TONG YUAN - CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: 6 KCN SÓNG THẦN

1 ĐƯỜNG 9, TT.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)742250 Fax: (650)742238 Email: tongyuanhcm@hcm.vnn.vn thông tin quảng cáo ... TONG YUAN - CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: 6 KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 9, TT.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)742250 Email: tongyuanvn@hcm.vnn.vn thông tin quảng cáo ... ALCAMAX PACKAGING (VIETNAM) CO. LTD Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: 7 KCN VSIP ĐƯỜNG 6, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)743031 Website: www.goldenfrontier.com.my Email: csd@alcamaxvn.com thông tin chi tiết... ÁNH DƯƠNG - CS BAO BÌ ÁNH DƯƠNG Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ A181/6 BÀU BÀNG, P.CHÁNH NGHĨA, TX.THỦ DẦU MỘT, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)823374 Email: baobianhduong@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... ĐẠI THÀNH PHÁT - CTY TNHH TM ĐẠI THÀNH PHÁT - CN Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ QL13, ẤP BÌNH GIAO, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)718046 thông tin chi tiết... E.Z SPORTS VINA - CTY TNHH E.Z SPORTS VINA Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: 4 KCN ĐỒNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)768322 thông tin chi tiết... GCM PACKAGING VIỆT NAM - CTY TNHH GCM PACKAGING VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: 29 KCN VSIP ĐL ĐỘC LẬP, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH

DƯƠNG Điện thoại: (0650)767492 thông tin chi tiết... HỒNG VẬN - CTY TNHH HỒNG VẬN Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ KHO 12C ĐƯỜNG 10 KHO LAM THÀNH KCN SÓNG THẦN 1 H.DĨ Địa chỉ: AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)737346 Website: www.diecutting.com.vn thông tin chi tiết... HUỲNH MINH SANG - CS BAO BÌ HUỲNH MINH SANG Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ 195/2 KP THẠNH HÒA B TT.AN THẠNH, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)746245 thông tin chi tiết... PP BÌNH DƯƠNG - CTY CP BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ LÔ 89 KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 6, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)732850 thông tin chi tiết... QUỐC TẾ - CTY TNHH LIÊN MINH DV QUỐC TẾ (ISA) Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: KCN ĐỒNG AN ĐƯỜNG 1B, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)768755 thông tin chi tiết... TRƯỜNG GIANG - CTY TNHH TMDV TRƯỜNG GIANG Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: 4/5 ẤP 4, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)710915 Email: truonggiangcompany@vnn.vn thông tin chi tiết... VIỆT - CTY TNHH BAO BÌ VIỆT Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ Địa chỉ: ẤP 1B, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)740989 thông tin chi tiết... DUY THẮNG - CTY TNHH DUY THẮNG Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT Địa chỉ: 2B/26 ẤP BÌNH ĐƯỜNG 1, X.AN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)792210 Email: weishengvnn@yahoo.com thông tin chi tiết... TONG YUAN - CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 6 KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 9,, TT.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)742250 Fax: (650)742238 Email: tongyuanvn@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... TONG YUAN - CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 6 KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 9,, TT.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)742250 Fax: (650)742238 Email: tongyuanhcm@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... ALCAMAX VIỆT NAM - CTY TNHH SX BAO BÌ ALCAMAX VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 7 KCN VSIP ĐƯỜNG 6, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)743031 Website: www.goldenfrontier.com.my Email: csd@alcamaxvn.com thông tin chi tiết... AN BÌNH - CTY CP GIẤY AN BÌNH Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 27/5A KHA VẠN CÂN, X.AN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)8963314 Website: www.anbinhpaper.com Email: info@anbinhpaper.com; hcm-quang@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... AN THÁI - CTY TNHH AN THÁI Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 221 ẤP TÂY, X.ĐÔNG HÒA, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)780704 thông tin chi tiết... ANH TUẤN - CS ANH TUẤN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP AN MỸ, X.AN ĐIỀN, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)559581 thông tin chi tiết...

ASIA PACKAGING INDUSTRIES CO Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN LÔ E12 KCN MỸ PHƯỚC 2 ĐƯỜNG NA3, H.BẾN CÁT, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)553288 thông tin chi tiết... BOX PAK VIỆT NAM - CTY TNHH BOX PAK VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 22 KCN VSIP ĐL HỮU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)784492 thông tin chi tiết... CAO NGUYÊN - CTY TNHH CAO NGUYÊN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP BÌNH PHÚ, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)788678 thông tin chi tiết... CHÁNH NAM - CTY CP BAO BÌ GIẤY CHÁNH NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: KCN BÌNH ĐƯỜNG ĐƯỜNG 2, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)790160 thông tin chi tiết... CS SX BAO BÌ PP PHÚ MỸ Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 128 TỔ 2 BÁC SĨ YERSIN, P.PHÚ CƯỜNG, TX.THỦ DẦU MỘT, Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)825434 thông tin chi tiết... CTY CP BAO BÌ SỐ 1 Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN KHU SX BÌNH CHUẨN X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)788795 Email: baobiso1@vnn.vn thông tin chi tiết... CỬU ĐỨC - CTY TNHH BAO BÌ CỬU ĐỨC Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP 3B, X.KHÁNH BÌNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)652218 Email: jiudehvn@vnn.vn thông tin chi tiết...

ĐẠI HUY HOÀNG - DNTN SX TM ĐẠI HUY HOÀNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)746824 Website: www.daihuyhoang.com.vn/daihuyhoang.com Email: lhhuyhoang@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... ĐÔNG NAM VIỆT - CTY TNHH BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN LÔ K2 KCN MỸ PHƯỚC 1 ĐƯỜNG N7, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN Địa chỉ: CÁT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)558067 Email: dongnamviet@vnn.vn thông tin chi tiết... DYNAPLAST - CTY TNHH BAO BÌ DYNAPLAST (VIỆT NAM) Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 20 KCN VSIP 1 ĐƯỜNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)767002 thông tin chi tiết... FOTAI VIỆT NAM - CTY TNHH FOTAI VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 73/1 NGUYỄN THÁI BÌNH, P.PHÚ HÒA, TX.THỦ DẦU MỘT, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)827196 thông tin chi tiết... GIA PHÁT - CTY TNHH SX - TM GIA PHÁT (GP) Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 19/62 KHU 13 PHAN ĐĂNG LƯU, X.HIỆP AN, TX.THỦ DẦU MỘT, Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)884260 thông tin chi tiết... GOLDEN TREE PLASTICS VN - CTY TNHH GOLDEN TREE PLASTICS VN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN E8-E19 KCN VIỆT HƯƠNG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)581686 thông tin chi tiết... HÀ NỘI - CTY TM BAO BÌ HÀ NỘI - CN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP BÌNH PHƯỚC B, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH

DƯƠNG Điện thoại: (0650)711872 thông tin chi tiết... HIỆP SANH - CTY TNHH HIỆP SANH Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)747022 thông tin chi tiết... HILLTOP - CTY TNHH HILLTOP Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 3 KCN SÓNG THẦN 1 ĐL ĐỘC LẬP, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)732805 thông tin chi tiết... HỌC THÁNH - CTY TNHH BAO BÌ HỌC THÁNH Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)717001 thông tin chi tiết... HỒNG AN - CTY TNHH TM SX BAO BÌ HỒNG AN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 78/1 ĐT 743, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)731822 Email: hongan@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... HƯNG NGHIỆP - CTY TNHH HƯNG NGHIỆP Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 32/3 ẤP TÂY, X.VĨNH PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)743030 thông tin chi tiết... JING YING - CTY TNHH BAO BÌ JING YING Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 2A KHO LAM THÀNH KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 10, TT.DĨ AN, Địa chỉ: H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)732789 thông tin chi tiết... JINN YIH CHUNG - CTY TNHH JINN YIH CHUNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN D7-D8 KCN VIỆT HƯƠNG 1 ĐƯỜNG 3, X.THUẬN GIAO, Địa chỉ: H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)718188

Email: jyc.print@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... KOK FENG (VIỆT NAM) - CTY TNHH KOK FENG (VIỆT NAM) Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 19B KCN VSIP ĐƯỜNG 4, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)784186 Email: kofeng@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... LIÊN HIỆP - CTY TNHH SX TM BAO BÌ LIÊN HIỆP Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP 1, X.KHÁNH BÌNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)652419 thông tin chi tiết... LINH PHỤNG - DNTN LINH PHỤNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 164/1 ẤP 2, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)710325 thông tin chi tiết... LONG XƯƠNG - CTY TNHH LONG XƯƠNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP ĐỒNG AN, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)782288 thông tin chi tiết... LƯU PHÁT - DNTN BAO BÌ GIẤY LƯU PHÁT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 2/77 ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)718191 thông tin chi tiết... M-DEC VIỆT NAM - CTY TNHH M-DEC VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: LÔ Q2 KCN VIỆT HƯƠNG H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)716504 thông tin chi tiết... MING KUAN - CTY TNHH MING KUAN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN LÔ F5 KCN VIỆT HƯƠNG 1 QL13, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)743115 Email: mingkuan@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết...

