P. 1
nhac guita

nhac guita

|Views: 6,641|Likes:
Được xuất bản bởibi_hpu2
http://ngocbinh.webdayhoc.net
http://ngocbinh.webdayhoc.net

More info:

Published by: bi_hpu2 on Sep 14, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

Tuyển tập hợp âm dành cho guitar

Tuyển tập hợp âm dành cho
guitar
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 1
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tuổi hồng thơ ngây
---------------C -------------Am--------Dm-------------G7
Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường tuổi thơ đă đi qua rồi,
-----------C-----------Am-------Dm-------------G7
đê lçi trong tôi 1 nôi buồn nói lên tiêng yêu l}ng thâm anh dành
------C
cho em. Hm.. Ha...
--C------------------Am---------Dm--------------G7
Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kêt hoa ước hçn,
------C----------------Am---------Dm-------------------G7----------------C
Mà sao bông dưng em lçi bo quên hoa, quên tình tôi. Em vçi ra đi
-----------Am----------Dm------------------G7------------------C
trong li biçt tháng năm vân trôi qua dân, anh chờ tin em.
------------------C-------------Am-------D--------------------G7
Ki niçm trong tôi đă phai mờ giờ em bước đi theo chồng,
----------------C------------Am-------Dm------------G7--------------------C
bo lçi trong tôi 1 bóng hình nói lên yêu l}ng thâm anh dành cho em.
C------------------Am--------F------------------Dm-----Am------
Khi biêt tin em rồi lòng anh bông se thàt lçi, và khi tiêng chuông
---------C-------------Dm-----------------------G7--------------C
giáo đường chçt ngân vang xe hoa dưng lai. Em là cô dâu
------------Am---------Dm------------------G7---------------------C
khoác áo hồng sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi.
--C----------------------Am------------F----------------------Dm---------Am
Hay hát khúc nhçc buồn cùng chung tiêng ca cung đàn, còn đâu dáng em
----------C------------Dm-------------------G7
nhüng chiêu nhç đưa bước chân phù du.
------------------C--------------------Am---------Dm-------------------G7
Êm đêm trôi qua khi em theo chồng nhớ sao nhüng khi tan trường.
--------------C
Tình anh bơ vơ.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 2
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Hòn đá cô đơn…
C------------------G-------------Am----------------------Em
Có hòn đá cô đơn xa xăm.Dúng o đó cớ sao mçt mình,
F------------------C--------------F-------------------------G
Phai chăng đá cüng thât tình? Hoà niêm đau với ta.
C------------------G--------------Am---------------------Em
Có ch| gió bay ngang qua.Khê nhç vuôt mát tâm hồn mình,
F------------------C---------------G------------------------C
¨Này cçu trai thât tình! Buồn làm chi hõi em?¨
C-----------------G---------------Am---------------------Em
Có giçt nước rơi trên mi, Khê nhç thâm xót xa trong lòng
F-----------------C----------------F-------------------------G
Hình như nước cüng biêt ràng: Nàng đã xa cách ta ...
C-----------------G----------------Am----------------------Em
Ôi giçt nước đau thương kia ơi!!! Chớ vçi khóc khiên ta
thêm buồn.
F-----------------C----------------G-----------------------C
Vì ta cüng đã biêt ràng:Nàng đã xa cách ta....
C-----------------G------------------A-----------------------------Em
Khi người nõ quay lưng ra đi. Dâu còn chút vân vương
trong lòng,
F-----------------C------------------F-------------------------G
Thì người yêu ơi ta biêt ràng: Nàng đã xa cách ta ...
C------------------G-----------------Am----------------------Em
Ta ôm mçt chút đau thương thôi.Dâu thâm kín mãi trong
tâm hồn,
F-------------------C-------------------G----------------------C
Vì người yêu ơi ta biêt ràng: Nàng sê quên mât ta.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 3
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tình thôi xót xa…!!! (Lam Trường)
-------C---------Em--------------------
Tù khi quen em anh đã biêt bôi rôi
---------------Am------------------Em
Vì nhüng lúc thoáng nghe em cười
----------F----------------------C -------
Anh đã biêt con tim yêu em mât rồi
--------F---------(D7)--------------G
Người yêu ơi xin em chớ quên
---------C------------------------Em--------------
Mùa xuân trên cao và hoa lá lâp lánh nàng
-----------Am---------------Em----
Nµ hôn thơ ngây trao em rồi
-------F-------------Em-----------------Am
Em yêu kiêu thướt tha cho lòng đàm say
-------F-------------Dm7/D7-------------------G
Cuçc tình ngõ dài lâu vòng tay ngu sâu êm ái.
--------C----------------Em-------Am
Em nào biêt anh nào có hay
-----------C---------------Em----------------
Hçnh phúc trôi qua tay giâc mçng tàn
---F-----------Em-------------Am---------
Lòng cay đàng khi em quên lôi vê
-------F-----------------G--------------
Lời thương, lời yêu em đã quên
-----C--------------Em------------------Am
Nhưng lòng anh nuôi hoài ước mơ
------C----------------Em -----------------
Tình sê không phôi pha như làn mây
-----F---------------Em-----------------Am
Có nhiêu đêm trong mơ anh vân chờ
-----G-----------------------C----
Chờ em đên tình thôi xót xa.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 4
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Con đường tình yêu…(Lam Trường)
........................C...........................G(Em)
Có mçt con đường... mang tên là tình yêu...
................................Am.........................Em..
Khi tôi bước mçt mình... đêm nhüng nôi cô đơn...
...............................................F.................................Em(C)..........
Dêm trong tùng làn gió thoang... đêm trong tùng hçt bay may...
...................................Dm............................................................G..............
Dên đây tùng tia nàng sớm mai... đên đây ngàn ánh sao rơi trong bóng
đêm...
........................C...........................G(Em)
Có mçt con đường... mang tên là tình yêu...
................................Am.........................Em..
mçt ngày khi em đên... sánh bước đi cùng tôi...
...................................F(F).............................(C)......................
....G7(G)...........
có nàng âm giüa mùa đông... có tiêng hát trong con tim cô đơn bây lâu...
...............................C.......................................A m
nào ngờ đâu duyên sô... em đi với tôi mçt đoçn thôi...
.....................................F.......................................... .............G(Em)
bóng em xa khuât dân... giâu nước màt nghe cô đơn em quay vê...
.........................................Dm.................................G..........
và giờ đây thêm nôi nhớ em... quân quay đêm đêm...
...............................C.......................................A m
và giờ tôi không muôn... đi tiêp con đường kia...
.....................F........................ .............G
ngày em xa tôi giâc mơ kia đã tan rồi...
...................................Em..............................Em(Am)...
chi có thê yêu em thôi... lòng này trao hêt em rồi...
............................................Dm....................G........ .......C...
và tùng đêm tôi vân mơ vê... o đoçn cuôi con đường có em...
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 5
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Vì ao th!""" (Phạm khánh Hưng)
------------C--------------------Em
Dên làm gì đê rồi nay em ra đi
------------Am----------------------------G
Dên làm gì đê lòng anh phai nhớ mong
--------------F--------------------C
Vân còn đây tiêng nói yêu anh
-------------Em--------------------Am
Vân còn đây nhüng phút vui buồn
-------------------Dm---------------G----------------------G7
Chi môi riêng em không còn đây, Không gian vàng l}ng
-----------C-------------------------------Em
Có bao giờ thçt lòng yêu anh không em
--------------Am-------------------------------G
Cớ sao người vçi vàng trao anh tiêng yêu
------------F----------------------Am
Dê lòng anh mang bao niêm đau
---------------------Em-------------Am
Mãi trách than mình vì đê mât em
-----------Dm7------------------
Nhưng mà vì sao em lçi ra đi
--------------F------------------------------------G
Cho tùng ngày yêu thương bên nhau vµt tan
----------------C---------------------
Người hãy nói với anh vì sao thê???
-----------G-----------Am----------------------------------------Em
Nói với anh vì sao lòng, ta yêu nhau mà không thê bên nhau
-----------------F----------------------------
Phai chăng trong trái tim cua chính em
---G-------------------C-----------------------G
Không mang theo lời yêu em đã nói với anh
-------------------C-----------------------------------------G------------------
Dành lòng cât bước quay m}t đi mãi, Cât bước quay m}t không vê
----------------Am-------------------Em
Không cho anh mçt câu khi chia lìa
-----------------F--------------------------
Chàng cho anh biêt đưçc mçt lý do
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 6
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
--------------G-------------------------C
Sao tim anh phai sông trong cô đơn.
Vì Tôi #$ Ch$ng %g&c '()cau) *+,
tu-i./!!!
Bm----------------------------------A--------
....Khi yêu đâu ai biêt trước nó sê ra sao
--------G----------------------------Bm---------
Sê thê nào khi yêu mçt người hay lùa dôi
--------G----------------------------Bm----------
Sê thê nào khi yêu người đơn phương mà thôi
--------G----------------------------Bm----------
Dã yêu rồi xin yêu tù trong tim người hõi
Bm----------------------------A--------------
Vì sao khi yêu tim tôi vân cú ngu ngơ
--------G----------------------------Bm-------
Vân dçi khờ con này luôn vân mơ vê em
--------G----------------------------Bm-----------
Dâu biêt ràng em đang thâm yêu người khác
--------G------------------F#--------Bm-------------
Dâu biêt ràng em không hê yêu trái tim này
--A----------------------Bm------
Yêu em đâu cân em biêt đâu
--------G---------------Bm---------------
Boi vì yêu chi mçt mình tôi buồn đau
--------G-----------------Bm----------------
Và o phương trời xa em có hay nơi này
----------G-----------------------F#7--------
Mçt tình yêu anh trao em bây lâu nay
-------G----------------------------Bm-----------
Hãy cho tôi mçt lân đưçc nhìn em lân cuôi
-------G----------------------------Bm----------
Hãy cho tôi mçt lân đưçc g}p em và nói
-------G----------------------------Bm------------------
Nói với em anh yêu mình em yêu bàng trái tim này
-------G-----------------F#-----------Bm--------
Mçt tình yêu vân khác khao biêt bao ngày
-------G-----------------F#-----------Bm-------
Vì yêu em nước màt anh rơi xuôt đêm dài
--G-------------F#-----------Bm-------------
Baby! I love you! I'm waiting for you!
Bye bye never say good bye
Tình yêu trao em tươi đçp hơn nàng mai
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 7
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Rồi chçt phong bao nhiêu tình ta sê mãi
Không hê phai
Người yêu ơi trçn đời em có biêt.
Bông hồng Thuy tinh! (Bức Tường)
¡G] Neu nhung đam say voi ¡G]vã
Ta đã ¡G]trao nhau đê rồi lãng ¡Em`]quên
¡C`] Nhưng năm tháng ¡D]trôi
Dê lòng mang bao vêt thương khàc ¡Em]sâu
Vì ta đã chót ¡D]yêu
Tình ¡G]yêu xưa như vêt cúa xót xa
Tim anh âm thâm đau ¡Em]đớn
Bµi mờ ¡C]quá khú đã giăng che mờ ¡D]trên cây đàn đã nín ¡Em]câm
Tình yêu ¡D]đó xin gçi tên
"Bông hồng ¡Em]thuy tinh"
Dê soi ¡C]đá quen bước chân anh tùng ¡D]đêm trên phô khuya
¡G]Xin như cơn mơ cho bông hoa sê mãi mãi trong ¡D]tim ta
¡Em]Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh ¡D]rơi
Vì tình ¡C]yêu kia mong manh như thuy tinh
Anh không muôn trong đời ¡C]thiêu ¡D]em, ¡C]thiêu ¡D]em ...
Dê thời ¡G]gian ta chia xa không ¡D]phai nhòa
Dê ngày ¡Em]mai ta sê mãi không ¡D]quên
Xin em ¡C]hãy giü ky niçm
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 8
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
"¡D]Bông hồng thuy ¡D]tinh"
(0c thư tình đ1u tiên 2 34 (5o
[C]Khi anh đưa mắt nhìn m !ua t"m [#m] $ư%n$
Ta đ& $'( [)m] nhau* +,i -,i th.t [/] 01u
23m nay [C]* 4ư5n$ như nh6n$ 7nh [/] mắt
8u,n [9] đi :i;m tìm nhau
[C] )nh mu,n n<i =>i m nh6n$ đi?u th.t 0>n [#m] 0ao @@@@ [A+]
[/] BC 0uDn E đ1y * n%i tim [#m] anh* tình y3u +"t [/] t.n
FhGt $i1y [#m] anh n$hHn [)m] 05i
Iì +i;t [A+] m y3u anh [9]
IJ anh [/] * sC 0J n$ư5i đJn Dn$ KLa đ5i [9] m
)nh đ& m% [/] =? n$Di nhJ [9] =J nh6n$ đMa t-N [C]
Iì y3u [/] m* n$Jy mai [9] anh th3m =6n$ +ư>K [#m] t-3n Kon đư5n$
4Ji [)m]
#m [9] K< [/] n$h [#m] mOa đDn$ [/m] như nh6n$ n$Pn đQn =Jn$
)nh nh> [C] m [#m] [/] [9]
)nh nh> m
8i3n man [/] +3n t-an$ thư tình [#m] $Ri đ;n m [)m]
Aạn đ5i %i [/m]
)nh m% mSt [#m] s>m tTnh $i"K
8ắt anh :i;m [/] tìm
Tai anh 0ắn$ [#m] n$h
8Di [/] anh K"t ti;n$ $Pi [#m]
IJ =Un$ [Vm] tay anh -Sn$ mE [9]
2<n m =Jo 0Un$ [C]
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Niçm Khúc Cuôi - Ngô Thµy Miên
Boston
Dù cho (C)mưa tôi xin đưa (G)em đên cuôi cuçc (C)đời
Dù cho (Em)mây hay cho bão (F)tô có k•o qua (C)đây
Dù có (F)gió có gió lçnh (C)đây
Có tuyêt bùn (Am)lây có lá buồn (C)gây
Dù (F)sao, dù sao đi (G)nüa tôi cüng yêu (C)em.
T€a vai nhau cho nhau yên vui âm áp cuçc đời
Tìm môi nhau cho nhau giã nát giã nát tim đau
Vùa đôi tay ước muôn tù đây
Tóc rôi bçc màu vêt dâu tình sâu
Nhìn em nhìn em giây phút muôn nói yêu em.
Xin cho (F)tôi tôi như cơn ngu
Ru (Fm)em đưa em mçt (C)lân
Ru em vào (Am)mçng, đưa em vào (Dm)đời
Mçt thời yêu (G7)đương.
Cho tôi (F)xin em như gôi mçng
Cho (Fm)tôi ôm em vào (C)lòng
Xin cho mçt (Am)lân cho đêm m}n (G7)nồng
Yêu thương vç (C)chồng.
Dù mai (C)đây ai đưa em (G)đi đên cuôi cuçc (C)đời
Dù cho (Em)em em đang tâm (F)x•, x• nát tim (C)tôi
Dù có (F)ước có ước ngàn (C)lời,
Có trách mçt (Am)đời, cüng đã muçn (C)rồi
Tình (F)ơi, dù sao đi (G)nüa xin vân yêu (C)em.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 1X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
(4ng .ưng ,u&n 6hóc…(Minh Thư)
Bm-----------------------------A
Dên chiêc lá cüng cân có nhau
G---------------------------------D
Sao em không giü nổi yêu thương
Bm-----------------------------F#m
Lçc vê đâu giüa cơn giông chiêu vê
---------------G-----------------
Lá cú trôi buồn miên man
Bm--------------------A--------------------
Bông muôn khóc cho lòng nhç nôi đau
G--------------------D--------------------
Sao em không cú khóc cho vơi đi
Bm--------------------------------F#m
Vân biêt thê nhưng lòng chçt đau thàt
G-----------------------E----------------------------
Chuyçn vui em hãy giü , cho nôi buồn đùng qua đây
Bm------------------------F#m
Khi đêm còn lçi trong kí úc
G------------------------------
Em ru mçt thời ta êm âm
E--------------------------
Có nước màt đàng lăn vçt dài trên mi
Bm----------------------F#m
•ua đi thçt rồi cơn mơ ây
A--------------------------------------
Miên mang chuyçn buồn riêng em thôi
(G)---------------------------Bm
Bông có nước màt rơi thçt nhiêu hôm nay.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 11
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
(uồn 2 Duy Khánh
C YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TZn$ hạt mưa -%i -%i +3n hi3n Di 0Un$ ta nh> mon$
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
TZn$ 7nh mắt $i1y (hGt n$hHn n$Jo
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[$Jy \ưa đDi ta +3n nhau* +ao n$"t n$1y tuy]t =5i
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[ay m -a đi Kho 0Un$ ta đ>n đau
C YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$ư5i tình %i sao m -a đi Kho 0Un$ anh n7t tan
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Tình y3u đ< đ1u K< tSi tình
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
9i5 m y3u đan$ =ui n%i ai đ1u +i;t anh đau +u^n
VmYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYC
Con tim anh đau +u^n =ì m
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
9i7 như mình đZn$ $'( $_ KhắK :hDn$ th; nJy
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYC
Thì đDi ta ai K`n$ đi mSt đư5n$ -i3n$
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
2ể +1y $i5 n$ư5i thay đai +ư>K đi tho ai -^i
/ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
9i5 nbu :co K`n$ Khdn$ KUn Khi h_i m
2K:
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
TZn$ $iPt nư>K mắt K`n$ đ& th"m ư>t đDi +5 =ai +c \inh
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
e_i n$ư5i %i m K< hay 0Un$ anh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 12
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Iì sao m !uay 0ưn$ +ư>K đi
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
2ể anh t-on$ đ3m t,i 0ạnh 0On$
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Con tim anh +1y $i5 n7t tan
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$Jy \ưa m n<i đDi ta KOn$ nhau
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Aư>K Khun$ mSt 0,i đi sao $i5 đ1y n$ư5i =Si !u3n h;t
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
2ể Kho anh Dm +ao đau thư%n$ nh> mon$ =%i đfy
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
e_i m y3u n$ư5i đ1u K< hay* anh +u^n đau
TZn$ hạt mưa -%i -%i +3n hi3n anh n$^i Dm nh> thư%n$
g5i m n<i t-ư>K 0GK tạ tZ
hin$ m sC -a đi để anh :ha đau muDn đ5i
Con tim m \a =5i tình anh
9i7 như mình đZn$ $'( $_ KhắK KhắK :hDn$ th; nJy
Thì đDi ta ai K`n$ đi mSt đư5n$ -i3n$
2ể +1y $i5 n$ư5i thay đai +ư>K đi tho ai
9i5 nbu :co K`n$ Khdn$ KUn Khi h_i m
2K:
TZn$ $iPt nư>K mắt K`n$ đ& th"m ư>t đDi +5 =ai +c \inh
e_i n$ư5i %i m K< hay 0Un$ anh
Iì sao m !uay 0ưn$ +ư>K đi
Iì sao m :hDn$ n<i mSt 05i
Con tim anh +1y $i5 n7t tan
[$Jy \ưa m n<i đDi ta KOn$ nhau
Aư>K Khun$ mSt 0,i đi sao $i5 đ1y n$ư5i =Si !u3n h;t
2ể Kho anh Dm +ao đau thư%n$ nh> mon$ =%i đfy
e_i m y3u n$ư5i đ1u K< hay* anh +u^n đau jKh5 mon$k@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 13
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Chân Tình
(Slowrock)
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Gm
Mùa xuân vùa đên hoa vê trên nhüng bàn tay
‚‚‚‚‚‚‚‚‚A7‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm
Và em vùa đên thay màu áo mới vì anh
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Eb
Nguyçn cho ngày tháng êm đêm như nhüng sớm mai
‚‚‚‚‚‚‚‚F‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Bb‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚A7
Nhüng nhçc nhàn chớm quen vân trong ngân màt em
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm
đang nhìn vê anh
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Gm
Và anh lçi nhớ nhüng giờ em đúng chờ trông
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚A7‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm
Mçt mình l}ng lê ướt lçnh trong mưa vì anh
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Eb
Tình yêu tìm thây nguyên vçn trong đêm bão giông
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚F‚‚‚‚‚‚‚Bb‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚A7
Giüa hoang tàn lãng quên nơi cuôi đường có em
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm
riêng chờ đçi anh
Dm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Gm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚C
Như chưa tùng có nhüng phút lìa xa
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚F‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Bb
Giâu gương m}t trên vai anh khóc òa
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Gm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚A7
Nhüng con đường anh đi rồi cüng đưa anh vê bên em
Dm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Gm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚C
Như anh đưçc sông giây phút đâu tiên
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚F‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Bb
Có em tçn đên nhüng giây cuôi cùng
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Gm‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚A7‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚Dm
Suôt cuçc đời anh không quên chân tình dành hêt cho em.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 14
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Con đường ,ưa!!! (Cao Thái Sơn)
#mYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYCYYYYYYYYYYYYY)sus4YYYYYY
9YYYYYYYA7
[;u n$Jy \ưa +ư>K đi nhanh !ua Kon đư5n$ mưa thì anh đ& :hDn$ $'(
n$ư5i
#mYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYCYYYYYYYYYYYYY)sus4YYYYYY
#m
[;u n$Jy \ưa m nhìn anh nhưn$ :hDn$ mTm Kư5i thì anh đ& :hDn$
mSn$ m%
jtư%n$ tlk
[;u tình ta Khdn$ (hmi \a :hi đan$ đ.m s1u thì anh đ& :hDn$ đau +u^n
[;u 0Un$ anh :hDn$ KUn y3u m h%n Khbnh mình thì anh đ& !u3n đưnK
m@
2K:
YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao để đư5n$ \ưa đZn$ in 4"u Kh1n anh oi n$Jy
YYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
gJm sao Kho 0Un$ anh thDi $Pi t3n m t-on$ moi $i"K m%
YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao để mưa mOa thu đZn$ -%i th3m Kho anh nh> th3m
YYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao :hi th"y mưa anh :hDn$ +u^n
gJm sao để !u3n ni?m =ui ni?m hạnh (hGK :hi anh K< n$ư5i
gJm sao !u3n 05i Khia tay 0] m -%i t-3n đDi mắt Kay
gJm sao để thDi Kh5 mon$
gJm sao tim anh thDi đZn$ m% -in$ n$Jy mai th"y m !uay t-E =?p
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 15
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
30a (7 8 (Minh Khang)
(Slowrock)
Trong đêm(C) mçt bàn chân(Am) bước, b• xíu(F) lang thang trên
đường(C).
ƒnh màt buồn(Am) mçt nhoài cua em(C),em rât buồn(F) vì em
không biêt đi(G).
Di vê đâu(Am)???
Cuçc sông(C) mưu sinh(G7),chi làm em(Am) qua cơn đói tùng
ngày(Em)
Vì em(F) không cha,vì em(C) đã mât mç.
Dau thương(Dm) vân là đau thương(G7)!!!
Em mơ(C) mçt vì sao(Am) sáng,dân lôi(F) em đi trên đường đời(C).
Dâu biêt ràng(Am) chi là giâc mơ(C).
Dã lâu rồi(F) em đã không(G),không có tình thương(Am).
Nhìn thây(C) ai ai(G7),cüng đêu vui(Am) bên mç cha(Em)
Giçt lç(F) em tuôn rơi,hòa tan(C) với nôi buồn.Bước đi(G7) trong
chiêu mưa(C).
Hãy(C) lau khô(G7) cuçc đời em(Am).
Bàng tình thương(F) lòng nhân ái(G7) cua con người(C).
Và hãy(C) lau khô(G),giçt nước màt(Am) trong lòng em(Em).
Bàng tât ca(F) trái tim(G7),con người Viçt Nam(C)
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 16
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
3i H9c 8 Bùi Đnh Th!o
Hôm (C)qua em tới (Am)trường
mç (F)dàt tay tùng (C)bước... ớơ...
Hôm (Am)nay mç lên (Em)nương
mçt (F)mình em tới (C)lớp
Hương (Am)rùng thơm đồi (Em)vàng
nước (F)suôi trong thâm (C)thì
Cç (F)xo„ ô che (Dm)nàng
râm (F)mát đường em (C)đi
Trường cua em be (Am)b•
nàm (F)l}ng giüa rùng (C)cây... áa
Cô giáo em tre (Em)tr…
dçy em hát rât (C)hay
Hương (Am)rùng chen hương (Em)côm
cá dưới khe thâm (C)thì
Cç xo„ ô che (Dm)nàng
râm mát đường em (C)đi.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 17
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
3i tì, :ời ;u n< th1n ,=t t;ời
(" Moan)
Dm----------G-------------------C-------------------A7----------------Dm
Mçt mình lang thang trên đât này, theo dâu chân cha ông tùng
ngày.
Dm------------G ----------------C-----------------A7-----------------Dm
Mçt mình qua sông, qua núi đồi, tìm m}t trời và tìm lời ru ngàn
đời.
C---------------------Dm-----------------
Tôi như con chim lçc bây trên trời cao
C------------------------Dm---------------------------
Tôi như con thú hoang lang thang trong rùng sâu
C-----------------------Dm----------------C--------------------Dm
Như dòng sông khao khát lời, tôi như hçt mưa không có lời
C-------------------Dm----------------C------------Dm-----------Bb-----A7
Bài hát ơi m}t trời, bài hát tôi mçt thời cùng Ê Dê, Bih, M'Nông
D--------------------G--------------------------------D--------------------------D
Hát giüa mçi người không ngçi ngân, bài hát nü thân m}t trời, nü
thân m}t
A-------------A-------------Dm------------
trời. . . .tôi đi tìm em
D--------------------G--------------------------------D--------------------------D
Hát giüa mçi người không ngçi ngân bài hát nü thân m}t trời, nü
thân m}t trời. . .
A-------------A-------------Dm------------
. . cua tôi. . .. . Tôi đi tìm em. . @
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 18
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
3ường 3!n %g$y Vinh >uang 8 (B#$
Tường)
jB0oq-oK:k
COn$ t-Qo 03n[C] đTnh nGi Kao =5i =ni
2ể ta :hắK[)m] t3n mình t-3n đ5i[/]
VO ta +i;t[9] $ian nan đan$ Kh5 đ<n[#]
IJ t-7i [)m]tim =rn 1m thfm[/]
2ưa +ư>K Kh1n tìm đ;n nh6n$ đTnh =inh !uan$[9]
Afu t-5i đ3m nay KOn$ thMK =>i muDn n$ư5i
8Ju K5 :h7t :hao $hi Khi;n KDn$
T-i]u n$ư5i 41n mon$ tin nh6n$ +Jn thắn$
g5i hMa $hi t-on$ tim mình
BC :hắK t3n =inh !uan$ KLa Ii]t [am
IJ Kon tim[/] ta đ& ư>K n$uy]n KOn$ nhau[9] =ai :? =ai
[i?m =inh !uan$[/] ta Khia sN KOn$ nhau[9]
[$Jy đ<[C] n$Jy đ< sC :hDn$ \a \Di[9]
IJ KhGn$[/] ta 0J n$ư5i Khi;n thắn$[#]
e^i KUi n$1n [/] =an$ như thGK $isK 0Un$ ta th3m tl tin[9]
Iưnt $ian nan [/]ta =ưon t>i nh6n$ =ì sao[9]
[$Jy đ< n$Jy đ< sC :hDn$ \a \Di
IJ KhGn$ ta 0J n$ư5i Khi;n thắn$
2ưUn$ đ;n [)m]nh6n$ n$Jy =inh !uan$ [/]:hDn$ KUn \a
VO :h< :htn =rn KUn[C]
eoJ 4Un$ n$ư5i KOn$ h7t =an$ (h, (hư5n$
COn$ =%i t-,n$ Khi3n$ th.t =an$ 0Zn$
9iPt nư>K mắt h1n hoan đ<n mZn$ Khi;n thắn$
[hi?u (h7o hoa th.t tưn$ +Zn$
ui $i"K m% 0un$ 0inh muDn =ì sao
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 1W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
IJ Kon tim ta@@@@
@@@@@@@Kon đư5n$ KhGn$ ta đ& Khon@
?, ch@ :$ ABn thân
YYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[$^i t-on$ đ3m =ắn$* n$uy]n Kfu anh đưnK =ui
YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYV
v +3n n%i "y anh sC :hDn$ +u^n
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY
VO m =rn +i;t n$ư5i ta :hDn$ y3u anh
YYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[hưn$ 0Un$ m đau Khdn$ thể n<i -a
ChT +i;t 0'n$ thinh* n$^i nhìn anh th.t 01u
8J anh K< +i;t m -"t đau 0Un$
gJm sao để n<i m =rn Kfn +3n anh
Bao +5 mDi :ia Khdn$ thể hc -a
YYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYY
VO m +i;t tình y3u đ< sC :hDn$ thuSK n%i m
YYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVwYYYYYY
VO m +i;t 0Un$ anh =rn mon$ t-E =? !u7 :hM
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYY
[hưn$ 0Un$ m* =rn th; =rn đni Kh5 anh thDi
YY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
8on$ -in$ anh sC y3u đưnK m
)nh h&y :h<K +5 =ai m sC E Kạnh +3n anh
[hìn anh đau mJ tim m như n$.( t-Jn nư>K mắt
xu3n mSt n$ư5i -"t :h< \in đZn$ +u^n anh %i
Y9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
#m $iE đ1y KhT 0J +ạn th1n* t-on$ KuSK đ5i anh thDi
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 2X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ciờ thì anh h0a đD :$, gì 2 %ng Ho&ng
Ph'$
[<i mSt 05i thDijCmk [$ư5i %i n$ư5i K< n$h :hDn$
[<i mSt 05i thDij9yk [$ư5i K< n$h :hDn$
[$ư5i %i n$ư5i n<ij/mk đi
#m đZn$ như th;j9k ppp
T-m 05i anh đi [$ư5i %i n$ư5i K< n$h :hDn$
T-m 05i anh đi [$ư5i %i n$ư5i K< n$h :hDn$
[$ư5i %i n$ư5i +i;t Khtn$
Tim anh nh<i đauz
[h<i đauj9yk thì đ& sao C`n$ !uaj)yk như $i"K m%
2auj9k KhT mSt 0fn 8J m"t mjCmk đ;n m&i m&i
eMaj9yk mSt 0fn n6a C, hMaj/mk mSt 0fn n6a
eMaj9yk Kho m n$h 05i anh hMaj9k
9i5 thì anh hMajCmk để 0Jm $ì
2& :hDn$j)yk KUn 0ại $ì
eMaj9yk để t-Pn đ5i =rn y3ujVyk m
Irn y3uj9yk m thì sao
C`n$ đ&jCmk !u7 muSn mJn$
2&j/mk :hDn$ KUn như n$Jy \ưa "yj9k
9i5 thì anh hMa để 0Jm $ì
2& :hDn$ KUn 0ại $ì
eMa để t-Pn đ5i =rn hy =Pn$
Irn tin mSt n$Jy mai
[$ư5i sC !uay =? =>i anh
I? +3n anh như nh6n$ n$Jy \ưa
8ình đ& E +3n nhaujCmk
9i5 mJ anh hMa K`n$ đ& !u7 \a
#m đ& +ư>K đi :hDn$ =? đ1u anh
#m đZn$ \a anh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 21
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
xuay =? đi n$ư5i h_i
gJm 0ại tZ đfu đi h_i n$ư5i
Hà Nçi Mùa Vàng Nhüng Cơn Mưa †
Trưng !u" #$i, B%i Thanh Tu&n
“Ballade{
eJ [Si mOa jA7knJy @@@ =ắn$ nh6n$ K%n j#mkmưa@
C7i -ct đfu jCkđDn$ :htn m +ay hiu hiu $i< jA7k0ạnh@
eoa s6a thDi j)mk-%i* m +3n tDi mSt Khi?u tan j9k0>(@
2ư5n$ Ca [$ư jA7k\ưa Khfm Kh.m +ư>K ta j#mk=?@
eJ [Si mOa j#mknJy Khi?u :hDn$ +uDn$ jCknắn$*
(h, j9k=ắn$ n$hi3n$ n$hi3n$ KJnh K1y jA7k:hD*
!u7n j#mkK<K 0i3u \i3u mSt K1u j)mkth%@
e^ jA7kT1y* e^ jV7kT1y tbm j9km5@
eJ [Si mOa j#mknJy 0Un$ +ao noi jCknh>@
Ta j9knh> đ3m nao 0ạnh đDi tay*
h%i j#mk"m t-ao m tuai th% j)mkn$1y@
TưEn$ jA7knhư* tưEn$ như KUn j#mkđ1y@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 22
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ehông C1n Fh5i H0a 3âu ?,
(Phạm Khánh Hưng)
C )m / 9
uh thDi m y3u %i *n$Jy mai ta \a nhau -^i *tZ nay nh6n$ :b MK sC E 0ại +3n
/ 9 #m
anh@$i5 \in $i6 m&i nh6n$ ti;n$ n$Pt n$Jo *4|u 4Jn$ "m 3m anh t-ao 05i
)m / 9
y3u@=ì 05i y3u 4< sC m&i $i6 "m Kho t1m h^n m@
2ư5n$ m đi hDm nay sC =ắn$ +<n$ anh đi KOn$ *Khdn$ KUn nh6n$ ti;n$
n<i hay Khuy]n t-U +3n m@$i5 KUn 0ại đ1y $i1y (hGt th.t +u^n *$i5 mình
(hmii Khia tay t-on$ nư>K mắt*mSt 0fn sau Ku,i \in ti]n n$ư5i đi =? n%i
Kh,n \a \Di@
C )m /
Iì Kon tim anh y3u m n3n sC :hDn$ Kfn (hmi hMa đ1u m*=J anh 0uDn
tin
9 / 9
đDi ta*tuy \a nhau =rn nh> nhau*(hGt $i1y =ui +u^n nJo đưnK +"y 01u
*=rn
#m )m /
0uDn n$uy]n K"u t-Pn đ5i K< nhau@=J tình y3u m t-ao anh sC thắ( s7n$
9
Kho ni?m tin@
C )m /
Iì Kon tim anh y3u m n3n sC :hDn$ Kfn (hmi hMa đ1u m*4O Kho n$ay +ao
9 / 9
(hon$ +a Khia đ5i ta K7Kh \a*=rn mon$ =rn Kh5 =an hoJi ư>K ao*tình
0uDn
#m )m / 9 C
t}a s7n$ như nhu nh6n$ =ì sao*=J m tin K< mSt n$Jy m 0ại đưnK +3n anh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 23
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
%!u tôi ch!t hGy chôn tôi HIi cây đ$n
Cuita;
VmYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYA+YYYY~YYYYYYYYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYYYVm
8't t-5i h^n$ t-3n K7t n<n$ #sY(aYnha@ gJ ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYA+
9iPt 0] nJo ư>t đrm 7o KhUan$ đ} thắm #sY(aYnha
YYYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYYYVm
eay $iPt +u^n $hi ta KLa got:a
Tìm 0ại =fn th% t-anh đ"u #sY(aYnha
[h't ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a
V'm đư5n$ 4Ji =>i nh6n$ noi +u^n
n$ư5i =` n6 4i $an h7t 03n +Ji Ka t-anh đ"u KLa got:a
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9m
Aay đi \a đi \a Ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a Aay đi \a đi \a
YYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYVm
g5i th% t-anh đ"u #sY(aYnha
Ian$ =an$ t-on$ tim ta
Ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a
Ian$ =an$ t-on$ tim ta
g5i th% t-anh đ"u #sY(aYnha
VmYYCYYYYYYYYVmYYYYY~YYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYVm
got :a 9asKia@ )nh đ& Kh;t =>i K1y đJn $hi ta
got:a 9asKia
g5i anh =an$ m&i t-on$ t1m h^n KhGn$ ta
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+
T-on$ t-7i tim KLa nh6n$ n$ư5i y3u nư>K
YYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
IJ t-on$ mắt \anh KLa +ao ni?m m% ư>K
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYY~YYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYY)7YYYYYYVm
t-on$ +ư>K Kh1n n$ư5i =` n6@ =J t-on$ ti;n$ Ka n$ư5i n$h] s• $ian$ h^Y
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 24
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
YYYYYYA+YYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
[;u tDi Kh;t h&y KhDn tDi =>i K1y đJn $hi ta~
%gười đ$n ông chân thJt 2 Tr(n T)m
Ki;( Kon [9m] n$ư5i :hDn$ như n$ư5i ta ư>K [V7] mon$
8J [#+] s,n$ thi;u đi tình [V7] y3u
e7m 4anh [9m] 0ni tho th7n$ [V7] ntm để -^i :ha [9m] đau
e&y y3u n$ư5i như Khbnh ta y3u [/] mình
2ể n$Jy [#+] mai sư>n$ =ui đưnK [V7] nhi?u
B,n$ E [9m] đ5i Kh> 4,i $ian 0Jm [V7] Khi
h^i n$Jy [#+] sau K`n$ =? =>i K7t [9m] +si@
TDi :hDn$ [A+] thbKh ai 0Za 4,i [Cm] tDi sao [#+] m KM m&i =ui [V7]
đOa
Iì t-on$ đ5i [A+] tDi Khưa đưnK [Cm] y3u thi;t [V7] tha
[$ư5i h&y KhT [/] tDi đ1u 0J [9m] y3u đ1u 0J [#+] 0,i đi th.t [9m] 0Un$@
2K :
T-5i sC +an [#+] %n Kho nh6n$ [V7] ai +i;t y3u th.t [/] thJ
VO +u^n [#+] ai $i.n [9m] ai h5n [/] ai
e&y K, [#+] $ắn$ mE -Sn$ t-7i [Cm] tim ta sC th3m y3u [9m] đ5i
CUn n;u :hDn$ [#+] y3u m Kh> [V7] tin nh6n$ ai +3n [/] Kạnh
2Zn$ =ì [#+] ham 0ni [9m] 4anh $iJu [/] san$
[$ư5i đJn [#+] Dn$ Kh1n th.t KLa [Cm] m h%n +i;t +ao nhi3u [9m] n$ư5i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 25
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
%gười đ$n A$ hóa đá 2 B#$ Tường
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
[u ai 4a tun$ 4uoK n$h Khuyn tinh yu t-n :ha( th $ian
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
ChaK s :hon$ $i so sanh 0on$ thuy Khun$ tinh yu T€ Te•
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
Voi uyn uon$ \ua 4an$ hanh (huK son$ t-on$ to am
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
[hun$ +on$ n$ay :ia tin$ st n$an$ t-oi
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
Tin$ st :ia 0a aK mon$ hoK Kun$ Khun$ huyt thon$ anh m
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
xua Khoan$ =an$ = so (han Khan$ t-ai 4a Kat +uoK -a 4i
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
8an$ +ao nim 4au nan$ +on$ Kon 4un$ t-n 4inh nui
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
T-on$ mon$ n$uoi 4i (huon$ t-oi san$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
[$uoi 4an +a hoa 4a Kho Khon$ n$hin nam nhun$ n$uoi 4o 4a
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
:hon$ !uay = 4 nan$ son$ hoa than moi mon
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
[$uoi 4an +a hoa 4a =i 0on$ thuy Khun$ Kon saK son Kau Khuyn
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
4o s mai 0uu t-uyn Kho mai sau 4n mai sauz
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 26
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
%hK ơi…!!!
gfn đfujVmk ta $'( nh}j Ck* t-on$ nắn$j)mk Khi?u +ay
+ayjVmk
[$.( n$Zn$jVmk ta h}i nh}j Ck* nh} +moj Ck nh} :hDn$ t3nj/k
‚ thìjVmk nh} :hDn$ t3nj Ck* +1y $i5j Ck !un nhc nh}j)mk*
nh} %ijVmk
C7K đoạn sau thì tư%n$ tl* KUn đoạn ga4 thì tui đan$ =i;t ƒ
9F*Kh|u :h< đni =.y nhc@
gfn nJy ta $'( nh}* t-on$ nắn$ Khi?u +ay +ay
[$.( n$Zn$ ta h}i nh}* nh} +mo nh} Khưa y3u
‚ thì nh} Khưa y3u* +1y $i5 y3u nhc nh}* nh} %i
gfn nJyjVmk* nh} !uay đij Ck* :hDn$ thQmj Ck nhìn ta
n6aj)mk
9iPt sfujVmk -%i mSt mìnhj Ck* KhT KUnjVmk ta mSt mìnhj Ck*
nh} %i jVmk
CUn „ đ1u h_i n$ư5i* t-on$ nắn$ Khi?u (hDi (hai
K… ni]m ta KOn$ nh}* $i5 KhT 0J hư =D
[s Kư5i 0J hư =D* \a -^i =rn nh> hoJi* nh} %i@
Tình K5 ta $'( nh}* t-on$ nắn$ =Jn$ +an mai
thHn thOn$ ta h}i nh}* nh} +mo :h5 $h3 đi
‚ thì :h5 $h3 đi* thư%n$ -^i sao Khdn$ hiểu* nh} %i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 27
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
L 2 M N O ( Huy*n Th+ai)
@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7@@@@
TZ :hi m đi :hDn$ KUn ai đ;n
@@@@@@@@@@@@Am@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/ym
2ể sưEi "m Kho t-7i tim anh 0ạnh K1m
@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V
ChT KUn anh 1m thfm anh m>i nh.n -a 0oi 0fm
@@@@@#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7
goi 0fm để m đi th.t \a
@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7
[$Jy \ưa +3n m anh đ& $ian 4,i
@@@@@@@@@@@Am@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/ym
2ể hco hắt t-3n :h< mDi m n$Jy !ua
@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@
2ể mình m ưu (hi?n Kay đắn$ =ì anh h6n$ h5
@@@@@@)7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V
2ể -^i m đi :hDn$ mSt 05i
@@@@@@@@@@@@/ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7@@@@@@@@@@@@@@@@@
9i5 đ1y moi -i3n$ anh KM m&i 0an$ than$ t-on$ đ5i
@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7@@@@@@@@@V
ISi đi :i;m 1n tình n$Jy \ưa đ& m"t
@@@@@@@@@@@@@@/ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@
CuSK tình ta Khìm s1u +Jn Kh1n anh đi =? đ1u
@@@@@@@@@@@@@@@@@@9†A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7
Khi mJ +3n anh :hDn$ KUn K< m
@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/ym
Th.t 0Un$ anh Khdn$ mon$ $ì h%n KhT mon$ m t-E =?
@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7@@@@@@Am
2ể anh Kho anh K< thể n<i 05i \in 0oi
@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V
Iì n$Jy \ưa anh đ& sai đ& :hi;n Kho m đau 0Un$
@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7
h^i :hDn$ m đ5i anh 0J Kon s, X* 9i5 0Un$ anh +} -%i tình m để hDm nay
Khdn$ KUn ai
ChT mon$ m K< thể n<i 05i tha thM* AJi hPK :ia anh sC man$ sC nh> t-on$
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 28
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
tim su,t đ5iz@ )7@@@@@@@@@@@@@@@@@V
zzzz 2Y1 KhT +in$ X thDi@
P VBn Q %g$n ROO #1n %hI ?, 8 Tim
jIa0sk
YYYYYYYY#mYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYY#m
[$Jy th7n$* t-Di !ua* anh (hmi s,n$ 1 mình anh
YYYYYYYY#mYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYY9
[$Jy th7n$* t-Di !ua* anh (hmi s,n$ :hDn$ K< m
YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYY#m
[$ư5i K< +i;t anh nh> m nhi?u nhi?u 0ắm m +i;t :hDn$
YYYYYYYYCYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYY#m
[$ư5i %i m* E đ1u t-m 05i anh@
[$Jy th7n$* t-Di !ua* anh (hmi s,n$ t-on$ +u^n đau
[$Jy th7n$* t-Di !ua* anh (hmi s,n$ t-on$ nh> thư%n$
Cfn n$h th"y m n<i Kư5i* Kfn n$h th"y m =ui đOa
Cfn m* như 0GK \ưa ta $fn nhau@
YYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao để K, !u3n m* !u3n n$Jy th7n$ !u7 3m đ?m
YYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYY97
gJm sao để K, !u3n m* !u3n tình m
YYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao để K, !u3n m* !u3n 1 (hGt $i1y n6a thDi
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYA
gJm sao anh !u3n đưnK m* m n<i đi@
[$Jy th7n$ sau nJy anh (hmi K, !u3n đưnK m
[$Jy th7n$ sau nJy anh (hmi K, :hDn$ nh> m
)nh :hDn$ +i;t anh sC 0Jm đưnK đi?u đ< đ;n +ao $i5
Th.t -a anh sC :hDn$ !u3n đưnK m@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 2W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
SIc gì 2 M, T)m
#m đ& s,n$ j9k nh6n$ đ3m t-5i K< jA7k 7nh t-tn$ Khi;u =Jn$ j#mk
#m đ& s,n$ jC k nh6n$ đ3m n$oJi :ia jC7k +iển -u +5 K7t jA7k~
‡>K j#mk $ì anh E đ1y jAm†Vˆk $i5 nJy
ư>K jC k $ì anh KOn$ m j9k Khuy]n t-U
KOn$ nhau n$h s<n$ jC k \D $h?nh đ7 n$Jn K1u h7t y3n jVk +ình @
#m đ& +i;t KD đ%n 0J th; moi :hi K7Kh \a anh@
TZn$ đJn Khim Ku,i Kh1n t-5i +i;K tìm n%i +ình y3n
‡>K $ì anh E đ1y $i5 nJy * ư>K $ì m đưnK n$h $iPn$ Kư5i *
=J h%i "m đ& +ao n$Jy qa mình 0uDn s7t =ai :? ~
jC k #m \a anh đ& +ao j9†Vk n$Jy -^i n$h như jCW†Vˆˆk th7n$ ntm
n$Zn$ t-Di jV7k
jC k 2i \a m nh> anh j9†Vk th.t nhi?u * nJy n$ư5i jCWˆˆˆk
[$ư5i y3u m h_i jV7k ~
‰>K j9k $ì m đ& :o jVk 0_ 05i *
‡>K j#mk $ì ta đZn$ K< jAm†Vk $i.n h5n @
2ể $i5 đ1y jC k KD đ%n =ắn$ t3nh jV7k * đ5i m đ& =ắn$ j9k anh -^i
‡>K $ì Kho th5i $ian t-E 0ại * ư>K $ì m $'( anh mSt 0fn *
m sC n<i jC k m 0uDn nh> anh jV7k* =J m KhT K< jVy7k anh thDiz
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 3X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
TiTn (Bn #ên 3ường 2 Lam Trường
C-----------G------------------- Am-------------Em---------------
Tôi và anh đôi bçn thân rât thân, Niêm thân ái khàng khít bên lâu
F----------------C-------------------------------
Cùng nhau sang chia buồn vui, ta mên nhau như sông biên dài
Dm-----------------------G------------------------
Dìu nhau qua bao gian lao không ngçi khó khăn..
C--------------------G------------------------
Nay biçt ly tôi tìm anh trên bước đi
Am--------------------Em-----------------------
Lòng quyên luyên muôn nói nhưng chàng thành câu
F----------------------------C----------------------------
Trâm tư nghe chuông vçng xa như báo tin chia tay não nê
Dm-----------------------C----------------------
Biçt ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn.
Am------------------------Em--------------------------
Hành trang trên vai quay gót đi không mang nhüng gì
Dm------------------------G--------------------------------
Lçi danh, vinh quang bây lâu ...
Am-----------------------Em----------------------
Và tôi không sao ngăn nôi đau nuôt lç vào tim
F----------------G---------------------
Gưçng cười vây chào lân cuôi ...
C------------------Am---------------------------
Còi tàu x• đêm lçnh giá đưa người đi khàp chân trời
F---------------G-----------------C------------------
Dường tìm tương lai còn xa biêt đâu bên chờ
Em---------------------Am----------------------
Tôi nguyçn câu anh phúc may yên lành vưçc bao gió sương
F---------------G---------------------------
Trên đường muôn hướng anh đi vê đâu ...
C--------------------Am------------------------
Tàu đã khuât xa rồi đây lưu lçi tôi nhüng k‡ niçm
F---------------------------G---------------------C
Người bçn muôn phương giờ đây đã xa cuôi trời
Em------------------------Am-------------------
Khuya vê sân ga vàng tanh nôi buồn thương nhớ đên anh
F-------------------G -----------------C
Mong ngày nào đó ... ta g}p nhau.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 31
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
T;ái ti, Aên :U 8 B-ng ki*u
#mj)mk 4a +itj)mk +ao n$ay +n mjVmk
ga anh 4aj)mk Ko +ayj)mk nhiu n$ay yu mj#mk
[hin m yuj/k tuy n$ay 4ayj/k nhun$ -at \a \oij)mk
Ii tim mj#mk 4a Khotj#mk t-ao ai -oi j)mk
)nh 4a thay +ao n$uoi yu m
Tim anh 4a nhuK nhoi thinh 0an$ +n m
[hin m yu tuy n$ay 4ay nhun$ -at \a \oi
Ii tim m 4a Khot t-ao ai -oi
2i( :huK
Tinh yu 4au :inj)mk Kho mj9k 4a +ao n$ay tham 0an$ Š
nhin m :hon$ noij)mk 0n Kauj9k noi Khi 4ayŠ
0on$ \ot \ajVmk 4i +n 4oi m jVmk
=a thay m j)mkKhiu nhiu 4an$ Kayj)mkw
ma tim anh 4ayj/k =i yu mj/k nn 4au -a -oij)mk
Ii m 4a Khot yu ai m mai =o tinh :hon$ nhan -a
tinh yu anh 4a t-ao m +ay 0au nay
mot t-ai tim +n 0 -at 4au
=a +it m Khan$ h +it 4au
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 32
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
%gồi Aên ),…!!!!
YYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$^i +3n m n$h $i< -u 3m đ?m*n$^i +3n m mưa -%i :hDn$ ư>t =ai@
YYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[h6n$ :… ni]m nh6n$ ns Kư5i anh =rn mon$ đZn$ =Si tan +i;n@
[$^i +3n m hạnh (hGK sao n$Pt n$Jo*n$^i +3n m th5i $ian t-Di !u7
mau@
[h6n$ y3u thư%n$* (hGt $i1y nJy anh =rn mon$ đZn$ 0J $i"K m%@j#mk
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYY
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$^i +3n anh "m 7( :hDn$ -5i \a nhc m*để =Un$ tay anh Dm 0"y m
y3n +ình*
YYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
để anh m% t-on$ tình y3u KLa -i3n$ đDi mình@ 27nh thMK =Si Khi h_i m@
[$^i +3n anh m&i m&i :hDn$ -5i \a nhc m* để =Un$ tay anh Kh KhE
m n$Jy đ3m@
Chdn$ mon$ th3m đi?u Khi* Khdn$ mon$ th3m đi?u $ì KhT mon$ K< m
:? +3n m&i tư%i Kư5i@j9k
[$^i +3n anh "m 7( :hDn$ -5i \a nhc m* để =Un$ tay anh Dm 0"y m
+ình y3n*
để anh m% t-on$ tình y3u KLa đDi mình@ 27nh thMK =Si Khi h_i m@
[$^i +3n anh m&i m&i :hDn$ -5i \a nhc m* để =Un$ tay anh Kh KhE
m n$Jy đ3m@
Chdn$ mon$ th3m đi?u Khi Khdn$ mon$ th3m đi?u $ì KhT mon$ K< m
:? +3n m&i 0uDn tư%i Kư5i@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 33
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
%ồng %$n H$ %Vi
jB0oqsu-‹k
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Aư>K \u,n$ (h, s7n$ tinh m% 4ạo !ua $<K KDn$ =i3n
YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
C< +ao đi?u n$ư5i KhJo +ình minh đan$ đ;n nhìn Ks $iJ t.( 4ư_n$ sinh
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
Bao t-on$ tim ta th"y +ình y3n* mSt eJ [Si -"t th1n !un
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
8't t-5i h^n$ -ạn$ -_* (h, \a +on$ nhi3n KJn$ đDn$ h%n
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
[hìn 4Un$ n$ư5i =Si =& n,i nh6n$ Khi;K \ 4Ji 03 th3
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYY/Y
2ưa m đi !ua (h, (hư5n$ +ao sắK mJu +ao 7nh đQn
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
#mYY
[$^i tn mSt !u7n =n đư5n$* eJ [Si nhH nhJn$ "m 7(* 4|u 4Jn$ đ.m
Kh"t th%
YYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
8St n$Jy \a mSt Kmm $i7K 0Un$ Khnt nh>
2ưa m đi !ua thtn$ t-fm +ao th7n$ ntm đ& Ga mJu* $Pi t3n tZn$ (h,
Ka
Chi?u nhạt nhoJ h^ 9ư%m 0un$ 0inh* n$Pt n$Jo hoa s6a th%m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
9Pi mOa thu =? th.t 01u để ta +i;t n^n$ nJn@@@@ n^n$ nJn @@ y y@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 34
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Wnh XY >uay VU 8 ./0oy1
jA0uYB0oqsu-‹k
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Cư5i đi m 4ru Kho mình $fn (hmi Khia 0y
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
VO sao đi n6a*KhGn$ ta =rn 0J KLa nhau
YYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYY
eMa =>i anh sC tin anh*hMa đi m Kh5 mon$ anh
YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYY9
8ình sinh -a 0J để Kho nhau
VO sao anh K`n$ sC !uay =? KOn$ m thDi
gJm sao anh :hDn$ nh>*nh> +a+y KLa anh
8ai nJy \a n$Jn \a nhau*đ< K`n$ KhT 0J thR th7Kh
2ể mai sau mình y3u nhau h%n
YYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYY9
)n4 • qi00 + th- ‹o- you
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYY#m
#m h&y Kh5 =J h&y đni
YYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYC
VO s<n$ tJn 4O +iển Kạn
YYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Thì thuy?n anh =rn sC !uay =?
)n4 you qi00 + th- ‹o- m
)nh =rn Kh5 =J sC đni
VO nư>K Khmy 4O đ7 mUn
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
)nh =rn Khun$ tình@@@@@@@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 35
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
(i!t Tì, 3âu 2 Tu2n Hưng
jA0uwB0oqsu-‹k
TZn$ n$Jy 4Ji[Vm] KUn 0ại mSt mình n%i đ1y[/]
gUn$ :h7t :hao[C] +ao nhi3u y3u thư%n$ [Vm]n$Jy nJo
T-on$ =Un$ tay[Vm] mình đ& n$uy]n th? +3n nhau[A+]
e^n n$"t n$1y[C] :hi đDi mDi m [)7]=Za t-ao[Vm]
Kh7t :hao mon$[A+] t-E 0ại mSt n$Jy 3m đ?m[/]
Ta KOn$ nhau [C]say sưa +ư>K t-3n [Vm]đư5n$ tình
[ắm tay nhau[A+] =ui đOa -Sn =an$ ti;n$ Kư5i[/]
Vìu nhau [C]đi =>i nh6n$ Khi;K hDn đfu ti3n[)7]
Kh7t :hao mon$[A+] t-E 0ại mSt n$Jy 3m đ?m[/]
Ta KOn$ m [C]say sưa +ư>K t-3n đư5n$ =?[Vm]
[ư>K mắt -%i[A+] +i;t $i5 KhT 0J \a =5i[/]
gUn$ Khua \<t [C]th"y ti;K nu,i nh6n$ n$Jy !ua[)7]
Ai;t tìm đ1u[Vm]
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 36
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
>uê nh$ 2 T;1n Ti!n
9mzzzzz#m†Cy@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+z@)7
xu3 nhJ tDi %i* \M 2oJi \a =ắn$
zzzzzzzzzzCmzzzzzzzzz@Cy@@@@@@@@
Kh<i Khi?u m3nh mDn$* sDn$ đ& +uDn$ nắn$ @@@@
zzzzzzzzzz@V7zzzzzzz#+zz#+†#
[h> thư%n$ 0Jn$ !u3* 0`y t-* +5 đ3
zz)m7zzzzV7zzzzz9mzV
‡>K m% t-E =? n$h mH hi?n -u +3n th?m đ7 K`
zzzzzz@9mzzzzz@@@@@@@@@@@@#+z@)7
xu3 nhJ tDi %i Kon đư5n$ !ua n$Œ
zzzzzzzzzzCmzzzzzzzzz@Cy@@@@@@@@
A<n$ 8H 0i3u \i3u t-on$ Khi?u +uDn$ $i<
zzz@V7zzz@@@@@@@@@@@@@@#+zz#+†#
[h> thư%n$ đJn Kon * +i;t (hư%n$ t-5i nJo
zzzzzz)m7zzzzzzz@@@@@@@@@@@@@V7
•o n1u mOa 2Dn$ thư%n$ mình 0.n đ.n
zzzzzzz9mz@@9
23m +u^n 8H -u :
z@@9zzzzz@V†/y@@@@@#mzzzzzz9
Ž• %i @@@ hoa +ay 03n t-5i* K1y Chi E 0ại*
z@Amzzzzzzzzz#mz@
J %i @@@@@ hoa Kmi 03n t-5i*
zzzzz@@Vzzzz@@CmzzVzz@9
hau -tm E 0ại Kh|u đ5i đắn$ KayŽ
9mzzzzz#m†Cy@@@@@@@@@@@@@#+z@)7
xu3 nhJ tDi %i* +a =ì 4anh tbt
zzzzzzzzzzCmzzzzzzzzz@Cy@@@@@@@@
[<n Khi?u Kh n$an$ m't Khi?u hoan$ =ắn$
zzzzzzzzzz@V7zzzzzzz@@@@@@@@@@@@@@#+zz#+†#
[h6n$ đ3m mOa 2Dn$* :h<i hư%n$ t-fm +ay
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 37
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
zzzzzz)m7zzzzzzzV7zzzzzzz
A<n$ Cha n$^i đ1y n$Pn đQn 0un$ 0ay
zzzzz@zzz9mzzV7
AMK tư5n$ =Di t-ắn$ @@@@
zzzzzz@9mzzzzz@@@@@@@@@@@@#+z@)7
xu3 nhJ tDi %i* !u3 n$ư5i Kon $7i
zzzzzzzzzzCmzzzzzzzzz@Cy@@@@@@@@
8ắt +u^n* 4a n1u* 4"u tình y3u 4"u
zzzzzz@V7zzzzzzzzz@#+zz#+†#
8ắt đn =? đ1u* mắt đn KLa tDi
zzzzzz)m7zzzzzzzV7
8ắt đn Kh5 ai th7n$ n$Jy mŒi m]t
zzzzzzz9mz@@9
ui tình 0on$ đon$
z@@9zzzzz@V†/y@@@@@#mzzzzzz9
Ž• %i* m đi 0"y Kh^n$* anh =rn mSt mình
z@Amzzzzzzzzz#mz@zzzzzzzz@Vz
J %i* t7o -sn$ s1n đình thư%n$ anh mSt mình
CmzzVzz@9
mSt mình nh> m @@@@
z@@9zzzzz@V†/y@@@@@#mzzzzzz9
J %i @@@ hoa +ay 03n t-5i* K1y Chi E 0ại*
z@Amzzzzzzzzz#m
J %i @@@@@ hoa Kmi 03n t-5i*
z@zzzz@Vzzz@ CmzzVzz@9
-au -tm E 0ại Kh|u đ5i đắn$ K1y
z@9zzzzV†/y@@@@@@@@#m
J %i @@@ hoa +ay 03n t-5i
z@Amzzzzzz@@Vzzzzzzzzzzz@@9
J %i @@ hoa Kmi +ay đi* -au -tm thDi đJnh @@@
z@@Amzzzzzzzz@Vzzzzzzzzz/zzzz@@Vz9
• %i @@@ hoa Kmi +ay đi* -au -tm thDi đJnh @@@ E 0ạiŽ
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 38
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Z&i tình đ1u 2 [o;)H);
Tìnhj)mk t-<t t-aoj#mk t-ao nhau n$Jy nJoj/k đ& =Si !u3n jCk*
4"u jVmky3u t-on$ 0Un$ nh> j9kth3mj)mk :hi \<t \aj#7k@
[$ư5i j)mk=rn đ1yj#7k +ư>K Kh1n +u^nj/k 07 nhH -%i jCk*
anhjVmk n$^i nh>j9k tình mj)mk@
2oạn nJy tư%n$ tl@
I? Kh,n đ1y +u>K Kh1n +u^n 07 nhH -%i*
$i< !ua -u KJnh thi;t tha* n$ư5i đ& \a@
eạnh (hGK \ưa $hi t-on$ 0Un$ ai =Si !u3n*
sao n$ư5i n_ đJnh !u3n@
T-on$ tim nJyj)mk* tình y3u đ<j9k =rn m&i m&ijCk :hDn$ j#mk
(hai m5j)mk@
Vru m1y n$Jnj/k đi \a m&ij9k =&n Kh5j)mk@
IJ n<i +ao 05ij/k* 4O t-on$ m%j9k 0Un$ \in $i6 jCk K1u j#mk y3u
đfuj)mk@
Vru hoa tJnj/k mOa đDn$ san$j9k =rn Kh5 j)mk
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 3W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[o;)H);
• [)m]stan4 a[9]0on in th [/]4a-:[C]nss
Th [/]qint- o‹ [9]my 0i‹ [)m]Kam so [#m]‹ast*
[)m]mmo-y [9]$oss +aK: to [/]Khi04[C]hoo4*
[/]to4ay i [9]sti00 -[)m]Ka00@@
€h hoq ha((y i qas thn
Th- qas no so--oq th- qas no (aint*
•a0:in$ th-ou$h th $-n‹i04s
Bun shins in my ys
VK:
•‘m sti00 [)m]th- =-y [9]qh-*
•‘m th [C]4u-st in th [)m]qin4*
•‘m th [/]sta- in th [9]no-th-n [)m]s:y*
•‘00 n=- stay anyqay*
•‘m th qint- in th t-s*
•ou04 you qait ‹o- m ‹o-=-@@@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 4X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cơn đau cuôi cùng † Lê Hiêu
G A
Dên bên em im l}ng thçt lâu
D Bm
Nhìn thây nhau, cú thêm u sâu
A F#
Trái tim anh đang ghì thçt sâu
Bm D
Tùng nôi đau mà anh muôn giâu
G Em
Biêt bao nhiêu ân tình cua ngày xưa
A Bm
Còn lçi đây vài phút giây thôi sê chàng còn chi nüa
Em A
Năm tháng bên nhau êm đêm cua hai đúa
F#
Tù đây sê rât xa...
G A
Nêu em không thê nào o lçi đây
D Bm
Vì lý do hêt yêu anh rồi
A Bb
Nêu hôm nay anh đành lòng chia tay
Bm D
Vì lúc xưa là anh có lôi.
G Em
Chúc cho em luôn tìm đưçc niêm vui
A Bm
Tùng niêm vui tù nhüng nôi đau riêng mçt mình anh thôi
Em A
Xin hãy cho anh thêm mçt lân em hõi
F#
Mçt cơn đau sau cuôi.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 41
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Bm G
Vì em đã muôn như thê, anh sê như thê
C# A D
Anh sê ghi sâu bao điêu lôi lâm
G
Tù đây cho đên muôn kiêp
Em C# F#m
Anh sê âm thâm vùi chôn bao nôi yêu thương l}ng câm.
Bm G
Và em đã muôn như thê, em cú như thê
C# A D
Em hãy quên đi cuçc tình chúng mình
G Em
Tù đây cho đên muôn kiêp anh sê vô tình.
A Bb Bm
Làm sao anh dám trông mong em vê với anh.
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 42
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Chçm tay vào điêu ước
[$Jy hDm [)m]!ua K%n $i< [#m]:ia K`n$ 0Jm [/]m†anh t7i t3 đ3m
[C]4Ji
[$Jy hDm [)m]!ua m†anh đ>n [#m]đau*:hi tình [/]y3u \ưa [9]+ay đi
[C]m"t
#m†)nh đ& [Vm]m% đ;n (hc( [)m]mJu *m†anh đ& [/]m% nh6n$ đi?u
thfn [9]ti3n
:hi n$ư5i +3n m†anh
[$Jy hDm [)m]nay anh đ;n [#m]đ1y Kho 0Un$ [/]m +on$ =ui th.t
[C]nhi?u
h^i hDm [)m]nay anh đ;n [#m]đ1y man$ tình [/]y3u \ưa [9]+ay đi
[C]m"t
#m đ& [Vm]th"y -"t y3n [)m]+ình *m đ& [/]=ui như 0J t-N [9]th%
:hi n$ư5i +3n [C]YY’[#]m
Cfm tay [)m]anh†m KhT mSt (hGt [9]$i1y
gJ th; [Vm]$i>i t-on$ m†anh mE [)m]0,i thi3n [/]đJn$
Cfm tay anh†m 0Un$ m†anh \uy;n [9]\ao :hDn$ n3n [C]YY’[#]05i
Cfm tay [)m]anh†m 0Un$ m†anh h7t [9]Ka
8St :hGK [Vm]h7t y3u thư%n$ hạnh [)m](hGK tuy]t [/]=5i
Cfm tay anh 0Un$ m†anh ư>K [9]mon$ KhT =.y [)m]thDi
[$ư5i Kho m†anh n^n$ nJn đắm say
[$ư5i man$ đ;n Kho m†anh đi?u ư>K 4|u 4Jn$
gUn$ m†anh m% =? mSt s>m mai +3n nhau hoJi
IJ mình sC KhT hạnh (hGK thDi
Chdn$ 0o 0ắn$ =ui !u3n n$Jy th7n$ !ua -^i
Cmm %n anh†m đ& man$ đ;n m†anh*đi?u thfn ti3nz
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 43
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Căn gác trông
[)m]Ctn $7K nh} 1 n$Jy [#m]m>i* KhDn$ $ian [/]t“nh 0'n$
T-on$ muDn [9]$i"K m%
)nh =rn n$uy]n Kfu mJn đ3m@ Tìm =? n%i \a@ [%i đ< K< m
[)m][$h đ1u ti;n$ ai Khnt =?[)m] !ua
”m thanh đ& !un thuSK [/]tZ 01u
[hư m +ư>K +3n Kạnh [9]anh@@@@[)m]hUhooo•
[hư anh s7n$ nhạt nhUa [/]0N 0oi@ Iưnt !ua tZn$ D [Vm7]KRa
8St mJu sư%n$ [9]-%i
IJ -^i KM [)m]th;
Ctn (hUn$ KhT KUn 0ại noi[/] nh>
Aao n$Jy !ua mSt n$ư5i KM [C]n$_
T-on$ suy tư m =?[9] đ1y
AJn$ hoJn$ thMK $i"K
IJ -^i Khnt nhìn mình t-,n$ =ắn$ đDi tay
9ưnn$ 0ại \ua tan đi noi nh> m
)nh :o [)m]mu,n th"y 1 n$Jy [)m]mai
TZn$ t-an$ $i"y[/] t-ắn$ đ& \<a nhUa 1 ni?m[9] tin
)nh [)m]+i;t sC m&i KhT 0J 1 $i"K [#m]m%
T^n tại son$ [/]son$ +3n Ktn (hUn$
COn$ th5i [Vm7]$ian m&i +uDn$ [9]t-Di@@
[/]@@@@)nh mon$ sao mai 0ại [9]=?
#m +3n anh th.t 4|u[)m] 4Jn$
COn$ +5 mDi n$"t [#m]n$1y
um m tZn$ (hGt $i1y
[/]@@@@•nh nắn$ "m 1 s>m [9]mai
[hưn$ =>i anh =rn KhT[)m] 0J
[%i đ1y – Ctn $7K [9]t-,n$
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 44
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Diêu Em Không Biêt (Tim)
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY)mYYYY
8u,n !ua th3m mSt n$Jy để nh.n th3m mSt ns Kư5i
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYCYY
8u,n !ua th3m mSt n$Jy* để n$Jy mai 0ại th"y m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYY
[hìn m 0ạnh =ai 7o đi +3n anh t-on$ K%n mưa Khi?u@
YYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYY
Chnt t-7i tim anh "m th3m +ao ni?m =ui
Y)mYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYY)mYYYYY
Aon$ 4ưn$ sao mSt n$Jy* anh nh.n -a đan$ y3u n$ư5i*
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYCYYY
Aon$ 4ưn$ sao mSt n$Jy* anh nh.n -a đan$ nh> m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYY
gJm sao để anh $i6 nh6n$ 3m đ?m n$Pt n$Jo +3n m
YYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYY
gJm sao để anh n<i n$Jn 05i y3u thư%n$p
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY#m
e&y Kho anh nh6n$ ns Kư5i để nhìn m anh th3m y3u đ5i
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYY
eJy Kho anh nh6n$ 1n Kfn để th"y 0Un$ mình đan$ "m 7(
YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYY
e&y Kho anh đDi tay $fy nhH nhJn$ Dm sau 0ưn$ anh nJy
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYY9YYYYYYY)mYYYYYYYYYY
e&y Kho anh 7nh mắt hi?n để t-7i tim +ình y3n@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 45
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Yêu mçt người phai chăng lâm lôi

'ng ()i V*
# A Cym
#m K< +i;t Kon tim m tZ 01u đ& :hắK t3n m@
)+m )
#m K< +i;t m như K%n mưa đ;n nhanh =Si tan@
# /ym A
)nh :hDn$ nbu :co đưnK đJnh Kh5 nh6n$ K%n $i< man$ m đ;n đ1y@
jTình y3u =rn :hi;n +ao n$ư5i đam m3 m&i su,t KuSK đ5i@
Tình y3u =rn :hDn$ đ;n :hi +ao t-7i tim 0uDn =Si =Jn$@
2ni :hi 4,i 0Za nhau Kh5 :hi tan n7t Kon tim m>i hayk
2K:
#
—3u 1 n$ư5i Kh˜n$ (hmi 0fm 0oi
A
Bao 0Un$ n$ư5i =rn thư5n$ thay đai
Cym )+m
Chuy]n +u^n sao =rn 0J như th; đ;n =>i tDi@
) # /ym A Y’ Am7
[;u K< thể =ui đưnK hoJi* =.y Kh˜n$ K< ai +u^n* sC :hDn$ ai +u^n đ1u@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 46
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Giây phút êm đêm
+,ira -han
gại mSt [)]n$Jy* mSt n$Jy n6a đ& [/ym]!ua
™a [#]m đ& 01u Khưa $'( [/ym]m
TZ [V]n$Jy* n$Jy m +ư>K đi tho [)]n$ư5i
)nh đ& [Am]+i;t noi :hao :h7t* m}i [#]mUn
h^i mSt [)]n$Jy* mSt n$Jy thi;u =ắn$ [/ym]m
)nh đ& [)]+i;t tl t.( s,n$ Kho [/ym]-i3n$ mình
VO m [)]:o y3u anh hay :o [#]KUn +3n anh
VO ta [V]Khia tay nhau nhưn$ anh =rn Kh5 [#]m
j2Kk
9i"K m% n$Jy [)]!ua
[h6n$ $i"K m% +ình [)]y3n
2ưnK y3u* đưnK [/ym]Dm m* \i;t m t-on$ =Un$ [)]tay
Vru +i;t 0J [/ym]$i"K mSn$
Tình K`n$ đ& [#]0_ 0Jn$
Iắn$ m tZ [Am]đ1y nhưn$ tim anh =rn :o [#]!u3n
jtư%n$ tlk
m&i y3u mình m* =rn m&i y3u mình m
4O Kho (hmi \a nhau K7Kh Khia đDi tình ta
anh =rn mon$ Kh5* anh =rn mon$ đni
anh =rn hoJi nh>* y3u m m&i su,t KuSK đ5i
nh6n$ $i1y (hGt 3m [)]đ?m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 47
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ky Niçm Bo •uên
'ng #oàng -h.c
)mVm
—3u nhau đi để -^i mai Khia 0y
9C
VO 0J t-on$ K%n đau KUn K< nhau
/Vm
[ư>K mắt 0ắn$ đPn$ =Jnh mDi m th% n$1y
# #7
T<K m +ay ư>t đDi =ai $fy
)m Vm
Ch%i =%i t-on$ tZn$ ns hDn Kho nhau
9 C
VO KUn t-on$ +ao 01u -^i m"t nhau
/ Vm
Ti;K nh> m"y n$Pt n$Jo hư%n$ 4a !un
#7
Chi;K hDn \ưa $i5 KUn đ1u
)m / 9
2ư5n$ +ayj hGzhOk m|t mOn$ Kh1n m1y
C #
[$ư5i đ& -a đi +} mSt n$ư5i E 0ại
)m / 9
2ư5n$ +ayjhGzhOk n$hìn t-On$ \a nhau
#7 )m
9i5 KhT KUn 0ại ni?m đau
9 C
gUn$ t-,n$ =ắn$ n$h tình say
/ #
[$ư5i đ& :hu"t tho 0Jn m1y
)m /
[$Jy th7n$ (hDi (ha =Jn$ th3m 07 -^i
# #7 )m
[$Jy mai !u3n đi KuSK tình +tn$ $i7* tình \a
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 48
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Di qua bóng tôi † /inh 0hang
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9
2i@@@!ua@@@+<n$@@@t,i@@@
@@@@@@@#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
Th"y KD đ%n =1y !uanh mình@
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
#m mon$ manh tia nắn$*
#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
C, tho +ư>K tDi =Jo đ3m@
2i@@@!ua@@@+<n$@@@t,i@@@
Th"y đ3m đDn$ +ao ưu (hi?n@
2ư5n$ đ5i m|t mO muDn 0,i*
•nh mắt m h<a muDn =ì sao@
9@@@@@@@@@@@@@@@@#@@9@@@@@@@@#@@@@@@@)m
eJ ha ha hJ h7 eJ ha h7 ha hJ
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
2ưa tDi !ua nhi?u \<t \a*
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#m
2ưa tDi !ua nhi?u Kay đắn$@
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
#m \ua tan đ3m $i7 0ạnh*
ˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
#m đưa tDi +in$ tình m@
@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
VO đ5i K< nh6n$ +<n$ t,i 0uDn $hìm +ư>K tDi*
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
™in y3u m nhi?u h%n th;@
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
™in y3u m đ;n su,t đ5i*
A7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
™in đưnK m&i y3u m @@@
)m
@@@8J thDi@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 4W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Niêm Tin Cho Cát Bµi † The Wall
[h6n$ thin$ +c [)m]@ B,n$ hQ (h, [C]
B,n$ KuSK s,n$ [)m†C] :i;m tn \a mH [)m]
[h6n$ thin$ +c[)m]* s,n$ hQ (h, [C]
ChGn$ $i,n$ [9] như hạt K7t nh} nhoi [)m]
Aư>K =? đ1u[4m] t-3n Kon đư5n$ \a [4m]
ui~ eạt K7t [#7]
[h6n$ thin$ +c s,n$ hQ (h,
8% đưnK :h<K "m t-on$ tay mH
[h6n$ thin$ +c s,n$ hQ (h,
B,n$ th7n$ ntm +Jn tay t-ắn$ t-%n
Aư>K =? đ1u* +ư>K* +ư>K =? đ1u
ui~ eạt K7t
Kho-us:
[)m]IJ KuSK đ5i 0J [#m] Kon 4,K t-%n
[/][ắn$ $i< Ku,n th1n [C] m +c nh}
[4m]™in h&y Kho m [Vm†/] mSt ni?m tin
[/]eạt K7t [9] %i ~ C< n$Jy[)m] mai
[/]eạt K7t [9] %i ~ C< n$Jy [)m] mai
[h6n$ thin$ +c s,n$ hQ (h,
C< +ao $i5 nư>K mắt 0tn +3n n$oJi
[h6n$ thin$ +c s,n$ hQ (h,
ChGn$ s,n$ :hDn$ tuai th% "m 3m
Aư>K =? đ1u* +ư>K* +ư>K =? đ1u
ui~ eạt K7t
IJ KuSK đ5i 0J Kon 4,K t-%n
[ắn$ $i< Ku,n th1n m +c nh}
™in h&y Kho m mSt ni?m tin
eạt K7t %i~ C< n$Jy mai
eạt K7t %i~ C< n$Jy mai@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 5X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Người Thây
12ng t2c 3 Nguy4n Nh&t #uy
[$ư5i thfy jAmk =rn 0'n$ 0C jVk đi =? j)k s>m t-ưa jAmk
TZn$ n$Jy j)k $iPt m^ hDi -%i nhH t-an$ $i"y j/y7k*
để m đ;n j#mk +3n +5 ư>K m%
h^i ntm th7n$ jAmk sDn$ 4Ji $i< mưa j)k
CJnh hoa t-ắn$ jVk =rn 0un$ 0inh j)k t-on$ =ư5n \ưa j/y7k
[$ư5i thfy =rn 0'n$ 0C đi =? 4ư>i mưa
VUn$ đ5i tZn$ n$Jy !ua 3m đ?m t-Di m&i
Chi?u t-3n (h, +ao n$ư5i đ<n đưa
VUn$ sDn$ =ắn$ +1y $i5 $i< mưa
CUn ai nh> j9k* ai !u3n j/y7kKon đU \ưa @@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 51
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
VO ntm th7n$ jAmk =D tình t-Di m&i m&i*
K< hay j)k+ao mOa 07 -%i jAmk
Thfy đ& đ;n như muDn n$Jn tia nắn$ j)k
s7n$ soi +ư>K m t-on$ KuSK đ5i j/y7k
Irn j#mknh> nh6n$ :hi t-5i mưa -%i jAmk
Irn Khi;K 7o \ưa KhoJn$ j#mkđDi =ai
Thfy =rn đi j9k* +u^n =ui 0'n$ 0C j/y7k @@@
VO ntm th7n$ jAmk =D tình t-Di m&i m&i
T<K \anh j)k+1y $i5 đ& (hai jAmk
Thfy =rn đMn$ +3n s1n t-ư5n$ ntm "y j)k
VŒi tho +ư>K m t-on$ KuSK đ5i j/y7k
Vru j#mkđ;m h;t sao t-5i đ3m nay jAmk
Vru đ;m h;t 07 mOa thu -%i j)k
[hưn$ n$Jn ntm j9k* 0Jm sao
m đ;m h;t j/y7k KDn$ %n n$ư5i thfy jAmk @@@@
Vru đ;m h;t sao t-5i đ3m nay
Vru đ;m h;t 07 mOa thu -%i
[hưn$ n$Jn ntm* 0Jm sao m đ;m h;t KDn$ %n n$ư5i thfy @@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 52
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ngôi Nhà Hçnh Phúc
5u66 #ous7
KhDn$ $ian =ắn$j)mk +<n$ t,i +ao t-Om n%i đ1yjVmk
T-on$ $i"K m% \aj9k K< +<n$ m \inh tư%i =? +3n anhŠ
KhC nắm tay anhj)mk đi t-on$ K%n m% tư%i đH( đ3m nay jA7k
9i"K m% =? m j#mktư%i s7n$YYYj#7k
23m t-tn$ thanh anh đi =ui Kư5i +3n m
KhC n<i =>i m n$Di sao t-on$ tim anh đH( 0"( 07nh
T-tn$ s7n$ t-3n Kaoj)mk nhưn$ t-on$ tim anh m&ij)m†/yk s7n$
gJ mSt =ì sao đ3mjA7k 4|u 4Jn$ 0J m đ<
Tình y3u anhj#mk t-ao m đ3m nay như n$Di sao t-3nj)mk +fu t-5i
Tom s7n$ h%njVk t-tn$ đ3m t-3n Kao :hDn$ $ian +ao 0aj9k 4|u 4Jn$
IJ tình y3u đ< Šm&i m&i :hDn$ +ao $i5j/yk tan +i;n 4ru m1y đnjA7k
m|t mO tìm Kh :hu"t
Tình y3u anh t-ao m đ3m nay như n$Di sao t-3n +fu t-5i
Tom s7n$ h%n t-tn$ đ3m t-3n Kao :hDn$ $ian +ao 0a 4|u 4Jn$
Tình y3u đ< ŠsC KUnjA7k t-on$ t-7i timj#mk* =“nh =išn :hDn$ tJn
(haij)mk* m&i m&i :hDn$ K7Kh \ajA7k
VO n$Jy maij#mk m1y mO
8ình anh đ3m =ắn$ +<n$ t,i +ao t-Om n%i đ1y
T-on$ $i"K m% \a K< +<n$ m \inh tư%i =? +3n anh
KhC nắm tay anh đi t-on$ K%n m% tư%i đH( đ3m nay
9i"K m% =? m tư%i s7n$
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 53
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Mơ Vê Nơi Xa Làm
@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@
Ta m% th"y m E n%i :ia \a 0ắm~
@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@#7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
)m
8St eJ [Si n$1y n$"t nắn$ * mSt eJ [Si -un -un ho may@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@)m@@@@@@
Vạ :hGK đ3m nay@@@ mSt mình m * mSt mình ta@
@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
2;m 07 -%i =D tình +3n :hun$ KRa
@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
#m +% =%* ta thrn th5 mon$ nh>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@#7@@@@@@@@@@@ @@@@@@@)m
8St $iPt sư%n$ -%i như $iPt nư>K mắt +u^n
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/
Ta m% th"y m E n%i :ia \a 0ắm
@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
#m KD đ%n*Ktn (hUn$ t-,n$ KD đ%n
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@
Vạ :hGK đ3m nay Khdn$ thể nJo 4an$ 4E
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@#7@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@)m
T-on$ noi :h7t :hao m Khfm Kh.m !uay =?@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 54
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Mãi Mãi Mçt Tình Yêu
Ca sĩ: Đan Trường
@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
23m tZn$ đ3m :hi mJn sư%n$ +uDn$ \u,n$ t-3n th3nh than$ +ao nhi3u
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@ @@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
nNo đư5n$@ )nh n$^i đ1y nh> m nhi?u* =J thfm mon$ mSt n$Jy -lK -_
@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@ 9m@@@ z@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@/
tình y3u@ )nh Kh5 m như 0GK \ưa* như +1y $i5 =J Kh5 đni mai sau@ Cho 4O
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@)7@@@
mưa $iDn$* Kho 4O nắn$ Kh7y* anh =rn Kh5@@
@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@ @@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/
[h6n$ ti;n$ Kư5i -Sn =an$ :hun$ t-5i* -^i 0GK 4oi h5n m 0'n$ im :hDn$
n<i@
@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@ @@@@@@@#7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7@@@@@@@@
[h6n$ th7n$ n$Jy h^n nhi3n nD đOa@ Tuai th% tuy]t =5i n$ư5i %i~
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@Vm@@@@@@@@@@
Chi;K 07=Jn$ nhH -%i Kun$ đJn@ [h6n$ n,t nhạK Kho +Ji Ka anh h7t@ e7t =>i
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@@Vm@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@)
đ5i n$Jy =ui +3n n$ư5i* để Kon tim n$h thi;t tha@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@
gUn$ m t-<t y3u m 01u -^i@ 8J Khưa 47m n<i K1u y3u n$ư5i* sn tình mon$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@)7@@@@@@@@@@@@@@@@@
manh \<a nhUa n$Jy \anh@ 2Jnh K1m nbn m đ1u hay tình anh@ 8Oa \u1n
@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@Vm@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@@@@@
đ;n +3n m tư%i Kư5i@ hUa =Jo tia nắn$ mai y3u đ5i@ 8Oa thu đi !ua n<i $ì
@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)7@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
KOn$ mp 8Oa đDn$ đ;n anh 0% n$% tZn$ đ3m@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@
[$Jy \ưa đ& Kho anh hi =Pn$
@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
mSt n$Jy m hiểu anh noi 0Un$* KuSK đ5i Kho ta !u7 nhi?u n$Jy =ui
@@@@@@@@@@@@@)7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
Cfn Khi n<i nh6n$ 05i đfu mDi@ Fhmi :hDn$ m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 55
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Thê Giới Không Tình Yêu
Tình y3uj)mk 0J „› ma› th; $i>iŠ (hmi :h<K
:hi mSn$ m%j9k@@@ =_ tan tJnhj)mk
Tình y3uj)mk 0J $ìp mJ tDi K,Š nbu =>i* $i"u ni?m đauj9k* nh<i tim tDi
Š
Th; $i>i "yjVmk* Dm đfy nh6n$j)mkk hy =o@n$* -^ij/k mSt n$Jyj9k*
t-ắn$ đDi tayŠ
Th; $i>i "yj)mk* +1y $i5 tanjVmk như m1y* mjAm6k tan +i;n như
m1yj#7k@@@
[$Pt n$Jo +5 mDi* tDi đ& thắm ti;n$ n<i* $i"u 05i :ia@@@ n$h để Kư5i
[s hDn n^n$ nJn* KUn đắm m3 Kho7n$ =an$* sao $i5 đ1y* \a@@@n$Gt
n$Jn p
Th; $i>i "y* tan thJnh đ7m m1y =Jn$* $io t-on$ tDi* noi hoan$ man$
Th; $i>i "y* +1y $i5 tan như m1y* m tan +i;n như m1y
8St n$Jy nJo đ<j)mk* t-on$ KuSK đ5iŠ* KhDn$ KUn aij9k* :h<K Kho
mSt n$ư5ij)mk
gJm sao mjVmk =>i* noi KD đ%nj)mk* :hi mOa đDn$Š* đ& n$L
!u3nj+m6k* +3n 4Un$ sDn$j#7k@@@ \ưa =ắn$ 0ạnhj#7k
8St n$Jy nJo đ<* t-on$ KuSK đ5i@ Khi tình y3u* Kh;t :hDn$ mSt 05i
œ5i tDi như* Khi;K 07 Kh%i =%i* m nim y3n*
+3n 4Un$ sDn$* :hDn$ KUn ai@@@
Ti;K thư%n$ n$ư5i@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 56
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tình yêu đâu phai trò chơi
Ca sĩ: Tuấn Hưng
YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Vư5n$ như m đan$ m% mSt $i"K m% :hDn$ K< anh
YYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
Vư5n$ như Kon tim m đan$ K"t ti;n$ :hDn$ Kfn anh
YYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
VO sao đi Khtn$ n6a K`n$ KhT 0J mSt 05i hMa
YYYYY9YYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYY#7
VO sao đi Khtn$ n6a anh =rn y3u như n$Jy \ưa@
YYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
[$Jy \ưa tay t-on$ tay m hMa m&i :hDn$ đai thay
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY)m
9i5 say m3 +3n ai m đa 0oi anh =D tình
YYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
ThJ y3u t-on$ Kay đắn$ =rn h%n mSt đ5i \a =ắn$
YYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYY)m
Tình anh đDi tay t-ắn$ m&i \<t \a mon$ tìm nhau
YYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYVm
[;u n$ư5i "y :hDn$ y3u m như anh tZn$ y3u
YYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
ChT 0J tho7n$ !ua +ao đam m3 đ;n +3n đ5i
Y•mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
2ể -^i 0&n$ !u3n \m y3u đư%n$ như t-U Kh%i
Y9YYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
e&y =? =>i anh ta \1y 0ại tình y3u m>i@
YVmYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYVm
[;u n$ư5i "y y3u m như anh đ& tZn$ y3u
YYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mY
Thì m h&y !u3n anh như !u3n mSt t-U Kh%i
Y9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
T-U Kh%i 7i 1n :hDn$ y3n =ui $i6a +a n$ư5i
Y9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#7YYYYYYYYYYYYY)m
2Jnh \in Kh"( nh.n tišn đưa m =? +3n n$ư5i@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 57
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Thân Thoçi
#m@@@@@@@@@@@@Am7@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@9
[$ư5i :hu"t \a * đư5n$ =? sao th3nh than$ !u7
@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
[$ư5i $fn +ư>K Kh1n =rn như KUn \a
@@@@@@C@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9 @@@V†/y@@@#m
VO 0Un$ nh> thư%n$ n$ư5i 0uDn =rn 1m thfm
C@@@@@@@@)m@@@@@@@#m
8J n<i :o n3n 05i
#m@@@@@@@@@@@@Am7@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@9
[$Jy th7n$ !ua * KuSK tình t-on$ anh KhDn 4"u
@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
VO -in$ KhGn$ ta =rn hay $'( nhau
@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@9@@@@V†/y@@@#m
gUn$ hoJi n$<n$ t-Dn$ đưnK n$h ti;n$ m Kư5i
C@@@@@@@@)m@@@@@@@#m
8J KM như =D tình
@@@@@@@@@#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Am@@@@
[$ư5i oi m K< +i3t anh đan$ Kh5
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
g5i y3u m 4"u :bn
#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Am
8J sao anh KM th"y m 1m thfm
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
8ình anh =>i tư%n$ tư
#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Am@@@@@
9i5 ta đ1y đ& đ;n +3n nhau -^i
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
mJ sao m Khdn$ n<i
#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Am@@@@@@
Th5i $ian t-Di m =rn 0uDn mon$ Kh5
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
8ình sC m&i +3n nhau
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 58
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tình Yêu Lung Linh † Tu&n #ưng
@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
[$Jy \ưa đDi ta thư5n$ hay m% =ì n$Jy mai nJo ai K< n$5
@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@#m@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@
#m 0J nJn$ KDn$ KhGa đni Kh5 anh mSt n$Jy t-on$ \anh
@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@
Th5i $ian t-Di nhanh KOn$ y3u thư%n$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@
9i5 t-ư5n$ tan K< anh Ku,i đư5n$
@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@
#m Kư5i th.t nhi?u * n<i Kư5i th.t nhi?u
@@@#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@
gon$ 0anh hạnh (hGK =? !ua đ1y
@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@
8St tình y3u 0un$ 0inh đH( sao
@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@
8J =st tan y3u thư%n$ n$Jn sau
@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C†#@@
[$ư5i -a đi KUn -i3n$ anh Kh3nh =3nh th7n$ n$Jy
@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@
g5i Khia tay K1m nbn t-on$ mắt nhau
@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@
g5i Khia tay nJo ai n<i đ1u
@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@C†#@@
[$h t-on$ tim đau +ao nhi3u y3u thư%n$ tan =_
@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@9
[h6n$ n$Jy nJo m,i tình n^n$ thắm ns h^n$ sC :hDn$ nhạt (hai
@@@@@@@@@@@@@@@@@C7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
T-on$ t-7i tim mình
@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
)m@†#7@@
[h> mSt n$ư5i *nh> ns Kư5i \a th.t -^i "m 3m =Un$ tay
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8ắt +u^n nJo ư>t th.t nhi?u (hGt $i1y -5i \a
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Aon$ nhi3n :h<K oJ
@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
8,i tình nJy 4ru n$Jn đ5i sC 0'n$ thfm m&i -i3n$ mình anh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 5W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Only love - T;a.) Za;6
Cym@@)@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@A7
2 )@8@ an4 th -ain is ‹a00in$
Cym@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #7
e- q a- at th K-oss-oa4s onK a$ain
@@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A
—ou•- t00in m you•- so Kon‹us4
@@@@@@@@9ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@Cym
—ou Kan•t ma: u( you- min4
@@@@@@@@@@@@/ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A7
•s this mant to + —ou•- as:in$ m
@@@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@A@@@@@@@@9ym@@@@@@@@@@@@ @@@@Cym
Aut on0y 0o= Kan say T-y a$ain o- qa0: aqay
@@@@@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @9y7@@@@@@@@@@@@@@@@@Cym
Aut • +0i= ‹o- you an4 m Th sun qi00 shin on 4ay
@@@@@@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@@A@@@@@@9ym@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Cym
Bo ••00 „ust (0ay my (a-t F-ay you•00 ha= a Khan$ o‹ ha-t
@@@/ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)
Aut • Kan•t ma: you s it th-ou$h
/ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
That•s somthin$ on0y 0o= Kan 4o
•n you a-ms as th 4aqn is +-a:in$
/aK to ‹aK an4 a thousan4 mi0s a(a-t
••= t-i4 my +st to ma: you s
Th-•s ho( +yon4 th (ain
•‹ q $i= nou$h •‹ q 0a-n to t-ust
)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@9ym@@@@@@@@@@@Cym
• :noq i‹ • Kou04 ‹in4 th qo-4s To touKh you 4( insi4
@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
—ou•4 $i= ou- 4-am „ust on mo- KhanK
@@@@@@@/ym@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A7
Von•t 0t this + ou- 0ast $oo4Y+y
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 6X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[$ư5i 2i [$an$ 25i TDi

Ưng Hoàng Phúc
[;u K< ai đ& 0Jm tDi y3u th3m mSt n$ư5i
2< 0J m đ& 0Jm tDi Khia đDi KuSK tình
8St nRa KuSK tình t-ư>K t-ao Kho m
Iì m 0J n$ư5i đ;n sau [hưn$ KUn n$ư5i y3u tDi đ& đ;n t-ư>K m
Iì -in$ m đ& đ;n sau [3n ta Khdn$ thể K< nhau
8St 0fn $'( $_ 0J đ|nh m]nh đ< ui 4uy3n s, đ& an +Ji
KhDn$ Kho tDi đưnK n<i -a Khi t-on$ 0Un$ tDi K< m
2't t3n Khuy]n tình KLa tDi m nhc
Chuy]n mSt n$ư5i đ& đi n$an$ đ5i tDi
2;n hDm nay sau nhi?u đ3m suy tư mSt mình
TDi m>i hiểu -a t-on$ 0Un$ tDi K< +ao 0oi 0fm
8St 0oi 0fm :hDn$ thể KhT -i3n$ Kho ai 8J Kho Km +a KhGn$ tDi
ui Khuy]n tình Khia đDi t-on$ t-7i tim tDi
8St 0oi 0fm Khdn$ thể thM tha Khi Kon đư5n$ y3u -C n$an$
8St đư5n$ tình K`* mSt đư5n$ tình m>i
ui 4uy3n s, :hDn$ Kho tDi KhPn KhDn$ Kho tDi KhPn Km hai
)i K< thể KhPn $iG( tDi
2't t3n Khuy]n tình KLa tDi m nhc
Chuy]n mSt n$ư5i đ& đi n$an$ đ5i tDi
2;n hDm nay sau nhi?u đ3m suy tư mSt mình
TDi m>i hiểu -a t-on$ 0Un$ tDi K< +ao 0oi 0fm
8St 0oi 0fm :hDn$ thể KhT -i3n$ Kho ai
8J Kho Km +a KhGn$ tDi Chia đDi KuSK tình +i;t đ1u đư5n$ =?
VJnh t-Pn =? mình mSt 0,i đi thDi@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 61
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Khi Em Ra Di
[V]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Khi m -a đi tình y3u anh Kh% =%
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY[Am]YYYYYYYYYYYYY
Khi m -a đi tình y3u anh đni Kh5
[9]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
8an$ tho noi nh> =J t1m tư Kh"t n$"t
[V]YYYYYYYYYYYYYYYYYYY[)]YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Bao mưa KM -%i -%i ư>t Kon đư5n$ \ưa
[V]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Khi anh y3u m* n$Jn hoa muDn sắK thắm
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY[Am]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Khi m y3u anh* t-5i \anh :hDn$ +<n$ m1y
[9]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
T-on$ $i1y (hGt đ< ns hDn th% n$1y "y
[V]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY[)]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY[V]
Ta t-ao Kho nhau nh6n$ (hGt $i1y thfn ti3n
YYYYYYYYYYY[)]YYYYYYYYYYYYYYYYYY[Am]
8&i \a tZ đ1y* K7nh Khim +ạt $i<
YYYYYYYYYYYYYY[V]YY[Am]
I? n%i Ku,i t-5i
YYYYYYYYYYYYYYY[)]YYYYYYYYYYYYYYY[9]
Aư>K Kh1n 0C 0oi =? t-3n Kon (h,
YYYYYYYYYYYYYYY[)]
eiu hắt mưa +u^n
YYYYYYYYYYY[V]YYYYYYY[Vsus2]YYY[Am]
VO ntm th7n$ đắn$ Kay Kh5 m
YYYYYYYYY[9]YYYYYYYYYYYYYYYYY[)]
gGK =ui +u^n* nh> m mJ thDi
YYYYYYYYYY[V]YYYYYYY[Vsus2]YY[Am]
VO ntm th7n$ mình anh \<t \a
YYYYYYYYYYYYY[9]YYYYYYYYYYYY
KhDn$ +ao $i5 (hDi (ha
YYYYYYYYYYYY[)]YYYYYYYYYYY[V]
[h6n$ th7n$ n$Jy đ& !ua
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 62
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Khoanh Khàc
12ng t2c3 Trưng !u8 #$i
ChT KUn mSt Khi;K 07 j9kKu,i thu jVk m}n$ manh j#mk jVk
ChT KUn mSt mình m j9k \<t \a jVk Kh5 anh j#mk
ChT KUn đ3m nay jC k mai 07 :ia -%i jAm†Vk jC k
ChT KUn đ3m nay j)†Cyk mai 07 :ia -%i jVk
Khi mOa thu jA7k :hu"t n%i Ku,i t-5i j#mk j)k
9iPt nư>K mắt :hD jVk:hDn$ 05i
IJ -^i mOa thu !ua j9k t-,n$ t3nh jVk +u^n =ui j#mk jVk
IOi 0Un$ mình +tn$ $i7 j9k * th7n$ ntm jVk 0'n$ t-Di j#mk jVk
ChT KUn đ3m nay jC k h&y đ;n +3n anh jAmk jC k
ChT KUn đ3m nay j)†Cyk h&y đ;n +3n m jVk
[;u n$Jy mai jA7k+ư>K Kh1n anh =? j#mk j)k
8St \7K 07 -%i +3n hQ jVk@@@ mOa đDn$ t7i t3 j9k
ˆ jVk [$ư5i =? đ1y =>i anh j#mk
I? +3n m jC k* =? đ1y jAmk =>i Ktn nhJ \ưa j#mk 3m đ?m
=Un$ tay jCmk =J 0Jn mDi "m j9k n$Jy th7n$ Kh5 mon$ jVk
[$ư5i =? đ1y =>i m j#mk * =? +3n m jC k
th? \ưa jAmk h&y t-ao 05i Ku,i t-on$ đ5i j#mk j)k
8Oa đDn$ đ;n +3n hi3n -^i jVk @@@ =? đ1y =>i m j9k
ChT KUn mSt Khi;K 07 Ku,i thu m}n$ manh
ChT KUn mSt mình m \<t \a Kh5 anh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 63
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Không Gì Có Thê Thay Thê Em
Lâm Chấn Huy
)m
)nh nh> m nh> ns Kư5i
/
nh> 7nh mắt nh> Km +5 mDi
Vm
nh> +ư>K Kh1n :i3u sa $<t n$J
#7
nh> t"t Km nh6n$ $ì 0J KLa m
)m 9
=J anh thfm ư>K anh sC như 0J Khi;K $ư%n$
)m #7
để đưnK m soi m n$ắm n$ay :hi thMK 4.y
)m 9
=J anh thfm ư>K anh sC như 0J Khi;K son mDi
)m
để đưnK m +Di
#7
Di hạnh (hGK =>i anh KhT K< th;@
)m 9
=J anh thfm ư>K $i,n$ Khi;K +<n$ đưnK +3n m đi :hắ( n%i
Vm )m
anh ư>K 0J 7nh t-tn$ để Khi;u soi 0,i m =?
