“KHI L Y CHÀNG”

Sinh ngày 1/11/1981, là con m t trong gia ình b m làm công nhân viên. C h ai cũng so sánh. H c g n như c mb n i s su t nh ng năm c p I và suýt n a trư t khi thi vào c p III, càng th trong nhà. n gi mình c i âu v n ph i con trai mà nhà m l i con gái nên mình b b ghét. Su t ngày mình b b

ngày mình càng b b ghét. C m

theo, âu cũng là tác d ng ph t chuy n c m c a c a b ngày y. nh, g p ư c ông th y giáo d y văn i m kém. Bí

Trong ba năm c p III c a Trư ng THPT Xuân

r t gi ng b , lý do: ghét mình. Ch c t i vì mình khó ào t o quá, toàn b

bách mình ành quay ra h c toán, lý, hóa, th không bao gi thi vào trư ng nào có kh i C. Có l n th y giáo d y văn nhân d p gi ng bài v Chí Phèo ã nhìn mình mà nói “Ch Hi n v i ch Hèn g n nhau l m. Ch cách nhau m i ch i mà thôi”. là t Trư t c th y, th ó h c hành b t m i chơi hơn. Nhưng v n gi l i th , toán lý hóa là toán lý hóa. i h c năm u. L th t, trư ng h Kinh t và H Thương m i ánh trư t m t

a có th t m Tây g n nhà.

ư c m t quán chè su t mùa hè năm l p 10 và i buôn hoa ào ngày

t t su t nh ng năm l p 10, 11, 12. Khóc lóc chán ành gom v n m quán nư c ven h

T t nhiên là l n chi m v a hè thôi, cũng m t ph n c gia ình.

tr n nh ng cơn th nh n c a b .

Nào ng t th i i m y t i su t năm năm sau quán nư c ó l i là thu nh p chính c a

L n th hai cá chép vư t vũ môn, con bé bán quán nư c v n luôn ph i ch y hàng kh i xe ô tô b t b nh ng k l n chi m v a hè c a công an khoa công ngh i n t thông tin c a Vi n a phương. Ơn tr i, th khoa ih cM .B t u b n năm tr i i h c

mà c như trên mây. Ch n l m ngh , ch n nh m ư c mơ vì b m b o: “H c cái ó i, sau này lương cao l m”.

http://PhanAnh.Tk

Page 1

Sinh viên h t năm th 1, mình quy t năm n a r i t t nghi p.

nh bay b ng. Th là mình i làm thêm cho hãng

AGNET c a Ý hai năm và i làm k thu t cho c a hàng máy tính Hoàng Anh m t

K p trang b cho mình m t b ng ti ng Anh, m t b ng ti ng Ý, m t b ng gi i t t nghi p i h c M , m t b ng k toán ba tháng ch vì s ít b ng quá s không xin ư c vi c. Mình nh n ư c cú i n tho i d i i làm trư c khi ra trư ng ba ngày. Hai năm u lu n qu n làm m t nhân viên văn phòng, m t ch c danh hoa m cho m t i lau chuì nhà v sinh lúc ch lao công ngh m.

nhân s dành cho các vi c v t, k c t p th , mình l i v i vàng ti p t c h c.

S b b mang ra so sánh v i con bé cũng tên là Hi n c a nhà hàng xóm n i ti ng khu

T h c ngày h c êm v marketing và v thi t k . V a h c v a làm, v a h c v a tr giá, v a h c v a ôm l y nh ng vi c chưa ai dám làm, cu i cùng bangiams bi t, c cũng tr ng d ng: năm th ba, mình ã là thi t k chính m nh n các s n ph m c a công ty và ch u trách nhi m chính v m ng marketing n a. Th m i ng v i n n trư c nh ng ư c mơ. Hai năm sau này, mình ã ư c công vi c mà mình yêu m n. Cu i năm th ba, mình i l y ch ng. Cơn l c ch ng khoán làm m m t nh ng gã àn ông nóng v i, cu n i bi t bao nhi u xót xa. Cơn bão y cu n c ông xã mình, c nh ng kho n n to tư ng, c nh ng tích cóp c a mình t ngày c p III. Khó khăn, mình tr thành ngư i ki m ti n tr n cho ch ng. Sinh xong em bé, c m th y c chuyên b t u i làm công ăn lương th này bi t bao gi m i m m t

ư c, mình ng h ông xã chung v n v i b n bè ra làm ăn buôn bán hàng th i trang, buôn cho các c a hàng. Ké thâm tí ti cung c p máy khâu mini. Cu c s ng v t v hơn.

Ôi, cu c s ng, lên r i l i xu ng, nhìn l i mà th y th t áng trân tr ng. Có l vì th mà ph n chí vi t ra cu n "Khi l y chàng…"

http://PhanAnh.Tk

Page 2

T p 1: Cư i Ngày ư c chàng yêu, tr i ph n t như chao o. Mình là nh t. M t ai ó ã nói: iv i

ang yêu, th gi i này ch có hai nhóm àn ông: nhóm 1_ngư i tôi yêu, ch có ây, ai là tư ng ?" và chàng tr l i: "anh bi t ph n anh r i, em là tư ng ã l y ch ng c nh báo!

1, nhóm 2_là t t c nh ng ngư i àn ông còn l i! Nhưng v i chàng, mình ã có l n t ng h i: " ch ai". H nh phúc khi n mình không tin l i các ch ...Và ám cư i... Chàng lu ng cu ng không eo n i nh n cho mình. Chàng không vòng tay qua eo như nh ng cô dâu chú r khác. Chàng ch c m tay mình lôi i, c như con ăn tr m b b t qu tang. V sau chàng b o: anh ngư ng !!! ....Bu i chi u u tiên nhà ch ng...

M t m i trút b b áo cánh váy v i, r a v i cái m t dày bình b ch ph n v a khóc xong xu ng sân d n d p v i anh em nhà ch ng. Khách v h t r i, ch còn mình a c m m t cái bát ch bà gì múc cho súp M t ai ó cũng ưa mình cái bát, b o mình c , xô trong cái n i to tư ng còn th a ch n c . toàn ngư i l , gi thì k c chàng cũng là ngư i l n t. ám tr con x p hàng m t, m i

ng ó ch ăn súp. ám tr con l n bé có nhà i theo "giai" cơ mà. Nhìn chàng

y làm mình b ép dí vào tư ng. tu i thân quá, c m giác như i xin ăn a b n vô duyên

ngư i l , c m giác b b rơi cho dù chính mình là k v n còn khà khà v i m y

l i mu n, mình l i òa khóc l n n a,

không bi t ch y vào âu, s tr con nó cư i, mình chui vào g m c u thang khóc. ...Bu i t i... Cu i cùng cũng xong u. Chàng ưa mình ra ng ng n ngang sau ám cư i. Mình xin phép b m cho i g i u làng...

http://PhanAnh.Tk

Page 3

Xong cái

u và cái m t s ch s , mình m m t và ng i d y. Cô bé g i ý, mình b n y. Còn hôm nay thì không. M t bà ng i ch n cu i làng v nhà...trong ngày tr ng

u khen mình ó b o: "ch ng u tiên làm

xinh nhưng mình không toét khi ư c khen mình i t v chàng ... ên tân hôn... V u làng

o m t tìm ch ng. M i ngày là mình cư i toe i tr i ơi, 11h êm, m t i. Ngày

mày tr ti n và v trư c r i, nó b o bao gi xong thì t v ".

n nhà, m c a phòng, t m gác cái u t c trên quãng ư ng v a xong. T h i

chàng b n gì mà v i v th . Có th có vi c g p. Nhưng... H , chàng ang xem bóng á !!! Mình: t t èn cho em ng cái ! Chàng: t t bây gi ngư i ta cư i cho. m i có 11h Mình: nhưng em m t, ph i i ng s m m em d n th . Chàng: yên anh xem bóng á ! y căm h n chàng. Th t phí cái áo VERA rõ i. mai 6h d y quét nhà m i l i r a c c chén,

Xong, mình chùm chăn i ng , lòng

quy n rũ c a mình, th t phí s a t m hương hoa h ng c a mình, th t phí công mình ng trư c gương mãi, ng p ng ng mãi m i dám bư c ra. Th t phí m t êm tr ng T p 2: ki p làm dâu ...ngày u tiên làm dâu... ư c. Mình s ng quên. Bóng t i khi n mình càng l nhà hơn, ng h . Tích t c...tích t c....

N m mãi không ng mình ch bi t

nh hư ng âu là cái

M d n, bác c d n, 2 bà cô d n, t ng c ng 6 bà gì cũng d n: "ph i d y t 5h sáng mà quét nhà y nhá, c m chén n a, làm b a sáng n a..., rõ chưa?"

http://PhanAnh.Tk

Page 4

Và mình cũng s b giang h thù chàng. Vì chàng mà mình ...... B ch ....ơ.....ôi....ơ....

n là cô dâu này lư i l m, nên ph i c m y ngày n nông n i không dám ng th này ây............

u

thôi. Tr i ơi, sao êm dài th . M ơi, con nh m . Nhìn sang bên, t dưng th y căm

Mình gi t mình t nh gi c, nhìn v i gác d c a mình chi m tr mình dám ng trong cái th i bom ...B a sáng...

ng h

ã 6h30 t lúc nào. Chàng ném cái chân t gi c. Tr i ơi, mình ...sao

t lên c chàng khi n mình

n này. Tr i ơi, phi ra kh i giư ng ngay thôi !

7h c nhà m i túc t c d y t ng ngư i m t. Ai cũng u o i ch c b i hôm qua di n l m th quá làm cơ th quá t i. L i ăn th a ch t n a. Qu này b a sáng mình không ph i làm ây. Nhưng...sau m t ti ng quét 3 t ng nhà, d n v sinh sân vư n, c mu n. Mình s . M ch ng nói gì. Mình th phào nh nhõm. Ôi sao mình may m n th . Mãi v sau, mình m i bi t r ng m im l ng.... chi u mang sang hàng xóm k ! m chén...th y m

ch ng i un l i th c ăn hôm qua, mình h t ho ng vào b p. Thôi xong r i, B a sáng

Chàng v n ng quay ơ quên c v nhà v l i m t. Mình ch mu n òa khóc. T c quá. Tr i ơi, các ch ơi, nh ng ng i hay buôn chuy n v i nhau ơi, gi thì em

tin vì sao các ch b o em hôn nhân là cái toa lét r i.

http://PhanAnh.Tk

Page 5

úng là ngư i

ngoài thì ch mu n vào. Và ngư i

trong thì ch mu n ra. Qu này a nào xui em l y ch ng hơn gi nh a nào xui m t thôi.

em ham r l y ph i chàng r i. C a r là c a ôi r i. em bi t mình h r i. Ki u này ph i ng i thi n l i hu...hu... ...ba ngày sau...

nhi u tu i cho nó sư ng, th là em ch n chàng v i cái b n tu i hơn em 6 tu i,

H bên n i có gi , và nhà chàng ăng cai t ch c. Th v n h i này ông th t. Thanh niên nhi u mà các c cũng nhi u. Mình có cơ h i nào. Nhưng ngư ng th t, các em nó u g i mình b ng em. Gi mình âm ra s ! bi t ai thì ph i xưng hô như th u hơn tu i mình, ngày xưa chưa l y chàng, chúng

...ăn....ăn...ăn... ...tám...tám...tám... ...ăn...ăn...ăn... ...tám...tám...tám... cu i cùng, th v n h i gi Nhưng.... a th 1: thôi, em v a th 2: em cũng th a th 3: em chi u nay có h n quan tr ng l m, ch h em nhá a th 4: em vào xem có ai sai cái gì không nhá..... i h c ây ã xong. Các cô thanh niên xì tin d n h mình bát ũa ra

sân, cư i nói tưng b ng. C ng ch em s có cơ h i g n nhau hơn khi cùng r a bát.

a th n: .....1001 lý do .....

http://PhanAnh.Tk

Page 6

Ngoài sân, xe máy, bàn gh , mình, 6 mâm bát ã ăn xong, 3 cái xô nư c, và....m t ni m tin: chàng s t i bên mình t a như anh hùng c u m nhân. ...1 tu n sau... Hôm th v n h i gi , chàng say nên bò i sân v n thu c, r i huy ng hàng chi u. Mình v a r a bát n nh ng bài chưa giai i u, cu i

v a hát cho chóng xong vi c. Hát h t nh ng bài ã thu c, hát c ng n t nh ng bài ch thu c m t câu còn âu là ư nhà m thì lư i th ! cùng mình cũng xong. Nghĩa th m,

Còn hôm nay, Ông tr i ơi, ông tr i giúp mình r i, cu i cùng cũng tu n v m t nhà.

n ngày i làm l i.

Nh công ty quá. Ngư i ta thì có m t tu n trăng m t ơ âu ó, còn mình thì có m t

Cũng t i mình, không dám i tu n trăng m t s ti n s nhà chàng chưa có ai i, nay mình u têu s ư c coi là phá ho i, mình ành b o chàng là ành lòng mong mau mau nhà v i b m cho n ngày i làm. M ng vui. Gi càng nghĩ càng th y ti c. quá là m ng thôi. Ngày mình u tiên i làm l i, c m giác như cô h c trò m i xin ư c vi c, l i lâng lâng t p trai ngoài ư ng, t dưng th y ti c. Bi t v y, giá cho các anh y thèm.

do. Ch có i u, nhìn th y nh ng anh

T p 3: Con ư ng tình yêu ...trư c khi cư i chàng 11 năm... Mình là b n thân c a em gái út nhà chàng. Hai là gì. Lu m thu m, ng c ngh ch, ch thích a ch bi t h c mà không bi t làm p

c chuy n: 7 Viên Ng c R ng.M c tiêu

c sao cho i m ph y cu i năm không ư c dư i 7,0. Chàng là sinh viên v i chi c xe i h c. Da tr ng, râu c o r i nhưng v n xanh rì n a m t, g y gò n,

p th ng nh t không còn bi t màu nguyên b n. Và, m i khi t t

chàng m ng tu i mình 2000

http://PhanAnh.Tk

Page 7

Năm y, Hà N i b t

u có xe buýt, tuy n B H là 2500 , hai con bé h c l p 8 r tò mò. Dù a nào cũng say xe. Chàng phá l n: "m ng tu i nó nh ng 3 t , u b o: "còn ph i mua vé lư t v mà". Em gái

nhau i chơi t t b ng xe buýt cho m ng tu i mình 3 t 2000 và xoa chàng làu bàu

ng sau v i con m t mang hình viên

m ng tu i ngư i ta có m i m t t ...!!!" Mình sư ng h t ch nói ...trư c khi cư i chàng 8 năm... Mình ã là n sinh trung h c. Bu i cư i, m y anh l p trên c cưa mình mà không cưa con b n mình. Nó c mình l m. Nhưng...chàng v n m ng tu i và xoa khi t t n. Ch c th i giá leo thang, gi là 10.000 u mình m i

Có lúc mình t h i: "anh không bi t là em l n r i sao?" M t hôm, con b n mình khoe anh mang b n gái v nhà, t dưng mình th y tan nát. Mình bu n như b i m 1 v y. R i l i nghĩ: "thôi, anh c yêu i, yêu x láng bao nhiêu cu i con ư ng tình !!!" cũng ư c. Nhưng..........em s là ngư i ch anh

Gi nghĩ l i, sao mình l i khi p th nh ? Ăn nói vu vơ th mà l i thành l i s m truy n, s th t. ...trư c khi cư i chàng 3 năm... Mình hãnh di n khi ch còn m t năm n a là t t nghi p th i gian i âu. Có l vì v y nh ng con thiêu thân t ông. Thư ng thì 11h êm m d n hàng v . Th là nh ng chàng trai giúp m . Th t là vui. Quán lúc nào ti ng cư i cũng tràn kh p. R i n a, mình vui vì ư c m i ngư i quan tâm yêu m n. ng d y thi nhau d n cơ quan n a, l p i h c. V a i h c, v a i n. Quán c a m lúc nào cũng

làm, nhà l i có quán nư c ven h Tây n a, nên mình b n t i m t t i mũi. Ch ng có

http://PhanAnh.Tk

Page 8

Chàng

n vào m t bu i bán hàng giúp m . chàng khoe là chàng i thăm b n ti n l r ng hôm ó chàng b c phét.

ư ng ghé qua. V sau khi cư i r i chàng m i

Ng i m t xó không dám nói gì. Chàng và c c trà á !!! B các kh c ngón tay và nhìn ra h . H t gi bán hàng M , mình, các chàng trai khác l i cùng d n hàng. Chàng s ch , xin phép...bác ... cháu v !!! T dưng, mình b t u ghét chàng. ng d y, móc ví tr ti n m i

...trư c khi cư i chàng 2 năm... Sau r t nhi u bi n c x y ra trong m t năm ng i v i c c trà á c a chàng, r i nh ng khi chàng nhào t i gi i quy t các r c r i mình gây ra ng i m c chàng r ng: "em ph i yêu cho công ty m i. Nh ng hôm chàng còn có cơ h i x p 6 t. L ng l ng l i ch nhà mình trong khi mình i chơi v i b n. Mình ã tr l i cái l i yêu c a 6 anh, ngư i th 7 em s l y. u mũi gi y xu ng y h hê. áng i!

anh kia ăn m t mâm !" Chàng l ng l di h n, mình tung tăng b v , trong lòng Qu th t, mình ghét chàng ...2 năm sau... Không hi u vì sao mình l i

ng ý cư i chàng.

n t n bây gi v n không hi u. Trư c nm cm

khi cư i nhau m t năm, m chàng i xem bói còn b o là l y mình v trong nhà s có ngư i ch t cơ mà. Mình ã d t khoát b chàng, b tên àn ông hi n lành nói th mà cũng mang ra k v i mình. V y mà loanh quanh v n l y chàng. Cu c hôn nhân mà có l chàng m i là k th ng cu c. Chi n thu t k cưa mình mà cưa b m , h hàng, ông bà c a chàng ã thành công. Còn mình, n ào như m t cơn bão, ...thua cu c. Mình l y chàng mà không quên ư c câu b m nói: "nó hi n lành th m i không s trai gái, rư u chè, hút trích".

http://PhanAnh.Tk

Page 9

Trong 2 năm, chàng c

i âu theo mình, b n bè l i h i: "ai

y?" v i nh m t tinh

quái. còn mình, v y tay làm hi u, tr l i như úng r i: "à, a em h ùa ra h i "ai y h ch ?". Chàng nhanh nh n

y mà". Chàng cư i cư i, l i: "à, anh là c a ch

không có ý ki n gì ph n kháng. Mi t r i cũng quen. Ngày v quê mình ra m t, m y Hi n". C lũ tr m t. Không ai dám h i gì n a, l n xa ch nó s ch. Cu i năm y, mình ôm bó hoa v theo chàng. B t và thách th c. ............. T p 4: Socola_v a ng_v a ng t ng l i v a ng t. D o trư c chàng cũng u nh ng ngày tháng y b t ng

Ngư i ta thư ng ví tình yêu như socola, v a không ph n chàng m u nào. ...noel u tiên...

hay t ng mình, và mình có thói quen gi l i nh ng cái v gi y sau khi ã ăn h t c gói,

Mình l y chàng nhi u d

u tháng 12 nên ch ng bao lâu cũng

n ngày noel

y n ào và a

nh. Hôm y, công ty v n i làm bình thư ng, nhưng c phòng mình

nào cũng r n r o ch ch s p bay là c lũ bi n. B n chưa ch ng thì ng i oán xem êm nay ngư i yêu t ng gì trong v y !!! 11h trưa, chàng g i i n. Mình m ng r sau thông báo c a cô bé l tân n i máy. Ôi tr i, chàng s m i mình i âu ư, hay có gì ó b t ng ? Không, mình s v n làm kiêu m t tí, s b o là không i ho c không ăn âu chàng còn năn n . Mình s khi n cho b n chưa ch ng ghen t , chúng nó còn mót i l y ch ng, sau này còn d buôn chuy n. Nhưng... u mình nh ng d ch c i làm v mua quà cho nh ng gã àn ông t i nghi p ó. nh như m t cu n phim lãng m n. Và t t nhiên, mình cũng B n có ch ng r i thì loanh quanh nghĩ th c ơn cho b a t i nay. Ai cũng nh i nhét

http://PhanAnh.Tk

Page

10

chàng: em à, anh ây ! em ăn cơm chưa? mình : (ha ha...ch c m i mình ây....), em chưa, nhưng trưa nay có s p m i i ăn r i. chàng: s p em h , i ông không? mình: (ph i cho gia v vào tình yêu m i ư c) không, s p ch i v i mình em thôi !

chàng: , em ăn nhi u vào nhé, cho th ng cha y nó bi t n i kh c a anh m i l n i cùng em th nào. À này, anh b o này ... mình: (ha ...ha...chàng có món gì hay ây) vâng, em nghe. chàng: th ng Vân nó r anh i mua hoa v i nó, nó b o b n anh ra Ng c Hà m i th ng m t bó to to thôi ? tr i ơi, hóa ra ó là m c ích cú i n tho i c a chàng. T trưa mình r t. a mua chân gà nư ng, vài u tư cho d dày. i p th t ! , l y ch ng k cũng hay n chi u, chàng làm p p, nhưng anh b o nó là s mua v em ti c ti n l i m ng anh. Nên anh không mua n a. Gi anh l i s v em d i, nên g i i n h i em xem có mua hay

T i hôm y, c nhà i chơi h t, còn mình v i chàng. Hai cây n n, ít hoa qu và pha hai c c trà hoa cúc. Và ng i trông nhà ! Cũng lãng m n chán, ch ng ph i i âu.

nhà. Ăn h t ch

th t. Mình d a vào chàng, nhâm nhi cái chân gà bóng nh y, cu c ...t t Tây... B m c hai bên

u làm cơm. Thành ra khó quá. Mình thương b m mình hơn. Vì y. V y mà không dám nói ra. Chàng thì vô tâm, không ý.

mình i l y ch ng r i, ch còn hai c ăn cơm v i nhau. Còn bên này, không có v ch ng mình còn các em 9h sáng i n tho i c a chàng reo....

http://PhanAnh.Tk

Page

11

M c qu n áo v i vàng, chàng nói b n nó g i có công vi c quan tr ng. 11h trưa i n tho i c a mình reo... - Vâng, anh y i có vi c, ch c khi nào v b n con sang m nhé !!! 12h trưa i n tho i c a chàng reo... , anh v ngay ây, em c bình tĩnh

12h30 trưa i n tho i nhà b m mình reo...

- M à, anh y b n quá, ch c con không sang ư c. M i l i trưa nay con ăn cơm bên này chi u ăn cơm nhà mình cho khó x . Chi u b n con qua m nhé.

14h chi u i n tho i c a chàng reo... - Em ăn cơm i, anh v i m y th ng b n i nh u m t r i, kh , không v l m m t ti ng n a anh v . 16h chi u i n tho i c a mình reo... - T i nay à? Ch c tao không t t p v i h i mày ư c, xã nhà tao chưa v , m i l i tao cũng mu n v ăn cơm v i m ......... - Thôi mà, thông c m cho tao nhá. Ch ng r i ph i khác ch ư c. Cùng

http://PhanAnh.Tk

Page

12

.................. - V ch ng son h ? , có son m i i âu cũng ph i cùng i ch . chàng èo tao t i ó. 18h chi u i n tho i c a chàng reo... , anh ang trên ư ng v ây. Bình tĩnh, r i âu s có ó. , t i tao r i s b o

19h t i i n tho i nhà b m mình reo... - M à, con xin l i, anh y v a v . Cho chó ăn chè m t bát tư ng r i leo lên giư ng i ng r i. ...Vâng, thôi ........ Vâng, con bi t, m mua nhi u ........... Vâng, con cũng nh m l m. 20h t i i n tho i c a mình reo... - Tao xin l i, xã nhà tao b n làm ăn nên không v mình. S dâu m i v , bu i t i, ch ng thì tán m t l m. ........ ư c. Mà tao không dám i m t i chơi. Sáng mai c làng bàn ăn quá ? Thôi b t l nh ăn d n v y m . lúc khác m nhé.

nhà, v thì b

http://PhanAnh.Tk

Page

13

- Thôi mà, chúng mày dám làm càn. ........

ng gi n tao i mà. Xã nhà tao cũng b t

c dĩ ph i i làm

ngày ngh thôi mà. Cũng ph i hi sinh không i t t p b n bè

y ch . Nên tao không

- , chúc m ng năm m i nhé !!! Năm m i, 24h êm Ch ng i n tho i c a ai reo c . Tivi hát bài hát c a ABBA n i ti ng, ti ng pháo ph t Trung Qu c i chơi r ga r n rã... Mình Leo lên mái nhà Ng i hát m t mình Và Khóc Chúc m ng năm m i nhé cô dâu tr !!! các nhà bên phì gi th di n cho chàng, mình ã nói d i m i !

phì.. Ngoài H Tây, nhà nư c cũng b n pháo hoa ì ùng. Ti ng xe máy c a các nhà

T p 5: Mình là gái có ch ng ! Th t kỳ l là ám àn ông i âu cũng kêu: "anh chưa gì s t !", có khi ch vào cái nh n cư i s s tay m t v n t nh bơ b o: "nh n eo cho vui y mà". Ph n , có th lúc có

http://PhanAnh.Tk

Page

14

ngư i yêu r i vì ngư ng mà b o: "em chưa gì s t". Nhưng n u ã có ch ng thì b o có ch ng thôi. ...v án chi c nh n cư i không ch ... D o m i cư i chàng g y. Ch c không ph i l i t i mình. H hàng c trêu là mình làm th nào cho chàng béo lên i. Mình nghĩ th m:"tát cho m y tát là hai má phính lên ngay thôi mà. Còn mu n tay cơ b p thì c ch u khó b mình t t ng 1 lên t ng 3 và ngư c l i ngày kho ng 30 l n là to i nguy n thôi." Sáng, mình thư ng tràn ng p trong âù nh ng vi c c n làm trong ngày. Mình v i vàng công tác ánh răng r a m t vì cái t n ng nán. Tr i ơi, mùa ông mà, ai ch ng th . T p th d c ba năm không b ng n m thêm m t tí mà. B ng, chi c nh n vàng v t chênh vênh trên n p bình gi t nư c b n c u làm mình l n u tiên. Mình quy t ý. Căm thù th t, ây k ph i là nh, d u nó dư i g i và im l ng.

- Ch t r i em ơi ! - chàng h t ho ng ch y t nhà t m ra nhưng nhìn th y ánh m t mình ang ưa t bát mỳ ưa lên thì kh ng l i- À, à,,không, không có gì ! - Có gì thì anh c nói. Nhà t m có ai d n - Không, không có gì âu. Chàng v a ánh tr ng l ng v a l ng l chàng. Chàng lo l ng tìm trong ánh m t Chi u... Mình hí h ng i làm v v i d nh s x lý v chàng chuyên gia quên eo nh n cư i i tìm các ngóc ngách, hình như chàng bi t c th ng c a mình. n à?

ư c n u nói ra, ch c t i nay chàng ra ban công mà làm b n v i ám Xương R ng c a

trư c khi i làm. Qu này s làm cho ra nh . Nhưng, th t b t ng , chàng, tr i ơi, sao l i th kia?????????????

http://PhanAnh.Tk

Page

15

Chàng hoan h ch y ra c ng d t xe cho mình, cư i tươi l m, hình như chàng c tình cho cái nh n l p lánh nhi u hơn dư i ánh sáng chi u le lói. Sao l i th nh , sao chàng l i có nó???????Mà hình như cái nh n ó còn hoan h hơn c chàng. Nó như mu n ư n ng c sáng hơn trư c, không xây xư c như trư c và v a v i chàng hơn trư c. Minh h t hơ h t h i ch y v phòng, l t cái g i lên, thò tay xu ng l p ga ơ.......ơ... Cái nh n mình túm ư c v n còn ây. Sao l i th ? T i... Chàng làm ra v thân thi n m i dám h i mình: - Em l y nh n c a anh sáng nay à? - Nh n nào? mình ph n bác - Thôi mà, em không th ng ư c anh âu - Nh n nào, ơ anh này vô duyên, nh n ch ng trên tay anh y thôi. m,

Chàng ch ng nói n a, quay m t vào cái i n tho i chơi game. Lòng mình t c iên lên. Im l ng toàn thành ph . Mình không nh n ư c n a, không th ki m ch mà nghe th y ch c mình kh i ph i eo nh n): - Anh l y cái nh n này - Ơ...anh... âu ra? ư c lâu hơn, minh lao n chàng,

túm c chàng, m t tr lên và hét (t t nhiên âm lư ng ch

chàng nghe, b m ch ng

http://PhanAnh.Tk

Page

16

- Nói i, nói i, em không làm gì anh âu. - Thì em trao nó cho anh hôm cư i còn gì .......... Cu c tranh u y gam go mà chàng nh t quy t không ch u khai ra hang Vi t C ng.

Bi t làm th nào ây. Mình ành thay i chi n thu t, nh nhàng, l y nhu th ng cương v y.

- Nói i, nói i, em không làm gì anh âu. Em s tr anh cái nh n cũ - Anh, ..anh (chàng còn c nh giác l m)...anh tìm mãi trong phòng không th y. Nên gi ngh trưa anh quay l i B o Tín Minh Châu mua cái m i. Nhưng h không bán m t cái ...nên...nên anh mua c ôi !

- Th anh l y ti n âu ra mua ngay trưa nay? Mình iên l m r i nhưng c ra v - Hì, hì...cái này thì.... - Nói i mà - Hì,,,,hì....anh vay t m ti n em Tr i ơi, tôi ngã ng a. T tôi h i tôi r i. Tr i ơi, có v ch ng nào có 2 nh n cư i không? Có ai l i như chàng c a tôi không? Ch c dành sau này con trai mà cho nó m t. i gi i t ơi. dành mua laptop

Tôi lăn ùng ra giư ng và ....... c. V a bu n cư i v a c. ...v án nh ng bi n s xe... Chàng hi n l m, hi n n m c gi ng như cái ao bèo trong m t tác ph m nào ó c a

Th ch Lam. T c là có ném viên g ch nào xu ng cũng ch t m m t ti ng, d p d nh m t

http://PhanAnh.Tk

Page

17

tí r i thôi. Tình yêu gi ng như món th t bò xào c n t i, thêm chút ít h t tiêu r c qua thì ngon bi t như ng nào. Gi , món xào c a mình nh t nh o n phát ghét.

Hôm y th nào tan s v mình l i

quên di

ng

phòng làm vi c. ành v

n nhà n cho

r i g i i n cho anh Lâm cùng phòng mang v giúp mình. Sáng mai mang mình là xong. Phòng mình khóa ang s a. Ông anh vui v nh n l i. Thư ng trêu ngươi, cu c s ng y r y nh ng i u kỳ l .

úng hôm y, chàng i công tác Trung Qu c 2 ngày. T t nhiên, êm không dám g i c ng.... Hôm sau... Ông anh cùng phòng k l i chuy n có 4 cu c nh anh không dám nghe. n cu c th nh vì máy ó t ng 1, mình t ng 3, chàng g i di

5 ành nh c máy báo là Hi n quên máy, tôi c m h . Có th m i ư c i ng yên. Mình cư i ha h b o ông anh yên tâm, chàng lành khô à, không v n Chi u... - Em à, anh v r i. Anh i ón em ây. ............ - À, em không ph i lo, anh ch dư i c ng r i. Th nhá.. 17h30, mình ra kh i c ng công ty, nhìn th y chàng ang ng i trên xe máy trư c c ng. G m m i hôm mà ón v là sà vào quán nư c. Th mà hôm nay t t th t. - Ơ, s gì mà anh ghi y tay th ? gì âu.

http://PhanAnh.Tk

Page

18

Tôi tò mò khi chu n b leo lên xe chàng thì nhìn th y lòng bàn tay nh ng nh t c a chàng. Chàng cư i tinh quái và h i tôi th t ơi là th t: - Em ơi em, s nào là s xe th ng Lâm y?

ys

i tr i ơi, tôi ư c b a cư i r ng r n. Hóa ra, cái ao bèo c a tôi cu i cùng cũng bi t ghen !!! Tôi nhìn chàng cư i và ch cho chàng ông râu quai nón, cơ b p cu n cu n b t ch t i qua. Chàng cũng nhìn tôi và cư i. --------------------

http://PhanAnh.Tk

Page

19

T p 6: M ch ng Ai sinh ra con trai cũng có lúc ư c làm m ch ng. Ch tr phi con trai ngư i ta ... . Còn các trư ng h p au bu n hơn thì không bu n nói âu....l i ư c m ch ng cưng thì sao? Ngày mình còn h c c p 3, m t ng b o: " y, tôi có anh c chưa ngư i yêu y, cô có n làm gì. Hai cái ch m ch ng khi n cô gái nào cũng n l nh. V a s v a bao hàm nhi u th thách. Bi t

l y thì yêu nó i. Tôi i xem bói r i, năm 40 tu i, nó s làm t ng giám v a s v a tham. S vì m c tôi tôi cô cô, tham vì th nào t ng giám cho cu c s ng này ư c h nh phúc, h nh phúc nhìn giá ti n là ư c r i. Ngày mình h c

c". Nghe mà

i mình cũng giàu, v

c cơ mà. Hì...hì...ư c mơ cu c s ng sau này c a mình ch gi n d thôi, sao n n i i siêu th không bao gi ph i

i h c, dù con b n ã sang Nh t du h c nhưng m t năm mình cũng n chơi. L n nào m cũng l y s a chua cho ăn. i tìm cái c c không nh ? i mưa n chơi. Ng i

c g ng thu x p 1 l n mua hoa qu

Ngu th , d o ó mình l i không bi t ăn s a chua, nên m t trư c m t sau là dúi vào g m gư ng. Không bi t khi mình ra v , m có kh n kh

Năm th 2 làm sinh viên, con b n v nư c thăm nhà, mình n 10h chưa v vì lâu ngày không g p, hai con bé l m chuy n

tám. M nói: "Thôi,

cô không v mà d n hàng cho m cô à?". Kh quá, tr i mưa nhà mình có bán hàng âu. Nhưng m nói th , mình t ái, mình v . Su t con ư ng mưa, mình t nh : "s không bao gi thèm n cái nhà này n a !!!" u cưa mình. M trách chàng không ưa u làng buôn ư c có

Năm cu i làm sinh viên, khi con trai m b t nào m c mưu con trai m

ngư i yêu v nhà. M không bi t ó là mình. Nên m hào h ng mu n xem m t con bé ây. M và các gì chi u nào cũng ng i chuy n, và oán già oán non xem con bé này là con bé nào. N u có vinh d con trai, ch c sau này mình cũng th .

http://PhanAnh.Tk

Page

20

Chàng l i le te k l i y nguyên cho mình. Mình ch cư i mà không t i. Mình v n t ái l i m nói khi xưa. Và b n thân mình v n c m th y s m . Ra trư ng, i làm ư c 1 năm, mình và chàng r nhau cư i. Ngu th t, bi t th thì gi có ph i v n còn eo ót không. Ngày xưa, ám con gái chơi thân v i nhau t p th ch ng r nhau lư i, v y cho giai nó thèm thì gì. V y mà l i b i ư c l i th v i ám b n gái vì còn b ng b t, su t ngày b b i t t p hơn là i chơi v i chàng. y v y mà d nh cu i năm cư i. ng , chàng g i i n: "em ơi, ng bu n, c g ng vi c gia ình âu, em không ph i v y khu

ng ý cư i. Th t ra m ng m là

ngu nên mình t c, mu n i l y ch ng cho gi i thoát thôi. Ch lúc ó v n thích

M t bu i trưa tháng 6, ang chui vào kho linh ki n IC bà n i anh m t". S ng s , và chia s . Mong chàng

gi i quy t n th a. Nhưng chàng l i cư i: "Úi gi i, chuy n bình thư ng y mà. Bà già thì ph i ch t thôi, cũng g n trăm tu i r i. Anh có ph i nhà bác c lo". V y mà mình l i lo. Nhà chàng có vi c, sao l i không lo. úng là con d hơi. Còn i sau

chàng, úng là vô tâm s 1. Ngày ưa ma, mình t i vi ng. Lâu l m r i, mình m i l i t i nhà chàng. Vì chàng, mình t vư t qua t ái. M c qu n áo t i m u và l ng l chàng. oàn xe n Văn i n city, mình t i chào b m chàng, lúc nhà b m b n nên n t bao gi

mình không dám làm phi n. M

ón mình b ng m t n cư i: "À, con

th . U ng nư c này!" Mình s ng s vì s n ng h u c a m trư c bao ngư i. Hình như, mình có c m giác, m bi t chuy n mình v i chàng. Mình b i r i, lí nhí trư c m : "cháu xin l i, cháu ngang câu chuy n. b ng các bà. Cu i năm y, c hai a hí h ng i xem ngày. R i chàng cũng hí h ng v khoe v i n mu n". M còn chưa k p nói gì thì ti ng các bà bác ã c t n gi h huy t r i, m ph i ra khóc cho l b . Công nh n, m

khóc to th t. Nhưng sau này, trên ư ng v , các bà bình lu n, m v n chưa khóc khéo

m . Chàng h a s g i i n báo l i ngay.

http://PhanAnh.Tk

Page

21

Ti ng chuông reo, chàng h n g p s p sang trang i mình ây.

quán cafe, mình h i h p r i lo l ng. Tr i ơi, mình

- Em à, có chuy n này............... quan tr ng.......... anh ........anh......mu n nói Chàng p úng mãi không lên l i mà mình t t c m h ng. Linh c m ph n mách cho mình r ng có chuy n r i. Nhưng mình m nh m . Mình là cơn bão cơ mà. Mình s n sàng nghe. - Em à, ...chúng mình...chúng mình....không........ cư i nhau .....năm nay ư c. M t mình m tròn to, s ng s và c n m t câu tr l i nhanh g n. VÌ SAO? - M nói.....m nói....... Chàng v n p úng, chàng khó nói. Chàng v n th , dát gan y như d o èo mình b công an b t ư c vì i ngư c chi u ư ng Hàng Bài v y. Nhưng l n này chàng không run ng ra cưa chú công an xin b n lên làm rơi i n tho i, l n này mình cũng không cho chàng, l n này...t chàng ph i nói. - M nói m i xem bói, ngư i ta b o bà n i ghê g m. Ch t là s r năm sau. Ch ai ó ch t n t cho i theo mình 3 3 ngư i. Thì yên

ngư i. Mà h nhà anh t d o ó ch t thêm 2 c r i. Gi cư i em v , nhà en, d ch t thêm ngư i n a. Nên m b o tâm cư i. .............. ............ ............ Kho ng không im l ng, c c sinh t mãng c u c a mình cũng im l ng, tách caffee c a chàng im l ng, chàng cúi m t im l ng, và nh ng gi t nư c m t c a mình cũng im l ng. Mình còn bi t nói gì n a.

http://PhanAnh.Tk

Page

22

Mình c m th y au. Nơi mình

t tình yêu ng tr hình như b v .

Mình c m th y rũ rư i, c m th y m t mát, c m th y chơi vơi, c m th y b ph n b i, c m th y tr ng r ng. Giá mà có lý do khác cho chuy n cư i lúc này thì có l mình ã không có c m giác như bây gi . Tr i ơi, m t lý do mà chính mình cũng không tư ng tư ng ư c. Mình c m th y chàng th t vô tích s . Mình c m th y căm thù chàng Mình còn bi t nói gì ây n a !!! Cơn bão ư? gi ch là cơn gió lang thang. .................. Kho ng không v n im l ng .................. Chàng chăm chú nhìn mình Còn mình, cúi m t u ng ng c c c sinh t . Hai tay c c run lên. M t không nhìn rõ chàng vì ư t. Mình c bi t mi ng chàng, làm phát c h t. - Anh cho em v . Mình c nén cái ngh n c như có c c g ch trong y t h u nói cho tròn vành. khóc không thành l i. U ng h t c c c a mình r i, mình l y n t tách caffee còn chưa k p cho ư ng c a

Chàng l i van xin, và mình nh t quy t mu n l n tr n. Mình th y mình có l i v i b n thân mình. Mình mu n v ngay v i m Su t con ư ng, hai khóc. Mình càng s m chàng hơn.

a không nói câu gì vì mình b n khóc. Mình khóc không ph i vì b i âu mà b i x như n như v y mà chàng l i nghe l i m ư?

l cư i v v n kia, mình khóc vì c. Mình có ph i là con h i v y. R i còn chàng n a, i u vô lý

http://PhanAnh.Tk

Page

23

Mình khóc vì t t c nh ng th

ó. Xu ng xe, mình nhìn chàng như l n cu i. Mình ã

th v i chàng, không bao gi mình thèm g p chàng n a. Vì s m mu n gì, l y chàng, cũng có ngày mình b m chàng lót lá chu i t ng ra kh i nhà v i m t t i v v n nào ó. Còn chàng, ch c có l s ch bi t 2 tháng sau.... M ó em k v i c làng là chúng nó b nhau r i. L th t, không hi u m l y thông tin âu ra th không bi t. C làng tin, ch có chàng là không tin. Chàng l ng l i mình. Khơi d y tình thương c a b m mình mình, m c mưu, quay ra m ng mình tàn ng nhìn mà thôi.

chi n thu t. Gi , chàng cưa b m t . 1 năm sau....

b ng cái v th t thà t i nghi p. Còn b m

Mình l i ng i sau cái xe mà mình ã th . Ngày sang d m ngõ, m và b , gì út sang nhà mình. Su t bu i nói chuy n, m t hào qu ng cáo con trai m p trai nh t làng, tài gi i nh t làng, ngoan nh t làng. M quay ra b o mình anh á, ghê g m hơn con bé b n, t c là con gái m . Gi a bài phát bi u c a m , c h nhà mình nhìn nhau ngơ ngác: "Ơ, th h chê con Hi n như v y thì sang ây làm gì?" Bu n cư i. Th mà l d m ngõ cũng qua êm . R i l ăn h i cũng t i. Gi a cái th i bu i toàn ngư i và xe này, m hãnh di n d n oàn 7 cái xích lô l ng vàng sang nhà mình dài nhung mình ã hi u vì sao m khen con trai m t viên g ch xí ch . M c n th n m c cái áo p th t. Gi p trai. , trang i m tí chút và làm tóc xoăn v bào. Công nh n, m

R i thì ngày cư i n a, khi m t ngày n ào cu i cùng cũng qua. Mình m t m i bư c vào nhà t m. L n u tiên trong i mình c m th y mình có l i v i m . Dù m có nói ôi khăn m t m i v i ôi ích gì i n a, nhưng th t tâm m âu có ghét b gì mình âu.

bàn ch i ánh răng trong phòng t m m c n th n x p ngay ng n. B ga g i m

http://PhanAnh.Tk

Page

24

thân i mua cho v ch ng mình. M làm mình thay g ng b t lư i

i cách nghĩ. M ơi, con s c

làm con dâu ngoan c a m . Sáng mai, con s d y s m...

N a năm sau, chàng m i k l i: m quý mình là vì sau l ăn h i, t dưng m c chơi lô là th ng. Trong 1 tu n t lúc ăn h i bà nói, con dâu nó h p Th t không th tin ư c . t nhà bà n lúc cư i, m thu v ư c m y ch c tri u. Có y. Th là m i vi c êm xuôi

http://PhanAnh.Tk

Page

25

T p 7: Cái t t

u tiên c a mèo con.

