P. 1
ket hop phap luat va dao duc trong quan ly nha nuoc o viet nam hien nay - Tại 123doc.vn

ket hop phap luat va dao duc trong quan ly nha nuoc o viet nam hien nay - Tại 123doc.vn

|Views: 17|Likes:
Được xuất bản bởiVũ Thảo Hiền

More info:

Published by: Vũ Thảo Hiền on Oct 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

KẾT HỢP PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành

: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT

tùy thuộc vào điều kiện kinh tế. xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp. đoàn kết. Có thể nói. Khi các QHXH ngày càng phát triển đa dạng và phong phú thì bên cạnh việc sử dụng các chuẩn mực đạo đức để điều chỉnh xã hội.. đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức). các triều đại phong kiến đã từng bước để ý đến việc xây dựng pháp luật nhằm thể chế hóa những chuẩn mực đạo đức làm công cụ để điều chỉnh QHXH mang tính công quyền. do chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quan điểm Phật giáo. Tính cấp thiết của đề tài Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước. Chính vì vậy. đạo đức giữ vai trò to lớn trong điều chỉnh các QHXH. an dân từ ngàn xưa của các nhà nước.2 MỞ ĐẦU 1. hàng loạt QHXH đã được điều chỉnh bằng hệ thống quy phạm đạo đức. là pháp trị (quản lý xã hội bằng pháp luật) hoặc kết hợp cả hai phương thức đó. Bước sang thời kỳ Pháp thuộc. thấm đẫm trong tư tưởng đối nhân xử thế của người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. tương ái. trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến. trọng nghĩa. Cùng với nền văn hóa lúa nước: tương thân. khoan dung. chúng ta đặc biệt ghi nhận vai trò của triều Lê (Tiền Lê) với đại biểu Lê Thánh Tông (1442-1497) – Người đã kết hợp nhuần nhuyễn đạo đức với pháp luật trong thuật trị nước của mình. sự tàn bạo và hà khắc của pháp luật đô hộ lại càng làm nhân dân có chung tâm lý xa luật.. sợ luật bởi sự bóc lột và . Dưới mỗi triều đại. nhân hòa. hiệu quả. Ở Việt Nam. Nho giáo nên phương thức cai trị xã hội bằng pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật còn bị xem nhẹ. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam. đạo đức đã len lỏi đến từng mối QHXH. văn hóa.

bởi sự bất bình đẳng giữa địa vị của người mất nước và kẻ cướp nước.. vì nhân dân phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là thứ pháp luật thống trị. cứu nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức"[9. đạo đức XHCN chính là cơ sở xây dựng nhà nước XHCN của nhân dân. khẳng định vai trò. Song không nên đề cao một chiều đến mức tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật. vì nhân dân . tôn trọng và thực hiện pháp luật. tr. sức của. do nhân dân. giữ nước. mà bỏ qua vai trò hỗ trợ của các quy tắc xã hội khác như đạo đức. Tư tưởng hiến trị.13]. Quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đạo đức công chức góp phần ngăn chặn sự thoái hóa của người thực thi quyền lực nhà nước.. Bước ngoặt có tính lịch sử của thuật dựng nước. do nhân dân. bổ sung năm 2001 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp 1992) khẳng định: "Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. cứu dân cũng đồng thời là quá trình nhận thức. Song. tập quán tốt đẹp và các quy tắc . pháp trị kết hợp với đạo đức của Người là yếu tố quyết định sự ra đời và phát triển không ngừng của hệ thống pháp luật XHCN ở Việt Nam hiện nay. chính Người cũng là điển hình mẫu mực trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật và đạo đức. Xây dựng NNPQ là nhấn mạnh vai trò của pháp luật. đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Đạo đức công dân giúp cho mỗi người tự giác nhận thức. phong tục. coi pháp luật là yếu tố duy nhất để điều chỉnh các QHXH. xây dựng đất nước phồn thịnh bằng pháp luật gắn liền với công lao và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở Người. nhưng phát huy tối đa vai trò của đạo đức trong xây dựng đời sống mới. Hiến pháp 1992 sửa đổi. Tại Điều 2. xa rời những giá trị nhân văn bảo vệ quyền con người và tất yếu nó bị nhân dân phản đối. Đặc biệt.3 khai thác kiệt quệ sức người. giá trị của pháp luật trong dựng nước và giữ nước.

hàng loạt các văn bản pháp luật của nhà nước đã thể hiện sự pháp luật hóa những giá trị đạo đức thành chuẩn mực pháp luật để điều chỉnh những quan hệ phát triển không ngừng của đời sống xã hội như Luật Hôn nhân và gia đình (2000). khó có thể đạt tới chuẩn mực của "văn hóa pháp lý".4 tôn giáo tiến bộ. đánh giá của nhà nước về vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó. Pháp lệnh cán bộ công chức (2003)... pháp luật xơ cứng và khó có thể thực hiện trong đời sống thực tế bằng sự tự giác. Ở mối quan hệ này ta thấy. bằng niềm tin. xây dựng bảo tồn những phong tục tập quán có ý nghĩa trong hình thành và phát triển nhân cách con người mới lại một lần nữa thể hiện sự nhìn nhận. do nhân dân. Đạo đức và các quy tắc xã hội khác sẽ bổ sung và lấp vào các khoảng trống trong các QHXH mà pháp luật chưa vươn tới được. Những năm gần đây. giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" là một bằng chứng hết sức sâu sắc và rõ ràng trong việc Đảng và Nhà nước nhận định vai trò to lớn của sự kết hợp giữa pháp luật với đạo đức khi xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. Trong đạo đức cũng phải có pháp luật. mất đi sự bảo hộ cho các chuẩn mực đạo đức tồn tại và phát triển lâu bền. Bởi vì pháp luật chỉ tập trung đáp ứng được trong điều chỉnh những QHXH cơ bản và quan trọng liên quan tới lợi ích và vận mệnh của toàn bộ quốc gia. Luật Lao động (2002).. thiếu pháp luật đạo đức mất sự định hướng để phát triển các giá trị bên trong của mình. vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền. Luật Dân sự (2005).. thiếu đạo đức. sự thừa nhận và khuyến khích của nhà nước đối với xây dựng hương ước mới. trong pháp luật phải có đạo đức. Có thể thấy giữa pháp luật và đạo đức luôn có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với nhau. .

thống nhất cả về lý luận và thực tiễn để có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát và hữu hiệu. . nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách lâu dài. .Hoàng Thị Kim Quế (chủ nhiệm) "Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay ". Đề tài khoa học cấp bộ. tr. . Ở góc độ này có thể kể ra một số công trình nghiên cứu khoa học sau đây. Hiệu quả của sự kết hợp pháp luật và đạo đức trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội cũng là rất khác nhau. 2002. 2002.46-49. “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam ” Luận văn Thạc sĩ Luật học Đại học Quốc gia Hà Nội.5 Tuy nhiên. tr. Xuất phát từ những lý do phân tích nêu trên. Tạp chí Khoa học chính trị.Trần Hậu Thành và Lê Thị Hoài Thanh. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Sự kết hợp giữa pháp luật và đạo đức trong QLNN là một vấn đề đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. số 6-2000.36-38. số 5-1998. -Trần Hậu Thành. tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: "Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay" để làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật học. đem lại lợi ích thiết thực cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. việc xây dựng thành một hệ thống chuẩn mực các giá trị đạo đức mới-đạo đức cách mạng còn là công việc phức tạp và nhạy cảm trong đời sống chính trị hiện nay. Tạp chí Giáo dục lý luận. sự tác động qua lại giữa chúng khi điều chỉnh các QHXH hoặc nghiên cứu mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội nói chung.Hoàng Xuân Châu. . "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ". "Về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật". Hầu hết các tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu sự giống và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức.

"Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức ở Việt Nam". Xã hội và pháp luật. .Phan Văn Tỉnh. tr.64-70.tr 4-6.Triệu Vũ. Học viện CTQG Hồ Chí Minh. đạo đức và lợi ích công dân ". .6 . 2002. số 11-1993. 2003. Hà Nội.Công trình nghiên cứu của GS.Nguyễn Quốc Việt. "Bảo lưu các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay ". Luận văn thạc sĩ Luật học Đại học Luật Hà Nội. về những ảnh hưởng. Ngoài ra có một số tác giả nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nhưng giới hạn trong phạm vi tư tưởng Hồ Chí Minh như: . "Đạo đức truyền thống của dân tộc là môi trường thuận lợi của việc thực hiện pháp luật ". 1994. Tạp chí Giáo dục lý luận. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Thành Duy " Pháp luật và đạo đức trong triết lý phát triển ở Việt Nam".17-21. tr. . . số 8-2002. tác động của đạo đức trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật giai đoạn hiện nay bao gồm: . Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Nhóm công trình nghiên cứu về vai trò. Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài nghiên cứu cấp khoa Luật. số 3-1995. Luận văn thạc sĩ Luật học. "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội". Nxb Chính trị quốc gia. "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức". "Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa đức trị và pháp trị trong quản lý xã hội".Lương Hồng Quang.Thành Duy "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.Lê Thị Hoài Thanh "Quan điểm Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật". . Tạp chí Quốc phòng toàn dân.Nguyễn Văn Năm.Vũ Khiêu và PGS. tr. .Hoàng Thị Kim Quế.24-26. . số 6-2000. 2002.

trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về những vấn đề lý luận về QLNN. 3.chính trị . kế thừa trong việc xây dựng và phát triển công trình khoa học của mình theo hướng kết hợp pháp luật với đạo đức với tư cách là một phương thức quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay. .Để đạt được mục đích trên. về đạo đức. luận văn phân tích và lý giải vai trò to lớn của pháp luật và của đạo đức trong QLNN.Trên cơ sở lý luận về nhà nước và pháp luật. Hai là. của đạo đức trong xây dựng và quản lý xã hội. làm rõ sự thiết yếu phải kết hợp pháp luật với đạo đức trong điều kiện chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . vì nhân dân trong điều kiện lịch sử kinh tế . luận văn bước đầu nghiên cứu làm sáng tỏ sự cần thiết phải kết hợp pháp luật với đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . 4. là cơ sở lý luận cho tác giả nghiên cứu. 5. luận văn có nhiệm vụ: Một là. phải đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của sự kết hợp khoa học . về pháp luật.văn hóa đặc thù của Việt Nam. đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức kết hợp giữa pháp luật với đạo đức.biện chứng này. từ đó đưa ra phương thức kết hợp giữa pháp luật và đạo đức để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý nhà nước. kiến giải vai trò của pháp luật. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu. đặc biệt là trong giai đoạn chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay. Ba là.7 Những công trình khoa học kể trên là nguồn tư liệu. do nhân dân.

luận văn gồm 2 chương. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn là các phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học xã hội: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn. quan điểm của Đảng ta về lý luận nhà nước. 5 tiết. vì nhân dân hiện nay. 6. phương pháp tâm lý xã hội. . do nhân dân. tư tưởng Hồ Chí Minh. . phương pháp hệ thống. về đạo đức. . phương pháp so sánh.8 Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác . pháp luật và lý luận về QLNN. . 7. do nhân dân.Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước. đường lối. phương pháp phân tích và tổng hợp. toàn diện thực trạng về sự kết hợp pháp luật với đạo đức trong QLNN ở Việt Nam hiện nay.. lịch sử cụ thể.Đánh giá một cách hệ thống.Lý giải sự cần thiết phải kết hợp giữa pháp luật với đạo đức trong QLNN đặc biệt là trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân.Đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo kết hợp pháp luật với đạo đức trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay. kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.Lênin. Những điểm mới của luận văn . phương pháp xã hội học. về pháp luật. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu..

