P. 1
10 Bai Vo Quy Dinh Cua Lien Doan Vo Co Truyen VN

10 Bai Vo Quy Dinh Cua Lien Doan Vo Co Truyen VN

|Views: 1,016|Likes:
Được xuất bản bởiTrầnHưng

More info:

Published by: TrầnHưng on Aug 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

- Tên gi : Siêu Xung Thiên.
- Ngun gc : Tên nguyên thuỷ của bài là Siêu Tứ Môn vì bài này đánh ra bốn cửa
Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau khi được chọn là bài quy định, Hội nghị chuyên môn VTCT
toàn quốc đổi tên là Siêu Xung Thiên.
Theo tư liệu của đơn vị Khánh Hoà giới thiệu bài, ông Phan Văn Thành làm quan Bộ
hình dưới thời nhà Nguyễn ở Kinh đô Huế dạy cho Võ sư Phan Văn Vũ là con trai của
ông. Võ sư Phan Văn Vũ cũng dạy lại cho con trai của mình là Võ sư Phan Văn Quảng
ở Nha Trang, Khánh Hoà. Đây là bài binh khí của dòng võ trong triều đình lưu truyền
cho các vị tướng để cầm quân ra trận nên tính cách chuyên môn cao và chiến đấu rất
dũng mãnh.

Người giới thiệu và thị phạm bài Siêu Xung Thiên ghi băng hình lần thứ I năm 1994
tại TP.HCM là Võ sư Phan Văn Quảng. Đơn vị Khánh Hoà.
Người thị phạm bài Siêu Xung Thiên ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh
Hòa là Võ sư Phan Văn Quảng. Đơn vị Khánh Hoà.
Người thị phạm bài Siêu Xung Thiên ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là
Võ sư Phan Văn Quảng. Đơn vị Khánh Hoà.
Bài Siêu Xung Thiên được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc
lần thứ II năm 1994 tại TP HCM.

Li thiu : SIÊU XUNG THIÊN
Xung thiên đề đao phảm trảm nghinh.
Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh.
Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn.
Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh.
Long thăng hổ giáng loan xa sát.
Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh.
Lạc mã bàng phi lai cấp thích.
Tứ trung bình tọa phục sanh môn.

A
.
.
.
C. . . . x . . . . D
.
.
.
B

Bái Tổ Siêu Xung Thiên:

Đứng tại x, nhìn A. Nghiêm.
Tay phải cầm siêu dựng đứng bên hông phải, tay trái nắm lại để ở hông trái.
Dương thân bái tổ: Tay trái vòng lên vai phải, chưởng cạnh bàn tay ra, ngoai tay trái
nắm lại để ở hông trái, nghiêng người về A chào. Thẳng người lên.
Dương đao hạ tấn: Miêu tấn. Nhấc thẳng siêu lên, nhìn theo siêu. Vòng qua trái ở
trước mặt, vòng xuống vớt lên bên phải, hai gối rùn thấp, mắt nhìn theo siêu.
Vuốt râu: Tay trái vòng qua phải đưa lên má bên phải, vuốt râu từ hàm bên phải
xuống cằm trái ra hướng C, mặt hất qua phải.
Thẩy đao: Chân trái lên A - Trảo mã, siêu cầm đứng từ tay phải thẩy qua tay trái, tay
phải để ngửa ở hông phải, tay trái bắt siêu, dựng xuống ngoài chân trái.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

32

Bắt đao: Tay trái cầm siêu, đưa qua tay phải, tay phải bắt siêu dựng trước mặt, tay
trái úp trước ngực phải, đưa cạnh bàn tay ra A.
Cuộn đao: Tay phải cầm siêu đứng, đưa vòng qua người, từ phải sang trái qua đầu ra
sau lưng hạ lưỡi siêu xuống, lưỡi siêu từ dưới chân phải lên hướng A, siêu cặp trên
cánh tay phải, rút cao gối trái, chưởng trái kéo vào vai phải.
Vuốt bội đao: Chưởng trái từ vai phải đẩy tới A theo chiều lưỡi siêu, đồng thời chân
trái đạp tới A mũi chân hướng lên, để chân trái xuống A - Trung bình, tay trái vỗ mông.

Xung thiên đề đao phản trảm nghinh:

Tay trái chụp gốc siêu trên cánh tay phải, trở tay trái vớt lưỡi siêu từ trên vòng xuống
chân trái qua chân phải lên cao về hướng B, chuyển Đinh tấn nghịch, xoay đầu nhìn A.
Chân trái lui nhẹ - Trảo mã, loang bổ địa bên trái, bên phải, khi siêu thẳng đứng, tay
trái đẩy gốc siêu lên sát tay phải, tay trái buông siêu, để lưỡi siêu từ từ rơi xuống hướng
A, hổ khẩu tay trái hướng lên đón cán siêu, lưỡi siêu hạ gần sát đất.
Chân trái đưa lên chạm sống siêu, hất mạnh chân trái, tay trái buông rồi nắm sát gốc
siêu, để chân trái xuống A - Trung bình tấn, tay phải tuột trên thân siêu lên cán siêu,
lưỡi siêu rơi về hướng B, nhìn siêu.
Chân trái lui nhẹ - Trảo mã, nhìn A, loan bổ bên trái, bên phải, chuyển Đinh tấn
nghịch, vớt siêu bên phải lên B, lắc đầu nhìn A.

Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh:

Rút nhẹ chân trái - Trảo mã - nhìn A, loan bổ bên trái, bên phải, chân phải tiến
nghịch - Xà tự tấn, xoay người về B, loan vớt về B.
Tiếp tục xoay người về A - Trảo mã - nhìn A, loan bổ bên phải, bên trái, chân trái
tiến nghịch - Xà tự tấn, xoay người về, loan vớt về B.
Tiếp tục xoay người về A - Trảo mã - nhìn A, loan bổ bên trái, bên phải, chân trái
tiến nghịch - Xà tự tấn, xoay người về B, loan vớt về B.
Tiếp tục xoay người về A - Trảo mã - nhìn A, loan bổ bên phải, bên trái, bên phải,
nhảy cao chân trái về A, xoay người 3600

, bay nghịch chân phải về A - Đinh tấn, siêu

qua đầu quất nghịch về A (sang D).
Sau quay, nhảy cao chân phải về B, xoay người, bay nghịch chân trái về B - Đinh
tấn, quất về B, nhìn B.
Sau quay, nhảy cao chân phải rồi chân trái lên A - Trung bình hạ - bổ gốc siêu từ vai
trái xuống chân phải, nhìn gốc siêu.
Chuyển Đinh tấn, vớt bên phải từ dưới lên A, nhìn A.

Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn:

Chuyển Đinh tấn nghịch, nhìn A, phang gốc siêu ngang về AD.
Giậm chân trái về, rút cao gối phải, nhìn A, quất siêu ngang về A (sang C).
Để chân phải xuống B, nhún chân trái rồi hạ xuống - Trảo mã, nhìn A, cầm siêu vòng
lên B rồi hạ trước mặt thủ, tay trái dưới, tay phải trên.
Xoay lưng, chân phải tiến nghịch lên A - Đinh tấn, siêu vớt bên trái từ dưới lên A.
Chuyển Trung bình tấn, siêu vớt từ bên phải lên A.

Trảm phạt Trung bình tọa ngưu canh:

Chân trái lên sát chân phải, sang C - Trung bình tấn, chân phải sang sát trái rồi lui về
B - Đinh tấn, nhìn A, siêu qua đầu ra D rồi trảm sang C.
Chân phải lên sát chân trái, sang D - Trung bình tấn, chân trái sang sát phải, lui về B
- Đinh tấn, nhìn A, siêu qua đầu phạt sang D.
Chân trái lên sát chân phải, sang C - Trung bình tấn, siêu qua đầu quất sang C; siêu
qua đầu quất nghịch sang D.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

33

Nhìn A, siêu loang 1 vòng rồi đỡ ngang trước mặt, hơi nhảy nhẹ 2 chân về Trung
bình tấn. 2 chân nhảy lui về B, Trung bình tấn - giữ siêu đỡ ngang mặt.
Tay trái cầm gốc siêu đưa ra sau đầu, siêu nằm trên cánh tay phải, mũi siêu hướng về
A, chân phải rút cao, bước lui về B ngồi, chân trái quì, tay trái dựng chưởng vuốt từ vai
phải ra mũi siêu.

Long thăng hổ giáng loan xa sát:

Đứng dậy, xoay lưng, chân phải tiến nghịch lên A - Đinh tấn, vớt bên phải lên A rồi
vòng xuống móc lên A, song phi trái phải hạ chân trái xuống, nhảy cao đổi chân, chân
trái lên A - Trung bình hạ, gốc siêu bổ từ vai trái xuống trước chân phải, nhìn mũi siêu.
Chân trái lui nhẹ - Trảo mã, nhìn A, loan bổ trái - phải - trái.
Chân phải lên A - Trảo mã, loan bổ phải - trái - phải.
Chân trái lên A - Trảo mã, loan bổ trái - phải.
Chân trái dậm mạnh, xoay người 3600

, chân phải tiến nghịch lên A - Đinh tấn, quất

nghịch về A (sang D).
Sau quay, chân phải bước về sát chân trái; xoay tiếp chân trái lên A, quất ngang về A

(sang C).

Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh:

Chân phải lên sát chân trái, loan bổ phải lên qua trái, chân trái lui - Đinh tấn, lưỡi
siêu từ trên xuống qua bảo vệ chân phải.
Chân trái lên sát chân phải, loan siêu 1 vòng 1 trước mặt, chân phải lui - Đinh tấn,
lưỡi siêu từ trên xuống qua bảo vệ chân trái.
Vòng lưỡi siêu lên phải ra sau, lưỡi siêu hướng xuống B, chân phải đá Tảo phong
nghịc về B, chân trái bay đá Tảo phong thuận về, ngồi chân trái tréo trên đùi phải - tọa
tấn, kéo gốc siêu thủ thấp hướng A, lưỡi siêu hướng lên.
Xoay người 3600

- Đinh tấn, lưỡi siêu vớt lên AD, Trung bình tấn, lưỡi siêu theo đà

vớt lên AC.

Rút cao gối phải, giữ siêu ngang mặt (người hướng về C), lưỡi về A, nhìn siêu.

Lạc mã bàng phi lai cấp thích:

Chân phải bước về BC, chân trái rút cao bước sát chân phải rồi bỏ ngang sang D,
mũi siêu vòng xuống, chân phải sang chân trái rồi lên A - Đinh tấn, quất nghịch lên A
(sang D).

Sau quay, chân phải bước về sát chân trái, xoay tiếp chân trái lên A rồi co gối trái -
Hạc tấn, quất về A (sang C).
Chân trái nhảy về BD, chân phải nhảy sang C theo rồi sang D, chân trái qua chân
phải, hơi hạ mũi siêu xuống B, chân trái lên A - Đinh tấn, quất lên A (sang C).
Chân phải tréo lên A - Xà tấn, gốc siêu bổ lên D ngoài chân phải.
Chuyển Trung bình tấn, vớt siêu từ dưới lên bên phải tới A, song phi trái phải hạ
chân trái xuống, xoay người 3600

chân phải lên A - Đinh tấn, đâm thẳng tới A lưỡi siêu

hướng lên.

Tứ trung bình tọa phục sanh môn:

Chân phải lui nhẹ - Trảo mã, loan bổ bên trái - phải cùng lúc chân trái lên A - Trung
bình, bổ gốc siêu từ vai trái xuống D.
Chân trái lui nhẹ, chân phải lên A - Trung bình tấn, vớt siêu lên A.
Vòng mũi siêu xuống rồi lên B, chân phải lui mạnh về B - ngồi, chân trái lui theo -
quì - nhìn A, thủ gốc siêu chạm đất hướng A, lưỡi siêu phía trên hướng B.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

34

Đứng dậy - chân trái lên A, vớt lưỡi siêu lên A, chân phải đá Long thăng tới A, để
chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng chân phải - Đinh tấn, nhìn A siêu
qua đầu quất nghịch (sang D).
Bước chân trái lên sát chân phải, loan bổ bên trái - phải rồi lên xuống, chân phải lui
mạnh về B, sau quay - Đinh tấn, vớt lên B, nhìn B.

Chân phải lui nhẹ, loan bổ bên trái, chân trái lên B - Trung bình, bổ gốc siêu từ vai

trái xuống C.

Chân trái lui nhẹ, chân phải lên B, vớt lên từ phải qua.
Chân phải lui mạnh về A, kéo mũi siêu xuống rồi lên A - ngồi, chân trái lui theo - quì
- nhìn B, thủ gốc siêu phía dưới hướng B, lưỡi siêu phía trên hướng A.
Đứng dậy - chân trái lên B, vớt lưỡi siêu lên B, chân phải đá Long thăng tới B, để
chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng - Đinh tấn, nhìn B siêu qua đầu
quất nghịch (sang C).

Lui nhẹ chân phải, loan bổ bên trái, chân trái bước tréo trước chân phải qua C, loan
bổ bên phải, xoay lưng 3600

, chân phải tiến nghịch lên C - Đinh tấn, vớt lên sang C,

nhìn C.

