P. 1
Bai Tap Kinh Te Vi Mo + co dap an

Bai Tap Kinh Te Vi Mo + co dap an

5.0

|Views: 4,205|Likes:
Được xuất bản bởinamphe
KTVM- nam ngoc nguyen
KTVM- nam ngoc nguyen

More info:

Published by: namphe on Apr 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

M͙t hãng sɠn xuɢt có hàm cɤu là:Q=130-10P

a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính đ͙ co giãn cͧa cɤu theo
giá tɞi mͩc giá này và cho nhɪn xét.
b) Hãng đang bán v͛i giá P=8,5 hãng quyɼt đʈnh giɠm già đʀ tăng doanh
thu.quyɼt đʈnh này cͧa hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nɼu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lưͣng cân bɮng?Tính đ͙ co
giãn cͧa cɤu theo giá tɞi mͩc giá cân bɮng và cho nhɪn xét.

A) THAY p=9 vao ham cau ta duoc q=40 khi đó ta suy ra R=P.Q= 9.40=360
Ep=(-10).9/ 40= -2,25
nhan xet; ham cau co dan vi Ep=2,25

B)cung tuong tu nhu tren ta thay vao ham cau ta duoc q=45 nen khi do ta suy ra
doanh thu luc bay gio la R2=45.8,5=382,5 > 360 nen khi ta ha gia thi tong doanh
thu se tang nen cach lua chon nay dung

C)vi tai vi tri can bang thi thʈ trương se ; ham cau = ham cung nen:
Qs=Qd =>p=5
Ep=(-10).5/ 80= -0,625
nhan xet: ham cau it co dan

M͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm t͕ng chi phí la TC=Qbình+Q+169
trong đó Q là sɠn lưͣng sɠn phɦm con TC đo bɮng $
a. hãy cho biɼt FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nɼu giá thʈ trư͝ng là 55$,hãy xác đʈnh lͣi nhuɪn t͑i đa hãng có thʀ thu
đưͣc
c. xác đʈnh sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng
d. khi nào hãng phɠi đóng cͭ sɠn xuɢt
e. xác đʈnh đư͝ng cung cͧa hãng
f. giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ 5$/đơn vʈ sp thì điɾu gì sɺ xɠy ra?
g. khi mͩc giá trên thi trư͝ng là 30$ thì hàng có tiɼp tͥc sɠn xuɢt ko và sɠn
lưͣng là bao nhiêu?

a/ FC:chi phí c͑ đʈnh, là chi phí khi Q= 0, FC = 169
VC là chi phí biɼn đ͕i, = TC - FC = Q bình + Q
AVC:chi phí biɼn đ͕i trung bình, = VC/Q = Q+1
ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
MC: chi phí biên, = (TC)' = 2Q+1

b/ Giá P = 55, đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn, MC=P
=> Q = 27 và TR-TC = 55x27 - 27x27-27-169 = 560

c/Hòa v͑n khi TC=TR <=> PQ=TC
55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng đóng cͭa khi P< ATC min
Mà ATC = Q+1+169/ Q
Lɢy đɞo hàm cͧa ATC = 1 - 169/Q bình
=> Q= 13 => ATC min = 27
Vɪy khi giá < hay = 27, hãng sɺ đóng cͭa sɠn xuɢt

e/Đư͝ng cung cͧa hãng là đư͝ng MC, bɬt đɤu tͫ điʀm đóng cͭa P=27 tr͟ lên.

f/ Nɼu CP đánh thuɼ 5$ thì chi phí sɠn xuɢt ͟ m͗i mͩc sɺ tăng lên 5$. Đư͝ng cung
dʈch lên trên, điʀm đóng cͭa dʈch lên thành 32.

g/Khi giá là 30, nɼu như sau khi đánh thuɼ thì sɺ không sɠn xuɢt vì nó ͟ dư͛i điʀm
đóng cͭa là 32.
Còn trư͛c khi đánh thuɼ giá là 32 thì vɨn sɺ sɠn xuɢt.
NSX sɺ sɠn xuɢt sao cho MC=P
<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5

hàm cɤu và hàm s͑ cung cͧa m͙t sɠn phɦm đưͣc cho dͩoi đây
cɤu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đ͓ng, Q:kg)
1.Hãy tìm điʀm cân bɮng cͧa thʈ trư͝ng
2.Hãy tính đ͙ co giɠn cͧa cung và cɤu theo giá tɞi điʀm cân baengf cɠu thʈ
trư͝ng
3.Hãy tính thɴng dư sɠn xuɢt, thɴng dư tiêu dùng, thɴng dư toàn xã h͙i.
Giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ 5đ͓ng/đvsp.T͕n thɢt xã h͙i do thuɼ gây ra là
bao nhiêu? vì sao lɞi có khoɠn t͕n thɢt đó?
4.Nɼu nhà nư͛c áp đɴt mͩc giá trɤn cho sɠn phɦm là 50 đ͓ng, hãy tính
khoɠn t͕n thɢt vô ích cͧa phúc lͣi xã h͙i và hãy giɠi thích tɞi sao lɞi có
khoan t͕n thɢt này?

a) Tɞi điʀm cân bɮng: PE=PS=PD, QE=QS=QD=> Giɠi pt cung cɤu có: PE=70 VÀ
QE=60
b) Ed= Q'd*P/Q= - 2,33, Es= Q's*P/Q= 1,167
c) vɺ hình ra có : CS= 900, PS=1800=> NSB=CS+PS=2700
G/S CP đánh thuɼ vào ngư͝i sɠn xuɢt là : t= 5=> PS=Q+15
Điʀm cân bɮng m͛i: PE'=71.67, QE'=56,67
giá mà ngư͝i tiêu dùng phɠi trɠ: PD= Giá cân bɮng sau thuɼ= 71,67
giá mà ngư͝i sɠn xuɢt phɠi trɠ: PS= 71,67- T=66,67
CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47
Phɤn mɢt không là: 291,53
d)PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300
Trong cɞnh tranh đ͙c quyɾn:nɼu chính phͧ đánh thuɼ a ngàn đ͓ng/sɠn
phɦm, thì sɠn lưͣng t͑i ưu, giá bán và lͣi nhuɪn cͧa doanh nghiʄp thay đ͕i
như thɼ nào?

Giɠ sͭ hàm t͕ng chi phí trư͛c thuɼ là TC thì MC= TC'
Khi chính phͧ đánh thuɼ a đ͓ng/sp Thì hàm t͕ng chi phí m͛i là
TC1= TC+a*Q nên MC1=TC1'=TC'+(a*Q)'=MC+a
Có lͣi nhuɪn t͑i đa thì MR=MC1
Giɠi ra tìm đưͣc P và Q lúc đó
và tính đưͣc lͣi nhuɪn t͑i đa


khi chính phͧ đánh thuɼc ngàn đ͓ng/ sɠn phɦm thì gánh nɴng thuɼ khóa
này ai là ngư͝i phɠi gánh chʈu? cͥ thʀ là bao nhiêu?

Khi chính phͧ đánh thuɼ thông thư͝ng cɠ nhà sɠn xuɢt lɨn ngư͝i tiêu dùng đɾu
phɠi chʈu thuɼ
theo công thͩc nhà sɠn xuɢt phɠi chʈu 1 khoɠn thuɼ bɮng (Ed*t)/(Es-Ed) còn ngư͝i
tiêu dùng chʈu (Es*t)/(Es-Ed) . Do vɪy khi Ed>Es thì ngư͝i sɠn xuɢt phɠi chʈu phɤn
l͛n thuɼ và ngưͣc lɞi khi Es>Ed thì gánh nɴng thuɼ d͓n vào ngư͝i tiʀu dùng
Khi Ed=Es thì thuɼ đưͣc phân b͕ đɾu cho cɠ hai bên
Ngoài ra khi Ep<1 thì khi giá hàng hóa tăng thì t͕ng doanh thu sɺ tăng và ngưͣc lɞi
À khi không có hʄ s͑ co giãn thì ta có thʀ dùng hʄ s͑ góc trong phương trình cung
và cɤu đʀ tính tͷ tr͍ng phan b͕ thuɼ
Như là (Ed*t)/(Es-Ed)=(Ad*t)/(As-Ad) v͛i As và Ad lɤn lưͣt là hʄ s͑ góc cͧa đư͝ng
cung và đư͝ng cɤu

M͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm t͕ng chi phí la TC=Qbình+Q+169
trong đó Q là sɠn lưͣng sɠn phɦm con TC đo bɮng $
a. hãy cho biɼt FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nɼu giá thʈ trư͝ng là 55$,hãy xác đʈnh lͣi nhuɪn t͑i đa hãng có thʀ thu
đưͣc
c. xác đʈnh sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng
d. khi nào hãng phɠi đóng cͭ sɠn xuɢt
e. xác đʈnh đư͝ng cung cͧa hãng
f. giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ 5$/đơn vʈ sp thì điɾu gì sɺ xɠy ra?
g. khi mͩc giá trên thi trư͝ng là 30$ thì hàng có tiɼp tͥc sɠn xuɢt ko và sɠn
lưͣng là bao nhiêu?

a.
FC = TCq=0 = 169
VC = TC ± FC = Q2 + Q
AVC = TC/Q = Q + 1 + 169/Q
MC = (TC)¶ = 2Q + 1
b. Khi P = 55 $
DDK t͑i đa hoá lͣi nhuɪn P = MC
ó 55 = 2Q + 1
=> Q = 27
Lͣi nhuɪn t͑i đa:
TR ± TC = 55*27 ± (272 + 27 + 169) = 560
c. Hãng hoà v͑n khi P = ATC min
ATC = Q + 1 +169/Q
ATCmin ó (ATC)¶ = 0
Q = 13
d. Hãng đóng cͭa sɠn xuɢt khi: P = AVCmin
AVC = Q + 1 => AVCmin = 1
Vɪy khi P = 1 hãng đóng cͭa sɠn xuɢt
e. Đư͝ng cung cͧa hãng là đư͝ng MC bɬt dɤu tͫ điʀm P > AVCmin
P = 2Q + 1 (v͛i P > 1)
f. Nɼu Chính Phͧ đanh thuɼ 5$/đơn vʈ sɠn phɦm khi đó:
TC = Q2 + Q + 169 + 5Q = Q2 + 6Q + 169
MC = 2Q + 6
AVCmin = 6, hãng đóng cͭa sɠn xuɢt khi P = 6
Đư͝ng cung cͧa hãng P = 2Q + 6
g. Khi mͩc giá trên thʈ trư͝ng P = 30 $
ATCmin = 27, ta thɢy ATCmin > P
hãng tiɼp tͥc sɠn xuɢt
Sɠn lưͣng khi đó : Q = 14.5
Chu y :Q2 = Qbinh

M͙t bài giɠi khác: xin các bɞn cho ý kiɼn
a/ FC:chi phí c͑ đʈnh, là chi phí khi Q= 0, FC = 169
VC là chi phí biɼn đ͕i, = TC - FC = Q bình + Q
AVC:chi phí biɼn đ͕i trung bình, = VC/Q = Q+1
ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
MC: chi phí biên, = (TC)' = 2Q+1

b/ Giá P = 55, đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn, MC=P
=> Q = 27 và TR-TC = 55x27 - 27x27-27-169 = 560

c/Hòa v͑n khi TC=TR <=> PQ=TC
55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng đóng cͭa khi P< ATC min
Mà ATC = Q+1+169/ Q
Lɢy đɞo hàm cͧa ATC = 1 - 169/Q bình
=> Q= 13 => ATC min = 27
Vɪy khi giá < hay = 27, hãng sɺ đóng cͭa sɠn xuɢt

e/Đư͝ng cung cͧa hãng là đư͝ng MC, bɬt đɤu tͫ điʀm đóng cͭa P=27 tr͟ lên.

