Đây là danh sách các truyện

Gồm có Đánh Máy Scan=copy và dứơi dạng Lit-Med-Prc DOWNLOAD VỀ ĐỌC
Truyện của Huỳnh Dị: http://mediafire.com/?im7jlz310zy Truyện của Kim Dung: http://mediafire.com/?tzgecb30sdp Tiêu Đỉnh: http://mediafire.com/?ybxotyxmjym

DỨƠI ĐÂY LÀ TRUYỆN CÓ THỂ DOWNLOAD

MEDIAFIRE HOẶC RAPIDSHRE(Ví dụ : Huynh Dị phiá dứơi có Mediafire và Rapidshare .Bấm vào 1 trong 2 nầy nó sẻ download )

Làm thế nào để download

(chọn tên truyện muốn download –Xong -Đưa mủi tên của mouse lên chử Mediafire hay Rapidshare -Bấm nút Ctrl trên keynoard Bấm phía bên phải của mouse )
Mediafire Rapidshare
1. Đại Đường Song Long Truyện: 1-300; 301-400;401-453

2. Long Than - Huynh Di.prc
3. Nguyet Ma - Huynh Di.prc 4. Tam Tan Ky - Huynh Di.prc 5. Thanh Nu - Huynh Di.prc 6. Thung de chi me.prc

Tiêu Đỉnh
Mediafire Rapidshare
1. Tru Tiên (1-258)

Kim Dung
Mediafire Rapidshare

1. Anh hung xa dieu.prc

2. BachMaKhieuTayPhong.prc 3. BichHuyetKiem.prc 4. HiepKhachHanh.prc 5. LienThanhQuyet.prc 6. LocDinhKy.prc 7. PhiHoNgoaiTruyen.prc 8. ThanDieuHiepLu.prc 9. ThienLongBatBo.prc 10. ThuKiemAnCuuLuc.prc 11. TieuNgaoGiangHo.prc 12. TuyetSonPhiHo.prc 13. UyenUongDao.prc
14. Y Thien Do Long Ky.prc

Cổ Long

MediaFire Rapidshare LucTieuPhungTruyenKy 1. LucTieuPhung1-SatNhanVuong.prc 2. LucTieuPhung2-PhuongGayTroiNam.prc 3. LucTieuPhung3-TienChienHauChien.prc 4. LucTieuPhung4-NganCauDoPhuong.prc 5. LucTieuPhung5-ULinhSonTrang.prc 6. LucTieuPhung6-PhungVuCuuThien.prc 7. LucTieuPhung7-KiemThanNhatTieu.prc SoLuuHuongTruyenKy: 1. SoLuuHuong123-LongHoPhongVan.prc 2. SoLuuHuong4-QuyLuyenHiepTinh.prc 3. SoLuuHuong5-LuuHuongDaoSoai.prc 4. SoLuuHuong6-DaoHoaTruyenKy.prc 5. SoLuuHuong7-TanNguyetTruyenKy.prc 6. SoLuuHuong8-NgoDaLanHoa.prc

ThatChungBinhKhi 1. ThatChungBinhKhi1-TruongSanhKiem.prc 2. ThatChungBinhKhi2-BichNgocDao.prc 3. ThatChungBinhKhi3-KhongTuocLinh.prc 4. ThatChungBinhKhi4-DaTinhHoan.prc 5. ThatChungBinhKhi5-BaVuongThuong.prc 6. ThatChungBinhKhi6-LyBietCau.prc 7. ThatChungBinhKhi7-QuyenDau.prc TieuLyPhiDao 1. 00-DaTinhKiemKhachVoTinhKiems.prc
2. 01-Cuu Nguyen Ung Phi.prc

3. 02-ThienNhaiMinhNguyetDao.prc 4. 03-BienThanhLangTu.prc 5. 04-BienThanhDaoThanh.prc 6. 05-VienNguyetLoanDao.prc
7. 06-Yen Thap Tam.prc

8. 07-PhiDaoHuuKienPhiDao.prc Còn lại của Cổ Long: 1. AnThuKiemLuc.chm 2. CoGaiManChau.chm 3. CoLauQuaiKiet.chm 4. CoTinhHiepLu.chm 5. DoanKiemThu.chm 6. HuyetSuVoLam.chm 7. ThatLaoKiem.chm 8. ThienDiaCanKhon.chm 9. ThienPhatQuyen.chm 10. VoLamTuyetDia.chm
11. Thien Nhai Minh Nguyet Dao.lit

12. Am Cong.prc 13. AnhHungVoLe.prc 14. BachNgocLaoHo.prc
15. Bat tu Than Long.prc

16. Bich huyet tay ngan thuong.prc

17. CatBuiGiangHo.prc
18. Doan hon tuyet cung.prc 19. Giang ho thap ac.prc 20. Giang ho tu quai.prc 21. Hoa tinh tieu thap nhat lang.prc

22. HuyetAnhVu.prc 23. KiemHoaYenVuGiangNam.prc
24. Liep Ung Do Cuc.prc 25. Loi am ma cong.prc 26. Long kiem truy hon.prc 27. Luu tinh ho diep kiem.prc 28. Ngu hanh sinh khac.prc 29. Phong Linh Trung Dao Thanh.prc

30. SaMacThanUng.prc
31. Thach phong thanh.prc 32. That tuyet ma kiem.prc

33. ThatSatThu.prc 34. ThatTinhLongVuong.prc
35. Thien dang.prc

36. ThienKiemTuyetDao.prc
37. Thiet huyet dai ky.prc

38. TieuThapNhatLang.prc

Nam Kim Thạch
Mediafire Rapidshare
1. Hao hoa kiem khach.prc 2. Lang khong tam kiem.prc

3. NguTuyetMaVuong-NamKimThach.prc
4. Thien ma lenh chu.prc

5. TieuQuyBaDao-NamKimThach.prc

Ngọa Long Sinh
Mediafire

Rapidshare
1. Am Duong tam thu sinh.prc

2. Dan chi than cong.prc
3. That tuyet ma kiem.prc 4. Xac chet loan giang ho.prc

Ôn Thụy An
Mediafire Rapidshare
1. Kho lau hoa - On Thuy An.prc 2. Tu Dai Danh Bo Hoi Kinh Su - On Thuy An.prc

Trần Thanh Vân
Mediafire Rapidshare
1. Can Khon Song Tuyet - Tran Thanh Van.prc 2. Doc Thu Phat Tam - Tran Thanh Van.prc 3. Hoa Huyet Than Cong - Tran Thanh Van.prc 4. Lu Son Ky Nu - Tran Thanh Van.prc 5. Ngu long tuyet menh - Tran Thanh Van.prc 6. Quy Kiem Vuong - Tran Thanh Van.prc 7. Sanh Tu Kieu - Tran Thanh Van.prc 8. Thai Duong Huyen Cong - Tran Thanh Van.prc 9. Thiet Thu Truc Kiem - Tran Thanh Van.prc

Ưu Đàm Hoa
Mediafire Rapidshare
1. Au Duong Chinh Lan - Uu Dam Hoa.prc 2. Bach Nhat Qui Hon - Uu Dam Hoa.prc 3. Ban Long Dao - Uu Dam Hoa.prc 4. Bich Nhan Than Quan - Uu Dam Hoa.prc 5. Du Gia Dai Phap - Uu Dam Hoa.prc 6. Giang Ho Mong Ky - Uu Dam Hoa.prc 7. Giang Nam Oan Luc - Uu Dam Hoa.prc

8. Nga My Kiem Khach - Uu Dam Hoa.prc 9. Son Quy - Uu Dam Hoa.prc 10. Tieu Ngao Trung Hoa - Uu Dam Hoa.prc 11. Tinh Ma - Uu Dam Hoa.prc

Còn lại

Mediafire Rapidshare 1. AmDuongGioi.prc 2. baokiemkythu.prc
3. Bat tu than long.prc 4. Bich nhan than quan.prc 5. Dat ma kinh.prc 6. Doan hon tuyet cung.prc 7. Doc nhan hac lang.prc 8. Giang ho an cuu ky.prc 9. Hanh hoa thon phuc han.prc 10. Hap luc than cong.prc 11. Hoa huyet than cong.prc 12. Hoa long than kiem.prc 13. Huyet yen kiep.prc 14. Khoai kiem.prc 15. Lang khong tam kiem.prc 16. Linh phong dich anh.prc 17. Luoi guom cuu quoc.prc

18. Ma dao.prc
19. Ma dien ngan kiem.prc 20. Ma nu da tinh.prc 21. Nam thien nhat tuyet kiem.prc 22. Nhu lai than chuong.prc 23. Sanh tu kieu.prc

24. Son quy.prc
25. Tan chi tuyet thu.prc 26. Te dien hoa thuong.prc 27. Thai duong huyen cong.prc

28. Thanh guom co doc.prc 29. Thien dia can khon.prc 30. Thiet coc mon.prc 31. Thiet Ky Mon.prc 32. Tu chien phien ngung thanh.prc 33. Vo chieu van kiem.prc

Danh sách 114 truyện (đuôi .lit va .meb)
Âm dưong tam thư sinh Ân thù kiếm lục Ảo ma bộ pháp Âu dương chính lan Bách cầm sơn chủ Bạch cốt lâm Bach ma khieu tay phong bach nhat quy hon ban long dao bat nha than chuong ba vuong thuong bich huyet kiem bich ngoc dao bich nhan than quan cai bang thap ac can khon song tuyet can khon tuyet phap chan thien kiem pho chac cam do cuu chuong huyen cong cuu u ma dong dai duong du hiep ky dan chi than cong da tinh hoan da tinh kiem khach vo tinh kiem ( tieu ly phi dao) de an giang ho dieu sao me hon di kiem khach doc co quai khach doc hiep phi long doc nhan hac lang doc thu phat tam du gia dai phap

giang ho mong ky giang ho thap ac giang nam oan luc giao thien dinh hac bach huong ho ky hai no trieu am han mai kim kiem hiep anma tung hiep khach hanh hoa tinh tieu thap nhat lang hoat sat hac thanh than tieu huyet chuong thanh tam huyet my nhan huyet su vo lam huyet yen kiep khong tuoc linh kiem dang kiem than nhat tieu kim giap mon lien thanh quyet long ho phong van long kiem truy hon long than luu huong dao soai luu tinh ho diep kiem ly biet cau ma hòan lãnh nhân ma ảnh huyền cơ ma ảnh kiếm ma tiêu nga mi kiếm khách ngân câu đỗ phường ngô vương bí lục ngũ long tuyệt mệnh ngưng sương kiếm ngu phung triều long ngư trường kiếm nhất kiếm động giang hồ như lai thần chưởng nô tình kiếm thủ phung hoang than phung vu cuu thien phuong gay troi nam

quyen dau quy kiem vuong sat nhan vuong son quy tan tam ky tan nhung thu te hon cau than dieu hiep lu than dong diem la thien dang thien long bat bo thien moc sac kiem thiet ky mon thu kiem an cuu luc thuong nguon kiem phap tien chien hau chien tien hac than kim tieu ngao trung hoa tinh ma to thu kiep tram lu bao kiem trang tu tam kiem truong han dong dinh ho truong sinh kiem tuong cuop lieu dong tuyet ho cong tu u linh doat hon kiem u linh son trang u vuong quy dien uyen uong dao van luu quy tong viet nu kiem vo lam u linh ky xich bat vo tinh phù.... mệt wá. tại hạ đánh không dấu mong các bằng hữu thông cảm nha. http://www.mediafire.com/?fokujzxajtr

DUOI DAY LA :
Truyen tu TANG THU VIEN A to Z ( Scan=copy va Text Danh may )

http://www.mediafire.com/?59bnd0mjgwu ---cừu hận huyết lang ---

scan=COPY ---scan

http://www.mediafire.com/?alnjmtcxbnz -----cửu hoàn đạt ma

http://www.mediafire.com/?5geg3iw0tuv --cửu long đăng --- scan-http://www.mediafire.com/?e0cevmdznj0 -- cửu quỷ bát mã đao -- scan--http://www.mediafire.com/?ex24e1uegcn --cửu trùng đồ--scan-http://www.mediafire.com/?4f2bm4tdmqn --cửu trùng thiên --- scan— http://www.mediafire.com/?10cjmtmm2xb -đại ấn công -- scan--http://www.mediafire.com/?9txmyzogqsd ---đại tình hiệp --- scan http://www.mediafire.com/?e2q3jw0ehyo ---đàn hiệp hành ---scan http://www.mediafire.com/?adwxmizmzzj --danh kiếm võ lâm --scan-http://www.mediafire.com/?93p0tnzqzul --đạt ma kinh --text--http://www.mediafire.com/?dnywynjjttx -đế đô phú --text-http://www.mediafire.com/?3n6gptxzf2g --de ma huyet ---scan http://www.mediafire.com/?facxdngltba ---dia nguc mon--- scan-http://www.mediafire.com/?99dojyuyb4o ---diem vuong thoa ---scan http://www.mediafire.com/?1n2mjyh1msy --tà kiếm huyền môn --- scan http://www.mediafire.com/?7y7zht94dja --tâm đăng kiếp --- scan http://www.mediafire.com/?aoy9po0l1xt ---tan hong linh diep ky ---scan-http://www.mediafire.com/?95z4zo1mm9f --tam ma thám trảo – text http://www.mediafire.com/?50n9h3h1miw ---- tây sơn bi hùng truyện --- text http://www.mediafire.com/?8t4egt1dydx ---- tế kiếm đài ---scan— http://www.box.net/shared/xmvqhsx0kg ---- Thinh Tuyết Lâu hệ liệt - nguồn vietkiem.com A Ân Oán Quan Trường. (http://www.mediafire.com/?dwnbzdinslw)----text-B Bạch các môn (http://www.mediafire.com/?6m34migy7zw)------text----bach thu thu sinh (http://www.mediafire.com/?dxglv1eqtmv)------text----bat quai dao (http://www.mediafire.com/?ao3tk9c52w9)--scan-bích linh ma ảnh (http://www.mediafire.com/?10tu1pmngs2)--scan--

biên cương nhất quái (http://www.mediafire.com/?eybp4iz22sd)--scan-bình tung hiệp ảnh lục (http://www.mediafire.com/?6cmnzd1sord)------text----C cái quái cô đao (http://www.mediafire.com/?6qnoqefwzdf)--scan-chính nghĩa giáo (http://www.mediafire.com/?b9u0vtlyzdz)--scan-chín từng địa ngục (http://www.mediafire.com/?cbfylmdjymj)--scan-cuồng kiếm ca (http://www.mediafire.com/?82nq21nqug3)--scan-cửu chuyển âm ma công (http://www.mediafire.com/?atnhdy5iv00)--scan-cuu duong chi ton (http://www.mediafire.com/?7z2m4xjjm00)-- scan-cừu hận huyết lang (http://www.mediafire.com/?59bnd0mjgwu)---scan cửu hoàn đạt ma (http://www.mediafire.com/?alnjmtcxbnz)---scan cửu long đăng (http://www.mediafire.com/?5geg3iw0tuv) --- scan-cửu quỷ bát mã đao (http://www.mediafire.com/?e0cevmdznj0)-- scan---

Dương Thần Chưởng (http://www.mediafire.com/?2gebeejil1zÂm ) ------text----http://www.mediafire.com/?6m34migy7zw Bạch các môn http://www.mediafire.com/?dxglv1eqtmv bach thu thu sinh http://www.mediafire.com/?ao3tk9c52w9 bat quai dao http://www.mediafire.com/?10tu1pmngs2 bích linh ma ảnh http://www.mediafire.com/?eybp4iz22sd biên cương nhất quái http://www.mediafire.com/?6cmnzd1sord bình tung hiệp ảnh lục http://www.mediafire.com/?6qnoqefwzdf cái quái cô đao http://www.mediafire.com/?b9u0vtlyzdz chính nghĩa giáo http://www.mediafire.com/?cbfylmdjymj chín từng địa ngục

http://www.mediafire.com/?82nq21nqug3 cuồng kiếm ca http://www.mediafire.com/?atnhdy5iv00 cửu chuyển âm ma công --scan— http://www.mediafire.com/?7z2m4xjjm00 cuu duong chi ton -- scan— Bạch Kiếm Linh Mã http://www.mediafire.com/?3nxdkckw9ic