HƯỚNG DẪN LÀM NHÀ DIÊM BẰNG HÌNH

CHUẨN BỊ:  10 HỘP DIÊM (3-5K)  THẺ ATM  MỘT MẶT PHẲNG (BÀN , NỀN NHÀ…) TIẾN HÀNH: SẮP HAI QUE DIÊM SONG SONG VỚI NHAU TRÊN CÙNG MỘT MẶT PHẲNG,CÁCH NHAU GẦN BẰNG MỘT QUE DIÊM

SẮP ĐỀU 8 QUE DIÊM LÊN HAI QUE NÀY( KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG LÀ KHOẢNG BẰNG CHIỀU RỘNG CỦA MỘT QUE DIÊM

TIẾP TỤC ĐẶT 8 QUE DIÊM NẰM DỌC LÊN 8 QUE NẰM NGANG (LÚC NÃY)

TIEP THEO DAT HAI QUE DIEM NAM DOC NAM TREN 8 QUE DIEM NAM NGANG KIA.

TIEp TUC DAT HAI QUE NAM NGANG LEN TREN HAI QUE DOC VUA DAT

CU TIEP TUK NHU THE CHO DEN KHI TA TAO DUOC MOT CAI HOP CO CHIEU CAO LA 8 QUE DIEM

GIO THI TA RAI MOT HANG NGANG CO 8 QUE DIEM LEN TREN :

NHU VAY TA DA LAM DUOC MOT CAI HOP HINH VUONG MOI CANH CO 8 QUE KO TINH HAI QUE DIEM DUOI CUNG

NHIN BEN PHAI

NHIN PHIA TREN

TIP TUC... TA DAT 6 QUE DIEM LEN TREN 8 QUE NAY ....AH NEN NHO LA.KHI DAT 8 QUE DIEM THI NEN DAT DAO DAU DO CUA 8 QUE NAY VE NGUOC SO VOI 8 QUE DIEM DUOI CUNG CHO NO DEP. VA CUNG LAM NHU THE VOI 6 QUE KIA.

H TA DAT MOT NGON TAY DE NHE LEN PHIA TREN 6 QUE KIA.(CUNG CO THE DAT MOT QUE DIEM(NHU HINH)

SAU DO TA TIEN HANH XO CAC QUE DIEM XUONG CAC KHE HO LUK NYA TA DA LAM....NHO LA PHAI THANG

NHA>>

SAP TUAN TU CHO HET HANG DOC(NHU HINH DUOI)

TIP TUC CHO CAC CANH CON LAI

H TA TIEN HANH F 4 PHIA LAI CH NO CHAT...SU DUNG HAI CAI THE ATM...NHE NHANG THUI NHA

KHI DA TAM TAM UI.DUNG TAY AN XUONG.CAM THAY ON LA DUOC.CU DU NGUYEN THE.DUNG TAY CON LAI F 4 PHIA.CHO CAN DOI VA KO LUNG LAY

CAM THAY CAN DOI ROI.CUNG KHA CHAK YU.TA TIEN HANH LAT NGUOC NO LEN.LUU Y LA LEN NH E NHANG.

DAT 4 NGON TAY NHU HINH VE VA AN MANH XUONG... CHO DAU TRANG NHO LEN.....MUC DICH CUA CHUNG TA LA DE CHO CAC QUE DIEM XUONG SAT VOI CAI DAU DO O PHIA DUOI

CHINH LAI CHO THAT DEU......THE LA H TA CO THE YEN TAM BUOC QUAN TRONG NHAT CUA CHUNG TA DA QUA.....CO THE CAM LEN NGAM NGIA DUOC ROI...^^ NHA TAY CHUT NHA....CHONG CHI DINH KO DUOC BOP MANH

NHU THE NAY LA ON....^^ H THI DON GIAN THOI.....VAN DE NGUYEN CAI DAU TRANG O PHIA TREN.TA CHU Y SE THAY RANG NO HOP LAI THANH MOT HINH VUONG.. 7x7... H TA XEP TIEP MOT HINH VUONG MAU DO BAO QUANH CAI HINH VUONG MAU TRANG

NAY.

XEP LAN LUOT BON PHIA...

