CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- 

---------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường THPT Tân Lâm - Quảng Trị - Tổ chuyên môn Sử – Địa - Tiếng Anh Tôi tên là: Hoàng Yến, Giáo viên dạy Lịch sử đang công tác tại trường. Hôm nay, theo yêu cầu của Nhà trường, tôi viết bản tự kiểm điểm của mình. Như trong bản tường trình tôi đã nói và cả trong cuộc họp tổ ngày 23/5/2009 xoay quanh bản tường trình và bây giờ là đơn tố cáo tôi của anh Hoài - phụ huynh hs Phan Triệu Duy về việc tôi nhận quà hứa giúp mà không giúp, đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: Tôi không có tội. Cụ thể: lần 1 tôi nhận gói bánh, lần 2 tôi nhận lốc sữa. Còn tiền, khi phát hiện ra trong quà có tiền (lần 1 là hai trăm nghìn đồng, lần 2 là bốn trăm nghìn đồng) tôi không nhận, tôi đã tìm cơ hội để trả, và tôi đã trả lại nhiều lần cho phụ huynh (anh Hoài, anh Khánh, chị Thủy) nhưng phụ huynh không nhận. Còn việc hứa giúp mà không giúp là không đúng. Tôi là giáo viên, lương tâm đạo đức người thầy là phải thương yêu, giúp đỡ học sinh của mình, chứ không phải vì nhận quà của phụ huynh rồi mới giúp. Việc em Phan Triệu Duy không đủ điểm sử để dự thi tốt nghiệp là lỗi ở em do không chịu khó rèn luyện học tập. Sự thật này ai cũng biết. Vì vậy, tôi khẳng định tôi vô tội. Hiện tại, tôi đang tự tìm cách bảo vệ danh dự của mình. Tôi cũng yêu cầu nhà trường mở cuộc họp 3 bên (Tôi – Nhà trường – anh Hoài) để đối chất, tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc. Tân Lâm, ngày 28/5/2009 (Người làm kiểm điểm)

Hoàng Yến