f/ Nɼu CP đánh thuɼ 5$ thì chi phí sɠn xuɢt ͟ m͗i mͩc sɺ tăng lên 5$. Đư͝ng cung
dʈch lên trên, điʀm đóng cͭa dʈch lên thành 32.

g/Khi giá là 30, nɼu như sau khi đánh thuɼ thì sɺ không sɠn xuɢt vì nó ͟ dư͛i điʀm
đóng cͭa là 32.
Còn trư͛c khi đánh thuɼ giá là 32 thì vɨn sɺ sɠn xuɢt.
NSX sɺ sɠn xuɢt sao cho MC=P
<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5

1 doanh nghiʄp trong thj trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm AVC = 2Q +
10 trong do AVC đơn vʈ là USD . Q là đơn vʈ 1000 sɠn phɦm.
a) viɼt phương trình biʀu diʂn đư͝ng cung cͧa doanh nghiʄp
b)khi gia bán cͧa sɠn phɦm la 22 USD thì doanh nghiʄp hòa v͑n . Tính chi
phí c͑ đʈnh cͧa doanh nghiʄp nɼu doanh nghiʄp tiɼt kiʄm đưͣc 1000 usd
chi phí c͑ đʈnh thì lͣi nhuɪn cͧa doanh nghiʄp là bao nhiêu
c)nɼu chính phͧ trͣ cɢp 2 usd trên m͙t đơn vʈ sɠn phɦm bán ra thì doanh
nghiʄp sɺ lͱa ch͍n mͩc sɠn lưͣng nào tính lͣi nhuɪn thu đưͣc

a. Ta có:
VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q
MC = (VC)' = 4Q + 10
Do đây là doanh nghiʄp cɞnh tranh hoàn hɠo => Ps= MC = 4Q + 10.
Vɪy đư͝ng cung cͧa doanh nghiʄp có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghiʄp hòa v͑n =>> TR = TC <=> P.Q = VC + FC.
<=> 22.Q = 2Qbình + 10Q + FC
<=> FC = 12Q - 2Qbình
Tͫ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = (P - 10)/4 = (22 - 10)/4 = 3
Thay Q = 3 vào ta đưͣc:
FC = 12.3 - 2.3bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18
Lͣi nhuɪn doanh nghiʄp thu đưͣc:
TP = TR - TC = P.Q - (2Qbình + 10Q + 18) (1)
Khi doanh nghiʄp tiɼt kiʄm đưͣc 1000USD chi phí c͑ đʈnh:
TP = TR - TC2 = P.Q - (2Qbình + 10Q + 17) (2)
Tͫ (1) và (2) suy ra, khi doanh nghiʄp tiɼt kiʄm đưͣc 1000USD chi phí c͑ đʈnh thì
lͣi nhuɪn cͧa doanh nghiʄp sɺ tăng thêm 1000USD. Trư͛c khi tiɼt kiʄm, doanh
nghiʄp hòa v͑n, vɪy sau khi tiɼt kiʄm, t͕ng doanh thu cͧa doanh nghiʄp là
1000USD.

c. Khi chính phͧ trͣ cɢp cho doanh nghiʄp 2$/ 1 sɠn phɦm:
MCe = MC - e = 4Q + 10 - 2
=> MCe = 4Q + 8.
Trư͛c khi có trͣ cɢp thì doanh nghiʄp đang hòa v͑n. Lͱa ch͍n sɠn xuɢt cͧa doanh
nghiʄp luôn nhɮm đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn, do đó:
P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sɠn phɦm)
Lͣi nhuɪn mà doanh nghiʄp thu đưͣc:
TP = TR - TC = P.Q - (2Qbình + 10Q + 18 - 2Q)
= 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 - 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)
M͙t ngư͝i tiêu dùng có hàm lͣi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoɠn thu
nhɪp 480$. Đʀ mua X, Y v͛i Px = 1$, Py= 3$.
a. Đʀ t͑i đa hoá lͣi nhuɪn v͛i thu nhɪp đã cho, ông ta sɺ mua bao nhiêu
sɠn phɦm X? bao nhiêu Y?. Tính lͣi ích thu đưͣc
b. Giɠ đʈnh thu nhɪp ông ta giɠm chʆ còn 360$, kɼt hͣp X, Y đưͣc mua là
bao nhiêu đʀ lͣi ích t͑i đa. Tìm lͣi ích đó.
c. Giɠ đʈnh rɮng giá cͧa Y không đ͕i, giá X tăng thêm 50% thì kɼ hͣp X, Y
đưͣc ch͍n là bao nhiêu đʀ lͣi ích t͑i đa hoá v͛i I = 360$.

a,ta có:I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)
đ͓ng th͝i thì điɾu kiʄn đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪnh thì:
(MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)
tͫ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=80
lͣi ích là:TU=0,5.210.80=8400
b,khi thu nhɪp giɠm còn 360 thì
360=1X+3Y (1'')
tͫ (1'') và (2) ta đưͣc hʄ pt =>giɠi ra ta đc tương tͱ
c,vì giá hàng hóa X tɬng lên 50% nên Px''=1,5
hʄ pt: 360=1,5X+3Y
và (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)
suy ra X=120 ,Y=60

1 doanh nghiʄp cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm chi phí biɼn đ͕i bình quân:
AVC =2Q+4 (USD)
a, Viɼt phương trình biʀu diʂn chi phí biên và xác đʈnh mͩc giá mà doanh
nghiʄp phɠi đóng cͭa sɠn xuɢt.
b, Khi P= 24 USD thì doanh nghiʄp bʈ l͗ 150 USD. Tìm mͩc giá và sɠn lưͣng
hòa v͑n.
c, doanh nghiʄp sɠn xuɢt bao nhiêu sɠn phɦm đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn nɼu
giá bán P= 84 USD
tính Q t͑i ưu? lͣi nhuɪn max?

a,theo đɾ ra ta có:AVC=2Q+4 suy ra MC=VC'(Q)=TC'(Q)
v͛i VC=AVC*Q=2Q^2+4Q ==> MC=4Q+4
măt khác đây là thʈ trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo nên Ps=4Q+4 (Q>0)
doanh nghiʄp đóng cͭa sɠn xuɢt khi P=AVCmin v͛i AVCmin=4 ==> P=4
b,khi P=24 doanh nghiʄp thua l͗ 150 do đó ta sɺ thɢy là :TR-TC=-150
==> 24*Q-(2Q^2+4Q)-FC=-150 ==>FC=20Q-2Q^2+150 (1)
mà khi p=24 thì Q=(24-4)/4=5 thay vào 1 ta đc FC=200
như vɪy thì TC=VC+FC= 2Q^2+4Q+200 (2)
=>ATC=2Q+4+200/Q
Khi doanh nghiʄp hòa v͑n thì P=ATCmin
v͛i ATCmin <=> ATC'=0 <=> 2-(200/Q^2) =0 =>Q=10
Thay vào Ps ta có: P= (4*10)+4=44
c, v͛i giá P=84 thì doanh nghiʄp t͑i đa hóa lͣi nhuɪn khi P*=MC
=> 84=4Q+4=> Q*=20
TPmax= 20*84- 2*20^2+4*20+200=1680-1080=600
01doanh nghiʄp có hàm s͑ cɤu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viɼt hàm s͑ chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biɼn đ͕i, lͣi
nhuɪn
b. Hãy xác đʈnh sɠn lưͣng, t͕ng doanh thu, t͕ng lͣi nhuɪn, giá thʈ trư͝ng
trong các trư͝ng hͣp :
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
+Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa s͑ lưͣng bàn v͛i điɾu kiʄn không l͗
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa doanh thu không kèm theo điɾu
kiʄn ràng bu͙c
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͕ng lͣi nhuɪn =16
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu tͷ lͣi nhuɪn đʈnh mͩc trên chi phí bình quân
20%

a/ MC=(TC)'=4
TR=P*Q=Q*(16-Q+24/Q)
=16Q-Q^2+24
Khi Q=0 thì FC=TC=43
=> VC=TC-FC=4Q
LN=TR-TC=12Q-Q^2-19
b/
+. LN max <=> MC=MR => 4=16-2Q => Q=6,P=14 => TR=84, TC=67, LN=17
+. LN>=0 <=> 12Q-Q^2-19>=0 => 1,8<Q<10,1 => Q=10 =>P=8.4 ,TR=84
,LN=1
TR max <=> TR'=0 =>16-2Q=0 =>Q=8,P=11,TR=88,LN=13
+. LN=16 <=> 12Q-Q^2-19=16 => '+ Q=5=>P=15.8,TR=79
'+ Q=7 =>P=12.43,TR=87
=. LN=120%TC/Q <=> 12Q-Q^2-19=1,2*(43/Q+4) => + Q=8.5=>P=4.67,
TR=87.75,LN=10.75
+ Q=4.8=>P=16.2, TR=77.76,LN=15.56

bài 1 xét thʈ trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo. Hàm s͑ cɤu và hàm s͑ cung như
sau:
Qd=3280 - 8p
Qs = 282 + 2p
a/ Xác đʈnh sɠn lưͣng và giá cɠ cân bɮng. Tính hʄ s͑ co giɠn giͯa cɤu và
cung tɞi th͝i điʀm cân bɮng. Nɼu chính phͧ đánh thuɼ sɠn lưͣng thì ai chʈu
thuɼ nhiɾu hơn? tɞi sao ?
b/ Chính phͧ đánh thuɼ sɠn lưͣng là 30. Xác đʈnh hàm cung m͛i. Tính sɠn
lưͣng và giá cɠ cân bɮng trong thʈ trư͝ng này.
c/ Nɼu chính phͧ ɢn đʈnh mͩc giá sàn Pr = 350 thì lưͣng dư thͫa là bao
nhiêu. trong trư͝ng hͣp chính phͧ mua hɼt lưͣng dư thͫa: xác đʈnh doanh
thu cͧa nhà sx trư͛c và sau khi chính phͧ áp dͥng giá sàn, xác đʈnh chính
phͧ phɠi chi ra cho chính sách này

a/ Khi can bang thi Qs=Qd => 3280-8P=282+2P => P=300 =>Q=880
Ed=Qd'*P/Q=-8*300/880=-2.73
Es=Qs'*P/Q=2*300/880=0.75
b/Ban co the noi ro hon cau nay đuoc ko? chinh phu đanh thue vao tung san pham
hay đanh thue tong cong la 30?
c/ Neu chinh phu đat gia san P=350 thi Qs=982 va Qd=480 => luong du thua la
DT=502
Truoc khi đat gia san thi doanh thu cua nha SX la: TR1=P*Q=264000
Sau khi đat gia san :TR2=350*982=343700
Chinh Phu phai chi ra mot khoan T=(982-480)*350=175700

xét thʈ trư͝ng đ͙c quyɾn hoàn toàn. hà s͑ cɤu: P = 1240-2Q. hàm t͕ng chi
phí cͧa doanh nghiʄp: TC = 3Q2 + 240Q + 35000
a/ xác đʈnh hàm s͑: TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, MC cͧa doanh nghiʄp.
b/ xác đʈnh sɠn lưͣng và giá t͑i đa hóa lͣi nhuɪn? tính lͣi nhuɪn cͧa doanh
nghiʄp?
c/ Tính hʄ s͑ lerner và cho biɼt quyɾn lͱc đ͙c quyɾn cͧa doanh nghiʄp cao
hay thɢp?
d/ nɼu thʈ trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo thì giá bán và sɠn lưͣng bao nhiêu?
e/ nɼu chính phͧ đʈnh giá trɤn Pc = 980 thì doanh nghiʄp sɺ sx bao nhiêu?
lưͣng thiɼu hͥt là bao nhiêu

a/ Ta có khi Q=0 Thì FC=TC => FC=35000
=> AFC=FC/Q=35000/Q
VC=TC-FC=3Q^2+340Q
=> AVC=VC/Q=3Q+340
=>ATC=TC/Q=3Q+340+35000/Q
MC=VC'=6Q+340
b/ Ta có TR=P*Q=1240Q-2Q^2
=> MR=TR'=1240-4Q
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn <=> MC=MR <=>1240-4Q=6Q+340 =>Q=90
=>P=1060 =>LN=TR-TC=14500
c/ Hʄ s͑ Lener : L=(P-MC)/P=(1060-880)/1060=0.17
=> Quyɾn lͱc đ͙c quyɾn cͧa doanh nghiʄp thɢp
d/ Nɼu thʈ trư͝ng là cɞnh tranh hoàn hɠo thì MR=P
=>Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn <=> MC=P <=> 1240-2Q=6Q+340 =>Q=112.5
=>P=1015
e/ Nɼu Chính Phͧ đɴt giá trɤn P=980 thì XN sɺ SX lưͣng sɠn phɦm Q=107 trong khi
luong cau la Q=130 => luong thieu hut =23

hàm cung và hàm cɤu cͧa loɞi bánh AFC trên thʈ trư͝ng năm 2007 như sau
hàm cung : Qs = 12P - 15
hàm cɤu : Qd = -8P + 45
(Q : ngàn h͙p, P : ngàn đ͓ng / h͙p)
a/ giá và sɠn lưͣng cân bɮnng trên trư͝ng cͧa bánh AFC năm 2007 là bao
nhiu ?
b/ do nhìu loɞi bánh m͛i xuɢt hiʄn trên thʈ trư͝ng, cɤu vɾ bánh AFC nam
2008 giɠm 10%. hãy tính tác đ͙ng cͧa viʄc giɠm cɤu này đ͑i v͛i giá và sɠn
lưͣng bánh AFC đɤu nam 2008 ?
c/ tính đ͙ co giãn cͧa cung và cɤu bánh AFC theo giá tɞi điʀm cân bɮng
năm 2007 và 2008 ?

a/ Thʈ trư͝ng cân bɮng <=> Qs=Qd => 12P-15=-8P+45 =>P=3 =>Q=21
b/Do có tác đ͙ng nên lưͣng cɤu giɠm 10% =>Qd*=90%Qd=-7.2P+40.5
=>Khi thʈ trư͝ng cân bɮng thì giá và lưͣng sɠn phɦm đɤu năm 2008 : Qd*=Qs =>
-7.2P+40.5=12P-15
=> P=2.9 =>Q=19.7
c/ Năm 2007
Tɞi điʀm cân bɮng: Ed=Qd'*P/Q=-8*3/21=-1.143
Es=Qs'*P/Q=12*3/21=1.174
Năm 2008
Tɞi điʀm cân bɮng: Ed=(Qd*)'*P/Q=-7.2*2.9/19.7=-1.06
Es=Qs'*P/Q=12*2.9/19.7=1.766

hàm cung và cɤu thʈ trư͝ng cͧa sɠn phɦm X đưͣc cho như sau
Qd = -2P + 100
Qs = 2P-20
(P: ngàn đ͓ng/ sɠn phɦm, Q : ngàn sɠn phɦm)
a/ xác đʈnh giá và sɠn lưͣng cân bɮng trên thʈ trư͝ng. Tính thɴng dư tiêu
dùng, thɴng dư sɠn xuɢt và t͕ng thɴng dư xã h͙i
b/ nɼu chính phͧ đʈnh giá trɤn cho sɠn phɦm X là 25. Hãy tính lưͣng thiɼu
hͥt
c/ nɼu chính phͧ đʈnh giá cho sɠn phɦm X là 35. tính lưͣng dư thͫa
d/ nɼu chính phͧ đánh thuɼ 5 ngàn đ͓ng / sp. hãy tính giá và sɠn lưͣng
cân bɮng trên thʈ trư͝ng, khoɠn thuɼ trên m͗i sɠn phɦm mà ngư͝i tiêu
dùng và ngư͝i sɠn xuɢt phɠi chʈu, khoɠn thuɼ mà nhà nư͛c thu đưͣc

a/ Khi thʈ trư͝ng đɞt cân bɮng <=> Qs=Qd => -2P+100=2P-20 =>P=30 =>Q=40
P=-Qd/2+50
P=Qs/2+10
Thɴng dư tiêu dùng: CS=1/2*(50-30)*40=400
Thɴng dư sɠn xuɢt: PS=1/2*(30-10)P40=400
=> T͕ng thɴng dư xã h͙i: =PS+CS=800
(Mɢy cái này vɺ hình thì tính toán sɺ dʂ dàng hơn )
b/ Nɼu chính phͧ đɴt giá trɤn là 25 thì lúc đó lưͣng cɤu và lưͣng cung cͧa thʈ
trư͝ng là: Qd=50,Qs=30
=> Lưͣng thiɼu hͥt là TH=50-30=20
c/ Nɼu chính phͧ đɴt giá sàn là 35 thì:
Qs=30,Qd=50=> Lưͣng dư thͫa: DT=50-30=20

M͙t hãng sɠn xuɢt có hàm cɤu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính đ͙ co giãn cͧa cɤu theo
giá tɞi mͩc giá này và cho nhɪn xét.
b) Hãng đang bán v͛i giá P=8,5 hãng quyɼt đʈnh giɠm già đʀ tăng doanh
thu.quyɼt đʈnh này cͧa hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nɼu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lưͣng cân bɮng?Tính đ͙ co
giãn cͧa cɤu theo giá tɞi mͩc giá cân bɮng và cho nhɪn xét.

a) Ta có: P=9 thay vào pt đư͝ng cɤu ta đưͣc: Q=130-10x9=40.
Ta lɞi có TR=PxQ= 9x40= 360
Vɪy khi giá bán là P=9 thì doanh thu là TR= 360.
Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10
Đ͙ co giãn cͧa đư͝ng cɤu = (Q)`x P\Q= -10x9\40= -2,25
Vɪy khi giá thay đ͕i 1% thì lưͣng cɤu thay đ͕i 2,25%
b) Khi giá là P= 8,5 thì lúc đó lưͣng cɤu sɺ là Q=130-10x8,5=45
Lúc đó doanh thu sɺ là TR= 8,5x45=382,5
Vɪy khi hãng quyɼt đʈnh giɠm giá thì doanh thu đɞt đưͣc l͛n hơn. Quyɼt đʈnh cͧa
hãng là đúng.
c) Tɞi vʈ trí cân bɮng ta có: Qd=Qs
<=> 130-10P=80
<=>10P=50
<=>P =5
=>Pe=5.
Qe=Qs=80.
Vɪy mͩc giá cân bɮng là P=5, mͩc sɠn lưͣng cân bɮng là Q=80
Đ͙ co giãn cͧa dͫong cɤu= -10x5/80= -0,625.
Vɪy khi giá thay đ͕i 1% thì lưͣng sɺ thay đ͕i 0,625%
Cho biɼt hʄ s͑ co giãn cɤu vɾ xe máy đ͑i v͛i giá cͧa nó là 1,7.Hʄ s͑ co giãn
vɾ xe máy đ͑i v͛i giá xăng là 0,6.Hʄ s͑ co giãn cɤu vɾ xe máy v͛i thu nhɪp
là 1.Dͱ báo trong năm t͛i giá xăng tăng 10%, thu nhɪp tăng 10%. Hãy xác
đʈnh đɢu cͧa các hʄ s͑ co giãn trên. Đʀ giͯ nguyên lưͣng cɤu vɾ xe máy
trong năm t͛i bɮng năm nay thì nên thay đ͕i giá xe máy theo chiɾu hư͛ng
nào và thay đ͕i bao nhiêu %?

do giá tăng thi luong cau ve xe may giam nên Ep = -1.7
tuong tu: do giá xăng tăng ngư͝i ta sɺ mua ít xe máy đi nên Ek = -0,6
Ei = 1 vi thu nhap tang nguòi tiêu dùng giɤu có hơn nên mua nhiɾu hon
gia xang tang 10 % thi luong tieu dung tang -6 %
thu nhap tang 10 % thi .............................10%
luong tieu dung tăng 4%.suy ra dʀ luong tieu dung trong năm tơi ko đ͕i thì nên
tang giá xe máy dê luong cau giam -4% =>gia tang 4:1.7=.....%

M͙t ngư͝i tiêu dùng có thu nhɪp là I -1,5triʄu/tháng đʀ mau hai hàng hóa
X và Y. Giá cͧa hàng hóa X là 15,000đ͓ng/kg và hàng hóa Y là 5000
đ͓ng/kg Hàm t͕ng lͣi ích đưͣc hco b͟i TU = 2XY
A. Xác đʈnh kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu? Lͣi nhuɪn hóa t͑i đa thu đưͣc bao
nhiêu.?
B. Nɼu thu nhɪp tăng lên gɢp đôi thì kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu m͛i là bao
nhiêu?
C. Nɼu thu nhɪp cͧa ng tiêu dùng vân là 1,5 triʄu/tháng nhưng giá cͧa
hàng hóa X giɠm còn 10,000đòng/kg, Xác đʈnh kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu
m͛i.

a/Ta có: MUx=2Y, MUy=2X
=> Đʀ kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu thì X,Y phɠi th͏a mãn hʄ phương trình:
15000X+5000Y=1500000
MUx/MUy=Px/Py
=>X=50,Y=150 =>lͣi nhuɪn t͑i đa thu đưͣc là: TU=2*50*150=15000
b/ Nɼu thu nhɪp tăng lên gɢp đôi mà giá các hàng hóa không thay đ͕i thì kɼt hͣp
tiêu dùng t͑i ưu là : Xo=2X=100 , Yo=2Y=300 (ta cũng có thʀ dùng cách giɠi như
câu a đʀ giɠi phɤn này)
c/Nɼu gia hàng hóa X giɠn còn 10000 thì đʀ kɼt hͣp t͑i ưu thì X*,Y* phɠi th͏a mãn
hʄ sau
10000X*+5000Y*=1500000
MUx/MUy=Px/Py
=> X*=75,Y*=150

m͙t hãng đ͙c quyɾn có đư͝ng cɤu Q=120-P t͕ng chi phí ngɬn hɞn
TC=2Q(lɪp phương)-6Q(bình)-31Q+120
a, viɼt phương trình biʀu diʂn các chi phí ngɬn hɞn
hãng sɺ sɠn xuɢt ban nhiêu sɠn phɦm đê t͑i đa hóa lͣi nhuɪn.khi đó gia
bán,t͕ng doanh thu,t͕ng chi phí và lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?xác
dʈnh mͩc sɠn lưͣng đʀ hãng t͑i đa hóa doanh thu.khi đó giá bán, t͕ng
doanh thu,tông chi phí và lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?
d,giɠ sͭ chính phͧ dánh thuɼ là 30 đ͓ng/1 đơn vʈ sɠn phɦm .khi đó giá
bán, doanh thu,lͣi nhuɪn sɺ thay đ͕i như thɼ nào?

a/ Ta có:
khi Q= 0 thì FC=TC =>FC=120 =>VC = 2Q^3 - 6Q^2 - 31Q
MC= TC'=6Q^2 - 12Q - 31
TR=P*Q=Q*(120 -Q)=120Q -Q^2
=> MR=TR'=120 - 2Q
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì MC=MR
=> 6Q^2 -12Q -31=120 -2Q => Q=5.9 =>P= 114.1
=> TR=673.2, TC= 139, LN=534.2
Đʀ t͑i đa hóa doanh thu thì MR=0
=> 120 -2Q=0 =>Q=60 =>P=60, TR=3600, TC=214260 ,LN= -210660 (l͗)
b/ nɼu chính phͧ đánh thuɼ 30đ/sp thì chi phí cɪn biên sɺ thay đ͕i
MCo=120 -2Q +30=150-2Q
Đʀ t͑i đa hóa doanh thu thì MR=MCo
=> 6Q^2 - 12Q - 31=150 - 2Q => Q=4.7 ,P=115.3 ,TR=541.9 ,TC= 190.4 (lúc
này hàm t͕ng chi phí là : TC= 2Q^3 - 6Q^2 -31Q +120 + 30Q)
=> LN=351.5
cɢu vɾ sɠn phɦm X là P=90-Q.thʈ trư͝ng này do 1 hãng đ͙c quyɾn không
chɼ.chi phí cͧa hãng đ͙c quyɾn C=480+q^2+4q
a, hãy xác đʈnh giá và sɠn lưͣng cân bɮng cho hãng đ͙c quyɾn này
b, hãng tao ra bao nhiêu lͣi nhuɪn và thɴng dư tiêu dùng?nɼu hãng mu͑n
t͑i đa hóa doanh thu thì phɠi ch͍n mͩc giá và sɠn lưͣng là bao nhiêu?khi
đó lͣi nhuɪn thu đưͣc là bao nhiêu?
c, giɠ sư chính phͧ đɴt giá trɤn là 60 thì hãng sɠn xuɢt bao nhiêu đʀ đɞt
đưͣc lͣi nhuɪn l͛n nhɢt?luc đó thɴng dư tiêu dùng là như thɼ nào?

a/ Giá và sɠn lưͣng cân bɮng khi và chʆ khi Ed = Qp'*P/Q = - 1
=> -1*(90 -Q)/Q =-1 => Q=45, P=45
b/ Tɞi điʀm cân bɮng : TC= 2685, TR= P*Q= 2025 => LN= -660 (l͗)
Thɴng dư tiêu dùng: CS= 1/2*(90-45)*45 = 1012.5
(cái này bɞn vɺ hình thì tính toán sɺ dʂ dàng hơn)
TR= P*Q =90Q - Q^2 => MR= 90 - 2Q
Đʀ t͑i đa hóa doanh thu thì MR=0 => P= Q = 45
=> LN= -660 (như trên)
Bɞn cũng có thʀ nói luôn rɮng khi giá và sɠn lưͣng cân bɮng thi doanh thu đɞt t͑i
đa
c/ Nɼu chính phͧ đɴt giá trɤn là 60 thì luc đó
TR =60* Q, TC= 480 + Q^2 + 4Q => LN= TR - TC = 56Q - Q^2 - 480
Đʀ lͣi nhuɪn đɞt t͑i đa <=> Q= 28 => LN = 304
Lúc đó CS= 420 (cái này bɞn phɠi vɺ hình thôi)

m͙t hãng đ͙c quyɾn có đư͝ng cɤu Q=50-P; AVC=Q-6; FC=40
a, giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?tính lͣi
nhuɪn t͑i đa đó ?
b, xác đʈnh hʄ s͑ co dãn cͧa cɤu tɞi điʀm t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
c, nɼu chính phͧ đɴt giá trɤn là 25/1 đon vʈ sɠn phɦm thì nhà đ͙c quyɾn sɺ
sɠn xuɢt bao nhiêu?lͣi nhuɪn cͧa nó sɺ là bao nhiêu?
d, giɠ sͭ chính phͧ trͣ cɢp 6 đ͓ng/1 đơn vʈ sɠn phɦm và đɞt mưc giá sao
cho nhà đ͍c quyɾn sɠn xuɢt ͟ mͩc sɠn lưͣng cao nhɢt thì chính phͧ phɠi
ch͍n mͩc giá nào?

a/ Ta có:
TR=Q*P=50Q-Q^2 => MR=50-2Q
VC= AVC*Q=Q^2 - 6Q => MC= 2Q - 6
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì MC=MR => 4Q= 56 =>Q=14, P=36
=> LN= TR - TC =TR - VC -FC = 352
b/Tɞi điʀm t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì: Ed= Qp'*P/Q = -2.57
c/Nɼu chính phͧ đɴt giá trɤn là 25/1đvsp thì
P= 50 -Q = 25, TR= 625, TC= VC + FC = 515 => LN = 110

thʈ trư͝ng sɠn phɦm A coi là canh tranh hàm cɤu và hàm cung đưͣc cho b͟i
sau đây:
Pd=100-Q
Ps=10+Q
a, xác đʈnh mͩc giá và sɠn lưͣng cân bɮng ?
b,tính thɴng dư tiêu dùng và thɴng dư sɠn xuɢt
c, nɼu chính phͧ ͕n đʈnh mͩc giá P=50 thì điɾu gì sɺ xɠy ra?
d, nɼu chính phͧ đánh thuɼ 10 đô/1 sɠn phɦm bán ra thì điʀm cân bɮng
cͧa thʈ trư͝ng sɺ thay đ͕i như thɼ nào?

a/ Tɞi điʀm cân bɮng thì:
Ps=Pd => 100-Q=10+Q =>Q=45 ,P=55
b/ Thɴng dư tiêu dùng; CS=1/2*45*(100-55)=1012.5
Thɴng dư sɠn xuɢt: PS=1/2*45*(55-10)=1012.5
c/ Nɼu chính phͧ ͕n đʈnh mͩc giá là P=50 thì lưͣng cɤu là Qd=60 trong khi đó
lưͣng cung là Qs=40 => thiɼu hͥt
d/ Nɼu chính phͧ đánh thuɼ 10$/1sp thì nhà sɠn xuɢt sɺ đ͓ng ý bán sɠn phɦm v͛i
mͩc giá Ps'= 20+Qs
=> Điʀm cân bɮng m͛i Pd=Ps' =>20+Q=100-Q
=> Q=40,P=60

m͙t hãng canh tranh hoàn hɠo có AVC=3Q+4
a, xác đinh cung sɠn phɦm cͧa hãng
b,nɼu giá bán là 55 thì hãng l͗ là 120 hãy xác đinh giá và sɠn lưͣng hòa
v͑n cͧa hãng khi đó chi phí c͑ đʈnh cͧa hãng là bao nhiêu?
c, nɼu giá bán cͧa thʈ trư͝ng là 60 hãy xác đinh mͩc sɠn lưͣng t͑i đa hóa
lͣi nhuɪn cͧa hãng.khi đó doanh thu và lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?
d, hãy xác đʈnh thɴng dư sɠn xuɢt tɞi điʀm t͑i đa hóa lͣi nhuɪn?

a/ Ta có: VC=AVC*Q=3Q^2+4Q => MC=VC'=6Q+4
Do đây là thʈ trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo nên đương cung ngɬn hɞn cͧa hãng chính
là đư͝ng chi phí cɪn biên nɮm phía trên AVC min
hay P= 6Qs +4 (v͛i Q>=0)
b/ TC=VC+FC=3Q^2 +4Q +FC
Khi P=55 =MR (Do cɞnh tranh hoàn hɠo)=> Q=8.5
=> TR=P*Q=55Q,TC=250.75+FC
Ta lɞi có TR-TC=-120 => 467.5-250.75-FC=-120 => FC=336.75
=> TC=3Q^2+4Q+336.75 => ATC=3Q+4+336.75/Q >= 67.5
Tɞi điʀm hòa v͑n P=ATCmin=67.5
c/ Nɼu P=60 =>MR=60
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì MC=MR =>Q=28/3=9.3
=>TR=560,LN=-75.4
d/ T͑i đa hóa lͣi nhuɪn trong câu này ͩng v͛i P=? vɪy hay là dùng P ͟ câu trên

1 doanh nghiʄp đ͙c quyɾn mua v͛i biʀu cɤu:
P 50 40 30 20 10
Q 5 10 15 20 25
Tͱ cho s͑ liêu hͣp lý hàm AE?
Xác đʈnh sɠn lưͣng đʀ doanh nghiʄp t͑i đa hóa lͣi nhuɪn?
Xác đʈnh Ps (thɴng dư sɠn xuɢt) mà ngư͝i bán bʈ mɢt?
Chính phͧ nên quy đʈnh giá nào đʀ t͑i đa hóa t͕ng thɴng dư?

1.hàm AE chính là hàm cung cͧa doanh nghiʄp đ͙c quyɾn mua đó.bɞn chʆ cɤn cho
hàm đó hʄ s͑ góc dương là đưͣc.
hàm cɤu cͧa doanh nghiʄp đ͙c quyɾn mua tính đưͣc là P=60-2Q.mà hàm cɤu cͧa
doanh nghiʄp trùng v͛i hàm MV=>MV=60-2Q.ta cho hàm AE=Q+20=>S=Q+20 và
ME=2Q+20.
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì MV=ME <=>60-2Q=2Q+20 <=>Q=10 =>P=30
2.Vɺ hình ta thɢy MV=Ps=>Q*=40/3=>P*=100/3
PS*=1/2(100/3-20).40/3=800/9
PS=1/2(30-20).10=50
=>PS-PS*=350/9
3.Chính phͧ sɺ quy đʈnh giá tɞi P* đʀ khong bʈ mɢt không hay t͕ng thɴng dư là t͑i
đa

M͙t doanh nghiʄp sɠn xuɢt v͛i AC=300 + 96500/Q và đư͝ng cɤu P=1000-
Q
a, quyɼt đʈnh cͧa doanh nghiʄp t͑i đa hóa lͣi nhuɪn là bao nhiêu?tính lͣi
nhuɪn l͛n nhɢy đó?
b, doanh nghiʄp sɺ đɴt giá nào đʀ t͑i đa hóa doanh thu
c, xác đʈnh mͩc giá và sɠn lưͣng đʀ doanh nghiʄp bán đưͣc nhiɾu sɠn
phɠm nhɢt mà không bʈ l͗?
d, mͩc sɠn lưͣng t͑i ưu cho xa h͙i là bao nhiêu? và lͣi nhuɪn cͧa doanh
nghiʄp là bao nhiêu?

Đây là doanh nghiʄp đ͙c quyɾn tͱ nhiên do AC=300+96500/Q
=>TC=300Q+96500=>MC=300.Mà MR=1000-2Q
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì:MR=MC<=>1000-
2Q*=300=>Q*=350,P*=650,TR=227500,TPmax=26000
b>t͑i đa hóa doanh thu:MR=0<=>Q=500,P=500,TRmax=250000,TP=3500
c>đʀ lͱa ch͍n sɠn lưͣng l͛n nhɢt mà ko bʈ l͗ thì TR=TC<=>(1000-
Q).Q=300Q+96500<=>Q=511,26 Và Q=188,75(Loɞi)=>P=488,74
d>do là doanh nghiʄp đ͙c quyɾn tͱ nhiên nên sɠn lưͣng t͑i ưu cͧa xã h͙i chính là
Q=511,26 vɺ hình ta thɢy ngay.TP=0.Do giá và sɠn lưͣng làm tròn nhiɾu quá nên
tính ko ra TP=0.Bɞn lɢy s͑ cͥ thʀ nha

biʀu sau đây v͛i đư͝ng cɤu cͧa sɠn phɦm Y.v͛i chi phí binh quân không đ͕i
là 14USD
GIÁ(đ͓ng/sp) 24 21 18 15 12 9
LƯ͢NG(1000d/sp) 0 700 1400 2100 2800 3500
a, hãy xác đʈnh giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cho nhà đ͙c quyɾn
?khi đó doanh thu và lͣi nhuɪn là bao nhiêu?
b, hãy xác đʈnh hʄ s͑ co dãn cͧa cɤu và tính thɴng dư tiêu dùng tɞi mͩc giá
t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
c, hãy xác đʈnh hʄ s͑ sͩc mɞnh đ͙c quyɾn và phɤn mɢt không?
d, giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ c͑ đʈnh T=1000 vào nhà đ͙c quyɾn khi đó
giá và sɠn lưͣng thay đ͕i như thɼ nào?
e, giɠ sͭ chính phr đánh thuɼ là 2USD/1sp bán ra khi đó giá,sɠn
lưͣng,doanh thu và lͣi nhuɪn thay đ͕i như thɼ nào?
f, xã h͙i đưͣc lͣi gì nɼu nhà đ͙c quyɾn sɠn xuɢt ͟ điʀm cân bɮng cɞnh
tranh ?ai đưͣc lͣi và ai bʈ thiʄt?

giɠi hʄ pt ta đưͣc:P=24-3/700.Q.MC=AC=14,MR=24-3/350Q
MR=MC<=>Q*=3500/3,P*=19,TR=66500/3,TP=17500/3
b>E=-700/3.19.3/3500=-19/5
CS=1/2.(24-19).3500/3=17500/6
c>L=-1/E=5/19,PS=(19-14).3500/3=17500/3
d>đánh thuɼ cô đʈnh thì ko ɠnh hư͟ng đɼn mͩc sɠn lưͣng và giá nhưng TPm=TP-
1000
e>MCt=MC+2=16.MR=MC<=>24-
3/350Q=16=>Qt=2800/3,Pt=20,TRt=56000/3,TPt=11200/3
f>lúc này xã h͙i ko có mɢt ko và ngư͝i có lͣi là tiêu dùng do CS Tăng và ko có lͣi
là doanh nghiʄp vì PS giɠm?

M͙t hãng đ͙c quyɾn có đư͝ng cɤu vɾ sɠn phɦm là P= 30-0.5Q , hàm t͕ng
chi phí cͧa nhà đ͙c quyɾn nàu là TC= 14Q
1, Tính giá và sɠn lưͣng đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn . Tính giá trʈ thɴng dư tiêu
dùng và thɴng dư sɠn xuɢt tɞi mͩc giá và sɠn lưͣng t͑i ưu này .
2, Tính chʆ s͑ đo lư͝ng sͩc mɞnh cͧa nhà đ͙c quyɾn và phɤn mɢt không do
nhà d͙c quyɾn gây ra .
3, Khi chính phͧ thu thuɼ là 1/ đơn vʈ sɠn phɦm thì giá và sɠn lưͣng t͑i ưu
cũng như lͣi nhuɞn cͧa nhà đ͙c quyɾn thay đ͕i như thɼ nào ?
4 , Vɺ đ͓ thʈ minh h͍a

1.TR=P*Q=30Q-0.5Q^2
=>MR=30-Q
MC=TC'=14
T͑i đa hóa lͣi nhuɪn <=> MR=MC => Q=16
=> P=22
Thɴng dư tiêu dùng: CS=1/2*(30-22)*16=64
Thɴng dư sɠn xuɢt: PS=TR-VC=128
2. Chʆ s͑ sͩc mɞnh : L=(P-MC)/P=0.27
Nɼu là thʈ trư͝ng hoàn hɠo thì:
T͕ng ích lͣi xã h͙i = PS*+CS*= 240
=> Phɤn mɢt không do thʈ trư͝ng đ͙c quyɾn gây ra:
DL=PS*+CS*-PS-CS=48
3. Khi chính phͧ đánh thuɼ 1đ/1sp thì hàm chi phí cɪn biên lúc này là:
MC*=15
Đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì: MR=MC* => Q=15,P=15
LN= TR-TC=0
Giɠ đʈnh hàm s͑ cung và hàm s͑ cɤu thʈ trư͝ng gɞo cͧa Viʄt Nam là:
Qs=20P-100 và Qd=80-10P
a) Hãy xác đʈnh giá cɠ cân bɮng,s͑ lưͣng cân bɮng và mô tɠ bɮng đ͓ thʈ?
b) Đʀ h͗ trͣ cho ngư͝i tiêu dùng,nhà nư͛c đã ɢn đʈnh giá t͑i đa P=5.5 ,h͏i
lưͣng thiɼu hͥt trên thʈ trư͝ng là bao nhiêu?
c) Đʀ giɠi quyɼt lưͣng thiɼu hͥt ,nhà nư͛c nhɪp khɦu gɞo v͛i giá quy đ͕i là
6.5 ,trư͝ng hͣp này ngân sách nhà nư͛c phɠi bù l͗ s͑ tiɾn là bao nhiêu ?Là
ngư͝i tiêu dùng bɞn đưͣc lͣi gì khi nhà nư͛c thͱc hiʄn nhɪp khɦu thay vì
phân ph͑i theo đʈnh lưͣng /?

a) cân bɮng thʈ trư͝ng <=>Qs= Qd<=>20P-100=80-10P <=> P*=6 => Q*=20
(bɞn vɺ đư͝ng cung đư͝ng cɤu lên đ͓ thʈ thì điʀm mà 2 đư͝ng ɢy cɬt nhau chính là
điʀm cân bɮng, giá cân bɮng =6 và lưͣng cân bɮng = 20)
b) khi chính phͧ áp đɴt giá P=5,5$ < P*
khi đó Qs=20*5,5-100=10 và Qd=80-10*5,5=25
=> Qd>Qs=> thiɼu hͥt thʈ trư͝ng = Qd-Qs= 25-10=15
c)đʀ giɠi quyɼt lưͣng thiɼu hͥt, nhà nư͛c phɠi nhɪp khɦu v͛i giá 6,5$ =>v͛i lưͣng
thiɼu hͥt là 15( đơn vʈ gì đó) thì s͑ ngân sách nhà nư͛c phɠi chi = 15*6,5=97,5($)
* là ngư͝i tiêu dùng,khi chính phͧ phɠi nhɪp gɞo đʀ bù phɤn thiɼu hͥt do chính
phͧ áp đɴt giá trɤn < giá cân bɮng, thì chúng ta- nhͯng ngư͝i tiêu dùng sɺ mua
đưͣc sɠn phɦm v͛i giá rɸ hơn, nên sɺ mua nhiɾu hơn;)

Thʈ trư͝ng sɠn phɦm X có hàm cung và cɤu có dɞng=60-1/3Qd ,p=1/2Qs-
15
a)Giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ là giɠm sɠn lưͣng cân bɮng xu͑ng và bɮng
84.Xác đʈnh mͩc thuɼ chính phͧ đánh váo m͗i sɠn phɦm la bao nhiêu?
b) tiɾn thuɼu mà ngư͝i tiêu dùng phɠi chʈu trên m͗i sɠn phɦm?
c)Sͱ thay đ͕i trong thɴng dư tiêu dùng và thɞng dư sɠn xuɢt khi chính phͧ
đánh thuɼ?
d) t͕n thɢt vô ích xɠy ra khi chính phͧ đánh thuɼ

a)* Cân bɮng cung cɤu khi chính phͧ chưa đánh thuɼ
<=> 60-(1/3)*Q=(1/2)*Q-15<=>Q*=90=>P*=30
vì khi có thuɼ, sɠn lưͣng cân bɮng giɠm=> thuɼ đánh vào cɤu( gia tăng=> cɤu
giɠm)
* Giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ m͗i sɠn phɦm là t($)
khi đó hàm cɤum͛i là Pd'= Ps+t=(1/2)*Q-15+t
=>cân bɮng cung cɤu m͛i là <=> 60-(1/3)*Q=(1/2)*Q-15+t
mà lưͣng cân bɮng m͛i là 84, thay vào phương trình cân bɮng cung cɤu m͛i =>
t=......
vɪy chính phͧ đánh vào m͗i sɠn phɦm là......$
B)Giá cân bɮng sau khi có thuɼ là P=......=> so v͛i giá cân bɮng lúc đɤu thì ngư͝i
tiêu dùng sɺ đưͣc mua dɬt hơn... /1 sɠn phɦm=> ngư͝i tiêu dùng phɠi chʈu...../1
sɠn phɦm
c)câu c và d, bɞn chʆ cɤn vɺ hình ra là sɺ thɢy
khi chưa có thuɼ, thɴng dư sɠn xuɢt là phɤn diʄn tích nɮm dư͛i đư͝ng giá cân
bɮng,trên đư͝ng cung,thɴng dư tiêu dùng là phɤn diʄn tích nɮm trên đư͝ng giá cân
bɮng, dư͛i đư͝ng cɤu
**** Khi có thuɼ, thì thɴng dư sɠn xuɢt là phɤn diʄn tích nɮm trên dư͝ng cung,
dư͛i đư͝ng giá cân bɮng m͛i, và đưͣc gióng lên tͫ lưͣng cɤu Q=84 nͯa( bʈ chɴn
ɢy), thɴng dư tiêu dùng là phɤn diʄn tích dư͛i đư͝ng cɤu, trên đư͝ng giá cân bɮng
m͛i, và cũng bʈ chɴn b͟i đư͝ng thɰng gióng tͫ 84 thɰng đͩng lên

Cho hàm s͑ cung và cɤu cͧa sɠn phɦn X có dɞng P= Q+ 20 và P= -2Q+
140. Nɼu chính phͧ đánh thuɼ m͗i Click here
là 9đvt, thì giá cân bɮng m͛i là bao nhiêu?

nɼu ko đ͕i thì thɼ này nhé:
Nɼu chính phͧ đánh thuɼ m͗i sɠn phɦm là 9dvt ==> Hàm cung m͛i nhé :
P=Q + 20 + 9 = Q + 29 (1)
Hàm cɤu giͯ nguyên : P= -2Q + 140 (2)
Gi͝ bɞn giɠi hʄ 2 ptrinh (1) và (2) là có giá và lưͣng cân bɮng m͛i. ( P*, Q*)

