P. 1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG - CHUNG CƯ CAO CẤP BÌNH THẠNH - 15 TẦNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG - CHUNG CƯ CAO CẤP BÌNH THẠNH - 15 TẦNG

4.0

|Views: 2,922|Likes:
Được xuất bản bởiPhúc Phạm

More info:

Published by: Phúc Phạm on Sep 07, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008-2013

GVHD CHÍNH: TRẦN QUỐC HÙNG Trang 1
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
SVTH: PHẠM VĂN PHÚC – MSSV: 0851031869

PHẦN A

KIẾN TRÚC

(5%)

GVHD: TRẦN QUỐC HÙNG

PHẦN B

KẾT CẤU

(70%)

GVHD: TRẦN QUỐC HÙNG

PHẦN C

THI CÔNG

(25%)

GVHD: ĐẶNG ĐÌNH MINH

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008-2013

GVHD CHÍNH: TRẦN QUỐC HÙNG Trang 2
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
SVTH: PHẠM VĂN PHÚC – MSSV: 0851031869

MỤC LỤC

PHẦN A: KIẾN TRÚC

I.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH……………………………………………5
II. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC……………………………………………….5
III. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT……………………………………………………...7
IV. HẠ TẦNG KỸ THUẬT……………………………………………………….8

PHẦN B: KẾT CẤU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
……………………...9
1.1 LỰC CHỌN VẬT LIỆU……………………………………………………….9
1.2 HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH………………………………………………….9
1.3 CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT……………………………………...10
1.4 LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN……………………...10
CHƯƠNG 2: TẢI TRỌNG ĐỨNG………………………………………………...13
2.1 TĨNH TẢI SÀN………………………………………………………………..13
2.1.1 TĨNH TẢI SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH……………………………………….13
2.1.2 SÀN TẦNG THƯỢNG, MÁI……………………………………………….16
2.1.3 TẢI HOÀN THIỆN………………………………………………………….16
2.2 HOAT TẢI SÀN………………………………………………………………..17
CHƯƠNG 3: ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH………………………18
3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT…………………………………………………………..18
3.2 TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG……………………………..19
CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH TẢI GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH………...23
4.1 THÀNH PHẦN GIÓ TĨNH…………………………………………………...23
4.2 THÀNH PHẦN ĐỘNG……………………………………………………….24
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3……………………………………..31
5.1 SƠ ĐỒ TÍNH CÔNG TRÌNH………………………………………………...31
5.2 CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI……………………………………………………33
5.3 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘTTHEO NÉN LỆCH TÂM XIÊN…………….46
5.3.1 TÍNH CỐT THÉP DỌC…………………………………………………….46
5.3.2 TÍNH CỐT THÉP NGANG………………………………………………...47
5.4 TÍNH CỐT THÉP DẦM……………………………………………………...53
5.4.1 TÍNH CỐT THÉP DỌC DẦM……………………………………………...53
5.4.2 TÍNH CỐT THÉP ĐAI DẦM………………………………………………61
5.5 TÍNH CỐT THÉP CHO VÁCH………………………………………………63
5.5.1 TÍNH CỐT THÉP DỌC VÁCH…………………………………………….63
5.5.2 TÍNH CỐT THÉP NGANG VÁCH………………………………………...65
CHƯƠNG 6: TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH…………………………………....68
6.1 TÍNH TOÁN SÀN 2 PHƯƠNG………………………………………………68
6.1.1 TÍNH NỘI LỰC……………………………………………………………..69
6.1.2 TÍNH CỐT THÉP……………………………………………………………70
6.2. TÍNH Ô BẢN MỘT PHƯƠNG……………………………………………….73
6.2.1 TÍNH NỘI LỰC……………………………………………………………..75
6.2.2 TÍNH CỐT THÉP……………………………………………………………75
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ……………………………………75
7.1 CẤU TẠO HÌNH HỌC………………….

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008-2013

GVHD CHÍNH: TRẦN QUỐC HÙNG Trang 3
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
SVTH: PHẠM VĂN PHÚC – MSSV: 0851031869

