TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

KHOA LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

MODULE 1

HÀ NỘI - 2010

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BLDS
CAND
CTQG
ĐĐ
ĐHQG
GDDS
GV
GVC
KTĐG
MT
LVN
Nxb
TC
TG

2

Bộ luật dân sự
Công an nhân dân
CTQG
Địa điểm
Đại học quốc gia
Giao dịch dân sự
Giảng viên
Giảng viên chính
Kiểm tra đánh giá
Mục tiêu
Làm việc nhóm
Nhà xuất bản
Tín chỉ
Thời gian
Vấn đề

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân luật (chính quy)
Luật dân sự (module 1)
03
Bắt buộc

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.1. GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

1. TS. Phùng Trung Tập - GVC, Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0912345620
2. TS. Nguyễn Minh Tuấn - GVC, Phó Chủ nhiệm khoa
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: tuanhanh93@yahoo.com
3. TS. Trần Thị Huệ - GVC
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: tranthiminhhue2004@yahoo.com
4. ThS. Vũ Thị Hồng Yến - GV
Điện thoại: 0973586499
E-mail: vuthihongyen@yahoo.com
5. TS. Lê Đình Nghị - GV, Phó trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0903447272
6. ThS. Nguyễn Minh Oanh – GV (hiện đang làm nghiên cứu sinh
tại nước ngoài)
E-mail: nguyenminhoanh76@yahoo.com
7. ThS. Vương Thanh Thuý - GV
Điện thoại: 04.37736637
Email: thuyvuong79@yahoo.com
8. ThS. Kiều Thùy Linh - GV
Điện thoại: 04.37736637
E-mail: kieulinh_hlu@yahoo.com
3

Hoàng Thị Loan .GV. Kiều Thị Thanh .com Lưu ý: Sinh viên có thể xin GV tư vấn thông qua e-mail Văn phòng Bộ môn luật dân sự Phòng 406 nhà K3 . Vụ pháp luật dân sự-kinh tế. Vũ Thị Hải Yến .GV Điện thoại: 04.9.37736637 Giờ làm việc: Sáng 8h00 .2. Hà Nội Điện thoại: 04.17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy.37736637 E-mail: hoiluatdansu@yahoo.com 11. Trường Đại học Luật Hà Nội Điện thoại: 0913540934 E-mail: buidanghieu@yahoo. ThS.37736637 1. TS.GV.GV Điện thoại: 04. Chu Thị Lam Giang . Trường Đại học Luật Hà Nội. Điện thoại: 04. Bùi Đăng Hiếu . Nguyễn Văn Hợi .37736637 3. đường Nguyễn Chí Thanh. Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo. Trường Đại học Luật Hà Nội.11h00. Trung tâm luật sở hữu trí tuệ. Bộ tư pháp Điện thoại: 0913307755 E-mail: nguyenhonghai1972@justice. chủ nhật và ngày lễ).com 10. TS.GV Điện thoại: 0983850602 E-mail: lamgiang62@yahoo.com 2. 4 .GV. Đống Đa.Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87. chiều 13h30’ . ThS.GV. Nguyễn Hồng Hải . Điện thoại: 0913523007 4. Phó phụ trách Trung tâm luật sở hữu trí tuệ. GIẢNG VIÊN NGOÀI BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ 1.

chấm dứt các quan hệ pháp luật dân sự cụ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Tại Trường Đại học Luật Hà Nội. pháp nhân. về đặc điểm. chia làm 02 module. về nội dung của các quan hệ tài sản và nhân thân. chế định về quyền thừa kế di sản… 4. thời hiệu. . chế định về quyền sở hữu.Môn học luật dân sự là môn học bắt buộc tại tất cả các cơ sở đào tạo luật trên thế giới cũng như ở Việt Nam. . lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).chủ thể quan hệ pháp luật dân sự Vấn đề 3: Pháp nhân và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân sự Vấn đề 4: Giao dịch dân sự. về chủ thể. Luật dân sự quy định địa vị pháp lí. thương mại. CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không có 3. chủ thể khác. chuẩn mực pháp lí cho cách ứng xử của cá nhân. kinh doanh. bao gồm 12 vấn đề sau: Vấn đề 1: Khái niệm chung luật dân sự Việt Nam Vấn đề 2: Cá nhân . NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Module 1 có 3 tín chỉ.2. mỗi module gồm 03 tín chỉ. thời hạn. đại diện. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC . Nghiên cứu các chế định về giao dịch dân sự. khách thể. môn luật dân sự được cơ cấu gồm 06 tín chỉ. về các căn cứ phát sinh. thời hạn và thời hiệu Vấn đề 5: Tài sản Vấn đề 6: Quyền sở hữu Vấn đề 7: Hình thức sở hữu Vấn đề 8: Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu 5 . quyền và nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự.Luật dân sự là bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam. hôn nhân và gia đình. đại diện. nguyên tắc của quan hệ pháp luật dân sự.Module 1 giới thiệu cho sinh viên các vấn đề chung của luật dân sự gồm hệ thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự. về thay đổi.

thừa kế theo di chúc. chấm dứt quyền sở hữu. căn cứ xác lập. 5.Hiểu được khái niệm. thời hiệu. hiểu và xác định được thời hạn..Vấn đề 9: Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu Vấn đề 10: Những quy định chung về thừa kế Vấn đề 11: Thừa kế theo di chúc Vấn đề 12: Thừa kế theo pháp luật.Hiểu được những yếu tố cơ bản của quan hệ pháp luật dân sự.. xác định được các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự.1. chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự. căn cứ phát sinh.2. . thừa kế. phân loại tài sản. thừa kế. Về kiến thức . bình luận. điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. sở hữu. 6 . các hình thức sở hữu. sở hữu. . thay đổi. giao dịch dân sự. đánh giá được các quy định của pháp luật liên quan đến chủ thể quan hệ pháp luật dân sự. giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lí của giao dịch dân sự vô hiệu. xác định được tính đặc thù của phương pháp điều chỉnh của luật dân sự. thanh toán và phân chia di sản. hiểu và xác định được các văn bản được coi là nguồn của luật dân sự. . đại diện.Hiểu được khái niệm. .Vận dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế liên quan đến giao dịch dân sự.Hiểu được quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Về kĩ năng . thời hạn và thời hiệu. . hiểu được những vấn đề pháp lí liên quan đến đại diện. thanh toán và phân chia di sản thừa kế 5. tài sản. nội dung quyền sở hữu. bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu.Phân tích. thừa kế theo pháp luật.Hiểu được các quy định chung về thừa kế. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.

kĩ năng tư duy sáng tạo. Nêu được ví dụ cho mỗi đặc điểm của phương pháp điều chỉnh. 1B1. Khái niệm chung luật dân sự Việt Nam 1A1. 1A3. Nhận biết được khái niệm nguồn của luật dân sự. 6. . . 5.Góp phần phát triển kĩ năng LVN cũng như kĩ năng cộng tác. Xác định được BLDS đã được pháp điển 7 . Xác định được tính hiệu lực của các văn bản pháp luật dân sự (thời gian.Có ý thức tuyên truyền pháp luật. Nêu được 4 đặc điểm phương pháp điều chỉnh của luật dân sự. Trình bày được khái niệm và đặc điểm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. . Phân biệt được các quan hệ nhân thân. Xác định được các quan hệ tài sản. 1C2. mức độ cao 1C1. Khái quát được sự phát triển của luật dân sự Việt Nam. 1B3.3. So sánh được phương pháp điều chỉnh của luật dân sự với phương pháp điều chỉnh của các ngành luật khác.Góp phần phát triển kĩ năng độc lập nghiên cứu. 1A2. khám phá tìm tòi. 1B2.Góp phần trau dồi năng lực đánh giá và tự đánh giá. 1C3. 1A4. quan hệ nhân thân mà luật dân sự điều chỉnh (cho ví dụ minh hoạ). Các mục tiêu khác .4. tôn trọng tính bình đẳng và tự do ý chí của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự. không gian. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 1. quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự với các ngành luật khác. Về thái độ Tôn trọng pháp luật. phổ biến kiến thức pháp luật dân sự cho cộng đồng.5.

Nêu được các yếu tố để cá biệt hoá cá nhân (họ tên. áp dụng phong tục. tập quán. 1C6. nhân 2B1. Giải thích được tại sao lại áp dụng tương tự pháp luật. 2B2. luật lao động. 1C5. 3 nhóm nội dung năng lực pháp luật của cá nhân (tài sản. 1B4. Phân tích được sự khác nhau về yếu tố độ tuổi trong luật dân sự. .2.Phân tích được các điều kiện áp dụng tập quán.Lấy được ví dụ minh họa về áp dụng tương tự. Nhận xét được về mối liên quan giữa BLDS với các văn bản pháp luật là nguồn của luật dân sự. Nêu được khái niệm. nơi cư trú. Nêu được khái niệm áp dụng luật. áp dụng tập quán và trình tự áp dụng. Nêu được khái niệm về cá nhân là chủ thể quan hệ pháp luật dân sự. Nêu được 9 nguyên tắc của luật dân sự. Bình luận được vai trò của các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự. Đưa ra được 4 loại nguồn của luật dân sự. hoá từ những văn bản pháp luật nào. áp dụng tương tự luật dân sự. Xác định được thời hạn tuyên bố cá nhân mất tích. Xác định được vai trò và vị trí của cá nhân trong quan hệ pháp luật dân sự. 2A2. 2A1. 1C4. Cá nhân chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 8 1A5. 3C1. 1A6. . 1B5. luật hôn nhân và gia đình. 3C2. Xác định được nơi cư trú của cá nhân trong từng trường hợp cụ thể. thấp về hiệu lực giữa các văn bản). ngày tháng năm sinh và các yếu tố khác). xác định được hậu quả pháp lí của việc tuyên bố cá nhân mất tích. 2A3. luật hiến pháp. luật hình sự. áp dụng tương tự luật dân sự (cho ví dụ minh hoạ). . tuyên bố cá nhân là đã chết.

thân. nêu được khái niệm. thời điểm phát sinh và chấm dứt) về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. cử). Nêu được 4 loại 3B1. tuyên bố cá nhân là đã chết. Xác định được điều kiện của người giám hộ trong từng vụ việc cụ thể. đơn yêu cầu) và 3 hậu quả pháp lí (về tài sản. 3A1. tham gia quan hệ) và 4 đặc điểm (ghi nhận. xác định được cách giải quyết về nhân thân và tài sản sau khi cá nhân bị tuyên bố là đã chết lại trở về. định 3C1. 3C4. 3C5. bình đẳng. 3C7. 1 phần. 2B4. Nêu và phân tích được ý nghĩa về hộ tịch và nơi cư trú của cá nhân. Xác định được mức độ tham gia giao dịch của từng loại năng lực hành vi dân sự. Phân tích thức được các khác 9 . 3C6. 2A5. các đặc điểm của giám hộ (người được giám hộ. nhân thân và quan hệ hôn nhân) của việc tuyên bố mất tích và tuyên bố chết. Nêu được khái niệm năng lực hành vi dân sự của cá nhân. 2A4. thủ tục thông báo tìm kiếm. Phân tích được sự khác nhau giữa tuyên bố mất tích và tuyên bố là đã chết. Nêu được 3 điều kiện (thời hạn. Phân tích được những khác biệt giữa giám hộ đương nhiên và giám hộ cử. Bình luận được về cách phân biệt mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân. mất. người giám hộ) và nêu được đặc điểm của 2 loại giám hộ (đương nhiên. không hạn chế. Phân biệt được sự khác biệt giữa giám hộ với đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. hạn chế). 5 mức độ năng lực hành vi dân sự (không có. 2B3. đầy đủ. Pháp chủ thể còn lại của được Xác cách 3C3. 3.

cơ cấu tổ chức. chia.. giải thể. 3C5. 3A5. tổ chức thành lập pháp nhân (thủ tục. 3B2. Phân tích được sự khác nhau giữa cơ chế đại diện của hộ gia đình với cơ chế đại diện của pháp nhân. công nhận). 3B6. cơ quan có trách nhiệm) theo 3 trình tự thành lập. cho phép. cơ quan đại diện. tài sản.. 3A2. điều lệ. tách. Xác định được trường hợp gia đình nào được coi là hộ gia đình. Nêu được 5 yếu tố cá biệt hoá pháp nhân (tên gọi. thành viên của hộ gia đình đó. 3B5. sáp nhập. 3C2. Xác định được trách nhiệm của từng thành viên hộ gia đình trong trường hợp biệt giữa pháp nhân và cá nhân. Tìm được những phương thức phân loại pháp nhân và mục đích pháp lí của từng cách phân loại đó. 3C3. cơ quan điều hành. Phân tích được những khác biệt giữa 3 trình tự thành lập pháp nhân. tách pháp nhân. 3B3. Tìm được các ví dụ thực tế về hợp nhất. Nêu được 2 đặc điểm về năng lực chủ thể của pháp nhân (năng lực chuyên biệt. Nêu được 3 trình tự thành lập (mệnh lệnh. Xác định được thẩm quyền đại diện và cơ chế điều hành của từng loại pháp nhân. Phân tích được sự khác nhau về quyền và nghĩa vụ giữa thành viên thành niên và thành viên chưa thành .nhân và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân sự 10 quan hệ pháp luật dân sự. kết hợp năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự). 3C6. 3A4. 3A6. Nêu được khái niệm và 4 điều kiện của pháp nhân (thành lập hợp pháp. Phân tích được mối liên hệ giữa 4 điều kiện của pháp nhân. tổ chức chính trị. trụ sở). sáp nhập. 3B4. nhân danh mình). 6 phương thức cải tổ và chấm dứt pháp nhân (hợp nhất. chia. 3A3. Nêu được 5 loại pháp nhân (cơ quan nhà nước. Xác định được trình tự cụ thể của từng trường hợp chấm dứt pháp nhân. 3C4. phá sản).

cách thức chiếm hữu. 3C9.kinh tế. Xác định được trình tự đăng kí thành lập tổ hợp tác (soạn hợp đồng hợp tác. định đoạt). cơ chế pháp lí đối với tài sản của tổ hợp tác (nguồn tài sản. Xác định được các loại chủ thể trong từng tình huống cụ thể. sử dụng. thứ tự từ tài sản chung đến tài sản riêng) của hộ gia đình. 3B8. 3B7. tổ viên tổ hợp tác (điều kiện trở thành. niên của hộ gia đình. sử dụng. Phân tích được sự khác biệt giữa tổ hợp tác với hộ gia đình. 3B10. ngư nghiệp). 11 . cơ chế trách nhiệm (toàn bộ. quỹ xã hội). 3C7. trách nhiệm dân sự của tổ hợp tác thực tiễn. Xác định được cơ chế phân chia trách nhiệm giữa các thành viên trong trường hợp tài sản chung của tổ hợp tác không đủ. cách thức đăng kí thành lập tổ hợp tác. Nêu được khái niệm. đặc điểm (thành viên. tổ chức chính trị-xã hội. cơ chế đại diện (tổ trưởng). Nêu được khái niệm. 3A8. Xác định được trường hợp xác lập giao dịch cho hộ gia đình. tổ chức xã hội-nghề nghiệp. Phân tích được sự khác biệt giữa tổ hợp tác với pháp nhân. định đoạt). quyền và nghĩa vụ). mục đích (sản xuất nông. 3B9. đăng kí hợp đồng hợp tác). Phân tích được sự khác biệt giữa tổ hợp tác với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. không đăng kí) cơ chế đại diện (chủ hộ). gia nhập và ra khỏi. 3A7. cơ chế tài sản (nguồn tài sản. lâm. 3C8. 3B11. Xác định được cơ chế phân chia lợi nhuận theo đóng góp vốn và đóng góp công sức của các tổ viên tổ hợp tác. Phân tích được sự khác biệt giữa thành viên tổ hợp tác với người làm công cho tổ hợp tác. 3C10. cách thức chiếm hữu.

Giải thích được sự khác nhau giữa các hậu quả pháp lí của GDDS vô hiệu. Nêu được các loại GDDS. đánh giá được khái niệm GDDS vô hiệu. 4C4. Giao dịch dân sự. Nêu được khái niệm về thời hạn. 4C3. Cách tính 4B1. 4. 4B6. Trình bày được 4 điều kiện có hiệu lực của GDDS (3 điều kiện bắt buộc. Lấy được ví dụ cho từng loại 4C1. Đánh giá và đưa ra được quan điểm riêng về khái niệm GDDS. Phân biệt được khái niệm GDDS với khái niệm giao lưu dân sự. Nêu được cách tính thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của thời hạn. 4B5. Nêu được khái niệm GDDS vô hiệu và hậu quả pháp lí của GDDS vô hiệu. Phân biệt được GDDS vô hiệu tuyệt đối với GDDS vô hiệu tương đối. Nêu được khái niệm GDDS có điều kiện. 4A8. Bình luận. Trình bày được 4 tiêu chí phân loại và kể tên các GDDS vô hiệu cụ thể. 4A6. 4A7. Phân tích được ý nghĩa của việc phân loại GDDS vô hiệu. 4A5. Bình luận và đưa ra được . Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi loại GDDS. 1 điều kiện áp dụng cho nhóm giao dịch nhất định). 4A4. 4C2. Phân biệt được GDDS là hành vi pháp lí đơn phương với GDDS là hợp đồng dân sự.(trách nhiệm vô hạn). Xác định được ý nghĩa của việc phân loại GDDS. GDDS vô hiệu toàn bộ với GDDS vô hiệu một phần. Nêu được khái niệm GDDS. quan hệ pháp luật dân sự. những đặc điểm pháp lí của thời hạn. 4C5. đại diện. 4B4. đặc điểm cơ bản của GDDS. 4C6. 4B2. 4B3. Phân tích và đánh giá được tính phù hợp của mỗi điều kiện cả về lí luận và thực tiễn. 4A3. 4A2. thời hạn và thời hiệu 12 4A1. Vận dụng được pháp luật để giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu trong tình huống cụ thể. 4C7.

thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. giải thích lí do về sự khác nhau đó. 4A9. Tính toán được thời hạn trong những tình huống cụ thể. 4C8. Lấy được ví dụ thời hạn do các bên thoả thuận và thời hạn do pháp luật quy định. người đại diện theo pháp luật. người đại diện theo uỷ quyền.thời hạn trong những trường hợp đặc biệt. 4A11. phạm vi thẩm quyền đại diện. 4C12. 4B7. Trình bày được khái niệm đại diện theo pháp luật. Đưa ra được nhận xét của cá nhân về các quy định cách tính thời hạn trong BLDS. 4B12. Phân tích được các mối quan hệ pháp lí của đại diện. 4B11. những đặc điểm pháp lí của thời hiệu. 4A12. 4A14. Xác định được mối liên hệ giữa thời hạn và thời hiệu. GDDS vô hiệu cụ thể. phạm vi thẩm quyền đại diện. Nêu được cách tính thời hiệu. 4B10. Trình bày được khái niệm về đại diện. 4B8. 4A13. 4C11. Trình bày được khái niệm về thời hiệu. nhược điểm của các quy định về từng loại thời hiệu trong BLDS. 4A10. 4B9. So sánh được đại diện 13 . người được đại diện và phạm vi thẩm quyền đại diện trong từng quan điểm cá nhân về việc phân loại DGDS trong BLDS. Đánh giá được ưu. Chỉ ra được điểm khác nhau giữa cách tính thời hạn và thời hiệu. thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự. 4C13. Xác định được ý nghĩa của thời hạn. 4C10. Nhận biết được bản chất của thời hiệu hưởng quyền dân sự. Trình bày được khái niệm đại diện theo ủy quyền. Vận dụng được cách tính thời hiệu để xác định thời hiệu trong những tình huống cụ thể. thời hạn do cơ quan nhà nước ấn định. 4C9. Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi loại thời hiệu. thời hiệu. Xác định được người đại diện.

. Nêu được 4 loại tài sản (vật. 4C15. 5A2. giấy tờ có giá. Xác định được ý nghĩa pháp lí của khái niệm tài sản trong mối liên hệ với các chế định khác của ngành luật dân sự và với các ngành luật khác. 5A1. Nhận xét và đưa ra được ý nghĩa của chế định đại diện. quyền tài sản) và những đặc điểm của từng loại. 4B13. 4B14. 4C14. Nêu được 6 trường hợp chấm dứt đại diện của cá nhân và 4 trường hợp chấm dứt đại diện của pháp nhân. 5B4. Xác định được tiêu chí phân loại vật về mặt pháp lí. Nêu được ý nghĩa pháp lí .Xây dựng được khái niệm mang tính khái quát về tài sản. Xác định được các trường hợp chấm dứt đại diện trong tình huống cụ thể. 5B1. 5B2. 5B3. 5C2. Lấy được ví dụ về trường hợp không được uỷ quyền. tình huống cụ thể. Vận dụng tiêu chí của từng kiểu phân loại để xác định được loại tài sản trong các tình huống cụ thể. 5A3. Lấy được ít nhất 2 ví dụ minh hoạ. Lấy được ví dụ tương ứng với từng loại vật. 5C1. Liệt kê được ít nhất 6 cách phân loại vật. Căn cứ vào đặc điểm để nhận diện được từng loại tài sản. 5A4.Xây dựng được khái niệm “Chế độ pháp lí đối với tài sản”. tiền. theo pháp luật với đại diện theo uỷ quyền. Phân tích được hậu quả pháp lí của việc chấm dứt đại diện. Tài sản 14 4A15.5. . Liệt kê được ít nhất 5 tiêu chí phân loại tài sản. Trình bày được 3 chế độ pháp lí đối với tài sản.

Bình luận được khái niệm quyền sở hữu trong luật dân sự Việt Nam. . Xác định được ý nghĩa pháp lí của việc phân loại chiếm hữu thành chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. 6. 6C2. 5C3. .của việc phân loại tài sản. cho ví dụ minh họa. quan hệ sở hữu. 6C3.Nêu được khái niệm quyền chiếm hữu.Nêu được ý nghĩa pháp lí của việc phân loại vật.Giải thích được từng trường hợp chiếm hữu có căn cứ pháp luật và lấy ví dụ minh hoạ. . 6A2. 6A1. 6A3. Phân biệt được khái niệm sở hữu. Xác định 6C1. quyền sở hữu.Trình bày được 5 trường hợp chiếm hữu có căn cứ pháp luật. . Nêu được ý nghĩa của việc xác định các chế độ pháp lí đối với tài sản. .Trình bày được khái niệm quyền sử dụng và lấy ví dụ minh hoạ. 6B3. Liệt kê 15 .Phân tích được khái niệm chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình. 6B1. chiếm hữu ngay tình và không ngay tình. 6B2. .Nêu được ví dụ chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. . .Đánh giá được các tiêu chí phân loại vật. 5C4. Trình bày và Quyền hiểu được khái niệm sở hữu quyền sở hữu theo luật dân sự Việt Nam.

chấm dứt quyền sở hữu nhà nước. Nhận thức .Đánh giá được quy định về quyền định đoạt theo pháp luật hiện nay. Nêu được các căn cứ phát sinh. 7A2. Xác định được các căn cứ đặc thù làm phát sinh sở hữu nhà nước.Trình bày được nội dung quyền định đoạt về thực tế và định đoạt về mặt pháp lí đối với tài sản. 7B3. Nêu ra được các loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước. nội dung quyền sở hữu nhà nước. Hình thức sở hữu 16 . 7B1. 7A3. Xác định được các quan hệ sở hữu nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự. Xác định được tài sản thuộc sở hữu nhà nước trong từng tình huống cụ thể.Hình thành được quan điểm cá nhân về khái niệm quyền sở hữu. Đánh giá được vai trò và sự phát triển của sở hữu nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. . 6A4. được những người có quyền sử dụng tài sản trong tình huống cụ thể. khách thể.7. được các trường hợp hạn chế quyền sử dụng. Bình luận. Phân tích được năng lực chủ thể của người định đoạt tài sản theo pháp luật dân sự. . Nhận diện được các đặc điểm về chủ thể. 7C4. đánh giá được về các loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước. 6C4. 7A4. 6B4. 7C3. 7A5. Xác định được thẩm quyền định đoạt tài sản nhà nước của các 7C1. 7B2. Nhận diện được phương thức chiếm hữu. Đưa ra được ý kiến cá nhân về chủ sở hữu pháp lí.Nêu được sự khác nhau giữa sử dụng trực tiếp và sử dụng gián tiếp. thực tế. 7B4. . Nêu được khái niệm sở hữu nhà nước. sử dụng và định đoạt tài sản của Nhà nước. . 7A1. chính trị đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước.Nêu được khái niệm quyền định đoạt. 7C2.

7A12. Xác định được chủ thể có quyền kiểm soát tài sản của hợp tác xã. Xác định được chủ thể của sở hữu tập thể. chủ thể trực tiếp sử dụng tài sản của hợp tác xã. 7A11.7A6. Đánh giá được khả năng phát triển về tài sản của hợp tác xã trong cơ chế thị trường (hướng đầu tư vốn). . Nhận xét được về việc kiểm soát tài sản của hợp tác xã (căn cứ vào cơ cấu tổ chức của hợp tác xã). 7B7. Nhận diện được phương thức chiếm hữu.Tính chất công hữu.Nêu được khái niệm sở hữu tập thể.Nhiều người (đa chủ thể tham gia). 7C8. .Tự nguyện. chủ doanh nghiệp tư nhân. Nhận diện được khái niệm sở hữu tư nhân. Phát biểu được ý kiến về xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản vô chủ. Phân tích được ý nghĩa của sở hữu tập thể. 7C7.Tìm ra được ưu nhược điểm trong 17 . di sản không có người thừa kế. tổ chức. 7B10. tư bản. chấm dứt quyền sở hữu tập thể. Nêu được 3 được tầm quan trọng và hậu quả pháp lí của việc định đoạt tài sản nhà nước. Nêu được các căn cứ phát sinh. Nhận diện được các loại tài sản của hợp tác xã trong từng trường hợp cụ thể. . . 7B9. chấm dứt sở hữu tư cơ quan. tư nhân. Nhận diện được các đặc điểm của sở hữu tập thể: . Nêu được 3 ví dụ minh hoạ về chấm dứt sở hữu của hộ gia đình cá thể. . 7B8. 7C6. chủ thể có quyền định đoạt tài sản của hợp tác xã. Phân biệt được sở hữu tập thể với sở hữu nhà nước và sở hữu chung. di tích lịch sử văn hoá. sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu tập thể. Nêu được căn cứ làm phát sinh. sở hữu của các tổ chức và các hình thức sở hữu khác. sở hữu cá nhân. 7A9. 7C5. 7B5. 7A7. 7A10. Nêu được các ví dụ sở hữu cá thể. 7A8.Mục đích kinh doanh. 7B6. tiểu chủ.

. sử dụng. . .Nguồn gốc hình thành các loại tài sản đó. .Sở hữu chung theo phần. 7B11. định đoạt tài sản trong: . thuận lợi). 7B12. .Đặc điểm của từng loại sở hữu chung. 7C11. .Nêu được các ví dụ về sở hữu chung.nhân. 7A15. Nhận xét được sự khác biệt giữa sở hữu tư nhân ở Việt Nam và các nước. chủ doanh nghiệp tư nhân. 7C10. . 7C12. .So sánh được việc kiểm soát tài sản của hợp tác xã và công ti. 7A16. 7C9. Đưa ra được nhận xét riêng về cách thức phân loại sở hữu tư nhân. . hợp nhất.Sở hữu chung hỗn hợp. Nêu được ví dụ thực tiễn về: . 7A13. Xác định được các căn cứ làm phát sinh.Nêu những hạn việc kiểm soát tài sản của hợp tác xã.Các căn cứ phát sinh và chấm dứt sở hữu chung. Bình luận được về sự phát triển của sở chung trong cơ . 7A14. Nhận xét được vai trò và quá trình phát triển sở hữu tư nhân ở Việt Nam và trong xu hướng toàn cầu hoá. .Sở hữu chung hợp nhất không phân chia. . 18 ví dụ thực tế về việc định đoạt tài sản của chủ hộ gia đình cá thể.Định đoạt tài sản trong các quan hệ sở hữu chung.Các trường hợp phân chia tài sản thuộc sở hữu chung. 7C13. . Phân biệt được các loại tài sản mà các tổ chức sở hữu: . chấm dứt của các hình thức sở hữu chung. Nêu được phương thức chiếm hữu.Trình bày được khái niệm về sở hữu chung (theo phần. Nhận xét được phương thức định đoạt tài sản của hợp tác xã (khó khăn.Trình bày được mối quan hệ giữa sở hữu chung hợp nhất và sở hữu chung theo phần trong gia đình.Sở chung hợp nhất phân chia.Phân biệt được sở hữu chung hợp nhất và chung theo phần. hỗn hợp).

7A18. Tìm ra được những điểm chung và riêng về căn cứ chấm dứt sở chung theo phần và sở hữu chung hỗn hợp. 7C14.Nếu tổ chức giải thể thì xử lí tài sản thế nào. 7B14. phương tiên giao thông…).Những loại tài sản nào được phép tham gia giao dịch.Xác định được quá trình thay đổi chuyển hoá từ sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng thành sở hữu riêng và ngược lại.. Nêu được phương thức chiếm hữu. 7C17. sử dụng.Nhận biết được 4 căn cứ hình thành tài sản của tổ chức. định đoạt tài sản của công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên của tổ chức chính trịxã hội. Lấy được ví dụ về sử dụng. Nhận xét 19 . Nêu được những tổ chức mà Nhà nước hỗ trợ về tài sản (trụ sở. 7B13. . chế định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung. . . 7A17. 7C15.Nhận xét về quyền của chủ sở hữu trong sở hữu chung hỗn hợp.Nhận xét được về việc thực hiện quyền định đoạt của các chủ thể trong sở hữu chung. . Xác định được những loại tài sản nào trong thực tiễn tổ chức được sử dụng và tài sản nào được định đoạt.So sánh được việc định đoạt sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hỗn hợp. . . 7C16. định đoạt tài sản của tổ chức. xã hộinghề nghiệp… chế thị trường.

8. 8A3.Nêu được các căn cứ chấm dứt quyền sở hữu dựa trên các tiêu 8B1. Xác định được căn cứ xác lập quyền sở hữu trong các tình huống thực tế. 8A4. Phân tích được những điểm khác cơ bản của căn cứ xác lập quyền sở hữu (theo nhóm và theo từng căn cứ). Phân tích được ý nghĩa của việc xác định các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu. chấm dứt quyền sở hữu 20 8A1. .được về mối quan hệ giữa sở hữu của Nhà nước và sở hữu của các tổ chức ở Việt Nam. chấm dứt quyền sở hữu. . 8C2. xác định được những căn cứ nào chỉ là căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu. Nêu được khái niệm căn cứ xác lập quyền sở hữu. Lấy được ví dụ cụ thể cho từng căn cứ xác lập. 8C4. Phân tích được ý nghĩa của việc xác định các căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu.Nêu được tiêu chí cơ bản để phân loại các căn cứ chấm dứt quyền sở hữu.Nêu được các nhóm căn cứ xác lập quyền sở hữu dựa trên các tiêu chí phân loại trên. thay đổi của quan hệ sở hữu). so sánh được với các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu. Đối chiếu. . 8B2. căn cứ nào chỉ là . 8C3. 8C1. Căn cứ xác lập.Nêu được 2 tiêu chí cơ bản để phân loại các căn cứ xác lập quyền sở hữu (dựa vào nguồn gốc của các sự kiện pháp lí và dựa vào sự hình thành. . Nêu được khái niệm căn cứ chấm dứt quyền sở hữu. 8A2.

chỉ ra được các đặc trưng cơ bản của biện pháp dân sự trong việc bảo vệ. 9B2. 9B3. người chiếm hữu hợp pháp. . Nêu được chủ thể và các điều kiện để áp dụng phương thức bảo vệ này. 9C2. 9B4. Trên cơ sở so sánh với các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu của các ngành luật khác. Đưa ra được đánh giá.Kể được các ngành luật khác cũng có những quy định bảo vệ quyền sở hữu. bồi thường). 9C3.Nêu được khái niệm bảo vệ quyền sở hữu. Xác định được phương thức kiện dân sự trong tình huống cụ thể. . 9A2. Trình bày được 10 nghĩa vụ của chủ sở hữu. 9A5. . 9C4. Nêu được ít nhất 3 ví dụ về nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản. 9B1. 9A3. 9. Xác định được phương thức bảo vệ quyền sở hữu trong tình huống cụ thể. Bình luận được ý nghĩa của việc áp dụng các phương thức kiện dân sự trong việc bảo vệ quyền của chủ sở hữu. So sánh được các điều kiện của các phương thức yêu cầu bảo vệ. hạn chế của các biện pháp dân sự trong việc bảo vệ quyền sở hữu. Trình bày được nội dung của 3 phương thức yêu cầu bảo vệ (đòi lại. chấm dứt hành vi. Trình bày được căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu. Các phươn g thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu 9A1. nhận xét cá nhân về những ưu điểm và hạn chế của phương thức bảo vệ này. 8C5. Phân biệt được sự khác nhau giữa các nhóm căn cứ chấm dứt quyền sở hữu.chí phân loại trên. 9B5. Tìm được ví dụ cho từng 9C1. Đánh giá được những ưu điểm. người chiếm 21 .Nêu được khái niệm bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự. 9A4.

10B2. Nêu được khái niệm quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Trình bày được 4 nguyên tắc của pháp luật thừa kế. 9C7. 10A4. . Đưa ra được ít nhất hai tình huống về cá nhân được thừa kế theo pháp luật và theo di chúc. 10A3. Cho được các ví dụ về từng nguyên tắc.Nội dung quyền thừa kế của cá nhân. So sánh được nguyên tắc tự định đoạt trong thừa kế và nguyên . Phân tích được ý nghĩa của các quy định pháp luật về nghĩa vụ của chủ sở hữu. 9C6. 10B1. 10A1. 10B3.10. Phân tích được ý nghĩa của các quy định pháp luật về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.Nêu được khái niệm thừa kế và quyền thừa kế.Trả lời được câu 10C1. Trình bày được những trường hợp cụ thể trong việc sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Những quy định chung về thừa kế 22 khái niệm bất động sản liền kề. 10C2. 9C5. 10A2. So sánh được nguyên tắc bình đẳng trong thừa kế và quyền bình đẳng trong các quan hệ dân sự khác. địa điểm mở thừa kế. .Liệt kê các loại tài sản là di sản. 9A7.Xác định được thời điểm mở thừa kế trong những tình huống cụ thể. 9A6. Nêu được khái niệm về di sản: . sản liền kề. Phân biệt được địa dịch công và địa dịch tư. Phát biểu được ý kiến về quyền thừa kế của cá nhân. . trường hợp cụ thể hữu không có căn về quyền sử dụng cứ pháp luật hạn chế bất động nhưng ngay tình. 10C3. . Nêu được khái niệm về thời điểm.

. 10C5.Xác định được quyền và nghĩa vụ của những người thừa kế trong 3 tình huống thực tế. 10A5. xã. Nêu được ý kiến của cá nhân về cách tính thời gian mở thừa kế (phút. . . căn hỏi: Địa điểm mở thừa kế cần xác định đến cấp hành chính nào (huyện.Các loại nghĩa vụ phải thực hiện. . . nghĩa vụ của người thừa kế. thôn. . Xác định được thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ: . pháp nhân). . Liệt kê được 4 trường hợp không được quyền hưởng di sản. xử lí tài sản là di sản khi pháp nhân giải thể hoặc cải tổ nhưng chưa nhận được di sản). 10B5. 10C7. vì sao? 10B4.Liệt kê được các loại tài sản phát sinh từ di sản. Phân tích được vấn đề về người thừa kế là tổ chức (tư cách chủ thể. Xác định được địa vị pháp lí của người thừa kế trong các tình huống cụ thể.Tìm ra được sự khác nhau giữa quyền của người thừa kế theo di chúc và người thừa kế theo pháp luật. ngày). tắc định đoạt trong các quan hệ dân sự khác.Liệt kê được các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. 10A7. So sánh được các quy định về di sản trong BLDS và các văn bản pháp luật trước đó. . 10A10. Nắm được khái niệm về chết cùng thời điểm. 10A8. lí do. Phát biểu được ý nghĩa của việc xác định thời điểm.Khái niệm thời điểm phát sinh quyền. 10A6.Các loại nghĩa vụ không phải thực hiện. giờ.Nêu được cách xác định di sản. 10A9. Nhận biết được các loại di sản: . Nắm được khái niệm.Nêu được khái niệm về người thừa kế.. . xóm).Cho được ví dụ về từng loại di sản. địa điểm mở thừa kế.So sánh được thời điểm 23 . 10C8. 10C4. 10C6.Điều kiện để được thừa kế (cá nhân. 10B6.

phát sinh quyền và nghĩa vụ và thời điểm phát sinh quyền sở hữu di sản. Nêu được khái niệm thời hiệu khởi kiện về thừa kế. người quản lí di sản. Nêu được thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản không có người thừa kế. .Có người thừa kế mới. Xác định được trách nhiệm. 10B8. Nêu được hậu quả pháp lí trong các trường hợp: . . 10A13. 10C9.Tài sản không có người thừa kế. Phân biệt được việc thực hiện nghĩa vụ của người chết và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do di sản gây ra. Phát biểu được ý kiến của cá nhân về xử lí tài sản không có người thừa kế.Người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế. 10C10. Phân tích được ý nghĩa của việc quản lí di sản. Xác định được chủ thể có quyền yêu cầu trong thời hiệu thừa kế. Nêu được sự cần thiết của việc quy định về vấn đề chết cùng thời điểm.Nêu được ý nghĩa xác định thời điểm phát sinh quyền. nghĩa vụ của người thừa kế. 10B10. 10B9. 10A11. 10C12. Liên hệ được với . Nêu được các căn cứ để xác định người quản lí di sản. 10C11.cứ. phương thức quản lí di sản. Xác định được những người không được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật trong tình huống cụ thể. 10B11. 24 10B7. 10A12. cách quản lí di sản của người quản lí di sản. . Liệt kê được những người có quyền thừa kế di sản của nhau. Nắm được quyền và nghĩa vụ của người quản lí di sản. 10B12.

10C13. Nêu được khái niệm thừa kế theo di chúc.các quy định về xử lí tài sản vô chủ. Xác định được 11B1. Nêu được thủ tục lập di chúc tại uỷ ban nhân dân cấp cơ sở và tại phòng công chứng. 25 . 11A4. 11B3. 11C2. So sánh được người thừa kế theo di chúc với người thừa kế theo pháp luật. 11. . hình thức). 11A2. Nêu được 4 điều kiện có hiệu lực của di chúc (chủ thể.Trình bày được mối quan hệ giữa thời hiệu thừa kế và các loại thời hiệu khác. 10C14. Xác định được di chúc vô hiệu (một phần. Thừa kế theo di chúc 11A1. . 11A3. nội dung. toàn bộ) trong tình huống cụ thể. Đưa ra 11C1. 11B2. Hiểu được khái niệm về di chúc và các đặc điểm của di chúc. ý chí. Nhận xét được về mối liên hệ giữa thời hiệu khởi kiện về thừa kế với căn cứ xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.Phân biệt được thời hiệu thừa kế và thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. So sánh được di chúc phân chia di sản và di chúc nói chung.

Nêu được nguyên tắc phân chia di sản theo di chúc. được các ví dụ thực tiễn về các quyền của người lập di chúc. 11C4. 11C6.Nêu được 3 hàng 12B1. Xác định được diện và hàng thừa kế trong những trường hợp 12C1. Thừa kế theo pháp luật. Xác định được những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Bình luận được về cơ sở để BLDS quy định các quyền của người lập di chúc. 11B7. Liệt kê được các trường hợp thừa kế theo pháp luật. 11A5. Xác định được các quyền của người lập di chúc. Nêu được ý nghĩa của thừa kế theo pháp luật. . 11C5. 11B4. Xác định được cách tính 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật. 12A1. So sánh được điều kiện có hiệu lực của di chúc và điều kiện có hiệu lực của giao dịch khác. 11A7. Nêu được khái niệm thừa kế theo pháp luật. di chúc chung của vợ chồng). 12C2. 12B2. Vận dụng được nguyên tắc phân chia di sản theo di chúc trong tình huống cụ thể. 12A2. 11B5. Phân biệt được thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. di tặng. 11A9. 12A3. Xác định được di sản dùng vào việc thờ cúng. Đánh giá . 11A6. 11C3. Xác định được di sản dùng vào việc thờ cúng. Vận dụng được nguyên tắc giải thích di chúc trong tình huống cụ thể. Bình luận được phạm vi những người được hưởng và mức độ kỉ phần bắt buộc. mức độ có hiệu lực của di chúc (di chúc của một người.Nêu được các khái niệm: diện và hàng thừa kế. 11A8. thanh toán và phân 26 thời điểm. So sánh được di chúc vô hiệu với di chúc không có hiệu lực pháp luật. . 12C3. 11B6. di tặng trong tình huống cụ thể. Xác định được nguyên tắc giải thích di chúc. Lấy được ví dụ tương ứng với từng trường hợp thừa kế được áp dụng theo quy định của pháp luật.12.

Đánh giá được quy định của pháp luật về sắp xếp trình tự của các hàng thừa kế trong BLDS.Phân tích được các điều kiện để cháu/chắt thừa kế thế vị. 12B4. . 12C5. 7.Nhận biết được thừa kế thế vị (sự thay thế vị trí). Nêu được nguyên tắc phân chia di sản theo pháp luật. . 12A5. 12A4. .Nhận biết được các trường hợp thừa kế thế vị. 12B3. Lấy được ví dụ về các trường hợp được thừa kế thế vị.Nhận xét được về các quan hệ nuôi dưỡng trong thừa kế thế vị. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Vấn đề Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng Vấn đề 1 6 5 6 17 27 . . cụ thể.chia di sản thừa kế thừa kế. 12C4. Phân tích được ý nghĩa quy định của pháp luật về diện thừa kế và hàng thừa kế. Vận dụng được nguyên tắc phân chia di sản theo pháp luật trong tình huống cụ thể.Phát biểu được ý kiến cá nhân về các trường hợp thừa kế thế vị. Phân tích được ý nghĩa của quy định về thừa kế thế vị: . được thực trạng phân chia di sản theo pháp luật.

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Nxb. Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập I và II. Hà Nội. 2. Nxb. 2009. TP. Lê Đình Nghị (chủ biên). HỌC LIỆU A.Vấn đề 2 5 4 7 16 Vấn đề 3 8 11 10 29 Vấn đề 4 15 14 15 44 Vấn đề 5 4 4 4 12 Vấn đề 6 4 4 4 12 Vấn đề 7 18 14 17 49 Vấn đề 8 4 2 5 11 Vấn đề 9 7 5 7 19 Vấn đề 10 13 12 14 39 Vấn đề 11 9 7 6 22 Vấn đề 12 5 4 5 14 Tổng 98 86 100 284 8. Nxb. B. Tư pháp. Chương I và II. Bình luận khoa học về tài sản trong luật dân sự Việt Nam. GIÁO TRÌNH 1. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. 2009. Hà Nội. Tập 1. Hồ Chí Minh. Nxb. 2. Trẻ. 28 . Giáo dục. 2001. Hà Nội. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Nguyễn Ngọc Điện. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Sách 1. CAND. 2006. Phạm Công Lạc.

5. Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. Hà Nội. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn. Luật hợp tác xã năm 2003 và các văn bản hướng dẫn. Tưởng Duy Lượng. Luật sửa đổi. 10. Thừa kế . ghép mô. Hà Nội. Nghị định của Chính phủ số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 về 29 . Nghị định của Chính phủ số 57/2006/NĐ-CP ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử. Phạm Văn Tuyết. Nghị định của Chính phủ số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 quy định về việc phát hành trái phiếu chính phủ. Nghị định của Chính phủ số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 quy định về xử lí tài sản chìm đắm ở biển. 2008.3. CTQG.Những vấn đề lí luận và thực tiễn. Luật giao dịch điện tử năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. 12. 2009. bổ sung Điều 126 Luật nhà ở và Điều 12 Luật đất đai năm 2009. Luật cư trú năm 2006 và các văn bản hướng dẫn. Nguyễn Minh Tuấn. 5. Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. Bình luận một số án dân sự về hôn nhân và gia đình. 6. 3. trưng dụng tài sản năm 2008. 11. Phùng Trung Tập. lấy. 13. Luật trưng mua. Luật công chứng năm 2006 và các văn bản hướng dẫn. Lao động-xã hội. 15. Nxb. 8. Nxb. lấy xác năm 2006 và các văn bản hướng dẫn. Nxb. CTQG. 4. 14.Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng (Phần I và II). trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn. Nxb. bộ phận cơ thể người và hiến. 9. 2001. Luật thừa kế Việt Nam. * Văn bản quy phạm pháp luật 1. Hà Nội. Pháp luật thừa kế của Việt Nam . 6. Hà Nội. 2. 2007. 7. Luật hiến. 4.

vn C. kiểm tra sức khỏe cho người hiến mô. Hà Nội. http://vbqppl.chinhphu. Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc.Trường Đại học Luật Hà Nội. Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trẻ. 2004. CTQG. bộ phận cơ thể ở người sống. 6. Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt Nam. * 30 Đề tài nghiên cứu khoa học 1.xác định lại giới tính.moj. Tư pháp. Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay (Phần I và II). 3. Quy định hướng dẫn tư vấn. 5. CTQG. 2. http://www.nclp. Hồ Chí Minh. bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người hiến xác ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BYT ngày 12/3/2008 của Bộ trưởng Bộ y tế. Nguyễn Ngọc Điện. hiến mô. Đề tài nghiên . Trẻ TP. Nxb. CTQG. * Website 1.vn 2. 1998. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trong pháp luật dân sự Việt Nam. Nxb. Luật dân sự Việt Nam lược khảo. TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách 1. Bộ môn luật dân sự . Nxb.Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng. 2001. Nguyễn Ngọc Điện. 16.org. Phạm Văn Tuyết. cho và di chúc trong luật dân sự Việt Nam.Trường Đại học Luật Hà Nội. Nxb. Bình luận về tặng. Bộ môn luật dân sự . 2001. Hà Nội. 4. 2004. Hoàng Thế Liên. Nxb.vn 3. Thừa kế . http://www. Hà Nội. Nxb. 2. Phùng Trung Tập. tháng 12 năm 2007. Hồ Chí Minh. TP. 2007.gov. Nguyễn Mạnh Bách.

số 2/2000. số 4/1999. Nguyễn Văn Đặng. 7. “Những quy định mới về thừa kế trong BLDS năm 2005”. Nghiên cứu sửa đổi. “Cần xây dựng lại khái niệm "quyền tài sản" trong luật dân sự Việt Nam”. Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật dân sự.căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng”. 9. Nguyễn Ngọc Điện.50. * Bài viết đăng trên tạp chí 1. Tạp chí khoa học pháp lí. số 4/2005. Đỗ Ngọc Đại. tháng 12/2008. bổ sung chế định pháp luật về hình thức sở hữu trong BLDS năm 2005. 40. đặc quyền và quyền ưu tiên”. “Luật dân sự và Luật hôn nhân và gia đình”.Trường Đại học Luật Hà Nội. 16 . số 97/2005. Phạm Kim Anh. Vân Hà. 10. tr. Lê Hồng Hải.cứu khoa học cấp trường. Tạp chí toà án nhân dân. 3. “Mấy vấn đề về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế ở nước ta”. 35 . số 2/2000. Nguyễn Ngọc Điện. “Bàn thêm về thừa kế thế vị”. số 4/2007. số 4/2005. số 02/2006. Bộ môn luật dân sự . 7 . Tạp chí kiểm sát. 5. tr. tr. Tạp chí cộng sản. “Thời kì hôn nhân . Chế Mỹ Phương Đài. 38. Tạp chí toà án nhân dân. 48 .vấn đề cần có hướng dẫn”. tháng 6/2010. 11. Đỗ Ngọc Đại. số 20/2006. 12. tr. Tạp chí khoa học pháp lí. “Bàn về hợp đồng vô hiệu do được giao kết bởi người mất năng lực hành vi dân sự qua một vụ án”. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. số 23/2006. tr. Nguyễn Văn Cừ.21. 3. “Xác định thời điểm chết trong trường hợp tuyên bố 31 . 8. Tạp chí toà án nhân dân. Trần Kim Chi.13. “Di sản không có người thừa kế hoặc từ chối nhận di sản . “Phải xác định căn cứ pháp lí khi kiện đòi tài sản”.com). 12 . Đỗ Văn Hữu. 4.14. tr. “Quyền chủ thể. 6. tr. Tạp chí khoa học pháp lí. Đỗ Văn Chỉnh. (http://vietnamese-law-consultancy. Tạp chí nhà nước và pháp luật. “Quyền về tài sản và quyền thừa kế của người chưa thành niên”. 2.37.

3 . số 4 (121) tháng 4/2008. “Một số vấn đề về sở hữu ở nước ta hiện nay”. số 7/2007.24. tr.7. “Về quyền xác định lại giới tính trong Bộ luật dân sự năm 2005 và Nghị định số 88/2008/NĐ-CP”. tr. Tạp chí dân chủ và pháp luật. Trần Thị Huệ. số 4/2005. 25. Xuân Hoa.5. Tạp chí luật học.từ nhận thức đến bảo hộ”. 26. 24.14. 19. số 10/2006. 21. “Quá trình phát triển của khái niệm quyền sở hữu”. tr. số 2/1998. Tạp chí toà án nhân dân số 16/2006. số 1/2005. “Hoàn thiện hơn nữa Luật hiến. lấy ghép mô. “Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự một số nước trên thế giới”. Trần Thị Huệ. Tạp chí luật học.37. tr. Trần Thị Huệ. 29 . 2 . Nguyễn Phương Hoa. Bùi Đức Hiển. chồng theo Điều 25 32 . 23.22. 37 .gov. tr. số 02/2005. 19 .45. “Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành.83. 37 . tr. số 5/2001. Trần Thị Huệ. số 8/2007.36. 78 . tr. Dương Đăng Huệ.23. 14. tr. Tạp chí luật học. Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp (http://www. Bùi Đăng Hiếu. Trần Thị Huệ. “GDDS vô hiệu tương đối và vô hiệu tuyệt đối”. Tạp chí luật học.49. 42 . Tạp chí luật học. tr. Bùi Đăng Hiếu. Tạp chí nhà nước và pháp luật. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. “Trách nhiệm liên đới của vợ. 18. số 5/2003.một người đã chết theo quy định của pháp luật dân sự”. 30 .vn). Trần Lê Hồng. số 9/2004. “Một số vấn đề xác định di sản thừa kế”. 20. “Nên công chứng các việc thừa kế như thế nào”. 17. số 10/1999.moj. 12 . 15. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. “Những nguyên tắc căn bản về thanh toán di sản trong BLDS”. 16. Tạp chí luật học. “Bàn về việc xác định "hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật". 22. tr. Phạm Văn Hiểu. Tạp chí dân chủ và pháp luật. “Tiền . bộ phận cơ thể người và hiến. 21 . 21 . tr. 13.41. lấy xác”. Bùi Đăng Hiếu. Tạp chí luật học. “Tài sản ảo .một loại tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự”. tr.

Luật hôn nhân gia đình”. Tạp chí toà án nhân dân. 29.15. số 6/2000. Tạp chí kinh tế và dự báo. số 2/1999. số 21/2005. Hồ Quang Huy. tr. 6 . Tạp chí toà án nhân dân. số 1/2000. Tạp chí kiểm sát. Thái Công Khanh. 12 . “Cơ sở pháp lí và thực tiễn giải quyết việc trả thù lao cho người quản lí di sản”. 17 .23. tr. “Làm rõ khái niệm sáp nhập doanh nghiệp”.tiền gửi của người nước ngoài”. 30. Đỗ Văn Hữu. 33.83.55. Tạp chí toà án nhân dân. số 33 .6. 31. tr. Tạp chí nhà nước và pháp luật. 22 . Nguyễn Thị Minh Huyền. số 16/2006.24. 17 . Thái Công Khanh. 2 . “Những khó khăn. 27. Lê Minh Hùng. “Một số bất cập trong việc thừa nhận quyền lập di chúc của vợ . 16 . tr. Tạp chí khoa học pháp lí. 28. tr. tr. “Bàn về pháp luật đăng kí bất động sản của Việt Nam”. Tạp chí nghiên cứu lập pháp.9. “Một số vấn đề pháp lí về giải quyết di sản thừa kế . số 11/2001. “Địa vị pháp lí của hộ gia đình trong pháp luật dân sự”. Tạp chí nhà nước và pháp luật. 37 . 50 . 40. “60 năm hình thành và phát triển luật dân sự Việt Nam”.chồng”. số 6 tháng 3/2009. Thái Công Khanh. 38. tr. 34. số chuyên đề về thị trường bất động sản năm 2005. Nguyễn Phương Linh. Phạm Công Lạc. 74 . 36. Tạp chí ngân hàng. “Quy chế pháp lí về ranh giới giữa các bất động sản liền kề”. 37. tr. Nguyễn Thị Như Hương. số 4/2006.39 32. Tạp chí toà án nhân dân. Tạp chí luật học.19. Tạp chí dân chủ và pháp luật. “Về giải thích nội dung di chúc”. vướng mắc trong việc thực hiện Điều 679 BLDS về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng. tr. “Ý chí giao dịch dân sự”. Tưởng Bằng Lượng.19. 20. “Bàn về việc bán di sản là hiện vật trong trường hợp thừa kế theo pháp luật”. số 5/2006. Phạm Công Lạc. số 5/1998. Phạm Công Lạc. Tạp chí khoa học pháp lí. số 9/2005. “Thừa kế thế vị”. số 4/2005. “Giải quyết mối quan hệ pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài”. mẹ kế”. tr. tr. 35. số 11/2006. 39. Tạp chí luật học. Lê Minh Hùng.

Nguyễn Như Quỳnh. 51 . tr. 41. tr. 44. “Di chúc miệng theo quy định của BLDS”. 6 . “Một số ý kiến về chương thừa kế quyền sử dụng đất”. Nguyễn Minh Oanh. tr.33 . 45. số 03/2005. 42. “Quy định về người lập di chúc”. 20. Tạp chí toà án nhân dân. “Thừa kế. “Sở hữu nhà nước trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay”.7. Ngô Quang Liễn.4/2001. số 20/2006. Tạp chí toà án nhân dân. 20 -22. Nguyễn Hồng Nga. 38 . 47. số 4/2005. Phùng Trung Tập.24. Tạp chí toà án nhân dân. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. “Xử lí hậu quả của GDDS vô hiệu”. 52. 39 . Tạp chí luật học. Tưởng Duy Lợi. 48. “Khi nào một hành vi pháp lí đơn phương là GDDS”. 50.26. 43. 30 . Tạp chí toà án nhân dân. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. tr. “Các loại tài sản trong luật dân sự Việt Nam”. 34 . 46. 38 . tr. 22 . mua bán hay cho ở nhờ”. 53. 14. “Những quy định mới. Phùng Trung Tập. Tạp chí ngân hàng. số 01/2006. “Sở hữu chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất”. Đinh Trọng Tài. số 10/1999.9. những điểm mới được bổ sung về quyền nhân thân trong BLDS năm 2005”. “Một vài vấn đề giám hộ”.41. số 03/2005. Tưởng Bằng Lượng.54.41. tr. tr. Tạp chí toà án số 22/2005. số 12/1999. Tạp chí kiểm sát. Đoàn Năng. 8 . số 1/2009. “Quan hệ giữa BLDS với các luật chuyên ngành và giữa luật chuyên ngành với nhau”. Tạp chí toà án nhân dân số 6/2000.41. Tưởng Bằng Lượng. “Chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên”. tr. số 2/2004. Nguyễn Hồng Nam. Tạp chí luật học. 23 . tr. Nguyễn Hồng Nam. tr. 49. tr. 54. “Hiệu lực của di chúc bằng văn bản có viết tắt hoặc viết bằng kí hiệu”. Tạp chí toà án. số 11/2007. Tạp chí toà án nhân dân. tr. số 02/2006. Nguyễn Đức Mai. 51. số 4/1999.

“Một số ý kiến về di tặng theo quy định của BLDS”. Tạp chí toà án nhân dân. 59. Kiều Thị Thanh. 11 . bà nội ngoại. 13 . Tạp chí luật học. 62. Phùng Trung Tập. 33 . số 1/2006. số 24/2005. 64. Tạp chí nhà nước và pháp luật. 56. tr. Hoàng Ngọc Thỉnh.47. “Di sản dùng vào việc thờ cúng trong mối liên hệ với di sản thừa kế”. số 120. 65 . Nguyễn Trung Tín. số 11/2007.38.Một số vấn đề cần được bàn luận”. Tạp chí toà án nhân dân. Phùng Trung Tập. 66 .Bộ luật cổ xưa nhất nhân loại”. Phùng Trung Tập.55. “Di tặng trong mối liên hệ với di sản thừa kế”. tr. Phùng Trung Tập. Tạp chí luật học. tr. Nguyễn Minh Tuấn. Phùng Trung Tập. Nguyễn Minh Tuấn. số 7/2008. “Về quyền hiến bộ phận cơ thể và hiến xác sau khi chết”.16. số Đặc san tháng 11/2003. Tạp chí toà án nhân dân. tr. “Pháp luật thừa kế Việt Nam hiện đại . Tạp chí nghiên cứu lập pháp. tháng 4/2008. Tạp chí luật học. Phùng Trung Tập. tr. 58. “Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bị trưng mua. số 3/2000. các cụ nội. Tạp chí dân chủ và pháp luật. 53 .69. số 6/2003.60. số 02/2006. 66. Phùng Trung Tập. số 01/2007. 65. 63. Tạp chí luật học. “Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế”. tr. Tạp chí toà án nhân dân số 4/2004. trưng dụng”. Tạp chí luật học. Tạp chí luật học. “Vật khi nào được coi là tài sản”. Tạp chí nhà nước và pháp luật. tr. ngoại thừa kế thế vị và hưởng di sản thừa kế theo hàng của ông. “Phương thức bảo vệ quyền sở hữu cá nhân”. số 6/2005.68.32. 26 . Đinh Văn Thanh. số 6/1996. “Về việc cháu. ngoại ”. 67. “Bí mật đời tư bất khả xâm phạm”.14. 57. số 1/2001. “Bộ luật Hammurabi . tr. 68. 60. 35 . Phùng Trung Tập. 61. “Tiến trình phát triển pháp luật thừa kế Việt Nam trong 60 năm qua”. 42 . “Về thời hạn và thời hiệu trong BLDS”. chắt nội.

Lê Đình Nghị. Tạp chí luật học. 42 . 76.1. “Xác định thời điểm có hiệu lực của di chúc”. 2. Tạp chí luật học. Tạp chí luật học. số 6/1995. “Bàn về điều kiện của người thừa kế”. tr. Trường Đại học Luật Hà Nội. Nguyễn Quang Tuyến.57. 45 .36. Phạm Văn Tuyết. “Tư cách chủ thể của cá nhân khi tham gia GDDS”. * Luận án. số 2/2008. Tạp chí luật học. số 02/2005. Phạm Văn Tuyết.45. “Quyền bí mật đời tư theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam”. “Về vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại”. số 1/2003. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9. “Di chúc và vấn đề hiệu lực của di chúc”. 71. tr. 74. số 2/1996. tr. 72. 55 . “Di sản thừa kế". “Xung quanh việc xác định 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật”. số 6/2002. Trần Thị Huệ. Nguyễn Văn Tuyến. Lịch trình chung Tuần 36 VĐ Hình thức tổ chức dạy-học . Phạm Văn Tuyết. Phạm Văn Tuyết. tr. số 5/2003. Tạp chí luật học. Luận án tiến sĩ luật học. Phạm Văn Tuyết. 33 . 9. Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận án tiến sĩ luật học. 75. “Cần xác định nội dung cụm từ "những người có quyền thừa kế di sản của nhau" trong Điều 644 BLDS”.58. Tạp chí luật học. “Bàn về khái niệm thừa kế”. 77. Tạp chí luật học. luận văn 1. số 3/1997. tr. 73. 54 . đất đai trong luật tục Ba Na”.47. Phạm Văn Tuyết. Phạm Văn Tuyết. Tạp chí luật học. số 02/2004. 70. Tạp chí dân chủ và pháp luật. “Vấn đề thừa kế.69.

Lí Seminar LVN Chuẩn Tự thuyết bị ở học nhà 0 Giới thiệu tổng quan môn học 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 2 0 2 (1) 2 2 2 0 2 2 2 (5) (5) (5) (1) 2 (1) 10 11 12 13 14 10 11 12 15 Tổng 24 tiết = 24 giờ TC KTĐG Nhận BT lớn/học kì 2 (5) (5) (5) 2 (6) 2 2 2 2 2 2 22 tiết = 11 giờ TC Nhận BT cá nhân/tuần 1 + BT nhóm/tháng 1 Nộp BTcá nhân/tuần 1 (5) (5) (5) (5) (6) 12 tiết =6 giờ TC Nộp BT nhóm/tháng 1 Nhận BT nhóm/tháng 2 Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 Nhận BT cá nhân/tuần 2 Nộp BT nhóm/tháng 2 Nộp BT cá nhân/tuần 2 Thuyết trình BT nhóm/tháng 2 + Nộp BT lớn/học kì 12 tiết =4 giờ TC 45 giờ TC 9. Lịch trình chi tiết Tuần 0: Giới thiệu tổng quan môn học 37 .2.

thức tổ ĐĐ chức dạy-học Lí thuyết 38 Nội dung chính 2 . tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. 2. Trường Đại học Luật Hà Nội.Áp dụng tương tự Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: 1. Lê Đình Nghị (chủ biên). Giáo trình luật dân sự Việt Nam. vấn đề còn tiếp (module 1) tục nghiên cứu. 3. . BLDS năm 2005. .Đối tượng giờ điều chỉnh. Đọc đề cương tiết Giới thiệu tổng quan môn học.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nhận BT lớn/học kì vào giờ giới thiệu tổng quan môn học Tuần 1: Vấn đề 1 Hình TG.Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm .Giới thiệu danh mục BT lớn/học kì cho sinh viên đăng kí.. 2009. môn học luật Thành tựu đạt được. tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết 2 Giới thiệu đề cương môn học.. Hà Nội. Tạp chí khoa . 4.Chia nhóm sinh viên. “Luật dân sự và luật hôn nhân và gia đình”.Nội dung: Giải đáp. Giáo dục. TC phương pháp điều chỉnh. Nxb. Giáo trình luật dân sự Việt Nam.Hình thức TG. dân sự . . Phạm Kim Anh. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. .Vấn đề còn tồn tại. Tập 1. 2009.Nguồn của luật dân sự. . Tư vấn .

“Bảo đảm sự nhất khoa học thể hoá về hình thức. dung một số điều luật tại Phần quan hệ ngành luật dân sự có yếu tố nước ngoài trong BLDS”. Tạp chí nghiên cứu . Nxb. số 4/2005.Bộ luật cổ xưa nhất nhân loại”. thương mại. Tạp chí nhà nước và pháp luật. số chỉnh.LVN luật dân sự.68. 39 . 38. 1998. thân. Phùng Trung Tập. Tạp chí kiểm sát. tr. số 1/2006. luật dân sự. “Quan hệ giữa BLDS với lao động.52. Phùng Trung Tập. “Một số vấn đề về Mối quan hệ pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỉ giữa các loại XV đến thời Pháp thuộc”. tr. luật dân sự. 74 . quyền tài sản 10. Nguyễn Minh Tuấn. số 2/2000. Phương 11. dân sự. Tạp chí tài sản. ngành với nhau”.41. Tạp chí luật học số 6/1996.Môn học lập pháp. . tr. số Đặc san về sửa 1 Trao đổi. Đoàn Năng.Quyền nhân 9. 49 . Tạp chí toà án nhân dân. Phạm Công Lạc. 38 . Hoàng Thế Liên. những điểm mới được bổ sung về luật dân sự quyền nhân thân trong BLDS năm với luật 2005”.41. CTQG. luật học. bàn đổi. “Bí mật đời tư bất gắn với nhân khả xâm phạm”. tr. 39 . 12. 7. tr. Tạp chí luật học. HNGĐ. Hà Nội. giờ luận xung 8. “Bộ luật Hammurabi thân gắn với . số 6/2005.Nguồn của 9/2005. tr. 65 . “Những quy định quan giữa mới. cơ cấu và nội luật dân sự. số 02/2006. “60 năm hình thành pháp điều và phát triển luật dân sự Việt Nam”.83. học pháp lí.Mối tương 5. Ngô Quang Liễn. nội dung: . bổ sung BLDS/2003. các luật chuyên ngành và giữa luật chuyên đất đai. “Về quyền hiến bộ TC quanh các phận cơ thể và hiến xác sau khi chết”. 6. . Phùng Trung Tập.

Luật cư trú năm 2006.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự Tuần 2: Vấn đề 2 Hình TG.GV hệ thống giờ hoá các kiến TC thức và giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến cá nhân. hiến mô. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. tập 1. bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người hiến xác ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế số 13/2008/QĐ-BYT ngày 12/3/2008. 3. .Nội dung: Giải đáp. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị .nguồn của luật dân sự. 4. Lê Hồng Hải. 5.. bộ phận cơ thể ở người sống. Giáo trình luật dân sự Việt Nam.Các nhóm đăng kí đề tài LVN.Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm . kiểm tra sức khỏe cho người hiến mô. Hà Nội. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. 6. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. Quy định hướng dẫn tư vấn. “Xác định thời điểm Seminar 1 * Thảo luận chết trong trường hợp tuyên bố một giờ chung hoặc người đã chết theo quy định của TC theo nhóm về pháp luật dân sự”.. thức tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung chính * Đọc: 1. 2009. Tạp chí dân chủ 40 2 . Trường Đại học Luật Hà Nội. Nxb. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. . Lê Đình Nghị (chủ biên). 2009. 2.Hướng dẫn sinh viên làm câu hỏi tình huống liên quan đến từng nội dung lí thuyết. . Giáo dục. Tư vấn .

số 20/2006. “Một vài vấn đề giám hộ”. 7. 8. “Bàn về hợp đồng vô hiệu do được giao kết bởi người mất năng lực hành vi dân sự qua một vụ án”. “Về quyền xác định lại giới tính trong Bộ luật dân sự năm 2005 và Nghị định số 88/2008/NĐ-CP”. Nguyễn Đình Lộc. 10. tr.Những khác biệt giữa các quyền nhân thân của cá nhân. số 4/2007. CTQG. Đinh Dũng Sỹ. “Phân tích những quy định chung của BLDS từ Điều 1 đến Điều 171”.vn). 21 . Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp (http://www. Tạp chí nhà nước và pháp luật. 14.moj.Những khác biệt giữa giám hộ đương nhiên và giám hộ cử.23. tr. tr. “Chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên”. Xuân Hoa. Bùi Đức Hiển.56. 9. 11. bộ phận cơ thể người và hiến. “Hoàn thiện hơn nữa Luật hiến. . . 14. lấy xác”. số 9/2004. Nguyễn Văn Tuyến. “Bàn về chủ thể của luật dân sự qua quy định về bảo hiểm tiền gửi của cá nhân ở các tổ chức tín dụng”.Sự khác nhau giữa tuyên bố mất tích và tuyên bố chết. Tạp chí toà án nhân dân. Tạp chí khoa học pháp lí. 50 . 12. lấy ghép mô. Tưởng Duy Lợi. Đỗ Ngọc Đại. “Về vấn đề 41 . 38 . và pháp luật. 2001. 13.gov. số 10/1999.Sự khác biệt giữa giám hộ với đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. . số 02/2005.41. Nguyễn Đức Mai. tr. Tạp chí toà án nhân dân. số 4 (121) tháng 4 năm 2008.các vấn đề sau: . Nxb. Hà Nội.

2009. Tạp chí luật học.Mối liên hệ giữa 4 5. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. Trường Đại học Luật nhân và các chủ thể Hà Nội. Lê Đình Nghị Seminar 1 Thảo luận về các vấn (chủ biên). Hà Nội.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự Tuần 3: Vấn đề 3 Hình TG. thành niên và thành 6. số 5/2003.. 2009.Nội dung: Giải đáp. Nguyễn Đình Lộc. “Phân tích của hộ gia đình. 4.Sự khác nhau về ngày 28/4/2005 hướng dẫn thi quyền và nghĩa vụ hành một số quy định của giữa thành viên Luật phá sản. Luật trưng mua. Tư vấn . tập 1. Nghị quyết của Hội đồng điều kiện của pháp thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2005/NQ-HĐTP nhân. khác của quan hệ 2.đại diện hợp pháp của ngân hàng Thương mại”.Các khác biệt giữa 3. thức tổ ĐĐ chức dạy-học Lí thuyết Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 2 GV hệ thống hoá các * Đọc: giờ kiến thức và giải đáp 1. . . 7. Luật hợp tác xã năm 2003. Luật doanh nghiệp năm 2005. 42 . trưng dụng viên chưa thành niên tài sản năm 2008. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. Giáo trình luật dân sự Việt pháp luật dân sự Nam. Nxb. . giờ đề sau: TC . Giáo dục. Giáo trình luật dân sự Việt TC thắc mắc về pháp Nam. pháp nhân và cá nhân.Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm ..

điều kiện có hiệu lực của giao dịch. BLDS năm 2005 (Điều 121-162. tập 1.. các TC loại GDDS. tế và dự báo. CTQG. “Về vấn trình bày về vấn đề đề đại diện hợp pháp của đã đăng kí.. Điều 388. Trường Đại học Luật Hà Nội. và đánh giá. Giáo dục. số 5/2003. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Nxb. 411). 4. GDDS vô hiệu. Nguyễn Văn Tuyến. .Những khác biệt những quy định chung của giữa tổ hợp tác với BLDS từ Điều 1 đến Điều 171”. . Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự Tuần 4: Vấn đề 4 Hình thức tổ TG. pháp nhân. * Các nhóm lần lượt 9. giữa thành viên tổ hợp “Làm rõ khái niệm sáp nhập tác với người làm doanh nghiệp”. Hà Nội. 2009. Tạp khác nghe. 5. 2001. phản biện chí luật học. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu.Khái niệm giờ GDDS. Nxb. 2009. Luật giao dịch điện tử năm 2005. tháng 3/2009. Hà Nội. Lê Đình Nghị (chủ biên). số 6. Nguyễn Thị Minh Huyền.Đại diện.Những khác biệt 8. chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung chính 2 . Luật công chứng năm 2006.. Tạp chí kinh công cho tổ hợp tác. các loại đại Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: 1. 43 . 410. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. 2. 3. Các nhóm ngân hàng thương mại”. Tư vấn Nội dung: Giải đáp.

Tạp chí luật học. ý nghĩa của chế định này.Khái niệm thời hạn. số 5/2001.Giới thiệu nội dung thảo luận và đề tài để sinh viên lựa chọn. Tạp chí luật học. tháng 11/2003. 11. số 02/2004. 6 . Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định về thi hành Luật đất đai. . Đinh Văn Thanh. tr. tr.58.9. tr. “Ý chí GDDS”. “GDDS vô hiệu tương đối và vô hiệu tuyệt đối”. số 2/2004. số Đặc san về sửa đổi. 15. 14. 37 . 10. 22 .diện. số 5/2003. 51 . Đỗ Ngọc Đại. 44 6. tr. 7. 13. “Xử lí hậu quả của GDDS vô hiệu”. Nguyễn Như Quỳnh. 9. Tạp chí luật học. 13. Nghị định của Chính phủ số 57/2006/NĐ-CP ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử. Phùng Trung Tập. 8. phát sinh và chấm dứt đại diện. “Bàn về hợp đồng vô hiệu do được giao kết bởi người mất năng lực hành vi dân sự qua . tr. Tạp chí kiểm sát. “Khi nào một hành vi pháp lí đơn phương là GDDS”. . tr. nội dung đại diện. số 03/2005. các loại thời hiệu.26. Tạp chí nghiên cứu lập pháp”. “Bàn về hậu quả pháp lí của GDDS vô hiệu trong luật dân sự Việt Nam”. 53 . số 5/1998. Lưu Bình Dương. bổ sung BLDS. “Về thời hạn và thời hiệu trong BLDS”. Phạm Văn Tuyết. 12. Tạp chí luật học. khái niệm thời hiệu.60. Tạp chí luật học.44. Phạm Công Lạc. tr. 55 .54. Bùi Đăng Hiếu. “Tư cách chủ thể của cá nhân khi tham gia GDDS”.

“Về vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại”. Tạp chí khoa học pháp lí.Nhận xét... Seminar LVN 1 .Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. Tạp chí luật học. .).Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.Hoàn thiện biên bản LVN và phân loại kết quả công việc của từng thành viên trong nhóm. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. . số 5/2003. hoàn thiện báo cáo chung của nhóm.Nội dung: Giải đáp. . 45 . Tư vấn . . số 4/2007. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu.Giao BT về nhà cho nhóm.. . tài liệu hỗ trợ (văn bản. 1 giờ TC . băng.. đĩa hình.Xây dựng đề cương giải quyết tranh chấp. Nguyễn Văn Tuyến. bảng biểu. .Thu thập tài liệu liên quan đến vụ việc. 16.Tập hợp các phần công việc đã phân công. Phân công công việc cho các thành viên.một vụ án”. . đánh giá.Yêu cầu giờ sinh viên tóm TC tắt lại nội dung lí thuyết cơ bản nhất.

lí. tức.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nhận BT cá nhân/tuần 1 + BT nhóm/tháng1 vào giờ lí thuyết Tuần 5: Vấn đề 5 Hình TG. Nxb. giờ vấn đề sau: TC . Luật chứng khoán năm 2005. Lê Đình Nghị (chủ biên). Hà Nội.. Tư pháp. Trẻ. . Nghị định của Chính phủ số và giấy tờ có giá. “Bình luận việc xác định tài khoa học về tài sản trong luật dân sản trong dân sự. kinh tế của 8.Phân biệt tiền 6. Hà Nội.181).Phân loại quyền quy định về việc phát hành trái phiếu chính phủ. chế độ pháp lí 2. TP. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. tập 1. 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 . TC sản. 2007. sự Việt Nam". Seminar 1 Thảo luận về các Nxb. trái phiếu được tài sản. “Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề”. Trường Đại học Luật Hà Nội. Phạm Công Lạc. Chương . 3. Giáo dục.Phân biệt vật 4. . 2009. đối với tài sản. Nguyễn Ngọc Điện. chính quyền địa phương. Nxb. và tiền. .Phân tích các Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu loại bất động sản.Ý nghĩa pháp I và II.Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm . các loại vật. 5. 2009. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.Phân loại vật. Hồ 46 . các loại tài 1. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Nội dung chính thức tổ ĐĐ chức dạy-học Lí thuyết Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 2 Khái niệm tài * Đọc: giờ sản. . BLDS năm 2005 (Điều 163 .Hoa lợi và lợi 7.

tr... “Tiền . Hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm. Nguyễn Minh Oanh. “Quy chế pháp lí về ranh giới giữa các bất động sản liền kề”. Tạp chí nhà nước và pháp luật.Nội dung: Giải đáp. Bùi Đăng Hiếu. 13.41. tr.. 9. Tạp chí nhà nước và pháp luật số 11/2001.Bình luận Điều 163 BLDS và đưa ra khái niệm về tài sản. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. Phạm Công Lạc. số 01/2007. Chí Minh. . Tư vấn . 16 . Phùng Trung Tập. Tuần 6: Vấn đề 6 47 . Tạp chí luật học số 1/2005. 12.Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm . tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. số 1/2009. 10.Một loại tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự”. 11.Ý nghĩa của việc phân loại tài sản thành động sản và bất động sản.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KT ĐG Nộp BT cá nhân/tuần 1 (Lớp trưởng thu BT của tất cả các bạn trong lớp và nộp từ 8h đến 11h ngày thứ 5 trong tuần tại Văn phòng Bộ môn luật dân sự: Phòng 406 . .21.23. “Các loại tài sản trong luật dân sự Việt Nam”. tr. 37 .K3). “Cần xây dựng lại khái niệm quyền tài sản trong Bộ luật dân sự Việt Nam”. số 4/2005. Tạp chí luật học.Các loại quyền tài sản. Nguyễn Ngọc Điện. Tạp chí dân chủ và pháp luật. . “Vật khi nào được coi là tài sản?”. 16 .

cá nhân nước ngoài mua và sở chiếm hữu hữu nhà ở Việt Nam và các văn bản và chiếm hướng dẫn. TC hữu.199). sử 10. giờ việc về 4. 2009. Luật đất đai năm 2003. quyền sở Lê Đình Nghị (chủ biên). Hà Nội. sử dụng . BLDS năm 2005 (Điều 181 . nội Trường Đại học Luật Hà Nội. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. .Phân biệt 7. Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hữu và quy định chi tiết và hướng dẫn thi quyền sở hành Luật đất đai. 6. Nội 9. Luật trưng mua. Nghị định của Chính phủ số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 quy định về việc dung phát hành trái phiếu chính phủ. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc dụng và hội khoá 12 số 19/2008/NQ-UBTVQH12 định đoạt ngày 3/6/2008 về việc thí điểm cho tổ . Nxb. quan hệ sở 8.Hình TG. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Giáo hữu. 1 Nhóm làm 3. Nội dung thức tổ ĐĐ chính chức dạy-học Lí thuyết LVN 48 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 2 Khái niệm * Đọc: giờ quyền sở 1. giữ. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. sau: . 2009. tập 1. TC các vấn đề 5. dung 2. hữu. trưng dụng tài sản năm 2008. Giáo trình luật dân sự Việt Nam.Phân biệt 11. dục. trái quyền phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái chiếm phiếu chính quyền địa phương.Phân biệt chức. Luật doanh nghiệp năm 2005. hữu.

