Công thức tính nhanh vật lí

1. Vận tốc con lắc đơn được xác đinh bằng công thức:

2. Lực căng dây treo của con lắc đơn có m ,chiều dài l ,dao động với biên độ

khi đi qua li độ góc a:

3. + Lò xo

nối tiếp

+ Lò xo

.

4. Năng lượng con lắc đơn: 5. Xe lên dốc nghiêng ,có góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng: . 6. Sóng cơ học: + Cả 2 đầu dây là bụng sóng hoặc là nút: + 2 đầu 1 đầu là bụng và 1 đầu là nút hoặc ngược lại: 7. Phương trình giao thoa tổng hợp tại điểm M :

. 8. Sóng phản xạ: . 9. Sóng dừng : 10. Con lắc đơn : .

+ Điện trường nằm ngang

.

+ Điện trường hướng lên :

.

+ Điện trường hướng xuống :

.

+ Thang máy đi lên nhanh dần đều

.

+ Thang máy đi lên chậm dần đều

.

+ Con lắc đặt trong không khí: + Xe chuyển động theo phương ngang: + Con lắc đơn có Thì : với . bị mắc đinh

. . : .

VD1: Cho 2 lò xo giống nhau có cùng độ cứng k = 10N/m.Ghép hai lò xo song song nhau rồi treo 1 vật nặng có m = 200g.Lấy = 10. Tính chu kì dao động của hệ lò xo . ĐS : s Giải: Độ cứng tương đương khi 2 lò xo k giống nhau ghép song song: VD2: Cho 2 lò xo giống nhau có cùng độ cứng k = 30N/m.Ghép hai lò xo song song nhau rồi treo 1 vật nặng có m =150g.Lấy = 10. Tính chu kì dao động của hệ lò xo ? .ĐS s Giải: Độ cứng tương đương khi 2 lò xo k giống nhau ghép nối tiếp: