MẪU HỒ SƠ MUA NHÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
MUA NHÀ Ở CHUNG CƯ BẮC SƠN

Kớnh gửi : Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng
Tên tôi là
CMND số
Nơi cấp
Nghề nghiệp

: ..............................................................................................
: .......... ..........................cấp ngày...........................................
: ..............................................................................................
: ...................................Đang làm việc
Đó nghỉ chế độ

Nơi công tác
Nơi ở hiện tại
Hộ khẩu thường trú
Số thành viên trong hộ
Thu nhập bình quân là

: ..........................................................................................
: ..............................................................................................
: ..............................................................................................
: ..............................................................................................
: .......................................triệu đồng/người/tháng.

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu riêng
- Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người
Tôi làm đơn này đề nghị mua 01 căn hộ tại Chung cư Bắc Sơn thuộc Khu đô thị Cựu
Viên - Phường Bắc Sơn , quận Kiến An - thành phố Hải Phòng.
Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước và cam đoan những lời khai trong
đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã
kê khai .
Hải Phòng, ngày ....... tháng ......năm 2010
Người viết đơn

................./. Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay: ...............................................Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN HỘ KHẨU. 5....CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ........................năm 2010 Người viết đơn Xác nhận về hộ khẩu............................................Tuổi:. Hải Phòng..........................................................................Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai................... CÁ NHÂN (Dùng để mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp) Kính gửi: UBND phường ........................................ Số sổ hộ khẩu................................... Tổ trưởng ............ Họ và tên: .....Tuổi:.................... ngày ................ Chủ tịch Tổ dân phố..................................................................................................... người Họ và tên các thành viên trong hộ: 1...........Tự do ...................... Quận ...... Hộ khẩu thường trú tại:..........................................Tuổi:......................................... Số thành viên trong hộ gia đình............................Tuổi:........................................................................... 3.Tuổi:.......... Hải Phòng Họ và tên chủ hộ:............................................................................ TM/UBND phường..... Nơi ở hiện tại:... Họ và tên: ........ .................. tháng ........................ ....... Họ và tên: ................................Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ .......................................................................................... 2.............................................................................................................................. THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA Đ̀NH......................... Họ và tên: .......... nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: ....................... Họ và tên: ...................................................................................................................................................................................................... 4....................................................................

........................ đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận ......................................... Đối với người lao động tự do và kinh doanh cá thể do UBND cấp phường .................. : ............ Nơi công tác:.................. Nghề nghiệp:.............. . Thu nhập :..... cấp ngày................................................................Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dùng để xét tiêu chuẩn mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp) Tên đơn vị Địa chỉ Đại diện Chức vụ : .............................................................. .......................................................................................... : ............... .....................................................................................triệu đồng/tháng Hải Phòng..... CMND số : .............................................. tháng .............................Tự do .................. XÁC NHẬN Ông (bà) : ................................................. : ......năm 2010 Thủ trưởng đơn vị Ghi chú : Giấy xác nhận này do cơ quan .................... ngày .. . ........................................................................... ................ Nơi cấp : ............................................................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .......................................................................................................................................................................................................... ...............

......Tự do . .Căn cứ Đơn đăng ký mua nhà ở chung cư Bắc Sơn của ………………... ngày…… tháng…… năm 2010 Số:……/HĐMBN-CDI HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CHUNG CƯ BẮC SƠN - Căn cứ Luật nhà ở năm 2005 ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .. ..Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn việc bán nhà cho người có thu nhập thấp .. .... .. ..Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 03/09/2009 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị và nhà ở Cựu Viên và Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chung cư Bắc Sơn .Căn cứ Quyết định 67/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị ....Căn cứ Thông báo số ....Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 27/10/2003 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Công ty Xây dựng và PTĐT thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Cựu Viên .xác nhận về đối tượng và nghề nghiệp . ngày ...... của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc Phê duyệt danh sách đối tượng được mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bắc Sơn ... không cần xác nhận về mức thu nhập ..Hạnh phúc ------------- -------------- Hải Phòng..Căn cứ Quyết định số …… ngày ……của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng về Phê duyệt dự án đầu tư Khu chung cư Bắc Sơn..

tháng. Địa chỉ : Số 5 Lạch Tray Điện thoại : 031.. Điều 2.năm 2010.3847034 Fax : 031. lôgia và được tính từ tim tường ngăn chia giữa hai căn hộ và tim tường giữa căn hộ và hành lang.Hôm nay. Chức vụ : Tổng Giám đốc BÊN MUA Họ và tên : CMND số : Hộ khẩu thường trú : Địa chỉ hiện tại : Điện thoại : Tài khoản : Hai bên thoả thuận giao kết hợp đồng với những điều khoản và điều kiện sau: Điều 1: Nội dung mua bán Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua 01 căn hộ thuộc chung cư Bắc Sơn với những đặc điểm dưới đây: Căn hộ số: ……………… Tầng :………………Nhà:…………………………… Diện tích sàn căn hộ: …………………………m2 Diện tích sàn căn hộ bao gồm cả ban công..3846936 Đại diện : Nguyễn Ngọc Thành. lối đi.. Các đặc điểm khác nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm theo hợp đồng . tại Cụng ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng gồm có đại diện các bên mua bán như sau : BÊN BÁN Đơn vị : Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng. ngày. Giá bán căn hộ và phương thức thanh toán . mặt ngoài của căn hộ...

Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 1. Tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng này có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên bán theo địa chỉ sau: Đơn vị : Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng Tài khoản số : 321. . Quyền của Bên bán a) Yêu cầu Bên mua trả tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.đồng trước khi giao nhận nhà . Chất lượng công trình Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của pháp luật về Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lư chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi. giá trị thanh toán từng đợt theo tỷ lệ % trên tổng giá bán căn hộ được quy định như sau: a) Đợt 1 thanh toán 30% là ………………đồng sau khi hai bên ký kết hợp đồng b) Đợt 2 thanh toán 50% là ………………đồng trước khi hoàn thiện căn hộ c) Đợt 3 thanh toán 20% là ………………. c) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện.10.0000294 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 3.1. bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành. Giá bán căn hộ : Bằng chữ : Giá bán căn hộ nói trên không bao gồm phần sử dụng chung và kinh phí dùng cho việc bảo trì phần sử dụng chung của ngôi nhà và các công trình tiện ích của khu chung cư . Phương thức thanh toán: Bên mua thanh toán cho Bên bán theo 3 đợt. Điều 3. b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.00. nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên mua vi phạm nghiêm trọng bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn đính kèm theo Hợp đồng này. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam . 2. Điều 4.

Quyền của Bên mua: a) Nhận căn hộ có chất lượng với các thiết bị. Bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường . Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 1. Nghĩa vụ của Bên bán a) Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. g) Có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyÒn së h÷u nhµ cho Bên mua căn hộ và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến căn hộ cho Bên mua sau khi Bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà theo thỏa thuận. c) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật như nội dung nêu tại Điều 6 của hợp đồng này. giám sát việc xây dựng căn hộ để đảm bảo chất lượng xây dựng. tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Điều 3 hợp đồng này. Điều 5. Nghĩa vụ của Bên mua a) Không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng căn hộ (công năng căn hộ) theo quy định của pháp luật về nhà ở. kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng thiết kế. c) Sử dụng các dịch vụ hạ tầng do ®¬n vÞ dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên bán sau khi nhận bàn giao căn hộ. b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ theo thời hạn quy định của pháp luật hiện hành. 2. . b) Thanh toán cho Bên bán tiền mua căn hộ theo những điều khoản và điều kiện quy định tại Điều 2 của hợp đồng này. b) Thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân theo các quy định về pháp luật xây dựng. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và nhà chung cư Bắc Sơn theo quy định nêu tại Điều 9 của hợp đồng này.2. d) Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên mua. vật liệu nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm hợp đồng này và bản vẽ hồ sơ thiết kế theo đúng thời hạn nêu tại Điều 8 của hợp đồng này. đảm bảo khi bàn giao. e) Thuê tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng độc lập đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng. đ) Chuyển giao căn hộ cho Bên mua đúng thời hạn kèm theo bản vẽ thiết kế tầng nhà có căn hộ và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn hộ. c) Kiểm tra.

