P. 1
Toan 11 - Hinh Hoc Khong Gian

Toan 11 - Hinh Hoc Khong Gian

|Views: 1,012|Likes:
Được xuất bản bởingocha91
Tong hop hinh hoc khong gian lop 11
Tong hop hinh hoc khong gian lop 11

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: ngocha91 on Sep 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

THPT

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11

www.VNMATH.com

Trang 1

1

TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG
Bài 5. Cho chóp S. ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I , J , K lần lượt là trung điểm của BC, CD, SA. Tìm giao tuyến của: a) ( I JK ) và (SAB) b) ( I JK ) và (SAD ) c) ( I JK ) và (SBC ) d) ( I JK ) và (SBD ) Bài 6. Cho tứ diện ABCD có M, N , P lần lượt nằm trên cạnh AB, AC, BD sao cho MN ∦ BC, MP ∦ AD. Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng: a) ( MNP) và ( ABC ) b) ( MNP) và ( BCD ) c) ( MNP) và ( ACD ) Bài 7. Cho chóp S. ABCD đáy là hình thang đáy lớn AD. Gọi I là trung điểm SA, J ∈ AD : JD = 1 AD; K ∈ SB : SK = 2 BK. Tìm giao tuyến: 4 a) ( I JK ) và ( ABCD ) b) ( I JK ) và (SBD ) c) ( I JK ) và (SBC ) Bài 8. Cho chóp S. ABCD có đáy hình bình hành tâm O. Lấy N , M lần lượt thuộc SA, SB sao cho 1 3 BM = BS; SN = SA. Tìm giao tuyến 4 4 a) (OMN ) và (SAB) b) (OMN ) và (SAD ) c) (OMN ) và (SBC ) d) (OMN ) và (SCD )

Bài 1. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Tìm giao tuyến của: a) (SAC ) và (SBD ) b) (SAB) và (SCD ) c) (SAD ) và (SBC ) Bài 2. Cho tứ diện ABCD có I , J lần lượt là trung điểm AC, BC; K ∈ BD : KD < KB. Tìm giao tuyến của: a) ( I JK ) và ( ACD ) b) ( I JK ) và ( ABD ) Bài 3. Cho chóp S. ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N là trung điểm SB, SD; P ∈ SC : PC < PS. Tìm giao tuyến của: a) (SAC ) và (SBD ) b) ( MNP) và (SBD ) c) ( MNP) và (SAC ) d) ( MNP) và (SAB) e) ( MNP) và (SAD ) f) ( MNP) và ( ABCD ) Bài 4. Cho chóp S. ABCD có đáy là hình thang, AD là đáy lớn. Gọi M, N là trung điểm BC, CD. Tìm giao tuyến của: a) (SAC ) và (SBD ) b) (SMN ) và (SAD ) c) (SAB) và (SCD ) d) (SMN ) và (SAC ) e) (SMN ) và (SAB)

2

TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Bài 3. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình bình hành và M là trung điểm SC. a) Tìm giao điểm I của AM và (SBD ). a) CD và ( MNK ) b) AD và ( MNK ) b) Tìm giao điểm J của SD và ( ABM ). c) Gọi M ∈ AB. Tìm giao điểm của MN và (SBD ). Bài 4. Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm AB, BC; P ∈ BD : PB = 2 PD. Tìm giao điểm của: a) AC và ( MNP) b) BD và ( MNP)

Bài 1. Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm AC, BC. Điểm K ∈ BD : KD < KB. Tìm giao điểm của:

Bài 2. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hinh thang AD BC. M, N là 2 điểm bất kỳ trên SB, SD. Tìm giao điểm: a) SA và ( MCD ) b) MN và (SAC ) c) SA và ( MNC )

ABCD có AD ∦ BC. Tìm thiết diện hình chóp và ( MN I ). ABCD có đáy là hình bình hành. Tìm thiết diện của hình chóp và ( I JK ) Bài 1. CD. SC sao cho DE ∩ AB = I . SE đồng quy Bài 1. Cho chóp S. CMR: SO. CMR: S. AM. MN . Tìm giao điểm: a) SI và ( MNP) b) AC và ( MNP) c) SB và ( MNP) d) BC và ( MNP) Bài 8. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang. K nằm trên SA. I là điểm trên SO. J thuộc đoạn AB. Cho chóp S. a) Tìm giao điểm N của SD và ( ABM) b) O = AC ∩ BD. Cho tứ diện ABCD có M. F lần lượt trên SA. Gọi M ∈ SA. N ∈ SC : SC = 3SN . K là trung điểm BC. ABCD có đáy là hình thang. I trung điểm SA. Bài 4. BC ∦ AD.Trang 2 BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www. ABCD có đáy AB > CD. BC. CD. I . M ∈ SB. ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. ABCD có đáy là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song và I ∈ SA. ABCD có AB ∦ CD. O giao điểm của AC và BD a) Tìm giao điểm N của SC và ( ADM ) b) DM cắt AN tại I . ABC có D. SB. Cho chóp S. FD ∩ AC = K a) Tìm giao tuyến ( ABC ) và ( DEF ) b) CMR: I . Cho chóp S. ABCD có M. P ∈ AD và không là trung điểm AD. Cho chóp S. J . Cho chóp S.VNMATH. AB CD. a) Tìm giao điểm M của SC và ( I JN ) b) CMR: I J . 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY Bài 3. M trung điểm SC. BN đồng quy Bài 4. P ∈ AB : 2 PB = AB. Cho chóp S. Lấy I . Cho chóp S. P ∈ BC. Cho chóp S. N ∈ AD và P nằm bên trong BCD. J . đáy lớn AB. M trung điểm SA.com THPT Bài 5. N lần lượt là trung điểm AB. AC. Cho chóp S. AD và G là trọng tâm SAD. ABCD có đáy là hình bình hành 5 TỔNG HỢP . a) Tìm giao điểm của KI và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của ( I JK ) và (SCD ) 3 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG. Gọi M. a) Tìm giao điểm I của GM và ( ABCD ) b) Tìm giao điểm J của AD và (OMG ) c) Tìm giao diểm K của SA và (OGM) Bài 7. Gọi M. N là trung điểm AD. AB > CD. lấy N tùy ý trên SD. Cho chóp S. EF ∩ BC = J . Gọi I . Tìm giao điểm: a) MP và (SBD ) b) SD và ( MNP) c) SC và ( MNP) Bài 6. ABCD. CD. Cho chóp S. N ∈ AB. Tìm thiết diện của chóp và ( MNP) Bài 3. E. Cho tứ diện ABCD có M ∈ AC. J là trung điểm SA. SA. Tìm thiết diện của chóp và ( BCM) Bài 2. J . SB. K thẳng hàng Bài 2. N là trung điểm SB. N lần lượt là trung điểm của SA. a) Tìm giao tuyến ( I JK ) và (SAB) b) Tìm giao tuyến ( I JK ) và (SAC ) c) Tìm giao tuyến ( I JK ) và (SAD ) d) Tìm giao điểm của SB và ( I JK ) e) Tìm giao điểm của IC và (SJK ) Bài 11. Tìm giao điểm: a) SD và ( IBC ) b) IC và (SBD ) c) SB và ( ICD ) Bài 9. ABCD có AB ∩ CD = E và I . Tìm giao điểm: a) CD và ( ABP) b) MN và ( ABP) c) AP và ( BMN ) Bài 10. CD. Lấy K thuộc đoạn BC. O thẳng hàng 4 THIẾT DIỆN tâm O.

I . ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M. SD. L thẳng hàng Bài 4. (SAB)&(SCD ) b) Lấy M ∈ SC. Q l lượt nằm trên b) Gọi I là trọng tâm ABC. SB. Gọi M. Cho chóp S. (SCD ) và ( I JK ) b) Tìm giao điểm M của SD và ( I JK ) c) Tìm giao điểm N của SA và ( I JK ) Bài 1. J là trọng tâm ABC. ABCD đáy hình thang AB đáy lớn. M ∈ SD. ABCD đáy là hình thang ( AB đáy lớn). SB. ABCD đáy là hình bình hành. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình bình hành. N lần lượt là trung điểm SA. P. Gọi I . N . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ). J trung điểm SA. SD. Cho hình chóp S. CMR: SI giác SABI là hình gì? AB CD. a) CMR: MN CD b) Gọi K là giao điểm MN và PQ. Tứ Bài 3. P lần lượt là trung điểm SB. M ∈ SC. SB. Tứ giác ABMN là hình gì? Bài 2. Q lần lượt là trung điểm BC. Cho hình chóp S. MQ a) CMR: PQ SA CD. a) Tìm giao điểm của CD và ( MNP) b) Tìm giao điểm của SD và ( MNP) c) Tìm giao tuyến của (SBC ) và ( MNP) d) Tìm thiết diện của chóp và ( MNP) Bài 3. giao điểm dùng quan hệ song song: b) Tìm giao tuyến của (SCD ) và ( MHK ) c) Tìm giao điểm N của BC và ( MHK ). ABCD có I . AD. a) Tìm giao tuyến của (SAD )&(SBC ). BC. Cho chóp S. J . N . a) Tìm giao tuyến d của (SAD ) và (SBC ) . SB. P. Cho hình chóp S. Gọi M. SA. Tìm giao điểm N của SD và ( ABM). E. SC. ABD. Gọi M. Tứ giác MHKN là hình gì? Bài 3. a) Tìm giao tuyến ( MNP) và (SAC ) b) Tìm giao điểm SA và ( MNP) c) Xác định thiết diện của chóp và ( MNP) Bài 2.2 Vấn đề 2: Tìm giao tuyến. OC. (SAC ) và (SBI ) b) Tìm giao điểm K của I J và (SAC ) c) Tìm giao điểm L của DJ và (SAC ) d) CMR: A.VNMATH. ABCD đáy là hình bình hành.com Trang 3 Bài 1. Cho chóp S. a) CMR: MN PQ b) Tìm giao điểm P của SC và ( AND ) c) AN cắt DP tại I . J ∈ SA sao cho: JS 1 = . ABCD có AD ∦ BC. Cho hình chóp S. AD sao cho MN SB. Cho tứ diện ABCD có I . Bài 1. I ∈ SA : SA = 3 I A. Cho hình chóp S. K lần lượt là trung điểm AD. SB. N . CD. CMR: I J CD Bài 2. J ∈ SC. K. ABCD có đáy là hình bình bình hành. ABCD có đáy hình thang đáy lớn AB. a) Tìm giao tuyến của (SAD ) và (SBC ) b) Tìm giao điểm E của AB và ( I J M ) c) Tìm giao điểm F của BC và ( I J M ) d) Tìm giao điểm N của SD và ( I J M) e) Gọi H = MN ∩ BD. K là trung điểm AD. CMR: H . a) Tìm giao tuyến (SAB) và (SCD ). M là trung điểm SB. Cho chóp S.1 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ CHÉO NHAU Vấn đề 1: Chứng minh hai đường thẳng song song BC. H . N . SD. F thẳng hàng Bài 5.THPT BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www. J là hai điểm trên AD và SB. có M. NP CD. CMR: SK AD BC Bài 4. Cho chóp S. CMR: I J SM JA 2 6. ABCD. a) Tìm giao tuyến (SAD ) và (SBC ) b) Tìm giao điểm K của I M và (SBC ) c) Tìm giao điểm N của SC và ( I J M ) d) Tìm thiết diện của chóp và ( I J M) 6 6. P trung điểm AB.