ó là tên c a m t câu chuy n ư c h c t th i còn nh . Cũng ch ng nh c a l p m y n a. Nhưng cái c m giác thương con mèo con l n mói c a bác n i hi u sao mình l i nh ...Gói bánh chưng... Năm nay, th y m b o: "gói bánh chưng" làm mình lo l ng. Tính mình v n ch m ch p, r i l i c u th n a, nên r t không yên tâm n u c lá, hay làm b t c cái gì quan tr ng. Nh h i còn h c c p 3, con b n thân yêu anh khóa trên, d hơi l i xung phong sáng s m n trưa mu n, hai con bé chưa c âm i u r i. n gói bánh mà s . ng nên công vi c thi t k cũng thư ng xuyên l i làm cho xong vi c. Có n nhà n câu chuy n y. u tiên t i căn b p l dư i s soi ng, ch ch i xu ... v n còn y nguyên. Và gi , v i cái t t này, không

anh y nh n ph n c lá. Mình thương b n, l i n vì l i r rê, nên cũng i. Th là t ư c m y trăm lá thì ã hát h t các bài ã ành lòng v a làm v a m ng nhau là thu c, chưa thu c hay ch ư ngu thôi. Gi nghĩ

Năm nay công ty cũng b n, nhi u h p

ph i v sau 8h t i. S p hí h ng l m, giáp t t mà mình v n r ng, mình cũng vui l m khi có vi c mà làm chưng thôi !!! ... i s m t t... Khác h n nh ng ngày xưa t t t t, năm nay mình ky cóp ch ng. Nhưng m v i mình rách vi c l m.

l n s p b t tay an i: "c g ng em nhé, t t này s thư ng em to nh t !!!" . S p âu bi t n gi này. Mình tr n m y cái bánh

nh

âu i s m t t v i m

u i, m b o thà i v i m y bà già còn hơn i v i mình. M b o i ành lòng ng m ngùi bi u m ti n s m t t, còn thui th i ch

t i ch ng v thì mách ch ng thôi. ................. - Thì em k m , em c ph i i cùng làm gì. M thích th .

http://PhanAnh.Tk

Page

26

- Nhưng mà em mu n thân thi t hơn - Em ch l m chuy n, nhà anh th y. Không ph i i âu. K m làm gì thì làm.

Chàng quay m t vào cái game mobile ch t ti t làm mình bu n th i ru t. Chàng s ng thoáng quá thì ph i. Thoáng n n i nh ng c g ng vun p tình ng i ng chí c a mình v i gia ình nhà chàng th i bên tai ph i s ch y ào luôn ra tai trái thì ph i. Chàng không giúp mình như gián i p giúp quân cho r ng mình l m chuy n. Mình ch có chàng là ch . - Này, em b o Mình làm v thân thi t sán t i bên chàng v i b m t nghiêm túc. - Gì? Chàng nhíu mày vì tr l i các câu h i c a mình chàng s không li n m ch chơi game ư c. - Anh nên b em i. - Sao l i th M t chàng v n dán vào i n tho i, m m v n nói và toàn thân v n không thay - Em l y gi y bút cho anh nhé - Có gì thì em nói i, c vòng vèo. Anh ghét nh t tính vòng vèo c a em Chàng g t lên nhưng v n cũng trào lên g n m c ki m ch y. i. i ta, như hoa tiêu ch l i, chàng ng minh thôi mà. Sao chàng l i th

ư c. Còn mình, s kiên nh n c a mình

n c r i. Mình ang c dìm nó xu ng ây. Chàng ghét tính ó ư?

Mình không nh rõ, nhưng ch c th i yêu nhau chàng s không nói th . Vì t t nhiên, n u nói th thì gi ng i bên mình là anh khác ch không ph i là chàng.

http://PhanAnh.Tk

Page

27

- Em th y ch có 3 th anh nên l y làm v ch không ph i là em: tivi kênh HBO, máy tính v i internet, và cái i n tho i v i game n a y.

Chàng im l ng. M t v n nhìn i n tho i, tay v n b m b m. Cái i n tho i v n bíp bíp như ....... ........... 5 phút sau... - H , em v a nói cái gì cơ, nói l i anh nghe nào? ............... Mình xông vào, gi ng l y i n tho i trên tay chàng, kéo cái c p qu n chàng, và....v t cái i n tho i vào trong ó. Cho cái i n tho i ch t vì s c. ...T t n r i... thêm thì ph i. trêu t c mình.

Mình là con m t. Ngày xưa b m ham vui nên không nh ra là ph i Vì v y mà i l y ch ng r i, thương b m b m nhi u hơn. Ngày trư c, t t có còn ai n a âu. n hai m con còn tíu tít i mua nhà ơn c l m. T t

n, l i càng thương

ăn t t. Ngày t t niên còn bày trò n ăn u ng tán phét v i b . Gi thì

món n món kia. M y ngày t t b n bè mình còn

T cách ó m y hôm, mình ã xin phép m ch ng cho phép hôm t t niên ư c ăn m t b a nhà ngo i, và m t b a s ăn nhà n i. M ch ng ng ý, mình tưng b ng ch con gái v . ón cái t t. M mình cũng th , tưng b ng chu n b làm cơm ....

http://PhanAnh.Tk

Page

28

êm giao th a, gi a cái rét c a bà già mùa ông vô duyên, Tây n a, pháo hoa n ì t mà

ng bên chàng, bên c H

p mê h n, mình v n ư c chàng m ng tu i. L n này u mình, vòng tay ôm l y v , và thì th m:

là 100.000 . Mình cư i: "Ti n m t giá quá anh nh , m i có lúc nào ch c n m ng 2000 ph i không anh". Chàng cư i, xoa "chúc m ng năm m i, bà xã !!!" Mình ã khóc vì h nh phúc. Ư c gì th i gian ...Sáng mùng 1... M i 8h sáng, mình còn chưa mu n chui ra kh i chăn vì t i qua i ón giao th a, qua Qu c T Giám xin ch và v Hà ông i l Bia Bà n 3h sáng. Năm nào cũng th , mình quen ón giao th a như v y r i. Th nhưng có l nh tri u t p, chàng h t ho ng g i mình d y ch nh chu nhanh chóng vì b t ch c bu i h p thì ph i. Mình m t nh m m t m làm theo yêu c u. L nh , có vi c gì vào sáng mùng 1 âu. Xu ng n t ng 1, mình là a xu ng mu n nh t. Nhưng không khí âm u cũng ng trôi.

mình hi u có i u gì không hay ang x y ra r i. C nhà im b t. Ch có chàng là cúi g m. Thôi ch t, l i chuy n gì n a ây. L ng yên trư c bài nói ang d dang và ang cao trào c a b , mình m i hi u ra r ng, vi c mình v nhà thành viên. Và mình ã gián ti p gi t chàng. Sau cơn bão y, chàng ã b âu cho ánh g c. V phòng, n m cu n tròn không ăn gì, không i n cái khác. Thương mình ăn t t niên là i ngư c l i các truy n th ng gia ình nhà chàng. B không cho phép 2 b a t t niên không có

n ngày hôm sau. Kh thân, cái ao bèo c a mình ngoài bi t ghen còn bi t d i

n a. Mình cũng s . Cũng ch vô h n ng i góc nhà ăn h t cái này

chàng mình không dám nói, ch th c lòng mình cũng bu n. Không l b m gái hay sao?

ngày t t niên thui th i 2 thân già hay sao? Không l không có quy n ăn cơm v i con

K t thúc câu chuy n c a mèo con, chú mèo ã th ng. Nó không còn s hãi n a, nó có th vư t qua hoàn c nh trư ng thành. Còn mình, n i th t v ng và s hãi b t u bao

http://PhanAnh.Tk

Page

29

trùm nhi u hơn, cái m c ngày t i m i là b t u.

có th trư ng thành ngày m t xa hơn. Và hình như, nh ng

http://PhanAnh.Tk

Page

30

T p 8: ám cư i th ng b n thân
- Ngày kia tao cư i nhé ! - Ơ, mày nói th t hay ùa th ? - Tao nói th t, tao cư i cái con bé hôm tao d n sang nhà mày y - Th t hay ùa y, sao gi m i báo tao?

- Th t mà, 11h trưa mai nhá, t i nhà văn hoá trung tâm huy n Thanh Trì - Th t y à? i, ư ng xa nó èo v tv .

- Th t, th nhé. Nh mang c th ng con trai c …………..

Cú i n tho i cúp r i mà mình v n không hi u là th t hay ùa. B n thân ? Ngày i ôn thi

y, nó cư i ư

i h c, trong cái l p c p t c sát kỳ thi, ch có mình là con gái. Trong i H c M khoa Công Ngh

l p, mình ư c b u là l p trư ng. Cũng úng thôi, Vi n hay trêu l m. Bu n cư i, d o ó mình ghét t t c . Bu i ôn thi nào cũng th , 9h t i m i tan. T Hà cũng th y có th ng cha mình cũng co giò lên ông

Thông Tin l y âu ra ph n , nh t là cách ây hơn 8 năm. Vì v y có nhi u anh chàng

p xe v Bư i, lúc nào mình

p xe i theo mình. Mình r Ngã Tư S nó cũng r , mình i p th t nhanh. V n nhà hôm nào cũng t c hơi.

t t Quan Nhân nó cũng i, mình hư ng v C u Gi y nó cũng hư ng. V y là l n nào

M t t i, ói quá, ra chơi mình i lư n l bách hoá Thanh Xuân, và xà vào quán cháo v t. V a ng i xu ng lau cái thìa, th ng cha áng ghét y ã xu t hi n. Nó cũng ăn cháo v t. Và…nó ch n ch ng i c nh mình.

http://PhanAnh.Tk

Page

31

- Bà tư ng tôi bám uôi h ? - Ơ, th là th nào ? (mình gi t mình vì s tr ng tr n c a th ng cha áng ghét) - Này, ng có tư ng b nhé, nhà tôi cũng i l i ó. Nhà tôi Xuân Thu

- Thì ai b o gì âu, ăn i r i vào l p. Mình ngư ng chín c m t vì s sai l m c a mình. Ch c m i l n nó i theo mình là nó bu n cư i l m y. Gi l i còn táo t n c p th ng v n n a ch . Th t không th ch u n i ngư i này. - Ăn xong r i, ăn sau tr ti n nhá. -Ơ - C m ơn trư c Mình nhanh nh n lau mi ng và lao v l p như m t viên cháo. M c k nó có t c. n. m c nó v i 2 bát ó, mình

ti n tr hay không, nhưng mình tr thù ư c món n

M t tháng sau Ngày nh p h c, mình há m m kinh ng c khi nó và mình h c chung m t l p. Tên trong s i m l i ch cách nhau có 3 ngư i. Hi u v i Hi n mà, v y nên ki m tra hay thi l n nào cũng d b ng i g n nhau. Tr i ơi, úng là ghét c a nào tr i trao c a n y th t.

Năm

u tiên, b n mình h c ch là nh ng môn cơ b n. Th y toán quý mình nên nghe khi mình i qua: “làm ngu th không bi t, may mà úng ư c

thư ng ư c g i lên làm bài m u. L n nào th y cũng khen k t qu , nhưng…l n nào nó cũng nói nh k t qu ”. Mình t c nó l m. Mình t c nó th t.

http://PhanAnh.Tk

Page

32

Năm th 2, có r t nhi u chuy n x y ra khi mình không bi t c nh s ng

i sinh viên gõ c a. Nhà

Hà N i, nên y v y mà trêu ngươi, l n

tr , mà ư c ư c

ký túc cũng không ư c.

mình gây ra không ít r c r i v i t t c m i th xung quanh. Thư ng như là vi c c a nó. Và…mình v i nó tr thành b n thân t lúc nào.

nào cũng là nó. Nó xông ra như anh hùng c u m nhân. Nó xông ra gi i quy t các v n

Thư ng thì nó p thì m i

n ón mình i h c, b a nào có xe máy thì cùng vi vu. B a nào có xe a m t cái. Nó kêu thà ch t ch không èo mình. Nó b o mình l n nào ăn a nào tài r nhau v nhà mình

gì cũng ăn l m, nên n ng, nó không èo n i. B a ó, l p ph i h c c ngày, trong l p cũng u o i. V y là bu i trưa c h i cùng nhóm mà, l u cá là r nh t.

làm l u cá nh u nh t, r i v trư ng h c ti p. Mùa ông mà, l u là úng nh t. Sinh viên

Lũ con trai ph n trí l y rư u c a b mình ra u ng nên l m th t thà ưa cho t i mình gi y báo h c. Kh thân, sau b a nh u, a nào ư c lau vào m t, l i dính m nên c phi

h t c . Nhà h t gi y ăn, còn v i

thay gi y ăn ang c n kh n c p i

a n y m t en lem lu c, m c t gi y báo u áng ư c ưa vào k l c Vi t Nam

môn trang i m n tư ng, hay th t. R i còn ch nhau cư i ch nh o n a ch . Th t là… Nó hét toáng lên khi mình lo ng i m t lũ l lên xe v trư ng i h c. Nó b o: “Ch

có tao m i có tư cách èo mày, tao không say t o nào !” Và mình thì tham i xe máy. H…u..ỳ..n…h…!!! Xe máy ánh m khi i qua S Thú, ch vì t c nhanh và m t em bé ch y v t qua

ư ng. Mình và nó, chìm trong cái vũng nư c Áo len tr ng và qu n bò xanh

voi tr i m i mưa hôm qua. Mùa ông.

p nh t b c a mình. Th là xong.

http://PhanAnh.Tk

Page

33

Nó thư ng không hay ng i c nh mình, nó hay ng i bàn dư i nhiên, l n nào trên ư ng i h c v , nó c nh mình. Nhưng hôm ó nó l i ng i c nh. - Sao hôm nay mày t t th ? Mình h i m a mai.

làm camera quan sát

và bình ph m thì ph i. Ch có m y anh chàng d i hơi là hay xin ng i c nh. Và t t u chê bai và bình ph m th ng cha nào ng i

- Tao th y mày ng i mà nư c t m t gh c ròng ròng ch y, nư c t áo len y. Tao s k ai dám ng i c nh mày nên tao ng i thôi. - Căm thù !!! Mình rít lên nó nghe và làm ra v chú tâm vào bài h c. Mình ghét nó th không

bi t, mình ư t và rét th này là t i nó h t. 5 phút 10 phút - Hi u ơi, tao rét quá, tao v ây, tao không ch u ư c n a.