MINH PHÚ - CTY TNHH MINH PHÚ Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 25 KCN SÓNG THẦN 2 ĐL THỐNG NHẤT, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)790360 Email: minhphuco@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... NAM TIẾN - DNTN NAM TIẾN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP 2, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)711189 thông tin chi tiết... NHẤT KIẾN - CTY CP NHẤT KIẾN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 4/5 ẤP 4, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)712263 thông tin chi tiết... PHÚ MỸ - CS SX BAO BÌ NHỰA PHÚ MỸ Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 56/2 TRẦN NGỌC LÊN, X.PHÚ MỸ, TX.THỦ DẦU MỘT, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)861019 thông tin chi tiết... PHƯỚC LỘC THỌ - DNTN PHƯỚC LỘC THỌ Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN ĐL BÌNH DƯƠNG, ẤP BÌNH GIAO, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN Địa chỉ: AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)822714 thông tin chi tiết... QUANG TIẾN - CTY TNHH QUANG TIẾN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 18C12 KDC THUẬN GIAO X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)717801 Email: quangtienltd@gmail.com thông tin chi tiết... SAHA DHARAWAT - CTY TNHH BAO BÌ SAHA DHARAWAT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN LÔ 1.1 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A ĐƯỜNG 2, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)729621

Website: www.sahacan.com Email: sahacan@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... SPT - CTY TNHH SX TMDV SPT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP TÂN PHÚ, X.TÂN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)738093 thông tin chi tiết... SUNGGONG VINA - CTY TNHH SUNGGONG VINA Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 4B/23 ẤP BÌNH ĐỨC, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)784745 thông tin chi tiết... TÂN THÀNH LỢI - DNTN BAO BÌ TÂN THÀNH LỢI Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 60 ẤP ĐỒNG AN, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)8891342 thông tin chi tiết... TÂN THÀNH LỢI - DNTN BAO BÌ TÂN THÀNH LỢI Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 60 ẤP ĐỒNG AN, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)757418 thông tin chi tiết... TÂN THUẬN AN - CTY TNHH SX & TM TÂN THUẬN AN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ĐT 743, ẤP 1B, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)710041 thông tin chi tiết... THÁI BÌNH DƯƠNG - CTY BAO BÌ THÁI BÌNH DƯƠNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 332/22B ẤP ĐÔNG THÀNH, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)742550 thông tin chi tiết... THÁI NHẤT - CTY TNHH GIẤY BAO BÌ THÁI NHẤT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: X.KHÁNH BÌNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)652126 thông tin chi tiết... THÁI PHONG - CTY TNHH THÁI PHONG

Ngành nghề:

BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN LÔ O KCN SÓNG THẦN 2 ĐƯỜNG 23, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)730911 Email: thaiphongco@hcm.fpt.vn thông tin chi tiết... THANH PHÁT - CTY TNHH MTV THANH PHÁT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 36/16 ẤP TÂN HIỆP, X.TÂN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)738233 Website: www.thanhphat.page.tl Email: ctythanhphat.bdg@gmail.com; ctythanhphat.bdg@vnn.vn thông tin chi tiết... THÀNH PHONG - CTY TNHH GIẤY BAO BÌ THÀNH PHONG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP 1A, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)712204 thông tin chi tiết... THANH THỦY - CTY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO BÌ THANH THỦY Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 1B X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)740222 thông tin chi tiết... TMV VINA - CTY TNHH TMV VINA Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: 36/8 KP4 ĐT 743, P.PHÚ LỢI, TX.THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)841251 thông tin chi tiết... TONG YUAN - CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 6 KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 9, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)742250 Email: tongyuan@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... TRINH THUẬN - CTY TNHH BAO BÌ TRINH THUẬN Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP BÌNH THUẬN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)719040 thông tin chi tiết... TRƯỜNG PHÁT - CTY TNHH BAO BÌ TRƯỜNG PHÁT

Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)746053 thông tin chi tiết... UP STATE ENTERPRISES (VIETNAM) CO., LTD Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN LÔ Q1 KCN VIỆT HƯƠNG 1 X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)716668 thông tin chi tiết... VÂN HỒNG - CS VÂN HỒNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN KP BÌNH HÒA 1 TT.TÂN PHƯỚC KHÁNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)611380 thông tin chi tiết... VIỆT - CTY TNHH BAO BÌ VIỆT Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP 1A, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)740989 Website: www.v-pack.page.tl Email: v-pack@gmail.com thông tin chi tiết... VIỆT HẢO - CTY TNHH TM SX BAO BÌ VIỆT HẢO Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 32/23 PHẠM NGỌC THẠCH, ẤP 3, X.PHÚ MỸ, TX.THỦ DẦU MỘT, Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)839389 Email: vihapack@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... VIỆT NAM - CTY TNHH BAO BÌ MỰC IN VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ĐT 743, ẤP 1B, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)710070 thông tin chi tiết... VIỆT NAM CHUAN LI CAN - CTY TNHH VIỆT NAM CHUAN LI CAN MFG. Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 7 KCN SÓNG THẦN 2 ĐƯỜNG 19, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)732666 thông tin chi tiết...

VINA HSINLUNG - CTY TNHH BAO BÌ VINA HSINLUNG Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: KCN ĐỒNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)743060 Email: vnhsl@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... VĨNH XUÂN - CTY TNHH VĨNH XUÂN (VIXUPACK) Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN ĐT 743, ẤP ĐÔNG CHIÊU, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)740160 thông tin chi tiết... WOOLIM VINA - CTY TNHH WOOLIM VINA Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN D1-CN KCN MỸ PHƯỚC 2 TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)567525 thông tin chi tiết... WOVENTEX VIỆT NAM - CTY TNHH WOVENTEX VIỆT NAM Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 33 KCN VSIP ĐL HỮU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)784572 Email: woventex@vnn.vn thông tin chi tiết... XUÂN THU - CTY SX BAO BÌ GỖ XUÂN THU Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN Địa chỉ: ẤP TÂN HIỆP, X.TÂN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)711745 thông tin chi tiết... SAHA DHARAWAT - CTY TNHH BAO BÌ SAHA DHARAWAT Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU LÔ 1.1 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A ĐƯỜNG 2, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (650)729621 Fax: (650)729625 Website: www.sahacan.com Email: sahacan@hcm.vnn.vn thông tin quảng cáo ... KIAN JOO CAN (VIET NAM) CO., LTD Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: 17 KCN VSIP ĐL ĐỘC LẬP, H. THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)782292 Fax: (650)782291 Website: www.kianjoocan.com.my Email: kianjoocan@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... BẢO THỊNH - CS BAO BÌ BẢO THỊNH Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: 330/1 ẤP 1A, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)712349 thông tin chi tiết... CTY CÔNG NGHIỆP BAO BÌ NGAI MEE Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU 9A KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 6, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (650)742299 thông tin chi tiết... ĐÔNG ĐÔ - CTY TNHH ĐÔNG ĐÔ Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: ẤP 1B, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)740108 thông tin chi tiết... INNO - CTY TNHH BAO BÌ INNO Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: 325/1 ẤP 1A, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)710465 thông tin chi tiết... KHÁNH ĐAN - CTY TNHH SX & TM KHÁNH ĐAN Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU 3/95 TỔ 11 ẤP BÌNH THUẬN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)716905 thông tin chi tiết... KIAN JOO CAN (VIETNAM) - CTY TNHH KIAN JOO CAN (VIETNAM) Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU 17 KCN VSIP ĐL ĐỘC LẬP, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)782292 Website: www.kianjoocan.com.my Email: kianjoocan@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết...

KPACK - CTY TNHH KPACK Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: KCN VIỆT HƯƠNG H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)716205 thông tin chi tiết... NGAI MEE - CTY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ NGAI MEE Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU 9A KCN SÓNG THẦN 1 ĐƯỜNG 6, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)742299 Website: www.ngaimee.com Email: hcmc@ngaimee.com; vnnmpi@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... TÂN LONG - CTY TNHH BAO BÌ GIẤY TÂN LONG Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU 47/9 ẤP BÌNH PHƯỚC B, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)713795 Email: baobitanlong@yahoo.com thông tin chi tiết... THUẬN AN - XN TƯ DOANH GIẤY BAO BÌ THUẬN AN Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: ẤP 3, X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)513999 thông tin chi tiết... VINA - CTY TNHH BAO BÌ BR VINA Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: ẤP 6, X.THỚI HÒA, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)566792 thông tin chi tiết... VĨNH THÀNH - CTY TNHH BAO BÌ VĨNH THÀNH Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU KP KHÁNH LONG TT.TÂN PHƯỚC KHÁNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)658761 thông tin chi tiết... VĨNH THÀNH - CTY TNHH BAO BÌ VĨNH THÀNH Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU Địa chỉ: THÁI HÒA, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (650)658761 thông tin chi tiết...

AIRONWARE FASTENERS - CTY TNHH AIRONWARE FASTENERS (VN) VPĐD Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: 4 KCN ĐỒNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)768486 thông tin chi tiết... CO WIN - CTY CP CÔNG NGHIỆP CO WIN Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG KCN ĐỒNG AN ĐƯỜNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)756987 thông tin chi tiết... CƯỜNG THỊNH - DNTN CƯỜNG THỊNH Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: 17 ẤP BÌNH ĐỨC, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)743074 thông tin chi tiết... HƯNG LONG - CTY TNHH HƯNG LONG Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG 494 KP NGUYỄN TRÃI QL13, TT.LÁI THIÊU, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)758716 Email: hunglongxin@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... KHẢI NGUYÊN - CTY TNHH TM KHẢI NGUYÊN - CN Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: ẤP 4, X.AN PHÚ, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)714179 Website: www.khainguyen.com.vn Email: khainguyen@hcm.fpt.vn thông tin chi tiết... LIÊN HƯNG - CTY TNHH LIÊN HƯNG Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)747960 Email: ctylienhung@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... NGỌC CHÂU - CTY TNHH TM SX NGỌC CHÂU Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: 17 ẤP BÌNH ĐỨC, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)743074

thông tin chi tiết... PIRSHENG - CTY TNHH PIRSHENG Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG ĐT 743, ẤP BÌNH PHÚ, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)788456 Email: pirshengvn@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... QUỐC TẾ ĐỨC AN - CTY TNHH QUỐC TẾ ĐỨC AN Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: CCN TÂN MỸ X.TÂN MỸ, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)650368 thông tin chi tiết... QUỐC TRƯỞNG - DNTN SX TM DV QUỐC TRƯỞNG Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: 165 ẤP ĐÔNG BA, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)783367 thông tin chi tiết... TAI FU - CTY TNHH TAI FU Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG KHU 5 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.CHÁNH NGHĨA, TX.THỦ DẦU Địa chỉ: MỘT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)836672 thông tin chi tiết... THREAD VIỆT NAM - CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THREAD VIỆT NAM Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: ẤP TÂN MỸ, X.THÁI HÒA, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)625526 thông tin chi tiết... THUẬN NHƠN - CH THUẬN NHƠN Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG 491 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.PHÚ CƯỜNG, TX.THỦ DẦU Địa chỉ: MỘT, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)824277 thông tin chi tiết... TRƯỜNG THỊNH VINH - CTY TNHH HƯNG NGHIỆP TRƯỜNG THỊNH VINH Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: ẤP 4, X.TÂN HIỆP, H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)653055 thông tin chi tiết...

VĨNH THẮNG - CTY TNHH SX TM VĨNH THẮNG Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG ẤP BÌNH PHƯỚC B, X.BÌNH CHUẨN, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)712781 thông tin chi tiết... VIT - PAT - CH VIT - PAT - CN BÌNH DƯƠNG Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG Địa chỉ: ĐT 743, ẤP ĐỒNG AN, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)737449 thông tin chi tiết... VỮNG TIẾN - DNTN VỮNG TIẾN Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG ĐT 743, ẤP CHIÊU LIÊU, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)729179 thông tin chi tiết... YUEH WANG VN - CTY TNHH QUỐC TẾ YUEH WANG VN Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG KCN ĐỒNG AN ĐƯỜNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)758399 Website: www.yuehwang.com.tw Email: yuehwang_yeh@yahoo.com.tw thông tin chi tiết... CHEYE - CTY TNHH NGŨ KIM CHEYE Ngành nghề: KIM LOẠI 3/178 THỦ KHOA HUÂN, ẤP HÒA LÂN, X.THUẬN GIAO, Địa chỉ: H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)716902 thông tin chi tiết... KIẾN LỢI - CTY TNHH KIẾN LỢI Ngành nghề: KIM LOẠI Địa chỉ: 5/28 ẤP BÌNH ĐỨC, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Điện thoại: (0650)784205 Email: baosin@hcm.vnn.vn thông tin chi tiết... KING STAR VN - CTY TNHH SX KIM LOẠI KING STAR VN Ngành nghề: KIM LOẠI LÔ B10 KCN NAM TÂN UYÊN ĐƯỜNG N4, X.KHÁNH BÌNH, Địa chỉ: H.TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (0650)652866 thông tin chi tiết... SINH NAM METAL - CTY TNHH SINH NAM METAL Ngành nghề: KIM LOẠI 16 KCN VSIP ĐL HỮU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH Địa chỉ: DƯƠNG Điện thoại: (0650)757386 thông tin chi tiết...