vÖ sinh m«i trêng .d) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện. lÖ phÝ cấp giấy chứng nhận quyÒn së h÷u nhµ . cho thuê. Trường hợp thay thế thì phải đảm bảo các thiết bị. truyền hình cáp. tr«ng gi÷ xe . cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị của Bộ Xây dựng. Bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho Bên mua vào thời gian:……… 2. có chất lượng tương đương. 2. Thuế và các khoản phí. Điều 7 . quản lý vận hành nhà chung cư Bắc Sơn. lệ phí trước bạ theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc . Điều 9 . nước. h) Chỉ được thực hiện các giao dịch nhà ở chung cư Bắc Sơn theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn việc bán. vật liệu cùng loại. vật liệu nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm Hợp đồng này.Chậm trễ trong việc thanh toán và chậm trễ trong việc giao nhà Bên b¸n bồi thường cho Bên mua kho¶n tiÒn tÝnh b»ng l·i suÊt tiÒn göi t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i cña sè tiÒn Bªn mua ®· thanh to¸n gi¸ trị mua căn hộ trong thời gian chËm giao nhµ. g) Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban qu¶n lý khu chung c B¾c S¬n trong việc bảo trì.Giao nhận căn hộ 1. lệ phí phải nộp Bên mua có trách nhiệm nộp lệ phí c«ng chøng (nÕu cã). Điều 8 . .Bảo hành 1. Việc bảo hành được thực hiện bằng phương thức thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng trở lại tình trạng tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên mua bồi thường cho Bên bán kho¶n tiÒn tÝnh b»ng l·i suÊt tiÒn vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i cña sè tiÒn Bªn mua ph¶i thanh to¸n trong thời gian chËm thanh to¸n. Điều 6. Căn hộ được sử dụng các thiết bị. e) Thực hiện đúng các quy định tại bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn đính kèm theo Hợp đồng này. kể từ ngày c«ng tr×nh ®· ®îc x©y dùng xong ®Ó nghiÖm thu bàn giao ®a vµo sö dông . thông tin liên lạc . Bên bán bảo hành công trình trong 36 tháng. đ) Thanh toán kinh phí quản lý vận hành vµ phÝ b¶o tr× hµng n¨m theo quy định tại điểm 4 vµ ®iÓm 5 Điều 11 của Hợp đồng này.

b¶o tr× c«ng tr×nh cña phÇn së h÷u chung theo ®Þnh kú sö dông . söa ch÷a c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc së h÷u .Cam kết đối với phần sở hữu riêng. 2. Các diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên bán gåm : nhà ban quản lý. Bên mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ là ……m2 và được sử dụng đối với các phần thuộc sở hữu chung cña ng«i nhµ gồm: hành lang. Bên mua có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Bên bán khi có hư hỏng thuộc diện được bảo hành. các khu nhµ dịch vụ cña khu chung c . vỉa hè . thiết bị chống cháy nổ.3. ®iÖn tho¹i . thu lôi cña ng«i nhµ vµ hÖ thèng têng rµo . 5. b¶o dìng . níc . Người nhận chuyển nhượng lại nhà ở chung cư Bắc Sơn theo quy định tại Khoản 1 của Điều này được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua quy định trong hợp đồng này và trong bản Nội quy quản lý sử dụng nhà ở chung cư Bắc Sơn đính kèm theo hợp đồng này. 4. vÖ sinh cña ngêi sö dông vµ c¸c chi phÝ söa ch÷a . nhà bảo vệ. 5. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp căn hộ. thang bé . lối đi chung. Sau thời hạn bảo hành được quy định ở trên. PhÝ qu¶n lý do Ban qu¶n lý khu chung c trùc tiÕp thu theo ®Þnh kú hµng th¸ng. Điều 11 . đường giao th«ng . Bên mua chỉ được chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua nhà ở chung cư Bắc Sơn theo quy định của pháp luật. Møc phÝ nµy kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ sö dông ®iÖn . s©n vên cña khu chung c . truyÒn h×nh . 4. phần sở hữu chung và các công trình dịch vụ của toà nhà chung cư Bắc Sơn 1. 3. việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên mua. 2.Chuyển giao quyền và nghĩa vụ 1. m¸i nhµ . phần sở hữu chung nhà ở chung cư Bắc Sơn bị hư hỏng do thiên tai. nhà để xe. Các diện tích vµ h¹ng môc c«ng tr×nh thuộc quyÒn qu¶n lý cña c¸c c¬ quan nhµ níc nh : trạm bơm nước. PhÝ b¶o tr× dïng ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c duy tu . do Ban qu¶n lý khu chung c thu trùc tiÕp theo ®Þnh kú hµng n¨m . PhÝ b¶o tr× phÇn së h÷u chung ®îc tÝnh theo tû lÖ % gi¸ trÞ c¨n hé khi mua . địch họa hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng. phÝ qu¶n lý dùng ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c quản lý vận hành nhà chung cư Bắc Sơn vµ ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong Néi quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c kÌm theo Hîp ®ång nµy . thang máy. trạm điện. Trong thời hạn 10 năm kể từ khi ký kết hợp đồng. hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm . Điều 10 . hÖ thèng ®iÖn níc cña khu chung c . sử dụng sai hoặc tự ý sửa chữa thay đổi.

Thoả thuận chung 1. các bên có thể đưa tranh chấp ra Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật... Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp 1. Điều 13... Các Phần mô tả căn hộ và bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung c Bắc Sơn đính kèm là một phần không thể tách rời của hợp đồng này... Ngày có hiệu lực và số bản của hợp đồng 1...chung cña khu chung c vµ ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Néi quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c kÌm theo Hîp ®ång nµy .... bổ sung đối với hợp đồng này đều phải được Bên bán và Bên mua thoả thuận bằng văn bản Điều 14.. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng hoà giải....... Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này. trong các trường hợp sau: a) Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá 03 tháng.......... Bên mua giữ 01 bản.. Chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng sẽ chấm dứt bằng văn bản..... Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ..... 2..... 3.. BÊN MUA BÊN BÁN . Các Bên đã đọc kỹ và thống nhất các nội dung ghi trong Phần mô tả căn hộ và bản Nội quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c B¾c S¬n ... Mọi sửa đổi..... Các bên sẽ trợ giúp và hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. Điều 12.. gửi ngân hàng làm thủ tục vay vốn 01 bản. các bản hợp đồng này có nội dung và giá trị pháp lý ngang nhau./.. 2.. hoà giải giữa hai bên. Bên bán giữ 04 bản.... Hợp đồng này sẽ được lập thành 06 bản gốc...... Điều 15.. 2..... Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng. b) Bên bán giao nhà chậm theo hợp đồng quá 03 tháng.

. Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng là chủ đầu tư của dự án có trách nhiệm thành lập Ban quản lý khu chung cư Bắc Sơn có chức năng và chuyên môn để thay mặt chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành khu chung cư Bắc Sơn theo các quy định của Nhà nước . hệ thống cấp thoát nước . người sử dụng nhà chung cư.. cho cơ quan quản lý chuyên ngành của thành phố theo quy định .Trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Ban quản lý chung cư nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành khu chung cư Bắc Sơn theo các quy định nêu tại bản Nội quy này . Điều 2. tổ chức khác liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn. . Bàn giao hệ thống hạ tầng bên ngoài nhà chung cư như đường . Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà của khu chung cư Bắc Sơn theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. chủ đầu tư hoặc các cá nhân. 5. 3.Chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư và cử người tham gia Ban quản trị nhà chung cư Bắc Sơn . thực hiện quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành . 6. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 1. 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng Bản Nội quy này quy định các nội dung về quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn được áp dụng đối với các chủ sở hữu. Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong nhà chung cư cho người sử dụng nhà chung cư. Bàn giao 01 bộ bản vẽ hoàn công và hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư đối với phần sở hữu chung cho Ban quản lý nhà chung cư lưu giữ.NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BẮC SƠN Điều 1. 4. hè .. hệ thống điện chiếu sáng .

giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo hợp đồng đã ký. nếu người sử dụng nhà chung cư không thực hiện đóng góp đầy đủ. quy phạm quy định . Cung cấp các dịch vụ (bảo vệ. chính quyền địa phương và tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh. . Ban quản lý chung cư Bắc Sơn 1. c) Định kỳ kiểm tra cụ thể. trật tự và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư. hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư . h) Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư . Ban quản lý chung cư Bắc Sơn được ký kết hợp đồng phụ với các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư (nếu có). đ) Thu phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng theo quy định khi được Chủ đầu tư uỷ quyền. những điều cần chú ý cho người sử dụng khi bắt đầu sử dụng nhà chung cư. nước ngừng cung cấp. b) Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu. diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường. chi tiết. nước và các công trình tiện ích khác nếu chủ sở hữu căn hộ hoặc các thành viên của căn hộ vi phạm nghiêm trọng các quy định tại bản Nội quy này. e) Đề nghị các cơ quan cấp điện. g) Định kỳ 12 tháng một lần. Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư Bắc Sơn : a) Thực hiện quản lý việc điều khiển. thu gom rác thải. hướng dẫn việc lắp đặt các trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư. d) Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử dụng nhà chung cư và tổ chức sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu chung hoặc trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư bị hư hỏng đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động được bình thường. lấy ý kiến của người sử dụng nhà chung cư về việc cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư . máy bơm nước. tiêu chuẩn. đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà chung cư và vi phạm các quy định của bản Nội quy này mà không khắc phục. Ban quản lý chung cư Bắc Sơn là đơn vị được Chủ đầu tư quyết định thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành nhà chung cư này đảm bảo an toàn.7. máy phát điện dự phòng. bộ phận của nhà chung cư để thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư. Điều 3. báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư . vệ sinh. duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy. Được quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện. 2. 3.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ 1.Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu căn hộ a) Quyền sở hữu đối với phần diện tích sàn căn hộ đã mua theo hợp đồng. Ban quản trị nhà chung cư Bắc Sơn do Hội nghị nhà chung cư bầu ra. giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư của Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . người sử dụng nhà chung cư và đại diện Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . c) Thu thập. . bao gồm đại diện các chủ sở hữu. giám sát việc thanh toán và thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp các dịch vụ bảo trì nhà chung cư. đ) Phối hợp và hỗ trợ Ban quản lý chung cư Bắc Sơn trong việc thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. e) Kiểm tra các báo cáo thu. kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý sử dụng để phản ánh với Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . tạo điều kiện để Ban quản lý chung cư Bắc Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ . Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị tối đa là 03 năm kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp quận ký quyết định công nhận. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản trị nhà chung cư Bắc Sơn a) Chủ trì Hội nghị nhà chung cư. d) Theo dõi. g) Phối hợp với chính quyền địa phương. tổ chức. chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư do Ban quản lý chung cư Bắc Sơn thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội nghị nhà chung cư theo quy định tại điểm a khoản này. các cơ quan chức năng. cá nhân có liên quan xem xét giải quyết. quyết định theo đa số. báo cáo kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ Hội nghị. kiểm tra đôn đốc người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng bản Nội quy này và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. Ban quản trị nhà chung cư 1. 2. h) Định kỳ 12 tháng một lần. i) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao. 3. tổ dân phố và Ban quản lý chung cư Bắc Sơn trong việc xây dựng nếp sống văn minh. Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng nhà chung cư làm cơ sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . Ban quản trị chung cư Bắc Sơn hoạt động theo nguyên tắc tập thể. b) Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng nhà chung cư trong việc sử dụng nhà chung cư. tổng hợp ý kiến. giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu chung cư Bắc Sơn . Tham gia nghiệm thu. 4.

Điều 6. tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. khi bảo trì hoặc sửa chữa phần sở hữu riêng phải thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Ban quản lý khu chung cư . bảo trì phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy định của nhà chung cư. phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong nhà chung cư. bao gồm các diện tích quy định tại Điều 8 của bản Nội quy này. quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư. chữa cháy.b) Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư này. cá nhân khác có liên quan đến sử dụng căn hộ của mình. đ) Có trách nhiệm bảo trì đối với phần sở hữu riêng. c) Tham gia Hội nghị nhà chung cư. h. vệ sinh công cộng. đóng góp chi phí vận hành nhà chung cư trong trường hợp có thoả thuận với chủ sở hữu. b) Yêu cầu chủ sở hữu cung cấp bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và các thông tin liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư. c) Yêu cầu Ban quản lý chung cư cung cấp thông tin. g) Tạo điều kiện thuận lợi để Ban quản lý chung cư thực hiện việc vận hành và bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. h) Chấp hành nội quy. k) Thông báo các quy định nêu tại bản Nội quy này cho người được uỷ quyền hợp pháp sử dụng căn hộ và các tổ chức. 2. công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà chung cư . i) Thực hiện việc đăng ký tạm vắng. i. đúng thời hạn kinh phí quản lý. đ) Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm g. e) Đóng góp đầy đủ. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng hợp pháp căn hộ a) Được sử dụng hợp pháp phần sở hữu riêng căn hộ khi được sự đồng ý của chủ sở hữu căn hộ và được sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư. thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy. d) Chấp hành đầy đủ những quy định của Ban quản lý chung cư và quyết định của Hội nghị nhà chung cư. vận hành. l) Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu riêng của người sử dụng nhà chung cư khác bị hư hỏng do mình gây ra. nổ. an ninh trật tự. d) Chấp hành đầy đủ những quy định của Ban quản lý chung cư và quyết định của Hội nghị nhà chung cư. k. l của khoản 1 Điều này.

