Thứ năm, ngày 28/01/2010 I.

CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH : Bước 1: Lập phương trình : - Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp của ẩn. - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. - Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải phương trình. Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn số, nghiệm nào không, rồi kết luận. II. BÀI TẬP 1. Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó? 2. Một đàn ngỗng trời đang bay, chợt một con ngỗng khác bay ngang qua kêu "Chào trăm bạn". Con ngỗng đầu đàn đáp "Chúng tôi không đúng 100. 1 1 Số chúng tôi hiện có cộng thêm số hiện có và số hiện có và số hiện có 2 4 và cả bạn vào nữa mới đủ 100". Hỏi đàn ngỗng có bao nhiêu con? 3. Để chở 46 tấn vật liệu từ một địa điểm tới một công trình xây dựng người ta dùng 10 ô tô gồm 2 loại: Loại thứ nhất mỗi xe chở được 6 tấn, loại thứ hai mỗi xe chở được 4 tấn. Hỏi mỗi loại gồm mấy ô tô? 4. Anh Bình đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 12 km/h, khi đi từ B về A, anh Bình đi bằng con đường khác ngắn hơn đường trước 22km, nên mặc dù đi với vận tốc trung bình 10 km/h nhưng thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là 1 giờ 20 phút. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu km? 5. Một đoàn tàu hỏa đi từ A đến B mất 3 giờ 30 phút. Nếu vận tốc của tàu giảm đi 10km một giờ thì tàu đến B chậm mất 1 giờ 45 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc của tàu.

1

6. Một cano xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 2km/h. 7. Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km, cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút. Tính vận tốc thực của tàu thủy, biết rằng vận tốc dòng nước là 4 km/h. 8. Năm ngoái tổng số dân hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2%, còn tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân hai tỉnh năm nay là 4.045.000 người. Tính số dân hiện nay của mỗi tỉnh. 9. Một phân số có tử nhỏ hơn mẫu là 4. Nếu giảm tử đi 2 đơn vị và tăng 1 mẫu thêm 6 đơn vị thì được một phân số mới bằng . Tìm phân số ban đầu. 5 10. Trong tháng đầu hai tổ công nhân của một xí nghiệp dệt được 800 tấm thảm len. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 20% nên cả hai tổ dệt được 945 tấm thảm len. Tính xem trong tháng thứ 2 mỗi tổ dệt được bao nhiêu tấm thảm len. 11. Four congruent circle are tangent to each other and to the sides of a triangle as shown.

a) Prove that ∠ABC = 90o . b) If AB = 3 and BC = 4, find the radius of the circles.

2