P. 1
DANHMUCMOHOCKY11011

DANHMUCMOHOCKY11011

|Views: 28|Likes:
Được xuất bản bởiphamchieubinh
www.ctu.edu.vn
www.ctu.edu.vn

More info:

Published by: phamchieubinh on Jun 15, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2010

pdf

text

original

f_mamh f_manh f_mamhin f_manhin f_thu f_tietbd f_sotiet f_tenph f_manv f_tenlopin f_sisoin f_tenmhvn f_dvht f_holotvn f_tenvn

f_lichhoc
AQ201 01 AQ201 01 3 6 3 104/TS 00187 0913T1 50 Anh văn nâng cao 1 3 Vương Lê Thiên Thanh 123456789012345
AQ211 01 AQ211 01 4 3 3 104/TS 12002 0813T1 50 Sinh lý đӝng vұt thӫy sҧn 3 Thӫy Sҧn Mgiҧng2 123456789012345
AQ214 01 AQ214 01 5 3 3 104/TS 12003 0813T1 50 Thӕng kê & phép thí nghiӋm 3 Thӫy Sҧn Mgiҧng3 123456789012345
AQ305 01 AQ305 01 4 6 3 104/TS 12005 0813T1 50 đҥi cương vӅ bӋnh TS&PP C.đoá3 Thӫy Sҧn Mgiҧng5 123456789012345
AQ307 01 AQ307 01 2 6 3 104/TS 12004 0813T1 50 Cҧi tiӃn di truyӅn&QL nguӗnlӧi 3 Thӫy Sҧn Mgiҧng4 123456789012345
BT101 01 BT101 01 2 6 3 207/SH 00207 0966T1 40 TiӃng Anh nâng cao 3 Hӗ Phương Thùy 123456789012345
BT102 01 BT102 01 5 1 3 301/SH 00024 0966T1 40 Sinh hӑc đҥi cương 1 3 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
BT103 01 BT103 01 0 0 0 01100 0966T1 40 TT. Sinh hӑc đҥi cương 1 1 Ngô Thanh Phong 123456789012345
BT106 01 BT106 01 3 6 3 207/SH 00006 0966T1 40 Toán cao cҩp 4 NguyӉn Hӳu Khánh 123456789012345
BT106 01 4 6 3 207/SH
BT108 01 BT108 01 6 1 3 207/SH 00019 0966T1 40 Hóa hӑc đҥi cương 1 2 Bùi Thӏ Bӱu Huê 123456789012345
BT109 01 BT109 01 0 0 0 00019 0966T1 40 TT. Hóa hӑc đҥi cương 1 1 Bùi Thӏ Bӱu Huê 123456789012345
BT197C 01 BT197C 01 5 6 2 208/SH 00742 0866T1 50 Sinh hoҥt chuyên đӅ CNSH 3 1 NguyӉn Hӳu HiӋp 123456789012345
BT200C 01 BT200C 01 0 0 0 01320 0766T1 40 Thӵc tұp nhұn thӭc 1 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
BT298C 01 BT298C 01 5 1 3 301/DA 00742 0766T1 40 Chuyên đӅ CNSH 4 2 NguyӉn Hӳu HiӋp 123456789012345
BT301C 01 BT301C 01 2 1 3 301/DA 00308 0766T1 40 Bӝ gen và ӭng dөng 3 Trương Trӑng Ngôn 123456789012345
BT302C 01 BT302C 01 0 0 0 01890 0766T1 40 TT.Bӝ gen và ӭng dөng 1 NguyӉn Thӏ Liên 123456789012345
BT480C 01 BT480C 01 0 0 0 00749 0666T1 40 Thӵc tұp cơ sӣ sҧn xuҩt 3 NguyӉn Văn Thành 123456789012345
BT499C 01 BT499C 01 0 0 0 00744 0666T1 40 Luұn văn tӕt nghiӋp 10 Trҫn Nhân Dũng 123456789012345
CH251C 01 CH251C 01 6 1 3 208/SH 00016 0866T1 50 Hóa hӑc hӳu cơ 1 3 Lê Thanh Phưӟc 123456789012345
CN001 01 CN001 01 2 4 2 305/CN 00469 CN001111 60 Cơ khí nông nghiӋp đҥi cương 1 NguyӉn Văn Khҧi 123456789012345
CN002 01 CN002 01 5 2 2 105/A4 00487 CN002111 80 Thӫy nông đҥi cương 1 Vũ Văn Năm 12345678
CN002 02 CN002 02 5 6 2 105/A4 00487 CN002251 80 Thӫy nông đҥi cương 1 Vũ Văn Năm 12345678
CN002 03 CN002 03 7 6 2 106/A4 00487 CN002871 50 Thӫy nông đҥi cương 1 Vũ Văn Năm 9012345
CN002 04 CN002 04 7 8 2 106/A4 00487 CN002871 50 Thӫy nông đҥi cương 1 Vũ Văn Năm 9012345
CN004 01 CN004 01 3 6 2 105/A4 00487 CN004111 80 Khí tưӧng thӫy văn 2 Vũ Văn Năm 123456789012345
CN004 02 CN004 02 3 8 2 106/A4 00487 CN004251 50 Khí tưӧng thӫy văn 2 Vũ Văn Năm 123456789012345
CN004 03 CN004 03 6 1 2 106/A4 00487 CN004731 50 Khí tưӧng thӫy văn 2 Vũ Văn Năm 123456789012345
CN101 01 CN101 01 6 6 2 103/B1 01624 CN101041 90 Cơ lý thuyӃt - XD 2 HuǤnh Thӏ Cҭm Hӗng 123456789012345
CN102 01 CN102 01 2 6 2 301/CN 01411 CN102041 90 Đӏa chҩt công trình 2 Hà Quӕc Đông 123456789012345
CN102 02 CN102 02 3 6 2 301/CN 01411 CN102042 90 Đӏa chҩt công trình 2 Hà Quӕc Đông 123456789012345
CN103 01 CN103 01 0 0 0 01411 CN103041 200 TT.Đӏa chҩt công trình 1 Hà Quӕc Đông 123456789012345
CN104 01 CN104 01 3 8 2 308/CN 00500 CN104041 90 Vұt liӋu xây dӵng 2 Hoàng Vĩ Minh 123456789012345
CN104 02 CN104 02 4 6 2 306/CN 01296 CN104621 90 Vұt liӋu xây dӵng 2 Lê Thành Phiêu 123456789012345
CN105 01 CN105 01 0 0 0 01296 CN105041 200 TT. Vұt liӋu xây dӵng 1 Lê Thành Phiêu 123456789012345
CN106 01 CN106 01 6 6 3 104/B1 01676 CN106041 100 Sӭc bӅn vұt liӋu - XD 3 Cao Tҩn Ngӑc Thân 123456789012345
CN106 02 CN106 02 7 6 3 104/B1 01676 CN106621 100 Sӭc bӅn vұt liӋu - XD 3 Cao Tҩn Ngӑc Thân 123456789012345
CN106 03 CN106 03 6 3 3 104/B1 01928 CN106861 100 Sӭc bӅn vұt liӋu - XD 3 NguyӉn Anh Duy 123456789012345
CN107 01 CN107 01 4 8 2 303/CN 00462 CN107601 60 Vұt liӋu Composite - CNHH 2 NguyӉn Minh Trí 123456789012345
CN108 01 CN108 01 4 8 2 209/B1 00497 CN108041 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN108 02 CN108 02 6 6 2 205/C1 00497 CN108601 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN108 03 CN108 03 3 4 2 301/CN 01298 CN108621 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Lâm Văn Thӏnh 123456789012345
CN108 04 CN108 04 2 8 2 304/CN 01298 CN108841 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Lâm Văn Thӏnh 123456789012345
CN108 05 CN108 05 4 4 2 309/CN 01298 CN108851 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Lâm Văn Thӏnh 123456789012345
CN108 06 CN108 06 4 1 2 302/CN 01298 CN108861 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Lâm Văn Thӏnh 123456789012345
CN108 07 CN108 07 4 6 2 303/CN 00499 CN108931 60 Cơ hӑc lưu chҩt 2 Lê Ngӑc Lân 123456789012345
CN109 01 CN109 01 0 0 0 00499 CN109041 90 TT.Cơ hӑc lưu chҩt 1 Lê Ngӑc Lân 123456789012345
CN109 02 CN109 02 0 0 0 00499 CN109621 90 TT.Cơ hӑc lưu chҩt 1 Lê Ngӑc Lân 123456789012345
CN109 03 CN109 03 0 0 0 00499 CN109861 90 TT.Cơ hӑc lưu chҩt 1 Lê Ngӑc Lân 123456789012345
CN110 01 CN110 01 5 6 2 103/B1 01295 CN110041 100 Trҳc đӏa 2 NguyӉn Phưӟc Công 123456789012345
CN110 02 CN110 02 5 8 2 210/B1 01812 CN110161 100 Trҳc đӏa 2 Trҫn Vũ An 123456789012345
CN111 01 CN111 01 0 0 0 01295 CN111041 150 TT. Trҳc đӏa 1 NguyӉn Phưӟc Công 123456789012345
CN112 01 CN112 01 2 6 2 302/CN 00500 CN112041 90 Cơ hӑc đҩt 2 Hoàng Vĩ Minh 123456789012345
CN112 02 CN112 02 3 1 2 307/CN 00500 CN112621 90 Cơ hӑc đҩt 2 Hoàng Vĩ Minh 123456789012345
CN113 01 CN113 01 0 0 0 01623 CN113041 150 TT.Cơ hӑc đҩt 1 Trҫn Hoàng Tuҩn 123456789012345
CN114 01 CN114 01 5 6 2 210/B1 01676 CN114041 90 Cơ hӑc kӃt cҩu 2 Cao Tҩn Ngӑc Thân 123456789012345
CN114 02 CN114 02 5 8 2 306/CN 01915 CN114621 90 Cơ hӑc kӃt cҩu 2 Lê Tuҩn Tú 123456789012345
CN115 01 CN115 01 0 0 0 01676 CN115041 150 Đӗ án cơ hӑc kӃt cҩu 1 Cao Tҩn Ngӑc Thân 123456789012345
CN115 02 CN115 02 0 0 0 01915 CN115621 150 Đӗ án cơ hӑc kӃt cҩu 1 Lê Tuҩn Tú 123456789012345
CN116 01 CN116 01 2 4 2 304/CN 01678 CN116041 60 Kӻ thuұt điӋn - XD 2 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN117 01 CN117 01 7 1 2 103/B1 02234 CN117041 100 Phương pháp tính - Kӻ thuұt 2 Trҫn Đӭc Trung 123456789012345
CN117 02 CN117 02 7 8 2 103/B1 02234 CN117831 100 Phương pháp tính - Kӻ thuұt 2 Trҫn Đӭc Trung 123456789012345
CN118 01 CN118 01 6 6 2 301/CN 01413 CN118621 90 Nguyên lý kiӃn trúc 2 Phҥm Xuân Hào 123456789012345
CN118 02 CN118 02 6 8 2 210/B1 02065 CN118861 90 Nguyên lý kiӃn trúc 2 La Chí Cưӡng 123456789012345
CN119 01 CN119 01 5 6 2 306/CN 01624 CN119041 90 Nguyên lý quy hoҥch 2 HuǤnh Thӏ Cҭm Hӗng 123456789012345
CN120 01 CN120 01 3 6 2 205/C1 00441 CN120041 50 PPNC & ViӃt báo cáo khoa hӑc 1 Vũ Quang Thanh 12345678
CN120 02 CN120 02 3 6 2 205/C1 00441 CN120571 50 PPNC & ViӃt báo cáo khoa hӑc 1 Vũ Quang Thanh 9012345
CN120 03 CN120 03 4 4 2 205/C1 00441 CN120591 50 PPNC & ViӃt báo cáo khoa hӑc 1 Vũ Quang Thanh 12345678
CN120 04 CN120 04 4 4 2 205/C1 00441 CN120601 50 PPNC & ViӃt báo cáo khoa hӑc 1 Vũ Quang Thanh 9012345
CN120 05 CN120 05 3 1 2 305/C1 00441 CN120611 50 PPNC & ViӃt báo cáo khoa hӑc 1 Vũ Quang Thanh 12345678
CN121 01 CN121 01 0 0 0 00504 CN121041 150 Giӟi thiӋu ngành nghӅ - XD Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN122 01 CN122 01 3 6 2 MTN105 00483 CN122571 80 Bҧn đӗ hӑc & GIS 2 NguyӉn HiӃu Trung 123456789012345
CN123 01 CN123 01 3 8 2 209/B1 00504 CN123041 100 KӃt cҩu bê-tông cơ sӣ 2 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN123 02 CN123 02 4 6 2 209/B1 01677 CN123621 100 KӃt cҩu bê-tông cơ sӣ 2 Lê Nông 123456789012345
CN123 03 CN123 03 5 6 2 307/CN 01412 CN123861 100 KӃt cҩu bê-tông cơ sӣ 2 Dương NguyӉn Hӗng Toàn 123456789012345
CN124 01 CN124 01 3 4 2 MTN105 02050 CN124041 80 Thӫy lӵc công trình 2 NguyӉn Hӗng Đӭc 123456789012345
CN124 02 CN124 02 7 4 2 105/C1 02050 CN124042 50 Thӫy lӵc công trình 2 NguyӉn Hӗng Đӭc 123456789012345
CN124 03 CN124 03 6 8 2 306/CN 00497 CN124622 90 Thӫy lӵc công trình 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN124 04 CN124 04 7 6 2 308/CN 00497 CN124621 90 Thӫy lӵc công trình 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN125 01 CN125 01 0 0 0 00497 CN125041 150 Đӗ án thӫy lӵc công trình 1 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN126 01 CN126 01 7 6 2 304/CN 00789 CN126041 60 Anh văn chuyên môn xây dөng 2 Đһng Đӭc Trí 123456789012345
CN126 02 CN126 02 7 8 2 305/C1 00789 CN126042 60 Anh văn chuyên môn xây dөng 2 Đһng Đӭc Trí 123456789012345
CN128 01 CN128 01 4 6 2 308/CN 00443 CN128591 90 Kӻ thuұt điӋn 2 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CN128 02 CN128 02 2 6 2 308/CN 00443 CN128831 90 Kӻ thuұt điӋn 2 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CN128 03 CN128 03 2 8 2 302/CN 00443 CN128841 90 Kӻ thuұt điӋn 2 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CN129 01 CN129 01 5 4 2 307/CN 00534 CN129831 90 Kӻ thuұt điӋn tӱ - CN 2 HuǤnh Kim Hoa 123456789012345
CN129 02 CN129 02 5 1 2 309/CN 00534 CN129841 60 Kӻ thuұt điӋn tӱ - CN 2 HuǤnh Kim Hoa 123456789012345
CN130 01 CN130 01 2 1 3 304/CN 01678 CN130611 60 Kӻ thuұt đo 3 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN130 02 CN130 02 3 3 3 104/B1 01678 CN130031 60 Kӻ thuұt đo 3 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN131 01 CN131 01 7 6 3 309/CN 02064 CN131041 120 Hình hoҥ & vӁ kӻ thuұt - XD 3 NguyӉn Thӏ Vân Hoa 123456789012345
CN131 02 CN131 02 7 1 3 309/CN 02064 CN131571 120 Hình hoҥ & vӁ kӻ thuұt - XD 3 NguyӉn Thӏ Vân Hoa 123456789012345
CN132 01 CN132 01 7 1 3 301/CN 00450 CN132591 90 Hình hӑa - VӁ kӻ thuұt - CK 3 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN132 02 CN132 02 2 1 3 301/CN 00450 CN132601 90 Hình hӑa - VӁ kӻ thuұt - CK 3 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN132 03 CN132 03 5 1 3 308/CN 00450 CN132831 90 Hình hӑa - VӁ kӻ thuұt - CK 3 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN133 01 CN133 01 3 1 3 304/C1 00443 CN133611 90 Hình hoҥ & VӁ kӻ thuұt - KTĐ 3 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CN133 02 CN133 02 4 1 3 304/C1 00443 CN133311 90 Hình hoҥ & VӁ kӻ thuұt - KTĐ 3 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CN133 E01 CN133 E01 2 1 3 305/C1 00443 1061A1 5 Hình hoҥ & VӁ kӻ thuұt - KTĐ 3 Đoàn Phú Cưӡng 6789012345
CN133 E01 4 4 2 305/C1
CN133 E02 CN133 E02 2 4 2 305/C1 00443 1061A2 5 Hình hoҥ & VӁ kӻ thuұt - KTĐ 3 Đoàn Phú Cưӡng 6789012345
CN133 E02 3 6 3 305/C1
CN134 01 CN134 01 5 8 2 304/CN 00462 CN134421 60 Vұt liӋu Composite 2 NguyӉn Minh Trí 123456789012345
CN135 01 CN135 01 7 6 2 305/CN 01008 CN135931 60 Vұn trù hӑc - CKGT 2 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN136 01 CN136 01 6 6 3 308/CN 01817 CN136591 90 Cơ lý thuyӃt - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN136 02 CN136 02 7 1 3 307/CN 01817 CN136831 90 Cơ lý thuyӃt - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN136 03 CN136 03 2 1 3 302/CN 01817 CN136841 90 Cơ lý thuyӃt - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN137 01 CN137 01 3 1 3 103/B1 01817 CN137591 90 Sӭc bӅn vұt liӋu - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN137 02 CN137 02 4 1 3 103/B1 01817 CN137841 90 Sӭc bӅn vұt liӋu - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN137 03 CN137 03 7 6 3 302/CN 01817 CN137851 90 Sӭc bӅn vұt liӋu - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN137 04 CN137 04 6 1 3 308/CN 01817 CN137931 90 Sӭc bӅn vұt liӋu - CK 3 NguyӉn Tҩn Đҥt 123456789012345
CN138 01 CN138 01 4 4 2 104/B1 00445 CN138591 70 Dung sai & kӻ thuұt đo 2 Phҥm Ngӑc Long 123456789012345
CN138 02 CN138 02 2 4 2 209/B1 00445 CN138841 70 Dung sai & kӻ thuұt đo 2 Phҥm Ngӑc Long 123456789012345
CN139 01 CN139 01 3 1 3 301/CN 00442 CN139591 90 NhiӋt đӝnglӵc hӑc&truyӅn nhiӋt 3 NguyӉn Thuҫn Nhi 123456789012345
CN139 02 CN139 02 4 1 3 301/CN 00442 CN139601 90 NhiӋt đӝnglӵc hӑc&truyӅn nhiӋt 3 NguyӉn Thuҫn Nhi 123456789012345
CN139 03 CN139 03 5 1 3 301/CN 00442 CN139611 90 NhiӋt đӝnglӵc hӑc&truyӅn nhiӋt 3 NguyӉn Thuҫn Nhi 123456789012345
CN139 04 CN139 04 6 1 3 301/CN 00442 CN139841 50 NhiӋt đӝnglӵc hӑc&truyӅn nhiӋt 3 NguyӉn Thuҫn Nhi 123456789012345
CN141 01 CN141 01 3 4 2 306/CN 00450 CN141841 90 VӁ cơ khí 2 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN141 02 CN141 02 2 4 2 301/CN 00450 CN141141 90 VӁ cơ khí 2 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN142 01 CN142 01 6 3 3 103/B1 00470 CN142591 90 Cơ hӑc máy 3 NguyӉn Văn Long 123456789012345
CN142 02 CN142 02 7 3 3 302/CN 00470 CN142841 90 Cơ hӑc máy 3 NguyӉn Văn Long 123456789012345
CN145 01 CN145 01 3 3 3 209/B1 00448 CN145591 60 Cơ sӣ thiӃt kӃ máy 3 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN145 02 CN145 02 5 6 3 301/CN 00448 CN145841 60 Cơ sӣ thiӃt kӃ máy 3 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN145 03 CN145 03 6 6 3 304/CN 00448 CN145851 60 Cơ sӣ thiӃt kӃ máy 3 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN146 01 CN146 01 0 0 0 00448 CN146591 150 Đӗ án cơ sӣ thiӃt kӃ máy 1 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN146 02 CN146 02 0 0 0 00448 CN146841 150 Đӗ án cơ sӣ thiӃt kӃ máy 1 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN148 01 CN148 01 6 1 2 104/B1 00470 CN148831 90 ThiӃt kӃ kӻ thuұt 2 NguyӉn Văn Long 123456789012345
CN148 02 CN148 02 7 1 2 304/CN 00470 CN148841 60 ThiӃt kӃ kӻ thuұt 2 NguyӉn Văn Long 123456789012345
CN149 01 CN149 01 6 8 2 103/B1 01174 CN149591 90 TruyӅn đӝng thuӹ lӵc & khí nén 2 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN149 02 CN149 02 7 6 2 301/CN 01174 CN149831 90 TruyӅn đӝng thuӹ lӵc & khí nén 2 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN151 01 CN151 01 3 6 2 103/B1 02129 CN151611 90 Kӻ thuұt sӕ 2 NguyӉn Thӏ Trâm 123456789012345
CN151 02 CN151 02 2 6 2 103/B1 02129 CN151831 90 Kӻ thuұt sӕ 2 NguyӉn Thӏ Trâm 123456789012345
CN151 03 CN151 03 3 6 2 210/B1 01233 CN151841 90 Kӻ thuұt sӕ 2 Dương Thái Bình 123456789012345
CN151 04 CN151 04 4 8 2 205/C1 01233 CN151151 60 Kӻ thuұt sӕ 2 Dương Thái Bình 123456789012345
CN152 01 CN152 01 3 8 2 103/B1 00469 CN152931 90 PP.Thí nghiӋm & xӱ lý sӕ liӋu 2 NguyӉn Văn Khҧi 123456789012345
CN153 01 CN153 01 5 6 2 104/B1 00465 CN153571 90 Bơm, quҥt & máy nén 2 NguyӉn Bӗng 123456789012345
CN153 02 CN153 02 5 8 2 308/CN 00465 CN153851 90 Bơm, quҥt & máy nén 2 NguyӉn Bӗng 123456789012345
CN155 01 CN155 01 6 4 2 306/CN 00478 CN155851 90 Khoa hӑc vӅ an toàn và bҧo hӝ 2 Bùi ThiӋn Chánh 123456789012345
CN155 02 CN155 02 4 4 2 301/CN 00478 CN155931 90 Khoa hӑc vӅ an toàn và bҧo hӝ 2 Bùi ThiӋn Chánh 123456789012345
CN156 01 CN156 01 6 4 2 205/C1 00445 CN156841 60 Anh văn chuyên môn Cơ khí 2 Phҥm Ngӑc Long 123456789012345
CN156 02 CN156 02 5 1 2 205/C1 00445 CN156931 60 Anh văn chuyên môn Cơ khí 2 Phҥm Ngӑc Long 123456789012345
CN157 01 CN157 01 5 1 2 305/C1 02056 CN157751 60 Anh văn chuyên môn QLCN 2 NguyӉn Thӏ LӋ Thӫy 123456789012345
CN157 02 CN157 02 5 4 2 306/CN 02056 CN157752 60 Anh văn chuyên môn QLCN 2 NguyӉn Thӏ LӋ Thӫy 123456789012345
CN158 01 CN158 01 5 6 2 305/CN 01174 CN158851 60 Anh văn chuyên môn KT.ĐiӋn 2 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN159 01 CN159 01 5 6 2 304/CN 01064 CN159591 60 Anh văn chuyên môn Cơ điӋn tӱ 2 Trҫn Thanh Hùng 123456789012345
CN160 01 CN160 01 6 6 2 209/B1 11101 CN160851 90 Kӻ thuұt thӵc phҭm đҥi cương 2 Mg Mg.Ck 123456789012345
CN161 01 CN161 01 2 1 2 210/B1 01296 CN161161 90 Vұt liӋu xây dӵng - CĐ 2 Lê Thành Phiêu 123456789012345
CN162 01 CN162 01 0 0 0 CN162591 200 TT.Công nghӋ kim loҥi cơ bҧn 3 123456789012345
CN163 01 CN163 01 5 4 2 205/C1 00445 CN163921 60 Chi tiӃt máy&dung sai đo lưӡng 2 Phҥm Ngӑc Long 123456789012345
CN164 01 CN164 01 7 4 2 307/CN 00450 CN164831 100 Công nghӋ CTM - QLCN 2 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN166 01 CN166 01 5 3 2 303/CN 00454 CN166601 50 Anh văn chuyên môn CNHH 2 Trương Chí Thành 123456789012345
CN167 01 CN167 01 2 1 3 104/B1 02230 CN167611 90 Mҥch điӋn 1 3 Hoàng Đăng Khoa 123456789012345
CN167 02 CN167 02 4 1 3 306/CN 02230 CN167671 60 Mҥch điӋn 1 3 Hoàng Đăng Khoa 123456789012345
CN168 01 CN168 01 2 1 3 103/B1 01679 CN168611 90 Mҥch điӋn 2 3 Lê Vĩnh Trưӡng 123456789012345
CN169 01 CN169 01 0 0 0 02230 CN169611 200 TT. Mҥch điӋn 1 Hoàng Đăng Khoa 123456789012345
CN170 01 CN170 01 2 6 2 307/CN 01574 CN170611 100 Vұt liӋu điӋn 2 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN171 01 CN171 01 0 0 0 01574 CN171611 200 TT. Vұt liӋu điӋn 1 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN172 01 CN172 01 4 1 3 210/B1 01679 CN172611 60 Kӻ thuұt điӋn 1 3 Lê Vĩnh Trưӡng 123456789012345
CN173 01 CN173 01 4 6 3 210/B1 01679 CN173611 100 Kӻ thuұt điӋn 2 3 Lê Vĩnh Trưӡng 123456789012345
CN173 02 CN173 02 3 6 3 104/B1 01679 CN173372 100 Kӻ thuұt điӋn 2 3 Lê Vĩnh Trưӡng 123456789012345
CN174 01 CN174 01 0 0 0 01679 CN174471 150 Đӗ án kӻ thuұt điӋn 1 Lê Vĩnh Trưӡng 123456789012345
CN175 01 CN175 01 2 1 3 308/CN 01302 CN175611 90 ĐiӋn tӱ cơ bҧn 3 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN176 01 CN176 01 0 0 0 01302 CN176611 150 TT. ĐiӋn tӱ cơ bҧn 1 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN177 01 CN177 01 2 8 2 103/B1 10000 CN177611 90 An toàn điӋn 2 Công NghӋ M.Giҧng 123456789012345
CN177 02 CN177 02 4 4 2 103/B1 10000 CN177771 90 An toàn điӋn 2 Công NghӋ M.Giҧng 123456789012345
CN178 01 CN178 01 0 0 0 01302 CN178872 100 TT. ĐiӋn tӱ công suҩt&ӭng dөng1 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN179 01 CN179 01 0 0 0 01296 CN179972 100 TT.Vұt liӋu xây dӵng - CĐ 1 Lê Thành Phiêu 123456789012345
CN181 01 CN181 01 3 8 2 210/B1 02062 CN181591 90 Đo lưӡng & cҧm biӃn 2 Trҫn Trӑng HiӃu 123456789012345
CN181 02 CN181 02 3 6 2 303/C1 02062 CN181182 90 Đo lưӡng & cҧm biӃn 2 Trҫn Trӑng HiӃu 123456789012345
CN183 01 CN183 01 2 4 2 102/TS 02050 CN183571 50 Thӫy lӵc công trình - KTMT 2 NguyӉn Hӗng Đӭc 123456789012345
CN183 02 CN183 02 4 4 2 107/A4 02050 CN183572 50 Thӫy lӵc công trình - KTMT 2 NguyӉn Hӗng Đӭc 123456789012345
CN184 01 CN184 01 2 1 3 205/C1 01705 CN184841 60 Trưӡng điӋn tӯ - KTĐ 3 NguyӉn Cao Quí 123456789012345
CN185 01 CN185 01 5 8 2 305/CN 01174 CN185581 50 Quy hoҥch hӋ thӕng điӋn 2 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN202 01 CN202 01 0 0 0 00451 CN202201 150 Đӗ án quҧn lý dӵán công nghiӋp 1 Phan Thanh Lương 123456789012345
CN203 01 CN203 01 7 1 2 306/CN 11109 CN203831 100 KT dӵ báo trong công nghiӋp 2 Bm Qlcn Mgiҧng 123456789012345
CN206 01 CN206 01 6 6 2 306/CN 00449 CN206831 100 ThiӃt kӃ vӏ trí&mһt bҵng HTCN 2 Phҥm Thӏ Vân 123456789012345
CN208 01 CN208 01 4 6 3 302/CN 00451 CN208831 90 Vұn trù hӑc 1 - QLCN 3 Phan Thanh Lương 123456789012345
CN208 02 CN208 02 5 6 3 302/CN 00451 CN208801 60 Vұn trù hӑc 1 - QLCN 3 Phan Thanh Lương 123456789012345
CN210 01 CN210 01 3 6 2 209/B1 00472 CN210831 100 KiӇm soát chҩt lưӧng 2 Trҫn Văn Nhã 123456789012345
CN211 01 CN211 01 0 0 0 00451 CN211831 150 Tin hӑc ӭng dөng - QLCN 2 Phan Thanh Lương 123456789012345
CN212 01 CN212 01 6 6 2 210/B1 11109 CN212211 100 Kӻ thuұt hӋ thӕng 2 Bm Qlcn Mgiҧng 123456789012345
CN219 01 CN219 01 0 0 0 11109 CN219831 150 Đӗ án MHH & Mô phӓng các HTC1 Bm Qlcn Mgiҧng 123456789012345
CN221 01 CN221 01 7 4 2 309/CN 11109 CN221831 100 Quҧn lý chҩt lưӧng tәng thӇ 2 Bm Qlcn Mgiҧng 123456789012345
CN222 01 CN222 01 3 8 2 309/CN 00472 CN222831 100 Kӻ thuұt ra quyӃt đӏnh 2 Trҫn Văn Nhã 123456789012345
CN226 01 CN226 01 0 0 0 CN226831 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - QLCN 10 123456789012345
CN231 01 CN231 01 7 6 3 304/C1 11106 CN231131 100 Kӻ thuұt phҧn ӭng 3 Mg Mg.Cnh 123456789012345
CN232 01 CN232 01 2 3 3 304/C1 00337 CN232132 100 ThiӃt bӏ cơ lưu chҩt&cơ VL rӡi 3 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
CN234 01 CN234 01 0 0 0 CN234601 150 Đӗ án quá trình&thiӃt bӏ CNHH 2 123456789012345
CN235 01 CN235 01 0 0 0 CN235532 150 Báo cáo chuyên đӅ CNHH 1 123456789012345
CN236 01 CN236 01 2 8 2 308/CN 01496 CN236632 90 Kӻ thuұt xúc tác 2 HuǤnh Thu Hҥnh 123456789012345
CN239 01 CN239 01 6 8 2 301/CN 01683 CN239601 60 Công nghӋ các chҩt HĐ bӅ mһt 2 NguyӉn Thӏ Bích ThuyӅn 123456789012345
CN239 02 CN239 02 3 8 2 303/CN 01683 CN239932 60 Công nghӋ các chҩt HĐ bӅ mһt 2 NguyӉn Thӏ Bích ThuyӅn 123456789012345
CN242 01 CN242 01 4 6 2 305/C1 11106 CN242601 60 Kӻ thuұt sҧn xuҩt chҩt dҿo 2 Mg Mg.Cnh 123456789012345
CN243 01 CN243 01 5 6 2 205/C1 11106 CN243601 60 Kӻ thuұt chӃ biӃn cao su 2 Mg Mg.Cnh 123456789012345
CN245 01 CN245 01 2 6 2 205/C1 11106 CN245601 60 Kӻ thuұt nhuӝm 2 Mg Mg.Cnh 123456789012345
CN246 01 CN246 01 2 8 2 301/CN 11106 CN246601 90 Hóa hương liӋu & mӻ phҭm 2 Mg Mg.Cnh 123456789012345
CN247 01 CN247 01 2 6 2 209/B1 00412 CN247601 90 Hóa hӑc chҩt kích thích & BVTV 2 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
CN249 01 CN249 01 4 1 2 303/CN 01765 CN249601 60 Công nghӋ SX cáchӧp chҩt vô cơ2 Ngô Trương Ngӑc Mai 123456789012345
CN251 01 CN251 01 6 3 2 303/CN 01918 CN251152 60 Kӻ thuұt SX chҩt kӃt dính 2 NguyӉn ViӋt Bách 123456789012345
CN253 01 CN253 01 3 4 2 303/CN 01765 CN253352 60 Kӻ thuұt sҧn xuҩt thӫy tinh 2 Ngô Trương Ngӑc Mai 123456789012345
CN258 01 CN258 01 6 4 2 308/CN 01570 CN258852 60 Kӻ thuұt phҧn ӭng dӏ thӇ 2 Phan ThӃ Duy 123456789012345
CN259 01 CN259 01 7 4 2 303/CN 01570 CN259001 60 Công nghӋ điӋn hóa 2 Phan ThӃ Duy 123456789012345
CN262 01 CN262 01 0 0 0 CN262601 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - CNHH 10 123456789012345
CN263 01 CN263 01 7 8 2 303/CN 02158 CN263632 60 Kӻ thuұt cao áp 2 Đӛ NguyӉn Duy Phương 123456789012345
CN264 01 CN264 01 6 1 3 304/CN 01174 CN264611 50 HӋ thӕng điӋn 1 3 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN265 01 CN265 01 3 1 3 302/CN 01574 CN265611 90 HӋ thӕng điӋn 2 3 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN265 02 CN265 02 4 1 3 308/CN 01574 CN265652 90 HӋ thӕng điӋn 2 3 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN266 01 CN266 01 0 0 0 01911 CN266611 500 Đӗ án hӋ thӕng điӋn 1 Đào Minh Trung 123456789012345
CN267 01 CN267 01 0 0 0 01911 CN267611 200 TT.HӋ thӕng điӋn 1 Đào Minh Trung 123456789012345
CN268 01 CN268 01 2 1 3 209/B1 01910 CN268611 90 Bҧo vӋ rơle & tӵ đӝng hoá 3 NguyӉn Hào Nhán 123456789012345
CN268 02 CN268 02 4 1 3 307/CN 01910 CN268682 90 Bҧo vӋ rơle & tӵ đӝng hoá 3 NguyӉn Hào Nhán 123456789012345
CN270 01 CN270 01 0 0 0 02158 CN270072 100 TT.Tay nghӅ điӋn 3 Đӛ NguyӉn Duy Phương 123456789012345
CN271 01 CN271 01 0 0 0 01679 CN271172 100 Tin hӑc ӭng dөng - KT.ĐiӋn 2 Lê Vĩnh Trưӡng 123456789012345
CN272 01 CN272 01 2 6 2 305/CN 01912 CN272271 60 Khí cө điӋn 2 Phan Trӑng Nghĩa 123456789012345
CN273 01 CN273 01 3 1 2 209/B1 01678 CN273371 60 Kӻ thuұt chiӃu sáng 2 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN274 01 CN274 01 3 8 2 301/CN 01574 CN274611 90 Cung cҩp điӋn 2 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN274 02 CN274 02 4 4 2 304/CN 01574 CN274471 60 Cung cҩp điӋn 2 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN275 01 CN275 01 5 6 2 308/CN 02158 CN275611 90 Nhà máy điӋn 2 Đӛ NguyӉn Duy Phương 123456789012345
CN275 02 CN275 02 6 4 2 305/CN 02158 CN275571 60 Nhà máy điӋn 2 Đӛ NguyӉn Duy Phương 123456789012345
CN276 01 CN276 01 0 0 0 01174 CN276611 100 Báo cáo chuyên đӅ KT.ĐiӋn 1 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN277 01 CN277 01 6 4 2 304/CN 01174 CN277772 60 Vұn hành&Đ.KhiӇn hӋ thӕng điӋn2 Trҫn Trung Tính 123456789012345
CN278 01 CN278 01 3 4 2 304/C1 00443 CN278872 90 Kӻ thuұt điӋn lҥnh 2 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CN279 01 CN279 01 6 4 2 307/CN 01911 CN279611 100 ThiӃt kӃ hӋ thӕng điӋn 2 Đào Minh Trung 123456789012345
CN280 01 CN280 01 7 6 2 303/CN 02158 CN280081 60 әn đӏnh hӋ thӕng điӋn 2 Đӛ NguyӉn Duy Phương 123456789012345
CN282 01 CN282 01 3 3 3 309/CN 01302 CN282281 60 TruyӅn đӝng điӋn 3 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN285 01 CN285 01 0 0 0 02158 CN285611 90 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - KT ĐiӋn 4 Đӛ NguyӉn Duy Phương 123456789012345
CN287 01 CN287 01 4 1 3 209/B1 01302 CN287782 60 ĐiӋn tӱ công suҩt&ĐK máy điӋn 3 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN288 01 CN288 01 6 3 3 303/C2 01234 CN288881 60 ĐiӅu khiӇn hӋ thӕng 1 3 NguyӉn Văn Mưӟt 123456789012345
CN289 01 CN289 01 2 4 2 104/C1 01234 CN289591 100 ĐiӅu khiӇn hӋ thӕng 2 2 NguyӉn Văn Mưӟt 123456789012345
CN290 01 CN290 01 2 4 2 103/B1 01227 CN290591 100 ĐiӅu khiӇn hӋ thӕng 3 2 Ngô Trúc Hưng 123456789012345
CN291 01 CN291 01 0 0 0 01062 CN291291 100 Đӗ án điӅu khiӇn hӋ thӕng 1 NguyӉn Chí Ngôn 123456789012345
CN292 01 CN292 01 3 6 2 308/CN 01583 CN292591 90 Kӻ thuұt vi điӅu khiӇn 2 NguyӉn Khҳc Nguyên 123456789012345
CN292 02 CN292 02 3 8 2 302/CN 01583 CN292292 90 Kӻ thuұt vi điӅu khiӇn 2 NguyӉn Khҳc Nguyên 123456789012345
CN293 01 CN293 01 0 0 0 01064 CN293591 200 Đӗ án T.KӃ hӋ thӕng cơ điӋn tӱ 1 Trҫn Thanh Hùng 123456789012345
CN295 01 CN295 01 0 0 0 01581 CN295591 100 TT. Ngành nghӅ cơ điӋn tӱ 2 NguyӉn Hoàng Dũng 123456789012345
CN296 01 CN296 01 0 0 0 01452 CN296591 100 TT. Vi điӅu khiӇn - CĐT 1 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CN298 01 CN298 01 5 4 2 308/CN 01065 CN298591 90 Mҥng công nghiӋp&truyӅn thông 2 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CN301 01 CN301 01 5 4 2 405/TS 02050 CN301571 80 Thӫy văn công trình 2 NguyӉn Hӗng Đӭc 123456789012345
CN303 01 CN303 01 4 6 3 309/CN 00498 CN303861 100 NӅn móng công trình 2 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN303 02 CN303 02 5 3 3 309/CN 00498 CN303331 100 NӅn móng công trình 2 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN304 01 CN304 01 0 0 0 00498 CN304621 150 Đӗ án nӅn móng công trình 1 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN305 01 CN305 01 5 8 2 304/C1 01677 CN305041 100 KӃt cҩu thép 2 Lê Nông 123456789012345
CN305 02 CN305 02 6 6 2 309/CN 01677 CN305621 100 KӃt cҩu thép 2 Lê Nông 123456789012345
CN305 03 CN305 03 6 8 2 309/CN 01490 CN305861 100 KӃt cҩu thép 2 Bùi Thanh ChiӃn 123456789012345
CN305 04 CN305 04 7 6 2 307/CN 01490 CN305501 100 KӃt cҩu thép 2 Bùi Thanh ChiӃn 123456789012345
CN306 01 CN306 01 2 4 2 104/B1 00497 CN306041 100 Máy bơm & trҥm bơm 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN307 01 CN307 01 3 6 2 309/CN 00499 CN307381 100 Cҩp thoát nưӟc 2 Lê Ngӑc Lân 123456789012345
CN309 01 CN309 01 7 6 2 103/B1 02234 CN309901 60 Bê tông chuyên ngành - TC 2 Trҫn Đӭc Trung 123456789012345
CN310 01 CN310 01 0 0 0 00504 CN310621 200 Đӗ án kӃt cҩu bê-tông 1 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN311 01 CN311 01 2 1 3 306/CN 01623 CN311111 100 Máy xây dӵng&kӻ thuұt thi công 3 Trҫn Hoàng Tuҩn 123456789012345
CN312 01 CN312 01 3 4 2 210/B1 01247 CN312041 90 Thi công công trình thӫy lӧi 2 NguyӉn Văn Tâm 123456789012345
CN313 01 CN313 01 0 0 0 01247 CN313041 100 Đӗ án thi công công trình TLӧi 1 NguyӉn Văn Tâm 123456789012345
CN314 01 CN314 01 7 8 2 308/CN 01764 CN314041 90 Công trình giao thông 2 Trҫn Trang Nhҩt 123456789012345
CN315 01 CN315 01 5 1 3 210/B1 00497 CN315041 100 Thuӹ công 3 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN316 01 CN316 01 0 0 0 00497 CN316041 100 Đӗ án thuӹ công 1 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN320 01 CN320 01 0 0 0 00497 CN320041 150 Thӵc tұp ngành nghӅ - TC 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN321 01 CN321 01 0 0 0 00504 CN321621 100 Thí nghiӋm công trình 1 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN321 02 CN321 02 0 0 0 00504 CN321861 100 Thí nghiӋm công trình 1 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN321 03 CN321 03 0 0 0 00504 CN321121 100 Thí nghiӋm công trình 1 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN322 01 CN322 01 7 8 2 209/B1 01412 CN322041 90 Cҩu kiӋn bê-tông đһc biӋt 2 Dương NguyӉn Hӗng Toàn 123456789012345
CN322 02 CN322 02 5 8 2 103/B1 01412 CN322621 90 Cҩu kiӋn bê-tông đһc biӋt 2 Dương NguyӉn Hӗng Toàn 123456789012345
CN323 01 CN323 01 4 6 2 307/CN 01008 CN323041 90 Quҧn lý dӵ án xây dӵng 2 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN323 02 CN323 02 4 8 2 301/CN 01008 CN323621 90 Quҧn lý dӵ án xây dӵng 2 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN323 03 CN323 03 5 8 2 104/B1 01008 CN323321 90 Quҧn lý dӵ án xây dӵng 2 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN324 01 CN324 01 5 8 2 307/CN 01914 CN324041 100 Công trình trên đҩt yӃu 2 Trҫn Văn Trí 123456789012345
CN324 02 CN324 02 7 8 2 306/CN 01914 CN324621 100 Công trình trên đҩt yӃu 2 Trҫn Văn Trí 123456789012345
CN326 01 CN326 01 5 6 2 106/A4 00501 CN326041 50 Quy hoҥch thuӹ lӧi 2 Lê Anh Tuҩn 123456789012345
CN328 01 CN328 01 5 8 2 309/CN 01490 CN328821 100 KӃt cҩu thép nhà công nghiӋp 2 Bùi Thanh ChiӃn 123456789012345
CN329 01 CN329 01 0 0 0 00504 CN329923 100 Báo cáo chuyên đӅ xây dӵng 2 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN331 01 CN331 01 0 0 0 01296 CN331041 150 Tin hӑc ӭng dөng - Kӻ Thuұt 1 2 Lê Thành Phiêu 123456789012345
CN331 02 CN331 02 0 0 0 01296 CN331621 150 Tin hӑc ӭng dөng - Kӻ Thuұt 1 2 Lê Thành Phiêu 123456789012345
CN332 01 CN332 01 0 0 0 00504 CN332041 200 Tin hӑc ӭng dөng - Kӻ Thuât 2 2 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN334 01 CN334 01 4 1 2 MTN105 00483 CN334571 50 ӭng dөng GIS trong QH&QL T.Lӧ2 NguyӉn HiӃu Trung 123456789012345
CN335 01 CN335 01 7 8 2 307/CN 01763 CN335531 100 Quy hoҥch đô thӏ 2 Trҫn Chinh Phong 123456789012345
CN336 01 CN336 01 2 1 2 307/CN 00500 CN336621 100 Vҧi đӏa kӻ thuұt 2 Hoàng Vĩ Minh 123456789012345
CN337 01 CN337 01 7 6 2 306/CN 11103 CN337621 100 Luұt xây dӵng 2 Mg Mg.Xd 123456789012345
CN338 01 CN338 01 0 0 0 00497 CN338BS1 100 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - TC 4 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN339 01 CN339 01 0 0 0 00497 CN339041 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - TC 10 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN342 01 CN342 01 2 6 2 306/CN 01677 CN342242 100 Đánh giá chҩt lưӧng&gia cӕ CT 2 Lê Nông 123456789012345
CN343 01 CN343 01 2 3 3 307/CN 00482 CN343621 100 Đàn hӗi UD&PP.Phҫn tӱ hӳu hҥn3 Trҫn Minh Thuұn 123456789012345
CN343 02 CN343 02 3 3 3 307/CN 00482 CN343861 100 Đàn hӗi UD&PP.Phҫn tӱ hӳu hҥn3 Trҫn Minh Thuұn 123456789012345
CN344 01 CN344 01 3 6 2 307/CN 00500 CN344621 100 BӋnh hӑc công trình 2 Hoàng Vĩ Minh 123456789012345
CN345 01 CN345 01 5 8 2 205/C1 00497 CN345621 60 Công trình thuӹ 2 Trҫn Văn Hӯng 123456789012345
CN346 01 CN346 01 6 3 3 309/CN 00498 CN346621 100 Giҧi pháp nӅn móng hӧp lý 2 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN346 02 CN346 02 4 1 3 309/CN 00498 CN346641 100 Giҧi pháp nӅn móng hӧp lý 2 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN347 01 CN347 01 6 1 2 103/B1 01412 CN347621 100 Nhà nhiӅu tҫng 2 Dương NguyӉn Hӗng Toàn 123456789012345
CN348 01 CN348 01 0 0 0 01623 CN348621 150 Tin hӑc trong QLDA xây dӵng 2 Trҫn Hoàng Tuҩn 123456789012345
CN349 01 CN349 01 7 1 2 302/CN 00504 CN349942 90 KӃt cҩu bê-tông-CT.Dân dөng 2 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN350 01 CN350 01 0 0 0 01413 CN350621 250 Đӗ án kiӃn trúc 1 Phҥm Xuân Hào 123456789012345
CN351 01 CN351 01 3 8 2 306/CN 01623 CN351041 100 Tә chӭc thi công 2 Trҫn Hoàng Tuҩn 123456789012345
CN351 02 CN351 02 3 6 2 306/CN 01623 CN351621 100 Tә chӭc thi công 2 Trҫn Hoàng Tuҩn 123456789012345
CN351 03 CN351 03 3 8 2 307/CN 01247 CN351151 100 Tә chӭc thi công 2 NguyӉn Văn Tâm 123456789012345
CN352 01 CN352 01 0 0 0 01677 CN352621 200 Đӗ án kӃt cҩu thép 1 Lê Nông 123456789012345
CN353 01 CN353 01 0 0 0 01623 CN353621 250 Đӗ án thi công 1 Trҫn Hoàng Tuҩn 123456789012345
CN354 01 CN354 01 4 4 2 306/CN 02152 CN354921 60 Đӝng cơ đӕt trong 4 Bùi Văn Hӳu 123456789012345
CN354 01 6 8 2 305/CN
CN355 01 CN355 01 6 8 2 205/C1 01677 CN355621 60 Máy & thiӃt bӏ sҧn xuҩt VLXD 2 Lê Nông 123456789012345
CN356 01 CN356 01 0 0 0 00504 CN356632 100 Thӵc tұp ngành nghӅ - XDDD 3 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN357 01 CN357 01 0 0 0 00504 CN357BS1 100 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - XDDD 4 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN358 01 CN358 01 0 0 0 00504 CN358621 200 Luұn văn tӕt nghiӋp - XDDD 10 Hӗ Ngӑc Tri Tân 123456789012345
CN360 01 CN360 01 4 4 2 210/B1 01764 CN360861 90 ThiӃt kӃ đưӡng ô tô 2 Trҫn Trang Nhҩt 123456789012345
CN361 01 CN361 01 0 0 0 01764 CN361861 90 Đӗ án thiӃt kӃ đưӡng ô tô 1 Trҫn Trang Nhҩt 123456789012345
CN362 01 CN362 01 2 1 2 304/C1 01917 CN362621 100 Cҫu bê-tông 2 NguyӉn Văn Sơn 123456789012345
CN363 01 CN363 01 0 0 0 01917 CN363861 100 Đӗ án cҫu bê-tông 1 NguyӉn Văn Sơn 123456789012345
CN364 01 CN364 01 2 4 2 210/B1 01917 CN364263 100 Cҫu thép - gӛ 2 NguyӉn Văn Sơn 123456789012345
CN365 01 CN365 01 0 0 0 01917 CN365861 100 Đӗ án cҫu thép - gӛ 1 NguyӉn Văn Sơn 123456789012345
CN366 01 CN366 01 4 8 2 304/C1 11103 CN366633 100 Thi công cҫu 2 Mg Mg.Xd 123456789012345
CN367 01 CN367 01 0 0 0 01008 CN367861 100 Đӗ án thi công cҫu 1 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN368 01 CN368 01 5 1 2 103/B1 11103 CN368823 100 Thi công đưӡng 1 Mg Mg.Xd 123456789012345
CN369 01 CN369 01 0 0 0 01008 CN369861 100 Đӗ án thi công đưӡng 1 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN370 01 CN370 01 0 0 0 00498 CN370861 100 Đӗ án nӅn móng công trình - CĐ 1 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN371 01 CN371 01 0 0 0 01764 CN371173 100 Thí nghiӋm đưӡng ô tô 1 Trҫn Trang Nhҩt 123456789012345
CN372 01 CN372 01 0 0 0 01008 CN372273 100 Thӵc tұp ngành nghӅ - CĐ 3 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN374 01 CN374 01 6 1 2 210/B1 01008 CN374861 90 Quy hoҥch giao thông 2 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN375 01 CN375 01 2 6 3 309/CN 00498 CN375861 90 Mӕ trө cҫu 1 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN376 01 CN376 01 2 8 2 305/C1 11103 CN376861 60 Tháp trө cҫu 1 Mg Mg.Xd 123456789012345
CN377 01 CN377 01 5 8 2 305/C1 01624 CN377861 60 Ô nhiӉm môi trưӡng giao thông 2 HuǤnh Thӏ Cҭm Hӗng 123456789012345
CN378 01 CN378 01 4 3 2 303/CN 01765 CN378601 60 Silicat đҥi cương 2 Ngô Trương Ngӑc Mai 123456789012345
CN381 01 CN381 01 4 4 2 209/B1 01917 CN381183 60 KiӇm đӏnh công trình cҫu&đưӡng1 NguyӉn Văn Sơn 123456789012345
CN383 01 CN383 01 0 0 0 01917 CN383BS1 100 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - XDCĐ 4 NguyӉn Văn Sơn 123456789012345
CN384 01 CN384 01 0 0 0 01008 CN384861 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - XDCĐ 10 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN385 01 CN385 01 4 8 2 306/CN 01496 CN385851 60 Ăn mòn kim loҥi 2 HuǤnh Thu Hҥnh 123456789012345
CN387 01 CN387 01 6 1 3 209/B1 00450 CN387591 100 Công nghӋ chӃ tҥo máy 1 3 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN387 02 CN387 02 3 1 3 210/B1 00450 CN387841 100 Công nghӋ chӃ tҥo máy 1 3 Dương Xuân Vũ 123456789012345
CN390 01 CN390 01 6 4 2 305/C1 00456 CN390841 60 Công nghӋ và thiӃt bӏ tҥo phôi 2 Võ Thành Bҳc 123456789012345
CN390 02 CN390 02 2 4 2 306/CN 00456 CN390093 60 Công nghӋ và thiӃt bӏ tҥo phôi 2 Võ Thành Bҳc 123456789012345
CN391 01 CN391 01 7 8 2 304/CN 11101 CN391591 60 Công nghӋ chӃ tҥo khuôn mҭu 2 Mg Mg.Ck 123456789012345
CN392 01 CN392 01 6 1 3 305/C1 02060 CN392591 60 CAD/CAM/CNC 3 Trҫn Hӳu Lâm 123456789012345
CN392 02 CN392 02 2 1 3 305/CN 02060 CN392293 60 CAD/CAM/CNC 3 Trҫn Hӳu Lâm 123456789012345
CN394 01 CN394 01 3 1 2 304/CN 00448 CN394591 60 Tӵ đӝng hoá SX công nghiӋp 2 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN394 02 CN394 02 4 1 2 205/C1 00448 CN394831 60 Tӵ đӝng hoá SX công nghiӋp 2 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN397 01 CN397 01 0 0 0 00448 CN397841 150 Đӗ án công nghӋ chӃ tҥo máy 1 NguyӉn Văn Trí 123456789012345
CN399 01 CN399 01 3 8 2 304/C1 01912 CN399841 100 Trang bӏ điӋn trong máyCNghiӋp 2 Phan Trӑng Nghĩa 123456789012345
CN400 01 CN400 01 4 1 3 104/B1 01678 CN400571 90 ĐiӅu khiӇn tӵ đӝng - Công nghӋ 3 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN400 02 CN400 02 6 3 3 210/B1 01678 CN400611 90 ĐiӅu khiӇn tӵ đӝng - Công nghӋ 3 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN400 03 CN400 03 4 6 3 104/B1 01678 CN400851 90 ĐiӅu khiӇn tӵ đӝng - Công nghӋ 3 Đinh Mҥnh TiӃn 123456789012345
CN401 01 CN401 01 3 1 2 104/B1 00456 CN401841 90 Dao đӝng cơ hӑc 2 Võ Thành Bҳc 123456789012345
CN403 01 CN403 01 7 4 2 306/CN 00457 CN403831 100 Quá trình&thiӃt bӏ công nghiӋp 2 Dương Thái Công 123456789012345
CN404 01 CN404 01 7 6 2 209/B1 00456 CN404841 60 Tính toán & thiӃt kӃ đӗ gá 2 Võ Thành Bҳc 123456789012345
CN405 01 CN405 01 6 6 2 305/CN 02228 CN405841 60 Vұt liӋu phi kim loҥi 2 Cao Lưu Ngӑc Hҥnh 123456789012345
CN406 01 CN406 01 2 4 2 205/C1 02308 CN406611 60 PLC 2 Lý Thanh Phương 123456789012345
CN406 02 CN406 02 2 1 2 303/CN 02308 CN406604 60 PLC 2 Lý Thanh Phương 123456789012345
CN408 01 CN408 01 6 8 2 302/CN 00449 CN408591 90 Quҧn lý sҧn xuҩt công nghiӋp 2 Phҥm Thӏ Vân 123456789012345
CN408 02 CN408 02 4 6 2 301/CN 00449 CN408831 90 Quҧn lý sҧn xuҩt công nghiӋp 2 Phҥm Thӏ Vân 123456789012345
CN409 01 CN409 01 5 4 2 301/CN 01008 CN409901 90 ThiӃt kӃ nút giao thông 2 Đһng Trâm Anh 123456789012345
CN414 01 CN414 01 3 4 2 302/CN 00449 CN414591 90 Quҧn lý và kӻ thuұt bҧo trì CN 2 Phҥm Thӏ Vân 123456789012345
CN414 02 CN414 02 4 8 2 308/CN 00449 CN414831 90 Quҧn lý và kӻ thuұt bҧo trì CN 2 Phҥm Thӏ Vân 123456789012345
CN415 01 CN415 01 2 6 2 210/B1 02128 CN415514 90 Vi điӅu khiӇn 2 NguyӉn Văn Khanh 123456789012345
CN416 01 CN416 01 2 4 2 302/CN 02309 CN416614 60 ThiӃt kӃ hӋ thӕng cơ điӋn tӱ 2 NguyӉn HuǤnh Anh Duy 123456789012345
CN419 01 CN419 01 2 1 2 106/A4 02259 CN419571 50 Công nghӋ sҧn xuҩt sҥch 2 Phan Thanh Thuұn 123456789012345
CN420 01 CN420 01 4 6 2 304/CN 00452 CN420024 60 Công nghӋ phөchӗi chi tiӃt máy 2 HuǤnh ViӋt Phương 123456789012345
CN421 01 CN421 01 3 6 2 304/C1 00457 CN421601 100 ThiӃt bӏ trao đәi nhiӋt 2 Dương Thái Công 123456789012345
CN422 01 CN422 01 3 4 2 305/CN 01574 CN422851 60 Mҥng điӋn 2 NguyӉn Đăng Khoa 123456789012345
CN424 01 CN424 01 0 0 0 CN424841 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - CKCTM 10 123456789012345
CN425 01 CN425 01 4 6 3 103/B1 00456 CN425851 90 Vұt liӋu & công nghӋ kim loҥi 3 Võ Thành Bҳc 123456789012345
CN425 02 CN425 02 5 6 3 209/B1 00456 CN425931 90 Vұt liӋu & công nghӋ kim loҥi 3 Võ Thành Bҳc 123456789012345
CN426 01 CN426 01 3 4 2 305/C1 00469 CN426624 60 Máy&thiӃt bӏ C.BiӃn thӵc phҭm 2 NguyӉn Văn Khҧi 123456789012345
CN427 01 CN427 01 0 0 0 00469 CN427724 100 TT. Máy & thiӃt bӏ chӃ biӃn TP 1 NguyӉn Văn Khҧi 123456789012345
CN428 01 CN428 01 4 1 2 305/C1 00472 CN428824 60 Máy&thiӃt bӏ C.BiӃn lương thӵc 2 Trҫn Văn Nhã 123456789012345
CN429 01 CN429 01 2 6 4 PMCBCN 00472 CN429924 40 TT. Máy & thiӃt bӏ chӃ biӃn LT 1 Trҫn Văn Nhã 12345678
CN429 02 CN429 02 2 1 4 PMCBCN 00472 CN429BS1 40 TT. Máy & thiӃt bӏ chӃ biӃn LT 1 Trҫn Văn Nhã 12345678
CN429 03 CN429 03 5 1 4 PMCBCN 00472 CN429BS2 40 TT. Máy & thiӃt bӏ chӃ biӃn LT 1 Trҫn Văn Nhã 9012345
CN429 04 CN429 04 6 1 4 PMCBCN 00472 CN429BS3 40 TT. Máy & thiӃt bӏ chӃ biӃn LT 1 Trҫn Văn Nhã 9012345
CN430 01 CN430 01 0 0 0 00469 CN430851 150 Đӗ án máy & thiӃt bӏ chӃ biӃn 1 NguyӉn Văn Khҧi 123456789012345
CN432 01 CN432 01 2 4 2 309/CN 01627 CN432931 100 Cҩu tҥo đӝng cơ đӕt trong 2 Phҥm Văn Bình 123456789012345
CN433 01 CN433 01 5 4 2 304/C1 02274 CN433601 90 HӋ thӕng máy & thiӃt bӏ lҥnh 2 Trҫn NguyӉn Phương Lan 123456789012345
CN433 02 CN433 02 3 1 2 309/CN 02274 CN433851 90 HӋ thӕng máy & thiӃt bӏ lҥnh 2 Trҫn NguyӉn Phương Lan 123456789012345
CN439 01 CN439 01 3 6 2 303/CN 00442 CN439851 60 KT.ĐiӅu hòa nhiӋt đӝ&thông gió 2 NguyӉn Thuҫn Nhi 123456789012345
CN440 01 CN440 01 6 8 2 307/CN 00465 CN440851 100 Kӻ thuұt sҩy & bҧo quҧn NSTP 2 NguyӉn Bӗng 123456789012345
CN442 01 CN442 01 3 4 2 103/B1 01912 CN442591 90 ĐiӋn công nghiӋp 2 Phan Trӑng Nghĩa 123456789012345
CN444 01 CN444 01 4 4 2 308/CN 01302 CN444611 90 ĐiӋn tӱ công suҩt 2 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN444 02 CN444 02 3 1 2 306/CN 01302 CN444411 90 ĐiӋn tӱ công suҩt 2 Hӗ Minh Nhӏ 123456789012345
CN446 01 CN446 01 7 4 2 114/B1 11101 CN446851 60 An toàn&ô nhiӉm trong SX LT&TP2 Mg Mg.Ck 123456789012345
CN449 01 CN449 01 6 4 2 302/CN 00451 CN449851 60 Kinh tӃ kӻ thuұt 2 Phan Thanh Lương 123456789012345
CN450 01 CN450 01 0 0 0 02152 CN450054 150 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - CKCB 4 Bùi Văn Hӳu 123456789012345
CN451 01 CN451 01 0 0 0 02152 CN451851 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - CKCB 10 Bùi Văn Hӳu 123456789012345
CN452 01 CN452 01 6 6 2 307/CN 00473 CN452931 100 Lý thuyӃt ô tô 2 NguyӉn Quan Thanh 123456789012345
CN453 01 CN453 01 7 4 2 205/C1 00455 CN453931 60 Cҩu tҥo ô tô máy kéo 2 Trҫn Thanh Tâm 123456789012345
CN454 01 CN454 01 2 1 3 209/C2 00441 CN454931 60 LT.Tính toán&thiӃt kӃ ĐCĐT 3 Vũ Quang Thanh 123456789012345
CN455 01 CN455 01 4 4 2 307/CN 00464 CN455931 60 Kӻ thuұt sӱa chӳa máy 2 NguyӉn Văn Tân 123456789012345
CN456 01 CN456 01 5 1 2 303/CN 00455 CN456931 60 ThiӃt kӃ ô tô 2 Trҫn Thanh Tâm 123456789012345
CN457 01 CN457 01 7 3 3 305/C1 02152 CN457931 60 Trang bӏ điӋn&Đ.Tӱ trên ôtô,MK 3 Bùi Văn Hӳu 123456789012345
CN458 01 CN458 01 0 0 0 00473 CN458931 100 TT.Sӱa chӳa đӝng cơ 3 NguyӉn Quan Thanh 123456789012345
CN459 01 CN459 01 0 0 0 00455 CN459931 100 Đӗ án ô tô 1 Trҫn Thanh Tâm 123456789012345
CN460 01 CN460 01 2 1 3 309/CN 00498 CN460061 90 NӅn móng công trình - CĐ 2 NguyӉn Văn Liêm 123456789012345
CN465 01 CN465 01 3 6 2 304/CN 00473 CN465931 60 Nhiên liӋu dҫu mӥ 1 NguyӉn Quan Thanh 123456789012345
CN468 01 CN468 01 0 0 0 00455 CN468931 100 TT. Sӱa chӳa ô tô 2 Trҫn Thanh Tâm 123456789012345
CN473 01 CN473 01 5 4 2 305/C1 00455 CN473931 60 Kӻ thuұt nâng chuyӇn 2 Trҫn Thanh Tâm 123456789012345
CN477 01 CN477 01 0 0 0 01064 CN477591 100 Luұn văn tӕt nghiӋp-Cơ điӋn tӱ 10 Trҫn Thanh Hùng 123456789012345
CN478 01 CN478 01 0 0 0 00449 CN478831 100 Đӗ án QL & kӻ thuұt bҧo trì CN 1 Phҥm Thӏ Vân 123456789012345
CN479 01 CN479 01 5 4 2 104/B1 01423 CN479861 60 Thӫy văn công trình-Cҫu đưӡng 2 HuǤnh Vương Thu Minh 123456789012345
CS101 01 CS101 01 6 6 3 113/B1 00742 CS101721 80 Vi sinh hӑc đҥi cương A 3 NguyӉn Hӳu HiӋp 123456789012345
CS101 02 CS101 02 2 1 3 115/B1 00743 CS101731 80 Vi sinh hӑc đҥi cương A 3 Cao Ngӑc ĐiӋp 123456789012345
CS102 01 CS102 01 4 1 2 115/B1 00750 CS102661 60 Sinh hӑc phân tӱ 3 Trҫn Thӏ Xuân Mai 123456789012345
CS102 01 6 1 2 115/B1
CS103 01 CS103 01 0 0 0 01890 CS103661 60 TT.Sinh hӑc phân tӱ 1 NguyӉn Thӏ Liên 123456789012345
CS108 01 CS108 01 6 1 2 113/B1 00751 CS108661 60 Virus hӑc đҥi cương 2 Bùi Thӏ Minh DiӋu 123456789012345
CS111 01 CS111 01 3 6 2 003/NN 00300 CS111111 60 Vi sinh hӑc đҥi cương B 2 Trҫn Vũ PhӃn 123456789012345
CS111 02 CS111 02 2 8 2 204/NN 00300 CS111112 60 Vi sinh hӑc đҥi cương B 2 Trҫn Vũ PhӃn 123456789012345
CS112 01 CS112 01 4 6 3 113/B1 00742 CS112661 80 Vi sinh hӑc đҥi cương - CNSH 3 NguyӉn Hӳu HiӋp 123456789012345
CS113 01 CS113 01 0 0 0 01320 CS113661 80 TT.Vi sinh hӑc đҥi cương -CNSH1 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
CS301 01 CS301 01 6 6 3 115/B1 00749 CS301661 80 Nhұp môn công nghӋ sinh hӑc A 3 NguyӉn Văn Thành 123456789012345
CS302 01 CS302 01 3 6 2 207/KH 00749 CS302941 60 Nhұp môn công nghӋ sinh hӑc 2 NguyӉn Văn Thành 123456789012345
CS306 01 CS306 01 3 1 2 113/B1 00308 CS306941 80 Bӝ gen & ӭng dөng 2 Trương Trӑng Ngôn 123456789012345
CS307 01 CS307 01 0 0 0 01890 CS307Z11 80 TT.Bӝ gen & ӭng dөng 1 NguyӉn Thӏ Liên 123456789012345
CS308 01 CS308 01 5 6 2 113/B1 00749 CS308661 70 Báo cáo chuyên đӅ CNSH 1 NguyӉn Văn Thành 123456789012345
CS308 02 CS308 02 4 6 2 115/B1 00749 CS308662 70 Báo cáo chuyên đӅ CNSH 1 NguyӉn Văn Thành 123456789012345
