Hướng dẫn sử dụng Gmail

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMAIL
Hộp thư Gmail đã trở nên khá phổ biến và quen thuộc bởi có nhiều tính nhấp dẫn vượt trội hơn Yahoo!Mail: Dung lượng lớn, hiện tại là 15 Gigabytes, và dung lượng này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tốc độ đọc, đăng nhập/đăng xuất, gửi/nhận thư, đính kèm file rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với Yahoo!Mail. Được sử dụng các dịch vụ hấp dẫn của Google: Google Docs, Googlepages, Google Groups, Google Blogs...

A.TẠO HỘP THƯ MỚI : Để đăng ký một tài khoản Gmail, bạn truy cập vào trang http://gmail.com. Trong trang Gmail, bạn click vào dòng chữ Create An Account để đăng ký. Sau đó điền thông tin : -Name : tên hiển thị. -Choose your username : tên đăng nhập hộp thư Gmail. Bạn lưu ý tên này là duy nhất, không được trùng với người. Nếu trùng username google sẽ thông báo. -Create a password : nhập mật khẩu -Confirm your password : nhập lại mật khẩu. Bạn lưu ý khi nhập mật khẩu, google đòi tối thiểu bao nhiêu ký tự, phải có chữ hoa thường số hay không. Phan Huy Phong 1

Hướng dẫn sử dụng Gmail

-Birthday : ngày tháng năm sinh
-Gender : giới tính -Mobile phone : nhập số điện thoại thật của bạn để có sự cố mất password thì dùng số điện thoại này để lấy lại. -Your current email address : địa chỉ email hiện hành. Mục này nên để trống. -Default homepage : thiết lập mặc định homepage của trình duyệt là địa chỉ http://www.google.com.vn. Bạn không check.

-Prove you’re not a robot : nhập hai chuỗi ký tự Captcha để xác nhận.

-Location : nơi bạn đang ở.
-I agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy : check vào đây chấp nhập dịch vụ mail của Google. Cuối cùng, bạn nhấn Next step để sang bước kế.

Bạn có thể hiển thị hình ảnh đại diện bằng cách nhấn nút Add Profile Photo. Nếu không cần thì bỏ qua bước này và nhấn Next step. Phan Huy Phong 2

Hướng dẫn sử dụng Gmail

Bạn đã đăng ký thành công hộp thư của Google, nhấn Continue to Gmail để tiếp tục.

Màn hình chính của Gmail.

Phan Huy Phong

3

Hướng dẫn sử dụng Gmail B.SỬ DỤNG GMAIL: Trước tiên, bạn truy cập vào địa chỉ http://gmail.com, hoặc http://mail.google.com/ nhập username và password rồi nhấn nút Sign in để đăng nhập.

Đăng nhập thành công, màn hình chính của Gmail xuất hiện.

MENU CHÍNH CỦA GMAIL

  

Contacts (Danh sách liên hệ): Nơi lưu trữ các địa chỉ Email. Tasks (Công việc): Ghi nhớ và nhắc nhở công việc. Gmail  Compose (Soạn thư): Tạo và gửi thư mới.

Phan Huy Phong

4

Hướng dẫn sử dụng Gmail  Inbox (Hộp thứ đến): Hiển thị các thư nhận được, số trong dấu () cho biết hiện có bao nhiêu thư chưa được xem. Khi nhấn vào các thư nhận được sẽ hiện trong phần bên phải, nhấn đúp vào tiêu đề của thư để xem.  Starred (Thư gắn dấu sao): Hiển thị các thư được gắn dấu sao, các thư được gắn dấu sao màu vàng để quan tâm. Gắn dấu sao cho thư bằng cách chọn thư và nhấn hình sao, đổi màu vàng ; bỏ gắn sao thì nhấn hình sao lần nữa, sao đổi màu trắng.  Sent Mail (Thư đã gửi): Hiển thị bản sao của các thư đã được gửi đi.  Drafts (Thư nháp): Lưu trữ các thư chưa viết xong và chưa được gửi.  Chat (Trò chuyện) : tán gẫu với nhau. Tương tự như Yahoo Messenger.  All Mail (Tất cả các thư): Hiển thị tất cả các thư kể cả thư lưu trữ.  Spam (Thư rác): Hiển thị các thư bị đánh dấu là Spam.  Trash (Thùng rác): Hiển thị các thư đã bị xóa. 1.Gởi thư : -Nhấn nút COMPOSE (SOẠN)

-To (Tới): nhập địa chỉ đầy đủ người nhận mail, ví dụ huyfeng@gmail.com -Cc (Carbon copy) : Cc được hiểu như gửi thêm một bản sao của email cho người khác. Trong danh sách những người được gửi Cc của cùng một email với To, họ có thể nhìn thấy danh sách và những người nhận khác. Tức là nếu bạn gửi To cho a1@xyz.com, gửi Cc cho a2@xyz.com thì người a1 sẽ biết được rằng người a2 cũng nhận được email đó và ngược lại. Cc là kiểu gửi hữu ích khi bạn muốn một vài người khác nhận được bản sao của email, nhưng họ không phải người nhận chính. -Bcc (Blind carbon copy) : tương tự như Cc, bạn sẽ gửi một bản copy của email đó cho một danh sách các người nhận khác. Tuy nhiên những người trong danh sách này sẽ không thể nhìn thấy những người khác, nghĩa là họ không được biết rằng có những ai khác cũng nhận được email đó. Những người được gửi bản chính và gửi Cc không thể thấy danh sách những người được gửi theo kiểu Bcc. Có thể gởi mail cho nhiều người cùng một dung, mỗi người nhận mail phân cách bằng một dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu phẩy (,). Áp dụng cho mục To, Cc và Bcc. -Subject (Chủ đề) : chủ đề của mail Phan Huy Phong 5

Hướng dẫn sử dụng Gmail -Khung trống : nhập nội dung của mail. -Thanh công cụ dưới cùng :

 A: tùy chọn để định dạng nội dung soạn thư.

: gởi mail có đính kèm tập tin cho người nhận. Lưu ý: vì lý do bảo mật nên Gmail hạn chế không cho gửi file có đuôi .EXE. và file ZIP chứa file EXE. Nếu muốn gửi tập tin *.exe thì bạn có thể nén nó lại thành tập tin *.rar hoặc đổi phần mở rộng *.exe thành phần mở rộng khác, ví dụ .abc rồi thông báo cho người nhận. : các tùy chọn khác.   : đính kèm tập tin cho người nhận sử dụng Google Driver. : chèn tập tin ảnh vào nội dung mail. Tập tin ảnh có thể trên máy tính hoặc trên Internet.

: chèn liên kết (hyperlink) vào nội dung mail. Liên kết có thể là địa chỉ website hoặc địa chỉ mail.

: chèn các biểu tượng vui vào nội dung mail.

Phan Huy Phong

6

Hướng dẫn sử dụng Gmail

-

: sau khi soạn xong nội dung mail, nhấn nút Send để gởi mail tới người nhận.

2.Đọc thư : Khi có mail người khác gởi đến cho bạn thì Gmail tự động phân loại thư vào mục tương ứng rồi hiện thông báo cho bạn biết, ví dụ: Inbox (1) tức là có 1 lá thư mới chưa đọc trong Inbox, bạn click vào Inbox rồi click vào tiêu đề lá thư để xem nội dung của thư đó.

Màn hình chính nội dung thư.

Thanh công cụ :

 Phan Huy Phong

Back to Ten_Menu : trở về menu chính. 7

Hướng dẫn sử dụng Gmail       : Archive : Lưu trữ mail. Report spam : đánh dấu thư rác. Delete : xóa mail. Move To : di chuyển mail. Label : quản lý nhãn -Mark as unread/read : đánh dấu thư đã xem/chưa xem -Mark as important : đánh dấu là thư quan trọng -Add to Tasks : thêm tác vụ cho thư -Add star : gắn hình sao cho thư -Filter messages like these : lọc nội dung thư

Thư có đính kèm tập tin:

Mở thư :

Bạn có thể chọn View để xem hoặc Download về máy tính lưu trữ. 3.Trả lời thư : -Bạn mở thư đọc thư xong, nhấn Reply để trả lời thư.

Phan Huy Phong

8

Hướng dẫn sử dụng Gmail -Nhập nội dung.

-Nhấn nút Send để gởi thư. 4.Chuyển tiếp thư : -Bạn mở thư đọc thư xong, nhấn Forward để chuyển tiếp thư cho người khác.

-Nhập địa chỉ mail đầy đủ của người nhận và nội dung.

-Nhấn nút Send để chuyển tiếp thư. 5.Xóa thư : -Bạn có thể xóa thư bằng cách mở thư, sử dụng nút Delete trên thanh công cụ. Cách này chỉ xóa thư hiện hành. -Để xóa nhiều thư, bạn đánh dấu thư cần xóa và nhấn nút Delete trên thanh công cụ. Các thư bị xóa sẽ không mất mà được cho vào Trash và sẽ được tự động xóa sau 30 ngày. Việc này nhằm giúp cho người sử dụng có thể phục hồi các thư đã lỡ tay xóa.

Phan Huy Phong

9

Hướng dẫn sử dụng Gmail

-Nếu muốn xóa hẵn các thư này khỏi thùng rác thì chọn Trash, bạn chọn một hoặc nhiều thư cần xóa và nhấn nút Delete forever (Xóa vĩnh viễn).

-Để phục hồi thư xóa nhằm, bạn chọn Trash, chọn thư cần phục hồi và nhấn nút Move To, chọn Inbox. Thư mục được phục hồi sẽ được chuyển về mục Inbox. 6.Đánh dấu thư rác : -Bạn thường xuyên nhận được các thư không mong muốn như: quảng cáo, thư trêu ghẹo của ai đó,... và không muốn nhìn thấy các thư này. Bạn có thể lọc các thư rác này bằng cách đánh dấu chúng là thư rác (Spam).

Để đánh dấu thư rác, bạn chọn Inbox, đánh dấu thư và nhấn vào nút Report Spam, từ này về sau các thư từ địa chỉ này sẽ được tự động đưa vào mục Spam, các thư trong này sẽ Phan Huy Phong 10

Hướng dẫn sử dụng Gmail tự động bị xóa sau 30 ngày. Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển chúng thẳng vào Trash bằng cách tạo bộ lọc. Nếu vì lý do nào đó hoặc bạn không còn muốn xem các thư này là "rác" nữa thì hãy chọn mục Spam, đánh dấu chúng và chọn Not spam (Không phải spam). Thư này sẽ chuyển về lại mục Inbox.

7.Lưu trữ thư : -Bạn có thể cho các thư cũ hoặc không quan trọng ẩn đi bằng cách chọn Inbox, đánh dấu chọn thư cần lưu trữ và nhấn chuột vào nút Archive trên thanh công cụ.

Các thư được lưu trữ sẽ không bị mất mà chỉ được ẩn đi, cho các thư này hiện lên trở lại bằng cách nhấn vào mục All Mail. Nếu muốn phục hồi lại khỏi trang thái lưu trữ thì đánh dấu chọn thư và nhấn vào nút Move To, rồi chọn Inbox.

Phan Huy Phong

11

Hướng dẫn sử dụng Gmail

C.TẠO DANH SÁCH LIÊN HỆ (CONTACTS): Contacts là một công cụ quản lý danh bạ. Bạn dễ dàng truy cập và chỉnh sửa danh sách liên lạc của bạn từ các nhóm kinh doanh, cá nhân, và các tài khoản tổ chức. Trên Menu chính của Gmail, bạn chọn mục Contacts.

1.Tạo địa chỉ liên hệ mới : -Bạn chọn mục My Contacts và nhấn nút New Contact. -Điền đầy đủ thông tin.

Phan Huy Phong

12

Hướng dẫn sử dụng Gmail

-Nhấn Save. 2.Tạo địa chỉ liên hệ mới từ đầu đề thư: -Chọn Inbox, rê chuột lên tiêu đề thư, xuất hiện của sổ sau

-Bạn nhấn Add to Contact và thêm thông tin. 3.Xóa địa chỉ liên hệ : -Bạn chọn mục My Contacts và chọn địa chỉ liên hệ cần xóa.

-Chọn More, chọn Delete contact. 4.Chỉnh sửa thông tin địa chỉ liên hệ : -Bạn chọn mục My Contacts và nhấn đúp địa chỉ liên hệ cần thay đổi. -Chỉnh sửa thông tin. -Nhấn Save. D.CÁC THIẾT LẶP: Bạn chọn Settings (cài đặt) để thiết lặp các tùy chọn.

Phan Huy Phong

13

Hướng dẫn sử dụng Gmail

1.Thay đổi ngôn ngữ hiển thị : -Settings/Tab General (chung).

-Mục Language (Ngôn ngữ), Gmail display language (Ngôn ngữ hiển thị cho Gmail) , chọn Tiếng Việt/English (US). -Chọn Save Changes (Lưu thay đổi).

2.Tạo chữ ký: -Settings/Tab General.

-Nhập thông tin. -Chọn Save Changes. -Từ bây giờ trở đi, mỗi khi soạn thư mới bạn đều thấy Gmail đã chèn sẵn chữ ký của bạn ở phía dưới phần nội dung của thư. Bạn chỉ cần nhập nội dung phía trên và gửi đi. Phan Huy Phong 14

Hướng dẫn sử dụng Gmail

3.Thay đổi mật khẩu: -Settings/Tab Accounts (tài khoản).

-Mục Change account settings (thay đổi cài đặt tài khoản), chọn Change password (thay đổi mật khẩu).

-Nhấn Change Password để thay đổi.

Phan Huy Phong

15