mức phí phải đóng góp 1.1. không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức. sửa chữa xe máy. gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự. chất độc hại bừa bãi. Cơi nới. 10. nhà chung cư trái với quy định. tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực.Đối với nhà 5 tầng : 1. ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaok. Gây tiếng ồn quá mức quy định. ga. 3. 5. trang thiết bị sử dụng chung. đục phá. chiếm dụng diện tích. nước thải. 2. Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hoá dễ gây cháy. thay đổi kết cấu. Quảng cáo. 6. cơi nới diện tích dưới mọi hình thức). nổ (kinh doanh hàn. Sử dụng không đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chung cư (áp dụng đối với Chủ đầu tư. sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ. gây thấm. khí thải. Xả rác thải. vũ trường. di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung. Ban quản lý chung cư ) Điều 7. vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác). gia cầm trong khu vực thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung. Trong quá trình sử dụng . trị an nhà chung cư. hệ thống hạ tầng kỹ thuật. kiến trúc bên ngoài của nhà chung cư. dột. mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng (nếu nuôi vật cảnh thì phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật). cải tạo. Phân chia. làm ảnh hưởng đến trật tự. ô tô. Mức phí bảo trì cho những năm đầu như sau : . 9. lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác).Đối với nhà 10 tầng : 2. Phí bảo trì phần sở hữu chung: Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thu hàng năm và được tính theo tỷ lệ định mức của giá trị căn hộ khi mua . viết. 7. vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép. đục phá căn hộ. mức phí bảo trì sẽ được Hội nghị nhà chung cư quyết định mức thu cụ thể đảm bảo nguyên tắc mức đóng góp này tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ sở hữu trong nhà chung cư và nhu cầu bảo trì thực tế . thiết kế của phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng (xây tường ngăn lên mặt sàn. 4. 8. chuyển đổi phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung trái quy định.5% một năm .0% một năm . Nuôi gia súc. Các khoản phí. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng trái với mục đích quy định. ô nhiễm môi trường. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn. chăn nuôi gia súc.

1.000 đồng/tháng : 300. Phần diện tích thuộc sở hữu. nhà để xe và các công trình tiện ích khác . hè . Trong quá trình thực hiện .2. nhà ban quản lý. cầu thang máy.000 đồng/tháng .Đối với nhà 5 tầng .000 đồng/tháng . hệ thống thiết bị điện nước chung trong nhà chung cư . Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng căn cứ vào tình hình thực tế và thông qua Hội nghị nhà chung cư để để .Xe đạp : 30. Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm : a) Hành lang. Bản Nội quy này được gửi tới các đối tượng mua nhà trước khi ký kết hợp đồng mua nhà để làm cơ sở thực hiện các quy định của khu chung cư Bắc Sơn . xe máy và ôtô . cầu thang bộ. Quy định về việc sửa đổi. thu lôi .Chỗ đậu xe ôtô không có mái che * Xe 7 chỗ trở xuống : 300. nhà bảo vệ. Điều 9.000 đồng/tháng . phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Phần tài sản thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư khu chung cư Bắc Sơn bao gồm: nhà dịch vụ.Đối với nhà 10 tầng : 200. 3. đường . trạm bơm .Xe máy : 50. lối đi chung . Phí quản lý vận hành nhà chung cư . c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư và hệ thống tường rào . sân vườn của khu chung cư 2. hệ thống cấp thoát nước bên ngoài nhà chung cư .000 đồng/tháng * Xe từ 16 chỗ trở lên : 400. sử dụng chung trong và ngoài nhà chung cư. Các phần thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác : trạm điện . Phí trông giữ xe đạp .000 đồng/tháng 3. Điều 8.Chỗ đậu xe ôtô có mái che có mức phí gấp 2 lần chỗ đậu xe không có mái che . bổ sung bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và một số quy định khác Bản Nội quy này do Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng ban hành theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 . hệ thống điện của khu chung cư . mái nhà và hệ thống công trình ngầm của nhà chung cư b) Thiết bị phòng chống cháy . của các chủ sở hữu khác .000 đồng/tháng * Xe dưới 16 chỗ : 350.

điều chỉnh . CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG . bổ xung các quy định trong Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn này cho phù hợp .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful