P. 1
On Tap Dong Hoc Chat Diem 7607

On Tap Dong Hoc Chat Diem 7607

|Views: 64|Likes:
Được xuất bản bởimiukik

More info:

Published by: miukik on Jul 29, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

PHẦN I Chƣơng I

:

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

A/ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:

Câu1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học? A. Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật. B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác. C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. D. Các phát biểu A,B và C đều đúng. Câu2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm? A. Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ. B. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ. C. Chất điểm là những vật có khích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật. D. Các phát biểu A, B và C đều đúng. Câu3: Trong các trƣờng hợp sau đây, trƣờng hợp nào có thể xem vật nhƣ một chất điểm? A. Tàu hoả đứng trong sân ga. B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. C. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh nó. D. Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Câu4: Điều nào sau đây đúng với vật chuyển động tịnh tiến? A. Quỹ đạo của vật luôn luôn là đường thẳng. B. Mọi điểm trên vật vạch ra những đường cá dạng giống nhau. C. Vận tốc của vật không thay đổi. D. Mọi điểm trên vật vạch ra những đường giiống nhau và đường nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó. Câu5: Trong các vật chuyển động sau đây, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến? A.Chuyển động của ngăn kéo bàn khi ta kéo nó ra. B. Chuyển động của cánh cửa khi ta mở cửa. C. Chuyển động của ôtô trên đoạn đường vòng. D. Chuyển động Mặt Trăng quay xung quanh trái đất. Câu6: Hệ quy chiếu là hệ gồm có: A. Vật được chọn làm mốc. B. Một hệ toạ độ gắn trên vật làm mốc. C. Một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian. D. Tất cả các yếu tố kể ở các mục A, B và C.

D. Véctơ vận tốc không đổi theo thời gian. D. .Câu7: Trong các cách chọn hệ toạ độ sau đây. vận tốc không thay đổi theo thời gian. C. Vận tốc luôn có giá trị dương. Vật chuyển động trong không gian: Chọn hệ toạ độ Đêcác vuông góc Oxyz. Mốc thời gian là một thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng. Câu9: Một xe ôtô khởi hành lúc 7 giờ (theo đồng hồ treo tƣờng). B và C đều hợp lý. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì chuyển động nhanh hơn. B. B. D. trong đó vật đi được những quãng dường bằng nhau trong những khoản thời gian bằng nhau bất kì. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì trong cùng một khoảng thời gian. t0 = 7 giờ. C. Quỹ đạo là đường thẳng. Các cách chọn A. C. Mốc thời gian là thời điểm dùng để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một đối tượng. Câu11: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều? A. Vật chuyển động trên một đường thẳng: Chọn trục toạ độ Ox trùng ngay với đường thẳng đó. Trong chuyển động thẳng đều. Câu12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vận tốc của chuyển động? A. D. Mốc thời gian là thời điểm kết thúc một hiện tượng. Câu8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mốc thời gian? A. Các phát biểu A. Mốc thời gian luôn luôn được chọn là mốc 0 giờ. Vận tốc của vật cho biết khả năng chuyển động của vật. B). cách chọn nào là hợp lý? A. C. B. B và C đều đúng. t0 = 14 giờ C). Nếu chọn mốc thời gian là lúc7 giờ thì thời điểm ban đầu đúng với thời điểm nào trong các trƣờng hợp sau: A). Câu10: Điều nào sau đây là đúng với vật chuyển động thẳng đều? A. D. B. véctơ vận tốc là như nhau. t0 = 0 giờ. vận tốc của vật được đo bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và khoảng thời gian để vật đi hết quãng đường đó. nó sẽ đi được quãng đường dài hơn. C. Tại mọi thời điểm. Véctơ vận tốc có hướng không thay đổi. B. C). Vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Quỹ đạo là đường thẳng. Một thời điểm khác. Vật chuyển động trong một mặt phẳng: Chọn hệ trục toạ độ Đêcác vuông góc xOy nằm trong mặt phẳng đó.