SD. I J (SAC ). ABCD đáy là hình bình hành tâm O. đáy là hình bình hành. N .Trang 4 BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www. Cho hình chóp S. E. P là trung điểm SB. NPOM là hình gì? c) Gọi ISD sao cho SD = 4 ID. ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Cho hình chóp S. SA. mặt phẳng (α) Bài 1. a) Tìm giao tuyến ( MEF ) và ( ABCD ) b) Tìm giao điểm BC và ( MEF ) c) Tìm giao điểm SC và ( MEF ) d) Gọi O = ACBD. N . MO (SCD ) (SAD ). Gọi M. SD. Gọi I . N . I J (SAD ). ABCD đáy là hình thoi tâm O. Cho hình chóp S. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không đồng phẳng có tâm lần lượt là I và J . ABCD. Cho hình chóp S. BC. Tìm giao điểm SO và ( MEF ). CMR: MG ( ACD ) Bài 3. N là trọng tâm. SC. CMR: MK (SBC ) Bài 4. Bài 5. Cho hình chóp S. Gọi M. CMR: PI (SBC ). Tứ giác MNPE là c) Tìm giao tuyến ( ANP) và (SMC ) d) Tìm giao điểm SM và ( ANP) Bài 8. ABC. a) Tìm giao điểm E của SA và ( MNP) b) CMR: NP hình gì? ME SB. Cho hình chóp S. Cho SB = AC. N . P là trung điểm AB. a) Tìm giao điểm I của BC và ( AMN ). BC. Cho tứ diện ABCD. Gọi M. SD a) Tìm giao tuyến của (SCD ) và ( MNP) b) Tìm giao điểm của CD và ( MNP) c) Tìm giao điểm của AB và ( MNP) d) Tìm giao tuyến của (SAC ) và ( MNP). Bài 6. ABCD. N . ABCD. CD. PI (SAD ) Bài 5. P là trung điểm SB. OD a) CMR: MN b) CMR: NP Bài 1. suy ra thiết diện của hình chóp và ( MNP). F là trung điểm AB. Gọi M. P lần lượt là trung điểm AB. Thiết diện là hình gì? Bài 4. đáy ADBC. Cho hình chóp S. OD.com THPT d) Xác định thiết diện của hình chóp và ( I JK ). N . MN (SAD ) b) CMR: SB ( MNP). ABCD đáy là hình bình hành tâm O.KSD sao cho SK = KD. a) Tìm giao tuyến ( NPO) và (SCD ). Gọi M. CMR: I J (SAB). ABCD. a) CMR: OJ b) CMR: IO a) CMR: MN ( ABCD ). a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (α). SO. I J (SBD ) ( ADF ) và I J ( BCE) (CEF ) b) Gọi M. MBC sao cho MB = 2 MC. tìm giao điểm J của CD và ( AMN ) b) Tìm giao điểm K của SA và (CMN ) c) Tìm giao tuyến của ( NPK ) và (SAC ) d) Tìm giao điểm của SC và ( NPK ) e) Tìm thiết diện hình chóp và ( AMN ) 7 7.VNMATH. a) CMR: I J (SAD ). P là trung điểm SB. Gọi G là trọng tâm. (SBC ). OJ (SAB) (SCD ). SO. Bài 2. SC ( MNP) c) Gọi I . ABCD đáy là hình bình hành. J là trọng tâm. (SAB) và ( AMN ) b) Tìm giao điểm E của SA và ( MNP) c) CMR: ME PN d) Tìm giao điểm MN và (SCD ) e) Tìm thiết diện hình chóp và ( MNP) Bài 7. N là 2 điểm trên AB. (SAC ) . M là trung điểm AB. Cho hình chóp S. Gọi M. SA.2 Vấn đề 2: Thiết diện song song với một đường thẳng cho trước: và (α) b) Xác định thiết diện của hình chóp và (α) Bài 2. Gọi M. CD. Mặt phẳng (α) qua MN và song song SA. Cho hình chóp S. SC. BC. Cho hình chóp S. Gọi M. CMR: MN 7. J là trung điểm BC. P lần lượt là trung điểm OB.1 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG Vấn đề 1: Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng: c) Gọi M là giao điểm của AI và BD. ABCD đáy là hình bình hành.

Cho hình chóp S. Cho tứ diện ABCD. Xác định thiết diện của tứ diện và mặt phẳng (α) Bài 4. Cho hình chóp S. Q là trung điểm BC. SB. Cho hình chóp S. BI . P là trung điểm SA. CD. Gọi M. ABCD đáy là hình bình hành tâm O. BG. M là trung điểm AD. Cho hình chóp S. ABCD đáy là hình bình hành tâm O. J = AM ∪ SO. a) CMR: ( MNP) SCD. B C a) CMR: AM AM ( AHC ) b) Tìm giao tuyến d của ( AB C ) và ( A BC ) c) CMR: d b) Tìm giao điểm A M và ( AB C ) c) Tìm giao tuyến d của ( AB CD ) và ( BA C ) d) Tìm giao điểm của d với ( AMA ) Bài 2. a) CMR: ( MNP) b) CMR: PQ (SAC ) ( BCE) ( JBE) (SCD ) 9 HÌNH LĂNG TRỤ . Tìm giao tuyến (SKM) và ( MNC ) Bài 4. N . Q là trung điểm DC. Cho chóp cụt tam giác ABC. Xác định thiết diện của tứ diện và mặt phẳng (α). N là trung điểm SA. CC . P là trung điểm BC. CMR: OE (SCD ) .VNMATH. Gọi I . G. BD. N . M là trung điểm BC. Q là trung điểm SA. 8 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG c) Gọi I là giao điểm AM và BD. Cho lăng trụ ABC. SC. Cho tứ diện ABCD. Bài 1.THPT BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www. CMR: SA SB SC = = SA SB SC 10 BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài 2. P. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không đồng phẳng. a) CMR: ( I JG ) b) CMR: PQ a) CMR: (OMN ) Bài 1. Gọi S là điểm đồng quy của 3 đường thẳng AA . ABCD đáy là hình bình hành. AB. K là trung điểm AB. CMR: OI Bài 3. Gọi M. AD. EF. Gọi M. CD. Cho hình chóp S. Gọi I . CMR: I J (SBC ) d) Gọi K ∈ AC. a) CMR: ( ADF ) b) CMR: ( DIK ) b) Gọi I là điểm trên MP. SD. a) CMR: (OMN ) b) CMR: PQ (SBC ) (SBC ) Bài 2. P. Gọi M. JSA sao cho AJ = 2 JS. Mặt phẳng (α) qua M và song song với AC. AD. Xác định thiết diện hình chóp và (α) Bài 3. Gọi M. N . BB . CC . ( BB C C ) Bài 3. SB. N .com Trang 5 qua M và song song BD. ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi H là trung điểm A B . N là điểm bất kỳ trên BC. P. J .HÌNH CHÓP CỤT a) CMR: CB Bài 1. H là trọng tâm CMR: GH (SAD ) (SBD ) b) Tìm giao tuyến (SAB) và (SCD ) c) Tìm giao tuyến của ( MNP) và (SAD ). (SAD ) (SAD ) (SBC ) (SCD ) c) Tìm giao tuyến của (SAC ) và ( I JG ) d) Tìm giao tuyến của ( ACG ) và (SAD ) Bài 5. Cho hình chóp S. AB. đáy là hình bình hành. A B C cạnh bên AA . E ∈ MJ . A B C với ABC là đáy lớn. Điểm M tùy ý trên BC. SA. BB . CD a) CMR: (OMN ) (SBC ) b) Tìm giao điểm I của ON và (SAB) c) Gọi G = SI ∪ BM. ABCD. Gọi M. A B C . Cho lăng trụ ABC. CD. AB. J . CMR: I J ( MNP) d) Gọi J là trung điểm AD. ON . Mặt phẳng chứa (α) MN và CD. ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Suy ra giao điểm của SA và ( MNP) d) Gọi I = AP ∪ SO.

ABCD đáy là hình thang ( AB là đáy lớn). B C đồng phẳng. Cho hình chóp SABC. a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD ) b) Tìm giao điểm SD và ( MNP) c) Tìm thiết diện hình chóp và ( MNP). SB. CMR − → − → − − → AB. N là trung điểm SB. BC a) b) c) d) CMR: I J (SCD ). Các điểm I . BC. SC đồng phẳng. A B C D . J là trung điểm − → − → BB . J M = k JN . Gọi K là giao điểm AD và DA . Cho hình chóp S. Cho hình chóp S. I là giao điểm BD và DB . ABCD đáy là hình bình hành tâm O. KI .A’B’C’D’. ND = −2 NC. Cho 2 tứ diện ABCD. NB = CN . AD. Gọi Q. Bài 5. b . ( I JK ) (SCD ) CMR: ( I JK ) SD Tìm giao điểm AD và ( I JK ) Xác định thiết diện hình chóp và ( I JK ) a) CMR: FO b) CMR: AI (SBC ) ( QEF ) c) Tìm giao điểm J của SC và ( QEF ). CMR: GP (SBD ) Bài 5. CMR: OJ Bài 4. 12 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG . BB = b . F. J là trung điểm AD. CMR hai tứ diện có cùng trọng tâm khi và chỉ khi: − − → − → −→ − − → − → AA + BB + CC + DD = 0 Bài 4. CMR A. NB = −3 NC. Cho lăng trụ ABC. A B C D . SB. J . Cho tứ diện ABCD. CC = − c − → − → − → → → a) Hãy biểu thị B C. N ∈ BC sao − − → − → − − → − → cho: AM = 3 MD. K đồng phẳng Bài 2. P ∈ AD sao cho 2 PD = PA.− c − − → b) G là trọng tâm A B C . MN đồng phẳng. MN . Bài 10. Cho lăng trụ ABC. DC. J . Lấy M ∈ AD. N ∈ CD sao − − → − → −→ −→ cho: MA = −2 MB. N là trung điểm BC. A B C . (SAD ) 11 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN & QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN − → − → − → → − a) CMR: AC + BD = AD + BC b) I . Cho tứ diện ABCD. lấy điểm P ∈ SA.K ∈ B C sao cho: KC = −2KB . Bài 8. Gọi M. CMR: − → − → − → i. K là trung điểm SA. AB + AC + AD = 3 AG Bài 1.− c Bài 7. Cho hình hộp ABCD. A C . Cho hình hộp ABCD. Cho hình chóp S. MN . Thiết diện là hình gì? Bài 6. SD. Gọi I . M ∈ AB. Chứng minh rằng I . I là trung điểm BC. J . E. SB. Gọi M. I . b . Cho tứ diện ABCD: − → − − → − → − → − a) CMR: AB + AD + AA = AC −→ − − → − − → − − → b) CMR: AB + B C + D D = A C Bài 6. Cho hình chóp S. Đặt − − → → − → − → −→ → AA = − a . Lấy M ∈ SA. K thẳng hàng. J . − → − → − → − CMR AC. BC mà − → − → − → − → − → − → I A = k ID. ABCD đáy là hình bình hành. Cho tứ diện ABCD − → − → − → − → − → a) Tìm G sao cho: GA + GB + GC + GD = 0 b) CMR ∀O ta − → − → − → − → − → có:OA + OB + OC + OD = 4OG (G là trọng tâm tứ diện) Bài 3.VNMATH. ABCD đáy là hình bình hành tâm O. CMR: ( I JE) ( ABCD ) d) Tìm thiết diện hình chóp và ( I JF ). A B C . AB + DC = 2 I J − → − → − → − → ii.com THPT Bài 3. PB = k PC. G là trọng tâm tam giác BCD. Biểu thị AG theo − → → − → a . I . P thuộc AD. N ∈ BC → − − → − −→ → 1− sao cho: MB = −2 MA. SC. Bài 9. CMR: 2 − → − → − → − AB. a) CMR: MN (SCD ) b) Tìm giao điểm SA và ( MNP) c) Tìm giao điểm SO và ( MNP) (với O = AC ∪ BD) d) Gọi G là trọng tâm SAB. BC theo − a . Thiết diện là hình gì? d) Gọi J ∈ MN .Trang 6 BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www.