CS310 01 CS310 01 0 0 0 01320 CS310661 80 Thӵc tӃ cơ sӣ - CNSH 2 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
CS311 01 CS311 01 5 4 2 115/B1 00753 CS311661 80 Protein & Enzim hӑc 2 Lê Thanh Hùng 123456789012345
CS312 01 CS312 01 0 0 0 08213 CS312661 80 TT.Protein & Enzim hӑc 1 Võ Văn Song Toàn 123456789012345
CS316 01 CS316 01 5 6 2 115/B1 00743 CS316661 60 Nҩm hӑc 2 Cao Ngӑc ĐiӋp 123456789012345
CS317 01 CS317 01 0 0 0 01320 CS317661 60 TT.Nҩm hӑc 1 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
CS318 01 CS318 01 7 1 2 115/B1 00749 CS318661 60 Lên men thӵc phҭm 2 NguyӉn Văn Thành 123456789012345
CS319 01 CS319 01 0 0 0 01320 CS319661 60 TT.Lên men thӵc phҭm 1 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
CS320 01 CS320 01 5 4 2 113/B1 01769 CS320661 70 Công nghӋ di truyӅn 2 NguyӉn Thӏ Pha 123456789012345
CS320 02 CS320 02 4 4 2 113/B1 01769 CS320941 70 Công nghӋ di truyӅn 2 NguyӉn Thӏ Pha 123456789012345
CS322 01 CS322 01 0 0 0 01320 CS322661 80 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - CNSH 4 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
CS323 01 CS323 01 0 0 0 01320 CS323661 80 Luұn văn tӕt nghiӋp - CNSH 10 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
CS464C 01 CS464C 01 3 1 3 301/DA 00773 0766T1 40 Thӕng kê sinh hӑc 3 Dương Ngӑc Thành 123456789012345
CT101 01 CT101 01 5 2 2 101/C1 02299 CT10101 80 Lұp trình căn bҧn A 4 Hӗ Quang Thái 123456789012345
CT101 01 7 1 4 101/C1
CT101 02 CT101 02 2 1 4 203/C1 02299 CT101331 80 Lұp trình căn bҧn A 4 Hӗ Quang Thái 123456789012345
CT101 02 4 6 2 201/C1
CT101 E01 CT101 E01 2 6 4 101/C1 02266 1056A1 5 Lұp trình căn bҧn A 4 NguyӉn Thӏ Thu An 6789012345
CT101 E01 3 6 2 201/C1
CT101 E02 CT101 E02 3 6 4 101/C1 00513 1056A2 5 Lұp trình căn bҧn A 4 Phҥm Gia TiӃn 6789012345
CT101 E02 4 1 2 101/C1
CT101 E03 CT101 E03 5 4 2 101/C1 02299 1056A3 5 Lұp trình căn bҧn A 4 Hӗ Quang Thái 6789012345
CT101 E03 7 6 4 101/C1
CT101 E04 CT101 E04 4 6 4 101/C1 01708 1056A4 5 Lұp trình căn bҧn A 4 Lâm Chí NguyӋn 6789012345
CT101 E04 5 6 2 101/C1
CT102 01 CT102 01 3 1 3 202/C1 02265 CT10201 40 Toán rӡi rҥc 1 3 Lê Thӏ Phương Dung 123456789012345
CT102 E01 CT102 E01 2 4 2 201/C1 02265 1056A1 5 Toán rӡi rҥc 1 3 Lê Thӏ Phương Dung 6789012345
CT102 E01 4 1 3 203/C1
CT102 E02 CT102 E02 2 1 3 101/C1 02265 1056A2 5 Toán rӡi rҥc 1 3 Lê Thӏ Phương Dung 6789012345
CT102 E02 4 4 2 101/C1
CT102 E03 CT102 E03 5 1 3 201/C1 01000 1056A3 5 Toán rӡi rҥc 1 3 Lâm Thӏ Ngӑc Châu 6789012345
CT102 E03 6 4 2 201/C1
CT102 E04 CT102 E04 5 1 3 203/C1 02267 1056A4 5 Toán rӡi rҥc 1 3 NguyӉn Thanh Hҧi 6789012345
CT102 E04 6 4 2 203/C1
CT103 01 CT103 01 3 1 4 101/C1 00517 CT103331 80 Cҩu trúc dӳ liӋu 4 Trҫn Cao ĐӋ 123456789012345
CT103 02 CT103 02 4 1 4 204/C1 00517 CT103341 80 Cҩu trúc dӳ liӋu 4 Trҫn Cao ĐӋ 123456789012345
CT103 03 CT103 03 6 2 4 101/C1 01068 CT103561 80 Cҩu trúc dӳ liӋu 4 Trương Thӏ Thanh TuyӅn 123456789012345
CT103 04 CT103 04 4 6 4 303/C1 01068 CT103951 80 Cҩu trúc dӳ liӋu 4 Trương Thӏ Thanh TuyӅn 123456789012345
CT103 05 CT103 05 2 6 4 204/C1 01068 CT103961 80 Cҩu trúc dӳ liӋu 4 Trương Thӏ Thanh TuyӅn 123456789012345
CT104 01 CT104 01 4 4 2 301/C1 00512 CT104331 70 KiӃn trúc máy tính 2 NguyӉn Hӗng Vân 123456789012345
CT104 02 CT104 02 5 8 2 101/C1 00512 CT104341 70 KiӃn trúc máy tính 2 NguyӉn Hӗng Vân 123456789012345
CT104 03 CT104 03 6 2 2 201/C1 00527 CT104561 70 KiӃn trúc máy tính 2 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT104 04 CT104 04 2 2 2 201/C1 00527 CT104801 70 KiӃn trúc máy tính 2 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT104 05 CT104 05 2 4 2 301/C1 00527 CT104891 70 KiӃn trúc máy tính 2 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT105 01 CT105 01 6 6 2 303/CN 01065 CT105701 60 KiӃn trúc máy tính - ĐiӋn tӱ 2 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT105 02 CT105 02 6 8 2 303/CN 01065 CT105711 60 KiӃn trúc máy tính - ĐiӋn tӱ 2 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT106 01 CT106 01 5 4 2 302/C1 02226 CT106561 45 HӋ cơ sӣ dӳ liӋu 4 Trҫn NguyӉn Minh Thái 123456789012345
CT106 01 7 1 2 202/C1
CT106 02 CT106 02 5 4 2 202/C1 02267 CT106951 45 HӋ cơ sӣ dӳ liӋu 4 NguyӉn Thanh Hҧi 123456789012345
CT106 02 7 4 2 302/C1
CT107 01 CT107 01 5 7 3 303/C1 02074 CT107561 60 HӋ điӅu hành 3 NguyӉn Cao Hӗng Ngӑc 123456789012345
CT107 02 CT107 02 2 1 3 202/C1 02074 CT107951 60 HӋ điӅu hành 3 NguyӉn Cao Hӗng Ngӑc 123456789012345
CT108 01 CT108 01 0 0 0 01069 CT10801 30 Niên luұn 1- Tin hӑc 1 Võ HuǤnh Trâm 123456789012345
CT109 01 CT109 01 5 1 3 202/C1 01070 CT109561 60 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Phan Tҩn Tài 123456789012345
CT109 02 CT109 02 6 1 3 302/C1 01070 CT109951 60 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Phan Tҩn Tài 123456789012345
CT109 03 CT109 03 6 6 3 203/C1 01070 CT109961 60 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Phan Tҩn Tài 123456789012345
CT109 04 CT109 04 2 1 3 302/C1 01531 CT109971 45 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT109 05 CT109 05 3 1 3 302/C1 01531 CT109981 45 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT109 06 CT109 06 4 1 3 202/C1 01531 CT10906 45 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT109 07 CT109 07 2 7 3 202/C1 01531 CT10907 45 Phân tích&thiӃt kӃ hӋ thӕng TT 3 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT110 01 CT110 01 4 6 4 P04 01231 CT110561 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Trҫn Ngân Bình 1234567890123
CT110 02 CT110 02 5 6 4 P12 01231 CT110951 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Trҫn Ngân Bình 1234567890123
CT110 03 CT110 03 2 1 4 P04 02266 CT110961 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 NguyӉn Thӏ Thu An 1234567890123
CT110 04 CT110 04 3 1 4 P04 02266 CT110971 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 NguyӉn Thӏ Thu An 1234567890123
CT110 05 CT110 05 6 1 4 P04 02226 CT110981 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Trҫn NguyӉn Minh Thái 1234567890123
CT110 06 CT110 06 7 6 4 P04 02226 CT11006 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Trҫn NguyӉn Minh Thái 1234567890123
CT110 07 CT110 07 6 6 4 P04 02267 CT11007 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 NguyӉn Thanh Hҧi 1234567890123
CT110 08 CT110 08 5 6 4 P04 02267 CT11008 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 NguyӉn Thanh Hҧi 1234567890123
CT110 09 CT110 09 5 1 4 P04 02297 CT11009 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Bùi Đăng Hà Phương 1234567890123
CT110 10 CT110 10 7 1 4 P12 02297 CT11010 42 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Bùi Đăng Hà Phương 1234567890123
CT111 01 CT111 01 0 0 0 01943 CT111561 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Lâm Nhӵt Khang 123456789012345
CT111 02 CT111 02 0 0 0 01944 CT111951 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Thái Minh Tuҩn 123456789012345
CT111 03 CT111 03 0 0 0 01230 CT111961 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Phan Thưӧng Cang 123456789012345
CT111 04 CT111 04 0 0 0 01124 CT111971 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT111 05 CT111 05 0 0 0 02074 CT111981 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 NguyӉn Cao Hӗng Ngӑc 123456789012345
CT111 06 CT111 06 0 0 0 00516 CT111976 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 NguyӉn Hoàng ViӋt 123456789012345
CT111 07 CT111 07 0 0 0 01127 CT111977 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 NguyӉn Phú Trưӡng 123456789012345
CT111 08 CT111 08 0 0 0 00527 CT111978 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT111 09 CT111 09 0 0 0 01168 CT111979 15 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 NguyӉn Công Huy 123456789012345
CT111 10 CT111 10 0 0 0 01069 CT111962 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Võ HuǤnh Trâm 123456789012345
CT111 11 CT111 11 0 0 0 01068 CT111963 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Trương Thӏ Thanh TuyӅn 123456789012345
CT111 12 CT111 12 0 0 0 01232 CT111964 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Phan Phương Lan 123456789012345
CT111 13 CT111 13 0 0 0 01070 CT111952 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Phan Tҩn Tài 123456789012345
CT111 14 CT111 14 0 0 0 01231 CT111953 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Trҫn Ngân Bình 123456789012345
CT111 15 CT111 15 0 0 0 01531 CT111954 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT111 16 CT111 16 0 0 0 02226 CT111955 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Trҫn NguyӉn Minh Thái 123456789012345
CT111 17 CT111 17 0 0 0 02266 CT111956 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 NguyӉn Thӏ Thu An 123456789012345
CT111 18 CT111 18 0 0 0 02267 CT111957 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 NguyӉn Thanh Hҧi 123456789012345
CT111 19 CT111 19 0 0 0 00514 CT111958 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT111 20 CT111 20 0 0 0 01072 CT111982 40 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Đӛ Thanh Nghӏ 123456789012345
CT111 21 CT111 21 0 0 0 00513 CT111983 30 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Phҥm Gia TiӃn 123456789012345
CT111 22 CT111 22 0 0 0 02326 CT111984 40 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT111 23 CT111 23 0 0 0 01348 CT111985 40 Niên luұn 2 - Tin hӑc 1 Phҥm Nguyên Khang 123456789012345
CT112 01 CT112 01 4 8 2 204/C1 00516 CT112561 80 Mҥng máy tính 3 NguyӉn Hoàng ViӋt 123456789012345
CT112 01 6 1 2 204/C1
CT112 02 CT112 02 6 1 2 303/C1 01943 CT112711 80 Mҥng máy tính 3 Lâm Nhӵt Khang 123456789012345
CT112 02 7 1 2 203/C1
CT112 03 CT112 03 5 1 2 301/C1 01943 CT112801 80 Mҥng máy tính 3 Lâm Nhӵt Khang 123456789012345
CT112 03 7 3 2 201/C1
CT112 04 CT112 04 5 1 2 104/KH 01157 CT112951 80 Mҥng máy tính 3 Lưu Trùng Dương 123456789012345
CT112 04 7 6 2 301/C1
CT113 01 CT113 01 5 4 2 204/C1 01067 CT113561 100 Nhұp môn công nghӋ phҫn mӅm 2 HuǤnh Xuân HiӋp 123456789012345
CT114 01 CT114 01 7 6 3 103/A4 01944 CT114331 80 Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng C++ 3 Thái Minh Tuҩn 123456789012345
CT114 02 CT114 02 7 1 3 204/C1 01944 CT114561 80 Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng C++ 3 Thái Minh Tuҩn 123456789012345
CT114 03 CT114 03 2 1 3 301/C1 01168 CT114951 80 Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng C++ 3 NguyӉn Công Huy 123456789012345
CT114 04 CT114 04 6 6 3 301/C1 01708 CT114961 80 Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng C++ 3 Lâm Chí NguyӋn 123456789012345
CT115 01 CT115 01 3 1 4 203/C1 01585 CT115561 80 Chuyên đӅ ngôn ngӳ lұp trình 1 2 Lâm Hoài Bҧo 123456789012345
CT115 02 CT115 02 2 1 4 303/C1 01585 CT115951 80 Chuyên đӅ ngôn ngӳ lұp trình 1 2 Lâm Hoài Bҧo 123456789012345
CT115 03 CT115 03 2 6 4 201/C1 01585 CT115961 80 Chuyên đӅ ngôn ngӳ lұp trình 1 2 Lâm Hoài Bҧo 123456789012345
CT116 01 CT116 01 3 1 4 204/C1 01708 CT116561 100 Chuyên đӅ ngôn ngӳ lұp trình 2 2 Lâm Chí NguyӋn 123456789012345
CT117 01 CT117 01 2 6 3 302/C1 01230 CT117561 60 Chuyên đӅ ngôn ngӳ lұp trình 3 2 Phan Thưӧng Cang 123456789012345
CT118 01 CT118 01 2 6 2 301/C1 01231 CT118561 70 Anh văn chuyên môn tin hӑc 2 Trҫn Ngân Bình 123456789012345
CT118 02 CT118 02 3 8 2 303/C1 01231 CT118951 70 Anh văn chuyên môn tin hӑc 2 Trҫn Ngân Bình 123456789012345
CT118 03 CT118 03 2 6 2 303/C1 02326 CT118961 70 Anh văn chuyên môn tin hӑc 2 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT118 04 CT118 04 3 1 2 301/C1 02326 CT118971 70 Anh văn chuyên môn tin hӑc 2 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT118 05 CT118 05 5 2 2 303/C1 01232 CT118981 70 Anh văn chuyên môn tin hӑc 2 Phan Phương Lan 123456789012345
CT118 06 CT118 06 5 4 2 303/C1 01232 CT11806 70 Anh văn chuyên môn tin hӑc 2 Phan Phương Lan 123456789012345
CT119 01 CT119 01 2 7 3 203/C1 02265 CT119951 80 Toán rӡi rҥc 2 3 Lê Thӏ Phương Dung 123456789012345
CT119 02 CT119 02 3 7 3 203/C1 02265 CT119961 80 Toán rӡi rҥc 2 3 Lê Thӏ Phương Dung 123456789012345
CT119 04 CT119 04 2 3 3 204/C1 00515 CT119981 80 Toán rӡi rҥc 2 3 Lê Đӭc Thҳng 123456789012345
CT119 05 CT119 05 3 1 3 303/C1 00515 CT11905 80 Toán rӡi rҥc 2 3 Lê Đӭc Thҳng 123456789012345
CT119 06 CT119 06 3 7 3 204/C1 00515 CT11906 80 Toán rӡi rҥc 2 3 Lê Đӭc Thҳng 123456789012345
CT119 07 CT119 07 4 1 3 301/C1 00515 CT11907 80 Toán rӡi rҥc 2 3 Lê Đӭc Thҳng 123456789012345
CT120 01 CT120 01 4 1 2 302/C1 00510 CT120331 60 Phân tích&thiӃt kӃ thuұt toán 2 NguyӉn Văn Linh 123456789012345
CT120 02 CT120 02 4 3 2 302/C1 00510 CT120341 60 Phân tích&thiӃt kӃ thuұt toán 2 NguyӉn Văn Linh 123456789012345
CT121 01 CT121 01 3 3 3 301/C1 01069 CT121951 80 Tin hӑc lý thuyӃt 3 Võ HuǤnh Trâm 123456789012345
CT122 01 CT122 01 2 3 2 203/TS 00514 CT122951 50 UML 2 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT122 02 CT122 02 3 3 2 302/KH 00514 CT122961 50 UML 2 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT127 01 CT127 01 2 1 2 204/C1 00515 CT12701 50 Lý thuyӃt thông tin 2 Lê Đӭc Thҳng 123456789012345
CT128 01 CT128 01 7 3 3 203/C1 01000 CT128951 80 Kӻ thuұt đӗ hoҥ - CNTT 2 Lâm Thӏ Ngӑc Châu 123456789012345
CT128 02 CT128 02 7 7 3 201/C1 01000 CT128961 80 Kӻ thuұt đӗ hoҥ - CNTT 2 Lâm Thӏ Ngӑc Châu 123456789012345
CT131 01 CT131 01 4 1 3 305/CN 01529 CT131701 60 Lұp trình căn bҧn - ĐiӋn tӱ 3 Phҥm Duy NghiӋp 123456789012345
CT131 02 CT131 02 3 1 3 303/CN 01529 CT131711 60 Lұp trình căn bҧn - ĐiӋn tӱ 3 Phҥm Duy NghiӋp 123456789012345
CT132 E01 CT132 E01 6 1 3 304/C1 00529 1058A1 5 Linh kiӋn điӋn tӱ 2 Trương Văn Tám 6789012345
CT132 E02 CT132 E02 6 6 3 304/C1 00529 1058A2 5 Linh kiӋn điӋn tӱ 2 Trương Văn Tám 6789012345
CT133 01 CT133 01 5 1 2 304/CN 00528 CT133701 60 Lý thuyӃt mҥch 2 Lê Thành Nghiêm 123456789012345
CT133 02 CT133 02 5 4 2 103/B1 00528 CT133711 60 Lý thuyӃt mҥch 2 Lê Thành Nghiêm 123456789012345
CT134 01 CT134 01 7 1 3 308/CN 00529 CT134701 90 Mҥch tương tӵ 3 Trương Văn Tám 123456789012345
CT135 01 CT135 01 0 0 0 00529 CT135701 100 TT. Mҥch tương tӵ 1 Trương Văn Tám 123456789012345
CT136 01 CT136 01 2 3 3 303/CN 01452 CT136701 60 Mҥch sӕ 3 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT137 01 CT137 01 0 0 0 01452 CT137701 100 TT. Mҥch sӕ 2 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT139 01 CT139 01 6 4 2 301/CN 00524 CT139701 90 Mҥch xung 2 Lương Văn Sơn 123456789012345
CT140 01 CT140 01 5 1 2 302/CN 00526 CT140701 60 Lý thuyӃt tín hiӋu & hӋ thӕng 2 Nhan Văn Khoa 123456789012345
CT141 01 CT141 01 2 7 3 303/CN 01452 CT141701 60 Kӻ thuұt vi xӱ lý 3 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT141 02 CT141 02 6 1 3 305/CN 01452 CT141711 60 Kӻ thuұt vi xӱ lý 3 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT141 03 CT141 03 3 3 3 304/CN 01452 CT141144 60 Kӻ thuұt vi xӱ lý 3 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT142 01 CT142 01 0 0 0 01452 CT142701 100 TT. Kӻ thuұt vi xӱ lý 2 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT143 01 CT143 01 4 1 2 304/CN 01065 CT143701 60 Lұp trình hӋ thӕng 2 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT143 02 CT143 02 4 8 2 304/CN 01065 CT143711 60 Lұp trình hӋ thӕng 2 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT144 01 CT144 01 7 3 3 305/CN 00526 CT144701 60 Xӱ lý tín hiӋu sӕ 3 Nhan Văn Khoa 123456789012345
CT144 02 CT144 02 6 1 3 306/CN 00526 CT144711 60 Xӱ lý tín hiӋu sӕ 3 Nhan Văn Khoa 123456789012345
CT144 03 CT144 03 5 1 3 104/B1 01942 CT144441 60 Xӱ lý tín hiӋu sӕ 3 NguyӉn Thanh Tùng 123456789012345
CT145 01 CT145 01 0 0 0 01452 CT145701 100 TT. Xӱ lý tín hiӋu sӕ 1 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT145 02 CT145 02 0 0 0 01452 CT145711 100 TT. Xӱ lý tín hiӋu sӕ 1 Trҫn Hӳu Danh 123456789012345
CT146 01 CT146 01 3 6 2 302/CN 01063 CT146701 90 TruyӅn dӳ liӋu 2 Lương Vinh Quӕc Danh 123456789012345
CT146 02 CT146 02 3 4 2 308/CN 01582 CT146711 90 TruyӅn dӳ liӋu 2 Trҫn Nhӵt Khҧi Hoàn 123456789012345
CT147 01 CT147 01 0 0 0 01065 CT147701 90 TT. TruyӅn dӳ liӋu 1 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT147 02 CT147 02 0 0 0 01065 CT147711 90 TT. TruyӅn dӳ liӋu 1 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT149 01 CT149 01 3 6 3 305/CN 01062 CT149701 60 Kӻ năng hoҥt đӝng công nghiӋp 1 NguyӉn Chí Ngôn 123456789012345
CT150 01 CT150 01 0 0 0 00533 CT150051 100 Niên luұn 1 1 NguyӉn Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
CT151 01 CT151 01 4 4 2 305/CN 02128 CT151701 60 Ngôn ngӳ mô tҧ phҫn cӭng HDL 2 NguyӉn Văn Khanh 123456789012345
CT151 02 CT151 02 5 3 2 304/CN 02128 CT151711 60 Ngôn ngӳ mô tҧ phҫn cӭng HDL 2 NguyӉn Văn Khanh 123456789012345
CT153 01 CT153 01 0 0 0 00528 CT153352 90 Kӻ năng thӵc hành 1 Lê Thành Nghiêm 123456789012345
CT154 01 CT154 01 7 4 2 301/CN 00528 CT154701 90 Kӻ thuұt điӋn cho điӋn tӱ 2 Lê Thành Nghiêm 123456789012345
CT155 01 CT155 01 0 0 0 00443 CT155701 90 TT.Kӻ thuұt điӋn cho điӋn tӱ 1 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
CT156 01 CT156 01 0 0 0 00524 CT156701 100 TT.Mҥch xung 1 Lương Văn Sơn 123456789012345
CT301 01 CT301 01 4 4 2 203/C1 01127 CT301561 80 Lұp trình Web 2 NguyӉn Phú Trưӡng 123456789012345
CT301 02 CT301 02 3 4 2 303/C1 01127 CT301801 80 Lұp trình Web 2 NguyӉn Phú Trưӡng 123456789012345
CT302 01 CT302 01 6 4 2 301/C1 01124 CT302561 80 Phát triӇn phҫnmӅm mã nguӗn mӣ 2 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT302 02 CT302 02 6 2 2 301/C1 01124 CT302801 80 Phát triӇn phҫnmӅm mã nguӗn mӣ 2 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT303 01 CT303 01 5 6 3 202/C1 01070 CT30301 45 Phát triӇn hӋ thӕng thông tin 3 Phan Tҩn Tài 123456789012345
CT304 01 CT304 01 3 1 2 102/B1 00514 CT304971 40 Giao diӋn ngưӡi - máy 2 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT306 01 CT306 01 0 0 0 01530 CT30601 8 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
CT306 02 CT306 02 0 0 0 01531 CT30602 7 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT306 03 CT306 03 0 0 0 02226 CT30603 7 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Trҫn NguyӉn Minh Thái 123456789012345
CT306 04 CT306 04 0 0 0 02266 CT30604 7 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Thӏ Thu An 123456789012345
CT306 05 CT306 05 0 0 0 01944 CT306561 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Thái Minh Tuҩn 123456789012345
CT306 06 CT306 06 0 0 0 01168 CT306951 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Công Huy 123456789012345
CT306 07 CT306 07 0 0 0 01124 CT306961 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT306 08 CT306 08 0 0 0 00527 CT306971 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT306 09 CT306 09 0 0 0 02074 CT306972 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Cao Hӗng Ngӑc 123456789012345
CT306 10 CT306 10 0 0 0 01127 CT306973 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Phú Trưӡng 123456789012345
CT306 11 CT306 11 0 0 0 00516 CT306974 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Hoàng ViӋt 123456789012345
CT306 12 CT306 12 0 0 0 01230 CT306976 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Phan Thưӧng Cang 123456789012345
CT306 13 CT306 13 0 0 0 01069 CT306979 30 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Võ HuǤnh Trâm 123456789012345
CT306 14 CT306 14 0 0 0 00513 CT306981 10 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Phҥm Gia TiӃn 123456789012345
CT306 15 CT306 15 0 0 0 02326 CT306982 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT306 16 CT306 16 0 0 0 01348 CT306983 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 Phҥm Nguyên Khang 123456789012345
CT306 17 CT306 17 0 0 0 01530 CT306984 5 Niên luұn 3 - Tin hӑc 1 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
CT307 01 CT307 01 0 0 0 00517 CT307961 25 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Trҫn Cao ĐӋ 123456789012345
CT307 02 CT307 02 0 0 0 01944 CT307971 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Thái Minh Tuҩn 123456789012345
CT307 03 CT307 03 0 0 0 00520 CT307962 25 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Trương Minh Thái 123456789012345
CT307 04 CT307 04 0 0 0 01585 CT307963 25 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Lâm Hoài Bҧo 123456789012345
CT307 05 CT307 05 0 0 0 01232 CT307964 25 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Phan Phương Lan 123456789012345
CT307 06 CT307 06 0 0 0 01168 CT307972 20 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 NguyӉn Công Huy 123456789012345
CT307 07 CT307 07 0 0 0 01230 CT307973 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Phan Thưӧng Cang 123456789012345
CT307 08 CT307 08 0 0 0 01124 CT307974 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT307 09 CT307 09 0 0 0 01943 CT307975 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Lâm Nhӵt Khang 123456789012345
CT307 10 CT307 10 0 0 0 02074 CT307976 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 NguyӉn Cao Hӗng Ngӑc 123456789012345
CT307 11 CT307 11 0 0 0 01127 CT307977 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 NguyӉn Phú Trưӡng 123456789012345
CT307 12 CT307 12 0 0 0 00516 CT307978 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 NguyӉn Hoàng ViӋt 123456789012345
CT307 13 CT307 13 0 0 0 00527 CT307979 14 Niên luұn 4 - Tin hӑc 1 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT309 01 CT309 01 4 1 3 201/C1 00520 CT309891 60 Quҧn lý dӵ án tin hӑc 2 Trương Minh Thái 123456789012345
CT309 02 CT309 02 6 3 3 303/C1 00520 CT309951 60 Quҧn lý dӵ án tin hӑc 2 Trương Minh Thái 123456789012345
CT310 01 CT310 01 2 1 2 106/KH 00514 CT310951 50 Phân tích & T.KӃ hӋ thӕng HĐT 4 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT310 01 3 8 2 203/TS
CT310 02 CT310 02 2 6 2 106/A4 00514 CT310981 50 Phân tích & T.KӃ hӋ thӕng HĐT 4 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT310 02 4 1 2 204/KH
CT311 01 CT311 01 4 8 2 301/C1 01072 CT311951 65 Phương pháp NCKH 2 Đӛ Thanh Nghӏ 123456789012345
CT312 01 CT312 01 4 3 3 303/C1 01072 CT312951 60 Khai khoáng dӳ liӋu 3 Đӛ Thanh Nghӏ 123456789012345
CT312 02 CT312 02 3 3 3 201/C1 01072 CT31202 60 Khai khoáng dӳ liӋu 3 Đӛ Thanh Nghӏ 123456789012345
CT313 01 CT313 01 3 8 2 201/C1 02326 CT313801 50 An toàn & bҧo mұt thông tin 2 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT313 02 CT313 02 4 6 2 301/C1 02326 CT313951 50 An toàn & bҧo mұt thông tin 2 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT313 03 CT313 03 2 8 2 301/C1 02326 CT313981 50 An toàn & bҧo mұt thông tin 2 Lê Thanh Vân 123456789012345
CT314 01 CT314 01 4 6 2 203/C1 01128 CT314801 50 An toàn hӋ thӕng&an ninh mҥng 2 Phҥm Hӳu Tài 123456789012345
CT314 02 CT314 02 2 4 2 101/C1 01128 CT314951 50 An toàn hӋ thӕng&an ninh mҥng 2 Phҥm Hӳu Tài 123456789012345
CT315 01 CT315 01 7 1 3 303/C1 01530 CT315951 55 HӋ cơsӣ dӳ liӋu đa phương tiӋn 3 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
CT315 02 CT315 02 5 6 3 302/C1 01530 CT31502 55 HӋ cơsӣ dӳ liӋu đa phương tiӋn 3 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
CT316 01 CT316 01 6 6 3 202/C1 01530 CT316701 45 Xӱ lý ҧnh 3 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
CT317 01 CT317 01 7 1 3 304/C1 01064 CT317951 100 Lұp trình nhúng cơ bҧn 3 Trҫn Thanh Hùng 123456789012345
CT318 01 CT318 01 2 6 2 305/C1 01583 CT318961 60 Lұp trình thӡi gian thӵc 2 NguyӉn Khҳc Nguyên 123456789012345
CT319 01 CT319 01 3 6 3 301/C1 01168 CT319971 80 Lұp trình mҥng 2 NguyӉn Công Huy 123456789012345
CT319 02 CT319 02 5 6 3 203/C1 01168 CT31902 80 Lұp trình mҥng 2 NguyӉn Công Huy 123456789012345
CT324 01 CT324 01 6 3 3 204/C1 01069 CT324961 60 Phân tích yêu cҫu phҫn mӅm 2 Võ HuǤnh Trâm 123456789012345
CT324 02 CT324 02 6 6 3 201/C1 01069 CT32402 60 Phân tích yêu cҫu phҫn mӅm 2 Võ HuǤnh Trâm 123456789012345
CT325 01 CT325 01 5 1 3 204/C1 01067 CT325961 75 ThiӃt kӃ phҫn mӅm 3 HuǤnh Xuân HiӋp 123456789012345
CT325 02 CT325 02 5 7 3 204/C1 01067 CT32502 75 ThiӃt kӃ phҫn mӅm 3 HuǤnh Xuân HiӋp 123456789012345
CT326 01 CT326 01 5 3 3 301/C1 00517 CT326961 100 KiӇm thӱ phҫn mӅm 2 Trҫn Cao ĐӋ 123456789012345
CT327 01 CT327 01 6 1 3 202/C1 00517 CT327961 60 Đҧm bҧo chҩt lưӧng phҫn mӅm 2 Trҫn Cao ĐӋ 123456789012345
CT327 02 CT327 02 4 6 3 202/C1 00517 CT32702 60 Đҧm bҧo chҩt lưӧng phҫn mӅm 2 Trҫn Cao ĐӋ 123456789012345
CT328 01 CT328 01 6 6 3 204/C1 01232 CT328961 100 Bҧo trì phҫn mӅm 2 Phan Phương Lan 123456789012345
CT329 01 CT329 01 6 4 2 302/C1 00527 CT329961 40 Lұp trình cho các T.bӏ di đӝng 2 Đoàn Hòa Minh 123456789012345
CT335 01 CT335 01 3 6 3 302/C1 01124 CT335341 55 ThiӃt kӃ & cài đһt mҥng 3 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT335 02 CT335 02 4 6 3 302/C1 01124 CT335801 55 ThiӃt kӃ & cài đһt mҥng 3 Ngô Bá Hùng 123456789012345
CT335 03 CT335 03 6 6 3 303/C1 01128 CT335971 55 ThiӃt kӃ & cài đһt mҥng 3 Phҥm Hӳu Tài 123456789012345
CT336 01 CT336 01 6 8 2 101/C1 00512 CT336801 65 TruyӅn thông đa phương tiӋn 2 NguyӉn Hӗng Vân 123456789012345
CT336 02 CT336 02 3 1 2 201/C1 00512 CT336971 65 TruyӅn thông đa phương tiӋn 2 NguyӉn Hӗng Vân 123456789012345
CT337 01 CT337 01 5 6 2 301/C1 00513 CT337971 60 Đánh giá hiӋu năng mҥng 2 Phҥm Gia TiӃn 123456789012345
CT337 02 CT337 02 4 8 2 203/C1 00513 CT33702 60 Đánh giá hiӋu năng mҥng 2 Phҥm Gia TiӃn 123456789012345
CT338 01 CT338 01 5 8 2 301/C1 00516 CT338971 80 Mҥng không dây & di đӝng 2 NguyӉn Hoàng ViӋt 123456789012345
CT339 01 CT339 01 7 1 2 302/C1 02074 CT339801 40 Các hӋ thӕng thông minh 2 NguyӉn Cao Hӗng Ngӑc 123456789012345
CT341 01 CT341 01 6 6 2 302/C1 01230 CT341801 45 Xây dӵng dӏch vө mҥng 2 Phan Thưӧng Cang 123456789012345
CT349 01 CT349 01 4 4 2 201/C1 01531 CT349561 70 Thương mҥi điӋn tӱ - CNTT 2 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT353 01 CT353 01 6 1 2 101/NN 01561 CT353251 50 HӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2 Trương Chí Quang 123456789012345
CT357 01 CT357 01 0 0 0 00515 CT357951 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Lê Đӭc Thҳng 123456789012345
CT357 02 CT357 02 0 0 0 00514 CT357952 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Phҥm Thӏ Xuân Lӝc 123456789012345
CT357 03 CT357 03 0 0 0 01070 CT357953 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Phan Tҩn Tài 123456789012345
CT357 04 CT357 04 0 0 0 01231 CT357954 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Trҫn Ngân Bình 123456789012345
CT357 05 CT357 05 0 0 0 00513 CT357955 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Phҥm Gia TiӃn 123456789012345
CT357 06 CT357 06 0 0 0 01531 CT357956 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Trương Quӕc Đӏnh 123456789012345
CT357 07 CT357 07 0 0 0 02226 CT357957 8 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 4 Trҫn NguyӉn Minh Thái 123456789012345
CT358 01 CT358 01 0 0 0 CT358951 60 Luұn văn tӕt nghiӋp - Tin hӑc 10 123456789012345
CT361 01 CT361 01 5 1 2 305/CN 01063 CT361711 60 Trưӡng điӋn tӯ 2 Lương Vinh Quӕc Danh 123456789012345
CT362 01 CT362 01 4 6 3 305/CN 01062 CT362701 60 ThiӃt kӃ hӋ điӅu khiӇn 3 NguyӉn Chí Ngôn 123456789012345
CT363 01 CT363 01 5 6 3 303/CN 01063 CT363711 60 Kӻ thuұt Anten & truyӅn sóng 3 Lương Vinh Quӕc Danh 123456789012345
CT364 01 CT364 01 5 3 3 305/CN 01529 CT364711 60 Kӻ thuұt Audio & Video 3 Phҥm Duy NghiӋp 123456789012345
CT365 01 CT365 01 0 0 0 CT365711 90 TT.Kӻ thuұt Audio & Video 2 123456789012345
CT369 01 CT369 01 3 1 2 308/CN 01063 CT369711 90 TruyӅn thông không dây 2 Lương Vinh Quӕc Danh 123456789012345
CT371 01 CT371 01 5 3 3 302/CN 01582 CT371711 90 Mҥng thông tin di đӝng 3 Trҫn Nhӵt Khҧi Hoàn 123456789012345
CT372 01 CT372 01 4 3 3 302/CN 01065 CT372711 90 Mҥng viӉn thông 3 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT374 01 CT374 01 0 0 0 00533 CT374701 100 Niên luұn 2 - ĐiӋn tӱ 2 NguyӉn Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
CT374 02 CT374 02 0 0 0 00533 CT374711 100 Niên luұn 2 - ĐiӋn tӱ 2 NguyӉn Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
CT376 01 CT376 01 7 3 3 304/CN 01583 CT376701 60 ĐiӋn tӱ công nghiӋp 3 NguyӉn Khҳc Nguyên 123456789012345
CT377 01 CT377 01 5 1 3 209/B1 01234 CT377701 60 Lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng 3 NguyӉn Văn Mưӟt 123456789012345
CT378 01 CT378 01 4 8 2 307/CN 02062 CT378701 60 Cҧm biӃn & chuyӇn năng 2 Trҫn Trӑng HiӃu 123456789012345
CT379 01 CT379 01 0 0 0 01583 CT379701 60 TT. Cҧm biӃn & chuyӇn năng 1 NguyӉn Khҳc Nguyên 123456789012345
CT380 01 CT380 01 7 1 3 303/CN 01703 CT380701 60 Kӻ thuұt Robot 3 NguyӉn Hӳu Cưӡng 123456789012345
CT382 01 CT382 01 6 1 2 303/CN 02130 CT382701 60 Đ.khiӇn Logic có thӇ lұp trình 2 Trҫn Lê Trung Chánh 123456789012345
CT386 01 CT386 01 6 1 3 302/CN 01582 CT386711 90 Thông tin sӕ 3 Trҫn Nhӵt Khҧi Hoàn 123456789012345
CT387 01 CT387 01 2 4 2 308/CN 00529 CT387711 60 Kӻ thuұt truyӅn hình 2 Trương Văn Tám 123456789012345
CT389 01 CT389 01 3 8 2 304/CN 01063 CT389711 60 Kӻ thuұt siêu cao tҫn 2 Lương Vinh Quӕc Danh 123456789012345
CT390 01 CT390 01 0 0 0 01065 CT390711 100 TT.ViӉn thông 1 NguyӉn Hӭa Duy Khang 123456789012345
CT391 01 CT391 01 3 1 3 305/CN 01582 CT391711 60 Cơ sӣ viӉn thông 3 Trҫn Nhӵt Khҧi Hoàn 123456789012345
CT393 01 CT393 01 0 0 0 01581 CT393701 100 TT.ĐiӅu khiӇn tӵ đӝng 2 NguyӉn Hoàng Dũng 123456789012345
CT395 01 CT395 01 7 1 2 205/C1 00528 CT395701 60 ĐiӋn tӱ công suҩt & ӭng dөng 2 Lê Thành Nghiêm 123456789012345
CT396 01 CT396 01 0 0 0 00528 CT396701 60 TT.ĐiӋn tӱ công suҩt&ӭng dөng 1 Lê Thành Nghiêm 123456789012345
CT397 01 CT397 01 6 1 3 307/CN 01583 CT397701 60 Đo lưӡng & ĐK bҵng máy tính 3 NguyӉn Khҳc Nguyên 123456789012345
CT398 01 CT398 01 4 4 2 304/C1 01227 CT398701 90 ĐiӅu khiӇn mӡ 2 Ngô Trúc Hưng 123456789012345
CT402 01 CT402 01 0 0 0 01064 CT402701 60 Luұn văn tӕt nghiӋp - ĐiӋn tӱ 10 Trҫn Thanh Hùng 123456789012345
CT403 01 CT403 01 4 6 3 107/KH 01702 CT403401 60 Mҥch tích hӧp 3 Trương Phong Tuyên 123456789012345
DB001C E01 DB001C E01 3 1 3 107/A3 00032 1029A1 Toán hӑc 1 8 Đһng Văn Thuұn 6789012345
DB001C E01 4 6 3 107/A3
DB001C E01 7 1 3 107/A3
DB001C E02 DB001C E02 4 1 3 107/A3 01255 1029B1 Toán hӑc 1 8 NguyӉn Hoàng Long 6789012345
DB001C E02 5 1 3 107/A3
DB001C E02 6 1 3 107/A3
DB001C E03 DB001C E03 2 6 3 107/A3 00032 1029A2 ... Toán hӑc 1 8 Đһng Văn Thuұn 6789012345
DB001C E03 6 6 3 107/A3
DB001C E03 7 6 3 107/A3
DB003C E01 DB003C E01 2 3 3 207/KH 00065 1029A1 Vұt lý 1 5 Bùi Quӕc Bҧo 6789012345
DB003C E01 3 8 2 116/A3
DB003C E01 4 1 2 114/B1
DB003C E02 DB003C E02 2 1 2 107/A3 01172 1029A2 Vұt lý 1 5 Phҥm NguyӉn Toҥi 6789012345
DB003C E02 3 6 3 107/A3
DB003C E02 5 4 2 107/A3
DB005C E01 DB005C E01 2 8 2 114/B1 00079 1029A1 Hoá hӑc 1 5 NguyӉn Văn Thân 6789012345
DB005C E01 4 4 2 114/B1
DB005C E01 6 3 3 116/A3
DB005C E02 DB005C E02 4 6 2 207/KH 00079 1029B1 Hoá hӑc 1 5 NguyӉn Văn Thân 6789012345
DB005C E02 6 8 2 116/A3
DB005C E02 7 6 3 116/A3
DB005C E03 DB005C E03 2 3 2 116/A3 00079 1029A2 ... Hoá hӑc 1 5 NguyӉn Văn Thân 6789012345
DB005C E03 4 1 3 116/A3
DB005C E03 5 6 2 116/A3
DB007C E01 DB007C E01 2 6 3 116/A3 02002 1029B1 Sinh hӑc 1 5 Đinh Minh Quang 6789012345
DB007C E01 4 8 2 207/KH
DB007C E01 7 1 2 207/KH
DB007C E02 DB007C E02 2 1 2 116/A3 01867 1029B2 Sinh hӑc 1 5 NguyӉn Thanh Tùng 6789012345
DB007C E02 4 4 2 310/C2
DB007C E02 6 3 3 310/C2
DB009C E01 DB009C E01 5 6 3 207/KH 01607 1029C1 Văn hӑc 1 6 Bùi Thanh Thҧo 6789012345
DB009C E01 6 4 2 202/C1
DB009C E01 7 6 3 207/KH
DB009C E02 DB009C E02 2 6 3 207/KH 01607 1029C2 Văn hӑc 1 6 Bùi Thanh Thҧo 6789012345
DB009C E02 3 3 3 310/C2
DB009C E02 4 6 2 309/C2
DB011C E01 DB011C E01 4 1 3 310/C2 02316 1029C1 Lӏch sӱ 1 6 Phҥm Đӭc Thuұn 6789012345
DB011C E01 5 1 3 310/C2
DB011C E01 7 1 2 310/C2
DB011C E02 DB011C E02 2 3 3 310/C2 00154 1029C2 Lӏch sӱ 1 6 Lê Thӏ Minh Thu 6789012345
DB011C E02 5 4 2 201/B1
DB011C E02 7 3 3 201/B1
DB013C E01 DB013C E01 3 6 4 201/B1 00160 1029C1 Đӏa lý 1 6 Hӗ Thӏ Thu Hӗ 6789012345
DB013C E01 6 1 3 108/A4
DB013C E02 DB013C E02 2 1 2 207/KH 00163 1029C2 Đӏa lý 1 6 Lê Đình QuӃ 6789012345
DB013C E02 3 6 3 102/B1
DB013C E02 7 7 3 202/C1
DB015C E01 DB015C E01 2 6 2 309/C2 01330 1029A1 Tin hӑc 1 3 Châu Xuân Phương 6789012345
DB015C E01 5 6 3 310/C2
DB015C E01 6 1 2 310/C2
DB015C E02 DB015C E02 3 1 2 116/A3 01330 1029A2 ... Tin hӑc 1 3 Châu Xuân Phương 6789012345
DB015C E02 5 1 3 116/A3
DB015C E02 7 1 2 116/A3
DB015C E03 DB015C E03 4 4 2 116/A3 01330 1029B1 ... Tin hӑc 1 3 Châu Xuân Phương 6789012345
DB015C E03 5 4 2 116/A3
DB015C E03 7 3 3 116/A3
DB017C E01 DB017C E01 3 6 2 116/A3 00130 1029A1 ... TiӃng ViӋt 1 3 Bùi Thӏ Tâm 6789012345
DB017C E01 6 6 2 116/A3
DB017C E02 DB017C E02 3 3 2 116/A3 00130 1029A2 ... TiӃng ViӋt 1 3 Bùi Thӏ Tâm 6789012345
DB017C E02 7 4 2 107/A3
DB017C E03 DB017C E03 3 1 2 310/C2 00130 1029C1 TiӃng ViӋt 1 3 Bùi Thӏ Tâm 6789012345
DB017C E03 4 6 2 310/C2
DB017C E04 DB017C E04 4 1 2 309/C2 00130 1029C2 TiӃng ViӋt 1 3 Bùi Thӏ Tâm 6789012345
DB017C E04 6 8 2 309/C2
DB019C E01 DB019C E01 5 1 2 309/C2 01259 1029A1 Anh văn 1 2 HuǤnh Minh HiӅn 6789012345
DB019C E01 7 4 2 202/C1
DB019C E02 DB019C E02 5 8 2 309/C2 01259 1029A2 Anh văn 1 2 HuǤnh Minh HiӅn 6789012345
DB019C E02 6 4 2 114/B1
DB019C E03 DB019C E03 2 4 2 204/C2 01259 1029B1 Anh văn 1 2 HuǤnh Minh HiӅn 6789012345
DB019C E03 3 4 2 105/KH
DB019C E04 DB019C E04 3 6 2 309/C2 09223 1029B2 Anh văn 1 2 Võ Thӏ Minh Thu 6789012345
DB019C E04 4 6 2 114/B1
DB019C E05 DB019C E05 3 3 2 309/C2 09223 1029C1 Anh văn 1 2 Võ Thӏ Minh Thu 6789012345
DB019C E05 4 8 2 309/C2
DB019C E06 DB019C E06 4 3 2 309/C2 09223 1029C2 Anh văn 1 2 Võ Thӏ Minh Thu 6789012345
DB019C E06 6 3 2 113/B1
DB021C E01 DB021C E01 7 8 3 114/B1 01249 1029A1 ThӇ dөc 1 2 NguyӉn Văn Hòa 6789012345
DB021C E02 DB021C E02 5 8 3 114/B1 01249 1029B1 ThӇ dөc 1 2 NguyӉn Văn Hòa 6789012345
DB021C E03 DB021C E03 6 8 3 114/B1 01249 1029C1 ThӇ dөc 1 2 NguyӉn Văn Hòa 6789012345
DB021C E04 DB021C E04 4 8 3 116/A3 01249 1029A2 ... ThӇ dөc 1 2 NguyӉn Văn Hòa 6789012345
DB023C E01 DB023C E01 2 1 2 202/MT 00719 1029A1 ... Giáo dөc công dân 1 1 Phan Văn Thҥng 6789012345
DB023C E02 DB023C E02 6 1 2 116/A3 00719 1029A2 ... Giáo dөc công dân 1 1 Phan Văn Thҥng 6789012345
DB025C E01 DB025C E01 3 4 2 107/A3 00032 1029A1 Sinh hoҥt lӟp 1 Đһng Văn Thuұn 6789012345
DB025C E02 DB025C E02 4 4 2 107/A3 00032 1029A2 Sinh hoҥt lӟp 1 Đһng Văn Thuұn 6789012345
DB025C E03 DB025C E03 6 4 2 107/A3 01255 1029B1 Sinh hoҥt lӟp 1 NguyӉn Hoàng Long 6789012345
DB025C E04 DB025C E04 5 8 2 107/A3 01255 1029B2 Sinh hoҥt lӟp 1 NguyӉn Hoàng Long 6789012345
DB025C E05 DB025C E05 2 4 2 107/A3 01172 1029C1 Sinh hoҥt lӟp 1 Phҥm NguyӉn Toҥi 6789012345
DB025C E06 DB025C E06 5 6 2 107/A3 01172 1029C2 Sinh hoҥt lӟp 1 Phҥm NguyӉn Toҥi 6789012345
EN103C 01 EN103C 01 3 6 3 103/SH 00191 0866T1 50 Anh văn nâng cao 3 3 Bùi Minh Châu 123456789012345
HR486C 01 HR486C 01 6 1 3 301/DA 00742 0766T1 40 CNSH trong nông nghiӋp 3 NguyӉn Hӳu HiӋp 123456789012345
KL001 01 KL001 01 2 4 2 206/C1 01714 KL001011 120 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Văn Hұu 12345678
KL001 01 4 4 2 206/C1
KL001 02 KL001 02 3 8 2 302/MT 01714 KL001021 120 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Văn Hұu 12345678
KL001 02 4 1 2 202/MT
KL001 04 KL001 04 4 8 2 103/C1 02090 KL001081 80 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 123456789012345
KL001 05 KL001 05 6 8 2 207/C1 01715 KL001091 80 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Hoàng YӃn 123456789012345
KL001 B01 KL001 B01 5 1 3 103/C1 02091 1004A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Trҫn Thөy Quӕc Thái 678 2345
KL001 B01 6 8 2 103/C1
KL001 B02 KL001 B02 5 6 2 206/C1 02091 1038A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Trҫn Thөy Quӕc Thái 678 2345
KL001 B02 6 1 2 108/C1
KL001 B02 7 4 2 206/C1
KL001 B03 KL001 B03 2 3 3 112/B1 02090 1059A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 678 2345
KL001 B03 3 8 2 111/B1
KL001 B04 KL001 B04 2 6 2 206/C1 01721 1083A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 678 2345
KL001 B04 7 1 3 104/C1
KL001 B05 KL001 B05 2 1 3 103/C1 01721 1084A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 678 2345
KL001 B05 3 4 2 104/C1
KL001 B06 KL001 B06 2 4 2 108/C1 01721 1085A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 678 2345
KL001 B06 4 6 2 206/C1
KL001 B06 7 4 2 207/C1
KL001 B07 KL001 B07 3 1 3 104/C1 01721 1093A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 678 2345
KL001 B07 4 4 2 104/C1
KL001 C01 KL001 C01 5 4 2 108/C1 02168 1012A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn ánh Minh 678901 5
KL001 C01 7 1 3 108/C1
KL001 C02 KL001 C02 5 1 3 211/B1 01715 1019A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Hoàng YӃn 678901 5
KL001 C02 6 4 2 103/C1
KL001 C03 KL001 C03 6 1 3 103/C1 01715 1025A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Hoàng YӃn 678901 5
KL001 C03 7 1 2 201/C1
KL001 C04 KL001 C04 2 6 3 207/C1 01198 1067A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Phan Trung HiӅn 678901 5
KL001 C04 4 4 2 108/C1
KL001 C05 KL001 C05 2 1 3 107/C1 01198 1073A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Phan Trung HiӅn 678901 5
KL001 C05 3 4 2 107/C1
KL001 C06 KL001 C06 2 6 3 203/KH 02090 1079A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 678901 5
KL001 C06 3 4 2 202/KH
KL001 D01 KL001 D01 3 6 2 206/C1 01198 1008A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Phan Trung HiӅn 6789012
KL001 D01 4 1 3 104/C1
KL001 D02 KL001 D02 4 4 2 103/C1 00882 1011A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Duy Nam 6789012
KL001 D02 5 1 3 104/C1
KL001 D03 KL001 D03 4 1 3 108/C1 00882 1011A2 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Duy Nam 6789012
KL001 D03 7 4 2 103/C1
KL001 D04 KL001 D04 2 1 3 108/C1 00882 1013A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Duy Nam 6789012
KL001 D04 3 1 2 108/C1
KL001 D05 KL001 D05 5 3 3 306/C1 02090 1082A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 6789012
KL001 D05 6 4 2 306/C1
KL001 D06 KL001 D06 6 1 3 104/C1 02090 1087A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 6789012
KL001 D06 7 4 2 104/C1
KL001 D07 KL001 D07 5 6 2 108/C1 02168 1076A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn ánh Minh 6789012
KL001 D07 7 6 3 206/C1
KL001 E01 KL001 E01 6 6 3 108/C1 02168 1017A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn ánh Minh 6789012345
KL001 E02 KL001 E02 5 1 3 206/C1 02168 1027A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn ánh Minh 6789012345
KL001 E03 KL001 E03 7 6 3 103/C1 02090 1036A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 6789012345
KL001 E04 KL001 E04 7 1 3 207/C1 02090 1037A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 6789012345
KL001 E05 KL001 E05 6 6 3 306/C1 02090 1053A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 6789012345
KL001 E06 KL001 E06 2 1 3 306/C1 02088 1056A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Chí HiӃu 6789012345
KL001 E07 KL001 E07 3 1 3 306/C1 02088 1056A2 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Chí HiӃu 6789012345
KL001 E08 KL001 E08 4 3 3 306/C1 02088 1056A3 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Chí HiӃu 6789012345
KL001 E09 KL001 E09 7 1 3 306/C1 01714 1056A4 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Văn Hұu 6789012345
KL001 E10 KL001 E10 5 1 3 108/C1 01714 1058A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Văn Hұu 6789012345
KL001 E11 KL001 E11 6 1 3 206/C1 01714 1058A2 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Văn Hұu 6789012345
KL001 E12 KL001 E12 3 1 3 103/C1 01429 1060A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Thanh Xuân 6789012345
KL001 E13 KL001 E13 2 6 3 108/C1 01429 1061A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Thanh Xuân 6789012345
KL001 E14 KL001 E14 3 6 3 108/C1 01429 1062A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Thanh Xuân 6789012345
KL001 E15 KL001 E15 2 1 3 206/C1 01429 1078A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Thanh Xuân 6789012345
KL001 E17 KL001 E17 5 6 3 103/C1 02090 1086A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 6789012345
KL001 E18 KL001 E18 3 3 3 108/C1 00882 1089A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Duy Nam 6789012345
KL001 E20 KL001 E20 3 1 3 107/C1 01198 1069A1 ... 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Phan Trung HiӅn 6789012345
KL001 E21 KL001 E21 6 6 3 104/C1 00882 10Y1A1 5 Pháp luұt đҥi cương 2 Võ Duy Nam 6789012345
KL101 01 KL101 01 5 6 2 102/C1 01721 KL101631 70 Lý luұn nhà nưӟc&pháp luұt 1 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 123456789012345
KL101 E01 KL101 E01 3 6 3 107/C1 01721 1032A1 ... 5 Lý luұn nhà nưӟc&pháp luұt 1 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 6789012345
KL101 E02 KL101 E02 4 1 3 107/C1 01721 1032A3 ... 5 Lý luұn nhà nưӟc&pháp luұt 1 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 6789012345
KL103 01 KL103 01 2 4 2 102/C1 00882 KL103001 60 Lӏch sӱ nhà nưӟc&pháp luұt VN 2 Võ Duy Nam 123456789012345
KL104 01 KL104 01 2 8 2 104/C1 00882 KL104631 100 Lӏch sӱ nhà nưӟc&pháp luұt TG 1 Võ Duy Nam 12345678
KL104 02 KL104 02 3 8 2 306/C1 00882 KL104641 100 Lӏch sӱ nhà nưӟc&pháp luұt TG 1 Võ Duy Nam 12345678
KL104 03 KL104 03 3 6 2 207/C1 00882 KL104651 120 Lӏch sӱ nhà nưӟc&pháp luұt TG 1 Võ Duy Nam 12345678
KL105 01 KL105 01 6 8 2 206/C1 01713 KL105631 120 Luұt so sánh 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL105 02 KL105 02 7 8 2 207/C1 01713 KL105641 120 Luұt so sánh 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL105 03 KL105 03 5 8 2 104/C1 01713 KL105651 100 Luұt so sánh 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL106 01 KL106 01 5 8 2 206/C1 01721 KL106631 100 Xây dӵng văn bҧn pháp luұt 1 NguyӉn Hӳu Lҥc 12345678
KL106 02 KL106 02 6 6 2 103/C1 01721 KL106641 100 Xây dӵng văn bҧn pháp luұt 1 NguyӉn Hӳu Lҥc 9012345
KL106 03 KL106 03 5 8 2 206/C1 01721 KL106651 110 Xây dӵng văn bҧn pháp luұt 1 NguyӉn Hӳu Lҥc 9012345
KL106 04 KL106 04 6 11 3 108/C1 02168 KL106LD Xây dӵng văn bҧn pháp luұt 1 NguyӉn ánh Minh 12345
KL107 01 KL107 01 2 6 2 107/C1 01199 KL107631 180 Xã hӝi hӑc luұt 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL108 01 KL108 01 6 3 2 207/C1 01713 KL108631 80 Luұt dân sӵ La Mã 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL108 02 KL108 02 6 1 2 306/C1 01713 KL108641 80 Luұt dân sӵ La Mã 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL110 01 KL110 01 3 8 2 102/C1 01198 KL110001 60 Phương pháp nghiên cӭu KH-Luұ1 Phan Trung HiӅn 123456789012345
KL111 01 KL111 01 5 6 2 207/C1 01697 KL111001 80 Thuұt ngӳ pháp lý - Anh 1 NguyӉn Mai Hân 12345678
KL111 02 KL111 02 7 11 3 108/C1 01697 KL111LD Thuұt ngӳ pháp lý - Anh 1 NguyӉn Mai Hân 12345
KL113 E01 KL113 E01 6 1 3 107/C1 00882 1032A1 ... 5 Lӏch sӱ nhà nưӟc & pháp luұt 2 Võ Duy Nam 6789012345
KL113 E02 KL113 E02 7 1 3 206/C1 00882 1032A3 ... 5 Lӏch sӱ nhà nưӟc & pháp luұt 2 Võ Duy Nam 6789012345
KL301 01 KL301 01 3 6 2 102/C1 01714 KL301631 70 Luұt hiӃn pháp 1 2 NguyӉn Văn Hұu 12345678
KL301 E01 KL301 E01 7 6 3 107/C1 01714 1032A1 ... 5 Luұt hiӃn pháp 1 2 NguyӉn Văn Hұu 6789012345
KL301 E02 KL301 E02 6 6 3 107/C1 01714 1032A3 ... 5 Luұt hiӃn pháp 1 2 NguyӉn Văn Hұu 6789012345
KL302 01 KL302 01 7 8 2 108/C1 02091 KL302631 80 Luұt hiӃn pháp 2 2 Trҫn Thөy Quӕc Thái 123456789012345
KL302 02 KL302 02 4 11 3 108/C1 02091 KL302LD Luұt hiӃn pháp 2 2 Trҫn Thөy Quӕc Thái 1234567890
KL304 01 KL304 01 7 6 2 306/C1 01721 KL304001 90 Luұt hành chính 2 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 123456789012345
KL304 02 KL304 02 7 8 2 104/C1 01721 KL304002 90 Luұt hành chính 2 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 123456789012345
KL304 03 KL304 03 3 11 3 108/C1 01721 KL304LD Luұt hành chính 2 2 NguyӉn Hӳu Lҥc 1234567890
KL305 01 KL305 01 7 4 2 210/B1 01714 KL305001 90 Luұt hành chính đô thӏ 2 NguyӉn Văn Hұu 123456789012345
KL306 01 KL306 01 6 6 2 103/C1 01721 KL306001 90 Luұt tӕ tөng hành chính 1 NguyӉn Hӳu Lҥc 12345678
KL306 02 KL306 02 3 11 3 108/C1 01721 KL306LD Luұt tӕ tөng hành chính 1 NguyӉn Hӳu Lҥc 12345
KL307 01 KL307 01 3 1 2 206/C1 01199 KL307631 90 Luұt hình sӵ 1 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL307 02 KL307 02 3 3 2 206/C1 01199 KL307641 90 Luұt hình sӵ 1 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL307 03 KL307 03 4 1 2 306/C1 01199 KL307651 90 Luұt hình sӵ 1 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL307 04 KL307 04 4 3 2 207/C1 01199 KL307004 90 Luұt hình sӵ 1 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL308 01 KL308 01 2 11 3 108/C1 01199 KL308LD Luұt hình sӵ 2 1 Phҥm Văn Beo 12345
