VÌ CHÚA KITÔ

Vì Chúa Kitô chúng ta về đây. Vì Chúa Kitô chúng ta học
hành.
Vì Chúa Kitô cùng nhau gắng sức. Mong cho danh Ngài
càng thêm sáng tươi.
V – C – K : VUI TƯƠI
V – C – K: CỐ GẮNG
V – C – K: KỶ LUẬT
V – C – K: Vì Chúa Kitô chúng ta…
HỌP MẶT NƠI ĐÂY
1. Họp mặt nơi đây có anh và có em. Họp mặt nơi đây có
bạn và có tôi. Họp mặt nơi đây còn có Chúa chúng ta. Người
giữa chúng ta cùng hòa câu ca. Lá là la lá lá la là lá là. Lá là
la lá lá la là la lá. Lá là la lá lá la là lá là. Lá là la lá lá la là lá
là.
2. Họp mặt nơi đây có cha và có con. Họp mặt nơi đây có
thầy và có souer. Họp mặt nơi đây còn có Chúa chúng ta.
Người giữa chúng ta hòa cùng câu ca. Lá là la lá lá la là lá
là. Lá là la lá lá la là la lá. Lá là la lá lá la là lá là. Lá là la lá
lá la là lá là.
NÀO VỀ ĐÂY
Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau. Cuộc đời vui thú có
lúc này thảnh thơi. Anh với em ta cùng sống vui cho trọn
ngày. Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau.

1

CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN
Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui. Chào
nụ cười dễ mến, góp thêm cho nụ cười. Đến đây vui, đến đây
chơi, là vườn hoa muôn màu muôn sắc. Đến đây vui, đến
đây chơi, là bài ca thắm thiết tình người.
CHÀO
Chào anh, anh mới tới, tới đây viếng thăm chốn này.
Đoàn em hân hoan vui say khi trông thấy anh cười thật hay.
Ối giời là giời ơi, mặt anh giống như mặt trời. Đoàn em hân
hoan vui say, khi trông thấy anh cười thật tươi.
CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH
Cất tiếng ca hoan hô hoan hô, mừng quan khách chiếu cố
chiếu cố. Ngàn con tim reo vui hân hoan, hát muôn câu hoan
hô chúc mừng.
LIÊN KHÚC VÒNG TRÒN
Vòng tròn có một cái tâm, cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi
sao cho đều cho khéo, vòng tròn đừng méo đừng vuông.
- Đi một vòng, đi cho thật nhanh, ta bước đi cho đều 1 2 3
4 - 4 3 2 1.
- Lui một vòng, lui cho thật nhanh, ta bước lui cho đều 1
2 3 4 - 4 3 2 1.
- Vô một vòng, vô cho thật nhanh, ta bước vô cho đều 1 2
3 4 - 4 3 2 1.
- Ra một vòng, ra cho thật nhanh, ta bước ra cho đều 1 2
3 4 - 4 3 2 1.
- Xoay một vòng, xoay cho thật nhanh, ta cứ xoay cho
đều 1 2 3 4 - 4 3 2 1.
2

VÒNG TRÒN YÊU THƯƠNG
Về nơi đây tay cầm tay, cầm tay nhau nối thành vòng
tròn. Vòng tròn yêu thương vòng tròn gặp gỡ. Vòng tròn
thân quen vòng tròn kết đoàn. Vòng tròn có Chúa ở giữa
chúng ta. Mời bạn hãy đến cùng cất tiếng ca. Về nơi đây ta
cầm tay cùng Giêsu nối một vòng tròn.
VÒNG TAY NỐI LIỀN
1. Vòng tay nối liền yêu thương ngàn con tim. Vòng tay
nới rộng cho tim ngàn sức sống. Vòng tròn yêu thương gắn
kết con tim muôn người. Tình người muôn nơi thắp sáng tin
yêu hy vọng.
2. Bàn tay vẫy gọi yêu thương về muôn lối. Tình yêu vẫy
gọi xua mây mù tăm tối. Để mùa xuân tươi thắm mãi trong
tim muôn người. Người người hân hoan hát khúc ca vui
cuộc đời.
NÀO AI BƯỚC ĐỀU
1. Nào ai bước nhẹ, bước mau lẹ, và một khi bước nhanh
sẽ tiến mạnh. Còn ai bước vội ngã tơi bời. Ấy cái lẽ khôn
ngu trong đời. Là lá lá lá la là, la la la là la lá. Là lá lá lá la
là, lá lá la la la là.
2. Nào ai bước đều, bước xa nhiều, và khi yêu, bước đi
luôn hữu hiệu. Còn ai bước liều, sớm tiêu điều. Ấy cứ muốn
phiêu lưu xin mời. Là lá lá…
3. Chi va pia-no va sa-no, chi va sa-no va lon-ta-no. Chi
va for-te va mor-te. Et vi-va la li-ber-ta. Là lá lá…
3

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG
Đi một ngày đàng là ta học một sàng khôn. Đi hai ngày
đàng là ta học hai sàng khôn. Anh em ta ơi đừng ngại chi
con đường dài. Khi đến nơi rồi, ta có đầy một túi khôn.
ANH EM TA VỀ
1. Anh em ta về, cùng nhau ta quây quần này 1-2-3-4-5.
Anh em ta về, cùng nhau ta sum họp này 5-4-3-2-1.
Một đều chân bước nhé. Hai quay nhìn nhau đi. Ba cầm
tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa. Bốn nhớ rằng chúng ta
bốn bể anh em một nhà. Năm giữ mãi tình này trong câu ca.
2. Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này, 1-2-3-4-5.
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè 5-4-3-2-1.
Một cùng nhau mến Chúa. Hai yêu người như ta. Ba lòng
tin sắt đá gian khó không phai nhòa. Bốn sống đời chứng
nhân rao giảng tin vui xa gần. Năm nhất trí đồng lòng xây
quê hương.
ĐÔI TAY
Đôi tay trên vai chúng ta bước đều.Tay giơ lên cao giúp ta
thấu hiểu. Tay đặt trên mình nhận ta hèn yếu. Tay hướng về
đây kết đoàn trong thân yêu.
CÙNG QUÂY QUẦN
Cùng quây quần ta vui vui vui. Ta hát với nhau chơi chơi
chơi. Rồi lên tiếng reo cười cười cười. Làm vui thú bao
người người người.
4

TÔI ĐÃ GẶP
Tôi đã gặp ánh mắt anh đong đầy tình thương. Tôi đã gặp
ánh mắt anh trong tình thương mến. Mình giận hờn mà chi
anh, mình mĩm cười rồi quên đi, nắm tay nhau ta gắng giúp
nhau mà đi.
ĐÓN NGƯỜI BẠN MỚI
Có một người bạn mới, mới vừa vào nhóm chúng ta. Xin
mời bạn ra đây ta cùng kết tình thân. Cho mọi người phỏng
vấn và ngắm nghía dung nhan. Run run mà làm chi, mắc cỡ
mà làm chi.
- Cho tôi hỏi bạn nhé, tên cúng cơm bạn gọi sao?
- Cho tôi hỏi bạn nhé, nhà bạn ở mãi nơi nao?
- Cho tôi hỏi bạn nhé, bạn mần sống bằng nghề chi?
- Cho tôi hỏi bạn nhé, bạn bao nhiêu cái xuân thì?
MỪNG BỔN MẠNG
Mừng cha Phêrô hôm nay đoàn con cái réo rắt ca vang,
ngàn muôn con tim hân hoan, sống trong tình yêu thương
bác ái. Con luôn ước mong đêm ngày, đem hết cả tâm hồn,
sống đời yêu thương bác ái, noi theo gương cha Phêrô.
HỎI TÊN
1. Hòn bi xanh trong đôi mắt anh, hòn bi đen trong đôi
mắt em, dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không
lạ thì quen.
2. Ngồi bên nhau xin cho biết tên, gặp nhau đây mai sau
khó quên, dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng
không lạ thì quen.
5

CON TIM TRÊN BÀN TAY
1. Con tim trên bàn tay, anh trao trao em này. Đong đưa
nơi bàn tay, tình yêu thương vơi đầy. (Hò lơ hò lơ hò lơ)2.
2. Con tim trên bàn tay, anh trao trao em này. Đong đưa
nơi bàn tay, tình yêu thương vơi đầy. (Tình tang tang tính
tình tang)2.
3. Con tim anh còn đây, anh thương trao cho người. Yêu
thương trong tầm tay, mình trao nhau câu này. Hò lơ... tình
tang...
NGỒI QUANH ĐÂY
Ngồi quanh đây là bạn anh. Ngồi quanh đây là bạn chị.
Ngồi quanh đây là bạn tôi. Ngồi quanh đây bạn chúng mình.
Hãy sống cho nhau trong niềm vui. Hãy sống cho nhau trong
tình người.
Đừng trao danh vọng phù du, đừng trao căm giận hận thù,
đừng cho tôi là người ngu. Mà xin nghe tôi hát rằng: Chúa
đã yêu thương anh và em. Chúa đã yêu thương tôi và chị.
NĂM CHÂU YÊU THƯƠNG
1. Khắp năm châu, nắm tay nhau, đi quanh địa cầu. Địa
cầu đi quanh, nắm tay nhau, khắp năm châu. Hát vang lên,
khúc yêu thương, anh em mọi nhà. Mọi nhà anh em, khúc
yêu thương, hát vang lên. Lá la là la lá là. Lá la là la lá la. Lá
la là la lá la. Lá la là la lá la.
2. Nối cho xa, bước tin vui, trăm nơi mọi nhà. Mọi nhà
trăm nơi, bước tin vui, nối cho xa. Lẽ yêu thương, sẽ thơm
hương, muôn phương nẻo đường. Nẻo đường muôn phương,
sẽ thơm hương, lẽ yêu thương. Lá la là la …
6

MÌNH NGỒI BÊN NHAU
1. Mình ngồi bên nhau đừng khích bác nhau, đừng lên án
nhau hay ghen tị nhau, để rồi kênh nhau vì chẳng có chịu
nhau, ghét nhau giận nhau, thế là xa nhau.
2. Mình ngồi bên nhau cùng hát với nhau, quả tim có
nhau, nắm tay của nhau, để rồi thương nhau vì rằng đã hiểu
nhau, giúp nhau vì nhau, mới là bạn nhau.
KẾT THÂN
Cầm tay nhau đi anh em chớ ngại ngùng gì, cầm tay nhau
đi anh em chớ ngại ngùng chi, mình là anh em, có chi đâu
mà không cầm, cầm tay nhau đi, hãy cầm ta nhau đi.
BÊN NHAU
1. Bên nhau xum vầy, bên nhau quây quần, cùng nhau hát
khúc ca thương yêu. Tình ta ấm mãi không hề phai nhòa, dù
cách xa lòng ta nhớ ta.
2. Bên nhau vui cười, bên nhau nô đùa trời trong sáng gió
mây dịu dàng. Cỏ cây tắm nắng chim rộn chan hòa cùng lá
hoa dệt nên khúc ca.
3. Bên nhau chung lời, bên nhau chung lòng, tình yêu
Chúa đã ban nhưng không. Đừng ghen ghét nhé, không giận
nhau nhiều, hoài có nhau vì thương mến nhau.
4. Bên nhau trên đường, bên nhau trong đời, cùng đi tới
dấn thân cho người. Làm tia sáng đến soi vào sương ngàn,
làm muối tan hòa trong thế gian.
7

NHÌN NHAU
Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn mặt nhau
đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em có chi đâu mà
giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hãy nhìn mặt nhau đi.
NÀY ANH, NÀY CHỊ, NÀY EM
Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghen
ghét. Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghét
ghen. Tim ghét ghen là tim héo hon. Tim ghen ghét là tim úa
tàn. Tim xanh xao là tìm thiếu máu. Tim ghen ghét là tim hết
chơi.
HÃY QUÊN ĐI CÁI TÔI
Hãy quên đi cái tôi để theo Chúa đi vào đời. Bước vào thế
giới này để dựng xây con người đổi mới, bằng niềm tin sâu
xa, bằng con người văn hóa, bằng Lời Cha yêu thương, mở
đường Chúa đến mọi nơi.
ĐỪNG NGUYỀN RỦA BÓNG ĐÊM
ĐK: Thắp ngay lên một bó đuốc, hơn là ngồi nguyền rủa
bóng đêm.
1. Không phải là lúc, ta ngồi đặt vấn đề, nhưng hãy bắt
tay làm một cái gì cho quê nhà tôi, làm một cái gì, một cái gì
cho quê nhà tôi.
2. Dẫu khó khăn, nhà tôi túng quê tôi nghèo, gia sản vỏn
vẹn, vỏn vẹn một nén bạc, tôi vẫn kiên tâm, kiên tâm làm lợi
gấp đôi.
3. Có phải tôi chê ít, giữa quê hương hôm nay, tôi nhận
một nén bạc đem chôn sâu giấu kỹ, làm sao tôi trả lời, lạy
trời tôi ân hận.
8

KHÔNG PHẢI LÀ LÚC
Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi, mà phải
dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta
ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cay cho
sâu, cho thật đau.
Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông, không tin nơi
nhau thế ta định nhờ ai dẫn đầu. Thế giới ngày nay không
còn ma quái, thần tượng tàn rồi, còn anh với tôi, chúng ta đi
tới bằng cái tầm thường thôi.
ĐK: Làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hăng say
và mê, cứ bắt tay thì chúng ta giải quyết. Mình chậm chân
theo sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viễn vong, thắc mắc
ngại ngùng đến lúc nào mới làm xong.
YÊU BẰNG TÌNH LOÀI NGƯỜI
ĐK: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài
người. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối. Gần
nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này. Tình yêu,
thương trao nhau, xây đắp trên tình người.
1. Cho dù, rừng thay lá xanh đi. Cho dù, biển cạn nước
bao la. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.
2. Cho dù, đồi hay núi di đi. Cho dù, bầu trời thiếu mây
bay. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.
3. Cho dù, mùa xuân thiếu hoa tươi. Cho dù, rừng ngàn
thiếu muông chim. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.

9

TRÊN TỪNG CÂY SỐ
1. Chúng tôi đã hiện diện trên từng cây số, cùng sát cánh
bên nhau trong cuộc chiến tình yêu, để qua anh, qua chị, qua
tôi, đuổi xua chia rẽ hận thù, dựng xây thế giới yêu thương.
2. Chúng tôi đã hiện diện trong đoàn dân Chúa, cùng sát
cánh bên nhau đem Lời Chúa truyền rao, để tin yêu nở rộ
xanh tươi. Thần linh khai mở tình người, thần linh sẽ dẫn
đưa ta.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ
(Đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng
khó vì lòng người, ngại núi, e sông)2 . Anh em ta ơi, đường
dài còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó, kiên
gan kiên gan, anh em ta ơi quyết tâm vượt qua.
MỘT HAI BA ĐƯỜNG XA
Một hai ba, con đường ôi xa quá, mỏi chân rồi mà đường
vẫn còn xa. Nhưng hôm nay, nghe niềm vui thật lạ, Chúa
đang cùng em bước một hai ba.
ĐƯỜNG CÒN XA LẮM KHÔNG
Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không. Một
cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giày.
1 – 2. Hai cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không. Hai
cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giày.
1 – 2 – 3. Ba cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không.
Ba cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giày.
1 – 2 – 3 – 4. Bốn cây số…
1 – 2 – 3 – 4 – 5. Năm cây số…
10

ĐI TÀU LỬA
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà
không thích sao? Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi
đi khắp nơi mà không tốn tiền. (Ai đi không?)
XÍCH LẠI ĐÂY
Xích lại đây bồ ơi. Tí nữa thôi bồ ơi. Bồ cùng tôi vui vui
vui. Nắm tay nhau chơi chơi chơi. Đừng giận tôi nhé bồ.
Mình làm vui cả đoàn.
HÁT TO HÁT NHỎ
Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi mình ngồi kể chuyện cho
nhau nghe. Ô ố ô ồ, ô ố ô ồ. Ta vui ca hát hát cho vui đời ta.
NÀO CÙNG HÁT LÊN
1. (Nào cùng vỗ tay)2 cho quả tim nối kết quả tim, cho
con người biết yêu con người.
2. (Nào cùng đứng lên)2 cho quả tim nối kết quả tim, cho
con người biết yêu con người.
3. (Nào cùng hát lên)2 cho quả tim nối kết quả tim, cho
con người biết yêu con người.
4. (Nào cùng bước đi)2 cho quả tim nối kết quả tim, cho
con người biết yêu con người.
5. (Nào cùng nắm tay)2 cho quả tim nối kết quả tim, cho
con người biết yêu con người.
GIÃ GẠO
Ớ anh ớ chị em ơi , cầm chày lên ta giã gạo cho đều. Cối
chờ ta 1 2 3 ta giã xuống, giã cho đều giã cho khéo thì gạo
ngon. Giã giã đều, giã giã đều, giã đều (hát nhiều lần).
11

GIỜ CHƠI ĐẾN RỒI
Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi. Mời anh chơi, mời em
chơi. Ta hãy chơi cho hết mình, ta hãy chơi cho hết mình. Ta
cùng chơi, ta cùng chơi.
CHỊU CHƠI
(Chịu chơi)3 sức mấy mà buồn. (Chịu chơi)3 sức mấy mà
buồn. Buồn là cù lần, không buồn là chịu chơi.
NGÓN TAY NHÚC NHÍCH
1. Một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích
này. Một ngón tay nhúc nha nhúc nhích, cũng đủ làm cho
chúng ta vui rồi.
2. Hai ngón tay nhúc nhích này, hai ngón tay nhúc nhích
này. Hai ngón tay (nhúc nha nhúc nhích)2, cũng đủ làm cho
chúng ta vui rồi.
3. Ba ngón tay nhúc nhích này, ba ngón tay nhúc nhích
này. Ba ngón tay (nhúc nha nhúc nhích)3, cũng đủ làm cho
chúng ta vui rồi.
4. Bốn ngón tay….(nhúc nha nhúc nhích)4
MÌNH SẼ CHẲNG QUÊN
Đồ là nốt nhạc đứng đầu tiên. Rề là tính rất ư lười biếng.
Mì là thứ để ăn buổi sáng. Fà mua vé quá giang Thủ Thiêm.
Sol là đồ tô môi con gái. Lá mùa thu bay bay xao xuyến. Si
là mình đang yêu ai đó. Đố biết ai mình sẽ chẳng quên. Ố ô
ô ồ.

12

HÒA TẤU
1. Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi
kèn: tò tí tò, tò tí te, tò tí tò, tí te te tò.
2. Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi
đàn: tình tính tình, tình tính tang, tình tính tình, tính tang
tang tình.
3. Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi
tùng: tùng cắc tùng, tùng cắc tung, tùng cắc tùng, cắc tung
tung tùng.
4. Nào anh em cùng ra đây, xem chúng tôi đua nhau chơi
cò: ò í ò, ò í e, ò í ò, í e e ò.
CON MUỖI
Đêm khuya con muỗi vo ve, cắn tay cắn đùi rồi bay đi
khoe. Úi cha, úi cha, úi cha, úi cha, úi chà, vo ve vo, úi chà.
Ô hay con muỗi đen thui, mới bay cắn đùi rồi bay đi mô.
Ố hay, ố hay, ố hay, ố hay, ố hày, vo ve vo, ố hày.
CON BƯỚM VÀNG
(Kìa con bướm vàng)2, (xòe đôi cánh)2, (bay nhấp nhô
trên hoa hồng)2 (hoặc bươm bướm bay hai ba vòng)2. (Em
ngồi xem)2.
KÌA NHÌN XEM
Kìa nhìn xem trên kia có cái con chi to ghê, trông to
giống như xe hơi, lăn lăn bánh xe đi chơi. À, thì ra con voi.
Thế mà tôi nghĩ ngợi hoài. Đằng sau nó mang một cái đuôi
và một cái đuôi trên đầu.
13

CON CÓC
1. Con gì kia, nó ngồi là ngồi trong hốc, nó xoay cái lưng
ra ngoài, đó là con cóc, con cóc, nó ngồi trong hốc, nó xoay
cái lưng ra ngoài đó là cóc con.
2. Con gì kia, nó ngồi là ngồi trong xó, nó giơ cái đuôi ra
ngoài đó là con chó. Con chó nó ngồi trong xó, nó giơ cái
đuôi ra ngoài đó là chó con.
CON LĂNG QUĂNG 1
Con lăng quăng nhảy Cha-Cha-Cha. Con lăng quăng
nhảy Lam-Ba-Đa. Con lăng quăng nhảy Xì-Lô-Xộp. Lắng
quắng, lằng quằng.
CON LĂNG QUĂNG 2
Kìa nhìn xem con chi lạ lùng. Nó đứng một mình trông
cũng xinh xinh, nó đứng một mình lắc lư cái đầu. Lắc lư cái
đầu trông thật là xinh. (Lúc lắc, lúc lắc ì xèo)2. À, thì ra là
con lăng quăng.
CÂU CÁ
Chiều nay em đi câu cá và mang rá theo bắt cua. Làm sao
cho mau kha khá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua. Ô
kìa con cua, mình đừng la lớn nó chui xuống hang, mình
đừng la lớn nó chui xuống hang.
Con cua nó nằm dưới hang, nó giơ tám cái cẳng và hai cái
càng, nó giơ cái bùng binh, nó giơ cái sàng xê. Thím Tám,
thím thấy thím mê, thím thò tay bắt, thím bê về nhà. Ố tang
tình tang, ố tang tình tình.
14

NĂM TIÊN TRI
1. Phồn ơi! Ma đuôi căng lung tung phăng, nghiêng xăng
chai. Vây vấy lúp túp xoáy, ma hiêu vấy, ma hiêu đùm. Đùm
đi chớ chi lời cây, lúp túp xoè xì lồ xì lào.
2. Bồ ơi! Mau đi xem năm tiên tri đi coi voi, ông thứ nhất
mới nói sao mà giống như cái vòi. Còn ông thứ hai rờ tai,
nói giống quạt phì phà phì phạch.
3. Còn ông Ba xem chân nên la lên: ôi sao to. Nó lớn
giống gốc mít to bằng bốn năm cột nhà. Còn ông thứ tư rờ
đuôi, nói giống hệt chổi xề cùn.
4. Còn ông Năm phân bua: ôi đi xem như không xem. To
lớn giống cái trống sao mà nói lung tung xèng. Bàn nhau cãi
nhau thật lâu, mấy bố mày xì lồ xì lào.
5. Đập nhau lung tung beng, ông đau tay, ông sưng chân.
Ôi thế giới cũng thế, ai cũng muốn suy tôn mình. Rồi đâm
cãi nhau, hục nhau bất có kể nào là sự thật.
6. Bồ ơi! Mau trông gương năm tiên tri đi coi voi. Ta
gắng sống gắn bó luôn đoàn kết, luôn tươi cười. Đừng hay
cãi nhau tùm lum, luôn cho mình là gồ là chì.
NỤ CƯỜI HỒNG
Nụ cười hồng ta trao nhau như khúc hát cho bao lời thiết
tha. Nụ cười hồng ta trao nhau như ánh sáng muôn ngàn vì
sao. Trên môi như hoa tươi nở từng ngày trong những yêu
thương. Trên môi hoa xinh xinh nụ cười hồng mãi mãi trao
nhau.

15

OẲN TÙ XÌ
1. Oẳn tù xì ra cái gì, ra cái này. Con ra chữ biết, biết
Người Giêsu, yêu con thương con kể sao cho xiết, dạy con
luôn biết chia sẻ niềm vui, quên đi tất cả và thương linh hồn.
2. Oẳn tù xì ra cái gì, ra cái này. Con ra chữ mến, mến
người thương con, yêu con thương con, học bao chữ mến,
mở to đôi mắt giúp người anh em, niềm tin trao gởi, gởi trao
tình người.
3. Oẳn tù xì ra cái gì, ra cái này. Con ra chữ cám, cám ơn
Người thương con, luôn giang đôi tay gởi trao thương mến,
tình yêu đã biến, biến thành chữ ơn, tù đây con hiểu tình yêu
là gì rồi.
(Oẳn tù xì ra cái gì, ra cái này)2.
ĐỜI DU NGOẠN
Tính tính tính, tình tang tang tang, cuộc đời mình như
chiết thuyền nan, trôi nổi trôi bồng bềnh.
1. Đi tới Tôkyô, mình xách tay chiết dù, mặc áo Kimônô.
(Tôkyô)2, dù là dù với Kimônô.
2. Đi tới Chicagô, mình bắt anh Găngxtơ, cười với anh
Sạclô. (Chicagô)2, cười là cười với anh Sạclô.
3. Đi tới Karasi, mình muốn mau béo phì, thì đớp cơm cà
ri. (Karasi)2, phì là phì với cơm cà ri.
4. Đi tới Mêxicô, mình thấy anh đấu bò. Đội nón
Sombrênô. (Mêxicô)2, bò là bò với Sombrênô.
5. Đi tới Mônacô, mình muốn mau hết tiền, thì ghé
Môngcáclô. (Mônacô)2, tiền là tiền với Môngcáclô.
16

KHÔNG AI LÀ MỘT HÒN ĐẢO
Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi. Đâu
phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này
không ai là một hòn đảo. Vườn hoa này không có loài hoa
lạc loài.
VƯỜN HOA GÓP GIÓ
Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió.
Làm thành vườn hoa, muôn màu muôn sắc tươi xinh.
Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió.
Làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa chúng mình.
ĐẶT BÀN TAY
Đặt bàn tay bên cạnh bàn tay, cùng chung tay xây quê
hương này. Từng bàn tay nét đẹp dựng xây. Từng bàn tay, ta
nối một vòng tay.
Đặt bàn chân bên cạnh bàn chân, cùng nhau đi trên muôn
nẻo đường, về muôn phương xây lại tình thương. Từng bàn
chân ta nối bờ yêu thương.
Đặt quả tim bên cạnh quả tim, gởi trao anh đây yêu
thương này, phần còn đây trao chị tận tay. Nụ yêu thương
xây ngát trời yêu thương.
VUI CA LÊN
Vui ca lên nào, vui ca lên nào. Vui ca lên chúng ta cùng
ca. Ca nào, ca nào ta hát cho to và hay. Ca nào, ca nào ta hát
cho to và hay. Vui ca lên nào, vui ca lên nào. Vui ca lên đời
ta sung sướng.
17

CHUNG TAY ĐẮP XÂY
(Là tôi, là tôi, là tôi chung tay đắp xây cộng đoàn)2. Là tôi
chung tay đắp xây cộng đoàn.
Tay trong tay là vui sống, tay trong tay biển khơi. Tay
trong tay ta đi đắp xây cộng đoàn đẹp tươi.
Tay trong tay là vui sống, tay trong tay biển khơi. Tay
trong tay ta đi đắp xây cộng đoàn tươi đẹp.
BUILT COMMUNITY
1. (It’s I. It’s I. It’s I who built community)2. It’s I who
built community.
2. (It’s peace. It’s peace. It’s peace that built community)2.
It’s peace that built community.
3. (It’s love. It’s love. It’s love that built community)2. It’s
love that built community.
ĐK: Là la la. (Roll over the ocean. Roll over the sea.
Roll over the ocean and the deep blue sea)2.
I AM THE WAY
(I am The Way, The Truth and The Life)2
Noone come to Father but through Me. Noone come to
Father but through Me.
CHUNG TIẾNG CA VUI
Cùng về nơi đây, cùng hát khúc ca hòa vang trời. Cuộc
đời đẹp hơn, cuộc sống có thêm nhiều tiếng cười. Đời sẽ vui
nếu ta ca vang lên cùng muôn người, khúc ca tình thương và
xóa hết bao hận thù. Đời sẽ vui nếu ta quên đi bao điều ưu
phiền, đến đây cùng vui, hòa lên khúc ca sum vầy.
18

TRỜI ĐANG LÊN
Trời đang lên ca khúc ca, vang đường đi (đi – đi – đi).
Dù trông gai nguy khó nguy có lo gì (gì gì gì).
Đường còn xa ta cứ đi ta ngại chi (chi – chi – chi).
Nào tiến lên hô rằng hô quên sầu bi (bi – bi – bi).
TA CA HÁT
Tang tang, tang tình, tang tính. Ta ca, ta hát vang lên. Hát
lên cho đời tươi thắm, hát lên cho quên nhọc nhằn. Cùng
nhau ta ca hát lên cho át tiếng chim trong rừng, cho tiếng
suối reo phải ngừng, cho rừng xanh đón chờ ta, la la la.
Lời chế:
Khoai lang, khoai mì, khoai sắn. Ta ăn ta đớp ta xơi. Cố
ăn cho sạch nồi khoai, cố ăn cho vơi nồi đồng. Cùng nhau ta
đớp, ta xơi, cho hết số khoai trong nồi, cho số khoai kia
không còn, cho bụng ta sẽ được no, no no no.
HOAN HÔ
Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này, nào chúng
mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô.
(Hoan hô)3.
GỒ GHÊ
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê khen anh hai một cái bà con ơi
(vỗ tay 3 cái). Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê vỗ tay khen anh hai
một chầu (vỗ tay 2 lần 3 cái và 1 lần 7 cái).

