Kiểu vắt chéo lên trên: đơn giản và nghệ thuật

3. Kiểu buộc thẳng châu Âu:

4. Kiểu buộc thẳng thời trang: số nút chẵn

5. Buộc thẳng kiểu lười: số nút chẵn

6. Kiểu buộc vòng:số nút chẵn

7. Kiểu răng cưa:

8. Kiểu cửa hàng bán giày:buộc nhanh

9. Kiểu trưng bày:

10. Kiểu bậc thang

11.Kiểu Double Back (2 version)

12.Kiểu thắt nơ:

13.Kiểu xoắn ốc kép

14. Kiểu thắt chéo kép: số nút chẵn

15. Kiểu mắt cáo 1: số nút chẵn

16. Kiểu mắt cáo 2:

17. Kiểu kéo khóa

18. Kiểu giày đi mô tô

19. Kiểu 1 tay

20. Kiểu thắt chia phần

21. Kiểu thắt nút chia phần

22. Kiểu phối hợp màu:

23.Kiểu buộc dây đôi

24. Kiểu bàn cờ (whoa)

25. Kiểu thòng lọng

26. Kiểu thắt nút

27. Kiểu xoắn

28. Kiểu La mã

29. Kiểu túi đựng chân (4 version)

30. Kiểu khóa (3 version)

31. Dành cho giày có tai buộc: