P. 1
Bai Tap Trac Nghiem Halogen

Bai Tap Trac Nghiem Halogen

1.0

|Views: 792|Likes:
Được xuất bản bởithaomeo0912

More info:

Published by: thaomeo0912 on Aug 14, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Chương 5 : Nhóm halogen

A. Lý thuyết

Câu 1 : Liên kết trong phân tử halogen X2 A.bền. B. rất bền. C. không bền lắm. D. rất kém bền. Câu 2 : Khả năng hoạt động hoá học của các đơn chất halogen là A.mạnh. B. trung bình. C. kém. D. rất kém. Câu 3: Nguyên tố nào sau đây trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá –1 ? A. Clo. B. Flo C. Brom. D. Cả A, B và C. Câu 4 : Chỉ ra nội dung sai : A.Trong hợp chất, halogen luôn có số oxi hoá –1. B.Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính oxi hoá.

C.Ptử halogen X2 dễ bị tách thành 2 nguyên tử X.

D.Các ng tố halogen có độ âm điện tương đối lớn.
B. màu sắc : đậm dần. D. độ âm điện : giảm dần. D. +2

Câu 5 : Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy ...”. A. trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn. C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần. Câu 6 : Nguyên tố clo không có khả năng thể hiện số oxi hoá : A. +3 B. 0 C. +1 Câu 7 : Chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen ? A. Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron. B. Các nguyên tố halogen đều có khả năng thể hiện các số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7. C. Halogen là những phi kim điển hình. D. Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên tử halogen X. Câu 8 : Khí clo nặng hơn không khí A. 1,2 lần. B. 2,1 lần. C. 2,5 lần. D. 3,1 lần. 0 Câu 9 : ở 20 C và 1atm, một thể tích nước hoà tan được bao nhiêu thể tích khí clo ? A. 0,25. B. 2,5. C. 25. D. 250. Câu 10 : Nước clo có màu : A. vàng rơm. B. vàng nhạt. C. vàng lục. D. vàng da cam. Câu 11. Có các dung môi : nước, benzen, etanol, cacbon tetraclorua. Khí clo tan ít nhất trong dung môi nào ? A. Nước. B. Benzen. C. Etanol. D. Cacbon tetraclorua. D. Flo, oxi, nitơ. Câu 12. Trong hợp chất với nguyên tố nào, clo có số oxi hoá dương ? A. Flo, oxi. B. Oxi, nitơ. C . Flo, nitơ. Câu 13. Chỉ ra nội dung sai : A. Đơn chất clo là chất khí, màu vàng lục. C. Khí clo tan ít trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ. D. Trong các hợp chất với oxi, clo đều có số oxi hoá dương. Câu 14. Trong nước clo có bao nhiêu chất (phân tử, ion) ? A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 B. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Câu 15. Đâu không phải là đặc điểm của phản ứng giữa khí clo với kim loại ? A. Tốc độ phản ứng nhanh. C. P ứ xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm. D. Tạo ra muối clorua trong đó kim loại có số oxi hoá thấp. Câu 16. Hiện tượng xảy ra khi đốt natri nóng chảy trong khí clo : A. Xuất hiện khói màu nâu. C. Nghe thấy tiếng nổ lách tách. B. Có ngọn lửa sáng chói. D. Cả A, B và C.

