ĐOÀN TNCS HCM – HỘI SV VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG *** BCH CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2010.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: BCH chiến dịch TN hè năm 2010. Tôi tên: Vy Văn Phú. Chức vụ: Phó đoàn Sinh viên Tình nguyện hè 2010 trường ĐH Bình Dương tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, Đội trưởng Đội SV TN xã Bình Hàng Trung. Lý do viết bản kiểm điểm này: Tối ngày 13/8/2010, tôi đã để xảy ra sự việc lộn xộn giữa tôi và đội viên Trương Thành Tân tại nhà anh Nguyễn Văn Nghĩa, ấp 3, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp (nơi đóng quân của đội SVTN). Tuy sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã gây hiểu lầm trong nội bộ Đội SVTN cũng như gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Đội SVTN. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã có buổi giải trình trước Trưởng đoàn Hoàng Duy Thiên, có Bảng tường trình sự việc kèm theo. Nay tôi viết Bản kiểm điểm này xin thành khẩn nhận trách nhiệm về vụ việc, đồng thời sẵn sàng nhận mọi hình thức khiển trách từ BCH chiến dịch và cũng xin hứa sửa chữa khuyết điểm, không để xảy ra tình trạng tương tự từ nay về sau. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi viết trong bản kiểm điểm này.

Người viết.

Vy Văn Phú