Mệnh đề I đúng. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s. B. A. B và C đều đúng. C. D.t C). Toạ độ của vật có thể dương. s  v. v là vận tốc và t là thời gian chuyển động). Mệnh đề I sai. mệnh đề II đúng. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. 20 và 21. C. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. hai mệnh đề có tƣơng quan. Các phát biểu A. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. Trong hệ SI.t 2 D). B và C đều đúng. C. Thời điểm ban đầu của chuyển động không trùng với thời điểm được chọn làm mốc thời gian. . Toạ độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian. mệnh đề II sai. Câu16: Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox có phƣơng trình toạ độ là: x = x0+vt (với x0 0 và v  0). Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. Các khẳng định A. Toạ độ của vật luôn thay đổi theo thời gian. v t B). B. Mệnh đề I đúng. Theo các quy ƣớc sau: ( I ) và ( II ) là các mệnh đề. B. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật. mệnh đề II đúng. D. Toạ độ của vật biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian. mệnh đề II đúng. D. âm hoặc bằng không. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. v >0 và t  0. B. D. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ. Câu17: Một vật chuyển động thẳng theo trục Ox. Câu14: Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính đƣờng đi của vật chuyển động thẳng đều? (trong đó s là quãng đƣờng. đơn vị của vận tốc là cm/s. 19. s  v. B. D. C. Mệnh đề I đúng. s  v 2 . phƣơng trình toạ độ của vật là: x = xo+v(t-to) với xo 0.t Câu15: Điều nào sau đây là đúng khi nói về toạ độ của một vật chuyển động thẳng đều? A. C. hai mệnh đề không tƣơng quan. Điều khẳng định nào sau đây là chính xác: A. Trả lời các câu 18. A) s  .Câu13: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc? A.

27 và 28 (II) (III) (I) O Hình 10 (t(s) . 10 C. Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m. nó được xem là một chất điểm. Câu 19: ( I ) Chiếc bè nứa trôi trên sông theo một đường thẳng. Hãy cho biết thông tin 25 nào sau đây là sai? A. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ.b và c đều x(m) đúng Trên hình 10 là đồ thị toạ độ .thời gian của Ba vật chuyển động trên mmột đƣờng thẳng. (Hình 8) Câu 23: Trong các đò thị (hình 9) sau đây. Đồ thị b và d C). x(m) Câu 22: Trên hình 8 là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng. Đồ thị a và c D). Vì ( II ) Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động Câu 21: ( I ) Trong chuyển động thẳng đều. B. D. đồ thị (I) và (III) là các đƣờng thẳng song song. Vì ( II ) Véctơ vận tốc không những cho biết độ lớn của vận tốc mà còn xác định cả hướng của chuyển động. Sử dụng dự kiện trên để trả lời các câu hỏi 24. đồ thị nào có dạng đúng với vật chuyển động thẳng đều? x x x x O t a) O t b) O t c) O t d) (Hình 9) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: A). 26. Vì ( II ) Một vật được xem là chất điểm nếu kích thước của vật là không lớn lắm. Câu 20: ( I ) Vật nào có vận tốc nhỏ hơn thì sẽ chuyển động nhỏ hơn. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m.Câu 18: (I) Khi viên đạn ra khỏi nòng súng và bay tới mục tiêu.Các đồ thị a. Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách O 5 t(s) gốc toạ độ 10m. 25. véctơ vận tốc của vật có thể thay đổi về hƣớng. Vì ( II ) Chuyển động tụnh tiến là chuyển động mà trong đó mọi điểm trên vật đều vạch ra những đường giống nhau và đường nối hai điểm bất kì trên vật luôn song song với chính nó. Đồ thị a B). chuyển động của chiếc bè là chuyển động tịnh tiến.

v1 = v2 = v3. Câu 26: Kết luận nào sau đây là không phù hợp với đồ thị đã cho của các chuyển động? A. . Phương trình toạ độ của vật là x = 28-4t (m). C. Toạ độ của vật luôn dương.Câu 24: Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. v3 của các vật (I). Vật chuyển động ngược chiều dương của trục Ox. D). Câu 27: Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh vận tốc v1. s1 > s2 = s3. Hai vật (I) và (II) không gặp nhau. B. C) . B.B. Câu 30: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox. B.s1 = s2 = s3. Vật (II) chuyển động ngược chiều so với các vật (I) và (III). Tại các thời điểm t1=2s và t2=6s. Hai vật (I) và (II) chuyển động ngược hướng. Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t=5s. v1 = v3 < v2 B). v1 > v2 = v3. Các vật chuyển động thẳng đều.s1  s2  s3 Câu 29: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox. Kết luận nào sau đây là không chính xác? A. Câu 28: Thông tin nào sau đây là sai khi so sánh quãng đƣờng s1. C). B. B). D. D) . Các thông tin A. Hai vật (II) và (III) gặp nhau. Hai vật (I) và (II) chuyển động cùng hướng. v2. Toạ độ ban đầu của vật (I) bằng không. vận tốc của vật (II) có giá trị âm. D. C. Trong phương trình chuyển động. C. toạ độ tƣơng ứng của vật là x1=20m và x2=4m. s1 = s3 < s2. (II) và (III) đi đƣợc trong một khoảng thời gian? A). Vận tốc của các vật (I) và (III) không bằng nhau. Vận tốc của vật có độ lớn là 4m/s. B. Câu 25: Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Phương trình chuyển động của các vật (I) và (III) giống hệt nhau. Thông tin nào sau đây là chính xác? A. v1  v2  v3. (II) và (III)? A). C. D. Thời điểm ban đầu to=0. Vận tốc của vật (I) lớn hơn vận tốc vật (II). D. D. Vận tốc v > 0. C. s2 và s3 của các vật (I).C đều chính xác. Toạ độ ban đầu của các vật (II) và (III) đều dương.