KET QUA SE NHU THE NAY DAY

H BAN BOP MANH BON PHIA CHO NO THAT CHAK...VI TIEP SAU DAU CHUNG TA CON GIA CO THEM MOT LOP NUA DE DAM BAO DIEM SE KO BI ROI RA.. XEP DOC ROI...THI TIEP THEO TA XEP NGANG....NEN DAT NGHIENG.XEP CHO NO DE....CO MOT CHU Y NHO LA.....BAN SE THAY MOT DAI MAU DO MA MOT DAI MAU TRANG KHI NHIN HINH PHIA DUOI...BAN BIET VI SAO LAI LAM VAY KO?? DON GIAN THOI...LAM THE VUA CHAK CHAN LAI VUA DEP...^^ SAU KHI XEP DUOC NGOI NHA NAY CAC BAN CO QUYEN CHE BIEN DE KO CAI NAO GIONG CAI NAO.NHUNG TRUOC HET ...CAC BAN NEN XEP NHU MAU NAY DA..

NEN DAT NGHIEM NHU THE NAY( PHIA TREN NHA)

BAN SAP DUOC CA 4 PHIA ROI CHU...TOT ROI...H CHANG CO J KHIEN BAN CAN THAN NUA...CAM CAI HOP LEN BOP THAT MANH BON PHIA CHO TO....LAM SAO CHO NO ON DINH HINH DANG VE THAT SU CHAK CHAN.....TUNG HUNG VAI CAI THU XEM ...NHUNG DUNG DE ROI NHA. NO MAT CAI DAU DO CUA DIEM...MAT DEP...HIHI^^

H TA TIEN HANH LAM MAI CUA NHA DIEM.....BAN DUNG NGON TAY DAY CAC QUE DIEM MAU DO O PHIA NGOAI LEN SAT MEP NHU HINH PHIA TREN XEM NAO. NO SE CO HINH DANG NHU HINH PHIA DUOI..

TA XEP TIEP NHU HINH PHIA DUOI..( DE LAM GIA DO CHO CAI MAI Y MA.^^)

NEN NHO NHU THE NAY.... SE XEP 3 LOP 8 QUE 2 LOP 6 2 LOP 4 2 LOP 2 1 LOP 1 THE LA XONG CAI MAI XIEN......CU TU TU DAY DIEM LEN THOI.....DUNG MOT QUE DIEM NHO DAY TU TU LEN...CU THEM MOT LOP LAI DAY LEN MOT TI SAO CHO CAC QUE DIEM DU LOT QUA KHE HO LA DUOC...( DE DAM BAO CHAK CHAN)

CUOI CUNG TA SE CO DUOC MOT CAI HINH CHU V NGUOC..... ^ ...

DAY LA HINH CHUP KHI DA GAN LUN MAI NHA

NHIN CAI ANH NAY CAC BAN CO BIET CACH GAN MAI KO?????? DON GIAN THOI DUNG KO......

CAI FILE WORD HUONG DAN DAU TIEN DO MINH THUC HIEN CHAK CHAN SE KO HUONG DAN KI CANG DUOC...VA HON HET CAC HINH ANH NAY DO DUNG DT CHUP NEN CUNG KO RO NET...NHUNG MONG RANG CAC BAN CO THE XEM DO DE THAM KHAO THEM TRONG QUA TRINH LAM NHA DIEM...CO J SAI SOT MONG CAC BAN BO QUA...

AI KO HIEU CHO NAO THI PM CHO TO...TO SE GIUP DO...^^ VAN CHUONG QUA TA.^^> :D DUOI DAY LA DUONG LINK CHO CAC BAN THAM KHAO THEM NHA ( BAM PHIM CTRL + CLICK CHUOT VAO DUONG LINK).

xem offline http://media4.clip.vn/2546477d/media20/level1/0/0/12/399165.mp4 xem online: http://video.baamboo.com/watch/5/video/554594/phim-video-cliphuong-dan-lam-nha-diem.html CHUC CAC BAN SE TU TAY LAM DUOC CAI NHA DIEM CHO RIENG MINH...TANG BAN BE ...NGUOI YEU NHAN CAC DIEP QUAN TRONG.....CAN NHA NHO NHUNG TAM HON RONG LON...CHAK CUNG KO AI DAM CHE THANH QUA CUA CAC BAN LAM RA DAU....... HON NUA LAM LAN DAU CHAK CHAN SE KO DEP....NHUNG QUA DO CAC BAN SE RUT RA DUOC KINH NGHIEM DE LAM CAC LAN TIEP THEO NHANH HON , DEP HON VA ...DAY LA CACH TAP LUYEN TINH KIEN NHAN HAY NHAT MA TO BIET DAY......

NGAY 7 THANG 10 NAM 2009 THIEN SON-K14TVT-DTU MUON LIEN LAK TRUC TIEP.XIN GOI SDT:01689956169.^^ NEU CO ICH THI CAM ON NHA!!!!hihi