P. 1
10 Bai Vo Quy Dinh Cua Lien Doan Vo Co Truyen VN

10 Bai Vo Quy Dinh Cua Lien Doan Vo Co Truyen VN

|Views: 1,016|Likes:
Được xuất bản bởiTrầnHưng

More info:

Published by: TrầnHưng on Aug 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

- Tên gi : Hùng Kê Quyền.
- Ngun gc : Tây Sơn - Bình Định. Tương truyền qua dân gian và một số sách báo, tư
liệu, bài Hùng Kê Quyền do Nguyễn Lữ là anh em Nhà Tây Sơn sáng tác.
Người giới thiệu và thị phạm bài Hùng Kê Quyền ghi băng hình lần thứ I năm 1993
tại TP.HCM là Lão võ sư Ngô Bông. Đơn vị Quảng Ngãi.
Người thị phạm bài Hùng Kê Quyền ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh
Hòa là Lão võ sư Ngô Bông. Đơn vị Quảng Ngãi.
Người thị phạm bài Hùng Kê Quyền ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là
Võ sư Ngô Lâm. Đơn vị Quảng Ngãi.
Bài Hùng Kê Quyền được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc
lần thứ I năm 1993 tại TP.HCM.

Li thiu : HÙNG KÊ QUYN
Lưỡng kê giao thủ thỉ tranh hùng.
Song túc tề phi trảo thượng xung.
Trấn ải kim thương như bạch hổ.
Thủ quan ngân kiếm tựa thanh long.
Xuyên cung độc tiễn tăng ư trác.
Hồi thủ đơn câu thọ tứ hùng.
Thiểu tẩu dược trâm thiên sở tứ.
Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung. (1)

(1) Theo sách Chương trình hun luyn VTCTVN
NXB.TDTT. Hà N
i 2002

Lưỡng kê giao nạp thuỷ tranh hùng.
Song túc tề phi trảo thượng xung.
Trấn ải kim thương như bạch hổ.
Thủ quan ngân kiếm tự thanh long.
Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác.
Hồi thủ đơn câu thủ tự hung.
Khiêu, tẩu, dược, trầm thiên sở tứ.
Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung. (2)

(2) Theo tài liu Bước đầu nghiên cu ngun gc đặc trưng
Võ c
truyn Bình Định. Quy Nhơn 2000

A
.
.
.
C . . . .x. . . . D
.
.
.
B

Bái Tổ Hùng Kê Quyền:

Chân trái sang trái - nghỉ.
Chân trái sát chân phải - nghiêm.
Nghiêng người về A - chào.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

7

Miêu tấn, 2 tay thủ Hùng kê ở hông.
Bước chân trái lên A, đồng thời 2 tay vòng ra ngoài rồi kéo lại thế chào, chân phải

chụm lên chân Trái.

Rút chân phải về sau thành Đinh tấn, 2 tay đẩy thẳng về trước, lòng bàn tay úp.
Rút chân trái về chân phải, cuốn 2 tay thủ Hùng kê ở hông.

Lưỡng kê giao thủ thỉ tranh hùng:

A/ - Chân trái lên A Xà tự tấn, quay sang C, hai tay kéo xuống dưới, lòng bàn tay úp
gạt ra hai bên tay phải về hướng A, tay trái về hướng B.
Chân phải lên sát chân trái, hai cổ tay cong, gạt ra hai bên A - B một lần nữa.
Ngoai hai tay về hông.
Lắc đầu, xoay mặt về B, nhìn hướng B.
Lắc đầu xoay mặt về A, nhìn hướng A.

B/ - Rút cao gối trái, rút cao gối phải tiến về A, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên, vận
lực vào ngón trỏ phải, đâm từ dưới lên lòng bàn tay ngửa, tay trái ngửa ở hông.
Lướt chân phải tới A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay phải đâm ngón trỏ phải tới,

lòng bàn tay úp.

Tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái qua phải, lướt chân phải tới trước, chân trái lướt
theo, tay trái chưởng về A.
Chân phải lướt lên A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay trái nhấn chưởng về A, tay

phải ngửa ở hông.

Chân phải lướt lên A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay trái nhấn chưởng về A, tay

phải ngửa ở hông.

Chân phải lướt lên A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay trái nhấn chưởng về A, tay

phải ngửa ở hông.

Chuyển Đinh tấn nghịch, chân trái rùn, chân phải thẳng, tay phải chưởng thẳng
xuống che trước hạ bộ, chưởng trái che cổ phải.

C/ - Rút cao gối trái, rút cao gối phải tiến về A, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên, vận
lực vào ngón trỏ phải vòng xuống đâm xéo lên A, bàn tay ngửa, tay trái phụ dưới tay
phải.

Chân phải lui Xà tự tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải sang trái, vận lực vào
ngón trỏ phải đâm thẳng tới, tay trái che cổ.
Chân phải lên A Đinh tấn, tay trái bảo vệ mặt, chụp ngang từ trên xuống ngực phải,
vận lực vào ngón trỏ phải đâm xéo từ dưới lên.
Chân phải bước tréo trước chân trái về B Xà tự tấn, tay phải đỡ từ vai trái xuống,
chưởng trái che cổ phải, nhìn về hướng A.
Xoay người 3600

thành Đinh tấn, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên kéo về hông.

Vận lực vào ngón trỏ phải đâm thẳng về A.
Chân trái lui về B Xà tự tấn, tay phải kéo thủ ở cổ, bàn tay úp, tay trái chưởng về A.

Song túc tề phi trảo thượng xung:

Tay trái ngửa trước bụng, rút cao gối trái bay đá chân phải, đồng thời đập lưng 4
ngón tay phải vào lòng bàn tay trái.
Đáp xuống chân phải trước Đinh tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái qua phải, tay

trái chưởng về trước.

Chân phải lui về B Xà tự tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải qua trái, tay phải
đâm thẳng về trước, bàn tay úp.
Tay trái ngửa trước bụng, rút cao gối phải bay đá chân trái, đồng thời đập lưng 4
ngón tay phải vào lòng bàn tay trái.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

8

Đáp xuống chân trái trước Đinh tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải qua trái, tay

phải chưởng về trước.

Rút cao gối phải, rút cao gối trái, lên A - Trung bình tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt từ
vai trái qua phải rút về hông, tay trái chưởng về A.

Trấn ải kim thương như Bạch Hổ:

Chân trái lui về B Xà tấn, chỏ trái trấn về trước, tay phải rút về hông.
Rút cao gối trái, rút cao gối phải lên Đinh tấn phải, tay trái gạt thủ rồi rút về hông,
tay phải đâm xéo từ dưới lên
Xoay sang trái 900

Trung bình tấn, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên, vòng xuống hai
bên hông, vận lực vào hai ngón trỏ xỉa xéo lên bụng đối thủ rồi gạt ra hai bên ngang
mặt.

Thủ quan ngân kiếm tựa Thanh Long:

Chân phải bước chéo về B trước chân trái - Xà tự tấn, tay phải trấn ngang xuống, tay
trái bảo vệ mặt, chụp từ trên xuống đến cổ.
Xoay người về A - Trảo mã tấn, 2 tay rút về hông. Lên Đinh tấn trái, tay trái gạt thủ
rút về hông, tay phải chưởng về A.
Nhảy chân phải lên, tay phải gạt thủ, hạ chân trái về A - Đinh tấn, tay trái chưởng.
Chân phải trụ, rút cao chân trái về - Hạc tấn, đồng thời 2 tay kéo đỡ trước trán, bàn

tay ngửa, nhìn A.

Xuyên cung độc tiễn tăng ư trác:

Nhảy chéo chân trái về hướng BD, rồi nhảy chân phải về D, tay cuốn về hông.
Để chân trái tới A - Đinh tấn, 2 ngón trỏ xỉa thẳng về A, lòng bàn tay hướng vào

nhau.

Rút nhẹ chân trái - Trảo mã, cuốn cao 2 tay về hông. Lên Đinh tấn trái, hai tay chéo
đẩy xuống trước hạ bộ, tay phải nằm trên.
Rút cao gối trái, rút cao gối phải tới A - Trung bình tấn, 2 ngón trỏ từ hai bên xỉa lên

rối gạt ra hai bên.

Rút cao gối trái, rút cao gối phải tới A - Đinh tấn, ngón trỏ phải xỉa lên, lòng bàn tay

ngửa, tay trái ở hông.

Hồi thủ đơn câu thọ tứ hùng:

Chân phải bước chéo về B trước chân trái - Xà tự tấn, tay phải trấn ngang xuống, tay
trái bảo vệ mặt, chụp từ trên xuống đến cổ.
Xoay người về A - Trảo mã tấn, 2 tay rút về hông. Lên Đinh tấn trái, chưởng 2 cạnh
bàn tay về trước. Rút nhẹ về Trảo mã, 2 tay rút về hông, lên Đinh tấn trái, hai tay chéo
đẩy xuống trước hạ bộ, tay phải nằm trên.
Rút cao gối trái, rút cao gối phải tới A - Trung bình tấn, vận lực vào hai ngón trỏ xỉa
từ dưới lên, bảo vệ mặt hai tay gạt ra hai bên.

Thiểu tẩu vượt trâm thiên sở tứ:

Rút cao gối trái - Hạc tấn, tay phải thủ ngang đầu, tay trái ngửa ngang bụng.
Rút cao gối phải lên A - Đinh tấn, ngón trỏ tay phải xỉa lên lòng bàn tay ngửa, tay
trái bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống về hông.

Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung:

Chân phải lui về B sau chân trái - Xà tự tấn, tay phải chưởng xuống che hạ bộ,
chưởng trái che cổ phải.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

9

Xoay người về A thuận chiều kim đồng hồ - Trung bình tấn, 2 tay kéo gạt che trước

đầu.

Lui chân trái về Trảo mã tấn, 2 tay kéo về hông. Kéo chân phải sát lên chân trái,

chào.

Cuốn tay về hông, bước chân trái qua trái, diềm 2 tay xuống.

Dịch lời thiệu (1):

Đôi gà so cổ đá nhau.
Đôi chân vươn móng nhảy vào thốc lên.
Như hùm trắng vẻ hiên ngang.
Mỏ vờn như chiếc thương vàng thủ môn.
Cựa như kiếm bạc chồm lên.
Diện tiền giữ kín những lần địch công.
Như tên bay khỏi cánh cung.
Gíup cho chiếc mỏ mổ không thể ngừng.
Lui về giơ cựa cản chân.
Cựa kia quyết chí bốn bên tấn vào.
Chạy lui đôi bước xem sao.
Dùng đôi cựa bén phóng vào như trâm.
Trời ban đức tính kiêu hùng.
Cứng mềm mạnh yếu mấy phần đưa ra.
Chỏi nhau rách thịt trầy da.
Chẳng qua tấc dạ thoả mà lại thôi.

Người dch: Lão võ sư Phm Đình Trng - Lâm Đồng
H
i ngh chuyên môn VTCT toàn quc ln th III - 1995

*~*~*~*~*~*

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

10

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->