P. 1
De Thi Ly Thuyet Thong Ke

De Thi Ly Thuyet Thong Ke

|Views: 954|Likes:
Được xuất bản bởimissthuhuyen

More info:

Published by: missthuhuyen on Jan 08, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

Đề thi kiểm tra hết môn

Môn: Lý thuyết thống kê
thời gian: 120 phút
Đề bài:
!u 1: " # $iểm%
Nêu những vấn đề chủ yếu của điều tra thống kê?
!u 2: " & $iểm%
Có tài liệu thống kê tiền lương của !t "#$ %ệt th& c' như (au:
M'( )*+ng
" 1000$%
)** + ,** ,** - .** .** + /** /** - 0*** 0*** + 00**
,ố (ông nh!n
" ng*ời%
1** .1* ).* 1,* 2**
C3n c4 tài liệu trên t5nh:
a6 7ương 89nh :u;n !t c<ng nh;n của %=anh nghiệ>
86 ?i@ trA trung vA về lương của %=anh nghiệ>
c6 ?i@ trA ốt về lương của %=anh nghiệ>
!u &: " # $iểm%
B!t nhó nghiên c4u c<ng 8ố rCng trung 89nh !t ngưDi ua hàng tiêu %Eng
FG* ngh9n đHngIth@ng ch= hàng h=@ th<ng thưDng6 ChJn ngKu nhiên 0) ngưDi
ua hàng kiL tra thấy trung 89nh hJ tiêu là FFG ngh9n đHngI th@ng6 MNi đ!
lệch tiêu chu'n là: )* ngh9n đHng6 vNi 4c O nghPa 1Q kiL đAnh RS kết luTn
của nhó nghiên c4u có thấ> hơn (U thTt kh<ng?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->