Cho các thông tin sau vɾ thʈ trư͝ng sɠn phɦm A: Gía thʈ trư͝ng tͱ do cͧa
sɠn phɦm là 10 nghìn đ͓ng/đơn vʈ, sɠn lưͣng trao đ͕i là 20 nghìn đơn vʈ.
Co giãn cͧa cɤu theo giá hiʄn hành là -1, co giãn cung ͟ mͩc giá đó là 1.
a. Hãy viɼt ptrình đư͝ng cùng và đư͝ng cɤu cͧa thʈ trư͝ng vɾ sɠn phɦm
này, biɼt rɮng chúng là đư͝ng thɰng.
b. Vɺ đ͓ thʈ đư͝ng cung và đư͝ng cɤu vͫa tính đưͣc
c. Tính thɴng dư tiêu dùng, thɴng dư sɠn xuɢt và lͣi ích ròng xã h͙i ͟ mͩc
giá cân bɮng thʈ trư͝ng.
d. ͞ mͩc giá và sɠn lưͣng này t͕ng doanh thu bɮng bao nhiêu và đã đɞt t͑i
đa chưa?


a)
Giɠ sͭ phương trình đư͝ng cɤu là Q=aP+b (a<0)
Theo giɠ thiɼt co dãn cͧa cɤu bɮng -1 <=> (dQ/dP)*(P/Q)=-1<=> a*10/20=-
1<=>a=-2
thay a=-2, P=10, Q=20 vào phương trình đư͝ng cɤu ta có:
20=-2*10+b <=>b=40
vɪy phương trình đư͝ng cɤu là: Q=-2P+40 (1)
Tương tͱ, giɠ sͭ phương trình cung là Q=cP+d
co dãn cͧa cung bɮng 1 <=> (dQ/dP)*(P/Q)=1<=>c*10/20=1<=>c=2
Thay c=2 , P=10, Q=20 vào phương trình hàm cung ta có:
20=2*10+d <=>d=0
vɪy phương trình hàm cung là Q=2P
b) vɺ hình thì bɞn tͱ vɺ nhé
c) theo bài ra, cân bɮng thʈ trư͝ng tɞi điʀm P*=10 và Q*=20
vì không có hình vɺ nên mình nói cách tính thui bɞn nhé
* thɴng dư tiêu dung(CS) là phɤn diʄn tích nɮm trên đư͝ng giá, dư͛i đư͝ng cɤu (
đư͝ng giá là đư͝ng //0x kɸ tͫ 10 ra, đư͝ng cɤu bɞn vɺ ra như tính đưͣc thì sɺ tính
đưͣc CS)
* thɴng dư sɠn xuɢt là phɤn diʄn tích nɮm trên đư͝ng cung, dư͛i đư͝ng giá( đư͝ng
cung là đư͝ng đã tính ͟ câu a, đư͝ng giá vân như trên)
d)tɞi P*=10, Q*=20 ta có TR=P*Q=10*20=200
vɪy doanh thu cͧa hãng là 200$
tͫ phưong trình hàm cɤu Q=-2P+40 <=> P=-0,5Q+20 <=>TR=P*Q=-
0,5Q^2+20Q<=> MR=-Q+20
hãng t͑i đa háo doanh thu<=> MR=0<=> Q=20 <=>P=10vaayj tɞi mͩc giá và
sɠn lưͣng cân bɮng thì hãng đã t͑i đa hóa doanh thu

M͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo điʀn hình có t͕ng chi phí ngɬn hɞn: TC=
100+ 7Q + Q.Q và TC= 4Q + Q.Q
a) Tìm sɠn lưͣng t͑i ưu cͧa hãng ͟ giá 35$/ đv? Lͣi nhuɪn t͑i đa thu đưͣc?
b) Mͩc giá cân bɮng cͧa thʈ trư͝ng dài hɞn? Khi giá thʈ trư͝ng giɠm xu͑n
25$/ đv
thì hãng nên đóng cͭa sɠn xuɢt không? tɞi sao/
c) Xác đʈnh đư͝ng cung ngɬn hɞn, dài hɞn cɠi hãng?

Mͩc giá cân bɮng dài hɞn xác đʈnh b͟i điʀm đáy cͧa đư͝ng LAC
ta có P=LAC min=4
c- Giá hóa v͑n P=27$ bɮng cách giɠi pt MC=AC
Giá đóng cͭa Po=7$ bɮng cách giɠi pt MC=AVC
͞ mͩc giá Po=7$<P=25$<27$ nên hãng cɤn tiɼp tͥc sɠn xuɢt đʀ bù lɞi m͙t phɤn
chi phí c͑ đʈnh.
d- Đư͝ng cung ngɬn hɞn P=2q+7
Đư͝ng cung dài hɞn P=2q+4
Updated:
ͦa vɨn chưa gͭi đưͣc phɤn a sao?
Sɠn lưͣng t͑i ưu Q=14 bɮng cách giɠi pt MC=7+2Q=35
Lͣi nhuɪn t͑i ưu là 14.35-(100+14.7+14.14)=96$
m͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm t͕ng chi phí đͱoc cho b͟i
. TC= 5+2q+0,2q^2 . giá thʈ trư͝ng là 6
a/sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cúa hãng là bao nhiêu?tính lͣi nhuɪn mà
hãng thu đưͣc
b/tính giá và sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng,giá thɢp nhɢt mà hãng có thʀ
sɠn xuɢt trong ngɬn hɞn là mͩc nào


a) Tͫ TC= 5+2Q+0,2Q^2, ta tính đưͣc MC=(TC)'= 2+0,4Q
Trong cɞnh tranh hoàn hɠo đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn hãng sɠn xuɢt theo nguyên tɬc
MC=P ( v͛i P là giá thʈ trư͝ng)
Tương đương v͛i <=> 2+ 0,4Q= 6 <=> Q*=10
*vɪy sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cͧa hãng là 10
lͣi nhuɪn= TR- TC = P*Q- (5+2Q+0,2Q^2) = 6*10-(5+2*10+0,2*10^2)=25
b)Trong ngɬn hɞn
ATC=TC/Q= 5/Q+2+0,2Q
ATCmin<=>Q=5( tìm min cͧa ATC v͛i Q là biɼn như toán h͍c)
v͛i Q=5 => ATC=4
Ta có Điʀm hòa v͑n cͧa hãng là tɞi P=ATCmin=4 vơí sɠn lưͣng Q=5
* FC=TC(Q=0)=5 => VC= 2Q+0,2Q^2=> AVC= 2+0,2Q>=2
mà ta có hãng sɺ đóng cͭa sɠn xuɢt tɞi điʀm mà P=AVC min= 2
Vɪy giá nh͏ nhɢt mà hãng có thʀ tiɼp tͥc sɠn xuɢt nɮm >2
1). M͙t hãng CTHH có hàm chi phí biɼn đ͕i bình quân như sau: AVC = 2Q+4
($)
1.Khi giá bán cɠu sɠn phɦm là 24$ thì hãng bʈ thua l͗ là 150$.Tìm mͩc giá
và sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng?
2. Hãy xác đʈnh đư͝ng cung cͧa hãng và thɴng dư sɠn xuɢt tɞi mͩc giá
84$?
2 ) Kí hiʄu cͧa môn h͍c này thɪt nhiɾu, và hay nhɤm nͯa không biɼt anh có
cách nào phân biʄt chúng và dʂ nh͛ không a?nhiɾu công thͩc nͯa chͩ?Ví
dͥ SAC,ATC,AVC,SMC,LAC....hu.

1) AVC = VC/Q=> VC= AVCxQ= 2Q^2+4Q
MC= VC'= 4Q+4
Doanh nghiʄp hòa v͑n => P=MC; P= AC (1)
Ta có lͣi nhuɪn pi = TR - TC= Q(P-AC) khi p= 24$ thì hãng bʈ thua l͗ 150$<=>
Q(24-AC)= -150 (2)
Kɼt hͣp 1 và 2 giɠi đưͣc P= AC= 40,4 ;Q= 9,1
2) đư͝ng cung S=MC
3) bɞn chʆ cɤn phân biʄt A: bình quân, M: cɪn biên ; S: ngɬn hɞn; L: dài hɞn; C:
chi phí; T: t͕ng
vd: SAC là chi phí bình quân ngɬn hɞn

m͙t hãng có hàm sx là Q=5KL hãng sͭ dͥng 2 đɤu vào là vôn K và lao đ͙ng
L. giá cͧa đɤu vào tương ͩng là 2$/1 đv v͑n; w=4$/1 đv lao đ͙ng
1. giɠ sͭ hãng có mͩc chi phí là TC =$50000, khi đó hãng sɺ lưa ch͍n mͩc
đɤu vào t͑i ưu nào đʀ t͑i đa hóa sɠn lưͣng?
2. giɠ sͭ giá cͧa v͑n tăng lên 2 lɤn giá lao đ͙ng không thay đ͕i hãy tính lɞi
câu 1?

Q=5KL =>MUk= Q'k=5L ; MUl=Q'l= 5K
r=2; w=4; TC=50 000 => 2K + 4L=50000(1)
điɾu kiʄn t͑i đa hóa sɠn lương: MUk/r =MUl/w
=> L/2=K/4 hay L=2K
Thɼ vào (1): 10K=50 000 => K=5000 =>L= 10000
câu 2 làm tương tͱ v͛i r=4 nhá!

M͙t DN đ͙c quyɾn có chi phí cɪn biɼn ko đ͕i là 300$. Doanh thu biên =
1000 - 2Q. Khi DN sɠn xuɢt ra 500 sp thì chi phí cho m͗i đơn vʈ sp là 365$.
Yêu cɤu:

1, Nɼu đc toàn quyɾn hành đ͙ng thì DN sɺ sɠn xuɢt ͟ mͩc giá và sɠn lưͣng
nào đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn và t͑i đa hóa doanh thu.

2, DN nên đɴt giá bao nhiêu đʀ bán đc nhiɾu sp nhɢt mà ko bʈ thua l͗ khi
m͛i bư͛c vào thʈ trư͝ng.

3, Giɠ sͭ chính phͧ quy đʈnh mͩc thuɼ t/đvʈ sp bán ra khi đó giá bán sɠn
lưͣng và l͝i nhuɪn cͧa DN theo đu͕i sɺ thay đ͕i ntn? Xác đʈnh t đʀ chính
phͧ thu đc tiɾn cao nhɢt.

1)t͑i đa hóa lͣi nhuɪn TP: cho MR=MC (MR là doanh thu biên nhé.MC là chi phí cɪn
biên nhé)=>Q*=350.
bây gi͝ ta tính TP max.trc tiên tìm pt đg cɤu D of dn.
TR (doanh thu) là ng hàm of MR=>MR=1000Q-Q'2'
=>pt đg cɤu D là P=TR/Q=1000-Q
Q*=350 thì P*=650
.tìm TC nhe(TC là t͕ng chi phí cͧa dn).
(TC)'=(FC+VC)'=(VC)'=MC.=>VC là ng hàm of MC=>VC=300*Q.(FC là chi phí c͑
dʈnh nhé,VC là chi phí biɼn đ͕i)

chi phí cho xs 500sp là 500*365
=>500*365=VC+FC=300*500+FC
=>FC=32500.
tͫ đó =>TC=300Q+32500=137500
TR=P*Q=227500
=>TP=90000t͑i đa hóa doanh thu TR: thì cho MR=0=>P,Q nhé.2)hãng đɴt giá P=ATC(ATC là t͕ng chi phí bing quân)
mà P=TR/Q
ATC=TC/Q
=>TR=TC hay 1000Q-Q'2=300Q+32500.giɠi ra nha.