C 9
anh ư>K KhT K< th; m&i +3n m n$ư5i %i
#7
tình y3u anh 4Jnh Kho m
)m 9
=J anh thfm ư>K $i"u Khi;K $,i đưnK Dm m t-on$ $i"K m%
Vm )m
anh hMa sC $i6 m&i tình Kmm :ia KLa -i3n$ anh
C 9
anh ư>K KhT K< th; mišn sao m đưnK =ui
#7 )m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 64
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
=>i anh :hDn$ $ì K< thể thay th; m@
Khát Vçng
12ng t2c3 -h)m /inh Tu&n
e&y s,n$ j/mk như đ5i sDn$ jCmk để +i;t j)+k y3u n$u^n KSi j9k
e&y s,n$ j/mk như đ^i nGi =ư%n t>i nh6n$ tfm Kao j9mk
e&y s,n$ j)+k như +iển t-Jo j#+k* như +iển t-Jo j9mk để th"y j/mk +5
+;n -Sn$ jA+k
e&y s,n$ j9m7k như ư>K =Pn$ j)+k để th"y đ5i j9k m3nh mDn$ jCmk
IJ sao jCmk :hDn$ 0J $i< j)+k* 0J m1y jA+kđể th"y t-5i j9mk +ao 0a
jCmk
IJ sao j)+k :hDn$ 0J (hO sa j/m7k -<t m_ mJu j9mk Kho hoa Š
Bao j/mk :hDn$ 0J +Ji Ka jV+k KLa tình y3u jA+k đDi 0Ma j#+k
Bao j9mk :hDn$ 0J m't t-5i $io hạt nắn$ =D tư jCmk
IJ sao :hDn$ 0J +&o* 0J $iDn$* 0J 7nh 0Ra đ3m đDn$
IJ sao :hDn$ 0J hạt $i,n$ \anh đ"t mH +ao 4un$
Bao :hDn$ 0J đJn Khim $Pi +ình minh thMK $i"K
Bao :hDn$ 0J m't t-5i $io hạt nắn$ =D tư
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 65
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Forever And ˆne - Halloween
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m
•hat Kan • 4op
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#m
•i00 • + $ttin$ th-ou$hp
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@ @#
[oq that • must t-y to 0a= it a00 +hin4
@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@#m
Vi4 you s qhat you ha= 4on to mp
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
Too ha-4 to „usti‹y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
B0oq0y its (assin$ +y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@#
/o-=- an4 on Y • qi00 miss you
@@@@@@@@@/@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@/
eoq=- • :iss you yt a$ain
@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@#
•ay 4oqn in n=-0an4
@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@#m
Bo ha-4 • qas t-yin$
@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@/
Tomo--oq •00 sti00 + K-yin$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@ @@9
eoq Kou04 you hi4 you- 0is* you- 0is
jđoạn sau $i,n$ th;k
e- • am sin$ you onK a$ain
8y min4s so ‹a- aqay
8y +-ain so K0os to stay
Too (-ou4 to ‹i$ht
•m qa0:in$ +aK: into 0i$ht
•i00 • =- ‹in4 somon to +0i=p
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 66
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Gọi tên em
I` xu,K Ii]t
YYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYY 9
9Pi t3n m $i6a noi nh> ư>K ao
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
9i6a +iển =ắn$ :h7t :hao
#7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Ti;n$ $i< thct $Jo Kon s<n$@
YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 9
Tìm t3n m 4ư>i K7t t-ắn$ m3nh mDn$
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Ai;t s<n$ Ku,n \D :hDn$p
#7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
™in KUn 05i t-Dn$ n$<n$@@@
YYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
9Pi t3n m :hi +an mai nắn$ 03n
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Khi sư%n$ -%i $i6a đ3m
#7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
9Pi m&i nh6n$ :hi hoJn$ hDn@
YYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYY 9
IJ Kon s<n$ KM :h7t :hao =D +5
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
2ể +i;t KhGt mon$ Kh5
#7YYYYYYYYYYYYYYYYY
Aiển nh> $Pi t3n m@
9Pi t3n m* 4ru $i< Ku,n s<n$ \D
Vru 4,K K7t nh"( nhD
™in mưa 3m đ?m !ua (h,@
Aiển y3u m* KhGt thmo s>n mai
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#7YYYYYYY)m
27 nGi :hắK t3n m* $hi =Jo t-7i tim anh@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 67
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cho em
9anBi Tu&n +nh :t Th%y ;hi
YYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYCYYYYYYY
Ti;n$ mưa -%i =rn 1m thfm t-on$ đ3m 4ư5n$ như !uạnh hiu
VmYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYY)m
T-Di =? đ1u 7n$ m1y Ku,i t-5iz
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYCYYYY
C< $i"K m% m mon$ Kh5 mSt n$Jy mai +ao nắn$ "m
VmYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
2;n +3n đ5i hc mDi Kư5i* tìm t-on$ nh6n$ n$Jy \anhz
(DK)
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYY
[h6n$ đ3m =ắn$ mình m mJ thDi
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYY
)i nJo đ1u +i;t Khtn$ m +u^n
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYY
[i?m hạnh (hGK =? n$Jy tư%i s7n$
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
C< +3n đ5i m Khtn$z
Irn mon$ Kh5 4O 0J (hGt $i1y
23m n$Jy !ua $i"K m% +ình y3n
8&i mon$ mSt tình y3u -^i sC tìm th"y
8ình t-on$ ư>K m% nh} nhoi
C< +ao $i5 +ình minh =>i m
Khi n$Jy !ua t-5i :hDn$ +uDn$ nắn$
[i?m hạnh (hGK \a =5iIrn 1m thfm
Tìm t-on$ nh6n$ $i"K m%z
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 68
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
/YYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYY
8ưa KUn -%iz +3n đ5i m
CYYYYYYYYY9†AYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
™<a tan đi +ao nhi3u :h7t :hao hi =Pn$
/YYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYY
8ai =? đ1uz \in $Ri t-ao
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYGsus4
Ti;n$ y3u nJy =J ư>K m% nJy Kho mz m&iz
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
h^i đ3m mưa 0ạnh Ktm 4ư5n$ như đ& !ua
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYC
9iPt nắn$ !ua hJn$ K1y
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[hH nhJn$ "m 7( =? +3n m -^i
YYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
TZ đ1y noi đau sC nhạt (haiz
KhGK Ka nJy $Ri t-ao đ;n m
8on$ đưnK y3u thư%n$ m m&i m&i
IJ nh6n$ $i"K m% +u^n @@@ đ& !ua -^i
[$Jy :hDn$ mưa K< m +3n đ5i
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYCW
Tình y3u sC m&i t-ao Kho m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 6W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
>uay HU đi8 \XT %gôi %h$ HBnh Fh]c!!!
j)mk2;m Khi;K 07 ->i n$oJi hi3n =ắn$ jVmk * K< +i;t đ1u mj97k đ&
!u7 muSn mJn$ jCk
8St nRa thư%n$ nh> j/k anh man$ t-ao n$ư5i jVmk * -^i m"t nhau j#7k
tim K< nh<i đau
j)mkBC m&i m&i KhT 0J K%n $i< jVmk * $i< :hC 0ay Kho j97k tim anh :hN
+u^n jCk
8St nRa thư%n$ nh> j/k m man$ t-ao n$ư5i jVmk @ 2ể m"t nhau j#7k
tim n$h nh<i đau @@
xuay =? đij)mk * !uay =? đi Kho anh h;t jVmk đni Kh5 @ Aao 05i y3u
j97k t-on$ 0Un$ anh =rn Khưa n<i thJnh 05i jCk @
Iì sao n$Jy \ưa j/k :hi +3n nhau * anh đ1u K< hiểu -in$ jVmk @ 8St
n$Jy m"t nhau jA7k sC -"t đau j#7k
xuay =? đi j)mk* !uay =? đi * +ao y3u 4"u n$Jy đfu jVmk@ 8ưa KUn -%i
j97k hay 0Un$ m =rn KM m&i n$uy]n Kfu jCk
VO Kho n$Jy sau j/k :o +3n nhau \in mưa h&y 1 0fnjVmk @@@ mưa %i
jA7Y#7k man$ anh !uay =? đi j)mk@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 7X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Con đường màu xanh
<= #i>u ? <* !uy=n
[Jy n$ư5i y3ujCk \in !uay m't đi
2& h;tj9k y3u thư%n$ 01u -^ijCk
[Jy n$ư5i y3uj/k m đi =? đi
[hưn$ \in mj9k đZn$ h5n t-7Kh tDi jCk
Iìj/k $i5 đ1y* t-7i tim đ& $i7 0ạnhj9k
[hìn $iPt mưajCk +ay t-on$ Khi?u thu
KhC \<aj9k mDi son (hai nhạtjCk
[hìn $iPt mưaj/k +ay t-on$ Khi?u thu
Cho aij9k 0Un$ thfm n7t tanjCk
Iìj/k $i5 đ1y tDi =J m Khia tayj9k
[$ư5i y3u h_ijCk =ry tay +i]t 0y
#m KD đ%nj9k t-3n Kon đư5n$ 4Jij)mk
9iPt nư>K mắtjCk h&y 0au th.t :hD
Iì :hDn$ mu,nj)mk th"y m u sfuj#mk
TDi mon$ m tZ nayj/k
e&y \<a h;tj9k t1m tư +u^n =ư%n$
[$ư5i y3u h_ijCk =ry tay +i]t 0y
#m th3nh than$j9k t-3n Kon đư5n$ tìnhj)mk
9iPt nư>K mắtjCk h&y 0au th.t :hD
Tình y3u đ&j)mk tan tho m1y t-5ij#mk
TDij/k mon$ m tZ nay
[hìn 0ại Konj/k đư5n$ m đi t-3nj9k đfy mJu \anhjCk
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 71
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Nụ cười trong mắt em
C )m / 9
Khi anh nhìn m :h<K nhQ@ )nh thư%n$ %i 0J thư%n$
C )m / 9
Thi;u =ắn$ nh6n$ ns Kư5i* 2& 0Jm anh si m3
# )m / 9
Ifn$ t-7n đrm m^ hDi@ 2Di mắt nhìn \a \Di
# )m / 9 C
TZn$ ti;n$ n"K n$hHn n$Jo@ I>i +5 mDi @@@@ -un -un
Khi anh nhìn m :h<K thfm* )nh thư%n$ 0ắm +i;t :hDn$
Thi;u =ắn$ nh6n$ ns Kư5i* 23m n$Jy anh nh> anh mon$
Ifn$ t-7n đrm suy tư* 8ắt =D h^n nhìn anh
TZn$ ti;n$ n1K n$hHn n$Jo* 8bm Kh't mDi Khdn$ n<i thJnh K1u
/ 9 C )m
8Di :hDn$ (hmi 0J để@ ChMa nh6n$ $iPt 0] :ia
/ 9 K
8J mDi m 0J để Kho anh* 2ưnK hDn 03n
/ 9 C
8ắt :hDn$ đưnK nhạt nhoJ* 8ắt 0J để 4Jnh Kho anh
/ 9 C
2ưnK nhìn =Jo =J n<i -in$ anh y3u m
‰h@@@ ah uh ah uh ah uh* uh@@@ ah uh ah uh ah uh uh uh*
uh@@@ ah uh ah uh uh uh* uh@@@ ah uh ah uh uh uh
e&y h&y $sK =Jo =ai anh* để anh 4o đJnh để anh KhE Kh
Ti;n$ n"K !uy]n =>i ti;n$ đJn* sC $ạt đi nh6n$ noi đau
[Jo h&y n$ư>K mắt 03n* đ<n nh.n nh6n$ =ì sao
[Jo h&y n$uy]n Kfu* hạnh (hGK -^i sC đ;n +3n m
C )m / 9
[bn nJo nbn nJo nbn đi nJo* h_i n$ư5i y3u 4"u %i
C )m / 9
[bn nJo nbn đi nJo* h_i thi3n thfn KLa anh %i
# )m / 9
[Jo Kho anh \in* 0oi 0J 0oi E anh
# )m / 9 C
Iì đ& Khưa y3u m@ Chưa thư%n$ m nhi?u h%n
/ 9 / 97 C
[Jo h&y mSt ns Kư5i* Kho anh =J Kho m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 72
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
/ C / 9 C
[bn đi nhc m[bn đi nJo nhc m @@@
A time or u!
#m A7 #m 9 #m /
) tim ‹o- us* som4ay th- qi00 +
#m Vm C )m7a0t Vm )m )m Vm
•hn Khains a- to-n +y Kou- a$ +o-n o‹ a 0o=
Am7†5Y )m
that is ‹-*
#m A7 #m 9 #m /
) tim qhn 4-ams so 0on$ 4 Y ni4
Vm #m )m 9 / #m )m 9 / #m
Can ‹0ou- Y ish as q un Y =i0 th 0o= q noq must
)m
hi4@

h‹-ain
C 9 Vm )m
) tim ‹o- us at 0ast to s
A+ / #m )m
) 0i‹ qo-th qhi0 ‹o- you an4 m
#m A7 #m 9 #m /
)n4 qith ou- 0o= th-ou$h ta-s an4 tho-ns
#m Vm C )m7a0t Vm )m Vm )m Vm Am7†5Y
• qi00 n Y 4u- as q (ass su- Y 0y th-ou$h th
)m
sto-m@
#m A7 #m 9 #m /
) tim ‹o- us* som4ay th- qi00 +
Vm #m )m 9 / hm )m 9 / #m )m
) nq qo-04* a qo-04 o‹ shin Y in$ ho( ‹o- you an4 m@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 73
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
"#t thời gian cho ch$ng ta
9i1y (hGt +ắt đfu
n$Jy ta $'( nhau@
8ắt mDi thfm t-ao
nh6n$ K1u 1n tình@
Ai;t +ao 0J 1u y;m@
[hưn$ m,i 4uy3n đfu
thư5n$ $1y :ha đau@
gUn$ :h<K thfm@
Iì (hGt Khia 0y Khnt đ;n
như mưa t-5i n$1u@
[hìn 07 =Jn$ -%i@
™ao \uy;n h^n tDi@
TZ đ1y n$ư5i %i@
ThDi h;t tZ đ1y@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 74
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
%uên&
0h@c Vi*t
)m #m / #m
Aư>K th.t Kh.m* để !u3n mSt n$ư5i* đin$ sau 4“ =&n$ Khưa (hai mJu@
)m #m / 9 )m
e&y nhìn =? n%i (hba \a Kh1n t-5i* để th"y 7nh +ình minh
)m #m / #m
[;u tình K5 anh =>i m $'( m't* nhìn nhau ta +i;t =ui hay +u^n@
)m #m / 9 )m
[;u mSt n$Jy t-Dn$ th"y anh t-3n đư5n$* nhìn anh m K< Kư5i :hDn$p
C 9 / )m
#m $i5 -a sao* -"t =ui hay đan$ +u^n@
/ 9 C #m
C< :hi nJo t-on$ (hGt $i1y m Khnt nh> đ;n anh@
C 9 / )m
)nh thì =rn th;* =rn y3u m như n$Jy nJo
/ 9 )m
Irn 0J n$ư5i 0uDn 4Œi tho m mJ thDi@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 75
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Gi'c m( Cha)i
A /oan
#m 9
v n%i "y tDi đ& th"y t-3n n$Pn nGi Kao
#m )m #m
K< hai n$ư5i* KhT K< hai n$ư5i y3u nhau
#m 9
eP đ& s,n$ :hDn$ mOa đDn$ :hDn$ mOa nắn$ mưa
#m )m #m
K< mSt mOa* KhT K< mSt mOa y3u nhau
9 )m
v n%i "y đJn 43 t-ắn$ nhEn nh% !uanh đ^i
C A7
mSt m7i t-anh n$hQo mSt nhJ sJn y3n =ui
9 )m
v n%i "y hP đan$ s,n$ KuSK s,n$ y3n +ình
C #m
ai n$hQo K`n$ K< K1y đJn Cha(i
)m A7 #m
Khi -un$ 03n =Ji sni 41y đJn đ& đon$ đfy h^n n$ư5i ha$0ai
#m #m
ui ha$0ai nh6n$ -Zn$ K1y n$Pn nGi man$ ti;n$ đJn Kha (i
#m #m
)i y3u tl 4o y3u -Zn$ \anh thì 03n nGi n$h đJn Cha(i
)m #m
TDi y3u Cha(i :hDn$ KUn KD đ%n* :hDn$ +u^n* :hDn$ =ui
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 76
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
)m A7 #m
TDi n$h Cha(i Khnt th"y nao 0Un$ =ì mSt $i"K m%* Di Cha(i
#m 9
Cha (i* Cha (i* Cha (i* Cha (i* Di Cha (i @@@
Cánh chi, h5i âu - Tim
e&y Kho anh*th3m (hGt $i1y*để anh :hDn$ +"t n$5@
e&y Kho anh*th3m đ>n đau@để mạnh mC mSt 0fn*
e&y Kho anh*!u3n th7n$ ntm*đ& u m3 n$<n$ Kh5@@
IJ Kho anh*!u3n Km t3n KLa m@@@
[$Jy hDm !ua*:hi th"y m*sau +ao ntm K7Kh -5i@@
gUn$ anh*=ui*như :b MK t-N th%*
I.y mJ sao*m n_ !u3n*như Khưa tZn$ ư>K th?*@@@@
9'( 0ại m*sao đắn$ Kay*h%n n$Jy ta K7Kh \a@@@
2K:ChT 0J 4o*anh đ& man$*tho ni?m tin !u7 nhi?u*
2ể $i5 đ1y*anh KM y3u*KM Kh5@@
ChT 0J 4o*anh KM m%*:hDn$ đi?u Khi 0Jm ta thay đai@@
ChT 0J 4o*anh !u7 m% mSn$ thDi@@@
ChT 0J 4o*:hDn$ th"y nhau*t-on$ th5i $ian !u7 4Ji@@@
2ể -^i m*!u3n Km anh Km nh6n$ n$Pt n$Jo@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 77
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
CUn đ1u đDi Khim hmi 1u*+ay KOn$ nhau =? t-on$ đ3m t,i@
ChT KUn anh*anh !u7 m% mSn$ thDi@@@@@
Gia vờ yêu

NgB 0i>n #uy
[V]23m Khia 0y mưa +u^n[/ym] -%i hco h7t +ư>K Kh1n [Am]anh t-3n
đư5n$ :huya hoan$
[/ym]=ắn$@
[V]Aao y3u thư%n$ n%i nJy [/ym]ta đ& K<*Khbnh n%i [9]đ1y KhGn$
[)]ta \a -5i[Am] nhau
[V]Khi y3u nhau +1y $i5 [/ym]anh m>i +i;t t-7i tim[Am] m :o KUn
như 0GK [/ym]t-ư>K*
[V]sau đ3m nay hai đư5n$[/ym] hai 0,i +ư>K đư%n$ đi [9]m>i sC =ắn$
+<n$ m +3n [)]đ5i [Am]anh
gfn [Am]Ku,i ta nắm tay nhau thì [/ym]h&y n<i h;t đi m
[)][h6n$ ntm th7n$ y3u nhau $im[V] =5@
8ình [Am]KM K, $ắn$ +3n nhau hạnh [/ym](hGK =un đắ( ai :ia
[)]g,i đi đ;n n%i nJo Kho KhGn$ [Am]ta@
2Jnh [Am]th; thDi KM Khia tay 4O[/ym] +i;t sC t,t Kho nhau
[)]Aư>K KM +ư>K m =? =>i[V] n$ư5i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 78
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
gUn$ [Am]=rn :o n<i 03n K1u -in$ [/ym]t-7i tim =rn y3u m
[)]Chdn$ thể s,n$ +3n [/y]n$ư5i như 0GK [Am]\ưa
Anh yêu em nhiêu làm
AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
Aao ntm t-Di !ua anh =rn y3u m
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9ym
VO Khuy]n tình mình $i5 đi \a 0ắm
YYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9ym
IJ t-7i tim :hDn$ thuSK =? anh
YYYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
23m đ3m nim m% anh t-Dn$ th"y m
YYYYYY9ymYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYCymYYYYYYYYYYYYYYYY/y
[hư =GDt = mDi m?m đưnK th"y ta 0uDn $fn nhau
AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
[hưn$ hDm nay m đ& đi -"t \a
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9ym
2ể 0ại mSt mình anh Dm thư%n$ nh>
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9ym
IJ ti;K thư%n$ :hi ta $fn nhau
#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYYY9ym
)nh +i;t $i5 đ1y mình :hDn$ thể t-E 0ại +3n nhau
YYYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCymYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
Thì \in nh6n$ $i"K m% thDi đZn$ =? đZn$ man$ h%i "m KLa n$Jy th7n$ !ua
YYYYYYYYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Iì t-7i tim anh y3u m nhi?u 0ắm
YYYYYYYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
eạnh (hGK +3n m :hDn$ thể nJo !u3n
YYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Iì anh đ& !u7 =D t1m n$ư5i %i
YYYYYYYYYYYYYYYYCymYYYYYYYY/y
2ể hạnh (hGK m>i đ7nh -%i
YYYYYYYYYYYYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 7W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[$ư5i h&y thM tha Kho anh 0fn n6a
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CuSK s,n$ Kho m man$ th3m +u^n đau
YYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
IJ anh \in KhGK m 0uDn đưnK =ui
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCymYYYYYYY/yYYYY#YYYYYYYYYYYYYA
COn$ n$ư5i y3u t,t =>i m t-on$ KuSK đ5i hDm nay
Bài ca sinh viên
AJi KaŠ sinh =i3n ta h7t * K< 7nh nắn$ +an mai Rn$ h^n$ j)mk
Tuai sinhj9k =i3n tho ntm th7n$jVmk* t-an$ $i"y t-ắn$ ư>K m% t-Jn
đfyj97k
eJn$ mŠ đan$ thay 07 m>i* K< ti;n$ h7t +ay Kao t-5i m1y j)mk
2Jn Khim j9khDm nay đ& 0>njVmk* ta sC nh>j97k m&i s1n t-ư5n$ nJyŠ
T>iŠ nh6n$ Kh1n t-5i m>i * :ìa ta !u,K +i;t +ao tư%i đH(j)mk
T>ijVmk nh6n$ KDn$ t-ình m>i * 4]t n3n nh6n$ ư>K m% Kho đ5ij9k
taŠ y3u mSt n$Jy mai* +Jn tay ta +i;n sDn$ thJnh đi]nj)mk
2ijVmk đi nJo +ạn %i * 4]t n3n nh6n$j97k ư>K m% Kho đ5iŠ
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 8X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Bài thánh ca buồn
Cwwwwwwww 9 wwwwwwwwwww C
AJi th7nh Ka đ< KUn nh> :hDn$ m
wwwwwwww )mwwwwwwwwwwww C
[o0 ntm nJo KhGn$ mình K< nhau
wwwwwwwwwwwwVm
gon$ 0anh sao t-5i đH( th3m mDi mắt
wwwwwwwwwww9 wwwwwwwwwwwwww C
•o t-ắn$ m +ay như K7nh thi3n thfn
wwwwwwwwwwww / wwwwwwwwwwww 9
9iPt mDi hDn 4ư>i th7( KhuDn$ n$1n
wwwwwwwwwwww 9wwwwwwwwwwwwwww C
COn$ nhau !Oy 4ư>i tưnn$ ChGa Kao san$
wwwwwwwwww)mwwwwwwwwwwwwC
™in Kho đDi mình su,t đ5i K< nhau
wwwwwwwwwwww Vm
Ian$ t-on$ đ3m 0ạnh +Ji Ka Thi3n ChGa
wwwwwwwwwwww9wwwwwwwwwwww C
KhC h7t tho K1u đ3m th7nh =D KOn$
wwwwwwwwww 9wwwwwwwwwwwwC
ui $iPn$ h7t m m3nh man$ +u^n
Cwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 9
h^i mOa $i7 +u,t K`n$ !ua mau
wwwwwwwwwwwwwwwwwwC
g5i hHn đfu ai nh> 4Ji 01u
wwwwwwww/wwwwwwwwwwwwwwwC
h^i mSt Khi?u 7o t-ắn$ thay mJu
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 81
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
wwwwwwwVmwwwwwwwwwwwwC
#m !ua Kfu \7K (h7o +ay sau
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Vm
g5i n$uy]n mình ChGa K< n$h :hDn$
wwwwwwww9wwwwwwwwwwwwC
Bao +1y $i5 mình hoJi \a =ắn$
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwVm
Aao nhi3u đ3m ChGa \u,n$ 4ư%n$ $ian
wwwwwwww97 wwwwwwwwwwwww C
A"y nhi3u 0fn anh nh> n$ư5i y3u
wwwwwww wwwwwww9 wwwwwww www C
h^i nh6n$ đ3m th7nh đư5n$ đ<n [o0
wwwwwww wwwwwww)m wwwwwww wwwww C
gan$ than$ !ua mi?n $i7o đư5n$ 4"u y3u
wwwwwww wwwwwVm
Thi3n th7nh Ka \ưa =an$ t-on$ đ3m t,i
wwwwwwwww 9 wwwwwww wwwwwC
[h> !u7 đi thDi $iPn$ h7t ai +u^n
wwwwwww wwww97 wwwwwww wwwwwC
23m th7nh =D KOn$ 0ạnh $i7 h^n tDi
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 82
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ban tình ca mùa đông
CUn 0ại đ1yŠ +ao y3u thư%n$* +ao nhun$jV7k nh>
CUn 0ại đ1yj9ma„7kk +ao KD đ%n* \<t \ạjCma„7k
CUn mình taj)mWk như Kh%i =%i man$ +aojA7k :T ni]m =>i noij#mk
+u^n @
IJ mOa đDn$j)mk :hDn$ man$ tho +ao h%ijV7k "m
8Oa thuj9ma„7k :hDn$ K< 07 -%ijCma„7k
CUn mình taj)mk như Kh%i =%i n$h Konj/y4imk tim ta n7t tanjA7k@@@
Tình j#7ky3u đ<j)mk sC m&i m&i :hDn$ !uay t-E 0ạijV7k
IJ m nhưj9ma„7k K7nh Khim =Gt +ay m&i n%i (hư%n$ nJoŠ @
ChT KUn mình taj)mk Dm KD đ%n nh> nhun$
nh> nhun$ :T ni]mjA7k để 0Un$ ta +Dn$j#mk n$h sao +u,t $i7 j#7k@
Tình y3u đ< sC m&i m&i :hDn$ !uay t-E 0ại
IJ m như K7nh Khim =Gt +ay m&i n%i (hư%n$ nJo
KhT KUn mOa đDn$ =1y !uanh ta h7t =>i ta -in$ +Ji tình Ka n$h Di sao
\<t \a@
[<i đi mj)mk n$ư5i %ijVk 4O đ&jAm7k \a nhau th.t -^iŠ
VO Kho mj/k :hDn$ y3u tDi* Kho KonjA7ktim tDi n7t tanj#7k@@@@@@
Tình y3u đ< sC m&i m&i :hDn$ !uay t-E 0ại
IJ m như K7nh Khim =Gt +ay m&i n%i (hư%n$ nJo
ChT KUn mình ta Dm KD đ%n nh> nhun$ :T ni]m
Aon$ n$h Di sao 0Un$ nJy +u,t $i7@@@
[$ư5i K< nh> Khtn$ tình ta =>i +ao th7n$ n$Jy
e_i m Kho ta đ>n đau \<t \a t-on$ KuSK đ5i nJy
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 83
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
ChT KUn mOa đDn$ =1y !uanh ta h7t =>i ta -in$ +Ji tình Ka n$h Di sao
\<t \a @@@@@@@@@@@@
Bàng lăng tím
(-h. ;ường C #V;1ND)
Am@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #m@@@@@@@@@@@@
[h> =? mSt th5i t-an$ s7Kh c( K7nh hoa
)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V@@@@@@@@/y7
[h> tuai hPK t-U KOn$ +ao ư>K m%
Am@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #m@@@@@@@@@@@@@@@@@
[h> Khi?u nJo KOn$ nhau +ư>K đi t-3n s1n t-ư5n$ \ưa
/y7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Am
Aon$ +1n$ :hu1n$* tình đ;n tl +ao $i5
@@@@
2K :
@@@@@@@@ 9@@@@@@@@@@@@@@@@@@ )@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Am@@@@
IJ nh> đDi mắt nJo * đ& 0Jm \ao \uy;n h^n tDi
@@@@@@ 9@@@@@@@@@@@@@@@@@ V@@@@@@@@@@@ )@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Am@
IJ $i1y (hGt n$_ n$Jn$* \o t-Un 7nh mắt nhìn nhau
@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@ V@@@@@@@@@@@@@@ /y7@@@@@@@@@@@@@@ Am
IJ ư>K mon$ mSt n$Jy* mSt n$Jy ta sC +3n n$ư5i[†+]
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 84
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cánh hoa •p trong tim
VYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
KhC -%i +3n đ^i =ắn$* $iPt sư%n$ mai KUn =ư%n$ 07 KJnh@
VYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYVYYYYYYYYYYY#7
9i< %i \in nhH 0ư>t* để th%m m&i ns hoa
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
Irn t-Di +3n 4Un$ sDn$
)mYYYYYYYYYY9YYY)m
Thuy?n ai h6n$ h5
)mYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYY#7
Ta KUn thư%n$ ti;K 0oJi hoa đ& c( t-on$ tim@
)mYYYYYYYYYYYYYYY9
Thuy?n ai đi tìm =? +;n m>i*
YYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
0] 4"u t-on$ tim =ư%n$ hình +<n$ n$ư5i@
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY#7
2Jnh san$ n$an$ =? n,i sDn$ để =ui KOn$ 4uy3n "y@
)mYYYYYYYYYYYY9
Th5i $ian t-Di đJnh 0Un$ 4"u :bn
YYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
tZn$ noi KD đ%n :hi mOa đDn$ =?
)mYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYY)m
[$ư5i -a đi để \<t \a :… ni]m t-on$ đ5i
j2oạn sau tư%n$ tlk
moi ntm thu Kh5 m&i nJo ai hay 4Un$ sDn$ đ& Kạn@
•n$ m1y thDi 4Zn$ +ư>K mJ ta =rn n$^i đ1y@
C7nh Khim (hư%n$ t-5i \a KUn thư%n$ nh> mình@
Ta KUn thư%n$ ti;K 0oJi hoa đ& c( t-on$ tim
j tình +u^n KhDn 4"uk
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 85
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Thuy?n ai đi tim =? +;n m>i*
0] 4"u t-on$ tim =ư%n$ hình +<n$ n$ư5i@
2Jnh san$ n$an$ =? n,i sDn$ để =ui KOn$ 4uy3n m>i@
[$ư5i -a đi để \<t \a KŒi 0Un$ n$ư5i %i
[$ư5i -a đi để \<t \a :… ni]m t-on$ đ5i
Cánh đồng tuyêt
Tim ft. Minh Hằng

nt-o: / C A+ Vm / C ) )sus4 )
)nh T•8 %i tại sao t-on$ tL 0ạnh K< tuy;t* KUn K7nh đ^n$ nhJ mình
:hDn$ K< tuy;t =.y anhp
[$,K q7* tL 0ạnh K< tuy;t để đDn$ đ7 2 K1y KJ -m mình tn* KUn K7nh
đ^n$ K< tuy;t 0Jm sao anh đ7 +anh đưnK p
YYYYYYYYYYYYVmYYYYY)mYCYYYYYYYYYYYYVm
[$Jy \ưa m ư>K m% sC KOn$ =>i anh
YYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYCYYYYYYYYY/
[$^i +3n nhau n$ắm sao t-3n t-5i
YYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYY)mžCYYYYYYYYYYYYYYYYVm
[$Jy \ưa "y E t-on$ $i"K m%* anh Dm Kh't 0"y m
YYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
IJ anh hMa sC y3u moi m* KhT m mJ thDi@
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St K7nh đ^n$ đfy tuy;t -%i* K< hai n$ư5i nhìn nhau nắm tay
YYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYC
[hH +ư>K 4ạo t-3n K} :hD t-on$ ni?m hạnh (hGK đắm say
8St K7Kh đ^n$ n%i tuy;t -%i đan$ K< hai n$ư5i nhìn nhau -"t 01u
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYY )sus4YYY)
h^i +ư>K =? hai (hba đi \a nhau m&i m&i@@
YYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYY)mžCYYYYYYYYYYYYYVm
[$Jy \ưa "y E t-on$ $i"K m% anh đi =? (hba m
YYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 86
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
8J tại sao m :hDn$ thể +ư>K đ;n Dm Kh't anh@
/ C Vm )m / C ) )sus4 )
)nh T•8 %i* hDm nay 0J sinh nh.t m* anh t'n$ !uJ „ Kho m =.yp
Th; m thbKh qa› „›
#m ư>K 07t n6a n$L 4.y m sC th"y tuy;t -%i t-3n K7nh đ^n$ nhJ
mình*đưnK ho: anhp
2ưnK KhM* m KM n$L đi :hi n$L 4.y tuy;t sC -%i đ< nha
‰h* =.y m n$L đ1y
ˆˆˆ
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYY)m7YYYYYYYYYYYYYVm
n;u +i;t t-ư>K Khia 0ìa thì n$Jy \ưa y3u nhau 0Jm „›
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYY YY)YY
)sus4
+ao y3u thư%n$ mình đ& t-ao Kho nhau =Oi s1u t-on$ +ao nắn$ tuy;t
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYY)m7YYYYYYYYYYYYYVm
n;u +i;t t-ư>K Khia 0ìa thì n$Jy \ưa mình n3n $i6 0"y
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYY )sus4
:hi \a nhau mình E t-on$ nh1n $ian -in$ ta y3u nhau -"t nhi?u
8St K7Kh đ^n$ đfy tuy;t -%i* K< hai n$ư5i nhìn nhau nắm tay
[hH +ư>K 4ạo t-3n K} :hD t-on$ ni?m hạnh (hGK đắm say
8St K7Kh đ^n$ n%i tuy;t -%i đan$ K< hai n$ư5i nhìn nhau -"t 01u
h^i +ư>K =? hai (hba đi \a nhau m&i m&i@@
[$Jy \ưa "y E t-on$ $i"K m% anh đi =? (hba m
8J tại sao m :hDn$ thể +ư>K đ;n Dm Kh't anh@
8J tại sao m :hDn$ thể +ư>K đ;n Dm Kh't anh@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 87
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cây lá và gió
8Oa thu 0ại san$ [C] hco hắt $io t-on$ [9] 0Un$ nư>K mắt* 4ư5n$ như
mOa thu [)m] K`n$ +i;t Kh5 đni [#m] -^i sC đ;n@
[$Jy anh =J [/] m đ;n +3n [9] nhau* n$Jy "y ta [#m] $fn +3n nhau
như [)7]đDi +ạn th1n@
TưEn$ như tình [/] y3u =rn muDn [9] đ5i :hDn$ [)] -5iz
[/] Tại =ì anh [9] +i;t y3u m nhưn$ [#m] n$ại Khdn$ n<i n3n [)m]
K1m nbn thDi@
[/] TZn$ n$Jy anh [9] =rn +3n m hi [C] =Pn$ [#m] mSt mai m sC
đ;n =>i [)m]anh@
[/] 2ể -^i mSt n$Jy mSt K%n[9] 9i< tho7n$ !ua $i< :hC man$ [#m]
tho Khi;K g7 0J m m&i [)m] \a 0ìa C1y
Iì anh 0'n$ [/] thfm như C1y [9] Khưa :|( n<i 05i y3u [C] g7 +ao $i5@
[$oJi s1n nhH -%i Khi;K g7 Y m n$h t-on$ 0Un$ +u,t $i7@
Vư5n$ như mOa thu K`n$ +i;t Kh5 đni 0J m&i m&i@
[$Jy m h^n nhi3n đ;n +3n anh* n$Jy "y m 0J Khi;K g7 hạnh (hGK +3n
C1y@
TưEn$ như n$Jy mai g7 sC +3n C1y :hDn$ -5iz
Tại =ì m đ& y3u anh n3n Kh5 đni t-7i tim anh $hc thtm@
TZn$ n$Jy m =rn +3n anh hi =Pn$ mSt mai anh sC n<i ti;n$ y3u@
VO -in$ mSt n$ư5i 0J K%n 9i< tho7n$ !ua* 9i< man$ tho Khi;K g7 0J
m m&i \a 0ìa C1y@
Iì Kh5 mon$ C1yz n<i 05i y3u g7 mSt n$Jy~
8Oa đDn$ nhH t-Di 0ư>t thư>t Kho thu +u^n K"t +ư>K* 4ư5n$ như mOa
đDn$ đ& đ;n =J 0ạnh 0On$ K`n$ san$@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 88
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[$Jy anh 0'n$ thinh đ;n +3n m* KhT +i;t 1m thfm y3u m đ%n (hư%n$
tZ \a@
ChT n$h tình y3u :hC -u h^n =Jo m% h^@
Tình K5 anh đ;n +3n m như tình K5 9i< mi3n man 0ư>t !ua@
TZn$ n$Jy anh =rn y3u t-on$ =D =Pn$ =ì Khi;K g7 :hDn$ mu,n -5i \a
C1y@
2ể -^i mSt n$Jy mSt K%n 9i< tho7n$ !ua* 9i< :hC hDn 03n m7i t<K =J
man$ 07 \a 0ìa C1y@
IJ anh n$uy]n 0J K%n 9i<* man$ Khi;K g7 -5i \a C1y mSt n$Jy@
Th.t 0Un$ Khi;K g7 \a C1y :hDn$ (hmi =ì 9i< man$ tho 07 +ay@
8J =ì C1y đ& 0uDn 0uDn =D tình 0Jm Khi;K g7 h6n$ h5 \a C1y@
2ể -^i mSt n$Jy mSt K%n 9i< tho7n$ !ua* 9i< man$ tho Khi;K g7 Y $ạt
nư>K mắt \a 0ìa C1y@
Tình y3u =D n$h“a n;u thi;u mSt 05i y3u Kh1n thJnhz
Tình y3u n$Jn đ5i =D n$h“a* n;u thi;u mSt 05i y3u Kh1n thJnh
Cây và gió
CYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
#m K< +ao $i5* 0ạK +ư>K $i6a 4Un$ đ5i n$ưnK \uDi
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYY
C, !u3n đi Kon tim đan$ đ>n đau* thfm Kư5i =ui nh6n$ th7n$
YYYYYYYYYYYYYY9
n$Jy +3n nhau@
YYYYYCYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYY)m
IJ m K< :hi nJo* nhìn 03n +fu t-5i đfy sao@ [hìn =? n$Di sao
YYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYY
s7n$ nh"t t-5i* thfm ư>K -i3n$ Kho m 1 tình y3u 0un$ 0inh
YYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYVm
Iì m mon$ đưnK K< anh t-on$ đ5i* để nư>K mắt m đZn$ -%i@ Kho
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
đ3m đDn$ :o KUn $i7 0ạnh@
YYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYY/YYYY
Iì anh như 0J nhưn$ K%n $i< t-5i* KUn m như K1y Kh5 đni* mon$ 1
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYY
+ình minh nắn$ "m* anh =? +3n m@
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc 8W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
™in Kho m K< anh t-on$ đ5i* 0au :hD $iPt nư>K mắt +u^n =ui@
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
™in Kho m 0J K7nh Khim t-5i@ +ay KOn$ $i< đi :hắ( mPi n%i@
YYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
2ể Kho m =J anh tZ nay :o KUn -5i \a* =J m&i t-on$ đ5i K< nhau
Chiêc khăn gió âm
0h2nh -hưng
•nt-o: 9m A+ Vy V 9m A+ Vy V
YYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYY
v +3n :ia +fu t-5i =? đ3m 7nh t-tn$ anh 4.y
YYYYVyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYY
IJ m $i5 đan$ Khìm t-on$ $i"K m% 3m đ?m
YYYYYYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYY
9Ri m1y man$ =Jo (hUn$ =Un$ tay KLa anh n^n$ nJn
YYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYY9m
[hH nhJn$ Dm Kho m y3n $i"K n$L n$on@
YYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYY
v +3n đ1y +fu t-5i thì mưa KM -%i h6n$ h5
YYYYYYYVyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYY
2ể tim anh K^n KJo =J 4a 4i;t t-on$ noi nh>
YYYYYYYVyYYYYYY/YYYYY9m
Vư5n$ như anh nh> =? m
YYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYY
9Ri Kho m đ3m 0un$ 0inh =J =ì sao n%i +iển 0>n
YYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYY
9Ri m nh6n$ n$Di sao t-3n Kao t'n$ m Khi;K :htn $i< "m
YYYYYYYYYYYYVyYYYYYYYYYYYYYY
2ể m th"y Khdn$ h? KD đ%n
YYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
2ể m th"y mình Kfn +3n nhau
YYYYYYYYYYYVyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
2ể m =6n$ tin =Jo tình y3u 2 KhGn$ ta@
YYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYY
h^i K%n mưa đ3m !ua đi [$Jy mai 0GK m thMK $i"K
YYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYY
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc WX
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[ắn$ mai sC hDn 03n mDi m [s hDn KLa anh "m 7(
YYYYYYYYYYYYVyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
IJ m h&y Kư5i nhi?u m nhc Iì m m&i 0J ni?m hạnh (hGK
YYYYYYYYYYYYA+
CLa anh mJ thDi@@@
j2oạn 03n tonk
YYYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYY
9Ri Kho m đ3m 0un$ 0inh =J =ì sao n%i +iển 0>n
YYYYYYYYYYYYY9ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYY
9Ri m nh6n$ n$Di sao t-3n Kao t'n$ m Khi;K :htn $i< "m
YYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYY
2ể m th"y Khdn$ h? KD đ%n
YYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
2ể m th"y mình Kfn +3n nhau
YYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
2ể m =6n$ tin =Jo tình y3u 2 KhGn$ ta@
YYYYYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYY
h^i K%n mưa đ3m !ua đi [$Jy mai 0GK m thMK $i"K
YYYYYYYYYY9ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYY
[ắn$ mai sC hDn 03n mDi m [s hDn KLa anh "m 7(
YYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
IJ m h&y Kư5i nhi?u m nhc Iì m m&i 0J ni?m hạnh (hGK
YYYYYYYYYYYYYYA
CLa anh mJ thDi@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W1
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Chim tràng mồ côi
Tình [)m] anh như nư>K Kon sDn$ [4m] 4Ji Kon nư>K [)m] =? Kho K1y
t-7i t-a [)m] +Dn$ @
Tình [#m] m như 0Ga \anh t-3n [9] đ^n$ K1y 0Ga [#m] Kh5 n$Jy mOa
đ%m [#7] +Dn$ @
Chi?u [)m] !u3 hai đMa hay =ui [4m] đOa * m K7nh [)m] KU anh Khim
s7o [)m]m^ KDi @
FhO [#m] sa =un$ đắ( Khia đDi [9] +5 anh +;n [#7] +^i m +;n 0E
mon$ [)m] Kh5 @
[)m] Thư%n$ n$h K1u m7i đŸy * nh> đi]u 0 tình [)m] tan$ @
[4m][$1n n$a :hGK Kh5 nhau :hi mOa 0Ga [C] Khbn sC đ<n đưa [)m]
nhau@
T-tn$ sắ( [C] tJn t-Di \a n%i +;n [)m] đŸu *Khim s7o [/ym] +ay \a m&i
:hDn$ [V] =? * m =rn [#m] Kh5 anh n%i đ1y +;n [#7] 0E -^i nh> [4m]
thư%n$ anh K1u h7t mon$ [)m] Kh5@
[)m] Thư%n$ Khim !uy3n nMK nE *[)m] thư%n$ Kon K7 -D t-3n [4m]
đ^n$ n$h Khim t-ắn$ m^ [4m] KDi đ1u KUn ai [#7] đ<n ai nh> mJ [)m]
mon$ @
[)m] %@@@%@@@0 nJn$ [)m] %i j% 0 nJn$ %i k %@@@@@@0 nJn$ [V] %i m
thư%n$ mJ m [)m] đni Kon nư>K +u^n [4m] t3nh K1u h7t 0 mon$
[)m] Kh5 @
8Oa 0Ga [#m] th%m đ& Khbn Khbn 01u [9] -^i mJ +"y [#7] 01u anh Khưa
$hc =? [)m] thtm
[)m] ¡i@@@~ Khim s7o m^ [)m] KDi jKhim t-ắn$ mình 3n kKhim s7o m^
[V] KDi thư%n$ anh mJ m [)m] đni đ3m t-ắn$ KU [4m] than n$h t7i
t7i t3 [)m] 0Un$ @
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W2
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[$^i nh> [#m] anh m n$< n$< 03n [9] t-5i Khim s7o :hDn$ [#m] =?
K7nh KU m^ [9] KDi m nh> anh [#7] nhi?u sao (hs tình [)m] m
Chờ Anh Trong Cơn Mưa
/Eu, Th%y ;hi
CymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9ym
8ưa t-on$ đ3m tìm tho +<n$ ai \a =5i@
YYYYYYYYYYCymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9ym
8St 7nh sao 0un$ 0inh 4fn \a m&i t-on$ đ3m +u^n@
YYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA
Bao %i sao =? đ1u để ti;n$ mưa hUa nư>K mắt m t-on$ +u^n thư%n$ nh> mon$@
jTư%n$ tlk
)nh* n$Di sao tình t-on$ s7n$ +ao m% mSn$
[hìn mắt :ia th% n$1y +Zn$ 03n ti;n$ y3u +an đfu
Ai;t :o anh m Kh5 mon$ mSt ti;n$ y3u 4|u 4Jn$
[h> ai Kh5 ai +3n :hGK mưa \u1n tình nh|( Khun$ ti;n$ đJn
YYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA
8St 05i y3u thư%n$ m mon$ thfm t-ao đ;n anh sao \a =5i
YYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCym
[$ư5i y3u h_i Kon tim hoJi mon$ ti;n$ y3u 4|u 4Jn$
YYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
8J n$ư5i m&i \a \Di * để mình m t-on$ đ%n KDi
YYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYY9y
Thư%n$ nh> anh m đi tìm 1 ti;n$ y3u @
#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA
#m y3u anh tình y3u s7n$ t-on$ n%i t1m h^n
YYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCym
[hìn ai :ia +3n anh KOn$ K1u 7i 1n t-ao n$ư5i
YYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
8St mình m n%i đ1y nh|( Kon tim KD đ%n
YYYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYY9y
Thư%n$ nh> anh m :h<K thfm t-on$ ti;n$ mưa@
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCym
Ch5 anh t-on$ K%n mưa@
YY)YYYYYYYYYYYYYYYA
¢23m 4fn t-Di* mưa 4fn tan@
YYYYY9ymYYYYYYYYCym
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W3
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
CUn m m&i 0J m@
)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYA
Aao +u^n thư%n$ mon$ Kh5 anh@
YYY9y
[$ư5i \a m&iz{
Chúc b• ngu ngon
C
Ac %i* n$L đi
97YYYYYYYYYYYYYC
23m đ& :huya -^i
YYYYY/YYYYYYYYYC†#
2ể nh6n$ $i"K m% đH(
VmYYYYYYYYY9
BC 0uDn +3n m
C
Ac %i* n$L n$oan
9YYYYYYYYYYYYYC
T-on$ ti;n$ -u 5i
/YYYYYYYYYYYYC
Ifn$ t-tn$* đni m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYC
COn$ +ay =Jo $i"K m%
• %i* J %i* J J %i@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W4
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cho bçn cho tôi
<am trường
@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[$Jy \ưa th.t n$h h^n nhi3n
@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
gJ tDi mSn$ m% thfn ti3n
@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@ @@@@@@@@@@@@
T-on$ 7nh nắn$ m>i "m 7( KLa tình +ạn th1n
[$Jy \ưa (hưnn$ -%i đfy s1n
2Jn Ka h^n tDi nhH 01n$
Ai;t đ1u mai đ1y 0J n%i tDi đ;n
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Khi n$ư5i t-ao ni?m tin
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2ưa +Jn tay 03n t-7i tim mình
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@9@@
Cho +ao nhi3u đam m3 =an$ 03n 05i h7t
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g5i Ka KUn m&i Kho +ạn Kho tDi
@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@
Tình y3u KUn m&i t-on$ t-7i tim nJy
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
2ể KuSK đ5i KUn m&i +ao nhi3u ni?m =ui
g5i Ka KUn m&i Kho +ạn Kho tDi
Tình y3u KUn m&i t-on$ t-7i tim nJy
@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@9y@@@@@@@@@9@@@@@@ @@@@@C
TZn$ ns hoa KUn đH( m&i K< nhau t-on$ đ5i
@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9y@@ @@@@@@@@9@@@@@@@@@C
TZn$ ns hoa t-ao nhau KUn đH( m&i Kho +ạn Kho tDi
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W5
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cổ Tích Tình Yêu
[Jn$ KDn$ [/ym]KhGa KLa n$Jy \ưa nay K< [)7†)]KUn
[hư 0Un$ [V]m =rn [)]Khìm t-on$ +tn$ [/ym]$i7
h^i anh [/ym£đ;n KOn$ n$Jn 7nh nắn$ $i< [)]\u1n =?
hC mJn [V]đ3m
27nh [#m]thMK mSt t-7i [/ym]tim
g'n$ n$h ti;n$ [)]h7t
g'n$ n$h ti;n$ [Cym]$i<
eUa t-on$ nắn$ [V]"m đan$ =? 4ư>i [Vm]mDi h^n$
[hìn Khi;K 07 [)]đDn$
Chnt -%i -"t [Cym]nhH
IJ [V]mOa \u1n đan$ [#]:hC Kư5i
[hH n1n$ K7nh [)]$i<
eUa tho ti;n$ [Cym]h7t
IJ n$Jn 7nh [V]nắn$ 0ay nhH mắt mi [Vm]m?m
[Jn$ KDn$ KhGa [)]\ưa
Chìm t-on$ $i"K [Cym]n$L
COn$ mSt t-7i [Vm]tim 0ạnh [#]+tn$
[Jn$ KDn$ KhGa KLa n$Jy \ưa nay K< KUn
[hư 0Un$ m =rn Khìm t-on$ +tn$ $i7
h^i anh đ;n KOn$ n$Jn 7nh nắn$ $i< \u1n =?
hC mJn đ3m
27nh thMK mSt t-7i tim
T-ao m tình [V]y3u
gJm tan t-on$ m $i7 [Cym]+tn$
[Cym]h^i@@@
2ưa anh =J [Am]m t-E [#]=? Khuy]n tình Ka [)]tbKh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W6
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[$_ như $i"K [/ym]mSn$
2ể đưnK KOn$ m 0ư>t [#]t-on$ [Cym]$i<
Chuy]n tình [V]y3u
Ii;t [#]-i3n$ anh =J [/ym]m@@@
Cơn gió lç
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[C]@@@@@@@@@@[9†A]@@@@@@@@[)m]@@@
g'n$ y3n Ktn $7K* 0'n$ y3n =fn$ t-tn$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[)m]@@@@
g'n$ y3n th%m n$7t mDi h^n$ th.t t-on$ s7n$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
•nh mắt +3n D KRa sa* KM thao thMK mon$ Kh5
@@@@@@@@@@@[Vm7]@@@@@@@@[9sus] @@@@@[9]
C%n $i< 0ạ @@@
[$L n$on anh nhc tình y3u KLa m
@@@@@@@@@@@@@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[9]@@@@
IJ n$Jy mai sC n$Pt n$Jo nh6n$ ư>K hHn
@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@@@@@
Fhmi 0Jm Khi để h;t +u^n* KhT =ì !u7 nh> n$ư5i
@@@@@@@@@@@@@@@@@[4m]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[9sus]@@[9]@@@@@@@[C]
8St Kmm $i7K t-,n$ =ắn$ đ;n hiu !uạnh@
[C]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@[9]@@@@@@@@@@[C]
[$oJi đ5i sư%n$ $i< tSi 0ắm đDi =ai $fy
@@@@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@[9]@@@@@@@@@@@@@@@@@[C]@@@@@
9i5 anh n%i "y* hình 4un$ m Kh,n nJy
@@@@[/]@@@@@@@@@[9]@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@[)m]
h"t Kfn h%i "m* -"t sn đ3m t-ắn$
@@@@@[Vm7]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[9]@@@@@@@@@
#m thư5n$ =rn ư>K ao -in$:
@@@@@@[C]@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@[9]@@@@@@@@@@@@@@@@@[C]@@@
8St n$Jy đan$ đ;n* n$Jy "y :hDn$ \a =5i
@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@@@@@@@[9]@@@@@@@@@@@@@@@@[C]
IJ anh sC đ;n @@@ nhìn m @@@ hc mDi Kư5i~
@@@@@@[/]@@@@@@@@[9]@@@@@@@[#m]@@@[)m]
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W7
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
)nh =? đi nhc* h&y =? đi nhc
@@@@@@@@@@[/]@@@@@[9]@@@@@@@@@@[C]
Chbnh n%i mJ ta hHn th?~
Cơn mưa bàt đâu tình yêu

Nhật Tinh +nh
VymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)ym
Bao tình y3u 0Jm 0Un$ "m 3m đ3m n$Jy
YYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYCy
TZ :hi !un m t-on$ Khi?u mưa -%i
VymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)ym
23m tZn$ đ3m 0Un$ KUn nh> nhun$ m :hDn n$uDi
YYYYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYYYYYCy
[s Kư5i m t-on$ tim anh s7n$ h%n =fn$ t-tn$
jTư%n$ tlk
Aao +u^n =ui mình KOn$ s>t Khia t-on$ đ5i
COn$ m anh t-ao +ao 05i y3u 4"u
”n tình ta đH( tla 7nh sao +tn$ !ua t-5i
ChPn =ì sao man$ t3n m $ắn 03n ni?m nh>
/yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVym
#m sao tim anh 0uDn nh> m đDi mDi m \inh n$"t n$1y 0Un$
YYYYYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCy
CJnh h^n$ man$ tho hạt sư%n$ 0on$ 0anh
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y
VJnh t'n$ m y3u KLa anh
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)ymYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYYYYYYY)ymYYYA
Cho anh \in như th; thDi đưnK $fn +3n m t-Pn th7n$ ntm
/yYYYYYYYYYYYYYYCyYYYYYYYYYYYYY/y
8&i m&i ta +3n nhau như 0GK đfu
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc W8
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Con đường mưa
;ao Th2i 1n
)mYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYY/YYYYYYYYYYY9YYYYYY
[;u n$Jy \ưa +ư>K đi nhanh !ua Kon đư5n$ mưa thì anh đ& :hDn$ $'(
)mYYY
n$ư5i
[;u n$Jy \ưa m nhìn anh nhưn$ :hDn$ mTm Kư5i thì anh đ& :hDn$
mSn$ m%
[;u tình ta Khdn$ (hmi \a :hi đan$ đ.m s1u thì anh đ& :hDn$ đau +u^n
[;u 0Un$ anh :hDn$ KUn y3u m h%n Khbnh mình thì anh đ& !u3n đưnK
m@
2K:
YYYYYYYYYYCYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY/j#mkYYYYYYYYYYYYY)m
gJm sao để đư5n$ \ưa đZn$ in 4"u Kh1n anh moi n$Jy
YYYYYYYYY/YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYY9
gJm sao Kho 0Un$ anh thDi $Pi t3n m t-on$ moi $i"K m%
YYYYYYYYYCYYYYYYYYYYY9YYYYYYYY#j#mkYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
gJm sao để mưa mOa thu đZn$ -%i :hi anh 4an$ nh> m
YYYYYYYYYY/YYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY)m
gJm sao :hi th"y mưa anh :hDn$ +u^n
gJm sao để !u3n ni?m =ui ni?m hạnh (hGK :hi anh K< n$ư5i
gJm sao !u3n 05i Khia tay 0] m -%i t-3n đDi mắt Kay
gJm sao để thDi Kh5 mon$
gJm sao tim anh thDi đZn$ m% -in$ n$Jy mai th"y m !uay t-E =?p
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc WW
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Cry on my shoulder
[9]•‹ th h-o* n=- [4m]Koms to you
[9]•‹ you n4 somon* you¤- [C]‹0in$ +0u
•‹ you qait ‹o- 0o=* an4 [/]you¤- [4m]a0on
[9]•‹ you Ka00 you- ‹-in4s* no[C]+o4y¤s hom
—ou Kan -un aqay* +ut [/]you Kan¤t hi4
[9]Th-ou$h a sto-m an4 th-ou$h a [C]0on0y ni$ht
[)m]Thn •¤00 shoq you th-¤s a [4m]4stiny
Th +st thin$s in [/]0i‹* thy a- [9]‹-
Aut i‹ you qanna [/]K-y: K-y on my [9]shou04-
•‹ you n4 som[#m]on* qho Ka-s ‹o- [)m]you
•‹ you¤- ‹0in$ [/]sa4* you- ha-t $ts [9]Ko04-
[4m]—s • shoq you qhat -a0 0o= Kan [9]4o
•‹ you- s:y is $-y oh [4m]0t m :noq
[9]Th-¤s a (0aK in ha=n* [C]qh- q¤00 $o
•‹ ha=n is* a [/]mi00ion ya-s a[4m]qay
[9]€h „ust Ka00 m an4 •¤00 [C]ma: you- 4ay
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1XX
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
•hn th ni$hts a- $ttin$ [/]Ko04 an4 +0u
[9]•hn th 4ays a- $ttin$ [C]ha-4 ‹o- you
[)m]• qi00 a0qays stay [4m]+y you- si4
• (-omis [/]you* •¤00 n=- [9]hi4
Con Dường Hçnh Phúc
Th%y ;hi
[$ư5i [9] y3u %i* h&y [A7]n<i Kon đư5n$ anh [#m]sC !ua [#m†/]
IJ m [C]sC Kh5* =J m [Am£sC đni@@@
VO Kho $i<[)m] mưa* $itn$[V] :bn*
:hi;n m :hDn$[A7] tìm đưnK th"y đư5n$[#m] anh*
=J để m 0ạK[C] t-on$ đ3m t,i [V]ttm@
[Jy n$ư5i y3u %i* K< +i;t m +u^n m 0N 0oip
2ư5n$ đi !u7 nhi?u -^iz* mJ sao =rn m|t m5p
8J sao =rn :hDn$ tìm th"y 0,i -a Kon đư5n$ hạnh (hGK đ5i m@
9i5 m đ& [C]+i;t Kon đư5n$ [V]đ< Khbnh 0J[9] anhz
[#m][$ư5i [V]y3u[C] %iz
[)m]™in anh[A7] đZn$ đi !u7[#m] =Si
[#m]Ch5[V] m nhc[C] anhz~
h^i ta [)m]sC KOn$ [V]s7nh =aiz
2K:
[$ư5i y3u 4"u [9]h_i* anh [A7]m&i 0J m't [#m]t-5i@ [#m†/]
9ạt đi +<n$ [C]t,i \<t [V]\a t-on$ KuSK đ5i[9] m@[#m†/]
[$ư5i y3u 4"u[C] h_i* 4ru [V]Kho muDn n$Jn [A7]sau m m&i [#m]đni
=ì m +i;t [C]-in$
Kon đư5n$ hạnh [V](hGK 0J [9]anhz
đoạn đi]( :hGK Ku,i ttn$ 03n nRa tDn$ nhc
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X1
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
D|u Dàng Dên Tùng Phút Giây
!uang Vinh
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@@)nh đan$ Kfm t-3n đDi tay
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@@@ADn$ hoa tình y3u 01u nay
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
zz[hưn$ th.t :hDn$ may
YYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
gJm -%i K7nh hoa \u,n$ th?m
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@@Khi :hDn$ KUn m +3n anh
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
@@@@@@eư%n$ th%m KJnh hoa m}n$ manh
)mYYYYYY#mYYYYYYY
Tla =Jo K%n $i<@@@
23m đ3m 0Jm sao t-,n t-7nh
[%i đ1y mJn sư%n$ 0on$ 0anh
[$h tZn$ 1m thanh
9iPt sư%n$ :hC -%i +u,t 0ạnh
™in m Kfm đDi tay anh
™in m mSt 0fn 0ắn$ n$h
)mYYYYYYYYYYYYYYYYY
gắn$ n$h tim anh
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@@VO tim anh n<i :hDn$ n3n 05i
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@@ChT +i;t K1m nbn -,i +5i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X2
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
zz[hưn$ sao 0uDn Kh5 đni
)mYYYYYYYYYYYYYYYYY
zguDn $Pi t3n m
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
z@2Di Kh1n thfm 0'n$ anh đi
YYYYYYYYYYYYYYY#7
Cho 4O =rn +i;t@@@
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYY
Ai;t moi :hi $fn m anh 4|u 4Jn$ đ;n tZn$ (hGt $i1y
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
[ắm tay m th.t 01u hDn n$Pt n$Jo +5 mắt m
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYY
Kể +ao nhi3u Khuy]n =ui như KhT mon$ m Kư5i hc mDi
YYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYY
C7nh tay anh 0J nDi nhH -u moi đ3m
2;n :hi :hDn$ $'( m anh n$_ như \a mSt $i"K m%
C, !uay 0ưn$ n$L đi nhưn$ tìm :hDn$ -a m
T-7i tim th3m 0N 0oi \in đZn$ \a anh đZn$ !u7 01u
YYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYY
e&y Kho anh nh.n -a tình y3u =rn !uanh đ1y
”mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@jVO tim anh n<i :hDn$ n3n 05i
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
@@@@@@ChT +i;t K1m nbn -,i +5i
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYY)m
z@@@[hưn$ sao 0uDn thfm $Pi t3n mk
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X3
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
D‰ŠNG D‹N NGŒY VINH ••ANG
COn$ t-Qo 03n[C] đTnh nGi Kao =5i =ni
2ể ta :hắK[)m] t3n mình t-3n đ5i[/]
VO ta +i;t[9] $ian nan đan$ Kh5 đ<n[#]
IJ t-7i [)m]tim =rn 1m thfm[/]
2ưa +ư>K Kh1n tìm đ;n nh6n$ đTnh =inh !uan$[9]
j2oạn nJy tư%n$ tlk
Afu t-5i đ3m nay KOn$ thMK =>i muDn n$ư5i
8Ju K5 :h7t :hao $hi Khi;n KDn$
T-i]u n$ư5i 41n mon$ tin nh6n$ +Jn thắn$
g5i hMa $hi t-on$ tim mình
BC :hắK t3n =inh !uan$ KLa Ii]t [am
IJ Kon tim[/] ta đ& ư>K n$uy]n KOn$ nhau[9] =ai :? =ai
[i?m =inh !uan$[/] ta Khia sN KOn$ nhau[9]
[$Jy đ<[C] n$Jy đ< sC :hDn$ \a \Di[9]
IJ KhGn$[/] ta 0J n$ư5i Khi;n thắn$[#]
e^i KUi n$1n [/] =an$ như thGK $isK 0Un$ ta th3m tl tin[9]
Iưnt $ian nan [/]ta =ưon t>i nh6n$ =ì sao[9]
[$Jy đ< n$Jy đ< sC :hDn$ \a \Di
IJ KhGn$ ta 0J n$ư5i Khi;n thắn$
2ưUn$ đ;n [)m]nh6n$ n$Jy =inh !uan$ [/]:hDn$ KUn \a
VO :h< :htn =rn KUn[C]
eoJ 4Un$ n$ư5i KOn$ hat =an$ (h, (hư5n$
COn$ =%i t-,n$ Khi3n$ th.t =an$ 0Zn$
9iPt nư>K mắt h1n hoan đ<n mZn$ Khi;n thắn$
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X4
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[hi?u (h7o hoa th.t tưn$ +Zn$
ui $i"K m% 0un$ 0inh muDn =ì sao
IJ Kon tim ta@@@@
@@@@@@@Kon đư5n$ KhGn$ ta đ& Khon@
Em nhớ anh nhiêu
YYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
TZ 01u anh KhT \m KhGn$ ta như đDi +ạn th1n
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
[hưn$ t-on$ th.t t1m m =rn mon$ đưnK nhi?u h%n th;
YYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
Iì 01u nay mình đ& sN Khia nhau +ao +u^n =ui
YYYY#mYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYAm
#m sn mình :hDn$ K< n$Jy mai @@@@
YY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[h6n$ 0GK anh =ui đOa KOn$ m
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Kể +i;t +ao K1u Khuy]n tình y3u
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYA7
C< +i;t Khtn$ t-on$ 0Un$ m đan$ nh<i đau =ì y3u anh
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[hi?u 0fn m đ& n<i 4,i anh
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
C< mSt KhJn$ t-ai đan$ thfm y3u m
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
I.y mJ =D t1m anh KM KhGK mZn$
#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
ChGK m tìm th"y đưnK tình y3u
YYYYYYYYYYYYYYYYV
h^i mSt n$Jy :ia anh đi +3n m
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[$.( n$Zn$ anh n<i nh> m th.t nhi?u
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[oi hạnh (hGK Khnt =_ tan oJ t-on$ tim
YYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[$hHn n$Jo 0] -%i anh %i m mon$ đ& tZ 01u 0ắm K1u y3u nJy
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X5
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
YYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
IJ K`n$ mu,n n<i =>i anh m th.t nh> anh
YYYYYYYYYYYYYV
[h> -"t nhi?u@@@@@@@@@@@@
Giâc mơ có thçt
YYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
23m !ua m m% th"y anh man$ \u1n y3u thư%n$ 4|u 3m
/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYY#
COn$ đi]u nhạK Kh"t n$"t hUa tho ti;n$ t-7i tim m -Sn 03n
YYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYY
Cfm +Jn tay anh n<i nh6n$ 05i 1n 7i m'n n^n$
CymYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYY� � � � � � �
Th5i $ian n$ưn$ m&i Kho hoa 07 :ho mJu
YYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
Khi +an mai đ7nh thMK $i"K m% h^n$ đ3m !ua m đ& m%
/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
[$ư5i $i5 nJy đ& đ;n mSt n%i -"t \a \tm m KUn đ1y
YYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYY
A5 mi m hon nư>K mắt =ì tình y3u tan =_
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCymYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
2;n :hi nJo anh như $i"K m% n$Jy !ua
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYY#
gUn$ m 0uDn :hao :h7t nh> mon$ n$ư5i %i anh +i;t Khtn$
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCym
Chìm đắm :hDn$ $ian 0'n$ im n$Jn =ì sao =st tắt
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
Thuy?n đ& san$ n$an$ 0Jm Kho Kon s<n$ :hDn$ \D =? +5
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
[$Jy đ< đắm say =ì sao anh !u3n +ao K1u Ka
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
COn$ mOa \u1n thắm tư%i ư>K hHn tình đfu mDi hDn hay 05i y3u
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCym
gạK +ư>K KD đ%n mình m mSt mOa đDn$ $i7 +tn$
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
gạnh +u,t mDi m nhH -un -un h7t K1u Ka n$Jy \ưa
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X6
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
ChT +i;t m"t anh 0J đau thư%n$ 4O KUn ="n =ư%n$
CymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
#m sC tin $i"K m% K< th.t
#YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
oh oh m Kh5 anh[†+]
Giày thuy tinh
YYYYYYYY9mYYYYYVm7YYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYVy
[$ư5i đ;n =>i m =J n$Jy =ui Kh<n$ !ua*
Cm7YYYYYYYYYYYYYYYYYY /YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYV7
[$Jy =J đ3m +&o $iDn$ 0oay hoay tình m@
YYYYYYY9mYYYYYYYVm7YYVmYYYYYYYYYYYYYYYYVy
CuSK s,n$ đŸy đưa* E t-fn $ian $i< mưa*
Cm7YYYYYYYYYYYYYYYV7YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9m
ChJn$ %i anh K< hay 0Un$ m đ>n đau@
[$ư5i hMa =>i m mSt 0fn ta s7nh đDi*
ChJn$ =J hoa đ<n đưa m =ui -ưnu n^n$@
Tình đ& đắm say* ns h^n$ m hi;n 41n$
I? n$ư5i y3u th7n$ ntm t-Pn t-ao $i"K m%@
2K:
97YYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+
[oi đau ai K< hay* n$Jy =ui đ& đ;n đ1y KOn$ m*
97YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYYCm6†)YYYYYYYYYYYYYYYYV7
T-5i 0ại man$ t-7i n$an$ đJnh t1m K7Kh Khia đDi KhGn$ mình@
97YYYYYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+
#m n%i đ1y Kh;t 0'n$* anh y3u m&i m&i t-3n t-5i Kao*
97YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYYCm6†)YYYYYYYYYYYYYYV7
T-fn $ian m đắn$ Kay* $iPt nư>K mắt m :hD th7n$ ntm@
9mYYYYYYVm7YYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVy
¡i@@@ h_i anh $iJy thLy tinh thuE \ưa*
Cm7YYYYYYYYYYYYYYYV7YYYYYYYYYYYYYYYYYY9m
8St mình m =rn man$ KUn ai đ<n đưa@
ˆ ChJn$ %i th"u Khtn$ $iJy thLy tinh thuE \ưa
8St mình m =rn man$ KUn ai đ<n đưa@
9iJy thLy tinh KLa anh KOn$ m th7n$ ntm
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X7
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
KATY KATY
<am Trường
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@9
Chi?u nắn$ đư5n$ =ắn$ m =>i KhGn$ tDi m"y n$ư5i
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@9
[$^i \u,n$ Khuy]n =ui Dn +ao nhi3u đi?u mu,n n<i
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@A+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/
[hưn$ đ1u đ< ns Kư5i =Ÿn KhMa mu^n (hi?n 7nh mắt 4"u nai
)
+u^n \a \tm
Chuy]n tình y3u $i.n h5n m"y Kh,K để -^i 7nh mắt "y KM -%i
2K:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@A+@@@@@@ @@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@A+@@@@
@@@@@@@
=J anh mu,n :aty :aty m h&y =ui 03n h&y K, =ui Kư5i 03n nai
9m@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@9m@@@@@@@@
+u^n sN t-Di 4fn t-on$ 0mn$
Vm
!u3n
#7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)
IJ m y3u đi đZn$ suy tư m&iz@
2ể anh 0uDn th"y :aty :aty m&i $i6 t-3n mDi nh6n$ đ<a hoa th.t
tư%i jm đH( nh"t :hi m Kư5i IJ \in Kh> !u3n 05i anh đZn$ để =st m"t
tuai \anh@kˆ2
27 đ7 đa đJ đaz@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1X8
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Kí Túc Xá Chiêu Mưa
Sáng tác: Nhçt Anh † Lâm Hùng
Trình bày: Lâm Hùng
YYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYY/
[$oJi hi3n mưa -%i 41n$ noi +u^n Kh%i =%i
YYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYY)
2Jn ai +uDn$ 0%i : tGK \7 +u^n t3nh@
YYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYC
Chi?u n%i \a \tm đDi mắt +u^n đtm đtm để noi nh> h>@
9YYYYYYYYYVmYYYYYYY#mYYYYYCYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
Tìm =?* tìm =? để noi nh> +1n$ :hu1n$ +1n$ :hu1n$@@@ tìm =?@
jttu đoạn đfuk
I? đ1u muDn (hư%n$ +ao đMa +ạn th1n thư%n$
8ình tDi n%i đ1y : tGK \7 +u^n t3nh@
YYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYC
Chi?u n%i !u3 \a nh6n$ K7nh KU +ay 0a để noi nh>@@@ h>
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
8ưa %i mưa %i \in mưa đZn$ -%i
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
mưa %i mưa %i \in mưa đZn$ -%i
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYC
2ể tZn$ Khi?u :hDn$ KUn noi nh>@@@h>
jttuk
8ưa %i mưa %i \in mưa đZn$ -%i
mưa %i mưa %i \in mưa đZn$ -%i
2ể tZn$ Khi?u :hDn$ KUn noi nh>@@@h>
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc1XW
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Kiêp Lü Hành
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A+
Khi mJn đ3m +uDn \u,n$ tZn$ +ư>K Kh1n -%i t-3n 0Un$ đư5n$
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@A+
T-Di =? n%i !u3n 0&n$ KhDn 4"u đi =;t đau n$Jy th7n$
Cm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@A+@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@#+
Ch%i =%i K7nh Khim +ay th5i $ian in hin$ +ao đai thay
Cm@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@V7
2Di Kh1n đi =? đ1u $i6a :hDn$ $ian +ao t-Om noi sfu
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@A+
Aao 0fn ta m% ư>K 4Zn$ +ư>K Kh1n 0&n$ 4u mŒi mUn
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@A+
Khi tình y3u 03n ti;n$ sau th7n$ ntm +"y 01u tìm :i;m
Cm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@A+@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@#+
2& nắm $i6 t-on$ tay để -^i tan thJnh như :h<i m1y
Cm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@9m
hun -un đDi +Jn tay =rn t-Dn$ mon$ tình y3u =? đ1y
2K:
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Cm7@@@@@@@@@@@@@@/@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A+
Ch5 mon$ nh6n$ (hGt $i1y đ<n y3u thư%n$ !uanh ta =%i đfy
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Cm7@@@@@@@@@@@@@@@/ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A+
VZn$ Kh1n 4ư>i +<n$ K1y $i6 t-on$ tim thi3n đư5n$ ta đ& th"y
@@@@@@@@@@@@@@9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/
2ể hạnh (hGK m&i t-on$ tfm tay
@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@9m
[h6n$ ưu tư đ& =st +ay
9m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/
AJn Kh1n hoan$ nay đ& =?