7.2 VẬT LIỆU…………………………………………………………………….75
7.3 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CẦU THANG………………………………75
7.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP CẦU THANG………………………76
7.5 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP DẦM THANG……………………..79
7.6 TÍNH TOÁN Ô BẢN CẦU THANG………………………………………….81
CHƯƠNG 8: HỒ NƯỚC MÁI……………………………………………………..84
8.1 TÍNH DUNG TÍCH VÀ PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC CỦA BỂ…………….84
8.1.1 TÍNH DUNG TÍCH BỂ…………………………………………………….84
8.1.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BỂ………………………………………..85
8.2 TÍNH TOÁN NẮP BỂ…………………………………………………………86
8.3 TÍNH TOÁN THÀNH BỂ……………………………………………………..87
8.4 TÍNH TOÁN ĐÁY HỒ………………………………………………………89
8.5 TÍNH TOÁN DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY…………………………………….92
8.5.1 HỆ DẦM NẮP……………………………………………………………….92
8.5.2 HỆ DẦM ĐÁY……………………………………………………………....93
8.6 . KIỂM TRA BỀ RỘNG KHE NỨT THÀNH VÀ ĐÁY BỂ………………...100
CHƯƠNG 9: NỀN MÓNG………………………………………………………..104
9. ĐỊA CHẤT CHO CÔNG TRÌNH VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG
9.1 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH………………………………………………….104
9.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG…………………………………….106
9.3 CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN……………………………………………...107
9.4 THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP CHO CÔNG TRÌNH…………………………108
9.4.1 CẤU TẠO CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP………………………………….108
9.4.2 CỐT THÉP………………………………………………………………..108
9.4.3 NỐI CỌC…………………………………………………………………..108
9.4.4 KÍCH THƯỚC CỌC……………………………………………………….109
9.4.5 SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC………………………………………………..109
9.4.6 TÍNH MÓNG CỌC ÉP CHO MÓNG DƯỚI CỘT C1…………………….111
9.4.7 TÍNH MÓNG CỌC ÉP DƯỚI CỘT C4……………………………………116
9.4.8 KIỂM TRA CỌC THEO ĐIỀU KIỆN CẨU LẮP…………………………120
9.5 THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI……………………………………121
9.5.1 THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI CHO MÓNG C1……………………….122
9.5.1.1 VẬT LIỆU………………………………………………………………..122
9.5.1.2 KÍCH THƯỚC CỌC……………………………………………………..122
9.5.1.3 SỨC CHỊU TẢI CỌC……………………………………………………122
9.5.1.4 TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC………………………………………………...124
9.5.1.5 TÍNH LÚN CHO MÓNG………………………………………………..126
9.5.1.7 TÍNH TOÁN CẤU TẠO ĐÀI CỌC……………………………………..130
9.5.2 THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT C4………………………...137
9.5.2.1 TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC………………………………………………...137
9.5.2.2 TÍNH LÚN CHO MÓNG………………………………………………..139
9.5.2.4 TÍNH TOÁN CẤU TẠO ĐÀI CỌC……………………………………..146

PHẦN C: THI CÔNG
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH
……………………………………..148
1.1 NHIỆM VỤ,YÊU CẦU THIẾT KẾ…………………………………………149
1.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KIẾN TRÚC, QUY MÔ CÔNG TRÌNH………………….149

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008-2013

GVHD CHÍNH: TRẦN QUỐC HÙNG Trang 4
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
SVTH: PHẠM VĂN PHÚC – MSSV: 0851031869

1.3 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH…………………………………………………….149
1.4 ĐIỀU KIỆN THI CÔNG……………………………………………………….150

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

2.1 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG………………………………………152
2.2 CHUẨN BỊ NHÂN LỰC, VẬT TƯ THI CÔNG……………………………152
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM…………...154
CHƯƠNG 4: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI………………………………...155
CHƯƠNG5: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT……………………………………………..178
5.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHỐNG VÁCH…………………………….178
5.2 QUY TRÌNH THI CÔNG…………………………………………………178
5.3 TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO……………………………………….178
5.4 CHỌN MÁY ĐÀO………………………………………………………...178
5.5 CHỌN Ô TÔ CHUYỂN ĐẤT……………………………………………..179
5.6 TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG ĐÀO ĐẤT…………………………180

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀI MÓNG ĐIỂN HÌNH

6.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ…………………………………………………...180
6.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀI CỌC……………………………………….180
6.3 CÔNG TÁC CỐT THÉP…………………………………………………...181
6.4 CÔNG TÁC COPPHA…………………………………………………….181
6.5 CÔNG TÁC ĐỔ BỂ TÔNG ĐÀI MÓNG………………………………….183
CHƯƠNG 7: THI CÔNG SÀN VÀ TƯỜNG TẦNG HẦM…………………….186
7.1 THI CÔNG NỀN TẦNG HẦM…………………………………………….186
7.1.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ………………………………………………….186
7.1.2 CÔNG TÁC CỐT THÉP………………………………………………….186
7.1.3 CÔNG TÁC BÊ TÔNG…………………………………………………...186
7.2 THI CÔNG TƯỜNG TẦNG HẦM…………………………………………187
7.2.1 PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG…………………………………………….187
7.2.2 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ………………………………………………….187
7.2.3 CÔNG TÁC CỐT THÉP………………………………………………….188
7.2.4 CÔNG TÁC CÔPPHA……………………………………………………188
7.2.5 CÔNG TÁC BÊTÔNG TƯỜNG TẦNG HẦM…………………………..189
CHƯƠNG 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG……………………………………………190
8.1 KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐÀO ĐẤT………192
8.2 AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ, VẬT LIỆU………………………192
8.3 AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI MÁY……………………….193
8.4 AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG……………………………….193
8.5 AN TOÀN KHI ĐẦM ĐỔ BÊ TÔNG……………………………………...193
8.6 AN TOÀN KHI DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG…………………………………..194
8.7 AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC VÁN KHUÔN………………………….194
8.8 AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC CỐT THÉP……………………………..195

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008-2013

GVHD CHÍNH: TRẦN QUỐC HÙNG Trang 5
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
SVTH: PHẠM VĂN PHÚC – MSSV: 0851031869

PHẦN A: KIẾN TRÚC

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->