Biên soạn bởi Vũ Minh Duy KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SWOT Analysis Swot là mộ kỹ thuật rất

hay được sử dụng trong phân tích môi trường. Để hiểu đâu là điểm mạnh (Strength) điểm yếu (weaknesses) để khai thác những cơ hội ( Opportunities) và vượt qua những thách thức, đe dọa (Threats) Trong môi trường kinh doanh SWOT giúp bạn có một vị trí vững trên thị trường, đối với cá nhân nó giúp bạn phát triển sự nghiệp giúp bạn phát huy những khả năng để tận dụng những cơ hội tốt nhất BUSINESS SWOT ANALYSIS Trong môi trường kinh doanh SWOT giúp bạn phát hiện ra những điểm mạnh để phát hiện và khai thác những cơ hội, và với việc nhận ra những điểm yếu của doanh nghiệp bạn có thể quản lý và loại bỏ những mối đe dọa Nhiều hơn nữa bằng cách này, nhìn vào bản thân và đối thủ cạnh tranh của bạn ( thông qua SWOT) bạn có thể bắt đầu một chiến lược giúp bạn phân biệt mình với các đối thủ của bạn, để có thể cạnh tranh thành công. HOW TO USE THE TOOL STRENGTHS - Những lợi thế hiện có của công ty? - Bạn đang làm gì tốt hơn bất cứ đối thủ khác. - Bạn có lợi thế gì về chi phí? - Điều gì làm người dân ở TT của bạn coi đó là điểm mạnh của bạn? - Những yếu tốt nào giúp bạn bán được hàng? + Sản phẩm thiết kế độc đáo, dị biệt hóa cao. + Tiếp cận nguồn nguyên liệu với giá rẻ, đảm bảo chất lượng, sản phẩm có chi phí thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh. + Tổ chức các hoạt động dịch vụ có hiệu quả? + Thực hiện tốt các quan hệ về chính trị và pháp lý. + Hệ thống phân phối và bán hàng mạnh. + Quan hệ với khách hàng tốt. + Hệ thống thông tin hỗ trợ cho các hoạt động của DN có hiệu quả. + Xử lý kịp thời những khiếu nại của khách hàng và tạo được danh tiếng về chất lượng sản phẩm. OPPORTUNITIES - Đâu là những cơ hội tốt nhất mà bạn đang đối mặt? - Các xu hướng mà bạn biết là gì? - Các cơ hội có thể đến từ đâu? + Thay đổi trong công nghệ. + Thay đổi, quan tâm trong chính sách của chính phủ liên quan đến bạn + Các sự kiện địa phương ( nơi bạn kinh doanh) + Mô hình XH, cơ cấu DS, lối sống, hành vi người tiêu dùng + Sự xuất hiện những phân khúc thị trường mới. + Những thuận lợi của tỷ giá ngoại tệ + Những cơ hội trong quan hệ thương mại khi gia nhập vào các hiệp hội và các tổ chức quốc tế. WEAKNESSES - Những gì bạn nên cải thiện? - Những gì bạn nên tránh? - Người dân ở TT của bạn nhìn thấy gì từ những điểm yếu của bạn? - Những yếu tố nào làm bạn không bán được hàng? + Hiệu xuất hoạt động tồn kho thấp. + Hiệu xuất của việc bố trí mặt bằng sản xuất và thiết kế các bước công việc còn thấp. + Môi trường làm việc chưa khuyến khích được sự sáng tạo và đổi mới + Còn có những bất ổn trong cơ cấu vốn của công ty. + Hệ thống kiểm soát các chi phí chưa thật tốt. + Các chỉ số về tăng trưởng, và số vòng các khoảng phải thu thấp hơn đối thủ cạnh tranh + Kiểm soát và liên kết các hoạt động nội bộ chưa tốt. + Hệ thống thủ tục bất cập. THREATS - Điều gì làm bạn đang phải đối mặt với trở ngại? - Đối thủ cạnh tranh làm gì khiến bạn phải lo lắng? - Có thay đổi công nghệ đe dọa vị trí của bạn? - Bạn có nợ xấu hay dòng tiền có vấn đề? - Biến động của thị trường? - Điểm yếu nào đe dọa nghiêm trọng DN của bạn? + Các đối thủ cạnh tranh mới, tiềm lực mạnh. + Các sản phẩm thay thế. + Kinh tế suy thoái, lạm phát, tỷ giá bất lợi + Bùng nổ công nghệ, áp lực đổi mới. + Những quy định PL, chủ trương của CP.

Email: vuminhduy23189@gmail.com

để tổ chức có thể ở vào vị trí mà họ có thể áp dụng các chiến lược SO một cách thuận lợi nhất. W: Liệt kê những điểm yếu chủ yếu: 1. 2.com . 2. 3. 3. cung cấp sản phẩm chất lượng cao. 1. hãy nghĩ về nó trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh. T-S: Các chiến lược kết hợp điểm mạnh để hạn chế và tránh đe dọa. . Nếu tất cả các đối thủ của bạn đều sản xuất. 2. 2. 3. O-W: Các chiến lược kết hợp khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội. ST. Đưa ra sự kết hợp giữa 4 yếu tố: S+W+O+T: Mục đích của sự kết hợp này là nhằm tạo ra một sự cộng hưởng giữa 4 yếu tố để hình thành một chiến lược mà qua đó giúp cho doanh nghiệp sử dụng mặt mạnh để khai thác tốt nhất cơ hội. 2. hay WT.Biên soạn bởi Vũ Minh Duy NOTE: . thì đó sẽ không phải là điểm mạnh của bạn mà là sự cần thiết phải có. 3. Thông thường các tổ chức sẽ theo đuổi các chiến lược WO.Trong khi nhìn vào điểm mạnh của bạn. 1.Cũng hãy nhìn vào điểm yếu và tự hỏi xem bạn có thể tạo ra cơ hội nào bằng cách loại bỏ hay cải thiện chúng? LẬP MA TRẬN SWOT. Tổng hợp và xem xét lại các chiến lược để phân nhóm chiến lược. giảm thiểu các mối đe dọa và tận dụng lợi thế lớn nhất của các cơ hội sẵn có cũng như cải tiến điểm yếu Email: vuminhduy23189@gmail. O-S: Các chiến lược kết hợp điểm mạnh để tận dụng cơ hội 1. .Hãy nhìn vào các điểm mạnh và hỏi liệu nó có mở mở ra bất kỳ cơ hội nào cho bạn không? . 2. KEY POINT Phân tích SWOT là môt khuôn khổ đơn giản nhưng mạnh mẽ cho việc phân tích điểm manh. phối hợp các chiến lược thành một hệ thống và có thể loại bỏ các chiến lược nào mà ta cho rằng không đảm bảo tính hệ thống. S: Liệt kê những điểm mạnh chủ yếu: 1. T-W: Các chiến lược kế hợp điểm yếu và đe dọa ( giảm) 1. lấp dần những yếu kém và giảm bớt nguy cơ. T: Liệt kê những đe dọa chủ yếu: 1. 3. điểm yếu và những cơ hội mối đe dọa của Công Ty. Điều này giúp bạn tập trung vào thế mạnh của bạn.HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC O: Liệt kê những cơ hội chủ yếu: 1. 3. 3. 2. 2. 3. sau đó bạn cũng có một quy trình sản xuất chất lượng cao.Hãy xem đối thủ đang làm gì tốt hơn bạn sau đó hãy thực hiện ngay bây giờ để cải tiến chúng.