19

HAY QUÁ
Hay quá hay quá là hay, xin thưởng cho tràng pháo tay
(Vỗ tay). Hay quá hay quá là hay, xin thưởng cho một nụ
cười. Hi hi hi.
MÚA VUI
Cùng nhảy múa xung quanh vòng, cùng nhảy múa cùng
vui. Cùng nhảy múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa
đều. Nắm tay nhau, đứng bên nhau, vui cùng vui múa ca.
Đứng bên nhau, hát vang lên, ta cùng nhau múa đều.
NÉT ĐẸP
Cuộc đời quanh ta có biết bao là nét đẹp. Là lòng bao
dung hy sinh, là tình yêu thương. Nét đẹp quanh ta có lúc là
một nụ cười. Một cái bắt tay, một lời hỏi thăm. Bạn ơi xin
hãy góp những nét đẹp cho đời. Và biết khám phá hết những
nét đẹp cho đời.
GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI
Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau. Tiếc gì
một nụ cười tặng nhau mỗi khi sum vầy. Không ai giàu đến
nỗi không cần một nụ cười duyên. Không ai nghèo đến nỗi
không thể cho một nụ cười. Cười lên đi anh ơi, mình có mất
chi đâu. Cười lên đi em ơi, đời em sẽ đẹp tuyệt vời.
CƯỜI LÊN BẠN NHÉ
Này người bạn của tôi ơi, cớ sao bạn khó thương ghê, ấy
bởi vì không chịu cười, nào hãy tươi lên bạn này.
Ô kìa bạn của tôi ơi, cớ sao bạn dễ thương ghê, ấy bởi vì
đã mỉm cười, cười đáng yêu vô cùng.
20

NỤ CƯỜI CHO NGƯỜI
1. Một nụ cười cho anh, niềm vui vỡ tan trên làn môi.
Một nụ cười cho em khi em bước chân đi vào đời. Một nụ
cười xóa oán hận. Một nụ cười không dối gian. Một nụ cười
đem lòng bác ái đắp xây tình người.
2. Một nụ cười cho quê hương, tình yêu mến dâng trong
tim. Một nụ cười cho dân tôi, khi non nước chứa chan tình
người. Một nụ cười luyến nhớ về, một nụ cười trao mến tin,
một nụ cười cho tình thương mến ngút cao bằng trời.
CƯỜI LÊN ĐI
Cho tôi một nụ cười, cho tôi một nụ cười, cười lên đi cho
đời sáng tươi. Ơ anh này này này, sao anh buồn buồn buồn,
cười lên đi cho vui cả đoàn.
MỞ HỘI TÌNH THƯƠNG
Về gặp nhau ta mở hội tình thương. Trời mây nước lòng
ta vấn vương. Về gặp nhau ta mở hội tình thương. Tình thân
ái tràn lan ngàn phương.
Anh em ơi hát lên hòa lời ca vang tới mây ngàn. Cho triều
dâng nhấp nhô cuồn cuộn sóng reo vui. Cho trời thêm xanh
và trần gian thêm rộng. Cho lòng ta tình thương mến dâng
đầy.
ĐẾM SAO GỌI NGƯỜI
Đếm ánh sao đêm tôi gọi người. Hồng xanh xanh, hồng
xanh trắng xanh. Ngôi sao xanh kia chính là anh, ngôi sao
vàng chính là chị đây, không có ngôi sao nào là ngôi sao
đen.
21

ĐI TÌM CHÚA
1. Kìa đoàn người què rủ nhau đi lang thang, khập khiểng
khắp lối xóm, lê bước các nẻo đường, và một đoàn người
mù, sống trong âm u, đang dẫn nhau đi tìm, tìm Giêsu cứu
thế.
2. Kìa đoàn người cùi, toàn thân nghe tanh hôi, lở loét
khắp mắt mũi, đang bước đi trên đường, và đoàn người tật
nguyền sống trong đau thương, chân bước đi xiêu vẹo, tìm
Giêsu cứu Chúa.
TRONG TAY THÂN ÁI
Tay trong tay, thân ái đi gieo Lời Chúa, thân ái đi xây
tình thương, thân ái đi chia niềm vui, thân ái ngay bây giờ
đây, thân ái cho cả ngày mai, thân ái cho trọn đời ta.
NIỀM VUI TÌNH YÊU
1. Niềm vui trao đến cho bạn mến, để vang, vang hát câu
hân hoan, để say, say nét môi tươi cười và khô suối lệ, khô
những giọt mồ hôi.
2. Tình yêu trao đến cho bạn mến, để thôi, thôi hết bao
giận hờn, để xin, xin hãy thôi ghét ghen, vòng tay nối dài,
thiết tha trìu mến nhau.
DẤU CHỈ NƯỚC TRỜI
1. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ để chứng minh nước trời
đã tới. Ngài là con yêu của Chúa Cha, Ngài quyền năng như
Đức Chúa Cha.
2. Đức Kitô thương ta khốn khổ, hằng lắng nghe bao lời
kêu khấn. Ngài vì yêu nên đã hiến thân, chuộc tội thay cho
cả nhân trần.
22

CHÚA TẠO DỰNG
1. Ai cho hoa trái chín mọng trên ngàn cây? Ai cho tinh
tú sáng soi trên vòm trời? Chính Chúa dựng nên trời trăng
sao lấp lánh. Chính Chúa ban trái ngọt chín thơm trên cành.
2. Ai cho non nước có hoa thơm rừng xanh? Ai cho sông
núi cá ngon trên ruộng đồng? Chính Chúa dựng nên ngàn
hoa tươi thơm ngát. Chính Chúa ban suối nguồn cá lươn vẫy
vùng.
THẾ GIỚI MỘT MÁI NHÀ
1. Thiên niên kỷ thứ 3 đã đến trên hành tinh chúng ta. Thế
giới một mái nhà, nhân thế chẳng còn xa lạ. Thiên niên kỷ
thứ 3 đã đến trên hành tinh chúng ta. Tương lai hồng thắm
hoa, chào đón nhân loại chung tiếng ca.
ĐK: Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim xây đắp thế hệ loài
người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới
ngày mai.
2. Bao hy vọng ước mơ, giọt nắng ươm tràn muôn ý thơ.
Sức sống vạn sắc màu, thân ái nối liền đôi bờ. Men vui dậy
khắp nơi, đời sống thêm đẹp xinh thắm tươi. Sói dữ và mãnh
sư, cùng sống chung bầy chiên ngẩn ngơ.
THIÊN CHÚA TẠO DỰNG
Ngày xưa Adong Evà, Thiên Chúa cho làm mẹ cha. Đặt
tên muôn loài muông thú con này là con gì? Con này là
con…
23

NGÔI NHÀ CHÚNG TA
Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà. Anh em chúng ta
có chung một người Cha. Dù có đi xa vẫn luôn mong quay về
nhà. Nhà chúng ta ngôi nhà rộng lớn bao la. Anh em chúng ta
khát khao tìm an hoà. Anh em chúng ta nhận chung một món
quà, mỉm cười thứ tha buồn bã sẽ phôi pha. Nhà chúng ta đất
trời rộn rã hoan ca.
THIÊN ĐÀNG HẠNH PHÚC
1. Trên Thiên Đàng sướng lắm ai ơi, không khổ đau cũng
không hề buồn. Sướng nhất là thấy Chúa Ba Ngôi. Không
được lên, hoài lắm ai ơi.
2. Nên em nào muốn chắc được lên, suốt đời em giữ hai
điều này: không bao giờ chối Chúa Ba Ngôi, yêu Ngài luôn
và mến tha nhân.
ĐK: Trên Thiên Đàng thật sướng quá ai ơi, em muốn lên
bây giờ mà em chưa được lên.
ĐẾN NHÀ THỜ
Sáng hôm nay sao mà mệt thế, chuông đánh rồi mà làm
biếng dậy ghê. Nhưng Chúa ơi vì lòng mến Chúa, con hy
sinh dậy đến nhà thờ.
SIÊNG NĂNG
Sáng nghe chuông em thức dậy đọc kinh dâng ngày, rồi
rửa mặt, rồi đánh răng lấy áo mặc vô. Đi tung tăng em bước
nhanh chân, đến nhà bạn em, em đứng lại liền. Bạn ơi bạn,
dậy đi bạn, dậy ta đi xem lễ bạn ơi.

24

NGHE CHUÔNG NHÀ THỜ
Nghe chuông nhà thờ em nhớ tới Chúa. Chúa mời gọi em
mau đến nhà thờ. Nghe chuông nhà thờ, dù đang ở đâu, em
liền nghĩ tới, nghĩ tới Chúa Trời.
ĐÔI BÀN TAY DUYÊN DÁNG
Này đôi bàn tay duyên dáng. Chắp dâng Chúa như nụ
hoa. Câu kinh con thiết tha xin nguyện, cuộc đời con như
đóa hoa tươi xinh.
CHÚA UY QUYỀN
Gió ào ào, sóng ầm ầm, gió ào ào, sóng ầm ầm, nhưng
Thiên Chúa bảo liền yên, vì Chúa rất uy quyền.
NÀY TÔI CHỈ LÀ
Này tôi chỉ là cây bút chì nhỏ bé, trong tay Thiên Chúa,
Ngài đã vẽ đời tôi. Này tôi chỉ là một con người bé nhỏ.
Trong tay Thiên Chúa, tôi phục vụ anh em.
EM XIN YÊU
Em xin yêu, em xin yêu muôn người. Trong con tim em
xin yêu Chúa Cha. Em xin yêu, em xin yêu mọi người, yêu
anh em và nhất là mẹ cha.
THẬP GIÁ NỞ HOA
Khi con giang tay, con giống như cây thập giá. Khi con
yêu thương, thập giá bỗng như nở hoa. Khi con khiêm nhu,
làn hương hoa quyện theo gió. Khi con lên đường, Thần Khí,
Gió đưa về xa.
25

CHÚA KÊU EM
Nhìn đôi tay em xinh như nụ cười duyên, làm cho Chúa
thích quá cũng vui theo. Chúa kêu em bé thơ ơi lại gần
đây,lại gần đây ta ban cho nụ cười duyên, đừng đem bán nhé
bé, hãy đem cho. Hãy đem cho khắp nơi nơi vì yêu thương.
MÓN QUÀ TRAO NHAU
Hãy đem trao tặng nhau món quà, là chính chúng ta bên
trong giấy bọc. Chớ tiếc chi bản thân riêng ta, mà giữ lấy,
khép đôi tay chẳng cho ai điều chi.
Mỗi chúng ta là một món quà, mà chính Chúa Cha ân ban
cho mình. Hãy đơn sơ để đem trao nhau, bằng hết những dễ
thương cho cuộc sống thêm đẹp xinh.
TA LÀ CON THIÊN CHÚA
Ta là ai? Thưa: ta là con Thiên Chúa. Chúa ta là Đức
Chúa Trời, là Đấng dựng nên muôn loài, là Đấng luôn yêu
thương ta, mãi ngàn đời vẫn mến thương ta.
CHỚ XÉT ĐOÁN NHAU
(Hãy lấy cái xà nơi mắt của mình)2 (chớ xét đoán, vì cọng
rác nơi người)2. (Hãy lấy cái xà nơi mình trước đã)2 (rồi lấy
cọng rác giúp cho người sau)2.
MẶC LẤY ĐỨC KITÔ
Mặc áo xanh, rồi mặc áo đỏ. Mặc áo nọ, rồi mặc áo kia.
Nhưng em tin rằng em đẹp nhất, nếu em mặc lấy Đức Kitô.
26

DẤU THÁNH GIÁ
1. Nào em làm Dấu Thánh Giá, em tin một Chúa Ba
Ngôi. Ngôi Cha tạo thành trời đất, Ngôi Con chịu chết cứu
đời.
2. Nào em làm Dấu Thánh Giá, em tin một Chúa Ba
Ngôi, Thánh Linh Chúa nguồn sức sống, cho em được sống
đời đời.
CÁC TÔNG ĐỒ
Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ gọi là tông đồ và giao cho
thánh Phêrô cai quản Hội Thánh. Chúa trao cho cả mười hai
tông đồ được quyền tha tội, và ra đi khắp bốn phương rao
giảng Tin Mừng.
GIA-KÊU
(Gia-kêu ơ ơ lùn)2 người đông mà mình lùn quá, không
thấy Chúa đi qua, ông đành leo lên cây, nhưng kìa Chúa đã
thấy, Chúa vào thăm nhà ông.
PHỤC VỤ YÊU THƯƠNG
Nếu anh hỏi em, (yêu thương)2 là gì? Em sẽ trả lời: yêu
thương chính là phục vụ. Nếu anh hỏi thêm, (phục vụ)2 là
chi? Em sẽ trả lời: phục vụ chính là yêu thương.
TRƯỚC BỤI GAI CHÁY
Đứng trước bụi gai cháy, Môsê cung kính tháo giày.
Môsê cung kính che mặt vì có Chúa ngự nơi đây. Đến Thánh
Đường em nhớ, em đi ngay ngắn thong thả, nghiêm trang
khi đứng, khi quỳ, vì có Chúa Trời em yêu.
27

