P. 1
01. Goi y Tra Loi Cau Hoi Thi Tim Hieu PL Binh Dang Gioi_2012

01. Goi y Tra Loi Cau Hoi Thi Tim Hieu PL Binh Dang Gioi_2012

|Views: 8|Likes:
Được xuất bản bởiPham Hai Yen
PL Binh Dang Gioi
PL Binh Dang Gioi

More info:

Published by: Pham Hai Yen on Sep 05, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tài liệu tham khảo: - Luật Bình đẳng giới; - Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; - Bộ luật lao động (hiện hành), Luật Bảo hiểm xã hội; - Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; - Website của Đảng cộng sản Việt Nam, Website của Chính phủ… Gợi ý trả lời các cấu hỏi: Câu 1: Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan đến bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh hoạ cho 2 khái niệm bất kỳ. - Theo Điều 5 của Luật Bình đẳng giới năm 2006, có 9 thuật ngữ được quy định liên quan đến bình đẳng giới: Giới; Giới tính; Bình đẳng giới; Định kiến giới; Phân biệt đối xử về giới; Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Hoạt động bình đẳng giới; Chỉ số phát triển giới (GDI). - Nội dung cụ thể của từng thuật ngữ: 1. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội. 2. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ. 3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ. 5. Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 6. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng

Nam. cụ thể là: Điều 11. nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn.2 lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. tổ chức xã hội . tổ chức. 4. cá nhân thực hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới. Nam. 9. nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước. Điều 5 của Luật Bình đẳng giới) là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất. Nam. nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 7. độ tuổi khi được đề bạt. vai trò. tham gia hoạt động xã hội. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm: . lãnh đạo của cơ quan.xã hội. do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí. * Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới (theo khoản 6. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được. dự báo tác động giới của văn bản. Nam. nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước. gia đình. 2. tổ chức. được tính trên cơ sở tuổi thọ trung bình. tổ chức xã hội. 8. 5. * Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực : được quy định từ Điều 11 đến Điều 18 của Luật Bình đẳng giới.nghề nghiệp. tổ chức. Hoạt động bình đẳng giới là hoạt động do cơ quan. cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Chỉ số phát triển giới (GDI) là số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được. Câu 2: Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì? Nêu các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực. 3. bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý. quy chế của cơ quan. tổ chức chính trị xã hội . Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới. điều kiện. Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 1.Nêu 2 ví dụ minh hoạ cho 2 thuật ngữ : (có thể lấy ví dụ minh hoạ cho thuật ngữ từ số 3 đến số 8). tổ chức chính trị .nghề nghiệp. quy ước của cộng đồng hoặc quy định. trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ. . trách nhiệm. đại biểu Hội đồng nhân dân.

thị trường và nguồn lao động. 3. 2. Nam.3 a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội. Nam. nữ bình đẳng về tiêu chuẩn. độ tuổi khi được đề bạt. nữ bình đẳng về độ tuổi đi học. nghề nặng nhọc. Nam. nữ được tuyển dụng lao động. Điều 13. Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động 1. độ tuổi khi tuyển dụng. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm: a) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật. bồi dưỡng chuyên môn. nghề có tiêu chuẩn chức danh. tiến hành hoạt động sản xuất. 5. nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp. khuyến nông. nghề học tập. công chức. 2. Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1. b) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng. bồi dưỡng. quản lý doanh nghiệp. nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm: a) Quy định tỷ lệ nam. Nam. nữ bình đẳng về tiêu chuẩn. khuyến ngư theo quy định của pháp luật. Điều 14. tiền thưởng. . bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành. bảo hiểm xã hội. kinh doanh. được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm. 3. b) Đào tạo. bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế 1. 2. Nữ cán bộ. Nam. b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. đào tạo. đào tạo. nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành. nữ tham gia học tập. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: a) Quy định tỷ lệ nam. nguồn vốn. đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Điều 12. nghiệp vụ. khuyến lâm. 4. tiền công. bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ. c) Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành. bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin. đào tạo. nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục. Nam. viên chức khi tham gia đào tạo. đào tạo.

sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. 2. thông tin. nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình. vùng xa. chồng có quyền. vui chơi. ứng dụng khoa học và công nghệ. Nam. Điều 15. giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập. 2. công nghệ và phát minh. biện pháp an toàn tình dục. nữ bình đẳng trong lựa chọn. nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khoá đào tạo về khoa học và công nghệ. Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 1. quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp. truyền thông về chăm sóc sức khỏe. nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung. thể thao 1. Bình đẳng giới trong gia đình 1. phòng. Nam. Các thành viên nam. phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học. trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vợ. thể dục. nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục. quyết định sử dụng biện pháp tránh thai. 3. Nam. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu. Nam. 4. Con trai. thể thao. con gái được gia đình chăm sóc. Vợ. là đồng bào dân tộc thiểu số. giải trí và phát triển. 5. Vợ. bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình. 3. nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá. 2. chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. Nam. sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế. Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế 1. Nam. thể dục. lao động. khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. 2. chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc. chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Điều 16. nữ bình đẳng trong việc tiếp cận. sáng chế. Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá. Điều 18. thông tin.4 b) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp luật. nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá. Điều 17. chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào? . Câu 3: Anh/chị hãy nêu những quy định về nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động? Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khoẻ và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Áp dụng các điều kiện khác nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối với cùng một công việc mà nam. tuỳ theo điều kiện lao động. độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Phạt tiền từ 3. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi. sinh con.Nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động: Điều 8 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới 1. trừ trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới hoặc đối với các nghề nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật. chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào? Điều 114.Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này. b) Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế lao động nam hoặc lao động nữ vì lý do giới tính.000 đồng đến 10. 2. 2. người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản.Bộ luật lao động quy định: 1.000. tính chất công việc nặng nhọc. nuôi con nhỏ.Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. tiền công của những người lao động có cùng trình độ. Trong trường hợp này. trừ trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Phạt tiền từ 5. 3. cứ mỗi con.000.000.000 đồng đối với hành vi phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc chênh lệch về mức tiền lương.000. ngoài tiền lương của những ngày làm việc. cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ quy định.5 . . năng lực vì lý do giới tính. Tham khảo thêm: . người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. sa thải hoặc cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai.Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con. Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản. nếu có nhu cầu. nữ đều có trình độ và khả năng thực hiện như nhau.000 đồng đến 5. Quyền lợi của người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được quy định tại Điều 141 và Điều 144 của Bộ luật này.

nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động .Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 1/ Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu. độc hại. chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? Bằng hiểu biết của mình. . d) Trường hợp sinh đôi trở lên. cơ quan thuộc Chính phủ. anh/chị hãy nêu tên đầy đủ các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng. cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày. các Bộ trưởng). Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi. Phó Chủ tịch nước. ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a. nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết. đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 . b) Năm tháng. nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường.2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 . Trường hợp sau khi sinh con. nghỉ Tết.Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý. lãnh đạo.Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ. Quốc hội. Ban Bí thư. . 2 và 3 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ. c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật.Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 25% trở lên. b và c ở trên thì tính từ con thứ hai trở đi.2020 trên 35%. Câu 4: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu. 4. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây: a) Bốn tháng. 3. nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết BHXHthì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con.6 Luật Bảo hiểm xã hội có hướng dẫn cụ thể về chế độ nghỉ thai sản: 1. Chính phủ. chỉ tiêu để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là mục tiêu thứ nhất với các chỉ tiêu cụ thể như sau: . làm việc theo chế độ ba ca. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các điểm 1. nữ công an nhân dân. nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều . làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0. thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. cơ quan ngang Bộ. nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc. .7 trở lên hoặc là nữ quân nhân. nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. ngày nghỉ hằng tuần. 2. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nhà nước Việt Nam (gồm Bộ Chính trị. Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ. Nguyễn Thị Kim Ngân . người lao động. Nguyễn Thị Kim Ngân .Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan. câu chuyện thực tế trong cuộc sống.Tham gia Bộ Chính trị có đồng chí: Tòng Thị Phóng.Thành viên Chính phủ có các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền . tổ chức chính trị .7 . viên chức. viết bài (tối đa 1.Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng. . đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế. . 2/ Các vị nữ lãnh đạo cao cấp của Đảng. Câu 6: Từ suy nghĩ của cá nhân để đề xuất các biện pháp để cơ quan. tổ chức.Uỷ viên Ban thường vụ quốc hội có các đồng chí: Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội.Phó Chủ tịch có đồng chí Nguyễn Thị Doan . Nhà nước Việt Nam hiện nay: .Phó Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí: Tòng Thị Phóng. . Nguyễn Thị Nương – Trưởng ban Công tác đại biểu.500 từ) về tấm gương của cá nhân hoặc tập thể điển hình tiên tiến hoặc chia sẻ câu chuyện. Câu 5: Từ tình huống.Tham gia Ban Bí thư có các đồng chí: Hà Thị Khiết. công chức. sự kiến ấn tượng trong việc thực hiện bình đẳng giới. địa phương nơi mình đang công tác hoặc sinh sống thực hiện bình đẳng giới tốt hơn. Nhà nước.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->