B. Tính chất hoá học cơ bản của clo là tính khử mạnh.

Giấy quỳ từ màu xanh chuyển sang màu hồng. Câu 32 : Một lượng lớn clo được dùng để A. Cl2 B. Có màu vàng lục. Khoáng sinvinit. sản xuất chất tẩy trắng.SO3 D. C. Cl2 D. D. B. 1 : 1 A. Khí X là : A. C. SO3 Câu 20 : Đốt dây sắt nung đỏ trong khí X tạo ra khói màu nâu. Dung dịch HCl.. B. clorua vôi. Câu 33 : Nguyên tắc điều chế khí clo là dựa vào phản ứng sau : A. Khoáng cacnalit. HF D. Có khói trắng. D. Dùng để tẩy trắng. Câu 27 : Khoáng chất không chứa nguyên tố clo : A. Câu 31 : Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của clo : A. Bất kì tỉ lệ nào. B. Quỳ tím không đổi màu. sản xuất nước Gia-ven.. Có mùi hắc. Quỳ tím mất màu. B. Dung dịch CuCl2. C. F2 B. 36 Cl và 37Cl D. clo có hai đồng vị bền là : Câu 26 : Thả một mảnh giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH loãng. Giấy quỳ từ màu tím chuyển sang màu xanh. Khí clo. NaCl Na + Cl2↑ 2 C. Giấy quỳ từ màu xanh chuyển sang không màu. C. D. B. D. Quỳ tím hoá đỏ. Sau đó sục khí Cl2 vào dung dịch đó. D. Có tính tẩy màu. C. Có khói đen. Câu 19 : Đốt cháy dây đồng nóng đỏ trong khí X. sản xuất các hoá chất hữu cơ. Câu 29 : Chất khí được dùng để diệt trùng nước sinh hoạt. Trong các hợp chất. Giấy quỳ từ màu xanh chuyển về màu tím. Có khói tím. Vậy X là : A. HI B. A. HX là : D. B. Clo là chất oxi hoá mạnh. 35Cl và 36Cl B.34Cl và 35Cl B. 4HCl + MnO2  → t0 Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O . B. D. Clo là phi kim rất hoạt động. sau đó hoà tan sản phẩm vào nước được dung dịch có màu xanh lam. D. N2 D. C đều được. D. KCl trong công nghiệp. sản xuất axit clohiđric. Khí clo phản ứng với khí oxi tạo ra Cl2O. sau đó mất màu. kali clorat. Cl2 C. 2 : 1 C. O2 B. HCl Câu 28 : Trong phản ứng : 8HX + H2SO4 (đặc) → 4X2 + H2S + 4H2O B. C. Khí X là : A. diệt trùng nước sinh hoạt. Khí clo không phản ứng với khí oxi. Khoáng đôlômit. flo chỉ có số oxi hoá –1. B. Sản xuất NaCl.. Xử lí nước sinh hoạt.Khí Cl2 p/ứ với khí O2 tạo ra Cl2O5. C. B. hiện tượng xảy ra là : A. nước bể bơi. Lúc đầu quỳ tím hoá đỏ. O3 C. CO2 Câu 30 : Chỉ ra nội dung sai : A.35Cl và 37Cl Câu 24 : Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ tím vào nước clo : Câu 25 : Trong tự nhiên. Cả A. là : A. Sản xuất nhiều hoá chất hữu cơ C.. A. D. D. O2 A. 1 : 2. 2Cl– → Cl2 + 2e 1 đpdd B. Câu 21 : Hỗn hợp khí hiđro và khí clo nổ mạnh nhất khi tỉ lệ mol giữa hiđro và clo là Câu 22 : Chỉ ra đâu không phải là tính chất của nước clo ? Câu 23 : Chỉ ra nội dung đúng: A.Câu 17 : Hiện tượng xảy ra khi cho dây sắt nóng đỏ vào bình đựng khí clo : A. A. Clo là chất khử trong nhiều phản ứng hoá học. B. C. C. Có tính khử mạnh. Muối mỏ. Có khói nâu C. Câu 18 : Từ bột Fe và một hoá chất X có thể điều chế trực tiếp được FeCl3.Khí clo p/ứ với khí O2 tạo ra Cl2O7. HBr C. NO2 C.