KL309 01 KL309 01 2 1 2 207/C1 01199 KL309631 90 Luұt hình sӵ 3 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL309 02 KL309 02 3 6 2 103/C1 01199 KL309641 90 Luұt hình sӵ 3 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL309 03 KL309 03 3 8 2 104/C1 01199 KL309651 80 Luұt hình sӵ 3 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL309 04 KL309 04 2 8 2 103/C1 01199 KL309004 80 Luұt hình sӵ 3 2 Phҥm Văn Beo 123456789012345
KL309 05 KL309 05 2 11 3 108/C1 01199 KL309LD Luұt hình sӵ 3 2 Phҥm Văn Beo 1234567890
KL311 01 KL311 01 7 1 2 107/C1 01713 KL311001 160 Luұt dân sӵ 2 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL311 02 KL311 02 5 11 3 108/C1 01713 KL311LD Luұt dân sӵ 2 2 Tăng Thanh Phương 1234567890
KL312 01 KL312 01 7 6 2 203/C1 02219 KL312631 90 Luұt dân sӵ 3 1 NguyӉn Thӏ Mӻ Linh 12345678
KL312 02 KL312 02 7 8 2 210/B1 02219 KL312641 90 Luұt dân sӵ 3 1 NguyӉn Thӏ Mӻ Linh 12345678
KL312 03 KL312 03 6 4 2 104/A4 02219 KL312651 90 Luұt dân sӵ 3 1 NguyӉn Thӏ Mӻ Linh 12345678
KL312 04 KL312 04 5 4 2 104/A4 02219 KL312001 90 Luұt dân sӵ 3 1 NguyӉn Thӏ Mӻ Linh 12345678
KL313 01 KL313 01 2 11 3 103/C1 02088 KL313001 100 Luұt tӕ tөng hình sӵ 1 1 NguyӉn Chí HiӃu 12345
KL313 02 KL313 02 4 11 3 108/C1 02088 KL313LD Luұt tӕ tөng hình sӵ 1 1 NguyӉn Chí HiӃu 12345
KL314 01 KL314 01 3 1 2 207/C1 01722 KL314631 100 Luұt tӕ tөng hình sӵ 2 2 Mҥc Giáng Châu 123456789012345
KL314 02 KL314 02 2 3 2 207/C1 01722 KL314641 100 Luұt tӕ tөng hình sӵ 2 2 Mҥc Giáng Châu 123456789012345
KL314 03 KL314 03 3 3 2 207/C1 01722 KL314651 100 Luұt tӕ tөng hình sӵ 2 2 Mҥc Giáng Châu 123456789012345
KL315 01 KL315 01 7 8 2 306/C1 01716 KL315631 100 Luұt tӕ tөng dân sӵ 1 2 Trương Thanh Hùng 123456789012345
KL315 02 KL315 02 6 4 2 104/C1 01716 KL315641 100 Luұt tӕ tөng dân sӵ 1 2 Trương Thanh Hùng 123456789012345
KL315 03 KL315 03 7 4 2 108/C1 01716 KL315651 100 Luұt tӕ tөng dân sӵ 1 2 Trương Thanh Hùng 123456789012345
KL315 04 KL315 04 6 11 3 108/C1 01716 KL315LD Luұt tӕ tөng dân sӵ 1 2 Trương Thanh Hùng 1234567890
KL316 01 KL316 01 5 4 2 206/C1 01716 KL316001 120 Luұt tӕ tөng dân sӵ 2 1 Trương Thanh Hùng 12345678
KL317 01 KL317 01 2 8 2 104/C1 02167 KL317681 90 Luұt hôn nhân & gia đình 1 2 HuǤnh Thӏ Trúc Giang 9012345
KL317 01 3 6 2 306/C1
KL317 02 KL317 02 3 8 2 103/C1 02167 KL317001 90 Luұt hôn nhân & gia đình 1 2 HuǤnh Thӏ Trúc Giang 9012345
KL317 02 4 4 2 206/C1
KL317 03 KL317 03 7 11 3 108/C1 02167 KL317LD Luұt hôn nhân & gia đình 1 2 HuǤnh Thӏ Trúc Giang 1234567890
KL318 01 KL318 01 7 1 2 101/KH 02219 KL318631 140 Luұt hôn nhân & gia đình 2 1 NguyӉn Thӏ Mӻ Linh 12345678
KL318 02 KL318 02 7 3 2 107/C1 02219 KL318641 140 Luұt hôn nhân & gia đình 2 1 NguyӉn Thӏ Mӻ Linh 12345678
KL319 01 KL319 01 7 6 2 207/C1 01697 KL319631 140 Luұt thương mҥi 1 2 NguyӉn Mai Hân 123456789012345
KL319 02 KL319 02 5 8 2 207/C1 01697 KL319641 140 Luұt thương mҥi 1 2 NguyӉn Mai Hân 123456789012345
KL319 03 KL319 03 8 1 5 108/C1 01697 KL319LD Luұt thương mҥi 1 2 NguyӉn Mai Hân 123456
KL320 01 KL320 01 7 8 2 203/C1 02218 KL320631 90 Luұt thương mҥi 2 2 Đoàn NguyӉn Minh Thuұn 123456789012345
KL320 02 KL320 02 7 1 2 210/B1 02218 KL320641 90 Luұt thương mҥi 2 2 Đoàn NguyӉn Minh Thuұn 123456789012345
KL320 03 KL320 03 7 6 2 104/A4 02218 KL320651 90 Luұt thương mҥi 2 2 Đoàn NguyӉn Minh Thuұn 123456789012345
KL321 01 KL321 01 6 8 2 102/C1 01697 KL321001 60 Luұt thương mҥi 3 2 NguyӉn Mai Hân 123456789012345
KL322 01 KL322 01 6 1 2 206/B1 02168 KL322631 120 Luұt lao đӝng 1 2 NguyӉn ánh Minh 123456789012345
KL323 01 KL323 01 7 4 2 306/C1 02168 KL323631 80 Luұt lao đӝng 2 1 NguyӉn ánh Minh 9012345
KL323 02 KL323 02 5 6 2 104/C1 01715 KL323641 80 Luұt lao đӝng 2 1 Võ Hoàng YӃn 12345678
KL323 03 KL323 03 5 6 2 104/C1 01715 KL323651 80 Luұt lao đӝng 2 1 Võ Hoàng YӃn 9012345
KL324 01 KL324 01 5 8 2 107/C1 01698 KL324631 150 Luұt tài chính 1 2 Lê HuǤnh Phương Chinh 123456789012345
KL324 02 KL324 02 5 1 2 107/C1 01698 KL324641 150 Luұt tài chính 1 2 Lê HuǤnh Phương Chinh 123456789012345
KL325 01 KL325 01 4 6 2 103/C1 00568 KL325001 80 Luұt tài chính 2 2 Lê Thӏ NguyӋt Châu 123456789012345
KL326 01 KL326 01 5 3 2 107/C1 01698 KL326631 160 Luұt ngân hàng 1 Lê HuǤnh Phương Chinh 12345678
KL326 02 KL326 02 5 3 2 107/C1 01698 KL326641 160 Luұt ngân hàng 1 Lê HuǤnh Phương Chinh 9012345
KL327 01 KL327 01 4 1 3 206/C1 01429 KL327631 80 Luұt đҩt đai 3 NguyӉn Thӏ Thanh Xuân 123456789012345
KL327 02 KL327 02 4 6 3 108/C1 01429 KL327641 80 Luұt đҩt đai 3 NguyӉn Thӏ Thanh Xuân 123456789012345
KL327 03 KL327 03 6 3 3 115/B1 02091 KL327651 80 Luұt đҩt đai 3 Trҫn Thөy Quӕc Thái 123456789012345
KL328 01 KL328 01 6 6 2 206/C1 01715 KL328681 120 Luұt môi trưӡng 2 Võ Hoàng YӃn 123456789012345
KL329 01 KL329 01 2 6 2 306/C1 01430 KL329631 80 Công pháp quӕc tӃ 1 2 Thҥch Huôn 123456789012345
KL330 01 KL330 01 3 6 2 206/B1 01430 KL330631 155 Công pháp quӕc tӃ 2 2 Thҥch Huôn 123456789012345
KL330 02 KL330 02 4 4 2 107/C1 01430 KL330641 155 Công pháp quӕc tӃ 2 2 Thҥch Huôn 123456789012345
KL331 01 KL331 01 2 6 2 103/C1 01203 KL331631 100 Tư pháp quӕc tӃ 1 2 DiӋp Ngӑc Dũng 123456789012345
KL332 01 KL332 01 2 8 2 206/C1 01203 KL332631 110 Tư pháp quӕc tӃ 2 2 DiӋp Ngӑc Dũng 123456789012345
KL332 02 KL332 02 5 1 2 207/C1 02090 KL332641 110 Tư pháp quӕc tӃ 2 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 123456789012345
KL333 01 KL333 01 3 6 2 104/C1 01203 KL333631 95 Luұt thương mҥi quӕc tӃ 2 DiӋp Ngӑc Dũng 123456789012345
KL333 02 KL333 02 4 6 2 104/C1 02090 KL333641 95 Luұt thương mҥi quӕc tӃ 2 Bùi Thӏ Mӻ Hương 123456789012345
KL334 01 KL334 01 6 1 2 207/C1 01716 KL334631 90 Luұt hӧp đӗng thông dөng 1 Trương Thanh Hùng 9012345
KL334 02 KL334 02 6 1 2 207/C1 01716 KL334641 90 Luұt hӧp đӗng thông dөng 1 Trương Thanh Hùng 12345678
KL336 01 KL336 01 6 4 2 206/C1 02168 KL336631 80 Luұt công đoàn 1 NguyӉn ánh Minh 12345678
KL336 02 KL336 02 5 8 2 103/A4 02168 KL336641 80 Luұt công đoàn 1 NguyӉn ánh Minh 12345678
KL337 01 KL337 01 3 11 3 103/C1 02088 KL337631 100 Tӝi phҥm hӑc 1 NguyӉn Chí HiӃu 12345
KL338 01 KL338 01 2 1 2 102/C1 01714 KL338631 60 Luұt hành chính các nưӟc 1 NguyӉn Văn Hұu 12345678
KL340 01 KL340 01 7 4 2 102/C1 02168 KL340001 60 Luұt an sinh xã hӝi 1 NguyӉn ánh Minh 12345678
KL344 01 KL344 01 5 6 2 306/C1 01713 KL344631 100 Bҧo đҧm nghĩa vө 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL344 02 KL344 02 5 1 2 306/C1 01713 KL344641 100 Bҧo đҧm nghĩa vө 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL344 03 KL344 03 5 3 2 207/C1 01713 KL344651 110 Bҧo đҧm nghĩa vө 2 Tăng Thanh Phương 123456789012345
KL345 01 KL345 01 6 11 3 103/C1 01697 KL345631 95 Pháp luұt vӅ cҥnh tranh 1 NguyӉn Mai Hân 12345
KL345 02 KL345 02 5 6 2 207/C1 01697 KL345641 95 Pháp luұt vӅ cҥnh tranh 1 NguyӉn Mai Hân 9012345
KL346 01 KL346 01 6 6 2 102/C1 02091 KL346631 50 Thӫ tөc hành chính vӅ nhà đҩt 1 Trҫn Thөy Quӕc Thái 12345678
KL347 01 KL347 01 2 1 2 205/B1 02167 KL347631 80 Các nguӗn cӫa luұt 1 HuǤnh Thӏ Trúc Giang 9012345
KL347 02 KL347 02 3 4 2 306/C1 02167 KL347632 80 Các nguӗn cӫa luұt 1 HuǤnh Thӏ Trúc Giang 9012345
KL348 01 KL348 01 6 4 2 206/C1 02168 KL348631 110 Công tác văn thư lưu trӳ 1 NguyӉn ánh Minh 9012345
KL348 02 KL348 02 5 8 2 102/MT 02168 KL348641 110 Công tác văn thư lưu trӳ 1 NguyӉn ánh Minh 9012345
KL348 03 KL348 03 5 11 3 108/C1 02168 KL348LD Công tác văn thư lưu trӳ 1 NguyӉn ánh Minh 12345
KL349 01 KL349 01 0 0 0 KL349631 120 Niên luұn - Luұt 1 123456789012345
KL350 01 KL350 01 7 3 2 102/A4 02218 KL350641 80 Pháp luұt vӅ bҧo hiӇm 1 Đoàn NguyӉn Minh Thuұn 12345678
KL351 01 KL351 01 7 6 2 101/KH 02017 KL351641 160 Luұt đҫu tư 1 Phҥm Mai Phương 12345678
KL352 01 KL352 01 5 8 2 306/C1 01715 KL352641 80 Pháp luұt vӅ thương mҥi Đ.Tӱ 1 Võ Hoàng YӃn 12345678
KL359 01 KL359 01 3 1 2 102/C1 01430 KL359001 60 Luұt các tә chӭc quӕc tӃ 1 Thҥch Huôn 12345678
KL361 01 KL361 01 0 0 0 10002 KL361651 100 Khoa hӑc điӅu tra hình sӵ 1 Khoa Luұt M.Giҧng 123456789012345
KL362 01 KL362 01 7 6 2 104/C1 01713 KL362651 80 Luұt trách nhiӋm dân sӵ 1 Tăng Thanh Phương 12345678
KL366 01 KL366 01 0 0 0 10002 KL366651 150 NghiӋp vө tòa án 1 Khoa Luұt M.Giҧng 123456789012345
KL367 01 KL367 01 0 0 0 10002 KL367651 150 Giám đӏnh pháp y 1 Khoa Luұt M.Giҧng 123456789012345
KL368 01 KL368 01 4 6 2 105/C1 01199 KL368651 50 Luұt hình sӵ quӕc tӃ 1 Phҥm Văn Beo 12345678
KL369 01 KL369 01 5 11 3 103/C1 01697 KL369201 90 Luұt kinh tӃ 2 NguyӉn Mai Hân 1234567890
KL369 02 KL369 02 6 6 2 207/C1 01697 KL369211 90 Luұt kinh tӃ 2 NguyӉn Mai Hân 123456789012345
KL369 03 KL369 03 7 8 2 104/A4 02017 KL369221 90 Luұt kinh tӃ 2 Phҥm Mai Phương 123456789012345
KL369 04 KL369 04 5 11 3 304/C1 11021 0822BD1 Luұt kinh tӃ 2 Kinh TӃ Mgiҧng 1234567890
KL370 01 KL370 01 0 0 0 KL370001 80 Luұn văn tӕt nghiӋp - Luұt 10 123456789012345
KT001 01 KT001 01 3 4 2 302/MT 00551 KT001021 120 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT001 02 KT001 02 6 6 2 305/C2 00984 KT001041 120 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Phan Thӏ Ngӑc Khuyên 123456789012345
KT001 03 KT001 03 7 6 2 305/C2 01869 KT001081 120 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Trương Khánh Vĩnh Xuyên 123456789012345
KT001 04 KT001 04 3 6 2 106/C1 02280 KT001111 120 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Phҥm Lê Đông Hұu 123456789012345
KT001 05 KT001 05 4 4 2 202/MT 01755 KT001121 120 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Hà 123456789012345
KT001 06 KT001 06 3 1 2 106/C1 00566 KT001131 120 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Trương Hòa Bình 123456789012345
KT001 E01 KT001 E01 5 6 3 101/A4 01869 1016A1 5 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Trương Khánh Vĩnh Xuyên 6789012345
KT002 01 KT002 01 6 4 2 211/B1 01301 KT002381 80 Kinh tӃ tài nguyên môi trưӡng 2 Võ Thӏ Lang 123456789012345
KT003 01 KT003 01 6 4 2 105/KT 02221 KT003951 50 KӃ toán đҥi cương 2 NguyӉn Tҩn Tài 123456789012345
KT004 01 KT004 01 3 8 2 114/B1 02113 KT004681 80 Quҧn trӏ hӑc đҥi cương 2 Đinh Công Thành 123456789012345
KT005 01 KT005 01 4 8 2 115/A1 01781 KT005791 80 Quҧn trӏ doanh nghiӋp Đ.Cương 2 Châu Thӏ LӋ Duyên 123456789012345
KT005 02 KT005 02 6 4 2 117/A1 01781 KT005891 80 Quҧn trӏ doanh nghiӋp Đ.Cương 2 Châu Thӏ LӋ Duyên 123456789012345
KT007 01 KT007 01 6 1 2 108/KT 01872 KT007111 50 Kinh tӃ nông nghiӋp & PTNT 2 Vũ Thùy Dương 123456789012345
KT009 01 KT009 01 5 4 2 105/KT 01987 KT009891 50 KiӇm toán đҥi cương 2 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT010 01 KT010 01 3 6 2 107/KT 00570 KT010411 50 Toán kinh tӃ 1 2 NguyӉn Ngӑc Lam 123456789012345
KT011 01 KT011 01 5 1 2 104/TS 00543 0913T1 50 Kinh tӃ hӑc đҥi cương 2 Lê Khương Ninh 123456789012345
KT101 01 KT101 01 5 6 3 305/C2 00543 KT101201 120 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê Khương Ninh 123456789012345
KT101 02 KT101 02 6 6 3 106/C1 01278 KT101211 120 Kinh tӃ vi mô 1 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT101 E01 KT101 E01 3 6 3 307/C2 00543 1020A1 ... 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê Khương Ninh 6789012345
KT101 E01 7 4 2 305/C2
KT101 E02 KT101 E02 3 4 2 307/C2 00543 1020A3 ... 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê Khương Ninh 6789012345
KT101 E02 7 1 3 208/C2
KT101 E03 KT101 E03 2 8 2 307/C2 00543 1021A1 ... 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê Khương Ninh 6789012345
KT101 E03 4 1 3 208/C2
KT101 E04 KT101 E04 2 6 2 307/C2 00543 1021A3 ... 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê Khương Ninh 6789012345
KT101 E04 3 1 3 208/C2
KT101 E05 KT101 E05 3 6 3 111/C2 01278 1022A1 ... 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Phҥm Lê Thông 6789012345
KT101 E05 4 4 2 307/C2
KT101 E06 KT101 E06 2 1 3 111/C2 01278 1022A3 ... 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Phҥm Lê Thông 6789012345
KT101 E06 7 8 2 111/C2
KT101 E07 KT101 E07 2 4 2 115/A1 01278 1023A1 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Phҥm Lê Thông 6789012345
KT101 E07 4 1 3 115/A1
KT101 E08 KT101 E08 2 1 3 118/A1 01148 1023A2 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê NguyӉn Đoan Khôi 6789012345
KT101 E08 3 4 2 115/A1
KT101 E09 KT101 E09 3 1 3 118/A1 01148 1024A1 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 Lê NguyӉn Đoan Khôi 6789012345
KT101 E09 4 1 2 114/A1
KT101 E10 KT101 E10 5 8 2 114/A1 01540 1024A2 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 NguyӉn Thúy Hҵng 6789012345
KT101 E10 6 1 3 115/A1
KT101 E11 KT101 E11 6 6 2 115/A1 01540 1081A1 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 NguyӉn Thúy Hҵng 6789012345
KT101 E11 7 6 3 116/A1
KT101 E12 KT101 E12 5 4 2 115/A1 01540 1088A1 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 NguyӉn Thúy Hҵng 6789012345
KT101 E12 7 1 3 115/A1
KT101 E13 KT101 E13 5 1 3 111/C2 01540 1090A1 5 Kinh tӃ vi mô 1 3 NguyӉn Thúy Hҵng 6789012345
KT101 E13 6 4 2 305/C2
KT102 01 KT102 01 3 6 3 208/C2 00551 KT102211 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT102 02 KT102 02 2 6 3 201/KH 00551 KT102221 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT102 03 KT102 03 2 1 3 208/C2 00551 KT102231 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT102 04 KT102 04 2 6 3 105/B1 01870 KT102241 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Bùi Thӏ Kim Thanh 123456789012345
KT102 05 KT102 05 4 1 3 111/C2 01870 KT102411 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Bùi Thӏ Kim Thanh 123456789012345
KT102 06 KT102 06 2 1 3 106/C1 01870 KT102441 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Bùi Thӏ Kim Thanh 123456789012345
KT102 07 KT102 07 4 6 3 107/C1 01538 KT102451 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Trҫn Thөy ái Đông 123456789012345
KT102 08 KT102 08 5 6 3 307/C2 01538 KT102461 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Trҫn Thөy ái Đông 123456789012345
KT102 09 KT102 09 6 1 3 106/C1 01538 KT102781 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Trҫn Thөy ái Đông 123456789012345
KT102 10 KT102 10 4 1 3 106/C1 01280 KT102811 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT102 11 KT102 11 3 6 3 207/B1 01280 KT102881 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT102 12 KT102 12 2 1 3 208/B1 01280 KT102901 120 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT102 13 KT102 13 3 11 3 206/C1 00551 0921BD1 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT102 14 KT102 14 2 11 3 207/C1 00551 0922BD1 Kinh tӃ vĩ mô 1 3 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT103 01 KT103 01 2 8 2 102/MT 02113 KT103211 120 Quҧn trӏ hӑc 3 Đinh Công Thành 123456789012345
KT103 01 3 6 2 201/KH
KT103 02 KT103 02 4 3 3 207/C2 02113 KT103221 100 Quҧn trӏ hӑc 3 Đinh Công Thành 123456789012345
KT103 03 KT103 03 6 6 3 103/KH 00540 KT103231 120 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 123456789012345
KT103 04 KT103 04 7 6 3 202/MT 00540 KT103241 120 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 123456789012345
KT103 05 KT103 05 5 1 3 106/C1 00755 KT103411 120 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí TiӃn 123456789012345
KT103 06 KT103 06 6 1 3 307/C2 00755 KT103441 120 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí TiӃn 123456789012345
KT103 E01 KT103 E01 5 4 2 307/C2 00540 1020A1 ... 5 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 6789012345
KT103 E01 6 1 3 208/C2
KT103 E02 KT103 E02 5 1 3 208/C2 00540 1020A3 ... 5 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 6789012345
KT103 E02 7 4 2 208/C2
KT103 E03 KT103 E03 6 4 2 307/C2 00540 1021A1 ... 5 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 6789012345
KT103 E03 7 1 3 111/C2
KT103 E04 KT103 E04 5 8 2 208/C2 00755 1021A3 ... 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí TiӃn 6789012345
KT103 E04 6 6 3 208/C2
KT103 E05 KT103 E05 5 6 2 111/C2 00755 1022A1 ... 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí TiӃn 6789012345
KT103 E05 7 6 3 208/C2
KT103 E06 KT103 E06 5 4 2 111/C2 00755 1022A3 ... 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí TiӃn 6789012345
KT103 E06 7 1 3 307/C2
KT103 E07 KT103 E07 6 1 3 208/B1 09185 1023A1 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí Hҧi 6789012345
KT103 E07 7 4 2 116/A1
KT103 E08 KT103 E08 6 4 2 209/B1 09185 1023A2 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Trương Chí Hҧi 6789012345
KT103 E08 7 1 3 109/B1
KT103 E09 KT103 E09 2 1 3 114/A1 02113 1024A1 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Đinh Công Thành 6789012345
KT103 E09 4 6 2 115/A1
KT103 E10 KT103 E10 2 4 2 114/A1 02113 1024A2 5 Quҧn trӏ hӑc 3 Đinh Công Thành 6789012345
KT103 E10 3 3 3 114/A1
KT103 E11 KT103 E11 3 6 3 101/A4 00550 1081A1 5 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Văn DuyӋt 6789012345
KT103 E11 5 1 2 113/B1
KT103 E12 KT103 E12 3 1 2 114/A1 00550 1088A1 5 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Văn DuyӋt 6789012345
KT103 E12 4 1 3 117/A1
KT103 E13 KT103 E13 3 3 3 111/C2 00550 1090A1 5 Quҧn trӏ hӑc 3 NguyӉn Văn DuyӋt 6789012345
KT103 E13 4 6 2 304/C1
KT104 01 KT104 01 4 6 3 117/A1 01147 KT104201 80 Marketing căn bҧn 3 Lê Quang ViӃt 123456789012345
KT104 02 KT104 02 5 6 3 117/A1 01543 KT104211 80 Marketing căn bҧn 3 Võ Hӗng Phưӧng 123456789012345
KT104 03 KT104 03 2 6 3 118/A1 01984 KT104221 80 Marketing căn bҧn 3 Hӗ Lê Thu Trang 123456789012345
KT104 04 KT104 04 3 6 3 118/A1 01984 KT104231 80 Marketing căn bҧn 3 Hӗ Lê Thu Trang 123456789012345
KT104 05 KT104 05 2 6 3 106/B1 01894 KT104241 120 Marketing căn bҧn 3 La NguyӉn Thùy Dung 123456789012345
KT104 06 KT104 06 3 3 3 208/B1 00548 KT104411 120 Marketing căn bҧn 3 Lưu Thanh Đӭc Hҧi 123456789012345
KT104 07 KT104 07 6 6 3 201/KH 01543 KT104441 120 Marketing căn bҧn 3 Võ Hӗng Phưӧng 123456789012345
KT105 B01 KT105 B01 4 6 3 208/C2 00570 1083A1 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 678 2345
KT105 B01 5 6 2 208/C2
KT105 B01 6 6 2 111/C2
KT105 E01 KT105 E01 3 4 2 208/C2 00570 1020A1 ... 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 6789012345
KT105 E01 5 1 3 307/C2
KT105 E02 KT105 E02 2 6 3 208/C2 00570 1020A3 ... 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 6789012345
KT105 E02 6 4 2 208/C2
KT105 E03 KT105 E03 2 1 3 305/C2 00570 1021A1 ... 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 6789012345
KT105 E03 5 4 2 305/C2
KT105 E04 KT105 E04 4 4 2 111/C2 00570 1021A3 ... 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 6789012345
KT105 E04 6 1 3 305/C2
KT105 E05 KT105 E05 3 1 3 305/C2 00570 1022A1 ... 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 6789012345
KT105 E05 6 8 2 111/C2
KT105 E06 KT105 E06 4 1 3 305/C2 00570 1022A3 ... 5 Toán kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 6789012345
KT105 E06 5 8 2 111/C2
KT105 E07 KT105 E07 2 1 3 116/A1 01632 1023A1 5 Toán kinh tӃ 3 Hӭa Thanh Xuân 6789012345
KT105 E07 3 4 2 117/A1
KT105 E08 KT105 E08 2 6 3 114/A1 01632 1023A2 5 Toán kinh tӃ 3 Hӭa Thanh Xuân 6789012345
KT105 E08 3 1 2 116/A1
KT105 E09 KT105 E09 2 4 2 116/A1 01632 1024A1 5 Toán kinh tӃ 3 Hӭa Thanh Xuân 6789012345
KT105 E09 3 6 3 115/A1
KT105 E10 KT105 E10 4 1 3 116/A1 01632 1024A2 5 Toán kinh tӃ 3 Hӭa Thanh Xuân 6789012345
KT105 E10 7 8 2 115/A1
KT105 E11 KT105 E11 2 1 3 117/A1 01631 1081A1 5 Toán kinh tӃ 3 Ngô Mӻ Trân 6789012345
KT105 E11 3 1 2 117/A1
KT105 E12 KT105 E12 2 4 2 117/A1 01631 1088A1 5 Toán kinh tӃ 3 Ngô Mӻ Trân 6789012345
KT105 E12 3 3 3 116/A1
KT105 E13 KT105 E13 2 6 3 205/B1 01631 1090A1 5 Toán kinh tӃ 3 Ngô Mӻ Trân 6789012345
KT105 E13 4 4 2 205/B1
KT106 01 KT106 01 4 6 3 208/B1 00557 KT106201 120 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 123456789012345
KT106 02 KT106 02 5 6 3 106/C1 00555 KT106211 120 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thanh NguyӋt 123456789012345
KT106 03 KT106 03 5 1 3 301/MT 01778 KT106221 100 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 123456789012345
KT106 04 KT106 04 7 1 3 211/B1 01778 KT106231 100 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 123456789012345
KT106 05 KT106 05 7 1 3 106/C1 02221 KT106241 120 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Tҩn Tài 123456789012345
KT106 06 KT106 06 6 1 3 207/B1 02221 KT106411 120 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Tҩn Tài 123456789012345
KT106 07 KT106 07 7 6 3 208/B1 01880 KT106441 120 Nguyên lý kӃ toán 3 Phan Thӏ ánh NguyӋt 123456789012345
KT106 08 KT106 08 4 3 3 208/B1 01880 KT106451 120 Nguyên lý kӃ toán 3 Phan Thӏ ánh NguyӋt 123456789012345
KT106 09 KT106 09 2 6 3 301/MT 00557 KT106461 100 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 123456789012345
KT106 10 KT106 10 2 3 3 301/MT 00557 KT106811 100 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 123456789012345
KT106 11 KT106 11 3 6 3 108/KT 00557 KT106831 60 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 123456789012345
KT106 12 KT106 12 4 3 3 304/TS 00557 KT106871 60 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 123456789012345
KT106 E01 KT106 E01 2 6 3 305/C2 01778 1020A1 ... 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 6789012345
KT106 E01 4 4 2 305/C2
KT106 E02 KT106 E02 2 4 2 305/C2 01778 1020A3 ... 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 6789012345
KT106 E02 4 1 3 307/C2
KT106 E03 KT106 E03 3 1 3 307/C2 01778 1021A1 ... 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 6789012345
KT106 E03 7 8 2 305/C2
KT106 E04 KT106 E04 3 6 3 305/C2 01778 1021A3 ... 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 6789012345
KT106 E04 4 6 2 305/C2
KT106 E05 KT106 E05 2 1 3 307/C2 01778 1022A1 ... 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Trҫn Thӏ Minh Thҧo 6789012345
KT106 E05 3 4 2 305/C2
KT106 E06 KT106 E06 5 1 3 305/C2 00557 1022A3 ... 5 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 6789012345
KT106 E06 7 4 2 307/C2
KT106 E07 KT106 E07 5 4 2 117/A1 00557 1023A1 5 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 6789012345
KT106 E07 7 1 3 116/A1
KT106 E08 KT106 E08 5 8 2 115/A1 00557 1023A2 5 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Thӏ DiӋu 6789012345
KT106 E08 6 1 3 117/A1
KT106 E09 KT106 E09 5 6 3 116/A1 02221 1024A1 5 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Tҩn Tài 6789012345
KT106 E09 7 8 2 114/A1
KT106 E10 KT106 E10 5 3 3 116/A1 02221 1024A2 5 Nguyên lý kӃ toán 3 NguyӉn Tҩn Tài 6789012345
KT106 E10 6 8 2 115/A1
KT106 E11 KT106 E11 5 6 2 114/A1 01880 1081A1 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Phan Thӏ ánh NguyӋt 6789012345
KT106 E11 6 1 3 118/A1
KT106 E12 KT106 E12 5 1 2 104/A4 01046 1088A1 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Đàm Thӏ Phong Ba 6789012345
KT106 E12 6 1 3 116/A1
KT106 E13 KT106 E13 6 8 2 307/C2 02117 1090A1 5 Nguyên lý kӃ toán 3 Lê Tín 6789012345
KT106 E13 7 6 3 307/C2
KT107 01 KT107 01 5 6 2 115/A1 01632 KT107411 80 Toán kinh tӃ 2 2 Hӭa Thanh Xuân 123456789012345
KT107 02 KT107 02 3 6 2 114/A1 01631 KT107441 60 Toán kinh tӃ 2 2 Ngô Mӻ Trân 123456789012345
KT108 01 KT108 01 6 6 3 116/A1 01632 KT108201 80 Nguyên lý thӕng kê kinh tӃ 3 Hӭa Thanh Xuân 123456789012345
KT108 02 KT108 02 5 6 3 118/A1 02277 KT108211 80 Nguyên lý thӕng kê kinh tӃ 3 Trҫn Thӏ Thu Duyên 123456789012345
KT108 03 KT108 03 7 1 3 117/A1 00570 KT108221 80 Nguyên lý thӕng kê kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 123456789012345
KT108 04 KT108 04 8 6 4 206/C1 00570 0921BD1 Nguyên lý thӕng kê kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 1234567890
KT108 05 KT108 05 8 1 5 207/C1 00570 0922BD1 Nguyên lý thӕng kê kinh tӃ 3 NguyӉn Ngӑc Lam 1234567890
KT109 01 KT109 01 3 6 2 114/B1 01282 KT109211 60 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT109 02 KT109 02 3 1 2 111/C2 01282 KT109221 120 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT109 03 KT109 03 4 4 2 106/C1 01282 KT109231 120 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT109 04 KT109 04 5 4 2 106/C1 01282 KT109241 120 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT109 05 KT109 05 5 1 2 118/A1 01872 KT109411 80 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 Vũ Thùy Dương 123456789012345
KT109 06 KT109 06 6 4 2 118/A1 01872 KT109441 80 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 Vũ Thùy Dương 123456789012345
KT109 07 KT109 07 7 4 2 117/A1 01872 KT109451 80 Phương pháp nghiên cӭu kinh tӃ2 Vũ Thùy Dương 123456789012345
KT110 01 KT110 01 0 0 0 KT110911 800 Chuyên đӅ kinh tӃ 1 123456789012345
KT110 02 KT110 02 0 0 0 0821BD1 ... Chuyên đӅ kinh tӃ 1 123456789012345
KT111 01 KT111 01 5 6 3 208/B1 00561 KT111201 120 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Trҫn ái KӃt 123456789012345
KT111 02 KT111 02 5 3 3 202/MT 00561 KT111211 120 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Trҫn ái KӃt 123456789012345
KT111 03 KT111 03 4 1 3 106/B1 01281 KT111221 120 Tài chính - TiӅn tӋ 3 NguyӉn Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
KT111 04 KT111 04 2 1 3 113/B1 01281 KT111231 100 Tài chính - TiӅn tӋ 3 NguyӉn Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
KT111 05 KT111 05 5 1 3 208/B1 01629 KT111241 120 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Phҥm Xuân Minh 123456789012345
KT111 06 KT111 06 7 1 3 208/B1 01629 KT111411 120 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Phҥm Xuân Minh 123456789012345
KT111 07 KT111 07 5 4 2 103/MT 01629 KT111441 100 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Phҥm Xuân Minh 123456789012345
KT111 07 7 4 2 103/MT
KT111 08 KT111 08 2 4 2 203/MT 01629 KT111451 100 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Phҥm Xuân Minh 123456789012345
KT111 08 4 4 2 103/MT
KT111 09 KT111 09 7 6 3 105/C1 09032 KT111461 50 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Phan Tùng Lâm 123456789012345
KT111 10 KT111 10 7 1 3 102/C1 09032 KT111811 50 Tài chính - TiӅn tӋ 3 Phan Tùng Lâm 123456789012345
KT111 11 KT111 11 7 11 3 207/C1 01281 0922BD1 Tài chính - TiӅn tӋ 3 NguyӉn Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
KT113 01 KT113 01 5 6 3 107/KT 01278 KT113201 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT113 02 KT113 02 6 1 3 107/KT 01278 KT113211 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT113 03 KT113 03 7 1 3 105/KT 01278 KT113221 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT113 04 KT113 04 3 1 3 105/KT 01278 KT113231 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT113 05 KT113 05 6 6 3 109/KT 01280 KT113241 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT113 06 KT113 06 5 1 3 108/KT 01280 KT113411 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT113 07 KT113 07 7 3 3 202/TS 01874 KT113441 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Tӕng Yên Đan 123456789012345
KT113 08 KT113 08 4 6 3 108/KT 01874 KT113451 50 Kinh tӃ lưӧng 3 Tӕng Yên Đan 123456789012345
KT113 09 KT113 09 7 6 3 110/KT 02119 KT113461 50 Kinh tӃ lưӧng 3 NguyӉn Hӗ Anh Khoa 123456789012345
KT113 10 KT113 10 6 1 3 110/KT 02119 KT113811 50 Kinh tӃ lưӧng 3 NguyӉn Hӗ Anh Khoa 123456789012345
KT114 01 KT114 01 3 6 3 113/B1 02220 KT114231 100 Kinh tӃ công cӝng 3 NguyӉn Xuân Vinh 123456789012345
KT114 02 KT114 02 3 4 2 212/B1 02220 KT114241 100 Kinh tӃ công cӝng 3 NguyӉn Xuân Vinh 123456789012345
KT114 02 4 4 2 105/C2
KT115 01 KT115 01 4 6 3 118/A1 01278 KT115211 80 Kinh tӃ phát triӇn 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT115 02 KT115 02 5 1 3 115/A1 01278 KT115231 80 Kinh tӃ phát triӇn 3 Phҥm Lê Thông 123456789012345
KT115 03 KT115 03 4 6 3 114/A1 01280 KT115241 80 Kinh tӃ phát triӇn 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT115 04 KT115 04 2 6 3 103/MT 01280 KT115441 80 Kinh tӃ phát triӇn 3 Lê Tҩn Nghiêm 123456789012345
KT117 01 KT117 01 4 4 2 105/KT 01152 KT117461 50 Anh văn chuyên môn Du lӏch&DVu 3 Trҫn Thy Linh Giang 123456789012345
KT117 01 6 4 2 110/KT
KT301 01 KT301 01 6 6 3 118/A1 00543 KT301231 80 Kinh tӃ vi mô 2 3 Lê Khương Ninh 123456789012345
KT302 01 KT302 01 6 6 3 114/A1 00563 KT302881 80 Kinh tӃ vĩ mô 2 3 Võ Thành Danh 123456789012345
KT303 01 KT303 01 6 3 3 301/MT 01869 KT303211 100 Kinh tӃ quӕc tӃ 3 Trương Khánh Vĩnh Xuyên 123456789012345
KT303 02 KT303 02 7 1 3 301/MT 01869 KT303231 100 Kinh tӃ quӕc tӃ 3 Trương Khánh Vĩnh Xuyên 123456789012345
KT304 01 KT304 01 3 3 3 207/B1 01538 KT304231 100 Kinh tӃ sҧn xuҩt 3 Trҫn Thөy ái Đông 123456789012345
KT305 01 KT305 01 5 4 2 211/B1 01301 KT305231 100 Kinh tӃ môi trưӡng 3 Võ Thӏ Lang 123456789012345
KT305 01 7 4 2 203/MT
KT307 01 KT307 01 3 6 3 203/MT 00984 KT307241 100 Kinh tӃ đӕi ngoҥi 3 Phan Thӏ Ngӑc Khuyên 123456789012345
KT307 02 KT307 02 5 6 3 306/C2 00984 KT307881 100 Kinh tӃ đӕi ngoҥi 3 Phan Thӏ Ngӑc Khuyên 123456789012345
KT308 01 KT308 01 6 3 3 303/MT 01468 KT308201 100 Quҧn trӏ tài chính 3 NguyӉn Thӏ Lương 123456789012345
KT308 02 KT308 02 2 1 3 108/KT 00560 KT308211 50 Quҧn trӏ tài chính 3 Trương Đông Lӝc 123456789012345
KT308 03 KT308 03 3 1 3 201/C2 01145 KT308221 50 Quҧn trӏ tài chính 3 Trҫn Bá Trí 123456789012345
KT308 04 KT308 04 6 6 3 117/A1 01876 KT308231 80 Quҧn trӏ tài chính 3 Trương Thӏ Bích Liên 123456789012345
KT308 05 KT308 05 5 1 3 115/B1 01876 KT308241 80 Quҧn trӏ tài chính 3 Trương Thӏ Bích Liên 123456789012345
KT308 06 KT308 06 3 11 3 304/C1 00560 0822BD1 Quҧn trӏ tài chính 3 Trương Đông Lӝc 123456789012345
KT309 01 KT309 01 3 4 2 202/MT 02019 KT309211 120 Tài chính quӕc tӃ 3 Mai Lê Trúc Liên 123456789012345
KT309 01 4 1 2 207/C1
KT309 02 KT309 02 3 6 3 202/MT 02019 KT309441 120 Tài chính quӕc tӃ 3 Mai Lê Trúc Liên 123456789012345
KT310 01 KT310 01 4 6 3 103/MT 01870 KT310881 100 Phân tích chính sách kinh tӃ 3 Bùi Thӏ Kim Thanh 123456789012345
KT311 01 KT311 01 0 0 0 KT311881 300 Chuyên đӅ Kinh tӃ hӑc 1 123456789012345
KT312 01 KT312 01 5 6 3 110/KT 01983 KT312221 50 Hành vi khách hàng 3 NguyӉn Quӕc Nghi 123456789012345
KT312 02 KT312 02 4 6 3 109/KT 01983 KT312451 50 Hành vi khách hàng 3 NguyӉn Quӕc Nghi 123456789012345
KT313 01 KT313 01 2 1 3 107/KT 00566 KT313211 50 Hành vi tә chӭc 3 Trương Hòa Bình 123456789012345
KT313 02 KT313 02 7 6 3 201/MT 02224 KT313221 120 Hành vi tә chӭc 3 Lê Thӏ DiӋu HiӅn 123456789012345
KT313 03 KT313 03 4 1 3 110/KT 00566 KT313461 50 Hành vi tә chӭc 3 Trương Hòa Bình 123456789012345
KT313 04 KT313 04 2 11 3 304/C1 00566 0822BD1 Hành vi tә chӭc 3 Trương Hòa Bình 123456789012345
KT314 01 KT314 01 4 4 2 118/A1 01539 KT314241 80 HӋ thӕng thông tin kinh tӃ 2 Lê Phưӟc Hương 012345
KT314 01 6 1 2 114/A1
KT315 01 KT315 01 5 1 3 117/A1 02117 KT315201 80 KӃ toán ngân sách 3 Lê Tín 123456789012345
KT315 02 KT315 02 6 3 3 114/A1 02117 KT315411 80 KӃ toán ngân sách 3 Lê Tín 123456789012345
KT316 01 KT316 01 5 1 3 203/KH 01869 KT316211 120 Kinh doanh quӕc tӃ 3 Trương Khánh Vĩnh Xuyên 123456789012345
KT316 02 KT316 02 5 6 3 101/MT 01782 KT316221 120 Kinh doanh quӕc tӃ 3 Đinh Thӏ LӋ Trinh 123456789012345
KT319 01 KT319 01 7 6 3 302/MT 01872 KT319231 120 Kinh tӃ tài nguyên 3 Vũ Thùy Dương 123456789012345
KT320 01 KT320 01 5 6 3 105/B1 00540 KT320221 120 Mô hình toán kinh tӃ 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 123456789012345
KT320 02 KT320 02 4 6 3 202/MT 00984 KT320241 120 Mô hình toán kinh tӃ 3 Phan Thӏ Ngӑc Khuyên 123456789012345
KT320 03 KT320 03 5 11 3 207/C1 00540 0922BD1 Mô hình toán kinh tӃ 3 NguyӉn Phҥm Thanh Nam 123456789012345
KT321 01 KT321 01 4 6 3 203/MT 02114 KT321201 100 Nghiên cӭu marketing 3 Phҥm Lê Hӗng Nhung 123456789012345
KT321 02 KT321 02 2 6 3 203/MT 02114 KT321221 100 Nghiên cӭu marketing 3 Phҥm Lê Hӗng Nhung 123456789012345
KT322 01 KT322 01 2 1 3 201/MT 01542 KT322201 120 P.Tích&thҭm đӏnh dӵ án đҫu tư 3 HuǤnh Thӏ Cҭm Lý 123456789012345
KT322 02 KT322 02 3 1 3 109/KT 01542 KT322211 50 P.Tích&thҭm đӏnh dӵ án đҫu tư 3 HuǤnh Thӏ Cҭm Lý 123456789012345
KT322 03 KT322 03 2 6 3 102/C1 01542 KT322221 50 P.Tích&thҭm đӏnh dӵ án đҫu tư 3 HuǤnh Thӏ Cҭm Lý 123456789012345
KT322 04 KT322 04 2 4 2 103/TS 01542 KT322451 50 P.Tích&thҭm đӏnh dӵ án đҫu tư 3 HuǤnh Thӏ Cҭm Lý 123456789012345
KT322 04 3 4 2 105/KT
KT322 05 KT322 05 2 11 3 303/C1 00550 0821BD1 P.Tích&thҭm đӏnh dӵ án đҫu tư 3 NguyӉn Văn DuyӋt 123456789012345
KT323 01 KT323 01 2 6 2 202/MT 02113 KT323221 120 Quҧn trӏ hӋ thӕng thông tin 2 Đinh Công Thành 123456789012345
KT323 02 KT323 02 7 11 3 304/C1 02113 0822BD1 Quҧn trӏ hӋ thӕng thông tin 2 Đinh Công Thành 1234567890
KT324 01 KT324 01 7 6 3 118/A1 01147 KT324241 80 Quҧn trӏ marketing 3 Lê Quang ViӃt 123456789012345
KT326 01 KT326 01 3 6 2 208/B1 01281 KT326211 140 Tài chính công 2 NguyӉn Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
KT327 01 KT327 01 4 1 3 101/MT 01145 KT327211 120 Tài chính phát triӇn 3 Trҫn Bá Trí 123456789012345
KT327 02 KT327 02 3 4 2 103/KH 01145 KT327231 120 Tài chính phát triӇn 3 Trҫn Bá Trí 123456789012345
KT327 02 4 4 2 101/MT
KT328 01 KT328 01 7 7 3 106/C1 02220 KT328201 120 Thanh toán quӕc tӃ 3 NguyӉn Xuân Vinh 123456789012345
KT328 02 KT328 02 2 6 3 107/B1 02220 KT328211 120 Thanh toán quӕc tӃ 3 NguyӉn Xuân Vinh 123456789012345
KT328 03 KT328 03 2 3 3 202/MT 02220 KT328221 120 Thanh toán quӕc tӃ 3 NguyӉn Xuân Vinh 123456789012345
KT328 04 KT328 04 2 11 3 206/C1 02220 0921BD1 Thanh toán quӕc tӃ 3 NguyӉn Xuân Vinh 123456789012345
KT329 01 KT329 01 6 6 3 302/MT 01978 KT329201 120 Thӏ trưӡng chӭng khoán 3 HuǤnh Thӏ TuyӃt Sương 123456789012345
KT329 02 KT329 02 6 1 3 201/MT 01978 KT329211 120 Thӏ trưӡng chӭng khoán 3 HuǤnh Thӏ TuyӃt Sương 123456789012345
KT329 03 KT329 03 7 1 3 201/MT 01978 KT329231 120 Thӏ trưӡng chӭng khoán 3 HuǤnh Thӏ TuyӃt Sương 123456789012345
KT329 04 KT329 04 5 1 3 302/MT 01978 KT329241 120 Thӏ trưӡng chӭng khoán 3 HuǤnh Thӏ TuyӃt Sương 123456789012345
KT329 05 KT329 05 6 1 3 111/C2 01536 KT329411 120 Thӏ trưӡng chӭng khoán 3 Đoàn Thӏ Cҭm Vân 123456789012345
KT330 01 KT330 01 5 8 2 201/MT 01536 KT330201 120 ThuӃ 3 Đoàn Thӏ Cҭm Vân 123456789012345
KT330 01 6 4 2 201/MT
KT330 02 KT330 02 5 6 2 201/MT 01536 KT330211 120 ThuӃ 3 Đoàn Thӏ Cҭm Vân 123456789012345
KT330 02 7 4 2 201/MT
KT330 03 KT330 03 2 3 3 109/KT 02019 KT330221 50 ThuӃ 3 Mai Lê Trúc Liên 123456789012345
KT330 04 KT330 04 4 3 3 114/A1 02019 KT330231 80 ThuӃ 3 Mai Lê Trúc Liên 123456789012345
KT330 05 KT330 05 6 11 3 206/C1 01536 0921BD1 ThuӃ 3 Đoàn Thӏ Cҭm Vân 123456789012345
KT331 01 KT331 01 0 0 0 KT331881 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTH 10 123456789012345
KT333 01 KT333 01 0 0 0 KT333241 300 Chuyên đӅ Ngoҥi thương 1 123456789012345
KT335 01 KT335 01 3 1 2 108/A4 01894 KT335221 50 Marketing quӕc tӃ 3 La NguyӉn Thùy Dung 123456789012345
KT335 01 4 4 2 503/TS
KT335 02 KT335 02 3 4 2 206/KH 01894 KT335241 50 Marketing quӕc tӃ 3 La NguyӉn Thùy Dung 123456789012345
KT335 02 4 6 2 205/C1
KT336 01 KT336 01 4 1 3 103/MT 00551 KT336201 80 NghiӋp vө ngoҥi thương 3 Quan Minh Nhӵt 123456789012345
KT336 02 KT336 02 5 3 3 118/A1 02279 KT336211 80 NghiӋp vө ngoҥi thương 3 Trҫn Thӏ Bҥch YӃn 123456789012345
KT337 01 KT337 01 2 6 2 111/C2 01282 KT337201 120 Thương mҥi điӋn tӱ 2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT337 02 KT337 02 4 8 2 305/C2 01282 KT337211 120 Thương mҥi điӋn tӱ 2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT337 03 KT337 03 2 8 2 106/C1 01282 KT337221 120 Thương mҥi điӋn tӱ 2 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT337 04 KT337 04 4 4 2 206/B1 01324 KT337231 120 Thương mҥi điӋn tӱ 2 Trҫn Thanh ĐiӋn 123456789012345
KT337 05 KT337 05 4 2 2 206/B1 01324 KT337241 120 Thương mҥi điӋn tӱ 2 Trҫn Thanh ĐiӋn 123456789012345
KT338 01 KT338 01 7 1 3 118/A1 01782 KT338211 80 Đҫu tư quӕc tӃ 3 Đinh Thӏ LӋ Trinh 123456789012345
KT339 01 KT339 01 6 1 3 203/MT 01985 KT339241 80 KӃ toán quҧn trӏ 1 3 Trương Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
KT339 02 KT339 02 4 6 3 301/MT 01985 KT339411 80 KӃ toán quҧn trӏ 1 3 Trương Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
KT339 03 KT339 03 5 6 3 211/B1 01985 KT339441 80 KӃ toán quҧn trӏ 1 3 Trương Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
KT340 01 KT340 01 3 8 2 117/A1 01539 KT340201 80 KӃ toán quҧn trӏ 2 2 Lê Phưӟc Hương 012345
KT340 01 5 1 2 116/A1
KT341 01 KT341 01 2 6 2 117/A1 01535 KT341211 80 KӃ toán tài chính 1 3 NguyӉn Thӏ Hӗng LiӉu 123456789012345
KT341 01 4 8 2 116/A1
KT341 03 KT341 03 3 4 2 118/A1 01535 KT341231 80 KӃ toán tài chính 1 3 NguyӉn Thӏ Hӗng LiӉu 123456789012345
KT341 03 4 4 2 117/A1
KT341 04 KT341 04 2 8 2 117/A1 01535 KT341241 80 KӃ toán tài chính 1 3 NguyӉn Thӏ Hӗng LiӉu 123456789012345
KT341 04 3 6 2 303/MT
KT341 05 KT341 05 3 8 2 114/A1 01535 KT341411 80 KӃ toán tài chính 1 3 NguyӉn Thӏ Hӗng LiӉu 123456789012345
KT341 05 4 1 2 118/A1
KT342 01 KT342 01 5 4 2 114/A1 01046 KT342201 80 KӃ toán tài chính 2 3 Đàm Thӏ Phong Ba 123456789012345
KT342 01 6 6 2 104/A4
KT342 02 KT342 02 5 6 2 103/A4 01046 KT342411 80 KӃ toán tài chính 2 3 Đàm Thӏ Phong Ba 123456789012345
KT342 02 6 4 2 203/MT
KT343 01 KT343 01 2 1 2 109/KT 01535 KT343201 50 KӃ toán quӕc tӃ 3 NguyӉn Thӏ Hӗng LiӉu 123456789012345
KT343 01 3 1 2 108/KT
KT343 02 KT343 02 2 4 2 105/KT 01535 KT343411 50 KӃ toán quӕc tӃ 3 NguyӉn Thӏ Hӗng LiӉu 123456789012345
KT343 02 4 6 2 116/A1
KT344 01 KT344 01 2 1 3 203/MT 00565 KT344201 100 NghiӋp vө ngân hàng 3 Thái Văn Đҥi 123456789012345
KT344 02 KT344 02 4 1 3 203/MT 00565 KT344211 100 NghiӋp vө ngân hàng 3 Thái Văn Đҥi 123456789012345
KT344 03 KT344 03 3 1 3 107/KT 00565 KT344231 50 NghiӋp vө ngân hàng 3 Thái Văn Đҥi 123456789012345
KT344 04 KT344 04 7 1 3 103/MT 01875 KT344241 80 NghiӋp vө ngân hàng 3 Bùi Lê Thái Hҥnh 123456789012345
KT344 05 KT344 05 5 6 3 108/KT 01875 KT344411 50 NghiӋp vө ngân hàng 3 Bùi Lê Thái Hҥnh 123456789012345
KT345 01 KT345 01 2 4 2 307/C2 01981 KT345201 120 Quҧn trӏ chҩt lưӧng sҧn phҭm 2 NguyӉn Thӏ Phương Dung 123456789012345
KT345 02 KT345 02 3 8 2 106/C1 01981 KT345221 120 Quҧn trӏ chҩt lưӧng sҧn phҭm 2 NguyӉn Thӏ Phương Dung 123456789012345
KT345 03 KT345 03 4 4 2 208/C2 01981 KT345231 120 Quҧn trӏ chҩt lưӧng sҧn phҭm 2 NguyӉn Thӏ Phương Dung 123456789012345
KT345 04 KT345 04 6 11 3 207/C1 00755 0922BD1 Quҧn trӏ chҩt lưӧng sҧn phҭm 2 Trương Chí TiӃn 1234567890
KT346 01 KT346 01 7 1 3 114/A1 01780 KT346211 80 Quҧn trӏ chiӃn lưӧc 3 NguyӉn Phҥm TuyӃt Anh 123456789012345
KT346 02 KT346 02 5 6 3 103/MT 01780 KT346221 80 Quҧn trӏ chiӃn lưӧc 3 NguyӉn Phҥm TuyӃt Anh 123456789012345
KT347 01 KT347 01 5 6 3 203/MT 01781 KT347201 80 Quҧn trӏ doanh nghiӋp 3 Châu Thӏ LӋ Duyên 123456789012345
KT347 02 KT347 02 6 6 3 211/B1 01781 KT347221 80 Quҧn trӏ doanh nghiӋp 3 Châu Thӏ LӋ Duyên 123456789012345
KT348 01 KT348 01 2 1 3 108/A4 01894 KT348451 50 Quҧn trӏ chiêu thӏ&T.Tin Mar. 3 La NguyӉn Thùy Dung 123456789012345
KT349 01 KT349 01 3 8 2 103/MT 01631 KT349221 100 Quҧn trӏ bán hàng 2 Ngô Mӻ Trân 123456789012345
KT350 01 KT350 01 2 3 3 103/MT 02114 KT350461 80 Quҧn trӏ chҩt lưӧng du lӏch 3 Phҥm Lê Hӗng Nhung 123456789012345
KT351 01 KT351 01 3 3 3 108/KT 01282 KT351231 50 Quҧn trӏ dӵ án phát triӇn 3 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT351 02 KT351 02 5 1 3 105/KT 01282 KT001041 50 Quҧn trӏ dӵ án phát triӇn 3 NguyӉn Hӳu Tâm 123456789012345
KT353 01 KT353 01 3 1 3 106/KT 01981 KT353221 50 Quҧn trӏ nhân sӵ 3 NguyӉn Thӏ Phương Dung 123456789012345
KT353 02 KT353 02 2 1 3 105/KT 01981 KT353451 50 Quҧn trӏ nhân sӵ 3 NguyӉn Thӏ Phương Dung 123456789012345
KT354 01 KT354 01 5 11 3 303/C1 01875 0821BD1 Quҧn trӏ ngân hàng 3 Bùi Lê Thái Hҥnh 123456789012345
KT355 01 KT355 01 6 4 2 106/KT 02223 KT355451 50 Quҧn trӏ nhà hàng 2 Hoàng Thӏ Hӗng Lӝc 123456789012345
KT356 01 KT356 01 6 6 2 107/KT 02223 KT356451 50 Quҧn trӏ khách sҥn 2 Hoàng Thӏ Hӗng Lӝc 123456789012345
KT357 01 KT357 01 7 6 3 106/KT 02282 KT357451 50 Quҧn trӏ kinh doanh lӳ hành 3 NguyӉn Thӏ Nam Khang 123456789012345
KT358 01 KT358 01 3 6 2 117/A1 01542 KT358221 80 Quҧn trӏ quan hӋ khách hàng 2 HuǤnh Thӏ Cҭm Lý 123456789012345
KT358 02 KT358 02 3 11 3 207/C1 01542 0922BD1 Quҧn trӏ quan hӋ khách hàng 2 HuǤnh Thӏ Cҭm Lý 1234567890
KT359 01 KT359 01 5 6 3 301/MT 01978 KT359211 80 Quҧn trӏ rӫi ro tài chính 3 HuǤnh Thӏ TuyӃt Sương 123456789012345
KT359 02 KT359 02 4 1 3 105/KT 01631 KT359441 50 Quҧn trӏ rӫi ro tài chính 3 Ngô Mӻ Trân 123456789012345
KT359 03 KT359 03 4 11 3 303/C1 01978 0821BD1 Quҧn trӏ rӫi ro tài chính 3 HuǤnh Thӏ TuyӃt Sương 123456789012345
KT360 01 KT360 01 4 4 2 201/B1 00550 KT360081 50 Quҧn trӏ sҧn xuҩt 3 NguyӉn Văn DuyӋt 123456789012345
KT360 01 5 4 2 107/KT
KT360 02 KT360 02 2 1 2 310/C2 00550 KT360221 50 Quҧn trӏ sҧn xuҩt 3 NguyӉn Văn DuyӋt 123456789012345
KT360 02 5 6 2 201/TS
KT360 03 KT360 03 4 11 3 304/C1 00550 0822BD1 Quҧn trӏ sҧn xuҩt 3 NguyӉn Văn DuyӋt 123456789012345
KT361 01 KT361 01 4 1 3 106/KT 00548 KT361221 50 Quҧn trӏ thương hiӋu 3 Lưu Thanh Đӭc Hҧi 123456789012345
KT361 02 KT361 02 2 6 3 110/KT 00548 KT361451 50 Quҧn trӏ thương hiӋu 3 Lưu Thanh Đӭc Hҧi 123456789012345
KT362 01 KT362 01 6 6 3 103/MT 01869 KT362221 80 Quҧn trӏ thương mҥi 3 Trương Khánh Vĩnh Xuyên 123456789012345
KT363 01 KT363 01 4 4 2 116/A1 00566 KT363221 80 Quҧn trӏ văn phòng 2 Trương Hòa Bình 123456789012345
KT364 01 KT364 01 6 6 3 203/MT 02222 KT364201 80 TiӅn tӋ - Ngân hàng 3 Trҫn Thӏ Hҥnh Phúc 123456789012345
KT364 02 KT364 02 7 6 3 211/B1 02222 KT364211 80 TiӅn tӋ - Ngân hàng 3 Trҫn Thӏ Hҥnh Phúc 123456789012345
KT364 03 KT364 03 5 3 3 207/B1 02222 KT364231 80 TiӅn tӋ - Ngân hàng 3 Trҫn Thӏ Hҥnh Phúc 123456789012345
KT364 04 KT364 04 6 3 3 103/MT 02222 KT364241 80 TiӅn tӋ - Ngân hàng 3 Trҫn Thӏ Hҥnh Phúc 123456789012345
KT364 05 KT364 05 4 11 3 206/C1 00562 0921BD1 TiӅn tӋ - Ngân hàng 3 Bùi Văn Trӏnh 123456789012345
KT366 01 KT366 01 7 6 3 203/MT 01780 KT366221 80 Quҧn trӏ cung ӭng 3 NguyӉn Phҥm TuyӃt Anh 123456789012345
KT366 02 KT366 02 6 11 3 304/C1 01878 0822BD1 Quҧn trӏ cung ӭng 3 NguyӉn Thӏ Ngӑc Hoa 123456789012345
KT367 01 KT367 01 0 0 0 KT367241 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTNT 10 123456789012345
KT368 01 KT368 01 0 0 0 KT368201 300 Chuyên đӅ kӃ toán 1 123456789012345
KT369 01 KT369 01 0 0 0 KT369411 300 Chuyên đӅ kiӇm toán 1 123456789012345
KT370 01 KT370 01 6 6 3 301/MT 01880 KT370201 100 HӋ thӕng thông tin kӃ toán 1 3 Phan Thӏ ánh NguyӋt 123456789012345
KT371 01 KT371 01 5 4 2 208/C2 01539 KT371411 140 HӋ thӕng thông tin kӃ toán 2 2 Lê Phưӟc Hương 012345
KT371 01 6 4 2 111/C2
KT373 01 KT373 01 2 6 3 106/KT 01987 KT373201 50 KӃ toán đơn vӏ sӵ nghiӋp 3 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT373 02 KT373 02 3 6 3 105/KT 01987 KT373411 50 KӃ toán đơn vӏ sӵ nghiӋp 3 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT374 01 KT374 01 2 6 3 108/KT 00558 KT374201 50 KӃ toán ngân hàng 3 Trҫn Quӕc Dũng 123456789012345
KT374 02 KT374 02 3 6 3 106/KT 00558 KT374211 50 KӃ toán ngân hàng 3 Trҫn Quӕc Dũng 123456789012345
KT374 03 KT374 03 3 1 3 110/KT 00558 KT374411 50 KӃ toán ngân hàng 3 Trҫn Quӕc Dũng 123456789012345
KT375 01 KT375 01 7 4 2 111/C2 02117 KT375201 120 KӃ toán & khai báo thuӃ 2 Lê Tín 123456789012345
KT375 02 KT375 02 5 4 2 208/B1 02117 KT375411 120 KӃ toán & khai báo thuӃ 2 Lê Tín 123456789012345
KT376 01 KT376 01 4 3 3 102/B1 01987 KT376201 50 KiӇm toán 1 3 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT376 02 KT376 02 5 6 3 105/KT 01987 KT376211 50 KiӇm toán 1 3 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT376 03 KT376 03 2 1 3 210/C2 01987 KT376411 50 KiӇm toán 1 3 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT380 01 KT380 01 7 4 2 106/C1 01984 KT380461 120 Kinh tӃ du lӏch & môi trưӡng 2 Hӗ Lê Thu Trang 123456789012345
KT382 01 KT382 01 4 6 3 106/KT 01880 KT382201 50 ӭng dөng phҫnmӅn trong kӃ toán3 Phan Thӏ ánh NguyӋt 123456789012345
KT382 02 KT382 02 7 1 3 109/KT 01880 KT382411 50 ӭng dөng phҫnmӅn trong kӃ toán3 Phan Thӏ ánh NguyӋt 123456789012345
KT383 01 KT383 01 3 4 2 107/KT 00558 KT383201 50 Tә chӭc T.HiӋn côngtác kӃ toán 3 Trҫn Quӕc Dũng 123456789012345
KT383 01 4 4 2 107/KT
KT383 02 KT383 02 2 1 3 110/KT 00558 KT383411 50 Tә chӭc T.HiӋn côngtác kӃ toán 3 Trҫn Quӕc Dũng 123456789012345
KT384 01 KT384 01 5 1 3 103/MT 01985 KT384411 80 Tә chӭc T.HiӋn C.Tác kiӇm toán 3 Trương Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
KT385 01 KT385 01 0 0 0 KT385201 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTTH 10 123456789012345
KT386 01 KT386 01 0 0 0 KT386411 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTKT 10 123456789012345
KT387 01 KT387 01 0 0 0 KT387221 300 Chuyên đӅ QTKD 1 123456789012345
KT388 01 KT388 01 0 0 0 KT388911 300 Chuyên đӅ QTTM 1 123456789012345
KT389 01 KT389 01 0 0 0 KT389451 300 Chuyên đӅ Marketing 1 123456789012345
KT390 01 KT390 01 0 0 0 KT390211 300 Chuyên đӅ Ngân hàng 1 123456789012345
KT391 01 KT391 01 0 0 0 KT391441 300 Chuyên đӅ Tài chính 1 123456789012345
KT392 01 KT392 01 0 0 0 KT392461 300 Chuyên đӅ Du Lӏch & Dӏch vө 1 123456789012345
KT393 01 KT393 01 4 4 2 302/MT 00562 KT393201 120 Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh 3 Bùi Văn Trӏnh 123456789012345
KT393 01 6 4 2 208/B1
KT393 02 KT393 02 2 6 3 109/KT 01145 KT393211 50 Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh 3 Trҫn Bá Trí 123456789012345
KT393 03 KT393 03 4 1 3 108/KT 02119 KT393221 50 Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh 3 NguyӉn Hӗ Anh Khoa 123456789012345
KT393 04 KT393 04 3 6 3 109/KT 01145 KT393901 50 Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh 3 Trҫn Bá Trí 123456789012345
KT394 01 KT394 01 6 1 3 106/KT 01543 KT394221 50 Kӻ thuұt đàm phán 3 Võ Hӗng Phưӧng 123456789012345
KT394 02 KT394 02 5 1 3 107/KT 01543 KT394451 50 Kӻ thuұt đàm phán 3 Võ Hӗng Phưӧng 123456789012345
KT395 01 KT395 01 7 1 3 106/KT 02223 KT395211 50 Marketing thương mҥi&dӏch vө 3 Hoàng Thӏ Hӗng Lӝc 123456789012345
KT395 02 KT395 02 6 8 2 107/KT 02223 KT395461 50 Marketing thương mҥi&dӏch vө 3 Hoàng Thӏ Hӗng Lӝc 123456789012345
KT395 02 7 4 2 107/KT
KT396 01 KT396 01 6 8 2 305/C2 00562 KT396231 120 Marketing nông nghiӋp 2 Bùi Văn Trӏnh 123456789012345
KT397 01 KT397 01 7 1 3 107/KT 01984 KT397361 50 Marketing du lӏch 3 Hӗ Lê Thu Trang 123456789012345
KT397 02 KT397 02 5 1 3 106/KT 01984 KT397451 50 Marketing du lӏch 3 Hӗ Lê Thu Trang 123456789012345
KT398 01 KT398 01 4 8 2 307/C2 10000 KT398451 120 Marketing công nghiӋp 2 Công NghӋ M.Giҧng 123456789012345
KT399 01 KT399 01 0 0 0 KT399221 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - QTKD 10 123456789012345
KT400 01 KT400 01 0 0 0 KT400911 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - QTTM 10 123456789012345
KT401 01 KT401 01 0 0 0 KT401451 300 Luұn văn tӕt nghiӋp-Marketing 10 123456789012345
KT402 01 KT402 01 0 0 0 KT402461 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - QTDL 10 123456789012345
KT403 01 KT403 01 7 6 2 114/A1 01301 KT403901 80 Kinh tӃ ô nhiӉm 2 Võ Thӏ Lang 123456789012345
KT404 01 KT404 01 4 8 2 111/C2 01987 KT404201 120 HӋ thӕng kiӇm soát nӝi bӝ 2 Trҫn QuӃ Anh 123456789012345
KT405 01 KT405 01 5 4 2 210/B1 01876 KT405201 80 Lý thuyӃt bҧo hiӇm 2 Trương Thӏ Bích Liên 123456789012345
KT405 02 KT405 02 5 11 3 206/C1 01468 0921BD1 Lý thuyӃt bҧo hiӇm 2 NguyӉn Thӏ Lương 1234567890
KT406 01 KT406 01 5 1 3 203/MT 01468 KT406201 80 Tài chính doanh nghiӋp 1 3 NguyӉn Thӏ Lương 123456789012345
KT406 02 KT406 02 6 3 3 207/C2 01876 KT406211 80 Tài chính doanh nghiӋp 1 3 Trương Thӏ Bích Liên 123456789012345
KT406 03 KT406 03 3 11 3 303/C1 01876 0821BD1 Tài chính doanh nghiӋp 1 3 Trương Thӏ Bích Liên 123456789012345
KT408 01 KT408 01 6 11 3 303/C1 01632 0821BD1 Đӏnh giá doanh nghiӋp 3 Hӭa Thanh Xuân 123456789012345
KT409 01 KT409 01 0 0 0 KT409211 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - TCNH 10 123456789012345
KT410 01 KT410 01 0 0 0 KT410441 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - TCDN 10 123456789012345
KT412 01 KT412 01 0 0 0 KT412231 300 Chuyên đӅ Kinh tӃ nông nghiӋp 1 123456789012345
KT413 01 KT413 01 5 1 3 301/TS 01636 KT413231 50 Kinh tӃ vùng 3 Lê Thanh Sơn 123456789012345
KT413 02 KT413 02 6 3 3 303/TS 01636 KT001021 50 Kinh tӃ vùng 3 Lê Thanh Sơn 123456789012345
KT413 03 KT413 03 3 6 3 302/TS 01636 KT001081 50 Kinh tӃ vùng 3 Lê Thanh Sơn 123456789012345
KT414 01 KT414 01 5 6 2 102/MT 00325 KT414231 120 Quҧn lý công nghӋ & SX sau TH 2 NguyӉn Thӏ Xuân Thu 123456789012345
KT415 01 KT415 01 0 0 0 KT415231 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTNN 10 123456789012345
KT416 01 KT416 01 0 0 0 KT416901 300 Chuyên đӅ Kinh tӃ TN - MTrưӡng1 123456789012345
KT417 01 KT417 01 6 4 2 115/A1 01874 KT417901 80 Đӏnh giá tài nguyên môi trưӡng 2 Tӕng Yên Đan 123456789012345
KT419 01 KT419 01 2 4 2 106/KT 01540 KT419901 50 Thương mҥi & môi trưӡng 2 NguyӉn Thúy Hҵng 123456789012345
KT421 01 KT421 01 0 0 0 KT421901 300 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTTNMT 10 123456789012345
KT801 01 KT801 01 2 8 2 105/KT 01634 KT001021 50 Anh văn căn bҧn 1 (*) 4 Lê Kim Thanh 123456789012345
KT801 01 5 4 2 106/KT
KT802 01 KT802 01 2 6 3 107/KT 02312 KT001041 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ Đoan Trang 123456789012345
KT802 02 KT802 02 6 3 3 108/KT 01633 KT001081 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Phҥm Mai Anh 123456789012345
KT802 03 KT802 03 4 6 3 105/KT 02311 KT001111 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Phҥm Lan Anh 123456789012345
KT803 01 KT803 01 5 6 3 106/KT 02311 KT001021 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Phҥm Lan Anh 123456789012345
KT803 02 KT803 02 7 6 3 107/KT 02312 KT001041 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Thӏ Đoan Trang 123456789012345
KT803 03 KT803 03 4 6 3 107/KT 02312 KT001081 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Thӏ Đoan Trang 123456789012345
KT803 04 KT803 04 7 1 3 110/KT 01152 KT001111 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Trҫn Thy Linh Giang 123456789012345
MI301C 01 MI301C 01 4 1 3 208/SH 00742 0866T1 50 Vi sinh vұt đҥi cương 3 NguyӉn Hӳu HiӋp 123456789012345
MI302C 01 MI302C 01 0 0 0 01320 0866T1 50 TT.Vi sinh vұt đҥi cương 1 Trҫn Vũ Phương 123456789012345
ML001 01 ML001 01 3 1 3 201/MT 00713 ML001001 80 TriӃt hӑc Mác - Lênin 3 Đinh Ngӑc Quyên 123456789012345
ML002 01 ML002 01 2 1 3 101/MT 00707 ML002001 80 Kinh tӃ chính trӏ hӑc A 5 Trҫn Văn HiӃu 123456789012345
ML002 01 3 4 2 101/MT
ML003 01 ML003 01 7 6 3 102/MT 00708 ML003001 120 Kinh tӃ chính trӏ hӑc B 3 Ngô Đӭc Hӗng 123456789012345
ML004 01 ML004 01 2 7 2 101/MT 00716 ML004001 80 Chӫ nghĩa xã hӝi khoa hӑc 2 Lê Duy Sơn 123456789012345
ML005 01 ML005 01 7 4 2 202/MT 00709 ML005001 120 Lӏch sӱ Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam2 Hӗ Thӏ Quӕc Hӗng 123456789012345
ML006 01 ML006 01 3 3 2 301/MT 00722 ML006001 80 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Trҫn Kim Trung 123456789012345
ML006 02 ML006 02 3 6 2 103/MT 00722 ML006002 80 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Trҫn Kim Trung 123456789012345
ML006 03 ML006 03 2 1 2 103/MT 00963 ML006003 80 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Đinh Văn Phương 123456789012345
ML006 04 ML006 04 6 8 2 201/MT 01009 ML006004 80 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 NguyӉn Thӏ Kim Chi 123456789012345
ML006 05 ML006 05 3 8 2 102/MT 00963 ML006005 120 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Đinh Văn Phương 123456789012345
ML006 06 ML006 06 2 8 2 302/MT 00963 ML006006 120 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Đinh Văn Phương 123456789012345
ML006 07 ML006 07 6 6 2 202/MT 01009 ML006007 120 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 NguyӉn Thӏ Kim Chi 123456789012345
ML006 08 ML006 08 6 1 2 302/MT 01009 ML006008 120 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 NguyӉn Thӏ Kim Chi 123456789012345
ML006 09 ML006 09 3 1 2 207/B1 00963 ML006009 150 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Đinh Văn Phương 123456789012345
ML006 10 ML006 10 6 3 2 206/B1 01009 ML006010 150 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 NguyӉn Thӏ Kim Chi 123456789012345
ML006 11 ML006 11 3 1 2 208/B1 00722 ML006011 150 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Trҫn Kim Trung 123456789012345
ML006 12 ML006 12 3 8 2 206/B1 00722 ML006012 150 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Trҫn Kim Trung 123456789012345
ML006 13 ML006 13 7 1 2 302/MT 01028 ML006013 120 Tư tưӣng Hӗ Chí Minh 2 Phҥm Văn Búa 123456789012345
ML007 01 ML007 01 3 6 2 301/MT 00721 ML007001 90 Logic hӑc đҥi cương 2 Lê Ngӑc TriӃt 123456789012345
ML007 E01 ML007 E01 2 6 3 206/B1 00721 1032A1 ... 5 Logic hӑc đҥi cương 2 Lê Ngӑc TriӃt 6789012345
ML007 E02 ML007 E02 2 1 3 206/B1 00721 1032A3 ... 5 Logic hӑc đҥi cương 2 Lê Ngӑc TriӃt 6789012345
ML007 E03 ML007 E03 3 1 3 204/B1 01773 1058A1 5 Logic hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thành Nhân 6789012345
ML007 E04 ML007 E04 4 1 3 204/B1 00717 1058A2 5 Logic hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thanh Sơn 6789012345
ML008 01 ML008 01 3 3 2 203/MT 00719 ML008001 90 Xã hӝi hӑc đҥi cương 2 Phan Văn Thҥng 123456789012345
ML008 E01 ML008 E01 4 1 3 207/B1 00719 1032A1 ... 5 Xã hӝi hӑc đҥi cương 2 Phan Văn Thҥng 6789012345
ML008 E02 ML008 E02 2 6 3 207/B1 00719 1032A3 ... 5 Xã hӝi hӑc đҥi cương 2 Phan Văn Thҥng 6789012345
ML008 E03 ML008 E03 3 6 3 204/B1 00719 1080A1 5 Xã hӝi hӑc đҥi cương 2 Phan Văn Thҥng 6789012345
ML009 01 ML009 01 2 8 2 201/MT 00720 ML009001 90 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Đҥi Thҳng 123456789012345
ML009 A01 ML009 A01 3 1 3 102/MT 00717 1002A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Thanh Sơn 9012345
ML009 A01 4 4 2 102/MT
ML009 A02 ML009 A02 2 1 3 102/MT 00717 1001A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Thanh Sơn 9012345
ML009 A02 3 4 2 102/MT
ML009 A04 ML009 A04 2 6 3 208/B1 00713 1068A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Đinh Ngӑc Quyên 9012345
ML009 A04 3 4 2 206/B1
ML009 A05 ML009 A05 3 6 2 102/MT 00713 1074A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Đinh Ngӑc Quyên 9012345
ML009 A05 4 1 3 202/MT
ML009 A06 ML009 A06 2 6 2 102/MT 00720 1010A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Đҥi Thҳng 9012345
ML009 A06 3 1 3 202/MT
ML009 B01 ML009 B01 3 4 2 204/B1 00720 1004A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Đҥi Thҳng 678 2345
ML009 B01 4 3 3 301/MT
ML009 B02 ML009 B02 2 1 3 302/MT 00720 1038A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Đҥi Thҳng 678 2345
ML009 B02 4 1 2 102/MT
ML009 B03 ML009 B03 5 3 3 204/B1 00708 1057A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Ngô Đӭc Hӗng 678 2345
ML009 B03 6 4 2 204/B1
ML009 B04 ML009 B04 6 1 3 204/B1 00708 1059A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Ngô Đӭc Hӗng 678 2345
ML009 B04 7 4 2 204/B1
ML009 B05 ML009 B05 5 3 3 205/B1 00712 1083A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thanh Quang 678 2345
ML009 B05 6 8 2 204/B1
ML009 B06 ML009 B06 5 6 3 204/B1 00712 1084A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thanh Quang 678 2345
ML009 B06 6 6 2 204/B1
ML009 B07 ML009 B07 5 1 2 204/B1 00712 1085A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thanh Quang 678 2345
ML009 B07 6 1 3 101/MT
ML009 B08 ML009 B08 6 4 2 101/MT 01544 1093A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thӏ TuyӃt Hà 678 2345
ML009 B08 7 1 3 205/B1
ML009 C01 ML009 C01 5 1 3 206/B1 01544 1012A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thӏ TuyӃt Hà 678901 5
ML009 C01 6 6 2 206/B1
ML009 C02 ML009 C02 5 6 2 205/B1 01544 1019A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thӏ TuyӃt Hà 678901 5
ML009 C02 6 1 3 205/B1
ML009 C03 ML009 C03 3 6 2 205/B1 01772 1025A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Mai Phú Hӧp 678901 5
ML009 C03 4 3 3 201/MT
ML009 C04 ML009 C04 2 1 3 207/B1 02122 1067A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Khánh Linh 678901 5
ML009 C04 4 1 2 208/B1
ML009 C05 ML009 C05 5 6 3 206/B1 01640 1073A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Phan Văn Phúc 678901 5
ML009 C05 6 6 2 207/B1
ML009 C06 ML009 C06 6 1 2 202/MT 01993 1079A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Đһng Thӏ Kim Oanh 678901 5
ML009 C06 7 1 3 202/MT
ML009 D01 ML009 D01 2 1 3 204/B1 02123 1008A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thӏ Như TuyӃn 6789012
ML009 D01 4 4 2 203/MT
ML009 D02 ML009 D02 2 4 2 204/B1 02123 1011A1 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Trҫn Thӏ Như TuyӃn 6789012
ML009 D02 4 1 3 205/B1
ML009 D03 ML009 D03 2 4 2 205/B1 02270 1011A2 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Mҥch Thӏ Khánh Trinh 6789012
ML009 D03 3 6 3 101/MT
ML009 D04 ML009 D04 5 1 2 202/MT 00708 1013A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Ngô Đӭc Hӗng 6789012
ML009 D04 7 1 3 102/MT
ML009 D05 ML009 D05 5 3 3 101/MT 01990 1066A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Thӏ Đan Thөy 6789012
ML009 D05 7 6 2 205/B1
ML009 D06 ML009 D06 5 1 2 207/B1 02215 1082A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Thӏ Bҥch TuyӃt 6789012
ML009 D06 7 6 3 206/B1
ML009 D07 ML009 D07 6 4 2 205/B1 02214 1087A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Hӗ Thӏ Hà 6789012
ML009 D07 7 1 3 204/B1
ML009 D08 ML009 D08 6 1 3 102/MT 02214 1076A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 Hӗ Thӏ Hà 6789012
ML009 D08 7 4 2 102/MT
ML009 E01 ML009 E01 5 6 3 207/B1 02216 1053A1 ... 5 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 2 NguyӉn Thӏ Mai 6789012345
ML010 01 ML010 01 7 6 3 101/MT 00712 ML010001 80 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Trҫn Thanh Quang 123456789012345
ML010 02 ML010 02 7 3 3 101/MT 00712 ML010002 80 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Trҫn Thanh Quang 123456789012345
ML010 03 ML010 03 4 1 3 302/MT 00706 ML010003 120 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Châu Văn Lӵc 123456789012345
ML010 04 ML010 04 5 6 3 202/MT 02215 ML010004 120 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 NguyӉn Thӏ Bҥch TuyӃt 123456789012345
ML010 05 ML010 05 7 7 3 207/B1 01544 ML010005 150 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Trҫn Thӏ TuyӃt Hà 123456789012345
ML010 06 ML010 06 5 4 2 206/B1 01544 ML010006 150 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Trҫn Thӏ TuyӃt Hà 123456789012345
ML010 06 7 4 2 206/B1
ML010 07 ML010 07 6 6 3 208/B1 00708 ML010007 150 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Ngô Đӭc Hӗng 123456789012345
ML010 08 ML010 08 5 6 3 104/TS 00708 0913T1 50 Nhӳng Ng.Lý CB cӫa CN Mác-Lê 3 Ngô Đӭc Hӗng 123456789012345
ML011 01 ML011 01 3 6 3 201/MT 01761 ML011001 80 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Đinh Thӏ Chinh 123456789012345
ML011 02 ML011 02 4 6 3 201/MT 01761 ML011002 80 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Đinh Thӏ Chinh 123456789012345
ML011 03 ML011 03 5 6 3 302/MT 01761 ML011003 120 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Đinh Thӏ Chinh 123456789012345
ML011 04 ML011 04 6 6 3 102/MT 01761 ML011004 120 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Đinh Thӏ Chinh 123456789012345
ML011 05 ML011 05 7 1 3 206/B1 01761 ML011005 150 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Đinh Thӏ Chinh 123456789012345
ML011 06 ML011 06 3 1 3 206/B1 01761 ML011006 150 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Đinh Thӏ Chinh 123456789012345
ML011 07 ML011 07 7 1 3 207/B1 00709 ML011007 150 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Hӗ Thӏ Quӕc Hӗng 123456789012345
ML011 08 ML011 08 3 1 3 302/MT 00707 ML011008 120 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Trҫn Văn HiӃu 123456789012345
ML011 09 ML011 09 6 1 3 104/TS 12001 0813T1 50 Đưӡng lӕi cách mҥng cӫa ĐCSVN3 Thӫy Sҧn Mgiҧng1 123456789012345
ML102 01 ML102 01 3 1 2 101/MT 00716 ML102001 90 Lý luұn dҥy hӑc - GDCD 2 Lê Duy Sơn 123456789012345
ML107 01 ML107 01 2 6 2 204/B1 00717 ML107001 120 Mӻ hӑc Mác-Lênin 2 NguyӉn Thanh Sơn 123456789012345
ML110 01 ML110 01 0 0 0 00707 ML110001 100 Tұp giҧng - GDCD 2 Trҫn Văn HiӃu 123456789012345
ML302 01 ML302 01 3 1 3 303/MT 01772 ML302001 80 Chuyên đӅ TriӃt hӑc 3 Mai Phú Hӧp 123456789012345
ML304 01 ML304 01 3 1 2 103/MT 00719 ML304001 90 Chuyên đӅ CNXH khoa hӑc 2 Phan Văn Thҥng 123456789012345
ML306 01 ML306 01 7 3 2 302/MT 01028 ML306001 120 Chuyên đӅ tư tưӣng HCM 2 Phҥm Văn Búa 123456789012345
ML308 01 ML308 01 0 0 0 ML308001 100 Niên luұn KTCT hӑc 1 123456789012345
ML309 01 ML309 01 0 0 0 ML309001 100 Niên luұn CNXH khoa hӑc 1 123456789012345
ML310 01 ML310 01 0 0 0 ML310001 100 Niên luұn LSĐ cӝng sҧn VN 1 123456789012345
ML313 01 ML313 01 3 3 2 103/MT 00716 ML313001 80 Phương pháp giҧng dҥy GDCD 2 Lê Duy Sơn 123456789012345
ML314 01 ML314 01 7 6 2 103/MT 00709 ML314001 80 Phân tích chương trình GDCD 2 Hӗ Thӏ Quӕc Hӗng 123456789012345
ML315 01 ML315 01 2 6 2 302/MT 00707 ML315001 100 Đánh giá giáo dөc - GDCD 2 Trҫn Văn HiӃu 123456789012345
ML326 01 ML326 01 0 0 0 ML326001 100 TiӃu luұn tӕt nghiӋp - GDCD 4 123456789012345
ML327 01 ML327 01 0 0 0 ML327001 100 Luұn văn tӕt nghiӋp - GDCD 10 123456789012345
MM433C 01 MM433C 01 4 1 3 301/DA 00308 0766T1 40 Kӻ thuұt di truyӅn nâng cao 2 Trương Trӑng Ngôn 123456789012345
MM434C 01 MM434C 01 0 0 0 01890 0766T1 40 TT.Kӻ thuұt di truyӅn nâng cao 1 NguyӉn Thӏ Liên 123456789012345
MT101 01 MT101 01 5 1 2 108/A4 00405 MT101381 50 Sinh thái hӑc cơ bҧn 2 Trҫn Chҩn Bҳc 123456789012345
MT102 01 MT102 01 0 0 0 00405 MT102381 50 TT. Sinh thái hӑc cơ bҧn 1 Trҫn Chҩn Bҳc 123456789012345
MT104 01 MT104 01 4 6 3 MTN105 00398 MT104381 40 Anh văn chuyên ngành KHMT 3 NguyӉn Hӳu ChiӃm 123456789012345
MT105 01 MT105 01 3 8 2 107/A4 01411 MT105941 50 Đӏa chҩt môi trưӡng 2 Hà Quӕc Đông 123456789012345
MT109 01 MT109 01 4 6 2 105/A4 00405 MT109901 60 HӋ sinh thái 2 Trҫn Chҩn Bҳc 123456789012345
MT110 01 MT110 01 5 6 2 MTN105 00398 MT110111 80 HӋ sinh thái nông nghiӋp 2 NguyӉn Hӳu ChiӃm 123456789012345
MT110 02 MT110 02 6 3 2 MTN105 00398 MT110381 50 HӋ sinh thái nông nghiӋp 2 NguyӉn Hӳu ChiӃm 123456789012345
MT111 01 MT111 01 0 0 0 00398 MT111381 50 TT. HӋ sinh thái nông nghiӋp 1 NguyӉn Hӳu ChiӃm 123456789012345
MT117 01 MT117 01 2 6 2 MTN105 01500 MT117251 80 Môi trưӡng & QL tài nguyên TN 2 Lê Văn Dũ 123456789012345
MT117 02 MT117 02 2 2 2 107/A4 01500 MT117381 50 Môi trưӡng & QL tài nguyên TN 2 Lê Văn Dũ 123456789012345
MT118 01 MT118 01 4 1 2 106/A4 01500 MT119381 50 Kӻ thuұt truyӅnthông môitrưӡng 2 Lê Văn Dũ 123456789012345
MT119 01 MT119 01 6 2 2 105/A4 00407 MT119381 80 Quan trҳc môi trưӡng 2 NguyӉn Văn Công 123456789012345
MT120 01 MT120 01 2 2 3 105/A4 01682 MT120571 80 Hóa kӻ thuұt môi trưӡng 3 HuǤnh Long Toҧn 123456789012345
MT121 01 MT121 01 0 0 0 01681 MT121571 80 TT.Hoá kӻ thuұt môi trưӡng 1 NguyӉn Trưӡng Thành 123456789012345
MT122 01 MT122 01 5 1 2 106/A4 01423 MT122571 50 Thӫy văn môi trưӡng 2 HuǤnh Vương Thu Minh 123456789012345
MT123 01 MT123 01 3 6 2 107/A4 02259 MT123571 50 Năng lưӧng & môi trưӡng 2 Phan Thanh Thuұn 123456789012345
MT124 01 MT124 01 4 6 2 107/A4 01815 MT124571 50 Anh văn chuyên môn KTMT 2 Lê Minh TriӃt 123456789012345
MT126 01 MT126 01 3 1 2 105/A4 01387 MT126901 50 Dân sӕ, tài nguyên&môi trưӡng 2 Trҫn Thӏ Kim Hӗng 123456789012345
MT129 01 MT129 01 5 6 3 107/A4 01387 MT129381 50 Quҧn lý tài nguyên rӯng 3 Trҫn Thӏ Kim Hӗng 123456789012345
MT132 01 MT132 01 4 4 2 105/A4 01386 MT132381 50 Anh văn chuyên môn QLMT 2 Trương Hoàng Đan 123456789012345
MT301 01 MT301 01 3 8 2 MTN105 01500 MT301571 80 Sinh thái môi trưӡng ӭng dөng 2 Lê Văn Dũ 123456789012345
MT303 01 MT303 01 2 4 2 107/A4 00405 MT303381 50 Sinh vұt chӍ thӏ môi trưӡng 2 Trҫn Chҩn Bҳc 123456789012345
MT304 01 MT304 01 0 0 0 00405 MT304381 50 TT. Sinh vұt chӍ thӏ môitrưӡng 1 Trҫn Chҩn Bҳc 123456789012345
MT306 01 MT306 01 2 1 3 MTN105 00801 MT306571 80 Vi sinh vұt môi trưӡng 3 NguyӉn Thӏ Thu Vân 123456789012345
MT308 01 MT308 01 6 6 2 105/A4 00397 MT308251 80 Quҧn lý & Đánh giá tác đӝng MT 2 Trương Thӏ Nga 123456789012345
MT309 01 MT309 01 3 4 2 106/A4 01386 MT309941 50 Quҧn lý chҩt lưӧng môi trưӡng 2 Trương Hoàng Đan 123456789012345
MT311 01 MT311 01 4 1 2 107/A4 01386 MT311861 50 Quҧn lý môi trưӡng 2 Trương Hoàng Đan 123456789012345
MT314 01 MT314 01 3 8 2 105/A4 01682 MT314571 80 Ô nhiӉm nguӗn nưӟc 2 HuǤnh Long Toҧn 123456789012345
MT316 01 MT316 01 4 8 2 107/A4 01387 MT316381 50 QLý môi trưӡng&tài nguyên biӇn 2 Trҫn Thӏ Kim Hӗng 123456789012345
MT328 01 MT328 01 6 8 2 MTN105 02262 MT328381 50 Đánh giá CL đҩt, nưӟc, K.Khí 2 Trҫn Sĩ Nam 123456789012345
MT329 01 MT329 01 0 0 0 01291 MT329381 50 TT. Đánh giá CL đҩt, nưӟc, KK 1 Lê Anh Kha 123456789012345
MT330 01 MT330 01 3 6 2 106/A4 01815 MT330571 50 Ô nhiӉm đҩt & KT phөc hӗi 2 Lê Minh TriӃt 123456789012345
MT331 01 MT331 01 2 4 2 106/A4 01681 MT331381 50 Quҧn lý chҩt thҧi đӝc hҥi 2 NguyӉn Trưӡng Thành 123456789012345
MT335 01 MT335 01 0 0 0 01291 MT335381 50 TT.Quҧn lý M.Trưӡng đô thӏ&KCN1 Lê Anh Kha 123456789012345
MT338 01 MT338 01 3 1 3 MTN105 00799 MT338381 50 Kӻ thuұt xӱ lý nưӟc thҧi 3 Lê Hoàng ViӋt 123456789012345
MT339 01 MT339 01 0 0 0 01682 MT339381 50 TT. Kӻ thuұt xӱ lý nưӟc thҧi 1 HuǤnh Long Toҧn 123456789012345
MT340 01 MT340 01 5 1 2 107/A4 01668 MT340041 50 Quҧn lý tài nguyên nưӟc 2 NguyӉn Đình Giang Nam 123456789012345
MT340 02 MT340 02 6 3 2 106/A4 01668 MT340571 50 Quҧn lý tài nguyên nưӟc 2 NguyӉn Đình Giang Nam 123456789012345
MT341 01 MT341 01 0 0 0 MT341381 60 Luұn văn tӕt nghiӋp - KHMT 10 123456789012345
MT342 01 MT342 01 5 3 2 MTN105 00400 MT342571 80 Đánh giá tác đӝng môi trưӡng 2 NguyӉn Văn Bé 123456789012345
MT342 02 MT342 02 6 1 2 MTN105 00400 MT342571 50 Đánh giá tác đӝng môi trưӡng 2 NguyӉn Văn Bé 123456789012345
MT343 01 MT343 01 4 1 2 105/A4 02257 MT343571 80 KT xӱ lý ô nhiӇm K.Khí&tiӃngӗn 2 NguyӉn Văn TuyӃn 123456789012345
MT343 02 MT343 02 4 4 2 106/A4 02257 MT343571 50 KT xӱ lý ô nhiӇm K.Khí&tiӃngӗn 2 NguyӉn Văn TuyӃn 123456789012345
MT344 01 MT344 01 0 0 0 00491 MT344571 90 TT. Các chӍ tiêu ô nhiӉm K.Khí 1 NguyӉn Văn Nàng 123456789012345
MT350 01 MT350 01 5 1 2 MTN105 00799 MT350571 50 Quҧn lý & xӱ lý chҩt thҧi rҳn 2 Lê Hoàng ViӋt 123456789012345
MT351 01 MT351 01 0 0 0 01681 MT351571 50 TT. Xӱ lý chҩt thҧi rҳn 1 NguyӉn Trưӡng Thành 123456789012345
MT352 01 MT352 01 0 0 0 01668 MT352381 50 TT.Quҧn lý tài nguyên nưӟc 1 NguyӉn Đình Giang Nam 123456789012345
MT353 01 MT353 01 3 3 2 105/A4 02257 MT353571 80 Công trình xӱ lý môi trưӡng 2 NguyӉn Văn TuyӃn 123456789012345
MT354 01 MT354 01 0 0 0 02257 MT354571 90 Đӗ án công trình.xӱ lý MT 1 NguyӉn Văn TuyӃn 123456789012345
MT355 01 MT355 01 0 0 0 01815 MT355571 80 Báo cáo chuyên đӅ KTMT 1 Lê Minh TriӃt 123456789012345
MT356 01 MT356 01 0 0 0 00491 MT356571 90 Thӵc tұp ngành nghӅ - KTMT 2 NguyӉn Văn Nàng 123456789012345
MT357 01 MT357 01 4 4 2 108/A4 02259 MT357571 50 Công nghӋ sҥch 2 Phan Thanh Thuұn 123456789012345
MT358 01 MT358 01 6 8 2 105/A4 00487 MT358571 80 Quy hoҥch môi trưӡng 2 Vũ Văn Năm 123456789012345
MT359 01 MT359 01 3 4 2 107/A4 00478 MT359571 50 An toàn LĐ&vӋ sinh MT C.NghiӋp2 Bùi ThiӋn Chánh 123456789012345
MT360 01 MT360 01 3 1 2 107/A4 02257 MT360571 50 Quҧn lý kӻ thuұt 2 NguyӉn Văn TuyӃn 123456789012345
MT361 01 MT361 01 3 1 2 106/A4 00801 MT361571 50 Quҧn lý & tái SD chҩt thҧi HC 2 NguyӉn Thӏ Thu Vân 123456789012345
MT362 01 MT362 01 4 4 2 MTN105 00483 MT362571 80 ӭng dөng GIS trong QLMT 2 NguyӉn HiӃu Trung 123456789012345
MT363 01 MT363 01 3 6 2 108/A4 02257 MT363571 50 Tin hӑc trong KTMT 2 NguyӉn Văn TuyӃn 123456789012345
MT364 01 MT364 01 6 6 2 MTN105 01423 MT364571 80 Mô hình hóa môi trưӡng 2 HuǤnh Vương Thu Minh 123456789012345
MT365 01 MT365 01 4 1 2 108/A4 02259 MT365571 50 QL&vұn hành C.Trình. xӱ lý MT 2 Phan Thanh Thuұn 123456789012345
MT369 01 MT369 01 0 0 0 MT369571 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - KTMT 10 123456789012345
NN101 01 NN101 01 5 6 3 105/NN 00358 NN101121 60 Chӑn giӕng gia súc 2 NguyӉn Minh Thông 123456789012345
NN101 02 NN101 02 3 1 3 203/NN 00358 NN101191 60 Chӑn giӕng gia súc 2 NguyӉn Minh Thông 123456789012345
NN101 03 NN101 03 2 4 2 104/NN 00361 NN101671 60 Chӑn giӕng gia súc 2 Phҥm Ngӑc Du 123456789012345
NN101 04 NN101 04 3 4 2 104/NN 00361 NN101941 60 Chӑn giӕng gia súc 2 Phҥm Ngӑc Du 123456789012345
NN102 01 NN102 01 7 1 2 203/NN 02163 NN102121 60 Cơ thӇ hӑc gia súc 2 Hӗ Thanh Thâm 123456789012345
NN102 02 NN102 02 5 8 2 104/NN 00392 NN102671 60 Cơ thӇ hӑc gia súc 2 NguyӉn Văn BiӋn 123456789012345
NN102 03 NN102 03 3 1 2 101/NN 02163 NN102Z21 50 Cơ thӇ hӑc gia súc 2 Hӗ Thanh Thâm 123456789012345
NN103 01 NN103 01 4 1 3 205/NN 00356 NN103121 90 Di truyӅn hӑc đӝng vұt 2 Võ Văn Sơn 123456789012345
NN104 01 NN104 01 3 6 2 104/NN 00359 NN104121 60 Dinh dưӥng gia súc 2 NguyӉn Nhӵt Xuân Dung 123456789012345
NN104 02 NN104 02 7 4 2 203/NN 00359 NN104671 60 Dinh dưӥng gia súc 2 NguyӉn Nhӵt Xuân Dung 123456789012345
NN105 01 NN105 01 5 1 3 203/NN 00378 NN105121 60 Sinh lý gia súc 3 Hӭa Văn Chung 123456789012345
NN105 02 NN105 02 2 1 3 203/NN 00379 NN105671 60 Sinh lý gia súc 3 NguyӉn Thӏ Kim Đông 123456789012345
NN105 03 NN105 03 2 6 3 101/NN 00378 NN105Z21 50 Sinh lý gia súc 3 Hӭa Văn Chung 123456789012345
NN106 01 NN106 01 4 1 3 104/NN 00358 NN106121 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-CN&TY2 NguyӉn Minh Thông 123456789012345
NN106 02 NN106 02 5 1 3 104/NN 00358 NN106671 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-CN&TY2 NguyӉn Minh Thông 123456789012345
NN107 01 NN107 01 5 1 2 001/NN 00360 NN107121 70 Thӭc ăn gia súc 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Nhân 123456789012345
NN108 01 NN108 01 7 1 2 204/NN 00395 NN108121 60 Tә chӭc hӑc đӝng vұt 2 Lê Hoàng Sĩ 123456789012345
NN108 02 NN108 02 3 8 2 104/NN 00395 NN108671 60 Tә chӭc hӑc đӝng vұt 2 Lê Hoàng Sĩ 123456789012345
NN109 01 NN109 01 4 1 2 206/NN 00357 NN109121 90 Vi sinh đҥi cương - CNTY 2 Lưu Hӳu Mãnh 123456789012345
NN110 01 NN110 01 4 6 2 203/NN 00388 NN110121 60 Dưӧc lý thú y 2 HuǤnh Kim DiӋu 123456789012345
NN110 02 NN110 02 5 8 2 203/NN 00388 NN110671 60 Dưӧc lý thú y 2 HuǤnh Kim DiӋu 123456789012345
NN111 01 NN111 01 3 6 2 004/NN 00353 NN111081 60 Phương pháp NCKH - Nông nghiӋ 2 Bùi Hӳu Thuұn 123456789012345
NN111 02 NN111 02 4 6 2 204/NN 00276 NN111111 60 Phương pháp NCKH - Nông nghiӋ 2 NguyӉn Bҧo VӋ 123456789012345
NN111 03 NN111 03 6 1 2 104/NN 00370 NN111121 60 Phương pháp NCKH - Nông nghiӋ 2 Hӗ Quҧng Đӗ 123456789012345
NN111 04 NN111 04 6 4 2 204/NN 02138 NN111191 60 Phương pháp NCKH - Nông nghiӋ 2 NguyӉn Trӑng Ngӳ 123456789012345
NN111 05 NN111 05 3 1 3 104/NN 00275 NN111251 60 Phương pháp NCKH - Nông nghiӋ 2 Võ Thӏ Gương 123456789012345
NN111 07 NN111 07 3 4 2 204/NN 00357 NN111671 60 Phương pháp NCKH - Nông nghiӋ 2 Lưu Hӳu Mãnh 123456789012345
NN112 01 NN112 01 6 1 2 001/NN 00394 NN112121 80 MiӉn dӏch hӑc 2 Trҫn Ngӑc Bích 123456789012345
NN113 01 NN113 01 5 1 2 205/NN 00392 NN113121 90 Ngoҥi khoa gia súc 2 NguyӉn Văn BiӋn 123456789012345
NN114 01 NN114 01 2 1 4 PMAYNN 00371 NN114121 30 Tin hӑc ӭng dөng - CNTY 2 NguyӉn Văn Hӟn 123456789012345
NN114 02 NN114 02 4 1 4 PMAYNN 00371 NN114122 30 Tin hӑc ӭng dөng - CNTY 2 NguyӉn Văn Hӟn 123456789012345
NN115 01 NN115 01 5 1 3 204/NN 00356 NN115121 60 Công nghӋ thӭc ăn gia súc 2 Võ Văn Sơn 123456789012345
NN116 01 NN116 01 4 6 3 104/NN 00356 NN116121 60 ThiӃt bӏ & dөng cө chăn nuôi 2 Võ Văn Sơn 123456789012345
NN117 01 NN117 01 2 1 2 104/NN 00391 NN117121 60 Chҭn đoán Thú y 2 NguyӉn Dương Bҧo 123456789012345
NN117 02 NN117 02 6 6 2 203/NN 00391 NN117671 60 Chҭn đoán Thú y 2 NguyӉn Dương Bҧo 123456789012345
NN118 01 NN118 01 5 1 2 002/NN 00357 NN118671 60 Vi sinh trong chăn nuôi 2 Lưu Hӳu Mãnh 123456789012345
NN119 01 NN119 01 6 1 2 204/NN 00357 NN119671 60 Vi sinh thú y 2 Lưu Hӳu Mãnh 123456789012345
NN120 01 NN120 01 2 6 2 201/NN 00388 NN120671 50 Anh văn chuyên môn - Thú y 2 HuǤnh Kim DiӋu 123456789012345
NN121 01 NN121 01 2 1 3 001/NN 00383 NN121671 80 Giҧi phҭu bӋnh lý 3 Đӛ Trung Giã 123456789012345
NN122 01 NN122 01 4 1 3 001/NN 00422 NN122101 60 Sinh hóa A 3 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN122 02 NN122 02 5 1 3 003/NN 00412 NN122721 60 Sinh hóa A 3 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN123 01 NN123 01 2 1 3 002/NN 00422 NN123081 60 Sinh hóa B 2 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN123 02 NN123 02 5 1 3 004/NN 00422 NN123111 60 Sinh hóa B 2 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN123 03 NN123 03 2 4 2 002/NN 00422 NN123121 60 Sinh hóa B 2 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN123 03 5 4 2 104/NN
NN123 04 NN123 04 4 1 2 002/NN 00412 NN123131 60 Sinh hóa B 2 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN123 05 NN123 05 4 4 2 004/NN 00412 NN123191 60 Sinh hóa B 2 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN123 06 NN123 06 6 1 2 002/NN 00412 NN123671 60 Sinh hóa B 2 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN123 07 NN123 07 3 6 2 006/NN 02187 NN123761 60 Sinh hóa B 2 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN123 08 NN123 08 3 1 2 004/NN 02187 NN123791 60 Sinh hóa B 2 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN123 09 NN123 09 3 4 2 001/NN 02187 NN123821 60 Sinh hóa B 2 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN123 10 NN123 10 3 8 2 204/NN 02187 NN123991 60 Sinh hóa B 2 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN123 11 NN123 11 2 6 2 203/NN 02187 NN123Z11 60 Sinh hóa B 2 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN124 01 NN124 01 3 6 4 TTSHOA 00412 NN124081 60 TT. Sinh hóa 1 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN124 02 NN124 02 7 1 4 TTSHOA 00412 NN124101 60 TT. Sinh hóa 1 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN124 03 NN124 03 5 6 4 TTSHOA 00412 NN124111 60 TT. Sinh hóa 1 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN124 04 NN124 04 6 1 4 TTSHOA 00422 NN124121 60 TT. Sinh hóa 1 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN124 05 NN124 05 6 6 4 TTSHOA 00422 NN124131 60 TT. Sinh hóa 1 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN124 06 NN124 06 4 6 4 TTSHOA 00422 NN124191 60 TT. Sinh hóa 1 Phan Thӏ Bích Trâm 123456789012345
NN124 07 NN124 07 5 1 4 TTSHOA 02187 NN124671 60 TT. Sinh hóa 1 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN124 08 NN124 08 2 1 4 TTSHOA 02187 NN124721 60 TT. Sinh hóa 1 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN124 09 NN124 09 4 1 4 TTSHOA 02187 NN124731 60 TT. Sinh hóa 1 Phҥm Phưӟc Nhүn 123456789012345
NN124 10 NN124 10 3 1 4 TTSHOA 01501 NN124751 60 TT. Sinh hóa 1 Châu Thӏ Loan 123456789012345
NN124 11 NN124 11 7 6 4 TTSHOA 01501 NN124761 60 TT. Sinh hóa 1 Châu Thӏ Loan 123456789012345
NN124 12 NN124 12 2 6 4 TTSHOA 01501 NN124791 60 TT. Sinh hóa 1 Châu Thӏ Loan 123456789012345
NN125 01 NN125 01 5 6 2 104/NN 00352 NN125081 60 NhiӋt kӻ thuұt 2 NguyӉn Văn Mưӡi 123456789012345
NN125 02 NN125 02 6 6 2 002/NN 00337 NN125821 60 NhiӋt kӻ thuұt 2 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN126 01 NN126 01 3 1 2 204/NN 00317 NN126111 60 Di truyӅn hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Lӝc HiӅn 123456789012345
NN126 02 NN126 02 6 8 2 203/NN 00310 NN126191 60 Di truyӅn hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Phưӟc Đҵng 123456789012345
NN126 03 NN126 03 5 1 2 101/NN 00317 NN126661 50 Di truyӅn hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Lӝc HiӅn 123456789012345
NN127 01 NN127 01 0 0 0 00291 NN127111 60 TT. Di truyӅn hӑc đҥi cương 1 Trҫn Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
NN127 02 NN127 02 0 0 0 00291 NN127191 60 TT. Di truyӅn hӑc đҥi cương 1 Trҫn Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
NN127 03 NN127 03 0 0 0 00310 NN127661 50 TT. Di truyӅn hӑc đҥi cương 1 NguyӉn Phưӟc Đҵng 123456789012345
NN128 01 NN128 01 3 1 3 001/NN 00413 NN128791 80 Sinh lý thӵc vұt A 3 Lê Văn Hòa 123456789012345
NN129 01 NN129 01 6 4 2 206/NN 00415 NN129111 60 Sinh lý thӵc vұt B 2 Lâm Ngӑc Phương 123456789012345
NN129 02 NN129 02 4 4 2 204/NN 00411 NN129191 60 Sinh lý thӵc vұt B 2 Lê Văn Bé 123456789012345
NN129 03 NN129 03 6 1 2 003/NN 00410 NN129661 60 Sinh lý thӵc vұt B 2 NguyӉn Bҧo Toàn 123456789012345
NN130 01 NN130 01 6 1 4 SLTV 02189 NN130111 30 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 NguyӉn Thӏ Mai Anh 123456789012345
NN130 02 NN130 02 7 1 4 SLTV 00330 NN130191 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 Lê Văn Hai 123456789012345
NN130 03 NN130 03 2 1 4 SLTV 02189 NN130661 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 NguyӉn Thӏ Mai Anh 123456789012345
NN130 04 NN130 04 3 1 4 SLTV 00330 NN130721 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 Lê Văn Hai 123456789012345
NN130 05 NN130 05 4 1 4 SLTV 02189 NN130731 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 NguyӉn Thӏ Mai Anh 123456789012345
NN130 06 NN130 06 5 1 4 SLTV 02189 NN130791 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 NguyӉn Thӏ Mai Anh 123456789012345
NN130 07 NN130 07 6 6 4 SLTV 00330 NN130941 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 Lê Văn Hai 123456789012345
NN130 08 NN130 08 7 6 4 SLTV 02189 NN130Z11 25 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 NguyӉn Thӏ Mai Anh 123456789012345
NN130 09 NN130 09 2 6 4 SLTV 00330 NN130Z31 30 TT.Sinh lý thӵc vұt 1 Lê Văn Hai 123456789012345
NN131 01 NN131 01 3 1 2 002/NN 01498 NN131111 60 Thә nhưӥng B 2 Dương Minh ViӉn 123456789012345
NN131 02 NN131 02 4 8 2 204/NN 01498 NN131191 60 Thә nhưӥng B 2 Dương Minh ViӉn 123456789012345
NN131 03 NN131 03 5 1 3 005/NN 00283 NN131791 60 Thә nhưӥng B 2 Ngô Ngӑc Hưng 123456789012345
NN132 01 NN132 01 4 6 3 002/NN 00282 NN132791 60 Nông hóa 2 NguyӉn Mӻ Hoa 123456789012345
NN133 01 NN133 01 4 1 3 004/NN 00313 NN133111 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-TT&NH2 Phan Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
NN133 02 NN133 02 5 1 3 006/NN 00313 NN133191 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-TT&NH2 Phan Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
NN133 03 NN133 03 6 1 3 004/NN 00313 NN133721 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-TT&NH2 Phan Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
NN133 04 NN133 04 4 6 3 003/NN 00313 NN133791 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-TT&NH2 Phan Thӏ Thanh Thӫy 123456789012345
NN134 01 NN134 01 4 1 2 005/NN 00319 NN134111 60 Anh văn chuyên môn Trӗng trӑt 2 Lê Thanh Phong 123456789012345
NN135 01 NN135 01 5 1 2 206/NN 00312 NN135Z11 60 Anh văn chuyên môn Giӕng CT 2 Võ Công Thành 123456789012345
NN139 01 NN139 01 2 1 2 004/NN 00367 NN139111 80 Chăn nuôi đҥi cương 2 Trương Chí Sơn 123456789012345
NN140 01 NN140 01 3 6 2 205/NN 00326 NN140751 90 Trӗng trӑt đҥi cương 2 Lê Thӏ Xua 123456789012345
NN141 01 NN141 01 7 1 2 005/NN 10008 NN141791 80 Trҳc đӏa & bҧn đӗ 1 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN142 01 NN142 01 3 1 2 003/NN 00410 NN142791 60 Anh văn chuyên môn HV&CC 2 NguyӉn Bҧo Toàn 123456789012345
NN143 01 NN143 01 3 1 2 205/NN 00295 NN143111 90 Hóa bҧo vӋ thӵc vұt B 2 Trҫn Văn Hai 123456789012345
NN144 01 NN144 01 2 1 2 005/NN 00346 NN144081 60 Hóa hӑc thӵc phҭm 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN145 01 NN145 01 0 0 0 00346 NN145081 60 TT.Hoá hӑc thӵc phҭm 1 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN146 01 NN146 01 6 1 3 005/NN 01421 NN146081 60 Vi sinh thӵc phҭm 3 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN147 01 NN147 01 0 0 0 01421 NN147081 60 TT.Vi sinh thӵc phҭm 1 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN148 01 NN148 01 2 1 2 006/NN 01421 NN148081 80 Hoá sinh hӑc thӵc phҭm 2 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN149 01 NN149 01 0 0 0 01421 NN149081 80 TT.Hóa sinh hӑc thӵc phҭm 1 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN150 01 NN150 01 6 1 2 006/NN 00342 NN150081 60 Đánh giá cҧm quan sҧn phҭm 2 Dương Thӏ Phưӧng Liên 123456789012345
NN151 01 NN151 01 2 1 2 003/NN 02200 NN151081 60 Phө gia trong chӃ biӃn T.Phҭm 2 Phan Thӏ Anh Đào 123456789012345
NN152 01 NN152 01 3 1 2 005/NN 00351 NN152081 70 Vұt lý hӑc thӵc phҭm 2 Trҫn Thanh Trúc 123456789012345
NN152 02 NN152 02 3 4 2 105/NN 00354 NN152821 60 Vұt lý hӑc thӵc phҭm 2 Vũ Trưӡng Sơn 123456789012345
NN153 01 NN153 01 5 1 2 105/NN 00342 NN153081 60 Thӕng kê phép thí nghiӋm-CNTP2 Dương Thӏ Phưӧng Liên 123456789012345
NN154 01 NN154 01 6 1 3 205/NN 00354 NN154601 60 TruyӅn khӕi 3 Vũ Trưӡng Sơn 123456789012345
NN154 02 NN154 02 2 1 3 205/NN 00352 NN154851 60 TruyӅn khӕi 3 NguyӉn Văn Mưӡi 123456789012345
NN154 03 NN154 03 3 1 3 205/C1 00354 NN154451 60 TruyӅn khӕi 3 Vũ Trưӡng Sơn 123456789012345
NN155 01 NN155 01 2 1 2 206/NN 00337 NN155081 70 Hình hӑa & VӁ kӻ thuұt - CNTP 2 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN156 01 NN156 01 0 0 0 00337 NN156081 50 Niên luұn kӻ thuұt thӵc phҭm 1 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN157 01 NN157 01 5 1 4 PMAYNN 00355 NN157081 30 Tin hӑc ӭng dөng - CNTP 2 Võ Tҩn Thành 123456789012345
NN157 02 NN157 02 3 1 4 PMAYNN 00355 NN157082 30 Tin hӑc ӭng dөng - CNTP 2 Võ Tҩn Thành 123456789012345
NN158 01 NN158 01 6 1 2 206/NN 00345 NN158081 80 Anh văn chuyên môn CNTP 2 NguyӉn Minh Thӫy 123456789012345
NN160 01 NN160 01 7 1 2 101/NN 01560 NN160251 50 Anh văn chuyên môn QLĐĐ 2 Văn Phҥm Đăng Trí 123456789012345
NN161 01 NN161 01 3 1 2 102/NN 01288 NN161721 50 Anh văn chuyên môn đҩt 2 Châu Minh Khôi 123456789012345
NN201 01 NN201 01 6 1 3 207/NN 00355 NN201081 60 Kӻ thuұt thӵc phҭm 1 3 Võ Tҩn Thành 123456789012345
NN202 01 NN202 01 0 0 0 00337 NN202081 60 TT.Kӻ thuұt thӵc phҭm 1 (PTN) 1 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN203 01 NN203 01 7 1 3 102/NN 01619 NN203081 50 Kӻ thuұt thӵc phҭm 2 3 Tӕng Thӏ ánh Ngӑc 123456789012345
NN204 01 NN204 01 0 0 0 00337 NN204081 50 TT.Kӻ thuұt thӵc phҭm 2 (PTN) 1 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN205 01 NN205 01 3 1 2 006/NN 01120 NN205081 80 Kӻ thuұt thӵc phҭm 3 2 NguyӉn Công Hà 123456789012345
NN206 01 NN206 01 0 0 0 00337 NN206081 100 TT.Kӻ thuұt thӵc phҭm (nhàmáy)2 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN207 01 NN207 01 5 4 2 203/NN 00345 NN207081 60 Dinh dưӥng ngưӡi 2 NguyӉn Minh Thӫy 123456789012345
NN208 01 NN208 01 7 1 2 205/NN 00337 NN208081 60 Máy chӃ biӃn thӵc phҭm 2 Văn Minh Nhӵt 123456789012345
NN209 01 NN209 01 3 6 2 204/NN 01012 NN209081 60 An toàn & ô nhiӉm trong SXTP 1 Lê NguyӉn Đoan Duy 123456789012345
NN210 01 NN210 01 4 1 3 006/NN 00341 NN210081 80 Nguyên lý bҧo quҧn&chӃ biӃn TP3 Lê Mӻ Hӗng 123456789012345
NN211 01 NN211 01 4 1 2 204/NN 01012 NN211081 60 Quҧn lý chҩt lưӧng&Luұt T.Phҭm2 Lê NguyӉn Đoan Duy 123456789012345
NN211 02 NN211 02 3 1 2 206/NN 01012 NN211082 60 Quҧn lý chҩt lưӧng&Luұt T.Phҭm2 Lê NguyӉn Đoan Duy 123456789012345
NN212 01 NN212 01 0 0 0 02200 NN212081 180 Niên luұn công nghӋ thӵc phҭm 1 Phan Thӏ Anh Đào 123456789012345
NN214 01 NN214 01 0 0 0 00345 NN214081 180 TT. Công nghӋ thӵc phҭm (PTN)3 NguyӉn Minh Thӫy 123456789012345
NN215 01 NN215 01 7 4 2 001/NN 02254 NN215081 80 Công nghӋ chӃ biӃn lương thӵc 2 NguyӉn Nhұt Minh Phương 123456789012345
NN216 01 NN216 01 4 4 2 003/NN 00341 NN216081 60 Công nghӋ CB sҧn phҭm đóng hӝ2 Lê Mӻ Hӗng 123456789012345
NN216 02 NN216 02 5 4 2 205/NN 00341 NN216082 60 Công nghӋ CB sҧn phҭm đóng hӝ2 Lê Mӻ Hӗng 123456789012345
NN217 01 NN217 01 5 4 2 206/NN 00342 NN217081 60 Công nghӋ CB sӳa&sҧn phҭm sӳ2 Dương Thӏ Phưӧng Liên 123456789012345
NN217 02 NN217 02 6 4 2 104/NN 00342 NN217082 60 Công nghӋ CB sӳa&sҧn phҭm sӳ2 Dương Thӏ Phưӧng Liên 123456789012345
NN218 01 NN218 01 6 1 2 105/NN 00351 NN218081 80 Công nghӋ CB thӏt&sҧnphҭm thӏt 2 Trҫn Thanh Trúc 123456789012345
NN219 01 NN219 01 3 4 2 205/NN 02200 NN219081 70 Công nghӋ chӃbiӃn thӫy&hҧi sҧn2 Phan Thӏ Anh Đào 123456789012345
NN219 02 NN219 02 5 6 2 001/NN 02200 NN219082 70 Công nghӋ chӃbiӃn thӫy&hҧi sҧn2 Phan Thӏ Anh Đào 123456789012345
NN220 01 NN220 01 3 6 2 105/NN 00352 NN220081 100 Công nghӋ lҥnh thӵc phҭm 2 NguyӉn Văn Mưӡi 123456789012345
NN221 01 NN221 01 3 1 2 105/NN 01421 NN221081 70 Công nghӋ rưӧu bia & nưӟc GK 2 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN221 02 NN221 02 3 4 2 206/NN 01421 NN221082 70 Công nghӋ rưӧu bia & nưӟc GK 2 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN222 01 NN222 01 7 1 2 201/NN 01618 NN222081 50 Công nghӋ sҧn xuҩt đưӡng mía 2 Đoàn Anh Dũng 123456789012345
NN223 01 NN223 01 4 1 2 003/NN 00342 NN223081 50 Công nghӋ sau thuhoҥch ngũ cӕc2 Dương Thӏ Phưӧng Liên 123456789012345
NN224 01 NN224 01 2 4 2 003/NN 00345 NN224081 70 Công nghӋ sau thuhoҥch rau quҧ2 NguyӉn Minh Thӫy 123456789012345
NN224 02 NN224 02 3 1 2 207/NN 00345 NN224082 70 Công nghӋ sau thuhoҥch rau quҧ2 NguyӉn Minh Thӫy 123456789012345
NN225 01 NN225 01 4 6 2 105/NN 00341 NN225081 50 Công nghӋ T.Phҭm truyӅn thӕng 2 Lê Mӻ Hӗng 123456789012345
NN226 01 NN226 01 2 4 2 004/NN 00353 NN226081 80 Bao bì thӵc phҭm 2 Bùi Hӳu Thuұn 123456789012345
NN227 01 NN227 01 7 8 2 105/NN 02254 NN227081 80 Phát triӇn sҧn phҭm mӟi 2 NguyӉn Nhұt Minh Phương 123456789012345
NN228 01 NN228 01 2 4 2 101/NN 01421 NN228081 50 Nưӟc cҩp, nưӟc thҧi kӻ nghӋ 1 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
NN229 01 NN229 01 0 0 0 00341 NN229081 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - CNTP 10 Lê Mӻ Hӗng 123456789012345
NN230 01 NN230 01 3 3 3 003/NN 00283 NN230251 70 Thӛ nhưӥng A 3 Ngô Ngӑc Hưng 123456789012345
NN230 02 NN230 02 4 1 3 105/NN 00283 NN230252 70 Thӛ nhưӥng A 3 Ngô Ngӑc Hưng 123456789012345
NN231 01 NN231 01 4 1 2 202/NN 10008 NN231251 50 Bҥc màu & bҧo vӋ đҩt đai 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN232 01 NN232 01 6 1 2 203/NN 00282 NN232111 60 Phì nhiêu đҩt 2 NguyӉn Mӻ Hoa 123456789012345
NN232 02 NN232 02 3 4 2 005/NN 01288 NN232191 60 Phì nhiêu đҩt 2 Châu Minh Khôi 123456789012345
NN232 03 NN232 03 4 4 2 005/NN 01288 NN232251 60 Phì nhiêu đҩt 2 Châu Minh Khôi 123456789012345
NN232 04 NN232 04 5 4 2 207/NN 01288 NN232721 60 Phì nhiêu đҩt 2 Châu Minh Khôi 123456789012345
NN232 05 NN232 05 6 8 2 002/NN 01288 NN232Z31 60 Phì nhiêu đҩt 2 Châu Minh Khôi 123456789012345
NN233 01 NN233 01 0 0 0 08021 NN233111 60 TT.Phì nhiêu đҩt 1 Tҩt Anh Thư 123456789012345
NN233 02 NN233 02 0 0 0 08021 NN233251 60 TT.Phì nhiêu đҩt 1 Tҩt Anh Thư 123456789012345
NN233 03 NN233 03 0 0 0 08021 NN233721 60 TT.Phì nhiêu đҩt 1 Tҩt Anh Thư 123456789012345
NN233 04 NN233 04 0 0 0 08021 NN233Z31 60 TT.Phì nhiêu đҩt 1 Tҩt Anh Thư 123456789012345
NN236 01 NN236 01 7 3 3 105/NN 00277 NN236251 80 Đánh giá đҩt 3 Lê Quang Trí 123456789012345
NN238 01 NN238 01 3 3 3 006/NN 00282 NN238251 70 Quan hӋ đҩt- cây trӗng 2 NguyӉn Mӻ Hoa 123456789012345
NN240 01 NN240 01 6 1 2 103/NN 10008 NN240721 50 Luұt đҩt đai & môi trưӡng 1 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN241 01 NN241 01 4 8 2 102/NN 00323 NN241251 50 Q.lý&Ptích thӏ trưӡng nhà đҩt 2 Lê Tҩn Lӧi 123456789012345
NN242 01 NN242 01 6 4 2 103/NN 01273 NN242251 50 ViӉn thám I 2 HuǤnh Thӏ Thu Hương 123456789012345
NN243 01 NN243 01 3 1 3 201/NN 01409 NN243251 50 Kӻ thuұt bҧn đӗ đӏa chính 3 Trҫn Thӏ Ngӑc Trinh 123456789012345
NN245 01 NN245 01 5 3 3 105/NN 01561 NN245251 60 HӋ thӕng thông tin đӏa lý GIS 2 Trương Chí Quang 123456789012345
NN245 02 NN245 02 7 3 3 204/NN 02293 NN245721 60 HӋ thӕng thông tin đӏa lý GIS 2 Trҫn Văn Hùng 123456789012345
NN245 03 NN245 03 6 6 3 005/NN 02293 NN245901 80 HӋ thӕng thông tin đӏa lý GIS 2 Trҫn Văn Hùng 123456789012345
NN246 01 NN246 01 5 3 3 002/NN 00323 NN246721 60 Sinh thái đҩt ngұp nưӟc 2 Lê Tҩn Lӧi 123456789012345
NN247 01 NN247 01 4 4 2 006/NN 00772 NN247721 80 HӋ thӕng canh tác&HӋ STNN 2 NguyӉn Duy Cҫn 123456789012345
NN248 01 NN248 01 6 1 2 102/NN 02293 NN248251 50 Đo đҥc đӏa chính 4 Trҫn Văn Hùng 123456789012345
NN248 01 7 1 2 202/NN
NN250 01 NN250 01 6 3 3 002/NN 02293 NN250251 50 Quҧn lý T.Tin đҩt đai LIS/LIM 3 Trҫn Văn Hùng 123456789012345
NN252 01 NN252 01 3 1 3 202/NN 01273 NN252251 50 ViӉn thám II - Ưng dөng 3 HuǤnh Thӏ Thu Hương 123456789012345
NN253 01 NN253 01 6 6 3 206/NN 01407 NN253251 80 Quy hoҥch phân bӕ sӱ dөng đҩt 3 Phҥm Thanh Vũ 123456789012345
NN255 01 NN255 01 4 3 3 203/NN 00323 NN255251 50 Quy hoҥch&phát triӇn nông thôn 2 Lê Tҩn Lӧi 123456789012345
NN256 01 NN256 01 7 1 2 104/NN 01407 NN256251 60 Quy hoҥch & phát triӇn đô thӏ 2 Phҥm Thanh Vũ 123456789012345
NN257 01 NN257 01 6 4 2 207/NN 02292 NN257251 60 Lưu trӳ & Q.Lý hӗ sơ đӏa chính 2 NguyӉn Hӳu KiӋt 123456789012345
NN258 01 NN258 01 2 8 2 003/NN 10008 NN258251 60 Pháp luұt & thanh tra đҩt đai 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN258 02 NN258 02 5 8 2 204/NN 10008 NN258252 60 Pháp luұt & thanh tra đҩt đai 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN259 01 NN259 01 5 8 2 201/NN 00323 NN259251 50 Phân hҥng & đӏnh giá đҩt 2 Lê Tҩn Lӧi 123456789012345
NN262 01 NN262 01 5 6 2 202/NN 10008 NN262251 50 KiӇm kê & chӍnh lý biӃn đӝng 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN263 01 NN263 01 3 6 2 102/NN 10008 NN263251 50 Thanh tra&giҧiquyӃt tranh chҩp 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN264 01 NN264 01 6 4 2 101/NN 01561 NN264251 50 Quҧn lý nhà nưӟc vӅ đҩt đai 2 Trương Chí Quang 123456789012345
NN268 01 NN268 01 3 1 2 103/NN 01561 NN268251 50 Phân tích & thiӃt kӃ HT T.Tin 1 Trương Chí Quang 123456789012345
NN270 01 NN270 01 4 4 2 101/NN 00283 NN270251 50 Mô hình hoá 2 Ngô Ngӑc Hưng 123456789012345
NN271 01 NN271 01 6 4 2 006/NN 00281 NN271251 50 Phong thӫy 1 Võ Quang Minh 123456789012345
NN272 01 NN272 01 7 6 3 101/NN 01560 NN272721 50 ChiӃn lưӧc PT bӅn vӳng TN đҩt 2 Văn Phҥm Đăng Trí 123456789012345
NN273 01 NN273 01 3 8 2 202/NN 10008 NN273251 50 Quҧn lý công trình XD đô thӏ 1 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN274 01 NN274 01 4 1 2 102/NN 01409 NN274251 50 Autocad&HT đӏnh vӏ toàn cҫu 2 Trҫn Thӏ Ngӑc Trinh 123456789012345
NN275 01 NN275 01 0 0 0 01407 NN275251 80 Luұn văn tӕt nghiӋp - QLĐĐ 10 Phҥm Thanh Vũ 123456789012345
NN276 01 NN276 01 4 8 2 105/NN 00281 NN276721 50 Nguӗn gӕc & phân loҥi đҩt 2 Võ Quang Minh 123456789012345
NN277 01 NN277 01 4 1 3 201/NN 01498 NN277251 50 Sinh thái & sinh hӑc đҩt 3 Dương Minh ViӉn 123456789012345
NN278 01 NN278 01 4 1 2 103/NN 00282 NN278721 50 Hoá lý đҩt 2 NguyӉn Mӻ Hoa 123456789012345
NN279 01 NN279 01 0 0 0 01951 NN279721 50 TT. Hoá lý đҩt 2 NguyӉn Đӛ Châu Giang 123456789012345
NN280 01 NN280 01 6 3 3 105/NN 01407 NN280721 80 Khҧo sát lұp bҧn đӗ đҩt 3 Phҥm Thanh Vũ 123456789012345
NN283 01 NN283 01 2 1 2 207/NN 10008 NN283721 80 Quҧn lý nưӟc trong nông nghiӋp 1 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN283 02 NN283 02 2 4 2 102/NN 10008 NN283Z31 50 Quҧn lý nưӟc trong nông nghiӋp 1 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN286 01 NN286 01 4 3 3 102/NN 00275 NN286721 50 Nông nghiӋp sҥch & bӅn vӳng 2 Võ Thӏ Gương 123456789012345
NN288 01 NN288 01 6 6 2 205/NN 01273 NN288721 90 ViӉn thám đҥi cương 2 HuǤnh Thӏ Thu Hương 123456789012345
NN290 01 NN290 01 5 8 2 101/NN 00281 NN290721 50 Thӕng kê thӛ nhưӥng 1 Võ Quang Minh 123456789012345
NN293 01 NN293 01 0 0 0 00282 NN293721 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - KHĐ 10 NguyӉn Mӻ Hoa 123456789012345
NN301 01 NN301 01 6 6 2 004/NN 00395 NN301121 60 Sҧn khoa & gieo tinh nhân tҥo 2 Lê Hoàng Sĩ 123456789012345
NN302 01 NN302 01 3 4 2 207/NN 00391 NN302121 60 Nӝi khoa gia súc B 2 NguyӉn Dương Bҧo 123456789012345
NN303 01 NN303 01 5 4 2 204/NN 00383 NN303121 60 Dӏch tӇ hӑc 2 Đӛ Trung Giã 123456789012345
NN304 01 NN304 01 4 4 2 202/NN 00357 NN304671 50 BӋnh dinh dưӥng 2 Lưu Hӳu Mãnh 123456789012345
NN305 01 NN305 01 4 3 3 103/NN 00369 NN305121 50 Chăn nuôi gia cҫm A 3 Bùi Xuân MӃn 123456789012345
NN306 01 NN306 01 5 6 3 006/NN 00365 NN306121 70 Chăn nuôi gia súc nhai lҥi A 3 NguyӉn Văn Thu 123456789012345
NN307 01 NN307 01 5 6 3 005/NN 00368 NN307121 80 Chăn nuôi heo A 3 Lê Thӏ MӃn 123456789012345
NN308 01 NN308 01 4 6 2 206/NN 00375 NN308121 50 Chăn nuôi ong 2 NguyӉn Thӏ TuyӃt Nhung 123456789012345
NN309 01 NN309 01 4 6 2 207/NN 00358 NN309121 50 Quҧn lý sҧn xuҩt chăn nuôi 2 NguyӉn Minh Thông 123456789012345
NN310 01 NN310 01 6 1 2 202/NN 00367 NN310191 50 Chăn nuôi chó, mèo 2 Trương Chí Sơn 123456789012345
NN311 01 NN311 01 4 6 2 201/NN 00382 NN311121 50 BӋnh ký sinh gia súc 2 NguyӉn Hӳu Hưng 123456789012345
NN312 01 NN312 01 4 4 2 207/NN 00384 NN312121 70 BӋnh truyӅn nhiӉm 2 Hӗ Thӏ ViӋt Thu 123456789012345
NN315 01 NN315 01 4 4 2 104/NN 10008 NN315Z11 50 Di truyӅn quҫn thӇ - sӕ lưӧng 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN316 01 NN316 01 5 4 2 003/NN 00365 NN316121 70 Chăn nuôi đӝng vұt hoang dã 2 NguyӉn Văn Thu 123456789012345
NN317 01 NN317 01 5 6 2 205/NN 00382 NN317121 90 Nuôi đӝng vұt thí nghiӋm 2 NguyӉn Hӳu Hưng 123456789012345
NN318 01 NN318 01 5 1 2 202/NN 00365 NN318121 50 VӋ sinh môi trưӡng chăn nuôi 2 NguyӉn Văn Thu 123456789012345
NN319 01 NN319 01 4 8 2 201/NN 00379 NN319121 50 Chăn nuôi thӓ 2 NguyӉn Thӏ Kim Đông 123456789012345
NN320 01 NN320 01 3 6 3 005/NN 00356 NN320121 80 Xây dӵng chuӗng trҥi 2 Võ Văn Sơn 123456789012345
NN321 01 NN321 01 6 4 2 004/NN 00392 NN321671 70 BӋnh chó, mèo 2 NguyӉn Văn BiӋn 123456789012345
NN322 01 NN322 01 2 1 2 201/NN 00386 NN322121 50 KiӇm nghiӋm sҧn phҭm đӝng vұt2 Lý Thӏ Liên Khai 123456789012345
NN323 01 NN323 01 4 4 2 001/NN 00368 NN323121 80 Luұt Thú y 2 Lê Thӏ MӃn 123456789012345
NN325 01 NN325 01 3 4 2 101/NN 02162 NN325121 50 HӋ thӕng chăn nuôi 2 Phҥm Tҩn Nhã 123456789012345
NN326 01 NN326 01 4 6 2 006/NN 00326 NN326111 50 KhuyӃn nông 2 Lê Thӏ Xua 123456789012345
NN326 02 NN326 02 2 1 2 102/NN 00326 NN326121 50 KhuyӃn nông 2 Lê Thӏ Xua 123456789012345
NN328 01 NN328 01 2 6 2 102/NN 10008 NN328381 50 Biogas vӟi nông trang 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN329 01 NN329 01 0 0 0 00357 NN329121 50 TiӇu luұn - CNTY 1 Lưu Hӳu Mãnh 123456789012345
NN330 01 NN330 01 0 0 0 00382 NN330121 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - CNTY 10 NguyӉn Hӳu Hưng 123456789012345
NN331 01 NN331 01 2 3 3 006/NN 00384 NN331671 60 BӋnh truyӅn nhiӉm GS & gia cҫm3 Hӗ Thӏ ViӋt Thu 123456789012345
NN332 01 NN332 01 0 0 0 00384 NN332671 60 TT.BӋnh truyӅn nhiӉm GS&giacҫm1 Hӗ Thӏ ViӋt Thu 123456789012345
NN335 01 NN335 01 7 4 2 101/NN 10008 NN335671 50 BӋnh thú hoang dã 2 Nông nghiӋp M.Giҧng 123456789012345
NN337 01 NN337 01 2 4 2 206/NN 02162 NN337191 60 Chăn nuôi gia cҫm B 2 Phҥm Tҩn Nhã 123456789012345
NN337 02 NN337 02 4 4 2 205/NN 02162 NN337671 60 Chăn nuôi gia cҫm B 2 Phҥm Tҩn Nhã 123456789012345
NN337 03 NN337 03 5 4 2 004/NN 00369 NN337871 60 Chăn nuôi gia cҫm B 2 Bùi Xuân MӃn 123456789012345
NN338 01 NN338 01 5 6 3 003/NN 00371 NN338191 80 Chăn nuôi gia súc nhai lҥi B 2 NguyӉn Văn Hӟn 123456789012345
NN338 02 NN338 02 3 6 3 001/NN 00371 NN338671 70 Chăn nuôi gia súc nhai lҥi B 2 NguyӉn Văn Hӟn 123456789012345
NN339 01 NN339 01 3 4 2 203/NN 00367 NN339191 60 Chăn nuôi heo B 2 Trương Chí Sơn 123456789012345
NN339 02 NN339 02 5 4 2 005/NN 00368 NN339671 60 Chăn nuôi heo B 2 Lê Thӏ MӃn 123456789012345
NN339 03 NN339 03 6 4 2 203/NN 00367 NN339Z21 60 Chăn nuôi heo B 2 Trương Chí Sơn 123456789012345
NN340 01 NN340 01 4 1 2 207/NN 00392 NN340671 50 Chҭn đóan hình ҧnh (X quang) 2 NguyӉn Văn BiӋn 123456789012345
NN341 01 NN341 01 2 3 2 105/NN 00386 NN341671 60 Đӝc chҩt hӑc thú y 2 Lý Thӏ Liên Khai 123456789012345
NN343 01 NN343 01 5 1 3 103/NN 00391 NN343671 50 Nӝi khoa gia súc A 3 NguyӉn Dương Bҧo 123456789012345
NN344 01 NN344 01 4 6 2 202/NN 00391 NN344671 50 Quҧn lý dӏch bӋnh trên đàn GS 2 NguyӉn Dương Bҧo 123456789012345
NN347 01 NN347 01 6 4 2 102/NN 00981 NN347Z11 50 Chӑn giӕng cây lương thӵc - TP 2 Phҥm Văn Phưӧng 123456789012345
NN350 01 NN350 01 0 0 0 00382 NN350671 50 Thӵc hành BӋnh xá 4 NguyӉn Hӳu Hưng 123456789012345
NN351 01 NN351 01 0 0 0 00382 NN351671 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - Thú y 10 NguyӉn Hӳu Hưng 123456789012345
NN353 01 NN353 01 2 4 2 202/NN 00359 NN353191 50 Dinh dưӥng & thӭc ăn gia súc 2 NguyӉn Nhӵt Xuân Dung 123456789012345
NN355 01 NN355 01 4 8 2 103/NN 00322 NN355Z11 50 Chӑn giӕng cây dài ngày 2 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN356 01 NN356 01 3 4 2 201/NN 00312 NN356Z11 50 Sinh lý - sinh hóa hҥt giӕng 2 Võ Công Thành 123456789012345
NN358 01 NN358 01 4 4 2 002/NN 00325 NN358111 70 Bҧo quҧn sau thu hoҥch 2 NguyӉn Thӏ Xuân Thu 123456789012345
NN359 01 NN359 01 4 4 2 105/NN 00302 NN359111 70 BӋnh cây trӗng 2 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN359 02 NN359 02 6 4 2 205/NN 00302 NN359191 60 BӋnh cây trӗng 2 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN360 01 NN360 01 6 4 2 201/NN 08021 NN360251 50 Các trӣ ngҥi cӫa đҩt&cách QLý. 2 Tҩt Anh Thư 123456789012345
NN361 01 NN361 01 3 4 2 202/NN 00319 NN361111 50 Cây ăn trái 2 Lê Thanh Phong 123456789012345
NN362 01 NN362 01 5 4 2 202/NN 00322 NN362111 50 Cây công nghiӋp dài ngày 2 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN365 01 NN365 01 5 6 3 004/NN 00322 NN365191 60 Cây đa niên 3 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN366 01 NN366 01 6 3 3 202/NN 00320 NN366191 50 Cây hҵng niên 3 Trҫn Thӏ Kim Ba 123456789012345
NN369 01 NN369 01 5 1 2 207/NN 00329 NN369111 60 Cây lúa 2 NguyӉn Thành Hӕi 123456789012345
NN369 02 NN369 02 5 6 2 206/NN 00329 NN369191 60 Cây lúa 2 NguyӉn Thành Hӕi 123456789012345
NN369 03 NN369 03 5 4 2 006/NN 00329 NN369871 60 Cây lúa 2 NguyӉn Thành Hӕi 123456789012345
NN370 01 NN370 01 5 4 2 103/NN 00320 NN370111 50 Cây màu 2 Trҫn Thӏ Kim Ba 123456789012345
NN371 01 NN371 01 5 8 2 202/NN 00321 NN371111 50 Cây rau 2 Trҫn Thӏ Ba 123456789012345
NN372 01 NN372 01 6 6 2 003/NN 00360 NN372111 50 Cây thӭc ăn gia súc 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Nhân 123456789012345
NN373 01 NN373 01 6 6 2 201/NN 00310 NN373111 50 Chӑn giӕng cây trӗng 2 NguyӉn Phưӟc Đҵng 123456789012345
NN374 01 NN374 01 5 8 2 001/NN 01947 NN374111 60 Côn trùng nông nghiӋp 2 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN374 02 NN374 02 3 6 2 207/NN 01947 NN374191 60 Côn trùng nông nghiӋp 2 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN375 01 NN375 01 3 3 2 103/NN 02138 NN375111 50 Công nghӋ sinh hӑc trong NN 2 NguyӉn Trӑng Ngӳ 123456789012345
NN376 01 NN376 01 7 1 2 105/NN 00276 NN376111 60 Dinh dưӥng cây trӗng 2 NguyӉn Bҧo VӋ 123456789012345
NN376 02 NN376 02 7 3 2 002/NN 00276 NN376191 60 Dinh dưӥng cây trӗng 2 NguyӉn Bҧo VӋ 123456789012345
NN376 03 NN376 03 7 6 2 104/NN 00276 NN376731 60 Dinh dưӥng cây trӗng 2 NguyӉn Bҧo VӋ 123456789012345
NN377 01 NN377 01 4 8 2 203/NN 00276 NN377111 60 HӋ thӕng canh tác 2 NguyӉn Bҧo VӋ 123456789012345
NN377 02 NN377 02 4 1 2 203/NN 00276 NN377191 60 HӋ thӕng canh tác 2 NguyӉn Bҧo VӋ 123456789012345
NN377 03 NN377 03 6 8 2 104/NN 00325 NN377251 60 HӋ thӕng canh tác 2 NguyӉn Thӏ Xuân Thu 123456789012345
NN377 04 NN377 04 4 6 2 205/NN 00325 NN377721 70 HӋ thӕng canh tác 2 NguyӉn Thӏ Xuân Thu 123456789012345
NN378 01 NN378 01 6 6 2 101/NN 01948 NN378111 50 IPM trong bҧo vӋ thӵc vұt 2 Phҥm Kim Sơn 123456789012345
NN380 01 NN380 01 5 6 2 207/NN 00321 NN380111 80 Kӻ thuұt sҧn xuҩt rau sҥch 2 Trҫn Thӏ Ba 123456789012345
NN381 01 NN381 01 6 6 2 006/NN 00325 NN381111 50 Nҩm ăn 2 NguyӉn Thӏ Xuân Thu 123456789012345
NN382 01 NN382 01 5 6 2 101/NN 00415 NN382791 50 Nhân giӕng vô tính 2 Lâm Ngӑc Phương 123456789012345
NN384 01 NN384 01 4 6 2 001/NN 00283 NN384251 70 Ô nhiӉm đҩt đai 2 Ngô Ngӑc Hưng 123456789012345
NN388 01 NN388 01 3 8 2 102/NN 00413 NN388111 50 Sinh lý Stress thӵc vұt 2 Lê Văn Hòa 123456789012345
NN389 01 NN389 01 6 6 2 104/NN 00322 NN389111 60 Sҧn xuҩt câytrӗng qui mô TTrҥi 2 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN389 02 NN389 02 6 8 2 204/NN 00322 NN389191 60 Sҧn xuҩt câytrӗng qui mô TTrҥi 2 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN390 01 NN390 01 3 6 2 002/NN 00321 NN390111 70 Thӵc hành nông nghiӋp tӕt (GAP2 Trҫn Thӏ Ba 123456789012345
NN390 02 NN390 02 3 8 2 002/NN 00321 NN390191 70 Thӵc hành nông nghiӋp tӕt (GAP2 Trҫn Thӏ Ba 123456789012345
NN393 01 NN393 01 0 0 0 02162 NN393191 120 Thӵc tұp giáo trình-Chăn nuôi 1 Phҥm Tҩn Nhã 123456789012345
NN395 01 NN395 01 0 0 0 00334 NN395111 50 TT. Cây ăn trái 1 NguyӉn Bá Phú 123456789012345
NN399 01 NN399 01 7 6 3 205/NN 01498 NN399731 90 Khoa hӑc đҩt A 3 Dương Minh ViӉn 123456789012345
NN400 01 NN400 01 0 0 0 01498 NN400731 90 TT. Khoa hӑc đҩt 1 Dương Minh ViӉn 123456789012345
NN401 01 NN401 01 3 6 2 201/NN 00322 NN401111 50 Xӱ lý ra hoa 2 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN401 02 NN401 02 3 8 2 201/NN 00322 NN401191 50 Xӱ lý ra hoa 2 Trҫn Văn Hâu 123456789012345
NN402 01 NN402 01 0 0 0 02260 NN402111 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - T.rӑt 10 Trҫn Thӏ Bích Vân 123456789012345
NN403 01 NN403 01 0 0 0 00310 NN403191 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - Nông hӑc 10 NguyӉn Phưӟc Đҵng 123456789012345
NN404 01 NN404 01 3 6 3 203/NN 00329 NN404731 60 Khoa hӑc cây trӗng 3 NguyӉn Thành Hӕi 123456789012345
NN405 01 NN405 01 0 0 0 02260 NN405731 60 TT. Khoa hӑc cây trӗng 1 Trҫn Thӏ Bích Vân 123456789012345
NN406 01 NN406 01 6 3 3 001/NN 01947 NN406731 70 Côn trùng đҥi cương 3 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN407 01 NN407 01 0 0 0 01947 NN407731 70 TT. Côn trùng đҥi cương 1 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN409 01 NN409 01 4 8 2 001/NN 00302 NN409731 70 BӋnh cây đҥi cương 2 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN410 01 NN410 01 3 1 4 BVTV1 00302 NN410731 25 TT. BӋnh cây đҥi cương 1 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN410 02 NN410 02 5 1 4 BVTV1 00302 NN410732 25 TT. BӋnh cây đҥi cương 1 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN410 03 NN410 03 7 1 4 BVTV1 00302 NN410733 25 TT. BӋnh cây đҥi cương 1 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN416 01 NN416 01 4 8 2 004/NN 01947 NN416731 50 Đӝng vұt hҥi nông nghiӋp 2 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN417 01 NN417 01 0 0 0 01947 NN417731 50 TT. Đӝng vұt hҥi nông nghiӋp 1 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN418 01 NN418 01 5 6 3 102/NN 00300 NN418731 50 IPM trong bҧo vӋ thӵc vұt-BVTV 3 Trҫn Vũ PhӃn 123456789012345
NN420 01 NN420 01 0 0 0 01947 NN420731 60 Thӵc tұp giáo trình - BVTV 2 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN421 01 NN421 01 4 4 2 201/NN 02191 NN421731 50 Vi sinh chuyên khoa 2 NguyӉn Thӏ Thu Nga 123456789012345
NN422 01 NN422 01 3 4 2 102/NN 00412 NN422111 50 Chҩt điӅu hòa sinh trưӣng TV 1 NguyӉn Minh Chơn 123456789012345
NN424 01 NN424 01 6 6 2 102/NN 02191 NN424731 50 Vi khuҭn hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Thu Nga 123456789012345
NN425 01 NN425 01 3 4 2 004/NN 00281 NN425731 50 ӭng dөng GIS&V.Thám trong BVT2 Võ Quang Minh 123456789012345
NN427 01 NN427 01 3 6 2 202/NN 01948 NN427731 50 Phòng trӯ sinh hӑc côn trùng 2 Phҥm Kim Sơn 123456789012345
NN429 01 NN429 01 2 1 2 105/NN 02191 NN429731 70 Phòng trӯ S.hӑc bӋnh cây trӗng 2 NguyӉn Thӏ Thu Nga 123456789012345
NN431 01 NN431 01 5 6 2 201/NN 01948 NN431731 50 Phương pháp giámđӏnh côn trùng2 Phҥm Kim Sơn 123456789012345
NN432 01 NN432 01 6 6 2 202/NN 00312 NN432661 50 Chӑn giӕng câytrӗng trong BVTV2 Võ Công Thành 123456789012345
NN433 01 NN433 01 3 8 2 101/NN 00302 NN433731 50 Phương pháp giám đӏnh bӋnh cây2 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN434 01 NN434 01 6 1 2 201/NN 00302 NN434731 50 BӋnh sau thu hoҥch 2 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN437 01 NN437 01 6 8 2 001/NN 02344 NN437791 70 Chӑn giӕng - HV&CC 2 HuǤnh KǤ 123456789012345
NN438 01 NN438 01 2 4 2 001/NN 01947 NN438791 70 Côn trùng - HV&CC 2 Lăng Cҧnh Phú 123456789012345
NN439 01 NN439 01 5 8 2 002/NN 00302 NN439791 70 BӋnh cây - HV&CC 2 Trҫn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
NN441 01 NN441 01 4 6 2 101/NN 02344 NN441791 50 Di truyӅn hӑc phân tӱ 2 HuǤnh KǤ 123456789012345
NN445 01 NN445 01 4 6 2 102/NN 00312 NN445791 50 CNSH chӑn giӕng cây trӗng 2 Võ Công Thành 123456789012345
NN446 01 NN446 01 6 6 2 103/NN 00929 NN446791 50 KiӃn trúc phong cҧnh 2 Mai Văn Trҫm 123456789012345
NN449 01 NN449 01 4 6 2 103/NN 00410 NN449791 50 KT trӗng Hoa-K-XR và Bonsai 2 NguyӉn Bҧo Toàn 123456789012345
NN453 01 NN453 01 7 6 2 202/NN 00929 NN453791 50 NghӋ thuұt hoa viên 2 Mai Văn Trҫm 123456789012345
NN455 01 NN455 01 0 0 0 00411 NN455791 50 Thӵc tұp cơ sӣ - HV&CC 1 Lê Văn Bé 123456789012345
NN457 01 NN457 01 4 8 2 101/NN 01561 NN457791 50 GIS trong quҧn lý cҧnh quan 1 Trương Chí Quang 123456789012345
NN460 01 NN460 01 7 8 2 201/NN 00929 NN460791 50 Kӻ thuұt trang trí nӝi thҩt 2 Mai Văn Trҫm 123456789012345
NN463 01 NN463 01 0 0 0 00411 NN463791 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - HV&CC 10 Lê Văn Bé 123456789012345
NN801 01 NN801 01 4 4 2 206/NN 01731 NN801111 60 Anh văn căn bҧn 1 (*) 4 HuǤnh Thӏ Minh Loan 123456789012345
NN801 01 7 4 2 104/NN
NN802 01 NN802 01 7 1 3 001/NN 01731 NN802111 60 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 HuǤnh Thӏ Minh Loan 123456789012345
NN802 02 NN802 02 6 6 3 105/NN 01731 NN802112 60 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 HuǤnh Thӏ Minh Loan 123456789012345
NN802 03 NN802 03 7 6 3 203/NN 01731 NN802121 60 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 HuǤnh Thӏ Minh Loan 123456789012345
NN803 01 NN803 01 6 3 3 003/NN 01884 NN803081 60 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Đӗng Thanh Hҧi 123456789012345
NN803 02 NN803 02 3 6 3 206/NN 01884 NN803111 60 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Đӗng Thanh Hҧi 123456789012345
NN803 03 NN803 03 3 3 3 002/NN 01884 NN803121 60 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Đӗng Thanh Hҧi 123456789012345
NN803 04 NN803 04 6 6 3 207/NN 01884 NN803191 60 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Đӗng Thanh Hҧi 123456789012345
NN803 05 NN803 05 5 3 3 001/NN 01884 NN803721 60 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Đӗng Thanh Hҧi 123456789012345
PD001 D01 PD001 D01 3 1 3 211/B1 00327 1087A1 ... 10 Nguyên lý phát triӇn nông thôn 2 Lê Ngӑc Thҥch 6789012
PD001 D01 4 4 2 211/B1
PD101 01 PD101 01 6 4 2 201/B1 08104 PD101871 50 Phương pháp nghiên cӭu PTNT 2 Ông HuǤnh NguyӋt ánh 123456789012345
PD102 01 PD102 01 5 1 3 201/B1 08106 PD102871 50 Thӕng kê ӭng dөng - PTNT 3 Lê Xuân Thái 123456789012345
PD103 01 PD103 01 4 4 2 204/B1 00719 PD103871 80 Xã hӝi hӑc nông thôn 2 Phan Văn Thҥng 123456789012345
PD105 01 PD105 01 7 6 2 201/B1 02091 PD105871 50 Luұt ӭng dөng trong NN & PTNT2 Trҫn Thөy Quӕc Thái 123456789012345
PD106 01 PD106 01 7 1 2 201/B1 00770 PD106871 40 Đánh giá NT có sӵ tham gia-PRA2 Đӛ Văn Hoàng 123456789012345
PD106 02 PD106 02 7 6 2 202/B1 00770 PD106871 40 Đánh giá NT có sӵ tham gia-PRA2 Đӛ Văn Hoàng 123456789012345
PD107 01 PD107 01 2 6 2 202/B1 08707 PD107871 40 Phân tích kinh tӃ vi mô 2 Võ Thanh Dũng 123456789012345
PD107 02 PD107 02 2 1 2 202/B1 08707 PD107871 40 Phân tích kinh tӃ vi mô 2 Võ Thanh Dũng 123456789012345
PD110 01 PD110 01 7 8 2 202/B1 00777 PD110871 50 Anh văn chuyên môn PTNT 2 Trҫn Thanh Bé 123456789012345
PD110 02 PD110 02 7 1 2 202/B1 00777 PD110871 50 Anh văn chuyên môn PTNT 2 Trҫn Thanh Bé 123456789012345
PD111 01 PD111 01 3 4 2 201/B1 00772 PD111871 50 Phương pháp khuyӃn nông 2 NguyӉn Duy Cҫn 123456789012345
PD112 01 PD112 01 2 4 2 201/B1 00762 PD112121 50 Phân tích dӵ án phát triӇn NT 2 NguyӉn Ngӑc ĐӋ 123456789012345
PD301 01 PD301 01 3 1 3 201/B1 00772 PD301871 50 HӋ thӕng canh tác trong PTNT 3 NguyӉn Duy Cҫn 123456789012345
PD305 01 PD305 01 4 1 3 202/B1 08707 PD305871 50 Chính sách nông nghiӋp-PTNT 3 Võ Thanh Dũng 123456789012345
PD306 01 PD306 01 3 1 3 202/B1 00762 PD306871 40 Xây dӵng & quҧn lý dӵ án PTNT 3 NguyӉn Ngӑc ĐӋ 123456789012345
PD306 02 PD306 02 2 1 3 201/B1 00762 PD306871 40 Xây dӵng & quҧn lý dӵ án PTNT 3 NguyӉn Ngӑc ĐӋ 123456789012345
PD314 01 PD314 01 6 1 3 202/B1 08705 PD314871 50 Marketing nông nghiӋp-PTNT 3 Phҥm Hҧi Bӱu 123456789012345
PD315 01 PD315 01 3 4 2 202/B1 00762 PD315871 50 Quҧn trӏ nông trҥi 2 NguyӉn Ngӑc ĐӋ 123456789012345
PD318 01 PD318 01 5 1 3 202/B1 00554 PD318871 50 P.Tích tài chánh doanh nghiӋp 3 NguyӉn Phú Son 123456789012345
PD321 01 PD321 01 2 1 3 303/TS 00542 PD321871 50 Phân tích chuӛi cung ӭng&GTSP3 Võ Thӏ Thanh Lӝc 123456789012345
PD322 01 PD322 01 0 0 0 PD322871 50 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - PTNT 4 123456789012345
PD323 01 PD323 01 0 0 0 PD323871 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - PTNT 10 123456789012345
PH183C 01 PH183C 01 2 1 2 208/SH 00010 0866T1 50 Vұt lý 1 4 Dương HiӃu Đҭu 123456789012345
PH183C 01 6 6 2 103/SH
QP001 A01 QP001 A01 2 1 4 101/A3 1001A1 ... 50 Giáo dөc quӕc phòng (*) 6 678
QP001 A01 2 6 4 101/A3
QP001 A01 3 1 4 101/A3
QP001 A01 3 6 4 101/A3
QP001 A01 4 1 4 101/A3
QP001 A01 4 6 4 101/A3
QP001 A01 5 1 4 101/A3
QP001 A01 5 6 4 101/A3
QP001 A01 6 1 4 101/A3
QP001 A01 6 6 4 101/A3
QP001 A01 7 1 4 101/A3
QP001 A01 7 6 4 101/A3
QP001 B01 QP001 B01 2 1 4 101/A3 1004A1 ... 50 Giáo dөc quӕc phòng (*) 6 901
QP001 B01 2 6 4 101/A3
QP001 B01 3 1 4 101/A3
QP001 B01 3 6 4 101/A3
QP001 B01 4 1 4 101/A3
QP001 B01 4 6 4 101/A3
QP001 B01 5 1 4 101/A3
QP001 B01 5 6 4 101/A3
QP001 B01 6 1 4 101/A3
QP001 B01 6 6 4 101/A3
QP001 B01 7 1 4 101/A3
QP001 B01 7 6 4 101/A3
QP001 C01 QP001 C01 2 1 4 101/A3 1012A1 ... 50 Giáo dөc quӕc phòng (*) 6 234
QP001 C01 2 6 4 101/A3
QP001 C01 3 1 4 101/A3
QP001 C01 3 6 4 101/A3
QP001 C01 4 1 4 101/A3
QP001 C01 4 6 4 101/A3
QP001 C01 5 1 4 101/A3
QP001 C01 5 6 4 101/A3
QP001 C01 6 1 4 101/A3
QP001 C01 6 6 4 101/A3
QP001 C01 7 1 4 101/A3
QP001 C01 7 6 4 101/A3
QP001 D01 QP001 D01 2 1 4 101/A3 1008A1 ... 10 Giáo dөc quӕc phòng (*) 6 567
QP001 D01 2 6 4 101/A3
QP001 D01 3 1 4 101/A3
QP001 D01 3 6 4 101/A3
QP001 D01 4 1 4 101/A3
QP001 D01 4 6 4 101/A3
QP001 D01 5 1 4 101/A3
QP001 D01 5 6 4 101/A3
QP001 D01 6 1 4 101/A3
QP001 D01 6 6 4 101/A3
QP001 D01 7 1 4 101/A3
QP001 D01 7 6 4 101/A3
SP001 A01 SP001 A01 4 1 3 101/C2 00102 1010A1 5 Sinh hӑc đҥi cương 1 2 Võ Thӏ Thanh Phương 9012345
SP001 A01 5 4 2 106/C2
SP001 A02 SP001 A02 4 4 2 206/KH 00102 1075A1 5 Sinh hӑc đҥi cương 1 2 Võ Thӏ Thanh Phương 9012345
SP001 A02 6 1 3 107/C2
SP002 01 SP002 01 3 6 2 110/C2 01332 SP002001 60 Sinh hӑc đҥi cương 2 2 Phҥm Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
SP002 02 SP002 02 6 6 2 202/C2 02001 SP002002 60 Sinh hӑc đҥi cương 2 2 NguyӉn Trӑng Hӗng Phúc 123456789012345
SP003 01 SP003 01 0 0 0 02103 SP003001 120 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 NguyӉn Thӏ Hà 123456789012345
SP004 01 SP004 01 4 6 2 106/C2 01461 SP004001 60 Đҥi cương vӅ bҫu trӡi 2 Dương Bích Thҧo 123456789012345
SP006 01 SP006 01 2 4 2 206/C2 00064 SP006001 60 Vұt lý đҥi cương - SPTH 1 Phҥm Văn Tuҩn 1234567
SP007 01 SP007 01 3 4 2 103/A4 01865 SP007001 80 Hoá hӑc đҥi cương - SPTH 1 NguyӉn Mӝng Hoàng 89012345
SP007 A01 SP007 A01 4 4 2 103/C2 01865 1074A1 5 Hoá hӑc đҥi cương - SPTH 1 NguyӉn Mӝng Hoàng 9012345
SP008 01 SP008 01 3 1 2 104/C2 01333 SP008001 50 Sinh hӑc đҥi cương - SPTH 1 Trҫn Thӏ Anh Thư 1234567
SP008 A01 SP008 A01 3 8 2 103/C2 01333 1074A1 5 Sinh hӑc đҥi cương - SPTH 1 Trҫn Thӏ Anh Thư 9012345
SP009 E01 SP009 E01 5 3 3 101/A4 00241 1032A1 5 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Đһng Mai Khanh 6789012345
SP009 E02 SP009 E02 2 1 3 101/A4 00241 1032A2 5 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Đһng Mai Khanh 6789012345
SP009 E03 SP009 E03 4 6 3 101/A4 00242 1032A3 5 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Phan Thӏ Mai 6789012345
SP009 E04 SP009 E04 6 3 3 102/A4 00242 1032A4 5 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Phan Thӏ Mai 6789012345
SP009 E05 SP009 E05 7 6 3 101/A4 01526 1037A1 ... 5 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Đӛ Văn Đoҥt 6789012345
SP009 E06 SP009 E06 7 1 3 101/A4 01526 1080A1 5 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Đӛ Văn Đoҥt 6789012345
SP011 E01 SP011 E01 2 3 3 105/C2 00131 1037A1 ... 5 Quҧn lý HCNN&Q.Lý ngành GD&1 NguyӉn Văn Tư 6789012345
SP012 E01 SP012 E01 6 6 3 105/C2 00244 1037A1 ... 5 Giáo dөc hӑc đҥi cương 2 Bùi Văn Ngà 6789012345
SP013 E01 SP013 E01 3 1 3 101/C2 00791 1017A1 5 Phương pháp NCKH - Giáo dөc 1 Ngô Thӏ Trang Thҧo 6789012345
SP014 E01 SP014 E01 4 1 3 102/C2 01611 1052A1 5 Văn hóa các nưӟc nói tiӃng Anh 2 Lê Xuân Mai 6789012345
SP014 E02 SP014 E02 2 6 3 108/C2 01611 1052A2 5 Văn hóa các nưӟc nói tiӃng Anh 2 Lê Xuân Mai 6789012345
SP021 E01 SP021 E01 3 1 3 105/C2 00163 1036A1 ... 5 Đӏa lý tӵ nhiên VN đҥi cương 2 Lê Đình QuӃ 6789012345
SP022 E01 SP022 E01 5 1 3 105/C2 00161 1036A1 ... 5 Đӏa lý kinh tӃ VN đҥi cương 2 Đào Thӏ Hӗng 6789012345
SP042 A01 SP042 A01 2 4 2 101/C2 00241 1074A1 5 Tâm lý hӑc - SPTH 3 Đһng Mai Khanh 9012345
SP042 A01 5 8 2 101/C2
SP042 A01 6 1 3 103/C2
SP050 A01 SP050 A01 4 6 3 103/C2 01996 1074A1 5 TiӃng ViӋt 1 - SPTH 2 Lê Ngӑc Hóa 9012345
SP050 A01 7 1 2 305/C1
SP078 A01 SP078 A01 3 4 2 104/C2 00241 1002A1 5 Tâm lý hӑc 3 Đһng Mai Khanh 9012345
SP078 A01 4 1 3 103/C2
SP078 A01 7 1 2 104/C2
SP078 A02 SP078 A02 2 8 2 104/C2 00241 1010A1 5 Tâm lý hӑc 3 Đһng Mai Khanh 9012345
SP078 A02 5 1 2 104/C2
SP078 A02 7 3 3 101/C2
SP078 A03 SP078 A03 2 6 2 101/C2 00241 1034A1 5 Tâm lý hӑc 3 Đһng Mai Khanh 9012345
SP078 A03 4 6 2 101/C2
SP078 A03 6 6 3 101/C2
SP078 A04 SP078 A04 5 8 2 105/C2 00242 1068A1 5 Tâm lý hӑc 3 Phan Thӏ Mai 9012345
SP078 A04 6 8 2 102/A4
SP078 A04 7 1 3 102/A4
SP078 A05 SP078 A05 5 1 3 101/C2 00242 1075A1 5 Tâm lý hӑc 3 Phan Thӏ Mai 9012345
SP078 A05 6 6 2 103/C2
SP078 A05 7 4 2 106/C2
SP078 A06 SP078 A06 5 6 2 101/C2 00242 1092A1 5 Tâm lý hӑc 3 Phan Thӏ Mai 9012345
SP078 A06 6 1 2 101/C2
SP078 A06 7 6 3 103/C2
SP078 E01 SP078 E01 5 3 3 103/C2 01526 1016A1 5 Tâm lý hӑc 3 Đӛ Văn Đoҥt 6789012345
SP078 E01 7 4 2 104/C2
SP078 E02 SP078 E02 5 6 3 107/C2 01526 1017A1 5 Tâm lý hӑc 3 Đӛ Văn Đoҥt 6789012345
SP078 E02 6 1 2 104/C2
SP078 E03 SP078 E03 5 1 2 103/C2 01526 1018A1 5 Tâm lý hӑc 3 Đӛ Văn Đoҥt 6789012345
SP078 E03 6 3 3 104/C2
SP080 E01 SP080 E01 6 1 3 106/C2 00124 1016A1 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Trҫn Đình Thích 6789012345
SP080 E02 SP080 E02 7 1 3 106/C2 00124 1017A1 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Trҫn Đình Thích 6789012345
SP080 E03 SP080 E03 4 1 3 107/C2 00137 1027A1 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 NguyӉn Minh Chính 6789012345
SP080 E04 SP080 E04 7 1 3 103/C2 00137 1027A2 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 NguyӉn Minh Chính 6789012345
SP080 E05 SP080 E05 3 1 3 102/A4 00137 1032A1 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 NguyӉn Minh Chính 6789012345
SP080 E06 SP080 E06 6 6 3 205/B1 00143 1032A2 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Thӏ Ngӑc Bích 6789012345
SP080 E07 SP080 E07 5 6 3 102/A4 00143 1032A3 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Thӏ Ngӑc Bích 6789012345
SP080 E08 SP080 E08 5 1 3 102/A4 00143 1032A4 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Thӏ Ngӑc Bích 6789012345
SP080 E09 SP080 E09 6 1 3 105/C2 00143 1036A1 ... 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Thӏ Ngӑc Bích 6789012345
SP080 E10 SP080 E10 6 7 3 101/A4 00124 1052A1 ... 5 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Trҫn Đình Thích 6789012345
SP081 E01 SP081 E01 5 6 2 105/C2 00130 1052A1 ... 5 TiӃng ViӋt thӵc hành 2 Bùi Thӏ Tâm 6789012345
SP081 E01 6 4 2 105/C2
SP081 E02 SP081 E02 6 1 3 101/A4 00133 1053A1 ... 5 TiӃng ViӋt thӵc hành 2 Chim Văn Bé 6789012345
SP091 A01 SP091 A01 2 1 3 104/C2 02264 1002A1 5 Toán cho Vұt lý 1 4 Đӛ Thӏ Kim Thoan 9012345
SP091 A01 4 6 3 305/TS
SP091 A01 6 6 3 104/C2
SP091 A02 SP091 A02 5 1 3 107/C2 02264 1034A1 5 Toán cho Vұt lý 1 4 Đӛ Thӏ Kim Thoan 9012345
SP091 A02 6 3 3 101/C2
SP091 A02 7 3 3 108/C2
SP091 A03 SP091 A03 5 1 3 108/C2 00045 1092A1 5 Toán cho Vұt lý 1 4 Phùng Kim Chӭc 9012345
SP091 A03 6 3 3 108/C2
SP091 A03 7 3 3 107/C2
SP093 A01 SP093 A01 2 6 2 103/C2 00038 1009A1 5 Toán cho Hóa hӑc 3 Lê Hӗng Đӭc 9012345
SP093 A01 4 6 2 108/C2
SP093 A01 6 6 3 106/C2
SP094 A01 SP094 A01 2 3 3 106/C2 00039 1010A1 5 Toán cho Sinh hӑc 3 Hӗ Hӳu Hòa 9012345
SP094 A01 3 6 2 103/C2
SP094 A01 6 4 2 106/C2
SP094 A02 SP094 A02 2 8 2 103/C2 00039 1075A1 5 Toán cho Sinh hӑc 3 Hӗ Hӳu Hòa 9012345
SP094 A02 5 6 3 106/C2
SP094 A02 6 8 2 103/C2
SP095 A01 SP095 A01 2 1 3 107/C2 01998 1009A1 5 Vұt lý đҥi cương 2 Dương Quӕc Chánh Tín 9012345
SP095 A01 3 4 2 103/C2
SP101 01 SP101 01 3 4 2 107/C2 02178 SP101001 50 Cơ sӣ logic&lý thuyӃt tұp hӧp 2 Trang Văn DӉ 123456789012345
SP101 A01 SP101 A01 2 4 2 108/C2 02178 1001A1 5 Cơ sӣ logic&lý thuyӃt tұp hӧp 2 Trang Văn DӉ 9012345
SP101 A01 3 1 3 104/C2
SP101 A02 SP101 A02 3 6 3 107/C2 02178 1033A1 5 Cơ sӣ logic&lý thuyӃt tұp hӧp 2 Trang Văn DӉ 9012345
SP101 A02 4 4 2 106/C2
SP103 01 SP103 01 3 8 2 405/TS 01329 SP103001 80 Sӕ hӑc 2 NguyӉn Hoàng Xinh 123456789012345
SP105 01 SP105 01 7 6 3 401/TS 00047 SP105001 50 Lý luұn dҥy hӑc Toán hӑc 3 NguyӉn Kim Hưӡng 123456789012345
SP105 02 SP105 02 2 6 3 401/TS 01725 SP105002 50 Lý luұn dҥy hӑc Toán hӑc 3 Bùi Anh Tuҩn 123456789012345
SP106 01 SP106 01 6 4 2 403/TS 00050 SP106001 50 KiӇm tra&đánh giá KQHT-Toán 2 NguyӉn Văn Sáng 123456789012345
SP106 02 SP106 02 5 8 2 401/TS 00050 SP106002 50 KiӇm tra&đánh giá KQHT-Toán 2 NguyӉn Văn Sáng 123456789012345
SP106 03 SP106 03 6 1 2 405/TS 00050 SP106003 50 KiӇm tra&đánh giá KQHT-Toán 2 NguyӉn Văn Sáng 123456789012345
SP108 01 SP108 01 4 6 2 402/TS 00047 SP108001 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 NguyӉn Kim Hưӡng 1234567
SP108 02 SP108 02 5 6 2 503/TS 00047 SP108002 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 NguyӉn Kim Hưӡng 89012345
SP108 03 SP108 03 4 6 2 303/C2 02237 SP108003 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 Bùi Phương Uyên 1234567
SP108 04 SP108 04 4 4 2 102/C2 00046 SP108004 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 Lҥi Thӏ Cҭm 89012345
SP108 05 SP108 05 5 1 2 401/TS 01725 SP108005 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 Bùi Anh Tuҩn 1234567
SP108 06 SP108 06 3 6 2 401/TS 01725 SP108006 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 Bùi Anh Tuҩn 89012345
SP108 07 SP108 07 6 6 2 503/TS 00050 SP108007 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 NguyӉn Văn Sáng 1234567
SP108 08 SP108 08 6 8 2 102/C2 00050 SP108008 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 NguyӉn Văn Sáng 89012345
SP108 09 SP108 09 7 4 2 402/TS 00050 SP108009 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 NguyӉn Văn Sáng 1234567
SP108 10 SP108 10 7 4 2 402/TS 00050 SP108010 20 Tұp giҧng Toán hӑc 1 NguyӉn Văn Sáng 89012345
SP111 01 SP111 01 4 1 3 103/A4 01861 SP111001 60 Giҧi tích hàm mӝt biӃn 3 Dương Thӏ Xuân An 123456789012345
SP111 A01 SP111 A01 4 1 3 108/C2 00042 1001A1 5 Giҧi tích hàm mӝt biӃn 3 Đӛ Quang Huy 9012345
SP111 A01 5 1 2 105/A4
SP111 A01 6 1 2 108/C2
SP111 A02 SP111 A02 2 4 2 101/A4 01522 1033A1 5 Giҧi tích hàm mӝt biӃn 3 Phҥm Gia Khánh 9012345
SP111 A02 3 1 3 106/C2
SP111 A02 5 4 2 101/C2
SP113 01 SP113 01 6 6 2 402/TS 00035 SP113001 50 Hình hӑc giҧi tích 2 Ngô Thăng Long 123456789012345
SP113 A01 SP113 A01 5 4 2 107/C2 01997 1001A1 5 Hình hӑc giҧi tích 2 NguyӉn HiӃu Thҧo 9012345
SP113 A01 7 6 3 104/C2
SP113 A02 SP113 A02 5 1 3 106/C2 01997 1033A1 5 Hình hӑc giҧi tích 2 NguyӉn HiӃu Thҧo 9012345
SP113 A02 7 1 2 107/C2
SP114 01 SP114 01 7 4 2 206/C2 01522 SP114001 60 Giҧi tích sӕ 1 Phҥm Gia Khánh 89012345
SP114 02 SP114 02 7 4 2 206/C2 01522 SP114002 60 Giҧi tích sӕ 1 Phҥm Gia Khánh 1234567
SP115 01 SP115 01 5 4 2 209/B1 00042 SP115001 80 Hàm phӭc 2 Đӛ Quang Huy 123456789012345
SP117 01 SP117 01 7 1 3 104/A4 00046 SP117001 50 Đҥi sӕ sơ cҩp 3 Lҥi Thӏ Cҭm 123456789012345
SP117 02 SP117 02 7 1 3 201/TS 00050 SP117002 50 Đҥi sӕ sơ cҩp 3 NguyӉn Văn Sáng 123456789012345
SP117 03 SP117 03 7 6 3 102/C1 00050 SP117003 50 Đҥi sӕ sơ cҩp 3 NguyӉn Văn Sáng 123456789012345
SP118 01 SP118 01 4 8 2 101/C2 00044 SP118001 60 Anh văn chuyên môn - SPTH 2 NguyӉn Phú Lӝc 123456789012345
SP118 02 SP118 02 2 6 2 306/C2 00043 SP118002 80 Anh văn chuyên môn - SPTH 2 Trҫn Thӏ Thanh Thúy 123456789012345
SP121 01 SP121 01 4 6 2 401/TS 00044 SP121001 50 Phân tích chương trình Toán-TH 1 NguyӉn Phú Lӝc 89012345
SP121 02 SP121 02 4 6 2 403/TS 00044 SP121002 50 Phân tích chương trình Toán-TH 1 NguyӉn Phú Lӝc 1234567
SP122 01 SP122 01 5 6 2 108/C2 01860 SP122001 20 Tұp giҧng môn Toán - SPTH 1 Dương Hӳu Tòng 1234567
SP122 02 SP122 02 5 6 2 210/C2 01860 SP122002 20 Tұp giҧng môn Toán - SPTH 1 Dương Hӳu Tòng 89012345
SP122 03 SP122 03 7 6 2 102/C2 01860 SP122003 20 Tұp giҧng môn Toán - SPTH 1 Dương Hӳu Tòng 1234567
SP122 04 SP122 04 7 6 2 102/C2 01860 SP122004 20 Tұp giҧng môn Toán - SPTH 1 Dương Hӳu Tòng 89012345
SP127 01 SP127 01 6 8 2 405/TS 02001 SP127001 80 Sinh lý trҿ em 1 NguyӉn Trӑng Hӗng Phúc 89012345
SP130 01 SP130 01 6 6 2 404/TS 00047 SP130001 50 Lӏch sӱ Toán 2 NguyӉn Kim Hưӡng 123456789012345
SP131 01 SP131 01 7 4 2 101/A4 00046 SP131001 80 Đҥi sӕ sơ cҩp - SPTH 2 Lҥi Thӏ Cҭm 123456789012345
SP132 01 SP132 01 4 8 2 105/C2 00036 SP132001 50 Xác suҩt thӕng kê - SPTH 2 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
SP133 01 SP133 01 6 6 2 107/C2 00061 SP133001 60 Cơ hӑc đҥi cương 1 2 Lê Văn Nhҥn 123456789012345
SP134 01 SP134 01 7 6 2 402/TS 02313 SP134001 50 Cơ hӑc đҥi cương 2 2 NguyӉn Bá Thành 123456789012345
SP135 01 SP135 01 2 6 2 404/TS 00058 SP135001 50 NhiӋt hӑc&nhiӋt đӝng lӵc hӑc 2 NguyӉn Thӏ Bưӣi 123456789012345
SP136 01 SP136 01 0 0 0 SP136001 250 TT.Cơ nhiӋt 2 123456789012345
SP137 01 SP137 01 2 1 3 303/C2 00064 SP137001 50 ĐiӋn hӑc 3 Phҥm Văn Tuҩn 123456789012345
SP137 02 SP137 02 3 1 3 306/C2 00064 SP137002 50 ĐiӋn hӑc 3 Phҥm Văn Tuҩn 123456789012345
SP137 03 SP137 03 4 6 3 404/TS 01998 SP137003 50 ĐiӋn hӑc 3 Dương Quӕc Chánh Tín 123456789012345
SP137 04 SP137 04 4 1 3 104/C2 01998 SP137004 60 ĐiӋn hӑc 3 Dương Quӕc Chánh Tín 123456789012345
SP140 01 SP140 01 3 1 4 TTSPVL 00066 SP140001 20 TT.Quang hӑc 1 NguyӉn Hӳu Khanh 1234567
SP140 02 SP140 02 3 1 4 TTSPVL 00066 SP140002 20 TT.Quang hӑc 1 NguyӉn Hӳu Khanh 89012345
SP140 03 SP140 03 4 1 4 TTSPVL 00066 SP140003 20 TT.Quang hӑc 1 NguyӉn Hӳu Khanh 1234567
SP140 04 SP140 04 4 1 4 TTSPVL 00066 SP140004 20 TT.Quang hӑc 1 NguyӉn Hӳu Khanh 89012345
SP140 05 SP140 05 3 6 4 TTSPVL 00066 SP140005 20 TT.Quang hӑc 1 NguyӉn Hӳu Khanh 1234567
SP140 06 SP140 06 3 6 4 TTSPVL 00057 SP140006 20 TT.Quang hӑc 1 Hoàng Xuân Dinh 89012345
SP140 07 SP140 07 4 6 4 TTSPVL 00057 SP140007 20 TT.Quang hӑc 1 Hoàng Xuân Dinh 1234567
SP140 08 SP140 08 4 6 4 TTSPVL 00057 SP140008 20 TT.Quang hӑc 1 Hoàng Xuân Dinh 89012345
SP140 09 SP140 09 2 1 4 TTSPVL 00057 SP140009 20 TT.Quang hӑc 1 Hoàng Xuân Dinh 1234567
SP140 10 SP140 10 2 1 4 TTSPVL 00057 SP140010 20 TT.Quang hӑc 1 Hoàng Xuân Dinh 89012345
SP141 01 SP141 01 6 3 2 309/C2 00057 SP141001 50 Vұt lý nguyên tӱ & hҥt nhân 2 Hoàng Xuân Dinh 123456789012345
SP141 02 SP141 02 5 1 2 114/A1 00057 SP141002 50 Vұt lý nguyên tӱ & hҥt nhân 2 Hoàng Xuân Dinh 123456789012345
SP141 03 SP141 03 5 3 2 202/C2 00057 SP141003 50 Vұt lý nguyên tӱ & hҥt nhân 2 Hoàng Xuân Dinh 123456789012345
SP141 04 SP141 04 3 1 2 104/KH 00057 SP141004 60 Vұt lý nguyên tӱ & hҥt nhân 2 Hoàng Xuân Dinh 123456789012345
SP142 01 SP142 01 2 1 3 104/A4 00054 SP142001 80 Toán cho Vұt lý 3 Trҫn Minh Quý 123456789012345
SP143 01 SP143 01 4 1 3 401/TS 00067 SP143001 50 Lý luұn dҥy hӑc Vұt lý 3 Đһng Thӏ Bҳc Lý 123456789012345
SP143 02 SP143 02 3 3 3 308/C2 00067 SP143002 50 Lý luұn dҥy hӑc Vұt lý 3 Đһng Thӏ Bҳc Lý 123456789012345
SP143 03 SP143 03 4 1 3 306/C2 00055 SP143003 50 Lý luұn dҥy hӑc Vұt lý 3 Trҫn Quӕc Tuҩn 123456789012345
SP143 04 SP143 04 2 1 3 304/C2 00055 SP143004 50 Lý luұn dҥy hӑc Vұt lý 3 Trҫn Quӕc Tuҩn 123456789012345
SP145 01 SP145 01 0 0 0 00067 SP145001 250 Thí nghiӋm Vұt lý phә thông 1 Đһng Thӏ Bҳc Lý 123456789012345
SP146 01 SP146 01 0 0 0 01461 SP146001 270 Thӵc tӃ ngoài trưӡng - Vұt lý 1 Dương Bích Thҧo 123456789012345
SP147 01 SP147 01 5 4 2 209/C2 00055 SP147001 25 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 1234567
SP147 02 SP147 02 5 1 2 401/TS 00055 SP147002 25 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 89012345
SP147 03 SP147 03 6 1 2 309/C2 00055 SP147003 25 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 1234567
SP147 04 SP147 04 5 4 2 209/C2 00055 SP147004 25 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 89012345
SP147 05 SP147 05 6 4 2 203/C2 00055 SP147005 25 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 1234567
SP147 06 SP147 06 6 1 2 309/C2 00055 SP147006 25 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 89012345
SP147 07 SP147 07 3 6 2 301/TS 00065 SP147007 30 Tұp giҧng môn Vұt lý 1 Bùi Quӕc Bҧo 1234567
SP149 01 SP149 01 6 6 2 201/C2 00055 SP149001 50 Phân tích chương trình Lý PT 2 Trҫn Quӕc Tuҩn 123456789012345
SP150 01 SP150 01 7 6 2 110/C2 00059 SP150001 60 Anh văn chuyên môn Vұt lý 2 Hӗ Hӳu Hұu 123456789012345
SP150 02 SP150 02 6 6 2 110/C2 00059 SP150002 60 Anh văn chuyên môn Vұt lý 2 Hӗ Hӳu Hұu 123456789012345
SP151 01 SP151 01 4 4 2 102/C2 00067 SP151001 40 Tұp giҧng Vұt lý - Công nghӋ 1 Đһng Thӏ Bҳc Lý 1234567
SP151 02 SP151 02 6 4 2 203/C2 00055 SP151002 40 Tұp giҧng Vұt lý - Công nghӋ 1 Trҫn Quӕc Tuҩn 89012345
SP154 01 SP154 01 0 0 0 SP154001 60 TT.Hóa cơ sӣ 1 123456789012345
SP155 01 SP155 01 2 1 3 102/A4 00018 SP155001 60 NhiӋt đӝng hóa hӑc 3 Võ Hӗng Thái 123456789012345
SP156 01 SP156 01 3 8 2 305/TS 01865 SP156001 80 Đӝng hóa hӑc 2 NguyӉn Mӝng Hoàng 123456789012345
SP160 01 SP160 01 4 3 3 204/C2 00086 SP160001 60 Lý luұn dҥy hӑc môn Hóa hӑc 3 Đoàn Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
SP161 01 SP161 01 2 6 2 203/C2 00247 SP161001 50 KiӇm tra&đánh giá KQHT-Hóa hӑc 2 Bùi Phương Thanh Huҩn 123456789012345
SP163 01 SP163 01 0 0 0 00247 SP163001 60 Tұp giҧng Hóa hӑc 1 Bùi Phương Thanh Huҩn 123456789012345
SP167 E01 SP167 E01 3 6 3 106/C2 01867 1094A1 5 Sinh thái hӑc 2 NguyӉn Thanh Tùng 6789012345
SP168 01 SP168 01 3 8 2 404/TS 01137 SP168001 50 Phân loҥi thӵc vұt A 2 Đһng Minh Quân 123456789012345
SP168 02 SP168 02 3 6 2 403/TS 01137 SP168002 50 Phân loҥi thӵc vұt A 2 Đһng Minh Quân 123456789012345
SP168 03 SP168 03 4 6 2 503/TS 01137 SP168003 50 Phân loҥi thӵc vұt A 2 Đһng Minh Quân 123456789012345
SP170 01 SP170 01 2 6 3 106/C2 00104 SP170001 60 Lý luұn dҥy hӑc Sinh hӑc 3 Phan Thӏ Mai Khuê 123456789012345
SP171 01 SP171 01 5 1 2 201/MT 00102 SP171001 50 KiӇm tra&đánh giá KQHT- Sinh 2 Võ Thӏ Thanh Phương 123456789012345
SP174 01 SP174 01 0 0 0 00107 SP174001 60 Tұp giҧng Sinh vұt 1 HuǤnh Thӏ Thúy DiӉm 123456789012345
SP180 01 SP180 01 2 1 2 115/A1 01333 SP180001 60 Đӝng vұt có xương 2 Trҫn Thӏ Anh Thư 123456789012345
SP181 01 SP181 01 0 0 0 01333 SP181001 70 TT.Đӝng vұt có xương 1 Trҫn Thӏ Anh Thư 123456789012345
SP182 01 SP182 01 5 6 3 201/C2 00104 SP182001 50 Lý luұn dҥy hӑc Sinh - KTNN 3 Phan Thӏ Mai Khuê 123456789012345
SP185 01 SP185 01 0 0 0 00104 SP185001 60 Tұp giҧng Sinh - KTNN 1 Phan Thӏ Mai Khuê 123456789012345
SP188 01 SP188 01 5 1 3 306/C2 02002 SP188001 60 Đӝng vұt hӑc 3 Đinh Minh Quang 123456789012345
SP189 01 SP189 01 0 0 0 02002 SP189001 60 TT.Đӝng vұt hӑc 1 Đinh Minh Quang 123456789012345
SP190 01 SP190 01 0 0 0 01332 SP190001 150 TT.Phân loҥi thӵc vұt A 1 Phҥm Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
SP195 E01 SP195 E01 3 6 3 105/C2 00145 1036A1 ... 5 ViӋt Nam hӑc đҥi cương 2 Khoa Năng Lұp 6789012345
SP219 E01 SP219 E01 3 1 3 107/C2 01852 1016A1 5 Bҧn đӗ hӑc 2 Lê Văn Nhương 6789012345
SP221 E01 SP221 E01 4 1 3 106/C2 01852 1018A1 5 Bҧn đӗ hӑc đҥi cương 2 Lê Văn Nhương 6789012345
SP230 E01 SP230 E01 2 1 3 108/C2 00145 1018A1 5 Nhұp môn & Lý luұn sӱ hӑc 2 Khoa Năng Lұp 6789012345
SP231 E01 SP231 E01 3 1 3 108/C2 01057 1018A1 5 Khҧo cә hӑc 2 Đһng Thӏ Tҫm 6789012345
SP232 E01 SP232 E01 2 6 3 105/C2 01057 1036A1 ... 5 Dân tӝc hӑc đҥi cương 2 Đһng Thӏ Tҫm 6789012345
SP234 A01 SP234 A01 3 1 2 101/A4 00152 1068A1 5 Lý luұn & Lӏch sӱ tôn giáo 2 Lê Phú Thi 9012345
SP234 A01 4 1 3 101/A4
SP292 A01 SP292 A01 3 8 2 101/C2 00084 1009A1 5 Hóa cơ sӣ 1 2 Trҫn Thӏ HuӋ 9012345
SP292 A01 5 6 3 104/C2
SP301 01 SP301 01 3 4 2 202/TS 01193 SP301001 50 Hình hӑc Aphin 2 NguyӉn Thӏ Thҧo Trúc 123456789012345
SP301 02 SP301 02 4 4 2 103/TS 01193 SP301002 50 Hình hӑc Aphin 2 NguyӉn Thӏ Thҧo Trúc 123456789012345
SP301 03 SP301 03 5 4 2 108/A4 01193 SP301003 50 Hình hӑc Aphin 2 NguyӉn Thӏ Thҧo Trúc 123456789012345
SP302 01 SP302 01 6 6 2 204/C2 00043 SP302001 60 Tôpô đҥi cương 2 Trҫn Thӏ Thanh Thúy 123456789012345
SP302 02 SP302 02 6 8 2 107/C2 00043 SP302002 60 Tôpô đҥi cương 2 Trҫn Thӏ Thanh Thúy 123456789012345
SP303 01 SP303 01 2 6 2 101/A4 01329 SP303001 80 Lý thuyӃt nhóm 2 NguyӉn Hoàng Xinh 123456789012345
SP304 01 SP304 01 3 8 2 210/C2 01724 SP304001 60 Quy hoҥch tuyӃn tính - Toán 2 Phҥm Thӏ Vui 123456789012345
SP307 01 SP307 01 4 6 3 202/C2 01329 SP307001 60 Đҥi sӕ đҥi cương 3 NguyӉn Hoàng Xinh 123456789012345
SP308 01 SP308 01 5 6 2 204/C2 01056 SP308001 60 Cơ sӣ hình hӑc 2 Lâm Quӕc Anh 123456789012345
SP309 01 SP309 01 4 4 2 103/A4 00040 SP309001 80 Toán rӡi rҥc 2 Bùi Anh KiӋt 123456789012345
SP312 01 SP312 01 2 6 2 206/C2 00044 SP312001 60 Hoҥt đӝng dҥy và hӑc môn Toán 2 NguyӉn Phú Lӝc 123456789012345
SP312 02 SP312 02 3 6 2 103/A4 00044 SP312002 60 Hoҥt đӝng dҥy và hӑc môn Toán 2 NguyӉn Phú Lӝc 123456789012345
SP313 01 SP313 01 2 6 2 103/A4 02208 SP313001 80 Internet 2 Bùi Lê DiӉm 123456789012345
SP314 01 SP314 01 5 6 2 110/C2 01997 SP314001 60 Hình hӑc xҥ ҧnh 2 NguyӉn HiӃu Thҧo 123456789012345
SP314 02 SP314 02 5 8 2 305/TS 01997 SP314002 80 Hình hӑc xҥ ҧnh 2 NguyӉn HiӃu Thҧo 123456789012345
SP315 01 SP315 01 6 6 2 205/C2 00039 SP315001 50 Xác suҩt thӕng kê - Toán 2 Hӗ Hӳu Hòa 123456789012345
SP315 02 SP315 02 3 8 2 402/TS 00039 SP315002 50 Xác suҩt thӕng kê - Toán 2 Hӗ Hӳu Hòa 123456789012345
SP315 03 SP315 03 2 6 2 209/C2 00039 SP315003 50 Xác suҩt thӕng kê - Toán 2 Hӗ Hӳu Hòa 123456789012345
SP316 01 SP316 01 2 6 2 210/C2 02093 SP316001 60 Đa thӭc & phương trình đҥi sӕ 2 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
SP316 02 SP316 02 3 6 2 203/C2 02093 SP316002 60 Đa thӭc & phương trình đҥi sӕ 2 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
SP316 03 SP316 03 4 6 2 203/C2 02093 SP316003 60 Đa thӭc & phương trình đҥi sӕ 2 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
SP317 01 SP317 01 5 6 2 206/C2 00045 SP317001 60 Phương trình đҥo hàm riêng 2 Phùng Kim Chӭc 123456789012345
SP318 01 SP318 01 2 8 2 203/C2 00043 SP318001 60 Đӝ đo & tích phân Lơbe 2 Trҫn Thӏ Thanh Thúy 123456789012345
SP318 02 SP318 02 4 4 2 201/C2 01861 SP318002 60 Đӝ đo & tích phân Lơbe 2 Dương Thӏ Xuân An 123456789012345
SP319 01 SP319 01 3 6 3 205/C2 00038 SP319001 60 Giҧi tích hàm 3 Lê Hӗng Đӭc 123456789012345
SP320 01 SP320 01 3 6 2 503/TS 00032 SP320001 50 Lý thuyӃt đưӡng cong 2 Đһng Văn Thuұn 123456789012345
SP321 01 SP321 01 4 6 2 102/A4 00036 SP321001 80 Mô-đun trên vành giao hoán 2 NguyӉn Thanh Bình 123456789012345
SP323 01 SP323 01 5 6 2 209/C2 02237 SP323001 60 Giҧi toán phә thông 2 Bùi Phương Uyên 123456789012345
SP327 01 SP327 01 2 8 2 101/A4 02208 SP327001 80 Maple 2 Bùi Lê DiӉm 123456789012345
SP330 01 SP330 01 3 3 2 102/B1 00040 SP330001 50 Toán rӡi rҥc cho tin hӑc 2 Bùi Anh KiӋt 123456789012345
SP330 B01 SP330 B01 2 1 2 105/C2 00040 1083A1 5 Toán rӡi rҥc cho tin hӑc 2 Bùi Anh KiӋt 678 2345
SP330 B01 4 1 3 105/C2
SP331 01 SP331 01 4 1 3 305/TS 00032 SP331001 80 Hình hӑc vi phân 3 Đһng Văn Thuұn 123456789012345
SP332 01 SP332 01 7 6 2 108/C2 01330 SP332001 60 HӋ quҧn trӏ CSDL Access 2 Châu Xuân Phương 123456789012345
SP333 01 SP333 01 0 0 0 SP333001 60 TiӇu luұn tӕt nghiӋp-Toán hӑc 4 123456789012345
SP335 01 SP335 01 2 8 2 202/C2 01329 SP335001 60 Cҩu trúc đҥi sӕ 2 NguyӉn Hoàng Xinh 123456789012345
SP336 01 SP336 01 6 6 2 206/C2 01860 SP336001 60 PPDH Toán 1 - SPTH 2 Dương Hӳu Tòng 123456789012345
SP347 01 SP347 01 6 8 2 108/C2 00061 SP347001 60 Kӻ thuұt điӋn 1 - Vұt lý 2 Lê Văn Nhҥn 123456789012345
SP347 02 SP347 02 5 6 2 211/C2 00061 SP347002 60 Kӻ thuұt điӋn 1 - Vұt lý 2 Lê Văn Nhҥn 123456789012345
