hạn nâng lương.Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN. + Bảng chấm công.Thực hiện kế hoạch kiểm tra.kiểm tra HĐSP. + Các cuộc họp HĐSP. ứng xử.Công tác tự kiểm tra tài chính.Thực hiện chương trình. biên bản kiểm tra … + Dự toán.Hạnh phúc Tân Hiệp A. BB tự kiểm tra. .Tinh thần phê-tự phê. quy chế làm việc: . CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . quyết toán quý.Tổ chức cắm trại xuân. thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giám sát việc: . . mừng xuân” . tài sản. giới thiệu sách ngày 03/02 Thực hiện quy chế chuyên môn: . .Quan hệ đồng nghiệp.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN hợp lý. đồng phục. ký duyệt quyết toán/tháng: * Bảng lương. .Tổ chức đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. quy chế phối hợp. (công khai/bảng TB * Bảng lương/tháng (ký Q/toán + Việc t/hiện. chương trình thực hiện của TV. phụ cấp.Tự do . + Nhận xét. lịch báo giảng. TBDH. con đau. ngày 31 tháng 12 năm 2012 Số: 01/2013/KH-TTND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tháng 01 + 02 năm 2013 1/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2012: Ban TTND đã thực hiện đúng chức năng. Đơn.Lập thư mục.Hoàn thành dự toán. Kiểm tra – chấm giáo án điện tử : 2 giáo án/ GV Biện pháp thực hiện Căn cứ vào: + Kế hoạch HĐNGLL + Hồ sơ.Chủ điểm : “Mừng Đảng. kinh phí công đoàn.Đảm bảo số tiết gd theo TT28. . Tổ chức họp HPHHS. . họp HĐSP. Phân công chuyên môn kỳ II.Chi trả tiền lương. giới thiệu sách ngày Quân đội NDVN.Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN: + Chi trả tiền lương. thực hiện chuyên đề. . + Chế độ bảo hiểm. chương trình thực hiện … + KH. b/cáo hao mòn tài sản.Nền nếp dạy .Lập thư mục. TT. thư khiếu nại tố cáo NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 2 3 4 5 6 . góp ý kiến … Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. + BB xét nâng lương. túi bài KT/HS. + KH. thư khiếu nại tố cáo. BB … + Các cuộc họp HĐSP.Rèn luyện KNS. + Sổ đầu bài. .CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐÒAN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . thực hiện họp CM. .

đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. với chức năng giám sát là chính. thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. Đối với BCH Công đoàn Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên. đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục: Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường. Đối với nhà trường: Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hiệp. học sinh tích cực” . B. Thanh tra chuyên môn: 1.CÔNG ĐOÀN THCS TÂN HIỆP A5 BAN THANH TRA NHÂN DÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp . lực lượng thanh tra: 1/ Đối với Ban thanh tra nhân dân : Tiếp tục kiện toàn và đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kì 2011 2013. chất lượng tay nghề của mỗi CBGV. nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng.Haïnh phuùc Tân hiệp A. Ban TTND Trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng nội dung thanh tra gồm: Số : 01 /KH-TTND/THA5 . Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ cụ thể: I/ Củng cố tổ chức.Töï do . Ban TTND trường THCS Tân Hiệp A5 xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 như sau: A. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. bồi dưỡng chuyên môn. cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. hiệu quả các hoạt động thanh tra: 1/. tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện.1/. nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012. 3/. ngày 15 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011 –2012 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. II/. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra. 2/. không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP.