CMR: ( AFC )⊥(SBC ). Cho hình chóp S.VNMATH. AB = a. DE là đường cao của BCD a) CMR: ( ABC )⊥( ADE) b) Vẽ đường cao BF và đường cao BK của ABC và BCD. CMR: I J ⊥( BCD ) . a) CMR: SA⊥( ABCD ). ABCD đáy là hình vuông tâm O cạnh a. Bài 2. SC và (SAD ) c) Vẽ AH ⊥SB. CMR: (SCD )⊥( BDK ) e) Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy. ABCD đáy là hình vuông. CMR: ( BFK )⊥( BCD ) c) Gọi I . cho SA = a. (SCD )⊥(SAD ) b) CMR: (SAC )⊥(SBD ) c) Gọi AI .THPT BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www. SO = a √ AB = a 2. SA = a. SAC. Cho hình chóp đều S. CMR: (SCD )⊥( AI J ) d) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC )&( ABCD ). J là trung điểm AB. Cho √ AB = a. Hai tam giác SAB √ và SAC vuông ở A. a) CMR: BD ⊥SA. Cho hình chóp S. ABCD đáy là hình vuông √ tâm O cạnh a. AJ là đường cao SAB. OJ ⊥SC. ABCD đáy là hình thoi tâm O. (SBC )⊥(SAB). a) CMR: BC ⊥(SAD ). cho SA = a. vuông tâm O . AC ⊥SB b) Vẽ CI ⊥SD. a) CMR: BC ⊥(SAB). CMR: AB⊥(SOI ) d) Kẻ đường cao OJ của SOI . J là trực tâm. ABCD đáy là hình vuông. (SOI )⊥( ABCD ) b) CMR: (SIO)⊥(SCD ) c) Gọi OJ là đường cao SOI . SC ⊥( BDJ ) c) K là trung điểm SB. Gọi I . Cho tứ diện ABCD. CD ⊥(SI J ) b) CMR: (SAD )⊥(SBC ). SO ⊥ ( ABCD ) .com Trang 7 Bài 1. AD = a 2. a) CMR: (SAC )⊥(SBD ). SA = SB = SC = SD. SC ⊥( AHK ) d) CMR: BD ⊥(SAC ) e) Tính góc giữa SD và (SAC ) Bài 5. ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật„ (SAB) ⊥( ABCD ). CMR: SB⊥( ADE) Bài 3. ABCD. CMR: SA⊥OJ Bài 4. SA⊥( ABCD ) a) CMR: (SAB)⊥(SAD ). Bài 6. CMR: OJ ⊥SB d) Gọi BK là đường cao SBC. CD. (SAD )⊥(SCD ) Bài 1. (SBD )&( ABCD ) Bài 3. CMR: (SI M)⊥(SBD ) d) SI = a. (SAB)⊥(SI J ) c) Gọi M là trung điểm BC. Cho hình chóp S. DF là đường cao SBD. AD ⊥( ABC ). CD ⊥(SAD ) b) CMR: BD ⊥(SAC ) c) Kẻ AE⊥SB. Bài 6. a) CMR: SO⊥( ABCD ) b) CMR: BD ⊥(SAC ) c) Gọi I là trung điểm AB. Cho hình vuông ABCD cạnh a. CMR: AH ⊥(SBC ) d) Tính góc giữa AO và (SBD ). SA⊥( ABCD ) a) CMR: (SAC )⊥(SBD ) b) Gọi BE. Cho hình chóp S. SA⊥( ABC ) a) CMR: các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông b) Kẻ đường cao AD của SAB và đường cao AE của SAC. CMR: ADE vuông và SC ⊥ DE. Trên đường thẳng vuông góc ( ABCD ) tại I lấy S. Gọi I là trung điểm AB. CMR: AH ⊥(SBC ). Tính góc giữa (SCD ) và ( ABCD ) Bài 5. Cho hình chóp S. ( AEF )⊥(SAC ) Bài 2. SA⊥( ABCD ). ABCD đáy là hình vuông. AC = 2a 3 a) CMR: SA⊥( ABCD ) b) CMR: BD ⊥SC c) Vẽ AH là đường cao của SAO. O là tâm ABCD. ABCD đáy ABCD √ là hình 3. CMR: SD ⊥( ACI ). AK ⊥SD. Cho hình chóp S. Cho hình chóp S. CMR: OK ⊥OI d) Tính góc giữa SA và ( ABCD ) 13 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC Bài 4. Cho hình chóp S. ABC đáy là ABC vuông cân tại B. Cho hình chóp S. SA⊥( ABCD ) và SA = a 3 a) CMR: các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông b) Tính góc giữa SD và ( ABCD ).

O là tâm hình vuông ABCD. SB) Bài 1. CE = a 2 nằm cùng phía với 2 mặt phẳng (α). a) CMR: SC ⊥( DBK ) b) Tính d( A. a) CMR: các mặt bên hình chóp là các tam giác vuông b) CMR: BD ⊥SC c) Tính góc giữa SC&( ABCD ). Tìm góc giữa ( ABC ) và ( β).com THPT b) AH là đường cao CMR: AH ⊥(SBC ). ABCD đáy là hình vuông cạnh a tâm O.SA⊥( ABCD ) và SA = 2a. Cho hình chóp S. đường cao a 3. CD. a) CMR: (SI J )⊥(SAB) b) Tính d(O. BE = 2a. Cho tam giác √ABC cân. CMR: AH ⊥ BD. a) Tìm x để tam giác DEF vuông tại D. Cho hình chóp S. Cho tam giác ABC đều cạnh a. J là trung điểm AB. AC = SA = 2a và SA⊥( ABC ) a) CMR: (SAB)⊥(SBC ) b) Tính d( A. BC ⊥( β). (SAD )⊥( ABCD ). Cho tứ diện SABC. (SCD )) c) Tính d(SC. F nằm cùng phía đối với mặt phẳng chứa ABC sao cho DA = a. AK ⊥(SCD ) c) CMR: (SAC )⊥( AHK ) d) Tính góc giữa (SAC ) và (SCD ) (biết SA = a) Bài 8. . C là hình chiếu của E. Từ các đỉnh A. F lên ( β) sao cho tam giác ABF là tam giác a đều cạnh a. CMR: AI ⊥ AC b) Tính diện tích tam giác ABC. ABC vuông cân tại B. Tính d(O. B. d(O. Bài 3. a) CMR tam giác ADE vuông.HÌNH CHIẾU c) Tính góc giữa ( ABC ) và ( β). d( I .VNMATH. (SBC )). (SBC )) Bài 2. (SBD )&( ABCD ) d) Tính góc giữa (SCD )&( ABCD ). Lấy D. Bài 2. E. Gọi I . d( AB. d( AD. tìm góc giữa ( ABC ) và ( DEF ). góc A = 60o . Cho (SAB)⊥( ABCD ). a) CMR: SA⊥( ABCD ). SA⊥( ABCD ). D là hình chiếu của A lên ( β) sao cho tam giác DBC vuông tại D. Cho tam giác ABC đều cạnh a. b) Với x vừa tìm được ở câu trên. đáy BC = 3a. (SBC )) b) Tính d( AD. SA = a. SC ). BE = . ABCD đều. (SDC )). BD ⊥(SAC ) b) Gọi AH . Bài 4. CF = a. BD ). Trên √đường vuông góc với (α) tại B. dựng BK ⊥SC. ABCD đáy là hình vuông cạnh a tâm O.Trang 8 BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 www. Cho hình chóp S. SD ) Bài 4. d( A. cạnh bên bằng 2a. (SBC )⊥( AHC ) c) CMR: DH ⊥SB d) Tính góc giữa (SAC ) và (SAD ) Bài 7. Cho hình chóp S. Bài 1. BK ) 15 DIỆN TÍCH . a) Tính d(O. CF = x. ABCD đáy là hình thoi tâm O cạnh a. Cho hình chóp S. 2 a) Gọi I = BC ∪ EF. Cho tam giác ABC có B. cạnh đáy bằng a. C vẽ các nửa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa ABC. b) Tính diện tích tam giác ADE. AK là đường cao. Tính diện tích hình chiếu của SCD trên ( ABCD ) 14 KHOẢNG CÁCH Bài 3. C √ 2 vẽ BD = a . đường cao SO = a. (SBC )) c) Gọi O là trung điểm AC. c) Tìm góc giữa ( ADE) và (α). nằm trong mặt phẳng. (SCD )). (SBC )) c) Tính d( BD. ABCD đáy là hình vuông cạnh a tâm O.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->