P. 1
ket hop phap luat va dao duc trong quan ly nha nuoc o viet nam hien nay - Tại 123doc.vn

ket hop phap luat va dao duc trong quan ly nha nuoc o viet nam hien nay - Tại 123doc.vn

|Views: 17|Likes:
Được xuất bản bởiVũ Thảo Hiền

More info:

Published by: Vũ Thảo Hiền on Oct 24, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

KẾT HỢP PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành

: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT

hiệu quả. thấm đẫm trong tư tưởng đối nhân xử thế của người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. chúng ta đặc biệt ghi nhận vai trò của triều Lê (Tiền Lê) với đại biểu Lê Thánh Tông (1442-1497) – Người đã kết hợp nhuần nhuyễn đạo đức với pháp luật trong thuật trị nước của mình. đạo đức đã len lỏi đến từng mối QHXH.. xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp. trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến. tùy thuộc vào điều kiện kinh tế. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam. văn hóa. tương ái. Ở Việt Nam. khoan dung. Khi các QHXH ngày càng phát triển đa dạng và phong phú thì bên cạnh việc sử dụng các chuẩn mực đạo đức để điều chỉnh xã hội. đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức). Dưới mỗi triều đại. là pháp trị (quản lý xã hội bằng pháp luật) hoặc kết hợp cả hai phương thức đó. Nho giáo nên phương thức cai trị xã hội bằng pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật còn bị xem nhẹ. Bước sang thời kỳ Pháp thuộc.. an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. do chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quan điểm Phật giáo. Cùng với nền văn hóa lúa nước: tương thân. sự tàn bạo và hà khắc của pháp luật đô hộ lại càng làm nhân dân có chung tâm lý xa luật. đoàn kết. các triều đại phong kiến đã từng bước để ý đến việc xây dựng pháp luật nhằm thể chế hóa những chuẩn mực đạo đức làm công cụ để điều chỉnh QHXH mang tính công quyền. Có thể nói. trọng nghĩa. đạo đức giữ vai trò to lớn trong điều chỉnh các QHXH.2 MỞ ĐẦU 1. Chính vì vậy. hàng loạt QHXH đã được điều chỉnh bằng hệ thống quy phạm đạo đức. Tính cấp thiết của đề tài Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước. nhân hòa. sợ luật bởi sự bóc lột và .

cứu dân cũng đồng thời là quá trình nhận thức. cứu nước. bởi sự bất bình đẳng giữa địa vị của người mất nước và kẻ cướp nước. do nhân dân. Tại Điều 2. mà bỏ qua vai trò hỗ trợ của các quy tắc xã hội khác như đạo đức. Xây dựng NNPQ là nhấn mạnh vai trò của pháp luật.. Tư tưởng hiến trị. Bước ngoặt có tính lịch sử của thuật dựng nước. tr. phong tục. giá trị của pháp luật trong dựng nước và giữ nước. Song. giữ nước. đi tìm con đường giải phóng dân tộc. tập quán tốt đẹp và các quy tắc . chính Người cũng là điển hình mẫu mực trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật và đạo đức. vì nhân dân phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam.13]. pháp trị kết hợp với đạo đức của Người là yếu tố quyết định sự ra đời và phát triển không ngừng của hệ thống pháp luật XHCN ở Việt Nam hiện nay. tôn trọng và thực hiện pháp luật. Đạo đức công chức góp phần ngăn chặn sự thoái hóa của người thực thi quyền lực nhà nước. vì nhân dân . xa rời những giá trị nhân văn bảo vệ quyền con người và tất yếu nó bị nhân dân phản đối. sức của. do nhân dân. Đạo đức công dân giúp cho mỗi người tự giác nhận thức. Đặc biệt. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức"[9. Hiến pháp 1992 sửa đổi. bổ sung năm 2001 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp 1992) khẳng định: "Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. Ở Người. xây dựng đất nước phồn thịnh bằng pháp luật gắn liền với công lao và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thứ pháp luật thống trị. khẳng định vai trò. coi pháp luật là yếu tố duy nhất để điều chỉnh các QHXH. Song không nên đề cao một chiều đến mức tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật. nhưng phát huy tối đa vai trò của đạo đức trong xây dựng đời sống mới.. đạo đức XHCN chính là cơ sở xây dựng nhà nước XHCN của nhân dân. Quản lý nhà nước bằng pháp luật.3 khai thác kiệt quệ sức người.

