P. 1
mẫu Bc 21/hĐ cỘng HoÀ xà hỘi

mẫu Bc 21/hĐ cỘng HoÀ xà hỘi

|Views: 2,257|Likes:
Được xuất bản bởitrang2807
abc
abc

More info:

Published by: trang2807 on Mar 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

Mẫu BC 21/HĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
…Ngày tháng năm…..
BÁO CÁO MẤT HOÁ ĐƠN
Tên tổ chức, cá nhn làm m!t hoá "#n$ …………………………………………
%& '( th)*$ ………………………………………………………………………….
Đ+, ch-$ …………………………………………………………………………
.áo cáo /0 /12c m!t hoá "#n nh3 ',)$
4TT 5oạ1 Hoá
"#n 6+
m!t
%7) '( 89 h12) T: ;)y<n ….
Đ*n ;)y<n…
T: '( ….
Đ*n '(….
4( l3=ng '(
hoá "#n 6+
m!t
59 do m!t hoá "#n …………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
N,y "#n /+ 6áo cáo />1 ………………………………………………………………
"< ph(1 h=p t?)y t@m, ngăn chAn l=1 dBng /à thCng 6áo '( hoá "#n t?ên DhCng cEn g1á
t?+ 'F dBng.
Đ#n /+ c,m D*t G12c Dh,1 6áo t?ên là "úng 'ự thật, n*) phát h12n Dh,1 ',1 "#n /+ H1n
ch+) t?ách nh12m t?3>c pháp l)ật.
THI TJKLNM ĐNN GO HPQR HS 8TNH UPVNH
WD9, gh1 ?X hY tên /à "Zng d!) n*) cZ[

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->