HỆ THỐNG VĂN MIÊU TẢ LỚP 4 ( HKI & HKII) TUẦN

Tuần 14

TÊN BÀI

MỤC TIÊU

1. Thế nào là văn miêu tả Hiểu được thế nào là miêu tả. Bước đầu viết được 1 đoạn văn miêu tả. 2. Cấu tạo bài văn miêu tả trong đồ vật 1.Luyện tập miêu tả đồ vật Nắm được cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật, các kiểu mở bài, kết bài Học sinh luyện tập phân tích cấu tạo 3 phần(Mở bài, thân bài, kết bài.) của một bài văn miêu tả đồ vật; Trình tự miêu tả. Hiểu vai trò của quan sát trong việc miêu tả những chi tiết của bài văn, sự xen kẻ của lời tả với lời kể. Luyện tập lập dàn ý một bài văn miêu tả (Tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay). Học sinh biết quan sát đồ vật theo một trình tự hợp lí, bằng nhiều cách ( mắt nhìn, tai nghe, tay sờ…) ; phát hiện được những đặc điểm riêng phân biệt đồ vật đó với những đồ vật khác. Dựa vào kết quả quan sát, biết lập dàn ý để tả một đồ chơi em đã chọn. Bi ết giới thiệu tập quán kéo co của hai địa phương Hữu Trấp ( Quế Võ, Bắc Ninh) và Tích Sơn (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) dựa vào bài đọc Kéo co. Biết giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở quê em-giới thiệu rõ ràng, ai cũng hiểu được. Dựa vào dàn ý đã lập trong bài tập làm văn tuần 15, học sinh viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ ba phần: mở bài_ thân bài_ kết bài. Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức thể hiện giúp nhận biết mỗi đoạn văn. Luyện tập xây dựng một đoạn văn trong bài

Tuần 15 2.Quan sát đồ vật

1. Luy ện tập giới thiệu địa phương

Tuần 16 2. Luyện tập miêu tả đồ vật

Tuần 17

1. Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật.

văn miêu tả đồ vật. 2. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Học sinh tiếp tục tìm hiểu về đoạn văn: biết xác định mỗi đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả, nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn. Biết viết các đoạn văn trong một bài văn miêu tả đồ vật. Cũng cố nhận thức về hai kiểu mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả đồ vật. Thực hành viết đoạn mở bài cho một bài văn miêu tả đồ vật theo hai cách trên. Củng cố nhận thức về hai kiểu kết bài ( mở rộng và không mở rộng) trong bài văn tả đồ vật. Thực hành viết kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật. Nằm được cấu tạo 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả cây cối Biết lập dàn ý miêu tả một cây ăn quen thuộc theo 1 trong 2 cách đã học ( tả lần lượt từng bộ phận của cây, tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây).

1. Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật. Tuần 19 2. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Tuần 21

Thấy được những đặc điểm đặc sắc trong cách Luyện tập miêu tả các bộ quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối Tuần 22 phận của cây cối ( lá, thân, gốc cây) ở một số đoạn văn mẫu. Viết được một đoạn văn miêu tả lá ( hoặc thân, gốc) của cây. Nắm được các đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Đoạn văn trong bài văn Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng các Tuần 23 miêu tả cây cối đoạn văn tả cây cối. Có ý thức bảo vệ cây xanh. Tuần 25 Luyện tập xây dựng mở Học sinh nắm được 2 cách mở bài trực tiếp, bài trong bài văn miêu tả gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối. cây cối Vận dụng viết được hai kiểu mở bài trên khi

làm bài văn tả cây cối. Học sinh luyện tập tổng hợp viết hoàn chỉnh một bài văn tả cây cối tuần tự theo các bước : lập dàn ý, viết từng đoạn ( mở bài, thân bài, kết bài) Tiếp tục củng cố kĩ năng viết đoạn mở bài ( kiểu trực tiếp, gián tiếp) ; đoạn thân bài; đoạn kết bài ( kiểu mở rộng, không mở rộng) Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả cây cối của bạn và của mình khi đã được thầy, cô giáo chỉ rõ. Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả; biết tự chữa những lỗi thầy, cô yêu cầu chữa trong bài viết của mình. Nhận thức được cái hay của bài được thầy, cô khen. Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn miêu tả con vật. Biết vận dụng những hiểu biết trên để lập dàn ý cho một bài văn miêu tả con vật.

Tuần 26

Luyện tập miêu tả cây cối

Tuần 27

Trả bài văn miêu tả cây cối

Tuần 29

Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 31

Ôn lại kiến thức về đoạn văn qua bài văn miêu tả con vật. Luyện tập xây dựng Biết thể hiện kết quả quan sát các bộ phận con đoạn văn miêu tả con vật vật , sử dung các từ ngữ miêu tả để viết đoạn văn.

Ôn lại kiến thức về đoạn mở bài và kết bài Luyện tâp xây dựng mở trong bài văn miêu tả con vật. bài, kết bài trong bài văn Thực hành viết mở bài và kết bài cho phần thân Tuần 32 miêu tả con vật. bài ( học sinh đã viết) để hoàn chỉnh bài văn miêu tả con vật.