Chân phải lui, loan bổ bên trái, chân trái lên C - Trung bình, bổ gốc siêu từ vai trái

xuống AC.

Chân trái lui nhẹ, chân phải lên C - Trung bình tấn, vớt từ bên phải lên C.
Chân phải lui mạnh về D, kéo mũi siêu xuống rồi lên D - ngồi, chân trái lui theo - quì
- nhìn C, thủ gốc siêu phía dưới hướng C, lưỡi siêu phía trên hướng D.
Đứng dậy - chân trái lên C, vớt lưỡi siêu lên C, chân phải đá Long thăng tới C, để
chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng - Đinh tấn, nhìn C siêu qua đầu
quất nghịch (sang A).

Chân phải lui nhẹ, loang bổ bên trái - phải, chân trái lên, chân phải lui mạnh về D,
sau quay - Đinh tấn, siêu theo đà vớt lên D (sang B), nhìn D.

Chân phải lui nhẹ, loan bổ bên trái, chân trái lên D - Trung bình, bổ gốc siêu từ vai

trái xuống BD.
Chân trái lui nhẹ, chân phải lên D, vớt bên phải.
Chân phải lui mạnh về C, kéo mũi siêu xuống rồi lên C - ngồi, chân trái lui theo - quì
- nhìn D, thủ gốc siêu phía dưới hướng D, lưỡi siêu phía trên hướng C.
Đứng dậy - chân trái lên D, vớt lưỡi siêu lên D, chân phải đá Long thăng tới D, để
chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng - Đinh tấn, nhìn D siêu qua đầu
quất nghịch (sang B).

Chân phải lui, loan bổ bên trái, chân trái lên sát phải, loan bổ bên phải, xoay lưng,
chân phải lui về A, xoay người - Đinh tấn, nhìn A, quất nghịch về A (sang C).
Sau quay, loan bổ bên phải, chân phải về sát chân trái, sau quay, chân trái lên A -
Đinh tấn, quất về A (sang D).
Chân trái lui nhẹ - Trảo mã, loan bổ bên phải - trái - phải đồng thời xoay lưng, giậm
chân trái, chân phải tiến nghịch lên A - Trung bình, đâm tới A, lưỡi siêu xoay lên.

Bái Tổ Sư, lập như tiền:

Rút nhẹ chân phải - Trảo mã, loan bổ bên phải - trái, giậm chân phải, chân trái lên A
- trảo mã, theo đà tay trái buông cán siêu trên cánh tay phải, siêu nằm ngang, chưởng
trái vuốt thẳng tới A theo chiều lưỡi siêu, vòng ra ngoài vào chùi tay ở mông trái.
Tay trái dựng chưởng, vuốt vào từ lưỡi đến cán siêu, nắm tay trái kéo về hông, chân
trái rút về - nghiêm, đồng thời xoay cổ tay phải cho lưỡi siêu đảo 2 vòng, dựng đứng,
hạ gốc siêu xuống đất.

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

35

Tay trái dựng chưởng che ngực, đưa cạnh bàn tay ra trước, nghiêng người - chào.
Thẳng người, ngoai tay trái về hông, chưởng nhẹ xuống đất.

Dịch lời thiệu:
Siêu đao cầm bộ xung thiên.
Huơ đao chém ngược hứng lên nghinh liền.
Trở tay cuốn gió chạy liền.
Phát đao quỷ sợ thần kiêng ai tày.
Cúi đầu nép dưới cội cây.
Tấn công như thể gío bay khác nào.
Trung bình trảm phạt cho mau.
Lui ngồi thủ bộ như trâu kéo cày.
Rồng vồ cọp chụp cho hay.
Loan đao bao phủ tựa rày bánh xe.
Lui về thủ bộ giấu che.
Cầm muông nếu có lắng nghe kinh hoàng.
Bằng bay ngã ngựa đâm sang.
Trung bình bốn mặt chém loan toạ liền.
Hồi thâu lập bộ tại tiền.
Chấp đao bái tổ vẹn tiền công phu.

Người dch: Lão võ sư Phm Đình Trng - Lâm Đồng
H
i ngh chuyên môn VTCT toàn quc ln th III - 1995

*~*~*~*~*

10 bài võ qui định ca Liên đoàn Võ thut c truyn Vit Nam

Vovinam

http://www.ebook.edu.vn

36

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->