P. 1
Hop Am Bai Hat Viet Vol3

Hop Am Bai Hat Viet Vol3

|Views: 62|Likes:
Được xuất bản bởiNgoc Xuan

More info:

Published by: Ngoc Xuan on Sep 21, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • Căn gác trống (hợp âm)
 • TÌM LẠI
 • NẾU NHƢ NGÀY ANH DẾN
 • Con đƣờng tình yêu
 • VET CHAN TRON TREN CAT
 • Cô Tấm ngày nay[A-G] [G-S] [S-Y]
 • Đứa bé - Minh Khang
 • HÁT VỚI DÕNG SÔNG
 • Ô MÊ LY
 • MẶT TRỜI BÉ CON
 • MONG ƢỚC KỈ NIỆM XƢA[A-G] [G-S] [S-Y]
 • Tình Thơ [A-G] [G-S] [S-Y]
 • Búp bê không tình yêu
 • Hãy hát lên
 • Quê hƣơng tuổi thơ tôi
 • Xe đạp ơi
 • Ngọn đồi chong chóng
 • MY LOVE
 • 8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em
 • La con gai that tuyet
 • CÔ BÉ MÙA ĐÔNG_GUITAR
 • NGÀY XƢA ƠI
 • YÊU LẠI TỪ ĐẦU
 • Bat chot mot tinh yeu
 • EM TRONG MẮT TÔI Nguyễn Đức Cƣờng
 • Tình khúc "Rƣợu và Bia"
 • Dẫu có lỗi lầm
 • Dẫu anh có lỗi lầm
 • Giấc mơ chapi
 • Yêu Lại từ đầu
 • Yêu lại từ [C]đầu
 • Hoa bang lang
 • CÁNH BUỒM PHIÊU DU
 • Vì yêu
 • ĐỐI VỚI ANH EM VẪN LÀ CÔ BÉ
 • .DOI CHAN TRAN
 • Con Đƣờng Màu Xanh
 • Teen Vọng Cổ
 • Miền Cát Trắng
 • CHỊ TÔI
 • .XINH TƢƠI VIỆT NAM
 • CÂY ĐÀN SINH VIÊN
 • Dòng thời gian
 • BƢỚC CHÂN LẼ LOI
 • CHIM TRÁNG MỒ CÔI
 • Đêm Lao Xao
 • Đêm trăng tình yêu
 • ĐƢỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG
 • HAI MÙA MƢA
 • Hãy về đây bên anh
 • Hƣơng tóc mạ non
 • HUYỀN THOẠI MẸ
 • .MỘT VÕNG TRÁI ĐẤT
 • Mùa hè thƣơng yêu
 • Phố đêm
 • RU TÌNH
 • Hợp âm Tiễn bạn lên đƣờng
 • Tình đơn phƣơng
 • Vầng trăng cô đơn
 • Chú voi con ở Bản Đôn
 • Bão Đêm
 • QUÊ HƢƠNG TÔI
 • THU CUỐI
 • CÓ KHI NÀO RỚI XA (CAPO 5)
 • NẾU EM HIỂU
 • TÌNH YÊU MUÔN MÀU
 • VÌ ĐỜI
 • Đừng mãi ngồi đây
 • Em về tinh khôi
 • BẢN TÌNH CA ĐẦU TIÊN
 • MƢA RƠI LẶNG THẦM
 • I’M YOURS
 • CHỚI VỚI TÔI RU TÔI
 • KHÁT VỌNG THƢỢNG LƢU
 • ĐỨA BÉ (slowrock)
 • CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA
 • NẾU NHƢ ANH ĐẾN
 • VÌ YÊU (SUFT)
 • ZOMBIE
 • LIÊN KHÖC MẸ VÀ BÉ
 • 60 NĂM CUỘC ĐỜI (Disco hoặc Cha cha)
 • NGÀY ĐẸP TƢƠI (Quạt xuống đều)
 • SEASONS IN THE SUN (Disco)
 • VÀ TÔI SẼ (Rock Ballade)
 • LỜI YÊU THƢƠNG (Disco)
 • VỀ ĂN CƠM (Disco)
 • NỐI VÕNG TAY LỚN

1

Vol 3
Hội Yêu Guitar Acoustic ♥
https://www.facebook.com/groups/loveguiitar/
2

Mục Lục
Căn gác trống (hợp âm) .......................................................................................... 5
TÌM LẠI ................................................................................................................ 6
NẾU NHƢ NGÀY ANH DẾN ............................................................................... 7
Con đƣờng tình yêu ................................................................................................ 8
BUC THU TINH THU 2 ........................................................................................ 9
Nối Vòng Tay Lớn ............................................................................................... 10
VET CHN TRON TREN CAT ............................................................................. 11
Cô Tấm ngày nay[A-G] [G-S] [S-Y] .................................................................... 12
Đứa bé - Minh Khang ........................................................................................... 13
HÁT VỚI DÕNG SÔNG ..................................................................................... 14
Ô MÊ LY ............................................................................................................. 15
MẶT TRỜI BÉ CON ........................................................................................... 16
MONG ƢỚC KỈ NIỆM XƢA[A-G] [G-S] [S-Y] ................................................. 17
Nỗi Nhớ Dịu Êm[A-G] [G-S] [S-Y] ..................................................................... 18
PHUONG HONG ................................................................................................. 19
Tình Thơ [A-G] [G-S] [S-Y] ................................................................................ 20
Anh ...................................................................................................................... 21
Búp bê không tình yêu .......................................................................................... 22
Hãy hát lên ........................................................................................................... 23
Quê hƣơng tuổi thơ tôi ......................................................................................... 24
Xe đạp ơi .............................................................................................................. 25
Ngọn đồi chong chóng ......................................................................................... 26
MY LOVE ........................................................................................................... 27
8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em ......................................................................... 28
La con gai that tuyet ............................................................................................. 29
Nồng nàn Hà Nội. NS: ........................................................................................ 30
CÔ BÉ MÙA ĐÔNG_GUITAR ........................................................................... 31
Nhỏ Ơi. ................................................................................................................ 33
NGÀY XƢA ƠI A ............................................................................................... 34
YÊU LẠI TỪ ĐẦU .............................................................................................. 35
Bat chot mot tinh yeu ........................................................................................... 36
EM TRONG MẮT TÔI Nguyễn Đức Cƣờng ...................................................... 37
Bang lang tim ....................................................................................................... 38
Suy nghĩ trong anh. .............................................................................................. 39
Tình khúc "Rƣợu và Bia" ..................................................................................... 40
Dẫu có lỗi lầm ...................................................................................................... 41
Kiếp sinh viên nghèo ( Xẩm sinh viên ) ................................................................ 42
YÊN BÌNH........................................................................................................... 43
Giấc mơ chapi ...................................................................................................... 44
Yêu Lại từ đầu ...................................................................................................... 45
Hoa bang lang ...................................................................................................... 46
Nhỏ ơi. ................................................................................................................. 47
CÁNH BUỒM PHIÊU DU .................................................................................. 48
3

TÓC HÁT ............................................................................................................ 50
Vì yêu................................................................................................................... 51
ĐỐI VỚI ANH EM VẪN LÀ CÔ BÉ .................................................................. 52
DOI CHAN TRAN............................................................................................... 53
Con Đƣờng Màu Xanh ........................................................................................ 54
Tình thôi xót xa .................................................................................................... 55
GIỌT SƢƠNG VÀ CHIẾC LÁ ............................................................................ 56
Teen Vọng Cổ ...................................................................................................... 57
Cho anh xin số nhà .............................................................................................. 58
Miền Cát Trắng ................................................................................................. 59
CHỊ TÔI ............................................................................................................... 60
XINH TƢƠI VIỆT NAM ..................................................................................... 61
CÂY ĐÀN SINH VIÊN ..................................................................................... 62
Dòng thời gian...................................................................................................... 63
BƢỚC CHÂN LẼ LOI ......................................................................................... 64
CHIM TRÁNG MỒ CÔI ...................................................................................... 65
Đêm Lao Xao ....................................................................................................... 66
Đêm trăng tình yêu ............................................................................................... 67
ĐƢỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG ................................................................ 68
HAI MÙA MƢA .................................................................................................. 69
Hãy về đây bên anh .............................................................................................. 70
Hƣơng tóc mạ non ................................................................................................ 71
HUYỀN THOẠI MẸ............................................................................................ 72
Khát Vọng ............................................................................................................ 73
MỘT VÕNG TRÁI ĐẤT ..................................................................................... 74
Mùa hè thƣơng yêu ............................................................................................... 75
Phố đêm ............................................................................................................... 76
RU TÌNH ............................................................................................................. 77
Sóng tình .............................................................................................................. 78
Hợp âm Tiễn bạn lên đƣờng ................................................................................. 79
Tình đơn phƣơng .................................................................................................. 80
Trái tim bên lề ...................................................................................................... 81
Vầng trăng cô đơn ................................................................................................ 82
Chú voi con ở bản Đôn S ...................................................................................... 83
Bão Đêm ............................................................................................................ 84
QUÊ HƢƠNG TÔI .............................................................................................. 85
Hãy hát lên Am. .................................................................................................. 86
Ngày đẹp tƣơi ...................................................................................................... 87
THU CUỐI........................................................................................................... 88
CÓ KHI NÀO RỚI XA (CAPO 5) ....................................................................... 89
NẾU EM HIỂU .................................................................................................... 90
TÌNH YÊU MUÔN MÀU .................................................................................... 91
VÌ ĐỜI ................................................................................................................. 92
Đừng mãi ngồi đây ............................................................................................... 93
4

Em về tinh khôi .................................................................................................. 94
BẢN TÌNH CA ĐẦU TIÊN ................................................................................. 95
MƢA RƠI LẶNG THẦM .................................................................................... 96
I’M YOURS ......................................................................................................... 97
CHỚI VỚI TÔI RU TÔI ...................................................................................... 99
KHÁT VỌNG THƢỢNG LƢU ......................................................................... 100
ĐỨA BÉ (slowrock) ........................................................................................... 101
CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA ........................................................................... 102
NẾU NHƢ ANH ĐẾN ....................................................................................... 103
VÌ YÊU (SUFT) ................................................................................................. 104
ZOMBIE ............................................................................................................ 105
LIÊN KHÖC MẸ VÀ BÉ ................................................................................... 107
60 NĂM CUỘC ĐỜI (Disco hoặc Cha cha) ....................................................... 109
NGÀY ĐẸP TƢƠI (Quạt xuống đều) ................................................................. 110
SEASONS IN THE SUN (Disco) ....................................................................... 111
VÀ TÔI SẼ (Rock Ballade) ................................................................................ 113
LỜI YÊU THƢƠNG (Disco) ............................................................................. 114
VỀ ĂN CƠM (Disco) ......................................................................................... 115
NỐI VÕNG TAY LỚN ...................................................................................... 116
5

Căn gác trống (hợp âm)
Am-------------------------Em
Căn gác nhỏ một ngày mƣa,
-----------F----------------------G-------
không gian tĩnh lặng trong muôn giấc mơ.
Am--------------------------Em
Anh vẫn nguyện cầu màn đêm,
-------------F------------G-
tìm về nơi xa, nơi đó có em.
Am------------------------------
Nghe đâu tiếng ai chợt về qua,
Am------------------------F-------------------------------G
âm thanh đã quen thuộc từ lâu, nhƣ em bƣớc bên cạnh anh
Am---------------------------F
Nhƣ ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi.
F-----------------------------------G-------
Vƣợt qua từng ô cửa một màu sƣơng rơi...
-----------Am---------------------------------F
Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ,
------------------------------C----------------------------G
bao ngày qua một ngƣời cứ ngỡ trong suy tƣ em về đây Eh eh
-----------------Am-----------------------------------------------F
Bàng hoàng thức giấc, và bất chợt nhìn mình trống vắng đôi tay,
------------C---------------G
gƣợng lại xua tan đi nỗi nhớ em.
----------------Am---------------------
Anh không muốn thấy một ngày mai,
F---------------------------------------------G---
từng trang giấy trắng đã xóa nhòa một niềm tin
Am-----------------------Em
Anh biết sẽ chỉ là một giấc mơ,
---------F----------------------------------------------------G-------
tồn tại song song bên căn phòng, cùng thời gian mãi buông trôi ..

Am-------------------Em---------------------------Am
Anh mong sao mƣa lại về, em bên anh thật dịu dàng,
-------------------F--------------------------------------
cùng bờ môi ngất ngây ôm em cùng phiêu một giây.
Am---------------------Em----------------------------F--------G------
Ánh nắng ấm một sớm mai nhƣng với anh vẫn chỉ là...căn gác trống6

TÌM LẠI

Em C
Chẳng muốn nghe gì
G D
Chẳng muốn nhìn khác
Em C D
Đôi mắt luôn tìm , tìm về
Em C
Ngƣời nhếch môi cƣời
G D
Ngƣời nhƣ hụt hẫng
Em C
Ngƣời khóc trong lòng
D
Hết rồi


Em C G
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi ngƣời
D Em
Để ta không thấy ta nhƣ lúc này
Em C G
Đƣờng xa quá dài rồi ta mệt nhoài
D Em
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi


7

NẾU NHƢ NGÀY ANH DẾN
Em
Làn tóc rối bờ môi khô
G
Hàng mi buông mắt đêm thật buồn
Bm
Ngày qua ngày đợi mong gì
D
Cần nhiều lắm những yêu thƣơng ngọt ngào
C
Trái tim ôi thôi thôi lặng thầm
Em
Có ai cầm tay em gọi tên em
G
Và yêu em mỗi khi giận hờn
Bm D
Ðể đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn
C
Nói cho nhau những hẹn thề
G D
Có ai nếu nhƣ ngày anh bƣớc đến
Em
Vì anh đã yêu thƣơng em
D
Hãy đến với em chân tình
C G
Trái tim đừng làm em bối rối
Am
Biết đâu khi ngày mai thức dậy
C D
Yêu thƣơng kia mong manh tựa cơn gió
Em
Bay qua
Am D7 G C
Này ngƣời yêu lần đầu tiên yêu anh lòng nhiều lo lắng .
Am D7 Em
Vì tình yêu là niềm tin với em .
C
Ngƣời dấu yêu


8

Con đƣờng tình yêu

----------------C------------------------G
Có một con đƣờng mang tên là tình yêu
--------------------Am--------------------------Em
Khi tôi bƣớc một mình, đếm những nỗi cô đơn
--------------------F---------------
Đến trong từng làn gió thoảng
-------------------C-------------
Đến trong từng hạt mƣa bay
-------Dm------------------------
Đến đây từ tia nắng sớm mai
-----------------G-----------------------------
Đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm

----------------C------------------------G
Có một con đƣờng mang tên là tình yêu
---------------------Am-----------------------Em
Một ngày khi em đến, sánh bƣớc đi cùng tôi
----------------------------F
Có nắng ấm giữa mùa đông
----------------------------C---------------G
Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu
------------------------C
Nào ngờ đâu duyên số
------------------------Am---
Em đi với tôi một đoạn thôi
----------------------F
Bóng em xa khuất dần
-----------------------------------------G----
Giấu nƣớc mắt nghe cô đơn em quay về
---------------------F--------------------G----------
Và giờ đây thêm nỗi nhớ em quấn quây đêm đêm
-------------------------C
Và giờ tôi không muốn
------------------------Am
Đi tiếp đoạn đƣờng kia
--------------F-----------------------G
Vì em xa tôi giấc mơ kia đã tàn rồi
------------------------Em
Chỉ có thể yêu em thôi
-----------------------Am---
Tình này trao đến em rồi
---------------------F--------
Và từng đêm tôi vẫn mơ về
-----------G--------------------C
Ở đoạn cuối con đƣờng có em
9

BUC THU TINH THU 2
C G
Có khi bƣớc trên đƣờng hun hút
Am F
Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
Am Em
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
F G
không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
Nếu ngày ấy là một phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau?
C
Nếu thời gian có quay trở lại
F Em
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
F D
Em sẽ vẫn bƣớc về phía ấy
G C
Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
F G
Gọi em, ngƣời xinh đẹp ơi
G C
Hãy cứ gọi em nhƣ xƣa anh đã gọi uh uh uh
C
Nếu không gian có quay trở lại
F C
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tƣơi
F D
Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
G Em
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
F G
Lặng nghe lời dịu dàng anh nói
C
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Nhìn theo đƣờng hun hút còn xa
Xin cám ơn, những điều đã qua
Gọi anh, "ngƣời đƣờng thời ơi"
"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"


10


Nối Vòng Tay Lớn
[Em] Rừng núi dang [G] tay nối lại biển [Em] xa
Ta [C] đi vòng tay lớn [Am] mãi để nối sơn [Em] hà
[D] Mặt đất bao [G] la anh em ta [Em] về
Gặp [Am] nhau mừng nhƣ bão [G] cát quay [Em] cuồng trời rộng
Bàn [B7] tay ta [Am] nắm nối tròn một vòng Việt [Em] Nam

Cờ nối [G] gió đêm vui nối [Em] ngày
Dòng máu [G] nối con tim đồng [D] loại
Dựng tình [B7] ngƣời trong ngày mới
Thành phố [G] nối thôn xa vời [Em] vợi
Ngƣời chết [G] nối linh thiêng vào [D] đời
Và nụ [B7] cƣời nối trên [Em] môi

[Em] Từ Bắc vô [G] Nam nối liền nắm [Em] tay
Ta [C] đi từ đồng hoang [Am] vu vƣợt hết núi [Em] đồi
[D] Vƣợt thác cheo [G] leo tay ta vƣợt [Em] đèo
Từ [Am] quê nghèo lên phố [G] lớn nắm [Em] tay nối liền
Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh
Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh
Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh
Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh

11

VET CHAN TRON TREN CAT

Vết chân tròn (Dm) vẫn đi về© trên con đƣờng mòn(Am)
cát trắng quê tôi(Am)
Anh thƣơng binh(G) vẫn đến trƣờng làng(Dm) vẫn ôm đàn(Em) dạy các em
thơ(Em) bài hát quê hƣơng(Am).

Bài hát(Am) có ngọn núi quê anh(Dm) xa a ... vời (G)
Bài hát(Am) có đồng lúa mênh mang(Dm) câu .. hò(G)
Bài hát© có ngƣời lính đã hy sinh(Em) âm thầm(Dm)

Cho hôm nay(F) những gót chân son(G) vui quanh(Em)dấu chân tròn (Am).

Bài hát có trận đấu không quên bên đồi
Bài hát có ngƣời lính biên cƣơng thƣơng mẹ
Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn (Nhƣ trên).

Để lại(Em) một bài ca(F)trên cát trắng bao la (Am).

Vết chân tròn(Dm) vẫn in hình (C) trên con đƣờng mòn(Am) cát trắng quê tôi
(Am).
Nhƣ bài ca(G) anh viết trong thầm lặng (C) trên bờ cát không lời(Dm). Cứ hát mãi
trong tôi (Em)
Hát mãi(Dm) trong tôi (C) ôi bài ca cuộc đời (Am)cháy mãi(Em)trong tôi (Am)đốt
mãi(Em)trong tôi (Am)
12

Cô Tấm ngày nay[A-G] [G-S] [S-Y]
--- Ngọc Châu ---

Quê Hƣơng (G)chốn thanh bình (Bm)có bầu(Am) trời xanh thắm xanh.(D)
Đồng lúa (G) thẳng cánh cò bay(Bm) lấp lánh cánh diều(D) mơ ƣớc tuổi thơ (D7)

Em ra (G) chốn đô thành (Bm) xa rời (Am) vòng tay mẹ yêu (D)
Từ nay (G) giữa chốn phồn hoa (Bm) xa rời cánh diều (D) mơ ƣớc hôm nào (G)

Xa (G)cánh diều (C) mơ ƣớc tuổi thơ (Bm)
Nhớ thƣơng những lời mẹ ru(Am) những đêm trăng rằm sáng trong.(D7)

Mơ (G)ƣớc thành (C) cô Tấm ngày xƣa(Bm) sớm hôm không ngại gian khó.
Tiếng chim oanh vàng thiết tha

Em ra (G) chốn đô thành (Bm) mong thành (Am) cô Tấm ngày nay (D)
Từ nay (G) giữa chốn phồn hoa (Bm) lấp lánh cánh diều (D) mơ ƣớc hôm nào(G)
13

Đứa bé - Minh Khang
[A-G] [G-S] [S-Y]
[C]Trong đêm một bàn chân[Am] bƣớc
Bé xíu[F] lang thang trên[C] đƣờng
Ánh mắt buồn[Am], mệt nhoài của em[Em]
Em rất buồn[F] vì em không biết đi[G], đi về đâu[Am]

Cuộc sống [C] mƣu sinh [G] chỉ làm em[Am] qua cơn đói từng[Em] ngày
Vì em [F]không cha, vì em[Am] đã mất mẹ
Thƣơng đau [Dm]vẫn là đau thƣơng[Dm]

[C]Em mơ một vì sao[Am] sáng
Dẫn lối[F] em trên đƣờng đời[Em]
Dẫu biết rằng[Am] chỉ là giấc mơ [Em]
Đã lâu rồi [F] em đã không[G], không có tình thƣơng[Am]

Nhìn thấy[C] ai ai[G] cũng đều vui[Am] bên mẹ cha[Em]
Giọt lệ[F] em tuôn rơi, hòa tan [C]với nỗi buồn
Bƣớc đi[G] trong chiều mƣa[C]

Hãy [C]lau khô[G] cuộc đời em[Am]
Bằng tình thƣơng[F], lòng nhân ái [G]của con ngƣời[C]
Và hãy [C]lau khô[G] giọt nƣớc mắt[Am] trong lòng em[Em]
Bằng tất cả [F]trái tim[G] con ngƣời Việt Nam[C]


14


HÁT VỚI DÕNG SÔNG
[A-G] [G-S] [S-Y]
Mỗi khi chiều về [Cm] , em ngồi hát bên dòng sông [G]
Dòng sông nơi [Fm] xa xôi, nơi đất [G] khách quê ngƣời [Cm]
Từng giờ em hát [Fm] , cho vơi đi nỗi buồn [Eb]
Nỗi buồn của em [Ab] , ngƣời lữ [B7] khách tha phƣơng… [G]
Thời gian dần trôi [Cm] , em lớn [Bb] lên cùng dòng sông [Cm]
Ánh mắt bờ môi [Bb] , rạng ngời ấm áp mùa đông [Eb]
Dòng sông ngày ấy [Fm] , cũng chạnh lòng [G] thƣơng xót [Cm]
Khi ánh mắt của em [Ab], vƣơng vấn [Bb] giọt lệ buồn... [Cm]
Tình yêu đến [Eb] em không mong đợi [Fm]
Tình yêu đi [Bb] em không hề hối tiếc [Eb]
Dòng sông xƣa [Gm] xót xa nỗi lòng của em [Fm]
Và tiếng hát [Bb] đã làm vơi đi nỗi nhớ… [Eb]
Em đã hát [Ab], để xoa dịu [Bb] nỗi đau trong từng [Eb] đêm vắng [G]
Tình yêu đến [Eb] em không mong đợi gì [Fm]
Tình yêu đi [Bb] em không hề hối tiếc [Eb]
Ngày xa xƣa [Gm] em hát với dòng sông [Fm]
Và ngày nay [Bb] em hát giữa dòng đời [Eb]
Dù dòng đời [Ab] , không êm ái [Bb] nhƣ dòng sông. [Cm]


15


Ô MÊ LY
[A-G] [G-S] [S-Y]
Ô mê ly [C] , mê ly [C]!
Ô mê ly [G] , mê ly đời ta! [C]

Ô mê ly [C] đời sống với cây đàn [G]
Tình [F] tính tang dạo phím [G] rồi ca vang [C]
Chiều êm êm [C] nhìn phía xa mây vàng [G]
Giục [F] lòng ta dạo khúc [G] ca với đàn [C]

Một chiều mƣa [F] ta hát vang "Mƣa rơi!" [C]
Rồi cùng ta [G] mƣa đáp: "Cho tƣơi đời!" [C]
Một ngày nắng [F] ta hát vang: "Nắng tƣơi!" [C]
Đàn cầm tay [G] say sƣa hát là nguồn vui [C]

Gió sớm đã về [C], cùng tiếng hát tiếng cƣời [C]
Thấp thoáng bóng ngƣời [G] ngoài đám lúa cất lời [G]
Thấy tiếng hát cƣời [F] là gió sớm đến mời: "Ngƣời ơi, đàn đi!" [G]

Ô mê ly [C], mê ly! [C]
Ô mê ly [G], mê ly đời ta! [C]

Đứng giữa cánh đồng [C] nhìn ánh nắng phớt hồng [C]
Có tiếng hát chòng [G] từ đám lúa lƣớt về [G]
Thoáng thấy tiếng nàng [F] và thoáng có tiếng cƣời, đàn ta hòa vang [G]

Ô mê ly [C], tơ duyên! [C]
Ô mê ly [G], khúc ca triền miên! [C]

Ô mê ly [C] đời sống bao duyên tình [G]
Trời về trƣa [F] ngồi dƣới [G] hàng cây xanh [C]
Nhìn bao la [C] đồng lúa xa xa mờ [G]
Đàn hòa vang [F] tựa sóng [G] xô đến bờ [C]

Đƣờng về thôn [F] em bé vui câu ca [C]
Dục hồn thơ [G] tha thiết yêu quê nhà [C]
Đàn cùng ta [F] reo khúc ca chơi vơi [C]
Nhạc còn vang [G] nhịp nhàng đƣa ngàn nơi [C]

16

MẶT TRỜI BÉ CON
[A-G] [G-S] [S-Y]
[Am] [F] [G] [Am]
Ngoài kia [Am] có cô bé nhìn qua khe [C] nghe tiếng đàn [G] của tôi [Am]
Ngoài kia [Am] có chú bé trèo cành me [C] mắt xoe tròn [G] lắng nghe [Am]
Đàn tôi [Am] hát câu gì [G] mà sao cô bé cƣời [F] ngộ ghê [E]
Đàn tôi [Am] hát câu chi [G] mà sao chú bé ngồi [F] mơ màng [E]
Hạnh phúc [Am] quá đơn sơ [Dm], đời tôi đâu có ngờ [F]
Từng đêm cô bé chờ [E] nhƣ chờ từng [G] giấc mơ [Am]
[Am] [F] [G] [Am]
Ngày xƣa [Am] cũng nhƣ bé tuổi còn thơ [C] tôi vẫn thƣờng [G] trộm nghe [Am]
Nhà bên [Am] có anh lính rời xa quê [C] hay chơi đàn [G] rất khuya [Am]
Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] trời xanh nhƣ ƣớc mơ [F] tuổi thơ [E]
Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] dòng sông mang cánh buồm [F] khát vọng [E]
Tuổi thơ [Am] đã đi qua [Dm], giờ đây hát bên em [F],
Từng đêm đứng quanh tôi [E] những mặt trời [G] bé con [Am]
[Am] [F] [G] [Am]
Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] trời xanh nhƣ ƣớc mơ [F] tuổi thơ [E]
Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] dòng sông mang cánh buồm [F] khát vọng [E]
Tuổi thơ [Am] đã đi qua [Dm], giờ đây hát bên em [F],
Từng đêm đứng quanh tôi [E] những mặt trời [G] bé con [Am]
Trời mƣa [Am] quá em ơi [G], bài ca ƣớt mất rồi [F], còn đâu[E].
Trời mƣa [Am] đến bao lâu [G], mà sao em vẫn chờ [F] vẫn đợi [E]...
Hạnh phúc [Am] quá đơn sơ [Dm], đời tôi đâu có ngờ [F],
Từng đêm em vẫn chờ [E], vẫn chờ đợi [G] dƣới mƣa [Am]....
[Am] [F] [G] [Am]17

MONG ƢỚC KỈ NIỆM XƢA[A-G] [G-S] [S-Y]
Thời gian trôi © qua mau chỉ còn lại những (Em) kỉ niệm
Kỉ niệm thân(F) yêu ơi sẽ còn nhớ mãi © tiếng thầy cô
Bạn bè mến (E7) thƣơng ơi sẽ còn nhớ những (Am) lúc giận hờn
Để rồi mai (F) chia xa lòng chợt dâng niềm © thiết tha
Nhớ bạn (F) bè nhớ (G) mái trƣờng xƣa ©

Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc (Em) nghẹn ngào
Thời gian (F) sao trôi mau xin hãy ngừng © trôi
Rồi vẫn (E7) mãi luyến tiếc khi đã xa (Am) rồi
Bạn bè ơi (F) vang đâu đây còn giọng nói © tiếng cƣời
(F) những nỗi nhớ niềm thƣơng (G), gửi cho ai ©

ĐK: (G)
Nếu (F) có ƣớc muốn trong cuộc đời (Em) này
Hãy (Am) nhớ ƣớc muốn cho thời gian (G) trở lại
Cho bao (F) tháng ngày đam mê © cháy bỏng
Sẽ còn mãi (Fm) trong tim (Am) mỗi ngƣời
Để tình yêu (F) ƣớc mơ (Dm) mãi ko phai (G)
Nếu (F) có ƣớc muốn trong cuộc đời (Em) này
Hãy (Am) nhớ ƣớc muốn cho thời gian (G) trở lại
Bên nhau (F) tháng ngày, cho nhau © những hoài niệm
Để nụ cƣời (Fm) còn mãi lắng trên (Am) hàng mi, trên bờ (Dm) môi
Và trong (G) những... kỷ niệm xƣa © .....!


18

Nỗi Nhớ Dịu Êm[A-G] [G-S] [S-Y]
(Bao Chan)


Cm |Ab
Nghe hạt mƣa rơi rớt quanh đời
|Fm Bb |Eb/G7
Anh ngồi nhớ em mùa đông ...
|Cm |Ab
Những đêm trắng thao thức mong chờ
|Fm Bb |Eb/G7
Anh ngồi nhớ em suốt đời ...
|Fm |Cm
Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi
|G |G
Cuốn xa nhƣ gió ngoài khơi ...
|Fm |Cm
Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm
|Gm |Cm |Cm
trốn trong bóng đen dịu êm ... ...


|Cm |Ab
Em ơi vì sao ta đã xa nhau
|Fm |Gm
Trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài ...
|Ab |Fm
Xa nhau thật sao ta mãi xa nhau
|Ab |G7
Anh biết đến bao giờ nguôi ...

|Cm |Ab
Em ở đâu khi bóng đêm về
|Fm Bb |Eb
quanh đời tiếng mƣa thật êm ...
|Fm |Cm
Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy
|Gm |Cm
Trốn trong bóng em dịu êm ...


19

PHUONG HONG
--------------------Gm-----------------Cm
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phƣợng,
----------------D#--------------D7
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
-----------------Gm------Cm-----------Gm
Chùm phƣợng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
-------------------Cm--------D7------------Gm
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

-----------Cm-----Gm
Mối tình đầu của tôi
----------Cm---------------------------Gm
Là cơn mƣa giăng giăng ngoài cửa lớp,
-------------Cm--------------Gm
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
----------F-------------------A
Là bài thơ còn hoài trong vở,
------------A#m-----------------------Gm
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

------------------Cm--------Gm
Cánh phƣợng hồng ngẩn ngơ,
------------------Cm-------------F--------A#
Mùa hè đến trƣờng khắc nỗi nhớ trên cây,
------------Cm------------------F
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
---------------A-------------------Gm
Ngày khai trƣờng áo lụa gió thu bay.

----------Cm------Gm
Mối tình đầu của tôi
-----------Cm-------------------A#
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
------------Gm--------------------------F
Ai cũng hiểu chỉ một ngƣời không hiểu,
A------------------------------A#m--------------Gm
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

----------------G#-------D#----------------F
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
---------------D7----------------------Gm
Nắng ngập đƣờng một vạt tóc nào xa.
20

Tình Thơ [A-G] [G-S] [S-Y]

[Am]Hàng ghế đá xanh tàng cây[Em] góc sân trƣờng
[Am]Hành lang ấy xa dần xa[Em] bƣớc chân ngƣời
[Dm]Bạn thân hỡi ta khắc ghi[Am] trong lòng
Những ƣớc mơ hồng[E] ngày tháng chờ mong[E7]

[Am]Dòng lƣu bút chƣa kịp ghi[Em] đã ƣớt nhòe
[Am]Nhành hoa thắm chƣa kịp trao[Em] tay một lần
[Dm]Kỷ niệm đó trong chiều mƣa [Am]tan trƣờng
Hai đứa[E] chung trƣờng sao nghe[Am] vấn vƣơng


[Dm]Bao yêu thƣơng trong ta tìm về[Dm]
Một thoáng trƣờng xƣa [Am]đã nghe thời gian thoi đƣa[Am]
[Dm]Nghe bâng khuâng trong ta một thời[E]
Tìm bƣớc ngày xƣa[Am] ƣớc mơ ngƣời còn đâu nữa[A7]

[Dm]Ai thƣơng ai quen ai giận hờn[Dm]
Buồn cánh phƣợng rơi[Am] khi ta chờ ngƣời không tới[Am]
[Dm]Cho hôm nay miên man bồi hồi[F]
Nhặt lá vàng mơ[G] khi xƣa một mối tình thơ[Am]

21

Anh

C G
Anh vẫn đến dù trời gió mƣa giăng khắp lối
Am Em
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
F C
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Dm7 G7
Nụ cƣời trên môi xóa hết âu lo

Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dƣới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Nhƣ thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thƣơng

C G
Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Am Em
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
F G
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
Em Am
Đặt ngàn yêu thƣơng lên chiếc hôn ngọt ngào
F Dm7 G7
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng

Nguyện đi với anh suốt con đƣờng đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trƣớc
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đƣờng
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Dm7 G C
Để anh đƣa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thƣơng

22

Búp bê không tình yêu
Nhạc Pháp


Am C
Tôi nhƣ con búp bê bàng nhựa
F C
một thứ búp bê thật xinh xắn
Dm Am
đựng đầy trong trái tim ngàn muôn ca khúc
B7 E
buồn vui nhớ mong khóc thƣơng mơ mộng
Am C
sáng láng tƣơi vui nhƣ hàng vạn
F C
ngàn búp bê xinh lộng trong kính
Dm Am
nhìn đời mê đắm nhƣ kẹo thơm cho ấm
E7 Am
lòng nhƣ đóa hoa trong ngày đầu xuân
G Am
thơ ngây nhƣ hoa dƣới nắng hồng
E7 Am
linh hồn nồng nàn chẳng thiếu chút gì
G Am
rong chơi vui ca hết tháng ngày
E7 Am
dâng đời hàng ngàn điệu ca.
Bốn phía vây quanh tôi nghe giọng
cƣời những búp bê thật xinh xắn
hiền hậu reo múa theo tình ca tôi hát
tựa nhƣ bƣớm bay trên hoa thơm nồng
chúng thiết tha trao nhau ân tình
thề hứa dấu yêu dài thiên thu
mặt trời trên tóc nhƣng lòng sao băng giá
buồn sao búp bê thiếu một tình yêu.23

Hãy hát lên

Nhạc Và Lời: Vũ Quốc Việt

(1)
Am Dm
Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời
G C
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời
Am Dm
Thì anh ơi xin đừng chớ lo âu
G E7
Vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
(2)
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
Nƣớc vẫn còn một màu xanh biếc thủa nào
Dòng sông xƣa vẫn ngàn năm trôi mãi
Trôi hoài về biển lớn
Đk:
(1)
Am
Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết
F Dm
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói
G E7
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời
Am
Và ngày đêm ƣớc mơ.
(2)
Dù rằng đời lắm thăng trầm đƣờng dài phía trƣớc
Và lối đi về ghập ghềnh ai biết
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn
Và cùng thắp lên niềm vui.
24

Quê hƣơng tuổi thơ tôi
---------------C-------------------Em
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
--------------------F-------------G
Quê hƣơng tuổi thơ đi qua đời tôi
-[bass(day5) 0-2-3]F------------------Dm[bass (#5) 3-2-0]
Đƣờng làng quanh co, sông Thu êm đềm.
-----------------G---F[(#5) 0-2-3-]----G
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
----------------------C------------------
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
---------------Dm---------G---------
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

-----------------C---------------------Em
Tôi xa quê hƣơng, bao năm tháng qua.
----------------------F---------------G
Nhƣng trong trái tim không bao giờ xa.
---------------F--------------Dm
Lời mẹ ru con hiu hiu trƣa hè.
------------------G—F-------------G
Mùa lụt nƣớc lũ bắt cá giũa đƣờng.
--------------------C--------------------
Kỷ niệm yêu thƣơng cho tôi ngày ấy,
----------------Dm-----G7-------C
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.

-----------------C-----------------Am
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
----------------F----------------Em
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
---------------Dm------F---------G
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.
-----------------C-------------------Am
Ngày ấy đâu rồi? , ngày ấy đâu rồi?
---------------F-----------------Em
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
------------------------Dm-----F-----C
Nhƣng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.
-----------------C------------------Am
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
-----------------F---------G--------C
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
25

Xe đạp ơi
|Am |Am
Nhớ khi xƣa anh chở em
|D |Em
Trên chiếc xe đạp cũ
|Em |Em7 |Am
Áo ƣớt đẫm mồ hôi những trƣa hè
|Am |Am
Nhớ khi xƣa bao mộng mơ
|D |Em
Trên chiếc xe đạp cũ
|Em |Em7 |Am
Dƣới cơn mƣa cùng nhau dắt qua cầu
--> DK
|Am |Am
Nhớ khi xƣa anh chở em
|D |En
Trên chiếc xe đạp cũ
|Em |Em7 |Am
Dƣới trăng khuya cùng trao chiếc hôn
đầu
|Am |Am
Nhớ khi xƣa bao mộng mơ
|D |Em
Trên chiếc xe đạp cũ
|Em |Em7 |Am
Ƣớc mong sao tình yêu mãi không rời

|F |Dm |Am
Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu
|F |Dm |Em
Mối tình thơ thoáng nhƣ một giấc mơ
|F |Am |Em
Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy
|Bm |D |Am
Cho lòng tôi nhớ thƣơng hoài chẳng nguôi

|Am Em |Dm
Quay đều quay đều quay đều
|Em |E7
Mối tình ngày xƣa yêu dấu
|Am Em |Dm
Quay đều quay đều quay đều
|Em7 |Am
Nhớ hoài những vòng xe

|Am Em |Dm
Quay đều quay đều quay đều
|Em |E7
Mối tình nghèo đơn sơ qúa
|Am Em |Dm
Quay đều quay đều quay đều
|Em7 |Am
Thƣơng hoài những vòng xe
26

Ngọn đồi chong chóng
Có những con [C]đƣờng chạy về niềm mơ ƣớc,
và những ngọn [Am]đồi ngập tràn kỷ niệm dấu [G]yêu
Ngày ấy em bên [Em]anh thơ ngây nhƣ làn [F]mây,
ta nắm tay [Em]nhau nguyện cầu cùng chong [G7]chóng
Không có con [C]đƣờng nào trải dài xa mãi,
không có chuyện [Am]tình nào trọn vẹn hỡi [G]em,
chỉ có trái [Em]tim ta trao nhau thật [F]hơn,
chong chóng ngập [Em]tràn ngọn đồi của chúng [G7]ta

Ngập tràn ngọn đồi chong [C]chóng,
mình nhìn sâu trong mắt [G]nhau,
và tình yêu nhƣ lấp [Am]lánh thoáng chút khung trời mộng [Em]mơ.
Khẽ nắm tay nhau mình [F]hát,
chong chóng bay lên trời [C]cao.
Nhắm mắt đôi ta cùng [F]ƣớc giữ mãi khung trời trong [G7]tim

Từng vòng quay của chong [C]chóng, từng vòng quay của giấc [G]mơ,
chẳng làm đôi ta lìa [Am]xa, nhƣ nỗi đau ngày hôm [Em]qua.
Nhờ gió mang bao điều [F]ƣớc, chắp cánh bay lên trời [C]cao.
Và chong chóng yêu ngày [F]đó, nguyện sẽ mãi [G]mãi đi cùng đôi [C]ta.

Em ƣớc mơ [C]về một ngọn đồi chong chóng, c
hong chóng mang [Am]em trở về thời ấu [G]thơ.
Chong chóng năm [Em]xƣa nhƣ em vẫn hằng [F]mơ,
chong chóng bây [Dm]giờ chỉ còn là nỗi [G7]nhớ
Anh vẫn mơ [C]về một ngày mình bên nhau,
anh vẫn mơ [Am]về một ngày mình có [G]nhau.
Nhƣ lúc xa [Em]xƣa em bên anh đùa [F]vui,
chO gió quay [Am]về để chong chóng [G7]bay
Ngập tràn ngọn đồi chong [C]chóng,
mình nhìn sâu trong mắt [G]nhau,
và tình yêu nhƣ lấp [Am]lánh thoáng chút khung trời mộng [G]mơ.

Khẽ nắm tay nhau mình [F]hát,
chong chóng bay lên trời [C]cao.
Nhắm mắt đôi ta cùng [F]ƣớc giữ mãi khung trời trong [G7]tim
Từng vòng quay của chong [C]chóng,
từng vòng quay của giấc [G]mơ,
chẳng làm đôi ta lìa [Am]xa,
nhƣ nỗi đau ngày hôm [Em]qua.
Nhờ gió mang bao điều [F]ƣớc,
chắp cánh bay lên trời [C]cao.
Và chong chóng yêu ngày [F]đó,
nguyện sẽ mãi [G]mãi đi cùng đôi [C]ta.

Bay lên muôn [C]ngàn vì sao
Bay lên hạnh [G]phúc trên cao
Bên mây và [Am]gió thắm thiết
Cùng ngàn ƣớc [Em]mơ diệu kỳ
Đôi ta mong [F]mãi không rời xa
Ngàn chong chóng [C]yêu hôm nào
Và ngọn [Dm]đồi chong chóng
Sẽ [G]mãi là của chúng [C]ta

Và tình [C]yêu đôi ta
Đẹp nhƣ [G]muôn giấc mơ
Ngàn điều [Am]ƣớc lấp lánh
Bay đến [Em]tận phƣơng trời
Hòa cùng với [F]gió ấm áp
Hòa cùng với [C]mây dịu dàng
Xinh nhƣ [F]ngàn nụ hoa
Xinh [G]nhƣ tiếng em [C]cƣời

[C]Chong chóng [G]bay
Và [F]ta mãi [G]luôn
Có [C]nhau
27

MY LOVE
C
An empty street
G
An empty house
Em Am
A hole inside my heart
F
I'm all alone
F G
The rooms are getting smaller
C
I wonder how
G
I wonder why
Em Am
I wonder where they are
F
The days we had
F F#7 G
The songs we sang together (oh yeah)
F G
And all my love
C Am
I'm holding on forever
Dm F G
Reaching for a love that seems so far.
F C
So I say a little prayer
F C
And hope my dreams will take me there
F
Where the skies are blue
C Am7 D G
To see you once again my love
F C
Overseas from coast to coast
F C
To find the place I love the most
F
Where the fields are green
C Am7 D GC
To see you once again
28

8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em

------Em---------C-------------D------------Em---
Ngày tháng trôi qua,anh phải sống 1 mình anh
------Em---------C-------------D-----------G------
Ngày tháng trôi qua,anh phải sống không có em
-----------Am-----------D----------Bm----------------Em---
Ngƣời có biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm em biết không
-------C---------D---------Em--
Ngƣời ơi em ở đâu trả lời anh

Ngày tháng trôi qua,anh phải sống trong buồn đau
Ngày tháng trôi qua,anh phải sống trong nhớ thƣơng
Cần nghe thấy em nói cƣời,cần nghe thấy em vui đùa
Cần em nhƣ lúc xƣa ta cần nhau

[ĐK:]
----------C------------D---------------Bm----------Em-----
Làm sao để cố quên em,quên ngày tháng quá êm đềm
----------C------------D-------G---G7----
Làm sao để cố quên em,quên tình em
----------C------------D------------Bm---------Em----
Làm sao để cố quên em,quên 1 phút giây nữa thôi
---------Am-------------D7-------B7-----
Làm sao anh quên đƣợc em,em nói đi

Ngày tháng,sau này anh phải cố quên đƣợc em
Ngày tháng sau này,anh phải cố không nhớ em
Anh không biết anh sẽ làm đƣợc điều đó đến bao giờ
Thật ra anh sẽ không quên đƣợc em

29

La con gai that tuyet
..................D..............................A
Ngày gọi tia nắng lóng lánh wa hàng mi
.................Bm..........................G
Chở nụ cƣời em tƣơi lung linh trên phố
.......................D.......................... A
Ngại ngùng nhƣ thế, đôi môi em khẽ cƣời,
.....................Bm.......................G... ................D
đôi chân em cất lời , tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên
................ A.................Bm..................G........... .
cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu hà ha hà ha háhaha hàha
(D/A/Bm/G)x2
(Nhƣ trên):
Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
Để mùa thu qua buông hƣơng lên mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
Xuân tan đi chút buồn, là em hờn ghen chờ mong tình yêu

....................A....................Bm....... .......
Vui là con gái, ha, Vui là con gái ha hà ha hà ha
G.........................D
Nắng cho em ngày iu
....................A....................Bm
Vui là con gái, ha,Vui là con gái ha,hà ha hà ha
G........................D
Nắng cho em mộng iu

..........A.......Bm.......G
Lalala lá la...... lalala la lá
Lalala lá la......lalala la lá

(D/A/Bm/G)x2
....................D...........................A
Lạnh lùng em bƣớc cứ bƣớc nhƣ làm lơ
................Bm........................... G
Để mặc cho ai kia theo em xuống phố
.......................D.......................... .A
Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời,
..........................Bm..................G... ....................D
trông em nhƣ hững hờ, là em sợ thƣơng, sợ vƣơng lòng ai.
.............................A.................... .....Bm......................
Tiếng thƣơng, tiếng yêu, tiếng cao, tiếng lòng, nhẹ thôi ngƣời ơi,
G........................D
hát em nghe mùa yêu

....................A.......................Bm
Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
..............G...........................
La la la thấy em vui nhƣ trẻ con

Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
La la la thấy em vui nhƣng trầm ngâm

Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
La la la thấy em nhƣ me hàng bay

Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
La la la thấy em vui nhƣ chim hoạ my

Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
La la la ghét em vui nhƣng trầm ngâ
30

Nồng nàn Hà Nội.
NS: Nguyễn Đức Cƣờng.
Rock Ballade.

G) Bƣớc xuống phố sáng tinh mơ (D) dạo qua góc công viên(Am)

Thấy bao điều (Em) ngƣời ngƣời chào bình minh đang đến(G) nhìn cụ già tập
dƣỡng sinh (D)

Sao trong tim ta thấy bình yên (Am), một Hà Nội rất thân quen (D)

(F) Mặt trời hồng rạng rỡ (G), phố xa bỗng nhiên càng đông (D) hơn

(F)Nhìn dòng ngƣời vội vã (G) nối những chiếc xe dài lê thê (A)

(C) Đƣa em đi qua phố phƣờng (Am) bao sắc màu bao ánh đèn (F)

Ngồi ăn một quán ven đƣờng (G), Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp (Am), dịu dàng đậm
chất thơ (Em)

Một ngày xa (F) một cảm giác lòng chợt nhớ (G)

(C) Đƣa em đi qua thăng trầm (Am) bao tháng năm đã úa màu (F), gọi tên từng
phố cổ (G)

Chiều nhạt nhoà hồ Gƣơm lung (Am) linh, ngọt ngào hoa sữa thơm(Em)

Gọi mùa thu (F) về thật lâu để ta biết (G) nồng nàn (Am hoặc C nếu kết thúc)31


CÔ BÉ MÙA ĐÔNG_GUITAR
_ ______Am_______Em_____F __________C_____________
tung con gio khe vo tinh, chiec la lia canh, roi xuong long duong
____________Am______E ____F___________G
ngoi nhat chiec la toi nho' ve`, co be' dang iu cua toi
______Am_______Em__________F____________________C
mua dong den, em van cuoi, em uoc nguyen la`, bong tuyet ngoai troi
____Am_________E m ___________F_________E7 (G)
de duoc bay mai len thieng duong, 1 thien duong tuyet roi


PRE-CHORUS
Am______Em________F_________C____
tuyet trang co dau em toi, chi co toi ben canh em thoi
Am________Em________F________________G
mua dong den, se khien em se lanh, dung lo.. vi` con toi day
CHORUS
C __________G_____________ Am _____Em
buoc cung voi nhau, duoi con mua phun rat lau
____________F____________C____________Dm______
toi nhin em, em do mat, em ko noi khien cho long toi boi hoi
C__________ G__________Am ____________Em
trong ngan mat em thay lung linh muon ngan tuyet roi
__________F_____________G___________ Am
mot mua dong, em dung do... mot mua dong em dem


32

HÕN ĐÁ CÔ ĐƠN
C G Am Em
Có hòn đá cô đơn xa xăm.Đứng ở đó cớ sao một mình,
F C F G
Phải chăng đá cũng thất tình? Hoà niềm đau với ta.
C G Am Em
Có chị gió bay ngang qua.Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình,
F C G C
‖Này cậu trai thất tình! Buồn làm chi hỡi em?‖
C G Am Em
Có giọt nƣớc rơi trên mi, Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
F C F G
Hình nhƣ nƣớc cũng biết rằng: Nàng đã xa cách ta ...
C G Am Em
Ôi giọt nƣớc đau thƣơng kia ơi !!!Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn,
F C G C
Vì ta cũng đã biết rằng:Nàng đã xa cách ta....
C G Am Em
Khi ngƣời nỡ quay lƣng ra đi. Dẫu còn chút vấn vƣơng trong lòng,
F C F G
Thì ngƣời yêu ơi ta biết rằng: Nàng đã xa cách ta ...
C G Am Em
Ta ôm một chút đau thƣơng thôi.Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn,
F C G C
Vì ngƣời yêu ơi ta biết rằng: Nàng sẽ quên mất ta.33

Nhỏ ơi
......Dm .......... C ........... Am................ Dm
Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
......... Dm ........... C ........ C ................ F
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
....Dm .............. C ........ C ............. Am ...... Dm
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi

(tƣơng tự)
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chƣa yêu
Ừ thì nhỏ chƣa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi

...... Dm ............. C ............ C ............Am
Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
...... Dm ........... C ......... Dm ...........C...........Dm
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
Còn gì đâu hỡi ngƣời, trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hƣ vô
Nụ cƣời là hƣ vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi.

Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi34

NGÀY XƢA ƠI
Am G
ngày >xƣa có cánh diều chao hững hờ.
Am
vi vút sau rặng tre
F Am C
ngày xƣa có cánh cò bay la đà
E7 Dm Am
chập chờn theo đồng lúa
Am
ngày xƣa ai hay cƣời hay dỗi hờn.
F Am
Chiều hái hoa triền đê
--------------F----------------Am-----------C
ngày xƣa >bến vắng lƣu >luyến con >thuyền
---E7----------------Am
>chở ngƣời đi xa >mờ

ĐK:
--------F---------------G
tuổi >thơ nhƣ áng >mây
-----------C-----------------Am
rồi sẽ >mãi bay về cuối >trời
-----------------------------------------E7
thời gian xoá những kỷ niệm dấu >yêu

-------------C
ngày xƣa >ơi mãi xa tuổi thơ
-------------G-------------------Am
xa cánh >diều chở bao ƣớc >mơ
Dm-----------F-------------Dm----------------------E7
>còn đâu >bóng hoàng >hôn những chiều mờ >tím
-------------C
ngày xƣa >ơi mãi xa tuổi thơ
-----------G--------------------Am
xa bến >đò mờ sƣơng cuối >thu
F----------------------Am---------C
>xa dáng em gầy >trăng ƣớt >áo
E7---------C--------Am
>xa lời >hứa khi >xƣa.


35

YÊU LẠI TỪ ĐẦU
C...............G.............Am
Em ơi ! Hình nhƣ chúng mình
C..............G...........Am
Đã hết yêu nhau mất rồi
.........F..................G
Tại vì sao em hãy nói đi
..........Em.................Am
Hay vì anh vô tâm hững hờ
.......F.....................G...
Nên vô tình đánh mất hai ta

C............G..........Am
Rất khó để đến với nhau
........C...............G...................Am
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
...........F..........................G
Mình đã hứa với nhau những gì
.............Em................Am
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
........F.....................................Am
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa....


Đk:
Am.................................Em
Mình tạm chia tay nhau nhé em
..............F........................C
Để ta biết đƣợc có yêu nhau không?
............Am...................Em
Mình tự cho nhau hai lối đi
....................F....................G
Để xem quãng đƣờng của ai xa hơn...
..............Am................Em
Thời gian sẽ nói lên tất cả
................F....................C
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về...
............Am.............Em
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng
.................F......................G
mở rộng trái tim, Và cùng cho nhau....
..............Am
Yêu lại từ đầu
36

Bat chot mot tinh yeu
Dm G Am
Phố đông một ngày nắng. Khi đôi chân lang thang đi tìm nhau
Dm G Am
Bất chợt nụ cƣời xinh, em lung linh giữa bao khuôn mặt kia,yeah...
Dm G F
Một tia nắng vƣơng trên làn mi, vội sao lăn bờ môi, đã muốn cất tiếng
C
nói yêu thƣơng
Dm G Em
Phải tình nhân anh đã làm quen, và tiếc nuối những giấc mơ nồng cháy
Điệp khúc:
F G C
Tiếng yêu ban đầu chợt nhƣ vạt nắng
F G Am
khát khao gọi những ban mai tình yêu
F G C
Đừng vội đến, đừng vội đi, đừng vội mất nhau
F G Am
Trái tim này hát mãi lời nồng say
F G Am
Có một ngày đã bất chợt tình yêu


Nhƣng có lúc yêu thƣơng thật mong manh
F
Xin cho bao dung những giận hờn trong mắt nhau
G
Một tình yêu ta sẽ tìm đâu , mãi tìm đâu
Am
Cuộc tình bất chợt ngỡ làm ta mơ
F G
Nơi con tim này mang cho anh những rung động
Am
Khi tia nắng bƣớm hoa khẽ cƣời
Lam ta bat chot yeu.


37

EM TRONG MẮT TÔI
Nguyễn Đức Cƣờng


Am----------------------------Em--------------------------C-----F--G
Em đẹp không cần son phấn… xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền...
Am-----------------------------Em----------------------F------- -G
Không quần jean giầy cao gót em chọn riêng mình em áo dài duyên
Am----------------------------Em-------------------------------F------
Giống nhƣ hoa kia bên thềm ngát hƣơng không khoe sắc màu ngàn đóa
----------------------------G
hoa đang rực rỡ không sánh bằng...
----------------Am------------Em-------------
Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt…
-F-----------------------------------G
Ánh lên bao rạng ngời ngƣời Phƣơng Đông…
------C----------------------G----------------------Am--------------
Ngƣời đẹp dáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng
--------------F---------
lên khúc xuân xanh ngời...
-----------G------------------Am-----
Ngƣời con gái Việt… mặc chiếc áo dài…
----------Em-------------------F--------------(---G---Am--G--F)
Đẹp khắp bốn phƣơng... một nét Á Đông…......(đoạn hóu qo hóu qo......)
--------------F---------------------------------G------
Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua…
-----------Dm7--------------------C--------
Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen…
-------------Dm7-------------F-------------G-----
Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền… yêu thƣơng…
-------F-------------G
Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…


38

Bang lang tim
Am Dm
Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa
G G
Nhớ tuổi học trò cùng bao ƣớc mơ mơ
Am Dm
Nhớ chiều nào cùng nhau bƣớc đi trên sân trƣờng xƣa
E Am
Bỗng bâng khuân tình đến từ bao giờ


Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân

Mối tình học trò giờ tung cánh bay.

Ôi tình đầu làm sao cố quên những kỷ niệm xƣa.

Ƣớc mong sao tình đến lại một lần


F C Dm Am
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi
F C Dm Am
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau
F C E Am
Và ƣớc mong một ngày một ngày ta sẽ bên ngƣờiThời gian sao trôi quá mau ơ hơ quên kỷ niệm xƣa

Thời gian đâu biết rằng, vô tình đánh mất ngƣời xƣa

Thời gian xin quay trở lại cho lòng ta bớt cô đơn. ...

39Suy nghĩ trong anh - Khắc Việt

Cứ qua thêm một (C) ngày mới biết thế nào là (G) yêu.
Một ngày trôi qua vội (Am) vã nhƣng trong anh rất nhiều (Em) điều.
Những suy nghĩ trong (F) anh, cứ lớn lên từng (C) phút,
Cứ lớn theo từng ngày (Dm) khi anh đƣợc ấm áp bên (G) em.

Những suy nghĩ trong (C) anh, giờ đã chia làm (G) hai.
Một nửa trong anh từng (Am) nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn (Em) đời.
Nhƣng nếu lỡ một (F) ngày, em nói lời (C)chia tay.
Anh (Dm) sẽ thế nào đây, anh (G) sống thế nào đây.

Hãy để cho anh đƣợc (C) yêu, yêu em trong từng suy (G) nghĩ.
Dù là tƣơng tƣ (Am) thôi nhƣng anh cũng thấy vui (Em) rồi.
Đừng nói chi em (F) ơi, tình yêu ko cần (C) nói.
Chỉ cần cảm nhận (Dm) thôi, anh nghĩ cũng (G) đủ rồi.

Nhiều khi anh từng (C) mơ, ngồi 1 mình cƣời ngẩn (G) ngơ.
Chúng ta sẽ đƣợc (Am) sống trong ngôi nhà đầy trẻ (Em) thơ.
Có khó không em (F) ơi, nếu giấc mơ này xa (C) xôi.
Thì anh (Dm) xin đƣợc giữ giấc mơ đó, ở (G) trong suy nghĩ anh mà (C) thôi.40

Tình khúc "Rƣợu và Bia"

Ai trên đời chẳng uống rƣợu mà đã uống rƣợu là phải say
Rƣợu mà uống không say không phải hay uống rƣợu,không phải hay uống rƣợu mà
rƣợu là rƣợu mà bia là bia
Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai
Thủa con bé t hi sợ ma, khi làm cha thì sợ vợ
Vô sinh viên thì sợ nợ, mà nợ thì nợ mà chơi thì chơi
Đêm mắc màn ngủ với vợ, nghe đến rƣợu rồi lại đi
Vợ mà nói năng chi đây là cho 1 đạp
Đấy là cho 1 đạp mà vợ là vợ mà ta là ta
Vợ cầm chén liên tay ta cầm chai ta đập lại
Trong cuộc chiến điêu tàn mà vợ là vợ mà ta là ta
Vợ thì vi nhƣ cơm em thì ví nhƣ hàng phở
Cơm mà khê thì đi ăn phở, mà phở là phở mà cơm là cơm
Ai trên đời chẳng uống rƣợu mà đã uống rƣợu là phải say
Rƣợu thì năm ba chai bia thì vài ba vại
Ai uống bia thì đừng uống rƣợu mà đã uống rƣợu thì đừng uống bia
Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai
Vợ là đấng tối cao hay là con sƣ tử nhƣng mà ta kết bạn cho đời bớt cô đơn
Vì hạnh phúc quốc gia, ta phải đi cho bằng đƣợc
Ai nói xuôi nói ngƣợc mà vợ là vợ mà ta là ta

41


Dẫu có lỗi lầm
A C#m
Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi,
Em Bm
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
D C#m
Dẫu anh có lỗi lầm

Không có em anh sống sao

Ánh dƣơng tan một ngày nhƣ đã trôi xa

Và giấc mơ xƣa ngày nào còn đâu em hỡi

Dẫu tha thứ lỗi lầm

Ta vẫn không còn bên nhau


Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng

Chứng giám cho cuộc tình anh dành trao

Em có biết rằng tình này mãi trao em không đổi thay

Và dù ta đã xa tận chân trời nao

Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên

Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em

42

Kiếp sinh viên nghèo ( Xẩm sinh viên )
Đã lâu rồi tôi sống kiếp sinh viên sinh viên tiền không có
Bố mẹ ơi thân con còm cỏi quá trông giống thằng ăn mày,
Lọ muối ớt với cái bánh mì khô dăm ba thằng tranh nhau,
Đã lâu lắm rồi, thơm ngon không nhìn thấy, đêm đêm nghe bụng đói, đói quá đi
thôi tiền tiêu hết mất rồi =.=‖
Ở quê nhà lúa đã chín chƣa ba cho con vài ba đấu,
Nói vậy thôi quê hƣơng nghèo thất bát quanh năm cùng cảnh ngộ.
Mùa mƣa tới ba kéo vó ở đâu? Mẹ vớt bèo nơi nao?
Đứa em chăn vịt, không may bị dịch cúm, anh thƣơng em nhiều lắm, cố gắng lên
em dù cho có thế nào!
Đã lâu rồi anh đến lớp không vui không vui vì em đó!
Đã bỏ anh đi theo thằng giám đốc có ô tô và lắm tiền.
Ngồi quán nƣớc trông theo bóng hình em trên xe thằng Spacy,
Rú ga điên cuồng bang qua trƣờng Kinh Tế,
Ai ai cũng nhìn thấy, chua xót cho anh vì cái kiếp nghèo! (T_T)
Đã thế rồi anh quyết chí vƣơn lên lấy tấm bằng loại khá,
Thế mà anh đƣợc vô một nhà máy với chức danh thằng bảo vệ.
Và từ đó sáng sáng uống café, đêm về lại bia ôm
Lân la quen đƣợc với mấy thằng sếp lớn,
Anh hay cùng bọn nó tối tối bia ôm và anh lên trƣởng phòng
Đến bây giờ anh khác lắm em ơi Dola, tiền trong túi J
Bỗng gặp em, em bây giờ xơ xác đứng bên hông đƣờng quốc lộ
Chào em nhé, anh thân ái chào em cô em thời sinh viên! J
Nó bỏ em rồi, anh đây cũng không cần nữa!
Anh có ngƣời khác, em hãy đi đi! Tình ta thế hết rồi!43

YÊN BÌNH
Sao tôi không ngân nga thêm vài câu
Sao quên mau những suy nghĩ ban đầu
khi tôi còn trẻe...
Bao lâu tôi chƣa yêu ai đậm sâu
Chƣa nghe tim rung lên nhƣ ngày ấy
Verse 2 :
Sao tôi buông tay khi đời dỡ gian
Sao không đi đến hết cuối con đƣờng
Hay tôi đã giàà..
Bao lâu tôi chƣa đi qua hàng cây
Chƣa nghe mƣa rơi lao xao
Ngoài ngõ

Chorus :
* Tôi là ai trong thế gian này
Qua những thăng trầm, những tháng năm dài
Trôi thả nhƣ mây
Tôi đâu thấy nắng hồng nhƣ giấc mơ
Khác xa những mong chờờ ...

Có khi hài lòng với chính tôi
Hay có rất nhiều hoài bão trong đời
Tôi đã quên mau
Chìm trong khói sƣơng mờ lạc lối đi
Đến đâu những bến bờ
để tôi thấy yên bìnhh ...

Chorus 2 :
Thế thôi
Là bình yên bé nhỏ
Tôi vẽ tặng mình những bức tranh màu
Những cành hoa thơm
Và ngày tháng cuối cùng
Tôi muốn đi đến nơi chốn chỉ còn
Nắng xanh với mây hồng ...


44

Giấc mơ chapi

Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao

Có hai ngƣời, chỉ có hai ngƣời yêu nhau

Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mƣa

Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau

Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi

Một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui

Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình

Ai nghèo cũng có cây đàn cha pi

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn ngƣời Raglai

Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha pi

Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Cha pi

Tôi yêu Cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui

Tôi nghe Cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ ôi Cha pi

Cha pi , Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi


45

Yêu Lại từ đầu

[C]Em ơi ! [G]Hình nhƣ chúng [Am]mình
[C]Đã hết [G]yêu nhau mất [Am]rồi
Tại vì [F]sao em hãy nói [G]đi
Hay vì [Em]anh vô tâm hững [Am]hờ
Nên [F]vô tình đánh mất [G]hai ta

[C]Rất khó [G]để đến với [Am]nhau
Đừng [C]buông xuôi [G]tình yêu chúng [Am]mình
Mình đã [F]hứa với nhau những [G]gì...
Mình hãy [Em]giữ trọn vẹn lời [Am]hứa
Hãy [F]cho ta yêu nhau thêm một lần [G]nữa....

Đk:
Mình tạm [F]chia tay nhau nhé [G]em
Để ta biết [F]đc có yêu nhau [C]không?
Mình tự [F]cho nhau hai lối [G]đi
Để xem quãng [F]đƣờng của ai xa [G]hơn...
Thời gian [F]sẽ nói lên tất [G]cả
Nếu ta còn [F]yêu sẽ quay trở [C]về...
Thì lúc [F]đó hai ta sẽ [G]cùng mở rộng trái [F]tim...
Và cùng cho [G]nhau....
Yêu lại từ [C]đầu

46

Hoa bang lang


Nhà(Am) bên đang đón dâu rộn tiếng cƣời vui(Dm)
Tôi(F) làm thân khách đến(G) chúc phúc mà(Am) thôi
Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng(Dm)
Bởi(F) mình nghèo nên chỉ(G) đứng nép ngoài(Am) sân
Ôi tình xƣa đã phai nay bàn tay(Dm) nàng đan với ai
Em(G) giờ đây nỡ quen mối tình thơ ấu(C E7)
Thôi(Am) đành mang đớn đau cho ngƣời vui(Dm) trọn đến kiếp sau
Riêng(G) mình tôi ôm lấy(E7) ngàn nỗi đau(Am)Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
Tình em nhƣ bóng mây, tôi nƣớc trôi hoài trôi
Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi
Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa
Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá
Tôi và em chẳng xa nhƣng vì tôi ngại nên đứng xa
Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ
Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao với lên
Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng
Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau
Con đƣờng chia hai ngã đành cách xa
Con đƣờng chia hai ngã đành cách xa
Con đƣờng chia hai ngã phải cách xa


47

Nhỏ ơi.
Sáng tác: Quang Nhật
Blue.


Lần đầu(Dm) ta gặp nhỏ( C), trong nắng(Am) chiều bay bay(Dm)
Ngập ngừng(Dm) ta hỏi nhỏ( C), nhỏ bảo( C) nhỏ không tên(F)
Ừ thì(Dm) nhỏ không tên( C), bây giờ( C) quen nhé nhỏ(Am), nhỏ ơi(Dm)

Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chƣa yêu
Ừ thì nhỏ chƣa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi

Lần này(Dm), nhỏ quay đi( C), không thèm( C) nhìn ta nữa(Am)
Giọt sầu(Dm) rơi một mình( C), chỉ còn(Dm) ta một mình( C), nhỏ ơi (Dm)

(Tƣơng tự)
Còn gì đâu hỡi ngƣời, trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hƣ vô
Nụ cƣời là hƣ vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi.

Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi, thƣơng rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi!48

CÁNH BUỒM PHIÊU DU
Em Am
Nói với em rất nhẹ, rằng m ãi anh yêu em suốt đời
D Bm C D
Và em tin lời anh châ n thành, con sóng chỉ cƣời
Em Am
Biết anh yêu em nhiều, dù gió nói với em rất nhiều
D Bm Em
R ằng anh rất hồn nhiên đa tình, nào em có tin
G D
Biển mênh mông đến thế, ngàn bờ bến sóng bao cánh buồm
C G
Vui buồn nhung nhớ khát vọng
Em Am C D
Ng ày mai ngƣời xa chốn n ào, anh về hoang vắng lạnh lùng cô đơnEm Am
Giấc mơ em lắng sâu dịu êm
C D
Tình em chan chứa với say mê đ ắm chìm
Em Am
Đừng nói với em những gì để em
C D
hiểu rằng anh ra đi mãi mãi
Em Am
Tình yêu anh đến gieo trong tâm hồn của em
C D
Nào nhƣ con sóng vỗ phiêu du hữ ng hờ
Em Am
Ngƣờ i dấu yêu ơi ở phƣơng trời nao
C D Em
Đừng quên em anh nhé ng ƣời yêu dấu ơi...

49

Cho bạn cho tôi
Điệu Slow surf

-----C ----------------------
Ngày xƣa thật nghe hồn nhiên
---Am------------------
Là tôi mộng mơ thần tiên
------F-----------------------G-----------
Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân

Ngày xƣa phƣợng rơi đầy sân
Đàn ca hồn tôi nhẹ lâng
Biết đâu mai đây là nơi tôi đến

F--------------------
Khi ngƣời trao niềm tin
C--------------------------
Đƣa bàn tay lên trái tim mình
F---------------------------------G
Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát

---C-------------------------
Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi
-----Am-------------------------
Tình yêu còn mãi trong trái tim này
F---------------Dm----------------G
Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui

Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi
Tình yêu còn mãi trong trái tim này
---------F-----------G#----G----------C
Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời
---------F---------------------G#-----G-------C
Từng nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi

50

.TÓC HÁT
----------------Dm----------------Bb--C------------Am-
Dƣờng nhƣ ai đó ngang qua lối về gió cuốn tóc thề
--------------------Dm---------------Bb
Dƣờng nhƣ trong gió Tóc đang nói gì
C-------------------Am--
Lắng nghe giùm tôi
------------------Dm------------------Bb------
Dƣờng nhƣ đâu đó nghe trong gió thoảng
--C-------------Am--
tiếng hát mơ màng
-----------------Dm-------------------
Dƣờng nhƣ em đã lặng thầm qua đây
-----Bb--------C
Dịu dàng tóc mây
-Bb--------------------Am----------
Nghe nhƣ lời ca thiết tha êm đềm
------Gm--------------F
Một chiều im nghe tóc hát...
------------Bb---------------------F-----------
Khẽ mơ màng buổi chiều.. mây trôi lững lờ
-----Bb----------------C
Lời ca bay trong làn gió..........
-----------------Dm------------------Bb---C---------Am------
Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây lƣớt gió êm đềm
----------------Dm--------------Bb----C-----------Am--
Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa nỡ trong bình minh
-----------------Dm------------------Bb------C----------------Am-----
Phải chi mình mềm thật mềm và suôn sóng sánh trong chiều
----------------Dm----------------Bb------C---------------------C
Để mai vờn bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió với mây51

Vì yêu


Biết em yêu anh [Dm]nhiều đôi khi anh lạc[Gm] lối
Gió đƣa anh quay[A] về mong em trong đêm biển [Dm]tố
Mắt môi xƣa [C]còn [Bb]đây chiếc hôn nay vụt[A] bay bay xa tầm[A] tay

Yêu dù là [Dm]xa ở nơi [C]đâu anh xin đƣợcyêu
[Gm]Xa dù thật xa nếu đôi [Dm]ta yêu nhau thật sâu
[Bb]Muôn nghìn trùng không xa cách
đôi nơi[A] mình yêu nhau [Dm]mãi hỡi [E]em vì tình yêu anh [A]sẽ

Chờ [Dm]em dang vòng tay và thứ [C]tha cho anh ngày ấy[Bb]
Nơi đây mình anh tìm bóng [F]em nhƣ chim lạc lối
[Bb]Ngày chờ đêm khóc mƣa trong[A] lòng giông [Dm]tố
Giấc [A7]mơ sao chƣa sớt nỗi [Dm]buồn


Biết em yêu anh [Dm]nhiều đôi khi anh lạc[Gm] lối
Gió đƣa anh quay[A] về mong em trong đêm biển [Dm]tố
Mắt môi xƣa [C]còn [Bb]đây chiếc hôn nay vụt[A] bay bay xa tầm[A] tay52

ĐỐI VỚI ANH EM VẪN LÀ CÔ BÉ
(C)Có những đêm anh nằm lòng thao thức
(Am)Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
Về (F)anh về em về nhau , về bao chuyện lâu nay
Để(Dm) đêm nằm nghe thời gian lê bƣớc (G)những bƣớc dài
(C)Đối với anh em vẫn là cô bé
(Am)Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
Chẳng(F) lo ngày nay ngày sau đến
Còn mơ (Dm)tình yêu sẽ nhƣ những(G) giấc mơ nhiệm màu

(E7)Dù rằng anh sẽ cố ,dành trọn thời gian(Am) để luôn bên em
(E7)Dành vòng tay âu yếm ,lắng nghe buồn vui của(Am) em mỗi đêm
Nhƣng biết(Dm) sau này cuộc sống không đẹp
Tựa (G)nhƣ giấc mơ chính em đang mơ

Tình yêu non nớt(C) em dành
Nhỏ xinh và rất(E7) vô tƣ
Nụ cƣời em (F)đó khi kề bên anh(G)
Chỉ biết khóc(E7) khi mong nhớ anh thôi(Am)
(F)Đó cũng chính những lúc anh lo(G)

Ngày mai cô bé(C) hôm nào
Giờ nhƣ giọt nắng (E7)lung linh
Chờ em mau(F) lớn trong tình yêu(G) thƣơng
Và những nghĩ (E7)suy sẽ lớn theo em(Am)
(Dm)Đó là lúc giấc mơ đƣợc nhiệm màu(G7)


53

.DOI CHAN TRAN


Tôi muốn quên đi, tháng với ngày

Cha đi lƣợm quả ngọt rừng, cho con đỡ đói qua đêm

Tôi muốn quên đi, đôi chân trần

Cha đi lƣợm từng hạt thóc, cho con một bữa cơm chiều

Ôi, ngày tháng

Đôi vai gầy, run run tựa vào hàng cây

Ôi, thời gian

Hãy quên đi, đôi chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu

Lƣng cha, vì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi

Cả cuộc đời và cả cuộc đời

Đôi chân trần


54

Con Đƣờng Màu Xanh


Này ngƣời yêu[G]xin quay mặt đi
Đã hết[Bm]yêu thƣơng lâu rồi[Em]
Này ngƣời yêu[C]em đi về đi
Nhƣng xin em(Bm) đừng hờn trách tôi[Em]
Vì[C]giờ đây, trái[Bm]tim đã giá lạnh(D)

Nhìn giọt[G]mƣa bay trong chờ mong
Khẽ[Bm]xóa môi son phai[Em]nhạt
Nhìn giọt[C]mƣa bay trong chiều thu
Cho[Bm]ai lòng thầm nát[Em]tan
[C]Vì giờ đây tôi và em chia[D]tay

Ngƣời yêu hỡi[G]vẫy tay biệt ly
Em cô đơn(Bm) trên con đƣờng dài(Em)
Giọt nƣớc mắt[G]hãy lau thật khô
Vì không muốn[Bm]thấy em u sầu[Em]
[C]Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết[Bm]tâm tƣ buồn[D]vƣơng

Ngƣời yêu[G]hỡi vẫy tay biệt ly
Em thênh[Bm]thang trên con đƣờng[Em]tình
Giọt nƣớc[G]mắt hãy lau thật khô
Tình yêu[Bm]đã tan theo mây[Em]trời
[C]Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con[C]đƣờng em đi trên[D]
Đầy màu xanh[G]

55

Tình thôi xót xa
Slow surf

[C] Từ khi quen em anh đã [Em] biết bối rối
Vì những [F] lúc thoáng [G] nghe em [C] cƣời
Anh đã [F] biết con [G] tim yêu [Em] em mất [Am] rồi
Ngƣời yêu [F] ơi xin [D7] em chớ [G] quên

[C] Mùa xuân trên cao ngàn hoa [Em] lá lấp lánh nắng
Nụ hôn [F] thơ ngây [G] trao anh [C] rồi
Em yêu [F] kiều thiết [G] tha cho [Em] hồn đắm [Am] say
Cuộc [Dm] tình ngỡ dài [F] lâu ngủ [D7] say vòng tay êm [G] ái

[C] Anh nào [Am] biết [C] anh nào có [Am] hay
Hạnh [C] phúc trôi qua [Em] tay giấc mộng tan
[F] Lòng cay đắng khi [Em] em quên lối [Am] hẹn
[F] Lời yêu lời thƣơng em đã [G] quên

[C] Nhƣng lòng [Am] vẫn [C] nuôi hoài giấc [Am] mơ
Tình [C] sẽ không phôi [Em] pha nhƣ là mây
[F] Có nhiều [G] đêm trong [Em] mơ anh vẫn [Am] chờ
Chờ em [F] đến tình [G] thôi xót [C] xa
56

GIỌT SƢƠNG VÀ CHIẾC LÁ
Nhẹ nhàng(Em) tia nắng mai(C) xoá tan(D) sƣơng mờ(Em)
Nhẹ nhàng cơn gió(C) đƣa(D) cuốn đi(G) lá sầu
Đọng lại đây(C) chút buồn(D) giọt sƣơng trắng(G)sau màn đ
Đọng lại đây(C) chiếc lá(D) vƣơn trên(G) thân gầy.

(tƣơng tự)
Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sƣơng buồn
Mà đời còn nhƣ mãi đây nắng mai sẽ về
Rồi màn đêm cũng nhƣờng ngàn tia nắng tan vào nhau
Để mang đi chút yêu cho chiếc lá kia héo khô
Sƣơng tan đi vội(D) vã.

Lá(G) buồn vì nắng đến đã mang(D) giọt sƣơng đi mau
Đã xoá những(Em) êm đềm khi trong(D) màn đêm hƣơng có nhau

Rồi nắng kia sẽ phai dần.
Lá(G) buồn rồi sẽ ấm khi sƣơng(D) lại quay quanh đây
Sẽ sống trong đem(C) với hƣơng tình, với ánh mắt mặn nồng
Cuốn những giọt(D) sƣơng và chiếc lá(G) hết buồn

57

Teen Vọng Cổ


G ---------------Em---------------- D ----------------G
Xa anh mới ban chiều ,thế mà lòng sao buồn hiu Là nhớ
Em ---------------------D------------------ G------------- Em
anh nhiều. Mong đƣợc ở bên ngƣời yêu, để nói bao điều
D -----------------------G---------- Em------------- Am
Là sao ta,nói chung là yêu đó À mà đó có phải là yêu
D ------------------G------------- Em---------- D
không,mà sao vắng anh thì buồn ớ ơ ớ ớ ơ …
G--------------- Am ---------------------------D
ĐK:Không đƣợc ở bên anh lòng buồn vu vơ Mong sao cho
Em ------------------G -----------------------Am
đôi ta một ngày nên thơ Mong sao cho cơn mơ trở về
D ------------------------Em
trong em Cho bao nhiêu yêu thƣơng còn hoài không xa
Em----------------------------- C------------------- Am
Và...và nhớ anh nhiều.. lắm Ƣớc chi mình có nhau
D----------------------------------G -------Em
Ngƣời yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thủy
----------------------------------------B7
Không thay đổi lòng mình bên nhau Đi đến cuối con
Em ---------------------------------Am -----------------D


58

Cho anh xin số nhà
Tác giả: Trần Thiện Thanh

Cho anh xin số nhà, này cô em xinh nét hiền hòa

Nầy cô em xinh áo xanh em xinh

Cho anh xin số nhà, này cô em má xinh hồng hồng

này cô em xinh màu da rám nắng

Tuy xe anh chẳng đẹp đừng chê anh không bắt kịp

nhiều chàng trai đang rong chơi trên đƣờng phố

Cho anh xin số nhà, cùng cho anh xin biết tên đƣờng

và xin cho anh biết tên em luôn

ĐK:

Anh sẽ đến thăm em dù nắng hay dù mƣa

Anh sẽ dắt em đi dạo phố em chịu chƣa ?

Rồi anh nói em nghe chuyện má ba ngày xƣa

Bằng vô số câu ca dao tình yêu thật dễ thƣơng

Cho anh xin số nhà dù quanh co hay khó tìm

Dù đƣờng vô thăm em có xa bao nhiêu

Cho anh biết tên đƣờng, ngoại ô hay con phố gần

Để lòng anh cũng nhƣ mùa xuân mới đến

Em ơi anh rất nghèo tiền tiêu anh không có nhiều

mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu

Cho anh xin số nhà, xin cho anh biết tên đƣờng

và xin cho anh biết tên em luôn ...
59

Miền Cát Trắng


Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mƣa qua

Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mƣa buồn

Anh nhớ em mùa thu đầy nắng anh nhớ em từng đêm mƣa

trắng lòng ai

Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau

Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào

Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng anh vẫn đi về nơi miền cãt

trắng mình anh.

Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn

Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời.

Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xƣa và hãy nhớ lấy những tháng

năm bên ngƣời

Ngƣời yêu ơi giờ chia xa mãi mãi.

Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn

Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ƣu phiền.

Hãy xoá hết từng bàn chân em qua,đừng có nuối tiếc những giấc

mơ qua rồi

Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh
60

CHỊ TÔI
Em D Em
Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong .
D G
Hàng cau dƣới nắng trong lá trầu không
dm E7 Am
Chị tôi trông dễ thƣơng bán rau chợ cầu Ðông í a
Em D Em Am G D/F# Em
Chị tôi chƣa lấy chồng
D Em
Thời con gái lƣng ong có bao ngƣời thầm mong theo
D G
Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi
dm E7 Am

Chị thƣơng hai đứa em thƣơng mẹ già con đau í a
Em D Em Am G D/F# Em
Chị tôi chƣa lấy chồng.
D Em
Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây
D G
Chị lại lo các em chuyện chồng con
dm E7 Am
Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thƣơng í a
Em D Em
Chị tôi chƣa lấy chồng.
D Em
Rồi một đêm sáng trong có một ngƣời đàn ông qua
D G
Họ về xây chiếc cầu nối bờ vui
dm E7 Am
Gặp chị tôi dễ thƣơng mới xin lời cầu hôn í a
Em D Em Am G D/F# Em
Chị cũng muốn lấy chồng.
D Em
Cầu xây xong đã lâu không thấy ngƣời về đƣa dâu
D G
Ðể chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
dm E7 Am
Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo
Em D Em Am G D/F# Em
Chị tôi chƣa lấy chồng.
D Em
Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
D G
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
dm E7 Am
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thƣơng nhớ mêng mông
Em D Em D Em
Chị ơi sao vẫn chƣa lấy chồng.
Am G D/F# Em
Chị tôi chƣa lấy chồng...61


.XINH TƢƠI VIỆT NAM

--------------Em------------------Am------------------------------D-------------------------G
Ngƣời con gái bé xinh đạp xe trên phố đông , tà áo trắng bay bay lòng vui nhƣ nở
hoa
------------C----------------------------Am------------------D------------------------B
Em mỉm cƣời xinh tƣơi ôi khung trời hai mƣơi , niềm vui tƣơng lai đón chờ em

Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nƣớc thôi , gợi trong ánh mắt em ngàn muôn tia
khát vọng
Vẫy tay chào thế giới bƣớc trên miền đất mới , tự tin em cô gái Việt Nam

DK
----------Em---------------------------C------------------
Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa
---------D--------------------------------------G-------------------
Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói ngƣời Việt Nam
------------C-------------------------------Am-----------------
Dành tình yêu tặng cho đời , dành tình yêu tặng cho ngƣời
-----------F-------------------------B
Và niềm tin trong em luôn rực cháy

Nụ cƣời em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra
Một Việt Nam luôn hân hoang tràn dâng sức sống qua thời gian
Hãy bay cao tận chân trời , hãy giang tay chào cuộc đời
Và giờ đây tôi vui khi gặp em
-----Em-------
Xin chào em .

Bài này chuẩn là Gm62

CÂY ĐÀN SINH VIÊN

Đời [Am] sinh viên có cây [G] đàn guitar [Am]
[AM]Đàn ngân[F] lên chúng ta [C] cùng hòa ca
Có [Dm] anh bạn xa nhà [Am]
Có [F] cô bạn [G] nhớ cha [C]
Cất [Em] vang cùng lời ca [Am]

Đời [Am] sinh viên quý cây [G] đàn guitar [Am]
[Am]Nhờ guitar [F]mới quen [C] nàng mời ca
Buông [Dm] tiếng đàn, tang tình tang tính [Am]
Hát [F] lên bài [G] nhớ thƣơng [C]
Thƣơng [Em] mến tình đồng hƣơng [Am]

Chorus:
Đời [F] sinh viên, sống trong [G] tình bạn thân [C]
Khi anh [D] thấy buồn tôi [Am] nâng phím đàn
Tính [D] tang tình tình tang [Am]
Cùng [F] dắt nhau qua [G] những ngày gian khó [C]
Cùng [F] dắt nhau [G] qua quãng đời [Am] sinh viên

Rồi [F] mai đây, bƣớc danh [G] lợi phồn hoa [C]
Khi nghe [D] tiếng đàn ta [Am] nhớ năm nào
Thức [D] suốt đêm dài những ngày thi đến [Am]
Giờ [F] nhớ nhau [G] ,nhớ nhau thật nhiều [C]
Giờ [F]nhớ nhau [G] , ta ôm đàn guitar… [Am]63

Dòng thời gian
Intro:...G....D...Em....C
----------G-----------------D
Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…
-----------------------Em------------------------------------C----------D
Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao…
----Em---------------C
Qua rồi một thời vội vàng rong chơi…
G----------------D
rồi một thời yêu đƣơng sớm tối…
Em---------------------------------------C-----D
giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi…
-----Em---------------G----------------------Em--------------------D
Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ đời ngọt ngào thì đôi khi
Em-------------------------G
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
C---------------------------D
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
--------------G-----------------------------------------D
Bao nhiêu năm rồi làm gì và đƣợc gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không nhƣ ý…
-----------------------Em-----C----------------D
trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… nhƣ bây giờ…
--------------G-------------------------------------------D
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im nhƣ thôi không mong
nhớ…
-------------------- Em-----C----------------D
cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
----------------------G
Cho ta nhìn thời gian trôi…

----------G---------------------------D
Đƣờng còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
----------------------Em---------------------------------C---------D
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
----Em---------------C------------G---------------D
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thƣơng vẫn thế…
Em----------------G---------------C----D
giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…
Em-----------------------G-------------------Em--------------------D
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
C--------------------------G
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
C---------------------------D
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…


64

BƢỚC CHÂN LẼ LOI
Dm F C Dm
Từng ngày trên phố ,bƣớc chân anh lẻ loi
Dm F C F
giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây
Bb C F
nơi chân trời không ngày tháng,phiêu du quên lối về
Bb C Dm
đặt tên dấu chân em trong đời tôiGiọt mƣa kia đã xóa tan bóng hình em

Còn đây nƣớc mắt hòa chung niềm nhớ nhung

Trên con đƣờng xanh màu lá đã quen dấu chân ngƣời

Lẻ loi bƣớc chân anh đi về đâu.

Bb C F
Chơi vơi anh bƣớc qua nhanh con đƣờng xa
Bb C A7
nơi ta đã có những ngày vui
Bb C F
bao nhiêu ân ái xin trôi theo làn mây
Bb C A7
miên man câu hát khẽ gọi em
Dm Bb C F
tiếng mƣa buồn hoang lạnh quá,cô đơn anh khóc thầm
Bb C Dm
lẻ loi bƣớc chân anh trong chiều mƣa
65
CHIM TRÁNG MỒ CÔI
Gm Bb
Tình Anh nhƣ con nƣớc sông dài
Gm Bb
Con nƣớc về cho cây trái trổ bông
F
Tình Em nhƣ lúa xanh trên đồng
Bb D7
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
Gm Bb
Chiều quê hai đƣa hay vui đùa
Gm Bb
Em cánh cò, Anh chim sáo mồ côi
F
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
D7 Gm
Anh bên bồi Em bên lở chờ mong

(Thƣơng nghe câu mái đẩy
Bb
Nhớ điệu lý tình tang)
F
Ngân nga khúc chờ nhau
Bb D7
Khi mùa lúa chín sẽ đón đƣa nhau
Gm Bb
Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu
F
Chim sáo bay xa mãi không về
Bb
Em vẫn chờ Anh nơi đây bên lở
D7 Gm
Rồi nhớ thƣơng Anh câu hát mong
chờ
(Thƣơng chim quyên nức nở
Bb
Thƣơng con cá rô trên đồng)
F
Nghe chim trắng mồ côi
D7 Gm
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong

Ơ…ơ lý chàng ơi(Ơ lý nàng ơi)
Bb
Ơ lý chàng ơi em thƣơng mà em đợi
F Gm
Con nƣớc buồn tênh câu hát lý mong
chờ
F Bb
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
D7 Gm
Mà bấy lâu Anh chƣa ghé về thăm

Ơi chim sáo mồ côi (Chim trắng mình
ơi)
Bb
Chim sáo mồ côi thƣơng Anh mà Em
đợi
F Gm
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
F Bb
Ngồi nhớ Anh, Em ngó ngó lên trời
F D7
Chim sáo không về, cánh cò mô côi
Gm
Em nhớ Anh nhiều sao phụ tình Em


66Đêm Lao Xao


Bm Em
Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai?
A D - F#
Đêm đông cô đơn vắng ai?
Bm Em
Cơn mƣa lao xao, cơn mƣa nhớ ai?
A F# Bm
Ôi, hạt mƣa rơi khóc thầm!

Anh đang nơi đâu? Anh thƣơng nhớ ai?
Bao đêm cô đơn vắng anh.
Mong cho đôi ta, bên nhau mãi thôi!
Cho hạt mƣa rơi hết buồn
ĐK:
Bm F#m
Tình yêu nhƣ cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi!
G A D - F#
Để bao thƣơng nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ ---
Bm F#m
Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông
A F# Bm
Thì mây mƣa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong

Chợt nghe chƣ tiếng em cƣời, cỏ cây nhƣ muốn níu chân
Nhẹ nâng câu hát ban đầu, dấu xƣa tuyệt vời.
Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha.
Bài ca in mãi trong lòng, sẽ không nhạt phai!

67

Đêm trăng tình yêu
C Em F C
Chiều một mình trên phố năm xƣa lạc bƣớc giữa đêm đông ngƣời
Am G F C
Rồi một ngày em bỗng đi qua sƣởi ấm trái tim anh lẻ loi
Am G Em Am
Nụ cƣời ngọt ngào ánh mắt đam mê trái tim đôi ta không rời
C E Am
Con thuyền không xa bến con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù
khơi

C Em F C
Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em tình yêu ấy thiết tha chân thành
Am G F E
Còn gì bằng sánh bƣớc bên nhau cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao
F G Em Am
Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh làm trái tim anh đổi thay
F E Am
Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng
ĐK :
E7 Am G
Phố xa đêm đông ngƣời đêm tình yêu dƣới trăng thấp thoáng bao
Em Am G
Đôi nhân tình đang đùa vui đắm say cành hồng trao tay đến tay rộn ràng
F G E Em
Nghe tim ngất ngây tình này trao em để mãi không bao giờ phai
Am G
Ƣớc chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta những ánh sao băng qua
Em Am G
Trời xin lặng im lung linh thì thầm anh nói với em một lời
Am G C
Em có biết đƣợc trái tim anh yêu mình em68

ĐƢỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG
C
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Am F
Để ta khắc tên mình trên đời
G E
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Am F
Và trái tim vẫn âm thầm
G
Đƣa bƣớc chân tìm đến những đỉnh vinh quang.
(2)
Bầu trời đêm nay cùng thức với muôn ngƣời
Màu cờ khát khao ghi chiến công
Triệu ngƣời dân mong tin những bàn thắng
Lời hứa ghi trong tim mình
Sẽ khắc tên vinh quang của Việt Nam.
F G
Và con tim ta đã ƣớc nguyện cùng nhau vai kề vai
F G
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
C G
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
F E
Và chúng ta là ngƣời chiến thắng
F G
Hồi còi ngân vang nhƣ thúc giục lòng ta thêm tự tin
F G
Vƣợt gian nan ta vƣon tới những vì sao.
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là ngƣời chiến thắng
Am F
Đƣòng đến những ngày vinh quang không còn xa
C
Dù khó khăn vẫn còn.
(3)
Hoà dòng ngƣời cùng hat vang phố phƣờng
Cùng vơi trống chiêng thật vang lừng
Giọt nƣớc mắt hân hoan đón mừng chiến thắng
Nhiều pháo hoa thật tƣng bừng
Ôi giấc mơ lung linh muôn vì sao.

Và con tim ta...........con đƣờng chúng ta đã chọn.
69

HAI MÙA MƢA
Am (C) Am (E7) Am
Mùa mƣa lần trƣớc anh về đây ghé thăm tôi
C Am C Am
Tình xƣa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mƣa rơi.
Dm
Tách cà-phê ấm môi,
Am E7 Am
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi
(C) Am (E7) Am
Này cây phƣợng vĩ bên đƣờng che nắng ban trƣa
(C) Am (E7) Am
Này con đƣờng dẫn vào sân ga tắm trăng mơ.
(E7) Dm
Mái trƣờng ngày ấu thơ,
Am E7 Am
Và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mƣa.

[Am ]Hai đứa [E7] vui,
Chƣa vơi tâm [C] sự hôm sau anh lên [Am] đƣờng
Tôi tiễn [Am] anh...
Nhƣ bao anh [C] hùng hiên [Dm] ngang ra sa [Am] trƣờng
Vì [C] yêu quê [Am] hƣơng anh lặng lẽ bƣớc chân [Dm] đi
Vì thƣơng non sông tôi gạt [Am] nƣớc (C) mắt phân [Am] ly
[E7] Từng cơn mƣa vẫn rơi não [Dm] nề
Anh [E7] nói một năm nữa anh [Am] về...
Am (C) Am (E7) Am
Mùa mƣa lại đến tôi mừng vui đón tin anh
C Am (E7) Am
Đèn khuya một bóng nhìn mƣa rơi suốt năm canh
Dm Am E7 Am
Nghĩ rằng tôi vắng anh. Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hƣơng cho chúng
mình...
(C) Am (E7) Am
Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu
(C) Am (C) Am
Đƣờng ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu
Dm
Tiếng còi đêm lƣớt mau
Am E7 Am
Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu?


70


Hãy về đây bên anh

Nhạc Và Lời: Duy Mạnh

(1)
D Bm
một mùa thu tàn uá lá vàng rơi khắp sân
G A
mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ
D F#m
từ khi em ra đi từng hàng cây trƣớc sân
G A
dƣờng nhƣ cũng đã xác xơ đi nhieu
(2)
rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về
chờ mong tin em nhƣng sao chẳng thấy
ngƣời yêu ơi em có còn yêu anh nửa không
mà sao không thấy một lời cho nhau .A7
DK:
D Bm
ngƣời yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
F#m Bm
những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào
Em F#m
lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây
G A7
nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời
ngƣời yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ
giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh
A7 D
tình yêu ta thấp lên cho mùa xuân xanh ngời.

71

Hƣơng tóc mạ non

(1)
C D Am C
Nghe em hát câu dân ca sao mƣợt mà lòng anh thƣơng quá.
Em D F
Tiếng ngọt ngào nào đong đƣa nhớ xa xƣa trời trƣa bóng dừa
Am C
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
F G C
Mùi mạ non hƣơng tóc em biết bao kỷ niệm
Am D Em Am
Nhắc lại thấy thƣơng nghe thật buồn
(2)
Lâu nay muốn qua thăm anh nhƣng ngại vì cầu tre lắc lẻo
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu
Còn tìm đâu ngày xƣa yêu dấu
Ðƣờng về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hƣơng đậm đà.
F
Lòng chợt buồn mênh mông
G C
Dáng xƣa tan theo giấc mộng
D Am
Chắc ngƣời đã bƣớc sang sông
Em Am
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
D Am D
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
G Em Am
Bên gốc đa ven đƣờng hai đứa ngồi tỏ tình yêu thƣơng
(3)
Anh thƣơng tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cƣời ngây thơ thắm duyên mơ
chiều nghiêng nắng đổ
Về quê em phù sa bát ngát
Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng ...

72

HUYỀN THOẠI MẸ
By Trinh Cong Son
[Am] Đêm chong [Em] đèn ngồi nhớ [Dm] lại
Tứng câu [G] chuyện [Em] ngày [Am] xƣa.
Mẹ về [C] đứng dƣới [Dm] mƣa
Che đàn con nằm [Am] ngủ
Canh từng [G] bƣớc chân [Dm] thù.
Mẹ ngồi [Em] dƣới [Dm] cơn [G] mƣa.

Mẹ lội [Dm] qua con [C] suối,
Dƣới mƣa [Am] bom không [Em] ngại
Mẹ nhẹ [G] nhàng đƣa [Dm] lối,
Tiễn con [G] qua [F] núi [Dm] đồi.
[Dm] Mẹ [F] chìm [Am] trong [Dm] đêm [C] tối,
[Dm] Gió [G] mƣa [Am] tóc [F] che [Dm] lối [F] con [E7] đi.

[Am] Đêm chong [G] đèn ngồi nhớ [Dm] lại
Từng câu [G] chuyện [Em] ngày [Am] xƣa.
Mẹ về [C] đứng dƣới [Dm] mƣa,
Che tứng căn nhà [Am] nhỏ
Xoá sạch [G] vết con [Dm] về
Mẹ ngồi [Em] dƣới [Dm] cơn [G] mƣa

Mẹ là [C] gió uốn [Dm] quanh,
Trên đời con thầm [Am] lặng
Trong câu [G] hát thanh [Dm] bình.
Mẹ làm [Em] gió [Dm] mong [G] manh.
Mẹ là [C] nƣớc chứa [Dm] chan,
Trôi dùm con phiền [Am] muộn
Cho đời [G] mãi trong [Dm] lành
Mẹ chìm [Em] dƣới [Dm] gian [G] nan
73Khát Vọng
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
Thơ: Đặng Viết Lợi

Dm Gm A7 Dm
Hãy sống nhƣ đời sông để biết yêu nguồn cội
Dm Gm A7 D7
Hãy sống nhƣ đời núi vƣơn tới những tầm cao
Dm Bb F C F
Hãy sống nhƣ biển trào, nhƣ biển trào để thấy bờ bến rộng
Gm C A7 Dm
Hãy sống nhƣ ƣớc vọng để thấy đời mênh mông


Bb F C A7 Dm
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
F C A7 Dm
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Dm Gm Gm A7
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Gm C A7 <C> Dm
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tƣ


Bb F C A7 Dm
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
F C A7 Dm
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Dm Gm Gm A7
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Gm C A7 <C> Dm
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tƣ


74

.MỘT VÕNG TRÁI ĐẤT
----Em---------------D
Trái đất cứ lặng lẽ quay
-----C--------------G
Đôi ta cứ lặng lẽ yêu
Am------------------------Em---
Hứa yêu nhau đến muôn đời sau
Am------------------Bm7
Hứa yêu nhau có trăng và sao
--Em------------------D
Trái đất cứ lặng lẽ quay
--Bm---------------Em
Đôi ta cứ lặng lẽ xa
C-----------------------D-----------
Xa nhau không phải không hợp nhau
-Bm-----------------Em
Xa nhau vì bao lỗi lầm
C--------------
Yêu em không ?
D--------------Bm
Anh yêu em, yêu anh không ?
------Em----------
Thật em yêu anh.
---------C----------Am----------------------D
Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh.
----------------G-------------D
Một vòng trái đất, em ngồi đây.
----------Em
Anh ngồi đây.
------------Bm------------------C
Bên cạnh nhau ngỡ nhƣ thật xa
--------------G----------------Am
Không dám nhìn, không nói gì
---------------Am7------------------D
Dƣờng nhƣ chúng ta chƣa từng quen
----------------G
Một vòng trái đất.
----------D
Em ngồi đây.
---------Em-------------Bm---------------------C
Em lặng đi, anh ngồi đây ngƣớc mắt nhìn theo
---------------G--------Am-------------D------------------

75

Mùa hè thƣơng yêu

F Dm
Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc ,
Bb F
một thời mộng mơ đã qua
Gm A
Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng,
Dm F/C Bb
tà áo trắng thƣớt tha sân trƣờng
A F Dm
Sẽ không còn những khi bâng khuâng nghe hè về trống vắng

Bb F
phƣợng buồn ngập tràn lối đi
Gm A
Giọt nƣớc mắt ƣớt đẫm bờ mi,
Dm F/C Bb C F
làn môi thắm chứa chan nỗi niềm,luyến lƣu ngày cách xa

Dm A/Db
Từng chiều qua đây , ngập ngừng vu vơ,
F/C G/B Bb F/A
chìm vào trong nỗi nhớ
Gm A Dm Bb
Nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm ,
C F
giờ chỉ là dĩ vãng
D D/Gb Gm A
Mùa hè ơi sao đến vội vàng,
Dm Bb
chia tay nhé bạn thân
C F
Và tạm biệt mái trƣờng

76


Phố đêm
Sáng tác: Tâm Anh

Phố (Am) đêm đèn mờ giăng (C) giăng
Màu trắng nhƣ vì (F) sao gối (G) đầu ngủ (Am) yên
Phố (Em) đêm nhiều lần suy (E7) tƣ
Ghi nhớ còn trong (G) đời
Những (Em) ngày thƣơng tích (Am) lớn

Mây (Dm) đen làm úa trăng (Am) gầy
Cho (F) nên còn tiếng say (C) mềm
Trƣớc (Am) thềm ngàn lời vu (Em) vơ
Vì ngƣời hay (G) mơ dòng đời nhƣ (Am) thơ

Nhớ ngày (G )nao hoa nắng ngủ trên (C) cây
Thƣơng lá (G) vàng úa (Am) tàn
(G) Mây bơ (F) vơ bay khắp (C) nẽo vô (Dm) tình
Cho (G) ngƣời yêu ƣớc (C) mơ
Ngƣời (G) đi khai phá nét kiêu (E7) sa
Tuy lính chiến xa (G) nhà mà vẫn luôn yêu (Dm) đời
Bằng câu ca tiếng (Am) cƣời
Tìm (F) vui trong giấc (G) mơ
Dù (E7) bâng khuâng chữ (Am) ngờ

Phố (Am) đêm lạc loài hƣơng (C) yêu
Chìm đắm nhƣ hàng (F) cây giá (G) lạnh ƣớt (Am) mềm
Phố (Em) đêm chờ ngƣời phong (E7) sƣơng
Chinh chiến từ lâu (G) rồi
Có (Em) niềm riêng hay (Am) ƣớc
Cho (Dm) tôi mƣời ngón thiên (Am) thần
Cho (F) tôi mƣời ngón thiên (C) thần
Để (Am) rồi dìu ngƣời tôi (Em) yêu
Dìu ngƣời đang (G) yêu
Và ngƣời chƣa (Am) yêu77

RU TÌNH
By Trinh Cong Son

[Dm] Ru em đầu cơn [Bb] gió, em hong [Gm] tóc bên [Dm] hồ
Khi sen [Gm] hồng mới [A] nở, nụ đời ôi thơm [Bb] quá
Ru em [Gm] tình khi [Bb] nhớ, ru [Dm] em tình lúc [Gm] xa
Ru [Bb] cho bầy lá [Gm] nhỏ, rụng [Gm] đầy một mùa [A7] thu

[Dm] Ru khi mùa mƣa [Bb] tới, ru em [Gm] mãi yêu [Dm] ngƣời
Ru em [Gm] hoài bé [A] dại, một hồn thơm cây [Bb] trái
Ru em [Gm] chờ em [Bb] nói, trên [Dm] môi tình thoát [Gm] thai
Ru [Dm] em ngồi yên [Bb] đấy, ru [Gm] tình à ..[Dm] ơi

[Bb] [A] [Gm] [Dm ( 2 times )
Ru [C] ngƣời ngồi mãi cùng [Dm] tôi
Ru [C] ngƣời ngồi mãi cùng [Dm] tôi

Ru [Dm] em hài nhung [Bb] gấm, ru [Gm] em gót sen [Dm] hồng
Ru [Gm] bay tà áo [A] rộng, vƣợt [A] tình tôi chấp [Bb] cánh
Ru [Gm] trên đƣờng em [Bb] đến, xôn [Dm] xao từng tiếng [Gm] chim
Ru [Bb] em là cánh [Gm] nhạn, miệng [Gm] ngọt hạt từ [A7] tâm

Ru [Dm] em tình nhƣ [Bb] lá, trăm [Gm] năm vẫn quay [Dm] về
Môi [Gm] em là đốm [A] lửa, cuộc [A] đời đâu biết [Bb] thế
Xin [Gm] em còn đâu [Bb] đó, cho [Dm] tôi còn tiếng [Gm] ru
Ru [Dm] em ngồi yên [Bb] đấy, tôi [Gm] tìm cuộc tình [Dm] cho
78

Sóng tình
C--------------F
Này ngƣời yêu dấu ơi
G------------------------C
Em đã nghe gì trong tiếng sóng
C---------------F
Biển xanh với nắng hồng
G-----------------------C
Em đẹp nhƣ ngàn năm cổ tích
F---------------------G
Biển dịu êm vờn mái tóc của em
------Em--------------------------Am
Hãy nói những ƣớc muốn của đời mình
-----Em-------------------Am
Dù chỉ với ánh mắt hoặc nụ cƣời
F-----------------------G
Cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn
---------Em-----------------Am
Ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp
--------Em--------------------Am------g
Hạnh phúc sẽ lấp lánh tựa nụ cƣời của em

F-----------------G--------------C
Hãy cùng lắng nghe ngàn đời sóng
-------------------F-----------G
Tựa khát khao anh chờ mong
F-----------------G----------------C
Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống
---------------------F----------E
Dm------------------G
Nhƣ trăm năm sóng xô
--------E--------------Am
Tìm trong giấc mơ đôi mình
-------F---------------G-----------------C
Rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu...
----------F--------------G---------------C
Rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu...


79

Hợp âm Tiễn bạn lên đƣờng
15/01/2011 14:29 | 1,180 lƣợt xem
C----------------------G
Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
------------Am--------------Em
Niềm thân ái khăng khít bền lâu
---------F-------------------------------C
Cùng nhau sang chia buồn vui, ta mến nhau nhƣ sông biển (Am)dài
------Dm-------------------------------G
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn

C---------------------G
Nay biệt ly tôi tìm anh trên bƣớc đi
---------------Am----------------------------Em
Lòng quyến luyến muốn nói nhƣng chẳng thành câu
--------F--------------------------------------C
Trầm tƣ nghe chuông vọng xa nhƣ báo tin chia tay não (Am)nề

-----Dm--------------------------------C
Biệt ly đêm nay sân ga sƣơng mờ trăng buồn
Am---------------------------------------------Em
Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì
------Dm------------------G
Lợi danh, vinh quang bấy lâu ...
----Am--------------------------F
Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
----------Dm-----------------G
Gƣợng cƣời vẫy chào lần cuối ...

--------C----------------------------------Am
Còi tàu xé đêm lạnh giá đƣa ngƣời đi khắp chân trời
------------------F----------G-------C
Đƣờng tìm tƣơng lai còn xa biết đâu bến chờ
----------------------Em-------------------------Am
Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vƣợc bao gió sƣơng
-----------------F-------------------G
Trên đƣờng muôn hƣớng anh đi về đâu ...

-------C-----------------------Am
Tàu đã khuất xa rồi đấy lƣu lại tôi những kỹ niệm
----------------F----------------G----------C
Ngƣời bạn muôn phƣơng giờ đây đã xa cuối trời
------------------Em-----------------------Am
Khuya về sân ga vắng tanh nỗi buồn thƣơng nhớ đến anh
---------------F G C
Mong ngày nào đó ... ta gặp nhau

80


Tình đơn phƣơng

Nhiều lần(Em) ngập ngừng muốn ngỏ ý (C)
Tiếng yêu đƣơng(D) sao không thành câu(Em)
Sợ rằng (Em)đƣờng về không còn xa(C)
Để bên em(D) anh đƣa lối về (Em)

Nhiều lần trộm nhìn em thầm lắng
Nét thơ ngây chƣa vƣơng sầu lắng
Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao
Dịu dàng mong manh em xinh nhƣ cánh hoa đào
ĐK
Tình đơn phƣơng (C) đôi khi(Am) thấy em cƣời vui(D)
Lòng anh xao xuyến (G)
Nàng ơi hãy (C) biết chăng
Anh(D) đã yêu từ lâu(Em)---(B7)

Đôi khi(Em) bên em thơ ngây mà (D)rằng lòng đừng nói ra
Nghe (Am)con tim trinh nguyên vƣơng tình sao(Em) chất ngất
Sợ© nụ hồng phai nhanh(D) em hờn em dỗi(G)
Anh mang cô đơn trên lối về(B7)

Anh (Em)xin yêu em đơn phƣơng
Thà(D) rằng mình đừng nói ra
Để (Bm)mai đây bên em ta chung về (Em)lối cũ
Dù ©lòng nhiều đớn đau (D)yêu em từ lâu(Em) ...


81

Trái tim bên lề
Bài Hát: Trái tim bên lề
Nhạc và lời: Bằng Kiều.

Em Am
Em! Đã biết bao ngày bên em,
Em B7
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
Am D G
Nhƣng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
C Fmajor7 B7
thầm yêu em nên tim đau rã rời .
Em Am
Anh đã thấy bao ngƣời yêu em,
Em B7/E7
Tim anh đã nhức nhối yên lặng bên em.
An D G
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhƣng rất xa xôi,
C B7 Em
vì tim em đã trót trao ai rồi .
Chorus:
Am D G Em
Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng,
Am D G/E7
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây.
Am
Lòng xót xa đi bên đời em
Em C
và thấy em chịu nhiều đắng cay
Am C B7
mà tim anh đây vi yêu em nên đau rã rời .
Am D G Em
Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra
Am D G
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
Am
Một trái tim bên lề rất đau
Em C
vi biết em chẳng hề biết đâu
B7 Em
Tình yêu anh đã cho em rồi .


82

Vầng trăng cô đơn
..........C...............Am....................F. ....................C.....................F
Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau, tàn đêm nay là
C.......................G......................... ...... C
mình chia tay, một ngƣời xa cách phƣơng trời .

C................. Am ........................... F ........................ C ............. F.............. C
Tình lỡ , một ngƣời sang sông , một ngƣời lệ rơi đứng trông, em hỡi còn gì cho

..............F................................... .......G
nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thƣơng đầy vơi .
ĐK :
C .............................. G ............................... F ......................... C
Em ơi đêm nay vầng trăng kia chứng minh, tình đôi ta hôm nao, bao thiết
........................ F........................... C ............................F..................... . G
tha mặn nồng, đêm nay hai đứa một vầng trăng xƣa, mà đôi tim, đôi tim cách xa.
(C G F C F C)

Ôm bao đau thƣơng, mình anh cô đơn chốn đây, ngày mai em ra đi, chôn giấu bao
kỉ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây,

...F.............. G....................... C
mình anh với vầng trăng cô đơn .

... Fm.....................C
Xa rồi , những tháng ngày vui
Xa rồi , dấu yêu thủa nào
Xa rồi , em nhớ gì ko?
F..........................................G
Hay em chìm đắm trong tình mãi ....

83

Chú voi con ở bản Đôn
Sáng tác : Trần Tiến

C.........................
Chú voi con ở Bản Đôn
.............F.....................C
Chƣa có ngà nên còn trẻ con
.............F....................G
Từ rừng già chú đến với ngƣời
.............F...................G F F# G
Vẫn ham ăn với lại ham chơi
............C...........Em
Voi con ơi, voi con ơi
.............Am..................Dm
Mau lớn nhanh có đôi ngà to
..........F.......................G
Có sức đi khắp miền rừng xa
...........F...........G...........C
Kéo gỗ cho buôn làng của taChú voi con thật là khôn
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn
Đầu gật gù lúc lắc cái vòi
Khéo đung đƣa theo nhịp chiêng vui
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn nhanh có thân mình to
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi
Mau xuống xây buôn làng đẹp tƣơi
84

Bão Đêm

Am--------------C-----------
Thấp thoáng trong đêm
-----------G--------------
Ánh mắt rƣng rƣng
-----------G----------------Am
Mái tóc pha sƣơng bạc theo tháng năm.
-------------C------------
Nhắm mắt cho qua
-------------G------------
Những giấc mơ xƣa
------------Em-----------Am--
Những đứa con thơ giờ đây quá xa la.
------------------------C-
Chìm trong yêu thƣơng ngày xƣa
--------G----------F-------
Bên bếp hồng con vui đùa.
Am---------------G----------
Giờ đây nhƣ đang ngủ mê
-------G------------F------
Cơn mê dài, không quay về.
-------------------------
(điệp khúc)
Am------G-----------------------F
Từng áng mây (chợt) khuất lấp ánh trăng mờ
--------C-----------------
Mình tôi đứng chông chênh.
Am-----G--------------------
Gạt nỗi đau
----------------F---------
Nƣớc mắt cứ xuôi dòng
----------C---------------
Trong bão đêm.
------------C-------------
Nắng chiếu đôi vai
------------G----------------G-----------Am
Nắng chiếu đôi vai, khoé mắt chân chim hằn sâu nỗi u hoài.
C-------------------------
Nói có ai hay
--------G-------------Em------------------Am--
Nói có ai hay, tiếng gió đƣa cây, chiều buông xuống hoang tàn.
-------------------------
Chìm trong yêu thƣơng ngày xƣa
-------------------------
Bên bếp hồng con vui đùa.
-------------------------
Giờ đây nhƣ đang ngủ mê
-------------------------
Cơn mê dài, không quay về.
85

QUÊ HƢƠNG TÔI
-----------------------------------F-------------------------------C------
Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa
-----------------------Dm------------------------------Am
Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca
----------------------Bb-------------------F-------------
Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mƣa bất chợt
----Bb------------------------------C
Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá

-------------------------F-----------------------------------C
Giờ này tôi đang đứng , đang đứng ở một nơi xa
------------------------Dm------------------------Am
Nhƣng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà
--------------------------Bb-------------------------------F---------
Giờ này mùa xuân tới chắc phố phƣờng thật đông vui
--------------------------Bb-----------------------C
Một tình ngƣời ấm áp chỉ có Việt Nam thôi

DK----------------------------------------F-------------------------------------C--
Gửi chút thƣơng thƣơng nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ
----------------Dm------------------------------------Am
Gửi về nơi xa ấy có một ngƣời đang đứng chờ
------------------Bb-----------------------------------F---------
Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tƣơi
---------------------------Bb---------------------------------------C
Nụ cƣời xinh trong nắng mới ngƣời con gái Việt Nam ơi

-----------------------F--------------------------C
Là ngƣời tôi yêu đó là ngƣời luôn vẫn chờ
-------------------------Dm---------------------------Am---
Một tình yêu đẹp lắm có thể viết nhƣ một bài thơ
-------------------------Bb-------------------------------------F-----------------
Ngƣời Việt Nam là thế đơn giản lắm nhƣng đậm chất tình ngƣời
-------------------Bb------C------------------------F
Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là ngƣời Việt Nam

86

Hãy hát lên

Am..................................Dm
Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời
G.............................................C
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời
........Am...................Dm
Thì anh ơi xin đừng chớ lo âu
.....G....................E7
Vì cuộc đời còn bao nắng ấm

Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
Nƣớc vẫn còn một màu xanh biếc thủa nào
Dòng sông xƣa vẫn ngàn năm trôi mãi
Trôi hoài về biển lớn

Đk
......................Am
Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết
...........F.....................................D m
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói
..........G......................................E 7
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời
...........................Am
Và ngày đêm ƣớc mơ

Dù rằng đời lắm thăng trầm đƣờng dài phía trƣớc
Và lối đi về ghập ghềnh ai biết
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn
Và cùng thắp lên niềm vui
87


Ngày đẹp tƣơi
[C]Hãy bƣớc xuống phố với nụ cƣời [F]tƣơi dịu dàng
[C]Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng [F]cây buổi sáng
[C]Muốn cất tiếng nói thiết tha dành [F]cho mọi ngƣời
Mà lòng [C]ta (mà lòng ta)
Bồi hồi [F]mãi (bồi hồi mãi)
Ngại ngùng [C]chi (ngại ngùng chi)
1 lời [F]nói, để dòng thời gian trôi qua

[C]Đôi khi ta để trôi qua 1 [F]giây tuyệt vời
Và hình nhƣ [C]đôi khi ta muốn nói ra lòng [F]cứ bồi hồi
Tự tin lên [C]nhé, ta sẽ có phút giây đẹp [F]tƣơi tuyệt vời
nà na ná[C] na...nà na ná[F] na

[C]Xóa hết đi những không gian chia [F]cách mọi ngƣời
Tự tin lên ta[C] sẽ đến với nhau, gần nhau [F]hơn
Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi ngƣời
Tự tin ta sẽ đến với nhau, gần nhau hơn

88

THU CUỐI

Am———————————–
Cho bao nhiêu yêu thƣơng nay bay xa…
F—————————————C—————————————-G
Hoen đôi mi thu đƣa em qua… Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh…
Am
―Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió
F—————————————C
Vƣơng trên mi ai lá rụng con phố nhỏ
——————————————–G
Nhẹ nhàng đâu đây mùi hƣơng hoa sữa đó
Am
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen
F———————————————-G
Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng.
————–F—————C————————G
Thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa…‖
Yanbi:
———–Am———————————————F———————————————
———C
Đã từ rất lâu rồi, trong anh định nghĩa 2 tiếng yêu thƣơng anh không thể trao cho ai kể từ
khi anh có em…
———————–G
Mùa thu đó anh có em…
————Am——————————————–F
Vậy cớ sao giờ… Hơn 1 năm trôi qua, ngƣời đã khác xa thật nhiều…
————————————–C
Anh nghe tiêng lá rơi không còn êm nữa…
———————————-G
Mùa thu đến anh không còn em nữa…
Chorus:
——–Am
Có lẽ nào… Em vội quên đi
——–F
Có lẽ nào… Em đƣa mùa thu đi
——–C————————————G
Có lẽ nào… Mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí em
——–Am
Có lẽ nào… Em buông anh đi xa mất
——–F
Có lẽ nào… Anh không phải ngƣời mà em yêu nhất
——–C———————————————G
Có lẽ nào… Anh phải tự nhủ rằng chỉ là 1 giấc mơ
—————Am
Anh mất em rồi…!
89

CÓ KHI NÀO RỚI XA (CAPO 5)


--------------C----------------D
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
-----------------Bm------------------Em
Ai còn đứng dƣới mƣa ngân nga câu ru tình..
---------------C--------------------D
Và môi hôn rất ƣớt,dƣ âm giấu trong mƣa.
-------------Em--------------
Cơn mƣa kéo dài...
----------C-----------------------D------
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
--------------Bm-----------------------Em------
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thƣơng nhất.
-------------------C-------------------Bm
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
-------D------------Em
Ngƣời yêu ơi,anh có biết?

----------------Em---------------------D
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
----------------D-----------------------Em
--------Bm-------------------------Em-----------
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
------------------C-----------------------------D
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
--------------Em
Có khi nào ta xa rời...
-----------------C-------------------D-----------
Anh đƣa em theo với, cầm tay em và đƣa lối,
--------Bm-------------------------Em--------------------------
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
-----------------------C--------------------------D----------
Nơi thƣơng yêu không phôi phai, đƣợc bên nhau mỗi sớm mai.
-----------------Bm--Em----------------------------------------
Quá xa xôi không, anh ơi
-----------------------C---------------------------D---------
Nơi thƣơng yêu không phôi phai, đƣợc bên nhau mỗi sớm mai.
--------------------Em---------------------------------------
Biết không anh ,em yêu anh...
90

NẾU EM HIỂU

G.....................................G
Khi chia tay anh đã nghĩ rằng
G..........................................G
Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
C........................................C
Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
G.........................................G
Lang thang lang thang bên phố nào
C........................................D
Đếm bƣớc chân phòng trống trơn
C.....................................D
Với vết thƣơng còn mới nguyên
....C..........................G
Nếu em hiểu tôi đã buồn


G............................................G
Nhƣng thôi cho qua những nỗi buồn
G.............................................G
Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
C...............................C
Khi tình yêu mới vụt cháy
G.......................................Bm
Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
C............................D
Để yên lành thời đã xa
Bm...............................Em
Vết thƣơng xƣa nay đâu còn
C....................G
Coi nhƣ là vậy thôi

ref:

C................D................G............... ...............Em
Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngƣợc xuôi
C...........................D....................G ..................Em
Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xƣa tắt nắng lâu rồi
C..............................................D
Kí ức nào còn thoáng trong đời đôi khi?

C................D.................G.............. ...............Em
Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngƣợc xuôi
C..........................D...................... G..................Em
Thì nén sau chỉ thế thôi,hoàng hôn xƣa ta có trong đời
C..........................................D...... ............G
Kí ức nào còn giữ đâu đây đôi khi,hay cho quên?
91

TÌNH YÊU MUÔN MÀU

Thời gian đã qua khi nắng lung linh màu giây phút thẫn thờ nhìn hoàng
Cm
hôn
G D/F# Em C
Một mình lang thang phố vắng biết bao giờ gặp lại anh
D Em Cm D
Ƣớc cho đêm dài qua mau khi nắng vụt tắt bên thềm
Bm Em C D
Dòng thời gian nhƣ đã ngừng trôi trôi dần xa
C D Em
Tình yêu đó giờ đây ngƣời đã quên
C D G
Tiếng yêu ban đầu tan vào trong gió chiều
C B7 Em

Còn lại tôi cùng bao nỗi nhớ mong


C A D
Cho kỉ niệm xƣa tan cùng tháng năm
C D Em
Ngƣời yêu hỡi lòng tôi luôn khát khao
C D G
Tiếng yêu giờ nhẹ khi màn đêm xuống dần
C B7 Em
Ngồi bên nhau mình chung niềm mơ ƣớc
C D G
Cho dù đã biết tình yêu muôn màu
C D
Cho dù đã biết tình yêu muôn màu
92

VÌ ĐỜI

Buồn đời thì hát mấy câu (A - D - A)
Giận đời thì nói thế thôi (A - D - A)
Vì đời, chẳng còn gì mà vui (F - G - A)

Chờ ngƣời thì thấy rất lâu
Ngƣời chờ thì chẳng thấy đâu
Vì đời, chẳng ai muốn đợi nhau

Vợ mình đẹp nhất hành tinh
Ngƣời tình đẹp nhất lúc bình minh
Vì đời có tài nên thƣờng linh tinh

Họp hành giải quyết công văn
Học hành thì đói nhăn răng
Vì đời học không đi với hành đâu

Oh oh, Chuyện vui buồn trò chơi (D - E - A)
Ai ai ơi, Trò chơi là trời cho (Bm - E - F#m)

(Guitar): (A - D - A -A - D - A - F - G - A)

Vợ mình đẹp nhất thế gian
Vợ bạn thì chớ có lan man
Vì đời đôi khi lòng muốn dối gian

Lời thề thì dễ quên
Tiền thì khó quên
Vì đời chẳng ai muốn nợ nhau

Đƣờng vòng thì đến rất mau
Đề phòng ngƣời đứng phía sau
Vì đời chẳng ai muốn mình đau

Oh oh, Chuyện vui buồn trò chơi (D - E - A)
Ai ai ơi, Trò chơi là trời cho (Bm - E - F#m)

(Guitar): (A - D - A -A - D - A - F - G - A)x2

Oh oh, Chuyện vui buồn trò chơi (D - E - A)
Ai ai ơi, Trò chơi là trời cho (Bm - E - F#m)

Đời còn ngƣời kiếm thú vui
Đời mòn ngƣời kiếm chỗ chui
Vì đời ngƣời ta cứ nói là (xui)x7

(Guitar Solo) (F#m - E - A - E)x2

Oh oh oh....(D - E )
Buồn cƣời vì ngắm sự đời ( A - E)
Oh oh oh....(D - E)
Sự đời còn lắm chuyện cƣời ( A - E)
Oh oh oh....(D - E )
Buồn cƣời vì ngắm sự đời ( A - E)
Oh oh oh....(D - E)
Sự đời còn lắm chuyện cƣời ( A - E)
Oh oh oh....(D - E - A - E)
Oh oh oh....(D - E )
Cƣời ra nƣớc mắt ( A - E - F#m)
93

Đừng mãi ngồi đây - Lƣu Hƣơng Giang


C
Trên cao ngàn mây đang về
C
Trên cao ngàn mây đang về
G----------------------------G
Cho mƣa rơi mau nơi này nghe mƣa thêm đau
-------------Am
Nghe buồn rơi theo hạt mƣa
-------------Am
Nghe buồn trôi theo gió đƣa
------ F ------- G
Nghe buồn hỡi ai

C
Tay tôi nặng mang âm thầm
C------------------------------ G
Vai tôi nặng mang những âu lo riêng mình tôi
------------ G
Không còn ai tôi nhớ ai ?
Am
Không còn ai tôi yêu ai ?
-------------Am
Con đƣờng đi muôn hƣớng trôi
-----F---------- G
Tôi ngồi mãi đây
------ C ------------------ Am
Ngày tháng buồn sẽ qua mau
--------- F ---------- G
Ngày vui mới rồi sẽ đến nhanh
--------- C------------------- Am
Sao tôi vẫn ngồi với ánh tro tàn
-----------F--------------------- G
Nhỏ theo tiếng vọng vào đêm vắng

ĐK:
-------C
Đừng mãi ngồi đây
-------G
Đừng mãi ngồi đây
------------ Am
Hỡi những con ngƣời
-------------------------- F
Còn nhiều tình yêu khát khao
-------C
Đừng mãi ngồi đây
-------------- G
Lòng tôi ôi cháy lên
-----------F---------C
Ánh mắt trời sáng ngời
94

Em về tinh khôi

--------G--------------------------Bm------------------------Em
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
-----------C-------------------D-----------------G
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
---------C------------------G
Xin âu lo không về qua đây
-----------C-----------------------G
Xin yêu thƣơng dâng thành mê say
-----------Am-----------------F-----------------------------D
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt sáng trong
--------G----------------Bm------------------------------Em
Bàn tay em là cánh sen thơm ƣớp trong vòng đen mái tóc
-----------C-------------------D-----------------G----------------------------------
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nép xinh áo lụa thơ ngây
---------C------------------G------------------------------------------------------
Xin trăm năm em về tinh khôi
---------C------------------G------------------------------------------------------
Đôi tay ta giang rộng hân hoan
---------C---------------------F----------------------G
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
ĐK:
----------------------------G-----------------------------------------------------
Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
--------------------C-------------------------------------------------------------
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
-------------------Am---------------------Bm
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
-----------C----------------------------D
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
----------------------------G-----------------------------------------------------
Biêt đâu sớm mai nắng em phai cuộc tình
--------------------C-------------------------------------------------------------
Biết đâu sớm mai xóa tan cơn mộng lành
-------------------Am---------------------Bm
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
----------F--------------C-----------F------G
Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây
95

BẢN TÌNH CA ĐẦU TIÊN

[.........C........].............................[..... G.........]
Ngày không em, không lung linh nắng trên con đƣờng.
[..........Am..........]..................... ......[......Em....]
Dòng ngƣời lƣớt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man
[....F......][........G.........][.... Em...][......... Am..........]
Và em hỡi có biết tim anh vấn vƣơng bóng hình đợi mong
[............F...........][.......Dm............. ][...G....]
Nhƣng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em
[......F.................]......................[.....G.....]
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.
..................C............. G.......................... Am
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.
.................F...........G.........................Em.......Am
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.


..................F.............................................. G
Em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ khôn nguôi
......................F..................................G
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em…
................C ..................G
Vì nếu em cần một bờ vai êm,
.............Am........................ Em
nếu em cần những phút bình yên,
............F .....................G
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
.............C.............................Dm
Khi em khóc giọt nƣớc mắt chứa chan,
................G......................C
dẫu phong ba anh sẽ đến với em
.......Am....................F
Cho dù không làm em cƣời,
...........Dm...........................G
Anh sẽ đến để đƣợc khóc cùng em
................C.......................G
Vì nếu em cƣời nụ cƣời long lanh.
.............Am.........................Em
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
............F...............C
Anh sẽ đến nhƣ bao lần.
..................Dm.G...........C
Để mình cùng tựa vào vai nhau.
96

MƢA RƠI LẶNG THẦM

[Am]Khi cơn mƣa xác [Dm]xơ đi qua.
[G]Con đƣờng xa bỗng [C]nhƣ nhạt nhoà.
[F]Trên hàng cây, lá [Dm]bay chập chùng theo gió.[E7]

[Am]Trong ƣu tƣ những [Dm]ngón tay đan.
[G]Tôi lặng im lắng [C]nghe chiều tàn.
[F]Nghe thời gian, mãi [Dm]trôi âm thầm năm tháng.[E7]

Chợt nghe mùa [Dm]đông về trên phố dài.[G]
Lặng [C]lẽ hàng cây ngóng chờ.[F]
Vẫn [Dm]nhƣ đâu đây,
Bƣớc chân em về trên lối [E7]cũ. [A]

Để tôi tìm [Dm]quên ngƣời trong gió [G]chiều.
[C]Khi lòng tôi nỗi nhớ [F]ùa về.
[Dm]Vẫn nghe trong tôi,
Trái tim đơn côi còn mãi…[E7]
Mình [Am]tôi !

Ver 2 nhƣ ver 1 nhé, tùy cơ ứng biến, hihi
Trong ƣu tƣ những ngón tay đan.
Tôi lặng im lắng nghe chiều tàn.
Nghe thời gian đã xa xôi rồi những kỷ niệm.

Những yêu thƣơng đã trao cho nhau.
Những nụ hôn đắm say hôm nào ?
Trong chiều mƣa bỗng cay ƣớt nhoà đôi mắt.

Chợt nghe thời gian đọng trên phím đàn.
Lặng lẽ mình tôi tháng ngày.
Vẫn nhƣ đâu đây,
Bƣớc chân em về trên lối vắng.

Và tôi lặng im ngồi trong gió chiều.
Để nghe lòng tôi nỗi nhớ ùa về.
Đã xa nhau rồi,
Trái tim đơn côi còn mang …
Mình tôi ..
97

I’M YOURS

B
Well, you done done me and you bet I felt it
F#
I t ried to be chill but your so hot that i melted
G#m E
I f ell right through the cranks, and i'm tryin to get back
B
before the c ool done run out i'll be givin it my best test
F#
and no thin's gonna stop me but divine intervention
G#m E
I re ckon it's again my turn to win some or learn some


B F#

I won't hesit ate no more,
G#m E
no m ore, it cannot w ait i'm yours


B F#
Well o pen up your mind and see like me
G#m
open up your plans and damn you're f ree
E
look into your heart and you'll find l ove love love
B F#
listen to the music of the moment people dance and sing
G#m
were just one big fami ly
E C#7
It's our god forsaken right to be l oved loved loved loved L oved


B F#
So, i won't hesit ate no more,
G#m E
no m ore, it cannot wait i'm s ure
B F# G#m
there's no n eed to complic ate our time is sh ort
E C#7
98

this is our f ate, i'm yours


B
I've been sp endin' way too long checkin' my tongue in the mirror
F#
and b endin' over backwards just to try to see it clearer
G#m
my b reath fogged up the glass
E
and so I d rew a new face and laughed
B
I gu ess what I'm a sayin'is there ain't no better reason
F#
to r id yourself of vanity and just go with the seasons
G#m
it's w hat we aim to do
E
our na me is our virtue


B F# G#m
I won't hesit ate no more, no more
E
it cannot w ait, i'm sure


B F#
Well o pen up your mind and see like me
G#m
Open up your plans and damn you're f ree
E
Look into your heart and you'll find sky is y ours
B
So please dont please dont please dont
F#
There's no need to compli cate
G#m
Cos' your time is s hort
E
This is our fate... I'm y ours......99

CHỚI VỚI TÔI RU TÔI

Bm A G F#
Tiếng cƣời xa dần bỗng nhƣ tháng tuyệt vọng

Bóng hình xa dần khuất lấp sau màn đêm

Giờ đây gió buồn đêm buồn giấu ai trong nhạt nhòa

Xoá hình bóng nào giờ một mình hoang vắng
Em Bm
Lắng chìm sâu trong buồn chán
Em G A
Trách ngƣời ra đi không hiểu không thƣơng thân tôi


Bm

Sao vội đi vào đêm vắng
G
Sao vội đi vào đêm trắng
D A
Chẳng còn những phút luyến ái khi mỗi đêm về
Bm
Đi về đâu cùng một lối
G
Đi về đâu cùng hấp hối
D A Bm
Chới với tôi ru tôi mãi không còn aiTóc thề hôm nào đã qua đêm bạc màu

Cuối đầu than hờn tiếc thƣơng cho ngày xanh

Còn đâu ƣớc nguyện câu thề sẽ bên nhau trọn đời

Cuối trời xanh ngời giờ một mình tôi mãiMãi chìm sâu trong sầu úa

Chúa còn thƣơng tôi nhƣng sao tôi không thƣơng tôi

Chorus
100

KHÁT VỌNG THƢỢNG LƢU

Bm G D
Ai ai cũng có ƣớc mơ giàu sang
A Bm
Để muốn thay đổi cuộc sống này
G D
Ai ai cũng muốn bƣớc đi mình thành công
A
Dù chỉ một lần
Bm G D A Bm
Nhƣng bao lần tôi bỏ qua suy nghĩ bƣớc đến niềm tin mà tôi muốn đi
G D A
Đi về nơi lý trí đƣợc bình yên


Bm G

Đã sống là phải mơ, mặc kệ lời nói bên cạnh ta
D A
Dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng
Bm G
Hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai
D A
Đừng để cuộc sống dối trá làm đánh mất.
Bm G
Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình
D A
Đồng tiền dễ kiếm nhƣng cũng dễ lầm ngƣời
Bm G
Đổi thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm vui
D A Bm
Một điều xin hãy nhớ mãi đừng đánh mất chính mình
101

ĐỨA BÉ (slowrock)

C Am
Trong đêm một bàn chân bƣớc
F C
Bé xíu lang thang trên đƣờng
Am Em
Ánh mắt buồn , mệt nhoài của em
F G Am
Em rất buồn vì em không biết đi , đi về đâu


C G Am Em
Cuộc sống mƣu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
F Am
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Dm Dm

Thƣơng đau vẫn là đau thƣơng


C Am
Em mơ một vì sao sáng
F Em
Dẫn lối em trên đƣờng đời
Am Em
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
F G Am
Đã lâu rồi em đã không , không có tình thƣơng


C G Am Em
Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
F C
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
G C
Bƣớc đi trong chiều mƣa


C G Am
Hãy lau khô cuộc đời em
F G C
Bằng tình thƣơng , lòng nhân ái của con ngƣời
C G Am Em
Và hãy lau khô giọt nƣớc mắt trong lòng em
F G C
Bằng tất cả trái tim con ngƣời Việt Nam


102

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA

D Bm
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
F#m G
Vào một ngày mai nhƣ hai ngƣời bạn
A F#m Bm
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
G D
Mùng năm tháng còn ấu thơ


D Bm
Và ngày hôm nay anh nhƣ đứa trẻ,
F#m G
của ngày hôm qua xa xôi tìm vè
A F#m Bm

Lời thề tựa nhƣ ánh lửa sƣởi ấm lòng anh
Em A Bm
Nhƣ chính em cô gái đến từ hôm qua


D Bm
Tình yêu giờ trôi xa dƣ âm để lại
F#m G
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Em A
Và Anh đuợc thấy hoa rơi nhƣ cơn mƣa
D
Tƣơi thắm những con đƣờng


D Bm
Duờng nhƣ là vẫn thế em không trở lại
F#m G
Mãi mãi là nhƣ thế anh không trẻ lại
Em A
Dòng thời gian trôi nhƣ ánh sao băng
F#m Bm
Trong khoảnh khắc qua chúng ta
G A
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
F#m Bm
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Em A
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
D
Nhƣ ngày hôm qua...

