THƯỞNG THỨC TRUYỀN HÌNH TRÊN MÁY TÍNH VỚI PHẦN MỀM VLC Ầ

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM 56 KÊNH TRUYỀN HÌNH iTV trên PC bằng phần mềm VLC

 Gói Internet đang dùng được cung cấp tính năng xem truyền hình iTV trên máy tính (PC)  Máy tính đã cài phần mềm VLC  Có file Danh sách 56 kênh truyền hình iTV (định dạng *.m3u) để xem trong VLC  Đã mở luồng iTV trên đường truyền ADSL  Đã tắt chế độ Tường lửa (Firewall) trên PC

A – CHÍNH SÁCH VỀ GÓI INTERNET ĐƯỢC CUNG CẤP TÍNH NĂNG XEM 56 KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN MÁY TÍNH (PC) 1. Khách hàng chỉ sử dụng Internet của FPT, không dùng Bộ giải mã iTV: Chỉ có Khách hàng đăng ký sử dụng các gói Internet như sau mới được xem 56 kênh truyền hình miễn phí của iTV trên PC bằng phần mềm VLC: • • • Gói Me+ : đường truyền 6 Mbps

Gói You+ : đường truyền 4 Mbps Gói Save+ : đường truyền 5 Mbps

2. Khách hàng sử dụng dịch vụ iTV của FPT Mọi khách hàng sử dụng dịch vụ iTV với BGM iTV đều có thể xem 56 kênh truyền hình miễn phí trên PC bằng phần mềm VLC.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

B – CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VLC VÀO MÁY TÍNH (PC) 1. Tải về phần mềm VLC: • Tải về máy tính PC phiên bản mới nhất của phần mềm VLC từ các địa chỉ sau: o Website: http://www.videolan.org/vlc/ o Hoặc tại: http://mega.1280.com/file/0L3O8LV0/ • Cấu hình tối thiểu để chạy VLC: o CPU: Pentium 4/1.5Ghz o RAM: 512MB o Card màn hình VGA: 64MB o Hệ điều hành: Win XP 2. Cách cài đặt phần mềm VLC: • • Nhấp đúp chuột (double click) vào biểu tượng cài đặt phần mềm VLC Màn hình cài đặt VLC bắt đầu xuất hiện như sau:

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

Chọn NEXT để qua bước tiếp theo, xuất hiện màn hình Thoả thuận sử dụng:

Chọn I AGREE để đồng ý với thoải thuận sử dụng phần mềm và qua bước tiếp theo, xuất hiện màn hình Tuỳ chọn các tính năng VLC muốn cài đặt như sau:

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

Đánh dấu (check) vào các mục muốn cài đặt, gồm: o Start Menu shortcut: tạo biểu tượng VLC trong Start Menu o Desktop shortcut: tạo biểu tượng VLC trên Desktop o File type Association: giữ nguyên các mục như phần mềm đã đánh dấu sẵn Chọn NEXT để qua bước tiếp theo, xuất hiện màn hình Chọn nơi cài đặt VLC:

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

Nhấn vào BROWSE để chọn đường dẫn đến thư mục làm nơi cài đặt VLC trên PC. Theo mặc định, phần mềm VLC sẽ được cài đặt trong ổ C, thư mục Program Files với đường dẫn như sau: C:\Program Files\VideoLAN\VLC

Sau đó, bấm INSTALL để bắt đầu tiến trình cài đặt VLC vào thư mục đã chọn.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

Khi tiến trình cài đặt kết thúc, sẽ xuất hiện màn hình sau:

Chọn FINISH để hoàn tất cài đặt.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

C – CÀI ĐẶT DANH SÁCH 56 KÊNH XEM TRÊN PC VÀO PHẦN MỀM VLC: 1. Tải Danh sách kênh: • Tải về Danh sách 56 kênh truyền hình iTV xem trên PC tại: o Website: www.itv.vn, vào mục Dành cho thành viên iTV/Hướng dẫn sử dụng tải về file Danh sách 56 kênh xem trên PC với phần mềm VLC o Hoặc tại: http://mega.1280.com/file/G43ZU1JJ/ • Lưu trong PC với định dạng file là

*.m3u

2. Cài đặt Danh sách kênh vào phần mềm VLC: •

Mở chương trình VLC: Nhấp đúp (double click) vào biểu tượng chương trình VLC

Xuất hiện giao diện chính của chương trình VLC như sau:

Đưa Danh sách 56 kênh vào VLC: o Vào menu Playlist, chọn Local Playlist File…

o Xuất hiện hộp thoại Open, chọn file Danh sách kênh cần đưa vào VLC:

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

o Chọn Open để đưa Danh sách kênh vào chương trình VLC. o Nhấp chuột vào biểu tượng Show Playlist để hiển thị Danh sách kênh đã đưa vào:

Khi đó giao diện màn hình chương trình VLC như sau:

Chọn kênh để xem: Nhấp đúp (double click) vào kênh muốn xem.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

D – TĂT CHẾ ĐỘ TƯỜNG LỬA (FIREWALL) TRÊN PC: 1. Tắt chế độ Firewall trong Windows XP: • Vào Start Menu, chọn Control Panel

Cửa sổ Control Panel xuất hiện, nhấp đúp chuột vào mục Security Center

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

Cửa sổ Windows Security Center xuất hiện, di chuyển xuống phía dưới của cửa sổ để chọn mục Windows Firewall

Vào cửa sổ Windows Firewall, đánh dấu chọn vào mục Off (not recommended) để tắt chế độ Tường lửa.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

• Nhấn OK để hoàn tất. 2. Tắt chế độ Firewall trong Windows Vista: • Để vào cửa sổ Windows Firewall, thực hiện theo 1 trong các cách sau: o Cách 1: Nhập từ khoá Firewall vào ô tìm kiếm trên menu Start, rồi nhấp chuột vào biểu tượng Windows Firewall

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

o Cách 2: vào Control Panel, chọn mục Security, chọn tiếp Windows Firewall.CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC FPT

Khi đã vào cửa sổ Windows Firewall: o Chọn mục Turn Windows Firewall on or off ở danh mục bên trái cửa sổ o Hoặc chọn mục Change settings trên cả sổ

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN ITV Đường số 19-22 Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP.HCM, Việt Nam Tel: (84.8) 7300 8888 Fax: (08.8) 7300 8889 www.itv.vn

Cửa số Windows Firewall settings xuất hiện:

Mặc định hệ thống sẽ chọn là On (recommended), nên bạn đánh dấu chọn vào Off (not recommended) để tắt chế độ Tường lửa. • Nhấn OK đế hoàn tất.