P. 1
ĐỀ THI HK2 TOÁN 11

ĐỀ THI HK2 TOÁN 11

|Views: 3,305|Likes:
Được xuất bản bởiminhhung64

More info:

Published by: minhhung64 on Feb 16, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 11

( Thời gian làm bài: 90 phút)
Bài 1 ( 3 điểm):
Tìm các giới hạn sau:
a)
2
2
1
3 4
1 3 2
lim
x x
x x
x
− −
+ −

b)
) 3 2 2 2 ( lim
2 2
+ − − + +
−∞ →
x x x x
x
Bài 2 ( 1 điểm):
!"t t#nh li$n t%c c&a hàm s' (()) *
2
4
2
2 2
2 20 2
x
khix
x
x khix
 −
>

+ − 

− ≤

tại )*2
Bài 3 ( 2 điểm):
T#nh +ạ, hàm c&a các hàm s' sau:
a) (()) *
1
- 3
2
+ −

x x
x

b) (()) *
2
2 1
1
x
x
+

Bài 4 ( 1! điểm):
.h, hàm s': / * )
3
0 3)
2
1 2m) 1 2m
a) 2hi m*13 4i5t ph67ng t8ình ti5p tu/5n c&a +9 th: hàm s' bi5t ti5p tu/5n +; s,ng
s,ng 4ới +6ờng th<ng: ) 1 / 1 -0 * 0
b) Tìm giá t8: c&a tham s' m += /> ≤0
∈ ∀x
? @ 2A 2B
Bài ! ( 3! điểm):
.h, hình ch;p tC giác +Du EFG.H c; cạnh b$n 4à cạnh +á/ +Du bIng a JKi L là t8ung
+i=m EG
a) .LM: mp(EFG) 4uNng g;c 4ới mp(LF.)
b) T#nh s' +, g;c giOa cạnh b$n E. c&a hình ch;p 4ới mPt +á/
c) T#nh s' +, g;c giOa hai mp(EG.) 4à (EGH)
Q) !ác +:nh thi5t QiRn c&a hình ch;p cSt bTi mp(
α
) bi5t mp(
α
) chCa LH 4à 4uNng
g;c 4ới mp(EGH)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->