CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------------------------ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU

- Phòng CA phụ trách công việc ĐKHK của CA huyện Cam Lộ - Đồng kính gửi ông trưởng công an xã Cam Thành Tôi tên là : Đoàn Văn Bảo Châu Sinh ngày:17 – 4 – 1975 Nghề nghiệp: giáo viên Hiện đang công tác tại Trường THPT Tân Lâm, Quảng Trị Nơi ĐKHK thường trú: Đông Lễ - Đông Hà – Quảng Trị Hôm nay tôi viết đơn này kính chuyển đến quí cấp xin trình bày một việc như sau: Tôi về nhận công tác tại trường THPT Tân Lâm từ năm 2000. Hiện nay tôi đã có vợ và 2 con nhỏ đang tạm trú tại thôn Thượng Lâm – Cam Thành – Cam Lộ Quảng Trị. Trong thời gian tạm trú gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nay tôi có nguyện vọng được nhập hộ khẩu tại xã để yên tâm công tác lâu dài. Vì vậy, tôi viết đơn này kính chuyển đến quí cấp mong được xem xét, giải quyết. Trong khi chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn trước. Tân lâm, ngày 5/4/2008 *Ý kiến của ông TCA xã Cam Thành (Người làm đơn) Kính gửi:

Đoàn Văn Bảo Châu