SP348 01 SP348 01 0 0 0 00443 SP348021 150 TT.Kӻ thuұt điӋn 1 1 Đoàn Phú Cưӡng 123456789012345
SP349 01 SP349 01 6 1 3 104/A4 00062 SP349001 60 Kӻ thuұt điӋn tӱ 1 3 Vương Tҩn Sĩ 123456789012345
SP349 02 SP349 02 7 1 3 105/C2 00062 SP349002 80 Kӻ thuұt điӋn tӱ 1 3 Vương Tҩn Sĩ 123456789012345
SP350 01 SP350 01 0 0 0 00062 SP350001 140 TT.Kӻ thuұt điӋn tӱ 1 1 Vương Tҩn Sĩ 123456789012345
SP352 01 SP352 01 2 1 3 308/C2 02238 SP352001 60 Cơ hӑc lưӧng tӱ 1 3 Trӏnh Thӏ Ngӑc Gia 123456789012345
SP353 01 SP353 01 4 1 3 405/TS 00054 SP353001 60 Vұt lý thӕng kê 3 Trҫn Minh Quý 123456789012345
SP353 02 SP353 02 5 1 3 207/C2 00054 SP353002 60 Vұt lý thӕng kê 3 Trҫn Minh Quý 123456789012345
SP354 01 SP354 01 2 1 3 211/C2 01461 SP354001 50 Thiên văn hӑc 3 Dương Bích Thҧo 123456789012345
SP356 01 SP356 01 7 6 2 205/C2 01728 SP356001 50 Cơ hӑc lưӧng tӱ 2 2 NguyӉn Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
SP358 01 SP358 01 6 4 2 404/TS 00062 SP358001 50 Kӻ thuұt điӋn tӱ 2 2 Vương Tҩn Sĩ 123456789012345
SP359 01 SP359 01 5 8 2 402/TS 00061 SP359001 50 Vұt lý Laser & ӭng dөng 2 Lê Văn Nhҥn 123456789012345
SP360 01 SP360 01 4 6 2 205/C2 00066 SP360001 50 Quang phә 2 NguyӉn Hӳu Khanh 123456789012345
SP361 01 SP361 01 6 4 2 108/A4 00065 SP361001 50 PPGD bài tұp vұt lý phә thông 2 Bùi Quӕc Bҧo 123456789012345
SP361 02 SP361 02 6 1 2 503/TS 00065 SP361002 50 PPGD bài tұp vұt lý phә thông 2 Bùi Quӕc Bҧo 123456789012345
SP362 01 SP362 01 3 6 2 211/C2 00055 SP362001 50 Chuyên đӅ PPGD nâng cao 2 Trҫn Quӕc Tuҩn 123456789012345
SP362 02 SP362 02 4 6 2 206/C2 00055 SP362002 50 Chuyên đӅ PPGD nâng cao 2 Trҫn Quӕc Tuҩn 123456789012345
SP363 01 SP363 01 6 4 2 203/TS 01461 SP363001 50 Tin hӑc cho dҥy hӑc 2 Dương Bích Thҧo 123456789012345
SP363 02 SP363 02 3 4 2 205/C1 01461 SP363002 50 Tin hӑc cho dҥy hӑc 2 Dương Bích Thҧo 123456789012345
SP363 03 SP363 03 5 4 2 301/TS 01461 SP363003 50 Tin hӑc cho dҥy hӑc 2 Dương Bích Thҧo 123456789012345
SP364 01 SP364 01 6 1 2 401/TS 00057 SP364001 50 Cáp quang & ӭng dөng 2 Hoàng Xuân Dinh 123456789012345
SP368 01 SP368 01 2 6 2 402/TS 01728 SP368001 50 Vұt lý hҥt cơ bҧn 2 NguyӉn Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
SP369 01 SP369 01 7 4 2 401/TS 00062 SP369001 50 Cҧm biӃn trong đo lưӡng 2 Vương Tҩn Sĩ 123456789012345
SP375 01 SP375 01 0 0 0 01728 SP375001 50 TiӇu luұn tӕt nghiӋp - Vұt lý 4 NguyӉn Thӏ Thúy Hҵng 123456789012345
SP378 01 SP378 01 4 6 2 209/C2 01610 SP378001 60 Sinh hóa - SP.Hóa 2 Thái Thӏ TuyӃt Nhung 123456789012345
SP382 01 SP382 01 2 1 3 103/A4 00081 SP382001 60 Hóa hӳu cơ 1 3 NguyӉn Văn Hùng 123456789012345
SP383 01 SP383 01 4 3 3 205/C2 00078 SP383001 60 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa 3 Phan Thành Chung 123456789012345
SP384 01 SP384 01 0 0 0 00080 SP384001 60 TT.Hóa vӝ cơ 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
SP385 01 SP385 01 2 4 2 104/C2 01534 SP385001 60 Hóa công nghӋ&Hóa nông nghiӋp2 Ngô Quӕc Luân 123456789012345
SP386 01 SP386 01 0 0 0 00076 SP386001 60 TT.Phương pháp giҧng dҥy Hóa 2 NguyӉn Văn Bҧo 123456789012345
SP393 01 SP393 01 0 0 0 00077 SP393001 60 TT.P.Pháp phân tích công cө 1 HuǤnh Kim Liên 123456789012345
SP400 01 SP400 01 3 4 2 404/TS 00081 SP400001 50 Hóa hӧp chҩt thiên nhiên 2 NguyӉn Văn Hùng 123456789012345
SP405 01 SP405 01 6 6 2 310/C2 00079 SP405001 50 Hóa hӑc phӭc chҩt 2 NguyӉn Văn Thân 123456789012345
SP406 01 SP406 01 0 0 0 02100 SP406001 60 TT.Sinh hóa 1 NguyӉn Phúc Đҧm 123456789012345
SP415 01 SP415 01 3 8 2 101/B1 00101 SP415001 60 Giҧi phҭu ngưӡi & đӝng vұt 2 Dương Thӏ HuǤnh Hoa 123456789012345
SP415 02 SP415 02 5 6 2 202/C2 00101 SP415002 60 Giҧi phҭu ngưӡi & đӝng vұt 2 Dương Thӏ HuǤnh Hoa 123456789012345
SP416 01 SP416 01 0 0 0 02103 SP416001 120 TT.Giҧi phҭu ngưӡi & đӝng vұt 1 NguyӉn Thӏ Hà 123456789012345
SP421 01 SP421 01 0 0 0 00107 SP421001 60 Thí nghiӋm sinh hӑc phә thông 1 HuǤnh Thӏ Thúy DiӉm 123456789012345
SP422 01 SP422 01 3 6 3 202/C2 00102 SP422001 60 TiӃn hoá 3 Võ Thӏ Thanh Phương 123456789012345
SP422 02 SP422 02 2 1 3 104/C1 00102 SP422002 60 TiӃn hoá 3 Võ Thӏ Thanh Phương 123456789012345
SP424 01 SP424 01 3 6 2 305/TS 00107 SP424001 60 Lưӧc sӱ sinh hӑc 2 HuǤnh Thӏ Thúy DiӉm 123456789012345
SP426 01 SP426 01 4 6 2 211/C2 01333 SP426001 50 Lưӥng cư & bò sát 2 Trҫn Thӏ Anh Thư 123456789012345
SP441 E01 SP441 E01 6 1 3 102/C2 01467 1052A1 Kӻ năng nghe nói cơ bҧn 1 3 Lý Thӏ Bích Phưӧng 6789012345
SP441 E01 7 4 2 103/C2
SP441 E02 SP441 E02 5 4 2 102/C2 01467 1052A2 Kӻ năng nghe nói cơ bҧn 1 3 Lý Thӏ Bích Phưӧng 6789012345
SP441 E02 7 1 3 102/C2
SP446 E01 SP446 E01 2 1 3 102/C2 00191 1052A1 Kӻ năng đӑc cơ bҧn 1 2 Bùi Minh Châu 6789012345
SP446 E02 SP446 E02 3 1 3 102/C2 00191 1052A2 Kӻ năng đӑc cơ bҧn 1 2 Bùi Minh Châu 6789012345
SP451 E01 SP451 E01 3 1 3 103/C2 00197 1052A1 ViӃt văn bҧn thông dөng 2 Phan Thӏ Mӻ Khánh 6789012345
SP451 E02 SP451 E02 3 6 3 108/C2 00197 1052A2 ViӃt văn bҧn thông dөng 2 Phan Thӏ Mӻ Khánh 6789012345
SP456 E01 SP456 E01 2 6 3 102/A4 01140 1052A1 Ngӳ pháp ӭng dөng 2 Trương NguyӉn QuǤn Như 6789012345
SP456 E02 SP456 E02 4 6 3 102/C2 01140 1052A2 Ngӳ pháp ӭng dөng 2 Trương NguyӉn QuǤn Như 6789012345
SP494 E01 SP494 E01 2 4 2 102/A4 01057 1018A1 5 Lӏch sӱ thӃgiӟi cә trung đҥi 1 3 Đһng Thӏ Tҫm 6789012345
SP494 E01 3 6 3 104/C2
SP500 E01 SP500 E01 6 1 2 102/A4 02316 1018A1 5 Lӏch sӱ VN cә trung đҥi 1 3 Phҥm Đӭc Thuұn 6789012345
SP500 E01 7 6 3 101/C2
SP512 E01 SP512 E01 2 6 3 107/C2 00119 1017A1 5 Văn hӑc dân gian ViӋt Nam 3 Lê Thӏ DiӋu Hà 6789012345
SP512 E01 3 4 2 106/C2
SP513 E01 SP513 E01 4 1 3 303/MT 01606 1017A1 5 Nguyên lý lý luұn văn hӑc 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Hҥnh 6789012345
SP541 E01 SP541 E01 2 6 3 102/C2 00219 1053A1 Đӑc hiӇu I 2 Quách Duy Bình 6789012345
SP546 E01 SP546 E01 3 6 3 102/C2 00226 1053A1 DiӉn đҥt viӃt I 2 NguyӉn Thӏ KiӅu Trang 6789012345
SP551 E01 SP551 E01 4 6 3 107/C2 01055 1053A1 Nghe - Nói I 3 Võ Văn Chương 6789012345
SP551 E01 7 4 2 102/C2
SP561 E01 SP561 E01 7 6 3 106/C2 00219 1053A1 Ngӳ pháp I 2 Quách Duy Bình 6789012345
TC002 01 TC002 01 5 8 3 BONDA3 01186 TC002021 40 ĐiӅn kinh 2 (*) 1 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC003 01 TC003 01 6 8 3 TD1/TT 01310 TC003011 60 Taekwondo 1 (*) 1 NguyӉn Hoàng Khoa 123456789012345
TC003 02 TC003 02 7 8 3 TD1/TT 01310 TC003021 60 Taekwondo 1 (*) 1 NguyӉn Hoàng Khoa 123456789012345
TC003 03 TC003 03 2 8 3 TD1/TT 01310 TC003041 60 Taekwondo 1 (*) 1 NguyӉn Hoàng Khoa 123456789012345
TC003 04 TC003 04 3 8 3 TD1/TT 01310 TC003081 60 Taekwondo 1 (*) 1 NguyӉn Hoàng Khoa 123456789012345
TC003 05 TC003 05 4 8 3 TD1/TT 01310 TC003091 60 Taekwondo 1 (*) 1 NguyӉn Hoàng Khoa 123456789012345
TC003 06 TC003 06 5 8 3 TD1/TT 01310 TC003101 60 Taekwondo 1 (*) 1 NguyӉn Hoàng Khoa 123456789012345
TC003 07 TC003 07 5 1 3 TD2/TT 01620 TC003111 60 Taekwondo 1 (*) 1 Tӕng Lê Minh 123456789012345
TC003 08 TC003 08 6 1 3 TD2/TT 01620 TC003121 60 Taekwondo 1 (*) 1 Tӕng Lê Minh 123456789012345
TC003 09 TC003 09 5 8 3 NTD1TT 01620 TC003161 60 Taekwondo 1 (*) 1 Tӕng Lê Minh 123456789012345
TC003 10 TC003 10 4 8 3 NTD1TT 01620 TC003171 60 Taekwondo 1 (*) 1 Tӕng Lê Minh 123456789012345
TC003 11 TC003 11 3 1 3 TD2/TT 01620 TC003181 60 Taekwondo 1 (*) 1 Tӕng Lê Minh 123456789012345
TC004 01 TC004 01 3 8 3 TD2/TT 01011 TC004011 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 02 TC004 02 4 8 3 TD2/TT 01011 TC004021 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 03 TC004 03 5 8 3 TD2/TT 01011 TC004041 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 04 TC004 04 6 8 3 TD2/TT 01011 TC004081 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 05 TC004 05 7 1 3 NTD1TT 01011 TC004091 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 06 TC004 06 2 8 3 TD2/TT 01011 TC004101 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 07 TC004 07 7 8 3 NTD1TT 01011 TC004111 60 Taekwondo 2 (*) 1 Đào Xên 123456789012345
TC004 08 TC004 08 3 1 3 TD3/TT 00730 TC004121 60 Taekwondo 2 (*) 1 Trҫn Thӏ Xoan 123456789012345
TC004 09 TC004 09 4 1 3 TD3/TT 00730 TC004161 60 Taekwondo 2 (*) 1 Trҫn Thӏ Xoan 123456789012345
TC004 10 TC004 10 5 1 3 TD3/TT 00730 TC004171 60 Taekwondo 2 (*) 1 Trҫn Thӏ Xoan 123456789012345
TC004 11 TC004 11 6 1 3 TD3/TT 01159 TC004181 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 12 TC004 12 7 1 3 TD3/TT 01159 TC004191 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 13 TC004 13 2 8 3 TD3/TT 01159 TC004201 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 14 TC004 14 3 8 3 TD3/TT 01159 TC004211 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 15 TC004 15 4 8 3 TD3/TT 01159 TC004221 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 16 TC004 16 5 8 3 TD3/TT 01159 TC004231 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 17 TC004 17 6 8 3 TD3/TT 01159 TC004241 60 Taekwondo 2 (*) 1 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC004 18 TC004 18 7 1 3 TD1/TT 01249 TC004251 60 Taekwondo 2 (*) 1 NguyӉn Văn Hòa 123456789012345
TC004 19 TC004 19 2 8 3 NTD1TT 01249 TC004271 60 Taekwondo 2 (*) 1 NguyӉn Văn Hòa 123456789012345
TC005 07 TC005 07 7 1 3 BONGCH 02340 TC005121 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đào Vũ Nguyên 123456789012345
TC005 08 TC005 08 4 8 3 BC 02340 TC005161 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đào Vũ Nguyên 123456789012345
TC005 09 TC005 09 3 1 3 BONGCH 02340 TC005171 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đào Vũ Nguyên 123456789012345
TC005 10 TC005 10 4 1 3 BONGCH 02340 TC005181 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đào Vũ Nguyên 123456789012345
TC005 11 TC005 11 5 1 3 BCHUYE 01883 TC005191 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đoàn Thu ánh ĐiӇm 123456789012345
TC005 12 TC005 12 6 1 3 BONGCH 01883 TC005201 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đoàn Thu ánh ĐiӇm 123456789012345
TC005 13 TC005 13 6 8 3 BONGCH 01883 TC005211 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đoàn Thu ánh ĐiӇm 123456789012345
TC005 14 TC005 14 3 1 3 BC 01883 TC005221 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đoàn Thu ánh ĐiӇm 123456789012345
TC005 15 TC005 15 2 8 3 BONGCH 01883 TC005231 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 Đoàn Thu ánh ĐiӇm 123456789012345
TC005 16 TC005 16 2 8 3 BCHUY1 02136 TC005241 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC005 17 TC005 17 3 8 3 BONGCH 02136 TC005251 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC005 18 TC005 18 4 8 3 BONGCH 02136 TC005271 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC005 19 TC005 19 5 8 3 BONGCH 02136 TC005331 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC005 20 TC005 20 6 8 3 BCHUY1 02136 TC005341 60 Bóng chuyӅn 1 (*) 1 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC006 01 TC006 01 7 8 3 BCHUY1 00728 TC006011 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 02 TC006 02 2 8 3 BCHUY2 00728 TC006021 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 03 TC006 03 3 8 3 BCHUY1 00728 TC006041 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 04 TC006 04 4 8 3 BCHUY1 00728 TC006081 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 05 TC006 05 5 8 3 BCHUY1 00728 TC006091 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 06 TC006 06 6 8 3 BCHUY2 00728 TC006101 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 07 TC006 07 6 1 3 BCHUYE 00728 TC006111 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 08 TC006 08 7 1 3 BCHUYE 00728 TC006121 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 09 TC006 09 5 1 3 BC 00728 TC006161 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 10 TC006 10 3 1 3 BCHUYE 00728 TC006171 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Quang Anh 123456789012345
TC006 11 TC006 11 4 1 3 BCHUY2 01380 TC006181 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC006 12 TC006 12 5 1 3 BCHUY2 01380 TC006191 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC006 13 TC006 13 5 8 3 BCHUY2 01380 TC006201 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC006 14 TC006 14 7 8 3 BCHUY2 01380 TC006211 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC006 15 TC006 15 3 8 3 BCHUY2 01380 TC006221 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC006 16 TC006 16 4 8 3 BCHUY2 01380 TC006231 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC006 17 TC006 17 2 1 3 BCHUY1 02028 TC006241 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 18 TC006 18 3 1 3 BCHUY1 02028 TC006251 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 19 TC006 19 4 1 3 BCHUYE 02028 TC006271 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 20 TC006 20 5 1 3 BONGCH 02028 TC006331 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 21 TC006 21 6 1 3 BCHUY1 02028 TC006341 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 22 TC006 22 6 8 3 BCHUY3 02028 TC006361 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 23 TC006 23 2 8 3 BCHUY3 02028 TC006381 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 24 TC006 24 3 8 3 BCHUY3 02028 TC006411 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 25 TC006 25 4 8 3 BCHUY3 02028 TC006441 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 26 TC006 26 5 8 3 BCHUY3 02028 TC006451 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC006 27 TC006 27 5 1 3 BCHUY1 01621 TC006461 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Châu Đӭc Thành 123456789012345
TC006 28 TC006 28 6 1 3 BCHUY2 01621 TC006491 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 Châu Đӭc Thành 123456789012345
TC006 29 TC006 29 2 8 3 BCHUYE 02249 TC005021 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 NguyӉn Hӳu Tri 123456789012345
TC006 30 TC006 30 3 8 3 BCHUYE 02249 TC005041 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 NguyӉn Hӳu Tri 123456789012345
TC006 31 TC006 31 4 8 3 BCHUYE 02249 TC005081 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 NguyӉn Hӳu Tri 123456789012345
TC006 32 TC006 32 5 8 3 BCHUYE 02249 TC005091 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 NguyӉn Hӳu Tri 123456789012345
TC006 33 TC006 33 6 8 3 BCHUYE 02249 TC005101 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 NguyӉn Hӳu Tri 123456789012345
TC006 34 TC006 34 7 8 3 BCHUYE 02249 TC005111 60 Bóng chuyӅn 2 (*) 1 NguyӉn Hӳu Tri 123456789012345
TC008 01 TC008 01 2 1 3 BONDA3 01186 TC008081 40 Bóng đá 2 (*) 1 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC008 02 TC008 02 2 8 3 BONDA3 01186 TC008091 40 Bóng đá 2 (*) 1 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC008 03 TC008 03 3 8 3 BONDA3 01186 TC008101 40 Bóng đá 2 (*) 1 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC008 04 TC008 04 4 8 3 BONDA3 01186 TC008111 40 Bóng đá 2 (*) 1 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC008 05 TC008 05 6 8 3 BONDA3 01186 TC008121 40 Bóng đá 2 (*) 1 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC011 01 TC011 01 5 8 3 CLONG1 01748 TC011011 40 Cҫu lông 1 (*) 1 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC011 02 TC011 02 6 8 3 CLONG1 01748 TC011021 40 Cҫu lông 1 (*) 1 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC011 03 TC011 03 7 8 3 CLONG1 01748 TC011041 40 Cҫu lông 1 (*) 1 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC011 04 TC011 04 2 8 3 CLONG1 01748 TC011081 40 Cҫu lông 1 (*) 1 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC012 01 TC012 01 4 8 3 CLONG2 00727 TC012011 40 Cҫu lông 2 (*) 1 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC012 02 TC012 02 5 8 3 CLONG2 00727 TC012021 40 Cҫu lông 2 (*) 1 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC012 03 TC012 03 6 8 3 CLONG2 00727 TC012911 40 Cҫu lông 2 (*) 1 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC012 04 TC012 04 5 1 3 CLONG1 00727 TC012921 40 Cҫu lông 2 (*) 1 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC012 05 TC012 05 2 8 3 CLONG2 00727 TC012931 40 Cҫu lông 2 (*) 1 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC012 06 TC012 06 3 8 3 CLONG2 00727 TC012941 40 Cҫu lông 2 (*) 1 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC012 07 TC012 07 3 8 3 CLONG1 01748 TC011091 40 Cҫu lông 2 (*) 1 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC012 08 TC012 08 4 8 3 CLONG1 01748 TC011101 40 Cҫu lông 2 (*) 1 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC013 01 TC013 01 3 8 3 HO BOI 01883 TC013781 40 Bơi lӝi (*) 1 Đoàn Thu ánh ĐiӇm 123456789012345
TC103 01 TC103 01 4 1 3 203/B1 00727 TC103371 60 Sinh lý hӑc TDTT 6 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC103 01 6 1 3 203/B1
TC104 01 TC104 01 5 6 3 203/B1 01610 TC104371 60 Sinh hóa - TDTT 3 Thái Thӏ TuyӃt Nhung 123456789012345
TC105 01 TC105 01 7 6 3 203/B1 01159 TC105371 60 Y hӑc TDTT 3 Phan ViӋt Thái 123456789012345
TC106 01 TC106 01 3 4 2 112/B1 00730 TC106371 70 Lý luұn&P.Pháp dҥy hӑc TDTT 4 Trҫn Thӏ Xoan 123456789012345
TC106 01 5 4 2 112/B1
TC108 01 TC108 01 7 1 3 112/B1 01748 TC108371 60 Sinh cơ hӑc TDTT 3 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC109 01 TC109 01 2 6 2 114/B1 00727 TC109371 60 Lý luұn&P.Pháp TDTT trưӡng PT2 NguyӉn Văn Thái 123456789012345
TC110 01 TC110 01 6 4 2 112/B1 01380 TC110371 90 Toán thӕng kê - TDTT 2 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC112 E01 TC112 E01 3 4 2 115/B1 01159 1037A1 ... 10 Lӏch sӱ thӇ dөc thӇ thao 1 Phan ViӋt Thái 6789012345
TC113 01 TC113 01 4 6 2 203/B1 00728 TC113371 60 Phương pháp nghiên cӭu KH-TDT 2 Lê Quang Anh 123456789012345
TC116 E01 TC116 E01 3 6 3 115/B1 00730 1037A1 ... 10 VӋ sinh hӑc đưӡng 2 Trҫn Thӏ Xoan 6789012345
TC302 01 TC302 01 2 6 2 203/B1 00728 TC302371 40 ThӇ thao chuyên sâu & PPGD 2 2 Lê Quang Anh 123456789012345
TC302 01 6 6 2 114/B1
TC302 02 TC302 02 5 6 2 114/B1 02028 TC302381 40 ThӇ thao chuyên sâu & PPGD 2 2 Lê Phương Hùng 123456789012345
TC302 02 6 4 2 203/B1
TC304 01 TC304 01 3 4 2 203/B1 01620 TC304371 40 ThӇ thao chuyên sâu & PPGD 4 2 Tӕng Lê Minh 123456789012345
TC304 01 5 4 2 203/B1
TC304 02 TC304 02 4 4 2 203/B1 02136 TC304381 40 ThӇ thao chuyên sâu & PPGD 4 2 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC304 02 6 6 2 203/B1
TC306 01 TC306 01 3 1 2 114/B1 01621 TC306371 40 ThӇ thao chuyên sâu & PPGD 6 3 Châu Đӭc Thành 123456789012345
TC306 01 5 4 2 114/B1
TC306 02 TC306 02 3 4 2 114/B1 01380 TC306381 40 ThӇ thao chuyên sâu & PPGD 6 3 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TC306 02 7 6 2 114/B1
TC308 E01 TC308 E01 4 1 3 207/KH 01249 1037A1 5 Phә tu thӇ dөc 3 NguyӉn Văn Hòa 6789012345
TC308 E01 6 1 2 207/KH
TC308 E02 TC308 E02 4 4 2 207/KH 01249 1037A2 5 Phә tu thӇ dөc 3 NguyӉn Văn Hòa 6789012345
TC308 E02 6 3 3 207/KH
TC310 01 TC310 01 5 1 3 114/B1 01748 TC310371 50 Phә tu cҫu lông 3 Châu Hoàng Cҫu 123456789012345
TC311 01 TC311 01 7 1 3 203/B1 01186 TC311371 50 Phә tu bóng đá 3 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC311 02 TC311 02 6 1 3 112/B1 01186 TC311381 50 Phә tu bóng đá 3 Đào Mҥnh Tuҩn 123456789012345
TC311 03 TC311 03 3 6 3 112/B1 01621 TC311391 50 Phә tu bóng đá 3 Châu Đӭc Thành 123456789012345
TC312 01 TC312 01 2 6 3 112/B1 00730 TC312371 50 Phә tu bóng bàn 3 Trҫn Thӏ Xoan 123456789012345
TC313 01 TC313 01 4 6 3 112/B1 01621 TC313371 50 Phә tu đá cҫu 3 Châu Đӭc Thành 123456789012345
TC314 E01 TC314 E01 5 1 3 207/KH 01159 1037A1 5 Trò chơi vұn đӝng 2 Phan ViӋt Thái 6789012345
TC314 E02 TC314 E02 3 1 3 207/KH 01159 1037A2 5 Trò chơi vұn đӝng 2 Phan ViӋt Thái 6789012345
TC315 01 TC315 01 3 1 3 203/B1 01249 TC315371 50 Taekwondo 3 NguyӉn Văn Hòa 123456789012345
TC316 01 TC316 01 4 1 3 112/B1 02136 TC316371 50 Bóng rә 3 NguyӉn Thanh Liêm 123456789012345
TC320 01 TC320 01 6 6 3 112/B1 01380 TC320371 50 Bóng ném 3 Đһng Thӏ Kim Quyên 123456789012345
TN001 01 TN001 01 2 1 3 303/MT 02171 TN001021 90 Vi - Tích phân A1 3 Lê Hoài Nhân 123456789012345
TN001 B01 TN001 B01 3 1 3 108/B1 02171 1004A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Lê Hoài Nhân 678 2345
TN001 B01 4 1 2 108/B1
TN001 B01 5 4 2 108/B1
TN001 B02 TN001 B02 3 4 2 108/B1 02171 1059A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Lê Hoài Nhân 678 2345
TN001 B02 5 1 3 108/B1
TN001 B02 6 4 2 108/B1
TN001 B03 TN001 B03 2 4 2 108/B1 02171 1084A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Lê Hoài Nhân 678 2345
TN001 B03 4 3 3 108/B1
TN001 B03 6 1 2 303/MT
TN001 B04 TN001 B04 5 3 3 110/B1 00004 1085A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Trҫn Ngӑc Liên 678 2345
TN001 B04 6 8 2 202/KH
TN001 B04 7 1 2 110/B1
TN001 B05 TN001 B05 5 6 3 202/KH 00004 1093A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Trҫn Ngӑc Liên 678 2345
TN001 B05 6 6 2 110/B1
TN001 B05 7 8 2 202/KH
TN001 D01 TN001 D01 5 1 2 202/KH 00004 1008A1 ... 5 Vi - Tích phân A1 3 Trҫn Ngӑc Liên 6789012
TN001 D01 6 1 3 110/B1
TN001 D01 7 6 2 202/KH
TN001 E01 TN001 E01 3 1 3 202/KH 00009 1056A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Lê Thӏ KiӅu Oanh 6789012345
TN001 E01 4 4 2 109/B1
TN001 E02 TN001 E02 2 4 2 109/B1 00009 1056A2 5 Vi - Tích phân A1 3 Lê Thӏ KiӅu Oanh 6789012345
TN001 E02 5 1 3 109/B1
TN001 E03 TN001 E03 4 1 2 109/B1 00009 1056A3 5 Vi - Tích phân A1 3 Lê Thӏ KiӅu Oanh 6789012345
TN001 E03 6 1 3 108/B1
TN001 E04 TN001 E04 3 1 3 212/B1 01110 1056A4 5 Vi - Tích phân A1 3 Đһng Hoàng Tâm 6789012345
TN001 E04 7 4 2 108/B1
TN001 E05 TN001 E05 2 1 3 108/B1 01110 1058A1 5 Vi - Tích phân A1 3 Đһng Hoàng Tâm 6789012345
TN001 E05 5 4 2 111/B1
TN001 E06 TN001 E06 4 4 2 111/B1 01110 1058A2 5 Vi - Tích phân A1 3 Đһng Hoàng Tâm 6789012345
TN001 E06 7 1 3 108/B1
TN001 E07 TN001 E07 2 1 3 109/B1 01255 1060A1 5 Vi - Tích phân A1 3 NguyӉn Hoàng Long 6789012345
TN001 E07 3 4 2 109/B1
TN001 E08 TN001 E08 3 1 3 107/B1 02303 1061A1 ... 5 Vi - Tích phân A1 3 NguyӉn Tӱ Thӏnh 6789012345
TN001 E08 5 1 2 107/B1
TN001 E09 TN001 E09 4 6 3 102/MT 02303 1062A1 ... 5 Vi - Tích phân A1 3 NguyӉn Tӱ Thӏnh 6789012345
TN001 E09 7 1 2 107/B1
TN001 E10 TN001 E10 4 1 2 111/B1 02303 1086A1 5 Vi - Tích phân A1 3 NguyӉn Tӱ Thӏnh 6789012345
TN001 E10 6 1 3 111/B1
TN002 01 TN002 01 3 4 2 103/C1 01110 TN002021 100 Vi - Tích phân A2 4 Đһng Hoàng Tâm 123456789012345
TN002 01 5 1 2 205/B1
TN004 E01 TN004 E01 3 4 2 111/B1 01518 1069A1 5 Vi - Tích phân C 3 Lê Thanh Tùng 6789012345
TN004 E01 7 1 3 111/B1
TN004 E02 TN004 E02 2 4 2 111/B1 01518 10Y2A1 5 Vi - Tích phân C 3 Lê Thanh Tùng 6789012345
TN004 E02 6 6 3 111/B1
TN006 01 TN006 01 5 1 2 501/TS 00003 TN006781 80 Toán cao cҩp A 4 Hӗ Hӳu Lӝc 123456789012345
TN006 01 6 4 2 501/TS
TN006 B01 TN006 B01 2 1 3 110/B1 00003 1057A1 5 Toán cao cҩp A 4 Hӗ Hӳu Lӝc 678 2345
TN006 B01 3 1 3 110/B1
TN006 B01 4 1 2 110/B1
TN006 B01 7 4 2 109/B1
TN007 01 TN007 01 2 1 3 203/KH 00005 TN007111 80 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Phương Quân 123456789012345
TN007 C01 TN007 C01 4 1 3 107/B1 00005 1012A1 ... 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Phương Quân 678901 5
TN007 C01 5 6 2 201/KH
TN007 C01 6 8 2 107/B1
TN007 C02 TN007 C02 3 1 3 111/B1 00005 1019A1 ... 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Phương Quân 678901 5
TN007 C02 5 8 2 109/B1
TN007 C02 6 6 2 212/B1
TN007 C03 TN007 C03 2 4 2 107/B1 00005 1067A1 ... 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Phương Quân 678901 5
TN007 C03 3 4 2 107/B1
TN007 C03 6 1 3 107/B1
TN007 C04 TN007 C04 2 6 2 202/KH 01518 1072A1 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Thanh Tùng 678901 5
TN007 C04 3 1 3 109/B1
TN007 C04 7 4 2 110/B1
TN007 C05 TN007 C05 2 8 2 202/KH 01518 1073A1 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Thanh Tùng 678901 5
TN007 C05 3 8 2 110/B1
TN007 C05 7 6 3 108/B1
TN007 C06 TN007 C06 2 1 3 107/B1 01518 1079A1 ... 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Lê Thanh Tùng 678901 5
TN007 C06 3 6 2 202/KH
TN007 C06 4 4 2 107/B1
TN007 E01 TN007 E01 2 6 3 109/B1 01206 1078A1 5 Toán cao cҩp - Nông nghiӋp 3 Trҫn ThiӋn Bình 6789012345
TN007 E01 3 4 2 102/KH
TN009 E01 TN009 E01 7 6 3 212/B1 01206 1016A1 5 Toán cao cҩp C 2 Trҫn ThiӋn Bình 6789012345
TN010 01 TN010 01 6 6 3 203/KH 00008 TN010021 100 Xác suҩt thӕng kê 3 Dương Thӏ TuyӅn 123456789012345
TN010 02 TN010 02 7 1 3 203/KH 00008 TN010041 100 Xác suҩt thӕng kê 3 Dương Thӏ TuyӅn 123456789012345
TN010 03 TN010 03 2 6 3 304/C1 01846 TN010081 100 Xác suҩt thӕng kê 3 Lê Thӏ Mӻ Xuân 123456789012345
TN010 04 TN010 04 6 6 3 105/B1 02172 TN010091 100 Xác suҩt thӕng kê 3 Trҫn Phưӟc Lӝc 123456789012345
TN010 05 TN010 05 6 1 3 105/B1 02225 TN010101 100 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 123456789012345
TN010 06 TN010 06 5 1 3 105/B1 02225 TN010111 100 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 123456789012345
TN010 07 TN010 07 3 3 3 205/B1 02084 TN010121 100 Xác suҩt thӕng kê 3 Lâm Hoàng Chương 123456789012345
TN010 08 TN010 08 4 1 3 504/TS 02084 TN010131 80 Xác suҩt thӕng kê 3 Lâm Hoàng Chương 123456789012345
TN010 D01 TN010 D01 4 1 2 202/KH 01846 1087A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lê Thӏ Mӻ Xuân 6789012
TN010 D01 5 1 3 111/B1
TN010 D01 6 6 2 108/B1
TN010 E01 TN010 E01 2 4 2 201/KH 01846 1020A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lê Thӏ Mӻ Xuân 6789012345
TN010 E01 4 8 2 202/KH
TN010 E01 6 4 2 202/KH
TN010 E02 TN010 E02 3 8 2 202/KH 01846 1020A3 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lê Thӏ Mӻ Xuân 6789012345
TN010 E02 4 6 2 107/B1
TN010 E02 5 6 2 107/B1
TN010 E03 TN010 E03 3 6 3 107/B1 02084 1021A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lâm Hoàng Chương 6789012345
TN010 E03 6 6 2 107/B1
TN010 E04 TN010 E04 2 1 3 106/B1 02084 1021A3 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lâm Hoàng Chương 6789012345
TN010 E04 4 8 2 107/B1
TN010 E05 TN010 E05 4 6 2 202/KH 02084 1022A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lâm Hoàng Chương 6789012345
TN010 E05 5 8 2 107/B1
TN010 E05 6 4 2 107/B1
TN010 E06 TN010 E06 2 4 2 106/B1 02084 1022A3 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Lâm Hoàng Chương 6789012345
TN010 E06 6 1 3 106/B1
TN010 E07 TN010 E07 4 4 2 110/B1 02172 1023A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Trҫn Phưӟc Lӝc 6789012345
TN010 E07 5 6 3 110/B1
TN010 E08 TN010 E08 4 6 3 108/B1 02172 1023A2 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Trҫn Phưӟc Lӝc 6789012345
TN010 E08 5 1 2 110/B1
TN010 E09 TN010 E09 4 3 3 212/B1 00008 1024A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Dương Thӏ TuyӅn 6789012345
TN010 E09 6 4 2 111/B1
TN010 E10 TN010 E10 3 6 3 108/B1 00008 1024A2 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Dương Thӏ TuyӅn 6789012345
TN010 E10 5 6 2 109/B1
TN010 E11 TN010 E11 3 8 2 109/B1 02225 1056A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 6789012345
TN010 E11 5 6 3 111/B1
TN010 E12 TN010 E12 4 6 3 106/B1 02225 1056A2 5 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 6789012345
TN010 E12 6 4 2 110/B1
TN010 E13 TN010 E13 3 6 2 109/B1 02225 1056A3 5 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 6789012345
TN010 E13 6 8 2 110/B1
TN010 E13 7 1 2 209/B1
TN010 E14 TN010 E14 4 1 3 113/B1 02225 1056A4 5 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 6789012345
TN010 E14 6 6 2 109/B1
TN010 E15 TN010 E15 4 6 3 111/B1 00039 1060A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Hӗ Hӳu Hòa 6789012345
TN010 E15 5 1 2 201/KH
TN010 E16 TN010 E16 3 4 2 106/B1 00039 1061A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Hӗ Hӳu Hòa 6789012345
TN010 E16 5 3 3 106/B1
TN010 E17 TN010 E17 6 3 3 202/MT 00036 1062A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thanh Bình 6789012345
TN010 E17 7 4 2 106/B1
TN010 E18 TN010 E18 5 8 2 105/A4 00036 1081A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 NguyӉn Thanh Bình 6789012345
TN010 E18 7 1 3 202/KH
TN010 E19 TN010 E19 4 6 3 110/B1 00040 1086A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Bùi Anh KiӋt 6789012345
TN010 E19 5 1 2 112/B1
TN010 E20 TN010 E20 2 6 3 212/B1 00040 1088A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Bùi Anh KiӋt 6789012345
TN010 E20 6 4 2 405/TS
TN010 E21 TN010 E21 2 1 2 212/B1 00039 1090A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Hӗ Hӳu Hòa 6789012345
TN010 E21 6 1 3 212/B1
TN010 E22 TN010 E22 2 3 3 212/B1 00040 1094A1 5 Xác suҩt thӕng kê 3 Bùi Anh KiӋt 6789012345
TN010 E22 3 1 2 301/MT
TN011 01 TN011 01 6 6 2 202/KH 00007 TN011161 80 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 123456789012345
TN011 E01 TN011 E01 7 1 3 212/B1 00007 1016A1 5 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 6789012345
TN011 E02 TN011 E02 5 1 2 212/B1 00007 1032A1 5 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 6789012345
TN011 E02 6 4 2 109/B1
TN011 E03 TN011 E03 5 6 3 212/B1 00007 1032A2 5 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 6789012345
TN011 E04 TN011 E04 7 6 3 110/B1 00007 1032A3 5 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 6789012345
TN011 E05 TN011 E05 6 1 2 109/B1 00007 1032A4 5 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 6789012345
TN011 E05 7 4 2 101/KH
TN011 E06 TN011 E06 5 3 3 212/B1 00007 1080A1 5 Thӕng kê xã hӝi hӑc 2 Võ Văn Tài 6789012345
TN012 01 TN012 01 4 1 2 203/KH 00001 TN012021 100 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 NguyӉn Xuân Tranh 123456789012345
TN012 01 6 1 2 203/KH
TN012 02 TN012 02 4 4 2 203/KH 00001 TN012041 100 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 NguyӉn Xuân Tranh 123456789012345
TN012 02 6 4 2 203/KH
TN012 03 TN012 03 5 4 2 104/C1 02085 TN012081 100 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 Phҥm Bích Như 123456789012345
TN012 03 6 1 2 207/C2
TN012 04 TN012 04 6 1 2 301/MT 00003 TN012341 100 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 Hӗ Hӳu Lӝc 123456789012345
TN012 04 7 1 2 103/C1
TN012 05 TN012 05 3 1 2 203/KH 00002 TN012571 100 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 NguyӉn Quang Hòa 123456789012345
TN012 05 4 1 2 103/C1
TN012 C01 TN012 C01 2 4 2 202/KH 00001 1025A1 ... 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 NguyӉn Xuân Tranh 678901 5
TN012 C01 3 8 2 212/B1
TN012 C01 4 6 3 212/B1
TN012 C01 5 6 3 106/B1
TN012 E01 TN012 E01 2 4 2 110/B1 00003 1058A1 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 Hӗ Hӳu Lӝc 6789012345
TN012 E01 3 4 2 110/B1
TN012 E01 4 3 3 202/KH
TN012 E02 TN012 E02 3 6 3 106/B1 02085 1058A2 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 Phҥm Bích Như 6789012345
TN012 E02 5 1 3 102/KH
TN012 E03 TN012 E03 3 1 3 106/B1 02085 1062A1 ... 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 Phҥm Bích Như 6789012345
TN012 E03 6 6 3 106/B1
TN012 E04 TN012 E04 2 1 3 102/KH 00002 1086A1 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính & Hình hӑc 4 NguyӉn Quang Hòa 6789012345
TN012 E04 4 3 3 102/KH
TN013 E01 TN013 E01 3 6 3 102/A4 00002 1069A1 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính 2 NguyӉn Quang Hòa 6789012345
TN013 E02 TN013 E02 2 6 3 115/A1 00002 10Y2A1 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính 2 NguyӉn Quang Hòa 6789012345
TN013 E03 TN013 E03 5 6 3 108/B1 02085 10Y1A1 5 Đҥi sӕ tuyӃn tính 2 Phҥm Bích Như 6789012345
TN014 01 TN014 01 5 6 2 302/KH 01075 TN014041 60 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thanh Phong 123456789012345
TN014 02 TN014 02 5 8 2 302/KH 01847 TN014081 60 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Ngân 123456789012345
TN014 03 TN014 03 6 3 2 302/KH 01740 TN014101 60 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 Trҫn Thӏ Ngӑc Thҧo 123456789012345
TN014 B01 TN014 B01 4 8 2 109/B1 01847 1004A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Ngân 678 2345
TN014 B01 7 6 3 109/B1
TN014 B02 TN014 B02 3 1 3 102/KH 00010 1084A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 Dương HiӃu Đҭu 678 2345
TN014 B02 7 4 2 212/B1
TN014 B03 TN014 B03 3 1 3 103/KH 01075 1085A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thanh Phong 678 2345
TN014 B03 4 4 2 201/KH
TN014 B04 TN014 B04 2 1 3 101/KH 01075 1093A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thanh Phong 678 2345
TN014 B04 4 1 2 212/B1
TN014 D01 TN014 D01 6 1 3 101/KH 01250 1082A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Chi 6789012
TN014 D01 7 4 2 201/KH
TN014 E01 TN014 E01 5 3 3 101/KH 01250 1060A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Chi 6789012345
TN014 E02 TN014 E02 7 6 3 106/B1 01600 1061A1 ... 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 Trҫn YӃn Mi 6789012345
TN014 E03 TN014 E03 5 3 3 107/B1 01600 1062A1 ... 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 Trҫn YӃn Mi 6789012345
TN014 E04 TN014 E04 2 1 3 103/KH 01740 1069A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 Trҫn Thӏ Ngӑc Thҧo 6789012345
TN014 E05 TN014 E05 3 1 3 101/KH 01847 1086A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Ngân 6789012345
TN014 E06 TN014 E06 2 6 3 110/B1 01847 1089A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Ngân 6789012345
TN014 E07 TN014 E07 5 6 3 102/KH 01600 10Y2A1 5 Cơ & nhiӋt đҥi cương 2 Trҫn YӃn Mi 6789012345
TN015 01 TN015 01 5 1 4 L1-KH1 TN015041 96 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 123456789012345
TN015 02 TN015 02 3 1 4 L1-KH1 TN015101 96 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 123456789012345
TN015 E01 TN015 E01 7 6 4 TNCONH 1060A1 5 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 6789012345
TN015 E02 TN015 E02 5 6 4 TNCONH 1062A1 5 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 6789012345
TN015 E03 TN015 E03 4 6 4 TNCONH 1069A1 5 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 6789012345
TN015 E04 TN015 E04 6 6 4 TNCONH 1086A1 5 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 6789012345
TN015 E05 TN015 E05 3 6 4 TNCONH 10Y2A1 5 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 6789012345
TN015 E06 TN015 E06 2 1 4 TNCONH 1062A2 5 TT.Cơ & nhiӋt đҥi cương 1 6789012345
TN016 01 TN016 01 4 6 2 302/KH 00013 TN016091 60 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 HuǤnh Thanh Tuҩn 123456789012345
TN016 02 TN016 02 6 8 2 305/C1 01848 TN016101 60 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 Phҥm Thӏ Bích Thҧo 123456789012345
TN016 03 TN016 03 6 8 2 301/KH 02243 TN016591 60 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Hӗng 123456789012345
TN016 04 TN016 04 4 8 2 302/KH 02243 TN016601 60 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Hӗng 123456789012345
TN016 05 TN016 05 6 1 2 302/KH 00013 TN016691 60 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 HuǤnh Thanh Tuҩn 123456789012345
TN016 B01 TN016 B01 4 4 2 106/B1 00013 1059A1 5 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 HuǤnh Thanh Tuҩn 678 2345
TN016 B01 6 6 3 207/C2
TN016 E01 TN016 E01 5 6 3 207/C2 00013 1058A1 5 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 HuǤnh Thanh Tuҩn 6789012345
TN016 E02 TN016 E02 2 6 3 102/KH 01848 1058A2 5 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 Phҥm Thӏ Bích Thҧo 6789012345
TN016 E03 TN016 E03 4 1 3 101/KH 01848 1061A1 ... 5 ĐiӋn & quang đҥi cương 2 Phҥm Thӏ Bích Thҧo 6789012345
TN017 01 TN017 01 4 6 4 L2-KH1 TN017091 96 TT.ĐiӋn & quang đҥi cương 1 123456789012345
TN017 02 TN017 02 5 6 4 L2-KH1 TN017591 96 TT.ĐiӋn & quang đҥi cương 1 123456789012345
TN019 01 TN019 01 5 3 3 501/TS 01135 TN019081 80 Hóa hӑc đҥi cương 3 Lê Thӏ Bҥch 123456789012345
TN019 B01 TN019 B01 2 4 2 102/KH 00018 1057A1 5 Hóa hӑc đҥi cương 3 Võ Hӗng Thái 678 2345
TN019 B01 4 8 2 114/B1
TN019 B01 6 1 3 102/KH
TN019 D01 TN019 D01 4 6 3 102/KH 00019 1066A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương 3 Bùi Thӏ Bӱu Huê 6789012
TN019 D01 5 1 2 101/KH
TN019 D01 6 4 2 106/B1
TN019 D02 TN019 D02 5 4 2 103/KH 02086 10Y3A1 5 Hóa hӑc đҥi cương 3 Phҥm Quӕc Nhiên 6789012
TN019 D02 6 6 2 405/TS
TN019 D02 7 1 3 105/A4
TN019 E01 TN019 E01 2 4 2 103/KH 01135 1060A1 5 Hóa hӑc đҥi cương 3 Lê Thӏ Bҥch 6789012345
TN019 E01 6 1 3 103/KH
TN020 01 TN020 01 6 6 4 HDCVC1 TN020081 96 TT.Hóa hӑc đҥi cương 1 123456789012345
TN020 D01 TN020 D01 2 1 4 H2-KH1 1066A1 ... 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương 1 6789012
TN020 D02 TN020 D02 2 6 4 H2-KH1 10Y3A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương 1 6789012
TN020 E01 TN020 E01 7 1 4 H2-KH1 1060A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương 1 6789012345
TN021 01 TN021 01 3 8 2 206/C1 01104 TN021081 120 Hóa vô cơ&hӳu cơ đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ DiӋp Chi 123456789012345
TN021 E01 TN021 E01 4 1 3 206/KH 01104 1094A1 5 Hóa vô cơ&hӳu cơ đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ DiӋp Chi 6789012345
TN022 01 TN022 01 3 1 4 HHUUCO TN022081 96 TT.Hóa vô cơ&hӳu cơ ĐC 1 123456789012345
TN022 02 TN022 02 3 6 4 HHUUCO TN022101 96 TT.Hóa vô cơ&hӳu cơ ĐC 1 123456789012345
TN022 E01 TN022 E01 4 6 4 H2-KH1 1094A1 5 TT.Hóa vô cơ&hӳu cơ ĐC 1 6789012345
TN023 01 TN023 01 7 6 2 204/C1 00015 TN023111 100 Hóa phân tích đҥi cương 2 Lâm Phưӟc ĐiӅn 123456789012345
TN023 02 TN023 02 6 8 2 108/B1 00015 TN023131 100 Hóa phân tích đҥi cương 2 Lâm Phưӟc ĐiӅn 123456789012345
TN023 03 TN023 03 4 1 2 303/C1 00078 TN023191 100 Hóa phân tích đҥi cương 2 Phan Thành Chung 123456789012345
TN023 B01 TN023 B01 2 6 2 103/KH 00078 1038A1 ... 5 Hóa phân tích đҥi cương 2 Phan Thành Chung 678 2345
TN023 B01 3 6 3 101/KH
TN024 01 TN024 01 4 1 4 HPTICH TN024111 96 TT.Hóa phân tích đҥi cương 1 123456789012345
TN024 02 TN024 02 3 1 4 HPTICH TN024131 96 TT.Hóa phân tích đҥi cương 1 123456789012345
TN024 03 TN024 03 3 6 4 HPTICH TN024191 96 TT.Hóa phân tích đҥi cương 1 123456789012345
TN024 B01 TN024 B01 6 6 4 H2-KH1 1038A1 5 TT.Hóa phân tích đҥi cương 1 678 2345
TN024 B02 TN024 B02 5 1 4 H2-KH1 1038A2 5 TT.Hóa phân tích đҥi cương 1 678 2345
TN025 B01 TN025 B01 4 3 3 103/KH 01972 1038A1 ... 5 Sinh hӑc đҥi cương A1 2 Phan LêCôngHuyӅn B Trân 678 2345
TN025 B01 7 1 2 103/KH
TN025 D01 TN025 D01 3 3 3 106/C1 01973 1066A1 ... 5 Sinh hӑc đҥi cương A1 2 NguyӉn Thӏ Loan Anh 6789012
TN025 D01 4 1 2 103/KH
TN025 D02 TN025 D02 2 3 2 203/B1 01040 10Y3A1 5 Sinh hӑc đҥi cương A1 2 Đái Thӏ Xuân Trang 6789012
TN025 D02 3 1 3 206/KH
TN025 E01 TN025 E01 5 1 3 206/KH 01973 1094A1 5 Sinh hӑc đҥi cương A1 2 NguyӉn Thӏ Loan Anh 6789012345
TN027 B01 TN027 B01 3 1 4 TNSINH 1038A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương A1 1 678 2345
TN027 B02 TN027 B02 7 6 4 TNSINH 1038A2 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương A1 1 678 2345
TN027 D01 TN027 D01 7 1 4 TNSINH 1066A1 ... 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương A1 1 6789012
TN027 D02 TN027 D02 4 6 4 TNSINH 10Y3A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương A1 1 6789012
TN027 E01 TN027 E01 5 6 4 TNSINH 1094A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương A1 1 6789012345
TN029 01 TN029 01 4 6 2 105/B1 00027 TN029111 100 Sinh hӑc đҥi cương A2-NN 2 Phan Kim Đӏnh 123456789012345
TN029 02 TN029 02 2 4 2 103/C1 01971 TN029121 100 Sinh hӑc đҥi cương A2-NN 2 NguyӉn Thӏ Kim Huê 123456789012345
TN029 03 TN029 03 6 4 2 304/C1 01972 TN029131 100 Sinh hӑc đҥi cương A2-NN 2 Phan LêCôngHuyӅn B Trân 123456789012345
TN029 04 TN029 04 2 1 2 112/B1 01040 TN029191 100 Sinh hӑc đҥi cương A2-NN 2 Đái Thӏ Xuân Trang 123456789012345
TN029 05 TN029 05 5 1 2 304/C1 01253 TN029381 100 Sinh hӑc đҥi cương A2-NN 2 Vũ Thӏ Nhuұn 123456789012345
TN029 06 TN029 06 3 8 2 105/B1 01100 TN029671 100 Sinh hӑc đҥi cương A2-NN 2 Ngô Thanh Phong 123456789012345
TN030 01 TN030 01 4 6 4 SH4 TN030111 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 02 TN030 02 5 6 4 SH4 TN030121 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 03 TN030 03 6 6 4 SH4 TN030131 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 04 TN030 04 6 1 4 SH4 TN030191 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 05 TN030 05 3 1 4 SH4 TN030381 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 06 TN030 06 3 6 4 SH4 TN030661 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 07 TN030 07 4 1 4 SH4 TN030671 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN030 08 TN030 08 5 1 4 SH4 TN030731 75 TT.Sinh hӑc đҥi cương A2 1 123456789012345
TN031 01 TN031 01 6 6 2 501/TS 02250 TN031721 80 Sinh hӑc đҥi cương B 2 NguyӉn Như Phương 123456789012345
TN032 01 TN032 01 3 3 2 203/KH 00023 TN032541 80 Con ngưӡi & môi trưӡng 2 HuǤnh Thu Hòa 123456789012345
TN032 E01 TN032 E01 6 1 3 206/KH 00023 1094A1 5 Con ngưӡi & môi trưӡng 2 HuǤnh Thu Hòa 6789012345
TN033 01 TN033 01 7 4 2 105/B1 03202 TN033011 130 Tin hӑc căn bҧn 1 Võ Hҧi Đăng 123456789012345
TN033 02 TN033 02 7 1 2 105/B1 03202 TN033021 130 Tin hӑc căn bҧn 1 Võ Hҧi Đăng 123456789012345
TN033 03 TN033 03 2 1 2 105/B1 03201 TN033041 130 Tin hӑc căn bҧn 1 Lê Minh Lý 123456789012345
TN033 04 TN033 04 2 4 2 105/B1 03201 TN033091 130 Tin hӑc căn bҧn 1 Lê Minh Lý 123456789012345
TN034 01 TN034 01 6 1 4 TH-KH1 TN034011 216 TT.Tin hӑc căn bҧn 2 123456789012345
TN034 02 TN034 02 5 1 4 TH-KH1 TN034021 216 TT.Tin hӑc căn bҧn 2 123456789012345
TN034 03 TN034 03 4 1 4 TH-KH1 TN034041 216 TT.Tin hӑc căn bҧn 2 123456789012345
TN035 01 TN035 01 3 3 3 105/B1 01322 TN035011 130 Lұp trình căn bҧn B 2 Lê Thӏ DiӉm 123456789012345
TN035 02 TN035 02 4 3 3 105/B1 01322 TN035021 130 Lұp trình căn bҧn B 2 Lê Thӏ DiӉm 123456789012345
TN036 01 TN036 01 3 1 4 TH-KH1 TN036011 216 TT. Lұp trình căn bҧn B 2 123456789012345
TN037 01 TN037 01 7 3 3 103/KH 01170 TN037251 100 Microsoft Access 2 NguyӉn Thӏ Thùy Linh 123456789012345
TN038 01 TN038 01 2 6 4 TH-KH2 TN038251 108 TT.Microsoft Access 2 123456789012345
TN039 C01 TN039 C01 3 6 3 103/KH 00018 1012A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Võ Hӗng Thái 678901 5
TN039 C01 4 4 2 101/KH
TN039 C02 TN039 C02 3 4 2 101/KH 00019 1019A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Bùi Thӏ Bӱu Huê 678901 5
TN039 C02 7 6 3 102/KH
TN039 C03 TN039 C03 6 4 2 103/KH 00021 1067A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 NguyӉn Văn Đҥt 678901 5
TN039 C03 7 6 3 103/KH
TN039 C04 TN039 C04 6 1 2 104/KH 00021 1072A1 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 NguyӉn Văn Đҥt 678901 5
TN039 C04 7 1 3 405/TS
TN039 C05 TN039 C05 4 6 3 101/KH 01135 1073A1 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Lê Thӏ Bҥch 678901 5
TN039 C05 6 8 2 102/KH
TN039 C06 TN039 C06 3 1 3 201/KH 01135 1079A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Lê Thӏ Bҥch 678901 5
TN039 C06 4 1 2 102/KH
TN039 D01 TN039 D01 5 6 3 103/KH 01135 1008A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Lê Thӏ Bҥch 6789012
TN039 D01 6 4 2 101/KH
TN039 D02 TN039 D02 5 4 2 102/KH 01073 1011A1 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Lương Thӏ Kim Nga 6789012
TN039 D02 6 6 3 101/KH
TN039 D03 TN039 D03 5 6 3 101/KH 01073 1011A2 5 Hóa hӑc đҥi cương - NN 2 Lương Thӏ Kim Nga 6789012
TN039 D03 6 4 2 102/KH
TN040 D01 TN040 D01 2 6 3 101/KH 00015 1013A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - TS 2 Lâm Phưӟc ĐiӅn 6789012
TN040 D01 7 8 2 101/KH
TN040 D02 TN040 D02 4 1 3 201/KH 00015 1082A1 5 Hóa hӑc đҥi cương - TS 2 Lâm Phưӟc ĐiӅn 6789012
TN040 D02 6 6 2 102/KH
TN040 D03 TN040 D03 4 6 3 103/KH 00015 1076A1 ... 5 Hóa hӑc đҥi cương - TS 2 Lâm Phưӟc ĐiӅn 6789012
TN040 D03 6 4 2 201/KH
TN040 E01 TN040 E01 6 1 3 201/KH 00015 1078A1 5 Hóa hӑc đҥi cương - TS 2 Lâm Phưӟc ĐiӅn 6789012345
TN041 D01 TN041 D01 6 1 4 H2-KH1 1013A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương - TS 1 6789012
TN041 D02 TN041 D02 3 6 4 H2-KH1 1013A2 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương - TS 1 6789012
TN041 D03 TN041 D03 3 1 4 H2-KH1 1076A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương - TS 1 6789012
TN041 D04 TN041 D04 5 6 4 H2-KH1 1082A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương - TS 1 6789012
TN041 D05 TN041 D05 4 1 4 H2-KH1 1099A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương - TS 1 6789012
TN041 E01 TN041 E01 7 6 4 H2-KH1 1078A1 5 TT.Hóa hӑc đҥi cương - TS 1 6789012345
TN042 D01 TN042 D01 6 1 3 202/KH 01972 1011A1 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 Phan LêCôngHuyӅn B Trân 6789012
TN042 D01 7 4 2 204/C1
TN042 D02 TN042 D02 4 6 3 201/KH 01253 1011A2 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 Vũ Thӏ Nhuұn 6789012
TN042 D02 6 1 2 114/B1
TN042 D03 TN042 D03 3 4 2 201/KH 01040 1013A1 ... 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 Đái Thӏ Xuân Trang 6789012
TN042 D03 5 3 3 102/MT
TN042 D04 TN042 D04 2 1 3 201/KH 01971 1076A1 ... 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Huê 6789012
TN042 D04 3 6 2 102/KH
TN042 E01 TN042 E01 4 3 3 104/A4 01971 1069A1 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thӏ Kim Huê 6789012345
TN042 E02 TN042 E02 5 4 2 202/KH 01253 1078A1 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 Vũ Thӏ Nhuұn 6789012345
TN042 E02 6 4 2 212/B1
TN042 E03 TN042 E03 2 1 3 202/KH 02250 10Y2A1 5 Sinh hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Như Phương 6789012345
TN043 D01 TN043 D01 2 6 4 TNSINH 1011A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 6789012
TN043 D02 TN043 D02 5 1 4 TNSINH 1011A2 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 6789012
TN043 E01 TN043 E01 6 1 4 TNSINH 1069A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 6789012345
TN043 E02 TN043 E02 3 6 4 TNSINH 1078A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 6789012345
TN043 E03 TN043 E03 4 1 4 TNSINH 10Y2A1 5 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 6789012345
TN044 C01 TN044 C01 2 1 2 111/B1 01846 1025A1 ... 5 Xác suҩt thӕng kê B 2 Lê Thӏ Mӻ Xuân 678901 5
TN044 C01 5 4 2 109/B1
TN044 C01 6 8 2 212/B1
TN045 E01 TN045 E01 4 1 3 501/TS 00006 10Y1A1 5 Vi & Tích phân - Tin hӑc 2 NguyӉn Hӳu Khánh 6789012345
TN051 01 TN051 01 3 1 2 104/TS 00019 0913T1 50 Hóa hӑc đҥi cương 1 2 Bùi Thӏ Bӱu Huê 123456789012345
TN052 01 TN052 01 0 0 0 00019 0913T1 50 TT.Hóa hӑc đҥi cương 1 1 Bùi Thӏ Bӱu Huê 123456789012345
TN055 01 TN055 01 3 4 2 104/TS 00078 0813T1 50 Hóa phân tích 2 Phan Thành Chung 123456789012345
TN056 01 TN056 01 0 0 0 00078 0813T1 50 TT.Hóa phân tích 1 Phan Thành Chung 123456789012345
TN057 01 TN057 01 4 1 2 104/TS 00024 0913T1 50 Sinh hӑc đҥi cương 2 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN058 01 TN058 01 0 0 0 00024 0913T1 50 TT.Sinh hӑc đҥi cương 1 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN059 01 TN059 01 2 1 3 104/TS 00006 0913T1 50 Toán cao cҩp 3 NguyӉn Hӳu Khánh 123456789012345
TN101 E01 TN101 E01 7 6 3 201/KH 00018 1069A1 5 Hóa hӑc đҥi cương 1 2 Võ Hӗng Thái 6789012345
TN101 E02 TN101 E02 4 6 2 109/B1 00018 10Y2A1 5 Hóa hӑc đҥi cương 1 2 Võ Hӗng Thái 6789012345
TN101 E02 6 4 2 116/A1
TN104 01 TN104 01 2 3 2 301/KH 01073 TN104691 60 Hóa vô cơ 1 - Cӱ Nhân Hóa 2 Lương Thӏ Kim Nga 123456789012345
TN105 01 TN105 01 3 6 4 HVOCO TN105691 50 TT.Hóa Vô cơ 1 2 123456789012345
TN108 01 TN108 01 5 6 3 301/KH 00018 TN108691 60 Hóa lý 1 - Cӱ Nhân Hóa 3 Võ Hӗng Thái 123456789012345
TN112 01 TN112 01 5 6 4 HHUUCO TN112691 50 TT.Hóa Hӳu cơ 1 1 123456789012345
TN113 01 TN113 01 2 4 2 202/C1 00017 TN113691 60 Hóa Hӳu cơ 2 - Cӱ Nhân Hóa 4 Đӛ Thӏ Mӻ Linh 123456789012345
TN113 01 3 4 2 101/C2
TN117 01 TN117 01 3 6 3 301/KH 00015 TN117691 60 Hóa phân tích 2 - Cӱ nhân Hóa 3 Lâm Phưӟc ĐiӅn 123456789012345
TN118 01 TN118 01 4 6 4 HPTICH TN118691 50 TT. Hóa phân tích 2 2 123456789012345
TN120 01 TN120 01 4 6 4 HVOCO TN120601 66 TT.Hóa vô cơ - CNHH 2 123456789012345
TN121 01 TN121 01 5 3 3 303/MT 00019 TN121601 80 Hóa hӑc hӳu cơ - CNHH 3 Bùi Thӏ Bӱu Huê 123456789012345
TN124 01 TN124 01 6 6 4 HPTICH TN124601 64 TT.Hóa lý - CNHH 2 123456789012345
TN126 01 TN126 01 5 1 4 HPTICH TN126601 72 TT.Hóa phân tích - CNHH 2 123456789012345
TN128 01 TN128 01 3 4 2 207/KH 00024 TN128891 60 Thӕng kê sinh hӑc 2 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN128 02 TN128 02 3 1 2 302/KH 02225 TN128941 60 Thӕng kê sinh hӑc 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 123456789012345
TN129 01 TN129 01 5 6 4 TH-KH2 00024 TN129891 60 TT.Thӕng kê sinh hӑc 1 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN129 02 TN129 02 2 1 4 TH-KH2 02225 TN129941 60 TT.Thӕng kê sinh hӑc 1 NguyӉn Thӏ Hӗng Dân 123456789012345
TN130 01 TN130 01 6 3 2 301/KH 00106 TN130101 60 Sinh hӑc rong 2 NguyӉn Thӏ Phi Oanh 123456789012345
TN131 01 TN131 01 6 6 4 SH5 00106 TN131101 50 TT.Sinh hӑc rong 1 NguyӉn Thӏ Phi Oanh 123456789012345
TN134 01 TN134 01 4 1 2 301/KH 01971 TN134101 60 Thӵc vұt hӑc 2 2 NguyӉn Thӏ Kim Huê 123456789012345
TN135 01 TN135 01 3 1 4 SH5 01971 TN135101 50 TT.Thӵc vұt hӑc 2 1 NguyӉn Thӏ Kim Huê 123456789012345
TN138 01 TN138 01 5 1 2 303/MT 00027 TN138101 60 Đӝng vұt hӑc 2 2 Phan Kim Đӏnh 123456789012345
TN139 01 TN139 01 5 6 4 SH5 00027 TN139101 50 TT.Đӝng vұt hӑc 2 1 Phan Kim Đӏnh 123456789012345
TN142 01 TN142 01 3 1 2 301/KH 00024 TN142101 60 Giҧi phүu, sinh lý ngưӡi và ĐV 4 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN142 01 6 4 2 202/B1
TN143 01 TN143 01 4 1 4 SH5 02001 TN143101 50 TT.Giҧi phүu, sinh lý ngưӡi&ĐV 2 NguyӉn Trӑng Hӗng Phúc 123456789012345
TN144 01 TN144 01 4 1 3 302/KH 00028 TN144941 60 Vi sinh vұt hӑc 3 NguyӉn Thӏ Dơn 123456789012345
TN145 01 TN145 01 6 1 4 SH5 00028 TN145941 60 TT. Vi sinh vұt hӑc 1 NguyӉn Thӏ Dơn 123456789012345
TN147 01 TN147 01 5 3 2 301/KH 00023 TN147101 60 Phương pháp NCKH - Sinh hӑc 2 HuǤnh Thu Hòa 123456789012345
TN149 01 TN149 01 3 3 2 301/KH 00028 TN149941 60 Mô đӝng vұt 2 NguyӉn Thӏ Dơn 123456789012345
TN150 01 TN150 01 5 1 4 SH5 00028 TN150941 50 TT.Mô đӝng vұt 1 NguyӉn Thӏ Dơn 123456789012345
TN151 01 TN151 01 6 1 2 301/KH 00024 TN151941 60 Sinh hӑc phát triӇn 2 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN152 01 TN152 01 0 0 0 01100 TN152941 60 Thӵc tӃ cơ sӣ - Sinh hӑc 1 Ngô Thanh Phong 123456789012345
TN153 01 TN153 01 4 4 2 202/B1 00024 TN153941 60 Anh văn chuyên môn sinh hӑc 1 2 Bùi Tҩn Anh 123456789012345
TN157 01 TN157 01 3 6 3 501/TS 00009 TN157891 80 Giҧi tích 3 - Toán TK 3 Lê Thӏ KiӅu Oanh 123456789012345
TN158 E01 TN158 E01 5 3 3 303/C2 00003 1089A1 5 Đҥi sӕ tuyên tính & hình hӑc 1 2 Hӗ Hӳu Lӝc 6789012345
TN160 01 TN160 01 4 6 3 204/B1 00002 TN160891 100 Đҥi sӕ đҥi cương - Toán TK 3 NguyӉn Quang Hòa 123456789012345
TN161 E01 TN161 E01 2 1 3 206/KH 00008 1089A1 5 Xác suҩt & thӕng kê - Toán TK 3 Dương Thӏ TuyӅn 6789012345
TN161 E01 5 8 2 206/KH
TN164 01 TN164 01 3 1 3 501/TS 00006 TN164891 80 Lý thuyӃt đӝ đo & tích phân 3 NguyӉn Hӳu Khánh 123456789012345
TN165 01 TN165 01 3 1 2 105/B1 00004 TN165891 80 Giҧi tích phӭc 4 Trҫn Ngӑc Liên 123456789012345
TN165 01 4 1 2 105/B1
TN167 01 TN167 01 4 3 3 115/B1 01846 TN167891 80 Thӕng kê tính toán 3 Lê Thӏ Mӻ Xuân 123456789012345
TN168 01 TN168 01 3 8 2 104/A4 00044 TN168891 80 Phương pháp NCKH - Toán TK 1 NguyӉn Phú Lӝc 123456789012345
TN168 E01 TN168 E01 2 4 2 206/KH 00044 1089A1 5 Phương pháp NCKH - Toán TK 1 NguyӉn Phú Lӝc 6789012345
TN188 E01 TN188 E01 6 4 2 206/KH 00004 1089A1 5 Giҧi tích 1 - Toán TK 3 Trҫn Ngӑc Liên 6789012345
TN188 E01 7 3 3 206/KH
TN194 E01 TN194 E01 2 6 3 115/B1 01602 10Y1A1 5 Toán rӡi rҥc-Lý thuyӃt đӗ thӏ 3 HuǤnh Phөng Toàn 6789012345
TN194 E01 3 8 2 205/B1
TN195 E01 TN195 E01 2 1 3 501/TS 01322 10Y1A1 5 Lұp trình căn bҧn vӟi ngônngӳC 3 Lê Thӏ DiӉm 6789012345
TN195 E01 3 6 2 111/B1
TN205 E01 TN205 E01 6 1 2 501/TS 01157 10Y1A1 5 HӋ thӕng mҥng căn bҧn 3 Lưu Trùng Dương 6789012345
TN205 E01 7 1 3 501/TS
TN300 01 TN300 01 5 4 2 202/B1 00016 TN300691 60 Hóa hӑc ӭng dөng 2 Lê Thanh Phưӟc 123456789012345
TN301 01 TN301 01 3 1 2 203/MT 09242 TN301691 90 Hóa lưӧng tӱ đҥi cương 2 La Đӗng Minh 123456789012345
TN302 01 TN302 01 2 6 2 301/KH 00353 TN302691 60 Quá trình & thiӃt bӏ CNHH 2 Bùi Hӳu Thuұn 123456789012345
TN310 01 TN310 01 5 1 3 302/KH 00016 TN310101 60 Các P.Pháp phә nghiӋm hӳu cơ 3 Lê Thanh Phưӟc 123456789012345
TN311 01 TN311 01 3 6 2 203/KH 01104 TN311381 100 Hóa môi trưӡng 2 NguyӉn Thӏ DiӋp Chi 123456789012345
TN312 01 TN312 01 5 1 4 HHUUCO TN312381 60 TT. Hóa môi trưӡng 1 123456789012345
TN317 01 TN317 01 2 1 2 301/KH 01410 TN317691 60 Hóa hӑc hӧp chҩt thiên nhiên 2 Tôn Nӳ Liên Hương 123456789012345
TN318 01 TN318 01 2 1 2 405/TS 00080 TN318691 60 Phương pháp NCKH - Hóa hӑc 1 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
TN319 01 TN319 01 0 0 0 01104 TN319691 60 Tham quan thӵc tӃ - CN.Hóa 1 NguyӉn Thӏ DiӋp Chi 123456789012345
TN320 01 TN320 01 0 0 0 TN320691 60 Niên luұn - Hóa hӑc 1 123456789012345
TN321 01 TN321 01 4 4 2 302/KH 01104 TN321691 60 Phân tích Kӻ thuұt 2 NguyӉn Thӏ DiӋp Chi 123456789012345
TN322 01 TN322 01 5 6 4 HPTICH TN322691 60 TT. Phân tích kӻ thuұt 1 123456789012345
TN323 01 TN323 01 3 6 2 302/KH 00077 TN323691 60 Các P.Pháp thӕng kê hóa hӑc 2 HuǤnh Kim Liên 123456789012345
TN328 01 TN328 01 5 4 2 302/KH 01104 TN328101 60 KiӇm nghiӋm dưӧc & thӵc phҭm 2 NguyӉn Thӏ DiӋp Chi 123456789012345
TN340 01 TN340 01 7 8 2 203/KH 00410 TN340661 80 Nuôi cҩy mô thӵc vұt 2 NguyӉn Bҧo Toàn 123456789012345
TN346 01 TN346 01 6 1 3 203/C1 02172 TN346891 80 Xӱ lý sӕ liӋu thӕng kê 3 Trҫn Phưӟc Lӝc 123456789012345
TN347 01 TN347 01 5 3 3 201/KH 00040 TN347891 80 Toán rӡi rҥc - Toán TK 3 Bùi Anh KiӋt 123456789012345
TN351 01 TN351 01 4 4 2 501/TS 00007 TN351891 80 Thӕng kê xã hӝi 2 Võ Văn Tài 123456789012345
TN352 01 TN352 01 5 4 2 105/B1 01518 TN352891 80 Lý thuyӃt qui hoҥch phi tuyӃn 2 Lê Thanh Tùng 123456789012345
TN353 01 TN353 01 7 6 3 107/B1 00008 TN353891 80 Chuyên đӅ xác suҩt thӕng kê 2 Dương Thӏ TuyӅn 123456789012345
TN373 E01 TN373 E01 6 1 3 201/B1 00040 1089A1 5 Toán rӡi rҥc - Toán TK 2 Bùi Anh KiӋt 6789012345
TS101 01 TS101 01 6 1 3 502/TS 00399 TS101131 80 Thӫy sinh vұt 1 3 NguyӉn Văn Thưӡng 123456789012345
TS101 02 TS101 02 7 1 3 101/TS 00402 TS101781 50 Thӫy sinh vұt 1 3 NguyӉn Bҥch Loan 123456789012345
TS102 01 TS102 01 3 4 2 504/TS 01578 TS102131 80 Thӫy sinh vұt 2 2 Vũ Ngӑc út 123456789012345
TS103 01 TS103 01 7 6 2 113/B1 00265 TS103131 80 Ngư nghiӋp đҥi cương 2 NguyӉn Anh Tuҩn 123456789012345
TS103 02 TS103 02 7 8 2 113/B1 00265 TS103761 80 Ngư nghiӋp đҥi cương 2 NguyӉn Anh Tuҩn 123456789012345
TS103 03 TS103 03 5 1 2 502/TS 00256 TS103781 80 Ngư nghiӋp đҥi cương 2 Phҥm Minh Thành 123456789012345
TS103 E01 TS103 E01 7 1 3 502/TS 00265 1078A1 5 Ngư nghiӋp đҥi cương 2 NguyӉn Anh Tuҩn 6789012345
TS104 01 TS104 01 6 4 2 101/TS 00399 TS104131 50 Sinh thái thӫy sinh vұt 2 NguyӉn Văn Thưӡng 123456789012345
TS105 01 TS105 01 5 1 3 304/TS 00266 TS105781 50 Quҧn lý CLưӧng nưӟc ao nuôi TS3 Trương Quӕc Phú 123456789012345
TS105 02 TS105 02 6 3 3 103/TS 00266 TS105991 50 Quҧn lý CLưӧng nưӟc ao nuôi TS3 Trương Quӕc Phú 123456789012345
TS106 01 TS106 01 3 1 3 504/TS 00404 TS106131 80 Sinh lý đӝng vұt thuӹ sҧn A 3 Đӛ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
TS107 02 TS107 02 5 1 3 504/TS 00269 TS107132 50 Dinh dưӥng&thӭc ăn thuӹ sҧn A 3 Trҫn Thӏ Thanh HiӅn 123456789012345
TS107 03 TS107 03 6 1 3 101/TS 00269 TS107133 50 Dinh dưӥng&thӭc ăn thuӹ sҧn A 3 Trҫn Thӏ Thanh HiӅn 123456789012345
TS108 01 TS108 01 5 4 2 502/TS 00264 TS108131 80 Di truyӅn&chӑn giӕng thӫy sҧn 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS108 02 TS108 02 7 1 2 504/TS 00264 TS108761 80 Di truyӅn&chӑn giӕng thӫy sҧn 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS109 01 TS109 01 3 4 2 102/TS 00271 TS109131 50 Phương pháp thí nghiӋm-T.Sҧn 2 Trҫn Đҳc Đӏnh 123456789012345
TS109 02 TS109 02 3 8 2 101/TS 00271 TS109761 50 Phương pháp thí nghiӋm-T.Sҧn 2 Trҫn Đҳc Đӏnh 123456789012345
TS109 03 TS109 03 4 8 2 504/TS 00271 TS109821 80 Phương pháp thí nghiӋm-T.Sҧn 2 Trҫn Đҳc Đӏnh 123456789012345
TS110 01 TS110 01 0 0 0 00402 TS110131 110 TT.Giáo trình cơ sӣ TS 4 NguyӉn Bҥch Loan 123456789012345
TS111 01 TS111 01 6 1 2 102/TS 00264 TS111761 50 Phương pháp NC sinh hӑc cá 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS111 02 TS111 02 6 4 2 504/TS 00264 TS111991 80 Phương pháp NC sinh hӑc cá 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS112 01 TS112 01 4 4 2 504/TS 00787 TS112761 80 Vi sinh vұt hӳu ích 1 Phҥm Thӏ TuyӃt Ngân 12345678
TS112 02 TS112 02 4 4 2 504/TS 00787 TS112991 50 Vi sinh vұt hӳu ích 1 Phҥm Thӏ TuyӃt Ngân 9012345
TS113 01 TS113 01 6 4 2 401/TS 00785 TS113131 50 Anh văn chuyên môn NTTS 2 NguyӉn Văn Hòa 123456789012345
TS114 01 TS114 01 5 4 2 504/TS 01578 TS114991 80 Đӝng vұt không xương sӕng biӇn2 Vũ Ngӑc út 123456789012345
TS115 01 TS115 01 6 1 2 504/TS 00401 TS115991 80 Đӝng vұt có xương sӕng biӇn 2 Hà Phưӟc Hùng 123456789012345
TS116 01 TS116 01 7 1 2 102/A4 00983 TS116991 80 Phương pháp lãnh đҥo 1 Phan Huy Hùng 12345678
TS117 01 TS117 01 5 1 2 302/TS 00404 TS117781 50 Sinh lý đӝng vұt thuӹ sҧn B 2 Đӛ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
TS117 02 TS117 02 5 6 2 101/TS 00404 TS117991 50 Sinh lý đӝng vұt thuӹ sҧn B 2 Đӛ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
TS118 01 TS118 01 6 8 2 101/TS 00269 TS118781 50 Dinh dưӥng&thӭc ăn thuӹ sҧn B 2 Trҫn Thӏ Thanh HiӅn 123456789012345
TS118 02 TS118 02 5 4 2 101/TS 00269 TS118991 50 Dinh dưӥng&thӭc ăn thuӹ sҧn B 2 Trҫn Thӏ Thanh HiӅn 123456789012345
TS121 01 TS121 01 4 1 2 202/TS 00268 TS121811 50 Phương pháp NC KT-XH thӫy sҧn2 Lê Xuân Sinh 123456789012345
TS124 01 TS124 01 3 8 2 103/TS 00260 TS124671 50 BӋnh cá đҥi cương 2 Tӯ Thanh Dung 123456789012345
TS125 01 TS125 01 5 1 3 402/TS 01421 TS125821 50 Vi sinh thӵc phҭm thuӹ sҧn 3 Bùi Thӏ QuǤnh Hoa 123456789012345
TS127 01 TS127 01 3 4 2 502/TS 02110 TS127821 80 Quá trình & thiӃt bӏ CNTP 4 NguyӉn Thanh Trí 123456789012345
TS127 01 5 6 2 504/TS
TS128 01 TS128 01 4 1 3 102/TS 01183 TS128821 50 Hóa hӑc thӵc phҭm thӫy sҧn 3 Vương Thanh Tùng 123456789012345
TS128 02 TS128 02 5 1 3 101/TS 01183 TS128822 50 Hóa hӑc thӵc phҭm thӫy sҧn 3 Vương Thanh Tùng 123456789012345
TS129 01 TS129 01 2 3 3 504/TS 01183 TS129821 80 Phân tích thӵc phҭm thӫy sҧn 3 Vương Thanh Tùng 123456789012345
TS129 02 TS129 02 3 1 3 101/TS 01183 TS129822 50 Phân tích thӵc phҭm thӫy sҧn 3 Vương Thanh Tùng 123456789012345
TS131 01 TS131 01 0 0 0 01183 TS131821 110 TTGT Cơ sӣ chӃ biӃn thӫy sҧn 4 Vương Thanh Tùng 123456789012345
TS132 01 TS132 01 3 4 2 101/TS 00404 TS132821 50 Anh văn chuyên môn - CBTS 2 Đӛ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
TS133 01 TS133 01 4 1 2 103/TS 01758 TS133131 50 Sinh hӑc quҫn thӇ thӫy SV 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Vân 123456789012345
TS134 01 TS134 01 5 1 2 102/TS 00259 TS134781 50 Vұt liӋu & nguyên lý tính toán 2 NguyӉn Thanh Long 123456789012345
TS140 01 TS140 01 6 4 2 502/TS 01578 TS140991 80 Anh văn chuyên môn SH biӇn 2 Vũ Ngӑc út 123456789012345
TS142 01 TS142 01 3 4 2 103/TS 01758 TS142991 50 Năng lưӧng sinh hӑc biӇn 1 NguyӉn Thӏ Hӗng Vân 12345678
TS146 01 TS146 01 3 1 2 304/TS 00274 TS146761 50 Vi sinh thӫy sҧn đҥi cương B 2 Đһng Thӏ Hoàng Oanh 123456789012345
TS147 01 TS147 01 7 8 2 101/TS 00267 TS147821 50 Phương pháp NCKH - Thӫy sҧn 2 NguyӉn Thanh Phương 123456789012345
TS147 02 TS147 02 7 4 2 502/TS 00267 TS147991 80 Phương pháp NCKH - Thӫy sҧn 2 NguyӉn Thanh Phương 123456789012345
TS148 01 TS148 01 6 4 2 102/TS 00269 TS148781 50 An toàn vӋ sinh thӵc phҭm TSҧn2 Trҫn Thӏ Thanh HiӅn 123456789012345
TS149 01 TS149 01 2 1 2 202/TS 01183 TS149821 50 Công nghӋ SH trong chӃ biӃn TS2 Vương Thanh Tùng 123456789012345
TS301 01 TS301 01 3 8 2 504/TS 00258 TS301191 80 Kӻ thuұt nuôi cá nưӟc ngӑt 2 Dương Nhӵt Long 123456789012345
TS301 02 TS301 02 2 1 2 203/TS 01392 TS301761 50 Kӻ thuұt nuôi cá nưӟc ngӑt 2 Lam Mӻ Lan 123456789012345
TS301 03 TS301 03 3 1 2 102/TS 01392 TS301871 50 Kӻ thuұt nuôi cá nưӟc ngӑt 2 Lam Mӻ Lan 123456789012345
TS302 01 TS302 01 5 1 3 103/TS 00273 TS302991 50 KT S.Xuҩt giӕng&nuôi giáp xác 3 Trҫn Ngӑc Hҧi 123456789012345
TS303 01 TS303 01 4 4 2 502/TS 00254 TS303781 80 Kӻ thuұt SX giӕng cá nưӟc ngӑt 2 NguyӉn Văn KiӇm 123456789012345
TS304 01 TS304 01 6 6 2 504/TS 02336 TS304191 80 Kӻ thuұt nuôi cá nưӟc lӧ 2 Châu Tài Tҧo 123456789012345
TS305 01 TS305 01 2 6 3 502/TS 00260 TS305761 80 Quҧn lý dӏch bӋnh thӫy sҧn 3 Tӯ Thanh Dung 123456789012345
TS305 02 TS305 02 3 3 3 201/TS 00260 TS305762 50 Quҧn lý dӏch bӋnh thӫy sҧn 3 Tӯ Thanh Dung 123456789012345
TS307 01 TS307 01 0 0 0 01798 TS307131 80 TTGT Kӻ thuұt nuôi hҧi sҧn 5 NguyӉn Thӏ Ngӑc Anh 123456789012345
TS308 01 TS308 01 4 6 2 504/TS 00268 TS308761 80 Kinh tӃ thӫy sҧn 2 Lê Xuân Sinh 123456789012345
TS308 02 TS308 02 3 6 2 502/TS 00268 TS308991 50 Kinh tӃ thӫy sҧn 2 Lê Xuân Sinh 123456789012345
TS309 01 TS309 01 6 1 2 103/TS 01801 TS309131 50 KT.Nuôi thӭc ăn tӵ nhiên 2 Trҫn Sương Ngӑc 123456789012345
TS309 02 TS309 02 6 4 2 201/TS 01801 TS309132 50 KT.Nuôi thӭc ăn tӵ nhiên 2 Trҫn Sương Ngӑc 123456789012345
TS309 03 TS309 03 2 1 2 101/TS 01801 TS309761 50 KT.Nuôi thӭc ăn tӵ nhiên 2 Trҫn Sương Ngӑc 123456789012345
TS310 01 TS310 01 3 1 2 103/TS 00263 TS310761 50 KT.Nuôi cá cҧnh&thuӹ đһc sҧn 2 Bùi Minh Tâm 123456789012345
TS310 02 TS310 02 3 4 2 302/TS 00263 TS310791 50 KT.Nuôi cá cҧnh&thuӹ đһc sҧn 2 Bùi Minh Tâm 123456789012345
TS311 01 TS311 01 5 6 3 502/TS 01787 TS311811 80 Quy hoҥch phát triӇn thӫy sҧn 3 Trương Hoàng Minh 123456789012345
TS313 01 TS313 01 6 1 2 201/TS 02078 TS313991 50 Kӻ thuұt nuôi đӝng vұt thânmӅm 2 Ngô Thӏ Thu Thҧo 123456789012345
TS314 01 TS314 01 5 4 2 402/TS 00260 TS314761 50 Dӏch tӉ hӑc&QL dӏch bӋnh THӧp 2 Tӯ Thanh Dung 123456789012345
TS315 01 TS315 01 7 3 2 403/TS 00264 TS315131 50 Thuӕc&hoá chҩt trong thuӹ sҧn 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS315 02 TS315 02 3 6 2 504/TS 00264 TS315191 80 Thuӕc&hoá chҩt trong thuӹ sҧn 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS315 03 TS315 03 5 6 2 404/TS 00264 TS315761 50 Thuӕc&hoá chҩt trong thuӹ sҧn 2 Phҥm Thanh Liêm 123456789012345
TS316 01 TS316 01 3 1 3 303/TS 00268 TS316811 50 Xây dӵng, thҭm đӏnh&QTdӵ ánPT3 Lê Xuân Sinh 123456789012345
TS317 01 TS317 01 4 4 2 101/TS 01183 TS317131 50 KiӇm nghiӋm CL sҧn phҭm T.Sҧn1 Vương Thanh Tùng 12345678
TS318 01 TS318 01 6 6 2 305/TS 01798 TS318991 80 Kӻ thuұt trӗng rong biӇn 1 NguyӉn Thӏ Ngӑc Anh 12345678
TS319 01 TS319 01 3 4 2 113/B1 01577 TS319991 80 Tҧo đӝc 1 Dương Thӏ Hoàng Oanh 12345678
TS320 01 TS320 01 5 4 2 404/TS 00785 TS320991 50 Công trình & thiӃt bӏ thӫy sҧn 2 NguyӉn Văn Hòa 123456789012345
TS321 01 TS321 01 3 6 2 101/TS 00777 TS321761 50 KhuyӃn ngư & giao tiӃp 1 Trҫn Thanh Bé 12345678
TS326 01 TS326 01 5 1 3 303/TS 00274 TS326761 50 Nguyên lý&KT chҭn đoán bӋnh TS 3 Đһng Thӏ Hoàng Oanh 123456789012345
TS329 01 TS329 01 6 1 2 202/TS 01802 TS329761 50 BӋnh không truyӅn nhiӉm ӣ ĐVTS2 Bùi Thӏ Bích Hҵng 123456789012345
TS331 01 TS331 01 0 0 0 00274 TS331761 80 Thӵc tұp giáo trình bӋnh hӑc 1 3 Đһng Thӏ Hoàng Oanh 123456789012345
TS332 01 TS332 01 0 0 0 00274 TS332761 80 Thӵc tұp giáo trình bӋnh hӑc 2 5 Đһng Thӏ Hoàng Oanh 123456789012345
TS333 01 TS333 01 3 1 2 201/TS 00407 TS333761 50 Đӝc chҩt hӑc thӫy vӵc 2 NguyӉn Văn Công 123456789012345
TS334 01 TS334 01 4 1 2 101/A4 00404 TS334821 80 Dưӧc liӋu thӫy sҧn 1 Đӛ Thӏ Thanh Hương 12345678
TS335 01 TS335 01 5 1 2 201/TS 01799 TS335991 50 Kӻ thuұt SX giӕng&nuôi cá biӇn 2 Vũ Nam Sơn 123456789012345
TS337 01 TS337 01 2 1 2 102/TS 00260 TS337191 50 Dӏch bӋnh thuӹ sҧn 2 Tӯ Thanh Dung 123456789012345
TS338 01 TS338 01 5 4 2 103/TS 00266 TS338191 50 Quҧn lý môi trưӡng ao nuôi TS 2 Trương Quӕc Phú 123456789012345
TS339 01 TS339 01 0 0 0 00785 TS339191 80 Thӵc tұp giáo trình thuӹ sҧn 1 NguyӉn Văn Hòa 123456789012345
TS344 01 TS344 01 2 6 3 504/TS 00268 TS344821 80 Marketing thӫy sҧn 3 Lê Xuân Sinh 123456789012345
TS345 01 TS345 01 6 1 3 304/TS 00259 TS345811 50 Khai thác thӫy sҧn 3 NguyӉn Thanh Long 123456789012345
TS345 02 TS345 02 6 6 3 502/TS 00259 TS345821 80 Khai thác thӫy sҧn 3 NguyӉn Thanh Long 123456789012345
TS346 01 TS346 01 7 1 3 304/TS 00267 TS346821 50 Nuôi trӗng thӫy sҧn 3 NguyӉn Thanh Phương 123456789012345
TS349 01 TS349 01 7 1 2 202/TS 02111 TS349811 50 Kinh tӃ tài nguyên thӫy sҧn 2 Đһng Thӏ Phưӧng 123456789012345
TS350 01 TS350 01 0 0 0 10004 TS350821 80 Quҧn lý chҩt kưӧng sҧn phҭm TS3 Thӫy Sҧn M.Giҧng 123456789012345
TS356 01 TS356 01 3 1 3 202/TS 02111 TS356811 50 Kinh tӃ sҧn xuҩt thӫy sҧn 3 Đһng Thӏ Phưӧng 123456789012345
TS361 01 TS361 01 4 1 2 203/TS 02110 TS361821 50 Nguyên lý bҧo quҧn&chӃ biӃn TS2 NguyӉn Thanh Trí 123456789012345
TS367 01 TS367 01 5 1 2 202/TS 02072 TS367821 50 Công nghӋ chӃ biӃn rong biӇn 2 Lê Thӏ Minh Thӫy 123456789012345
TS368 01 TS368 01 6 8 2 504/TS 02072 TS368821 80 Công nghӋ CB dҫu, bӝt cá&TDPL2 Lê Thӏ Minh Thӫy 123456789012345
TS370 01 TS370 01 7 1 2 203/TS 09308 TS370821 50 Máy & thiӃt bӏ lҥnh 2 Trҫn Thӏ A 123456789012345
TS371 01 TS371 01 3 1 2 404/TS 00472 TS371821 50 ThiӃt bӏ chӃ biӃn thuӹ sҧn 2 Trҫn Văn Nhã 123456789012345
TS372 01 TS372 01 0 0 0 00404 TS372821 110 TTGT công nghӋ CBTS 2 4 Đӛ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
TS377 01 TS377 01 3 1 3 115/B1 02082 TS377811 50 Ngư trưӡng & nguӗn lӧi 3 Mai ViӃt Văn 123456789012345
TS378 01 TS378 01 3 6 2 404/TS 00259 TS378781 50 Kӻ thuât khai thác thuӹ sҧn 4 NguyӉn Thanh Long 123456789012345
TS378 01 5 4 2 102/TS
TS379 01 TS379 01 5 3 3 202/TS 00271 TS379BS1 50 Đánh giá&quҧn lý nguӗn lӧi TS 3 Trҫn Đҳc Đӏnh 123456789012345
TS380 01 TS380 01 2 4 2 502/TS 00272 TS380781 80 Quҧn trӏ doanh nghiӋp thӫy sҧn 2 NguyӉn Thanh Toàn 123456789012345
TS383 01 TS383 01 6 8 2 404/TS 01578 TS383781 50 Đa dҥng&bҧo tӗn sinh vұt biӇn 2 Vũ Ngӑc út 123456789012345
TS388 01 TS388 01 0 0 0 00271 TS388781 50 Luұn văn tӕt nghiӋp - QLNC 10 Trҫn Đҳc Đӏnh 123456789012345
TS389 01 TS389 01 3 1 2 302/TS 01577 TS389991 50 Thӵc vұt biӇn 2 Dương Thӏ Hoàng Oanh 123456789012345
TS390 01 TS390 01 4 7 3 502/TS 02078 TS390991 80 Sinh hӑc biӇn 3 Ngô Thӏ Thu Thҧo 123456789012345
TS391 01 TS391 01 5 8 2 504/TS 01801 TS391991 80 Các hӋ sinh thái biӇn 2 Trҫn Sương Ngӑc 123456789012345
TS393 01 TS393 01 7 8 2 504/TS 00263 TS393991 80 Kӻ thuұt nuôi cá cҧnh biӇn 2 Bùi Minh Tâm 123456789012345
TS394 01 TS394 01 2 1 3 502/TS 01800 TS394991 80 Quҧn lý dӏch bӋnh thӫy sҧn-SHB 3 Phҥm Minh Đӭc 123456789012345
TS395 01 TS395 01 0 0 0 01799 TS395991 80 TTGT Kӻ thuұt nuôi hҧi sҧn-SHB4 Vũ Nam Sơn 123456789012345
TS406 01 TS406 01 4 1 3 502/TS 00273 TS406131 80 KT SX giӕng & nuôi TS nưӟc lӧ 3 Trҫn Ngӑc Hҧi 123456789012345
TS408 01 TS408 01 0 0 0 02336 TS408131 80 TTGT Kӻ thuұt nuôi lӧ - LT 4 Châu Tài Tҧo 123456789012345
TS802 01 TS802 01 2 6 3 107/A4 02327 TS802131 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Trҫn Thӏ Minh Trí 123456789012345
TS802 02 TS802 02 3 6 3 102/TS 02328 TS802761 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Anh Thi 123456789012345
TS802 03 TS802 03 4 1 3 201/TS 02328 TS802781 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Anh Thi 123456789012345
TS802 04 TS802 04 2 1 3 304/TS 02328 TS802811 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Anh Thi 123456789012345
TS803 01 TS803 01 3 1 3 203/TS 02327 TS803131 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Trҫn Thӏ Minh Trí 123456789012345
TS803 02 TS803 02 4 1 3 302/TS 02327 TS803761 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Trҫn Thӏ Minh Trí 123456789012345
TS803 03 TS803 03 5 1 3 203/TS 02329 TS803781 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Lê Như Ngӑc Hà 123456789012345
TS803 04 TS803 04 6 1 3 302/TS 02329 TS803811 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Lê Như Ngӑc Hà 123456789012345
TV101 E01 TV101 E01 4 1 3 P3-004 01759 1080A1 5 Xã hӝi thông tin 3 Lê Ngӑc Lan 6789012345
TV101 E01 6 4 2 P3-004
TV103 01 TV103 01 4 6 2 301/TS 00809 TV103801 40 Cҩu trúc & tә chӭc thông tin 4 NguyӉn HuǤnh Mai 123456789012345
TV103 01 6 6 2 301/TS
TV104 01 TV104 01 3 6 3 3004HL 01826 TV104801 40 Công nghӋ & các hӋ thӕng T.Tin 3 Lâm Thӏ Hương Duyên 123456789012345
TV105 01 TV105 01 6 3 3 211/C2 01838 TV105801 40 Nhұp môn vӅ côngtác quҧn lí TV 3 NguyӉn Thӏ Bích Ngӑc 123456789012345
TV107 01 TV107 01 6 1 3 3004HL 01826 TV107801 40 Quҧn lý nguӗn tài nguyên T.Tin 3 Lâm Thӏ Hương Duyên 123456789012345
TV108 01 TV108 01 5 6 3 3004HL 00809 TV108801 40 Đӏnh chӫ đӅ và phân loҥi TL 3 NguyӉn HuǤnh Mai 123456789012345
TV109 01 TV109 01 6 1 3 P3-004 01824 TV109801 40 Tә chӭc TT&các HT truy cұp TT 3 Lý Thành Lũy 123456789012345
TV110 01 TV110 01 5 4 2 3004HL 01839 TV110801 40 Giao tiӃp trong TV&tә chӭc TT 2 Lê Ngӑc Linh 123456789012345
TV111 01 TV111 01 4 3 3 3004HL 01839 TV111801 40 Anh văn chuyên môn TT&TV 1 3 Lê Ngӑc Linh 123456789012345
TV112 01 TV112 01 3 6 3 P3-004 01967 TV112801 50 Anh văn chuyên môn TT&TV 2 3 Ngô HuǤnh Hӗng Nga 123456789012345
TV114 E01 TV114 E01 6 6 3 P3-004 01967 1080A1 5 Xác đӏnh&đánh giá nguӗn TNTT 2 Ngô HuǤnh Hӗng Nga 6789012345
TV201 E01 TV201 E01 3 4 2 101/B1 00841 10Z9A1 Nghe nói 1 - PV 3 DiӋp KiӃn Vũ 6789012345
TV201 E01 7 1 3 103/TS
TV205 E01 TV205 E01 4 6 3 101/B1 02176 10Z9A1 Đӑc hiӇu 1 - PV 2 NguyӉn Trҫn HuǤnh Mai 6789012345
TV209 E01 TV209 E01 2 1 3 204/KH 00226 10Z9A1 ViӃt 1 - PV 2 NguyӉn Thӏ KiӅu Trang 6789012345
TV213 E01 TV213 E01 5 1 3 206/C2 02009 10Z9A1 Ngӳ pháp 1 - PV 2 NguyӉn Ngӑc Phương Thҧo 6789012345
TV301 01 TV301 01 5 3 3 P3-004 01391 TV301801 40 ThiӃt kӃ Web 3 NguyӉn Văn Bҥc 123456789012345
TV302 01 TV302 01 5 1 3 3004HL 01826 TV302801 40 Quҧn lý nguӗn tài liӋu sӕ 3 Lâm Thӏ Hương Duyên 123456789012345
TV303 01 TV303 01 7 3 3 3004HL 01838 TV303801 40 Marketing các sҧn phҭm & DVTV3 NguyӉn Thӏ Bích Ngӑc 123456789012345
TV304 01 TV304 01 6 6 3 3004HL 01824 TV304801 40 Các hӋ thӕng quҧn lí thư viӋn 3 Lý Thành Lũy 123456789012345
TV305 01 TV305 01 3 4 2 P3-004 01391 TV305801 40 Quҧn lý nӝi dung Web 2 NguyӉn Văn Bҥc 123456789012345
TV306 01 TV306 01 3 1 3 P3-004 00810 TV306801 50 QLí nguӗn lӵc&tә chӭc trong TV 3 HuǤnh Thӏ Trang 123456789012345
TV307 01 TV307 01 4 6 3 P3-004 01759 TV307801 40 Chính sách thông tin 3 Lê Ngӑc Lan 123456789012345
TV311 01 TV311 01 3 4 2 3004HL 01840 TV311801 40 Bҧo quҧn tài iӋu trong TV&TCTT 2 HuǤnh Thӏ Trúc Phương 123456789012345
TV312 01 TV312 01 4 2 3 301/TS 00809 TV312801 40 Mô tҧ tài liӋu 3 NguyӉn HuǤnh Mai 123456789012345
TV313 01 TV313 01 4 6 3 3004HL 01838 TV313801 40 Công tác phөc vө bҥn đӑc 3 NguyӉn Thӏ Bích Ngӑc 123456789012345
TV314 01 TV314 01 5 1 2 P3-004 01840 TV314801 50 Đào tҥo kӻ năng thông tin 2 HuǤnh Thӏ Trúc Phương 123456789012345
TV315 01 TV315 01 7 6 3 3004HL 01824 TV315801 40 Siêu dӳ liӋu ӭng dөng 3 Lý Thành Lũy 123456789012345
TV316 01 TV316 01 3 4 2 301/TS 01759 TV316801 40 Công tác đӏa chí 2 Lê Ngӑc Lan 123456789012345
TV317 01 TV317 01 5 4 2 201/C2 01838 TV317801 40 Dӏch vө thư viӋn cho trҿ em 2 NguyӉn Thӏ Bích Ngӑc 123456789012345
TV319 01 TV319 01 4 4 2 P3-004 01967 TV319801 40 Kinh doanh xuҩt bҧn phҭm 2 Ngô HuǤnh Hӗng Nga 123456789012345
TV320 01 TV320 01 6 4 2 3004HL 01839 TV320801 40 Đӏnh giá thông tin trong HĐ TV 2 Lê Ngӑc Linh 123456789012345
TV321 01 TV321 01 7 1 3 P3-004 01824 TV321801 40 Tҥo lұp cơ sӣ dӳ liӋu - TT&TV 3 Lý Thành Lũy 123456789012345
XH004 01 XH004 01 5 1 3 204/KH 00841 XH004001 40 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 DiӋp KiӃn Vũ 123456789012345
XH004 02 XH004 02 2 1 3 205/C2 02176 XH004002 40 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 NguyӉn Trҫn HuǤnh Mai 123456789012345
XH004 03 XH004 03 6 6 3 204/KH 01520 XH004003 40 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 Tăng Đinh Ngӑc Thҧo 123456789012345
XH004 04 XH004 04 5 6 3 104/KH 02009 XH004004 40 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 NguyӉn Ngӑc Phương Thҧo 123456789012345
XH004 E01 XH004 E01 3 6 3 106/KH 02176 1054A1 5 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 NguyӉn Trҫn HuǤnh Mai 6789012345
XH004 E01 4 1 2 101/B1
XH004 E02 XH004 E02 2 6 2 107/KH 02176 1054A2 5 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 NguyӉn Trҫn HuǤnh Mai 6789012345
XH004 E02 4 3 3 101/B1
XH004 E03 XH004 E03 6 1 3 101/B1 01520 1054A3 5 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 Tăng Đinh Ngӑc Thҧo 6789012345
XH004 E03 7 4 2 207/KH
XH004 E04 XH004 E04 5 1 2 107/KH 01520 1054A4 5 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 Tăng Đinh Ngӑc Thҧo 6789012345
XH004 E04 7 1 3 107/KH
XH004 E05 XH004 E05 2 1 3 101/B1 00841 10Z8A1 5 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 DiӋp KiӃn Vũ 6789012345
XH004 E05 6 4 2 107/A4
XH004 E06 XH004 E06 2 4 2 102/B1 00841 10Z8A2 5 Pháp văn căn bҧn 1 (*) 3 DiӋp KiӃn Vũ 6789012345
XH004 E06 4 3 3 107/KH
XH005 01 XH005 01 7 1 3 114/B1 02009 XH005001 40 Pháp văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Ngӑc Phương Thҧo 123456789012345
XH005 02 XH005 02 6 3 3 402/TS 02009 XH005002 40 Pháp văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Ngӑc Phương Thҧo 123456789012345
XH005 03 XH005 03 2 6 3 301/TS 01615 XH005003 40 Pháp văn căn bҧn 2 (*) 3 An Võ Tuҩn Anh 123456789012345
XH005 04 XH005 04 3 6 3 105/C1 01615 XH005004 45 Pháp văn căn bҧn 2 (*) 3 An Võ Tuҩn Anh 123456789012345
XH006 01 XH006 01 2 1 2 106/C2 01615 XH006001 40 Pháp văn căn bҧn 3 (*) 4 An Võ Tuҩn Anh 123456789012345
XH006 01 4 6 2 205/KH
XH007 01 XH007 01 3 6 2 405/TS 00241 XH007001 50 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Đһng Mai Khanh 123456789012345
XH007 02 XH007 02 4 8 2 401/TS 00241 XH007002 50 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Đһng Mai Khanh 123456789012345
XH007 03 XH007 03 2 6 2 305/TS 00242 XH007003 50 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Phan Thӏ Mai 123456789012345
XH007 04 XH007 04 2 8 2 101/C2 00242 XH007004 60 Tâm lý hӑc đҥi cương 2 Phan Thӏ Mai 123456789012345
XH008 01 XH008 01 3 8 2 401/TS 00241 XH008001 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đһng Mai Khanh 123456789012345
XH008 02 XH008 02 4 4 2 401/TS 00241 XH008002 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đһng Mai Khanh 123456789012345
XH008 03 XH008 03 4 1 2 104/A4 00242 XH008003 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Phan Thӏ Mai 123456789012345
XH008 04 XH008 04 3 6 2 104/A4 00242 XH008004 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Phan Thӏ Mai 123456789012345
XH008 05 XH008 05 4 4 2 402/TS 00242 XH008005 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Phan Thӏ Mai 123456789012345
XH008 06 XH008 06 2 1 2 402/TS 00242 XH008006 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Phan Thӏ Mai 123456789012345
XH008 07 XH008 07 4 1 2 207/C2 01526 XH008007 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đӛ Văn Đoҥt 123456789012345
XH008 08 XH008 08 2 4 2 207/C2 01526 XH008008 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đӛ Văn Đoҥt 123456789012345
XH008 09 XH008 09 2 6 2 405/TS 01526 XH008009 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đӛ Văn Đoҥt 123456789012345
XH008 10 XH008 10 4 6 2 207/C2 01526 XH008010 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đӛ Văn Đoҥt 123456789012345
XH008 11 XH008 11 2 8 2 402/TS 01526 XH008011 50 Tâm lý hӑc sư phҥm 2 Đӛ Văn Đoҥt 123456789012345
XH009 01 XH009 01 3 1 3 207/C2 00243 XH009001 50 Giáo dөc hӑc 3 Bùi Thӏ Mùi 123456789012345
XH009 02 XH009 02 4 1 3 102/A4 00243 XH009002 50 Giáo dөc hӑc 3 Bùi Thӏ Mùi 123456789012345
XH009 03 XH009 03 6 1 3 103/A4 00244 XH009003 50 Giáo dөc hӑc 3 Bùi Văn Ngà 123456789012345
XH009 04 XH009 04 7 1 3 103/A4 00244 XH009004 50 Giáo dөc hӑc 3 Bùi Văn Ngà 123456789012345
XH009 05 XH009 05 5 1 3 405/TS 02012 XH009005 50 Giáo dөc hӑc 3 Trҫn Lương 123456789012345
XH009 06 XH009 06 7 1 3 305/TS 02012 XH009006 60 Giáo dөc hӑc 3 Trҫn Lương 123456789012345
XH010 01 XH010 01 5 4 2 103/A4 00144 XH010001 80 Luұt giáo dөc & quҧn lý HCNN 1 NguyӉn Hoàng Vinh 1234567
XH010 02 XH010 02 5 4 2 103/A4 00144 XH010002 80 Luұt giáo dөc & quҧn lý HCNN 1 NguyӉn Hoàng Vinh 89012345
XH010 03 XH010 03 6 8 2 102/A4 00144 XH010003 80 Luұt giáo dөc & quҧn lý HCNN 1 NguyӉn Hoàng Vinh 1234567
XH011 01 XH011 01 3 8 2 207/C1 00139 XH011001 80 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Đình Bích 123456789012345
XH011 02 XH011 02 4 8 2 306/C1 00139 XH011002 80 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Đình Bích 123456789012345
XH011 03 XH011 03 2 6 2 207/C2 00139 XH011003 80 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Đình Bích 123456789012345
XH011 04 XH011 04 3 6 2 306/C2 00139 XH011004 80 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Đình Bích 123456789012345
XH011 05 XH011 05 4 6 2 306/C1 00139 XH011005 80 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Đình Bích 123456789012345
XH011 06 XH011 06 2 8 2 306/C1 00139 XH011006 80 Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam 2 Lê Đình Bích 123456789012345
XH012 01 XH012 01 4 6 2 104/C2 00134 XH012001 60 TiӃng ViӋt thӵc hành 2 NguyӉn Thӏ Ngӑc ĐiӋp 123456789012345
XH012 02 XH012 02 4 6 2 110/C2 00135 XH012002 60 TiӃng ViӋt thӵc hành 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
XH012 03 XH012 03 5 6 2 401/TS 02104 XH012003 50 TiӃng ViӋt thӵc hành 2 Ngô Thӏ Bҧo Châu 123456789012345
XH014 01 XH014 01 2 1 2 203/B1 00131 XH014001 60 Văn bҧn&lưu trӳ hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Văn Tư 123456789012345
XH014 02 XH014 02 3 8 2 204/KH 00121 XH014002 60 Văn bҧn&lưu trӳ hӑc đҥi cương 2 Trҫn Văn Minh 123456789012345
XH014 03 XH014 03 3 6 2 212/B1 01327 XH014003 60 Văn bҧn&lưu trӳ hӑc đҥi cương 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH014 04 XH014 04 7 11 3 303/C1 11020 0821BD1 Văn bҧn&lưu trӳ hӑc đҥi cương 2 Kinh TӃ Mgiҧng 1234567890
XH014 05 XH014 05 8 11 3 304/C1 11020 0822BD1 Văn bҧn&lưu trӳ hӑc đҥi cương 2 Kinh TӃ Mgiҧng 1234567890
XH014 E01 XH014 E01 6 1 3 211/B1 01327 1080A1 5 Văn bҧn&lưu trӳ hӑc đҥi cương 2 Trҫn Văn Thӏnh 6789012345
XH015 01 XH015 01 5 6 2 108/C2 00220 XH015001 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 Trҫn Thanh ái 89012345
XH015 02 XH015 02 5 6 2 102/TS 00220 XH015002 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 Trҫn Thanh ái 1234567
XH015 03 XH015 03 4 6 2 303/C2 01725 XH015003 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 Bùi Anh Tuҩn 89012345
XH015 04 XH015 04 4 6 2 305/TS 01725 XH015004 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 Bùi Anh Tuҩn 1234567
XH015 05 XH015 05 4 4 2 201/TS 00791 XH015005 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 Ngô Thӏ Trang Thҧo 89012345
XH015 06 XH015 06 4 1 2 101/C2 00080 XH015006 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 1234567
XH015 07 XH015 07 4 4 2 403/TS 00080 XH015007 50 Phương pháp NCKH giáo dөc 1 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 89012345
XH016 01 XH016 01 3 1 2 205/B1 00111 XH016001 50 Mӻ hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Hoa Bҵng 123456789012345
XH016 A01 XH016 A01 2 4 2 211/B1 00111 1068A1 5 Mӻ hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Hoa Bҵng 9012345
XH016 A01 3 6 3 211/B1
XH016 E01 XH016 E01 2 1 3 102/B1 00111 1027A1 5 Mӻ hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Hoa Bҵng 6789012345
XH016 E02 XH016 E02 4 1 3 105/KH 00111 1027A2 5 Mӻ hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Hoa Bҵng 6789012345
XH021 01 XH021 01 3 4 2 202/C1 00163 XH021001 60 Đӏa lý tӵ nhiên VN ĐC - SPTH 1 Lê Đình QuӃ 1234567
XH023 01 XH023 01 2 6 2 211/C2 02318 XH023001 50 Anh văn căn bҧn 1 (*) 4 Hӗng Thӏ Thanh Trúc 123456789012345
XH023 01 3 6 2 210/C2
XH023 02 XH023 02 4 6 2 204/KH 00232 XH023A02 40 Anh văn căn bҧn 1 (*) 4 Trҫm Thӏ QuǤnh Dân 123456789012345
XH023 02 6 6 2 105/C1
XH023 03 XH023 03 4 4 2 302/TS 00180 XH023A01 40 Anh văn căn bҧn 1 (*) 4 Bùi Thӏ Hӗng Anh 123456789012345
XH023 03 6 4 2 105/C1
XH024 01 XH024 01 4 1 3 402/TS 02318 XH024001 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Hӗng Thӏ Thanh Trúc 123456789012345
XH024 02 XH024 02 3 1 3 403/TS 02318 XH024002 50 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Hӗng Thӏ Thanh Trúc 123456789012345
XH024 03 XH024 03 6 6 3 306/C2 00184 XH024A03 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
XH024 04 XH024 04 5 3 3 107/KH 01520 XH024A04 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Tăng Đinh Ngӑc Thҧo 123456789012345
XH024 05 XH024 05 5 6 3 108/A4 01520 XH024A05 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Tăng Đinh Ngӑc Thҧo 123456789012345
XH024 06 XH024 06 5 1 3 203/B1 02139 XH024A06 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Ngô Mi LӋ Anh 123456789012345
XH024 07 XH024 07 6 1 3 205/C1 01466 XH024A07 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Võ Phương Quyên 123456789012345
XH024 08 XH024 08 7 1 3 301/TS 00188 XH024A08 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ ViӋt Anh 123456789012345
XH024 09 XH024 09 7 1 3 110/C2 09171 XH024A09 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Khánh Sơn 123456789012345
XH024 10 XH024 10 5 1 3 106/KH 09148 XH024A10 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Nhâm Mai Mӝng TuyӅn 123456789012345
XH024 11 XH024 11 3 3 3 104/KH 09224 XH024A11 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Trương Minh Trí 123456789012345
XH024 12 XH024 12 7 1 3 102/TS 00214 XH024A12 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Lê Công Tuҩn 123456789012345
XH024 13 XH024 13 2 1 3 105/C1 01853 XH024A13 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Trҫn Lê Hӳu Nghĩa 123456789012345
XH024 14 XH024 14 6 1 3 301/TS 09009 XH024A14 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ Bҧo ĐiӅn 123456789012345
XH024 15 XH024 15 2 1 3 301/TS 09009 XH024A15 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ Bҧo ĐiӅn 123456789012345
XH024 16 XH024 16 2 1 3 205/KH 01856 XH024A16 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 Hӗng Lư Chí Toàn 123456789012345
XH024 17 XH024 17 6 1 3 308/C2 09010 XH024A17 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn ThiӋn Tâm 123456789012345
XH024 18 XH024 18 5 1 3 304/C2 09010 XH024A18 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn ThiӋn Tâm 123456789012345
XH024 19 XH024 19 5 6 3 203/TS 01141 XH024A19 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 HuǤnh Văn HiӃn 123456789012345
XH024 20 XH024 20 6 1 3 209/C2 00209 XH024A01 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang 123456789012345
XH024 21 XH024 21 5 6 3 105/C1 00184 XH024A02 40 Anh văn căn bҧn 2 (*) 3 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
XH025 01 XH025 01 4 1 3 403/TS 02319 XH025001 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Lê Đӛ Thanh HiӅn 123456789012345
XH025 02 XH025 02 3 1 3 103/A4 02319 XH025002 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Lê Đӛ Thanh HiӅn 123456789012345
XH025 03 XH025 03 2 1 3 202/C2 02319 XH025003 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Lê Đӛ Thanh HiӅn 123456789012345
XH025 04 XH025 04 2 3 3 403/TS 01612 XH025004 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Phҥm Thӏ Mai Duyên 123456789012345
XH025 05 XH025 05 3 6 3 202/TS 01260 XH025005 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Thanh Tùng 123456789012345
XH025 06 XH025 06 2 1 3 404/TS 01260 XH025006 50 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Thanh Tùng 123456789012345
XH025 07 XH025 07 6 1 3 205/KH 01967 XH025A07 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Ngô HuǤnh Hӗng Nga 123456789012345
XH025 08 XH025 08 6 1 3 105/C1 01968 XH025A08 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Lê Trӑng HiӃu 123456789012345
XH025 09 XH025 09 6 6 3 104/KH 00192 XH025A09 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Trương Thӏ Ngӑc ĐiӋp 123456789012345
XH025 10 XH025 10 6 3 3 110/C2 01334 XH025A10 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Văn Sáu 123456789012345
XH025 11 XH025 11 4 1 3 106/KH 00187 XH025A11 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Vương Lê Thiên Thanh 123456789012345
XH025 12 XH025 12 6 1 3 203/C2 01465 XH025A12 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Trҫn Mai HiӇn 123456789012345
XH025 13 XH025 13 4 3 3 301/KH 01259 XH025A13 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 HuǤnh Minh HiӅn 123456789012345
XH025 14 XH025 14 6 1 3 203/TS 01262 XH025A14 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 HuǤnh Chí Minh Huyên 123456789012345
XH025 15 XH025 15 2 6 3 104/KH 00182 XH025A15 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Đһng Thӏ Kim Mai 123456789012345
XH025 16 XH025 16 4 6 3 211/B1 02275 XH025A16 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Hӭa Phú Sĩ 123456789012345
XH025 17 XH025 17 4 6 3 104/KH 09296 XH025A17 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Hӗng Xuân 123456789012345
XH025 18 XH025 18 3 6 3 203/B1 09296 XH025A18 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 NguyӉn Hӗng Xuân 123456789012345
XH025 19 XH025 19 5 1 3 105/KH 09224 XH025A19 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Trương Minh Trí 123456789012345
XH025 21 XH025 21 6 1 3 107/KH 01141 XH025A01 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 HuǤnh Văn HiӃn 123456789012345
XH025 22 XH025 22 7 1 3 204/KH 09170 XH025A02 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Võ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
XH025 23 XH025 23 2 1 3 306/C2 09170 XH025A03 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Võ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
XH025 24 XH025 24 3 1 3 301/TS 09170 XH025A04 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Võ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
XH025 25 XH025 25 4 1 3 105/C1 09170 XH025A05 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Võ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
XH025 26 XH025 26 6 1 3 204/KH 09170 XH025A06 40 Anh văn căn bҧn 3 (*) 3 Võ Thӏ Thanh Hương 123456789012345
XH084 01 XH084 01 7 4 2 115/A1 02095 XH084001 80 Văn hӑc 2 - SPTH 2 Trӏnh Thӏ Hương 123456789012345
XH085 01 XH085 01 7 1 2 301/C1 02095 XH085001 80 PPGD TiӃng ViӋt 1 - SPTH 2 Trӏnh Thӏ Hương 123456789012345
XH087 01 XH087 01 5 6 2 203/C2 00964 XH087001 60 Mӻ thuұt - SPTH 2 NguyӉn Hoàng Nghĩa 123456789012345
XH088 01 XH088 01 2 4 2 402/TS 09197 XH088001 50 Âm nhҥc - SPTH 2 NguyӉn Hoàng Sơn 123456789012345
XH093 01 XH093 01 2 8 2 101/B1 01996 XH093001 60 PPGD Kӻ thuұt - SPTH 1 Lê Ngӑc Hóa 12345678
XH093 02 XH093 02 2 6 2 304/C2 01996 XH093002 60 PPGD Kӻ thuұt - SPTH 1 Lê Ngӑc Hóa 12345678
XH094 01 XH094 01 3 1 2 401/TS 01526 XH094001 50 Chuyên đӅ Tâm lý & GDTH 1 2 Đӛ Văn Đoҥt 123456789012345
XH095 01 XH095 01 6 1 2 402/TS 02012 XH095001 50 Chuyên đӅ 1a-Tâm lý&GDTH 2 2 Trҫn Lương 123456789012345
XH097 01 XH097 01 7 4 2 101/B1 01996 XH097001 60 Đҥo đӭc & PPGD đҥo đӭc - SPTH1 Lê Ngӑc Hóa 89012345
XH101 01 XH101 01 5 1 2 101/A4 00129 XH101001 50 Hӑc hӧp tác trong dҥy Ngӳ văn 1 NguyӉn Thӏ Hӗng Nam 1234567
XH101 02 XH101 02 5 1 2 101/A4 00129 XH101002 50 Hӑc hӧp tác trong dҥy Ngӳ văn 1 NguyӉn Thӏ Hӗng Nam 89012345
XH101 03 XH101 03 4 4 2 403/TS 00137 XH101003 50 Hӑc hӧp tác trong dҥy Ngӳ văn 1 NguyӉn Minh Chính 1234567
XH102 01 XH102 01 7 8 2 204/KH 00135 XH102001 40 Dүn luұn ngôn ngӳ hӑc 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
XH102 E01 XH102 E01 2 1 3 107/KH 00135 1017A1 5 Dүn luұn ngôn ngӳ hӑc 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 6789012345
XH102 E02 XH102 E02 3 6 3 107/KH 00135 1027A1 5 Dүn luұn ngôn ngӳ hӑc 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 6789012345
XH102 E03 XH102 E03 3 1 3 107/KH 00135 1027A2 5 Dүn luұn ngôn ngӳ hӑc 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 6789012345
XH103 01 XH103 01 7 6 2 102/A4 00133 XH103001 80 Làm văn 2 Chim Văn Bé 123456789012345
XH104 01 XH104 01 6 4 2 204/C2 00146 XH104001 60 Lӏch sӱ quan hӋ quӕc tӃ 2 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH104 02 XH104 02 7 4 2 205/C2 00146 XH104002 60 Lӏch sӱ quan hӋ quӕc tӃ 2 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH104 03 XH104 03 5 4 2 104/C2 00146 XH104003 50 Lӏch sӱ quan hӋ quӕc tӃ 2 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH105 01 XH105 01 5 3 3 401/TS 00129 XH105001 50 Lý luұn dҥy hӑc văn hӑc 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Nam 123456789012345
XH105 02 XH105 02 6 1 3 403/TS 00129 XH105002 50 Lý luұn dҥy hӑc văn hӑc 3 NguyӉn Thӏ Hӗng Nam 123456789012345
XH106 01 XH106 01 3 1 2 402/TS 00112 XH106001 50 Lӏch sӱ phê bình văn hӑc 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH106 02 XH106 02 3 4 2 503/TS 00112 XH106002 50 Lӏch sӱ phê bình văn hӑc 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH106 03 XH106 03 2 6 2 403/TS 00112 XH106003 50 Lӏch sӱ phê bình văn hӑc 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH108 01 XH108 01 5 6 2 210/C2 00137 XH108001 20 Tұp giҧng Ngӳ Văn 1 NguyӉn Minh Chính 1234567
XH108 02 XH108 02 5 4 2 107/A4 00124 XH108002 20 Tұp giҧng Ngӳ Văn 1 Trҫn Đình Thích 89012345
XH108 03 XH108 03 2 6 2 104/C2 02003 XH108003 20 Tұp giҧng Ngӳ Văn 1 Trҫn Nguyên Hương Thҧo 1234567
XH108 04 XH108 04 6 6 2 503/TS 02003 XH108004 20 Tұp giҧng Ngӳ Văn 1 Trҫn Nguyên Hương Thҧo 89012345
XH108 05 XH108 05 5 1 2 503/TS 02003 XH108005 20 Tұp giҧng Ngӳ Văn 1 Trҫn Nguyên Hương Thҧo 1234567
XH108 06 XH108 06 5 4 2 503/TS 02003 XH108006 20 Tұp giҧng Ngӳ Văn 1 Trҫn Nguyên Hương Thҧo 89012345
XH110 01 XH110 01 0 0 0 XH110001 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 02 XH110 02 0 0 0 XH110002 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 03 XH110 03 0 0 0 XH110003 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 04 XH110 04 0 0 0 XH110004 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 05 XH110 05 0 0 0 XH110005 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 06 XH110 06 0 0 0 XH110006 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 07 XH110 07 0 0 0 XH110007 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 08 XH110 08 0 0 0 XH110008 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 09 XH110 09 0 0 0 XH110009 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH110 10 XH110 10 0 0 0 XH110010 100 KiӃn tұp sư phҥm 1 123456789012345
XH115 01 XH115 01 6 4 2 102/B1 00133 XH115001 60 Phương pháp nghiên cӭu ngônng2 Chim Văn Bé 123456789012345
XH116 01 XH116 01 4 4 2 101/C2 00111 XH116001 60 Phương pháp nghiên cӭu Văn hӑ2 NguyӉn Hoa Bҵng 123456789012345
XH116 02 XH116 02 3 4 2 204/KH 00111 XH116002 60 Phương pháp nghiên cӭu Văn hӑ2 NguyӉn Hoa Bҵng 123456789012345
XH118 01 XH118 01 5 4 2 105/A4 00069 XH118001 70 NhiӃp ҧnh 2 Phҥm Văn Bé 123456789012345
XH118 02 XH118 02 6 4 2 103/A4 00069 XH118002 70 NhiӃp ҧnh 2 Phҥm Văn Bé 123456789012345
XH119 01 XH119 01 5 8 2 102/C1 00069 XH119001 40 Kӻ thuұt quay video 2 Phҥm Văn Bé 123456789012345
XH121 01 XH121 01 7 6 2 105/C2 01852 XH121001 80 Bҧn đӗ hӑc đҥi cương 2 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH121 02 XH121 02 6 8 2 305/TS 01852 XH121002 80 Bҧn đӗ hӑc đҥi cương 2 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH122 01 XH122 01 5 4 2 206/C2 01331 XH122001 60 Đánh giá giáo dөc Sӱ 2 Trҫn Minh Thuұn 123456789012345
XH124 01 XH124 01 7 6 2 211/C2 01863 XH124001 20 Tұp giҧng Lӏch sӱ 1 Đoàn NguyӋt Linh 1234567
XH124 02 XH124 02 2 1 2 503/TS 01863 XH124002 20 Tұp giҧng Lӏch sӱ 1 Đoàn NguyӋt Linh 1234567
XH124 03 XH124 03 2 4 2 205/C2 01331 XH124003 20 Tұp giҧng Lӏch sӱ 1 Trҫn Minh Thuұn 89012345
XH124 04 XH124 04 4 4 2 211/C2 01331 XH124004 20 Tұp giҧng Lӏch sӱ 1 Trҫn Minh Thuұn 89012345
XH126 01 XH126 01 2 4 2 302/TS 00163 XH126001 40 Đӏa lý tӵ nhiên ViӋt Nam ĐC 2 Lê Đình QuӃ 123456789012345
XH131 01 XH131 01 2 4 2 110/C2 00158 XH131001 60 Đӏa danh ViӋt Nam 2 Đào Ngӑc Cҧnh 123456789012345
XH132 01 XH132 01 2 4 2 201/C2 02182 XH132001 60 Đӏa lý du lӏch 2 Lê Văn HiӋu 123456789012345
XH132 02 XH132 02 2 1 2 207/C2 02182 XH132002 60 Đӏa lý du lӏch 2 Lê Văn HiӋu 123456789012345
XH134 01 XH134 01 4 8 2 102/A4 00152 XH134001 80 Dân tӝc hӑc đҥi cương 2 Lê Phú Thi 123456789012345
XH136 01 XH136 01 7 6 2 306/C2 02241 XH136001 50 Dân cư & Môi trưӡng ĐBSCL 2 Trӏnh Chí Thâm 123456789012345
XH136 02 XH136 02 7 8 2 402/TS 02241 XH136002 50 Dân cư & Môi trưӡng ĐBSCL 2 Trӏnh Chí Thâm 123456789012345
XH137 01 XH137 01 4 1 2 110/C2 02182 XH137001 60 Dân sӕ & phát triӇn 2 Lê Văn HiӋu 123456789012345
XH138 01 XH138 01 3 1 3 205/C2 00154 XH138001 60 Lӏch sӱ ViӋt Nam đҥi cương 3 Lê Thӏ Minh Thu 123456789012345
XH138 02 XH138 02 6 3 3 205/C2 00154 XH138002 60 Lӏch sӱ ViӋt Nam đҥi cương 3 Lê Thӏ Minh Thu 123456789012345
XH139 01 XH139 01 4 1 3 404/TS 01057 XH139001 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi đҥi cương 3 Đһng Thӏ Tҫm 123456789012345
XH142 01 XH142 01 4 4 2 101/A4 00160 XH142001 80 Lý luұn dҥy hӑc môn Đӏa lý 2 Hӗ Thӏ Thu Hӗ 123456789012345
XH143 01 XH143 01 6 1 2 110/C2 01852 XH143001 60 Phân tích chương trình Đӏa PT 2 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH145 01 XH145 01 5 4 2 503/TS 00160 XH145001 20 Tұp giҧng Đӏa lý 1 Hӗ Thӏ Thu Hӗ 1234567
XH145 02 XH145 02 5 1 2 503/TS 00160 XH145002 20 Tұp giҧng Đӏa lý 1 Hӗ Thӏ Thu Hӗ 89012345
XH145 03 XH145 03 7 4 2 211/C2 01852 XH145003 20 Tұp giҧng Đӏa lý 1 Lê Văn Nhương 1234567
XH145 04 XH145 04 7 1 2 211/C2 01852 XH145004 20 Tұp giҧng Đӏa lý 1 Lê Văn Nhương 89012345
XH146 01 XH146 01 2 1 2 401/TS 01524 XH146001 50 Anh văn chuyên môn Đӏa lý 2 NguyӉn Hҧi Quân 123456789012345
XH150 01 XH150 01 7 8 2 205/KH 01851 XH150001 40 Thӫ tөc hҧi quan & cưӟc phí 2 HuǤnh Văn Đà 123456789012345
XH151 01 XH151 01 4 6 2 105/KH 01806 XH151001 40 ӭng dөng CNTT trong du lӏch 2 Sӱ Kim Anh 123456789012345
XH151 02 XH151 02 3 1 2 205/KH 01806 XH151002 40 ӭng dөng CNTT trong du lӏch 2 Sӱ Kim Anh 123456789012345
XH152 01 XH152 01 3 4 2 101/A4 02177 XH152001 50 Anh văn du lӏch 1 5 NguyӉn Thӏ Văn Sӱ 123456789012345
XH152 01 4 1 3 503/TS
XH153 01 XH153 01 5 4 2 203/TS 02245 XH153001 50 Anh văn du lӏch 2 5 Phan ViӋt Thҳng 123456789012345
XH153 01 6 6 3 202/TS
XH153 02 XH153 02 5 1 3 404/TS 02245 XH153002 50 Anh văn du lӏch 2 5 Phan ViӋt Thҳng 123456789012345
XH153 02 6 4 2 503/TS
XH154 01 XH154 01 3 1 3 405/TS 02177 XH154001 50 Anh văn du lӏch 3 5 NguyӉn Thӏ Văn Sӱ 123456789012345
XH154 01 4 4 2 404/TS
XH155 01 XH155 01 5 3 3 309/C2 01465 XH155001 30 Nghe nói 1 3 Trҫn Mai HiӇn 123456789012345
XH155 02 XH155 02 7 1 3 206/C2 01465 XH155002 40 Nghe nói 1 3 Trҫn Mai HiӇn 123456789012345
XH157 01 XH157 01 5 6 3 303/C2 00196 XH157001 25 Nghe nói 3 3 Lê Thanh Hùng 123456789012345
XH157 02 XH157 02 6 6 3 308/C2 00196 XH157002 25 Nghe nói 3 3 Lê Thanh Hùng 123456789012345
XH157 03 XH157 03 7 6 3 203/C2 00196 XH157003 25 Nghe nói 3 3 Lê Thanh Hùng 123456789012345
XH157 04 XH157 04 2 3 3 201/TS 01139 XH157004 25 Nghe nói 3 3 Lê Hӳu Lý 123456789012345
XH157 05 XH157 05 2 1 3 203/C2 01142 XH157005 25 Nghe nói 3 3 Lê Thӏ HuyӅn 123456789012345
XH157 06 XH157 06 3 3 3 210/C2 01142 XH157006 25 Nghe nói 3 3 Lê Thӏ HuyӅn 123456789012345
XH157 07 XH157 07 4 1 3 211/C2 01142 XH157007 25 Nghe nói 3 3 Lê Thӏ HuyӅn 123456789012345
XH157 08 XH157 08 4 1 3 308/C2 09306 XH157008 25 Nghe nói 3 3 Eliza Berry 123456789012345
XH157 09 XH157 09 3 1 3 503/TS 09306 XH157009 25 Nghe nói 3 3 Eliza Berry 123456789012345
XH157 10 XH157 10 3 6 3 304/C2 09306 XH157010 25 Nghe nói 3 3 Eliza Berry 123456789012345
XH157 11 XH157 11 4 6 3 106/A4 09307 XH157011 25 Nghe nói 3 3 Eliza Beth 123456789012345
XH157 12 XH157 12 5 3 3 106/A4 09307 XH157012 25 Nghe nói 3 3 Eliza Beth 123456789012345
XH157 13 XH157 13 4 3 3 206/C2 09307 XH157013 25 Nghe nói 3 3 Eliza Beth 123456789012345
XH158 01 XH158 01 2 11 3 102/C1 01258 0854BD1 Nghe nói 4 3 NguyӉn Thái Hӳu 123456789012345
XH158 02 XH158 02 2 11 3 101/C1 00187 0854BD2 Nghe nói 4 3 Vương Lê Thiên Thanh 123456789012345
XH159 01 XH159 01 5 6 3 102/C2 09307 XH159001 25 Nghe nói 5 3 Eliza Beth 123456789012345
XH159 02 XH159 02 3 3 3 401/TS 09307 XH159002 25 Nghe nói 5 3 Eliza Beth 123456789012345
XH159 03 XH159 03 5 1 3 102/C2 09306 XH159003 25 Nghe nói 5 3 Eliza Berry 123456789012345
XH159 04 XH159 04 5 6 3 202/TS 09306 XH159004 25 Nghe nói 5 3 Eliza Berry 123456789012345
XH160 01 XH160 01 3 1 2 110/C2 01260 XH160001 40 Đӑc hiӇu 1 2 NguyӉn Thanh Tùng 123456789012345
XH160 02 XH160 02 3 4 2 202/C2 01260 XH160002 40 Đӑc hiӇu 1 2 NguyӉn Thanh Tùng 123456789012345
XH162 01 XH162 01 4 6 2 108/A4 00177 XH162001 40 Đӑc hiӇu 3 2 Lưu Hoàng Anh 123456789012345
XH162 02 XH162 02 2 8 2 105/C1 00177 XH162002 40 Đӑc hiӇu 3 2 Lưu Hoàng Anh 123456789012345
XH162 03 XH162 03 2 6 2 105/C1 00177 XH162003 40 Đӑc hiӇu 3 2 Lưu Hoàng Anh 123456789012345
XH162 04 XH162 04 3 6 2 103/TS 00177 XH162004 40 Đӑc hiӇu 3 2 Lưu Hoàng Anh 123456789012345
XH162 05 XH162 05 3 8 2 205/C1 00177 XH162005 40 Đӑc hiӇu 3 2 Lưu Hoàng Anh 123456789012345
XH162 06 XH162 06 3 4 2 102/C2 00791 XH162006 40 Đӑc hiӇu 3 2 Ngô Thӏ Trang Thҧo 123456789012345
XH162 07 XH162 07 2 1 2 201/C2 00791 XH162007 40 Đӑc hiӇu 3 2 Ngô Thӏ Trang Thҧo 123456789012345
XH162 08 XH162 08 2 4 2 202/C2 00791 XH162008 40 Đӑc hiӇu 3 2 Ngô Thӏ Trang Thҧo 123456789012345
XH163 01 XH163 01 4 11 3 102/C1 01856 0854BD1 Đӑc hiӇu 4 2 Hӗng Lư Chí Toàn 123456789012345
XH163 02 XH163 02 4 11 3 101/C1 01334 0854BD2 Đӑc hiӇu 4 2 NguyӉn Văn Sáu 123456789012345
XH164 01 XH164 01 2 1 2 403/TS 00196 XH164001 40 Đӑc hiӇu 5 2 Lê Thanh Hùng 123456789012345
XH164 02 XH164 02 2 4 2 203/C2 00196 XH164002 40 Đӑc hiӇu 5 2 Lê Thanh Hùng 123456789012345
XH165 01 XH165 01 7 1 2 205/KH 00232 XH165001 30 ViӃt 1 2 Trҫm Thӏ QuǤnh Dân 123456789012345
XH165 02 XH165 02 7 4 2 105/KH 00232 XH165002 40 ViӃt 1 2 Trҫm Thӏ QuǤnh Dân 123456789012345
XH167 01 XH167 01 3 1 2 105/C1 01856 XH167001 30 ViӃt 3 2 Hӗng Lư Chí Toàn 123456789012345
XH167 02 XH167 02 3 3 2 105/C1 01856 XH167002 30 ViӃt 3 2 Hӗng Lư Chí Toàn 123456789012345
XH167 03 XH167 03 4 6 2 102/B1 01856 XH167003 30 ViӃt 3 2 Hӗng Lư Chí Toàn 123456789012345
XH167 04 XH167 04 4 1 2 205/KH 01856 XH167004 30 ViӃt 3 2 Hӗng Lư Chí Toàn 123456789012345
XH167 05 XH167 05 2 6 2 205/KH 00187 XH167005 30 ViӃt 3 2 Vương Lê Thiên Thanh 123456789012345
XH167 06 XH167 06 3 4 2 302/C1 02275 XH167006 30 ViӃt 3 2 Hӭa Phú Sĩ 123456789012345
XH167 07 XH167 07 4 4 2 306/C2 00186 XH167007 30 ViӃt 3 2 DiӋp Phi YӃn 123456789012345
XH167 08 XH167 08 6 4 2 205/KH 00186 XH167008 30 ViӃt 3 2 DiӋp Phi YӃn 123456789012345
XH167 09 XH167 09 7 1 2 105/C1 01259 XH167009 30 ViӃt 3 2 HuǤnh Minh HiӅn 123456789012345
XH167 10 XH167 10 4 4 2 303/TS 01258 XH167010 40 ViӃt 3 2 NguyӉn Thái Hӳu 123456789012345
XH169 01 XH169 01 3 3 3 205/KH 00178 XH169001 30 ViӃt 5 3 Dương Thӏ Duyên 123456789012345
XH169 02 XH169 02 5 1 3 205/KH 00178 XH169002 30 ViӃt 5 3 Dương Thӏ Duyên 123456789012345
XH169 03 XH169 03 7 1 3 306/C2 00178 XH169003 30 ViӃt 5 3 Dương Thӏ Duyên 123456789012345
XH169 04 XH169 04 6 1 3 102/C1 00179 XH169004 30 ViӃt 5 3 Thái Công Dân 123456789012345
XH169 05 XH169 05 7 3 3 205/KH 00179 XH169005 30 ViӃt 5 3 Thái Công Dân 123456789012345
XH169 06 XH169 06 4 1 3 104/KH 01613 XH169006 40 ViӃt 5 3 Đinh Thӏ Xuân Mai 123456789012345
XH169 07 XH169 07 2 1 3 309/C2 01613 XH169007 40 ViӃt 5 3 Đinh Thӏ Xuân Mai 123456789012345
XH170 01 XH170 01 4 1 2 202/C2 01140 XH170001 60 Ngӳ pháp 1 2 Trương NguyӉn QuǤn Như 123456789012345
XH172 01 XH172 01 3 6 2 207/C2 01611 XH172001 40 Ngӳ pháp 3 2 Lê Xuân Mai 123456789012345
XH172 02 XH172 02 4 6 2 405/TS 01611 XH172002 40 Ngӳ pháp 3 2 Lê Xuân Mai 123456789012345
XH172 03 XH172 03 7 1 2 404/TS 01612 XH172003 40 Ngӳ pháp 3 2 Phҥm Thӏ Mai Duyên 123456789012345
XH172 04 XH172 04 7 4 2 203/C2 01612 XH172004 40 Ngӳ pháp 3 2 Phҥm Thӏ Mai Duyên 123456789012345
XH172 05 XH172 05 3 1 2 202/C2 01612 XH172005 40 Ngӳ pháp 3 2 Phҥm Thӏ Mai Duyên 123456789012345
XH172 06 XH172 06 3 4 2 204/C2 00210 XH172006 40 Ngӳ pháp 3 2 Chung Thӏ Thanh Hҵng 123456789012345
XH172 07 XH172 07 2 6 2 303/C2 00210 XH172007 40 Ngӳ pháp 3 2 Chung Thӏ Thanh Hҵng 123456789012345
XH172 08 XH172 08 2 4 2 302/C1 00210 XH172008 40 Ngӳ pháp 3 2 Chung Thӏ Thanh Hҵng 123456789012345
XH173 01 XH173 01 5 4 2 102/C1 01854 XH173001 40 Ngӳ âm thӵc hành 1 2 Trҫn Thӏ Phương Thҧo 123456789012345
XH175 01 XH175 01 4 1 2 203/C2 00791 XH175001 50 Phương pháp NCKH - Anh văn 2 Ngô Thӏ Trang Thҧo 123456789012345
XH175 02 XH175 02 6 11 3 104/C1 01259 0754BD1 Phương pháp NCKH - Anh văn 2 HuǤnh Minh HiӅn 123456789012345
XH180 01 XH180 01 3 4 2 207/C2 01526 XH180001 60 P.Pháp công tác Đӝi - SPTH 1 Đӛ Văn Đoҥt 1234567
XH182 01 XH182 01 3 11 3 102/C1 01613 0854BD1 ViӃt 4 - Anh văn 3 Đinh Thӏ Xuân Mai 123456789012345
XH182 02 XH182 02 3 11 3 101/C1 00178 0854BD2 ViӃt 4 - Anh văn 3 Dương Thӏ Duyên 123456789012345
XH183 01 XH183 01 3 1 2 203/C2 01140 XH183001 40 Ngӳ pháp 4 2 Trương NguyӉn QuǤn Như 123456789012345
XH185 01 XH185 01 7 6 2 404/TS 02003 XH185001 50 PT.C.Trình TiӃng ViӋt - SPTH 1 Trҫn Nguyên Hương Thҧo 89012345
XH185 02 XH185 02 7 6 2 107/C2 02003 XH185002 50 PT.C.Trình TiӃng ViӋt - SPTH 1 Trҫn Nguyên Hương Thҧo 1234567
XH186 01 XH186 01 3 6 2 402/TS 02095 XH186001 20 Tұp giҧng môn Văn - SPTH 1 Trӏnh Thӏ Hương 1234567
XH186 02 XH186 02 3 6 2 402/TS 02095 XH186002 20 Tұp giҧng môn Văn - SPTH 1 Trӏnh Thӏ Hương 89012345
XH186 03 XH186 03 6 6 2 107/A4 01996 XH186003 50 Tұp giҧng môn Văn - SPTH 1 Lê Ngӑc Hóa 12345678
XH186 04 XH186 04 6 8 2 105/C1 01996 XH186004 50 Tұp giҧng môn Văn - SPTH 1 Lê Ngӑc Hóa 12345678
XH202 01 XH202 01 2 1 3 101/C2 01463 XH202001 50 Phương pháp GD tiӃng Pháp I 3 NguyӉn Thӏ Kim Lan 123456789012345
XH204 01 XH204 01 3 1 2 204/C2 01463 XH204001 50 Phương pháp GD tiӃng Pháp III 2 NguyӉn Thӏ Kim Lan 123456789012345
XH205 01 XH205 01 0 0 0 01463 XH205001 50 Tұp giҧng tiӃng Pháp 1 NguyӉn Thӏ Kim Lan 123456789012345
XH207 01 XH207 01 5 1 2 110/C2 02246 XH207001 50 Khai thác tư liӋu nghe nhìn 2 NguyӉn Hoàng Thái 123456789012345
XH208 01 XH208 01 6 1 2 202/C2 00227 XH208001 50 Giҧng dҥy ngӳ pháp tiӃng Pháp 2 Phan Thành Tâm 123456789012345
XH209 01 XH209 01 4 4 2 102/TS 00220 XH209001 50 Kӻ thuұt biên dӏch tư liӋu 2 Trҫn Thanh ái 123456789012345
XH214 01 XH214 01 2 4 2 103/A4 00226 XH214001 50 Văn bҧn khoa hӑc 2 NguyӉn Thӏ KiӅu Trang 123456789012345
XH223 01 XH223 01 3 8 2 209/C2 01055 XH223001 50 Đӑc hiӇu III 2 Võ Văn Chương 123456789012345
XH225 01 XH225 01 4 1 2 204/C2 00219 XH225001 50 Đӑc hiӇu V 2 Quách Duy Bình 123456789012345
XH228 01 XH228 01 5 4 2 102/A4 00226 XH228001 50 DiӉn đҥt viӃt III 2 NguyӉn Thӏ KiӅu Trang 123456789012345
XH230 01 XH230 01 6 4 2 101/A4 00226 XH230001 50 DiӉn đҥt viӃt V 2 NguyӉn Thӏ KiӅu Trang 123456789012345
XH233 01 XH233 01 7 1 2 101/C2 09292 XH233001 50 Nghe hiӇu III 2 Emilie 123456789012345
XH235 01 XH235 01 2 1 2 103/C2 09292 XH235001 50 Nghe hiӇu V 2 Emilie 123456789012345
XH238 01 XH238 01 3 1 2 206/C2 00228 XH238001 50 DiӉn đҥt nói III 2 Trҫn Văn Lӵa 123456789012345
XH240 01 XH240 01 4 1 2 205/C2 00228 XH240001 50 DiӉn đҥt nói V 2 Trҫn Văn Lӵa 123456789012345
XH243 01 XH243 01 5 1 2 202/C2 00227 XH243001 50 Ngӳ pháp III 2 Phan Thành Tâm 123456789012345
XH245 01 XH245 01 6 1 2 204/C2 00223 XH245001 50 Ngӳ âm 2 NguyӉn Hӗng Phúc 123456789012345
XH246 01 XH246 01 6 6 2 304/C2 00223 XH246001 50 Tӯ vӵng 2 NguyӉn Hӗng Phúc 123456789012345
XH304 01 XH304 01 3 6 2 101/B1 01607 XH304001 60 Lý luұn văn hӑc 2 2 Bùi Thanh Thҧo 123456789012345
XH304 02 XH304 02 6 1 2 103/MT 01607 XH304002 50 Lý luұn văn hӑc 2 2 Bùi Thanh Thҧo 123456789012345
XH304 03 XH304 03 3 8 2 306/C2 01607 XH304003 60 Lý luұn văn hӑc 2 2 Bùi Thanh Thҧo 123456789012345
XH304 04 XH304 04 4 8 2 106/KH 01607 XH304004 60 Lý luұn văn hӑc 2 2 Bùi Thanh Thҧo 123456789012345
XH305 01 XH305 01 2 6 2 110/C2 01606 XH305001 50 Lý luұn văn hӑc 3 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Hҥnh 123456789012345
XH305 02 XH305 02 2 8 2 503/TS 01606 XH305002 50 Lý luұn văn hӑc 3 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Hҥnh 123456789012345
XH305 03 XH305 03 3 1 2 209/C2 01606 XH305003 60 Lý luұn văn hӑc 3 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Hҥnh 123456789012345
XH305 04 XH305 04 3 3 2 206/C2 01606 XH305004 60 Lý luұn văn hӑc 3 2 NguyӉn Thӏ Hӗng Hҥnh 123456789012345
XH306 01 XH306 01 4 4 2 106/KH 00117 XH306001 50 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 1 2 NguyӉn Kim Châu 123456789012345
XH306 02 XH306 02 2 4 2 114/B1 00117 XH306002 50 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 1 2 NguyӉn Kim Châu 123456789012345
XH306 03 XH306 03 4 1 2 201/MT 00117 XH306003 50 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 1 2 NguyӉn Kim Châu 123456789012345
XH306 04 XH306 04 3 6 2 202/C1 00117 XH306004 50 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 1 2 NguyӉn Kim Châu 123456789012345
XH306 05 XH306 05 2 1 2 104/KH 00117 XH306005 50 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 1 2 NguyӉn Kim Châu 123456789012345
XH308 01 XH308 01 5 1 2 203/C2 00120 XH308001 60 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 3 2 Phan Thӏ Mӻ Hҵng 123456789012345
XH308 02 XH308 02 5 4 2 210/C2 00120 XH308002 60 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 3 2 Phan Thӏ Mӻ Hҵng 123456789012345
XH308 03 XH308 03 5 8 2 103/C2 00120 XH308003 60 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 3 2 Phan Thӏ Mӻ Hҵng 123456789012345
XH308 04 XH308 04 6 6 2 203/C2 00120 XH308004 60 Văn hӑc ViӋt Nam trung đҥi 3 2 Phan Thӏ Mӻ Hҵng 123456789012345
XH311 01 XH311 01 3 1 2 210/C2 00121 XH311001 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 3 2 Trҫn Văn Minh 123456789012345
XH311 02 XH311 02 3 4 2 110/C2 00121 XH311002 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 3 2 Trҫn Văn Minh 123456789012345
XH311 03 XH311 03 4 6 2 204/C2 00121 XH311003 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 3 2 Trҫn Văn Minh 123456789012345
XH311 04 XH311 04 4 8 2 108/C2 00121 XH311004 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 3 2 Trҫn Văn Minh 123456789012345
XH312 01 XH312 01 2 4 2 202/B1 00112 XH312001 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 4 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH312 02 XH312 02 2 1 2 204/C2 00112 XH312002 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 4 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH312 03 XH312 03 4 1 2 206/C2 00112 XH312003 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 4 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH312 04 XH312 04 4 4 2 110/C2 00112 XH312004 60 Văn hӑc ViӋt Nam hiӋn đҥi 4 2 NguyӉn Lâm ĐiӅn 123456789012345
XH313 01 XH313 01 5 4 2 102/B1 00142 XH313001 50 Văn hӑc ViӋt Nam đҥi cương 2 HuǤnh Thӏ Lan Phương 123456789012345
XH316 01 XH316 01 2 6 2 201/C2 01328 XH316001 60 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH316 02 XH316 02 2 8 2 110/C2 01328 XH316002 60 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH316 03 XH316 03 4 8 2 110/C2 01328 XH316003 60 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH316 04 XH316 04 4 6 2 210/C2 01328 XH316004 60 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH316 05 XH316 05 3 1 2 211/C2 01328 XH316005 60 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH316 06 XH316 06 3 4 2 209/C2 01328 XH316006 60 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH316 07 XH316 07 3 8 2 103/A4 01328 XH316007 80 Hán Nôm 3 2 Bùi Thӏ Thúy Minh 123456789012345
XH318 01 XH318 01 6 1 2 205/C2 00130 XH318001 60 Ngӳ âm tiӃng ViӋt 2 Bùi Thӏ Tâm 123456789012345
XH318 02 XH318 02 7 1 2 204/C2 00130 XH318002 60 Ngӳ âm tiӃng ViӋt 2 Bùi Thӏ Tâm 123456789012345
XH318 03 XH318 03 7 6 2 201/C2 00130 XH318003 60 Ngӳ âm tiӃng ViӋt 2 Bùi Thӏ Tâm 123456789012345
XH318 04 XH318 04 7 8 2 107/C2 00130 XH318004 60 Ngӳ âm tiӃng ViӋt 2 Bùi Thӏ Tâm 123456789012345
XH321 01 XH321 01 4 1 2 209/C2 00125 XH321001 60 Văn hӑc phương Tây 1 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH321 02 XH321 02 4 4 2 303/C2 00125 XH321002 60 Văn hӑc phương Tây 1 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH321 03 XH321 03 2 8 2 201/C2 00125 XH321003 60 Văn hӑc phương Tây 1 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH321 04 XH321 04 3 8 2 203/C2 00125 XH321004 60 Văn hӑc phương Tây 1 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH321 05 XH321 05 2 1 2 110/C2 00125 XH321005 50 Văn hӑc phương Tây 1 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH321 06 XH321 06 2 4 2 303/C2 00125 XH321006 50 Văn hӑc phương Tây 1 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH323 01 XH323 01 4 4 2 204/KH 01327 XH323001 60 Văn hӑc Nga 1 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH323 02 XH323 02 5 4 2 106/KH 01327 XH323002 60 Văn hӑc Nga 1 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH323 03 XH323 03 5 1 2 303/C2 01327 XH323003 60 Văn hӑc Nga 1 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH323 04 XH323 04 7 6 2 104/KH 01327 XH323004 60 Văn hӑc Nga 1 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH323 05 XH323 05 2 4 2 104/KH 01327 XH323005 60 Văn hӑc Nga 1 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH324 01 XH324 01 5 6 2 205/C2 01327 XH324001 60 Văn hӑc Nga 2 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH324 02 XH324 02 5 8 2 108/C2 01327 XH324002 60 Văn hӑc Nga 2 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH324 03 XH324 03 6 4 2 103/C2 01327 XH324003 60 Văn hӑc Nga 2 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH324 04 XH324 04 7 1 2 205/C2 01327 XH324004 60 Văn hӑc Nga 2 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH324 05 XH324 05 7 4 2 303/C2 01327 XH324005 60 Văn hӑc Nga 2 2 Trҫn Văn Thӏnh 123456789012345
XH325 01 XH325 01 3 1 2 303/C2 00125 XH325001 60 Văn hӑc Mӻ - La tinh 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH325 02 XH325 02 3 4 2 201/C2 00125 XH325002 60 Văn hӑc Mӻ - La tinh 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH325 03 XH325 03 2 6 2 202/C2 00125 XH325003 60 Văn hӑc Mӻ - La tinh 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH325 04 XH325 04 3 6 2 204/C2 00125 XH325004 60 Văn hӑc Mӻ - La tinh 2 Trương Thӏ Kim Phưӧng 123456789012345
XH326 01 XH326 01 2 4 2 105/C1 02240 XH326001 60 Văn hӑc ҩn Đӝ, Nhұt Bҧn 2 Trҫn Vũ Thӏ Giang Lam 123456789012345
XH326 02 XH326 02 4 4 2 205/KH 02240 XH326002 60 Văn hӑc ҩn Đӝ, Nhұt Bҧn 2 Trҫn Vũ Thӏ Giang Lam 123456789012345
XH327 01 XH327 01 4 4 2 104/KH 00119 XH327001 70 Văn hӑc dân gian đҥi cương 2 Lê Thӏ DiӋu Hà 123456789012345
XH328 01 XH328 01 4 1 2 301/MT 00131 XH328001 60 Ngӳ pháp tiӃng ViӋt 1 2 NguyӉn Văn Tư 123456789012345
XH328 02 XH328 02 4 4 2 202/C1 00131 XH328002 60 Ngӳ pháp tiӃng ViӋt 1 2 NguyӉn Văn Tư 123456789012345
XH328 03 XH328 03 3 1 2 304/C2 00131 XH328003 60 Ngӳ pháp tiӃng ViӋt 1 2 NguyӉn Văn Tư 123456789012345
XH328 04 XH328 04 3 4 2 203/C2 00131 XH328004 60 Ngӳ pháp tiӃng ViӋt 1 2 NguyӉn Văn Tư 123456789012345
XH330 01 XH330 01 3 6 2 206/C2 00136 XH330001 60 Phong cách hӑc tiӃng ViӋt 2 NguyӉn Văn Nӣ 123456789012345
XH330 02 XH330 02 3 8 2 204/C2 00136 XH330002 60 Phong cách hӑc tiӃng ViӋt 2 NguyӉn Văn Nӣ 123456789012345
XH330 03 XH330 03 4 8 2 203/C2 00136 XH330003 60 Phong cách hӑc tiӃng ViӋt 2 NguyӉn Văn Nӣ 123456789012345
XH330 04 XH330 04 4 6 2 116/A3 00136 XH330004 60 Phong cách hӑc tiӃng ViӋt 2 NguyӉn Văn Nӣ 123456789012345
XH331 01 XH331 01 7 1 2 207/C2 00133 XH331001 60 Ngӳ pháp văn bҧn 2 Chim Văn Bé 123456789012345
XH332 01 XH332 01 2 8 2 306/C2 00135 XH332001 50 Ngӳ dөng hӑc - Ngӳ văn 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
XH332 02 XH332 02 2 4 2 101/B1 00135 XH332002 50 Ngӳ dөng hӑc - Ngӳ văn 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
XH332 03 XH332 03 4 4 2 105/C1 00135 XH332003 50 Ngӳ dөng hӑc - Ngӳ văn 2 NguyӉn Thӏ Thu Thӫy 123456789012345
XH333 01 XH333 01 6 8 2 103/A4 00120 XH333001 80 Đәi mӟi trong VHVN nӱa TK XIX1 Phan Thӏ Mӻ Hҵng 1234567
XH334 01 XH334 01 5 4 2 107/A4 00124 XH334001 50 Đӑc & hiӇu TPVH theo thӇ loҥi 1 Trҫn Đình Thích 1234567
XH334 02 XH334 02 5 1 2 308/C2 00124 XH334002 50 Đӑc & hiӇu TPVH theo thӇ loҥi 1 Trҫn Đình Thích 89012345
XH344 01 XH344 01 6 1 2 101/C2 00120 XH344001 50 Đһc điӇm văn hoá ĐBSCL 1 Phan Thӏ Mӻ Hҵng 1234567
XH345 01 XH345 01 2 4 2 107/C2 00145 XH345001 60 Lӏch sӱ văn hoá & giáo dөc VN 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH345 02 XH345 02 3 1 2 309/C2 00145 XH345002 60 Lӏch sӱ văn hoá & giáo dөc VN 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH345 03 XH345 03 3 4 2 205/C2 00145 XH345003 60 Lӏch sӱ văn hoá & giáo dөc VN 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH353 01 XH353 01 3 1 3 104/A4 00147 XH353001 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi cұn đҥi 1 3 Cao Cҭm Hương 123456789012345
XH353 02 XH353 02 4 1 3 210/C2 00147 XH353002 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi cұn đҥi 1 3 Cao Cҭm Hương 123456789012345
XH355 01 XH355 01 6 6 3 403/TS 00146 XH355001 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi hiӋn đҥi 1 3 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH355 02 XH355 02 7 1 3 201/C2 00146 XH355002 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi hiӋn đҥi 1 3 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH356 01 XH356 01 6 1 3 206/C2 00146 XH356001 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi hiӋn đҥi 2 3 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH356 02 XH356 02 5 1 3 204/C2 00146 XH356002 50 Lӏch sӱ thӃ giӟi hiӋn đҥi 2 3 NguyӉn Hӳu Thành 123456789012345
XH359 01 XH359 01 5 1 3 211/C2 00148 XH359001 50 Lӏch sӱ ViӋt Nam cұn đҥi 1 3 NguyӉn Thӏ HiӅn 123456789012345
XH359 02 XH359 02 6 1 3 210/C2 00148 XH359002 50 Lӏch sӱ ViӋt Nam cұn đҥi 1 3 NguyӉn Thӏ HiӅn 123456789012345
XH361 01 XH361 01 7 1 2 210/C2 00144 XH361001 50 Lӏch sӱ ViӋt Nam hiӋn đҥi 1 2 NguyӉn Hoàng Vinh 123456789012345
XH361 02 XH361 02 7 4 2 103/A4 00144 XH361002 50 Lӏch sӱ ViӋt Nam hiӋn đҥi 1 2 NguyӉn Hoàng Vinh 123456789012345
XH362 01 XH362 01 5 1 3 103/A4 00144 XH362001 50 Lӏch sӱ ViӋt Nam hiӋn đҥi 2 3 NguyӉn Hoàng Vinh 123456789012345
XH362 02 XH362 02 6 1 3 304/C2 00144 XH362002 50 Lӏch sӱ ViӋt Nam hiӋn đҥi 2 3 NguyӉn Hoàng Vinh 123456789012345
XH364 01 XH364 01 3 6 2 209/C2 00152 XH364001 50 Lӏch sӱ đӏa phương 2 Lê Phú Thi 123456789012345
XH365 01 XH365 01 6 1 2 211/C2 01863 XH365001 50 Phương pháp luұn Sӱ hӑc 2 Đoàn NguyӋt Linh 123456789012345
XH365 02 XH365 02 6 4 2 202/C2 01863 XH365002 50 Phương pháp luұn Sӱ hӑc 2 Đoàn NguyӋt Linh 123456789012345
XH366 01 XH366 01 4 4 2 102/A4 01057 XH366001 50 Lӏch sӱ văn minh thӃ giӟi 2 Đһng Thӏ Tҫm 123456789012345
XH366 02 XH366 02 3 4 2 102/A4 01057 XH366002 50 Lӏch sӱ văn minh thӃ giӟi 2 Đһng Thӏ Tҫm 123456789012345
XH370 01 XH370 01 4 4 2 107/C2 00152 XH370001 60 Chuyên đӅ lӏch sӱ thӃ giӟi 2 Lê Phú Thi 123456789012345
XH371 01 XH371 01 4 6 2 103/A4 00145 XH371001 60 Chuyên đӅ lӏch sӱ ViӋt Nam 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH372 01 XH372 01 2 1 2 302/TS 00154 XH372001 40 Chuyên đӅ PPGD Lӏch sӱ 2 Lê Thӏ Minh Thu 123456789012345
XH372 02 XH372 02 3 4 2 403/TS 00154 XH372002 40 Chuyên đӅ PPGD Lӏch sӱ 2 Lê Thӏ Minh Thu 123456789012345
XH373 01 XH373 01 4 4 2 210/C2 00154 XH373001 50 Rèn luyӋn nghiӋp vө SP.Lӏch sӱ 2 Lê Thӏ Minh Thu 123456789012345
XH374 01 XH374 01 4 3 2 304/C2 00145 XH374001 60 Lӏch sӱ ngoҥi giao ViӋt Nam 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH375 01 XH375 01 3 8 2 206/C2 00152 XH375001 60 Lӏch sӱ kiӃn trúc ViӋt Nam 2 Lê Phú Thi 123456789012345
XH376 01 XH376 01 5 4 2 108/C2 00148 XH376001 60 Chuyên đӅ LSӱ văn hóa & GD VN2 NguyӉn Thӏ HiӅn 123456789012345
XH376 02 XH376 02 6 4 2 107/C2 00148 XH376002 60 Chuyên đӅ LSӱ văn hóa & GD VN2 NguyӉn Thӏ HiӅn 123456789012345
XH377 01 XH377 01 2 8 2 209/C2 00145 XH377001 60 Lӏch sӱ nhà nưӟc pháp quyӅn VN2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH378 01 XH378 01 7 4 2 209/C2 00148 XH378001 60 Lӏch sӱ văn minh ViӋt Nam 2 NguyӉn Thӏ HiӅn 123456789012345
XH379 01 XH379 01 3 4 2 211/C2 00152 XH379001 60 Lӏch sӱ khҭn hoang Nam Bӝ 2 Lê Phú Thi 123456789012345
XH386 01 XH386 01 2 4 2 301/TS 01852 XH386001 50 Bҧn đӗ du lӏch 2 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH386 E01 XH386 E01 2 1 3 211/B1 01852 1036A1 ... 5 Bҧn đӗ du lӏch 2 Lê Văn Nhương 6789012345
XH388 01 XH388 01 3 1 3 305/TS 00162 XH388001 80 Đӏa lý tӵ nhiên 2 3 Trӏnh Duy Oánh 123456789012345
XH390 01 XH390 01 3 4 2 303/C2 01608 XH390001 60 Đӏa lý tӵ nhiên ViӋt Nam 4 Lê Thành NghӅ 123456789012345
XH390 01 4 1 2 303/C2
XH393 01 XH393 01 2 6 2 204/C2 02182 XH393001 60 Đӏa lý kinh tӃ - XH đҥi cương 4 Lê Văn HiӋu 123456789012345
XH393 01 4 4 2 108/C2
XH394 01 XH394 01 5 1 2 305/TS 02241 XH394001 80 Đӏa lý kinh tӃ - xã hӝi VN 4 Trӏnh Chí Thâm 123456789012345
XH394 01 6 3 2 305/TS
XH395 01 XH395 01 5 6 2 402/TS 00168 XH395001 50 Đӏa lý kinh tӃ - XH thӃ giӟi 1 4 HuǤnh Tương ái 123456789012345
XH395 01 7 6 2 503/TS
XH396 01 XH396 01 2 1 3 206/C2 00160 XH396001 50 Đӏa lý kinh tӃ - XH thӃ giӟi 2 3 Hӗ Thӏ Thu Hӗ 123456789012345
XH397 01 XH397 01 6 1 2 305/TS 00161 XH397001 70 Đӏa lý KT-XH ViӋt Nam ĐC 2 Đào Thӏ Hӗng 123456789012345
XH398 01 XH398 01 6 6 2 209/C2 01852 XH398001 60 Đӏa lý đӏa phương 2 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH399 01 XH399 01 5 1 2 101/MT 00168 XH399001 100 Đӏa lý du lӏch thӃ giӟi 2 HuǤnh Tương ái 123456789012345
XH402 01 XH402 01 5 1 3 201/C2 01852 XH402001 50 HӋ thông tin Đӏa lý - GIS 3 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH403 01 XH403 01 5 4 2 203/C2 01852 XH403001 60 Gíao dөc môi trưӡng qua Đӏa PT2 Lê Văn Nhương 123456789012345
XH404 01 XH404 01 2 6 2 104/A4 00169 XH404001 60 Đӏa lý cҧnh quan 1 Châu Hoàng Trung 89012345
XH405 01 XH405 01 4 1 2 101/TS 00163 XH405001 50 Đӏa lý biӉn Đông 1 Lê Đình QuӃ 1234567
XH406 01 XH406 01 6 8 2 402/TS 00168 XH406001 50 Đӏa lý Đông nam á 1 HuǤnh Tương ái 89012345
XH408 01 XH408 01 6 6 2 210/C2 00168 XH408001 60 Chuyên đӅ Đӏa lý chính trӏ TG 2 HuǤnh Tương ái 123456789012345
XH409 01 XH409 01 0 0 0 10012 XH409001 60 Du lӏch Văn hóa 2 Xã Hӝi & Nhân Văn M.Giҧng 123456789012345
XH410 01 XH410 01 2 4 2 107/KH 00119 XH410001 50 Phong tөc tұp quán lӉ hӝi VN 2 Lê Thӏ DiӋu Hà 123456789012345
XH410 02 XH410 02 4 1 2 102/C1 00119 XH410002 40 Phong tөc tұp quán lӉ hӝi VN 2 Lê Thӏ DiӋu Hà 123456789012345
XH411 01 XH411 01 4 1 2 304/C2 00145 XH411001 60 Danh nhân đҩt ViӋt 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH411 02 XH411 02 5 4 2 306/C2 00145 XH411A01 60 Danh nhân đҩt ViӋt 2 Khoa Năng Lұp 123456789012345
XH414 E01 XH414 E01 4 1 3 211/B1 00158 1036A1 ... 5 Tәng quan du lӏch 2 Đào Ngӑc Cҧnh 6789012345
XH415 01 XH415 01 2 4 2 204/KH 02006 XH415001 50 Du lӏch sinh thái 2 NguyӉn Trӑng Nhân 123456789012345
XH415 02 XH415 02 3 8 2 104/KH 02006 XH415002 50 Du lӏch sinh thái 2 NguyӉn Trӑng Nhân 123456789012345
XH416 01 XH416 01 3 4 2 108/A4 00158 XH416001 50 HӋ thӕng lãnh thә du lӏch 2 Đào Ngӑc Cҧnh 123456789012345
XH420 01 XH420 01 7 1 2 104/B1 02242 XH420001 80 Lӳ hành nӝi đӏa & quӕc tӃ 2 Trương Thӏ Kim Thӫy 123456789012345
XH421 01 XH421 01 5 4 2 305/TS 02244 XH421001 80 NghiӋp vө hưӟng dүn du lӏch 4 Cao Mӻ Khanh 123456789012345
XH421 01 6 4 2 105/A4
XH422 01 XH422 01 6 4 2 104/KH 00962 XH422001 80 Ngoҥi khoá nghiӋp vө HDDL 2 Võ ThӃ Nam 123456789012345
XH423 01 XH423 01 4 4 2 305/TS 02324 XH423001 80 TuyӃn điӇm du lӏch ViӋt Nam 2 NguyӉn Mai Quӕc ViӋt 123456789012345
XH425 01 XH425 01 4 3 3 202/C2 02006 XH425001 40 Quy hoҥch du lӏch 3 NguyӉn Trӑng Nhân 123456789012345
XH426 01 XH426 01 6 4 2 106/KH 01851 XH426001 50 Phát triӇn du lӏch bӅn vӳng 2 HuǤnh Văn Đà 123456789012345
XH427 01 XH427 01 0 0 0 00158 XH427001 50 Thӵc tұp nghiӋp vө du lӏch 1 1 Đào Ngӑc Cҧnh 123456789012345
XH430 01 XH430 01 0 0 0 10012 XH430001 50 Y tӃ du lӏch 1 Xã Hӝi & Nhân Văn M.Giҧng 1234567
XH430 02 XH430 02 0 0 0 10012 XH430002 50 Y tӃ du lӏch 1 Xã Hӝi & Nhân Văn M.Giҧng 89012345
XH431 01 XH431 01 0 0 0 00169 XH431001 50 Các kǤ quan thӃ giӟi 1 Châu Hoàng Trung 1234567
XH433 01 XH433 01 0 0 0 00158 XH433001 50 Du lӏch làng nghӅ ViӋt Nam 1 Đào Ngӑc Cҧnh 89012345
XH434 01 XH434 01 0 0 0 01608 XH434001 50 Du lӏch biӇn đҧo ViӋt Nam 1 Lê Thành NghӅ 1234567
XH450 01 XH450 01 7 1 2 308/C2 00176 XH450001 40 Dүn luұn ngôn ngӳ - SP.Anh văn2 Dương Thӏ Phi Oanh 123456789012345
XH450 02 XH450 02 7 4 2 405/TS 00176 XH450002 40 Dүn luұn ngôn ngӳ - SP.Anh văn2 Dương Thӏ Phi Oanh 123456789012345
XH450 03 XH450 03 6 6 2 102/C2 00176 XH450003 40 Dүn luұn ngôn ngӳ - SP.Anh văn2 Dương Thӏ Phi Oanh 123456789012345
XH451 01 XH451 01 7 1 3 202/C2 00174 XH451001 50 Dүn luұn ngôn ngӳ - Anh văn 3 NguyӉn Hӗng Quí 123456789012345
XH451 02 XH451 02 5 1 3 105/C1 00174 XH451002 50 Dүn luұn ngôn ngӳ - Anh văn 3 NguyӉn Hӗng Quí 123456789012345
XH451 03 XH451 03 6 1 3 107/A4 00174 XH451003 50 Dүn luұn ngôn ngӳ - Anh văn 3 NguyӉn Hӗng Quí 123456789012345
XH451 04 XH451 04 5 11 3 102/C1 00174 0854BD1 Dүn luұn ngôn ngӳ - Anh văn 3 NguyӉn Hӗng Quí 123456789012345
XH451 05 XH451 05 6 11 3 101/C1 00174 0854BD2 Dүn luұn ngôn ngӳ - Anh văn 3 NguyӉn Hӗng Quí 123456789012345
XH452 01 XH452 01 2 4 2 101/TS 01258 XH452001 50 Cú pháp hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thái Hӳu 123456789012345
XH452 02 XH452 02 3 4 2 108/C2 01258 XH452002 40 Cú pháp hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thái Hӳu 123456789012345
XH452 03 XH452 03 2 1 2 201/TS 01258 XH452003 40 Cú pháp hӑc đҥi cương 2 NguyӉn Thái Hӳu 123456789012345
XH452 04 XH452 04 7 4 2 106/KH 00201 XH452004 40 Cú pháp hӑc đҥi cương 2 HuǤnh Trӑng Nghĩa 123456789012345
XH452 05 XH452 05 6 4 2 301/TS 00201 XH452005 40 Cú pháp hӑc đҥi cương 2 HuǤnh Trӑng Nghĩa 123456789012345
XH453 01 XH453 01 4 1 2 304/TS 00188 XH453001 40 Ngӳ nghĩa hӑc - Anh văn 2 NguyӉn Thӏ ViӋt Anh 123456789012345
XH453 02 XH453 02 4 3 2 202/TS 00188 XH453002 40 Ngӳ nghĩa hӑc - Anh văn 2 NguyӉn Thӏ ViӋt Anh 123456789012345
XH453 03 XH453 03 5 11 3 104/C1 00214 0754BD1 Ngӳ nghĩa hӑc - Anh văn 2 Lê Công Tuҩn 123456789012345
XH454 01 XH454 01 4 8 2 205/C2 00190 XH454001 40 Ngӳ dөng hӑc - Anh văn 2 Bùi Lan Chi 123456789012345
XH454 02 XH454 02 7 11 3 104/C1 01334 0754BD1 Ngӳ dөng hӑc - Anh văn 2 NguyӉn Văn Sáu 123456789012345
XH455 01 XH455 01 7 8 2 301/TS 00172 XH455001 40 Âm vӏ hӑc 2 HuǤnh Trung Tín 123456789012345
XH456 01 XH456 01 5 4 2 110/C2 00197 XH456001 40 Tӯ pháp 2 Phan Thӏ Mӻ Khánh 123456789012345
XH456 02 XH456 02 3 4 2 211/B1 00182 XH456A01 40 Tӯ pháp 2 Đһng Thӏ Kim Mai 123456789012345
XH457 01 XH457 01 3 6 2 203/TS 00210 XH457001 50 Dүn luұn văn chương Anh ± Mӻ 2 Chung Thӏ Thanh Hҵng 123456789012345
XH457 02 XH457 02 4 4 2 104/C2 00210 XH457002 50 Dүn luұn văn chương Anh ± Mӻ 2 Chung Thӏ Thanh Hҵng 123456789012345
XH458 01 XH458 01 5 1 2 301/KH 00197 XH458001 50 Văn hoá XH Anh & Mӻ-SP.Anh 2 Phan Thӏ Mӻ Khánh 123456789012345
XH458 02 XH458 02 6 6 2 211/C2 00197 XH458002 50 Văn hoá XH Anh & Mӻ-SP.Anh 2 Phan Thӏ Mӻ Khánh 123456789012345
XH459 01 XH459 01 7 1 3 104/KH 00183 XH459001 50 Văn hoá XH Anh & Mӻ - Anh văn3 Trҫn Thӏ Sáu 123456789012345
XH459 02 XH459 02 5 1 3 102/C1 00183 XH459002 50 Văn hoá XH Anh & Mӻ - Anh văn3 Trҫn Thӏ Sáu 123456789012345
XH460 01 XH460 01 3 8 2 503/TS 00190 XH460001 50 Lưӧc sӱ&vai trò PPGD tiӃng Anh2 Bùi Lan Chi 123456789012345
XH461 01 XH461 01 2 8 2 205/C2 00191 XH461001 50 Quá trình tiӃp thu NN thӭ 2 2 Bùi Minh Châu 123456789012345
XH462 01 XH462 01 5 6 2 403/TS 00176 XH462001 50 Giҧng dҥy các kӻ năng ngôn ngӳ4 Dương Thӏ Phi Oanh 123456789012345
XH462 01 6 8 2 401/TS
XH464 01 XH464 01 2 4 2 103/C2 00191 XH464001 60 Phân tích diӉn ngôn 2 Bùi Minh Châu 123456789012345
XH465 01 XH465 01 5 6 2 107/KH 00232 XH465001 50 Lý thuyӃt dӏch 2 Trҫm Thӏ QuǤnh Dân 123456789012345
XH466 01 XH466 01 7 11 3 101/C1 00172 0854BD1 Lý thuyӃt dӏch - Anh văn 3 HuǤnh Trung Tín 123456789012345
XH466 02 XH466 02 5 11 3 101/C1 00172 0854BD2 Lý thuyӃt dӏch - Anh văn 3 HuǤnh Trung Tín 123456789012345
XH468 01 XH468 01 6 4 2 306/C2 00175 XH468001 30 Phiên dӏch 2 NguyӉn Thu Hương 123456789012345
XH468 02 XH468 02 7 4 2 107/KH 00175 XH468002 30 Phiên dӏch 2 NguyӉn Thu Hương 123456789012345
XH468 03 XH468 03 5 4 2 105/C1 00175 XH468003 30 Phiên dӏch 2 NguyӉn Thu Hương 123456789012345
XH468 04 XH468 04 4 11 3 104/C1 00179 0754BD1 Phiên dӏch 2 Thái Công Dân 123456789012345
XH470 01 XH470 01 3 3 3 102/C1 01138 XH470001 40 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 NguyӉn Minh Thành 123456789012345
XH470 02 XH470 02 2 3 3 202/TS 01138 XH470002 40 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 NguyӉn Minh Thành 123456789012345
XH470 03 XH470 03 3 1 3 112/B1 00207 XH470003 40 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 Hӗ Phương Thùy 123456789012345
XH470 04 XH470 04 4 3 3 102/C1 00207 XH470004 40 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 Hӗ Phương Thùy 123456789012345
XH470 05 XH470 05 5 1 3 302/C1 00181 XH470005 40 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 Trương Thӏ Kim Liên 123456789012345
XH470 06 XH470 06 6 11 3 102/C1 00181 0854BD1 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 Trương Thӏ Kim Liên 123456789012345
XH470 07 XH470 07 7 11 3 102/C1 00181 0854BD2 Văn hӑc Anh - Anh văn 3 Trương Thӏ Kim Liên 123456789012345
XH472 01 XH472 01 6 3 3 202/TS 00839 XH472001 40 Văn hӑc Mӻ - Anh văn 3 NguyӉn Thӏ Nguyên TuyӃt 123456789012345
XH472 02 XH472 02 5 3 3 201/TS 00839 XH472002 40 Văn hӑc Mӻ - Anh văn 3 NguyӉn Thӏ Nguyên TuyӃt 123456789012345
XH472 03 XH472 03 6 6 3 102/TS 00181 XH472003 40 Văn hӑc Mӻ - Anh văn 3 Trương Thӏ Kim Liên 123456789012345
XH472 04 XH472 04 6 6 3 201/TS 00839 XH472004 40 Văn hӑc Mӻ - Anh văn 3 NguyӉn Thӏ Nguyên TuyӃt 123456789012345
XH472 05 XH472 05 5 1 3 209/C2 01138 XH472005 30 Văn hӑc Mӻ - Anh văn 3 NguyӉn Minh Thành 123456789012345
XH473 01 XH473 01 6 6 2 401/TS 09010 XH473001 40 Đa truyӅn thông trong giҧngdҥy 2 NguyӉn ThiӋn Tâm 123456789012345
XH474 01 XH474 01 5 6 2 308/C2 00183 XH474001 25 Sӱ dөng Drama trong Nghe nói 2 Trҫn Thӏ Sáu 123456789012345
XH474 02 XH474 02 7 6 2 206/C2 00183 XH474002 25 Sӱ dөng Drama trong Nghe nói 2 Trҫn Thӏ Sáu 123456789012345
XH474 03 XH474 03 2 11 3 104/C1 00183 0754BD1 Sӱ dөng Drama trong Nghe nói 2 Trҫn Thӏ Sáu 123456789012345
XH475 01 XH475 01 5 1 3 205/C2 01141 XH475001 30 Dӏch thӵc hành 1 3 HuǤnh Văn HiӃn 123456789012345
XH475 02 XH475 02 7 1 3 108/A4 01141 XH475002 30 Dӏch thӵc hành 1 3 HuǤnh Văn HiӃn 123456789012345
XH475 03 XH475 03 6 1 3 201/C2 00184 XH475003 30 Dӏch thӵc hành 1 3 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
XH475 04 XH475 04 5 1 3 210/C2 00184 XH475004 30 Dӏch thӵc hành 1 3 NguyӉn Thӏ Bích Thӫy 123456789012345
XH475 05 XH475 05 7 1 3 106/A4 00192 XH475005 40 Dӏch thӵc hành 1 3 Trương Thӏ Ngӑc ĐiӋp 123456789012345
XH476 01 XH476 01 6 1 3 404/TS 00183 XH476001 40 Dӏch thӵc hành 2 3 Trҫn Thӏ Sáu 123456789012345
XH477 01 XH477 01 7 1 2 401/TS 00179 XH477001 30 Dӏch thӵc hành 3 2 Thái Công Dân 123456789012345
XH477 02 XH477 02 6 6 2 106/A4 00179 XH477002 30 Dӏch thӵc hành 3 2 Thái Công Dân 123456789012345
XH477 03 XH477 03 7 4 2 204/KH 00172 XH477003 30 Dӏch thӵc hành 3 2 HuǤnh Trung Tín 123456789012345
XH477 04 XH477 04 6 4 2 102/C2 00172 XH477004 30 Dӏch thӵc hành 3 2 HuǤnh Trung Tín 123456789012345
XH477 05 XH477 05 6 1 2 303/C2 00172 XH477005 40 Dӏch thӵc hành 3 2 HuǤnh Trung Tín 123456789012345
XH478 01 XH478 01 4 1 3 201/C2 01138 XH478001 40 Dүn luұn văn chương 3 NguyӉn Minh Thành 123456789012345
XH478 02 XH478 02 2 4 2 108/A4 00207 XH478002 40 Dүn luұn văn chương 3 Hӗ Phương Thùy 123456789012345
XH478 02 3 8 2 108/A4
XH478 03 XH478 03 2 1 3 114/B1 00207 XH478003 40 Dүn luұn văn chương 3 Hӗ Phương Thùy 123456789012345
XH479 01 XH479 01 3 1 2 308/C2 01060 XH479001 40 Kӻ năng xã hӝi 2 Đào Minh Trung 123456789012345
XH479 02 XH479 02 3 11 3 104/C1 01060 0754BD1 Kӻ năng xã hӝi 2 Đào Minh Trung 123456789012345
XH480 01 XH480 01 2 4 2 503/TS 01142 XH480001 50 Kӻ năng giҧi quyӃt vҩn đӅ 2 Lê Thӏ HuyӅn 123456789012345
XH481 01 XH481 01 5 3 3 403/TS 01855 XH481001 25 Nói trưӟc công chúng - Anh văn 3 Đӛ Xuân Hҧi 123456789012345
XH481 02 XH481 02 3 3 3 304/C2 01855 XH481002 25 Nói trưӟc công chúng - Anh văn 3 Đӛ Xuân Hҧi 123456789012345
XH481 03 XH481 03 4 3 3 203/C2 01139 XH481003 25 Nói trưӟc công chúng - Anh văn 3 Lê Hӳu Lý 123456789012345
XH481 04 XH481 04 3 3 3 402/TS 00195 XH481004 25 Nói trưӟc công chúng - Anh văn 3 Trҫn Quӕc Hùng 123456789012345
XH481 05 XH481 05 4 3 3 209/C2 01855 XH481005 25 Nói trưӟc công chúng - Anh văn 3 Đӛ Xuân Hҧi 123456789012345
XH486 01 XH486 01 2 4 2 102/C2 01855 XH486001 40 Đӑc mӣ rӝng 2 Đӛ Xuân Hҧi 123456789012345
XH489 01 XH489 01 7 4 2 106/A4 01334 XH489001 30 TiӃng Anh kinh tӃ - du lӏch 2 NguyӉn Văn Sáu 123456789012345
XH490 01 XH490 01 7 4 2 104/KH 00192 XH490001 40 Biên dӏch thư tín văn phòng 2 Trương Thӏ Ngӑc ĐiӋp 123456789012345
XH491 01 XH491 01 5 1 2 101/B1 01465 XH491001 40 Biên dӏch thương mai 2 Trҫn Mai HiӇn 123456789012345
XH495 01 XH495 01 6 1 2 306/C2 01334 XH495001 50 Tәng quan vӅ ngành phiên dӏch 2 NguyӉn Văn Sáu 123456789012345
XH515 E01 XH515 E01 3 1 3 101/B1 01853 1054A1 TiӃng Anh giao tiӃp 1 3 Trҫn Lê Hӳu Nghĩa 6789012345
XH515 E01 4 4 2 308/C2
XH515 E02 XH515 E02 2 8 2 303/C2 01853 1054A2 TiӃng Anh giao tiӃp 1 3 Trҫn Lê Hӳu Nghĩa 6789012345
XH515 E02 3 4 2 203/TS
XH515 E02 4 1 2 107/KH
XH515 E03 XH515 E03 2 4 2 209/C2 01853 1054A3 TiӃng Anh giao tiӃp 1 3 Trҫn Lê Hӳu Nghĩa 6789012345
XH515 E03 3 6 2 201/C2
XH515 E03 4 6 2 201/C2
XH515 E04 XH515 E04 3 4 2 107/KH 01524 1054A4 TiӃng Anh giao tiӃp 1 3 NguyӉn Hҧi Quân 6789012345
XH515 E04 5 6 3 103/TS
XH515 E05 XH515 E05 3 1 3 204/KH 01524 10Z8A1 TiӃng Anh giao tiӃp 1 3 NguyӉn Hҧi Quân 6789012345
XH515 E05 4 4 2 105/KH
XH515 E06 XH515 E06 4 1 2 102/B1 01524 10Z8A2 TiӃng Anh giao tiӃp 1 3 NguyӉn Hҧi Quân 6789012345
XH515 E06 6 6 3 103/TS
XH520 E01 XH520 E01 7 1 3 107/A4 01334 1054A1 Kӻ năng đӑc hiӇu căn bҧn 2 NguyӉn Văn Sáu 6789012345
XH520 E02 XH520 E02 6 7 3 108/A4 01334 1054A2 Kӻ năng đӑc hiӇu căn bҧn 2 NguyӉn Văn Sáu 6789012345
XH520 E03 XH520 E03 2 1 3 302/KH 00209 1054A3 Kӻ năng đӑc hiӇu căn bҧn 2 NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang 6789012345
XH520 E04 XH520 E04 3 1 3 105/KH 00209 1054A4 Kӻ năng đӑc hiӇu căn bҧn 2 NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang 6789012345
XH520 E05 XH520 E05 5 3 3 302/TS 00180 10Z8A1 Kӻ năng đӑc hiӇu căn bҧn 2 Bùi Thӏ Hӗng Anh 6789012345
XH520 E06 XH520 E06 3 3 3 304/TS 00180 10Z8A2 Kӻ năng đӑc hiӇu căn bҧn 2 Bùi Thӏ Hӗng Anh 6789012345
XH523 E01 XH523 E01 7 6 3 102/B1 00214 1054A1 ViӃt 1 - Đӑan văn 2 Lê Công Tuҩn 6789012345
XH523 E02 XH523 E02 5 6 3 102/B1 00214 1054A2 ViӃt 1 - Đӑan văn 2 Lê Công Tuҩn 6789012345
XH523 E03 XH523 E03 6 6 3 102/B1 00214 1054A3 ViӃt 1 - Đӑan văn 2 Lê Công Tuҩn 6789012345
XH523 E04 XH523 E04 5 3 3 101/B1 01466 1054A4 ViӃt 1 - Đӑan văn 2 Võ Phương Quyên 6789012345
XH523 E05 XH523 E05 4 1 3 303/TS 01466 10Z8A1 ViӃt 1 - Đӑan văn 2 Võ Phương Quyên 6789012345
XH523 E06 XH523 E06 4 6 3 102/C1 01466 10Z8A2 ViӃt 1 - Đӑan văn 2 Võ Phương Quyên 6789012345
XH528 E01 XH528 E01 6 6 3 101/B1 01262 1054A1 Ngӳ pháp 1 - Tӯ và Cөm tӯ 2 HuǤnh Chí Minh Huyên 6789012345
XH528 E02 XH528 E02 7 6 3 101/B1 01262 1054A2 Ngӳ pháp 1 - Tӯ và Cөm tӯ 2 HuǤnh Chí Minh Huyên 6789012345
XH528 E03 XH528 E03 5 6 3 105/KH 01262 1054A3 Ngӳ pháp 1 - Tӯ và Cөm tӯ 2 HuǤnh Chí Minh Huyên 6789012345
XH528 E04 XH528 E04 2 1 3 105/KH 01060 1054A4 Ngӳ pháp 1 - Tӯ và Cөm tӯ 2 Đào Minh Trung 6789012345
XH528 E05 XH528 E05 3 6 3 201/TS 01060 10Z8A1 Ngӳ pháp 1 - Tӯ và Cөm tӯ 2 Đào Minh Trung 6789012345
XH528 E06 XH528 E06 2 6 3 102/B1 01060 10Z8A2 Ngӳ pháp 1 - Tӯ và Cөm tӯ 2 Đào Minh Trung 6789012345
XH530 E01 XH530 E01 5 1 3 102/B1 01854 1054A1 Ngӳ âm thӵc hành 3 Trҫn Thӏ Phương Thҧo 6789012345
XH530 E01 6 1 2 105/KH
XH530 E02 XH530 E02 2 1 3 103/TS 01854 1054A2 Ngӳ âm thӵc hành 3 Trҫn Thӏ Phương Thҧo 6789012345
XH530 E02 6 4 2 101/B1
XH530 E03 XH530 E03 3 4 2 303/TS 01854 1054A3 Ngӳ âm thӵc hành 3 Trҫn Thӏ Phương Thҧo 6789012345
XH530 E03 4 3 3 203/TS
XH530 E04 XH530 E04 6 4 2 105/KH 02139 1054A4 Ngӳ âm thӵc hành 3 Ngô Mi LӋ Anh 6789012345
XH530 E04 7 6 3 105/KH
XH530 E05 XH530 E05 5 6 3 106/KH 02139 10Z8A1 Ngӳ âm thӵc hành 3 Ngô Mi LӋ Anh 6789012345
XH530 E05 7 1 2 105/KH
XH530 E06 XH530 E06 6 1 3 106/KH 02139 10Z8A2 Ngӳ âm thӵc hành 3 Ngô Mi LӋ Anh 6789012345
XH530 E06 7 3 2 102/B1
XH567 E01 XH567 E01 2 6 2 106/KH 00122 1027A1 5 Văn hӑc dân gian đҥi cương 3 Trҫn Văn Nam 6789012345
XH567 E01 3 1 3 106/KH
XH567 E02 XH567 E02 2 3 3 106/KH 00122 1027A2 5 Văn hӑc dân gian đҥi cương 3 Trҫn Văn Nam 6789012345
XH567 E02 3 4 2 106/KH
XH572 E01 XH572 E01 6 6 3 106/KH 01882 1027A1 5 Hán văn cơ sӣ 4 Tҥ Đӭc Tú 6789012345
XH572 E01 7 1 3 101/B1
XH572 E02 XH572 E02 6 1 3 102/B1 01882 1027A2 5 Hán văn cơ sӣ 4 Tҥ Đӭc Tú 6789012345
XH572 E02 7 6 3 106/KH
ZO341C 01 ZO341C 01 5 1 3 208/SH 00308 0866T1 50 Di truyӅn hӑc cơ bҧn 3 Trương Trӑng Ngôn 123456789012345
ZO342C 01 ZO342C 01 0 0 0 01890 0866T1 50 TT.Di truyӅn hӑc cơ bҧn 1 NguyӉn Thӏ Liên 123456789012345

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->