Nxb Lao động xã hội. Đỗ Huy (2002). Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. Từ điển thuật ngữ hành chính. Nxb Công an nhân dân. 13. 14. Trần Trọng Kim (2001). Đảng Cộng sản Việt Nam (1997). Đạo đức học . Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). 3. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2006). Hoàng Xuân Châu (2002). 10. 5. Nguyễn Thị Kim Thảo (2002). 2. Nxb Chính trị quốc gia. Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2003). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Tô Tử Hạ. 9. Nxb Văn hóa. Luận văn thạc sĩ Luật học. Nho giáo. Đại học Luật Hà Nội (2002). Hà Nội. Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng. . Hà Nội. Giáo trình lý luận chung về Nhà nước Pháp luật. Mai Hữu Khuê. Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 3. Hà Nội. Hà Nội. 4. Nxb Khoa học xã hội. Hiến pháp Việt Nam (2002). Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996).9 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 8. Nxb Chính trị quốc gia. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. 6. Nxb Lao động. Hội Luật gia Việt Nam (2000). Hà Nội. Nxb Lao động. Luật Hôn nhân và gia đình (2000).Mỹ học & đời sống văn hóa nghệ thuật . 12. Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 11. Nxb Chính trị quốc gia. Trần Anh Tuấn. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nhà nước và pháp luật. 7. Hà Nội. Đạo đức trong nền công vụ. Bùi Văn Nhơn (2002). Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. Văn kiện hội nghị lần thứ 3.

Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học. Báo người cao tuổi. Hà Nội. Toàn tập. Từ điển tiếng Việt. do nhân dân. Tập 12. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. (7). Hà Nội. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta. Luật Hình sự (1999). Tạp chí Triết học. Hoàng Thị Kim Quế (2002). Nxb Lý luận chính trị. "Xu hướng vận động và phát triển của pháp luật và đạo đức ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử". Nxb Giáo dục.10 15. Nxb Chính trị quốc gia. Hoàng Thị Kim Quế (2002). Hồ Chí Minh (2002). Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Chính trị Quốc gia. tr.31. Tập 25. 29. Nxb Chính trị quốc gia. Toàn tập. Hà Nội. C. đi ăn cướp!!”. C. 18. Nhật ký trong tù. (327). (7). 30.Ăngghen (1960). 31. Nxb Chính trị quốc gia.. 19.Ăngghen (1993). Tạp chí Dân chủ và pháp luật. 20. Nxb Chính trị quốc gia. Tập 2. Quốc Triều hình luật (1995). 21. Hà Nội. Hà Nội.Ph. (12). Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.1.Mác .Mác (1960). Tập 23. 28. Hà Nội. PV (2005). Hà Nội. 24. 27. "Vấn đề kết hợp quản lý xã hội bằng pháp luật với giáo dục và nâng cao đạo đức ở nước ta hiện nay"..17. 22. Hồ Chí Minh (2002). . tr 13. Hồ Chí Minh (1993).Mác . Nxb Sự thật. C. Nghị định 17/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội. Nxb Đà Nẵng. 16. Luật Dân sự (2005) Nxb Chính trị quốc gia. "Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội". Nxb Sự thật. quyển II.Ph. tr. 17. Tập 9. Hoàng Phê (chủ biên) (1997). "Con nhà giàu. Hoàng Thị Kim Quế (1999). 23. Tư bản. Hà Nội. Hà Nội. Toàn tập. 25. Hà Nội. 26. Hoàng Thị Kim Quế (2002). Trần Hậu Thành (2005). tr. vì nhân dân. Toàn tập.

Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội.11 32. Đạo đức học Phương Đông cổ đại. Trung tâm Khoa học và Xã hội nhân văn. Nxb Văn học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. chuẩn giá trị xã hội. Nxb Khoa học xã hội. Huỳnh Khắc Vinh (chủ biên) (2001). 36. Vũ Tình (1998). Viện Triết học (2003). 33. Theo những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI ( Phần 1). Giáo trình lý luận Nhà nước. Ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến đối với con người hiện nay. Gốc và nghĩa từ tiếng Việt thông dụng. Nxb Chính trị quốc gia. Tập 1. Nxb Văn hóa thông tin. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam . 39. 40. Nguyễn Bình Yên (2002). Hà Nội. 34. 37. Trường Đại học Luật Hà Nội (1997). 41. đạo đức. 38. . Thông tấn xã Việt Nam (2003). Hà Nội. Trường Đại học Luật Hà Nội (2005). Nxb Chính trị quốc gia. Vũ Xuân Thái (1998). Nxb Chính trị quốc gia.pháp lý. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam. Nxb Công an nhân dân. Tài liệu tham khảo đặc biệt. Hà Nội. Hà Nội. Nxb Công an nhân dân. Nguyễn Cửu Việt (1997). Luận ngữ. Hà Nội. Một số vấn đề về lối sống. Hà Nội. 35. Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Khổng Tử (2002).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->