Nxb. tr. Hồ Chí Minh. Phùng Trung Tập. Đỗ Văn Hữu. Bùi Đăng Hiếu. Hướng 13. Luật sửa đổi. Vấn đề 7 49 . “Bình luận khoa học về tài sản trong luật dân sự Việt Nam”. Tạp chí dân chủ và pháp luật.một loại tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự”. Phạm Công Lạc. com Tư vấn Nội dung: Giải đáp. Tạp chí cộng sản. 16 . nhóm. năm 2001.21.. số 11/2001. 18. “Quy chế pháp lí về ranh giới giữa các bất động sản liền kề”. 16. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. số 01/2007. số 97/2005. “Tiền .23. Tạp chí luật học. TP. số 4/2005. “Mấy vấn đề về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế ở nước ta”. bổ sung Điều 126 Luật dụng. "Cần xây dựng dẫn sinh lại khái niệm "quyền tài sản" trong luật viên thảo dân sự Việt Nam”. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự Tuần 7. Nguyễn Ngọc Điện. Tạp chí nhà nước luận và pháp luật.. 19. tr. nguồn: http://vietnamese-law-consultancy. Đỗ Ngọc Đại. Nguyễn Ngọc Điện. 15. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. 16 . 14.và hưởng 12. 17. nhà ở và Điều 12 Luật đất đai năm 2009. Trẻ. Nguyễn Văn Đặng. số 1/2005. “Vật khi nào được coi là tài sản?”. “Phải xác định căn cứ pháp lí khi kiện đòi tài sản”. Tạp chí nhà nước và pháp luật.

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. 6. Hướng dẫn. 2. . 2009.Hình thức tổ chức TG. “Sở hữu tư nhân và các hình thức biểu hiện của nó”.Giới thiệu nội dung chính của các hình thức sở hữu. Tạp chí toà án nhân dân. “Một số vấn đề về đổi mới quan hệ sở hữu đất đai”. số 4/1999. tập 1. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. 7. Tưởng Bằng Lượng. số 01/2004. 8 . “Về sở hữu hỗn hợp trong BLDS năm 1995”.Giới thiệu giờ các quan TC niệm về chế độ sở hữu và hình thức sở hữu. Luật doanh nghiệp năm 2005. Tạp chí luật học. Giáo dục. 3. Luật hợp tác xã năm 1996. 1996.11. tr. 2009. “Sở hữu chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất”. 9. 50 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: 1. Trường Đại học Luật Hà Nội. 2003. Trần Quốc Toản. Nxb. phân công nhiệm vụ cho các nhóm. Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường số 09/2006/TT-BTNMT ngày 25/09/2006 hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ti nhà nước thành công ti cổ phần. 4. 5. Lê Đình Nghị (chủ biên). tr. dạy-học ĐĐ Nội dung chính Lí thuyết 2 . 8. 20. .Sơ lược lịch sử phát triển của các hình thức sở hữu của Việt Nam. số chuyên đề về BLDS. Tạp chí toà án nhân dân. Phùng Trung Tập. . Phùng Trung Tập. Hà Nội.

tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. Tập 1.Bình luận về các hình thức sở hữu. 3. dạy-học ĐĐ Lí thuyết 2 . Tạp chí cộng sản.Thảo luận những vấn đề giảng viên đưa ra trong giờ giờ lí thuyết. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. 11. số 97/2005.. Hà Nội 1993. . 5. Luật doanh nghiệp năm 2005.. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: 1. 51 . Tư vấn . Nguyễn Văn Đặng. “Phải xác định căn cứ pháp lí khi kiện đòi tài sản”. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. Thông tin lí luận. 10. 4.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự Tuần 8: Vấn đề 8 Hình thức Nội dung chính tổ chức TG.com Seminar 1 .Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm . BLDS năm 2005.Nxb. “Mấy vấn đề về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế ở nước ta”. Đỗ Văn Hữu. Trường Đại học Luật Hà Nội. 2. Luật nhà ở năm 2005. Giáo dục.Nội dung: Giải đáp. 2009. Đỗ Ngọc Đại. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. nguồn: http://vietnameselaw-consultancy. Nxb.Hướng dẫn sinh viên làm câu hỏi tình huống liên quan đến từng nội dung lí thuyết. TC . chấm TC dứt quyền sở hữu. Hà Nội.Các căn cứ làm giờ phát sinh. 2009. Lê Đình Nghị (chủ biên). .

sự: BLDS. .6.Các căn cứ riêng biệt khác.Căn cứ theo . “Thời kì hôn nhân . Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 quy định về bán đấu giá tài sản.Nhóm lập dàn ý các vấn đề giờ những nội dung thảo luận. Nguyễn Văn Cừ. tr. 7.Đọc các tài liệu.Căn cứ theo quy định của pháp luật. số 23/2006. Luật doanh nghiệp năm 2005.13. 10. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. 12. Nghị định của Chính phủ số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 quy định về xử lí tài sản chìm đắm ở biển. TC sau: .Các nhóm thảo luận xong kết luận vấn đề . Tạp chí toà án nhân dân. LVN 52 1 Trao đổi về . . các nghị định. 7 . 8.Đọc các văn bản pháp luật dân GDDS. 11. tài liệu hỗ trợ. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. .căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng”. Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai. . 9.

.Các nghĩa vụ khác của chủ sở hữu.Các phương giờ thức bảo vệ TC quyền sở hữu. 2. 2009. Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập.. 2009. Giáo trình luật dân sự Việt Nam.trước cả lớp.Quyền và nghĩa vụ liên quan đến bất động sản liền kề.. Tuần 9: Vấn đề 9 Hình TG. Đỗ Ngọc Đại. “Phải xác định căn cứ pháp lí khi kiện đòi tài sản”. Giáo dục. “Phương thức bảo vệ quyền sở hữu cá nhân”. Hoàng Ngọc Thỉnh. Nxb. Tập 1. Lê Đình Nghị (chủ biên). Tạp chí luật học. thức tổ ĐĐ chức dạy-học Lí thuyết Nội dung chính 2 . Trường Đại học Luật Hà Nội. 6. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: 1.Các phương thức kiện dân sự bảo vệ quyền sở hữu. Đỗ Văn Hữu. Tư vấn Nội dung: Giải đáp. BLDS năm 2005. 5. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nộp BT nhóm/tháng 1 (Lớp trưởng thu BT của tất cả các nhóm và nộp từ 8h đến 11h ngày thứ 5 trong tuần tại Văn phòng Bộ môn luật dân sự: Phòng 406 .47. . số 3/2000. . chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. nguồn: http://vietnamese53 . Hà Nội. 42 . 4. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. tr.K3). 3.

quyền chiếm hữu hợp pháp.Tập hợp các phần công việc đã phân công. . .. 54 .Những ưu điểm và những hạn chế của biện pháp tự bảo vệ so với các biện pháp bảo vệ khác. .Thu thập những vụ việc cụ thể trong việc bảo vệ quyền sở hữu được giải quyết ở toà án và các cơ quan nhà nước khác (uỷ ban nhân dân.. băng.). Từ đó rút ra nhận xét về trình tự. . tài liệu hỗ trợ giờ (văn bản.Thu thập tài liệu liên quan đến vụ việc. hình sự..law-consultancy. toà án. TC . người chiếm hữu hợp pháp.những ưu điểm và những hạn chế so với biện pháp hành chính.Hoàn thiện biên bản LVN và phân loại kết quả công việc của từng thành viên trong nhóm. Phân công công việc cho các thành viên. com LVN 1 . .Xây dựng đề cương giải quyết tranh chấp. .Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.) trong việc bảo vệ quyền sở hữu.Thực trạng bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự... . Seminar 1 Thảo luận nhóm về các vấn đề sau: giờ . hoàn thiện báo cáo chung của nhóm..Bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự . đĩa hình. thủ tục yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu được áp dụng.Điều kiện đòi lại tài sản trong các trường hợp cụ thể. .Vai trò của chủ sở hữu. bảng biểu. các chủ thể khác (cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận.). TC . công an.

chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu.Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm . .Bình luận về các quy định về bảo vệ quyền sở hữu của BLDS.So sánh các quy định của BLDS với quy định trong pháp luật một số nước về quyền đòi lại tài sản. Nêu ý kiến cá nhân để hoàn thiện các quy định này. . .Bảo vệ quyền lợi của người thứ 3 ngay tình khi chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nhận BT nhóm/tháng 2 vào giờ lí thuyết 55 .. quyết định của toà án nhưng bản án. Các nhóm khác nghe và phản biện.. sửa (Điều 258 BLDS). .Xác định phương thức kiện được áp dụng trong những tình huống cụ thể..Bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu và người thứ 3 ngay tình trong trường hợp người này nhận được tài sản thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người là chủ sở hữu theo bản án. Tư vấn . * Các nhóm lần lượt trình bày về các vấn đề đã đăng kí.Hậu quả pháp lí khi chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản trong trường hợp quy định tại Điều 257 BLDS.Điều kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu. . . .Nội dung: Giải đáp. quyền chiếm hữu trong các trường hợp cụ thể. quyết định bị huỷ.Ý nghĩa của các quy định về bảo vệ quyền sở hữu. đánh giá. .

Việt Nam.Tuần 10: Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 Hình thức Nội TG. Tư vấn Nội dung: Giải đáp. các hệ thống 2. 2009... . nhóm/ . Giáo trình luật dân sự Việt Nam. . Giáo dục. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. Hà Nội.Xác định mức độ tham gia tích cực của tháng 1 các thành viên trong LVN.Các nhóm phân công các thành viên giờ trình chuẩn bị nội dung thuyết trình kết quả TC BT BT nhóm. 2009. Nxb. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 Tuần 11: Vấn đề 10 Hình TG. TC thừa kế theo Trường Đại học Luật Hà Nội.Giới thiệu * Đọc: giờ khái niệm về 1.Đại diện nhóm báo cáo quá trình LVN và kết quả LVN. Giáo trình luật dân sự Việt Nam. pháp luật và ở Tập 1. tổ chức dung ĐĐ dạy-học chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Seminar 1 Thuyết . tư vấn về nội dung và phương pháp học tập.Hướng dẫn . thức tổ ĐĐ chức dạy-học Lí thuyết 56 Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 2 . Lê Đình Nghị (chủ biên). Các thành viên của nhóm hỗ trợ thành viên đại diện trong thuyết trình.

tr. Tạp chí toà án nhân dân. Trần Kim Chi. hướng dẫn người học phân tích đánh giá các quan điểm về di sản. xu thế phát triển khái niệm di sản. Luật cư trú năm 2006. 12 . Luật doanh nghiệp năm 2005. 11. . 5. số 4/1999. số 20/2006. “Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự một số nước trên thế giới”. 10.Quan điểm về thừa kế thế vị. . thời điểm phát sinh quyền của người thừa kế.Nêu các quan điểm về di sản. Luật đất đai năm 2003. 6.14. Tạp chí kiểm sát. “Di sản không có người thừa kế hoặc từ chối nhận di sản . số 10/2006.37. 4. “Di sản thừa kế”. 14. số 02/2006. Nguyễn Phương Hoa. Tạp chí toà án nhân dân. Trần Thị Huệ.5. số 10/1999. Luật công chứng năm 2006.người học phân biệt quan hệ thừa kế và GDDS để xác định thẩm quyền của người lập di chúc. tr.50. tr. quyền sở hữu di sản. chương I.Quyền của người thừa kế. “Nên công chứng các việc thừa kế như thế nào”. 78 . tr. “Những quy định mới về thừa kế trong BLDS năm 2005”.83. 12. Đỗ Văn Chỉnh. 57 . Trần Thị Huệ. 8. Tạp chí dân chủ và pháp luật. Vân Hà “Quyền về tài sản và quyền thừa kế của người chưa thành niên”. 48 . tr. . Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. 3 . . 9. . về thế vị. 13. Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Luận án tiến sĩ luật học.Giới thiệu sự tương đồng 3.vấn đề cần có hướng dẫn”. Tạp chí nhà nước và pháp luật. II. 35 .Phân tích các thời điểm mở thừa kế. 7.

giữa các loại 15. Thái Công Khanh, “Giải quyết
thời hiệu khác
mối quan hệ pháp luật về thừa kế có
với thời hiệu
yếu tố nước ngoài”, Tạp chí toà án
thừa kế.
nhân dân, số 2/1999, tr. 12 - 15.
16. Phạm Văn Tuyết, “Bàn về khái
niệm thừa kế”, Tạp chí luật học,
Seminar 1 - Giải quyết
số 6/2002, tr. 45 - 47.
giờ một số tình
TC huống thừa kế. 17. Tưởng Bằng Lượng, “Một số ý
kiến về chương thừa kế quyền sử
- Trao đổi kinh
dụng đất”, Tạp chí toà án nhân
nghiệm
thực
dân, số 12/1999, tr. 6 - 7.
tiễn giải quyết
tranh chấp về 18. Phùng Trung Tập, “Tiến trình
phát triển pháp luật thừa kế Việt
thừa kế theo di
Nam trong 60 năm qua”, Tạp chí
chúc...
nhà nước và pháp luật, số
- Trao đổi kinh
02/2006, tr. 33 - 38.
nghiệm thực tiễn
giải quyết tranh 19. Phạm Văn Tuyết, “Bàn về điều
kiện của người thừa kế”, Tạp chí
chấp thừa kế
dân chủ và pháp luật, số 1/2003.
theo pháp luật.
20. Phạm Văn Tuyết, “Hoàn thiện
- Giải quyết
quy định về thừa kế trong BLDS”,
tình
huống
Tạp chí luật học, số Đặc san về
tranh chấp về
sửa đổi, bổ sung BLDS, tháng
thừa kế.
11/2003, tr. 76 - 82.
21. Phạm Văn Tuyết, “Thừa kế - Quy
định của pháp luật và thực tiễn áp
dụng”, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007.
22. Trần Thị Huệ, “Một số vấn đề xác
định di sản thừa kế”, Tạp chí toà
án nhân dân, số 16/2006, tr. 2 - 7.
23. Phan Thủy, “Thủ tục công
chứng văn bản thỏa thuận phân
chia di sản theo quy định của
58

Luật công chứng”, Cổng thông
tin điện tử Bộ tư pháp
(http://www.moj.gov.vn).
Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp
học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu...
Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự
KTĐG

Nhận BT cá nhân/tuần 2 vào giờ lí thuyết

Tuần 12: Vấn đề 11
Hình
TG,
thức tổ
ĐĐ
chức
dạy-học

thuyết

Nội dung
chính

2 - Khái niệm về
giờ thừa kế theo di
TC chúc.
- Các phương
thức
dịch
chuyển di sản từ
người chết sang
những
người
còn sống khác.
- Các quan
niệm về di
chúc.
- Điều kiện của
di chúc hợp
pháp.
- Hiệu lực của
di chúc.
- Hiệu lực của

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

* Đọc:
1. Giáo trình luật dân sự Việt Nam,
Trường Đại học Luật Hà Nội, 2009.
2. Giáo trình luật dân sự Việt Nam,
Tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên),
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009.
3. BLDS năm 2005.
4. Luật công chứng năm 2006.
5. Luật cư trú năm 2006.
6. Phạm Văn Tuyết, “Thừa kế - quy
định của pháp luật và thực tiễn áp
dụng”, Nxb. CTQG, Hà Nội 2007,
Phần I và II.
7. Trần Thị Huệ, “Bàn về việc xác
định hai phần ba suất của một
người thừa kế theo pháp luật", Tạp
chí luật học, số 2/1998, tr. 21 - 24.
8. Thái Công Khanh, “Về giải thích
59

di chúc chung
do vợ chồng
cùng lập.
- Các quyền của
người lập di
chúc.
- Các loại di
chúc.
- Người được
hưởng di sản
không
phụ
thuộc vào nội
dung của di
chúc.
- Hướng dẫn,
phân
công
nhiệm vụ cho
các nhóm.

60

nội dung di chúc”, Tạp chí toà án
nhân dân, số 21/2005, tr. 17 - 19.
9. Nguyễn Hồng Nam, “Di chúc
miệng theo quy định của BLDS”,
Tạp chí toà án nhân dân, số 22/2005,
tr. 30 - 33.
10. Nguyễn Hồng Nam, “Hiệu lực của
di chúc bằng văn bản có viết tắt hoặc
viết bằng kí hiệu”, Tạp chí toà án
nhân dân, số 01/2006, tr. 23 - 24.
11. Phùng Trung Tập, “Di sản dùng
vào việc thờ cúng trong mối liên hệ
với di sản thừa kế”, Tạp chí luật
học, số 1/2001.
12. Phùng Trung Tập, “Di tặng trong
mối liên hệ với di sản thừa kế”,
Tạp chí toà án nhân dân, số 6/2003.
13. Kiều Thị Thanh, “Một số ý kiến
về di tặng theo quy định của
BLDS”, Tạp chí toà án nhân dân,
số 4/2004, tr. 11 - 14.
14. Phạm Văn Tuyết, “Di chúc và
vấn đề hiệu lực của di chúc”, Tạp
chí luật học, số 3/1995.
15. Phạm Văn Tuyết, “Xác định thời
điểm có hiệu lực của di chúc”, Tạp
chí luật học số 3/1997.
16. Phạm Văn Tuyết, “Xung quanh
việc xác định 2/3 của một suất thừa
kế theo pháp luật”, Tạp chí luật học
số 2/1996.
17. Phùng Trung Tập, “Quy định về
người lập di chúc”, Tạp chí toà án
nhân dân, số 03/2005, tr. 8 - 9.

1. Trường Đại học Luật Hà Nội. Tư vấn Nội dung: Giải đáp. chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. phân công. giờ mục tiêu đã đặt .LVN 1 .Hoàn thiện biên bản LVN và phân của di chúc theo loại kết quả công việc của từng BLDS.. Giáo dục. Lê Đình Nghị . Nam.Bình luận về chung của nhóm.Trao đổi về các .Diện và hàng thừa kế. 2009. thành viên trong nhóm.. Tập 1. (chủ biên). Giáo trình luật dân sự Việt TC . . .Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải quyết tranh chấp về hiệu lực của di chúc.Đọc giáo trình.Giải quyết BT nhóm/tháng 2. các hình thức . hoàn thiện báo cáo .Thừa kế thế vị.Tập hợp các phần công việc đã TC ra. thức tổ ĐĐ chức dạy-học Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí 2 . . Nam. Giáo trình luật dân sự Việt kế theo pháp luật. Nxb. tài liệu có liên quan. 61 . Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự Tuần 13: Vấn đề 12 Hình TG. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập.Khái niệm thừa kế * Đọc: thuyết giờ theo pháp luật.Các trường hợp thừa 2.

ngoại”. Phạm Văn Tuyết. số 2/2000.Hà Nội. Tạp chí toà án nhân dân. các cụ nội. 7.19. 6. Nxb. “Bàn thêm về thừa kế thế vị”. Hà Nội. 17 . Chế Mỹ Phương Đài. Phần I và II. 2004. Tạp chí toà án nhân dân. 5. tr. ngoại thừa kế thế vị và hưởng di sản thừa kế theo hàng của ông. Nxb. “Những khó khăn. 40. chắt nội. Tư pháp. Thái Công Khanh. vướng mắc trong việc thực hiện Điều 679 BLDS về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng.quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng”. 9. tr. số 16/2006. tr. Phùng Trung Tập. 13 . bà nội ngoại. “Về việc cháu. Các văn bản pháp luật có liên quan. Tạp chí khoa học pháp lí.16. 8. mẹ kế”. 4. CTQG. 2007. Phần I và II. Hà Nội. Phùng Trung Tập. “Thừa kế . “Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay”. 3. “Về các quy định thừa kế theo pháp 62 . số 24/2005. Phùng Trung Tập. 2009.

Phân tích sự hình thành và phát triển quy định của pháp luật về thừa kế theo luật.Giải quyết một số tình huống cụ thể được đặt ra.Các nhóm lựa chọn đề tài thảo luận.Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề.Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. tài liệu hỗ trợ . Seminar 1 . .Bình luận về các hình thức của di chúc theo BLDS. TC . .Mối quan hệ giữa thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. . 42 . . số 6/2003. số 02/2005.45.Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. “Cần xác định nội dung cụm từ "những người có quyền thừa kế di sản của nhau" trong Điều 644 BLDS”.Thực hiện bình đẳng giới trong giải quyết thừa kế trên thực tế. Nguyễn Thị Như Hương. 11. .Cơ sở để xác định diện. . 63 . . tr. . Tạp chí luật học. . Tạp chí toà án nhân dân. Phạm Văn Tuyết.Những trường hợp thừa kế theo pháp luật. Tạp chí nhà nước và pháp luật. hàng thừa kế. . 10. 20. .luật”. số 1/2000. .Trao đổi về các mục giờ tiêu đã đặt ra.Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải quyết tranh chấp về hiệu lực của di chúc. tr. “Thừa kế thế vị”.Chủ thể của quan hệ thừa kế theo pháp luật.

chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu.K3)... chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. . .. TC các vấn đề thuộc module 1. Tuần 14: Seminar Hình thức TG. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập.K3). Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nộp BT nhóm/tháng 2 (Lớp trưởng thu BT của tất cả các nhóm và nộp từ 8h đến 11h ngày thứ 5 trong tuần tại Văn phòng Bộ môn luật dân sự: Phòng 406 .Những trường hợp cần lưu ý trong thừa kế theo pháp luật. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nộp BT cá nhân tuần 2 (Lớp trưởng thu BT của tất cả các bạn trong lớp và nộp từ 8h đến 11h ngày thứ 5 trong tuần tại Văn phòng Bộ môn luật dân sự: Phòng 406 .Giải quyết tình huống về thừa kế. Tư vấn Nội dung: Giải đáp. 64 . tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. Tư vấn Nội dung: Giải đáp..So sánh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo hàng thừa kế và thừa kế thế vị.. tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Seminar 1 Sinh viên thảo luận dưới sự Đọc tài liệu liên quan giờ hướng dẫn của giáo viên về đến nội dung thảo luận.

Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm . chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu. Các thành viên của nhóm hỗ trợ thành viên đại diện thuyết trình. 10. TC nhóm/ .Xác định mức độ tham gia tích cực của tháng 2 các thành viên trong LVN. trắc nghiệm. .1. tư vấn về nội dung và phương pháp học tập. 65 .Kiểm diện.. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy định chung. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11. PHƯƠNG PHÁP. LVN.Nội dung: Giải đáp.Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân sự KTĐG Nộp BT lớn/học kì (Lớp trưởng thu BT của tất cả các bạn trong lớp và nộp từ 8h đến 11h ngày thứ 5 trong tuần tại Văn phòng Bộ môn luật dân sự: Phòng 406 .Tuần 15: Thuyết trình BT nhóm/tháng2 Hình TG. thức tổ ĐĐ chức dạy-học Seminar Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 1 Thuyết . Đánh giá thường xuyên .Đại diện nhóm báo cáo quá trình LVN và kết quả LVN. .K3)..Các nhóm phân công các thành viên chuẩn giờ trình BT bị nội dung thuyết trình kết quả BT nhóm. .Minh chứng tham gia seminar. BT. Tư vấn . 11.

kích thước các lề trên. phải theo thứ tự 2.11.BT được trình bày trên khổ giấy A4. font: Times New Roman hoặc Vn.Hình thức: Bài viết tối đa 3 trang đánh máy (nếu viết tay tối đa 4 trang trên khổ giấy A4). 2. 2 cm. Tiêu chí đánh giá  Yêu cầu chung đối với các BT . . Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân/tuần 15% BT nhóm/tháng 15% BT lớn/học kì 20% Thi kết thúc học phần 50% 11.Time. 3.5 lines. . + Ngôn ngữ trong sáng. nhóm.Tiêu chí đánh giá: + Xác định đúng vấn đề cần phân tích. 66 . chuẩn theo tiếng Việt. Số trang trên không bao gồm các bản phụ lục kèm theo (nếu có). lớp. + Tài liệu tham khảo hợp lệ. . dãn dòng 1.5 cm. nghiên cứu.2..) ở trang bìa của các loại BT. dưới..Sinh viên phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến cá nhân mình (mã sinh viên. cỡ chữ 14.5 cm. BT nộp không đúng hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.5 cm. + Bài viết đảm bảo tính trung thực. bình luận. có liên hệ thực tiễn. * Lưu ý: BT sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm. BT có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt). trái.3. tự nghiên cứu một mục tiêu cụ thể trong nội dung của từng tuần.  BT cá nhân/tuần .Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học.

nghiên cứu. + Ngôn ngữ trong sáng. + Tài liệu tham khảo hợp lệ. BT có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt). Tiêu chí đánh giá: + Xác định đúng vấn đề cần phân tích. thái độ của các thành viên của nhóm cũng như khả năng phối hợp LVN khi giải quyết BT được giao. Số trang trên không bao gồm các bản phụ lục kèm theo (nếu có).- - - *  BT nhóm/tháng Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dưới dạng tiểu luận. + Báo cáo được kết quả LVN. hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm. + Ngôn ngữ trong sáng. 67 .Nội dung: Giải quyết một BT lớn/học kì (trong bộ BT hoặc sinh viên tự chọn). BT nộp không đúng hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.  BT lớn/học kì . chuẩn theo tiếng Việt. + Bài viết đảm bảo tính trung thực.Hình thức: Bài luận tối đa 20 trang đánh máy (nếu viết tay số trang tối đa 25 trang A4). . Số trang trên không bao gồm các bản phụ lục kèm theo (nếu có). Lưu ý: BT sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau. bài viết tối đa 15 trang đánh máy (nếu viết tay số trang tối đa là 18 trang A4). hợp lí. đóng thành quyển. khả thi.Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng. + Tài liệu tham khảo hợp lệ. có liên hệ thực tiễn hoặc nhằm giải quyết vấn đề mà thực tế đặt ra. chuẩn theo tiếng Việt. bình luận. Nội dung: Giải quyết một trong các BT nhóm/tháng (trong bộ BT). có liên hệ thực tiễn. . + Phân tích lập luận logic sâu sắc.

rõ ràng. khúc chiết câu hỏi chính: 7 điểm + Trả lời rõ ràng. .Tiêu chí đánh giá: + Trả lời chính xác. 68 .Hình thức: Thi vấn đáp. chính xác câu hỏi thêm: 3 điểm.Nội dung: 12 vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề tự nghiên cứu. hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm. + Sinh viên được sử dụng BLDS trong giờ thi kết thúc học phần. BT nộp không đúng hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm. . BT có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt).* Lưu ý: BT sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau.  Thi kết thúc học phần . + Thời gian chuẩn bị trả lời câu hỏi chính 15 phút. gồm tất cả mục tiêu nhận thức được thể hiện trong mục 7 của Đề cương này.

3. 9.MỤC LỤC Trang 1. hình thức kiểm tra đánh giá 3 5 5 5 6 7 28 28 37 65 65 69 . 11. 8. 4. 2. 10. 7. 5. Thông tin về giảng viên Các môn học tiên quyết Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết của môn học Mục tiêu chung của môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách đối với môn học Phương pháp. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful