P. 1
Bai 24- Bien Va Dai Duong

Bai 24- Bien Va Dai Duong

|Views: 18|Likes:
Được xuất bản bởiMeobeobu Mison

More info:

Published by: Meobeobu Mison on Dec 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2

3
4 5 6 7

8

Ô chữ gồm 6 chữ cái.Những con sông làm nhiệm vụ tiêu nƣớc cho sông chính là ? là tên Ô chữ gồm đƣợc 7 chữgọi cái. Đây gọi khác của đƣờng vĩ tuyến O0 . Ô chữ gồm 6 chữ cái. Một hồ lớn ở miền bắc nƣớc ta có 3 hồ nhỏ hợp Ô chữ gồm 7 chữ cái. Nơi kết thúc thành? của 1 dòng sông gọi là ? Ô chữ này gồm H Ê T H 11 chữ cái. Sông Ô chữcùng gồm với 9 chữ cái. chính H Ô Khoảng nƣớc đọng các phụ lƣu, chi12 chữ Ô chữ này gồm tƣơng đối rộng sâu lƣu lại gọi và cái. hợp Lƣợng nƣớc chảy L Ƣqua U L Ƣ trong đất liền do con là ? cắt ngang lòng sông ở mặt ngƣời xây dựng lên một địa điểm nào đó Ô chữ gọi là ?gồm 7 chữ cái. Nhịp điệu trong một giây đồng hồcon sông thay đổi lƣu lƣợng của gọi là ? trong một năm gọi là ?
B I Ê N V A Đ

C X Í

H C

I H

L Đ

Ƣ A

U O

1 2

H
C Ô N Ơ T Ƣ N H N H

Ô
A G Â G U

B
S S N N Y

A
Ô Ô T Ƣ C

B
N N A Ơ H

Ê
G G O C Ê

3
4 5 6 7 8

A

I

D

Ư

Ơ

N

G

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Độ muối của nước biển và đại dương.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG ? Các em hãy nêu những vấn đề chính của bài học hôm nay ? Gồm có : 1. 2.Bài 24: 1. Sự vận động của nước biển và đại dương. .

Độ muối của các biển không giống nhau . + Độ muối trung bình + Nguyên nhân tạo ra muối + Sự thay đổi độ muối .Các Nước biển biển và do đại đâu dương mà có?Vì trên thế saogiới nước có cùng biển độmặn muối ? không ? Vì sao ? Cho ví dụmuối ? . + Lượng nước sông ngòi đổ vào.ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Độ trung bình của nước biển -và Độ muối củalà các biển không đại dương bao nhiêu ? giống nhau .Vì : + Phụ thuộc vào độ bốc hơi. . + Lượng mưa nhiều hay ít.Bài 24: 1. . .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).

10 .150/00 BANTÍCH 410/ HỒNG HẢI 00 VIỆT NAM .

(Quảng Ngãi) (Ninh . Thuận) Độ mặn của biển có ý nghĩa gì đối với sự phát Cà Ná Sa Huỳnh triển kinh tế ?.Ảnh về hoạt động sản xuất muối ở nƣớc ta.

.

Dòng Biển Thảo luận nhóm: .Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : . . 2.Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều Nội dung thảo luận : .Nhóm 3 : Tìm hiểu về dòng biển .Bài 24: 1.Độ muối của các biển không giống nhau .Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Sóng .Thuỷ Triều .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .

Sóng .Bài 24: 1. -c. đáy biểnlục =>sóng .SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG a. Do giótheo càng mạnh Các dòng biển :Là sự chuyển động sóng càngnhân: lớn Do sức hút của Mặt Trăng Nguyên thành dòng của nƣớc biển và đại và Mặt Trời.Độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng là 350/00 ( ba mƣơi lăm phần nghìn ).Nguyên nhân : Do gió thổi thƣờng xuyên trên Trái đất nhƣ gió Tín phong. gió Tây ôn đới Em hãy cho biết biển và đại dương có những vận động nào ? Đó là : . Do động đất ngầm dƣới địa. .Thuỷ Triều . thần.Nhóm 3 : Tìm hiểu về các dòng biển Nội dung thảo luận : .ĐỘ MUỐI CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG .Độ muối của các biển không giống nhau . Nguyên nhân : .Dòng Biển Thảo luận nhóm: . b. 2. Thuỷ Triều : Là hiện tƣợng nƣớc biển lên gió. xuống chu kỳ.Nhóm 1 : Tìm hiểu về sóng . dƣơng giống nhƣ dòng sông trong .Nhóm 2 : Tìm hiểu về thuỷ triều . Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển.

Tích cực : Tạo năng lƣợng. Nơi dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau nhiều tôn cá . .Do sức hút của Mặt cá. .Tiêu cực: gây lũ lụt… Dòng Biển Là sự chuyển động thành dòng của nƣớc biển và đại dƣơng giống nhƣ dòng sông trong lục địa. sản xuất muối… .Do gió thổi thƣờng . do động đất ngầm dƣới đáy biển =>sóng thần. . gió Tây ôn đới hậu vùng ven biển nơi chúng chảy qua. Thể thao… .Giao thông biển.Yêu cầu Vận động Khái niệm Nguyên nhân Ảnh hưởng .Do gió gió càng to thì sóng càng mạnh. Thuỷ Triều Là hiện tƣợng nƣớc biển lên xuống theo chu kỳ. đánh giặc ngoại xâm. Trăng và Mặt Trời.Tiêu cực: Sóng thần tàn phá làng mạc cuốn trôi nhà cửa Sóng Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nƣớc biển.Ảnh hƣởng đến khi xuyên trên Trái Đất nhƣ gió Tín phong.Tích cực : Đánh bắt .

.

.

.

.

nhận xét sự thay đổi lúc lùi xa để lộ bãi cát biển ven bờ làm biển thu hẹp lại gọi là gì? của ngấn nƣớc ven bờ? . H63 SGK.Nƣớc biển lúc dâng caoThuỷ làm triều biển rộng mênh mông. Quan sát H62.

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều .

Đánh bắt cá Làm muối Giao thông biển .

Hậu quả của triều cƣờng .

64 – sgk). dòngem biển hƣớng chảy một số dòng biển nóng và lạnh ? lạnh? Xích Đạo .Dựa ? vào bản đồ các trên thế giới (H. hãy xác định Dựa vào đâudòng chiabiển ra các dòng biển nóng.

-190C +20C A B C D -80C +30C ?Dòng biển có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? .

thể thao -Năng lƣợng sạch… . cá? ? Biển có vai trò gì đối với đời sống con ngƣời? ? Vì sao con ngƣời phải bảo vệ biển? -Cung cấp thuỷ hải sản. Do nơi đó nƣớc biển ấm thuận lợi cho -Giao vận tải tôm thông cá phát triển -Du lịch.? Tại sao nơi dòng biển nóng. lạnh gặp nhau thƣờng tập trung nhiều tôm. muối.

đại dƣơng tƣơng ứng trên hình vẽ sau ? 34. thích hợp vào các vùng biển. 8 0/00 b/ Qua hình vừa ghép trên. a/ Em hãy ghép các số liệu và độ muối trung bình. em có nhận xét gì về độ muối trung bình của nƣớc biển và đại dƣơng trên thế giới ? .5 0/00 34 0/00 36.1.

.

k và bản đồ tự nhiên thế giới. D. C. em hãy so sánh nhiệt độ của các địa điểm A.g. Dựa vào lƣợc đồ H. cùng nằm trên vĩ độ 600 B ? . 65 – s. từ đó rút ra nhận xét chung về hƣớng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dƣơng Thế giới .G. B.Hƣớng dẫn về nhà Bài sau : Thực hành ( S. K – trang 77 ) Bốn nhóm : So sánh vị trí và hƣớng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->