XIN TRAO CHO NHAU
Xin trao cho nhau tiếng hát ban đầu, xin trao cho nhau
tiếng hát nguyện cầu. Rồi một ngày mai tim đã khắc sâu. Rồi
một ngày mai yêu thương đã lên màu.
LẠC ĐÀ – LỖ KIM
Con lạc đà (bùm)3 mà vào lỗ kim (bum)3, lại còn dễ hơn
(bum)3 là những người giàu (bùm)3, vào cửa nước trời
(bùm)3, vào cửa nước trời (bùm)3.
NGƯỜI KHÔN – NGƯỜI NGU
(Người khôn xây trên đá, ngôi nhà chắc chắn mà xinh)2.
Khi mưa xuống rơi trên mái nhà. (Trời mưa rơi xuống nước
dưới sống dâng lên)2. Xây trên đá luôn luôn vất vả.
(Người ngu xây trên cát, ngôi nhà không chắc mà xiên)2.
Khi mưa rớt rơi trên mái nhà. (Trời mưa rơi xuống nước
dưới sông dâng lên)2. Xây trên cát sóng xô tan tành.
AI MUỐN THEO THẦY
Ai muốn theo Thầy (lặp lại), từ bỏ chính mình (lặp lại),
vác thập giá mình (lặp lại), đi theo Thầy nhé (lặp lại). Ai
muốn theo Thầy (lặp lại), từ bỏ chính mình (lặp lại), vác
thập giá mình (lặp lại), theo bước chân Thầy.
TA LÀ VUA
Ta là Vua, là Vua trên trời dưới đất, nhưng nước Ta
không thuộc về thế gian này. Giêsu ơi, nước Chúa muôn đời
hằng sống, giúp chúng con sống xứng đáng công dân nước
trời.
28

CÓ GÌ VUI BẰNG
Có gì vui bằng được học giáo lý. Có gì vui bằng được
biết Chúa Trời. Chúa ở trong lòng là lòng con mãi. Chúa ở
trong lòng, đời con sướng biết bao.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới. Có muôn
dân thế giới và có đồng bào ta. Trên đường về nhà Cha,
người đông đoài nam bắc, mang hoa thơm cỏ lạ của rừng sâu
đảo xa.
CHO BỐN PHƯƠNG ÂN TÌNH
Hãy mở toang cánh cửa tâm hồn. Nhìn ra bốn phương
trời thắm tươi ân tình. Trồng một bông hoa cho thế giới
thêm đẹp xinh. Tặng nụ cười tươi cho thế giới thêm hòa
bình.
NGƯỜI TÔI YÊU TÔI THƯƠNG
Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là
người tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi
thương. Chung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương.
Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi,
người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người
tôi yêu tôi thương đang ngồi trước mặt tôi đó. Người tôi yêu
tôi thương đang ngồi chung quanh tôi đây.
TỎA SÁNG
Tỏa sáng, tỏa sáng ánh nến đức tin. Tỏa sáng, tỏa sáng
tình yêu Thiên Chúa. Tỏa sáng, tỏa sáng hạnh phúc trong tôi.
Tỏa sáng, tỏa sáng niềm vui nơi mọi người. Anh ra đi tỏa
sáng, em ra đi tỏa sáng, chúng ta ra đi tỏa sáng.
29

LÀM VƯỜN HỘI THÁNH
Này này bạn thân ơi, hãy đi làm với tôi, đừng ngồi buồn
vu vơ, kia kìa Chúa đang chờ.
Còn chần chờ chi nữa, Chúa đã mời chúng ta, vào làm
vườn nho Chúa, chung hạnh phúc chan hòa.
HỌP LẠI CẦU NGUYỆN
Nếu hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó,
ở giữa họ luôn luôn. Nếu hai ba người họp lại nhân danh
Thầy, thì Cha của Thầy sẽ ban cho mọi ơn.
BÀI CA PHỤC VỤ
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời. Hành trang ta
mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người
in vết phục vụ. Từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ.
Từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ.
Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói. Người đến nơi đây
nối lại yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần
phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như
ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u.
Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Phục vụ
không đòi đền đáp. Phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là
cho không, phục vụ là quên mình. Phục vụ là cho không.
Phục vụ vì Chúa Kitô.
LÝ TƯỞNG CỦA TÔI
Lý tưởng của tôi là đem Chúa cho muôn người. Lý
tưởng của tôi là đuốc chiếu soi ngàn nơi. Lý tưởng của tôi là
vui xây đời bác ái. Lý tưởng của tôi là gieo mến thương
ngàn nơi.
30

NHỮNG TRÁI TIM SÁNG NGỜI
Những trái tim sáng ngời, đi xây mộng đẹp tươi. Xây
tương lai tươi sáng với những cánh hoa không úa tàn. Những
trái tim biết cười, mang cho đời niềm vui. Cho anh em ta
mãi mãi sống những ngày dài đẹp tươi.
HÃY YÊU THƯƠNG
1. Đừng nói yêu thương, khi con tim còn nhiều ghen ghét.
Đừng nói yêu thương khi đôi môi còn lắm chua ngoa. Từ giã
ghen tương, cho con tim yêu thương thật nhiều. Từ giã chua
ngoa cho con tim nở hoa yêu thương.
2. Hãy nắm tay nhau, mang yêu thương tràn về muôn lối.
Hãy đứng bên nhau, cho con tim sưởi ấm con tim. Từ khắp
muôn nơi, tay trong tay yêu thương xum vầy. Ngàn trái tim
xanh, bên nhau ta dựng xây tương lai.
ĐỪNG ĐỂ ĐẾN NGÀY MAI
Việc gì làm hôm nay ta hãy làm, ta quyết làm. Việc gì làm
hôm nay đừng để đến, đến ngày mai. Việc gì làm hôm nay
không bao giờ trở lại. Việc gì làm hôm nay ta quyết làm, là
làm cho xong. Ơ một ngày đã qua, một ngày đã qua ta đã
làm gì? Ngày là ngày dần qua, đêm là đêm dần tới. Ơ bạn bè
anh em tự hỏi lương tri: Ta đã làm gì cho ngày hôm nay ?
NGUỒN THẬT
Anh em chúng ta chung một đường lên. Chung một
đường lên đến nơi nguồn thật. Nguồn thật là đây sức sống vô
biên. Sống vô biên là sống cùng tạo vật.
31

RA KHƠI VỚI ĐỨC KITÔ
Dô dô dô dô dô hò dô dô hò. Anh em ta ra khơi cùng với
Đức Kitô. Anh em ta ra khơi để đón ánh nắng vui. Anh em
ta ra khơi để hát tiếng kêu mời. Anh em ta ra khơi thả lưới
lưới muôn người.
Dô dô dô dô dô hò dô dô hò. Thuyền ta đi băng qua gió
mưa ngàn xa. Thuyền ta đi băng qua thế gian phù hoa. Anh
em ta không lo vì trong Giê-su Ki-tô thì ta hiên ngang hô to,
Lời tuyên xưng cứu độ. Dô dô dô dô dô hò dô dô hò. Anh
em ta ra khơi vì chính nước trời.
TỰ HỎI
1. Nắng nếu không còn ấm, có còn là nắng nữa không?
Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây
nếu chẳng còn bay. Sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng
còn yêu. Có còn là người nữa không?
2. Nắng mãi xin là nắng ấm. Rừng mãi xanh lá bạt ngàn.
Mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu
chan hoà như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như
rừng tự do kết lá xôn xao tình hoa.
3. Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không?
Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng? Hoa
nếu chẳng toả hương, sẽ được gọi tên là gì? Người nếu
chẳng yêu người. Cõi đời còn gì vui không?
Muối mãi xin là muối nhé. Biển mãi dâng sóng dạt dào.
Hoa xin mãi ngát hương, cho muôn đời luôn mãi yêu hoài.
Yêu như loài hoa không tính toán, cho hương sắc nồng nàn.
Yêu như biển thuỷ chung sóng vỗ dạt dào ngàn năm.
32

THẮP SÁNG NIỀM TIN
Hãy thắp sáng niềm tin cho mọi tâm hồn, và hãy đốt nóng
tình yêu cho mọi trái tim. Hãy nối kết vòng tay chung xây
tình người. Tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào niềm vui.
ĐK: Như men muối (lặp lại), ướp cho mặn đời (lặp lại),
ta xây đời nồng ấm tình thương. Như ánh sáng (lặp lại),
chiếu soi cuộc đời (lặp lại), ta xây đời từ trong trái tim.
NIỀM TIN THẮP SÁNG
Bước chân đi trên vạn nẻo xa, niềm tin luôn thắp sáng
lòng chúng ta. Nắm tay nhau chung hòa lời ca, tình yêu như
tiếng thiết tha thúc giục chúng ta.
Vui ca lên, hát vang trời, cùng chung tay dựng xây thế
giới này. Bước tiến bước, trong nụ cười. Tình thương yêu,
dạy sống chan hòa muôn nơi.
RA ĐI TỎA SÁNG
Mang theo bình an, anh em tỏa sáng trên muôn nẻo
đường, vượt qua bóng đêm đuốc soi tình thương.
Mang theo lửa thiêng, anh em tìm đến với bao tâm hồn,
để trong khó khăn thắp lên hy vọng. (Allêluia)4.
GIÊSU KITÔ
Giêsu Kitô con Người tuyệt diệu. Giêsu Kitô người anh
dấu yêu. Giêsu Kitô tương lai với Ngài. Vinh quang cho
Ngài, Giêsu Kitô.
33

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Này các con ơi, các con là muối đất. Này các con ơi, các
con là ánh sáng. Là ánh sáng chiếu soi muôn dân (vỗ tay).
Là muối đất ướp mặn cho đời (vỗ tay).
Này các con ơi, các con là muối đất. Này các con ơi, các
con là ánh sáng. Là ánh sáng chiếu soi tương lai (vỗ tay). Là
muối đất chẳng hề nhạt phai (vỗ tay).
ĐK: Anh em hãy trở thành ánh sáng, soi vào bóng tối
đêm đen, làm rạng danh Thiên Chúa tình thương. Anh em
hãy trở thành muối đất, loan Tin Mừng nhân chứng muôn
nơi, làm muối đất ướp mặn cho đời.
ĐÈN SÁNG MUỐI MẶN
1. Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường. Không ai
thắp đèn rồi lấy thùng úp lên. Nhưng khi thắp đèn thì đem
đặt trên giá. Để cho mọi người thấy ánh sáng hòa chan.
2. Ai ơi muối mặn làm cho đời mặn mà. Ai ơi muối mặn
làm cho đời dễ thương. Nhưng khi muối nhạt thì đem đổ ra
ngõ. Để cho mọi người đưa chân bước đạp lên.
TÌM THIÊN CHÚA
Anh đi tìm Thiên Chúa, Người ở đâu mà bấy lâu anh hằng
đi tìm? Anh đi tìm Thiên Chúa, Người ở đâu mà bấy lâu anh
hằng tìm luôn. Này người bạn hồn tôi ơi. Thiên Chúa ở giữa
cuộc đời. Người trong tâm hồn, Người trong lương tâm và
Người hiện diện giữa bầu trời hùng oai.
34

ĐỨC KITÔ NGUỒN ÁNH SÁNG
Đối với anh Đức Kitô là ai? Đối với tôi, Đức Kitô, Ngài
là Ánh Sáng. Ánh sáng soi cuộc đời. Ánh sáng soi lòng
người. Ngài là ánh sáng soi lòng người. Ngài là ánh sáng cho
con người.
Chúa gọi chúng ta (lặp lại). Ánh sáng cho đời (lặp lại).
Hãy đi vào đời như ngọn đèn sáng (lặp lại), Chúa gọi chúng
ta (lặp lại). Ánh sáng cho đời (lặp lại). Hãy đem vào đời tình
thương sáng ngời.
ĐỨC KITÔ CỨU THẾ
1. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai
sau tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai
đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt
nhoài. Hãy hát lên Alleluia Alleluia bài ca cứu thế.
2. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô Châu Âu,
Châu Phi, Châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những
ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều
nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân
loại.
TÌNH CA SA MẠC
Ta nhớ ngày năm xưa, bốn mươi năm đi về đất hứa. Lang
thang trên đồi cát, dấu đá hằn như tiếng thở than. Đi trong
mưa Man-na, uống nước nguồn đẹp như hy vọng, và trong
áng mây bay, bóng lửa hồng Chúa dẫn dân đi.

35

LƯU ĐÀY SA MẠC
1. Dân ta sống lưu đày trong sa mạc. Bốn mươi năm bao
nhung nhớ ngập tràn. Ta không nghe Gia-vê bao biến cố lầm
than. Nhưng Gia-vê yêu ta dẫn ta về bình an.
2. Mai-sen dẫn ta về nơi quê nhà. Bước hoang vu in sâu
vết đậm đà. Ra đi trong mênh mang về đất hứa của ta. Mang
trên vai đau thương vẫn mong chờ hoà ca.
NHỜ ĐỨC KITÔ
Nhờ Đức Kitô mà ta được nên công chính. Nhờ tin vào
Đức Kitô mà ta được ơn tác thành. Nhờ Đức Kitô mà ta
được nên con Chúa. Nhờ công nghiệp Đức Kitô mà ta được
ơn cứu chuộc.
SỨC SỐNG DỒI DÀO
Chúa đến ban sức sống Ngài, nguồn sống luôn dồi dào
mãi. Chúa đến ban sức sống Ngài, cho chúng ta đi theo
Ngài, mọi vất vả nơi đôi tay chia sớt chung cùng Ngài đấy,
mọi gánh nặng trên đôi vai, Ngài đến cùng mang lấy.
Giêsu Chúa muôn loài, xin được biết ơn Ngài. Giêsu Chúa
muôn loài, xin được hát khen Ngài.
LÃNH NHẬN LỜI CHÚA
Lãnh nhận lời Chúa em ơi xiết bao mừng vui. Lãnh nhận
ơn chúa em ơi gắng ghi trong lòng. Em nhớ rằng Thiên chúa
yêu em. Ngài yêu em không bờ bến, Ngài yêu em đến muôn
đời.
36

HỌC KINH THÁNH
Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Ai biết
Đức Kitô là một mối lợi tuyệt vời. Sống bàn tiệc Lời Chúa
và tiệc Mình Chúa Kitô là điều người Kitô hữu ước ao, khát
khao.
Thế anh nói đi, Tân ước có những quyển nào? Tin mừng,
các Thư và các Sách khác. Anh học thế nào để nhớ, xin kể
cho chúng tôi nghe?
Dễ ợt – chuyện nhỏ – có gì mà khó lắm đâu!
Tin Mừng thì có 4 cuốn: Matthêu, Máccô, Luca và Gioan.
Kế đến là Sách Công Vụ, rồi 14 thư Phaolô: RÔ – CÔ – CÔ,
GAL – EPH – PHI, COL – TÊ – TÊ, TIM – TIM – TIT, PHI
– LÊ – DO. Còn 7 thư khác đó là: GIA – PHÊ – PHÊ, GIO –
GIO – GIO – GIU. Cuối cùng là sách Khải Huyền.
HaY – HaY – HaY. HọC THế MớI LạI NHớ NGaY –
NHớ LâU – NHớ DaI – YEAH.
CHÚNG TA LÀ ÁNH SÁNG
ĐK: Nguồn ánh sáng của Đức Kitô, Đấng cứu độ thế
gian. Từ nguồn ánh sáng của Đức Kitô, chúng ta là ánh
sáng chiếu soi khắp mọi nhà.
1. Nơi rừng núi đảo xa (nơi rừng vắng đảo xa) đến đô
thành phồn hoa (lặp lại). Thắp lên tình Chúa ta, rất khoan
dung hải hà.
2. Theo đường Chúa mà đi (lặp lại). Sống thực thi lời
Ngài (lặp lại). Nắng mai hồng sáng tươi, khắp nơi vang tiếng
cười.
37

ĐUỐC HỒNG
Cùng nhau ta thắp sáng đuốc hồng rực cháy trong tim.
Ngàn con tim đến đây ta đốt chung ngọn lửa mến. Và chung
bao mơ ước cùng thắp lên cho trần gian, để xua tan bóng tối
ta thắp lên ngọn đuốc hồng.
Thắp sáng, thắp sáng đuốc hồng rực trong trái tim. Thắp
sáng, thắp sáng đuốc hồng sưởi ấm tình người. Thắp sáng,
thắp sáng đuốc hồng tỏa lan khắp nơi. Thắp sáng, thắp sáng
đuốc hồng tin yêu sáng ngời.
VÀO ĐỜI TÌM CHÚA
1. Với gói hành trang tôi vào đời tìm Chúa Kitô. Với gói
hành trang tôi lang thang tìm Con Thiên Chúa. Hai ngàn
năm đã qua đi rồi. Giờ này người ở đâu? Giờ này người ở
đâu? Trong rạp hát hay trong phòng trà, trong thương xá hay
đêm màu hồng? Người ở đâu cho hồn tôi chơi vơi giữa chợ
đời hôm nay.
2. Giữ vững niềm tin tôi đã gặp được Chúa Kitô. Giữ
vững tình thương tôi hân hoan gặp Con Thiên Chúa. Không
tìm nơi phố đô chật người. Vì Người là tình yêu. Vì Người
là niềm vui. Không đài các xa hoa lụa là, không gian dối
không gây hận thù. Người ở đây không tiền, không cơm áo
giữa chợ đời hôm nay.
GẶP GỠ ĐỨC KITÔ
1. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức
Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành
mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.
Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu
38

không Kitô ôi tình yêu sao cằn cỗi. Vì Chúa chính nguồn
suối nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các
hoang đảo giữa đại dương.
2. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ, khuoân maët thaät
hieàn hoaø. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ, taám loøng
luoân thöù tha. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ moâi
mieäng lôøi thaät thaø. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ
nguyeän vaâng phuïc theo Cha. Cuộc sống kiếp lữ
khách lộ trình xa ôi thật xa. Đường nguy nan phong ba, đơn
độc sức hơi kiệt ngã. Kìa bỗng Chúa hiện đến, nhẹ tay nâng
con lên. Ủi an như Mẹ hiền, chính Ngài Chúa bình yên.
3. Cuøng vôùi Ñöùc Ki-toâ, löõ haønh vaøo
cuoäc ñôøi. Cuøng vôùi Ñöùc Ki-toâ, keâu môøi
haõy soáng vui. Cuøng vôùi Ñöùc Ki-toâ, chaáp
nhaän nhieàu thieät thoøi. Cuøng vôùi Ñöùc Kitoâ, taëng trao nuï cöôøi töôi. Ñöôøng traéng
xoaù caùt ñaù, ñoaøn ngöôøi ñi bao ngaøy qua,
maø nieàm tin nhö phoâi pha, tróu naëng vai
caây thaäp giaù. Chieàu ñeán saép quò ngaõ,
thì vöïc saâu nhö môû ra, Ngaøi ñöùng ngoùng
troâng qua, vaãn kieân trì ñoùn chôø ta.
4. Thaäp giaù Ñöùc Ki-toâ, raéc nhòp ñeå
vöôït ngaøn. Thaäp giaù Ñöùc Ki-toâ, san baèng
bao traùi ngang. Thaäp giaù Ñöùc Ki-toâ, laáp
ñaày moïi nhoïc nhaèn. Thaäp giaù Ñöùc Ki-toâ,
ñöôøng daãn veà vinh quang. Nguoàn saùng
daãu yeáu ñuoái, ngöï trò thaâm saâu ñaày vôi,
naøo ñaët leân cao ñi thoâi chieáu roïi muoân
nôi ngaøn loái. Coøn boùng toái chôùi vôùi, cuûa
39

loøng ghen töông nhoû nhoi, loøng doái traù
khoân nguoâi, seõ tan daàn ñoùn ngaøy vui.
5. Toaû saùng Ñöùc Ki-toâ, duoác goïi môøi
tình ngöôøi. Toaû saùng Ñöùc Ki-toâ, soio haûi
ñaêng giöõa khôi. Toaû saùng Ñöùc Ki-toâ, aùnh
maët trôøi raïng ngôøi. Toaû saùng Ñöùc Ki-toâ,
ngaøn tia löûa tinh khoâi. Ñaøn caát tieáng
quyeán luyeán, hoaø baøi ca ru ñeàm eâm, chôï
ñôøi xoân xao bon chen, nay böøng leân say
löûa meán. Voäi thaép saùng aùnh neán, töøng
nguû queân bao ngaøy ñeâm, roài tieán ñeán
haùt chung, chöùa chan dieäu khuùc ñoaøn
vieân.
6. Tình khuùc Ñöùc Ki-toâ, maõi nhuû thaàm
dòu daøng. Tình khuùc Ñöùc Ki-toâ, giai ñieäu
luoân chöùa chan. Tình khuùc Ñöùc Ki-toâ,
pheùp laï boät nôû traøn. Tình khuùc Ñöùc Kitoâ, nghieäm sinh baèng me tan. Naøy hôõi
khaép theá giôùi, moïi thôøi muoân nôi ngaøn
khôi, cuøng hôïp xöôùng löôùt tôùi, giao höôûng
aâm vang toaøn coõi. Trôøi môùi ñaát cuõng
môùi, lôøi tình yeâu Tin Möøng vui, Mình Maùu
Thaùnh döôõng nuoâi, khaép nhaân loaïi soáng
thaûnh thôi.
7. Ñònh lí Ñöùc Ki-toâ, daáu coäng cuûa vaïn
loøng. Ñònh lí Ñöùc Ki-toâ, luyõ thöøa bao khaùt
mong. Ñònh lí Ñöùc Ki-toâ, khaáu tröø moïi
tuyeät voïng. Ñònh lí Ñöùc Ki-toâ, seû chia
thaønh bao dung. Ngaøi ñeán giöõa theá giôùi,
laøm ngöôøi boân ba ngöôïc xuoâi, ñeå cao rao
40

muoân nôi, cho ñôøi leân men ñoåi môùi. Thaäp
giaù Chuùa muoán noùi, lôøi tình yeâu khoâng
heà ngôi, naøo xaùc tín ñi thoâi, seõ theo vaøo
coõi ngaøn töôi.
8. Veà vôùi vôùi Ñöùc Ki-toâ, caùnh cöûa heïp
goïi môøi. Veà vôùi vôùi Ñöùc Ki-toâ, queâ nhaø
ñaõ ñeán nôi. Veà vôùi vôùi Ñöùc Ki-toâ, Nöôùc
Trôøi doïn tieäc ngoài. Veà vôùi vôùi Ñöùc Ki-toâ,
cuøng Cha hieân chung vui.
NỐI MÃI VÒNG TAY
1. Đường về nhà Cha ta bước bên nhau. Cùng niềm hăng
say thao thức Tông Đồ. Lòng tràn tin yêu hoà vang câu hát.
Nối mãi vòng tay loan Tin Mừng muôn nơi.
2. Nguyện trở nên men, nên muối cho đời. Lửa hồng trong
tim sưởi ấm bao người. Hành trình yêu thương niềm tin thắp
sáng. Nối mãi vòng tay hiệp nhất muôn người.
ĐK: Nối mãi nối mãi vòng tay Giêsu, nối mãi nối mãi
vòng tay Giáo Hội. Nối mãi nối mãi vòng tay chúng mình,
nối mãi nối mãi vòng tay yêu thương.
NỐI VÒNG TAY LỚN
1. Rừng núi dang tay nối lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn
mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau
mừng như bão cát quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm nối
tròn một vòng Việt Nam.
ĐK: Cờ nối gió, đêm vui nối ngày. Dòng máu nối con tim
đồng loại, dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối
41

thôn xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ
cười nở trên môi.
2. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi từ đồng hoang
vu, vượt hết núi đồi. Vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo từ
quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền biển xanh sống gấm
nối liền một vòng tử sinh.
GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH
1. Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình. Dòng thời
gian đi nhanh chẳng biết dừng chân. Đừng phân vân bi quan
sẽ làm tất cả muộn màng. Cuộc sống quanh ta luôn vội vã.
Nào bạn mau xua đi những tiếng thở than. Làm việc đi vui
lên với cả nhiệt tâm. Từ đôi tay hôm nay hoang địa sẽ thành
ruộng đồng và lúa thêm xanh cả trời hồng.
2. Cùng thời gian ta đi đến cuối đường dài. Bằng hành
trang yêu thương tin tưởng ngày mai.Vì trong tim ta luôn
sáng ngời ánh lửa mặt trời. Đời sẽ thôi âm u mù tối. Dù
trong ta bao nhiêu yếu đuối nhỏ nhoi. Bằng khiêm nhu, kiên
tâm thăng tiến bạn ơi. Đời đẹp hơn vui hơn khi mình chấp
nhận cùng người. Cộng góp chung xây muôn nụ cười.
ĐK: Nào mau (nào mau), lên đường (lên đường),
khi trời còn sáng bạn ơi. Cùng nhau (cùng nhau), bắt đầu
(bắt đầu), để cùng gặt hái xanh tươi.
THIẾU NHI TÂN HÀNH CA
1. Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới.
Theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời. Được
trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới. Tuổi trẻ Việt Nam
hăng hái xây thế hệ ngày mai.
42

Cùng đi hỡi các thiếu nhi. Cùng đi với Chúa Kitô. Nguồn
sống Thánh Thể chan hoà là lý tưởng của người thiếu nhi
hôm nay.
2. Thiếu nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới.
Thánh hoá môi trường, rèn những khả năng phi thường,
bằng nguyện cầu, hy sinh và một bầu khí mới. Tuổi trẻ Việt
Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam.
VỊ TƯỚNG THIẾU NHI
Vị Tướng thiếu nhi là Vua Giêsu chí nhân. Chúa yêu thiếu
nhi ban trót mình nuôi xác hồn. Em yêu Giêsu mỗi ngày lên
rước Chúa. Có Chúa trong lòng thiếu nhi vui tiến không sờn.
ẤU NHI CA
Ðoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui
cười luôn ngoan ngoãn sống đời Ấu Nhi, (sống đời Ấu Nhi).
Nguyện bền chí theo gương Chúa Giê-Su tuổi thơ. Dưới
bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi Ấu thơ, (em mang Chúa
cho tuổi Ấu thơ).
KHĂN ẤU
Khăn quàng em ấu nhi màu xanh xanh, xanh như lá cây
trên non ngàn. Như tuổi thơ hát đùa vui ca, em ngoan hiền
mới là em ấu nhi. ấu nhi ngoan, ấu nhi vui, ấu nhi đơn sơ
thật thà. Khăn màu xanh, xin đẹp thay xanh tuổi em ấu nhi.
THIẾU NHI CA
Em Thiếu Nhi ơi, như ngàn tia sáng huy hoàng, vào buổi
rạng đông đến mang nguồn hơi ấm. Em Thiếu Nhi ơi, em
đẹp như hoa hướng dương, tươi dịu như hơi gió xuân, đem
yên vui đến muôn người.
43

Em Thiếu Nhi ơi, mắt nhìn em ví sao trời, nụ cười trên
môi xóa tan màu u tối. Em Thiếu Nhi ơi, em là chiến sĩ Phúc
Âm, gian khổ nguy khó chớ nao, vui mang Chúa đến cho
người.
KHĂN THIẾU
Khăn của em màu xanh nước biển. Màu xanh nói lên đời
sống mang nhiều hy sinh. Nhưng mà xanh còn mang nhiều ý
nghĩa. Màu xanh nói lên đời sống em nhiều kiêu hùng.
NGHĨA SĨ CA
Vui ca lên, Nghĩa sĩ đời đầy diễm phúc. Hồn thanh xuân
say niềm lý tưởng cao xa. Vì nghĩa ra đi là đi chinh phục.
Ðường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta. Một đời trẻ trung
thành nồng hậu sức thiêng. Hùng dũng trung thành một dạ
trung kiên. Tình bằng hữu, chân thành một dạ vững kiên.
Tôn quý trách nhiệm sống gương hy sinh.
Nghĩa Sĩ Việt Nam sẵn sàng hùng tráng, trong sạch hăng
hái và quyết tiến bước. Lửa thần nung nấu tâm can không
ngừng. Mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần. Lý tưởng siêu
nhiên thành tâm yêu mến. Danh Cha cả sáng, nước Cha trị
đến. Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô xông pha lên
đường làm chứng Phúc Âm.
ĐỜI HUYNH TRƯỞNG
Một ngày là huynh trưởng suốt đời ta là huynh trưởng.
Đời ta là nhân chứng cho Chúa Kitô. Vì đời là huynh trưởng,
ta làm ánh sáng. Ánh sáng chiếu soi cho tất cả mọi người.
Nguyện một lòng theo Chúa, suốt đời ta nguyện theo
Chúa, trở nên một với Chúa thân thể nhiệm mầu. Vì đời là
44

huynh trưởng ta làm muối ướp. Muối ướp thế gian, rực sáng
cho muôn người.
ĐK: Huynh trưởng ta là nhân chứng cho Đức Kitô, huynh
trưởng ta làm ánh sáng chiếu soi mọi nơi. Ta đi, ta đi vào
đời, làm ánh sáng, làm muối ướp cho đời.
BỐN KHẨU HIỆU
Thiếu nhi chuyên cần RƯỚC LỄ (Rước Lễ), yêu đời hãm
mình (HY SINH), NGUYỆN CẦU sốt sắng (sốt sắng) và
làm TÔNG ĐỒ cho muôn dân.
ĐK: Một, hai, ba, bốn khẩu hiệu em hằng luôn ghi nhớ!
Bốn khẩu hiệu em quyết khắc ghi trong lòng.
LỜI NGUYỆN TÔNG ĐỒ
Lạy Chúa, Chúa đã gọi con giúp việc Tông đồ của Chúa.
Xin giúp con nhiệt tâm lo cho trách vụ hoàn thành. Lạy
Chúa, con không kể nhọc phiền, không màng chi danh giá.
Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa luôn. Lạy Chúa, con
ước ao cho danh Chúa càng ngày càng sáng, cho muôn dân
được biết, được yêu Chúa, được sống đời đời.
KINH ĐỘI TRƯỞNG
Nguyện xin Giêsu anh cả từ nhân. Ngày đêm ban xuống
muôn ơn phúc cho đội của con, giúp cho đoàn con nên
những Tông Đồ nhiệt thành, mở rộng nước Chúa, cứu rỗi
các linh hồn. Đời con hy sinh nguy khó chẳng nề, bền tâm
bác ái, yêu Chúa, yêu người thiết tha. Rước lễ mỗi ngày,
dâng lên Cha tất cả cuộc sống. Xứng danh tông đồ của Chúa
Giêsu.
45

KINH HUYNH TRƯỞNG
Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao, xin dạy con biết
hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha
không ngại bão táp, đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương
yêu hết mọi người.
KINH DÂNG NGÀY
Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận
lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con
xin cầu theo ý Ðức Giáo Hoàng sớm hôm.
KINH DÂNG ÐÊM
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà
dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy
con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu
Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành,
một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.
KINH TRƯỚC KHI ĂN
Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc, cho
chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm
này.

46

KINH SAU KHI ĂN
Ðội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn
xác hôm nay. Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho
mọi loài ơn lộc no đầy.
TIẾNG GỌI TRUYỀN GIÁO
Tiến bước lên nào đoàn ta như tên băng tiến. Khó nguy
xá gì muôn chông gai hăng hái ta sợ chi. Với Chúa lên
đường đoàn ta thi nhau vui tiến. Quyết gieo Phúc Âm mang
vui tươi cho thế gian ưu phiền.
Anh em ơi ta tiến lên đường xa đang chờ đợi ta, chờ đợi
ta. Tiếng Chúa vang khắp đồng xa. Mau mau lên ta đến
lượm ngàn bông lúa đồng mênh mông, đồng mênh mông,
hái cho hết muôn bông vàng. Anh em ta mừng vui hát theo
làn sóng lúa vàng, bát ngát cánh đồng truyền giáo ta say
nguồn sống. Ánh sáng đón mừng đồng lúa pha màu thêm
tuyệt vời. Ta yêu cuộc đời gặt hái gieo vui nước Trời. Tiến...
TUỔI TRẺ HÀO HÙNG
Lời 1:Tuổi trẻ chúng ta phải là tuổi trẻ hào hùng, tìm cho
đời mình một định hướng mà đi. Tuổi trẻ hôm nay phải là
tuổi trẻ sáng trong, bước theo con đường đường công chính
mà đi.
ĐK:Cho là không đòi lại. Cho thật đẹp người ơi. Cho thì
hơn là nhận. Chính hào hùng là đây.
Lời 2: Tuổi trẻ chúng ta phải làm những việc hào hùng.
Phải biết hào hùng bằng việc nghĩa người ơi. Không sợ gian
47

lao trăm bề mệt nhọc khổ đau. Giúp ích cho đời và thăng
tiến bản thân.
CẤT BƯỚC RA ĐI
1. Hãy cất bước ra đi bằng đôi chân của Thiên Thần. Hãy
sống với tha nhân bằng con tim của Chúa. Hãy hát với tiếng
hát của hoan ca hôm nay. Hãy đến với thế giới bằng đôi tay
hăng say.
2. Hãy tưới nước cho cây xanh tươi sắc yêu đời. Hãy
chắp cánh bay cao ngàn ước mơ ngày mới. hãy tắm nắng của
yêu thương hân hoan. Hãy xoá hết bóng tối của hôm qua
miên man.
3. Hãy phá hết chông gai của hoang mang với nghi ngờ.
Hãy tiếp nối ra đi dù không may gục ngã. Hãy nhớ đến Chúa
hằng bên ta trong ta. Hãy vững bước lướt tới còn anh em bên
nhau.
ĐK: Mau mau ta lên đường. Mau mau ta lên đường.
HÀNH TRANG NGƯỜI TRẺ
ĐK: Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy
Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng
người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.
1. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới.
Hành trang con mang theo tràn căm hờn của kiếp nghèo. Về
đây xin dâng cha trong lo âu. Đưa hai tay muốn chung xây
thế giới mới.
48

2. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý.
Hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng. Về
đây xin dâng Cha trong lo âu, đưa hai tay muốn chung xây
thế giới mới.
GIEO MẦM TIN YÊU
1. Ai giãi dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sống. Ươm
vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng.
Mong chờ ngày lúa đơm bông. Sẽ vô vàn vui sướng đón
chào ngày gặt mới Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống
sinh sáu chục, có hạt trổ sinh một trăm.
2. Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé. Cho
người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn. Cho
người than khóc ủi an. Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh
phúc. Bởi người đã yêu thương người chia sẻ thiết tha trong
đời. Trao gửi về nhau niềm vui.
3. Hãy chôn vào lòng đất những ích kỷ hèn yếu. Xin đổi
mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn. Giã từ thù
oán bi quan. Ai chấp nhận hy sinh sẽ như hạt một trăm. Khi
chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày.
Phục vụ là chính niềm vui.
ĐK: Nào ta đi (nào cùng nhau đi). Gieo mầm tin yêu
(gieo mầm tin yêu). Để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng
tôi với muôn nơi. Tìm vui hạnh phúc giữa đời.
KHÚC HÁT LỮ HÀNH
Cùng đồng hành ta tiến bước trong sứ vụ tông đồ. Dang
đôi tay vươn đến mãi muôn cõi lòng mong chờ, cho ai đang
49

trong héo hắt, hân hoan vui trong nước mắt, để tình yêu
thương mãi lan xa trong tình Cha.
Vui lên đi bạn ơi, nắm tay kết tình nhân loại, trao cho
nhau niềm tin yêu trong tình thân ái. Vui lên đi bạn ơi, đón
nhau mãi vào cuộc đời, cho quên đi sầu vương nở hoa thắm
nồng yêu thương.
BÀI CA GIỚI TRẺ
ĐK: Từ bốn phương trời giới trẻ về đây, nâng cao vòng
tay trong yêu thương dạt dào. Muôn trái tim hồng cùng hòa
lên câu hát, hát lên bạn ơi ta xiết chặt vòng tay.
1. Tương lai đang đón chờ ta. Con tim tràn đầy sức sống,
được ươm trong vườn Giáo Hội. Tình Chúa, tình người
quyết không hề phai.
2. Ta đi mang muốn mặn nồng. Ta luôn nguyện là ánh
sáng, cùng nhau ướp đời thêm mặn. Tỏa sáng tình người
đến cho mọi nơi.
3. Hôm nay ta đến họp vui. Bên nhau cùng vang tiếng
hát, hòa chung vũ điệu lên đường. Niềm vui cho người bắt
nguốn từ đây.
TUỔI THANH XUÂN
Ngày ngàn tuổi thanh xuân như lửa thắm tươi đang rực
trời, lửa hồng bốc cháy bừng bừng sáng ngời. Ngày ngàn
tuổi thanh xuân như chim én kia bay cùng trời, vượt ngàn
trùng phong ba mịt mùng xa vời.
Đây chông đây gai nuôi sống thêm lửa hồng bốc cao, lửa
thanh xuân nơi xa trường cháy hun xây đời.
50

Phong ba mưa rơi mây gió bay nghịt trời cứ bay, én bay
muôn phương ôi xiết bao anh hùng.
Lửa hồng ngoài trời kia đang bốc cháy soi đường vinh
quang thẳng tiến. Lửa hồng ngoài trời kia đang bốc cháy soi
đường vinh quang sáng ngời.
LÊN ĐƯỜNG CÙNG NGƯỜI
1. Anh có thấy, thấy Người đang dang tay đợi chờ. Chị
có nghe, nghe Người đang gọi mời bước tới. Bạn có hay,
bạn có hay, Người đang mời bạn mau dấn bước, dấn bước
cùng Người.
2. Em có thấy, thấy Người đang băng sông vượt ngàn.
Bạn biết chăng bao con tim đáp lời tiến bước. Ngàn bước
chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới, thế
giới hòa bình.
3. Xin cất bước, tiến cùng bao anh em đồng loại. Hòa
sức chung, ta cùng xây đời đẹp tươi mãi. Đời sẽ vui hơn, đời
đáng yêu hơn cả thiên đường ở nơi cõi thế, trong mỗi lòng
người.
ĐK: (Lên đường)2 cùng Người lội dòng nước ngược, cùng
Người vượt thác cheo leo. (Lên đường)2 cùng Người
xuống vực hố sâu, qua núi, qua đồi, qua sông, qua đèo để
đồng phì nhiêu, về nguồn suối tình yêu.
TRONG GIÊSU CHÚNG TA LÀ TẤM BÁNH
1. Thế giới hôm qua có một Giêsu. Nối kết anh em giúp
người đang đói. Sát cánh chung vai, góp sức chia san hợp lại
chung tấm bánh cho đời.
51

2. Tiếp bước Giêsu có bạn và tôi. Thế giới hôm nay chúng
mình chung góp, góp áo thêm cơm, góp mến thêm yêu, góp
phước hạnh bình an.
Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh, gọi thế giới sống sẻ
chia. Trong Giêsu chúng ta là yêu thương mời thế giới vui
tình người.
CÙNG ĐỨC GIÊSU LÊN ĐƯỜNG
1. Cùng với Giêsu ta đem yêu thương vào lòng đời. Cùng
với Giêsu ta thắp hy vọng cho thế giới. Cùng với Giêsu ta
gieo tin yêu cho mọi người. Cùng với Giêsu ta cất bước lên
đường.
2. Cùng gánh trên vai bao ưu tư đau thương cuộc đời.
Cùng bước an vui trong nắng tươi mùa xuân thế giới. cùng
hát vang lên muôn câu ca chung xây tình người. Cùng với
Giêsu ta xây đắp quê hương.
3. Đừng khép đôi tay khi ta âu lo ngập tràn. Đừng sống
vô tư khi đói nghèo còn đang chất ngất. Đừng nói yêu
thương khi tim ta chia xa tình trời. Đừng muốn riêng ta
nhưng luôn sống cho người.
ĐK: Nào ta mau hãy loan tin vui với Chúa Kitô. Gởi trao
yêu thương đem hạnh phúc đắp xây cho đời.
CON ĐƯỜNG GIÊSU
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường
yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung
bước đến an vui. Chấp nhận nhau, dù khác biệt nhau, để
không còn xa lìa. Sống gần nhau, và sống vì nhau, giúp nhau
qua khổ đau.
52

Đường mới, theo Giêsu ta đi, về khắp đất trời. Đời tươi
trong Giêsu bên nhau phục vụ vui sống. Hạnh phúc, qua
Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Nối yêu thương, vững đôi
chân, ta bước đi mỗi ngày.
CHO NIỀM VUI LỚN MÃI
1. Bạn ngồi xuống, với cạnh bên, nối gần hơn tình thân
giữa đời. Bạn vào đông, khơi bếp hồng, bừng lửa hong đời
nhau ấm áp. Bạn gọi xuân, về bên ai, cho hết trái tim then
cài. Bạn gọi tôi, chung với người, mỗi ngày thắp sáng niềm
vui. (La là la, lá la la là la)2.
ĐK: Đời đẹp mãi, có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây.
Đời đẹp mãi, có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao
người. (La là la, lá la la là la)2.
2. Đời cần mỗi, khúc tình ca, hát để vơi niềm đau rã rời.
Đời cần reo, vang tiếng cười, làm hành trang ngày qua tháng
tới. Đời cần anh, đời cần tôi, da diết trái tim yêu người. Đời
cần nhau trong tiếng mời hãy làm lớn mãi niềm vui. (Ze zè
ze, zé ze ze zè ze)2.
TÌNH YÊU ÔI SAO THẬT LẠ
1. Tình yêu ôi sao thật lạ! Đã xa nhưng muốn lại gần.
Tình yêu đôi khi thật gần mà sao thấy vời vợi xa. Tình yêu
ôi sao thật lạ! Mới đưa nhau về lại nhớ, đường vắng hương
hoa tràn vỡ theo vào trong cõi mộng mơ.
ĐK:(Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến
bạc đầu. Người mau thay lòng đổi dạ tình đâu còn lạ mới
gì)2
53

2. Tình yêu ôi sao thật lạ! Đã quên nhưng muốn tìm về.
Tình yêu cho nhau lối về dù ai bước lạc đường mê. Tình yêu
ôi sao thật lạ! Khiến cho sa mạc nở hoa người có khô khan
sỏi đá, yêu vào cũng hoá mầm xanh.
XIN TIN YÊU
Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô, xin tin yêu vào nơi Đức
Kitô, không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô, không
ai tách lìa chúng tôi.
Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô, là tình yêu cao vời
khôn ví, vời khôn ví. Bao gian nan vẫn trung kiên, bao truân
chuyên trọn nổi niềm, tựa thấy Đấng vô hình.
Trọn một niềm một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô
liêu, xin tin yêu vào nơi Ngài.
GIỜ NÀY ĐỨC KITÔ LÀ AI?
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với
tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên
đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm và
rồi lòng quên hay nhớ.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với
tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya,
rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi
tàn dần với thời gian.
Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sóng. Biển
động trùng khơi mịt mù. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi
vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu đời.
54

Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi
lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là Vua Trời. Vào đời chết
cho tôi, vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa
đường, đồng hành sánh bước ngay bên, Ngài là ánh sáng
trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
HÃY THẮP SÁNG LÊN
1 - Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim
nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu
thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, đang cần đến ánh
sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái
tim, cho đời đẹp lên.
2 - Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui
đầy tràn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan.
Đời hạnh phúc khi sống cho ta đem tình Chúa tỏa sáng thế
gian này bạn hỡi xin chớ hững hờ xin chớ ơ thờ, Chúa đang
đợi chờ.
ĐK: Hãy thắp lên để ta hãy thắp cho trần gian thắp
sáng lên tình yêu sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy
thắp lên đời ta hãy thắp cho trần gian đốt cháy tan niềm đau
xóa bóng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
TÔI CHỌN GIÊSU
Tôi chọn Giêsu là nắng. Tôi chọn Giêsu là mưa. Cho
tháng năm thôi nỗi điều hiu, giá lạnh khô cằn. Nắng về tôi
chia em nồng ấm. Mưa về tôi trao anh mầm xanh. Xanh ấm
cho nhau hết buồn tênh, hết phai tàn. Cho trái tim xanh mãi
thêm xanh. Cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tôi chọn Giêsu.
55

Bởi vì Giêsu thuở ấy. Suốt ngàn năm qua còn đây. Vẫn
hát cho tôi khúc tình ca, yêu là tất cả. Tôi chọn Giêsu yêu là
sống. Tôi cùng Giêsu sống để yêu. Cho mãi xôn xao những
niềm vui giữa cuộc đời. Cho trái tim yêu biết yêu hơn. Cho
trái tim vui sẽ vui hơn tôi chọn Giêsu. Cho trái tim yêu biết
yêu hơn. Cho trái tim vui sẽ vui hơn tôi chọn Giêsu.
LỜI GIÊSU VỚI TRÁI TIM
Một hôm nghe lời Giêsu đó, về đậu trong trái tim hoang
mang. “Bình an cho cuộc đời sóng gió”, tan đi cơn bão lòng
âu lo. Lời Giêsu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa, trong
tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó, Giêsu vẫn có bên
đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá. Lời Giêsu lại gọi mời,
ra đi loan truyền cho thế giới. Rằng: “Chúa mãi yêu con
người”.
Một hôm nghe lời Giêsu đó, thì thầm trong trái tim khô
khan: “Tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp
sống lầm than”. Từ khi không còn chia san nữa, đời mình
hoang vắng trong phố đông. Thì nay xin nguyện con tim
mới, cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi
phới. Lời Giêsu thật nồng nàn: “Yêu thương dâng tràn như
thế đó, là có kết chung tình người”.
GIÊSU TÌNH THÂN GIỮA ĐỜI
Có một người bạn, ngồi xuống bên tôi. Nâng tôi lên khỏi
hố sâu tội đời. Đồng hành cùng với tôi, để từ nay bước reo
vui.

56

Có một người bạn, đã đến bên tôi. Kể cho tôi nghe về
những ước mơ tuyệt vời. Và nói với tôi, đã yêu tôi lâu lắm
rồi.
ĐK: Bạn Giêsu đang nói với em câu tỏ tình, cho kiếp
sống luôn tưng bừng tươi xinh. Bạn Giêsu đang nói với anh
trong cuộc đời, muôn thuở xin cứ yêu thương.
CHUYỆN GIÊSU – CHUYỆN MỖI CHÚNG TA
1. Chuyện tình Giêsu, tôi đã được nghe từ trong những
câu kinh bên mẹ. Chuyện tình Giêsu, tôi đã được nghe thuở
cùng cha ê a nguyện cầu. Chuyện Bêlem giáng sinh lặng lẽ,
chuyện đồi cao đớn đau thập hình. Thiết tha tiếng yêu Ngài
cho khắp ngàn sau.
2. Chuyện tình Giêsu nay tôi được nghe từ cuộc sống
quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giêsu nay tôi được nghe là
vòng tay yêu thương mở rộng. Tình gởi trao nhau thiết tha
nồng ấm, tình dịu xoa vết thương cuộc đời, giục giã tôi
chung góp chuyện tình thiết tha.
ĐK: Chuyện tình Giêsu, sống mãi trong lòng nhân loại.
Chuyện tình Giêsu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện
tình Giêsu mùa xuân mới thắm tươi cho đời. Chuyện tình
Giêsu câu chuyện tình của mỗi chúng ta.
TÌNH LÀ NHƯ THẾ
Tình yêu đem đến cho ta nỗi đau dịu dàng. Tình yêu đem
đến cho ta giấc mơ nồng nàn. Tình yêu đem đến cho ta tiếng
ca rộn ràng, để dâng tràn bao niềm vui chứa chan. Tình yêu
57

như gió mãi không lìa xa mây trời, hãy yêu trọn cả kiếp
người, đắng cay nhạt phai không rời.
Tình yêu đem đến cho ta biết yêu cuộc đời. Tình yêu đem
đến cho ta biết yêu loài người. Tình yêu nâng cánh bay qua
tối tăm một thời đến rạng ngời. Tình là như thế người ơi!
Tình yêu như nắng ấm lên mùa đông tâm hồn, xóa tan màn
đêm u buồn, én bay về trên môi hồng, làm trái tim reo nhịp
đôi.
TÌNH CA GIÊSU
Giêsu đã đến với đời, dệt nên bài tình ca chơi vơi. Giêsu
này Người đêm thanh tĩnh, mà đời cứ nghi ngờ hoang mang.
Giêsu vẫn sống giữa với mọi người, từng ngày đem tin vui,
gieo nụ cười, ươm thắm khơi đậm những ước mơ, tìm vui
hạnh phúc cho cuộc đời.
Ai đang hững hờ, ai xa bến bờ hãy hát lên tình khúc
Giêsu. Tin yêu ướp mặn, vươn lên trong ánh sáng, tìm về
yên vui bến tình yêu.
ĐK: Tình ca Giêsu mãi trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt.
Tình ca đổi mới con tim, thắp sáng yêu thương giữa cuộc
đời. Tình ca Giêsu mãi trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt.
Tình ca đổi mới con tim, nối kết nhân gian với Giêsu.
Kết: Tình ca Giêsu mãi trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt.
Tình ca đổi mới con tim, nối kết nhân gian với Giêsu, với
yêu thương.
CHỨNG NHÂN TÔNG ĐỒ
1. Hân hoan ra đi, đi làm nhân chứng tông đồ. Trao ban
yêu thương, loan truyền tình yêu Thiên Chúa. Thắp sáng thế
58

giới bằng đời dấn thân phục vụ. Nêu gương khiêm nhu, để
cuộc đời mãi nở hoa.
ĐK: Nào ta ra đi tình Chúa thắm tươi muôn nơi. Đẹp bao
mơ ước, lửa mến sưởi ấm con tim. Nào ta hãy hát, hòa vang
khúc ca yêu thương. Đẹp tình yêu mến, hạnh phúc thắm tươi
giữa đời.
2. Bao con tim xanh, xanh màu chân lý Tin Mừng. Trung trinh
tin yêu, mang đậm tình yêu cứu rỗi. Đốt nóng thế giới để đời thắm
tươi nụ cười. Hy sinh trao ban, quên mình hiến thân vì người.
GIÊSU KHÁT KHAO
1. Giêsu khát khao, khát khao loài người thương nhau.
Giêsu khát khao, khát khao đời hết thương đau. Giã từ trời
cao, Người đến sống giữa trần đời, mặc lấy phận người với
con tim yêu nồng cháy, để rồi từ đây loan báo Tin Vui từng
ngày, rằng thế giới này được cứu qua cơn đọa đày.
2. Giêsu khát khao, khát khao cuộc đời dâng trao. Giêsu
khát khao, khát khao tình hiến cho nhau. Để chiều hôm nao,
Người chết trên cao chập chùng. Yêu đến tận cùng, nối bao
con tim ngày ấy, để rồi từ đây ta biết yêu thương tràn đầy,
cho thế giới này được hết khát khao từng ngày.
ĐK: Giêsu đánh thức trái tim mình khao khát. Giêsu đánh
thức trái tim mình yêu người. Giêsu đánh thức khát khao
mình vươn tới, cho ta sống mãi trong tình yêu đời.
NỐI MẠNG VỚI TRỜI
ĐK: Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gõ
lên bàn phím thấy Chúa đang cười tươi. Hãy gõ lên bàn
phím để nối mạng với đời, sẽ thấy ra tình yêu đang vẫy chào
niềm vui.
59

1. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau, có những nỗi
lắng lo chia san với con người, có tiếng nói xót xa. Có tiếng nói thiết
tha. Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.
2. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu, có chút bánh đến
trao cho vơi với kiếp nghèo, có những nỗi khát khao, có những nỗi
đớn đau, có những nỗi lắng lo chia san với con người.
3. Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha, có tiếng hát khẽ ru
đưa nhau đến an hòa, Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu,
có chút bánh đến trao cho vơi với kiếp nghèo.
ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA
Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có
Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường,
trông gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương.
Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù đường
đầy muôn trông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu
mời, mang tin yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Vua
Trời.
1. Chúa là Mục Tử dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối
ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an
tâm nào ta bước đi.
2. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta
quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền rao Phúc âm.
Mang tin đến yêu thương nào ta bước đi.
60

CHÀO LỬA THIÊNG
Ố.. ô.. ô.. ô.. Ố.. ô.. ô.. ô
Cầm tay nhau quay vòng bên lửa mới. Lửa bốc cháy tâm
hồn ta hăng hái. Đón ánh lửa thiêng đây đoàn ta chung lời ca
bên lửa bập bùng. Bập bập bùng lửa thiêng reo vui nhạc
trầm trầm hòa ca chơi vơi lửa rực sáng chiếu đêm âm u anh
em ơi ta cùng nhau lên tiếng ca rằng. (vỗ tay 3 cái) Lửa linh
thiêng soi màn đêm u tối lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh lẻo.
Lửa thiêng muôn đời ta cùng vui đêm lửa thiêng soi lòng
mọi người. Ố…ô…ô…ô…Ố…ô…ô…ô.
NỔI LỬA LÊN NỐI VÒNG TAY LỚN
Ù ù u ú ù ù u. Ù ù u ú ù ù u.
ĐK: Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng
tay lớn.
1. Nổi lửa lên xua tan đêm đen. Nổi lửa lên xua tan ngăn
cách. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay
61

lớn. Nối cho xa yêu thương đồng loại. Nối con tim ai đang
lạc loài.
2. Nổi lửa lên xua tan ngại ngần. Nổi lửa lên cho tim hơi
ấm. Nổi lửa lên nối liền con tim. Nổi lửa lên nối lòng yêu
tin. Nối anh em xa xôi lại gần. Nối anh em yêu thương đầy
tràn.
MANG LỬA VỀ TIM
Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn. Tình anh em ta theo
ánh lửa tràn lan. Tim ta đây, còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn
nồng. Lửa đêm nay tan, nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời.
Biệt ly muôn phương ta nguyện đem lửa thiêng rải rắc khắp chốn.
Mong mai sau, ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.
CÁM ƠN 1
Cùng hòa lên hai tiếng cám ơn. Hát câu cám ơn vang dội
nơi nơi. Hòa ngàn con tim muốn nói lên (lời cám ơn không
bao giờ phai)2.
CÁM ƠN 2
C – A – M sắc Ơ – N, cám ơn, cám ơn, cám ơn. Đoàn
chúng con cùng chung tiếng, dâng lên câu cám ơn. C – A –
M, sắc Ơ – N, cám ơn, cám ơn, cám ơn. Đoàn chúng con
cùng chung tiếng, cám ơn cám ơn anh nhiều.
XIN CÁM ƠN
Xin cám ơn, cám ơn, chúng con cám ơn. Cám ơn cha, cám
ơn soeur, cám ơn thầy. Xin cám ơn và dành một tràng pháo
tay. Xin cám ơn, xin nhận đây một lời cám ơn.
62

Xin cám ơn, cám ơn, chúng ta cám ơn. Cám ơn anh, cám
ơn em, cám ơn chị. Xin cám ơn và dành một tràng pháo tay.
Xin cám ơn, xin nhận đây một lời cám ơn … C..á…m
ơ..n!!!!
LÀM SAO QUÊN
Làm sao quên nơi đây tiếng ca tiếng cười những lúc vỗ
tay hò reo. Làm sao quên nơi đây biết bao vui buồn năm
tháng chứa chan ân tình. Chia tay vẫn nhớ, có khi mai sau
gặp nhau, và ra đi xin trao đến nhau những lời nguyện chúc
mãi luôn an bình.
CHIA TAY
Lạy Chúa con lên đường, chia tay mỗi người một
phương, tâm hồn vấn vương với bao nguyện ước. Lạy Chúa
con về thôi, ra đi luyến nhờ từ đây, nhưng tình yêu Chúa vẫn
luôn tràn đầy. Ngàn ánh mắt sáng ngời, nụ cười tô thắm trên
môi. Đoàn chiến sĩ lên đường, đem yêu thương cho khắp
muôn phương, gieo rắc niềm tin, chiếu soi gian trần mê đắm.
để nước Chúa trị đến, tràn lan bao tình thương mến. La la…

LỜI CHIA TAY
(Giờ chia tay)2 đã sắp đến rồi bạn ơi, nào cùng hát, nào
cùng hát vang lên đón chào ngày mới. Ta hát ca vang vang
trong giờ tạm biệt. Ta giữ trong tim ta những giờ vui đã qua.
Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé đã đến giờ chia tay. Tạm biệt
nhé, tạm biệt nhé dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài.
63

Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé, đã đến giờ chia tay. Hẹn gặp
nhé, hẹn gặp nhé, dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài,
bạn ơi!
CA CHIA TAY
Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua
trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai. Đường
trường sông núi, hẹn mai ta sum vầy. Đường trường sông
núi, hẹn mai ta sum vầy.

