Thuyết trình về

kênh đào Suez
Tổ 1 – Lớp 10 Toán

04/29/10

1

2

Vị trí địa lí

Bản đồ Bắc Phi và vùng Trung Đông

3

Kênh đào Suez

Port
Said

 Kênh đào Suez là một kênh đào cắt ngang eo
đất Suez ở Ai Cập, nối Biển Đỏ và Địa Trung
Hải.
Được bắt đầu đào vào giữa năm 1859 và chính
thức mở cửa cho tàu qua lại ngày 17/11/1869.
Là kênh đào dài nhất trên thế giới, gấp đôi kênh
đào Panama.
Có 4 chỗ đường đôi (chỗ tránh cho tàu).
Hai đầu kênh là hai thành phố Port Said và
Suez thuộc Ai Cập.

Hồ Great
Bitter

Suez

4

Hình ảnh

Thành phố Port Said (Ai Cập)

5

Hình ảnh

Các con tàu trên hồ Great Bitter (Ai Cập)

6

Hình ảnh

Thành phố Suez (Ai Cập)

7

Lịch sử phát triển
 Khoảng 1799: Napoleon Bonaparte đã xâm chiếm được Ai Cập và tiến

hành thăm dò để xây dựng một kênh đào. Tuy nhiên kế hoạch không thực
hiện được vì theo nghiên cứu, chênh lệch mực nước biển hai bên quá
cao, nếu xây dựng sẽ tốn nhiều chi phí.
 Khoảng 1840: Một cuộc nghiên cứu khác
đã phát hiện kết quả nghiên cứu trước là
không chính xác. Việc xây dựng một
đường đi nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải là
khả thi và sẽ không tốn quá nhiều chi phí
như dự báo trước đó.
 30/11/1854: Nhà ngoại giao người Pháp
Ferdinand de Lesseps đã trúng gói thầu
xây dựng kênh đào lần đầu tiên. Sau đó
15/12/1858, ông thành lập Suez Canal
Company để tổ chức việc đào kênh.
 25/4/1859: Ngày khởi công đào kênh
Ferdinand Marie de Lesseps
chính thức.

8

Quá trình đào kênh
 27/4/1859: Bắt đầu đào kênh
 12/8/1869: Kết thúc việc đào kênh

Việc đào kênh Suez

9

Hình ảnh

Việc đào kênh Suez

10

Quá trình đào kênh

Đ ịa
Hả Tru
i
n

g

(1 )

 (1) - 18/3/1862

Nước biển Địa Trung Hải đã chảy vào được hồ
Timsah.
(2 )

 (2) - 18/3/1869

Nước biển Địa Trung Hải đã chảy vào được hồ
Great Bitter.

 (3) – 15/8/1869

Nước Biển Đỏ đã chảy vào hồ Bitter nhỏ.

(4 )

Hồ
Timsah

(3 )

 (4) – 18/8/1869

Biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ đã được nối
liền.

Mô hình quá trình đào kênh Suez

Hồ Bitter

Biển Đỏ

11

Quá trình đào kênh
Khối lượng đào:
769 triệu mét khối cát
Chi phí đào:
369 triệu Francs Pháp

Đào kênh tại Ismailia

Số nhân công đã tham gia:
1,5 triệu
Số người đã bỏ mạng:
120.000
Nhân công lao động tại công trình

12

Hình ảnh

Ngày khai trương kênh đào Suez (16/11/1869)

13

Lịch sử phát triển
 16/11/1869: Kênh đào Suez chính thức mở cửa; hoạt động dưới sở hữu của

Suez Canal Company (Pháp).
 25/11/1875: Anh đã chiếm được lượng khá lớn cổ phiếu trong Suez Canal
Company (44%). Phần còn lại được kiểm soát bởi Pháp.
 25/8/1882: Anh chiếm quyền kiểm soát kênh đào.
 2/3/1888: Hội nghị Constantinople bổ sung mới quyền bảo đảm về việc đi
qua của tất cả thuyền qua kênh Suez.

14

Lịch sử phát triển
 14/11/1936: Kênh đào bị Anh chiếm quyền điều khiển.
 13/6/1956: Ai Cập giành lại quyền sở hữu.
 26/7/1956: Ai Cập tuyên bố quốc hữu hóa kênh đào Suez; quyền sở hữu

kênh đào của Suez Canal Company được chuyển giao cho Suez Canal
Authority.
– 5/11/1956: Pháp, Anh và Israeli liên minh đến chiếm đóng vùng kênh
đào Suez (Sự kiện Khủng hoảng Suez).
 22/12/1956: Cuộc chiến kết thúc, quyền sở hữu kênh của Ai Cập được giữ
vững.
– 5/6/1967 đến 4/6/1975: Kênh đào được ra lệnh đóng cửa do Ai Cập và
Israel xảy ra chiến tranh từ 5/6 – 10/6/1967 (Chiến tranh Sáu ngày).
 10/6/1975: Chiến tranh kết thúc, kênh đào mở cửa trở lại.

15

Đặc điểm của kênh
 Chiều dài: 190.3 km (dài nhất trên thế

giới); chiều rộng nơi hẹp nhất 20 m, nơi
rộng nhất 150 km).
 Không sử dụng âu tàu vì mực nước biển
ở Địa Trung Hải và biển Đỏ gần bằng
nhau.
 Cho phép tàu với tổng trọng tải tối đa
210.000 tấn qua, chiều rộng tàu tối đa
40m.
Kênh đào đang được cải tạo để có độ
sâu 66 ft (khoảng 20 m) cho tàu thuyền
có tải trọng đến 240.000 tấn có thể qua
lại.
 Thời gian qua kênh trung bình 12 – 15h.

16

Đặc điểm của kênh
 Chiều dài tổng cộng
 Từ khu vực chờ đến cổng kênh ở phía bắc
 Từ Port Said đến Ismailia
 Từ Ismailia đến Port-Tewfik
 Chiều dài của vùng kép
 Bề rộng tại mực nước (Bắc / Nam)
 Mớn nước tối đa của tàu cho phép
 Diện tích mặt cắt đi qua (Bắc / Nam)
 Khối lượng tối đa của tàu cho phép
 Chiều rộng tàu tối đa cho phép
 Tốc độ cho phép của tàu chở dầu
 Tốc độ cho phép của tàu dầu trống và tàu khác

190,25 km
8,50 km
78,50 km
83,75 km
78 km
345 / 280 m
62 ft
4800 / 4350 m2
210.000 tấn
40 m
14 km/h
13 km/h

17

Đặc điểm của kênh
Đơn vị Năm
1869

Năm
1956

Hiện
nay

Chiều dài tổng
cộng

km

164

175

190,3

Chiều dài đường
tránh

km

-

56

78

Chiều sâu kênh

m

10

14

22,5

Mớn nước tàu tối
đa cho phép

ft

22

35

62

nghìn
tấn

5

30

220

Khối lượng tàu
tối đa cho phép

Sự phát triển của kênh đào Suez qua các năm

18

Vai trò kinh tế
Là nguồn lợi kinh tế lớn và là một trong ba nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của
Ai Cập (cùng với du lịch và dầu lửa):


Năm 1955, khoảng 2/3 dầu của châu Âu đã được vận chuyển qua kênh đào Suez.
Hiện mỗi ngày trung bình có khoảng 40 lượt tàu qua kênh đào. Phí qua kênh rất cao,
trung bình mỗi tàu 250.000 USD.
Trung bình hàng năm khoảng 19.000 tàu thuyền trọng tải lớn qua lại kênh đào, trong
đó có hơn ¼ là tàu chở dầu.

Số thuyền lớn
Tổng khối lượng
hàng hóa (tấn)
Tổng thu nhập từ phí
qua kênh

1869

1956

2008

104

3 291

21.415

81 000

107 triệu

900 triệu

1,3 triệu FF

39 triệu USD

5,4 tỉ USD

Sự phát triển kinh tế của kênh đào Suez qua các năm

19

Vai trò kinh tế
Thu nhập hàng năm của Ai Cập từ kênh đào:

Lợi nhuận từ thu phí qua kênh tăng hàng năm, có
lúc đã đạt đến 5 tỉ USD/năm.
Khoảng 7,5% số hàng hóa giao dịch bằng đường
biển trên toàn thế giới đi qua kênh đào Suez.

Lợi nhuận hàng năm của Ai Cập
từ kênh đào Suez một số năm gần đây

Năm

Thu nhập (USD)

2000

1,95 tỉ

2001

1,9 tỉ

2003

2,819 tỉ

2004

3,275 tỉ

2005

3,42 tỉ

2006/2007

4.16 tỉ

2008

5,381 tỉ

Dự kiến

4,8 tỉ

2009/2010

20

Vai trò kinh tế
Tuyến

Khoảng cách (hải lí)

Khoảng cách rút
ngắn được

Qua Suez

Vòng châu
Phi

Ô-đét-xa – Mum-bai

4198

11818

7620 hải lí
(64,5%)

Mi-na al A-hma-đi – Giê-noa

4705

11069

6364 hải lí
(57,5%)

Mi-na al A-hma-đi – Rôt-tec-đam

5560

11932

6372 hải lí
(53,4%)

Mi-na al A-hma-đi – Ban-ti-mo

8681

12039

3358 hải lí
(27,89%)

Ba-lik-pa-pan – Rôt-tec-đam

9303

12081

2781 hải lí
(22,99%)

Quãng đường được rút ngắn khi qua kênh Suez

Khoảng cách được rút ngắn khi qua kênh Suez

21

Hình ảnh

Một
hình ảnh
Bàisố
thuyết
trìnhvề
kênh
đào
đến
đây
kếtSuez
thúc.
Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi !

04/29/10

22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.