B/ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. Câu 31: Điều nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc trung bình: A. t C. Vận tốc trung bình là trung bình cộng của các vận tốc. Vận tốc trung bình cho biết tốc độ của vật tại một thời điểm nhất định. Trong khoảng thời gian t vật đi được quãng đường s. D. vận tốc trung bình trên các quãng đường khác nhau là như nhau. vận tốc trung bình tính trên quãng đường là: vtb = s . Trong chuyển động biến đổi. B.. .

Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về định luật I Niutơn? A. CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỘNG. C. Một người kéo một cái thùng gỗ trượt trên sàn nằm ngang. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động. B. B. thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy. B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc hay làm cho vật xuất hiện gia tốc. Hai lực cân bằng nhau là hai lực cùng tác dụng vào một vật. Các phát biểu A. B và C đều đúng. B. cùng giá. Hai lực có cùng độ lớn.CHƢƠNG II:ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM. Một vật đứng yên vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng cưa vật này lên vật khác. Các phát biểu A. C. C. D. Câu 6: Trƣờng hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính? A. kết quả là truyền gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Vật rơi tự do. vật B cũng tác dụng ngược lạo vật A. B và C đều đúng. D. . C. D. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác) B. A/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT: Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tƣơng tác giữa các vật? A. Nội dung của định luật I Niutơn là: Một vật sẽ đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu không chịu một lực nào tác dụng. Khi một vật chuyển động có gia tốc. C. cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Các phát biểu A. Định luật I Niutơn còn gọi là định luật quán tính. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại. Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự cân bằng lực? A. D. Xe ô tô đang chạy. Hai lực có cùng giá. Hai lực ngược chiều nhau. Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng? A. D. hoặc nếu các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau. Các phát biểu A. D. Vật rơi trong không khí. Một vật chuyển động thẳng đều là vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. B và C đều đúng. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khái niệm lực? A. khi tắt máy xe vẫn chuyển động tiếp một đoạn nữa rồi mới dừng hẳn. Đinh luật I Niutơn là định luật cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật. C. B và C đều đúng. Hai lực có cùng phương. B.

cùng giá nhưng ngược chiều”. Một người đẩy một vật chuyển động bằng gậy. Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của khối lƣợng? A. Các phát biểu A. C. cùng giá nhưng ngược chiều”. gia tốc mà vật thu được và lực tác dụng lên vật. C. Định luật III Niutơn thể hiện mối quan hệ giữa lực tác dụng và phản lực. nghĩa là cùng độ lớn. D. D. B. Khối lượng là đại lượng vô hướng. B. C. dương và không thay đổi đối với mỗi vật B. Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. Câu 8: Trƣờng hợp nào sau đây có thể áp dụng định luật II Niutơn để tính gia tốc của vật? A. Khối lượng có tính chất cộng được. Cả ba trường hợp A. Một người kéo một vật vhuyển động bàng dây. D. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. m C. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho sức nặng của vật. Lực và phản lực luôn cùng hướng với nhau. D. Định luật II Niutơn cho biết mối quan hệ giữa khối lượng của vật. B. Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ và ngươvj lại. Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng của vật. Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về định luật III Niutơn? A. Nội dung định luật III Niutơn là: “Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. Lực và phản lực không thể cân bằng nhau. Khối lượng đo bằng đơn vị kilôgam (kg). Định luật II Niutơn khẳng đinh lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật. Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm khối lƣợng? A. D. . Nội dung định luật III Niutơn là: “Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực cân bằng. Định luật III Niutơn cho biết mối liên hệ về gia tốc khi các vật tương tác với nhau. C. B và C đều đúng.Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về định luật II Niutơn? A. C đều áp dụng được. Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực tác dụng và phản lực? A. Các phát biểu A. B. B. D. B. Vật rơi tự do. C. Lực và phản lực luôn xuất hiện và mất đi đồng thời. nghĩa là cùng độ lớn. B và C đều đúng. Đinh luật II Niutơn được mô tả bằng biểu thức a  F .

B/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một vật có khối lượng 1kg.4m/s2. Câu 18: Hai lực…………. Điền xào chỗ trống của các câu 13. 20 cho đúng ý nghĩa vật lý. một vật có khối lượng 100kg.2km/2. nghĩa là cùng độ lớn.5N C. D.) Một kết quả khác. Lực kéo tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây: A.)Một giá trị khác. C. Câu 15:Quán tính là tính chất của mọi vật bảo toàn……………. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A.) F = 49N D. Câu 3: Dưới tác dụng của lực kéo F. Câu 13: Véctơ lực có hướng trùng với hướng của véctơ……………mà lực đó truyền cho vật. 15.. 18. Câu 14:……………của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của nó.05m/s2.thì luôn có thể chỉ ra được những vật khác đã tác dụng lên nó. 16.) a = 4m/s2.là hai lực cùng tác dụng vào một vật. Lực tác dụng vào vật có thể nhận giá trị nào sau đây: A. Câu 5: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 100N/m để nó dãn ra 10cm. chuyển động với gia tốc 0.) F = 5N D. 17.) a = 1m/s2 C.) F = 0. B.) F = 0. Câu17: Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực…………. một vật chuyển động với gia tốc 0.05N B.) F = 35N B.) m = 0. Chộ kết quả đúng trong các kết quả sau: A) .) a = 2m/s2 D. bắt đầu chuển động nhanh dần đều và sau khi đi được quãng đường dài 10m thì đạt vận tốc 25. Câu 20: Khi một vật thay đổi………….7m/s. Câu 19: Trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều gọi chung là trạng thái………….) m = 10kg C. 19.) Trực đối.) a = 0.Sử dụng các cụm từ sau đây: A) Gia tốc.) F = 0.) Vận tốc. cùng giá.5N C.) F = 102N D. cùng giá nhưng ngược chiều. Câu 16: Lực và phản lực là hai lực………….) F = 4.)Một giá trị khác.Lực đã tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây A.) Cân bằng. m = 1kg B. Câu 4: Dưới tác dụng của một lực 20N. . Câu 2: Một vật có khối lượng 50 kg. cùng độ lớn nhưng ngược chiều.) F = 24. bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc là 0.Lấy g = 10m/s2.)Một giá trị khác. 14.1kg D.5m/s2 B.9N C.của mình khi không chịu lực nào tác dụng hoặc khi chịu tác dụng của những lực cân bằng nhau.49N B.

1m/s2. Lực kéo của đầu tàu có thể nhận giá trị nào sau đây: A.) xmax = 140m.) Fk = 12500N C.) v = 150 m/s.) D.) Fk = 1250N B.) xmax = 100m C.) v = 100 m/s D.)  = 6.) y x2 180 Một phương trình khác Câu 9: Tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang) nhận giá trị nào sau đây: A. . Trả lời các câu hỏi:8. Câu 10: Giá trị nào sau đây đúng với vận tốc của vật lúc chạm đất? A. = 16. B).) Fk = 125000N D.) v = 50 m/s B.) y  120 A.) Một kết quả khác. A). B). Câu 8: Chọn hệ xOy sao cho O trùng với vị trí ném.560. Sử dụng dữ kiện sau: Một vật đƣợc ném theo phƣơng nàm ngang với vận tốc vo = 30m/s ở độ cao h=80m.560.5.560.  = 26.Câu 6: Một đầu tàu kéo một toa xe khởi hành với gia tốc 0. Oy thẳng đứng từ trên xuống.) xmax = 80m B. Phương trình nào sau đây đúng với phương trình quỹ đạo của vật? x2 90 x2 C. Ox nằm ngang theo chiều ném. = 36.560. và 10.) xmax = 120m D.) v = 75 m/s C. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2. 9. hệ số ma sát k = 0. Góc nghiêng  của mặt phẳng nghiêng phải nhận giá trị nào sau đây để vật nằm yên? A.) y  B. Câu 7: Một vật được đặt ở đỉnh mặt phẳng nghiêng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->