Trong đạo đức cũng phải có pháp luật.. Đạo đức và các quy tắc xã hội khác sẽ bổ sung và lấp vào các khoảng trống trong các QHXH mà pháp luật chưa vươn tới được. giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" là một bằng chứng hết sức sâu sắc và rõ ràng trong việc Đảng và Nhà nước nhận định vai trò to lớn của sự kết hợp giữa pháp luật với đạo đức khi xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. thiếu đạo đức. Ở mối quan hệ này ta thấy. Có thể thấy giữa pháp luật và đạo đức luôn có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với nhau. Bên cạnh đó. xây dựng bảo tồn những phong tục tập quán có ý nghĩa trong hình thành và phát triển nhân cách con người mới lại một lần nữa thể hiện sự nhìn nhận. do nhân dân. khó có thể đạt tới chuẩn mực của "văn hóa pháp lý". thiếu pháp luật đạo đức mất sự định hướng để phát triển các giá trị bên trong của mình. Những năm gần đây. Pháp lệnh cán bộ công chức (2003). hàng loạt các văn bản pháp luật của nhà nước đã thể hiện sự pháp luật hóa những giá trị đạo đức thành chuẩn mực pháp luật để điều chỉnh những quan hệ phát triển không ngừng của đời sống xã hội như Luật Hôn nhân và gia đình (2000).. mất đi sự bảo hộ cho các chuẩn mực đạo đức tồn tại và phát triển lâu bền. pháp luật xơ cứng và khó có thể thực hiện trong đời sống thực tế bằng sự tự giác. trong pháp luật phải có đạo đức.4 tôn giáo tiến bộ.. sự thừa nhận và khuyến khích của nhà nước đối với xây dựng hương ước mới. đánh giá của nhà nước về vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. Bởi vì pháp luật chỉ tập trung đáp ứng được trong điều chỉnh những QHXH cơ bản và quan trọng liên quan tới lợi ích và vận mệnh của toàn bộ quốc gia. Luật Dân sự (2005). . vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền. Luật Lao động (2002). bằng niềm tin..

Tình hình nghiên cứu đề tài Sự kết hợp giữa pháp luật và đạo đức trong QLNN là một vấn đề đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Ở góc độ này có thể kể ra một số công trình nghiên cứu khoa học sau đây. Đề tài khoa học cấp bộ. Hầu hết các tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu sự giống và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức. tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: "Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay" để làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật học. . "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ". -Trần Hậu Thành.Trần Hậu Thành và Lê Thị Hoài Thanh.36-38. nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách lâu dài. "Về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật".Hoàng Xuân Châu. việc xây dựng thành một hệ thống chuẩn mực các giá trị đạo đức mới-đạo đức cách mạng còn là công việc phức tạp và nhạy cảm trong đời sống chính trị hiện nay. . Tạp chí Giáo dục lý luận. sự tác động qua lại giữa chúng khi điều chỉnh các QHXH hoặc nghiên cứu mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội nói chung. Hiệu quả của sự kết hợp pháp luật và đạo đức trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội cũng là rất khác nhau. số 5-1998. tr. “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam ” Luận văn Thạc sĩ Luật học Đại học Quốc gia Hà Nội.Hoàng Thị Kim Quế (chủ nhiệm) "Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay ". . đem lại lợi ích thiết thực cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Xuất phát từ những lý do phân tích nêu trên. 2002.5 Tuy nhiên. 2. số 6-2000. . tr. thống nhất cả về lý luận và thực tiễn để có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát và hữu hiệu. 2002. Tạp chí Khoa học chính trị.46-49.

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.Lương Hồng Quang.tr 4-6. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. . . 2002. số 6-2000.64-70. tr. Tạp chí Quốc phòng toàn dân.Nguyễn Văn Năm. .17-21. 2003. đạo đức và lợi ích công dân ".Công trình nghiên cứu của GS. 1994. Hà Nội. . Nxb Chính trị quốc gia. tác động của đạo đức trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật giai đoạn hiện nay bao gồm: .Thành Duy "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Luận văn thạc sĩ Luật học. . tr. Học viện CTQG Hồ Chí Minh. số 11-1993.Lê Thị Hoài Thanh "Quan điểm Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật". "Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa đức trị và pháp trị trong quản lý xã hội". về những ảnh hưởng. "Đạo đức truyền thống của dân tộc là môi trường thuận lợi của việc thực hiện pháp luật ".Phan Văn Tỉnh. "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức".Vũ Khiêu và PGS. số 3-1995.Nguyễn Quốc Việt. Thành Duy " Pháp luật và đạo đức trong triết lý phát triển ở Việt Nam". "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội". Xã hội và pháp luật. Đề tài nghiên cứu cấp khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội. "Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức ở Việt Nam". Tạp chí Giáo dục lý luận. Nhóm công trình nghiên cứu về vai trò. số 8-2002. . "Bảo lưu các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay ".24-26. 2002. Ngoài ra có một số tác giả nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nhưng giới hạn trong phạm vi tư tưởng Hồ Chí Minh như: .6 . . Luận văn thạc sĩ Luật học Đại học Luật Hà Nội.Hoàng Thị Kim Quế. tr.Triệu Vũ.

của đạo đức trong xây dựng và quản lý xã hội. 5. 3. đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức kết hợp giữa pháp luật với đạo đức. do nhân dân. luận văn phân tích và lý giải vai trò to lớn của pháp luật và của đạo đức trong QLNN. . Ba là. kế thừa trong việc xây dựng và phát triển công trình khoa học của mình theo hướng kết hợp pháp luật với đạo đức với tư cách là một phương thức quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 4. là cơ sở lý luận cho tác giả nghiên cứu.chính trị . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu. làm rõ sự thiết yếu phải kết hợp pháp luật với đạo đức trong điều kiện chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . về đạo đức. từ đó đưa ra phương thức kết hợp giữa pháp luật và đạo đức để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý nhà nước. luận văn có nhiệm vụ: Một là. vì nhân dân trong điều kiện lịch sử kinh tế . luận văn bước đầu nghiên cứu làm sáng tỏ sự cần thiết phải kết hợp pháp luật với đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay. trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về những vấn đề lý luận về QLNN.7 Những công trình khoa học kể trên là nguồn tư liệu. Hai là.Để đạt được mục đích trên.biện chứng này. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . phải đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của sự kết hợp khoa học .văn hóa đặc thù của Việt Nam. đặc biệt là trong giai đoạn chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay. kiến giải vai trò của pháp luật.Trên cơ sở lý luận về nhà nước và pháp luật. về pháp luật.

kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.8 Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác .. phương pháp tâm lý xã hội. về đạo đức. về pháp luật. 5 tiết.Đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo kết hợp pháp luật với đạo đức trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. lịch sử cụ thể. luận văn gồm 2 chương. phương pháp hệ thống.. tư tưởng Hồ Chí Minh. . phương pháp so sánh. phương pháp phân tích và tổng hợp. . . 6.Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước. đường lối. pháp luật và lý luận về QLNN.Lý giải sự cần thiết phải kết hợp giữa pháp luật với đạo đức trong QLNN đặc biệt là trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân.Đánh giá một cách hệ thống. toàn diện thực trạng về sự kết hợp pháp luật với đạo đức trong QLNN ở Việt Nam hiện nay. vì nhân dân hiện nay. . Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn là các phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học xã hội: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn. phương pháp xã hội học. 7. vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Những điểm mới của luận văn . do nhân dân. do nhân dân.Lênin. quan điểm của Đảng ta về lý luận nhà nước.

3. Tô Tử Hạ. 10. Từ điển thuật ngữ hành chính. Hội Luật gia Việt Nam (2000). Đại học Quốc gia Hà Nội. Trần Anh Tuấn. Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội.9 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Mai Hữu Khuê. Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII. Hoàng Xuân Châu (2002). Hà Nội. Hà Nội. Nhà nước và pháp luật. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2006). 6. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. Hà Nội. Nxb Văn hóa. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. . Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Nxb Lao động. Nxb Chính trị quốc gia. 9. Nguyễn Thị Kim Thảo (2002). Nxb Chính trị quốc gia. Đạo đức học . Luật Hôn nhân và gia đình (2000). 5. Nxb Lao động xã hội. Hiến pháp Việt Nam (2002). Hà Nội. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2003). Hà Nội. Luận văn thạc sĩ Luật học. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Hà Nội. 11. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Trần Trọng Kim (2001). Văn kiện hội nghị lần thứ 3. 13. Nxb Công an nhân dân. 7. Nho giáo. Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 4.Mỹ học & đời sống văn hóa nghệ thuật . Nxb Chính trị quốc gia. 2. Đại học Luật Hà Nội (2002). 14. Giáo trình lý luận chung về Nhà nước Pháp luật. Nxb Lao động. Nxb Chính trị quốc gia. Đỗ Huy (2002). Bùi Văn Nhơn (2002). Đảng Cộng sản Việt Nam (1997). 8. 12. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. Hà Nội. Đạo đức trong nền công vụ. Tập 3.

25.Mác . Nxb Lý luận chính trị. "Con nhà giàu. Nhật ký trong tù. Hồ Chí Minh (2002). Hồ Chí Minh (2002). Nxb Chính trị quốc gia. quyển II. Tạp chí Triết học. Hà Nội. Tập 9.. 23. 27. đi ăn cướp!!”. tr. "Xu hướng vận động và phát triển của pháp luật và đạo đức ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử". Hà Nội. Tập 23. 21. Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia.. Nxb Giáo dục. Hà Nội.17. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. "Vấn đề kết hợp quản lý xã hội bằng pháp luật với giáo dục và nâng cao đạo đức ở nước ta hiện nay". Hoàng Thị Kim Quế (2002). 24. (12). Quốc Triều hình luật (1995). Hoàng Thị Kim Quế (2002). (7). PV (2005). 17. 16. Hồ Chí Minh (1993). tr. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta. (327). 22. 26. Hà Nội. Báo người cao tuổi. Hà Nội.Ăngghen (1993). Hà Nội.10 15. Toàn tập. Tập 25. Nxb Đà Nẵng. . Hà Nội.Ph. Nghị định 17/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội. Trần Hậu Thành (2005). C. Hoàng Thị Kim Quế (1999). Toàn tập. C.Ph. Nxb Sự thật. 18. Từ điển tiếng Việt. C. 20. 28. Tập 12. 30. tr. 19. Tư bản. Nxb Chính trị quốc gia. tr 13. do nhân dân. "Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội". Luật Hình sự (1999). 29. Hà Nội. Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học.Mác (1960).1. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội.31.Ăngghen (1960). Toàn tập. vì nhân dân. Tập 2. Nxb Chính trị quốc gia. (7). Hoàng Phê (chủ biên) (1997).Mác . 31. Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Luật Dân sự (2005) Nxb Chính trị quốc gia. Hoàng Thị Kim Quế (2002). Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Nxb Sự thật. Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội.

Gốc và nghĩa từ tiếng Việt thông dụng. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam . Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. Hà Nội. Nxb Chính trị quốc gia. Nguyễn Cửu Việt (1997). 38.pháp lý. Nguyễn Bình Yên (2002). Đạo đức học Phương Đông cổ đại. Huỳnh Khắc Vinh (chủ biên) (2001). Vũ Tình (1998). Một số vấn đề về lối sống. Hà Nội. Trường Đại học Luật Hà Nội (1997). Nxb Văn hóa thông tin.11 32. 40. 41. Nxb Công an nhân dân. 36. chuẩn giá trị xã hội. . Nxb Chính trị quốc gia. 33. Thông tấn xã Việt Nam (2003). Theo những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI ( Phần 1). Giáo trình lý luận Nhà nước. Trường Đại học Luật Hà Nội (2005). 35. Hà Nội. Hà Nội. Tập 1. 39. Vũ Xuân Thái (1998). Luận ngữ. Tài liệu tham khảo đặc biệt. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội. 37. Nxb Văn học. Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. 34. Khổng Tử (2002). Trung tâm Khoa học và Xã hội nhân văn. đạo đức. Nxb Công an nhân dân. Ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến đối với con người hiện nay. Hà Nội. Viện Triết học (2003). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->