Đơn vị : Số : PCV-ACS/2008-004 V/v : Đăng ký lưu hành hóa đơn tự in .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2008

CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HÓA ĐƠN Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội Công ty TNHH xxxxx chúng tôi xin gửi tới Quý cục lời chào trân trọng nhất. cấp ngày 24/12/2007. Công ty chúng tôi có giấy chứng nhận đầu tư số Chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 6 năm 2008 Mã số thuế: Ngành nghề kinh doanh: Địa chỉ giao dịch: Họ và tên người liên hệ: Số điện thoại: Địa chỉ: Địa chỉ nơi kinh doanh: Đơn vị chúng tôi đã được phép sử dụng hóa đơn tự in theo sự chấp thuận tại công văn số 16285/CT-AC ngày 13/10/2006 của cục thuế TP Hà Nội .Chúng tôi đã được Cục thuế chấp thuận cho chúng tôi đươc in tiếp theo mẫu đã được duyệt tại công văn 16285/CT-AC ngày 13/10/2006 trong Công văn 1233/CT-QTTVAC (24/01/08) của Cục thuế Hà Nội. Vậy nên công ty chúng tôi mong Cục thuế chấp thuận cho chúng tôi xin sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giá tri gia tăng theo mẫu 01GTKT-3LL-01 lần thứ ba với Số lượng: 50 số hóa đơn, ký hiệu: AA/2008T-HN, số thứ tự: Từ số 101 đến số 150. Hóa đơn in tại công ty In Tài Chính –Nghĩa Tân , Cầu Giấy , HàNội .Chúng tôi xin cam kết các kê khai trên là đúng sự thật , nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền chối hoặc đình chỉ sử dụng hóa đơn của đơn vị . Nếu được Cục thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn tự in , đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về in , phát hành sử dụng , quản lý hóa đơn . Nếu sai phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