Phát hiện và xử lí nghiêm túc những trường hợp quản lí lỏng lẻo. cảnh quan. phương tiện làm việc. Giám sát việc đánh giá. chấm thi. chất lượng phòng học. thực hiện quy chế dân chủ. thư viện. nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. công tác tự học tự bồi dưỡng. quan hệ đồng nghiệp. quy chế thi cử. kĩ thuật. tinh thần đoàn kết. Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất. phòng chức năng. trang thiết bị phục vụ dạy và học... tuyển sinh.Giám sát về số lượng. Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức. Xây dựng kế hoạch giáo dục. kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. tuyển dụng. cơ sở vật chất. 1. nghiệp vụ của từng giáo viên. kế hoạch kiểm tra. Giám sát khâu coi thi. kiểm tra. chất lượng thiết bị.. chấp hành quy chế của ngành. tư tưởng. nhà giáo. Công tác kiểm tra. bố trí. lối sống. tham nhũng. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp. công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai. quản lí chuyên môn. người học.2/Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm: Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục. phòng học bộ môn. năng lực chuyên môn.3. phòng chống tai nạn. đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. đánh giá. các tổ chức đoàn thể. sân chơi. xếp loại học sinh trong các kì kiểm tra và trong các kì xét tốt nghiệp. thiết bị dạy học. kinh phí đầu tư. tệ nạn xã hội khác. các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh. lao động hướng nghiệp. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo: Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau: Phẩm chất chính trị. chất lượng cán bộ quản lí. Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn. kết quả giáo dục. Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục. đánh giá xếp loại. trung thực trong công tác. thi học sinh giỏi. trật tự. xét lên lớp – hết cấp và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề. Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình. thi nghề phổ thông: Tăng cường công tác giám sát việc hoàn thành chương trình. công tác tuyển sinh đầu cấp. sự tín nhiệm của đồng nghiệp. số lượng cán bộ. chọn đề. công khai về tài chính. ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. trang thiết bị. thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo. vệ sinh. thẩm mĩ. GV sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh. giải quyết KNTC. 1. phòng làm việc.. khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV. phòng thiết bị dạy học. các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất. cắt xén chương trình. Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển. hiệu quả sử dụng. quy trình mua sắm. thi học kì. kiểm tra. kế hoạch triển khai. nhân viên trong nhà trường. Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức. lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có). thể chất. môi trường sư phạm. đạo đức.… . số lượng. đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp. nhà giáo chưa đạt chuẩn. thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. công khai về đội ngũ. sử dụng đội ngũ. nội quy của cơ quan. an toàn. đánh giá xếp loại HS lớp cuối cấp. học sinh và nhân dân. chấp hành pháp luật. Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin. kế hoạch dạy học.. kĩ năng sống. quy chế chuyên môn. cơ cấu giáo viên theo môn học.

3/. việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. chống tham nhũng. thừa. tố cáo trái quy định. 4. khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ. phương tiện. cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng.Lưu (Hồ sơ TTND) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đặng Văn Sơn .4/. . trang thiết bị. thực hiện công khai. tự học và sáng tạo” . Giám sát việc thực hiện hành chính: 2. Nơi nhận: .1. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. tiêu chuẩn. mua sắm trang thiết bị dạy học.CĐCS Tân Hiệp A5 (báo cáo). 2. kinh phí chương trình mục tiêu.Thành viên trong Ban TTND (thực hiện). cô giáo là một tấm gương đạo đức. phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. các khoản chi khác). kế toán tại các cơ quan.… công tác tự kiểm tra tài chính. tố cáo và tiếp công dân: Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” .4/ Giám sát công tác quản lí dạy thêm. Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương. văn phòng phẩm. tố cáo trong đơn vị. việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại. “Mỗi thầy giáo. mua sắm thiết bị. vượt cấp. 2. đầu tư xây dựng. 2. Kiên quyết xử lí những hiện tượng vi phạm. lợi dụng dân chủ để khiếu nại. tố cáo. giáo viên. đủ. kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao: Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ. việc sử dụng học phí. Luật thực hành tiết kiệm.2/ Cơ sở vật chất. phổ biến Luật phòng. chuẩn trình độ đào tạo. Công tác giải quyết khiếu nại. nguồn huy động từ nhân dân. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm. Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách. chế độ. Giám sát việc tuyển dụng. sử dụng kinh phí. chống lãng phí và các văn bản liên quan. sử dụng. thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng. 3/. đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội. tài chính. tài sản: Giám sát việc quản lí. bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Giám sát việc thực hiện Luật phòng. thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. Luật thực hành tiết kiệm. hợp lí về cơ cấu. Trên đây là nội dung cơ bản của công tác của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2011 – 2012. việc xây dựng và thực hiện các định mức. nhân viên và người học. . chống tham nhũng. 2. học sinh tích cực”. chống lãng phí: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền.1. khối về mức độ thiếu. tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan. học thêm về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn trường THCS Tân Hiệp A5. minh bạch trong các hoạt động của nhà trường.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->