2 mol HCl tác dụng hoàn toàn với KMnO4. D. nước. HCl B. 2 thu được V1 lít khí X có màu vàng lục. ngâm tro trong nước. B. Câu 44 : . So sánh V1 và V2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ. HF C. Cả A. đốt thành tro. Dùng quỳ tím ẩm. tính axit. tính oxi hoá của HClO và HBrO : A. dung dịch NaCl.H2SO4 đặc hoặc CaO rắn. Câu 36 : Để điều chế iot. C. áp suất) : A. còn tính oxi hoá và độ bền kém HClO. B. Không xác định được. V1 = V2 C.n Cl2↑ + H2↑ + 2NaOH Câu 34. B và C Câu 35 : So sánh tính axit. Câu 37. tính oxi hoá của HClO đều lớn hơn của HBrO. B. (1) chứa H2SO4 đặc và (2) chứa dung dịch NaCl. Phun nước. dung dịch HCl. NaCl  Na + 1/2Cl2↑ → Câu 38 : Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm. D. thu được V2 lít khí X. D. còn tính oxi hoá yếu hơn HClO. HBrO có tính axit và độ bền lớn hơn .Cũng cho 0. H2SO4 đặc. Sunfat.D. Phun khí NH3. dung dịch NaOH. V1 > V2 B. tính oxi hoá của HBrO đều lớn hơn của HClO. A. C. B. D. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O B. Clorua. C. B. Chỉ ra phương trình hóa học của phản ứng sản xuất clo trong công nghiệp : A. Câu 42 : Cách tốt nhất để làm sạch không khí trong phòng thí nghiệm có lẫn lượng lớn khí clo là : (vào không khí trong phòng thí nghiệm đó). B. 2NaCl + 2H2O đpdd Cl2↑ + H2↑ + 2NaOH m. Ngửi mùi của khí. (1) chứa H2SO4 đặc và (2) chứa nước cất. Phun dung dịch Ca(OH)2. Cả A và C. để : A. gạn lấy dung dịch đem cô cho đến khi phần lớn muối nào lắng xuống ? A. D.n ® pnc D. Cả B và C. 16HCl + 2KMnO4 → 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 2KCl + 8H2O C.2 mol HCl tác dụng hoàn toàn với MnO . độ bền. Câu 39 : Không được dùng phương pháp nào sau đây để nhận biết khí clo ? A. Độ bền. HBr D. HBrO có tính axit mạnh hơn. V1 < V2 D. D. NaOH rắn. Quan sát màu sắc của khí. D. Câu 45 : Chất nào không được dùng để làm khô khí clo ? . cần dẫn khí thu được lần lượt qua các bình rửa khí: A. A. CaO rắn. tính axit. C. C. Câu 40 : Khí clo có thể được làm khô bằng : A. Phun khí H2.Hoà tan vào nước tạo ra dung dịch màu vàng lục làm mất màu quỳ tím. C. C. Để làm sạch khí clo cần sục hỗn hợp khí này vào : A.Cho 0. C. Iotua. ở miệng bình thu khí clo có bông tẩm xút. dùng để nhận biết khí clo do clo tác dụng với xút sinh ra nước Gia-ven có tác dụng làm trắng bông. Câu 43 : Khí clo điều chế trong phòng thí nghiệm có lẫn khí HCl. 2NaCl + 2H2O đpdd m. Để làm sạch khí clo khi điều chế từ MnO2 và HCl đặc. Độ bền. B. B. (1) chứa dung dịch NaCl và (2) chứa H2SO4 loãng.không cho khí clo khuếch tán vào không khí. người ta phơi rong biển. (1) chứa dung dịch NaCl và (2) chứa H2SO4 đặc. D.nhận biết khí clo đã thu đầy hay chưa.

Bốc khói (do HCl bay hơi ra kết hợp với hơi nước). có tính khử. C đều được. Câu 54 : Tính chất của axit clohiđric : A. 500.. B và C. Dung dịch xuất hiện màu vàng (do sự oxh HCl bởi oxi tạo ra nước clo có màu vàng). 1. D. có tính oxi hoá. C. Là axit mạnh. để không cho khí clo thoát ra ngoài. khí clo làm thủng tầng ozon. Câu 48 : Trong mọi trường hợp.. H2SO4 đặc. tăng hoặc giảm. giảm. 20%. 98%. CaO rắn. A. thu khí clo vào bình có nút kín. A và B. tăng. D. D.5. cho dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4 và đun nóng. trên miệng bình thu khí có đặt bông tẩm xút. C. P2O5. t KMnO4  Khí C + . cho tinh thể NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4 và đun nóng. B.. A và B. 1. A và C. khí clo làm ô nhiễm không khí. C. Câu 55 : Điều chế khí hiđro clorua bằng cách : A. D. 1. D. không thay đổi. D. dung dịch HCl đặc nhất có nồng độ : Câu 51 : Dung dịch axit clohiđric đặc nhất có khối lượng riêng : Câu 52 : Khi để hở lọ đựng dung dịch axit clohiđric đặc trong không khí ẩm thì khối lượng của lọ Câu 53 : Khi mở lọ đựng dung dịch axit HCl đặc trong không khí ẩm thấy hiện tượng : A. 2. Các khí sinh ra (A. Câu 47 : Khi điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. → 0 KMnO4 + HCl → Khí B + . có tính khử. cho tinh thể NaCl tác dụng với H2SO4 đặc và đun nóng. thu khí clo vào bình. B. C. không có tính oxi hoá. D. B và C.19g/cm3.74g/cm3. D. vì : B. D. Câu 49 : ở 200C. khi điều chế hay sử dụng khí clo đều không được để clo thoát ra ngoài. A và C. B. Câu 56 : Phản ứng được dùng để sản xuất HCl trong công nghiệp : 250 C A. C. B. CaCl2 khan. cho dung dịch NaCl tác dụng với H2SO4 đặc và đun nóng. có tính khử. Lọ đựng axit nóng lên nhiều (do axit HCl đặc hấp thụ hơi nước toả ra nhiều nhiệt). Là axit mạnh. C. khí clo rất độc. cách : B.. B. rồi nhanh chóng nút kín. A. A. A và B.. Là axit mạnh. 800. 0. Cả A.A. A và C. C. C. A. NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl↑ t B. B. khí clo gây ra mưa axit. tác dụng được với các kim loại đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. không có tính khử. B và C. có thể thực hiện bằng A. không có tính oxi hoá. D. D. C) có khả năng phản ứng với nhau là : A. 68%. Là axit mạnh.. có tính oxi hoá. B. B. một thể tích nước hoà tan được bao nhiêu thể tích khí HCl ? Câu 50 : ở 200C. C. Khối lượng lọ đựng axit tăng (do axit HCl đặc hút ẩm mạnh).97g/cm3 A. Cl2 + H2  2HCl → 0 0 B.10g/cm3 B. Câu 46 : Cho các sơ đồ phản ứng : Zn + HCl → Khí A + . . 37%. B. C. 250. C.

D. B. B. Cả A. bảo vệ môi trường. C. Câu 59 : Chất nào ở dạng khan có thể dùng để làm khô một số chất khí ? A. Câu 62 : Muối hỗn tạp là muối của : A.Tẩy trắng vải. kali clorat. B và C. B. Câu 70. 1 B. D. nhiều kim loại khác nhau với nhiều gốc axit khác nhau. D. Na3AlF6 C. Dung dịch HF C. CF4 và CF2Cl2. B. B. 2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl↑ 0 askt D. đều dựa trên cơ sở : Câu 68. Dùng quét lên gỗ để chống mục. Criolit có công thức hoá học là : A. CaCl2. AlCl3 Câu 60 : Khi để nước Gia-ven trong không khí. điện phân dung dịch NaCl 20% có màng ngăn ở nhiệt độ thường. D. D. CO2. có phản ứng hoá học xảy ra là : A. B. Dung dịch NaOH. C. điện phân dung dịch NaCl 20% có màng ngăn ở nhiệt độ 750C. 2 C. D. O2 và N2. CCl4 và CFCl3. Câu 64 : Khi để bột clorua vôi trong không khí. một kim loại với nhiều loại gốc axit khác nhau. CaOCl2 → CaCl2 + [O ] Câu 65 : Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của clorua vôi : A. B. Dùng để sản xuất một số muối clorua. Chất nào được dùng để khắc chữ lên thủy tinh ? A. làm sạch bề mặt vật liệu bằng gang. nhiều kim loại với nhiều loại gốc axit khác nhau. CaCl2. NaClO + O2 → NaClO3. Câu 61 : Trong công nghiệp.2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 +2HClO D.một gốc axit với nhiều kim loại khác nhau. CO2. Cu và Fe.. chuồng trại. Dùng trong tinh chế dầu mỏ. CaCl2. CF4 và CCl4. điện phân dung dịch NaCl 20% không có màng ngăn ở nhiệt độ 750C. tính oxi hoá mạnh. D. ZnCl2 B. Câu 69. khí HCl được hấp thụ trong bao nhiêu tháp hấp thụ? A. Câu 63 : Khi sục khí Cl2 vào bột CaCO3 trong H2O. Ca(ClO)2. A. Dùng để tẩy gỉ. giấy. tạo ra sản phẩm là : A. O2. 3 D.. CaCl2 D.400 C C. Chất nào khi thải ra khí quyển. NaClO → NaCl + O (oxi nguyên tử). CFC là : A. BaCl2 C. Câu 67 : Các ứng dụng của nước Gia-ven. Au và Pt. HClO. có tác hại phá hủy tầng ozon ? . Dung dịch H2SO4 đặc.2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O C. CH4 + 4Cl2  CCl4 + 4HCl → Câu 57 : Quá trình sản xuất axit clohiđric trong công nghiệp.. C. D. Dùng trong công nghiệp thực phẩm và y tế. CaOCl2. NaAlO2 Câu 71. nước Gia-ven được sản xuất bằng cách : A.. tính khử mạnh. Dung dịch HClO4.. Khử chua cho đất nhiễm phèn. A. CaF2 B. C.CaOCl2 + H2O → Ca(OH)2 + Cl2 B. Câu 72. C. điện phân dung dịch NaCl 20% không có màng ngăn ở nhiệt độ thường. B. CFC trước đây được dùng làm chất sinh hàn trong tủ lạnh và máy điều hoà nhiệt độ. 4 Câu 58 : Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của axit clohiđric ? A. C. B. 2NaClO + CO2 + H2O → Na2CO3 + 2HClO. C. D. CO2. CO2. sợi. có phản ứng xảy ra là : A. NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO. Na2SiF6 C. Dùng để xử lí các chất độc. Khí flo không tác dụng trực tiếp với : B. CF2Cl2 và CFCl3. tính tẩy trắng. tính sát trùng. C. thép trước khi sơn hoặc mạ. clorua vôi. tẩy uế cống rãnh. C. D.

B. Iot C. AlF3 + 3HF nóng chảy. Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh. nông nghiệp. D. B. Nước ở một số hồ nước mặn. B và C. Chất chỉ có tính oxi hoá là : Câu 79 : Chất nào sau đây rơi vào da sẽ gây bỏng nặng ? Câu 80 : Chất nào được dùng để tráng lên phim ảnh ? A. B và C. C. C. AgCl D. D. chất nào dễ tan trong nước ? A. AgBr C. có ánh kim. Cl2. Clo Câu 83 : Phản ứng hoá học dùng để điều chế brom là : t A. Câu 86 : Chỉ ra phát biểu sai : A. Brom. A. C2H4Br2 trong công nghiệp dược phẩm.A. C. C. Cồn iot. Cả A. 4HBr + MnO2  Br2↑ + MnBr2 + 2H2O → B. F2 C. CaF2 + 2HF nóng chảy. KF + 2HF nóng chảy. D. B. Nước flo là dung dịch của khí flo trong nước. cực dương làm bằng graphit. C.Nước iot tạo với hồ tinh bột một chất có màu xanh. D. phẩm nhuộm. Cả A. A. Câu 75 : Để sản xuất F2 trong công nghiệp. AgBr B. Câu 76 : Trong bình điện phân sản xuất F2 : A. Flo là chất oxi hoá rất mạnh. AgI Câu 81 : Nguồn nguyên liệu chính để điều chế iot là : A. cực dương làm bằng đồng. B. người ta điện phân hỗn hợp : B. Rong biển. Nước clo là dung dịch của khí clo trong nước. Cả A. D. O2 A.cực âm làm bằng graphit. D. Xuất hiện chất lỏng màu đỏ nâu. Câu 82 : Trong tự nhiên. HCl B. HBr B.. AgCl B. Dùng để sản xuất một số dẫn xuất của hiđrocacbon như C2H5Br. Freon. . Floroten.. Sản xuất AgBr dùng để tráng lên phim ảnh. B. Sản xuất NaBr dùng làm thuốc chống sâu răng. nguyên tố halogen có hàm lượng ít nhất là : A. 2NaBr + 2H2O  → 2NaOH + Br2 + H2 Câu 84 : Hiện tượng xảy ra khi để bạc bromua ngoài ánh sáng : 0 D. C. Xuất hiện hon hop chất rắn và chất lỏng màu đỏ nâu. Câu 77 : Trong các chất sau. Xuất hiện chất rắn màu đen.Iot tan nhiều trong nước. Các hợp chất của brom được dùng nhiều trong công nghiệp dầu mỏ. F2. Teflon. Câu 85 : Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của brom ? A. D. AgF D.Nước brom là dung dịch của brom trong nước. 2NaBr  → 2Na + Br2 ® pnc D. B. Cl2 B. AgI A. Xuất hiện chất rắn màu trắng bạc. B. C. B và C C. C.cực âm bằng đồng. D. AgF D. Nước iot là dung dịch của iot trong nước Câu 87 : Chỉ ra nội dung sai : D. C. Flo B. Quặng natri iotua. B. C. Brom A. tạo ra dung dịch gọi là nước iot. cực âm và cực dương làm bằng graphit. HF C. 2NaBr + Cl2 → Br2 + 2NaCl ® pnc C. Cả A. Câu 74 : Chỉ ra nội dung đúng: A. B và C. Cả A và B. Nước biển. Câu 78 : Cho các chất : O2. cực âm và cực dương làm bằng đồng. A. 3NaF + AlF3 nóng chảy. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất. Nước clo.

1. Cần bao nhiêu gam NaCl cho tác dụng với H2SO4 đặc để điều chế được 50 g dung dịch HCl 14. Cho 13. A.7 g MnO2 tác dụng với HCl đậm dặc sinh ra V lít khi clo (đktc). Hiệu suất phản ứng là 85 %. 73 và 27 B.4 g CuO và 16 g Fe2O3 trong 320 ml dung dịch HCl 2M . 0. Hai muối đã cho là của hai kim loại A. 11. 17.16 * 14. 1. HBr Câu 89 : Trong các chất sau. 72 và 28 D. 1. Hồ tinh bột là thuốc thử nhận biết iot.6 < m > 2.2 gam hỗn hợp hai muối các bonnat của hai kim loại kiềm thổ kế tiếp nhau trong bảng HTTH bằng dung dịch HCl dư thì thấy có 2. 4 < m > 8 D.904 lít 6. 0. 4. m có giá trị nào trong giới hạn sau đây: A. 10. 1. HCl A. HCl B.57. CaF2 10. Nồng độ mol/l của muối tạo thành là A.05 gam MnO2 tác dụng với dung dich HCl đặc dư khí thoat ra được hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch NaOH 1 M ở nhiệt độ thường . Sau phản ứng có m g chất rắn không tan.12 5. khối lượng muối khan thu được là : A.357 M B.2 < m > 4. 60 và 40 C. 1. 1.7 g D. KI C.016 l H2 ở đktc . 0.33 g * 13. Kết quả khác .24 l CO2 ở đktc thoát ra.KCl C.1 mol B.LiCl D. CaI2 D.4 B.44 lít D. 27. Cho luồng khí clo dư tác dụng với 9. V có giá trị là: A. 9. 0.34 lít B.96 gam hỗn hợp sắt và đồng tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2. Câu 88 : Muối iot là muối ăn được trộn thêm một lượng nhỏ : A. 16. H2SO3 D. 0.15 mol C. Khi cô cạn dung dich A . Xác định kim loại M b.33 g C. I2 A. dung dịch đặc của chất nào không có hiện tượng bốc khói? Câu 90 : Dung dịch nào khi để lâu trong không khí thường có màu vàng ? B.41 C. HNO3 D. Hoà tan hỗn hợp 6. tìm % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. NaI B. Khi cho 0. Hoà tan 10g hỗn hợp 2 muối cácbonát của kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch HCl . Cho 6. ta thu được dung dich A và 0.82 lít C. Có hỗn hợp hai muối NaCl và NaBr .5 lít B.375 M C. D.17 g NaCl .C. 18. 11. 44. 5 lít D. CaI2 D.376 g kết tủa bạc ha lo genua .2 gam kim loại sinh ra 23.84 và 72. 72.4 lít * 11. Phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là A. Cho 8. Thể tích khí clo sinh ra là : A. Tinh thể tích dung dich HBr 1 M đã tham gia phản ứng với M 2. Be và Mg B.6 %? A. 0.2 g X tác dụng với dung dịch bạc nitrát thì thu được 0.4 < m > 9. 1. CaCl2 B. Lấy 2 lít khí H2 cho tác dụng với 3 lít khí Cl2 . Cho một lượng dư KMnO4 vào 25 ml dung dịch HCl 8M . 3. CaBr2 C.6 * 12. Bài tập 1. NaCl B.672 lít khí bay ra( đktc) . Cho dung dich chứa 0. 55. Ca và Sr D. thu được 672 ml khí H2 ( đktc) a. Hòa tan hoàn toàn 7.1 g 8. HF C.25 mol D. HBr C.83 D.25M 3. Sục khí clo vào dung dich NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn ta thu được 1.8 C.4 gam muối kim loại hoá trị I là muối nào sau đây: A.905 lít D. 0. Xác định số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dung dịch ban đầu : A.33 g D. 6. Chất là muối canxi của halogenua. 2.02 mol 9. Nước iot là thuốc thử nhận biết hồ tinh bột.1 g C. 4 lít C.Kết quả khác 7. X là công thức phân tử nào sau đây: A. Hiệu suất phản ứng là 90 % Thể tích hỗn hợp khí thu được sau phản ứng là : A. 12.45 lít C. 2 lit B.1 g B. Mg và Ca C. HI B. 0.537 M D. Sr và Ba 4.33 g B.54 kim loại M hóa trị không đổi tác dụng hết với a xít HBr.17 B. khi cho dung dịch AgNO3 vừa đủ vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->