@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9m
Aư>K !ua +<n$ đ3m mSn$ m3
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc11X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Lân Dâu Tiên Anh Biêt
uang !inh
Am /ym
gan$ than$ t-on$ Khi?u mưa +ư>K !ua KDn$ =i3n n$Jy \ưa
#m V
eDm nay đDn$ =? Khưa mJ n%i đ1y sao =ắn$ thưa
Am /ym
[%i nao (hư%n$ t-5i \a m K< thư%n$ +ao n$Jy !uap
9 Am
eay m đan$ hạnh (hGK +3n n$ư5i ta@@@
Am /ym
gfn đfu ti3n anh +i;t +i;t y3u mSt n$ư5i
9 V
gJ anh +i;t mình y3u 0fn sau Ku,i
Am /ym
gfn đfu ti3n anh +i;t m"t đi ns Kư5i
9 Am
gJ anh +i;t :h< +ao $i5 n$uDi
Am /ym
Iì t-5i Kao :ia đ& K7Kh Khia KhGn$ ta
9 V
Cho anh Kho m tZn$ đMa th.t \a
Am /ym
eo'K 0J =ì m đ& 0&n$ !u3n !u3 nhJ
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc111
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
9 /ym Am
Cho n3n m !u3n m,i 4uy3n tình ta
T-on$ ho m1y Khi?u nay !u7 KD đ%n đDi =Un$ tay
[$u n$% như n$ư5i say tl mình Dm +ao đắn$ Kay
Aao y3u thư%n$ n$Jy \ưa =>i mình anh 0uDn KUn đ1y
8% h^ như n$Pn $i< y3u 0Jn m1y
gfn đfu ti3n anh +i;t +i;t y3u mSt n$ư5i
gJ anh +i;t mình y3u 0fn sau Ku,i
gfn đfu ti3n anh +i;t m"t đi ns Kư5i
gJ anh +i;t :h< +ao $i5 n$uDi
Iì t-5i Kao :ia đ& K7Kh Khia KhGn$ ta
Cho anh Kho m tZn$ đMa th.t \a
eo'K 0J =ì m đ& 0&n$ !u3n !u3 nhJ
Cho n3n m !u3n m,i 4uy3n tình ta
Am )
)nh mon$ sC !u3n nhưn$ :hDn$ thể !u3n
9 V
TZn$ n$Jy +u^n KJn$ 4Ji anh KJn$ nh>
Am )
T-on$ muDn $i"K m% anh 0uDn th"y m
9 /ym Am
™a \Di sau +<n$ đn mJn đ3m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc112
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Lời Cua Gió
g5i =J hn( 1m tZ t.( nhạK j8a4 in I[k
¥ 4†4 ¥
g"y tDn$* n,t: Bo0 +ga Bo0 +ga j+ ƒ $immk
)nh K< n$h th"y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥Cm
)nh K< n$h th"y m n<i $ì :hDn$ p
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥/m
#m K< n$h th"y $i< n<i $ì :hDn$ p
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥9@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@¥Cm
)nh man$ thư%n$ nh> $Ri =Jo t-on$ $i<
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥)+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@¥/m@@@@@@@¥9
2Di (hGt +3n anh đưnK n$h anh n<i =>i m @@@
¥97@@@@@@@@@@@@¥Cm@@@@@@@@@@¥A+
C%n $i< nJo +ay n$an$ KuSK đ5i*
@@@@@@@@@@@@@@@¥/m@@@@@@@¥#+
n<i =>i m -in$ tDi 0N 0oi
@@@@@@@@@@@@@@@@¥Cm@@@@@@@@@¥/m
C%n $i< nJo +3n tai thì thfm*
@@@@@@@@@@@@@@¥9@@@@@@@@@@@¥)+
n<i =>i m -in$ tDi -"t \"u
¥9@@@@@@@¥C7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥/m
VO $i< K< n$an$ !ua =ư5n Khi?u @@@
@@@@@@@@¥A+7@@@@@@@@@¥)+
0Jm 07 :hD -%i -sn$ nhi?u*
@@@@@@@@¥Cm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥9@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥97
4O $i< K< man$ +ao đi?u !u"n tho mOa thu đi @@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥C7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@¥/
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc113
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[hưn$ $i< %i $i< đZn$ hDn 03n m7 m*
@@@@@@@@@@@¥A+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥#+
$i< %i $i< đZn$ đOa t-3n t<K m*
@@@@@@@@@@@@¥)+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥/m@@@@@@@@@@@@@ @¥9
$i< %i $i< đZn$ -u đDi mắt m 4|u hi?n
@@@@@@@@@@@@@@@@@¥/m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥A+
9i< h&y n<i -in$ tDi mon$ K< m*
@@@@@@@@@@@@@@@¥#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥)+
$i< h&y n<i -in$ tDi 0uDn nh> m*
@@@@@@@@@@@@@@¥/m@@@@@@@@@@@@@@@@¥9
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u m*
@@@@@@@@@@@@@@¥9@@@@@@@@@@@@@@@@¥Cm
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u anh*
@@@@@@@@@@@@@¥/m@@@@@@@@@@@@@@@¥97@@@@@@@@@@@@@@@@ @¥Cm
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u m th; thDi
)nh K< n$h th"y m n<i $ì :hDn$ p
#m K< n$h th"y $i< n<i $ì :hDn$ p
)nh K"t ti;n$ h7t $Ri =Jo t-on$ $i<
2Di (hGt +3n anh đưnK n$h anh h7t =>i m
@@@
I-sion2:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥Am
)nh K< n$h th"y m n<i $ì :hDn$ p
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥#m
#m K< n$h th"y $i< n<i $ì :hDn$ p
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @Am
)nh man$ thư%n$ nh> $Ri =Jo t-on$ $i<
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#m @@@@@@/y
2Di (hGt +3n anh đưnK n$h anh n<i =>i m @@@
¥@@@@@@@@@@Am@@@@@@@@@@¥)
C%n $i< nJo +ay n$an$ KuSK đ5i*
@@@@@@@@@@@@@@@¥)@@@@@@@¥V
n<i =>i m -in$ tDi 0N 0oi
@@@@@@@@@@@@@@@@¥9@@@@@@@@@¥#m
C%n $i< nJo +3n tai thì thfm*
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc114
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
@@@@@@@@@@@@@@¥/y@@@@@@@@@@@¥9@@@@/y
n<i =>i m -in$ tDi -"t \"u
@@@@@@@¥A7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥#m
VO $i< K< n$an$ !ua =ư5n Khi?u @@@
@@@@@@@@)@@@@@@@@@¥V
0Jm 07 :hD -%i -sn$ nhi?u*
@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/y@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@/y
4O $i< K< man$ +ao đi?u !u"n tho mOa thu đi @@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥A7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@# m
[hưn$ $i< %i $i< đZn$ hDn 03n m7 m*
@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥V
$i< %i $i< đZn$ đOa t-3n t<K m*
@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥#m@@@@@@@@@@@@/y
$i< %i $i< đZn$ -u đDi mắt m 4|u hi?n
@@@@@@@@@@@@@@@@@¥#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥)
9i< h&y n<i -in$ tDi mon$ K< m*
@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¥9
$i< h&y n<i -in$ tDi 0uDn nh> m*
@@@@@@@@@@@@@@¥#m@@@@@@@@@@@@@@@@¥/y
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u m*
@@@@@@@@@@@@@@¥/y@@@@@@@@@@@@@@@@¥Am
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u anh*
@@@@@@@@@@@@@¥#m@@@@@@@@@@@@@@@¥/y@@@@@@@@@@Am
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u m th; thDi
)nh K< n$h th"y m n<i $ì :hDn$ p
#m K< n$h th"y $i< n<i $ì :hDn$ p
)nh K"t ti;n$ h7t $Ri =Jo t-on$ $i<
2Di (hGt +3n anh đưnK n$h anh h7t =>i m
I-sion3:
¥Am7
)nh K< n$h th"y m n<i $ì :hDn$ p
¥#m7
#m K< n$h th"y $i< n<i $ì :hDn$ p
¥/y¥Am7
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc115
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
)nh man$ thư%n$ nh> $Ri =Jo t-on$ $i<
¥9¥#m7¥/y
2Di (hGt +3n anh đưnK n$h anh n<i =>i m
¥Am7¥)7
C%n $i< nJo +ay n$an$ KuSK đ5i*
¥)7¥Vma„7
n<i =>i m -in$ tDi 0N 0oi
¥Vma„7†9¥#m7
C%n $i< nJo +3n tai thì thfm*
¥/y¥9¥/y
n<i =>i m -in$ tDi -"t \"u
¥A7¥#m7
VO $i< K< n$an$ !ua =ư5n Khi?u
)7¥Vma„7
0Jm 07 :hD -%i -sn$ nhi?u*
¥Vma„†9¥/y¥Cy4im¥/y
4O $i< K< man$ +ao đi?u !u"n tho mOa thu đi
A7¥#m7
[hưn$ $i< %i $i< đZn$ hDn 03n m7 m*
¥)7¥Vma„7
$i< %i $i< đZn$ đOa t-3n t<K m*
Vma„†9¥#m7¥/y
$i< %i $i< đZn$ -u đDi mắt m 4|u hi?n
¥A7¥#m7¥)7
9i< h&y n<i -in$ tDi mon$ K< m*
Vma„7¥Vma„7†9
$i< h&y n<i -in$ tDi 0uDn nh> m*
¥#m7¥/y
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u m*
¥/y¥Am7
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u anh*
¥#m¥/y¥Am7
$i< h&y n<i -in$ tDi y3u m th; thDi
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc116
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Love You And Love Me
go= youjAmk an4 0o= mj/7k
Con$ +uj9k Kn$ qan$ „ijVk h nij#mk ¦ai yi !i 4 tian mij/mk
j2oan sau tư%n$ tlk
go= you an4 0o= m
Con$ +u Kn$ huai yi ni shi qo yon$ yuan 4 qi yi
K shi huj#mk -an ‹an$ ‹u 4iuj/mk 0 nijAmk
jC7K đoạn sau tư%n$ tlk
8y 0o=
•o 0n$ 4 qu ‹a hu \i
K shi hu-an ‹an$ ‹u hui +u !u
™ian$ shi ¦hi mi tu ¦ai +i „i 4 yu
• miss you noq qh- a- you $oin$
™ian$ nian Kn$ „in$ qn nuan 4 hai 4i
• n4 you noq qh- a- you $oin$
™ian$ -an$ Khi 4ao qn nuan ¦ui han 0n$ 4 +i „i
go= you an4 0o= m
hu $uo ni hai you $an yin$
xin$ ¦hi yin qo you \ian$ ni
go= you an4 0o= m
Van 4a hai qu +ian qu „i
•o hai nn$ +u nn$ ¦hon$ hui 4ao ni 4 huai 0i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc117
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Love Paradise
E)::y Chan
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY /
—ou•- a0qays on my min4
YYYY C7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Vm
)00 4ay „ust a00 th tim
YYYYYYYYYYYYY )mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY A+
—ou•- =-ythin$ to m
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY /YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7
A-i$htst sta- to 0t m s
—ou touKh m in my 4-ams
• :iss in =-y sKn
YYYYYYYYYYYYYYYYY A+YYYYYYYYYYYYYY
• (-ay to + qith you
YYYYYYYYYYYY /YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY C
th-ou$h -ain an4 shiny 4aysˆ
YYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY C
••00 0o= you Ti00 • 4i
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
V( as sa •i4 as s:y
YYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
Th +auty o‹ ou- 0o= (aints -ain+oqs
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
#=-yqh- q $o
YYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[4 you a00 my 0i‹
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYY
—ou•- my ho( —ou•- my (-i4
YYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
•n you- a-ms • ‹in4 my ha=n
YYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
•n you- ys my sa an4 s:y
YYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc118
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
8ay 0i‹ + ou- 0o= (a-a4is#
Lµt Tù Ngã Tư Dường Phô
@@@@@@@@@@@@@@@@[C]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[h5 t-5i KM mưa t-Jn nư>K 0Jm (h, tDi nay n$.( 0st
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@[9]@@@
Khi 0GK tan tfm n$ư5i =J \ n,i nhau +%i t-3n đư5n$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[)m]@@
[hìn Kmnh toJn 41n đua nhau +%i 0Si KM như hSi thi
@@@@@@@@@@@@@@@@@[4m]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[9]@@
AJ Kon (h"n :hEi* nay (h, m7t h%n mPi :hi@
@@@@@@@@@@@@[C]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[4m]@@
[hJ nhJ +ắt K7 tZ n%i n$& tư nJy
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[A+]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[9]
eình mnh KLa !u3 \a nay 0ại +on$ nhi3n hi]n -a
@@@@@@@@@@@@@@[4m]@@@@@@@@@@@@@@[#m]@@@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@@@@@@@@[9]@@@@
v $i6a thL đD \a hoa t-7n$ 0]* đJn K7 tun$ ttn$ +%i t-3n =Ta hQ
@@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[9]@@@@
eUa nh|( \ !ua* nư>K KuSn s<n$ =D nhJ ta@
T-Jn n$.( :hắ( (h, thuy?n $h 0ư>t t-Di 3m đ?m
2Qn 4fu ta :hDn$ 0o Kắt đi]n su,t +ao n$Jy đ3m
h^i nh6n$ KhJn$ t-ai đua $h $i6a đư5n$
gJn nư>K t-on$ \anh th3m sạKh (h, (hư5n$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[/]@@@@@@@@@@@@@[9]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[C]@@@
TZn$ t-.n mưa -%i t-on$ n$Jn 7nh mắt y3u thư%n$@
2Ji 4l +7o +a n$Jy t>i sC K< mưa -%i :hắ( t-5i
[3n +i;t +ao n$ư5i n$Ÿn$ đfu Kao n$< 03n m1y n$<n$ đni
Ch5 đni n$Jy mai đi +%i đGn$ tại n$& tư nJy đ1y
8J sao nắn$ 0ại tư%i s7n$ 0< sau n$Jn K1y
2Ji 4l +7o 07o 0Jm ttn$ 0&i Kho si3u th|
TưEn$ t-5i KUn mưa th3m* thi3n hạ tbKh th3m đ^ tn
Th|t K7 0ạK -au +on$ 4ưn$ h;t sạKh KhJo $i7 th.t Kao =rn :hDn$ ; hJn$
VO t-5i :hDn$ mưa* K`n$ (hmi K, tn Km ntm
xua Khuy]n n$& tư nJy đ1y* t-on$ nắn$ mưa +ay đ3m n$Jy
)i +i;t K,n$ n$fm Kmi tạo \on$* đ& tho7t hay Khưa
8'K :] thJnh (h, =tn minh =rn n$.( moi :hi t-5i mưa
ChGn$ ta =rn n$Jy n$Jy Kh5 đni đưnK +%i moi :hi t-5i mưa@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc11W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Mçt trái tim,mçt tình yêu
2Zn$ hoJi [)]n$hi =? th5i $ian m sC [Cmy]!u3n@
Irn nh> [V]m&i mSt tình y3u t-on$ [#]đ5i@
Tình [/my]anh KUn đ1y m'K th5i $ian đai [Cmy] -5i@
IJ [V]anh KhT KUn -i3n$ mình [#]m@
2K:
[/my]Khi $'( m anh +i;t
BC [#]:hDn$ KUn ai h%n n6a@
[V]KhDn$ KUn ai thay [Am7]th; m t-on$ $i"K [)]mSn$@
[/my]8ưa mO hay +tn$ $i7
C`n$ [#]:hDn$ 0Jm anh Kh.m +ư>K@
[V]2Zn$ hoJi n$hi[Am7] tình anh m [#]nhc~
[$Jy hDm !ua [)]đ<*tình[)4] đ& t-ao[#] m
Cho [#7]đ;n m&i hDm[/my] nay@
”n [#]tình =rn đon$ [V]đfy@
IJ mai sau [)]n6a
[)]—3u n$ư5i KJn$ đắm[#] say@
C<[#†/] ai h%n tình [/my]m p
8St tình [Am7]y3u* mSt [#]t-7i tim Kho [)]m@
8Ju tình [)]\anh*mJu tình m =>i [Cmy]anh@
Tình[V] anh như K7t +iển*=Un$ [V†#]tay Dm s<n$ +iển
T-Pn đ5i [)]K7t m&i m&i Dm [)†Cy] "( tình [V]m@
IJ đ5i[Am7] anh 0uDn Kưu man$ tình [#]m@
2: ƒ’ h;t
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc12X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Mùa Dông Không Lçnh
+,ira -han
•nt-o: )m #m / C@ )m #m / #@ )m #m / C@ )m #m / 9
YYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY
)nh $'( m $i6a t-5i đDn$ +u,t $i7*
YYYYY YYY/YYYYYYYYYY9YYYYYY)mYYYY
8ắt ta nhìn tla đ& !un tZ 01u@
YCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY
#m Kư5i tư%i như m't t-5i Ku,i đDn$*
YYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYY
[s Kư5i đ<* 0Jm sao anh !u3n@
Y)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYY
Ta K7Kh \a muDn t-On$ m1y*
YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYY
TZn$ 4Un$ thư $Ei :Qm noi nh> thư%n$@
Y)mYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYY
)nh nh> m đ3m tZn$ đ3m*
YYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
gUn$ thfm mon$ th"y m t-on$ (hGt $i1y~~~
YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYY
2ni $'( m@ 2i +3n m :hDn$ n<i đưnK K1u $ì@
YYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYY
[$^i :? m sao mOa đDn$ th"y :hDn$ $i7 0ạnh~
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY
[$Jy $'( m sư%n$ đ3m -%i $i< -ct tZn$ K%n 0ạnh 0On$*
YYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYY
Bao 0Un$ anh th"y "m n^n$ KuSK tình đfu ti3n@
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYY
9i5 Khia 0y m !uay đi Kh $i"u +5 mi 0] -%i*
YYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYY
Ta \a nhau mon$ đ;n mSt n$Jy $'( 0ại*
YYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY
9i5 Khia 0y anh \a m nhưn$ sC nh> m n$ư5i %i~~~
YYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYY
T-7i tim anh* t-7i tim m :hDn$ -5i \a
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc121
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
N‹• LŽC TR‰•C EM D•NG T•I
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+m
Chuy]n tình n$Jy \ưa m% h^ như K%n $i< =D tình@
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9yYYYY
TZn$ mOa đDn$ !ua 0uDn 0Jm s sắt t-7i tim mình
YYYYYYYYYYYYYYYYYYA+mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYA+m
Chdn$ KUn Khi n6a sao 0Un$ ta KM m&i +1n$ :hu1n$ :hi t-5i mưa@
YYYYYYYYYYYYYVymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9y
IJ 4ư%n$ như ni?m thư%n$ nh> =rn Khưa (hai m5
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+m
2oạn đư5n$ n$Jy \ưa anh KOn$ m Khun$ +ư>K đi =?*
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9y
2oạn đư5n$ hDm nay -i3n$ mình anh 03 $<t 3 Kh?
YYYYYYYYYYYYYYYYYYA+mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYA+m
2ư5n$ =Jo tình y3u sao $i5 đ1y -C 0,i Khia đDi t-on$ t|Kh 0i3u@
YYYYYYYYYVymYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCy
AEi =ì đ1u hai KhGn$ ta :hDn$ thể K< nhau
YYYYYYA+mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CUn nh> nh6n$ 0GK đắm đu,i =ui =>i nhau m thư5n$ tư%i Kư5i@
YYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYYYYYYYYCy
IJ m n<i m sC m&i y3u đ;n t-Pn KuSK đ5i
YYYYYYYVymYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Th5i $ian như Kon nư>K t-Di* 05i m như K%n $i< thDi
YYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9y
IJ $i5 đ1y m +} anh mSt mình đ%n KDi@@@
CyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
[;u 0GK t-ư>K m đZn$ t>i K< 0C t,t h%n n$ư5i %i*
YYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCyYYYYYY9y
IJ anh Khdn$ Kfn +.n t1m nh6n$ đi?u $ian 4,i
CyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
[;u 0GK t-ư>K m đZn$ n<i* n<i nh6n$ ti;n$ y3u đfu mDi@
YYYYYY/yYYYYYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCy
Thì đ1u +u^n Khi :hi moi đMa mSt (hư%n$ t-5i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc122
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Người Thây Năm Xưa
)+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
8St =ì sao 0"( 07nh* =? t-on$ đ3m t,i =ắn$
YYYYYYYYYYV+ YYYYYYYY)+YYYYYYYYYYYYYYYY#+
Thfy đ& thắ( s7n$ Kho tDi +ao ư>K m%
)+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Vìu đDi Kh1n +_ n$_ hoJ t-on$ tim nắn$ "m
V+YYYYYYYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYY/m
Thfy Khắ( K7nh để tDi +ay =Jo đ5i
)+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/m YYYYYYYYYYYYYYYYY#+
Aư>K t-on$ s1n t-ư5n$ \ưa hJn$ $h; đ7 n$Ÿn n$% nhìn tho
)+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY /mYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#+
[ắn$ 0un$ 0inh đOa =ui hJn$ m =rn ti;n$ = $Pi -o
)+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYYYYYY /m
[ct (h"n t-3n +mn$ đn KOn$ ntm th7n$ :co tDi !uay =?
V+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYYYYYY/m
Th5i th% "u n$^i 0ắn$ n$h 05i thfy ntm \ưa
)+ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#+YYYYYYYYYYYYYYYY/m
#m K< +i;t đưnK =ì sao t<K Kha (hai mJu
)+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#+YYYYYYYYY
#m K< +i;t đưnK =ì sao 07 :hDn$ n$Zn$ -%i
YYYYYYYYYYYYYY)+YYYYYYYYYCmYYYYYYYYYYYYYYYYY/m
Iì th5i $ian KM =On =st t-Di m&i :hDn$ đni ta
V+YYYYYYYYYYYYYYY CmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/m
IJ ta h&y s,n$ để :hDn$ h,i ti;K n$Jy mai
[$^i đ1y n$ư>K nhìn =ì sao nh5 đ;n ntm nJo
8St 05i KhGK KOn$ n$Jn hoa 41n$ 03n thfy tDi
IJ hạt +si (h"n đZn$ =Si -%i m7i t<K +ạK (h%
2ể thfy tDi KUn m&i n1n$ +ư>K Kh1n t-N th%@j như đoạn t-3nk
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc123
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ta,7 /7 to Aour #7art
/icha76 <7arn To Foc,
[9]ei4in$ ‹-om th -ain an4 [#m]snoq
T-yin$ to[C] ‹o-$t +ut • [V]qon•t 0t $o
[9]goo:in$ at a K-oq44 [#m]st-t
[V]gistnin$ to my oqn ha-t +at
[9]Bo many[#8] (o(0 a00 [C]a-oun4 th [V]qo-04
[9]T00 m qh- [#m]4o • ‹in4 somon 0i: you [V]$i-0
ˆTa: m to [9]you- ha-t ta: m to [#m]you- sou0
9i= m you- [C]han4 +‹o- ••m[V] o04
Bhoq m [9]qhat 0o= is Y ha=n•t[#m] $ot a K0u
Bhoq m [C]that qon4-s Kan + [V]t-u
Thy say[Am] nothin$ 0asts [C]‹o-=-
[V]••- on0y h- to4ay
[Am]go= is noq o- n=-
[V]A-in$ m ‹a- aqay
Ta: m to[9] you- ha-t ta: [#m]m to you- sou0
[9]9i= m you- [V]han4 an4 ho04 m
Bhoq m [9]qhat 0o= is Y[#m] + my $ui4in$ sta-
•t•s [C]asy [V]ta: m to [9]you- ha-t
Btan4in$ on a mountain hi$h
goo:in$ at th moon th-ou$h a K0a- +0u s:y
• shou04 $o an4 s som ‹-in4s
Aut thy 4on•t -a00y Kom(-hn4
Von•t n4 too muKh ta0:in$ qithout sayin$ anythin$
)00 • n4 is somon qho ma:s m qanna sin$
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc124
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Thời sinh viên
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
Chuy]n thư5n$ n$Jy th5i sinh =i3n KuSK s,n$ +ao đi?u $ian :h<
VmYYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
Au^n thì nhi?u =ui bt h%n mJ =rn 0uDn tư%i Kư5i
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYVm
B>m thMK $i"K n$h đ<i t-on$ 0Un$* KOn$ đạ( \ t>i t-ư5n$
VmYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYVm
T,i \u,n$ (h, -a KDn$ =i3n n$^i đOa =ui h7t Ka
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
C< nh6n$ :hi +u^n !u7 =Jo !u7n u,n$ 0y KhJ đ7* 01n$ 01n$ +u^n =ui \M
n$ư5i
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
Thu !ua đDn$ 0ại t>i n$^i 1u 0o t-on$ $i7 -ct
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
8ai đ1y ta sC -a saoppp
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[ư>K mắt thay 05i n<i* =ì nh> nh6n$ :hi Khi?u t>i
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
)nh m mH Kha n%i !u3 nhJ
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
9<i $hcm +ao ni?m nh>* =ưnt !ua +ao K%n s<n$ $i<
A+YYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYY)
Cho nhau tư%n$ 0ai -ạn$ -_
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYY)YYYYYYYYYYYYYYYYVm
[;u đ& đi !ua th5i sinh =i3n :i;( s,n$ \a nhJ +% =% =J nhun$ nh>
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYVm
[;u đ& đi !ua th5i sinh =i3n m&i m&i muDn đ5i :hắK $hi th5i sinh =i3n@
‰y3n ư%n$ h^ đi]( mSn$
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYY
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc125
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Th5i $ian =rn KM t-Di 1m thfm
YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYV
như 4Un$ sDn$ nư>K t-Di \a 4fn sao noi đau t-on$ 0Un$ ta =rn đ1y
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
gJm sao $i6 nư>K thDi \uDi 4Un$
YYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYY)mYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYVYYYYYYY9
u +u^n n1n$ Khcn th3m u +u^n ai +i;t mai đ1y đ5i mình =? đ1u
Tình y3u đ;n thắm t-3n mDi Kư5i
Khi tình đi mắt ai =ư%n$ 0]* thu đ& !ua đDn$ =? +u^n hắt hiu
0Un$ ta m&i =rn =ư%n$ t% tình
#m 0J ai K> sao =Si =Jn$ Di 0uy;n 0ưu thDi đJnh tình 0Jm n$%
9YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
e_i %i tình y3u như +ư>m hoa* như K7nh m1y t-5i +^n$ +?nh
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYV
Tình y3u h_i ta K< m"y ai !ua mJ :hDn$ mSt 0fn :ha đau
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYY#mYYYYYYYYYYYYCYYYV
T-fn $ian đắm Khìm* 0ni 4anh Kh<i 0oJ
YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYV
ThDi đZn$ m% mSn$ t-5i m1y* thDi đZn$ \a -5i n$ư5i %i
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
e&y đưa nhau t>i mSn$ +ình minh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc126
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Xe Dçp
+rtist3 Th%y ;hi C /EG
ThOy Chi:
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYC7YYYYYYYYY/
Vư5n$ như nắn$ đ& 0Jm m7 m th3m h^n$
9mYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYYYYYYY/
gJn m1y +ay đ& y3u t<K m
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYYYYC7YYYYYYYYYY/
T-Sm nhìn anh :hC Kư5i :hi;n m thHn thOn$
YYYYA+YYYYYYYYYYYYYYA+mYYYYYYYY/
•o t-ắn$ m +ay $i5 tan t-ư5n$
2ạ( \ n%i s1n t-ư5n$ t<K m +uDn$ 4Ji
g'n$ thinh anh n$<n$ t-Dn$ đ& 01u
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYYC7YYYYYYVm
[$ư5i n$Ÿn n$% đMn$ nhìn đ7nh -%i ns Kư5i
YYYYYYYYYYYYYYYYA+YYYA+mYYYYYYYYYYYYYYYYC7
h^i m \ao \uy;n* Khnt n$h =u =%
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYYYY
9fn 0ại +3n anh m n$h tim m 1m 7(
YYYYYVm7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYY
gJ 0fn m n$h tim m =u =% \uy;n \ao
YYYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+m
2ni anh $<K (h, !un mình m
YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYV7YYYYYYYYYYYYYY9m
ChT mình m =J noi nh> mon$ 4O K< nhau
YYYYYYYYYYYYYYYYC7YYYYYYYYYYA+YYYYYYYY/
2ạ( \ t-3n (h, tan t-ư5n$
84‰:
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@Th"( tho7n$ th"y +<n$ m n$oan hi?n
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
z@Tim anh 0'n$ $i6a (h, đDn$ n$ư5i
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYYYYYYYYYYYYYY/
z@[$.( n$Zn$ t-3n mDi :hDn$ n<i -a
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc127
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
A+YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
z@@[$Jy nJo ns Kư5i m +c th%
YYYYYYYYYYYYYYVm7YYYYYYYYYYYY9m
A3n m +ạn +Q KOn$ t>i 0>(
YYYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYYYYY
9i5 Kh5 m đ& 0>n \inh
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/
8St 0fn +3n m h_i
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYY
[ắn$ $i< s1n t-ư5n$ =ui đOa
YYYYYYYYYYYYYYYYYVm7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7
[$^i tla =ai nhau anh đưa m !ua +ao Kon (h,
YYYYYYYYYA+YYYYYYYYYYYA+mYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYV7
IJ anh n<i th.t 4|u 4Jn$ -in$ đ& y3u -"t 01u -^i
YYYYYYYYYY9mYYYYYY9m7YYYYYYYYYYYC7
[s Kư5i m Kho anh n$Jn m% ư>K
TZn$ Khi?u n$uy]n mon$ n$<n$
Irn đ< n%i hJn$ K1y $iJ
2ni nhau =u =% anh man$ t3n m t-on$ $i"K m%
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+
h^i mOa thi Khnt đ;n
YYYYYYA+mYYYYYYYYYYYYYY)m
A^i h^i nhìn (hưnn$ -%i
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYY
2ể Kh5 mSt KhGt mưa Kho đDi mình
YYYYYYYYYC7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+YY
2ưnK đMn$ +3n nhau th.t 01u
ˆˆˆ
84‰:
A+mYYYYYYYYYYYYVyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9yYYYYYYYYYYYVyYYYYYYYYYYYYYY
/m
9i5 t-3n tZn$ +ư>K Kh1n KuSK đ5i anh đ& K< z@@mSt n$ư5i để n$<n$
t-Dn$
ThOy Chi:
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
#m đ& nhìn th"y anh t-on$ đ5i nhìn th"y anh =J sC +3n n$ư5i m&i m&i
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc128
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
jTư%n$ tlk
ThOy Chi:
2ạ( \ n%i s1n t-ư5n$ t<K m +uDn$ 4Ji
g'n$ thinh anh n$<n$ t-Dn$ đ& 01u
[$ư5i n$Ÿn n$% đMn$ nhìn đ7nh -%i ns Kư5i
h^i m \ao \uy;n Khnt n$h =u =%
84‰:
8St 0fn +3n m h_i
[ắn$ $i< s1n t-ư5n$ =ui đOa
[$^i tla =ai nhau anh đưa m !ua +ao Kon (h,
IJ anh n<i th.t 4|u 4Jn$
hin$ đ& y3u -"t 01u -^i
[s Kư5i m Kho anh n$Jn m% ư>K
TZn$ Khi?u n$uy]n mon$ n$<n$
Irn đ< n%i hJn$ K1y $iJ
2ni nhau =u =% anh man$ t3n m t-on$ $i"K m%
h^i mOa thi Khnt đ;n
A^i h^i nhìn (hưnn$ -%i
2ể Kh5 mSt KhGt mưa Kho đDi mình
[h6n$ : MK +3n nhau th.t 01u
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc12W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Xin Lôi Tình Yêu!!!
Nh)c Hà 6ời 3 /inh Nhi=n
)nh [)m]n<i sC đưa m đi su,t KuSK [#]đ5i
8J [Vm]sao :hDn$ đưa đưnK đoạn đư5n$ m [#7]đip
)nh [)m]n<i sC Dm m :hi $i< đDn$ [Vm]=?
8J $i5 [#]đ1y mSt mình m đMn$ t-on$ [#7]mưa
)nh [)m]nh> 0fn đfu ti3n t-Dn$ th"y ns [#]Kư5i
8J [Vm]m t-ao Kho n$ư5i 0ạK đư5n$ y3u [#7]đư%n$
)nh [)m]+i;t tZ đ1y anh sC 4,i [Vm]m~
VO Kon [#]tim th.t 0Un$ =>i n$ư5i anh [)m]y3u
Tình y3u [Vm]h_i n$Jn 0fn \in tha []Vm]thM~
™in 0oi [)m]m~ [$Jn 05i \in 0oi [#]m~
™in [Vm]m !u3n đi nh6n$ 05i [)m]y3u
)nh đ& [#]t-ao Kho m t-on$ t.n đ7y [)m]0Un$
[#]8ưa ư>t =ai m hay nư>K mắt [)m]mp
[#7])nh mu,n Dm m 0au h;t ưu [Vm](hi?n
[Vm]™in h&y !u3n đi mSt $i"K m% [)m]+u^n
[)m]™in h&y !u3n anh mSt :N đa [#7]tình
[#]Chìm t-on$ say đắm 0ạK 0,i y3u [)m]đư%n$@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc13X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Mơ mçt hçnh phúc
#iIn ThJc
#
Khi $'( nhau* tình y3u hc nE ns Kư5i
YYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
[ắn$ mai 0Jm h^n$ đDi tim "m n^n$
YYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
Aao mSn$ m%* ư>K mu,n 0uDn 0uDn 0Jm anh =ui
YYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA7
gUn$ thfm man$ %n t-5i đ& Kho anh $fn m
YYYYYYYYYYYY#
Aao n$Jy !ua* ni?m =ui K`n$ đ& nhạt mJu
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYY#
I>i anh* mSn$ m| Kho anh noi (hi?n
YYYYYYYYYYYYY)
Aao +u^n =ui $i"u :bn
YYYYYYYYYYYYYYY#
KhDn$ +i;t :ể KOn$ ai
YYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA7
Bn n$ư5i :hDn$ =ui n3n m đJnh thDi
YYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYA7
8% mSt hạnh (hGK "m 7( n%i Kon tim anh
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
C< !u7 0>n 0ao :hDn$ anhp
YYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYA7
e&y n<i m n$h đi anh~
YYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
2ể m đưnK s,n$ m&i =>i ti;n$ y3u đfu
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
Kh"t n$"t :hi ta $'( nhau
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA7
Chdn$ đưnK sao anhp
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc131
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
YYYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA7
8% mSt hạnh (hGK m&i m&i KhT -i3n$ m thDi
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
C< !u7 0>n 0ao :hDn$ anhp
YYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYA7
e&y n<i m n$h đi anh~
YYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
2ể m đưnK th"y m&i nh6n$ :hi anh Kư5i
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
Th"y m&i anh t-on$ ni?m =ui
YYYYYYYYYYYYYYA7YYYYYYYYYYYYYYYYYY)
IJ sC m&i 0uDn Y đưnK $fn +3n anh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc132
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
C* +, m-a đ*ng
*%T^\
Vạo đfu
/ 9 C )m
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYXYYY1YYXYYYYYYYYYYYY YYYYYYXYYY1YYYYYXYY1YY
3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYY1YYYY YYYY2YYYYYYYYY2YYYYYYYYYYYYXYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YY2YYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
/ 9 C
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYXYY1YXh1YXYYYYY YYYYYYXYY1YYYXY1Y3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYY2YYYYYY2YYYYYYYYYXYYYXYYYYYYYYYYYYYYYYY YY2YYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
/ 9 C )m
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYXYYY1YYXYYYYYYYYYYYY YYYYYYXYYY1YYYYYXYY1YY
3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYY1YYYY YYYY2YYYYYYYYY2YYYYYYYYYYYYXYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YY2YYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
/ 9 )m
YYYYYYYYYYYYY1YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYXYY1YYYYY1YYXYYYXYYYYYYYYYYYXYY1YYYYY
YYYY2YYYYYY2YYYYYYYYYXYYYXYYYYYY2YYYYYYYYYY YY2YYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY2YYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYY3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
I-s
YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYY #mYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYY C
tun$ Kon $io :h =o tinh* KhiK 0a 0ia Kanh* -oi \uon$ 0on$ 4uon$
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYY#mYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYY9
n$oi nhat KhiK 0a toi nhoy =›* Ko +y 4an$ iu Kua toi
YYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
mua 4on$ 4n* m =an Kuoi* m uoK n$uyn 0a›* +on$ tuyt n$oai t-oi
YYYYYYYYYYYYYYY )mYYYYYYYYYYYYYYYY# m YYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYY #7 j9k
4 4uoK +ay mai 0n thin$ 4uon$* 1 thin 4uon$ tuyt -oi
Fh#YCe€h‰B
)mYYYYYYYYYYYYYYY #mYYYYYYYYYYYYYY /YYYYYYYYYYYYYC
tuyt t-an$ Ko 4au m toi* Khi Ko toi +n Kanh m thoi
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc133
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
YYYYYYYYYYYYYYY)m YYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYY /YYYYYYYYYYYYYYYYYY9
mua 4on$ 4n* s :hin m s 0anh* 4un$ 0o@@ =i› Kon toi 4ay
Ce€h‰B
C YYYYYYYYYYYYYYYYY 9YYYYYYYYYYYYYYY )m YYYYYYYYYYYY
#m +uoK Kun$ =oi nhau* 4uoi Kon mua (hun -at 0au
YYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYY 9
toi nhin m* m 4o mat* m :o noi :hin Kho 0on$ toi +oi hoi
C YYYYYYYYYYYYYYYYY 9YYYYYYYYYYYYYYY )m YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
#m t-on$ n$an mat m thay 0un$ 0inh muon n$an tuyt -oi
YYYYYYYYYYYYYYY/ YYYYYYYYYYYYYY 9 YYYYYYYYYYYYYYY )m
mot mua 4on$* m 4un$ 4o@@@ mot mua 4on$ m 4m
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc134
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tuy_t tình ca !
Tư§n$ đ3m \uD¨n$ [)m]nh%¨ m mo©i mo§n[Vm]
23m \a =t¨n$[9] nhưn$ ta =1ªn Ko§n [C]
Co§n y3u m [)m]y3u m 0© 0oi[Vm]
—3u m 0© 0oi[9] đ3m tư§n$ đ3m[)m]
hư§n$ =%¨i nu¨i =1ªn man$ ti§nh Ka
23m :huya =t¨n$ ti3¨n$ Ka =o«n$ \a
[9ư%§i y3u %i y3u m \o¨t \a
—3u m \o¨t \a đ3m tư§n$ đ3m
#m y3u %i đư§n$ Kh%§ ta nh¨
Khi \u1n san$ nu« Kư%§i đan$ h¨
8on$ ta Khi đư%§n$ =3§ \a 0t¨m
Aao đ%«i Kh%§ Kh3¨t t-on$ mo©i mo§n
Ta mon$ m Khi§m =a§o !u3n 0aªn$
xu3n ta đi mD«t th%§i (hi3u 0aªn$
Aao +3 tha đ3© =u§i KhDn :i¨n
Aao :i© ni3«m Kh3¨t t-on$ t1m hD§n
ui ha«nh (hu¨K mi3n man \a =%§i
[hư \¨ na¨t tim tDi n$ư%§i y3u %i
Ta th1§m muD¨n mDi hDn m nD§n$ na§n
Ta th1§m muD¨n 4a¨n$ m 4i«u 4a§n$
jKa¨K đo«an Ko§n 0a«i như t-3nk
Aa«n Ko¨ th3© sư©a 0a«i Ka tư§ Kho đu¨n$ =%¨i +a©n $D¨K nh1¨t j+a©n ma§ nhi3§u n$ư%§i
ha¨t nh1¨tk =a§ 1 sD¨ h%«( 1m Kho +a§i ha¨t đa 4a«n$
Tư§n$ đ3m \uD¨n$ [)m]nh%¨ m mo©i mo§n[Vm]
23m \a =t¨n$[9] nhưn$ ta =1ªn Ko§n [C]
Co§n y3u m [)m]y3u m 0© 0oi[Vm]
—3u m 0© 0oi[#7] đ3m tư§n$ đ3m[)m]
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc135
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
3iUu ưIc gi5n đơn
+,ira -han
Y#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[h6n$ 0GK m +u^n anh đ;n +3n Kạnh mu,n Kho m +5 =ai@
YYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
gGK m +u^n anh tl t-7Kh mình Khdn$ Kh KhE đưnK m@
[h6n$ 0GK m Kư5i anh +on$ y3u đ5i th"y thư%n$ m nhi?u h%n@
‡>K mon$ th5i $ian sC đMn$ 0ại n$ay :homnh :hắK nJy đ1y@
YYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
ChT Kfn đưnK th"y m Kư5i =ui@
YYYYCYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYY
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAm
Th"y m +ình y3n 0J mPi +u^n đau* mPi 0o toan KuSK s,n$ như 4fn tan
+i;n@
YYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
2i?u anh mon$ ư>K th.t $imn đ%n@
YYYCYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYY#m
‡>K mon$ n$Jy sau 4O đ5i +u^n đau mình 0uDn sC $fn nhau@
YY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
eạnh (hGK \a =5i =>i +i;t +ao n$ư5i* =>i -i3n$ anh thì :hDn$@
YYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
AEi +i;t -in$ anh 0uDn K< m KOn$ Khia \>t +u^n =ui@
#mYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYY
VYYYYYYYYYYYYYYAm
h^i th5i $ian sC t-Di* 4Un$ đ5i sC đai thay nhưn$ tình y3u anh đ& t-ao
:hDn$ thay đai
ChT Kfn đưnK th"y m Kư5i =ui@
Th"y m +ình y3n 0J mPi +u^n đau* mPi 0o toan KuSK s,n$ như 4fn tan
+i;n@
2i?u anh mon$ ư>K th.t $imn đ%n@
‡>K mon$ n$Jy sau 4O đ5i +u^n đau mình 0uDn sC $fn nhau@
eạnh (hGK \a =5i =>i +i;t +ao n$ư5i* =>i -i3n$ anh thì :hDn$@
AEi +i;t -in$ anh 0uDn K< m KOn$ Khia \>t +u^n =ui@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc136
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
YYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
)nh mTm Kư5i =ì anh +i;t -in$ hạnh (hGK Khbnh 0J m@
Aạn K`n$ K< thể Kh%i tho 0a thM nhc~
YYamYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[h6n$ 0GK m +u^n anh đ;n +3n Kạnh mu,n Kho m +5 =ai@
YYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#8YYYYYYYYYYY/YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYY)8
gGK m +u^n anh tl t-7Kh mình Khdn$ Kh KhE đưnK m@
[h6n$ 0GK m Kư5i anh +on$ y3u đ5i th"y thư%n$ m nhi?u h%n@
‡>K mon$ th5i $ian sC đMn$ 0ại n$ay :homnh :hắK nJy đ1y@
YYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
ChT Kfn đưnK th"y m Kư5i =ui@
YYYY/YYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYY
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#8
Th"y m +ình y3n 0J mPi +u^n đau* mPi 0o toan KuSK s,n$ như 4fn tan +i;n@
YYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
2i?u anh mon$ ư>K th.t $imn đ%n@
YYY/YYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYY)8
‡>K mon$ n$Jy sau 4O đ5i +u^n đau mình 0uDn sC $fn nhau@
YY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
eạnh (hGK \a =5i =>i +i;t +ao n$ư5i* =>i -i3n$ anh thì :hDn$@
YYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#8YYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYY)m
AEi +i;t -in$ anh 0uDn K< m KOn$ Khia \>t +u^n =ui@
)mYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY#8YYYYYYYYYYYYY)8YYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYY
9YYYYYYYYYYYYYY#8
h^i th5i $ian sC t-Di* 4Un$ đ5i sC đai thay nhưn$ tình y3u anh đ& t-ao
:hDn$ thay đai
ChT Kfn đưnK th"y m Kư5i =ui@
Th"y m +ình y3n 0J mPi +u^n đau* mPi 0o toan KuSK s,n$ như 4fn tan
+i;n@
2i?u anh mon$ ư>K th.t $imn đ%n@
‡>K mon$ n$Jy sau 4O đ5i +u^n đau mình 0uDn sC $fn nhau@
eạnh (hGK \a =5i =>i +i;t +ao n$ư5i* =>i -i3n$ anh thì :hDn$@
AEi +i;t -in$ anh 0uDn K< m KOn$ Khia \>t +u^n =ui@
YYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYY/YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY )8
)nh mTm Kư5i =ì anh +i;t -in$ hạnh (hGK Khbnh 0J m@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc137
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
HGy đD anh yêu ), :1n n<a
Th7 m7n
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAm
2& K< nh6n$ :hi anh đ& sai
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[ư>K mắt KLa m đan$ nhH -%i
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAm
Th"m ư>t h;t =ai anh tại sao
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
C< 0C +Ei anh đ& 0Jm m :o =ui
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYAm
C`n$ =ì anh đ& :o 0ắn$ n$h nh6n$ :hi m +u^n
9YYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYV
2ể m =Si =Jn$ +ư>K đi 0ạnh 0On$
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYAm
gfn sau Ku,i \in m thM tha mon$ m đZn$ :h<K
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYY)
e&y Kho tình y3u hiểu -a để -^i th3m 1 0fn n6a y3u
YYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYV
BC m&i 0uDn y3u m* 0uDn +3n m* !uan t1m m moi n$Jy
YYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
Iì anh :o mu,n m"t m 0fn n6a h&y 0ắn$ n$h 0Un$ anh
YYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYV
AEi =ì :hi \a nhau* tim anh đau* nh> đ;n m -"t nhi?u
YYY9YYYYYYYYYYYYYY/ymYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYAm
TZn$ n$Jy K, $ắn$ =ưnt !ua đ3m 0GK "y anh nh.n -a K< 0C đ& muSn@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc138
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
(ay gi<a ngân h$ 8 3am $ường
@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@#m@@@@@@@@@@@@@
IUn$ đu !uay KM mSt (hGt $i1y 0ại KJn$ +ay 03n Kao*
@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@
Vư5n$ như =>i t>i đ7m m1y đan$ hoJi t-Di 06n$ 0%*
@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#mzz
[h6n$ n$Pn đQn đư5n$ th3m nh} +c*
@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#m
Cm thi3n đư5n$ n$Jn sao 0"( 07nh *
@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
Cm +fu t-5i $i5 KhT -i3n$ Kho anh =J m*
@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@#m@@@@@@@@@@@@@
h^i +Jn tay :hC nắm 0"y nhưn$ =D tình :hDn$ ai hay*
zzzz/zzzzzzzzz@9
h^i 0Un$ anh :hC "m 7( như 0y KJ (h3 s6a th%m*
zzzz/zzzzz#m
[$^i +3n m mJ tim +,i -,i
zzz)mzzzzzzz@#m
th5i $ian %i đZn$ t-Di nhanh !u7*
zzz@@/zzzzzz@#m
2ể anh $6i 0"y tZn$ (hGt $i1y đưnK +3n m
wwwwww/wwwwwwwwwwwwwww9wwwwwwwwwwC
@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@9zzzz@@
IJ anh KhT mu,n nhìn m m&i thDi*
@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@#m
CM n$1y th% hi?n như 7nh t-tn$*
@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@#m
ChT 0J 4o 7nh mắt mSt n$ư5i*
@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@9
gJm Kho anh n$1y n$D Km đ5i*
@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@9zzzz@@
IJ anh =rn mu,n đưnK Dm 0"y m*
@@@@@@@#m@@@@@@@@@@@@@@@)m
2ể m&i m&i KhE Kh su,t đ5i*
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc13W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
@@@@@@@/@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@C
C< thể nJo tình sC :hDn$ +ao $5i đai thay@
T`a V$o Vai Wnh 8 Ehánh Fhương
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Fhmi Khi đ3m t-Di mau để tia nắn$ "m 7(
/YYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
B>m mai :ia Dm 0"y m $i"K m% nhH nhJn$
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Aình minh 03n man$ tho tZn$ h%i "m Kho m
Vm7YYYYYYYYYYYYYYYYYY9
9i,n$ như K< anh :? +3n
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$Jy y3u m anh đ1u nJo hay +i;t K< 0GK
/YYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYC
T-7i tim ta đau đ>n :hi K7Kh \a nhi?u =.y
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
ChT mon$ m m&i m&i đưnK hạnh (hGK t-on$ đ5i
Vm7YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY)m
Vru mai hai KhGn$ ta :o KUn nhau
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
2& K< nh6n$ 0GK +uDn$ \uDi 4fn
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
2& K< nh6n$ 0GK !u3n :T ni]m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#
TZn$ :T ni]m n$Pt n$Jo :hi KŒi 0Un$ +tn$ $i7
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
FhGt Kh,K nư>K mắt -%i t-on$ 0Un$
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
C, $ắn$ nắm 0"y K%n m% mSn$
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
2ể th3m mSt 0fn tla =ai nhau +ư>K đi
)mYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St 0fn 0ại đưnK +3n m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc14X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
8St 0fn 0ại đưnK y3u m
/YYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
8St 0fn đDi KhGn$ ta Kho nhau $i"K m% 3m đ?m +an đfu
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
[$Jy n$Jy 0ại 4Jnh Kho m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
e&y tla =Jo =ai anh \m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[hQ nhJn$ nh6n$ y3u thư%n$ +3n m t-ư>K đ1y :hDn$ KUn mon$ manh
)mYYYYYYYYYYYYYYYY)m
V|u 4Jn$ mSt +5 =ai m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
ChE Kh n$Jy n$Jy đ3m đ3m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Chdn$ KUn nh6n$ đau thư%n$ :hi anh :hC hDn 03n +5 mDi m?m
)mYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St 0fn 0ại đưnK y3u m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
e&y tla =Jo =ai anh \m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St 0fn n6a anh đm +ao nhi3u $i"K m% +3n Kạnh m@
)mYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St 0fn 0ại đưnK +3n m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
8St 0fn 0ại đưnK y3u m
/YYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
8St 0fn đDi KhGn$ ta Kho nhau $i"K m% 3m đ?m +an đfu
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
[$Jy n$Jy 0ại 4Jnh Kho m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
e&y tla =Jo =ai anh \m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[hQ nhJn$ nh6n$ y3u thư%n$ +3n m t-ư>K đ1y :hDn$ KUn mon$ manh
)mYYYYYYYYYYYYYYYY)m
V|u 4Jn$ mSt +5 =ai m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
ChE Kh n$Jy n$Jy đ3m đ3m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc141
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Chdn$ KUn nh6n$ đau thư%n$ :hi anh :hC hDn 03n +5 mDi m?m
)mYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St 0fn 0ại đưnK y3u m
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
e&y tla =Jo =ai anh \m
/YYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
8St 0fn n6a anh đm +ao nhi3u $i"K m% +3n Kạnh m@
Amn 2:Fhmi Khi đ3m [)m] t-Di mau để tia nắn$ [#m] "m 7(
B>m mai :ia [/] Dm 0"y [9] m $i"K m% [C] nhH nhJn$
Aình minh 03n [)m] man$ tho tZn$ h%i "m [#m] Kho m
9i,n$ như [Vm] K< anh :? +3n [#7]
[$Jy y3u m [)m] anh đ1u nJo hay +i;t [#m] K< 0GK
T-7i tim ta [/] đau đ>n [9] :hi K7Kh \a [C] nhi?u =.y
ChT mon$ m [)m] m&i m&i đưnK hạnh (hGK [#m] t-on$ đ5i
Vru mai [/] hai KhGn$ ta [9] :o KUn nhau [)m]
Ko(y-in$ : htt(:††$uita-¦in@+0o$s(ot@Kom
2& K< nh6n$ 0GK [)m] +uDn$ \uDi 4fn
2& K< nh6n$ 0GK [#m] !u3n :T ni]m
TZn$ :T [/] ni]m n$Pt n$Jo :hi KŒi 0Un$ [#7] +tn$ $i7
FhGt Kh,K nư>K mắt [)m] -%i t-on$ 0Un$
C, $ắn$ nắm 0"y [#m] K%n m% mSn$
2ể th3m [Vm] mSt 0fn tla =ai nhau +ư>K đi [9]
8St 0fn 0ại đưnK +3n [)m] m
8St 0fn 0ại đưnK y3u [#m] m
8St 0fn đDi KhGn$ ta [/] Kho nhau $i"K m% [9] 3m đ?m +an đfu [C]
[$Jy n$Jy 0ại 4Jnh Kho [)m] m
e&y tla =Jo =ai anh [#m] \m
[hQ nhJn$ nh6n$ y3u thư%n$ [/] +3n m t-ư>K đ1y [9] :hDn$ KUn
mon$ manh [C]
V|u 4Jn$ mSt +5 =ai [)m] m
ChE Kh n$Jy n$Jy đ3m [#m] đ3m
Chdn$ KUn nh6n$ đau thư%n$ [/] :hi anh :hC hDn [9] 03n +5 mDi m?m [C]
8St 0fn 0ại đưnK y3u [)m] m
e&y tla =Jo =ai anh [#m] \m
8St 0fn n6a anh đm [/] +ao nhi3u $i"K m% [9] +3n Kạnh m [C]
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc142
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
M‘C L‘C
Tuổi hồng thơ ngây ................................................................................................ ’
Hòn đá cô đơn. .................................................................................................... “
CYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
C< hUn đ7 KD đ%n \a \tm@2Mn$ E đ< K> sao mSt mình*
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Fhmi Khtn$ đ7 K`n$ th"t tìnhp eoJ ni?m đau =>i ta@
CYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
C< Kh| $i< +ay n$an$ !ua@KhC nhH =u,t m7t t1m h^n mình*
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
{[Jy K.u t-ai th"t tình~ Au^n 0Jm Khi h_i mp{
CYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
C< $iPt nư>K -%i t-3n mi* KhC nhH th"m \<t \a t-on$ 0Un$
/YYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
eình như nư>K K`n$ +i;t -in$: [Jn$ đ& \a K7Kh ta @@@
CYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
ui $iPt nư>K đau thư%n$ :ia %i~~~ Ch> =Si :h<K :hi;n ta th3m +u^nz
/YYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Iì ta K`n$ đ& +i;t -in$:[Jn$ đ& \a K7Kh ta@@@@
CYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Khi n$ư5i n_ !uay 0ưn$ -a đi@ Vru KUn KhGt ="n =ư%n$ t-on$ 0Un$*
/YYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Thì n$ư5i y3u %i ta +i;t -in$: [Jn$ đ& \a K7Kh ta @@@
CYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Ta Dm mSt KhGt đau thư%n$ thDi@Vru thfm :bn m&i t-on$ t1m h^n*
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Iì n$ư5i y3u %i ta +i;t -in$: [Jn$ sC !u3n m"t taz @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3
Tình thôi xót xa.!!! (Lam Trường) .................................................................... ”
YYYYYYYCYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TZ :hi !un m anh đ& +i;t +,i -,i
YYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Iì nh6n$ 0GK tho7n$ n$h m Kư5i
YYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC YYYYYYY
)nh đ& +i;t Kon tim y3u m m"t -^i
YYYYYYYY/YYYYYYYYYjV7kYYYYYYYYYYYYYY9
[$ư5i y3u %i \in m Kh> !u3n
YYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYY
8Oa \u1n t-3n Kao =J hoa 07 0"( 07nh nắn$
YYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYY
[s hDn th% n$1y t-ao m -^i
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
#m y3u :i?u thư>t tha Kho 0Un$ đắm say
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYVm7†V7YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
CuSK tình n$_ 4Ji 01u =Un$ tay n$L s1u 3m 7i@
YYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYY)m
#m nJo +i;t anh nJo K< hay
YYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYY
eạnh (hGK t-Di !ua tay $i"K mSn$ tJn
YYY/YYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYY
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc143
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
gUn$ Kay đắn$ :hi m !u3n 0,i =?
YYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYY
g5i thư%n$* 05i y3u m đ& !u3n
YYYYYCYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
[hưn$ 0Un$ anh nuDi hoJi ư>K m%
YYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYY#m YYYYYYYYYYYYYYYYY
Tình sC :hDn$ (hDi (ha như 0Jn m1y
YYYYY/YYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
C< nhi?u đ3m t-on$ m% anh =rn Kh5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 4
YYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYY
Ch5 m đ;n tình thDi \<t \az @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 4
Con đường tình yêu.(Lam Trường) .................................................................. •
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Czzz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9j#mk
C< mSt Kon đư5n$@@@ man$ t3n 0J tình y3u@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)mzzz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#mz@
Khi tDi +ư>K mSt mình@@@ đ;m nh6n$ noi KD đ%n@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/zzz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#mjCk@@@@@@@@@@
2;m t-on$ tZn$ 0Jn $i< thomn$@@@ đ;m t-on$ tZn$ hạt +ay may@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@
2;n đ1y tZn$ tia nắn$ s>m mai@@@ đ;n đ1y n$Jn 7nh sao -%i t-on$ +<n$ đ3m@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Czzz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9j#mk
C< mSt Kon đư5n$@@@ man$ t3n 0J tình y3u@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)mzzz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#mz@
mSt n$Jy :hi m đ;n@@@ s7nh +ư>K đi KOn$ tDi@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/j/k@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@jCk@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@97j9k@@@@@@@@@@@
K< nin$ "m $i6a mOa đDn$@@@ K< ti;n$ h7t t-on$ Kon tim KD đ%n +"y 01u@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@) m
nJo n$5 đ1u 4uy3n s,@@@ m đi =>i tDi mSt đoạn thDi@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@9j#mk
+<n$ m \a :hu"t 4fn@@@ $i"u nư>K mắt n$h KD đ%n m !uay =?@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@
=J $i5 đ1y th3m noi nh> m@@@ !u"n !uay đ3m đ3m@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@) m
=J $i5 tDi :hDn$ mu,n@@@ đi ti;( Kon đư5n$ :ia@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@9
n$Jy m \a tDi $i"K m% :ia đ& tan -^i@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#mj)mk@@@
KhT K< thể y3u m thDi@@@ 0Un$ nJy t-ao h;t m -^i@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@ @@@@@@@C@@@
=J tZn$ đ3m tDi =rn m% =?@@@ E đoạn Ku,i Kon đư5n$ K< m@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 5
Vì sao thê??? (Phçm khánh Hưng) ...................................................................... –
YYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
2;n 0Jm $ì để -^i nay m -a đi
YYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
2;n 0Jm $ì để 0Un$ anh (hmi nh> mon$
YYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Irn KUn đ1y ti;n$ n<i y3u anh
YYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
Irn KUn đ1y nh6n$ (hGt =ui +u^n
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc144
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY97
ChT moi -i3n$ m :hDn$ KUn đ1y* KhDn$ $ian =ắn$ 0'n$
YYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
C< +ao $i5 th.t 0Un$ y3u anh :hDn$ m
YYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
C> sao n$ư5i =Si =Jn$ t-ao anh ti;n$ y3u
YYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)m
2ể 0Un$ anh man$ +ao ni?m đau
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#mYYYYYYYYYYYYY)m
8&i t-7Kh than mình =ì để m"t m
YYYYYYYYYYYVm7YYYYYYYYYYYYYYYYYY
[hưn$ mJ =ì sao m 0ại -a đi
YYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Cho tZn$ n$Jy y3u thư%n$ +3n nhau =st tan
YYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
[$ư5i h&y n<i =>i anh =ì sao th;ppp
YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
[<i =>i anh =ì sao 0Un$* ta y3u nhau mJ :hDn$ thể +3n nhau
YYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Fhmi Khtn$ t-on$ t-7i tim KLa Khbnh m
YYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
KhDn$ man$ tho 05i y3u m đ& n<i =>i anh
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYY
2Jnh 0Un$ K"t +ư>K !uay m't đi m&i* C"t +ư>K !uay m't :hDn$ =?
YYYYYYYYYYYYYYYY)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
KhDn$ Kho anh mSt K1u :hi Khia 0ìa
YYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Chdn$ Kho anh +i;t đưnK mSt 0 4o
YYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
Bao tim anh (hmi s,n$ t-on$ KD đ%nz @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 6
Vì Tôi Là Chàng Ngôc (Because I—m stupid)!!! ................................................... 7
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYY
@@@@Khi y3u đ1u ai +i;t t-ư>K n< sC -a sao
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYY
BC th; nJo :hi y3u mSt n$ư5i hay 0Za 4,i
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYY
BC th; nJo :hi y3u n$ư5i đ%n (hư%n$ mJ thDi
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYY
2& y3u -^i \in y3u tZ t-on$ tim n$ư5i h_i
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYY
Iì sao :hi y3u tim tDi =rn KM n$u n$%
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYY
Irn 4ại :h5 Kon nJy 0uDn =rn m% =? m
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYY
Vru +i;t -in$ m đan$ thfm y3u n$ư5i :h7K
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYY
Vru +i;t -in$ m :hDn$ h? y3u t-7i tim nJy
YY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYY
—3u m đ1u Kfn m +i;t đ1u
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYY
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc145
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
AEi =ì y3u KhT mSt mình tDi +u^n đau
YYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYY
IJ E (hư%n$ t-5i \a m K< hay n%i nJy
YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/y7YYYYYYYY
8St tình y3u anh t-ao m +"y 01u nay
YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYY
e&y Kho tDi mSt 0fn đưnK nhìn m 0fn Ku,i
YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYY
e&y Kho tDi mSt 0fn đưnK $'( m =J n<i
YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYY
[<i =>i m anh y3u mình m y3u +in$ t-7i tim nJy
YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYY
8St tình y3u =rn :h7K :hao +i;t +ao n$Jy
YYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYAmYYYYYYY
Iì y3u m nư>K mắt anh -%i \u,t đ3m 4Ji
YY9YYYYYYYYYYYYY/yYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYY
Aa+y~ • 0o= you~ ••m qaitin$ ‹o- you~
Ay +y n=- say $oo4 +y
Tình y3u t-ao m tư%i đH( h%n nắn$ mai
h^i Khnt (hon$ +ao nhi3u tình ta sC m&i
KhDn$ h? (hai
[$ư5i y3u %i t-Pn đ5i m K< +i;tz @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7
ADn$ h^n$ ThLy tinh~ jAMK Tư5n$k @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8
[9] [u nhun$ đam say =oi [9]=&
Ta đ& [9]t-ao nhau để -^i 0&n$ [#mˆ]!u3n
[Cˆ] [hưn$ ntm th7n$ [V]t-Di
œể 0Un$ man$ +ao =;t thư%n$ :hắK [#m]s1u
Iì ta đ& Kh<t [V]y3u
Tình [9]y3u \ưa như =;t KMa \<t \a
Tim anh 1m thfm đau [#m]đ>n
Asi m5 [C]!u7 :hM đ& $itn$ Kh m5 [V]t-3n K1y đJn đ& nbn [#m]K1m
Tình y3u [V]đ< \in $Pi t3n
ŽADn$ h^n$ [#m]thu… tinhŽ
œể s}i [C]đ7 !un +ư>K Kh1n anh tZn$ [V]đ3m t-3n (h, :huya
[9]™in như K%n m% Kho +Dn$ hoa sC m&i m&i t-on$ [V]tim ta
[#m]™in Kho đDi tay n1n$ niu Kh> =D tình K< đ7nh [V]-%i
Iì tình [C]y3u :ia mon$ manh như thu… tinh
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc146
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
)nh :hDn$ mu,n t-on$ đ5i [C]thi;u [V]m* [C]thi;u [V]m @@@
œể th5i [9]$ian ta Khia \a :hDn$ [V](hai nhUa
œể n$Jy [#m]mai ta sC m&i :hDn$ [V]!u3n
™in m [C]h&y $i6 :… ni]m
Ž[V]ADn$ h^n$ thu… [V]tinhŽ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8
Búc thư tình đâu tiên † Dô Bao ............................................................................ ˜
[C]Khi anh đưa mắt nhìn m !ua t"m [#m] $ư%n$
Ta đ& $'( [)m] nhau* +,i -,i th.t [/] 01u
23m nay [C]* 4ư5n$ như nh6n$ 7nh [/] mắt
8u,n [9] đi :i;m tìm nhau
[C] )nh mu,n n<i =>i m nh6n$ đi?u th.t 0>n [#m] 0ao @@@@ [A+]
[/] BC 0uDn E đ1y * n%i tim [#m] anh* tình y3u +"t [/] t.n
FhGt $i1y [#m] anh n$hHn [)m] 05i
Iì +i;t [A+] m y3u anh [9]
IJ anh [/] * sC 0J n$ư5i đJn Dn$ KLa đ5i [9] m
)nh đ& m% [/] =? n$Di nhJ [9] =J nh6n$ đMa t-N [C]
Iì y3u [/] m* n$Jy mai [9] anh th3m =6n$ +ư>K [#m] t-3n Kon đư5n$ 4Ji [)m]
#m [9] K< [/] n$h [#m] mOa đDn$ [/m] như nh6n$ n$Pn đQn =Jn$
)nh nh> [C] m [#m] [/] [9]
)nh nh> m
8i3n man [/] +3n t-an$ thư tình [#m] $Ri đ;n m [)m]
Aạn đ5i %i [/m]
)nh m% mSt [#m] s>m tTnh $i"K
8ắt anh :i;m [/] tìm
Tai anh 0ắn$ [#m] n$h
8Di [/] anh K"t ti;n$ $Pi [#m]
IJ =Un$ [Vm] tay anh -Sn$ mE [9]
2<n m =Jo 0Un$ [C] @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W
Bông dưng muôn khóc.(Minh Thư) ................................................................ 11
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
2;n Khi;K 07 K`n$ Kfn K< nhau
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
Bao m :hDn$ $i6 nai y3u thư%n$
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
gạK =? đ1u $i6a K%n $iDn$ Khi?u =?
YYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYY
g7 KM t-Di +u^n mi3n man
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Aon$ mu,n :h<K Kho 0Un$ nhH noi đau
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Bao m :hDn$ KM :h<K Kho =%i đi
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
Irn +i;t th; nhưn$ 0Un$ Khnt đau thắt
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc147
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Chuy]n =ui m h&y $i6 * Kho noi +u^n đZn$ !ua đ1y
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
Khi đ3m KUn 0ại t-on$ :b MK
9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
#m -u mSt th5i ta 3m "m
#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
C< nư>K mắt đắn$ 0tn =]t 4Ji t-3n mi
AmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ym
xua đi th.t -^i K%n m% "y
)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
8i3n man$ Khuy]n +u^n -i3n$ m thDi
j9kYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAm
Aon$ K< nư>K mắt -%i th.t nhi?u hDm nayz @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 11
Buồn † Duy Khánh .............................................................................................. 1’
C YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TZn$ hạt mưa -%i -%i +3n hi3n Di 0Un$ ta nh> mon$
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
TZn$ 7nh mắt $i1y (hGt n$hHn n$Jo
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
[$Jy \ưa đDi ta +3n nhau* +ao n$"t n$1y tuy]t =5i
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[ay m -a đi Kho 0Un$ ta đ>n đau
C YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$ư5i tình %i sao m -a đi Kho 0Un$ anh n7t tan
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Tình y3u đ< đ1u K< tSi tình
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
9i5 m y3u đan$ =ui n%i ai đ1u +i;t anh đau +u^n
VmYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYC
Con tim anh đau +u^n =ì m
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
9i7 như mình đZn$ $'( $_ KhắK :hDn$ th; nJy
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYC
Thì đDi ta ai K`n$ đi mSt đư5n$ -i3n$
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
2ể +1y $i5 n$ư5i thay đai +ư>K đi tho ai -^i
/ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
9i5 nbu :co K`n$ Khdn$ KUn Khi h_i m
2K:
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
TZn$ $iPt nư>K mắt K`n$ đ& th"m ư>t đDi +5 =ai +c \inh
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
e_i n$ư5i %i m K< hay 0Un$ anh
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Iì sao m !uay 0ưn$ +ư>K đi @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 12
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
2ể anh t-on$ đ3m t,i 0ạnh 0On$
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc148
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Con tim anh +1y $i5 n7t tan
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9
[$Jy \ưa m n<i đDi ta KOn$ nhau
)mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
Aư>K Khun$ mSt 0,i đi sao $i5 đ1y n$ư5i =Si !u3n h;t
/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
2ể Kho anh Dm +ao đau thư%n$ nh> mon$ =%i đfy
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYC
e_i m y3u n$ư5i đ1u K< hay* anh +u^n đau
TZn$ hạt mưa -%i -%i +3n hi3n anh n$^i Dm nh> thư%n$
g5i m n<i t-ư>K 0GK tạ tZ
hin$ m sC -a đi để anh :ha đau muDn đ5i
Con tim m \a =5i tình anh
9i7 như mình đZn$ $'( $_ KhắK KhắK :hDn$ th; nJy
Thì đDi ta ai K`n$ đi mSt đư5n$ -i3n$
2ể +1y $i5 n$ư5i thay đai +ư>K đi tho ai
9i5 nbu :co K`n$ Khdn$ KUn Khi h_i m
2K:
TZn$ $iPt nư>K mắt K`n$ đ& th"m ư>t đDi +5 =ai +c \inh
e_i n$ư5i %i m K< hay 0Un$ anh
Iì sao m !uay 0ưn$ +ư>K đi
Iì sao m :hDn$ n<i mSt 05i
Con tim anh +1y $i5 n7t tan
[$Jy \ưa m n<i đDi ta KOn$ nhau
Aư>K Khun$ mSt 0,i đi sao $i5 đ1y n$ư5i =Si !u3n h;t
2ể Kho anh Dm +ao đau thư%n$ nh> mon$ =%i đfy
e_i m y3u n$ư5i đ1u K< hay* anh +u^n đau jKh5 mon$k@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 13
Chân Tình ............................................................................................................. 1”
jB0oq-oK:k
wwwwwwwwwwwwwVmwwwwwwwwwwwwwwwwwww9m
8Oa \u1n =Za đ;n hoa =? t-3n nh6n$ +Jn tay
wwwwwwwww)7wwwwwwwwwwwwwwwwwVm
IJ m =Za đ;n thay mJu 7o m>i =ì anh
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww#+
[$uy]n Kho n$Jy th7n$ 3m đ?m như nh6n$ s>m mai
wwwwwwww/wwwwwwwwwwwwA+wwwwwwwwwwwwwwww)7
[h6n$ nhPK nhin Kh>m !un =rn t-on$ n$fn mắt m
wwwwwwwwwwwVm
đan$ nhìn =? anh
wwwwwwwwwwVmwwwwwwwwwwwwwwwwwwww9m
IJ anh 0ại nh> nh6n$ $i5 m đMn$ Kh5 t-Dn$
wwwwwwwwwww)7wwwwwwwwwwwwwwwwwwVm
8St mình 0'n$ 0C ư>t 0ạnh t-on$ mưa =ì anh
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww#+
Tình y3u tìm th"y n$uy3n =Hn t-on$ đ3m +&o $iDn$
wwwwwwwwwww/wwwwwwwA+wwwwwwwwwwwwwwwww)7
9i6a hoan$ tJn 0&n$ !u3n n%i Ku,i đư5n$ K< m
wwwwwwwwwwwwVm
-i3n$ Kh5 đni anh
Vmwwwwwwwwww9mwwwwwwwwwwwC
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc14W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[hư Khưa tZn$ K< nh6n$ (hGt 0ìa \a
wwwwwwwwwwwwwww/wwwwwwwwwwwwA+
9i"u $ư%n$ m't t-3n =ai anh :h<K Ua
wwwwwwwwwwwwwwww9mwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)7
[h6n$ Kon đư5n$ anh đi -^i K`n$ đưa anh =? +3n m
Vmwwwwwwwwww9mwwwwwwwwwwwwwC
[hư anh đưnK s,n$ $i1y (hGt đfu ti3n
wwwwwwwwww/wwwwwwwwwwwwwwwwA+
C< m t.n đ;n nh6n$ $i1y Ku,i KOn$
wwwwwwwwwww9mwwwwwwwwwwwwww)7wwwwwwwwwwwwVm
Bu,t KuSK đ5i anh :hDn$ !u3n Kh1n tình 4Jnh h;t Kho m@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 14
Con đường mưa!!! (Cao Thái Sơn) .................................................................... 1•
#mYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYCYYYYYYYYYYYYY)sus4YYYYYY9YYYYYYYA7
[;u n$Jy \ưa +ư>K đi nhanh !ua Kon đư5n$ mưa thì anh đ& :hDn$ $'( n$ư5i
#mYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYCYYYYYYYYYYYYY)sus4YYYYYY#m
[;u n$Jy \ưa m nhìn anh nhưn$ :hDn$ mTm Kư5i thì anh đ& :hDn$ mSn$ m%
jtư%n$ tlk
[;u tình ta Khdn$ (hmi \a :hi đan$ đ.m s1u thì anh đ& :hDn$ đau +u^n
[;u 0Un$ anh :hDn$ KUn y3u m h%n Khbnh mình thì anh đ& !u3n đưnK m@
2K:
YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao để đư5n$ \ưa đZn$ in 4"u Kh1n anh oi n$Jy
YYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
gJm sao Kho 0Un$ anh thDi $Pi t3n m t-on$ moi $i"K m%
YYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao để mưa mOa thu đZn$ -%i th3m Kho anh nh> th3m
YYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYY#m
gJm sao :hi th"y mưa anh :hDn$ +u^n
gJm sao để !u3n ni?m =ui ni?m hạnh (hGK :hi anh K< n$ư5i
gJm sao !u3n 05i Khia tay 0] m -%i t-3n đDi mắt Kay
gJm sao để thDi Kh5 mon$
gJm sao tim anh thDi đZn$ m% -in$ n$Jy mai th"y m !uay t-E =?p @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 15
Dúa B• - (Minh Khang) ....................................................................................... 1–
jB0oq-oK:k @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 16
T-on$ đ3mjCk mSt +Jn Kh1nj)mk +ư>K* +c \buj/k 0an$ than$ t-3n đư5n$jCk@
•nh mắt +u^nj)mk m]t nhoJi KLa mjCk*m -"t +u^nj/k =ì m :hDn$ +i;t đij9k@
2i =? đ1uj)mkppp
CuSK s,n$jCk mưu sinhj97k*KhT 0Jm mj)mk !ua K%n đ<i tZn$ n$Jyj#mk
Iì mj/k :hDn$ Kha*=ì mjCk đ& m"t mH@
2au thư%n$jVmk =rn 0J đau thư%n$j97k~~~
#m m%jCk mSt =ì saoj)mk s7n$*4rn 0,ij/k m đi t-3n đư5n$ đ5ijCk@
Vru +i;t -in$j)mk KhT 0J $i"K m%jCk@
2& 01u -^ij/k m đ& :hDn$j9k*:hDn$ K< tình thư%n$j)mk@
[hìn th"yjCk ai aij97k*K`n$ đ?u =uij)mk +3n mH Khaj#mk
9iPt 0]j/k m tuDn -%i*hUa tanjCk =>i noi +u^n@Aư>K đij97k t-on$ Khi?u mưajCk@
e&yjCk 0au :hDj97k KuSK đ5i mj)mk@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc15X
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ain$ tình thư%n$j/k 0Un$ nh1n 7ij97k KLa Kon n$ư5ijCk@
IJ h&yjCk 0au :hDj9k*$iPt nư>K mắtj)mk t-on$ 0Un$ mj#mk@
Ain$ t"t Kmj/k t-7i timj97k*Kon n$ư5i Ii]t [amjCk @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 16
Di Hçc - Bùi Dình Thao ....................................................................................... 17
Di tìm lời ru nü thân m}t trời ............................................................................. 1™
(Y Moan) ............................................................................................................... 1™
VmYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYYYYYYVm
8St mình 0an$ than$ t-3n đ"t nJy* tho 4"u Kh1n Kha Dn$ tZn$ n$Jy@
VmYYYYYYYYYYYY9 YYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYYYYYYYVm
8St mình !ua sDn$* !ua nGi đ^i* tìm m't t-5i =J tìm 05i -u n$Jn đ5i@
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYY
TDi như Kon Khim 0ạK +fy t-3n t-5i Kao
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TDi như Kon thG hoan$ 0an$ than$ t-on$ -Zn$ s1u
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
[hư 4Un$ sDn$ :hao :h7t 05i* tDi như hạt mưa :hDn$ K< 05i
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYA+YYYYY)7
AJi h7t %i m't t-5i* +Ji h7t tDi mSt th5i KOn$ • 23* Aih* 8•[Dn$
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
e7t $i6a mPi n$ư5i :hDn$ n$ại n$fn* +Ji h7t n6 thfn m't t-5i* n6 thfn m't
)YYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYY
t-5i@ @ @ @tDi đi tìm m
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
e7t $i6a mPi n$ư5i :hDn$ n$ại n$fn +Ji h7t n6 thfn m't t-5i* n6 thfn m't t-5i@ @ @
)YYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYVmYYYYYYYYYYYY
@ @ KLa tDi@ @ @@ @ TDi đi tìm m@ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 18
Dường Dên Ngày Vinh •uang - (Búc Tường) ................................................... 1˜
jB0oq-oK:k
COn$ t-Qo 03n[C] đTnh nGi Kao =5i =ni
2ể ta :hắK[)m] t3n mình t-3n đ5i[/]
VO ta +i;t[9] $ian nan đan$ Kh5 đ<n[#]
IJ t-7i [)m]tim =rn 1m thfm[/]
2ưa +ư>K Kh1n tìm đ;n nh6n$ đTnh =inh !uan$[9]
Afu t-5i đ3m nay KOn$ thMK =>i muDn n$ư5i
8Ju K5 :h7t :hao $hi Khi;n KDn$
T-i]u n$ư5i 41n mon$ tin nh6n$ +Jn thắn$
g5i hMa $hi t-on$ tim mình
BC :hắK t3n =inh !uan$ KLa Ii]t [am
IJ Kon tim[/] ta đ& ư>K n$uy]n KOn$ nhau[9] =ai :? =ai
[i?m =inh !uan$[/] ta Khia sN KOn$ nhau[9]
[$Jy đ<[C] n$Jy đ< sC :hDn$ \a \Di[9]
IJ KhGn$[/] ta 0J n$ư5i Khi;n thắn$[#]
e^i KUi n$1n [/] =an$ như thGK $isK 0Un$ ta th3m tl tin[9]
Iưnt $ian nan [/]ta =ưon t>i nh6n$ =ì sao[9]
[$Jy đ< n$Jy đ< sC :hDn$ \a \Di
IJ KhGn$ ta 0J n$ư5i Khi;n thắn$
2ưUn$ đ;n [)m]nh6n$ n$Jy =inh !uan$ [/]:hDn$ KUn \a
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc151
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
VO :h< :htn =rn KUn[C]
eoJ 4Un$ n$ư5i KOn$ h7t =an$ (h, (hư5n$
COn$ =%i t-,n$ Khi3n$ th.t =an$ 0Zn$
9iPt nư>K mắt h1n hoan đ<n mZn$ Khi;n thắn$
[hi?u (h7o hoa th.t tưn$ +Zn$
ui $i"K m% 0un$ 0inh muDn =ì sao
IJ Kon tim ta@@@@
@@@@@@@Kon đư5n$ KhGn$ ta đ& Khon@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1W
Em chi là bçn thân .............................................................................................. ’š
YYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[$^i t-on$ đ3m =ắn$* n$uy]n Kfu anh đưnK =ui
YYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYV
v +3n n%i "y anh sC :hDn$ +u^n
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY
VO m =rn +i;t n$ư5i ta :hDn$ y3u anh
YYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
[hưn$ 0Un$ m đau Khdn$ thể n<i -a
ChT +i;t 0'n$ thinh* n$^i nhìn anh th.t 01u
8J anh K< +i;t m -"t đau 0Un$
gJm sao để n<i m =rn Kfn +3n anh
Bao +5 mDi :ia Khdn$ thể hc -a
YYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYY
VO m +i;t tình y3u đ< sC :hDn$ thuSK n%i m
YYYYYYYYAmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVwYYYYYY
VO m +i;t 0Un$ anh =rn mon$ t-E =? !u7 :hM
YYYYYYYYYYYY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYY
[hưn$ 0Un$ m* =rn th; =rn đni Kh5 anh thDi
YY9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)
8on$ -in$ anh sC y3u đưnK m
)nh h&y :h<K +5 =ai m sC E Kạnh +3n anh
[hìn anh đau mJ tim m như n$.( t-Jn nư>K mắt
xu3n mSt n$ư5i -"t :h< \in đZn$ +u^n anh %i
Y9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV
#m $iE đ1y KhT 0J +ạn th1n* t-on$ KuSK đ5i anh thDi @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2X
Giờ thì anh húa đê làm gì † ‰ng Hoàng Phúc .................................................. ’1
[<i mSt 05i thDijCmk [$ư5i %i n$ư5i K< n$h :hDn$
[<i mSt 05i thDij9yk [$ư5i K< n$h :hDn$
[$ư5i %i n$ư5i n<ij/mk đi
#m đZn$ như th;j9k ppp
T-m 05i anh đi [$ư5i %i n$ư5i K< n$h :hDn$
T-m 05i anh đi [$ư5i %i n$ư5i K< n$h :hDn$
[$ư5i %i n$ư5i +i;t Khtn$
Tim anh nh<i đauz
[h<i đauj9yk thì đ& sao C`n$ !uaj)yk như $i"K m%
2auj9k KhT mSt 0fn 8J m"t mjCmk đ;n m&i m&i
eMaj9yk mSt 0fn n6a C, hMaj/mk mSt 0fn n6a
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc152
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
eMaj9yk Kho m n$h 05i anh hMaj9k
9i5 thì anh hMajCmk để 0Jm $ì
2& :hDn$j)yk KUn 0ại $ì
eMaj9yk để t-Pn đ5i =rn y3ujVyk m
Irn y3uj9yk m thì sao
C`n$ đ&jCmk !u7 muSn mJn$
2&j/mk :hDn$ KUn như n$Jy \ưa "yj9k
9i5 thì anh hMa để 0Jm $ì
2& :hDn$ KUn 0ại $ì
eMa để t-Pn đ5i =rn hy =Pn$
Irn tin mSt n$Jy mai
[$ư5i sC !uay =? =>i anh
I? +3n anh như nh6n$ n$Jy \ưa
8ình đ& E +3n nhaujCmk
9i5 mJ anh hMa K`n$ đ& !u7 \a
#m đ& +ư>K đi :hDn$ =? đ1u anh
#m đZn$ \a anh
xuay =? đi n$ư5i h_i
gJm 0ại tZ đfu đi h_i n$ư5i @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 21
Không Cân Phai Húa Dâu Em ........................................................................... ’“
(Phçm Khánh Hưng) ........................................................................................... ’“
C )m / 9
uh thDi m y3u %i *n$Jy mai ta \a nhau -^i *tZ nay nh6n$ :b MK sC E 0ại +3n
/ 9 #m
anh@$i5 \in $i6 m&i nh6n$ ti;n$ n$Pt n$Jo *4|u 4Jn$ "m 3m anh t-ao 05i
)m / 9
y3u@=ì 05i y3u 4< sC m&i $i6 "m Kho t1m h^n m@
2ư5n$ m đi hDm nay sC =ắn$ +<n$ anh đi KOn$ *Khdn$ KUn nh6n$ ti;n$
n<i hay Khuy]n t-U +3n m@$i5 KUn 0ại đ1y $i1y (hGt th.t +u^n *$i5 mình
(hmii Khia tay t-on$ nư>K mắt*mSt 0fn sau Ku,i \in ti]n n$ư5i đi =? n%i Kh,n \a \Di@
C )m /
Iì Kon tim anh y3u m n3n sC :hDn$ Kfn (hmi hMa đ1u m*=J anh 0uDn tin
9 / 9
đDi ta*tuy \a nhau =rn nh> nhau*(hGt $i1y =ui +u^n nJo đưnK +"y 01u *=rn
#m )m /
0uDn n$uy]n K"u t-Pn đ5i K< nhau@=J tình y3u m t-ao anh sC thắ( s7n$
9
Kho ni?m tin@
C )m /
Iì Kon tim anh y3u m n3n sC :hDn$ Kfn (hmi hMa đ1u m*4O Kho n$ay +ao
9 / 9
(hon$ +a Khia đ5i ta K7Kh \a*=rn mon$ =rn Kh5 =an hoJi ư>K ao*tình 0uDn
#m )m / 9 C
t}a s7n$ như nhu nh6n$ =ì sao*=J m tin K< mSt n$Jy m 0ại đưnK +3n anh @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 23
Nêu tôi chêt hãy chôn tôi với cây đàn Guitar .................................................... ’”
VmYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYA+YYYY~YYYYYYYYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYYYVm
8't t-5i h^n$ t-3n K7t n<n$ #sY(aYnha@ gJ ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYA+
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc153
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
9iPt 0] nJo ư>t đrm 7o KhUan$ đ} thắm #sY(aYnha
YYYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYYYVm
eay $iPt +u^n $hi ta KLa got:a
Tìm 0ại =fn th% t-anh đ"u #sY(aYnha
[h't ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a
V'm đư5n$ 4Ji =>i nh6n$ noi +u^n
n$ư5i =` n6 4i $an h7t 03n +Ji Ka t-anh đ"u KLa got:a
VmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY9m
Aay đi \a đi \a Ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a Aay đi \a đi \a
YYYYYYYYYY)7YYYYYYYYYYYVm
g5i th% t-anh đ"u #sY(aYnha
Ian$ =an$ t-on$ tim ta
Ti;n$ đJn $hi ta KLa got:a
Ian$ =an$ t-on$ tim ta
g5i th% t-anh đ"u #sY(aYnha
VmYYCYYYYYYYYVmYYYYY~YYYYYYYA+YYYYYYYYYYYYYYCYYYYYYVm
got :a 9asKia@ )nh đ& Kh;t =>i K1y đJn $hi ta
got:a 9asKia
g5i anh =an$ m&i t-on$ t1m h^n KhGn$ ta
CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA+
T-on$ t-7i tim KLa nh6n$ n$ư5i y3u nư>K
YYYYYY9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
IJ t-on$ mắt \anh KLa +ao ni?m m% ư>K
9mYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVmYYY~YYA+YYYYYYYYYYYYYYYYYY)7YYYYYYVm
t-on$ +ư>K Kh1n n$ư5i =` n6@ =J t-on$ ti;n$ Ka n$ư5i n$h] s• $ian$ h^Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 24
YYYYYYA+YYYYYYYYYYYYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVm
[;u tDi Kh;t h&y KhDn tDi =>i K1y đJn $hi ta~ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 25
Người đàn ông chân thçt † Trân Tâm ............................................................... ’•
Ki;( Kon [9m] n$ư5i :hDn$ như n$ư5i ta ư>K [V7] mon$
8J [#+] s,n$ thi;u đi tình [V7] y3u
e7m 4anh [9m] 0ni tho th7n$ [V7] ntm để -^i :ha [9m] đau
e&y y3u n$ư5i như Khbnh ta y3u [/] mình
2ể n$Jy [#+] mai sư>n$ =ui đưnK [V7] nhi?u
B,n$ E [9m] đ5i Kh> 4,i $ian 0Jm [V7] Khi
h^i n$Jy [#+] sau K`n$ =? =>i K7t [9m] +si@
TDi :hDn$ [A+] thbKh ai 0Za 4,i [Cm] tDi sao [#+] m KM m&i =ui [V7] đOa
Iì t-on$ đ5i [A+] tDi Khưa đưnK [Cm] y3u thi;t [V7] tha
[$ư5i h&y KhT [/] tDi đ1u 0J [9m] y3u đ1u 0J [#+] 0,i đi th.t [9m] 0Un$@
2K :
T-5i sC +an [#+] %n Kho nh6n$ [V7] ai +i;t y3u th.t [/] thJ
VO +u^n [#+] ai $i.n [9m] ai h5n [/] ai
e&y K, [#+] $ắn$ mE -Sn$ t-7i [Cm] tim ta sC th3m y3u [9m] đ5i
CUn n;u :hDn$ [#+] y3u m Kh> [V7] tin nh6n$ ai +3n [/] Kạnh
2Zn$ =ì [#+] ham 0ni [9m] 4anh $iJu [/] san$
[$ư5i đJn [#+] Dn$ Kh1n th.t KLa [Cm] m h%n +i;t +ao nhi3u [9m] n$ư5i @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 25
Người đàn bà hóa đá † Búc Tường .................................................................... ’–
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc154
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
[u ai 4a tun$ 4uoK n$h Khuyn tinh yu t-n :ha( th $ian
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
ChaK s :hon$ $i so sanh 0on$ thuy Khun$ tinh yu T€ Te•
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
Voi uyn uon$ \ua 4an$ hanh (huK son$ t-on$ to am
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
[hun$ +on$ n$ay :ia tin$ st n$an$ t-oi
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
Tin$ st :ia 0a aK mon$ hoK Kun$ Khun$ huyt thon$ anh m
)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9
xua Khoan$ =an$ = so (han Khan$ t-ai 4a Kat +uoK -a 4i
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
8an$ +ao nim 4au nan$ +on$ Kon 4un$ t-n 4inh nui
Vm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
T-on$ mon$ n$uoi 4i (huon$ t-oi san$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
[$uoi 4an +a hoa 4a Kho Khon$ n$hin nam nhun$ n$uoi 4o 4a
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
:hon$ !uay = 4 nan$ son$ hoa than moi mon
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)m@@@@@@@@@@@@@@@@9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vm
[$uoi 4an +a hoa 4a =i 0on$ thuy Khun$ Kon saK son Kau Khuyn
/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7
4o s mai 0uu t-uyn Kho mai sau 4n mai sauz @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 26
Nho ơi.!!! ............................................................................................................ ’7
gfn đfujVmk ta $'( nh}j Ck* t-on$ nắn$j)mk Khi?u +ay +ayjVmk
[$.( n$Zn$jVmk ta h}i nh}j Ck* nh} +moj Ck nh} :hDn$ t3nj/k
‚ thìjVmk nh} :hDn$ t3nj Ck* +1y $i5j Ck !un nhc nh}j)mk* nh} %ijVmk
C7K đoạn sau thì tư%n$ tl* KUn đoạn ga4 thì tui đan$ =i;t ƒ 9F*Kh|u :h< đni =.y nhc@
gfn nJy ta $'( nh}* t-on$ nắn$ Khi?u +ay +ay
[$.( n$Zn$ ta h}i nh}* nh} +mo nh} Khưa y3u
‚ thì nh} Khưa y3u* +1y $i5 y3u nhc nh}* nh} %i
gfn nJyjVmk* nh} !uay đij Ck* :hDn$ thQmj Ck nhìn ta n6aj)mk
9iPt sfujVmk -%i mSt mìnhj Ck* KhT KUnjVmk ta mSt mìnhj Ck* nh} %i jVmk
CUn „ đ1u h_i n$ư5i* t-on$ nắn$ Khi?u (hDi (hai
K… ni]m ta KOn$ nh}* $i5 KhT 0J hư =D
[s Kư5i 0J hư =D* \a -^i =rn nh> hoJi* nh} %i@
Tình K5 ta $'( nh}* t-on$ nắn$ =Jn$ +an mai
thHn thOn$ ta h}i nh}* nh} +mo :h5 $h3 đi
‚ thì :h5 $h3 đi* thư%n$ -^i sao Khdn$ hiểu* nh} %i @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 27
’ † 1 › š ( Huyên Thçai) ...................................................................................... ’™
™ Vçn – Ngàn ”šš Lân Nhớ Em - Tim ................................................................ ’˜
•ớc gì † M‡ Tâm .................................................................................................. “š
Tiœn Bçn Lên Dường † Lam Trường ................................................................. “1
Trái tim bên lê - Bàng kiêu ................................................................................. “’
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc155
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Ngồi bên em.!!!! ................................................................................................. ““
Nồng Nàn Hà Nçi ................................................................................................. “”
Anh Sê •uay Vê - weboys ................................................................................... “•
Biêt Tìm Dâu † Tuân Hưng ................................................................................ “–
•uê nhà † Trân Tiên ........................................................................................... “7
Môi tình đâu † Forever ....................................................................................... “˜
Tìnhj)mk t-<t t-aoj#mk t-ao nhau n$Jy nJoj/k đ& =Si !u3n jCk*
4"u jVmky3u t-on$ 0Un$ nh> j9kth3mj)mk :hi \<t \aj#7k@
[$ư5i j)mk=rn đ1yj#7k +ư>K Kh1n +u^nj/k 07 nhH -%i jCk*
anhjVmk n$^i nh>j9k tình mj)mk@
2oạn nJy tư%n$ tl@
I? Kh,n đ1y +u>K Kh1n +u^n 07 nhH -%i*
$i< !ua -u KJnh thi;t tha* n$ư5i đ& \a@
eạnh (hGK \ưa $hi t-on$ 0Un$ ai =Si !u3n*
sao n$ư5i n_ đJnh !u3n@
T-on$ tim nJyj)mk* tình y3u đ<j9k =rn m&i m&ijCk :hDn$ j#mk (hai m5j)mk@
Vru m1y n$Jnj/k đi \a m&ij9k =&n Kh5j)mk@
IJ n<i +ao 05ij/k* 4O t-on$ m%j9k 0Un$ \in $i6 jCk K1u j#mk y3u đfuj)mk@
Vru hoa tJnj/k mOa đDn$ san$j9k =rn Kh5 j)mk @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3W
Forever .................................................................................................................. ”š
• [)m]stan4 a[9]0on in th [/]4a-:[C]nss
Th [/]qint- o‹ [9]my 0i‹ [)m]Kam so [#m]‹ast*
[)m]mmo-y [9]$oss +aK: to [/]Khi04[C]hoo4*
[/]to4ay i [9]sti00 -[)m]Ka00@@
€h hoq ha((y i qas thn
Th- qas no so--oq th- qas no (aint*
•a0:in$ th-ou$h th $-n‹i04s
Bun shins in my ys
VK:
•‘m sti00 [)m]th- =-y [9]qh-*
•‘m th [C]4u-st in th [)m]qin4*
•‘m th [/]sta- in th [9]no-th-n [)m]s:y*
•‘00 n=- stay anyqay*
•‘m th qint- in th t-s*
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc156
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
•ou04 you qait ‹o- m ‹o-=-@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 4X
Cơn đau cuôi cùng † Lê Hiêu .............................................................................. ”1
Chçm tay vào điêu ước ........................................................................................ ”“
Căn gác trông ....................................................................................................... ””
Diêu Em Không Biêt (Tim) ................................................................................. ”•
Yêu mçt người phai chăng lâm lôi ..................................................................... ”–
Giây phút êm đêm ................................................................................................ ”7
Ky Niçm Bo •uên ................................................................................................ ”™
Di qua bóng tôi † Minh Khang ........................................................................... ”˜
Niêm Tin Cho Cát Bµi † The •all ..................................................................... •š
Người Thây ........................................................................................................... •1
Ngôi Nhà Hçnh Phúc ........................................................................................... •“
Mơ Vê Nơi Xa Làm .............................................................................................. •”
Mãi Mãi Mçt Tình Yêu ....................................................................................... ••
Ca sž: Dan Trường ............................................................................................... ••
Thê Giới Không Tình Yêu ................................................................................... •–
Tình yêu đâu phai trò chơi .................................................................................. •7
Ca sž: Tuân Hưng ................................................................................................. •7
Thân Thoçi ........................................................................................................... •™
Tình Yêu Lung Linh † Tuân Hưng .................................................................... •˜
ˆnly love - Trade Mark ....................................................................................... –š
Người Di Ngang Dời Tôi ...................................................................................... –1
............................................................................................... –1
‰ng Hoàng Phúc ...................................................................... –1
Khi Em Ra Di ....................................................................................................... –’
Khoanh Khàc ........................................................................................................ –“
Không Gì Có Thê Thay Thê Em ......................................................................... –”
Lâm Chân Huy ..................................................................................................... –”
Khát Vçng ............................................................................................................. –•
Forever And ˆne - Halloween ............................................................................ ––
Gçi tên em ............................................................................................................. –7
Cho em .................................................................................................................. –™
•uay vê đi- ˆST Ngôi Nhà Hçnh Phúc!!! ......................................................... 7š
Con đường màu xanh .......................................................................................... 71
Nµ cười trong màt em .......................................................................................... 7’
A time for us ......................................................................................................... 7“
Mçt thời gian cho chúng ta ................................................................................. 7”
•uên. .................................................................................................................. 7•
Giâc mơ Chapi ..................................................................................................... 7–
Cánh chim hai âu - Tim ....................................................................................... 77
e&y Kho anh*th3m (hGt $i1y*để anh :hDn$ +"t n$5@
e&y Kho anh*th3m đ>n đau@để mạnh mC mSt 0fn*
e&y Kho anh*!u3n th7n$ ntm*đ& u m3 n$<n$ Kh5@@
IJ Kho anh*!u3n Km t3n KLa m@@@
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc157
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
[$Jy hDm !ua*:hi th"y m*sau +ao ntm K7Kh -5i@@
gUn$ anh*=ui*như :b MK t-N th%*
I.y mJ sao*m n_ !u3n*như Khưa tZn$ ư>K th?*@@@@
9'( 0ại m*sao đắn$ Kay*h%n n$Jy ta K7Kh \a@@@
2K:ChT 0J 4o*anh đ& man$*tho ni?m tin !u7 nhi?u*
2ể $i5 đ1y*anh KM y3u*KM Kh5@@
ChT 0J 4o*anh KM m%*:hDn$ đi?u Khi 0Jm ta thay đai@@
ChT 0J 4o*anh !u7 m% mSn$ thDi@@@
ChT 0J 4o*:hDn$ th"y nhau*t-on$ th5i $ian !u7 4Ji@@@
2ể -^i m*!u3n Km anh Km nh6n$ n$Pt n$Jo@@@
CUn đ1u đDi Khim hmi 1u*+ay KOn$ nhau =? t-on$ đ3m t,i@
ChT KUn anh*anh !u7 m% mSn$ thDi@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 77
Cánh hoa •p trong tim ......................................................................................... ™•
Chờ Anh Trong Cơn Mưa ................................................................................... ˜“
Chúc b• ngu ngon ................................................................................................ ˜”
Cho bçn cho tôi ................................................................................................... ˜•
Cổ Tích Tình Yêu ................................................................................................. ˜–
Cơn gió lç .............................................................................................................. ˜7
Cơn mưa bàt đâu tình yêu .................................................................................. ˜™
Con đường mưa .................................................................................................... ˜˜
Cry on my shoulder ........................................................................................... 1šš
Con Dường Hçnh Phúc ..................................................................................... 1š1
D|u Dàng Dên Tùng Phút Giây ........................................................................ 1š’
Em nhớ anh nhiêu .............................................................................................. 1š•
Giày thuy tinh ..................................................................................................... 1š7
Kí Túc Xá Chiêu Mưa ....................................................................................... 1š˜
Lân Dâu Tiên Anh Biêt ..................................................................................... 111
•uang Vinh ........................................................................................................ 111
Love You And Love Me ..................................................................................... 117
Love Paradise ..................................................................................................... 11™
K00y Chan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 118
Lµt Tù Ngã Tư Dường Phô ............................................................................... 11˜
Mùa Dông Không Lçnh ..................................................................................... 1’1
Người Thây Năm Xưa ....................................................................................... 1’“
Xin Lôi Tình Yêu!!! ........................................................................................... 1“š
Mơ mçt hçnh phúc ............................................................................................. 1“1
Cô b• mùa đông .................................................................................................. 1““
INTRˆ ................................................................................................................ 1““
Tuyçt tình ca ! .................................................................................................... 1“•
Diêu ước gian đơn .............................................................................................. 1“–
Hãy đê anh yêu em lân nüa ............................................................................... 1“™
Th mn @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 138
Bay giüa ngân hà - Nam cường .............................................. 1“˜
T€a Vào Vai Anh - Khánh Phương .................................................................. 1”š
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc158
zChT Kfn đưnK th"y m Kư5i =ui@ Th"y m +ình y3n 0J
mPi +u^n đau* mPi 0o toan KuSK s,n$ như 4fn tan +i;n@
2i?u anh mon$ ư>K th.t $imn đ%nz
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc15W
Tuyển tập hợp âm dành cho guitar
Tuyển soạn: Binh, Vo Ngoc16X

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->