- Tao ưa mày ra ban công hóng gió nhé. Gió m t lúc là khô thôi. - Khô sao ư c mà khô, tao ư t h t c 3 l p r i ây này. - Gi i ơi, có là gì âu, tao ư t c 5 l p nhé - R i nó còn l y tay ra hi u da tao n a. Ph i công nh n th gi i này hi m có ông àn ông nào trơ tr n như nó, thô quá th . Nhưng thì th m n th thôi thì cũng ph i i hóng gió v i nó th t. Oái oăm, càng ng trư c gió, càng rét. - Thôi, nh t quy t là tao v âu ây, rét quá, tao mà ch t là l p không k p b u cán b l p miêu t - l p

qu n bò này, l p qu n ông xuân này, l p qu n ùi này, l p qu n này n a này, và l p

http://PhanAnh.Tk

Page

34

- âu, ưa tao xem nào - V v n, mày c …… - Khoan ã !!! V y là 2 a bùng 3 ti t cu i. Dù sao cũng i m danh r i. Hôm ó gió mùa rét l m, ng ây cho bao gi khô 5 l p c a mày. Tao v ây. Căm thù…

gió c tát vào m t ngư i i xe máy như th k thù v y. Mình dành ph i cúi xu ng nép vào lưng áo nó. Hai hàm răng va vào nhau c p c p.B ng nhiên nó vòng tay ra sau c m tay mình. Nhét vào túi áo nó. Và…n m ch t tay mình mãi trong túi. Con ư ng im l ng Nó im l ng Mình im l ng Ch có cái xe máy ài Loan trùng xích là kêu như tàu ho . …………. - Này ! -H ? B ng nhiên nó phá cái kho ng l ng r i ren gi a hai suy nghĩ:”Nó ang có ý gì ây !” y nhé. a làm mình b d t ra kh i lu ng

- Tao th y mày rét quá thì m i n m tay thôi -

, thì mày có cái v gì âu mà tao ph i nghe gi i thích – Mình b c mình b t l i – Tao yên y ch . y nhé. ng có hi u l m.

nghĩ mày như em trai tao nên m i

- , tao cũng nghĩ mày là ch gái nên m i n m tay …..Kho ng không l i im l ng….

http://PhanAnh.Tk

Page

35

- Này !! - Gì ??? - Nhưng mà tao d n trư c nhé - l i là nó v i cái gi ng c n tr ng – Mày không ư c yêu tao âu y!

- Ơ, cái th ng này, mày b d hơi à ? - Mình t c khí – Tao iên à mà yêu mày. - Thì y là tao c d n trư c. d hơi !!! ó c th ng cha nào trong l p có ý a t ch c n u cái gì ó cùng ăn

Không hi u chuy n gì ang x y ra, nhưng k t nh cưa mình là nó l i bình ph m, nh ng hôm hai

nó l i lôi ra chê bai dè b u. V sau, quá áng hơn, k c nh ng anh khác hay ng i ngoài quán c a m , nó cũng li t ngư i ta vào d ng x u xa h t ch nói. Còn nó, lâu lâu l i th y èo m t cô t i nhà mình chơi, hôm sau l i h i: “Trông th nào? ?” Mình tr ũa: “Xì, dây th n kinh tình yêu c a mày b Và …l i không th y cô bé y xu t hi n n a. Năm th 3 Gia ình nó có chuy n, nó ph i b d chuy n h c hành u ng café mà thôi. - D o t t tao th y lá s c a mày cũng ư c t m m t. M ng cho mày - S tao l n n l m. Trong lá s y ngư i ta b o: năm tao 30 tu i làm ăn s l i b i, , năm tao 60 y ch . Thôi, mày i nư c ngoài cho r ng sang nh cư bên Nga v i a r nhau i ư c không t à? Th mà cũng ch n” .

gia ình. Ngày nó lên máy bay mình không ti n, ch t i hôm trư c hai

năm tao 40 tu i m i có v g g c ư c, năm tao 50 tu i m i có tí c a tu i m i làm ăn ư c. L y âu ra mà ư c.

http://PhanAnh.Tk

Page

36

- Ơ, tao nh là h nói năm mày 65 tu i s tu i thì v g p tao nhé. - Không , tao m c à? m c

i cát

i l i mà. Mày c

i i. Bao gi 65

- Tao có b o mày ch nhau , năm 2

i ngày n ng thì mang ra phơi âu. Ch b o mày và tao s

cu i con ư ng tình mà. a mình 65 tu i nhé.

C hai

a cùng cư i, nhưng không hi u sao trong lòng mình mu n khóc. Ch hi u vì án t t nghi p n a, không còn ai chi u v r mình xà vào hàng

cái gì. Còn n t m t năm n a thôi là ra trư ng r i, nhưng nó và mình s không còn ư c cùng i b o v bánh chu i trên ư ng Láng n a, không còn ai m ng mình là Hi n t t t n a. êm hôm y, café làm mình m t ng . 1h sáng, nó g i i n cho mình, hai s trư ng. Nó i, và ch ng còn ai bình ph m các chàng trai n cưa mình n a. a l i tâm

n 2h sáng. Tâm s cũng không ph i, tâm s gì mà thi nhau nói x u th y cô

Thi tho ng, nó v n g i i n v . Ch mình làm gì có ti n mà g i cho nó. B n năm sau, Vô tình nó g i v trư c ngày mình cư i m t tu n. Nó không bình lu n gì c . Ch h i: “có hoãn ư c 2 tháng l n quy t l i mu n khóc. Hai ngày trư c khi cư i, Mình và chú r tương lai lên thăm bà n i ang i u tr tai bi n m ch máu não trong vi n. Mình có k v i bà r ng:”Th ng Hi u m y hôm trư c có g i v chúc cháu h nh ch tao v không?” Mình tr l i: “Không ! cái này do ngư i nh”. Nó b o: “ , th thôi, chúc mày h nh phúc”. Cúp máy, t dưng mình

http://PhanAnh.Tk

Page

37

phúc bà .”Bà ch cư i g t g t thôi. Trư c khi v , khi chú r xu ng l y xe, bà n m l y tay mình thì th m: - Hôm hai a chúng mày r nhau i u ng café t m bi t y, lúc mày ang ch nh trang

trên gác, nó có b o v i bà r ng: Ch vì t ái m t câu nói ùa mà cháu m t h t bà ” Con ư ng v , v n o n ư ng toàn mùi bánh chu i rán, t dưng mình b t khóc. L n này, mình khóc vì hai a d hơi ngày nào n m tay nhau, không ph i ư t vì mưa cho nó ra dáng lãng m n m t tí, mà là ư t vì ngã xe máy. Hai năm sau, Nó m i mình ăn cư i nó ch trư c có 2 ngày. D o nó v nư c ư c m t năm, cũng èo cô bé ó n nhà mình. Và gi i thi u là ch gái. Không bi t trùng l p hay sao y, trư c n sư ng sùng. nó cũng b o là coi mình như ch gái mà. Mình h t ng c nhiên l i êm trư c hôm nó cư i, Tâm tr ng mình c th nào y, bu n ki u gì khó t l m. b o: - Ch c là bu n vì tham, gi ph i chia s th ng b n thân cho cô gái khác r i. - M t h n ch chia s âu mà chia s . , l y âu ra mà chia s . M t h n r i. àn bà th t ph c t p và tham

n a. Mình lên m ng và tâm s v i m t ngư i b n trong thành ph H Chí Mình, mình

Câu tr l i làm mình như b gi t ra kh i u mê. c c th t.

C m giác lúc này c như b ai móc túi cái gì th t quý giá. Tiêng ti c th nào y. Kỳ

-------------------

http://PhanAnh.Tk

Page

38

T p 9: Qua r i m ng mơ
V y là mình và chàng ã h t nh ng tháng ngày tán t nh nhau. Gi thì tính t t tính x u phơi bày ra h t r i. Bu n cư i th t, chàng t v khó ch u khi th y mình m c váy i làm và ng i c bu i v i cái game mobile m i l n sang chơi v i b v . …Lư i… Th t ra thanh niên bây gi ai ch ng lư i, không riêng gì mình, không riêng gì chàng. Sau hai tháng làm con dâu m i, m ch ng cu i cùng cũng c t l i vàng ng c: - Thôi, cô không ph i d y s m quét nhà n a âu nhé. Cô c l ch c ch làm tôi mu n ng thêm cũng khó. Tr i mùa ông th này ai mà ch u ư c. T mai tr - D !!! Cái d trư c gi y bi t ơn và t t n. Không bi t m có nh n th y cái d i làm 1 ti ng ng h thôi. ó ang ki m ch ó, mình ch d y i luôn nhé.

nhi u ti ng reo hò trong lòng mình hay không. Nhưng cũng k t

Chàng cũng lư i, ngày yêu mình thì chàng chăm l m. Mình mà làm cái gì m t mình, ch c n lư m chàng m t phát là chàng v i vàng lao ra ph m t tay ngay. Có l n sang nhà mình ăn tr c, (hí…hí…vì sang chơi m i tr c thì là gì?) th y m mình ang làm v i.” R i dư i s m t viên m t phút… hai phút….. ba phút………. Chàng ch y l i, m t tái d i, c t không còn h t máu, thì th m vào tai mình: - Em ơi, ch t d r i, anh có chuy n này mu n nói v i em. n. l i ăn cơm l i vâng ngay ch ng là ăn ng n u nư ng li n sán t i kêu “làm gì cho con

o m t i u khi n c a mình, chàng lao vào ch u r a bát như

http://PhanAnh.Tk

Page

39

- Anh không làm n t i còn b d

ra ây là gì?

Mình t ra khó ch u khi th y chàng chưa hoàn thành xong công vi c. Có m y cái bát thôi mà lư i th … - Anh….anh ….b t tay r i.

Chàng e dè chìa ngòn tay b con dao do chàng c v a c a. Mình la lên……t t nhiên, c nhà l i xúm vào, cu ng quýt băng bó. Làm như tai n n chi n tranh không b ng. T l n y tr i, m không cho chàng m i l n sang chơi làm b t kỳ vi c gì n a. Mãi v ph i làm chăng? sau, mình m i nghĩ, có th chàng c tình

Gi , khi l y nhau v r i, không còn chàng trai t i nghi p ngày nào n a. Mà th vào ó là m t ông ch ng v a lư i v a khó tính. Hai v ch ng có pha tách trà ng i u ng v i nhau thì trong u ã ph i toan tính xem ki m c gì ây k kia i r a chén sau b a ti c r i. Hay th t, úng là hôn nhân khác ngày yêu quá th . Tính chàng b a bãi, r t hay l y mà không vào ch cũ. i làm, thay cái qu n ùi

ra cũng v t luôn ra sàn nhà r i k nó

ó. Mình i theo d n d p cũng iên ti t. Th

nào cũng có ngày mình c m c m cái qu n ùi c a chàng ném ra ngoài c a s . …tình yêu th i h u chi n… Không ai yêu nhau mà không t ng m t l n i ăn ti m. àn ông thư ng là ngư i tr ti n. Không hi u sao mình cũng th , mình thích i ăn mà ch ng là ngư i tr ti n, cho dù lĩnh lương l n nào mình cũng l t s ch c a chàng, cho dù mình luôn là ngư i l a chàng i ăn ti m. - Alô, anh à, t i ngay s 9 Văn Cao nhé ! - Vi c gì th em – Chàng ngơ ngác h i – Anh trưa nay b n l m ! ôi khi không ph i vì thích ông, ngư i

món ăn ó, mà là vì thích ư c i v i nhau. Và t t nhiên, phong t c Á

http://PhanAnh.Tk

Page

40

- Vi c g p l m. Em c n anh ! Chàng h t h i lao t cơ quan v ph Văn Cao. àn ông mà, mình bi t, chàng h n bia

hơi v i lão Vân - b n n i kh - ch b n gì âu. Khi nào chàng b n th t s , thì chàng s nói vi c ó là vi c gì r i, ho c chàng nh ai ó ch y qua ch mình, ch chàng không nói chung chung như th . Nhìn cái dáng thân yêu mùi c a s c th ng này. ng ngơ ngác ngoài ư ng, trư c c a quán tìm ki m mà

thương quá. Nhưng qua khung c a kính t ng 2, làm sao chàng th y ư c ánh m t có

- Anh à, sao lâu th , g p l m r i - Ơ, em ang âu, l i vư t èn à? l i b công an tóm à ?

- Không, lên t ng 2 i anh, em s p g i món r i, - Ơ…sao em b o có vi c g p ? - Thì em ói quá em b o g p ch sao? Em ói không quan tr ng v i anh à? B a trưa th t b t ng v i chàng và th t vui v i mình. th i h u chi n mà, m i ngư i ã không còn m i l ng l i là m t l n làm m i thôi. - No quá, c m ơn em nhé ! - Anh tr ti n i r i v - Ơ…em m i anh mà… - Xì…th anh không ph i là àn ông à, ch không nhìn em âu nha - Nhưng…em l t h t c a anh r i mà. em ng lên tr ti n m i ngư i s nhìn anh ôi khi mình thích hâm nóng

tình yêu b ng cách trêu t c chàng ho c làm nh ng chuy n không ai nghĩ ra. Tình yêu ngư i kia n a. Nên m i m t b t

http://PhanAnh.Tk

Page

41

- Ki u gì ch ng còn m, em tinh quái l m, ã l t h t lương, còn o d n l u. Em c th này anh ch t y.

- Vâng, anh ch t em v n còn tr , còn nhi u cơ h i i l y ch ng n a mà. Chàng bi t thua r i, chàng ch p nh n tr ti n. Nhưng l n sau, ch c ch n không r mi n sao o ư c h t l u c a chàng. Mình mà, “ ây, ai là tư ng ?” i ăn

b ng bài cũ ư c n a. Chàng s c nh giác hơn. Nhưng mình l i càng có nhi u bài hơn,

Khà …khà….