103


NẾU NHƢ ANH ĐẾN

Am Em
Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn
G
ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thƣơng ngọt ngào
F
trái tim em thôi lặng thầm.
Am G
Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn
F G
Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn
F
Nói cho nhau những hẹn thề.

Có ai…
C G

Nếu nhƣ ngày anh bƣớc đến
F F
Vì anh đã yêu thƣơng em, hãy nói với em chân tình
Dm
Trái tim đừng làm em bối rồi
G
Biết đâu khi ngày mai thức dậy,
F G Am
Yêu thƣơng kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.
104

VÌ YÊU (SUFT)

Am Dm
Nắm tay nhau trên đƣờng tung tăng vui ca ngày tháng
E Am
Dấu chân xƣa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
F B7
Tóc Em xanh vì Anh, mắt Anh vui vì Em
E7

Chung bƣớc vì yêu !
Am Dm
Biết Em yêu Anh nhiều đôi khi Anh hay lạc lối
E Am
Gió đƣa Anh quay về cùng Em trong đêm mịt tối
F
Mắt môi xƣa còn đây
B7
Chiếc hôn nay vụt bay
E7
Bay xa tầm tay


Am Em
Yêu dù là xa ở nơi đâu Anh xin đƣợc yêu
Dm Am
Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
Bb Am G F
Muôn nghìn trùng không chia cách ; đôi mình cùng yêu nhau mãi
B7 E7
Với Em vì tình yêu Anh sẽ …


Am Em
Chờ Em xa vòng tay và thứ tha cho Anh ngày ấy
F C
Nơi đây mình Anh tìm bóng Em nhƣ chim lạc lối
F Am G F
Ngày chờ, đêm khóc mƣa trong lòng giông tố
E7 Am
Dứt mƣa sao chƣa dứt nỗi buồn ...105


ZOMBIE

Em C G D/F#
Another head hangs lowly child is slowly taken


Em C G D/F#
And the violence caused such silence who are we mistaken


Em C
But you see it's not me, it's not my family,G D/F#
In your head, in your head, they are fighting


Em C G D/F#
With their tanks and their bombs in your head, in your head, the are crying.

Chorus:
Em C G D/F#
In your head, in your head, zombie, zombie, zombie


Em C G D/F#
What's in your head, in your head, zombie, zombie, zombie

Verse:
106

Em C G D/F#
Anothers mother's breaking, heart is taking over.


Em C G D/F#
When the violence caused silence, we must be mistaken.


Em C
It's the same old theme since 1916,


G D/F#
in your head, in your head, they're still fighting


Em C
With their tanks and their bombs en' their guns,


G D/F#
In your head, in your head, they're dying.

Chorus:


Em C G D/F#
In your head, in your head, zombie, zombie, zombie


Em C G D/F#
What's in your head, in your head, zombie, zombie, zombie


Em C G D/F#
107

LIÊN KHÖC MẸ VÀ BÉ

Em Am Em
Những thằng bé , sống hè phố ra đi từ mái tranh nghèo .
Em Am Em
Những thằng bé ,sống hè phố ra đi từ đó không về .
C C D B7 Em
Thằng đi dạy thêm , đứa làm tiếp thị, thằng vào quán cơm, tôi về 1 gói mỳ tôm .

(quạt)
C G
Đời sinh viên, sống trong tình bạn thân ,
A Em
Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn .
A Em C
Tính tang tình tình tang …….. .
G

Cùng dắt nhau qua quãng đời gian khó
D Em
Hạt cát ơi cho ngày mai .
D Em
hạt cát ơi cho ngày mai .
Em Am Am
Cha ơi, cha ở đâu.Mẹ ơi mẹ ở đâu Đêm khuya, sƣơng lạnh quá
G B7
Đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi .
C B7 Em
Nằm mơ về mái nhà có mẹ và có cha…….. .
Em D
Và cuộc đời là con dốc trơn
C G
Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ .
Em Am G/B
Xin hãy cho em một niềm tin .
C D Em
Ngƣời chiến sĩ biên cƣơng .
C D B7 Em
Xin hát mãi về anh ,ngƣời chiến sĩ biên cƣơng .
C D B7 Em
Xin hát mãi về anh ,ngƣời chiến sĩ … Ban Mê .

Những thằng bé, sống hè phố ra đi từ mái tranh nghèo

108

Những thằng bé, sống hè phố ra đi từ đó không về
C G Em
Dòng tên anh khắc vào đá núi Mây ngàn hoá bóng cây che .
C G B7
Chiều biên cƣơng trắng trời sƣơng núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theo .
Em G
Mẹ ơi mẹ ơi , dù năm tháng trôi .
Am D C
Mẹ nhƣ vầng trăng , rạng rỡ sáng soi,tỏa mát đời con .
D C D G
Những khi va vấp ƣu phiền Những khi hạnh phúc bên đời .
D B7 C
Con chỉ cần về với mẹ thôi Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi .
B7 Em
Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi .
C Am Em
Cho con xin chia sớt nỗi buồn Cho con xin sẻ đôi bát cơm .
C G D B7
Cho con hôn đôi mắt mỏi mòn Cho con soi lại dáng hình con .
Em D
Mẹ Việt Nam ơi , mẹ Việt Nam ơi .
G Am Em
Từ thuở còn nằm nôi Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa .
D G B7 Em
Lao xao trƣa hè một giọng ca dao, Lao xao trƣa hè một giọng ca dao .
Am B7 Am Em
Đất nƣớc tôi , Đất nƣớc tôi , cao .. cao mãi .
B7 Am C B7
Ôi xinh đẹp tổ quốc của tôi Hãy lắng nghe những lời ân ái .
C G Em
Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn không vui…….. .
Am C
Khi nghe chapi chợt thấy nao lòng .
B7 Em
Về 1 giấc mơ, những bài tình ca .
109

60 NĂM CUỘC ĐỜI (Disco hoặc Cha cha)

-------------------C
Em ơi có bao nhiêu?
-----------------G
60 năm cuộc đời
-----------F-------------------------------C
20 năm đầu, sung sƣớng không bao lâu
-----------G-------------------------F
20 năm sau, sầu vƣơng cao vời vợi
------------------C
20 năm cuối là bao

C------Am-------G----------------C
Ơ là thế. đời sống không đƣợc bao
C-------G--------F-----------C
Ơ là bao. đời không lâu là thế
C-------G------------F--------------C
Ơ đƣợc bao năm sống mà yêu nhau

------------------C-------------------G
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
-------------F-------------------------C
Khi xa em rồi anh biết yêu thƣơng ai
-----------------G----------------------F
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
------------------------C
Em ơi ta sống đƣợc bao.
110

NGÀY ĐẸP TƢƠI (Quạt xuống đều)

[C]Hãy bƣớc xuống phố với nụ cƣời [F]tƣơi dịu dàng
[C]Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng [F]cây buổi sáng
[C]Muốn cất tiếng nói thiết tha dành [F]cho mọi ngƣời
Mà lòng [C]ta (mà lòng ta)
Bồi hồi [F]mãi (bồi hồi mãi)
Ngại ngùng [C]chi (ngại ngùng chi)
1 lời [F]nói, để dòng thời gian trôi qua

[C]Đôi khi ta để trôi qua 1 [F]giây tuyệt vời
Và hình nhƣ [C]đôi khi ta muốn nói ra lòng [F]cứ bồi hồi
Tự tin lên [C]nhé, ta sẽ có phút giây đẹp [F]tƣơi tuyệt vời

nà na ná[C] na...nà na ná[F] na

[C]Xóa hết đi những không gian chia [F]cách mọi ngƣời
Tự tin lên ta[C] sẽ đến với nhau, gần nhau [F]hơn
Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi ngƣời
Tự tin ta sẽ đến với nhau, gần nhau hơn
111

SEASONS IN THE SUN (Disco)

D G
Goodbye to you my trusted friend
Am
We've known each other since we were nine or ten
G
Together we've climbed hills and trees
Am
Learned of love and ABC's
D G
Skinned our hearts and skinned our knees
D G
Goodbye my friend it's hard to die
Am
When all the birds are singing in the sky
G
Now that spring is in the air
Am
Pretty girls are everywhere
D G
Think of me and I'll be there

D G Am
We had joy we had fun we had seasons in the sun
D G
But the hills that we climbed were just seasons out of time

D G
Goodbye papa, please pray for me
Am
I was the black sheep of the family
G
You've tried to teach me right from wrong
Am
Too much wine and too much song
D G
Wonder how I got along


112D G
Goodbye papa it's hard to die
Am
When all the birds are singing in the sky
G
Now that spring is in the air
Am
Little children everywhere
D G
When you see them I'll be there

D G Am
We had joy we had fun we had seasons in the sun
D G
But the wine and the song like the seasons have all gone
D G Am
We had joy we had fun we had seasons in the sun
D G
But the wine and the song like the seasons have all gone

D G
Goodbye Michelle my little one
Am
You gave me love and helped me find the sun
G
And every time that I was down

Am
You would always come around
D G
And get my feet back on the ground
D G
Goodbye Michelle it's hard to die
Am
When all the birds are singing in the sky
G
Now that spring is in the air
Am
With the flowers everywhere
D G
I wish that we could both be there
113

VÀ TÔI SẼ (Rock Ballade)

Intro: C-G-Am-F-G

C------------------------------------G
Tôi vẫn bƣớc đi hiên ngang giữa trời
-------------------------------------Am
Dù rằng dòng đời lắm nỗi thăng trầm
-------------------------------------F
Mặc cho ngày tháng cứ trôi lặng lẽ
-------------------------------------G
Và từng dấu chân phủ lấp bụi đƣờng

C------------------------------------G
Tôi vẫn bƣớc đi đến tận cuối trời
-------------------------------------Am
Băng qua bóng đêm bão tố mịt mù
-----------------------------------------F
Rồi một ngày mới ánh dƣơng hiện lên
-------------------------------------G
Chấp cánh ƣớc mơ cho tôi bay mãi
--------------F-----G
Rồi sẽ một ngày...woh

[ĐK]:
C-------------------------------------G
Băng qua đại dƣơng băng qua núi đồi
------------------------------------------Am
Băng qua rừng sâu đến những chân trời
---------F--------G------------C
Và tôi sẽ...bay cùng ƣớc mơ
C-------------------------------------G
Mang theo niềm tin mang theo khát khao
-------------------------------------Am
Mang theo tự do của trái tim mình
---------F--------G---------C
Và tôi sẽ...sẽ là chính tôi.
114

LỜI YÊU THƢƠNG (Disco)

G C
Ngày nhộn nhịp về trên khu phố,
D G
Có cô em tung tăng, đôi môi cƣời hoa thắm.


G C
Và mặt trời của miền nhiệt đới
D G
Trên vai em, buông chân cho anh mơ mộng.


G Am
Anh muốn đƣợc cùng em, về miền biển vắng.
D G

Mình sẽ sống những ngày Hè ƣơm nắng.
Em Am
Dƣới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
G D G
Sẽ nói lời yêu thƣơng đã từ lâu anh giữ trong lòng hoàiLần đầu gặp, gặp em trên phố.
Anh ngẩn ngơ, thẫn thờ nhƣ ngƣời ngủ mợ
Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt,
Em đã cho anh quên, quên đi tất cả.


Anh muốn đƣợc cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày Hè ƣơm nắng.
Dƣới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thƣơng đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài


Anh muốn đƣợc cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày Hè ƣơm nắng.
Dƣới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thƣơng đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài
115

VỀ ĂN CƠM (Disco)

Am Dm G E7
Quê tôi bao la bao la bát ngát , dòng sông uốn cong suốt quê tôi lƣợn vòng.
Am Dm G E7
Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới cò bay lả lơi câu hát a i a
Am Dm G C
Chiều chiều nhớ về chốn xa một thời con nít còn chăn trâu
Am C G E7
Mặc dù tôi có ở nơi xứ ngƣời , tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà
Am F Dm E7
Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, huýt sáo nô đùa bên đám bạn, nơi lũy tre
chơi trốn tìm..
Am F Dm E7 Am

Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm
116

NỐI VÕNG TAY LỚN

[Em] Rừng núi dang [G] tay nối lại biển [Em] xa
Ta [C] đi vòng tay lớn [Am] mãi để nối sơn [Em] hà
[D] Mặt đất bao [G] la anh em ta [Em] về
Gặp [Am] nhau mừng nhƣ bão [G] cát quay [Em] cuồng trời rộng
Bàn [B] tay ta [Am] nắm nối tròn một vòng tử [Em] sinh


Cờ nối [G] gió đêm vui nối [Em] ngày
Dòng máu [G] nối con tim đồng [D] loại
Dựng tình [B] ngƣời trong ngày mới
Thành phố [G] nối thôn xa vời [Em] vợi
Ngƣời chết [G] nối linh thiêng vào [D] đời
Và nụ [B] cƣời nối trên [Em] môi


[Em] Từ Bắc vô [G] Nam nối liền nắm [Em] tay
Ta [C] đi từ đồng hoang [Am] vu vƣợt hết núi [Em] đồi
[D] Vƣợt thác cheo [G] leo tay ta vƣợt [Em] đèo
Từ [Am] quê nghèo lên phố [G] lớn nắm [Em] tay nối liền
Biển [B] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh
Biển [B] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh
Biển [B] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh
Biển [B] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh


Cùng nhau chia sẻ niềm đam mê của bản thân với những nốt nhạc, cùng nhau chia sẻ
những kinh nghiệm, hay thắc mắc mọi vấn đề liên quan đến ghita như intro, hợp âm, tab,
outtro, nhạc lý, ... ở đây nha mọi người. ^^
Cùng nhau xây dựng và phát triển 1 cộng đồng Ghita trên Facebook nhé.
_________________________________________________________________________
Nick FB của mình: Quốc Đạt Acoustic

Mục Lục Căn gác trống (hợp âm) .......................................................................................... 5 TÌM LẠI ................................................................................................................ 6 NẾU NHƢ NGÀY ANH DẾN ............................................................................... 7 Con đƣờng tình yêu ................................................................................................ 8 BUC THU TINH THU 2 ........................................................................................ 9 Nối Vòng Tay Lớn ............................................................................................... 10 VET CHN TRON TREN CAT ............................................................................. 11 Cô Tấm ngày nay[A-G] [G-S] [S-Y] .................................................................... 12 Đứa bé - Minh Khang ........................................................................................... 13 HÁT VỚI DÕNG SÔNG ..................................................................................... 14 Ô MÊ LY ............................................................................................................. 15 MẶT TRỜI BÉ CON ........................................................................................... 16 MONG ƢỚC KỈ NIỆM XƢA[A-G] [G-S] [S-Y] ................................................. 17 Nỗi Nhớ Dịu Êm[A-G] [G-S] [S-Y] ..................................................................... 18 PHUONG HONG ................................................................................................. 19 Tình Thơ [A-G] [G-S] [S-Y] ................................................................................ 20 Anh ...................................................................................................................... 21 Búp bê không tình yêu.......................................................................................... 22 Hãy hát lên ........................................................................................................... 23 Quê hƣơng tuổi thơ tôi ......................................................................................... 24 Xe đạp ơi .............................................................................................................. 25 Ngọn đồi chong chóng ......................................................................................... 26 MY LOVE ........................................................................................................... 27 8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em ......................................................................... 28 La con gai that tuyet ............................................................................................. 29 Nồng nàn Hà Nội. NS: ........................................................................................ 30 CÔ BÉ MÙA ĐÔNG_GUITAR ........................................................................... 31 Nhỏ Ơi. ................................................................................................................ 33 NGÀY XƢA ƠI A ............................................................................................... 34 YÊU LẠI TỪ ĐẦU .............................................................................................. 35 Bat chot mot tinh yeu ........................................................................................... 36 EM TRONG MẮT TÔI Nguyễn Đức Cƣờng ...................................................... 37 Bang lang tim ....................................................................................................... 38 Suy nghĩ trong anh. .............................................................................................. 39 Tình khúc "Rƣợu và Bia" ..................................................................................... 40 Dẫu có lỗi lầm ...................................................................................................... 41 Kiếp sinh viên nghèo ( Xẩm sinh viên ) ................................................................ 42 YÊN BÌNH........................................................................................................... 43 Giấc mơ chapi ...................................................................................................... 44 Yêu Lại từ đầu...................................................................................................... 45 Hoa bang lang ...................................................................................................... 46 Nhỏ ơi. ................................................................................................................. 47 CÁNH BUỒM PHIÊU DU .................................................................................. 48
2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->