3)có thuɼ thì MCt=MC+t=300+t
cho MR=MCt rút ra đc Q=350-t/2
ttongr s͑ thuɼ cphu thu đc là T=t*Q =>T=350t-t'2/2
Tmax khi T'=0 suy ra t=350 nha.
tͫ đó tính đc Q,P,TP khi có thuɼ nha.vɪy Q giɠm,P tăng,lͣi nhuɪn bʈ âm
còn tăng hay giɠm cͥ thʀ bao nhiêu thì bɞn tͱ lam phép trͫ nhé

Có hàm cung và cɤu như sau:
Qs = 12 + 2P
Qd = 40 - 5P
a) Tính sɠn lưͣng và giá cân bɮng.
b) Tính đ͙ co giãn cͧa cɤu và cung theo mͩc giá cân bɮng
c) Đʀ tăng t͕ng doanh thu công ty nên tăng hay giɠm giá nɼu hiʄn tɞi công
ty đang bán ͟ mͩc giá P = 6?
d) T͕ng doanh thu cͧa công ty l͛n nhɢt ͟ mͩc giá nào?

a,ta có điʀm cân bɮng Qs=Qd vɪy P=4; Q=20
b,đ͙ co giãn cͧa cung là Esp=2.4/20=0,4
đ͙ co giãn cua cɤu là:Edp=5.4/20=1
c, đʀ tăng doanh thu thì cog ty phɠi giɠm giá bán vì hiʄn tɞi côg tty đang bán v͛i
gía cao hơn ͟ vʈ trí cân bɮng do đó lɤm lưͣng ngư͝i mua ít đi
d, đʀ doanh nghiʄp đɞt t͕ng doanh thu l͛n nhɢt
ta co t͕ng doangh thju như sau:TR=P.Q=P(40-5P)
ta thɢy rɮng TR là hàm bɪc hai vɪy TRmax khi đɞo hàm TRmin hay nói cách khác là
hàm bɴc hai có bɾ lõm quay lên phía trên
40-10P=0 vɪy P=4
vɪy P=4 thì t͕ng doanh thu l͛n nhɢt

M͙t ngư͝i tiêu dùng có thu nhɪp là I = 1.5triʄu đ͓ng/tháng đʀ mua hai
hàng hóa X và Y.Giá cͧa hàng hóa X là 15.000 đ͓ng/kg và hàng hóa Y là
5000 đ͓ng/kg.Hàm t͕ng lͣi ích đưͣc cho b͟i TU=2XY.
a.Xác đʈnh kɼt hͣp tiêu dung t͑i ưu?Lͣi ích tói đa thu đưͣc là bao nhiêu?
b.nɼu thu nhɪp tăng lên gɢp đôi thì kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu m͛i là bao
nhiêu?
c.Nɼu thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng vɨn là 1.5 triʄu đ͓ng/tháng nhưng giá
cͧa hàng hóa X giɠm xu͑ng còn 10.000 đ͓ng/kg.Xác đʈnh kɼt hͣp tieu
dùng t͑i ưu m͛i.

Ta có Mux/Px= 2y/15000, Muy/py=2x/5000 và X.Px + Y.Py = I <==>15000X +
5000Y = 1.5tr
kɼt hͣp 2 phương trình Mux/Px = Muy/py và X.Px + Y.Py = I
giɠi pt đó ra tìm X, Y là xác đʈnh đưͣc cách kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu
Có X, Y thay zô TU = 2XY là tìm đưͣc lͣi ích t͑i đa
Mɢy câu dư͛i tương tͱ thôi;)

Cho biʀu thͩc xác đʈnh sɠn phɦm biên cͧa lao đ͙ng là (14 - 0,08L) v͛i L s͑
lưͣng lao đ͙ng .

a.Hãy tìm biʀu thͩc mô tɠ cɤu vɾ lao đ͙ng v͛i tiɾn công danh nghĩa W và
mͩc giá P .
b.Xác đʈnh cɤu vɾ lao đ͙ng khi tiɾn công danh nghĩa bɮng 4 nghìn , 3 nghìn
, 1 nghìn đ͓ng v͛i mͩc giá bɮng 1 .
c.Vɺ đ͓ thʈ đư͝ng cɤu lao đ͙ng .Giɠ sͭ là tiɾn lương tɢt cɠ các công nhân là như nhau W.
Khi DN thuê thêm 1 công nhân thì h͍ phɠi b͏ ra W tiɾn
H͍ thu vɾ (14-0,08L) sɠn phɦm và bán v͛i giá P
Như vɪy h͍ thu vɾ tͫ 1 công nhân là (14-0,08L)P
Tiɾn lương W là không đ͕i, P không đ͕i , mà (14-0,08) giɠm dɤn. Do đó càng thuê
nhiɾu thì lͣi nhuɪn biên càng giɠm dɤn. DN sɺ t͓i đa hóa lͣi nhuɪn khi lͣn nhuɪn
tăng thêm biên = tiɾn lương trɠ cho công nhân thuê thêm. Theo đó :
W=(14-0,08L)P
Chuyʀn vɼ tính toán ta sɺ có L= 175 - 12.5w/p (gi͑ng chʈ duyhien)
Như vɪy là có biʀu thͩc vɾ cɤu lao đ͙ng rùi đó.
b/ Chʆ cɤn thay s͑ tính toán .
P=1000, W=4000, L=125
P=1000,W=3000, L=137.5
Các Bɞn tͱ tính tiɼp nha;)
Vɾ đ͓ thʈ, vɺ đư͝ng thɰng L = 175 -12.5w/p : trͥc hoành là w/p, trͥc tung là L,
đư͝ng thɰng đi xu͑ng

1. Đɰng thͩc nào dư͛i đây chʆ ra sͱ t͑i đa hóa lͣi ích đ͑i v͛i hai hàng hóa
X1 và X2:
a. MUx1 = MUx2 b. MUx1/MUx2 = Px1/Px2 c. MUx1/Px1 = MUx2/Px2 d.
Cɠ b và c
2. Thʈ trư͝ng cho hàm cung cɤu sau Q = P-6 và Q= 22-P. Thɴng dư tiêu
dùng và thɴng dư sɰn xuɢt tɠi điʀm cân bɮng là:
a. CS =32:PS=23 b. CS=23;PS=23
c. CS=32 ; PS=32 d. Không kɼt quɠ nào đúng.
3. M͙t doanh nghiʄp có TR = 1000Q - 10Q² và VC=100Q+5Q²
a. Xá đʈnh Giá và sɠn lưͣng khi doanh nghiʄp theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa
lͣi nhuɪn.?
b. Xác đʈnh giá và sɠn lưͣng khi doanh nghiʄp theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đã
hóa doanh thu.
c. Nɼu đánh thuɼ t=10/sp xác đʈnh giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
sau thuɼ?
d. Vɺ đ͓ thʈ minh h͍a các kɼt quɠ.

1. Đɰng thͩc nào dư͛i đây chʆ ra sͱ t͑i đa hóa lͣi ích đ͑i v͛i hai hàng hóa X1 và
X2:
a. MUx1 = MUx2 b. MUx1/MUx2 = Px1/Px2 c. MUx1/Px1 = MUx2/Px2 d. Cɠ b và c
2. Thʈ trư͝ng cho hàm cung cɤu sau Q = P-6 và Q= 22-P. Thɴng dư tiêu dùng và
thɴng dư sɰn xuɢt tɠi điʀm cân bɮng là:
a. CS =32:PS=23 b. CS=23;PS=23
c. CS=32 ; PS=32 d. Không kɼt quɠ nào đúng.
3. M͙t doanh nghiʄp có TR = 1000Q - 10Q² và VC=100Q+5Q²
a. Xá đʈnh Giá và sɠn lưͣng khi doanh nghiʄp theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa lͣi
nhuɪn.?
đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn thì MR=MC =>> P=700,Q=30
b. Xác đʈnh giá và sɠn lưͣng khi doanh nghiʄp theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đã hóa doanh
thu.
T͐I ĐA HÓA DOANH THU THÌ MC=0 =>>P=500, Q = 50
c. Nɼu đánh thuɼ t=10/sp xác đʈnh giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn sau thuɼ?
NɻU ĐÁNH THUɻ THÌ MCt= MC+10 =>> MCt=MR
d. Vɺ đ͓ thʈ minh h͍a các kɼt quɠ.
Bài 1:
M͙t nɾn kinh tɼ đóng có thuɼ phͥ thu͙c vào thu nhɪp. T=tY, chi tiêu h͙ gia
đình C=100+0.8Yd đɤu tư dͱ kiɼn I =225, chi tiêu chính phͧ G=325

a. xác đʈnh thuɼ suɢt đʀ đɠm bɠo ngân sách cân bɮng tai mͩc sɠn lưͣng
cân bɮng
b. Nɼu thuɼ suɢt t= 0.4 hãy xác đʈnh mͩc sɠn lưͣng cân bɮng và cán cân
ngân sách tɞi mͩc sɠn lưͣng đó.
c. Nɼu chi tiêu chính phͧ giɠm xu͑ng 1 lưͣng là 52 và thuɼ suɢt là 0.4 thì
sɠn lưͣng cân bɮng m͛i thay đ͕i ntn?

Bài 2
M͙t nɾn kinh tɼ có các thông s͑ sau : C=100+0.8 Yd,
I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Y
a. Xác đʈnh mͩc sɠn lưͣng cân bɮng có nhɪn xét gì vɾ tình trɞng ngân sách
và cán cân thương mai.
b. Nɼu xuɢt khɦu tăng thêm là 17.5 tính mͩc sɠn lưͣng cân bɮng m͛i. Cán
cân thương mɞi thay đ͕i theo chiɾu hư͛ng nào?

Vɾ nguyên tɬc ta có công thͩc t͕ng quát sau :
Y = C + I + G + NX (net export)

trong đó :
- NX (xuɢt khɦu ròng) = xuɢt khɦu - nhɪp khɦu = X- Im
- C thư͝ng là m͙t hàm tuyɼn tính cͧa Yd; Yd (Y khɠ dͥng ) = thu nhɪp - thuɼ = Y-
T
- Cách tính T như thɼ nào, đɤu bài sɺ cho, thông thư͝ng T tʆ lʄ v͛i Y : T= tY

Tͫ công thͩc trên ngư͝i ta cho nhiɾu dͯ liʄu phͩc tɞp, ví dͥ như bài 2 , cũng chʆ đʀ
làm r͑i mɬt mình mà thôi.

Bài 1:
câu a: chʈu !Chưa gɴp câu này bao gi͝.
câu b: phương trình trên trong bài này sɺ là :

Y = 100 + Yd + 225 + 325 (do kinh tɼ đóng nên kô có NX)
= 100 + (1-t)Y + 225 + 325
v͛i t= 0.4 thì Y = 1625

ngân sách thu vào 1625*0.4 =650. Trong khi đó chi tiêu chính phͧ chʆ có 325, vɪy
thɴng dư 650-325 =325 (cái này chʆ có trong lý thuyɼt thôi, he he)

c, chi tiêu chính phͧ giɠm 52 thì G=325-52= 273.
Tính tương tͱ phɤn a, ta có Y=1495.
Hoɴc đơn giɠn hơn là lɢy 1625 ban đɤu trͫ đi 52/0.4

Bài 2 : phương trình trên tr͟ thành :
Y= C + I+ G + NX
Y= C + I+ G + X - Im
Y= 100+0.8 Yd + 40+0.16Y + 200 +100 - 25-0.05Y

Có Yd = Y-T => Y = 100 + 0.8 (Y- 50-0.2Y) + 40 +0.16Y + 200 + 100 - 25 - 0.05Y
Y = 375 +0.75Y
= > Y = 1500

Ngân sách thu bɮng thuɼ là 350, chi tiêu chính phͧ là 200, vɪy ngân sách thɴng dư
150
Nhɪp khɦu đɞt 100, vɪy thương mɞi cân bɮng.

b, khi X= 117.5 => Y = 1570
Im=103.5 => thɴng dư thương mɞi 14

M͙t hãng biɼt đưͣc hàm cɤu vɾ sɠn phamcuar mình là: P=100-0.01Qd;
trong đó Q là sɠn lưͣng tính bɮng đơn vʈ. Hàm t͕ng chi phí cͧ hãng
là:TC=50Q+30000
1.Viɼt phương trình biʀu diʂn t͕ng doanh thu, doanh thu biên, chi phí biên
2.Xác đʈnh sɠn lưͣng t͑i ưu đʀ hãng có thʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn.
3.Nɼu hãng phɠi chʈu thuɼ t=10đvtt/đơn vʈ sɠn phɦm thì sɠn lưͣng, giá cɠ
là bao nhiêu đʀ hãng này có thʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn?

P=100-0.01Qd, TC= 50Q+30000
1. TR= P*Q= 100Q- 0.01Q2
MR= TR'=100- 0.02Q , MC= TC'= 50
2. t͑i da hóa lͣi nhuɪn: pi max<=> MR=MC<=>100-0.02Q= 50=> Q= 2500
3. TC= 50Q+30000+10Q=60Q+30000
Pi max <=>MR=MC<=>60 = 100-0.02Q<=>Q=2000=> P= 80

01doanh nghiʄp có hàm s͑ cɤu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viɼt hàm s͑ chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biɼn đ͕i, lͣi
nhuɪn
b. Hãy xác đʈnh sɠn lưͣng, t͕ng doanh thu, t͕ng lͣi nhuɪn, giá thʈ trư͝ng
trong các trư͝ng hͣp :
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
+Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa s͑ lưͣng bàn v͛i điɾu kiʄn không l͗
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa doanh thu không kèm theo điɾu
kiʄn ràng bu͙c
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͕ng lͣi nhuɪn =16
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu tͷ lͣi nhuɪn đʈnh mͩc trên chi phí bình quân
20%

a. chi phí biên : MC = TC'=4
doanh thu TR= P*Q=16Q- Q2+24
chi phí biɼn đ͕i VC= 4Q
lͣi nhuɪn pi = TR-TC=12Q-Q2-19
B. khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i hóa lͣi nhuɪn : pi max khi MR=MC
MR = TR'= 16- 2Q=>16-2Q=4=>Q=6, P= 14, TR= 84, TC= 67, pi = 84 -67 = 17
khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa doanh thu : TR mã khi MR = 0=>16-2Q =
0=>Q=8, P=11, TR= 88, TC= 75, pi
Updated:
= 13
khi DN theo đuu͕i mͥc tiêu t͕ng lͣi nhuɪn =16=> pi= 16=>12Q- Q2-19=16=>Q2-
12Q+35=0=> Q=7 , Q=5
Khi doanh nghiʄp theo tu͕i mͥc tiêu tͷ lʄ lͣi nhuɪn điʈnh mͩc trên chi phí bình
quân = 20%=>pi : AC= 1/5 <=>(12Q-Q2-19)Q/TC= 1/5 <=>(12Q2-Q3-19Q)*5 =
43+4Q
5Q3-60Q2+99Q+43=0
Khi doanh ngiʄp theo đuu͕i t͑i đa hóa sɠn lưͣng bán v͛i điiɾu kiʄn không l͗
pi =0=>12Q -Q2 -19=0

Giɠ sͩ 1 ngư͝i tiêu dùng co thu nhɪp I =60.000đ đʀ mua hai hàng hoá X và
Y v͛i giá tương ͩng Px = 1.300đ và Py= 1.000. Biɼt hàm lͣi ích cͧa ngư͝i
tiêu dùng là TU (x,y) =X.Y
1, Viɼt phương trình ngân sách ngư͝i tiêu dùng và minh hoɞ trên đ͓ thʈ?
2, tính MŨ,MUy và tͷ lʄ thay thɼ cɪn biên giũa hai hàng hoá này?
3, Đʀ t͑i đa hóa lͣi ích, ngư͝i tiêu dùng nên mua baoa nhiêu hàng hoá X và
Y? tính t͕ng lơic ích t͑i đa đó? Minh hoɞ lên đ͓ thʈ?
4, Giɠ sͭ hai hàng hoá không đ͕i nhưng thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng là
90.000đ. Hãy xác đʈnh điʀm tiêu dùng t͑i ưu m͛i cͧa ngư͝i tiêu dùng?
dùng đ͓ thʈ đʀ minh hoɞ?
5, Nɼu thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng và giá hàng hoá X không thay đ͕i c͓n
giá hàng hoá Y là 3.000 thi điʀm tiêu dùng t͑i ưu m͛i thay đ͕i như thɼ nào?
Thiɼt lɪp biʀu cɤu hàng hoá Y và minh hoɞ trên đ͓ thʈ?


pt đg ns I=1300X+1000Y=60000 =>Y=60-13/10X
MUx=(TUx)'=Y
MUy=X
MRS=MUx/MUy=Y/X
t͑i đa hóa lͣi ích th͏a mãn hʄ sau MUx/Px=MUy/Py VÀ 1300X+1000Y=60000
=>X=300/13
Y=30
TU max=X*Y=300/13*30=900/13
Khi I=90000 pt dg ns m͛i là Y=90-13/10X
tương tͱ như trên nhé.điʀm tiêu dùng t͑i ưu chính là điʀm mà tɞi đó t͑i đâ hóa lͣi
ích.sau đóa lɞi tìm TU max
khi I=90000 Px ko thay đ͕i ,Py=3000,cũng lɪp hʄ tương tͱ nhe'
biʀu cɤu là P=1000 3000
Q 45 15

bai 1.Cho hàm cung,cɤu SP X: Qd= 40-P , Qs=10+2p
Tìm giá và sɠn lưͣng cân bɮng trên thʈ trư͝ng.
bài 2.Thʈ trương sɠn phɦm X dang cân bɮng ͟ mͩc giá P=15 vaQ=20.tɞi
điʀm cân bɮng này,hʄ s͑ cͧa cɤu co dãn theo giá và cͧa cung theo giá lɤn
lưͣt là -1/2và 1/2.Giɠ dͭ hàm s͑ cung và ham so cɤu là hàm tuyɼn
tính.Xác đʈnh hàm s͑ cung và hàm s͑ cɤu thʈ trương.
bài 3 Vào năm 2006,do xuɢt khɦu đưͣc gɞo nên cɤu vɾ gɞo tăng.Hàm cɤu
gɞo bây gi͝ la: Qd1=110-10P.Xác đʈnh giá và sɠn lưͣng cân bàng m͛i.

câu 1: cung cɤu cân bɮng nên ta có Qd=Qs=>40-P =10 + 2P
giɠi pt trên ta có : p=10, Q = 30.
câu 2: pt TQ cɤu Qd = a +bP, Qs= a1+b1P, p=15,Q=20
co giãn cɤu theo giá ta có: Ep = (dQ/dP)P/Q)=-1/2
=> (15b/20)=-1/2
=>b=-4/3
=>thay vào pt t có a=40
vɪy pt cɤu :Qd= 40-4P/3
tương tͱ: ta cũng có Qs = 4P/3
câu 3:cũng giɠi gi͑ng câu 1, Qd1=Qs
<=>10+2P=110-10p
<=>P=8.3
=>Q = 17.

M͙t nhà đ͙c quyɾn có hàm t͕ng chi phí: TC = Q2 + 6Q + 120. Sɠn phɦm
cͧa nhà đ͙c quyɾn này đưͣc bán trên thʈ trư͝ng có hàm cɤu là: P = 50 -
0,1Q.
1.Xác đʈnh giá cɠ và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cͧa nhà đ͙c quyɾn.
2. Nɼu mͥc tiêu là t͑i đa hóa doanh thu thì quyɼt đʈnh cͧa nhà đ͙c quyɾn
sɺ như thɼ nào? Khi đó lͣi nhuɪn là bao nhiêu?
3.Nɼu chính phͧ đánh thuʀ c͑ đʈnh 1 lɤn T=100 thì giá cɠ, sɠn lưͣng và lͣi
nhuɪn thay đ͕i như thɼ nào?

a)điɾu kiʄn t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cͧa nhà đ͙c quyɾn : MR=MC
MC=TC'=2Q+6 và MR=TR'=(P*Q)'=(50Q-0,1Q2)=50-0,2Q
=>2Q+6=50-0,2Q=>Q=20 , P=48
b) t͑i đa hóa doanh thu TR max khi MR=0=>50-0,2Q= 0<=>Q=250 , P=25 Khi
đó: pi= TR- TC= - 57870=> Doanh nghiʄp bʈ l͗
c) T= 100=> TC= Q2+6Q+220
P= 48, Q= 20 nhưng pi = TR- TC= 960-740= 220

giá lúa năm vͫa qua là 2000$/kg; sɠn lưͣng cân bɮng là 5000 tɢn. năm
nay do hɞn hán nên nhͯng ngư͝i nông dân tr͓ng lúa bʈ mɢt mùa. hʄ s͑ co
dãn cͧa càu vɾ lúa theo giá cɠ là - 0.6
-thu nhɞp cͧa ngư͝i tr͓ng lúa năm nay là tăng hay giɠm so v͛i năm trư͛c?
- giá lúa nam nay tăng lên 2500$/kg, sɠn lưͣng lúa can bɮng năm nay là
bao nhiêu?
- thu nhɪp ngư͝i nông dân tr͓ng lúa thay đ͕i bao nhʆ?

- thu nhɪp cͧa ngư͝i tr͓ng lúa năm nay tăng hay giɠm so v͛i năm trư͛c?
tra l͝i:
hʄ s͑ co dãn cͧa càu vɾ lúa theo giá cɠ là|- 0.6|<1
Cɤu co giãn ít nên P& TR đ͓ng biɼn. Khi giá cͧa thʈ trư͝ng giɠm thì thu nhɪp cͧa
nông dân giɠm xu͑ng so v͛i trư͛c.
-giá lúa nam nay tăng lên 2500$/kg, sɠn lưͣng lúa can bɮng năm nay là bao nhiêu?
Ta có: Ed=P/Q*(Q2-Q1)/(P2-P1)=>Q(nam nay)=2500*1.5/|-0.6|=6250(tɢn)
-thu nhɪp năm nay=2500*6250*10^3=15625*10^6 triʄu đ͓ng
thu nhɪp năm ngoái=2000*5000*10^3=10000*10^6 triʄu đ͓ng
Phɤn trăm thu nhɪp năm ngoái=10000*10^6/(15625*10^6+10000*10^6)=~
10%
Phɤn trăm thu nhɪp năm nay=15625*10^6/(15625*10^6+10000*10^6)=~90%
Vɪy thu nhɪp cͧa ngư͝i nông dân năm nay tăng hơn 9 lɤn so năm ngoái.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->