PHÚT TẠM BIỆT
Phút tạm biệt đã đến rồi, cầm tay nhau không nói nên lời,
mỗi người về, một phương trời, lời hoan ca toả lan xa. Xin
được là ánh đuốc hồng, để xua tan tăm tối đêm dài. Xin một
lòng được quên mình, được hy sinh cống hiến suốt đời.
Tạm biệt nhé nguyện cầu cho nhau một lòng dấn thân, để
ngàn lời ca vang mãi gần xa. Tạm biệt nhé, nguyện cầu cho
nhau, vượt mọi khó khăn, nhiệt thành nhà Chúa thôi thúc
lòng ta!
HẸN LẦN SAU
Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé. Vui hơn nhiều, hay hơn
nhiều và vỗ tay cho nhiều.

64

Xin chào và chúc các bạn có những giây phút vui chơi,
học hỏi thật bổ ích và đầy ý nghĩa!
MỤC LỤC
VÌ CHÚA KITÔ.................................................................................................................................................1
HỌP MẶT NƠI ĐÂY........................................................................................................................................1
NÀO VỀ ĐÂY...................................................................................................................................................1
CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN.......................................................................................................................2
CHÀO.................................................................................................................................................................2
CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH.......................................................................................................................2
LIÊN KHÚC VÒNG TRÒN..............................................................................................................................2
VÒNG TRÒN YÊU THƯƠNG.........................................................................................................................3
VÒNG TAY NỐI LIỀN.....................................................................................................................................3
NÀO AI BƯỚC ĐỀU.........................................................................................................................................3
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG......................................................................................................................................4
ANH EM TA VỀ.................................................................................................................................................4
ĐÔI TAY.............................................................................................................................................................4
CÙNG QUÂY QUẦN........................................................................................................................................4
TÔI ĐÃ GẶP ......................................................................................................................................................5
ĐÓN NGƯỜI BẠN MỚI...................................................................................................................................5
MỪNG BỔN MẠNG.........................................................................................................................................5
HỎI TÊN.............................................................................................................................................................5
CON TIM TRÊN BÀN TAY..............................................................................................................................6
NGỒI QUANH ĐÂY..........................................................................................................................................6
NĂM CHÂU YÊU THƯƠNG............................................................................................................................6
MÌNH NGỒI BÊN NHAU...............................................................................................................................7
KẾT THÂN.........................................................................................................................................................7
BÊN NHAU........................................................................................................................................................7
NHÌN NHAU......................................................................................................................................................8
NÀY ANH, NÀY CHỊ, NÀY EM......................................................................................................................8
HÃY QUÊN ĐI CÁI TÔI...................................................................................................................................8
ĐỪNG NGUYỀN RỦA BÓNG ĐÊM................................................................................................................8
KHÔNG PHẢI LÀ LÚC.....................................................................................................................................9
65

YÊU BẰNG TÌNH LOÀI NGƯỜI.....................................................................................................................9
TRÊN TỪNG CÂY SỐ....................................................................................................................................10
ĐƯỜNG ĐI KHÓ............................................................................................................................................10
MỘT HAI BA ĐƯỜNG XA............................................................................................................................10
ĐƯỜNG CÒN XA LẮM KHÔNG..................................................................................................................10
ĐI TÀU LỬA...................................................................................................................................................11
XÍCH LẠI ĐÂY................................................................................................................................................11
HÁT TO HÁT NHỎ.........................................................................................................................................11
NÀO CÙNG HÁT LÊN...................................................................................................................................11
GIÃ GẠO..........................................................................................................................................................11
GIỜ CHƠI ĐẾN RỒI........................................................................................................................................12
CHỊU CHƠI.....................................................................................................................................................12
NGÓN TAY NHÚC NHÍCH...........................................................................................................................12
MÌNH SẼ CHẲNG QUÊN...............................................................................................................................12
HÒA TẤU........................................................................................................................................................13
CON MUỖI......................................................................................................................................................13
CON BƯỚM VÀNG........................................................................................................................................13
KÌA NHÌN XEM...............................................................................................................................................13
CON CÓC........................................................................................................................................................14
CON LĂNG QUĂNG 1....................................................................................................................................14
CON LĂNG QUĂNG 2...................................................................................................................................14
CÂU CÁ...........................................................................................................................................................14
NĂM TIÊN TRI...............................................................................................................................................15
NỤ CƯỜI HỒNG..............................................................................................................................................15
OẲN TÙ XÌ......................................................................................................................................................16
ĐỜI DU NGOẠN..............................................................................................................................................16
KHÔNG AI LÀ MỘT HÒN ĐẢO....................................................................................................................17
VƯỜN HOA GÓP GIÓ...................................................................................................................................17
ĐẶT BÀN TAY................................................................................................................................................17
VUI CA LÊN.....................................................................................................................................................17
CHUNG TAY ĐẮP XÂY................................................................................................................................18
BUILT COMMUNITY....................................................................................................................................18
I AM THE WAY..............................................................................................................................................18
CHUNG TIẾNG CA VUI.................................................................................................................................18
TRỜI ĐANG LÊN............................................................................................................................................19
TA CA HÁT......................................................................................................................................................19
HOAN HÔ.........................................................................................................................................................19
GỒ GHÊ...........................................................................................................................................................19
HAY QUÁ.........................................................................................................................................................20
MÚA VUI.........................................................................................................................................................20
NÉT ĐẸP..........................................................................................................................................................20
GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI..........................................................................................................................................20
CƯỜI LÊN BẠN NHÉ.....................................................................................................................................20
NỤ CƯỜI CHO NGƯỜI..................................................................................................................................21
CƯỜI LÊN ĐI...................................................................................................................................................21
MỞ HỘI TÌNH THƯƠNG...............................................................................................................................21
ĐẾM SAO GỌI NGƯỜI..................................................................................................................................21
ĐI TÌM CHÚA..................................................................................................................................................22
TRONG TAY THÂN ÁI..................................................................................................................................22
NIỀM VUI TÌNH YÊU....................................................................................................................................22
DẤU CHỈ NƯỚC TRỜI...................................................................................................................................22
CHÚA TẠO DỰNG.........................................................................................................................................23
THẾ GIỚI MỘT MÁI NHÀ............................................................................................................................23
THIÊN CHÚA TẠO DỰNG.............................................................................................................................23
NGÔI NHÀ CHÚNG TA.................................................................................................................................24
66

THIÊN ĐÀNG HẠNH PHÚC..........................................................................................................................24
ĐẾN NHÀ THỜ...............................................................................................................................................24
SIÊNG NĂNG..................................................................................................................................................24
NGHE CHUÔNG NHÀ THỜ..........................................................................................................................25
ĐÔI BÀN TAY DUYÊN DÁNG......................................................................................................................25
CHÚA UY QUYỀN.........................................................................................................................................25
NÀY TÔI CHỈ LÀ...........................................................................................................................................25
EM XIN YÊU....................................................................................................................................................25
THẬP GIÁ NỞ HOA........................................................................................................................................25
CHÚA KÊU EM..............................................................................................................................................26
MÓN QUÀ TRAO NHAU...............................................................................................................................26
TA LÀ CON THIÊN CHÚA............................................................................................................................26
CHỚ XÉT ĐOÁN NHAU................................................................................................................................26
MẶC LẤY ĐỨC KITÔ...................................................................................................................................26
DẤU THÁNH GIÁ..........................................................................................................................................27
CÁC TÔNG ĐỒ...............................................................................................................................................27
GIA-KÊU.........................................................................................................................................................27
PHỤC VỤ YÊU THƯƠNG.............................................................................................................................27
TRƯỚC BỤI GAI CHÁY................................................................................................................................27
XIN TRAO CHO NHAU.................................................................................................................................28
LẠC ĐÀ – LỖ KIM.........................................................................................................................................28
NGƯỜI KHÔN – NGƯỜI NGU......................................................................................................................28
AI MUỐN THEO THẦY.................................................................................................................................28
TA LÀ VUA.....................................................................................................................................................28
CÓ GÌ VUI BẰNG...........................................................................................................................................29
TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA......................................................................................................................29
CHO BỐN PHƯƠNG ÂN TÌNH.....................................................................................................................29
NGƯỜI TÔI YÊU TÔI THƯƠNG..................................................................................................................29
TỎA SÁNG......................................................................................................................................................29
LÀM VƯỜN HỘI THÁNH.............................................................................................................................30
HỌP LẠI CẦU NGUYỆN...............................................................................................................................30
BÀI CA PHỤC VỤ..........................................................................................................................................30
LÝ TƯỞNG CỦA TÔI....................................................................................................................................30
NHỮNG TRÁI TIM SÁNG NGỜI..................................................................................................................31
HÃY YÊU THƯƠNG......................................................................................................................................31
ĐỪNG ĐỂ ĐẾN NGÀY MAI.........................................................................................................................31
NGUỒN THẬT.................................................................................................................................................31
RA KHƠI VỚI ĐỨC KITÔ.............................................................................................................................32
TỰ HỎI............................................................................................................................................................32
THẮP SÁNG NIỀM TIN.................................................................................................................................33
NIỀM TIN THẮP SÁNG.................................................................................................................................33
RA ĐI TỎA SÁNG..........................................................................................................................................33
GIÊSU KITÔ.....................................................................................................................................................33
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG...................................................................................................................................34
ĐÈN SÁNG MUỐI MẶN................................................................................................................................34
TÌM THIÊN CHÚA.........................................................................................................................................34
ĐỨC KITÔ NGUỒN ÁNH SÁNG..................................................................................................................35
ĐỨC KITÔ CỨU THẾ ...................................................................................................................................35
TÌNH CA SA MẠC..........................................................................................................................................35
LƯU ĐÀY SA MẠC........................................................................................................................................36
NHỜ ĐỨC KITÔ.............................................................................................................................................36
SỨC SỐNG DỒI DÀO....................................................................................................................................36
LÃNH NHẬN LỜI CHÚA..............................................................................................................................36
HỌC KINH THÁNH........................................................................................................................................37
CHÚNG TA LÀ ÁNH SÁNG..........................................................................................................................37
67

ĐUỐC HỒNG..................................................................................................................................................38
VÀO ĐỜI TÌM CHÚA......................................................................................................................................38
GẶP GỠ ĐỨC KITÔ.......................................................................................................................................38
NỐI MÃI VÒNG TAY....................................................................................................................................41
NỐI VÒNG TAY LỚN....................................................................................................................................41
GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH..........................................................................................................................42
THIẾU NHI TÂN HÀNH CA..........................................................................................................................42
VỊ TƯỚNG THIẾU NHI.................................................................................................................................43
ẤU NHI CA......................................................................................................................................................43
KHĂN ẤU........................................................................................................................................................43
THIẾU NHI CA...............................................................................................................................................43
KHĂN THIẾU.................................................................................................................................................44
NGHĨA SĨ CA..................................................................................................................................................44
ĐỜI HUYNH TRƯỞNG..................................................................................................................................44
BỐN KHẨU HIỆU..........................................................................................................................................45
LỜI NGUYỆN TÔNG ĐỒ...............................................................................................................................45
KINH ĐỘI TRƯỞNG......................................................................................................................................45
KINH HUYNH TRƯỞNG...............................................................................................................................46
KINH DÂNG NGÀY.......................................................................................................................................46
KINH DÂNG ÐÊM..........................................................................................................................................46
KINH TRƯỚC KHI ĂN..................................................................................................................................46
KINH SAU KHI ĂN........................................................................................................................................47
TIẾNG GỌI TRUYỀN GIÁO..........................................................................................................................47
TUỔI TRẺ HÀO HÙNG..................................................................................................................................47
CẤT BƯỚC RA ĐI..........................................................................................................................................48
HÀNH TRANG NGƯỜI TRẺ.........................................................................................................................48
GIEO MẦM TIN YÊU.....................................................................................................................................49
KHÚC HÁT LỮ HÀNH..................................................................................................................................49
BÀI CA GIỚI TRẺ...........................................................................................................................................50
TUỔI THANH XUÂN.....................................................................................................................................50
LÊN ĐƯỜNG CÙNG NGƯỜI........................................................................................................................51
TRONG GIÊSU CHÚNG TA LÀ TẤM BÁNH.............................................................................................51
CÙNG ĐỨC GIÊSU LÊN ĐƯỜNG................................................................................................................52
CON ĐƯỜNG GIÊSU......................................................................................................................................52
CHO NIỀM VUI LỚN MÃI............................................................................................................................53
TÌNH YÊU ÔI SAO THẬT LẠ.......................................................................................................................53
XIN TIN YÊU..................................................................................................................................................54
GIỜ NÀY ĐỨC KITÔ LÀ AI?........................................................................................................................54
HÃY THẮP SÁNG LÊN.................................................................................................................................55
TÔI CHỌN GIÊSU..........................................................................................................................................55
LỜI GIÊSU VỚI TRÁI TIM............................................................................................................................56
GIÊSU TÌNH THÂN GIỮA ĐỜI....................................................................................................................56
CHUYỆN GIÊSU – CHUYỆN MỖI CHÚNG TA...........................................................................................57
TÌNH LÀ NHƯ THẾ.......................................................................................................................................57
TÌNH CA GIÊSU.............................................................................................................................................58
CHỨNG NHÂN TÔNG ĐỒ............................................................................................................................58
GIÊSU KHÁT KHAO......................................................................................................................................59
NỐI MẠNG VỚI TRỜI...................................................................................................................................59
ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA...................................................................................................................................60
CHÀO LỬA THIÊNG.....................................................................................................................................61
NỔI LỬA LÊN NỐI VÒNG TAY LỚN..........................................................................................................61
MANG LỬA VỀ TIM......................................................................................................................................62
CÁM ƠN 1.......................................................................................................................................................62
CÁM ƠN 2.......................................................................................................................................................62
XIN CÁM ƠN..................................................................................................................................................62
68

LÀM SAO QUÊN............................................................................................................................................63
CHIA TAY.......................................................................................................................................................63
LỜI CHIA TAY...............................................................................................................................................63
CA CHIA TAY................................................................................................................................................64
PHÚT TẠM BIỆT............................................................................................................................................64
HẸN LẦN SAU................................................................................................................................................64

69