BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường CĐN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Khoa MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn dạy: TIN HỌC CƠ BẢN Giáo án số: 01 Phòng học: MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này người học có những khả năng sau: 1. Trình bày và vẽ được mô hình các thành phần cơ bản của một máy tính nói chung. 2. Liệt kê được một số loại linh kiện thường gặp đối với từng thành phần cụ thể. 3. Trình bày được một số chức năng cơ bản của các thành phần máy tính. 4. Hình thành lòng yêu nghề nghiệp, ham học hỏi. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Bài giảng môn Tin học đại cương. 2. Giáo án môn học Tin học đại cương. 3. Máy vi tính, máy chiếu đa phương tiện – projector. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Phương pháp thuyết trình kết hợp với thực hành. I. ỔN ĐỊNH LỚP 1. Điểm danh sĩ số lớp: Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp hôm nay đi học bao nhiêu và vắng bao nhiêu? Thời gian: 7 phút Lớp dạy: Số tiết dạy: 1 tiết Ngày dạy:

Tên bài giảng: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH

Danh sách học sinh vắng: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra bài cũ: Phương pháp kiểm tra : tự luận Số sinh viên dự kiến sẽ kiểm tra : 2 Câu hỏi 1: Thông tin là gì? Vai trò của thông tin đối với con người? Câu hỏi 2: Thế nào là xử lý thông tin? Thế nào là công nghệ thông tin? Đáp án: 1. Thông tin là những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự việc, hiện tượng, sự kiện). Ví dụ: các bài báo, bản tin thời sự,… Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không những chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin. 2. Xử lý thông tin là việc lưu trữ và truyền tin đảm bảo chính xác nội dung của nó. Để thuận tiện người ta phải biến đổi và khôi phục thông tin theo quy ước sao cho đảm bảo: chính xác, kinh tế, thời gian, không gian , mà thực chất là quá trình xử lý thông tin: mã hóa thông tin, cất giữ, truyền tin và giải mã thông tin. Công nghệ thông tin viết tắt CNTT, là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin, đặc biệt trong các cơ quan tổ chức lớn. CNTT là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, và thu thập thông tin.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
STT

Thời gian: 38 phút THỜI GIAN (phút) 3

NỘI DUNG DẪN NHẬP

1.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌC SINH - Nhắc lại bài đầu tiên - Lắng nghe chúng ta đã biết sơ về

THỰC HIỆN SO SÁNH MÁY TÍNH VỚI CÁC LOẠI MÁY THÔNG THƯỜNG KHÁC

phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên trong một máy tính có các bộ phận nào, chức năng các bộ phận đó trong toạn bộ hệ thống ra sao? Chúng giao tiếp với nhau như thế nào? Thì bài hôm nay sẽ giúp làm rõ các câu hỏi trên. - Đưa ra ví dụ khi điều khiển xe gắn máy thì - Chăm chú nghe giảng chúng ta làm như thế nào? Sử dụng tay lái để lái, cần phanh để phanh, cấn số để sang số, tay gay để tăng tốc.  chúng ta sử dụng các linh kiện khác nhau để tác động lên các linh kiện khác nhằm điều khiển xe gắn máy để đạt được mục đích là di chuyển được xe trên đường. Như vậy đối với MÁY TÍNH thì chúng ta bắt máy làm theo ý ta thì làm làm sao? Chúng ta không thể dùng kìm, búa,… để có thể bắt máy tính làm theo yêu cầu của chúng ta được mà phải dùng đến một thành phần không thể thiếu của một máy tính đó là Chương trình Phần Mềm. - Nói rõ nếu có một máy tính và các phần mềm khác được cài đặt lên đó thì sẽ biến máy tính thành cái máy có nhiều chức năng của các loại máy thông thường khác như - Nghe và ghi nhận

máy cassette, máy tính tay thông tin (calculator), máy điện thoại, tivi,… 2. GIẢNG MỚI BÀI - Nêu các thành phần cơ - Nghe giảng và ghi bản của máy tính dựa vào nhận thông tin 4 chức năng chính của máy tính (nhận thông tin, xử lý thông tin, xuất thông tin và lưu trữ thông tin). Sau đó vẽ một mô hình khái quát để minh họa các thành phần này. - Nêu 4 thành phần phần - Suy nghĩ tìm câu trả cứng cơ bản của một máy lời. tính. - Chú ý nghe câu hỏi và tìm câu trả lời - Trả lời - Ghi nhận thông tin - Tiếp nhận thông tin. 5 1

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH

1. Phần cứng

1.1 Thiết bị xử - Hỏi học sinh rằng ở lý người thì chúng ta xử lý thông tin được tiếp nhận bởi các giác quan ở đâu? - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét - Đưa ra ý: tất cả các xử lý của máy tính đều được thực hiện bởi bộ xử lý trung tâm CPU – được ví như là bộ não của máy tính. - Có thể nói qua về quá trình phát triển của CPU để gây hứng thú cho học sinh - Trình bày cấu tạo tổng quát nhất của một CPU (gồm 3 bộ phận: ALU – CU – R). Vẽ hình mô phỏng - Trình bày những chức năng cơ bản nhất của 3 bộ

