P. 1
luanvan[1]

luanvan[1]

|Views: 6,915|Likes:
Được xuất bản bởidoimatbeyeu8704

More info:

Published by: doimatbeyeu8704 on Apr 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

1. Giám đốc: do tổng công ty dệt may bầu ra và là người chịu trách nhiệm quản lí
trong công ty, điều hành, phụ trách chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty, theo dõi công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất, công tác tài
chính và phân tích hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính hiệu lực và hoạt động có kết
quả.

Phòng
tổ
chức
hành
chính

Phòng
kinh
doanh
XNK

Phòng
tài
chính
kế toán

Phòng
kỹ
thuật
công
nghệ

Kế
hoạch
thị
trường

Phòng
QA

Các bộ phận tham mưu

Các đơn vị sản

Các đơn vị kinh

Trung tâm
cung ứng
thiết bị dệt
may

Tung tâm
giới thiệu
và bán
sản phẩm

Phân
xương
thêu
tự
động

XN
may
1, 2,
3, 4, 5

Phân
xương
hoàn
thành

Các
cửa
hàng

Các
của
hàng

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

http://www.ebook.edu.vn

GVHD: TS Nguyn Thanh Liêm

SVTH: Thái Th Hng Linh

Trang 52

Lp : 31K02.3

Bên cạnh đó giám đốc là người có trách nhiệm trực tiếp đối với hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty trước tổng công ty, trước pháp luật và các chủ thể khác có
liên quan.

Ngoài ra, giám đốc còn có trách nhiệm trong việc nâng cao đời sống cho cán bộ
công nhân viên của công ty để họ an tâm công tác và hoàn thành công việc được
giao một cách tốt nhất .

2. Phó giám đốc: là người tham mưu cho giám đốc về sản xuất kinh doanh, có nhiệm
vụ cùng các phòng ban theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch cung ứng
vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất, tình hình tài chính của công ty. Đồng thời phó
giám đốc là người được giám đốc uỷ thác ký các hợp đồng kinh tế và chịu trách
nhiệm trước giám đốc.

3. Phòng t chc hành chính: có nhiệm vụ quản lí nhân sự và phân công lao động
một cách hợp lí

Đồng thời phòng nhân sự còn thực hiện các chế độ đối với người lao động của công
ty.

Ngoài ra, phòng tổ chức hành chính còn tham mưu cho giám đốc việc tuyển dụng
lao động, ra các quyết định về nhân sự và phân công lao động hợp lí .

4. Phòng kinh doanh xut nhp khu:

Tham gia đàm phán các hoạt động gầm phán, soản thảo tổ chức các hợp động kinh
tế mua bán trong và ngoài nước.

Theo dõi và triển khai thực hiện đơn đạt hàng kinh doanh theo hợp đồng đã ký

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm cả FOB và nội địa.

Xây dựng và đề ra giá cả và tỷ lệ lợi nhuận đối cới các sản phẩm kinh doanh.

5. Phòng kế hoch th trường:

Hoạch định kế hoạch sản xuất phù hợp với năng lực của cả công ty và của từng đơn
vị trực thuộc.

Tham gia đàm phán, soạn thảo và tổ chức thực hiện các hợp động kinh tế (gia công)
trong và ngoài nước.

Đề xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

http://www.ebook.edu.vn

GVHD: TS Nguyn Thanh Liêm

SVTH: Thái Th Hng Linh

Trang 53

Lp : 31K02.3

6. Phòng tài chính - kế toán: có nhiệm vụ tổ chức toàn bộ công tác hoạch toán kế
toán trong công ty, phản ánh đầy đủ các nguồn vốn và tài sản, lập báo cáo theo đúng
qui định tài chính của công và nhà nước.

Quản lí theo dõi giám sát tình hình tài chính của công ty, tổ chức thanh toán đầu đủ
kịp thời đúng thể lệ các khoản thanh toán của công ty .

Ngoài ra phòng tài chính - kế toán còn cung cấp đầy đủ các thôngt in kế toán tài
chính của công ty, hướng dẫn công tác tài chính đối với các đơn vị trực thuộc

7. Phòng kĩ thut – công ngh: chịu trách nhiệm trước giám đốc về hệ thống máy
móc thiệt bịcủa công ty. Đảm bảo qui trình kĩ thuật may theo đúng yêu cầu của
khách hàng, có trách nhiệm kiểm tra tiến độ của quá trình sản xuất. Nghiên cứu cải
tiến hệ thống máy móc thiết bị trong công ty để ngày càng nâng cao năng suất lao
động .

8. Phòng QA (phòng quản lý chất lượng)

Nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các đơn vị trực thuộc và cơ sở gia công
bên ngoài

Kiểm soát tiến độ sản xuất của các xí nghiệp và nhà máy, giải quyết kịp thời những
phát sinh không phù hợp trong quá trình sản xuất có liên quan đến chất lượng sản
phẩm

Phối hợp khách hàng để thực hiện công việc kiểm hàng trên day chuyền sản xuất
hoặc thành phẩm.

9. Các đơn v sn xut trc thuc:

Các nghiệp may I, II, III, IV, V, VI : có nhiện vụ tổ chưc sản xuất các đơn đạt hàng
công ty giao, tạo ra các sản phẩm may mặc của các hợp đồng gia công xuất khẩu
hay bán trên thị trường nội địa

Xưởng thêu tự động: chuyên thêu: Có hệ thống thêu tự động phục vụ công đoạn
hoàn thiện sản phẩm.

Xưởng hoàn thành: Chịu trách nhiện về việc đóng kiện, ủi để hoàn thành công đoạn
nhập kho thành phẩm.

10. Các đơn v kinh doanh trc thuc:

Trung tâm các thiết bị điện, điện lạnh ngành dệt may, bán các loại máy may và các
tiết bị thuộc ngành may.

http://www.ebook.edu.vn

GVHD: TS Nguyn Thanh Liêm

SVTH: Thái Th Hng Linh

Trang 54

Lp : 31K02.3

Trung tâm thương mại dệt may tổ chức quản lý 3 cửa hàng thực hiện chức năng
kinh doanh thương mại cho các đối tượng khách hàng trong nước về sản phẩm quần
áo may mặc thời trang.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->