P. 1
M02_ Bien Ban Ban Giao Thu Hoi Dieu Chuyen Tai San

M02_ Bien Ban Ban Giao Thu Hoi Dieu Chuyen Tai San

|Views: 471|Likes:
Được xuất bản bởiphonghidro

More info:

Published by: phonghidro on Apr 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2011

pdf

text

original

BIÊN BẢN BÀN GIAO THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày……..tháng…..năm……tại……………………………………………….
……….……..………………………………………………………………………………
Đại diện cho phòng HCQT: Ông (à!:……………………………………………………..
Đại diện "n giao: Ông (à!:……………………………………………………………….
Đại diện "n nh#n: Ông (à!:……………………………………………………………….
Th$o %ệnh &i'( &)ng *+ ……..…..,……………c-a t./0ng Cao &1ng C2TT H3( ngh4
5iệt6Hàn, các "n %i"n 7(an &8 ti9n hành àn giao các %oại thi9t 4, :#t t/ *a(:
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
ĐẠI DIỆN P.HCQT ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(;<, ghi .= h> t"n! (;<, ghi .= h> t"n! (;<, ghi .= h> t"n!
VTTS/M02 Lần ban hành: 1 Ngày ban hành: 01/11/2008
TRƯỜNG CAO ĐNG CNTT
H!U NGH" #IỆT$HÀN
?+:………….,…………
C@2A HBC DE H@F CHG 2AHHC 5FIT 2CJ
Đ)c %#p K TL do K Hạnh phMc
Đà Nẵng, ngày tháng năm

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->