Gi cái quán s 9 Văn Cao ã l i t m t m cư i và…nh chàng !

i ch r i, tr thành quán bia hơi, m i l n i qua ó,

http://PhanAnh.Tk

Page

42

T p 10: Nh ng bài hát chưa bao gi thu c
V y là mình ã v làm dâu nhà chàng ư c 2 tháng. Trong ó có 1 tháng là xây d ng tư cách o c. Cũng may là chưa v cái bát cái ĩa nào. Ho c nguy hi m hơn n a là h c hành, m i vi c m làm cho h t, cu i cùng g i, ch s b ngư i làm cho ai trong h hàng nhà chàng ghét. M mình b o: “mày làm m nh c ngư i. Chi u con, c ta chê con mình !” Th t t i cho m . Ngày gi ông Sau nghi nghe thông báo t t ng ch huy trung ương, mình v a m ng v a lo. M ng vì s có d p g p g h hàng nhà chàng cho g n gũi. Lo vì chưa th c s bi t các phong t c ây như th nào. Ví như sau khi cư i chàng vài ngày y, th y mình r a bát m t mình gi a tr i rét ngoài sân, chàng ra ng i c a ch . V r a xong thì chàng bê vào nhà úp bát h . V y mà chàng v a vào trong nhà m t cái, mình ang lúi húi quát sân, thì m âu ã xu t hi n, ghé vào tai mình làm mình gi t thót c tim. M thì th m: “Này, àn ông làng ông không có thói quen r a bát âu nhé. Mày ng làm cho ông b nhìn y th y mà ông y ghét y”. Trong lòng run lên b n b t, mình d m mà trong lòng t chàng úp bát giúp mình n a”. Âu y cũng là cô dâu m i thôi mà.

h a th t s t á: “có ch t cũng không dám cũng là chưa bi t v phong t c t p quán. Âu

Ti ng khoá m c a dư i t ng 1 làm mình v i vàng vung chăn lao ra kh i giư ng. L th t, n u có cu c ua xem ai tai thính nh t ch c ch n mình s tham gia nh t m t. Th t dành gi i a ng y, bình thư ng th i con gái, mình ng nhi u, nhưng cũng là

thính l m. Mình t hào vì i u này, b i l nh ng thính mà nhi u khi m i ngư i c tư ng mình ng , em nói x u mình th t l c. Hè, hè, nghe th y h t, có lúc còn b t bình, nh vùng d y cãi l i, nhưng l i thôi vì n u làm như th l n sau m i ngư i s c nh giác. Nói x u mình nhi u nh t luôn là b . Còn m thì c ra s c bênh v c. Có lúc th y ghét b , b chê mình th sao còn nuôi mình làm gì !!! -M cho con i ch cùng m nhé, con s xách cho m n ng !

http://PhanAnh.Tk

Page

43

- i âu mà i. Không khi n âu. Cô nhi u chuy n R im bàn.

nhà i. Tôi i v i gì Vinh. Chúng tôi i còn

i v i ti ng óng c ng cành c ch. B l i sau lưng là cái m t mình ng n tũn ng c a, t n ng n,

ng t n ng n ngoài c a chính. Mùa ông 2006 ư c nhà nư c và chính ph công nh n là mùa ông rét, v y mà mình m c cái áo len phong phanh, dám ch y theo m . 20 phút sau… - Anh ơi, n m… d ch vào …cho …em n m… v i - Sao l i rét th , không ch u m c cho vào trong giư ng v a nói) - V…â…ng (mình l p c p trong ti ng run rét tr l i) - Mà tư ng em i ch v i m ? - M không cho em i, m b o m Chàng l i ng i v i dì Vinh vì có chuy n ph i bàn. m r i i âu thì i (Chàng cáu k nh v a d ch t n tò, ngơ ngác, vào lúc 6h sáng, không dám quay tr l i phòng ng , mà cũng không

n n i au c a mình, làm gi ng thu t l i c a con bé t i nghi p trong

mình có v méo i ôi chút. Chàng cư i, quay l i véo má v mà an i: -M và gì sáng nào ch ng i ch v i nhau. Các bà y còn ph i bàn xem chi u nay ánh con gì y mà. 7h sáng là gi tính xem nguyên nhân vì sao hôm qua v ch n l . Còn 3h chi u là gi tính xem hôm nay l ch n sao ây. Em hi u chưa? Thôi, gì. Ng úng là i !!! àn ông vô tâm, ng th nào ư c mà ng . Hay nói chính xác hơn là không ành n m trong chăn, chăm chú l ng nghe xem ng bu n làm

dám ng . Mình cũng r a m t r i mà.

ti ng c ng bao gi l i l ch c nh, m v và…mình l i lao xu ng ph giúp chuy n b p núc. N m im….l ng nghe… mùa xuân v !!!

http://PhanAnh.Tk

Page

44

…. C tư ng ây s là d p m và h hàng thán ph c tài n u nư ng c a mình. M i ngày

nhà, m i ngày có c bàn hay h i h p, mình v n ư c làm b p trư ng. Nhà mình ông bà n i toàn các chú, các chú l i toàn con trai. Th là mình v n luôn ch u trách nhi m i ch và n u nư ng mà. Có m y Gì b o: -Mày xem bóc t i thì bóc, n u không thì nh t rau s ng thôi. Bi t gì mà làm. -V…â..n..g ! M b o: -Thôi, thôi, cô i ch khác cho kh i vư ng chân -V…â..n..g ! T dưng, ch lu n qu n như m t a tr lên ba… a em h lon ton giúp s c, vui ơi là vui. Nhưng….

H t vi c v t, h t nh ng vi c ư c phép làm, mình m t m i bò lên t ng ba ng i cho bu n. dư i b p, ti ng m và các gì b o nhau v n còn rõ:

-Mày cho nó làm làm gì ? Nó con m t thì bi t làm cái gì mà làm. quét cái nhà còn ch ng s ch n a là. -Thì em có nó làm âu. Tôm ch em mình mua trăm nghìn m t cân, ai dám ưa cho

nó ch bi n, nh nh n ói c nhà thì sao? …. Ti ng cư i dư i b p làm mình chán không bu n xu ng nhà n a. Chui vào chăn l ng nghe ti p. L c lõng… ….

http://PhanAnh.Tk

Page

45

B a t t p nhân d p d ông cu i cùng cũng xong. H hàng nhà chàng th t ông, bi t là áng i ngũ tu i teen. Nhưng khi b a ăn k t thúc, ra v s m s a ho c a nào cũng có

c

lý do chính

ư c mi n d n r a. Tr i mua ông t i s m. M t cái lo i. Và….1 cô dâu m i v nhà

sân ng n ngang như chi n trư ng. 6 mâm bát ĩa ch ng. Nh l i khi còn

nhà, m i l n r a bát, m y ch em xúm vào, v a cư i ùa v a

chuy n làm công vi c m i nhanh làm sao. Gi …ch còn mình mình. Nào…v a hát v a làm thôi…. Hát nh ng bài hát ã thu c. …. Hát nh ng bài hát hơi hơi thu c. ….. Ch t m t, m t mình cô dâu lúi húi ngoài sân, l ng nghe ti ng cư i trò chuy n c a già tr lão u trong nhà mà tu i quá. Hi n ơi, c lên nào ! ….. Hát nh ng bài hát d o i m u giáo v n hát. ….. Hát nh ng bài hát chưa thu c. …. Ui cha, sao 6 mâm bát l i nhi u th này…! …. Ư .. giai i u c a nh ng bài hát không thu c tí nào.

http://PhanAnh.Tk

Page

46

Cu i cùng, Cu c chi n, Cũng, K t thúc. ôi bàn tay Ch toàn lư t trên bàn phím Gi .. Tê c ng, … Thôi nào, au,…không co du i ư c. ng tu i thân mà khóc ây. Có gì thì lao lên phòng óng c a sau. Hay y. R i mai c làng l i em chuy n

hôm nào v k cho m

m an i v v . Thôi nào, l y ch ng thì ph i khác ch , ai

h u mà òi sư ng. Thôi nào, m i ngư i cư i cho này ra mà cư i. Thôi nào,…thôi nào…. T d dành mình V y mà

Úp xong ám n i trong b p, mình v n a nư c m t không sao c m l i ư c. Nh ng gi t nư c m t vô lý không có tí âm thanh s t s t. Nó trào ra, lăn v ng tr m trên m t, b g t v i i, và …khô d n trong ti ng cư i nói c a nh ng h hàng mà mình còn chưa bi t h t tên. --------------------

http://PhanAnh.Tk

Page

47

T p 11: Ti n
Con trai c l y v , m công b : “Toàn b c trong căn phòng này không có trong k con!”. c a

trí nh c a chúng tôi âu nhé !” và chàng hi n lành cư i cư i: “M c

Hôm y có m t mình, sang chơi mà, trong lòng hoang mang bi t bao nhiêu. Tr i ơi, có nên l y chàng hay không ây ? M chàng khi p th cơ mà ? Còn chàng, cái b n tôi ây sao ? Li u có an toàn cho tôi g i g m n t cu c i còn l i c a mình không ây

? Chưa bi t ch ng m t ngày nào ó chàng nghe m , d t mình ra kh i nhà cũng nên ! …………Nhưng thôi, ch c m ch ng tương l i nói v y thôi ch trong lòng ch ng ác ý gì. Thôi, b qua và ti p t c yêu chàng nào !!! V y là 2 năm yêu nhau, ngoài tình yêu, còn có con l n mình và chàng l i trích n a ti n lương b l n. m ch ng ch ng cho n i m t cái…..giư ng. Cu c s ng, ch ng bao gi có ti t toàn màu h ng. Cũng ch ng bao gi có ti t toàn màu en c . Nó là s t ng hoà c a loang l bi t cơ man nhiêu là màu. Có l vì th mà tình yêu sau ngày vu quy, nó b t Trút b b váy cư i u loang l . t làm ch ng. C h t tháng,

s m n i th t cho phòng cư i. V a

m ng, v a h nh phúc, nhưng b n thân mình, còn thêm m t c m xúc n a: tu i thân! B

p l ng l y là ch ….nghèo. Toàn b ti n m ng m c m c . Ch bi t h hàng hay

cho chàng v n v n hai tri u. M cũng ch ng ưa danh sách cho

b n bè m ng bao nhiêu. Chuy n ương nhiên, sau này còn i m ng ngư i ta cho ph i o. M b o:”Ai cũng m ng như nhau, danh sách cái gì mà danh sách?”.

Ch ng còn nh ng bu i r nhau i u ng cà phê hay i ăn

nh ng quán quen. D o ó :

có lúc sĩ lên mình òi tr ti n. Oai th t ! D o y, mình h i: “sau này l y nhau thi tho ng anh có r em i ăn ti m cho hâm nóng tình yêu không ? ” Chàng g t l y g t

http://PhanAnh.Tk

Page

48

“ ương nhiên r i !” Còn bây gi , có tiêu pha gì thì là ti n c a hai ch t. Bây gi ph i t nuôi m m r i. Còn ph i nghĩ

a thôi. Quá tay là

n chuy n ky cóp n a. ng t nh : L p

L y nhau v , tay tr ng. Chưa k còn n v ch ng khoán. Hai trái tim nhà tranh ư c. C g ng lên ! Nh hôm l i m t chàng r rê: - i tu n trăng m t em nhé ! -Ti n âu mà i ? -Có hai tri u ây này (chàng v túi m p)

nghi p thôi. Dành d m ư c chút ít ã r i m i sinh em bé. Không th s ng trong căn

-Ôi tr i, hai tri u thì i vòng quanh H Tây h anh ? Hay sang Gia Lâm, thuê cái nhà ngh , t t trong ó m y ngày r i v ? y. anh tính xem nào, n u sang Gia Lâm, c ăn c ch c ư c

, ý c a em hay

…..g n tu n ! -Cái gì….? (Mình hét lên khi b chàng bơm vá vào câu châm bi m) -Hí……..Hí……….. -Anh làm th th t em p ch t, ăn th t, ph n còn l i cho lên nóc t , bày hoa qu y!

- , anh ùa, anh ùa. Nhưng s ti n ít i ó i ch nào t m như Hà Tây là ư c mà. i 3 ngày thôi. - ………. ………..mà thôi anh . Mình ang không có ti n, anh còn ph i tr n n a. Không i cũng ch ng sao âu anh . Có l tiêu ti n mà trong lòng c nghĩ ti n cũng không vui âu. S ti n v n chưa h t phép, em s y anh n ki m tr n anh Vân i. Còn em, tu n này em

nhà v i b m cho thân m t. Cơm nư c cho gia ình. R i

sau này, chúng mình có ti n, chúng mình i sau.

http://PhanAnh.Tk

Page

49

-Em vi c gì ph i th ? -Thôi, em ư c mà. Chàng không nói gì, cũng ch ng d dành gì mình n a. Chàng quay m t i, ng i m t xó, cúi m t xu ng , và…………chăm chú chơi i n t trong i n tho i di chàng. Mình cũng không nói gì, l ng l ra m t c a nh ng có mây cao nh t, -------------------Tháng ã u tiên… ng d a c a s , trong u mênh mang mong n ng c a dành tu n trăng m t n khi nào chúng mình b t khó khăn hơn cũng

ngày mà mình b o chàng là s b t khó khăn hơn, r i ôi khi ý nghĩ v nh ng l ch trăng a b n xen ngang s mênh mang c a mình. Mình ngư c nhìn lên ch nhìn, mà……..cũng nư c m t ang ng n y trào ra.

n lúc ph i óng ti n ăn cho m ch ng r i. Ch ng bi t ph i óng bao nhiêu. H i

các ch trong công ty, m i bà m t ý. Kinh t m i nhà m t khác nên cái kho n t nh y m i ngư i m t ý riêng thôi. B n con gái chưa ch ng, ương nhiên nó cũng như mình d on . i làm có bao nhiêu thì p vào thân. Bi u b m ư c bao nhiêu thì bi u. Có h i chúng nó, chúng nó bi t tr l i mình ra sao. -Tao b o này, v ch ng mày nghèo, l i ch ăn có m t b a v có tí thì i ng . Tính ra có m y ti ng nhà. Ch c m i nhà, l i i làm c ngày, t i a năm trăm ! ư c kho n ti n i n,

-Mà có khi chúng nó còn ch ng bu n b t èn y ch , gi m tr ba trăm thôi em ! - , a nào da en là u ng i b t èn c !

-Ha….ha….ha……

http://PhanAnh.Tk

Page

50

M y bà ch t b c luôn bi n m i câu chuy n v m t v n hi u. T dưng, c h i ng c v n cư i ha h vì v n

mà ……t t c chúng ta

u

không th p èn.

-Th th p èn ng thì n p bao nhiêu các bà ơi? Các bà b y b quá, chúng nó còn l y ch ng ch .

cho m y

a kia

-Ôi tr i, b n này bây gi khôn l m, không t như chúng tao ngày xưa âu -Ha…….ha……ha……….. Sau 2 ngày tham kh o ý ki n b n bè, cô gì chú bác… -Anh ưa ti n cho m nhé ! -Thôi, em ưa i -Anh bu n cư i nh , anh là con trai m cơ mà. Em ng i l m. Sao vi c gì anh u n cho em th . ng n ti n

-Em ưa i. (Chàng kéo dài gi ng ra i u khó ch u. Chàng v n luôn là th , cái gì ng i là tr n ti t. u !)

Nói r i chàng bi n m t. Ch i b trách nhi m v g i ti n ăn. Chàng v n t như th . T ngày l y chàng, chưa th y chàng che tr gì cho mình c . Chàng c m c mình trư c m i cơn gió m i. Nh ng cơn gió mà dù m nh hay nh cũng khi n mình cho ng v ng, lơ quơ không bi t b u víu vào âu. Vì có cái mái che là chàng thì ch y m t tiêu r i. Thôi ch t, th nh sau này có bão thì sao? Không l , mình v n ch có m t mình thôi sao? Th t thò mãi c a b p, ch khi m ngư c m c nhìn lên, mình m i dám bư c vào. L n nhà là Lý Thông cư i nói tưng

th t, cái d o còn g i b ng bác y, sao t nhiên th .

b ng, chuy n trò b l nghe ch ng vui tươi. R i còn vào b p n u h con b n cái gì

http://PhanAnh.Tk

Page

51

cũng ra dáng n a ch . V y mà v làm dâu ư c m t th i gian r i, cũng s , nhìn th y m ch ng cũng s . Căng th ng vô cùng.

ng

c ab p

-M , - , cô i lên nhà i, xu ng ây làm gì ? -M ơi, Tháng này v ch ng con m i cư i, chưa có nhi u. Anh H u l i còn lo ti n làm ăn n a, nên ……….(ng p ng ng không n i, mình cư i tr ). Con bi t là b m v t v vì chúng con, nên áng l chúng con ph i óng góp nhi u hơn…. M ng ng m t lên nhìn mình ch m ch m làm mình b i r i. M l ng nghe xem con bé rư m rà này nói nh ng gì. Mình căng th ng ! Có l nh ng l n t p thuy t trình cho bu i h i th o ho c không ng l p gi ng cho các khoá ào t o nhân viên m i công ty cũng n n i như th này. Cơ mà ch ng l t t ài ngay lúc này à ? L i ti p t c lí nhí

bài nói d dang thôi: -Nhưng thôi, ch c bây gi còn thi u bao nhiêu thì b m cho b n con. R i sau này… -Thôi ư c r i, n p ti n ăn ch gì ? -D ………….ơ………….vâng. Bài di n văn còn chưa nói h t. Bao nhiêu s chu n b còn chưa th hi n, y v y mà m ã hi u ý mà c t ngang s run r y c a mình. S c t ngang y làm mình im t t mà còn ngơ ngác. Ch ng bi t ph i nói ti p cái gì cho m nghe. Thôi ch t, quên s ch nh ng gì mình còn chưa nói, mình ng i ngùng ưa m cu n ti n g p làm 4 ang d u trong tay. M ơi, may mà m hi u ý ! *** L n ưa ti n tháng sau…

http://PhanAnh.Tk

Page

52

Mình ã thành ma cũ. c m ơi là tình c m: -M ,m …. -Gì th ?

lo l ng và trơ hơn nhi u. N p cho m g p rư i l n trư c, có

l vì th mà t tin lên không ? Ch ng có bài di n văn nào c , ng n g n mà sao tình

-Ti n v …….ti n v …m ơi ! , ti n v ….ti n v . May quá, d o này tao thua h t c ti n. Th này là ư c r i ! úng lúc. M thì v n vui như m i khi. Cu c

Mình h hê sau khi chuy n kho n cho m s ng mà, r i s thích ng h t thôi.

http://PhanAnh.Tk

Page

53

T p 12: T t
Hai tháng sau… M ch y huỳnh hu ch lên gác 3 y gi n d :

-Cái v bao bì băng v sinh trong thùng rác là c a mày à? -Ơ….d ….vâ…n..g ! Nhưng nó ch là cái v túi thôi l im ) -Tao không nói chuy n y, t c là mày v n chưa có gì h ? -Ơ -Tao l i c tư ng mày …Ôi gi i ơi ! o n th dài ngao ngán, m không d u n i n i th t v ng và gi n d trong ánh m t nhìn mình. Còn cô dâu bé nh , v a s l i v a lo! M cũng như bao bà m thương con khác, mong có cháu cho vui c a vui nhà. Các bà cùng h i “hai s cu i” c a m bà nào cũng có cháu h t r i. Ch có m là v t v nuôi các con ăn h c, r i n năm 32 tu i, anh con trư ng m i nh p nh nh i l y v . M u, ã bi t hét lên: a khác thì không mong sao ư c. T i nào cũng v y, vào lúc ti ng nh c “s s ca” trên ti vi r n rã, là các bà b các cháu t t p. Có cô bé Chích Bông m i hai tu i “k t ….k t…” và ch p ch ng i tìm s cho bà chép k t qu . Còn nh ng nào c . Ch c m cũng bu n. D nh tích cóp ã r i m i sinh em bé b d p t t th ng th ng khi có m t hôm mình i b gi ng làng. M i ngư i c h i chuy n, r i có ngư i u tranh khai thác, mình cũng hi u nguyên nhân. ? (Mình lo s và ngơ ngác tr

nh y tưng tưng theo nh c. M ng i ó, ch có m t mình, nách không mang theo cháu

làm v s m la cà buôn chuy n c . Cu i cùng, sau ti ng -Này, em nói nh .. -H …h ….cái gì mà bí m t th ng h

nhìn mình v i ánh m t thương c m, có ngư i l i còn v vai an i. Ch hi u ra làm sao

http://PhanAnh.Tk

Page

54

Mình hí h ng l m, cô em h ch ng t ra thân thi n bá vai bá c mình chu n b l bí m t gì ây. Chuy n bí m t, nói th t, ph n nào cũng mu n nghe. M t trăm ngư i ph n , thì có n m t trăm l m t ngư i thích th m thì. Nhưng…m y ai gi ư c bí m t.

-M y hôm trư c y, m ch ng i ây nói chuy n này… - …. … -M ch k v i các bà ….ha….ha… Ơ hay, sao l i th ? Mình không th t ra câu y, nhưng trong lòng b ng ch t d th t lên câu y. Cái m t h ng kh i ón ch câu chuy n b tưng h ng trong nháy m t. Trong ti ng cư i ha…ha y, mình bi t, cô em h ch bu n cư i các c già thôi. Nhưng…t dưng…mình….th y b t n thương. ây v ch nhi u l m. Bu i cư i, bà còn b o là ch b t t y

M v n v y, , ai ch ng v y. Nhưng sao m n nói mình th ch . B n thân mình còn không bi t mình có t t hay không mà. *** -Ha…ha….ha… -Sao anh l i cư i? nh càng cư i, em càng bu n l m. -Tr i , em c như cây x u h y. úng là …. áng ghét. G t tay chàng ra, mình ch ng

Nói r i chàng dí vào trán mình cái ngón tr

bu n k chuy n cho chàng n a. K chuy n cho chàng nghe mà chàng làm như mình k chuy n cư i y. Chàng không bênh mình gì c .

http://PhanAnh.Tk

Page

55

-Anh bi t tình hình chúng mình r i à?

y. Không l m nói v y mà anh l i ch gi u em

-Úi gi i, Hi n t t, ha….ha…..Hi n t t !!! -Im i, t i. Có anh t t thì có. Trông c như con cò hương th kia, t t là cái ch c. ch !

-Này, quên i nhé, ây là nhà vô

Nói r i chàng g ng ôi b p tay như cái c ng cò lên mà g ng. Cái m t cư i toe toét l hàm răng kh p kha kh p kh nh. Càng nhìn càng b c. -Này anh, g ng v a thôi k o t gân, lăn ùng ra y thì ch t y. Mai c làng ông

này l i kháo nhau là H u v a t t v a b Chàng không ra v nhà vô mình, ném vào s t rác. -Thôi, anh quy t

t gân b p tay. Th t t i.

ch n a, l ng l ng lao ra giá sách, c m l y v thu c c a

nh r i, chúng mình s sinh em bé. y

-Anh có nuôi n i em không? Lương em th p l p -Nuôi ư c. -Anh có d -Ngon lành !

ư c con m i khi nó khóc êm không ?

-Anh có bi t sinh em bé ph i chu n b c n th n l m không ? -K , n âu tính n ó. con gái không ? Mà không khéo em con gái, m l i l y lá chu i

-Anh có s em

lót tay u i em i cũng nên. -Con nào cũng ư c. - iêu

http://PhanAnh.Tk

Page

56

-H ….h ……….. Th là chàng v t h n v thu c c a mình i r i. Phí th t, m i u ng có 10 ngày. Chàng b y b th t ! --------------------

http://PhanAnh.Tk

Page

57

T p 13: H u chi n
Ngày ác m ng cu i cùng cũng qua i. N ng n và th t v ng nhi u như cơn mưa trái mùa c a bu i sáng hôm sau. Mưa t m tã, mưa n ng h t. Mình không i làm n a, hai cái m t sưng húp làm mình ng i xu t hi n trư c m i ngư i. L i trăm nghìn câu h i c a ng nghi p, c a ngư i i ư ng và c a b n bè quan tâm. Nhưng mình s hãi n u ph i nhà, mình c m th y l nh R i nhiên không th nu t trôi. V ns p ra xe, l ng l , m ch y theo mình nói nh : i, ng có chào ông y y nhé. Ra ngõ cũng không ư c n t n xương s ng khi chàng i mình còn l i m t mình. n b a cơm, s ph i làm sao ? Nh n thì mình không nh n ư c r i, còn ăn ? T t

-Này, mày i thì mày c chào ai h t. Nghe rõ chưa.

Mình im l ng, không ph i vì láo, mà là không bi t vâng hay ph n nhưng sao l i quái quy t

i. B m d y , mình v n n r m,

n th . Ch ng bi t có nên nghe hay không? S p xong ng h n. B

nh chào b m th t to r i i. Thôi k , c coi như mình cãi l i m v y. Không óng c a phòng

khí u ám l ng im s n t bu i sáng b ng s ng làng,

m nhìn theo khó ch u. K , dù sao mình v n c chào. Tí n a, ra ngõ, mình chào c xem b m s ng ư c v i mình bao lâu. ang s n chán i ây, gi th nào cũng ư c. … -M ơi! ó là t t c câu chuy n hôm qua y. Lúc trên tr n phơi qu n áo, con ch

mu n ch y ngay v

ây thôi. Con mu n i ngay l p t c, b h t, không mang theo gì

cũng ư c. Con g i m nhi u l m ch ng bi t m có c m th y gì không? - , m cũng không ng con l i ra nông n i y. Sao ông bà y l i gh th nh ? Lúc sang xin cư i, b o v i m là thương con nh t, quý con nh t là gì. L n nào sang chơi, cũng b o gia ình lao không ng ng nên quý con ngư i l m cơ mà. V y mà như th sao? M ây? Kh thân con gái c a m . y. Lúc y con không v

http://PhanAnh.Tk

Page

58

M ôm l y mình

y xót xa. Cái m t m v n ã kh kh nay trông càng t i. M xoa ây m i bình yên làm sao. i, t dưng con ch t nghĩ: con ư c i thì d , i u, thì b

u mình trong lòng như lúc mình còn bé. Ôi, -Vâng, m bi t không, ngay lúc con phát bi u ng gi y

cư i xin àng hoàng, có 7 cái xích lô l ng vàng ón rư c. Ngày cư i, h hàng hai bên th , v y mà con l i ra i trong êm t i l ng l th này sao? n khi anh H u sang ón con v , xin l i nhưng tr v m i khó. Li u

m ch ng con có quên ư c ngày con b r i g p l i nhau bi t nói gì cho l i thôi m .

i hay không ? Ngư i ta b o ph i tu 10 ki p,

n ki p th 10 m i ư c duyên v ch ng v i nhau, con cũng âu n b l i anh H u, sư ng sùng? Nên con ch bi t ôm m t khóc mà

Mình v a xình x ch khóc v a k cho m nghe cơn ác m ng ó. B n năng vô th c, d t xe ra ngõ t cái tay ch nh l i v v i ng sinh thành. Ùa vào lòng m r i khóc. M cũng xót xa, t ng n p nhăn n ng trĩu l i. M cho r ng ó là l i c a m , vì chính m ra s c mi t th t t c các chàng trai khác mà d mình l y cái ao bèo. - , con nghĩ ư c th thì m yên tâm r i. Thôi, nín i. Trưa nay ăn cơm v i m nhé. Thích ăn gì m n u ? Canh cua nhé ! G t nư c m t, mình cư i méo mó trong lòng m . Tr i ơi, sao nó m bù êm qua l nh quá. … Bu i chi u, mình i làm như bình thư ng. V t thương c a con voi còi ã lành l i sau nhi u ch p vá c a s an i. Tính mình hay quên, m i lao vào công vi c và nh ng tán láo c a ng nghi p l i làm mình l y l i cân b ng nhanh chóng. Mình ch s 5h chi u thôi. S v l i cánh c ng xanh y. … -Sao hôm nay em i làm v mu n th ? n l kỳ. Ch ng

http://PhanAnh.Tk

Page

59

-Vâng, em nhi u vi c, làm n t m i ư c v . B n thi t k c n -Có th t không ? (Chàng nhìn mình tinh quái) -Th t ! Anh không tin, anh bi t em mà. -Mà th y, (mình y.

n 4 phương án.

i gi ng b t bình), anh bi t nguyên nhân mà còn h i à. M i

chuy n là t anh c

-Sao l i là anh ? (Chàng m to m t ra v ngây ngô) -Anh n em m t mình phòng khách. Tr i ánh còn tránh mi ng ăn. Th mà em ây, ch có anh là ngư i thân duy nh t. Em bơ vơ trơ i x v i em th

không có m t ai che tr . Em v không ?

tr i khi anh làm b n v i ti vi và c c s a chua. Anh có c n ph i

-À, ùi, (chàng xu xòa) em ch p nh t lâu th . Em b o anh bi t bênh em th nào ? Càng làm căng th ng trong nhà ra thôi. -Em không b o bênh em. Em cũng s anh ph i có ý ng gi a b m v i em. Và em không

nh y. Nhưng ít nh t anh cũng ph i gi i thoát cho em ch ?

-Gi i thoát ? -Vâng, em ch c n anh ra v cáu l m, b c l m. Anh xông vào m ng em. R i quay ra b o b m c bình tĩnh, ng b n tâm mà h i s c kh e, con gi y v con. R i anh óng c a phòng l i, lôi x nh x ch em lên phòng ra v như s p ánh em n nơi y.

em thì ư c gi i thoát, còn b m thì ư c h hê. Có ph i hơn không ? -Ui gi i, ai mà nghĩ ư c như em ? Chàng ch cư i r i lôi i n tho i ra chơi i n t . Hình như chàng không ti p thu ý tư ng m i c a mình. Bao gi hãng NOKIA m gi i thư ng cho nh ng ngư i àn ông nào dành c cu c i c ng hi n cho s nghi p game mobile thì ch c chàng ư c cúp

http://PhanAnh.Tk

Page

60

vàng danh d ngay l p t c. B c l m, mình m máy tính vi c d dang s tr thù. … -Hi n ơi ! Ti ng hét

c tin t c r i làm n t công

công ty. Hôm nay mình l i làm vi c khuya. K cho chàng cư i, mình

nhà t m th t thanh làm mình m t nh m m t m l m c m bò gi y. Hôm

qua, mình 2h sáng m i i ng . Còn chàng, cái ao bèo vô tâm, con ngư i áng b tr thù và tr ng ph t, chàng ang kinh hãi trư c gương v i b râu mèo b ng bút bi ư c v c n th n kh p má và mũi. Kỳ c mãi không h t, ch m . K chàng, Hi n ! -------------------sàn ch ng khoán hôm nay thiên h ư c bi t th nào là s tr ng ph t c a

http://PhanAnh.Tk

Page

61

T p 14 & 15 : M
Không bi t m i cư i tít m t. i m v t v , chưa khi nào, chưa l n nào th y m Cô gái quê l n lên c y lúa ac n ư c bình yên. a con trên i có ai gi ng mình không, ch mình t bé ã thích ng i

mùi m hôi c a m . M i l n ng , g i tay m , hay rúc nách m , c hít hít ng i ng i, r i

cái vùng thu n ch t c y lúa m t n ng hai sương. Năm anh ch em, u làng, cũng ph i c m kéo

m không ph i là l n nh t, nhưng l i chăm ch nh t. B em ch o c xương hông, i y hai bên b p, mang cơm cho b ngoài h c ngh c t tóc. Ch ng có gì là không làm. Nhưng m v n xinh l m l m. Dì k : -M mày ch t bóp t trong máu. Cóp ti n mua ư c con chó con, nuôi ư c cho nó l n thì b và anh trai mang ra th t. M mày khóc. C nhà b o: cũng ăn mà, khóc cái gì ? Th là m nh n. Bà ngo i mua cho ba ch em gái ba t m mía, hai dì ăn h t, mình m mày dành d m c t i. M y ngày sau mía m c m m, không ăn ư c n a, m mày nh n. ib i, n khi ư c ngh phép, v n u huy n, ng khóc vì không bi t ư ng c, m t v nhà. C i ch quanh qu n trong cái làng bé con con bên b sông nư c

năm ch m t vài l n ư c lên xã, nên c l sĩ vô cùng. R i m chuy n ngành, i h c trung c p Thương Nghi p Bách Hoá Hà N i. Còn các dì ch ng ph i i b quên mình, ch ng ph i ph n u ra làm th kho cho công ty

i, ch ng ph i hô hào vì nhân dân

ư c nhi u b ng khen, nhưng bà nào cũng làm

m t chân to trong toà án và sư ph m. Khi các dì m i ngư i có hai cái nhà. M v n chui ra chui vào cái nhà l p gi y d u. Âu cũng là cái s . Ai b o vì nhân dân quên mình ! M g pb , khi ng và là ng ý l y b v i tình thương nhi u hơn là tình yêu. Vì b a con b kỳ th trong gia ình. Lúc y, m p. m y u, i kh p

ã ba mươi hai tu i. Nhưng

nhìn m , ai cũng tư ng m ch m i hai nhăm. M tr và xinh

Ngày nhà trai t Hà N i v quê xin cư i, các bá quan văn võ thi nhau thách cư i. quê là th , nh t là m l i l y ư c m t …….anh Hà N i, con ông to.

http://PhanAnh.Tk

Page

62

- M t trăm thúng bánh nư ng, m t trăm thúng bánh d o, mư i cân chè ngon… - Thôi, nhà bác không ph i k ra n a âu. Nhà chúng em cũng ch là b nhi u th thì âu. Ch có cân chè Thái Nguyên v i tút thu c hôm t i ăn h i em cho cháu mang t i. ng d y xin phép ra v . Lúc y, ông n i mình là v trư ng v 1 b u v y. Ch ng i. G ch ng cho cô con gái u tiên ch ng bi t i, không có

i n Biên thôi, bác nh t trí

Nói r i bà n i

Công Nghi p Nh . Bà ngo i thì hi n lành, các quân sư nói sao thì g t m t r i, hai anh con trai l n thì i b thôi. M cu i tu n v làng, nghe tin thì u t quá, lên ngay Hà N i

âu mà l n. Nhưng nghe th y bà n i mình nói th cũng bi t t ái. T ái gi u trong lòng

tìm cho ư c con ngư i

nhu như c y, con ngư i ph b c y. Nhưng r i ông bà n i l i d dành. Và loanh quanh v n d m ph i …b . Y như mình, loanh quanh th nào v n d m ph i ngư i vô tâm như…chàng. Sinh mình ra trong cơn khó. au ba ngày mà không ư c. n khi nh y , b

bi t tin m xong r i thì ch y tít v nhà báo tin, b m c m v a au v a ói, v a l loi trong b nh vi n. Ông bà n i th y b o con gái, gi ng ông n i như úc m ng l m, ăn quê lên chơi, v i vàng i, cơm xong b o nhau mai vào thăm. Ch có m i ông c u c a b ch ng bao gi quên.” … H t c p m t, mình k v i m : - các b n cùng l p c trêu qu n áo con m c. Con ch ng m c qu n áo m khâu n a âu. M mua cho con b qu n áo m i i. M cư i hi n t nhìn mình thì th m:

p xe m y cây s tìm mua cho m bát ph . M k : “m mang ơn c u y su t

http://PhanAnh.Tk

Page

63

- Con ch u khó m c l i qu n áo c a các cô các chú, m s khâu l n, m s cho con ăn di n nh t cái khu t p th này . Nói r i m l i ng i chăm chú khâu cho mình cái váy Ngày khai trư ng, c trư ng m c ng ph c.

p hơn. Bao gi con

ng ph c áo tr ng váy xanh

p ơi là

p. Ch có

riêng mình m c cái áo tr ng cháo lòng và váy xanh màu b - Em không óng ti n mua thi ua. ng ph c à ? V y

i. Cô giáo nói:

ng cu i hàng nhé, k o l p m t i m

V nhà nư c m t ng n nư c m t dài, ch có m là hi u. M mua mi ng u . M b o:

n bù cho con gái

- B a nào th y có mi ng v i nào gi ng c a các b n, m l i khâu cho con cái váy khác. Còn áo tr ng, các con hay ngh ch b n, … Năm mình h c cu i c p hai, m v hưu non. B v m t s c. Ch ng còn bi t s ng ki u gì. B không có ý nh i tìm vi c làm. B m c thùng g o bao gi vơi bao gi y. Gi u t m n i quy n luy n, m lên M c Châu i làm giúp vi c cho anh trai c . Ba năm sau m i v . Nh ng năm tháng y, mình s p thành m t cô gái. Không còn chơi trò may qu n áo cho búp bê n a mà b t Nh ng bi n i u tiên trong u bi t soi gương t t hai bím tóc th t g n gàng. i khi n mình h t ho ng. T m t hình ch nh t tr ng nào ch ng gi ng nhau.

thành hình cái l hoa, t m t nhúm cau tr thành c b , t m t …..tr thành….., t m t…..tr thành... H c sinh ngày y t l m. Mình m t chi c dép do i l i H Tây còn không có m này ?” bên, mà cũng không có ai áng tin tư ng ng khóc cơ mà.

Mình chưa nghĩ ra nh ng b a cơm no b ng hai b con là ti n c a m . Mình ch bi t mà h i: “T i sao con th

http://PhanAnh.Tk

Page

64

Mình ch bi t nhìn tr m b n gái cùng l p thư: “M b rơi con, con ghét m ”. Cho

b t chư c. Trong lòng t dưng l i gi n m

n vô cùng. Nh ng b c thư mình vi t cho m , ngày càng gi n d i. Mình hét lên trong

n khi mình cũng có m t em bé c a riêng mình, b ng nh l i ngày y, ch t gi t n ng n nào. ã th y m n m

mình, không bi t lúc y nư c m t m nhi u

Hai năm sau, úng ngày mùng m t tháng mư i m t, i h c v ch cho t ái mà ch còn ch cho nh nhung.

giư ng, mình m ng r ch y t i ôm l y c m . Th i gian xa cách quá nên không còn

- M , m v ! M ơi, m v t lúc nào th ? Sao m bi t hôm nay mà v . M ơi, m say xe à? sao l i n m m t m i th ? - Hôm nay á ? - M lơ ãng h i l i - Hôm nay là ngày gì ? - Hôm nay là sinh nh t nó - B g t – - M , th không ph i hôm nay m v vì sinh nh t bư c sang tu i mư i tám c a con ư ? M , m n quên sinh nh t c a con ? , m quên m t. - m m t m i tr l i r i n m quay m t vào trong tư ng. a con thi u m t. Ngư i

Tr i ơi, s r ng r , ánh m t tr i chói l i trong cái ti m th c c a m t d d n không mu n bư c. Cái c m giác b n l i phía sau bi t c a au. Mình th t v ng, cái th t v ng nhung mong ngóng m tr v . - M ……….th thì m v làm gì ? M có nhi u con v n s ng ư c mà. Không có m , có l nào cũng ư c. M mà nh

như b v n v . Mình bư c th t lùi l i kh i cái giư ng r i ng i th p xu ng

trư c m t là t m lưng c a è nát c n i nh

m làm mình như rơi xu ng m t cái h . H sâu en ngòm toàn nh ng m nh s c nh n xu ng è nát t t c .

âu. Không có m con

i con cũng khác r i. M ngh ngơi r i i lúc . Có

i i. Cũng ch ng ph i m có nh sinh nh t con hay không, con

ch ng c n. Nhưng con nghĩ, ch ng có ngư i m nào l i quên ngày mình au

http://PhanAnh.Tk

Page

65

con b t h nh nên con có thôi. G n ba năm m ch ng có ti n mua, t c t l i như con h y. Th mà…

i, con ch có g i thư i mà ch ng có l y may cho mình. i h c mà

m t dòng nào tr l i. Con v n b n b vi t mà mong ngày hôm nay. Qu n áo con rách, c a các cô các chú

- Con kia, mày im i. B gào lên cáu gi n. Hình như b s p p v m t cái gì. B không c n ph i p, a ch

ây, trong tim này cũng ã v r i. Nư c m t mình không còn ri r trên b má g y gò n a. Nư c m t trào r ng, nhoè nho t trong ti ng n c, mình oà khóc như m t m i 2 tu i. Mình nhìn b còn mu n ai th thu c v mình. M l ng im, không nói. Cái kho ng không m dành h t cho nh ng gi n d c a mình. Nư c m t mình rơi, còn m , m quay m t vào tư ng như th ng . Nư c m t m l n trong lòng. Cô bé m i l n làm sao hi u n i. Ngày y, mình không bi t r ng sau ba năm m giúp h t lòng cho hai bác, n khi y trách móc, lao v phòng, óng c a ánh r m. Và không

n sinh nh t chào ón tu i mư i tám n a. Mình căm ghét t t c nh ng

m b ti u ư ng, m i s c l c m t h t, ngư i ch như m t cây rơm, bác dâu ưa cho m m y trăm nghìn và b o m v l i Hà N i. M tr v như m t….cái v chanh. … H c h t l p 12, b m ng ng cao ư ng u v i t t c vì mình t t nghi p còn thi u 1 i m i h c như nh ng con thiêu thân tìm ih c n xí ih c

n a thì ư c b ng gi i. Nh ng ngày tháng ôn thi xô b và ng n ngang ch t 9h sáng.

n v i cái èn ch p mu i. M t m i, căng th ng và lo l ng. L p ôn thi m i t ng l p. H c 4h chi u mà ph i mang quy n v trung tâm C a B c. Còn trung tâm c a trư ng y là h c

Sư Ph m thì ca này n i ti p ca kia, chen nhau b p ru t. Nhưng nào ng , ni m t hào c a b m b rơi xu ng cái hang không áy khi nghe tin mình trư t i h c. Mình cũng ng ngàng không kém. Xót xa, r ng r i. Ch ng hi u vì sao mình trư t.

http://PhanAnh.Tk

Page

66

Nh ng năm 89 – 99 là nh ng năm thì tuy n sinh

i h c tiêu c c nh t tr n

i, ph i

n 3 năm sau, báo ài m i nói nhi u. Nhìn l i mà xót xa n n giáo d c nư c nhà. M i bán hàng ngoài h , b nhà p phá, ch i r a. B b o mình trư t i h c là bôi iên

tro chát tr u vào m t b . B b o mình là l ng l

ăn h i, ch ăn v i chơi là gi i thôi. Mình m á cho bõ ghét. Mình

i qu t lò n u cơm, nhưng kh , lò mãi không bén l a. Khói tùm lum. B

ti t xông t i c m cái ch u nhôm phang vào m t con gái. R i s hãi, ch y kh i căn nhà. Ch y mãi, ch y mãi, ra bi t i âu v âu.

n ch Bư i, và…ngơ ngác không

Hai hôm sau, mình g i v cho m , mình khóc vì c nhà ch ng th y ai i tìm. M gi ng th ng băng: “Con i chán thì li u mà v nhé! M không ng ý con i như th âu” làm mình gi n m l m. Mình âu bi t r ng b nói d i m , b b o nó b sang nhà cái Lý chơi, gi này v n chưa ch u v . Ch c m cũng gi n mình. Gì ch m nghiêm kh c l m. Mà cũng may có cô b n cho … Cu i cùng, mình cũng mình cái nút áo b l y i h c, có vi c làm và i l y ch ng. M l ng l làm t t c nh m y hôm, không thì bi t b u víu vào âu.

m i th cho con ư ng mình i ư c thu n bu m xuôi gió hơn. M v n ng i khâu cho t, v n d n mình v nhà ch ng ph i ra làm sao cho b m kh i b n ông, là hai tháng m s p cơm v n lòng. Hai tháng b nhà theo chàng làm dâu làng

3 cái bát. G o v n ong hai bò rư i. Ngày th b y chưa v thăm m , sáng ch

nh t sang ã th y m t i thân rơm r m nư c m t r i. M b o: “c ngày hôm qua không làm gì c , c ng i ngóng ti ng xe c a chúng mày.” M ơi, bi t n bao gi con m i tr h t ư c ơn sinh thành...

http://PhanAnh.Tk

Page

67