P. 1
Bai 24- Bien Va Dai Duong

Bai 24- Bien Va Dai Duong

|Views: 18|Likes:
Được xuất bản bởiMeobeobu Mison

More info:

Published by: Meobeobu Mison on Dec 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2

3
4 5 6 7

8

Ô chữ gồm 6 chữ cái.Những con sông làm nhiệm vụ tiêu nƣớc cho sông chính là ? là tên Ô chữ gồm đƣợc 7 chữgọi cái. Đây gọi khác của đƣờng vĩ tuyến O0 . Ô chữ gồm 6 chữ cái. Một hồ lớn ở miền bắc nƣớc ta có 3 hồ nhỏ hợp Ô chữ gồm 7 chữ cái. Nơi kết thúc thành? của 1 dòng sông gọi là ? Ô chữ này gồm H Ê T H 11 chữ cái. Sông Ô chữcùng gồm với 9 chữ cái. chính H Ô Khoảng nƣớc đọng các phụ lƣu, chi12 chữ Ô chữ này gồm tƣơng đối rộng sâu lƣu lại gọi và cái. hợp Lƣợng nƣớc chảy L Ƣqua U L Ƣ trong đất liền do con là ? cắt ngang lòng sông ở mặt ngƣời xây dựng lên một địa điểm nào đó Ô chữ gọi là ?gồm 7 chữ cái. Nhịp điệu trong một giây đồng hồcon sông thay đổi lƣu lƣợng của gọi là ? trong một năm gọi là ?
B I Ê N V A Đ

C X Í

H C

I H

L Đ

Ƣ A

U O

1 2

H
C Ô N Ơ T Ƣ N H N H

Ô
A G Â G U

B
S S N N Y

A
Ô Ô T Ƣ C

B
N N A Ơ H

Ê
G G O C Ê

3
4 5 6 7 8

A

I

D

Ư

Ơ

N

G

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1

.Bài 24: 1. 2. Độ muối của nước biển và đại dương. Sự vận động của nước biển và đại dương.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG ? Các em hãy nêu những vấn đề chính của bài học hôm nay ? Gồm có : 1.

Độ muối của các biển không giống nhau . + Độ muối trung bình + Nguyên nhân tạo ra muối + Sự thay đổi độ muối .Độ trung bình của nước biển -và Độ muối củalà các biển không đại dương bao nhiêu ? giống nhau .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . + Lượng nước sông ngòi đổ vào.Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Vì : + Phụ thuộc vào độ bốc hơi.Các Nước biển biển và do đại đâu dương mà có?Vì trên thế saogiới nước có cùng biển độmặn muối ? không ? Vì sao ? Cho ví dụmuối ? . + Lượng mưa nhiều hay ít. . .Bài 24: 1. .

150/00 BANTÍCH 410/ HỒNG HẢI 00 VIỆT NAM .10 .

Thuận) Độ mặn của biển có ý nghĩa gì đối với sự phát Cà Ná Sa Huỳnh triển kinh tế ?.Ảnh về hoạt động sản xuất muối ở nƣớc ta. (Quảng Ngãi) (Ninh .

.

.Nhóm 3 : Tìm hiểu về dòng biển .Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Bài 24: 1.Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Độ muối của các biển không giống nhau .Sóng . 2.Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều Nội dung thảo luận : .Thuỷ Triều .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .

2.Sóng . Do động đất ngầm dƣới địa. xuống chu kỳ. dƣơng giống nhƣ dòng sông trong .Dòng Biển Thảo luận nhóm: . b.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG . thần.SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG a.Thuỷ Triều .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Độ muối của các biển không giống nhau .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng . Nguyên nhân : . gió Tây ôn đới Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : .Nguyên nhân : Do gió thổi thƣờng xuyên trên Trái đất nhƣ gió Tín phong.Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều .Bài 24: 1. . đáy biểnlục =>sóng .Nhóm 3 : Tìm hiểu về các dòng biển Nội dung thảo luận : . Thuỷ Triều : Là hiện tƣợng nƣớc biển lên gió. Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển. -c. Do giótheo càng mạnh Các dòng biển :Là sự chuyển động sóng càngnhân: lớn Do sức hút của Mặt Trăng Nguyên thành dòng của nƣớc biển và đại và Mặt Trời.

gió Tây ôn đới hậu vùng ven biển nơi chúng chảy qua. Nơi dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau nhiều tôn cá . đánh giặc ngoại xâm.Do gió gió càng to thì sóng càng mạnh. Thuỷ Triều Là hiện tƣợng nƣớc biển lên xuống theo chu kỳ. .Do sức hút của Mặt cá. sản xuất muối… .Tích cực : Tạo năng lƣợng.Tích cực : Đánh bắt .Tiêu cực: Sóng thần tàn phá làng mạc cuốn trôi nhà cửa Sóng Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển. .Giao thông biển. .Ảnh hƣởng đến khi xuyên trên Trái Đất nhƣ gió Tín phong.Yêu cầu Vận động Khái niệm Nguyên nhân Ảnh hưởng . do động đất ngầm dƣới đáy biển =>sóng thần.Tiêu cực: gây lũ lụt… Dòng Biển Là sự chuyển động thành dòng của nƣớc biển và đại dƣơng giống nhƣ dòng sông trong lục địa.Do gió thổi thƣờng . Thể thao… . Trăng và Mặt Trời.

.

.

.

.

Nƣớc biển lúc dâng caoThuỷ làm triều biển rộng mênh mông. Quan sát H62. H63 SGK. nhận xét sự thay đổi lúc lùi xa để lộ bãi cát biển ven bờ làm biển thu hẹp lại gọi là gì? của ngấn nƣớc ven bờ? .

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .

Đánh bắt cá Làm muối Giao thông biển .

Hậu quả của triều cƣờng .

hãy xác định Dựa vào đâudòng chiabiển ra các dòng biển nóng.64 – sgk). dòngem biển hƣớng chảy một số dòng biển nóng và lạnh ? lạnh? Xích Đạo .Dựa ? vào bản đồ các trên thế giới (H.

-190C +20C A B C D -80C +30C ?Dòng biển có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? .

cá? ? Biển có vai trò gì đối với đời sống con ngƣời? ? Vì sao con ngƣời phải bảo vệ biển? -Cung cấp thuỷ hải sản. Do nơi đó nƣớc biển ấm thuận lợi cho -Giao vận tải tôm thông cá phát triển -Du lịch. thể thao -Năng lƣợng sạch… .? Tại sao nơi dòng biển nóng. muối. lạnh gặp nhau thƣờng tập trung nhiều tôm.

5 0/00 34 0/00 36. em có nhận xét gì về độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng trên thế giới ? . thích hợp vào các vùng biển. 8 0/00 b/ Qua hình vừa ghép trên.1. a/ Em hãy ghép các số liệu và độ muối trung bình. đại dƣơng tƣơng ứng trên hình vẽ sau ? 34.

.

g. C. Dựa vào lƣợc đồ H. cùng nằm trên vĩ độ 600 B ? .G. từ đó rút ra nhận xét chung về hƣớng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dƣơng Thế giới .Hƣớng dẫn về nhà Bài sau : Thực hành ( S. D. 65 – s.k và bản đồ tự nhiên thế giới. em hãy so sánh nhiệt độ của các địa điểm A. B. K – trang 77 ) Bốn nhóm : So sánh vị trí và hƣớng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->