Báo cáo bệnh cây

:

BỆNH ĐỐM LÁ ĐẬU PHỘNG
(Arachis hypogea)

Dương Hoài Ân

BỆNH ĐỐM LÁ ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogea)
Tên khoa học: Cercospora personata (đốm đen) Cercospora arachidicola (đốm nâu) Họ :Dematiaceae Lớp :Deuteromycetes (nấm bất toàn)

Đặc điểm chung của họ Dematiaceae:   Bào tử và hệ sợi nấm màu sậm.

Hệ sợi nấm phát triển mạnh, phân nhánh và có vách ngăn mỏng, sợi nấm nội bào, giác mút phân nhánh tìm thấy ở C.personata Nấm bệnh có thể lưu tồn trong đất và xác cây bệnh. Trong đất, mầm bệnh có thể được lưu tồn trong đất rất lâu 5- 6 năm, do đó, bệnh thường xuất phát từ các lá gốc trước rồi mới lan lên trên.

Bệnh đốm đen (Cercospora personata)
Triệu chứng: Bệnh xuất hiện đầu tiên ở những lá dưới gốc sau đó lan lên những lá phía trên, vết bệnh có màu đen đều ở 2 mặt. Vết bệnh có hình tròn, lớp nấm ở phía dưới lá màu đen sẫm, dày, nhiều cành conidi

Bệnh đốm đen (Cercospora personata)
Bào tử phân sinh có hình dùi trống hoặc hình trụ ngắn, có từ 3-5 vách ngăn ngang, có màu nâu đen, nhiệt độ thích hợp = 25-300 C, Tmin= 5 - 100 C.

Tiến triển của bệnh đốm đen:(%)

Bệnh đốm nâu: (Cercospora arachidicola)
Triệu chứng:
Hại chủ yếu trên lá, vết bệnh có màu nâu, nâu vàng, xung quanh vết bệnh có quần vàng, trên vết bệnh có 1 lớp mốc màu xám đó là cành bào tử phân sinh conidi, mặt dưới vết bệnh có màu nhạt hơn.

Dom nau

Bệnh đốm nâu: (Cercospora arachidicola)
Cành bào tử phân sinh thẳng có màu nâu nhạt, không có ngăn ngang nhưng thỉnh thoảng có từ 1-2 ngăn nhưng mờ. Bào tử phân sinh hình chóp có từ 4-14 ngăn ngang, không màu. Sinh trưởng tốt ở điều kiện T0 = 25-28, Tmax= 360 C, Tmin= 100 C. Bào tử có thể tồn tại lâu trong tàn dư lá bệnh, nấm sinh bào tử phụ thuộc vào điều kiện A0, T0 vết bệnh nhỏ bào tử sinh sản ít.

Tiến triển của bệnh đốm nâu:(%)

Bệnh đốm nâu: (Cercospora arachidicola)

Tiến triển bệnh sau khi nấm xâm nhiểm
Điểm xâm nhiểm của nấm bệnh xuyên qua lớp biểu bì của lá. Sau 72 giờ thì bào tử nấm xuyên qua lớp biểu bì và trong mô cây. Sau 48 giờ bào tử nấm đã bắt đầu nảy nở. (200X)

Các biện pháp phòng trừ
Dùng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh là có kết quả nhất: Benlate, Kumulus, Kasuran, Bordeaux phun vào 20-25 ngày sau khi gieo. Luân canh với cây lúa nước, bắp, tránh luân canh với cây họ đậu Tăng cường bón vôi, K, vi lượng cho cây Gieo trồng giống chống chịu bệnh

Tài liệu tham khảo:
Bài giảng: Bệnh cây đại cương. ĐH Nông Lâm Giáo trình: Bệnh cây chuyên khoa – ĐH nông nghiệp 1 Giáo trình: Bệnh cây chuyên khoa – ĐH Cần thơ http://www.redpav.avepagro.org http://www.infobibos.com/Artigos/ http://www.nwk.co.za/NAfr/NoordwesNuus/images/gp/ http://www.padil.gov.au/img http://www.plantmanagementnetwork.org/