- Tham gia xây dựng bài nếu biết - Nghe, quan sát và ghi nhận thông tin - Nghe và ghi nhận thông tin 5

phận trong CPU 1.2 Thiết bị - Nhấn mạnh thiết bị nhập nhập của máy tính giống các giác quan của con người chuyên để thu nhận thông tin từ bên ngoài để phân tích đưa ra được các ý nghĩa nào đó của các điều kiện bên ngoài. - Hỏi học sinh xem có biết một số linh kiện để nhập dữ liệu vào máy tính không? - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung 1.3 Thiết bị - Đặt câu hỏi: Ở ngoài đời xuất thông tin thường đối với con người sau khi nhận thông tin, xử lý thông tin, thì muốn trao đổi thông tin với bên ngoài thì làm như thế nào? - Gọi học sinh trả lời câu hỏi? - Nhận xét câu trả lời của học sinh - Đặt câu hỏi: Đối với máy tính thì có như thế không? - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét câu trả lời, khen ngợi học sinh nếu trả lời tốt - Yêu cầu học sinh liệt kê một số thiết bị xuất - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét - Ví dụ một số thiết bị xuất thường gặp hằng ngày

- Ghi nhận thông tin - Suy nghĩ tìm câu trả lời. - Trả lời - Lắng nghe và ghi nhận thông tin

- Chú ý nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời - Trả lời câu hỏi - Nghe và ghi nhận thông tin - Chú ý nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời - Trả lời - Nghe và ghi nhận thông tin - Chú ý nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời - Trả lời - Nghe và ghi nhận thông tin - Nghe và ghi nhận thông tin 5

- Nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời

1.4 Thiết bị lưu trữ thông - Đặt câu hỏi: sau khi xử tin lý thông tin xong, trao đổi được thông tin với bên ngoài rồi thì một nhu cầu nữa là gì? - Gọi học sinh trả lời - Định nghĩa - Nhận xét câu trả lời của học sinh - Phân loại - Nêu định nghĩa về thiết bị lưu trữ thông tin + Thiết bị lưu - Trình bày cách phân loại trữ trong – Bộ thiết bị lưu trữ nhớ trong - Nêu những đặc điểm của bộ nhớ trong về kích + Thiết bị lưu thước, dung lượng, khả trữ ngoài – Bộ năng lưu trữ thông tin,… nhớ ngoài - Nêu những đặc điểm của bộ nhớ ngoài - Yêu cầu học sinh so sánh giữa hai loại bộ nhớ vừa học - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Nhận xét, khuyến khích học sinh, bổ xung ý còn thiếu 2. Phần mền - Chúng ta đã tìm hiểu về phần cứng và bay giờ ta tiếp tục tiềm hiều về phần 2.1 Phần mềm mềm. hệ thống - Nêu định nghĩa phần mềm hệ thống. - Trình bày nhiệm vụ chính của phần mềm hệ thống. - Kể tên các phần mềm hệ thống đặc biệt. - Đặt câu hỏi: kể tên các 2.2 Phần mềm phần mềm hệ thống? ứng dụng - Nêu định nghĩa phần mềm ứng dụng. cho ví dụ:

- Trả lời câu hỏi - Nghe và ghi nhận thông tin - Chú ý nghe giảng - Nghe giảng và nêu ý kiến nếu có - Chú ý nghe giảng

5

- Lắng nghe và ghi nhận thông - Chú ý nghe giảng và suy nghĩ tìm câu trả lời - Trả lời câu hỏi - Chú ý nghe giảng và ghi nhận thông tin

- Lắng nghe

1

- Lắng nghe và ghi nhận thông - Chú ý nghe giảng và ghi nhận thông tin

3

- Trả lời - Chú ý nghe giảng và ghi nhận thông tin 2

3.

4.

2.3 Các giao các phần mềm trò choi diện với người - Giao diện được định sử dụng nghĩa như là điểm tiếp xúc hay tiến trinh kết nối hai hay nhiều thành phần của một hệ thống. - Đặt tính căn bản cần phải có của một giao diện tốt giữa máy tính và người 2.4 Multi sử dụng Media - Trình bày định nghĩa Multimedia CỦNG CỐ - Yêu cầu học sinh nêu lại VÀ KẾT cấu tạo tổng quát của một THÚC BÀI máy vi tính. - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét, khuyến khích học sinh nếu có. - Vẽ lại sơ đồ tổng quát của cấu tạo máy vi tính. - Nêu lại những thành phần chính của một máy vi tính. - Tóm tắt những chức năng chính của từng bộ phận. HƯỚNG - Yêu cầu học sinh về ôn DẪN TỰ lại bài cũ vừa học và HỌC chuẩn bị cho bài học mới la bài “Biểu diễn thông tin trong máy tính”

- Chú ý nghe giảng và ghi nhận thông tin

2

- Chú ý nghe giảng và ghi nhận thông tin - Chú ý nghe giảng và ghi nhận thông tin - Nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời - Trả lời - Nghe giảng - Quan sát và ghi nhận thông tin 1 4

- Chú ý nghe giảng

- Nghe hướng dẫn và ghi chép

1